Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}"

Transkrypt

1 Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu. Te problemy mogą być rozwiązane przy pomocy stylów. Styl to po prostu zestaw parametrów dotyczących czcionki i akapitów, który przypisać można do określonego fragmentu tekstu. Aby zastosować styl w dokumencie HTML musimy wprowadzić poniższy zapis: 1. <style type="text/css"> 2. <! > 5. </style> Sam styl definiujemy pomiędzy drugim a trzecim wierszem i ma on postać: selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} gdzie selektor oznacza dowolny znacznik któremu chcemy przypisać jakieś własności, np.: P { font-family: family: Helvetica; font-size: 12pt; color:blue} UL { font-weight: bold; color: #FF0000 } Aby ułatwić Tobie pracę ze stylami zebrałem najpopularniejsze własności styli i umieściłem je w pliku CSS.pdf, który znajduje się na dysku G w folderze zadania\html. Zadanie 1 Otwórz teraz w edytorze HTML plik wstep.html znajdujący się na dysku G w katalogu zadania/internet. Twoim celem będzie ustawienie następujących styli dla znaczników: body kolor tła na zielony, p kolor czcionki ustal na biały, wyrównanie tekstu wyjustowane, rodzina czcionek Arial, wielkość 12 pt. h1 tytuł stopnia pierwszego wyśrodkuj Zadanie 2 Utwórz teraz w edytorze HTML nowy dokument. W sekcji body umieść wizytówkę wprowadzając fikcyjne lub własne dane. Wprowadzając nazwisko i imię wykorzystaj znacznik nagłówkowy <h1>. Pozostałe wiersze opatrz znacznikiem akapitu <b> zaś odpowiednie elementy wyróżnij przez pogrubienie (znacznik <b>). Andrzej Kowalski Data urodzenia: 1 stycznia 1991 Miejsce urodzenia: Szczecin Wzrost 182 cm Waga 70 kg Oczy niebieskie czcionkę w pierwszym wierszu dla znacznika <h1> ustaw na kolor niebieski o rozmiarze 20 pt. rodzaj czcionki ustal Courier. Napis wyrównaj do środka. Korzystając z atrybutu border ustal obramowanie koloru czerwonego o rozmiarze 2 px w kolorze czerwonym kreskowane (dashed) -1-

2 tło ustal na kolor zielony, zaś domyślny kolor czcionki na czerwony (ustal to w znaczniku body. Wynik swojej pracy zapisz w pliku wizytowka.html na swoim dysku sieciowym. Zadanie 3 Język CSS przewiduje tworzenie tzw. klas, które pozwalają zróżnicować ten sam element (znacznik) zależnie od pojawiających się okoliczności. Jest oczywiste, że w większym dokumencie, składającym się z wielu akapitów, nie wszystkie akapity muszą mieć taki sam wygląd, np. czcionka Times, o rozmiarze 12 punktów, w kolorze czarnym. Może się przecież zdarzyć, że niektóre akapity będziemy chcieli wyróżnić pogrubieniem, inne zaznaczyć odmiennym kolorem, a jeszcze inne - mniejszą czcionką. Te "nietypowe" akapity możemy łatwo zdefiniować za pomocą klas i tylko w odpowiednim miejscu przywoływać stosowne definicje, podczas gdy gros tekstu będzie wyświetlane za pomocą podstawowego formatowania przewidzianego dla akapitu. Na przykład, definicja stylów akapitów w części nagłówkowej dokumentu może mieć taką postać: P {font-family: Helvetica; font-size: 10pt} P.wyrozniony { font-size: 14pt; font-weight: bold; color: navy;} Natomiast w samym tekście będziemy przywoływać klasy za pomocą polecenia <p class= wyrozniony >Akapit</p> Otwórz teraz dokument wizytówka.html, który modyfikowałeś w poprzednim zadaniu. Dodaj do niego nowa klasę o nazwie p.kolor. Tej klasy użyjemy aby akapit z kolorem Twoich oczu był ustawiony właśnie na ten kolor. Zapisz tak zmodyfikowany przez ciebie dokument na dysku. Zadanie 4 (odsyłacze) Podstawową ideą budowy serwisów www jest łączenie poszczególnych dokumentów odpowiednim zestawem hiperłaczy. Hiperłączem (odnośnikiem) w dokumencie HTML może być zarówno tekst, jak i obrazek. Hiperłącza definiuje znacznik <A> jego podstawowym atrybutem jest HREF za pomocą, którego określamy ścieżkę do dokumentu wyświetlanego po uruchomieniu hiperłącza. Najprostsze hiperłącze ma postać: <A HREF= nazwa dokumentu > Tekst hiperłącza </A> Otwórz teraz plik odsylacze.html znajdujący się na dysku g w katalogu zadania/internet. Umieść w nim odnośniki (możesz posłużyć się ikoną: ) do odpowiednich stron podanych w dokumencie. Znalezienie adresów tych stron nie powinno być dla Ciebie trudne. No może z jednym wyjątkiem. Aby utworzyć odnośnik do skrzynki pocztowej musisz użyć następującego znacznika: <A HREF= mailto: Zapisz tak zmodyfikowany dokument na swoim dysku sieciowym. Zadanie 5 Otwórz teraz zmodyfikowany plik wstep.html z Twojego dysku sieciowego. Dla znacznika nagłówka stopnia pierwszego ustal obramowanie wykropkowane o grubości 1 piksela w kolorze czerwonym. Aby to zrobić posłuż się następującymi atrybutami dla obramowania: border: 1px dashed #FF0000 Zapisz zmiany. -2-

3 Zadanie 6 (Tabele) Na stronie WWW można umieścić tabelę, która podobnie jak w edytorze Word może być wykorzystana do rozmieszczenia zawartości strony. Tworzymy ja za pomocą polecenia <TABLE>...</TABLE>, a poszczególne wiersze tabeli poprzedzamy poleceniem <TR>. Ponadto wiersz może być podzielony na komórki, każda poprzedzamy poleceniem <TD>. Między tymi znacznikami możemy umieścić tekst i grafikę. Oto przykład definicji tabeli złożonej z trzech wierszy i dwóch kolumn 1 : <TABLE> <TR> <TD> </TD><TD> </TD></TR> <TR> <TD> </TD><TD> </TD></TR> <TR> <TD> </TD><TD> </TD></TR> </TABLE> Utwórz teraz nowy dokument, zapisz go pod nazwą oceny.html. Zbuduj w nim tabelę podobną (no prawie) do poniższej: Przedmiot Ocena Matematyka 4 Informatyka 5 Biologia 6 Chemia 5 Średnia 5 Twoja tabela zapewne różni się od powyższej brakuje w niej obramowania, kolorów wypełnienia oraz w ostatnim wierszu przerywanej linii. Aby ustalić te elementy możesz posłużyć się stylami dla znacznika tabeli (<table>) i znacznika komórki (<td>). Możesz zdefiniować je np. w poniższy sposób table {border-width: 1px; border-color:red; border-style: solid; } td {border-width: 1px; border-style: solid;} W zadaniu tym musisz również posłużyć się dwoma klasami aby ustalić kolor i obramowanie pierwszego i ostatniego wiersza tabeli. Zapisz zmiany w dokumencie. 1 Uwaga: dla przejrzystości obrazu dokumentu w edytorze HTML warto umieszczać definicje wierszy tabeli jedną pod drugą, natomiast definicje kolejnych komórek obok siebie, co symuluje układ wierszy i kolumn w całej tabeli. -3-

4 Zadanie 7 Utwórz teraz nowy dokument HTML. W tym dokumencie zdefiniujemy klasy dla znacznika TD, tak aby otrzymać flagi niektórych państw, tak jak na rysunku poniżej: Polska Francja Włochy A oto przykładowe klasy: Monako TD ustaw szerokość na 100, zaś wysokość na 50 pikseli(klasa bazowa) TD.niebieski kolor niebieski TD.czerwony kolor czerwony TD.czarny kolor czarny TD.zielony kolor zielony Ćwiczenie zapisz jako flagi.html -4-

5 Zadanie 8 Definicję stylu możemy również umieścić w osobnym pliku (styl zewnętrzny), np. o nazwie styl.css wówczas jeśli chcemy go dołączyć do naszego dokumentu, to w nagłówku naszego dokumentu umieszczamy specjalny odsyłacz: Wówczas plik styl.css ma postać: <link href="styl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <style type="text/css"> <!-- selektor1 {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} selektor2 {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}... --> </style> Na dysku G w katalogu zadania/internet znajduje się folder serwis z projektem serwisu bazującym na stylach CSS. Skopiuj ów folder na swój dysk sieciowy a następnie dodaj do każdego pliku HTML odsyłacz do definicji stylu zewnętrznego znajdującego się w pliku style.css Zadanie 9 W tym ćwiczeniu posłużymy się tzw. selektorami pseudoklas dla odsyłaczy aby utworzyć efekt zwany ROOL OVER (zmiana np. koloru obramowania odsyłacza zależnie od jego statusu). Wyróżniamy następujące pseudoklasy związane ze statusem odsyłaczy: 1. a:link pozwala nadać formatowanie odsyłaczowi na stronie, na przykład: a:link {color:yellow; background: blue} 2. a:visited nadaje formatowanie odsyłaczowi już odwiedzonemu, na przykład: a:visited {color:green} 3. a:hover selektor nadaje styl elementowi, gdy urządzenie wskazujące, np. myszka, znajduje się nad elementem, ale nie aktywizuje go, na przykład: a:hover {background:blue; color:red} 4. a:active selektor :active formatuje we wskazany sposób aktywny w danym momencie element, np. kliknięty odsyłacz. a:active {background:olive; color:black} Otwórz teraz plik odsylacze.htm, który modyfikowałeś w jednym poprzednich ćwiczeń. Określ teraz kolor tekstu odsyłacza: nieodwiedzonego i odwiedzonego na żółty, tło na zielony. wskazanego przez mysz na tak aby kolor tekstu zamienia się na zielony zaś tła na żółty. Pracę zapisz na swoim dysku sieciowym. Zadanie 10 Wykorzystaj selektory pseudokras poznane w poprzednim ćwiczeniu dla znacznika H1, aby wzbogacić twoją wizytówkę z pliku wizytowka.html o ciekawy efekt. -5-

6 Zadanie 11 Otwórz teraz plik wstep.html zapisany na Twoim dysku sieciowym. Przejdź do jego edycji i dla znacznika body ustal korzystając z atrybutów margin-left, margin-right, margin-top rozmiar lewego i prawego marginesu na 10% zaś górnego na 5% Ustal szerokość i wysokość znacznika nagłówkowego H1 odpowiednio na 150px 40 px. Zapisz swoją pracę, ale nie zamykaj pliku. Zadanie 12 Elementy blokowe Dodaj następnie na początku sekcji body znacznik blokowy div postaci: <div class="blok"> Wizytówka </div> Ustal dla klasy blok następujące formatowanie: wysokość 100px, szerokość 50 px odstęp wewnętrzny (atrybut padding) na 10 pt obramowanie ciągłe o rozmiarze 3 px w kolorze brązowym tło elementu na kolor biały tekst wyśrodkuj. Zadanie 13 Pływanie elementów Każdy element na stronie można ustawić w dowolnym miejscu. Służą do tego następujące atrybuty: position, którego wartością najczęściej są dwa elementy: relative : Obiekt jest przesuwany ze swojej normalnej pozycji, a inne obiekty są wyświetlane tak, jak gdyby nie był przesunięty. - absolute left, right, top, określające położenie bloku względem w bloku nadrzędnym. np.: lub position: absolute; top: 50px; left: 100px; position: relative; top: 50px; left: 100px; Przesuń blok klasy blok w lewo o 250 px i w dół o 150px. Wypróbuj dwa atrybuty: absolute i relative i porównaj ich działanie. Zapisz tak zmodyfikowany dokument. -6-

7 Zadanie 14 Modyfikowanie szablonu strony Posiadasz już spore umiejętności, więc najwyższy czas na poważniejszy projekt Skopiuj na swój dysk domowy katalog strona_szkoly z dysku G. Otwórz dokument index.html do edycji. Dokument ten wygląda następująco: 1. <html> 2. <head> 3. <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> 4. <title>strona Główna</title> 5. <link type="text/css" rel="stylesheet" href="style.css"> 6. </head> 7. <body> 8. <div class="logo"> 9. </div> 10. <div class="menu"> 11. </div> 12. <div class="glowna"> 13. </div> 14. </body> 15. </html> Zauważ, że w linii 5 zawiera on już dowiązanie do istniejącego pliku ze stylami. Liniae8 9 zawiera blok, który służy do utworzenia logo z pliku logo.png Linie 10 11to blok do budowy menu, zaś linie to blok w którym będzie pojawiała się treść. Otwórz teraz plik ze style.css, w którym będziesz modyfikował formatowanie poszczególnych bloków. Dopisz teraz wzorując się na poniższych opisach atrybuty dla poszczególnych znaczników lub klas: znacznik body: w tle dokumentu umieść obraz tlo.gif znajdujący się w katalogu grafika; domyślny rozmiar czcionki ustaw na 16pt; margines lewy ustal na 10% klasa logo w tle bloku umieść obraz logo.png znajdujący się w katalogu grafika o niepowtarzającym się elemencie i wyśrodkowany (background: url("grafika/logo.png") no-repeat center;) wysokość ustal na 150 px; obramowanie ustaw na kolor biały o rozmiarze 2 px kreskowane klasa menu w tle bloku umieść obraz logo.png znajdujący się w katalogu grafika o niepowtarzającym się elemencie i wyśrodkowany (background: url("grafika/logo.png") no-repeat center;) wysokość ustal na 150 px; klasa glowna tło bloku ustal na kolor żółty obramowanie 2px ciągłe w kolorze czerwonym szerokość bloku ustal na 750px -7-

8 Efekt Twojej pracy powinien być podobny do poniższego: Zadanie 15 Projekt szablonu (na ocenę) Przygotuj projekt szablonu strony internetowej koła informatycznego. Twój projekt powinien spełniać następujące kryteria: Kodowanie polskich znaków: iso Wykorzystanie kaskadowych arkuszy styli zdefiniowanych w osobnym pliku. Powinien być podzielony na co najmniej 4 bloków takich jak: blok logo, blok, menu, blok tekstu, blok stopki dokumentu, itp. W bloku menu wykorzystaj efekt ROOL-OVER. W stopce dokumentu powinny znajdować się twoje dane, takie jak: imię i nazwisko, oraz adres . Powinien być przetestowany na co najmniej dwóch przeglądarkach, w tym w Internet Explorerze. Ocenianiu podlega również czytelność i estetyka szablonu. Możesz skorzystać z poniższego wzorca: -8-

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych.

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. 1. Kodowanie dokumentów. Strony WWW są tworzone za pomocą języka HTML, który posiada określony zestaw znaczników umieszczanych w nawiasach i ich atrybutów.

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie HTML,XHTML,CSS Katarzyna Grzelak marzec 2010 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 36 Wstęp HTML/XHTML: definiuja strukturę stron internetowych: co jest nagłówkiem, gdzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys

Strony WWW dla bibliotek. WordPress dla początkujących. Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Strony WWW dla bibliotek WordPress dla początkujących Łukasz Stochniał Konrad Stepanajtys Po co bibliotece strona internetowa? Zanim zaczniesz W XXI wieku, w dobie Internetu, to pytanie wydaje się trywialne

Bardziej szczegółowo

pojawi się w wyszukiwarce, po odnalezieniu przez nią strony. Kod html:

pojawi się w wyszukiwarce, po odnalezieniu przez nią strony. Kod html: P r o j e k t o w a n i e s t r o n w w w w h t m l S t r o n a 1 Struktura strony www w jezyku html tytuł strony Tu wpisuje się treśd strony Cała treśd która znajduje się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WORD. Interfejs

ZADANIA WORD. Interfejs Zadanie 1 Ustaw widok dokumentu na: - układ strony (układ wydruku), - normalny, - plan dokumentu. ZADANIA WORD Interfejs Zadanie 2 Dostosuj paski narzędzi: - pasek standardowy i formatowania jeden pod

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Zaczynamy...3 Instalacja... 3 System Windows Vista...4 Konfiguracja...4 Konfiguracja programu... 4 Wygląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji

4.5 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji 4-67 45 OpenOffice Impress tworzenie prezentacji Prezentacje multimedialne tworzy się zwykle za pomocą specjalnych programów do tworzenia prezentacji Gotowe prezentacje mogą być odtwarzane na ekranie komputera

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo