Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets)"

Transkrypt

1 Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets)

2 Przykład użycia stylu <p style= "text-indent: 30pt; (wcięcie I wiersza) text-align: justify; (wyrównanie obustronne) line-height: 20pt; font-size: 10pt; (odstęp między wierszami) (rozmiar czcionki) font-family: arial; (rodzaj czcionki) color: red;"> (kolor czcionki) </p> tekst akapitu... Przykład: PrzykladUzyciaStylu.html

3 Metody dodawania stylu: styl wpisany (inline) w znaczniku dopisujemy atrybut style, a wartością atrybutu są deklaracje stylu rozdzielone średnikiem: <znacznik style= właściwość: wartość; właściwość: wartość > </znacznik> przykład: <p style= color: blue; text-indent: 20pt; > tekst akapitu </p> <h1 style= color: red; letter-spacing: 10pt; > tekst tytułu </h1> Przykład: PrzykladUzyciaStylu.html

4 Metody dodawania stylu: osadzony arkusz stylów w sekcji nagłówka (element head) dokumentu html w znaczniku style wpisujemy reguły stylu: <style> selektor {właściwość: wartość; właściwość: wartość} </style> przykład: <style> p {color: blue;text-indent: 20pt;font-size: 10pt} h3 {color: red;letter-spacing: 10pt;} </style> Przykład: OsadzonyArkuszStylow.html Korzyść: W danym dokumencie styl zostanie zastosowany do wszystkich elementów które są wskazane przez selektor (w tym przykładzie do akapitów i tytułów).

5 Metody dodawania stylu: zewnętrzny arkusz stylów 1. tworzymy plik tekstowy z rozszerzeniem.css np.: styl.css 2. w tym pliku wpisujemy reguły w formacie: selektor {właściwość: wartość; właściwość: wartość} np.: p {color: blue; text-indent:20pt; font-size:10pt} 3. dołączamy zęwnętrzny arkusz stylu do strony wpisując w sekcji head: <head> <link rel="stylesheet" href="styl.css"> </head> gdzie wartość atrybutu href to adres pliku ze stylem, zgodnie z regułami adresowania (patrz wykład 1 - adresy względne, bezwzględne) Przykład: ZewnetrznyArkuszStylow.html Korzyść: reguły stylu zostaną zastosowane we wszystkich plikach html do których dołączymy zewnętrzny arkusz stylów.

6 Terminologia p {color: blue;font-size: 20pt} p {color: blue;font-size: 20pt}- reguła stylu (rule) p - selektor (to nie tylko są nazwy znaczników) (selector) color: blue - deklaracja stylu (style declaration) font-size: 20pt - deklaracja stylu color - właściwość (property) blue wartość (value) font-size właściwość 20pt wartość

7 Komentarze p { color: red; /* czerwony kolor czcionki */ font-weight: bold /* tekst pogrubiony */ }

8 Rodzaje selektorów (cz. 1) pojedynczy znacznik, np. p {color :red} klasy.rozstrzelenie {letter-spacing: 1em;} Styl zastosowany będzie do dowolnego znacznika z atrybutem class o wartości rozstrzelenie <p class="rozstrzelenie">...</p> <h1 class="rozstrzelenie">...</h1> p.wyrozniony {color:red;} Styl zastosowany będzie do znacznika p z atrybutem class o wartości wyrozniony: <p class= wyrozniony >...</p> pseudoklasy a:hover {color: red} myszka nad linkiem, kolor zmienia się na czerwony identyfikatory #specjalny {color: red} Przykład: Selektory.html Styl zastosowany będzie do elementu z atrybutem id o wartości specjalny: <p id= specjalny >...</p> Uwaga: Tą samą nazwę atrybutu class może mieć wiele elementów. Element o danej wartości atrybutu id może być tylko jeden (chodzi o to, aby jednoznaczne identyfikować element na stronie)

9 Rodzaje selektorów (cz. 2) h1,h2,h3 {color: red} styl będzie zastosowany do wszystkich wymienionych selektorów td ol li {color: red} do elementu li, który jest potomkiem ol, który jest potomkiem td (także wtedy gdy nie jest potomkiem bezpośrednim - dzieckiem) p > img {width: 300px} do img będącego dzieckiem (bezpośrednim potomkiem) p table + p {color: red} do table i do p, które są w stosunku do siebie rodzeństwem table * {color: red} do wszystkich potomków table * {color: red} do wszystkich elementów Przykład: Selektory.html, Tabele.html

10 Jakie mogą być wartości dla właściwości nazwy color: red font-size: large border: thick liczby wartości bezwzględne (absolute) jednostki: in (cal: 2,54 cm), pt (punkt: 1/72 cala), cm, mm font-size: 12pt text-indent: -10pt (można wartości ujemne) wartości względne (relative) px (piksel-zależny od rozdzielczości) procent (wielkość w stosunku do bieżącego rozmiaru czcionki ustalonego przez nadrzędny element lub w stosunku do rozmiaru elementu nadrzędnego np. szerokość akapitu względem szerokości całej strony) em (wielkość w stosunku do bieżącego rozmiaru czcionki ustalonego przez nadrzędny element): font-size: 120% (120 % bieżącej wielkości) font-size: 1.2em (1,2 razy większe od bieżącej wielkości), em jest zalecane zamiast procentów Przykład: CzcionkiRozmiarWzgledny.html

11 Wartości dla kolorów nazwy angielskie color: red numer w zapisie heksadecymalnym (szesnastkowym) color: #FFFF00 zapis skrócony: #FF0 (zasada: 2A7 = 22AA77) numer w zapisie decymalnym (dziesiątkowym) color: rgb(255,255,0) Nazwy i numery kolorów:

12 Właściwości i wartości dla tekstu (dla czcionki)

13 Rodzaj czcionki 3 rodzaje czcionek: bezszeryfowa (np. Arial) szeryfowa (np. Times) nieproporcjonalna (np. Courier) Właściwość: font-family font-family: Verdana, Arial, Helvetica, Sans-Serif; font-family: "Times New Roman", Times, Georgia, Serif; font-family: Courier, Monospace; Zalecenia: używać czcionek standardowych, na końcu wymienić czcionkę generyczną Przykład: CzcionkiRodzaje.html Czcionka dowolna (nawet, gdy użytkownik nie ma jej zainstalowanej): Google fonts:

14 Rozmiar czcionki Właściwość: font-size font-size: large font-size: 15pt Wartości: nazwy: xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large gdzie medium to domyślny rozmiar używany przez przeglądarkę (np. firefox: 10pt). Kolejne rozmiary są o 20% większe. Czyli np. medium jest o 20% większe od small liczby (patrz slajd Jakie mogą być wartości )

15 pogrubienie font-weight: bold inna wartość: normal pochylenie font-style: italic inna wartość: normal rozstrzelenie liter letter-spacing: 10pt Inne atrybuty czcionki inne wartości analogicznie jak w przypadku rozmiaru czcionki przekształcenie na duże litery text-transform: uppercase inna wartość: lowercase kolor color: blue wartośći: patrz slajd wartości dla kolorów właściwość: text-decoration wartości: none (brak) underline (podkreślenie) line-through (przekreślenie) link bez podkreślenia: a {text-decoration: none}

16 Deklaracje stylu (właściwości i wartości) związane z czcionką mogą być stosowane do wszystkich selektorów, m.in.: body tekst w całym dokumencie h1-h6 tekst w tytule p tekst w akapicie ol tekst w całym wyliczeniu numerowanym li tekst w konkretnej pozycji wyliczenia td tekst w konkretnej komórce tabeli

17 Właściwości i wartości dla akapitu (elementu blokowego)

18 wyrównanie tekstu właściwość: text-align wartości: left center right justify (obustronne inaczej wyjustowanie) wcięcie pierwszego wiersza właściwość: text-indent wartość: liczbowo lub procentowo odstępy między wierszami (liniami tekstu) właściwość: line-height wartość: liczbowo lub procentowo

19 Obramowanie (krawędzie) akapitu rodzaj właściwość: border-style wartości: none (brak) dotted (kropkowane) dashed (kreskowane) solid (ciągła linia) grubość właściwość: border-width wartości: thin (cienka) medium (domyślna grubość) thick (gruba) liczbowo kolor właściwość: border-color wartość: nazwa lub numer koloru W ten sposób ustawimy jednakowy wygląd wszystkich krawędzi: lewej, prawej, górnej, dolnej

20 Obramowanie akapitu (2) wskazanie krawędzi: top (górna), right (prawa), bottom (dolna), left (lewa) border-top-style (rodzaj krawędzi górnej) border-bottom-width (grubość krawędzi dolnej) border-right-color (kolor krawędzi prawej) itd. obramowanie (zapisy skrócony, często stosowany) border: 2px solid red /* dotyczy wszystkich krawędzi */ (podajemy trzy argumenty w kolejności: grubość, rodzaj i kolor linii) border-left: 2px solid red /* dotyczy krawędzi lewej*/ border-style: solid dashed none dashed (podajemy zaczynając od górnej krawędzi i idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara: górna prawa dolna lewa, jeśli tylko dwie wartości to pierwsza dotyczy górnej i dolnej a druga prawej i lewej) analogicznie dla border-width lub border-color

21 Tło akapitu kolor tła: właściwość: background-color wartość: nazwa koloru lub numer obrazek jako tło: właściwość: background-image wartość: url("tu_adres_obrazka") powtórzenie tła właściwość: background-repeat wartości: repeat (powtarza w poziomie i w pionie) repeat-x (powtarza w poziomie) repeat-y (powtarza w pionie) no-repeat (nie powtarza) położenie tła: background-position: center center pierwsza wartość określa położenie w poziomie druga w pionie, wartości mogą być podane procentowo lub liczbowo Przykład: AkapitObramowanieTlo.html

22 Model pudełkowy (Box model) Model pudełkowy - konstrukcja elementów strony. Przeglądarka wizualizuje elementy strony (h1-h6, p, ul, ol, li, table) używając modelu pudełkowego, tzn. dodaje do zawartości elementu margines wewnętrzny, obramowanie i margines zewnętrzny margines zew. zawartość elementu obszar treści elementu margines wew. obramowanie obszar zajmowany przez element strony = obszar zawartości elementu np. akapitu (tekst, obrazki) + margines wew. (odstęp treści od obramowania) + obramowanie + margines zewnętrzny margines wew. (padding) - odstęp zawartości od obramowania margines zew. (margin) odstęp akapitu od sąsiadującego elementu np. innego akapitu, tabeli, wyliczenia lub brzegu strony

23 Marginesy margines zewnętrzny właściwość: margin-top margin-right margin-bottom margin-left auto wartość: liczbowo lub procentowo (jaka część ekranu na margines) wyśrodkowanie w poziomie: margin-left: auto;margin-right: auto albo margin: 0 auto; ZAPISY SKRÓCONE: margin: 10px 20px 30px 40px wartości podają margines zaczynając od góry i idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara margin: 10px (wszystkie marginesy) margin: 10px 5px (pierwsza liczba to górny i dolny, druga to prawy i lewy) margines wewnętrzny właściwość: padding-top padding-right padding-bottom padding-left wartość: liczbowo lub procentowo ZAPISY SKRÓCONE: analogicznie jak przy marginesie zewnętrznym

24 Szerokość i wysokość elementów szerokość właściwość: width wartość: liczbowo lub procentowo wysokość właściwość: height wartość: liczbowo lub procentowo Uwaga: szerokość/wysokość dotyczy obszaru zawartości elementu, obramowanie i oba rodzaje marginesów (zewnętrzny i wewnętrzny) nie są uwzględniane Przykład: ModelPudelkowyMarginesyRozmiary.html

25 Firebug - dodatek do przeglądarki Firefox Narzędzie przydatne przy tworzeniu stron internetowych: wskazujemy element strony: odnajduje odpowiadający za ten element kod html wskazujemy fragment kodu: odnajduje element strony utworzony przez ten kod edycja html i css: obserwacja na bieżąco zmian linijka do mierzenia odległości i wiele innych funkcji intuicyjnych w obsłudze Instalacja: Po zainstalowaniu włączenie Firebug-a: F12 lub kliknięcie w ikonę z pluskwą (bug) u góry po prawej:

26 Akapit podsumowanie Deklaracje stylów pokazane na przykładzie akapitu mogą być również stosowane do innych elementów blokowych (np. h1-h6, ul, ol, li)

27 Właściwości i wartości dla list (wyliczeń) punktowanych i numerowanych

28 numerowane rodzaj numeracji właściwość: list-style-type wartości: decimal (arabskie-domyślne), upper-roman (duże rzymskie), lower-roman (małe rzymskie), upper-alpha (duże litery), lower-alpha (małe litery), none (brak numeracji) punktowane rodzaj symbolu właściwość: list-style-type wartości: disc (domyślna), circle (puste kółko), square (kwadrat), none (brak punktowania) obrazek jako symbol punktowania list-style-image: url( tu_adres_url_obrazka_z_symbolem ) Uwaga: wartość none wykorzystuje się aby tworzyć menu (następny wykład) Przykład: Listy.html

29 Tabele - Właściwości i wartości

30 Obramowanie: właściwość border wartości tak jak dla akapitu (patrz slajd "Obramowanie akapitu") border dla selektora table dotyczy obramowania zewnętrznego tabeli border dla selektora td dotyczy obramowania komórek standardowo dodawany jest odstęp między obramowaniem zewnętrznym tabeli a obramowaniem komórek likwidacja tego odstępu: table {border-collapse: collapse}

31 szerokość: tło właściwość: width wartości tak jak dla akapitu width dla table to szerokość całej tabeli width dla td to szerokość kolumny Domyślnie rozmiar tabeli dopasowuje się do wielkości zawartości właściwość: background wartości tak jak dla akapitu margines wewnętrzny (padding) komórek tak jak dla akapitu, przydatny, aby tekst w komórkach nie był zbyt blisko krawędzi wyrównanie tekstu w komórkach w poziomie właściwość: text-align wartości tak jak dla akapitu (zobacz slajd z "wyrównanie tekstu") w pionie wlaściwość: vertical-align wartości: top middle bottom Przykład: Tabele.html

32 Walidacja. Więcej informacji o stylach. Walidacja stylów: Jeśli jest błąd w stylu to przeglądarka ignoruje daną regułę lub deklarację i nie zmieni wyglądu elementu do którego reguła czy deklaracja się tyczy Szczegółowe omówienie właściwości stylów (po angielsku):

33 Hierarchia elementów w dokumencie HTML i dziedziczenie <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="utf-8"> <title>podstawy...</title> </head> <body> <h1>kraje w Europie</h1> <h3>polska</h3> <p>jakiś tekst...</p> <ul> <li>litwa</li> <li>łotwa</li> <li>estonia</li> </ul> </body> </html>

34 Hierarchia elementów w dokumencie HTML i dziedziczenie html head body meta title p ul body przodek (ancestor) dla p,ul,li p, ul, li potomki (descendant) dla body p, ul - potomek bezpośredni (child) dla body body rodzic (parent) dla p i ul p, ul rodzeństwo (sibling) li

35 Hierarchia elementów w dokumencie HTML i dziedziczenie potomek dziedziczy deklarację stylu przodka body {color: red} Przy takiej deklaracji kolor czerwony będzie też w akapicie i w liście punktowanej, bo są potomkami body li {color: green} Ta deklaracja nadpisze deklarację przodka, tekst na liście punktowanej będzie zielony Częsta praktyka: ustalamy rodzaj czcionki dla całego dokumentu poprzez deklarację dla elementu body Uwaga: nie wszystkie deklaracje podlegają dziedziczeniu, np. właściwości: border, width, margin nie są dziedziczone Przykład: HierarchiaDziedziczenie.html

36 Zasady pierwszeństwa reguł stylów w przypadku konfliktu (cz. 1) Kaskada (kaskadowość) - duża ilość, style mogą pochodzić z wielu źródeł. Kaskadowość ustala hierarchię reguł to znaczy która reguła będzie zastosowana w przypadku, gdy do elementu pasuje kilka reguł. 0d najsłabszego priorytetu (punkt 1) do najmocniejszego (punkt 3c): 1. arkusz przeglądarki (domyślne ustawienia stylów w danej przeglądarce) 2. arkusz użytkownika przeglądarki (a user defined style sheet) 3. arkusz autora strony (website's author style sheet) a) zewnętrzny arkusz stylów b) osadzony arkusz stylów c) styl wpisany W przypadku konfliktu zostanie zastosowana reguła z mocniejszym priorytetem. Jeśli ten sam priorytet to reguła bardziej specyficzna lub wymieniona później.

37 Zasady pierwszeństwa reguł stylów w przypadku konfliktu (cz. 2) Jeśli ten sam priorytet to reguła bardziej szczegółowa (precyzyjna) lub wymieniona później. Poniżej reguły ułożone w kolejności do najbardziej szczegółowej: h1 {color: green;}.miasto {color: orange;} h1.miasto {color: red} #wyrozniony {color: blue} Np. Tytuł h1 o atrybucie id "wyrozniony" będzie w kolorze niebieskim a nie w zielonym. Tytuł h1 o atrybucie class "miasto" będzie w kolorze czerwonym a nie w pomarańczowym lub zielonym. Przykład: KonfliktRegul.html

Znaczniki języka HTML

Znaczniki języka HTML www.math.uni.lodz.pl/ radmat Elementy inline ... Elementy inline ... ... Elementy inline ... ... ... Elementy inline

Bardziej szczegółowo

Krótki przegląd własności języka CSS

Krótki przegląd własności języka CSS Krótki przegląd własności języka CSS Stosując arkusze stylów CSS, w sposób wyraźny oddziela się formatowanie dokumentu XHTML od jego warstwy znaczeniowej umieszczonej w sekcji . Niżej zestawiono

Bardziej szczegółowo

ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW

ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW HTML i inne Struktura dokumentu standard języka użytego do budowy strony nagłówek strony zawartość strony ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW Strona kodowa Opis strony Słowa

Bardziej szczegółowo

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css.

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css. Kaskadowe arkusze stylów CSS Geneza - oddzielenie struktury dokumentu HTML od reguł prezentacji - poszerzenie samego HTML Korzyści - przejrzystość dokumentów - łatwe zarządzanie stylem (wyglądem) serwisu

Bardziej szczegółowo

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR>

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR> Język html to język znaczników inaczej tagów, czyli słów lub skrótów pochodzących z języka angielskiego ujętych w nawiasy ostrokątne , np.. . W większości przypadków spotykamy znaczniki początku (inaczej

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 3 CSS - W Y G L Ą D S T R O N Y I N T E R N E T O W E J

APLIKACJE INTERNETOWE 3 CSS - W Y G L Ą D S T R O N Y I N T E R N E T O W E J APLIKACJE INTERNETOWE 3 CSS - W Y G L Ą D S T R O N Y I N T E R N E T O W E J PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie do css Budowa stylu - selektor cecha wartość Klasa i identyfikator selektora Jednostki Miary

Bardziej szczegółowo

Young Programmer: HTML+PHP. Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2

Young Programmer: HTML+PHP. Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2 Young Programmer: HTML+PHP Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2 Ramowy program warsztatów Zajęcia 1: Zajęcia wprowadzające, HTML Zajęcia 2: Style CSS (tabele i kaskadowe arkusze stylów) Zajęcia 3: Podstawy

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na. grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między

CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na. grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między Cascading Style Sheets CSS CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na stronie (HTML/XML) takie właściwości jak rodzaj, grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między elementami, ich obramowania,

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne

Technologie Informacyjne Technologie Informacyjne Wykªad 7 Paweª Witkowski MIM UW Wiosna 2013 P. Witkowski (MIM UW) Technologie Informacyjne Wiosna 2013 1 / 23 HTML HTML Sªu»y do deniowania struktury dokumentu: akapity nagªówki

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. CSS Wskazówki

Języki programowania wysokiego poziomu. CSS Wskazówki Języki programowania wysokiego poziomu CSS Wskazówki CSS powinno się projektować hierarchicznie, zaczynając od elementów ogólniejszych, kończąc na szczegółowych - Źle: p.mid { text-align: center; p { color:

Bardziej szczegółowo

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets)

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets) Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe Materiał pomocniczy na podstawie fragmentu wykładu: KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets) Opracowanego przez dr inż. Dariusza Trawickiego

Bardziej szczegółowo

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model Box model: Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model: Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets) 1. Wprowadzenie Selektory należą do kluczowych pojęć, wskazują obiekty, którym przypisujemy jakiś zestaw

Bardziej szczegółowo

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional).

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional). Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06 Moduł 4. Style Zajęcia poświęcone będą kaskadowym arkuszom stylów (por. slajdy 18.-27. z wykładu 2.) Wiele uwagi poświęcaliśmy do tej pory planowaniu szkieletu

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

Dokument hipertekstowy

Dokument hipertekstowy Dokument hipertekstowy Laboratorium 4 CSS mgr inż. Krzysztof Wróbel Katedra Lingwistyki Komputerowej Cel poznanie konceptu stylów tworzenie różnych typów reguł stylów Style służą do zmiany wyglądu elementów

Bardziej szczegółowo

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów CSS Kaskadowe Arkusze Stylów CSS CSS = Cascading Style Sheets Style określają sposób wyświetlania zawartości elementów HTML Arkusz stylów jest zbiorem takich reguł Pojawiły się w HTML 4.0 by rozwiązać

Bardziej szczegółowo

CSS - 2. Właściwości tekstu, czcionek

CSS - 2. Właściwości tekstu, czcionek CSS - 2 Właściwości tekstu, czcionek Właściwości tekstu Służą do nadawania określonego wyglądu tekstowi:» color» direction» letter-spacing» text-align» text-decoration» text-indent» text-shadow» text-transform»

Bardziej szczegółowo

p { color: yellow; font-weight:bold; }

p { color: yellow; font-weight:bold; } Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Ćwiczenie nr 13: CSS Wstęp Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Styli, w skrócie CSS) jest językiem, który opisuje sposób w jaki będzie wyświetlana

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista stylów

Alfabetyczna lista stylów Tematy: Kaskadowe arkusze stylów Alfabetyczna lista stylów Uwaga: wiele stylów CSS3 nie jest ciągle interpretowanych przez przeglądarki Styl Znaczen CSS1 CSS2 CSS3 IE FF A animation Zbiorcza definicja

Bardziej szczegółowo

www.fwrl.pl/szkolenie

www.fwrl.pl/szkolenie STRONA www.fwrl.pl/szkolenie MS WORD HTML HTML i dostarczają informację dla silnika przeglądarki o tym jak ma być zbudowana i wyświetlona strona HTML HTML HTML (warstwa logiczna co i gdzie ma być) (wastwa

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu HTML cz.2. Model pudełkowy HTML Elementy blokowe w tym table oraz div są wyświetlane według tzw. modelu pudełkowego: Zawartość Odstęp (padding) Obramowanie (border)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji Projektowanie aplikacji internetowych CSS w akcji Tak to ma wyglądać Strona : 2 Założenie Treść strony ma być oddzielona od informacji o jej wyglądzie. Kod HTML nie powinien zawierać żadnych informacji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Czas realizacji: 2 godziny Kurs: WYK01_HTML.pdf, WYK02_CSS.pdf Pliki:, Edytor: http://www.sublimetext.com/ stabilna wersja 2 (portable) Ćwiczenie 1. Szablon strony

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej.

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 26 lutego 2006 roku Czas trwania zajęć: 90 minut, przedmiot: TI Temat lekcji: Tworzenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 1 opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz HTML (HyperText Markup

Bardziej szczegółowo

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl HTML 1 Gimnazjum nr 1 w Barcinie UWAGA: UTWÓRZ FOLDER HTML, a w nim HTML-1 dla pierwszego ćwiczenia. Imię_ nazwisko_html-1.html z dysku J: w folderze HTML 1. Tło strony - Jednolity kolor:

Bardziej szczegółowo

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów.

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Znaczniki HTML (tagi) postać ogólna: zawartość

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp.

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Style CSS Wstęp Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Podstawową zaletą i zadaniem stylów jest oddzielenie

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family]

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family] Czcionki W tej lekcji nauczysz się o czcionkach i jak nimi manipulować przy pomocy CSS. Omówimy także pewien problem, gdzie wybrana czcionka jest przedstawiana na stronie tylko gdy jest ona zainstalowana

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II

Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS

Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS Wprowadzenie: Od tego ćwiczenia zajmować się będziemy CSS czyli Kaskadowymi Arkuszami Stylów (Cascading Style Sheets). CSS stanowią uzupełnienie dla HTML-a. HTML odpowiada

Bardziej szczegółowo

Arkusze styli zwi kszaj kontrol nad wygl dem strony, poprzez zastosowanie szeregu opcji przypisywanych do danych elementów samego HTML'a.

Arkusze styli zwi kszaj kontrol nad wygl dem strony, poprzez zastosowanie szeregu opcji przypisywanych do danych elementów samego HTML'a. Informacje ogólne Arkusze styli zwi kszaj kontrol nad wygl dem strony, poprzez zastosowanie szeregu opcji przypisywanych do danych elementów samego HTML'a. Dzieki nim mo na okre li takie cechy jak: rodzaje

Bardziej szczegółowo

Elementarz HTML i CSS

Elementarz HTML i CSS Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych 1 Elementarz HTML i CSS Znaczniki przydatne w pracy redaktora stron internetowych Treść, korekta, skład i oprawa graficzna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów...

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów... Spis treści Konwencje zastosowane w książce...5 Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6 Struktura reguł...9 Pierwszeństwo stylów... 10 Klasyfikacja elementów... 13 Sposoby wyświetlania elementów...

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe znaczniki języka HTML.

Podstawowe znaczniki języka HTML. Podstawowe znaczniki języka HTML. Struktura dokumentu. Sposób użycia i dokumentu. Między nimi umieszczana jest cała treść dokumentu. Sposób użycia Sekcja HEAD zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets)

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets) LABORATORIUM 3 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets) 1. Wprowadzenie Selektory należą do kluczowych pojęć, wskazują obiekty, którym przypisujemy jakiś zestaw

Bardziej szczegółowo

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets HTML a CSS HTML odpowiada za strukturę tworzonej witryny internetowej i poszczególnych dokumentów (ich stronę semantyczną) CSS odpowiada za wizualną prezentację

Bardziej szczegółowo

I. Wstawianie rysunków

I. Wstawianie rysunków I. Wstawianie rysunków Wstawiane rysunku Bez parametrów: Tekst alternatywny Tytuł obrazka

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH CSS CECHY WYBRANYCH SELEKTORÓW

LABORATORIUM 3 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH CSS CECHY WYBRANYCH SELEKTORÓW LABORATORIUM 3 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH CSS CECHY WYBRANYCH SELEKTORÓW 1. Definicja tła Tło elementu HTML można definiować w CSS korzystając z następujących cech: background-color background-image

Bardziej szczegółowo

Model blokowy. Model blokowy w CSS

Model blokowy. Model blokowy w CSS Model blokowy Model blokowy w CSS opisuje bloki, które są generowane dla elementów HTML. Model blokowy zawiera także dokładne opcje związane z ustawieniem maginesu zewnętrznego, wewnętrznego, obramowania

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 - część I. I. TABELE. dr Artur Bartoszewski - Nowoczesne technologie informatyczne - WYKŁAD

Wykład 3 - część I. I. TABELE. dr Artur Bartoszewski - Nowoczesne technologie informatyczne - WYKŁAD Wykład 3 - część I. I. TABELE 1 I. Tabele Struktura tabeli - HTML Najprostsza tabela składa się z elementu oraz komórek pogrupowanych w rzędy . Podstawowa struktura kodu tabeli 3x4 wygląda

Bardziej szczegółowo

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER="1"> <TR>

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER=1> <TR> Tabele Autorem niniejszego skryptu jest dr inż. Robert Kolud Tabele w HTML to nie tylko praktyczny sposób na przedstawianie zestawień informacji. Znacznie częściej jednak tabele są wygodnym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2 Formatowanie wyglądu tekstu Właściwości związane z czcionką Wybór czcionki Tworzenie czcionki pochyłej Pogrubianie czcionki Określanie wielkości czcionki Wykorzystanie kapitalików Określanie wysokości

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

Odsyłacze. Style nagłówkowe

Odsyłacze. Style nagłówkowe Odsyłacze ... polecenie odsyłcza do dokumentu wskazywanego przez url. Dodatkowym parametrem jest opcja TARGET="...", która wskazuje na miejsce otwarcia wskazywanego dokumentu, a jej parametrami

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 - część I. I. Klasy i selektory. dr Artur Bartoszewski - Nowoczesne technologie informatyczne - WYKŁAD

Wykład 2 - część I. I. Klasy i selektory. dr Artur Bartoszewski - Nowoczesne technologie informatyczne - WYKŁAD Wykład 2 - część I. I. Klasy i selektory 1 I. Klasy i selektory Selektor potomka Jeśli selektorem w regule CSS jest nazwa znacznika, to będzie jej podlegał każdy znacznik tego typu. Na przykład, poniższa

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe Wykład 2 CSS

Systemy internetowe Wykład 2 CSS Systemy internetowe Wykład 2 CSS CSS - definicja CSS (Cascading Style Sheets) kaskadowe arkusze stylów CSS - język opisujący w jaki sposób elementy HTML będą wyświetlane na ekranie komputera, tabletu,

Bardziej szczegółowo

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów.

Przy wstawianiu znacznika zamykającego nie przepisujemy już atrybutów. JĘZYK - HTML Hipertekst - możliwośd przechodzenia między różnymi fragmentami tego samego lub różnych dokumentów, które zostały ze sobą powiązane. Jest systemem odnośników (tzw. Skrótów), działających na

Bardziej szczegółowo

Mailingi HTML. Specyfikacja techniczna

Mailingi HTML. Specyfikacja techniczna Mailingi HTML Specyfikacja techniczna Informacje wstępne Grupa Morizon S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy emisji materiałów reklamowych bez podania przyczyny, w szczególności gdy ich jakość techniczna

Bardziej szczegółowo

Układy witryn internetowych

Układy witryn internetowych 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami kaskadowych arkuszy stylów CSS w zakresie kontrolowania położenia elementów na stronie. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA W normalnym układzie opartym

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału: CSS3 Spis treści

Powtórzenie materiału: CSS3 Spis treści Powtórzenie materiału: CSS3 Spis treści Kolory...2 Jednostki...3 Czcionka...3 Elementy blokowe...3 Cienie...5 Gradient...5 Zgodność z przeglądarkami...6 Kolory Wartości kolorów w CSS podawać można na 4

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 2 KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS CZĘŚĆ 1

WYKŁAD 2 KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS CZĘŚĆ 1 WYKŁAD 2 KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS CZĘŚĆ 1 KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets, CSS) Mechanizm służący do definiowania stylu prezentacji dokumentów w Internecie. Arkusz stylów CSS to lista

Bardziej szczegółowo

Blok dokumentu. <div> </div>

Blok dokumentu. <div> </div> Blok dokumentu Polecenie div (blok, sekcja) jest jednym z najbardziej fundamentalnym poleceń języka HTML, które odgrywa kluczową rolę w grupowaniu wielu różnych elementów i pozycjonowaniu większych fragmentów

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Wybrane znaczniki HTML

Wybrane znaczniki HTML Wybrane znaczniki HTML Struktura dokumentu HTML informacje o dokumencie i plikach zewnętrznych zawartość wyświetlana w przeglądarce wraz z tagami formatującymi

Bardziej szczegółowo

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY S t r o n a 1 PODSTAWY Każdy dokument musi być w całości zawarty między znacznikami - i (większość znaczników musi być odwołana ). Dokument HTML a składa się z dwóch części: - głowy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML

Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Ćwiczenie 1 Temat: Tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z technologią tworzenia stron internetowych z wykorzystaniem języka HTML.

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Stylizowanie plakatu

Krok 1: Stylizowanie plakatu HTML & CSS 1 Wanted! Każdy Klub Kodowania musi być zarejestrowany. Zarejestrowane kluby można zobaczyć na mapie na stronie codeclubworld.org - jeżeli nie ma tam twojego klubu sprawdź na stronie jumpto.cc/18cplpy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 3

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 3 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 3 Zakres tematyczny zajęć CSS arkusz stylów. Formatowanie tekstu CSS w przykładach. CSS arkusz stylów Wprowadzenie Język HTML, XHTML został wzbogacony o potężne narzędzie

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż.

Technologie informacyjne. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Technologie informacyjne semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2013/2014 Pracownia nr 2 dr inż. Adam Idźkowski Podstawy Informatyki Pracownia nr 3 2 MS WORD 2007 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 - Tabele

Ćwiczenie 4 - Tabele Ćwiczenie 4 - Tabele W ćwiczeniu tym zajmujemy się tabelami. Tabele moŝna wykorzystywać do róŝnych celów. W tabelach moŝna prezentować dane i je wyliczać, moŝna ustalić określony układ treści i stworzyć

Bardziej szczegółowo

kaskadowe arkusze stylów

kaskadowe arkusze stylów Autor: Marek Buła bulkas@poczta.onet.pl CSS kaskadowe arkusze stylów CASCADING STYLE SHEETS Validator (X)HTML Validator CSS CSS CSS level 1 (1996, 1999) contains properties for fonts, margins, colors,

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0

ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 ECDL/ICDL Web Editing Moduł S6 Sylabus - wersja 2.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Web Editing. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie

Bardziej szczegółowo

Norton Sec.3.0 STD PL CARD 1U 1Dvc 1Y Model : Norton Sec.3.0 STD PL CARD 1U 1Dvc 1Y ram sp. j.

Norton Sec.3.0 STD PL CARD 1U 1Dvc 1Y Model : Norton Sec.3.0 STD PL CARD 1U 1Dvc 1Y ram sp. j. OPROGRAMOWANIE > Model : 107587 Producent : - Symantec Norton Security 3.0 STANDARD 1Użytkownik 1Urządzenie 1Rok 21357596 'FONT-FAMILY: "Segoe UI", "Trebuchet MS", Helvetica, Arial; FONT-VARIANT: normal;

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie tytułu związanej z tabelą

Deklarowanie tytułu związanej z tabelą Tabele 1 Deklarowanie tytułu związanej z tabelą Przychody w latach 2007-2010 Położenie pozbawione stylu Treść nagłówka Formatowanie położenia w stylach

Bardziej szczegółowo

Moduł IV Internet Tworzenie stron www

Moduł IV Internet Tworzenie stron www Ze strony internetowej www.kaze.zut.edu.pl z folderu BUDOWA JACHTÓW pobierz i zapisz je do własnego folderu następujące pliki: znak_drogowy.png, morze.jpg, logo_ecdl.gif, logobj.png ZADANIE 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word.

Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Tworzenie i edycja dokumentów w aplikacji Word. Polskie litery, czyli ąłóęśźżń, itd. uzyskujemy naciskając prawy klawisz Alt i jednocześnie literę najbardziej zbliżoną wyglądem do szukanej. Np. ł uzyskujemy

Bardziej szczegółowo

CSS jest is an skrótem od Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów).

CSS jest is an skrótem od Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów). Co to jest CSS? CSS jest is an skrótem od Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów). Co mogę zrobić z CSS? CSS jest językiem stylu określającego układ graficzny dokumentów HTML. Na przykład, CSS

Bardziej szczegółowo

Uwaga w niektórych przeglądarkach różnice mogą być niewidoczne zależy to od przeglądarki i ew. od jej ustawień.

Uwaga w niektórych przeglądarkach różnice mogą być niewidoczne zależy to od przeglądarki i ew. od jej ustawień. Poprzednie zajęcia skończyliśmy ucząc się tworzenia odsyłaczy/hiperłączy/linków (można wrócić do poprzedniego scenariusza, jeśli ktoś go nie skończył). Skoro jesteśmy przy odsyłaczach, to warto poznać

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 7

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 7 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 7 CSS dziedziczenie Drzewo dokumentu Drzewo dokumentu to hierarchia elementów umieszczonych w dokumencie źródłowym HTML. Każdy element w takim drzewie ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie Układ graficzny CKE 2016 chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA Nazwa kwalifikacji: Twmzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz

Bardziej szczegółowo

INTERSTENO 2013Ghent World championship professional word processing

INTERSTENO 2013Ghent World championship professional word processing UŻYWANY SYSTEM OPERACYJNY UŻYWANA WERSJA EDYTORA TEKSTU COMPETITION ID NUMER IDENTYFIKACYJNY A 1 Instrukcjedlauczestników Otwórz document documenttransport.doc i od razu zapisz go pod nazwą TRANSPORTXXX.DOC

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML Radosław Rudnicki (joix@mat.umk.pl) 05.09.2009 r. Wprowadzenie do języka HTML Do tworzenia stron internetowych wystarczy użyd zwykłego Notatnika oferowanego przez system Windows, czy dowolny inny system

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż.

Technologia Informacyjna. semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Technologia Informacyjna semestr I, studia niestacjonarne I stopnia Elektrotechnika rok akademicki 2012/2013 Pracownia nr 2 mgr inż. Adam Idźkowski Technologia informacyjna Pracownia nr 2 2 Edytor tekstu

Bardziej szczegółowo

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable

Można też ściągnąć np. z: http://portableapps.com/apps/development/notepadpp_portable W zadaniach można używać programu Notepad++ (jest wygodny, ponieważ m.in. koloruje składnię i uzupełnia funkcje) albo też jakiegoś innego edytora zainstalowanego w systemie (np. notatnika). Najnowszą,

Bardziej szczegółowo

Podstawy edycji tekstu

Podstawy edycji tekstu Podstawy edycji tekstu Edytor tekstu (ang. word processor) to program umożliwiający wprowadzanie, redagowanie, formatowanie oraz drukowanie dokumentów tekstowych. Wyliczmy możliwości dzisiejszych aplikacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stylów w HTML

Tworzenie stylów w HTML Podstawy arkuszy stylów i JS CSS (kaskadowe arkusze stylów) to standard opisu formatowania języka HTML znacznie rozszerzający jego możliwości prezentacyjne. Może być stosowany zarówno dla statycznych stron

Bardziej szczegółowo

Co to jest html? I.Struktura strony:

Co to jest html? I.Struktura strony: Co to jest html? Jak tworzyć strony internetowe? Jest ich przecież w Internecie tysiące, a może nawet miliony. Jednak jedne strony bardziej nam się podobają, inne mniej. Z czego to wynika? Atrakcyjność

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Masz pomysł na lepszy wygląd?

Masz pomysł na lepszy wygląd? Właśnie zrobiłem świetne narzędzie dla ludzi z wyobraźnią i wyczuciem smaku :) No właśnie mogę się pochwalić nowym narzędziem, jakie zrobiłem w panelu (do tego są potrzebne uprawnienia, jak ktoś zna się

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki.

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 poświęcone jest formatowaniu tekstu za pomocą znaczników. AŜeby uzyskać poŝądany wygląd tekstu musimy posłuŝyć się określonymi znacznikami. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab. 2 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Dokument wielostronicowy Książka Eksport do PDF... 7.

Adobe InDesign lab. 2 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Dokument wielostronicowy Książka Eksport do PDF... 7. Spis treści: 1 Dokument wielostronicowy... 2 1.1 Książka... 2 1.2 Eksport do PDF... 7 strona 1 z 7 1 Dokument wielostronicowy Poniższa instrukcja zawiera przykład procedury projektowania dokumentów wielostronicowych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Elementy div i style CSS w praktyce

Elementy div i style CSS w praktyce Elementy div i style CSS w praktyce Włodzimierz Gajda 23 listopada 2005 ver. 0.2 Streszczenie Artykuł omawia kulisy tworzenia strony internetowej wyłącznie w oparciu o elementy div oraz kaskadowe arkusze

Bardziej szczegółowo

Z CSS3 szybciej i przyjemniej

Z CSS3 szybciej i przyjemniej 1 Z CSS3 szybciej i przyjemniej Marta Piasecka, 2 Zaokraglone--narozniki - 3 lub 4 elementy rysują tło - więcej kodu html - obrazki z narożnikami lub częściami tła - użytkownik widzi stronę bez tła dopóki

Bardziej szczegółowo