CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1"

Transkrypt

1 CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 Wstawianie stylów Przeglądarka wyświetla strony pozbawione stylów autorskich, stosując własne, wbudowane w program style. Gdy czytana strona zawiera style zdefiniowane przez jej autora, to właśnie te style są uwzględniane w pierwszej kolejności podczas przeglądania strony, gdyż są one ważniejsze. Style autora strony mogą być umieszczane w dokumencie na kilka sposobów: 1

2 CSS można osadzać w kodzie strony na kilka sposobów. Są więc: style wewnętrzne lokalne (in-line style) Kody formatujące są umieszczane w środku tekstu i dotyczą jednego, wybranego znacznika dokumentu, jak p czy td. Przykład: <p style="definicja stylu">treść akapitu</p> Kody formatujące są umieszczane w środku tekstu, obejmują większy fragment dokumentu i nie są związane z wybranymi znacznikami - rozciąganie stylu(span) i wydzielone bloki (div) zagnieżdżone Kody formatujące są umieszczane na początku strony, w nagłówku head, i oddziałują na cały dokument 2

3 Rozciąganie stylu Rozciąganie stylu polega na objęciu stylem pewnego fragmentu dokumentu HTML. Posługujemy się tutaj poleceniem <span> </span> Na przykład: <p> Jakiś akapit i <spanstyle="font-family: Courier; font-size: 15pt; font-weight: bold; color: red; ">fragment objęty poleceniem span </span> oraz reszta akapitu</p> Efekt: Jakiś akapit i fragment objęty poleceniem span oraz reszta akapitu 3

4 Styl zagnieżdżony <html> <head> <style type= text/css > p { color:green; font-family:arial; } </style> </head> <body> </body> </html> 4

5 style zewnętrzne dołączone Kody formatujące są umieszczane w zewnętrznym pliku tekstowym o nazwie bez polskich liter i z rozszerzeniem css nazwa-pliku.css W dokumentach wstawiamy odwołania do tych stylów zewnętrznych za pomocą znacznika <link /> umieszczonego w nagłówku strony importowane Kody formatujące są importowane z innej strony za pomocą kaskadowość stylów, czyli hierarchia stylów w danym dokumencie styl lokalny styl zagnieżdżony styl zewnętrzny styl importowany 5

6 Aby dołączyć arkusz do strony, trzeba napisać polecenie w ramach head: <head> <link rel="stylesheet" href="arkusz.css" type="text/css"> </head> określa relację w przypadku CSS zawsze ma wartość stylesheet hrefodpowiada za określenie nazwy oraz lokalizacji wybranego arkusza stylów. Arkusz może być ulokowany w tym samym katalogu co strony, które się do niego odnoszą. Wszystkie definicje zewnętrznego arkusza stylów są automatycznie przyjmowane przez elementy danej strony. typezawsze ma wartość text/css Stosowanie zewnętrznego arkusza ma zalety: nie jest konieczne wprowadzanie stylów na konkretnej stronie zmniejsza się objętość plików za pomocą zmiany jednego parametru w arkuszu stylów możemy zmienić wygląd wszystkich stron, które się odwołują do tego arkusza (np. kolor tytułu czy wielkość czcionki akapitów) 6

7 Import arkusza stylów Każdą stronę można opisać za pomocą arkusza stylów importowanego z innej witryny. Funkcję tę realizują Internet Explorer 4 i 5, Netscape6 i Opera 5. Import jest definiowany za pomocą następującego polecenia, umieszczanego w ramach head: url("http://www.jakisadres.pl/arkusz.css"); </style> Wygląd dokumentu będzie się oczywiście zmieniać za każdym razem, gdy webmasterowi owej strony przyjdzie do głowy zmienić zawartość arkusza. 7

8 Jednostki miary i nazewnictwo kolorów stosowane w CSS 8

9 Jednostki miary Do dyspozycji mamy dwa rodzaje jednostek miary względne bezwzględne Jednostkę miary podajemy zawsze bezpośrednio po liczbie, np. 1cm, 0,1in itd. Jednostki względne px- piksele, odniesienie do rozdzielczości monitora, np. p {margin-left: 20px;} em zależność między wysokością elementu a wielkością zdefiniowanej czcionki, np. p {margin-left: 2em} dokładniej: P { font-size: 12pt; margin-left: 2em; } dla bloku tekstu zdefiniowano czcionkę o wysokosci 12 punktów to odpowiada 1em lewy margines będzie więc równy 2em czyli 24 punkty 9

10 ex proporcje do wysokości litery x p {margin-left: 2ex;} stosowanie jednostki ex wiąże się z rodzajem użytej czcionki każda czcionka ma inna wielkość podstawową więc np. Arial o wielkości 2ex nie będzie równy Times New Roman o wielkości 2ex %-- procenty p {font-size: 10%;} określa wielkość względem wartości domyślnej. Tutaj wielkość czcionki zostanie ustawiona na poziomie 1/10 domyślnego rozmiaru, jaki został skonfigurownany w przeglądarce 10

