1. Tworzenie prostej strony.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Tworzenie prostej strony."

Transkrypt

1 TWORZENIE STRON WWW [strona 1] 1. Tworzenie prostej strony Kolejne kroki tworzenia strony. a) Wprowadzenie treści (edytory: np. EditPlus). b) Tworzenie struktury dokumentu dopisanie znaczników do treści (html, head, body, ). c) Użycie podstawowych znaczników tekstowych (p, br, h1, h2, ). d) Wstawienie grafiki (img). e) Podstawy zmiany wyglądu arkusze stylów (CSS). <!DOCTYPE html> <html lang="pl"> <head> <meta charset="utf-8"> <title>bistro Pod Czarną Gąską </title> <style> body { background-color: #faf2e4; margin: 0 15%; font-family: sans-serif; } h1 { text-align: center; font-family: serif; font-weight: normal; text-transform: uppercase; border-bottom: 1px solid #57b1dc; margin-top: 30px; } h2 { color: #d1633c; font-size: 1em; } </style> </head> <body> <h1><img src="blackgoose.png" alt="logo bistro 'Pod Czarną Gąską'"><br> Bistro Pod Czarną Gąską </h1> <h2>restauracja</h2> <p>bistro Pod Czarną Gąską oferuje wybór popularnych dań obiadowych, którymi możesz się delektować w przyjaznej atmosferze. Menu jest często zmieniane, by serwować dania z najświeższych składników.</p> <h2>usługi cateringowe</h2> <p>kiedy Ty się będziesz świetnie bawić, my będziemy dla Ciebie gotować. Catering Pod Czarną Gąską podoła wszystkim wyzwaniom, od przekąsek, przez spotkania klubowe po wystawne bankiety.</p> <h2>lokalizacja i godziny otwarcia</h2> <p>kuchary, ul. Smaczna 13<br> Od poniedziałku do czwartku w godzinach od 11 do 21,<br> w piątki i soboty od 11 do północy</p> </body> </html> 1.2. Dodatki. a) User agent style sheets wbudowany arkusz stylów przeglądarki, określa domyślny sposób wyświetlania elementów strony. b) Elementy puste: <img>, <br>, <hr>, ; w XHTML - <img />, <br />,. c) Komentarze: <!-- dowolny tekst --> d) W HTML5 można definiować własne atrybuty używając prefiksu "data-", np. data-mojatrybut. e) Walidacja sprawdzenie poprawności kodu względem specyfikacji danej wersji języka HTML (http://validator.w3.org, 2. Znaczniki tekstowe Elementy blokowe. a) Akapit (p); nagłówek (h1,h2,h3,h4,h5,h6). b) Grupy nagłówków (group) podtytuł. <hgroup> <h1>tworzenie prostej strony</h1> <h2>(przegląd języka HTML)</h2> </hgroup> Tworzenie prostej strony (Przegląd języka HTML)

2 TWORZENIE STRON WWW [strona 2] c) Pozioma linia (hr) przerwa tematyczna, oddzielenie akapitów lub sekcji strony bez wprowadzania dodatkowych nagłówków. d) Lista nieuporządkowana (ul), lista uporządkowana (ol) oraz elementy list (li); <ul> <li>polska</li> <li>czechy</li> </ul> listy wielopoziomowe; Polska Czechy <ul> <li>polska</li> <ol> <li>olkusz</li> <li>kraków</li> </ol> <li>czechy</li> <ol> <li>praga</li> <li>brno</li> </ol> </ul> Polska 1. Olkusz 2. Kraków Czechy 1. Praga 2. Brno lista opisów (dl) wraz z etykietą (dt) i opisem (dd); <dl> <dt>termin 1</dt> <dd> Definicja terminu 1 </dd> <dt>termin 2</dt> <dd> Definicja terminu 2 </dd> </dl> Termin 1 Definicja terminu pierwszego Termin 2 Definicja terminu drugiego e) Inne elementy stosowane do treści: - długi cytat (blockquote), zaleca się ujmowanie treści dłuższego cytatu w akapity; - tekst preformatowany (pre); - zilustrowanie informacji za pomocą dodatk. elementów: grafiki, tabelki, (figure, figcaption). f) Dodatkowe elementy struktury dokumentu w HTML5: - sekcja (section), tematycznie powiązane elementy treści; - artykuł (article), jednolity i niezależny fragment treści; - dopisek (aside), treść uzupełniająca główną zawartość poprzez cytaty, odsyłacze, ; - nawigacja (nav); - nagłówki i stopki (header, footer), dotyczące całej strony, sekcji, artykułu, ; - informacje kontaktowe (address) Elementy liniowe. a) Elementy liniowe stosujemy do fragmentów akapitu (pojedynczych, kilku wyrazów). b) Wybrane elementy liniowe: - zaakcentowany tekst (em), domyślnie wyświetlany jako kursywa; - tekst o dużym znaczeniu (strong), domyślnie wyświetlany jako pogrubiony; - krótki cytat (q), wg specyfikacji HTML cudzysłów powinien pojawić się automatycznie; - skrót, akronim (abbr), np. <abbr title="world Wide Web">WWW</abbr> ; - cytowanie (cite); - definiowanie pojęć (dfn); - fragmenty kodu programu (code, var, samp, kbd);