11 Jednostki bezwzględne in cale, 1in = 2,54cm p {margin-left: 2in;} pt punkty (72pnkty odpowiadają 1 calowi) p {font-size: 12pt;} cm centymetry (1 cm odpowiada 0,39 cala) mm milimetry p {font-size: 1cm;} p {font-size: 11mm;} pc pica (1 pcrówna się 12 punktom) p {font-size: 12pc;} 11

12 Nazwy kolorów można używać nazw angielskich dla pewnych kolorów (bleck, white, red, green, blue, silver, gray, navy, teal, aqua, maroon, purple, fucksia, lime, olive, yellow) div { color: red; } dla innych kolorów możemy stosować zapis w postaci RGB (model RGB przypisuje liczby z przedziału od 0 do 255 każdemu z kolorów podstawowych red, green, blue palety RGB) div { color: rgb(255,0,0); } 12

13 można też definiować procent nasycenia danej barwy podstawowej div { color: rgb(100%,0%,0%); } zapis szesnastkowy div { color: #FF0000; } można używać odwołań do kolorów użytych przez osobę czytającą stronę, np. wartość background window opis i przykład pobiera kolor pulpitu body {background-color: background;} pobiera kolor tła z okna body {background-color: window;} 13

14 wartość windowframe windowtext ActiveCaption ButtonFace CaptionText Highlight HighlightText Menu Scrollbar opis i przykład pobiera kolor ramki okna body {background-color: windowframe;} pobiera kolor tekstu z okna p {color: windowtext;} pobiera kolor paska tytułu aktywnego okna p{color: ActiveCaption;} pobiera kolor z powierzchni przycisków p{color: ButtonFace;} pobiera tekst z nagłówkó p{color: CaptionText;} pobiera kolor z wybranego elementu p{color: Highlight;} pobiera kolor z tekstu w wybranych elemenachu p{color: HighlightText;} pobiera kolor z tła menu p{color: Menu;} pobiera kolor tła z paska przewijania p{color: Scrollbar;} 14

15 Przykłady wielkości absolutnych <h1 style="font-size: 1.5cm;">Tytuł stopnia 1</h1> Tytuł stopnia 1 <p style="font-size: 2pc;">Akapit 2 pika</p> Akapit 2 pika 15

16 <ul style="margin-left: 30mm;"> <li>punkt 1</li> <li>punkt 2</li> <li>punkt 3</li> </ul> punkt 1 punkt 2 punkt 3 16

17 Przykład wielkości względnych <p style="text-indent: 3em; font-size: 12pt;">Akapit z czcionką 12- punktową, o wcięciu równym trzykrotnej wysokości czcionki.</p> Efekt: Akapit z czcionką 12-punktową, o wcięciu równym trzykrotnej wysokości czcionki. <p style="text-indent: 100px; font-size: 12pt;">Akapit z czcionką 12- punktową, o wcięciu 100 pikseli.</p> Efekt: Akapit z czcionką 12-punktową, o wcięciu 100 pikseli. 17

18 Stosowanie miar relatywnych ma sens przede wszystkim w sytuacjach, w których chcemy zachować proporcje wyświetlania różnych elementów. Na przykład na monitorze piksel ma inną wartość w centymetrach w rozdzielczości 800x600 niż 1024x768 18

19 Styl lokalny <p style="definicja stylu">treść akapitu</p> cecha: wartość; cecha: wartość; Przykład 1 <p style="font-size: 20pt; font-weight: bold; background: green; color: red; width: 60%;">Style to doskonałe narzędzie dla autora witryny.</p> Efekt: Style to doskonałe narzędzie dla autora witryny. 19

20 Styl lokalny Przykład 2: BODY Definiując ciało dokumentu możemy wstawić dodatkowo kilka informacji o stylach, które zadecydują o graficznym tle strony. Kolor tła strony <body style="background-color: wartość_koloru; "> <body style="background-color: yellow; "> Uwaga: w zasadzie powinno się deklarować kolor tła własnej strony, gdyż jeśli tego nie zrobimy, to czytelnik strony zobaczy tło zależne od ustawień w jego przeglądarce -autor strony nie ma na to wpływu 20

21 Obrazek jako tło strony <body style="background-image: url(nazwa_obrazka);"> Np: <body style="background-image: url(../grafika/pies.gif); "> Jeśli obrazek pies.gifjest niewielki objętościowo, to zostanie powielony na szerokość i długość strony. 21

22 Przykład 3: <h1 style="font-size: 25pt; font-weight: bold; font-family: Arial, sansserif; ">Treść tytułu</h1> Treść tytułu Przykład 4: <ul style="font: italic bold 14pt Times; color: red; "> <li>pierwszy punkt <li>drugi punkt <li>trzeci punkt </ul> pierwszy punkt drugi punkt trzeci punkt 22

23 Przykład 5: Pozioma linia z kilkoma atrybutami (tylko IE) <hr style="height: 10px; width: 200px; color: lime; "> Przykład 6: Wykaz numerowany <ol style="list-style: lower-roman inside;"> <li>pierwszy punkt <li>drugi punkt <li>trzeci punkt </ol> i. pierwszy punkt ii. drugi punkt iii. trzeci punkt punktor jest schowany w tekście listy, może być też outside 23

24 Zewnętrzny arkusz stylów Ogólne polecenie stylu ma postać selektor { cecha: wartość;} Selektorem jest po prostu polecenie języka, np. p, li, td, bodyitd., czyli znacznik ale bez nawiasów kątowych Cechą jest pewna własność danego znacznika, np. wielkość i styl czcionki dla akapitu. Cechy są ściśle określone przez specyfikację CSS Wartość konkretyzuje cechę, np. 12pt czy bolddla czcionki. Zawartość nawiasów klamrowych, czyli cechę i wartość, określamy łącznie mianem deklaracji stylu. 24

25 Przykład 2 p {font-family: Times New Roman;} Selektorem jest p, cechą -rodzina czcionek, wartością -Times New Roman. To jest czcionka Times New Roman Przykład 3 h1 {font-size: 30pt;} Selektorem jest h1, cechą - wielkość czcionki, wartością - 30 punktów. 30-punktowy tytuł stopnia pierwszego 25

26 Budowa stylu 26

27 Selektory wykorzystywane podczas tworzenia własnych CSS mogą przybierać różne formy selektory proste selektory uniwersalne selektory potomka selektory dziecka selektory rodzeństwa selektor atrybutu selektory proste p {color: red; font-size: 14pt;} ten styl będzie odnosić się tylko do akapitów zamkniętych w znacznik <p> </p> i nie będzie wpływał na pozostałe elementy strony www 27

28 selektory uniwersalne typ formatowania działający na cały dokument. Przykładem jest tło, które zazwyczaj powinno być identyczne dla całego dokumentu. Odpowiedni styl może przyjąć następującą postać * {background-color: white;} Selektorem jest tu *. Użycie * zwalnia od wpisywania nazw poszczególnych selektorów. Innym selektorem uniwersalnym jest body body {color: red;} uniwersalność body wynika z jego roli w hierarchii dokumentu 28

29 selektory potomka zobaczmy na przykładzie definiujemy styl nagłówka stopnia pierwszego h1 {fontsize: 20pt;} jeśli chcemy aby jakiś fragment tego nagłówka był inaczej sformatowany, to używamy dodatkowej konstrukcji, tj. selektora potomka h1 span{fontsize: 10pt;} Kod strony korzystający z selektora potomka: <h1> Nagłówek stopnia pierwszego</h1> <h1> Nagłówek stopnia pierwszego,<span>wktórym stosuję selektor potomka</span> </h1> pierwszy z nagłówków ma wysokość 20 punktów w drugim nagłówku użyto selektora potomka, dzięki czemu część tekstu ma wysokość 20pt a druga część tekstu, objęta znacznikiem <span> </span>, ma wysokość 10pt 29

30 Inny przykład Arkusz stylów: p {font-size: 14pt;} p span{font-style: italic; font-size: 20pt;} Kod strony: <p> Przykładowy kod HTML wykorzystujący <span> selektor potomka</span> zadeklarowany powyżej może przybrać następującą postać.</p> efekt działania selektora potomka zobaczymy tylko dla tej części akapitu, która dodatkowo jest zamknięta w znacznik <span> </span> 30

31 selektory dziecka, rodzeństwa i atrybutu nie są obsługiwane przez przeglądarkę Internet Explorer Identyfikator id p { color: green; font-size: 14pt;} ten styl formatuje jednakowo wszystkie akapity. Można jednak wprowadzić zróżnicowania akapitów: p { color: green; font-size: 14pt;} #pochyly{font-style: italic; font-size: 20pt;} wpis składa się z selektora, do którego planujemy przypisać identyfikator oraz z nazwy poprzedzonej znakiem # Kod strony wywołujący tak przygotowany identyfikator: <p> Blok tekstu w kolorze zielonym i czcionce 14pt</p> <p id= pochyly > Blok tekstu w kolorze zielonym i czcionce 20pt</p> <p> Blok tekstu w kolorze zielonym i czcionce 14pt</p> 31

32 Raz zdefiniowany identyfikator może być użyty w innych akapitach (nie jest to zgodne ze specyfikacją ale działa) Identyfikator uniwersalny, którego można użyć w dowolnym elemencie strony: #czerwony {color: red;} wywołanie tego identyfikatora może nastąpić w dowolnym znaczniku, np. <p id= czerwony > Treść akapitu </p> <h1 id= czerwony > Treść nagłówka stopnia pirwszego </h1> <td id= czerwony > Tekst wewnątrz komórki </td> 32

33 klasy ich budowa ma postać ta kropka jest bardzo ważna selektor.nazwaklasy{font-size: 12pt; color: green;} tak zdefiniowana klasa może być użyta tylko w tym selektorze, do którego została przypisana p.moje{color: green; font-size: 14pt; } i powinna być wywołana w znaczniku <p></p> za pomocą atrybutu class (może on być umieszczony w wielu różnych znacznikach) <p class= moje >Treść akapitu</p> Wg specyfikacji klasa, której użycie jest możliwe w różnych znacznikach powinna być zdefiniowana jako.moje { color: red; font-size: 12pt; font-style: italic;} wywołanie jej to <h1 class= moje > Przykład nagłówka z określoną klasą </h1> 33

34 przeglądarki nie są niestety do końca zgodne ze specyfikacją ale dlatego właśnie zarówno nie-uniwersalnych identyfikatorów jak i klas możemy używać w dokumencie tyle razy ile chcemy (wg specyfikacji dany identyfikator może wystąpić w dokumencie tylko raz!) p { font-size: 14; color: green;}.moje {font-style: italic; font-size: 20pt; color: red;} przykładowy kod strony: <p> Blok tekstu o kolorze zielonym i czcionce 14pt </p> <p class= moje > Blok tekstu, w którym używam klasy o nazwie.moje </p> <p> Blok tekstu o kolorze zielonym i czcionce 14pt </p> <ol class= moje > <li> lista, w której używam klasy o nazwie.moje </li> <li> lista, w której używam klasy o nazwie.moje </li> </ol> 34

35 pseudoklasy są ściśle określone klasy, pozwalające na formatowanie niektórych elementów dokumentu pseudoklasy odsyłaczy a:link { color: red;} a:visited { color: green;} ten dwukropek jest bardzo ważny odpowiada za wygląd hiperłącza, jeśli nie zostało ono jeszcze odwiedzone dla hiperłącza już odwiedzonego są jeszcze inne pseudoklasy, np. a:hover umożliwia dokonanie zmiany pewnych elementów po najechaniu na nie myszką (ogólnie elementem wskazującym) Przykład prostego arkusza stylów dla jednakowego formatowania wyglądu wszystkich odnośników na stronie a {font-size: 12pt; text-decoration: none; } a:link { color: navy;} a:visited { color: green;} a:hover {color: red; text-decoration: underline;} elementy wspólne dla wszystkich odsyłaczy 35

36 Arkusz stylów z dwoma rodzajami odnośników a {font-size: 24pt; text-decoration: none; } a:link { color: navy;} a:visited { color: green;} a:hover {color: red; text-decoration: underline;} definicja odsyłacza podstawowego a.maly{font-size: 12pt;} definicja odsyłacza mniejszego Aby rozróżnić rozmiary czcionki w odnośnikach w kodzie strony należy skorzystać z klasy o nazwie maly <ul> <li> <a href= class= maly > Instytut </a> </li> <li> <a href= >Portal Onet.pl </a> </li> <li> <a href= > Wydawnictwo Helion</a> </li> </ul> 36

37 Można określić oddzielnie formatowanie dla każdego stanu odnośnika: a {font-size: 24pt; text-decoration: none; } a:link { color: navy;} a:visited { color: green;} a:hover {color: red; text-decoration: underline;} a.maly{font-size: 12pt;} a.maly:link{color: silver;} a.maly:visited{color: yellow;} a.maly:hover{color:black; text-decoration:none;} inna pseudoklasato a:active pozwala nadać dowolne formatowanie elementowi po nakierowaniu na niego wskaźnika myszy i wciśnięciu przycisku ale przed jego zwolnieniem a:active { color: silver;} a:focus pozwala aby właśnie wyświetlany odsyłacz z menu był formatowany innym kolorem a:focus { color: brown;} 37

38 Pseudoelementy :first-letter pozwala na formatowanie pierwszej litery w bloku tekstu np. chcemy powiększyć pierwszą literę do 100pt i nadać jej czerwony kolor p {color: navy; font-size: 30pt;} p:first-letter {color: red; font-size: 100pt;} Przykładowy kod dokumentu <html> <head> <style type="text/css"> p{color: navy; font-size: 30pt} p:first-letter{color: red; font-size: 100pt;} </style> <head> <body> <p> Pierwsza litera akapitu powiększona za pomocą :first-letter </p> </body> </html> 38

39 pseudoelement:first-lettermożna stosować z innymi znacznikami np. h1 {color: navy; font-size: 30pt;} h1:first-letter {color: red; font-size: 100pt;} Przykładowy kod <h1> Wydawnictwo PWN </h1> :first-line obejmuje formatowaniem całą pierwszą linię a nie tylko pierwszą literę p {color: navy; font-size: 12pt;} p:first-line {color: red; font-size: 20pt; font-weight: bold;} 39

40 grupowanie selektorów przykład arkusza stylów określającego kolor dla nagłówków i akapitów h1 {color: green;} h2 {color: green;} p {color: green;} uproszczenie selektory można zgrupować rozdzielając je przecinkami h1, h2, p {color: green;} 40

41 body{text-align: justify; margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-top: 1cm;} p{font-family: Arial, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: normal; textindent: 3 em;} a, a:active, a:visited, a:hover {text-decoration: none; color: blue;} h1{font-size: 24pt;} h2{font-size: 20pt;} h3{font-size: 16pt;} h1, h2, h3 {font-family: Arial, Helvetica; font-weight: bold; color: #808000;} td{font-family: Arial, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: normal;} li{font-family: Arial, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: normal;} 41

42 Dziedziczność i kaskadowość Dziedziczeniewiąże się z hierarchią ważności poszczególnych znaczników języka określenie np. koloru tekstu dla body spowoduje użycie tego koloru dla każdego elementu strony znajdującego się niżej w hierarchii o ile nie zdefiniujemy stylu dla elementu niższego w hierarchii, to styl dla tego elementu będzie dziedziczony z elementów nadrzędnych 42

43 Kaskadowość Wykaz ważności arkuszy stylów 1. Arkusze stylów przeglądarki 2. Arkusze stylów internauty 3. Arkusze stylów projektanta strony zewnętrzne arkusze stylów style osadzone w <head></head> dokumentu HTML style osadzone bezpośrednio w znaczniku Jeżeli internauta wejdzie na stronę, na której twórca nie zastosował żadnych stylów, strona ta zostanie wyświetlona za pomocą domyślnego arkusza przeglądarki. Jeśli internauta ma przygotowany własny arkusz stylów, to zostanie on użyty do wyświetlenia strony. itd. 43

44 Formatowanie wyglądu tekstu 44

45 W ramach CSS można kontrolować poziome i pionowe wyrównywanie wcięcie odstępy między wierszami odstępy między wyrazami odstępy między literami dekorację tekstu (podkreślony, przekreślony, itd. ) przekształcanie tekstu (małe i duże litery) pustą przestrzeń (dodatkowe spacje w tekście) 45

46 wyrównywanie tekstu p {text-align: left;} p {text-align: right;} p {text-align: center;} p {text-align: justify;} za pomocą cechy text-align można wyrównywać wszystkie elementy blokowe Elementy umieszczone w komórce tabeli oraz wewnątrz innych elementów blokowych można wyrównywać w pionie Kod td{vertical-align: top;} td{vertical-align: middle;} td{vertical-align: bottom;} p span{vertical-align: sub;} p.inny span{vertical-align: super;} <p> Indeks <span>dolny</span> </p> <p class= inny > Indeks <span>górny</span> </p> 46

47 wcięcie pierwszego wiersza akapitu odstępy p {text-indent: 1cm;} p {line-height: 9pt;} między wierszami akapitu p {line-height:-3pt;} zagęszczenie tekstu h1 {word-spacing: 1cm;} odstępy między wyrazami h1 {word-spacing:-3pt;} zagęszczenie wyrazów a:link {letter-spacing:-2pt;} zagęszczenie liter 47

48 Dekoracja tekstu używamy cechy text-decorationaby spowodować, że tekst na stronie będzie podkreślony, przekreślony, nadkreślony(kreska u góry) lub migający selektor { text-decoration: wartość;} jako wartość przyjmujemy underline overline line-through blink dekorację możemy wyłączyć, np. a {text-decoration: none;} 48

49 przekształcenie małe duże litery selektor {text-transform: wartość;} jako wartość przyjmujemy uppercase tylko duże litery lowercase tylko małe litery capitalize pierwsza litera każdego słowa jest duża none np. h1 {text-transform: uppercase;} kontrola pustej przestrzeni selektor {white-space: wartość;} jako wartość przyjmujemy normal spacje są redukowane do jednej pre wymusza taką liczbę spacji jaka faktycznie znajduje się w tekście nowrap każdy wiersz akapitu jest automatycznie łamany przez przeglądarkę, ta wartość powoduje zablokowanie łamania wierszy 49

50 Formatowanie wyglądu czcionki Cechy czcionki rodzaj rozmiar waga styl wariant 50

51 rodzaj czcionki selektor {font-family: nazwa_czcionki;} to nazwa własna czcionki np. Arial Times New Roman, itd. lub nazwa rodzajowa czcionki np. serif, fantasy, monospace, cursive, fantazy body {font-family: arial, helvetica, verdana} body {font-family: serif;} serif są proporcjonalne i maja ozdobniki (np. Times New Roman) sans-serif są proporcjonalne ale nie maja ozdobników (np. Arial) monospace nieproporcjonalne cursive są podobne do odręcznego pisma (np. ComicSans MS) fantasy jeszcze inne body {font-family: arial, helvetica, verdana, sans-serif} w takiej kolejności czcionki będą wybierane 51

52 rozmiar czcionki selektor {font-size: wartość;} h1 { font-size: 20pt;} jednostki względne i bezwzględne inne przykłady body {font-size: 2pt;} domyślny tekst.wiekszy{font-size: 40pt;} tekst w bloku, który ma przypisaną klasę.większy.procenty {font-size: 200%} procent względem tekstu podstawowego można też używać wielkości xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large lub określić względny rozmiar czcionki larger, smaller body {font-size: large;}.większy {font-size: larger;} lub.mniejszy {font-size: smaller;} 52

53 waga czcionki selektor {font-weight: wartość;} p { font-weight: bold;} styl czcionki grubość czcionki, liczba z przedziału 100 do 900 lub nazw bold bolder lighter normal w specyfikacji są dwa rodzaje italic i oblique(tak naprawdę to nie różnią się) p { font-style: italic;} p { font-style: oblique;} wariant czcionki odpowiada za przekształcenie tekstu w kapitaliki (wielkie litery i pierwsza litera każdego słowa jest większa niż pozostałe litery) h1 {font-variant: small-caps;} 53

54 Formatowanie wyglądu list punktowanych, numerowanych i definicji Cechy specyficzne dla list typ graficzny punktor pozycjonowanie względem punktora 54

55 typ listy listy punktowane i numerowane różnią się pod względem punktora(różny kształt, np. kwadrat, koło czy okrąg) i sposobu numeracji (litery małe lub duże, liczby rzymskie lub arabskie) selektor {list-style-type: wartość;} jako wartość przyjmujemy dla listy punktowanej dla listy numerowanej none brak punktora none brak punktora disc wypełniony okrąg decimal liczby arabskie circle okrąg lower-roman małe liczby rzymskie square wypełniony kwadrat upper-roman duże liczby rzymskie lower-alpha małe litery upper-alpha duże litery none brak wypunktowania ul {list-style-type: square;} ol{list-style-type: upper-alpha;} 55

56 punktor graficzny jako własnego punktoramożemy użyć obrazka w formacie gif,jpglub png ul {list-style-image: url( punktor.gif );} nazwa własnego obrazka pozycjonowanie listy względem punktora mamy możliwość pozycjonowania tekstu względem punktora selektor {list-style-position: wartość;} ul, ol outside punktor wyraźnie poza listą inside ol{list-style-position: inside;} ol{list-style-type: circle; font-size: 12px;} punktor schowany w tekście listy 56

57 Kolor i tło poszczególnych elementów 57

58 kolor selektor {color: wartość;} tak możemy kolorować tylko tekst, np. h1 {color: red;} h1 {color: #9999e4;} tło tłem może być definicja koloru lub obrazek można ustawić tło dla każdego elementu wykorzystywanego na stronie, np. tabeli, komórki akapitu, itd. selektor {background-color: wartość;} selektor {background-image: URL(nazwa.gif);} mały obrazek może być powielany w poziomie i w pionie 58

59 powielanie tła selektor {bakground-repeat: wartość;} jako wartość przyjmujemy no-repeat tło nie będzie powielane i wyświetli się tylko raz repeat-x tło powielane tylko w poziomie repeat-y tło powielane tylko w pionie repeat tło powielane w pionie i w poziomie zatrzymywanie tła tak aby przesuwało się razem z zawartością strony schemat blokowania tła dla całej strony body {background-image: url(tlo.jpg); beckground-attachment: fixed;} 59

60 pozycjonowanie graficznego tła względem lewego górnego narożnika body { backgroung-image: url(tlo.gif); background-repeat: no-repeat; background-position: wartość; } wartość może przybierać formę center tło będzie wyśrodkowane left tło będzie z lewej strony right tlo będzie z prawej strony top tło znajdzie się u góry bottom tło znajdzie się u dołu wartości liczbowe podaję oddalenie tła od lewego górnego narożnika okna przeglądarki 60

61 body { backgroung-image: url(tlo.png); background-repeat: no-repeat; background-position: right bottom; } body { backgroung-image: url(tlo.png); background-repeat: no-repeat; background-position: 2cm 2cm; } body { background-position: right bottom; backgroung-image: url(tlo.png); } można łączyć tła będące kolorem lub obrazkiem nie można ustawić dwóch obrazków w tle dla jednego elementu 61

62 Marginesy i dopełnienia 62

63 możemy definiować dwa rodzaje odstępów między elementami margines zewnętrzny selektor {margin-strona: wartość;} left strona lewa right strona prawa top góra bottom dół przyjmuje wartości liczbowe uzupełnione o jednostki względne lub bezwzględne może przyjmować wartości ujemne może mieć inną wartość dla każdego elementu strony np. określamy margines całej strony body {margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-top: 2cm; margin-bottom: 3cm;} gdy ustawiamy jednakowe marginesy body {margin: 1cm;} marginesy różnych elementów się sumują używaj marginesów do centrowania tabeli na stronie www table{margin-left: auto; margin-right: auto;} 63

64 margines wewnętrzny dopełnienie selektor {padding-strona: wartość;} left, right top, bottom liczby dodatnie, ujemne jednostki względne, bezwzględne h1 {padding-top: 1 cm; padding-bottom: 1 cm;} zwiększa się tu obramowanie wokół tekstu gdy ustawiamy jednakowe marginesy wewnętrzne, to h1 {padding: 1cm;} marginesy wewnętrzne i zewnętrzne się sumują 64

65 Obramowanie elementów 65

66 możemy kontrolować obecność i radzajobramowaianp. bloku tekstu czy też tabeli selektor {border-strona: wartość;} left, right top, bottom określa styl lub grubość obramowania np. obramowanie dla akapitu p {border-left: solid; border-right: solid; border-top: solid; borderbottom: solid;} p{ border: solid;} 66

67 styl obraowania selektor {border-strona: wartość;} p {border-style: none;} p {border-style: hidden;} p {border-style: dotted;} p {border-style: dashed;} p {border-style: solid;} p {border-style: double;} p {border-style: groove;} p {border-style: ridge;} p {border-style: inset;} p {border-style: outset} ramka z podwójnej linii sprawiająca wrażenie wypukłości 67

68 aby kontrolować wygląd tylko wybranych krawędzi tabeli border-top-style border-left-style border-bottom-style border-right-style górna krawędź lewa krawędź dolna krawędź prawa krawędź np. h1 {border-top-style: dashed; border-right-style: double;} szerokość obramowania selektor {border-width: wartość;} dla wybranych krawędzi border-top-width border-left-width border-right-width border-bottom-width kolor obramowania border-color border-top-color border-left-color border-right-color border-bottom-color 68

69 można podawać za jednym zamachem kilka własności obramowania (najpierw podajemy rodzaj obramowania, potem jego szerokość, na końcu kolor utworzymy tabelę o szarym tle we p {border: solid 3mm green;} wszystkich komórkach i z granatowymi liniami podziału table{background-color: navy;} td{background-color: siver;} znaczniki <thead></thead>, <tbody></tbody>, <tfoot></tfoot> pozwalają na kontrolowanie nagłówka, ciała i stopki tabeli 69

70 Pozycjonowanie elementów 70

71 metody pozycjonowania static(statyczne) każdy element na stronie ma nadane pozycjonowanie statyczne relative (względne) punktem odniesienia do określenia położenia względnego elementu jest jego domyślna lokalizacja na stronie. Pozycjonowanie względne jest powiązane bezpośrednio z konkretnym znacznikiem lub może zostać rozciągnięte za pomocą <div> </div> p {position: relative; top: 1cm; left: 1cm;} absolute(bezwzględne) polega na określeniu dokładnego położenia elementu względem lewego górnego narożnika okna przeglądarki o współrzędnych (0,0). Podajemy pozycję lewego górnego rogu pozycjonowanego elementu p {position: absolute; left: 80px; top: 80px;} fixed(ustalone) podobnie jak bezwzględne ale element, którego dotyczy zawsze pozostaje w widocznej części okna przeglądarki 71

72 Określanie pozycji niezależnie od metody ustawiania elementów na stronie ich pozycja jest okreslanaza pomocą poleceń left, right, toporaz bottom, uzupełnionych o wartość liczbową lub procentową. Przykłady p div.lewa { position: relative; top: 1cm; left: 1cm; } { position: fixed; top: 10px; width: 180px; } 72

73 Wymiarowanie elementów dla wybranych elementów można zdefiniować wysokość oraz szerokość służą do tego dwa polecenia: width oraz height <html> <head> <style type= text/css > p.jeden{position: absolute; left: 10px; top: 1cm; text-align: justify; border: 1mm solid; width: 250px;} p.dwa{position:absolute; left: 300px; top: 1cm; text-align: justify; border: 1mm solid; width: 250px;} </style> </head> <body> <p class= jeden >Przykładowy blok tekstu</p> <p class= dwa >Drugi przykładowy blok tekstu</p> </body> </html> 73

74 Pływanie i tamowanie elementów pływanie elementów to kontrola sposobu oblewania jednego elementu przez inny, np. obrazek oblany z jednej strony przez tekst Do kontrolowania oblewania używamy polecenia floato wartości left, right lub none <img src= obrazek.jpg style= float: left; > <img src= obrazek.jpg style= float: right; > <img src= obrazek.jpg style= float: none; > tekstem możemy oblewać nie tylko obrazki ale i inne elementy (np. zawartość znacznika <div> </div> ) Jeśli nie chcemy aby jakiś element był oblany, to używamy polecenia clear i wartości left, right, both oraz none <h1 style= clear: left; > 74

75 Przykład: tabela oblana przez blok tekstu <html> <head> <style type= text/css > div {width: 400px;} td{border: solid 1px black;} table{width: 200px; height: 400px; float: left;} h1 {clear: left;} </style> nagłówek h1 będzie </head> <body> <div> <table> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table> bezpośrednio pod tabelą i nie będzie jej oblewał 75

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych

WebDesign. Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych WebDesign Anna Stolińska Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Program zajęć Wprowadzenie, czyli jak to działa? (w uproszczeniu) HTML ewolucja języka W3C HTML versus XHTML Web design struktura strony

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!!

PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH JĘZYK (X)HTML. Agenda wykładu. Zaliczenie przedmiotu 2012-01-09. Kolokwium z wykładu na ostatnich zajęciach!!! Programowanie Stron Internetowych 2 PROGRAMOWANIE STRON INTERNETOWYCH dr inż. Łukasz Bartczuk bartczuk@kik.pcz.pl Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska p. 517 Agenda wykładu Język

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie

Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie Tworzenie stron internetowych i ich formatowanie HTML,XHTML,CSS Katarzyna Grzelak marzec 2010 K.Grzelak (IFD UW) 1 / 36 Wstęp HTML/XHTML: definiuja strukturę stron internetowych: co jest nagłówkiem, gdzie

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS

Kaskadowe Arkusze Stylów CSS ITA-103 Aplikacje Internetowe Piotr Bubacz Moduł 2 Wersja 1 Spis treści... 1 Informacje o module... 2 Przygotowanie teoretyczne... 3 Przykładowy problem... 3 Podstawy teoretyczne... 3 Przykładowe rozwiązanie...

Bardziej szczegółowo

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne.

Podstawy. w HTML u HTML??? tworzenia stron internetowych. dla wszystkich. nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Podstawy tworzenia stron internetowych w HTML u dla wszystkich HTML??? nie wiem co to jest, ale na pewno nie jest trudne. Opracował: Krzysztof Dzierbicki KADEK - 2003 - 1 - - 2 - Wiek XXI charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę. Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginału: Learning Web Design: A Beginner s Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics Tłumaczenie: Aleksander Lamża (wstęp, rozdz. 1 11), Wojciech Moch (rozdz. 12 22, dodatki), z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych.

Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. Temat: Podstawy tworzenia stron internetowych. 1. Kodowanie dokumentów. Strony WWW są tworzone za pomocą języka HTML, który posiada określony zestaw znaczników umieszczanych w nawiasach i ich atrybutów.

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML

Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML TOMASZ SITEK Opis tworzenia stron internetowych przy pomocy języka HTML SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 Czym jest HTML?... 2 Jak poprawnie kodować?... 2 Struktura dokumentu... 2 Nagłówek dokumentu... 3 Ciało

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej

Krystyna Połeć. Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Krystyna Połeć Wybrane aspekty formatowania pracy dyplomowej Nowy Sącz 2009 1 Uwagi wstępne Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc Ci przy tworzeniu dokumentu tekstowego z tekstem Twojej pracy dyplomowej.

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska.

PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH. Praca dyplomowo-inżynierska. PAWEŁ MANSFELD SKALOWALNE UKŁADY STRON INTERNETOWYCH Praca dyplomowo-inżynierska. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I WSTĘP... 1 1.1 Cel i zakres pracy... 1 1.2 Część teoretyczna... 2 1.3 Projekt... 2 1.4 Notacja...

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg.

2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Tytuł oryginału: ArchiCAD 16 Tłumaczenie: Hanna Zielińska ISBN: 978-83-246-7943-0 2012 mitp, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH. Heidelberg, München, Landsberg, Frechen, Hamburg. Translated

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

W miarę krótki i praktyczny kurs LATEX-a w π e minut

W miarę krótki i praktyczny kurs LATEX-a w π e minut W miarę krótki i praktyczny kurs LATEX-a w π e minut wersja 1.52 Ryszard Paweł Kostecki kostecki % fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/ kostecki 7 października 2008 Streszczenie Tak, to prawda: masz przed

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH Joanna Milewska INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA METADANYCH HYDROMETEOROLOGICZNYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka specjalność: informatyka stosowana w inŝynierii środowiska promotor:

Bardziej szczegółowo