3 - indeks dolny i górny (sub, sup); - podświetlony tekst (mark); - czas, data czytelne dla oprogramowania (time), TWORZENIE STRON WWW [strona 3] np. <time datetime=" t12:00:00+01:00">południe, 10 stycznia</time>; - dane czytelne dla oprogramowania (data), np. <data value="15">piętnaście</data>; - tekst wstawiony i usunięty (ins, del); - kierunek tekstu (bdo), np. <bdo dir= rtl >abcd</bdo>. c) Elementy, które do tej pory miały funkcję prezentacyjną, a w HTML5 zyskały znaczenie semantyczne: - słowa kluczowe lub wyróżniony tekst (b), dawniej pogrubienie (CSS font-weight: bold); - inne brzmienie głosu (i), dawniej kursywa (CSS font-style: italic); - niepoprawny tekst (s), dawniej przekreślenie (CSS text-decoration: line-through); - tekst z objaśnieniem (u), dawniej podkreślenie (CSS text-decoration: underline); - tekst zapisany małym drukiem (small), dawniej mniejszy rozmiar czcionki (CSS font-size: 75%). d) Wstawianie podziałów: - podział wiersza (br); - podział słowa (wbr), np. wy<wbr>star<wbr>cza<wbr>ją<wbr>co Elementy ogólnego przeznaczenia <div> i <span>. Element <div> wykorzystywany jest do oznaczania bloków treści a <span> do pojedynczych słów lub zdań. Aby odwoływać się do tych elementów z poziomu CSS używamy atrybutów id oraz class. <div class="listing book" id="isbn "> <img src="felici-cover.gif" alt=""> <p><cite>kompletny przewodnik po typografii</cite>, James Felici</p> <p class="opis">w książce znajdziesz zarówno historię krojów pisma...</p> </div> <ul> <li>joanna: <span class="tel"> </span></li> <li>marek: <span class="tel"> </span></li> </ul> Atrybut id służy do identyfikowania a atrybut class do klasyfikowania. <body> <div id="naglowek">... </div> <div id="tresc">... </div> <div id="stopka">... </div> </body> <style> #naglowek {...} #tresc {...} #stopka {...} </style> 2.4. Znaki specjalne - encje. Znak Opis Nazwa Liczba & Ampersand ( and ) & & < Znak mniejszości < < > Znak większości > > Twarda spacja

4 TWORZENIE STRON WWW [strona 4] Paragraf Copyright Zastrzeżony znak towarowy Stopień ± Plus-minus ± ± Znak dzielenia Δ Delta duża Δ Δ δ Delta mała δ δ Półpauza (n-dash) Pauza (m-dash) Wielokropek Euro Znak towarowy Strzałka w lewo Nieskończoność Różne Pełna lista dostępna jest m.in. pod adresem: 3. Hiperłącza, odsyłacze Rodzaje odsyłaczy. a) Zewnętrzne (do stron na innych serwerach bezwzględny adres URL). <a href="http://www.helion.pl">wydawnictwo Helion</a> <a href="http://www.helion.pl"><img src="helion.png" alt="logo Helion"></a> b) Wewnętrzne (do stron na lokalnym serwerze względny lub bezwzględny adres URL). <a href="about.html">o stronie</a> <a href="przepisy/salmon.html">łosoś</a> <a href="przepisy/makaron/couscous.html">kuskus</a> <a href="../index.html">powrót do strony głównej (z salmon.html)</a> <a href="../../index.html">powrót do strony głównej (z couscous.html)</a> <a href="/przepisy/makaron/couscous.html">kuskus</a> c) Do określonych miejsc na tej samej stronie lub innym dokumencie. <a href="#litera_s">s</a> <a name="litera_s"></a> <h2>s</h2> <a href="#litera_s">s</a> <h2 id="litera_s">s</h2> <a href="slownik.html#litera_s">słownik (S)</a> 3.2. Otwieranie strony w nowym oknie (karcie) przeglądarki. <a href="http://www.helion.pl" target="_blank">wydawnictwo Helion</a> <a href="http://www.helion.pl" target="helion">wydawnictwo Helion</a> 3.3. Odsyłacze pocztowe i telefoniczne. <a <a href="tel: ">zadzwon: </a>

5 4. Grafika Znacznik <img> - element liniowy. a) z atrybutami podstawowymi: b) z atrybutami pomocniczymi: TWORZENIE STRON WWW [strona 5] <img src="plik_graficzny.png" alt="słowny opis obrazka" /> <img src="plik.jpg" alt="opis" width="640 height="480" title="etykieta" /> c) mapa odsyłaczy: <img src="planety.jpg" alt="planety" usemap="#planety_map"> <map name="planet_map"> <area shape="rect" coords="0,0,80,120" alt="słońce" href="slonce.html"> <area shape="circle" coords="90,60,3" alt="merkury" href="merkury.html"> <area shape="circle" coords="125,60,8" alt="wenus" href="wenus.html"> </map> <area shape="polygon" coords="5,55,30,5,55,55" alt="trojkat" href="trojkat.html"> 4.2. Osadzenie zewnętrznego dokumentu HTML - <iframe> (pływająca ramka). <iframe src="plik.html" width="640" height="480"> Ta przeglądarka nie obsługuje elementu <iframe>. Otwórz <a href="plik.html">dokument</a>. </iframe> 5. Tabele Struktura. a) podstawowa: b) pełna: <table> <tr><th>lp.</th><th>imię i nazwisko</th><th>punkty</th></tr> <tr><td>1.</td><td>stefan Kraft</td><td>1083</td></tr> <tr><td>2.</td><td>peter Prevc</td><td>1054</td></tr> </table> <table> <caption>klasyfikacja Pucharu Świata</caption> <col class="lp"><colgroup id="dane"><col class="nazw"><col class="pkt"></colgroup> <thead> <tr><th>lp.</th><th>imię i nazwisko</th><th>punkty</th></tr> </thead> <tfoot> <tr><th>*</th><th>źródło: </tfoot> <tbody> <tr><td>1.</td><td>stefan Kraft</td><td>1083</td></tr> <tr><td>2.</td><td>peter Prevc</td><td>1054</td></tr> <tr><td>..</td><td>..</td><td>..</td></tr> <tr><td>11.</td><td>kamil Stoch</td><td>486</td></tr> </tbody> </table> <col class="lp"><col span="2" class="nazw_pkt">

6 5.2. Łączenie komórek. a) w kolejnych kolumnach (colspan): TWORZENIE STRON WWW [strona 6] <tr><th>2014/15</th><th colspan="2">klasyfikacja Pucharu Świata</th></tr> <tr><th>lp.</th><th>imię i nazwisko</th><th>punkty</th></tr> <tr><td>1.</td><td>stefan Kraft</td><td>1083</td></tr> 2014/15 Klasyfikacja Pucharu Świata Lp. Imię i nazwisko Punkty 1. Stefan Kraft 1083 b) w kolejnych wierszach (rowspan): <tr><th rowspan="2">2014/15</th><th>klasyfikacja Pucharu Świata</th></tr> <tr><th>skocznia: Zakopane</th></tr> 2014/15 Klasyfikacja Pucharu Świata Skocznia: Zakopane 5.3. Odstępy. a) między zawartością i krawędzią komórki - dopełnienie (ang. padding): td,th { padding: 5px } b) między komórkami: table { border-collapse: separate; border-spacing: 10px; } Nie zaleca się stosowania atrybutów znacznika <table>: cellpadding, cellspacing. Dla dociekliwych atrybuty: scope, headers powiązanie komórek danych z komórkami nagłówkowymi. 6. Multimedia Audio. - MP3 /MPEG-1 Audio Layer 3/ (kodek audio mp3; pliki.mp3; typ audio/mpeg) - WAV (kodek audio wav; pliki.wav; typ audio/wav, audio/wave) - Ogg (kodek audio Vorbis; pliki.ogg,.oga; typ audio/ogg) - MPEG-4 (kodek audio AAC; pliki.m4a; typ audio/mp4) - WebM (kodek audio Vorbis; pliki.webm; typ audio/webm) Audacity darmowe narzędzie do kodowania audio <audio src="audio.mp3" controls></audio> <audio id="muzyka" controls preload="auto"> <source src="audio.mp3" type="audio/mp3"> <source src="audio.ogg" type="audio/ogg"> <source src="audio.webm" type="audio/webm"> </audio> 6.2. Video. - Ogg (kodek wideo Theora, kodek audio Vorbis; pliki.ogv; typ video/ogg) - MPEG-4 (kodek wideo H.264, kodek audio AAC; pliki.mp4,.m4v; typ video/mp4) - WebM (kodek wideo VP8, kodek audio Vorbis; pliki.webm; typ video/webm) Miro Video Converter darmowe narzędzie do kodowania wideo

7 TWORZENIE STRON WWW [strona 7] <video src="wideo.mp4" poster="wideo.png" controls></video> <video width="320" height="240" poster="wideo.png" controls autoplay> <source src="wideo.mp4" type='video/mp4; codecs="avc1.42e01e,mp4a.40.2"'> <source src="wideo.webm" type='video/webm; codecs="vp8,vorbis"'> <source src="wideo.ogv" type='video/ogg; codecs="theora,vorbis"'> <object data="player.swf" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="240"> <param name="data" value="images/player.swf"> <param name="allowfullscreen" value="true"> <param name="allowscriptaccess" value="always"> <param name="flashvars" value="file=wideo.mp4&image=wideo.png"> <param name="movie" value="player.swf"> </object> </video> Dodatkowe atrybuty: - loop powtarzanie bez przerwy; - muted wyłączenie dźwięku; - preload (auto, none) wideo pobierane razem ze stroną lub dopiero po rozpoczęciu odtwarzania 6.3. Generowanie grafiki. <canvas width="640" height="480" id="canvas_1"> Przeglądarka nie obsługuje canvas </canvas>

8 7. Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Określenia. TWORZENIE STRON WWW [strona 8] selektor (selector) właściwość (property) wartość (value) h1 { background-color: cornflowerblue; } reguła (rule) blok deklaracji (declaration block) W przypadku większej ilość deklaracji oddzielenie średnikiem jest obowiązkowe. Jeżeli wartość podajemy razem z jednostką (np. 2px ) to przed jednostką nie wstawiamy spacji. Wartość zero możemy podać bez jednostki (np. margin: 0 ) Miejsca deklarowania reguł. a) zewnętrzny arkusz stylów: index.html <head> <link rel="stylesheet" url("style2.css") </head> b) osadzony arkusz stylów: index.html <head> <link rel="stylesheet" href="style.css"> url("style2.css") p { color: blue; } </style> </head> c) wewnętrzny styl: index.html <head> <link rel="stylesheet" href="style.css"> <style> p { color: blue; } </style> </head> <body> <p style="color: cornflowerblue;"> Treść akapitu w kolorze cornflowerblue. </p> </body> </html> style.css /* arkusz stylów (komentarz) */ p { font-size: 1em; color: navy; } Jeśli nie zastosujemy żadnych reguł dla znacznika to zostanie on wyświetlony zgodnie z wbudowanym arkuszem stylów przeglądarki (ang. user agent style sheet) lub stylami użytkownika zdefiniowanymi w przeglądarce. Jeśli chcemy zapobiec nadpisywaniu właściwości możemy zastosować tzw. wskaźnik ważności!important. p { color: navy!important; }

9 7.3. Koncepcje w arkuszach stylów. a) dziedziczenie: <body> <p>treść <em>akapitu</em>.</p> </body> TWORZENIE STRON WWW [strona 9] W sytuacji braku formatowania dla znacznika <em> treść ujęta w ten znacznik dziedziczy formatowanie po akapicie <p>. Czy wszystkie właściwości podlegają dziedziczeniu? - struktura dokumentu: p { font-size: 2em; color: navy; } potomek (ang. descendant) każdy element znajdujący się wewnątrz danego elementu; np. elementy h1, h2, p, em, img są potomkami elementu body. przodek (ang. ancestor) każdy element znajdujący się wyżej w hierarchii od danego elementu. dziecko (ang. child) element znajdujący się bezpośrednio wewnątrz danego elementu; np. dzieckiem elementu body jest element p ale nie jest nim element img. rodzic (ang. parent) element znajdujący się bezpośrednio nad danym elementem. rodzeństwo (ang. siblings) elementy mające tego samego rodzica. b) rozwiązywanie konfliktów stylów: - kaskada -> system hierarchiczny; - specyficzność (ang. specificity) -> typ selektora, im bardziej szczegółowy tym lepiej; selektory uporządkowane wg. specyficzności (od największej): * selektory identyfikatorów, * selektory klas, * selektory kontekstowe, * selektory pojedynczych elementów. strong { color: navy; } h1 strong { color: red; } kolor czcionki dla elementów strong będzie czerwony ( h1 strong { } jest bardziej specyficzne ) - kolejność reguł -> ostatnia wymieniona wygrywa; c) model pojemnika (ang. box model): każdy element, blokowy lub liniowy, zawiera się w prostokątnym pojemniku d) selektory: - selektor elementu p { color: navy; }

10 - selektory pogrupowane p,ul,td,th { color: navy; } TWORZENIE STRON WWW [strona 10] - selektor kontekstowy (ang. contextual selector) * potomny (ang. descendent selector) - element znajdujący się wewnątrz innego elementu li em { color: navy; } h1 em, h2 em, h3 em { color: navy; } ol a em { color: navy; } * dziecka (ang. child selector) - element znajdujący się bezpośrednio wewnątrz innego elementu p > em { color: navy; } * przylegającego rodzeństwa (ang. adjacent sibling selector) - element znajdujący się bezpośrednio po danym elemencie, z którym ma wspólnego rodzica h1 + p { color: navy; } * dowolnego rodzeństwa (ang. general sibling selector) - element, który ma wspólnego przodka z podanym elementem i pojawia się po tym elemencie (niekoniecznie bezpośrednio) h1 ~ h2 { color: navy; } - selektor identyfikatora (ang. ID selector) <p id="stopka">tresc stopki</p> //html p#stopka { color: navy; } //css #stopka { color: navy; } //css #stopka em { color: navy; } //css - selektor klasy (ang. class selector) <p class="special">tresc akapitu</p> //html p.special { color: navy; } //css.special { color: navy; } //css - selektor uniwersalny * { color: navy; } #stopka * { color: navy; } 7.4. Formatowanie tekstu. a) właściwości czcionek: - font-family [d] p { font-family: "Trebuchet MS", Verdana, sans-serif; } gatunkowe rodziny czcionek: serif: Times New Roman, Georgia; sans-serif: Arial, Verdana, Trebuchet MS; monospace: Courier New, Lucida Console; cursive: ComicSans, Bradley Hand, (emulacja pisma odręcznego); fantasy: Impact, { font-family: 'Czcionka'; src: url('czcionka.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('czcionka.woff') format('woff'), url('czcionka.ttf') format('truetype'), url('czcionka.svg#svgfontname') format('svg'); } p { font-family: Czcionka; }

11 TWORZENIE STRON WWW [strona 11] - font-size (jedn. długości wart. procentowa xx-small x-small small medium large x-large xx-large smaller larger inherit) [d] body { font-size: 100%; } p { font-size: 1.5em; } Wartość inherit (dostępna dla każdej właściwości) wymusza odziedziczenie stylu po rodzicu. Jednostki względne: px (CSS 2.1) wielkość różni się w zależności od rozdzielczości ekranu, em jednostka miary odpowiadająca aktualnej wielkości czcionki (w typografii szerokość litery M ), ex wielkość zbliżona do wysokości litery x, rem (root em), ch, vw, vh, vm (CSS3); *wyliczanie wartości procentowych i em: wynik [em,%] = wielkość docelowa [px,pt, ] / wielkość kontekstu (odziedziczona) stałe dziedziczenie (z elementu html) zapewnia jednostka rem Jednostki bezwzględne: px (CSS3) wielkość stała równa 1/96 cala, pt punkt (1 punkt = 1/72 cala), pc pica (1 pica = 12 punktów), mm, cm, in cal (1cal 2,54 cm); Jednostki bezwzględne są dobrym rozwiązaniem w arkuszach stylów dla dokumentów drukowanych. - font-weight (normal bold bolder lighter inherit) [d] - font-style (normal italic oblique inherit) [d] italic osobno zaprojektowany krój czcionki, oblique pochylenie czcionki normal przez przeglądarkę - font-variant (normal small-cups inherit) [d] small-cups tekst pisany kapitalikiem, np. KRÓL KAZIMIERZ WIELKI - font selektor { styl waga wariant wielkość/wysokość-wiersza czcionka } p { font: 1em sans-serif; } h2 { font: oblique bold small-cups 1.5em/1.8em Tahoma, sans-serif; } 1.8em wielkość odstępu między wierszami (interlinia) b) kolor tekstu (pierwszego planu, ang. foreground, np. obramowania): - color (nazwa lub wartość liczbowa inherit) [d] nazwa (CSS2.1): black, white, purple, lime, navy, aqua, silver, maroon, fuchsia, olive, blue, orange, gray, red, green, yellow, teal; nazwa (CSS3): learningwebdesign.com/colornames.html

12 c) styl wiersza, akapitu: TWORZENIE STRON WWW [strona 12] h1 { color: #2a57d4; } // 0-f h2 { color: #33ff88; } // 0-f h3 { color: #3f8; } // 0-f h4 { color: rgb(150,220,84); } // h5 { color: rgb(10%,72%,3%); } // 0-100% - line-height (liczba miara długości wart. procentowa normal inherit) [d] p { line-height: 2; } p { line-height: 2em; } p { line-height: 200%; } linia bazowa fikcyjna linia, na której znajdują się dolne części liter wysokość wiersza odległość między dwoma liniami bazowymi - text-indent (miara długości wart. procentowa inherit) [d] p { text-indent: 2em; } p { text-indent: 10%; } p { text-indent: -20px; } // wysunięcie - text-align (left right center justify inherit) [d] - vertical-align (baseline sub super top text-top middle text-bottom bottom dł % inherit) [d] - white-space (normal pre nowrap pre-wrap pre-line inherit) [d] d) dekoracje, przekształcenia, odstępy, kierunek, widoczność: - text-decoration (none underline overline line-through blink) [nd] - text-transform (none capitalize lowercase uppercase inherit) [d] capitalize zmiana pierwszej litery każdego wyrazu na dużą - letter-spacing - word-spacing (miara długości normal inherit) [d] - text-direction (ltr rtl inherit) [d] - visibility (visible hidden collapse inherit) [d] e) cień pod tekstem: - text-shadow (przesunięcie w poziomie, przesunięcie w pionie, promień rozmycia, kolor none) [d] h1 { text-shadow:.2em.2em silver; } h2 { text-shadow: -.2em -.2em silver; } h3 { text-shadow:.2em.2em.1em silver; } h4 { text-shadow:.03em.03em.05em purple, -.05em -.05em.05em white; } f) punktowanie i numeracja list:

13 TWORZENIE STRON WWW [strona 13] - list-style-type (none disc circle square decimal decimal-leading-zero lower-alpha upper-alpha lower-latin upper-latin lower-roman upper-roman lower-greek upper-greek armenian georgian inherit) [d] - list-style-position (outside inside inherit) [d] - list-style-image (url none inherit) [d] ul { list-style-image: url(grafika/punkt.gif); } Każdy element (znacznik) HTML może zachowywać się jak element listy przez dodanie właściwości display o wartości list-item. p.punktowany { display: list-item; list-style-type: circle; }

Technologie internetowe

Technologie internetowe Technologie internetowe Cascading Style Sheets Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu Wprowadzenie Wstawienie arkusza CSS, Reguły CSS Drzewo dokumentu Grupowanie, jednostki

Bardziej szczegółowo

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1

CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 Wstawianie stylów Przeglądarka wyświetla strony pozbawione stylów autorskich, stosując własne, wbudowane

Bardziej szczegółowo

HTML & CSS. Spis treści

HTML & CSS. Spis treści HTML & CSS Spis treści 1. HTML... 2 1.1. Podstawy... 2 1.2. Struktura dokumentu... 2 1.3. Nagłówek... 2 1.4. Bloki tekstu... 3 1.5. Tekst... 4 1.6. Listy... 4 1.7. (Hiper)łącza... 5 1.8. Tabele... 5 1.9.

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2 Formatowanie wyglądu tekstu Właściwości związane z czcionką Wybór czcionki Tworzenie czcionki pochyłej Pogrubianie czcionki Określanie wielkości czcionki Wykorzystanie kapitalików Określanie wysokości

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Interfejs użytkownika I

Interfejs użytkownika I Interfejs użytkownika I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Interfejs użytkownika I 1 Plan wykładu Formatowanie HTML za pomocą arkuszy stylów CSS Język XML ogólna struktura dokumentów opis struktury za

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Wykład 1 Paweł Woszkowski SWSIM, 2010 PLAN ZAJĘĆ technologie, proces powstawania strony www, podstawowe zasady, xhtml, css, projektowanie, publikacja, hosting, promocja. STRONA

Bardziej szczegółowo

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6...

Ćwiczenie 4... 12 Akapit... 12 Ćwiczenie 5... 13 Tekst pogrubiony... 13 Tekst pochylony... 13 Tekst podkreślony... 13 Ćwiczenie 6... Zawartość Wyjaśnienie...3 Edytory...3 Windows...3 Pajączek...3 CoreEditor...3 Ager Web Edytor...3 EdHTML...3 Edytor Znaczników HTML - ezhtml...4 HateML Pro...4 JTHTML...4 ked...4 PSPad...4 Web Edit...5

Bardziej szczegółowo

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski

Informatyka i Multimedia [IM] dr inż. Michał Głębowski [IM] dr inż. Michał Głębowski Plan zajęć bazy danych (cz.2) teoria, definicje, tabele, relacje język SQL, interfejs, zapytania MySQL, własna baza język (x)html budowa, struktura, tagi, CSS, walidacja,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice

Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla pocz¹tkuj¹cych webmasterów po (X)HTML, CSS i grafice Autor: Jennifer Niederst Robbins T³umaczenie: Anna Trojan ISBN: 978-83-246-1375-5 Tytu³ orygina³u:

Bardziej szczegółowo

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych

Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Projektowanie architektury informacji stron WWW Materiały do zajęć Projektowanie systemów informacyjnych Spis treści I. Wstęp... 6 II. Warsztat webmastera... 6 III. Szablon strony WWW... 7 IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie HTML,XHTML,CSS Katarzyna Grzelak marzec 2010 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 36 Wstęp HTML/XHTML: definiuja strukturę stron internetowych: co jest nagłówkiem, gdzie

Bardziej szczegółowo

"Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski

Promocja multimedialna strony web. autor: Piotr Ciechomski "Promocja multimedialna strony web". autor: Piotr Ciechomski Konspekt zajęć "Promocja multimedialna strony web". 1. Wprowadzenie do zajęć, przedstawienie warunków zaliczenia. Zajęcia organizacyjne. 2.

Bardziej szczegółowo

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets HTML a CSS HTML odpowiada za strukturę tworzonej witryny internetowej i poszczególnych dokumentów (ich stronę semantyczną) CSS odpowiada za wizualną prezentację

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Pierwszy protokół umożliwiający połączenie się komputerów w WWW (World Wide Web) wg określonego adresu IP karty sieciowej komputera był protokół TCP/IP. W dzisiejszych czasach jest

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Paweª Witkowski. Jesie«2014

Paweª Witkowski. Jesie«2014 Bazy Danych i Usªugi Sieciowe Wst p do usªug sieciowych Paweª Witkowski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jesie«2014 P. Witkowski (Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki) BDiUS w. I Jesie«2014

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mwojciechowski/wsnhid Plan przedmiotu Podstawowe technologie

Bardziej szczegółowo

Informatyka MPDI 3 semestr

Informatyka MPDI 3 semestr Informatyka MPDI 3 semestr Wykład 2 CSS JavaScript CSS arkusze stylów opiera się na zasadzie określania cech elementy dzięki atrybutowi style ... Styl może mieć wiele cech,

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo