CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1"

Transkrypt

1 CSS (kaskadowe arkusze stylów) to narzędzie do formatowania dokumentu. Obecna wersja to CSS 2.1 Wstawianie stylów Przeglądarka wyświetla strony pozbawione stylów autorskich, stosując własne, wbudowane w program style. Gdy czytana strona zawiera style zdefiniowane przez jej autora, to właśnie te style są uwzględniane w pierwszej kolejności podczas przeglądania strony, gdyż są one ważniejsze. Style autora strony mogą być umieszczane w dokumencie na kilka sposobów: 1

2 CSS można osadzać w kodzie strony na kilka sposobów. Są więc: style wewnętrzne lokalne (in-line style) Kody formatujące są umieszczane w środku tekstu i dotyczą jednego, wybranego znacznika dokumentu, jak p czy td. Przykład: <p style="definicja stylu">treść akapitu</p> Kody formatujące są umieszczane w środku tekstu, obejmują większy fragment dokumentu i nie są związane z wybranymi znacznikami - rozciąganie stylu(span) i wydzielone bloki (div) zagnieżdżone Kody formatujące są umieszczane na początku strony, w nagłówku head, i oddziałują na cały dokument 2

3 Rozciąganie stylu Rozciąganie stylu polega na objęciu stylem pewnego fragmentu dokumentu HTML. Posługujemy się tutaj poleceniem <span> </span> Na przykład: <p> Jakiś akapit i <spanstyle="font-family: Courier; font-size: 15pt; font-weight: bold; color: red; ">fragment objęty poleceniem span </span> oraz reszta akapitu</p> Efekt: Jakiś akapit i fragment objęty poleceniem span oraz reszta akapitu 3

4 Styl zagnieżdżony <html> <head> <style type= text/css > p { color:green; font-family:arial; } </style> </head> <body> </body> </html> 4

5 style zewnętrzne dołączone Kody formatujące są umieszczane w zewnętrznym pliku tekstowym o nazwie bez polskich liter i z rozszerzeniem css nazwa-pliku.css W dokumentach wstawiamy odwołania do tych stylów zewnętrznych za pomocą znacznika <link /> umieszczonego w nagłówku strony importowane Kody formatujące są importowane z innej strony za pomocą kaskadowość stylów, czyli hierarchia stylów w danym dokumencie styl lokalny styl zagnieżdżony styl zewnętrzny styl importowany 5

6 Aby dołączyć arkusz do strony, trzeba napisać polecenie w ramach head: <head> <link rel="stylesheet" href="arkusz.css" type="text/css"> </head> określa relację w przypadku CSS zawsze ma wartość stylesheet hrefodpowiada za określenie nazwy oraz lokalizacji wybranego arkusza stylów. Arkusz może być ulokowany w tym samym katalogu co strony, które się do niego odnoszą. Wszystkie definicje zewnętrznego arkusza stylów są automatycznie przyjmowane przez elementy danej strony. typezawsze ma wartość text/css Stosowanie zewnętrznego arkusza ma zalety: nie jest konieczne wprowadzanie stylów na konkretnej stronie zmniejsza się objętość plików za pomocą zmiany jednego parametru w arkuszu stylów możemy zmienić wygląd wszystkich stron, które się odwołują do tego arkusza (np. kolor tytułu czy wielkość czcionki akapitów) 6

7 Import arkusza stylów Każdą stronę można opisać za pomocą arkusza stylów importowanego z innej witryny. Funkcję tę realizują Internet Explorer 4 i 5, Netscape6 i Opera 5. Import jest definiowany za pomocą następującego polecenia, umieszczanego w ramach head: url(" </style> Wygląd dokumentu będzie się oczywiście zmieniać za każdym razem, gdy webmasterowi owej strony przyjdzie do głowy zmienić zawartość arkusza. 7

8 Jednostki miary i nazewnictwo kolorów stosowane w CSS 8

9 Jednostki miary Do dyspozycji mamy dwa rodzaje jednostek miary względne bezwzględne Jednostkę miary podajemy zawsze bezpośrednio po liczbie, np. 1cm, 0,1in itd. Jednostki względne px- piksele, odniesienie do rozdzielczości monitora, np. p {margin-left: 20px;} em zależność między wysokością elementu a wielkością zdefiniowanej czcionki, np. p {margin-left: 2em} dokładniej: P { font-size: 12pt; margin-left: 2em; } dla bloku tekstu zdefiniowano czcionkę o wysokosci 12 punktów to odpowiada 1em lewy margines będzie więc równy 2em czyli 24 punkty 9

10 ex proporcje do wysokości litery x p {margin-left: 2ex;} stosowanie jednostki ex wiąże się z rodzajem użytej czcionki każda czcionka ma inna wielkość podstawową więc np. Arial o wielkości 2ex nie będzie równy Times New Roman o wielkości 2ex %-- procenty p {font-size: 10%;} określa wielkość względem wartości domyślnej. Tutaj wielkość czcionki zostanie ustawiona na poziomie 1/10 domyślnego rozmiaru, jaki został skonfigurownany w przeglądarce 10

11 Jednostki bezwzględne in cale, 1in = 2,54cm p {margin-left: 2in;} pt punkty (72pnkty odpowiadają 1 calowi) p {font-size: 12pt;} cm centymetry (1 cm odpowiada 0,39 cala) mm milimetry p {font-size: 1cm;} p {font-size: 11mm;} pc pica (1 pcrówna się 12 punktom) p {font-size: 12pc;} 11

12 Nazwy kolorów można używać nazw angielskich dla pewnych kolorów (bleck, white, red, green, blue, silver, gray, navy, teal, aqua, maroon, purple, fucksia, lime, olive, yellow) div { color: red; } dla innych kolorów możemy stosować zapis w postaci RGB (model RGB przypisuje liczby z przedziału od 0 do 255 każdemu z kolorów podstawowych red, green, blue palety RGB) div { color: rgb(255,0,0); } 12

13 można też definiować procent nasycenia danej barwy podstawowej div { color: rgb(100%,0%,0%); } zapis szesnastkowy div { color: #FF0000; } można używać odwołań do kolorów użytych przez osobę czytającą stronę, np. wartość background window opis i przykład pobiera kolor pulpitu body {background-color: background;} pobiera kolor tła z okna body {background-color: window;} 13

14 wartość windowframe windowtext ActiveCaption ButtonFace CaptionText Highlight HighlightText Menu Scrollbar opis i przykład pobiera kolor ramki okna body {background-color: windowframe;} pobiera kolor tekstu z okna p {color: windowtext;} pobiera kolor paska tytułu aktywnego okna p{color: ActiveCaption;} pobiera kolor z powierzchni przycisków p{color: ButtonFace;} pobiera tekst z nagłówkó p{color: CaptionText;} pobiera kolor z wybranego elementu p{color: Highlight;} pobiera kolor z tekstu w wybranych elemenachu p{color: HighlightText;} pobiera kolor z tła menu p{color: Menu;} pobiera kolor tła z paska przewijania p{color: Scrollbar;} 14

15 Przykłady wielkości absolutnych <h1 style="font-size: 1.5cm;">Tytuł stopnia 1</h1> Tytuł stopnia 1 <p style="font-size: 2pc;">Akapit 2 pika</p> Akapit 2 pika 15

16 <ul style="margin-left: 30mm;"> <li>punkt 1</li> <li>punkt 2</li> <li>punkt 3</li> </ul> punkt 1 punkt 2 punkt 3 16

17 Przykład wielkości względnych <p style="text-indent: 3em; font-size: 12pt;">Akapit z czcionką 12- punktową, o wcięciu równym trzykrotnej wysokości czcionki.</p> Efekt: Akapit z czcionką 12-punktową, o wcięciu równym trzykrotnej wysokości czcionki. <p style="text-indent: 100px; font-size: 12pt;">Akapit z czcionką 12- punktową, o wcięciu 100 pikseli.</p> Efekt: Akapit z czcionką 12-punktową, o wcięciu 100 pikseli. 17

18 Stosowanie miar relatywnych ma sens przede wszystkim w sytuacjach, w których chcemy zachować proporcje wyświetlania różnych elementów. Na przykład na monitorze piksel ma inną wartość w centymetrach w rozdzielczości 800x600 niż 1024x768 18

19 Styl lokalny <p style="definicja stylu">treść akapitu</p> cecha: wartość; cecha: wartość; Przykład 1 <p style="font-size: 20pt; font-weight: bold; background: green; color: red; width: 60%;">Style to doskonałe narzędzie dla autora witryny.</p> Efekt: Style to doskonałe narzędzie dla autora witryny. 19

20 Styl lokalny Przykład 2: BODY Definiując ciało dokumentu możemy wstawić dodatkowo kilka informacji o stylach, które zadecydują o graficznym tle strony. Kolor tła strony <body style="background-color: wartość_koloru; "> <body style="background-color: yellow; "> Uwaga: w zasadzie powinno się deklarować kolor tła własnej strony, gdyż jeśli tego nie zrobimy, to czytelnik strony zobaczy tło zależne od ustawień w jego przeglądarce -autor strony nie ma na to wpływu 20

21 Obrazek jako tło strony <body style="background-image: url(nazwa_obrazka);"> Np: <body style="background-image: url(../grafika/pies.gif); "> Jeśli obrazek pies.gifjest niewielki objętościowo, to zostanie powielony na szerokość i długość strony. 21

22 Przykład 3: <h1 style="font-size: 25pt; font-weight: bold; font-family: Arial, sansserif; ">Treść tytułu</h1> Treść tytułu Przykład 4: <ul style="font: italic bold 14pt Times; color: red; "> <li>pierwszy punkt <li>drugi punkt <li>trzeci punkt </ul> pierwszy punkt drugi punkt trzeci punkt 22

23 Przykład 5: Pozioma linia z kilkoma atrybutami (tylko IE) <hr style="height: 10px; width: 200px; color: lime; "> Przykład 6: Wykaz numerowany <ol style="list-style: lower-roman inside;"> <li>pierwszy punkt <li>drugi punkt <li>trzeci punkt </ol> i. pierwszy punkt ii. drugi punkt iii. trzeci punkt punktor jest schowany w tekście listy, może być też outside 23

24 Zewnętrzny arkusz stylów Ogólne polecenie stylu ma postać selektor { cecha: wartość;} Selektorem jest po prostu polecenie języka, np. p, li, td, bodyitd., czyli znacznik ale bez nawiasów kątowych Cechą jest pewna własność danego znacznika, np. wielkość i styl czcionki dla akapitu. Cechy są ściśle określone przez specyfikację CSS Wartość konkretyzuje cechę, np. 12pt czy bolddla czcionki. Zawartość nawiasów klamrowych, czyli cechę i wartość, określamy łącznie mianem deklaracji stylu. 24

25 Przykład 2 p {font-family: Times New Roman;} Selektorem jest p, cechą -rodzina czcionek, wartością -Times New Roman. To jest czcionka Times New Roman Przykład 3 h1 {font-size: 30pt;} Selektorem jest h1, cechą - wielkość czcionki, wartością - 30 punktów. 30-punktowy tytuł stopnia pierwszego 25

26 Budowa stylu 26

27 Selektory wykorzystywane podczas tworzenia własnych CSS mogą przybierać różne formy selektory proste selektory uniwersalne selektory potomka selektory dziecka selektory rodzeństwa selektor atrybutu selektory proste p {color: red; font-size: 14pt;} ten styl będzie odnosić się tylko do akapitów zamkniętych w znacznik <p> </p> i nie będzie wpływał na pozostałe elementy strony www 27

28 selektory uniwersalne typ formatowania działający na cały dokument. Przykładem jest tło, które zazwyczaj powinno być identyczne dla całego dokumentu. Odpowiedni styl może przyjąć następującą postać * {background-color: white;} Selektorem jest tu *. Użycie * zwalnia od wpisywania nazw poszczególnych selektorów. Innym selektorem uniwersalnym jest body body {color: red;} uniwersalność body wynika z jego roli w hierarchii dokumentu 28

29 selektory potomka zobaczmy na przykładzie definiujemy styl nagłówka stopnia pierwszego h1 {fontsize: 20pt;} jeśli chcemy aby jakiś fragment tego nagłówka był inaczej sformatowany, to używamy dodatkowej konstrukcji, tj. selektora potomka h1 span{fontsize: 10pt;} Kod strony korzystający z selektora potomka: <h1> Nagłówek stopnia pierwszego</h1> <h1> Nagłówek stopnia pierwszego,<span>wktórym stosuję selektor potomka</span> </h1> pierwszy z nagłówków ma wysokość 20 punktów w drugim nagłówku użyto selektora potomka, dzięki czemu część tekstu ma wysokość 20pt a druga część tekstu, objęta znacznikiem <span> </span>, ma wysokość 10pt 29

30 Inny przykład Arkusz stylów: p {font-size: 14pt;} p span{font-style: italic; font-size: 20pt;} Kod strony: <p> Przykładowy kod HTML wykorzystujący <span> selektor potomka</span> zadeklarowany powyżej może przybrać następującą postać.</p> efekt działania selektora potomka zobaczymy tylko dla tej części akapitu, która dodatkowo jest zamknięta w znacznik <span> </span> 30

31 selektory dziecka, rodzeństwa i atrybutu nie są obsługiwane przez przeglądarkę Internet Explorer Identyfikator id p { color: green; font-size: 14pt;} ten styl formatuje jednakowo wszystkie akapity. Można jednak wprowadzić zróżnicowania akapitów: p { color: green; font-size: 14pt;} #pochyly{font-style: italic; font-size: 20pt;} wpis składa się z selektora, do którego planujemy przypisać identyfikator oraz z nazwy poprzedzonej znakiem # Kod strony wywołujący tak przygotowany identyfikator: <p> Blok tekstu w kolorze zielonym i czcionce 14pt</p> <p id= pochyly > Blok tekstu w kolorze zielonym i czcionce 20pt</p> <p> Blok tekstu w kolorze zielonym i czcionce 14pt</p> 31

32 Raz zdefiniowany identyfikator może być użyty w innych akapitach (nie jest to zgodne ze specyfikacją ale działa) Identyfikator uniwersalny, którego można użyć w dowolnym elemencie strony: #czerwony {color: red;} wywołanie tego identyfikatora może nastąpić w dowolnym znaczniku, np. <p id= czerwony > Treść akapitu </p> <h1 id= czerwony > Treść nagłówka stopnia pirwszego </h1> <td id= czerwony > Tekst wewnątrz komórki </td> 32

33 klasy ich budowa ma postać ta kropka jest bardzo ważna selektor.nazwaklasy{font-size: 12pt; color: green;} tak zdefiniowana klasa może być użyta tylko w tym selektorze, do którego została przypisana p.moje{color: green; font-size: 14pt; } i powinna być wywołana w znaczniku <p></p> za pomocą atrybutu class (może on być umieszczony w wielu różnych znacznikach) <p class= moje >Treść akapitu</p> Wg specyfikacji klasa, której użycie jest możliwe w różnych znacznikach powinna być zdefiniowana jako.moje { color: red; font-size: 12pt; font-style: italic;} wywołanie jej to <h1 class= moje > Przykład nagłówka z określoną klasą </h1> 33

34 przeglądarki nie są niestety do końca zgodne ze specyfikacją ale dlatego właśnie zarówno nie-uniwersalnych identyfikatorów jak i klas możemy używać w dokumencie tyle razy ile chcemy (wg specyfikacji dany identyfikator może wystąpić w dokumencie tylko raz!) p { font-size: 14; color: green;}.moje {font-style: italic; font-size: 20pt; color: red;} przykładowy kod strony: <p> Blok tekstu o kolorze zielonym i czcionce 14pt </p> <p class= moje > Blok tekstu, w którym używam klasy o nazwie.moje </p> <p> Blok tekstu o kolorze zielonym i czcionce 14pt </p> <ol class= moje > <li> lista, w której używam klasy o nazwie.moje </li> <li> lista, w której używam klasy o nazwie.moje </li> </ol> 34

35 pseudoklasy są ściśle określone klasy, pozwalające na formatowanie niektórych elementów dokumentu pseudoklasy odsyłaczy a:link { color: red;} a:visited { color: green;} ten dwukropek jest bardzo ważny odpowiada za wygląd hiperłącza, jeśli nie zostało ono jeszcze odwiedzone dla hiperłącza już odwiedzonego są jeszcze inne pseudoklasy, np. a:hover umożliwia dokonanie zmiany pewnych elementów po najechaniu na nie myszką (ogólnie elementem wskazującym) Przykład prostego arkusza stylów dla jednakowego formatowania wyglądu wszystkich odnośników na stronie a {font-size: 12pt; text-decoration: none; } a:link { color: navy;} a:visited { color: green;} a:hover {color: red; text-decoration: underline;} elementy wspólne dla wszystkich odsyłaczy 35

36 Arkusz stylów z dwoma rodzajami odnośników a {font-size: 24pt; text-decoration: none; } a:link { color: navy;} a:visited { color: green;} a:hover {color: red; text-decoration: underline;} definicja odsyłacza podstawowego a.maly{font-size: 12pt;} definicja odsyłacza mniejszego Aby rozróżnić rozmiary czcionki w odnośnikach w kodzie strony należy skorzystać z klasy o nazwie maly <ul> <li> <a href= class= maly > Instytut </a> </li> <li> <a href= >Portal Onet.pl </a> </li> <li> <a href= > Wydawnictwo Helion</a> </li> </ul> 36

37 Można określić oddzielnie formatowanie dla każdego stanu odnośnika: a {font-size: 24pt; text-decoration: none; } a:link { color: navy;} a:visited { color: green;} a:hover {color: red; text-decoration: underline;} a.maly{font-size: 12pt;} a.maly:link{color: silver;} a.maly:visited{color: yellow;} a.maly:hover{color:black; text-decoration:none;} inna pseudoklasato a:active pozwala nadać dowolne formatowanie elementowi po nakierowaniu na niego wskaźnika myszy i wciśnięciu przycisku ale przed jego zwolnieniem a:active { color: silver;} a:focus pozwala aby właśnie wyświetlany odsyłacz z menu był formatowany innym kolorem a:focus { color: brown;} 37

38 Pseudoelementy :first-letter pozwala na formatowanie pierwszej litery w bloku tekstu np. chcemy powiększyć pierwszą literę do 100pt i nadać jej czerwony kolor p {color: navy; font-size: 30pt;} p:first-letter {color: red; font-size: 100pt;} Przykładowy kod dokumentu <html> <head> <style type="text/css"> p{color: navy; font-size: 30pt} p:first-letter{color: red; font-size: 100pt;} </style> <head> <body> <p> Pierwsza litera akapitu powiększona za pomocą :first-letter </p> </body> </html> 38

39 pseudoelement:first-lettermożna stosować z innymi znacznikami np. h1 {color: navy; font-size: 30pt;} h1:first-letter {color: red; font-size: 100pt;} Przykładowy kod <h1> Wydawnictwo PWN </h1> :first-line obejmuje formatowaniem całą pierwszą linię a nie tylko pierwszą literę p {color: navy; font-size: 12pt;} p:first-line {color: red; font-size: 20pt; font-weight: bold;} 39

40 grupowanie selektorów przykład arkusza stylów określającego kolor dla nagłówków i akapitów h1 {color: green;} h2 {color: green;} p {color: green;} uproszczenie selektory można zgrupować rozdzielając je przecinkami h1, h2, p {color: green;} 40

41 body{text-align: justify; margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-top: 1cm;} p{font-family: Arial, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: normal; textindent: 3 em;} a, a:active, a:visited, a:hover {text-decoration: none; color: blue;} h1{font-size: 24pt;} h2{font-size: 20pt;} h3{font-size: 16pt;} h1, h2, h3 {font-family: Arial, Helvetica; font-weight: bold; color: #808000;} td{font-family: Arial, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: normal;} li{font-family: Arial, Helvetica; font-size: 10pt; font-weight: normal;} 41

42 Dziedziczność i kaskadowość Dziedziczeniewiąże się z hierarchią ważności poszczególnych znaczników języka określenie np. koloru tekstu dla body spowoduje użycie tego koloru dla każdego elementu strony znajdującego się niżej w hierarchii o ile nie zdefiniujemy stylu dla elementu niższego w hierarchii, to styl dla tego elementu będzie dziedziczony z elementów nadrzędnych 42

43 Kaskadowość Wykaz ważności arkuszy stylów 1. Arkusze stylów przeglądarki 2. Arkusze stylów internauty 3. Arkusze stylów projektanta strony zewnętrzne arkusze stylów style osadzone w <head></head> dokumentu HTML style osadzone bezpośrednio w znaczniku Jeżeli internauta wejdzie na stronę, na której twórca nie zastosował żadnych stylów, strona ta zostanie wyświetlona za pomocą domyślnego arkusza przeglądarki. Jeśli internauta ma przygotowany własny arkusz stylów, to zostanie on użyty do wyświetlenia strony. itd. 43

44 Formatowanie wyglądu tekstu 44

45 W ramach CSS można kontrolować poziome i pionowe wyrównywanie wcięcie odstępy między wierszami odstępy między wyrazami odstępy między literami dekorację tekstu (podkreślony, przekreślony, itd. ) przekształcanie tekstu (małe i duże litery) pustą przestrzeń (dodatkowe spacje w tekście) 45

46 wyrównywanie tekstu p {text-align: left;} p {text-align: right;} p {text-align: center;} p {text-align: justify;} za pomocą cechy text-align można wyrównywać wszystkie elementy blokowe Elementy umieszczone w komórce tabeli oraz wewnątrz innych elementów blokowych można wyrównywać w pionie Kod td{vertical-align: top;} td{vertical-align: middle;} td{vertical-align: bottom;} p span{vertical-align: sub;} p.inny span{vertical-align: super;} <p> Indeks <span>dolny</span> </p> <p class= inny > Indeks <span>górny</span> </p> 46

47 wcięcie pierwszego wiersza akapitu odstępy p {text-indent: 1cm;} p {line-height: 9pt;} między wierszami akapitu p {line-height:-3pt;} zagęszczenie tekstu h1 {word-spacing: 1cm;} odstępy między wyrazami h1 {word-spacing:-3pt;} zagęszczenie wyrazów a:link {letter-spacing:-2pt;} zagęszczenie liter 47

48 Dekoracja tekstu używamy cechy text-decorationaby spowodować, że tekst na stronie będzie podkreślony, przekreślony, nadkreślony(kreska u góry) lub migający selektor { text-decoration: wartość;} jako wartość przyjmujemy underline overline line-through blink dekorację możemy wyłączyć, np. a {text-decoration: none;} 48

49 przekształcenie małe duże litery selektor {text-transform: wartość;} jako wartość przyjmujemy uppercase tylko duże litery lowercase tylko małe litery capitalize pierwsza litera każdego słowa jest duża none np. h1 {text-transform: uppercase;} kontrola pustej przestrzeni selektor {white-space: wartość;} jako wartość przyjmujemy normal spacje są redukowane do jednej pre wymusza taką liczbę spacji jaka faktycznie znajduje się w tekście nowrap każdy wiersz akapitu jest automatycznie łamany przez przeglądarkę, ta wartość powoduje zablokowanie łamania wierszy 49

50 Formatowanie wyglądu czcionki Cechy czcionki rodzaj rozmiar waga styl wariant 50

51 rodzaj czcionki selektor {font-family: nazwa_czcionki;} to nazwa własna czcionki np. Arial Times New Roman, itd. lub nazwa rodzajowa czcionki np. serif, fantasy, monospace, cursive, fantazy body {font-family: arial, helvetica, verdana} body {font-family: serif;} serif są proporcjonalne i maja ozdobniki (np. Times New Roman) sans-serif są proporcjonalne ale nie maja ozdobników (np. Arial) monospace nieproporcjonalne cursive są podobne do odręcznego pisma (np. ComicSans MS) fantasy jeszcze inne body {font-family: arial, helvetica, verdana, sans-serif} w takiej kolejności czcionki będą wybierane 51

52 rozmiar czcionki selektor {font-size: wartość;} h1 { font-size: 20pt;} jednostki względne i bezwzględne inne przykłady body {font-size: 2pt;} domyślny tekst.wiekszy{font-size: 40pt;} tekst w bloku, który ma przypisaną klasę.większy.procenty {font-size: 200%} procent względem tekstu podstawowego można też używać wielkości xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large lub określić względny rozmiar czcionki larger, smaller body {font-size: large;}.większy {font-size: larger;} lub.mniejszy {font-size: smaller;} 52

53 waga czcionki selektor {font-weight: wartość;} p { font-weight: bold;} styl czcionki grubość czcionki, liczba z przedziału 100 do 900 lub nazw bold bolder lighter normal w specyfikacji są dwa rodzaje italic i oblique(tak naprawdę to nie różnią się) p { font-style: italic;} p { font-style: oblique;} wariant czcionki odpowiada za przekształcenie tekstu w kapitaliki (wielkie litery i pierwsza litera każdego słowa jest większa niż pozostałe litery) h1 {font-variant: small-caps;} 53

54 Formatowanie wyglądu list punktowanych, numerowanych i definicji Cechy specyficzne dla list typ graficzny punktor pozycjonowanie względem punktora 54

55 typ listy listy punktowane i numerowane różnią się pod względem punktora(różny kształt, np. kwadrat, koło czy okrąg) i sposobu numeracji (litery małe lub duże, liczby rzymskie lub arabskie) selektor {list-style-type: wartość;} jako wartość przyjmujemy dla listy punktowanej dla listy numerowanej none brak punktora none brak punktora disc wypełniony okrąg decimal liczby arabskie circle okrąg lower-roman małe liczby rzymskie square wypełniony kwadrat upper-roman duże liczby rzymskie lower-alpha małe litery upper-alpha duże litery none brak wypunktowania ul {list-style-type: square;} ol{list-style-type: upper-alpha;} 55

56 punktor graficzny jako własnego punktoramożemy użyć obrazka w formacie gif,jpglub png ul {list-style-image: url( punktor.gif );} nazwa własnego obrazka pozycjonowanie listy względem punktora mamy możliwość pozycjonowania tekstu względem punktora selektor {list-style-position: wartość;} ul, ol outside punktor wyraźnie poza listą inside ol{list-style-position: inside;} ol{list-style-type: circle; font-size: 12px;} punktor schowany w tekście listy 56

57 Kolor i tło poszczególnych elementów 57

58 kolor selektor {color: wartość;} tak możemy kolorować tylko tekst, np. h1 {color: red;} h1 {color: #9999e4;} tło tłem może być definicja koloru lub obrazek można ustawić tło dla każdego elementu wykorzystywanego na stronie, np. tabeli, komórki akapitu, itd. selektor {background-color: wartość;} selektor {background-image: URL(nazwa.gif);} mały obrazek może być powielany w poziomie i w pionie 58

59 powielanie tła selektor {bakground-repeat: wartość;} jako wartość przyjmujemy no-repeat tło nie będzie powielane i wyświetli się tylko raz repeat-x tło powielane tylko w poziomie repeat-y tło powielane tylko w pionie repeat tło powielane w pionie i w poziomie zatrzymywanie tła tak aby przesuwało się razem z zawartością strony schemat blokowania tła dla całej strony body {background-image: url(tlo.jpg); beckground-attachment: fixed;} 59

60 pozycjonowanie graficznego tła względem lewego górnego narożnika body { backgroung-image: url(tlo.gif); background-repeat: no-repeat; background-position: wartość; } wartość może przybierać formę center tło będzie wyśrodkowane left tło będzie z lewej strony right tlo będzie z prawej strony top tło znajdzie się u góry bottom tło znajdzie się u dołu wartości liczbowe podaję oddalenie tła od lewego górnego narożnika okna przeglądarki 60

61 body { backgroung-image: url(tlo.png); background-repeat: no-repeat; background-position: right bottom; } body { backgroung-image: url(tlo.png); background-repeat: no-repeat; background-position: 2cm 2cm; } body { background-position: right bottom; backgroung-image: url(tlo.png); } można łączyć tła będące kolorem lub obrazkiem nie można ustawić dwóch obrazków w tle dla jednego elementu 61

62 Marginesy i dopełnienia 62

63 możemy definiować dwa rodzaje odstępów między elementami margines zewnętrzny selektor {margin-strona: wartość;} left strona lewa right strona prawa top góra bottom dół przyjmuje wartości liczbowe uzupełnione o jednostki względne lub bezwzględne może przyjmować wartości ujemne może mieć inną wartość dla każdego elementu strony np. określamy margines całej strony body {margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; margin-top: 2cm; margin-bottom: 3cm;} gdy ustawiamy jednakowe marginesy body {margin: 1cm;} marginesy różnych elementów się sumują używaj marginesów do centrowania tabeli na stronie www table{margin-left: auto; margin-right: auto;} 63

64 margines wewnętrzny dopełnienie selektor {padding-strona: wartość;} left, right top, bottom liczby dodatnie, ujemne jednostki względne, bezwzględne h1 {padding-top: 1 cm; padding-bottom: 1 cm;} zwiększa się tu obramowanie wokół tekstu gdy ustawiamy jednakowe marginesy wewnętrzne, to h1 {padding: 1cm;} marginesy wewnętrzne i zewnętrzne się sumują 64

65 Obramowanie elementów 65

66 możemy kontrolować obecność i radzajobramowaianp. bloku tekstu czy też tabeli selektor {border-strona: wartość;} left, right top, bottom określa styl lub grubość obramowania np. obramowanie dla akapitu p {border-left: solid; border-right: solid; border-top: solid; borderbottom: solid;} p{ border: solid;} 66

67 styl obraowania selektor {border-strona: wartość;} p {border-style: none;} p {border-style: hidden;} p {border-style: dotted;} p {border-style: dashed;} p {border-style: solid;} p {border-style: double;} p {border-style: groove;} p {border-style: ridge;} p {border-style: inset;} p {border-style: outset} ramka z podwójnej linii sprawiająca wrażenie wypukłości 67

68 aby kontrolować wygląd tylko wybranych krawędzi tabeli border-top-style border-left-style border-bottom-style border-right-style górna krawędź lewa krawędź dolna krawędź prawa krawędź np. h1 {border-top-style: dashed; border-right-style: double;} szerokość obramowania selektor {border-width: wartość;} dla wybranych krawędzi border-top-width border-left-width border-right-width border-bottom-width kolor obramowania border-color border-top-color border-left-color border-right-color border-bottom-color 68

69 można podawać za jednym zamachem kilka własności obramowania (najpierw podajemy rodzaj obramowania, potem jego szerokość, na końcu kolor utworzymy tabelę o szarym tle we p {border: solid 3mm green;} wszystkich komórkach i z granatowymi liniami podziału table{background-color: navy;} td{background-color: siver;} znaczniki <thead></thead>, <tbody></tbody>, <tfoot></tfoot> pozwalają na kontrolowanie nagłówka, ciała i stopki tabeli 69

70 Pozycjonowanie elementów 70

71 metody pozycjonowania static(statyczne) każdy element na stronie ma nadane pozycjonowanie statyczne relative (względne) punktem odniesienia do określenia położenia względnego elementu jest jego domyślna lokalizacja na stronie. Pozycjonowanie względne jest powiązane bezpośrednio z konkretnym znacznikiem lub może zostać rozciągnięte za pomocą <div> </div> p {position: relative; top: 1cm; left: 1cm;} absolute(bezwzględne) polega na określeniu dokładnego położenia elementu względem lewego górnego narożnika okna przeglądarki o współrzędnych (0,0). Podajemy pozycję lewego górnego rogu pozycjonowanego elementu p {position: absolute; left: 80px; top: 80px;} fixed(ustalone) podobnie jak bezwzględne ale element, którego dotyczy zawsze pozostaje w widocznej części okna przeglądarki 71

72 Określanie pozycji niezależnie od metody ustawiania elementów na stronie ich pozycja jest okreslanaza pomocą poleceń left, right, toporaz bottom, uzupełnionych o wartość liczbową lub procentową. Przykłady p div.lewa { position: relative; top: 1cm; left: 1cm; } { position: fixed; top: 10px; width: 180px; } 72

73 Wymiarowanie elementów dla wybranych elementów można zdefiniować wysokość oraz szerokość służą do tego dwa polecenia: width oraz height <html> <head> <style type= text/css > p.jeden{position: absolute; left: 10px; top: 1cm; text-align: justify; border: 1mm solid; width: 250px;} p.dwa{position:absolute; left: 300px; top: 1cm; text-align: justify; border: 1mm solid; width: 250px;} </style> </head> <body> <p class= jeden >Przykładowy blok tekstu</p> <p class= dwa >Drugi przykładowy blok tekstu</p> </body> </html> 73

74 Pływanie i tamowanie elementów pływanie elementów to kontrola sposobu oblewania jednego elementu przez inny, np. obrazek oblany z jednej strony przez tekst Do kontrolowania oblewania używamy polecenia floato wartości left, right lub none <img src= obrazek.jpg style= float: left; > <img src= obrazek.jpg style= float: right; > <img src= obrazek.jpg style= float: none; > tekstem możemy oblewać nie tylko obrazki ale i inne elementy (np. zawartość znacznika <div> </div> ) Jeśli nie chcemy aby jakiś element był oblany, to używamy polecenia clear i wartości left, right, both oraz none <h1 style= clear: left; > 74

75 Przykład: tabela oblana przez blok tekstu <html> <head> <style type= text/css > div {width: 400px;} td{border: solid 1px black;} table{width: 200px; height: 400px; float: left;} h1 {clear: left;} </style> nagłówek h1 będzie </head> <body> <div> <table> <tr> <td>1</td><td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table> bezpośrednio pod tabelą i nie będzie jej oblewał 75

CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na. grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między

CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na. grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między Cascading Style Sheets CSS CSS pozwala przypisać poszczególnym elementom na stronie (HTML/XML) takie właściwości jak rodzaj, grubość, rozmiar czcionki, kolor tła, odległości między elementami, ich obramowania,

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2

Kaskadowe arkusze stylów cz. 2 Formatowanie wyglądu tekstu Właściwości związane z czcionką Wybór czcionki Tworzenie czcionki pochyłej Pogrubianie czcionki Określanie wielkości czcionki Wykorzystanie kapitalików Określanie wysokości

Bardziej szczegółowo

Krótki przegląd własności języka CSS

Krótki przegląd własności języka CSS Krótki przegląd własności języka CSS Stosując arkusze stylów CSS, w sposób wyraźny oddziela się formatowanie dokumentu XHTML od jego warstwy znaczeniowej umieszczonej w sekcji . Niżej zestawiono

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH CSS CECHY WYBRANYCH SELEKTORÓW

LABORATORIUM 3 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH CSS CECHY WYBRANYCH SELEKTORÓW LABORATORIUM 3 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH CSS CECHY WYBRANYCH SELEKTORÓW 1. Definicja tła Tło elementu HTML można definiować w CSS korzystając z następujących cech: background-color background-image

Bardziej szczegółowo

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css.

Dzięki arkuszom zewnętrznym uzyskujemy centralne sterowanie wyglądem serwisu. Zewnętrzny arkusz stylów to plik tekstowy z rozszerzeniem css. Kaskadowe arkusze stylów CSS Geneza - oddzielenie struktury dokumentu HTML od reguł prezentacji - poszerzenie samego HTML Korzyści - przejrzystość dokumentów - łatwe zarządzanie stylem (wyglądem) serwisu

Bardziej szczegółowo

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets)

KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets) Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe Materiał pomocniczy na podstawie fragmentu wykładu: KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW CSS (ang. Cascading Style Sheets) Opracowanego przez dr inż. Dariusza Trawickiego

Bardziej szczegółowo

Znaczniki języka HTML

Znaczniki języka HTML www.math.uni.lodz.pl/ radmat Elementy inline ... Elementy inline ... ... Elementy inline ... ... ... Elementy inline

Bardziej szczegółowo

CSS - 2. Właściwości tekstu, czcionek

CSS - 2. Właściwości tekstu, czcionek CSS - 2 Właściwości tekstu, czcionek Właściwości tekstu Służą do nadawania określonego wyglądu tekstowi:» color» direction» letter-spacing» text-align» text-decoration» text-indent» text-shadow» text-transform»

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 3

Wprowadzenie do Internetu zajęcia 3 Wprowadzenie do Internetu zajęcia 3 Zakres tematyczny zajęć CSS arkusz stylów. Formatowanie tekstu CSS w przykładach. CSS arkusz stylów Wprowadzenie Język HTML, XHTML został wzbogacony o potężne narzędzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stylów w HTML

Tworzenie stylów w HTML Podstawy arkuszy stylów i JS CSS (kaskadowe arkusze stylów) to standard opisu formatowania języka HTML znacznie rozszerzający jego możliwości prezentacyjne. Może być stosowany zarówno dla statycznych stron

Bardziej szczegółowo

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości.

Box model: Content. Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model Box model: Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji wysokości i szerokości. Box model: Padding Content Content - obszar zawartości określany jest za pomocą deklaracji

Bardziej szczegółowo

za pomocą: definiujemy:

za pomocą: definiujemy: HTML CSS za pomocą: języka HTML arkusza CSS definiujemy: szkielet strony wygląd strony Struktura dokumentu html - znaczniki Znaczniki wyznaczają rodzaj zawartości. element strony

Bardziej szczegółowo

p { color: yellow; font-weight:bold; }

p { color: yellow; font-weight:bold; } Barbara Łukawska, Adam Krechowicz, Tomasz Michno Ćwiczenie nr 13: CSS Wstęp Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Styli, w skrócie CSS) jest językiem, który opisuje sposób w jaki będzie wyświetlana

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 CSS. Michał Drabik

Wykład 2 CSS. Michał Drabik Wykład 2 CSS Michał Drabik XHTML CSS Struktura strony internetowej Prezentacja strony internetowej CSS = Cascading Style Sheets Kaskadowe arkusze stylów style umieszczone są według hierarchi, ustalającej

Bardziej szczegółowo

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych

HTML. HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML HTML(ang. HyperTextMarkupLanguage, pol. hipertekstowy język znaczników) język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych HTML zdefiniowanie sposobu wizualnej prezentacji dokumentu w przeglądarce

Bardziej szczegółowo

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji

Projektowanie aplikacji internetowych. CSS w akcji Projektowanie aplikacji internetowych CSS w akcji Tak to ma wyglądać Strona : 2 Założenie Treść strony ma być oddzielona od informacji o jej wyglądzie. Kod HTML nie powinien zawierać żadnych informacji

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp.

Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Style CSS Wstęp Zdefiniowane style mogą określać układ treści na stronie i sposób jej formatowania np. kolor czcionki, pogrubienia, tło tabel, rysunków itp. Podstawową zaletą i zadaniem stylów jest oddzielenie

Bardziej szczegółowo

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów

CSS. Kaskadowe Arkusze Stylów CSS Kaskadowe Arkusze Stylów CSS CSS = Cascading Style Sheets Style określają sposób wyświetlania zawartości elementów HTML Arkusz stylów jest zbiorem takich reguł Pojawiły się w HTML 4.0 by rozwiązać

Bardziej szczegółowo

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR>

Oczywiście występują także znaczniki, bez ich odpowiednika kończącego, np. <BR> Język html to język znaczników inaczej tagów, czyli słów lub skrótów pochodzących z języka angielskiego ujętych w nawiasy ostrokątne , np.. . W większości przypadków spotykamy znaczniki początku (inaczej

Bardziej szczegółowo

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional).

Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06. Moduł 4. Przykład 1. Przykład 2. HTML 4.01 Transitional). Danuta ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA Strona 1 2007-11-06 Moduł 4. Style Zajęcia poświęcone będą kaskadowym arkuszom stylów (por. slajdy 18.-27. z wykładu 2.) Wiele uwagi poświęcaliśmy do tej pory planowaniu szkieletu

Bardziej szczegółowo

ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW

ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW HTML i inne Struktura dokumentu standard języka użytego do budowy strony nagłówek strony zawartość strony ZAWSEZ PAMIĘTAMY O KOLJENOŚĆI OTWIERANIA I ZAMYKANIA ZNACZNIKÓW Strona kodowa Opis strony Słowa

Bardziej szczegółowo

Model blokowy. Model blokowy w CSS

Model blokowy. Model blokowy w CSS Model blokowy Model blokowy w CSS opisuje bloki, które są generowane dla elementów HTML. Model blokowy zawiera także dokładne opcje związane z ustawieniem maginesu zewnętrznego, wewnętrznego, obramowania

Bardziej szczegółowo

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family]

Czcionki. Rodzina czcionki [font-family] Czcionki W tej lekcji nauczysz się o czcionkach i jak nimi manipulować przy pomocy CSS. Omówimy także pewien problem, gdzie wybrana czcionka jest przedstawiana na stronie tylko gdy jest ona zainstalowana

Bardziej szczegółowo

I. Wstawianie rysunków

I. Wstawianie rysunków I. Wstawianie rysunków Wstawiane rysunku Bez parametrów: Tekst alternatywny Tytuł obrazka

Bardziej szczegółowo

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2}

Podstawy HTML i styli CSS. selektor {właściwość1: wartość1; właściwość2: wartość2} Kaskadowe arkusze stylów (CSS) W trakcie projektowania własnego serwisu w języku HTML napotkamy problem z określeniem precyzyjnego pozycjonowania tekstu i grafiki oraz elastycznym formatowaniem tekstu.

Bardziej szczegółowo

kaskadowe arkusze stylów

kaskadowe arkusze stylów Autor: Marek Buła bulkas@poczta.onet.pl CSS kaskadowe arkusze stylów CASCADING STYLE SHEETS Validator (X)HTML Validator CSS CSS CSS level 1 (1996, 1999) contains properties for fonts, margins, colors,

Bardziej szczegółowo

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników

HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników HTML (HyperText Markup Language) hipertekstowy język znaczników Struktura dokumentu tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

Kaskadowe arkusze stylów (CSS) Kaskadowe arkusze stylów (CSS) CSS (Cascading Style Sheets) jest to język opisujący sposób, w jaki przeglądarki mają wyświetlać zawartość odpowiednich elementów HTML. Kaskadowe arkusze stylów służą do

Bardziej szczegółowo

Dokument hipertekstowy

Dokument hipertekstowy Dokument hipertekstowy Laboratorium 4 CSS mgr inż. Krzysztof Wróbel Katedra Lingwistyki Komputerowej Cel poznanie konceptu stylów tworzenie różnych typów reguł stylów Style służą do zmiany wyglądu elementów

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe

Technologie internetowe Technologie internetowe Cascading Style Sheets Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu Wprowadzenie Wstawienie arkusza CSS, Reguły CSS Drzewo dokumentu Grupowanie, jednostki

Bardziej szczegółowo

www.fwrl.pl/szkolenie

www.fwrl.pl/szkolenie STRONA www.fwrl.pl/szkolenie MS WORD HTML HTML i dostarczają informację dla silnika przeglądarki o tym jak ma być zbudowana i wyświetlona strona HTML HTML HTML (warstwa logiczna co i gdzie ma być) (wastwa

Bardziej szczegółowo

HTML podstawowe polecenia

HTML podstawowe polecenia HTML podstawowe polecenia Szkielet dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik

Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE Tworzenie stron WWW. Ilustrowany przewodnik Autor: Aleksandra Tomaszewska-Adamarek ISBN: 83-246-0608-4 Format: A5, stron: 184 ZAMÓW

Bardziej szczegółowo

CSS - style kaskadowe. Cascadind Style Sheets

CSS - style kaskadowe. Cascadind Style Sheets CSS - style kaskadowe Cascadind Style Sheets Znaczenie CSS Arkusze stylów pozwalają nam na ścisłą kontrolę wyglądu strony. Możemy zdefiniować np. odpowiednie czcionki dla danych elementów oraz zachowywanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 6 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 6 CSS kaskadowe arkusze stylów CSS (Cascading Style Sheets), czyli Kaskadowe Arkusze Stylów "stylów" "arkusze" Reguły opisujące wygląd dokumentu opisanego za pomocą

Bardziej szczegółowo

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony

I. Formatowanie tekstu i wygląd strony I. Formatowanie tekstu i wygląd strony Akapit: ... aby wyrównać tekst do lewego marginesu aby wyrównać tekst do prawego marginesu:

Bardziej szczegółowo

Bezbolesny wstęp do CSS

Bezbolesny wstęp do CSS CZĘŚĆ 1 Bezbolesny wstęp do CSS... 1 1 HTML i CSS: skupmy się na podobieństwach... 3 Krótka historia HTML i CSS... 5 Udokumentowane początki HTML...5 Odziedziczone po HTML ograniczenia... 5 Obejścia i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS

Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS Ćwiczenie 9 - CSS i wstawianie CSS Wprowadzenie: Od tego ćwiczenia zajmować się będziemy CSS czyli Kaskadowymi Arkuszami Stylów (Cascading Style Sheets). CSS stanowią uzupełnienie dla HTML-a. HTML odpowiada

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. CSS Wskazówki

Języki programowania wysokiego poziomu. CSS Wskazówki Języki programowania wysokiego poziomu CSS Wskazówki CSS powinno się projektować hierarchicznie, zaczynając od elementów ogólniejszych, kończąc na szczegółowych - Źle: p.mid { text-align: center; p { color:

Bardziej szczegółowo

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets

Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets Arkusze stylów CSS Cascading Style Sheets HTML a CSS HTML odpowiada za strukturę tworzonej witryny internetowej i poszczególnych dokumentów (ich stronę semantyczną) CSS odpowiada za wizualną prezentację

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Stylizowanie plakatu

Krok 1: Stylizowanie plakatu HTML & CSS 1 Wanted! Każdy Klub Kodowania musi być zarejestrowany. Zarejestrowane kluby można zobaczyć na mapie na stronie codeclubworld.org - jeżeli nie ma tam twojego klubu sprawdź na stronie jumpto.cc/18cplpy

Bardziej szczegółowo

CSS. Kaskadowe arkusze stylów CSS

CSS. Kaskadowe arkusze stylów CSS CSS Kaskadowe arkusze stylów CSS 1 CSS CSS (Cascading Style Sheet) język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW. CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r. Język HTML odpowiada

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW

Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW KARKONOSKA PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Przedmiot: Grafika komputerowa i projektowanie stron WWW 1 opracował: dr inż. Jerzy Januszewicz HTML (HyperText Markup

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej.

Cel ogólny lekcji: Wprowadzenie dodatkowych znaczników. Wprowadzenie odsyłacza, tabeli, listy numerowanej i wypunktowanej. Piotr Chojnacki IV rok, informatyka chemiczna Liceum Ogólnokształcące Nr I we Wrocławiu Wrocław dn. 26 lutego 2006 roku Czas trwania zajęć: 90 minut, przedmiot: TI Temat lekcji: Tworzenie strony internetowej

Bardziej szczegółowo

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści

ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop Spis treści ABC języka HTML i XHTML / Maria Sokół. wyd. 2. Gliwice, cop. 2012 Spis treści Wstęp 9 1 HTML 5 i XHTML w pytaniach i odpowiedziach 13 Co to jest HTML 5? 13 Co to jest XHTML? 15 Czy strony utworzone w HTML

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu CSS

Języki programowania wysokiego poziomu CSS Języki programowania wysokiego poziomu CSS Kaskadowe Arkusze Stylów CSS (ang. Cascading Style Sheets) to język służący do formatowania dokumentów WWW, utworzonych w językach HTML oraz XHTML. CSS stworzono

Bardziej szczegółowo

Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku. Temat lekcji: Style CSS.

Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku. Temat lekcji: Style CSS. Piotr Chojnacki http://www.piotrchojnacki.pl IV rok, informatyka chemiczna Gimnazjum nr 35 we Wrocławiu Wrocław dn. 20 kwietnia 2006 roku Czas trwania zajęć: 90 minut, przedmiot: informatyka Temat lekcji:

Bardziej szczegółowo

Programowanie WEB PODSTAWY HTML

Programowanie WEB PODSTAWY HTML Programowanie WEB PODSTAWY HTML Najprostsza strona HTML tytuł strony To jest moja pierwsza strona WWW. tytuł strony

Bardziej szczegółowo

Systemy internetowe Wykład 2 CSS

Systemy internetowe Wykład 2 CSS Systemy internetowe Wykład 2 CSS CSS - definicja CSS (Cascading Style Sheets) kaskadowe arkusze stylów CSS - język opisujący w jaki sposób elementy HTML będą wyświetlane na ekranie komputera, tabletu,

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH LABORATORIUM 2 WSTĘP DO SIECI TELEINFORMATYCZNYCH KASKADOWE ARKUSZE STYLÓW (Cascading Style Sheets) 1. Wprowadzenie Selektory należą do kluczowych pojęć, wskazują obiekty, którym przypisujemy jakiś zestaw

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5

Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 Tworzenie stron internetowych w kodzie HTML Cz 5 5. Tabele 5.1. Struktura tabeli 5.1.1 Odcięcia Microsoft Internet Explorer 7.0 niepoprawnie interpretuje białe znaki w komórkach tabeli w przypadku tworzenia

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE INTERNETOWE 3 CSS - W Y G L Ą D S T R O N Y I N T E R N E T O W E J

APLIKACJE INTERNETOWE 3 CSS - W Y G L Ą D S T R O N Y I N T E R N E T O W E J APLIKACJE INTERNETOWE 3 CSS - W Y G L Ą D S T R O N Y I N T E R N E T O W E J PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie do css Budowa stylu - selektor cecha wartość Klasa i identyfikator selektora Jednostki Miary

Bardziej szczegółowo

Język CSS odpowiada za wizualną prezentację stron internetowych w przeglądarkach. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia

Język CSS odpowiada za wizualną prezentację stron internetowych w przeglądarkach. dr Beata Kuźmińska-Sołśnia Język CSS odpowiada za wizualną prezentację stron internetowych w przeglądarkach dr Beata Kuźmińska-Sołśnia CSS Cascading Style Sheets (z ang. Kaskadowe Arkusze Stylów) specjalny język opracowany tylko

Bardziej szczegółowo

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów.

Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Ćw.4 Dokumenty HTML Przy pomocy języka znaczników opisać można strukturę witryny internetowej, postać i wygląd jej elementów. Znaczniki HTML (tagi) postać ogólna: zawartość

Bardziej szczegółowo

Układy witryn internetowych

Układy witryn internetowych 1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami kaskadowych arkuszy stylów CSS w zakresie kontrolowania położenia elementów na stronie. 2. MATERIAŁ NAUCZANIA W normalnym układzie opartym

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała

STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała 1 STRONY INTERNETOWE mgr inż. Adrian Zapała STRONY INTERNETOWE Rodzaje stron internetowych statyczne (statyczny HTML + CSS) dynamiczne (PHP, ASP, technologie Flash) 2 JĘZYKI STRON WWW HTML (ang. HyperText

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów...

Spis treści. Konwencje zastosowane w książce...5. Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6. Struktura reguł...9. Pierwszeństwo stylów... Spis treści Konwencje zastosowane w książce...5 Dodawanie stylów do dokumentów HTML oraz XHTML...6 Struktura reguł...9 Pierwszeństwo stylów... 10 Klasyfikacja elementów... 13 Sposoby wyświetlania elementów...

Bardziej szczegółowo

Blok dokumentu. <div> </div>

Blok dokumentu. <div> </div> Blok dokumentu Polecenie div (blok, sekcja) jest jednym z najbardziej fundamentalnym poleceń języka HTML, które odgrywa kluczową rolę w grupowaniu wielu różnych elementów i pozycjonowaniu większych fragmentów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5

Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Laboratorium 1: Szablon strony w HTML5 Czas realizacji: 2 godziny Kurs: WYK01_HTML.pdf, WYK02_CSS.pdf Pliki:, Edytor: http://www.sublimetext.com/ stabilna wersja 2 (portable) Ćwiczenie 1. Szablon strony

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe arkusze stylów

Kaskadowe arkusze stylów CSS Kaskadowe arkusze stylów Gabriela Przęczek Co to jest CSS?. Skrót pochodzi z angielskiego Cascading Style Sheets Kaskadowe arkusz stylu to narzędzie dające szerokie możliwości formatowania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets)

Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets) Wykład 2: Kaskadowe arkusze stylów (CSS Cascade Style Sheets) Przykład użycia stylu

Bardziej szczegółowo

CSS jest is an skrótem od Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów).

CSS jest is an skrótem od Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów). Co to jest CSS? CSS jest is an skrótem od Cascading Style Sheets (Kaskadowe Arkusze Stylów). Co mogę zrobić z CSS? CSS jest językiem stylu określającego układ graficzny dokumentów HTML. Na przykład, CSS

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne: Dodatki, które warto doinstalować do przeglądarki:

Informacje wstępne: Dodatki, które warto doinstalować do przeglądarki: Podstawy stylów CSS, komentarze do stylów, zalety... 2 Dołączanie stylów do dokumentów... 3 Budowa stylu i rodzaje selektorów... 4 Dziedziczenie stylów... 5 Selektory specjalne: identyfikatory, klasy...

Bardziej szczegółowo

I. Menu oparte o listę

I. Menu oparte o listę I. Menu oparte o listę We wcześniejszych przykładach założyliśmy, że menu posiada tylko jeden poziom nawigacji. Czasem jednak jeden poziom nie wystarczy za pomocą list elementów oraz kaskadowych arkuszy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE SIECI WEB

TECHNOLOGIE SIECI WEB 1. Wybrane elementy sk³adni CSS TECHNOLOGIE SIECI WEB Prowadz¹cy: dr in. Jan Prokop, e-mail: jprokop@prz.edu.pl, Politechnika Rzeszowska, Wydzia³ Elektrotechniki i Informatyki LABORATORIUM ÆWICZENIE nr

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10 - Selektory

Ćwiczenie 10 - Selektory Ćwiczenie 10 - Selektory Wprowadzenie: W tym ćwiczeniu uwaga skupiona będzie na selektorach, czyli tych elementach w kodzie źródłowym dokumentu HTML, którym będą przypisywane atrybuty formatowania, zmieniające

Bardziej szczegółowo

Uwaga w niektórych przeglądarkach różnice mogą być niewidoczne zależy to od przeglądarki i ew. od jej ustawień.

Uwaga w niektórych przeglądarkach różnice mogą być niewidoczne zależy to od przeglądarki i ew. od jej ustawień. Poprzednie zajęcia skończyliśmy ucząc się tworzenia odsyłaczy/hiperłączy/linków (można wrócić do poprzedniego scenariusza, jeśli ktoś go nie skończył). Skoro jesteśmy przy odsyłaczach, to warto poznać

Bardziej szczegółowo

Young Programmer: HTML+PHP. Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2

Young Programmer: HTML+PHP. Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2 Young Programmer: HTML+PHP Dr inż. Małgorzata Janik, Zajęcia #2 Ramowy program warsztatów Zajęcia 1: Zajęcia wprowadzające, HTML Zajęcia 2: Style CSS (tabele i kaskadowe arkusze stylów) Zajęcia 3: Podstawy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 7

Tworzenie Stron Internetowych. odcinek 7 Tworzenie Stron Internetowych odcinek 7 CSS dziedziczenie Drzewo dokumentu Drzewo dokumentu to hierarchia elementów umieszczonych w dokumencie źródłowym HTML. Każdy element w takim drzewie ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

Podstawy pozycjonowania CSS

Podstawy pozycjonowania CSS Podstawy pozycjonowania CSS Żeby pokazać w jaki sposób przeglądarka rozkłada elementy na stronie posłużę się prostym przykładowym fragmentem kodu html. div id="before"

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML

Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Specyfikacja techniczna dot. mailingów HTML Informacje wstępne Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki HTML) muszą być przekazane do melog.com dwa dni albo maksymalnie dzień wcześniej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania CSS

Przykładowe pytania CSS Przykładowe pytania CSS 1) Za pomocą jakiego selektora można stworzyć czcionkę pochyloną kursywę A) Font-style: oblique B) font-style: italic; C) text-style: italic; 2) Która własność CSSa kontroluje wielkość

Bardziej szczegółowo

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie

Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Justyna Klimczyk j_klimczyk@poczta.onet.pl Nauczyciel informatyki Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kleszczowie Scenariusz lekcji informatyki klasa II gimnazjum Temat : Strona WWW pierwsze

Bardziej szczegółowo

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika

SterBox. Przygotowanie Strony Użytkownika Przygotowanie Strony Użytkownika Sterbox od wersji 2.1.1 obsługuje dwie strony użytkownika umożliwiające sterowanie z kontrolą stanów. Rozpoczynając tworzenie strony potrzebujemy programu do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTML5, JavaScript, CSS3 i jquery Łukasz Bartczuk Moduł 1 Podstawy tworzenia stron internetowych Agenda Podstawy stron internetowych Przegląd języka HTML Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informatyka MPDI 3 semestr

Informatyka MPDI 3 semestr Informatyka MPDI 3 semestr Wykład 2 CSS JavaScript CSS arkusze stylów opiera się na zasadzie określania cech elementy dzięki atrybutowi style ... Styl może mieć wiele cech,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki.

Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 Tekst podstawowe znaczniki. Ćwiczenie 2 poświęcone jest formatowaniu tekstu za pomocą znaczników. AŜeby uzyskać poŝądany wygląd tekstu musimy posłuŝyć się określonymi znacznikami. Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE STRON WWW

PROJEKTOWANIE STRON WWW PROJEKTOWANIE STRON WWW Wykład 1 Paweł Woszkowski SWSIM, 2010 PLAN ZAJĘĆ technologie, proces powstawania strony www, podstawowe zasady, xhtml, css, projektowanie, publikacja, hosting, promocja. STRONA

Bardziej szczegółowo

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER="1"> <TR>

Tabele. Przykład 15a.htm. <HTML><HEAD><TITLE> Cennik</TITLE></HEAD><BODY><H3>Cennik</H3> <TABLE BORDER=1> <TR> Tabele Autorem niniejszego skryptu jest dr inż. Robert Kolud Tabele w HTML to nie tylko praktyczny sposób na przedstawianie zestawień informacji. Znacznie częściej jednak tabele są wygodnym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany

Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Ćwiczenie 4 Konspekt numerowany Celem ćwiczenia jest zastosowane automatycznej, wielopoziomowej numeracji nagłówków w wielostronicowym dokumencie. Warunkiem poprawnego wykonania tego ćwiczenia jest właściwe

Bardziej szczegółowo

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów

używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów opracowanie I. K. używane skróty: HTTP - protokół do transferu tekstu, hipertekstu, zbiorów binarnych URL - jednolity lokalizator zasobów ISO-8859-2 - norma międzynarodowa określająca sposób kodowania

Bardziej szczegółowo

Arkusze styli zwi kszaj kontrol nad wygl dem strony, poprzez zastosowanie szeregu opcji przypisywanych do danych elementów samego HTML'a.

Arkusze styli zwi kszaj kontrol nad wygl dem strony, poprzez zastosowanie szeregu opcji przypisywanych do danych elementów samego HTML'a. Informacje ogólne Arkusze styli zwi kszaj kontrol nad wygl dem strony, poprzez zastosowanie szeregu opcji przypisywanych do danych elementów samego HTML'a. Dzieki nim mo na okre li takie cechy jak: rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 - Tabele

Ćwiczenie 4 - Tabele Ćwiczenie 4 - Tabele W ćwiczeniu tym zajmujemy się tabelami. Tabele moŝna wykorzystywać do róŝnych celów. W tabelach moŝna prezentować dane i je wyliczać, moŝna ustalić określony układ treści i stworzyć

Bardziej szczegółowo

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY

przygotował: mgr Szymon Szewczyk PODSTAWY S t r o n a 1 PODSTAWY Każdy dokument musi być w całości zawarty między znacznikami - i (większość znaczników musi być odwołana ). Dokument HTML a składa się z dwóch części: - głowy

Bardziej szczegółowo

Moduł IV Internet Tworzenie stron www

Moduł IV Internet Tworzenie stron www Ze strony internetowej www.kaze.zut.edu.pl z folderu BUDOWA JACHTÓW pobierz i zapisz je do własnego folderu następujące pliki: znak_drogowy.png, morze.jpg, logo_ecdl.gif, logobj.png ZADANIE 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

I. Pozycjonowanie elementów

I. Pozycjonowanie elementów Wykład 4 - część I. I. Pozycjonowanie elementów 1 I. Pozycjonowanie elementów Model blokowy Każdy element użyty w kodzie XHTML tworzy na stronie blok. W związku z tym strona XHTML w rzeczywistości składa

Bardziej szczegółowo

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl

HTML 1. Gimnazjum nr 1 w Barcinie gimbarcin.pl HTML 1 Gimnazjum nr 1 w Barcinie UWAGA: UTWÓRZ FOLDER HTML, a w nim HTML-1 dla pierwszego ćwiczenia. Imię_ nazwisko_html-1.html z dysku J: w folderze HTML 1. Tło strony - Jednolity kolor:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe znaczniki języka HTML.

Podstawowe znaczniki języka HTML. Podstawowe znaczniki języka HTML. Struktura dokumentu. Sposób użycia i dokumentu. Między nimi umieszczana jest cała treść dokumentu. Sposób użycia Sekcja HEAD zawiera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału: CSS3 Spis treści

Powtórzenie materiału: CSS3 Spis treści Powtórzenie materiału: CSS3 Spis treści Kolory...2 Jednostki...3 Czcionka...3 Elementy blokowe...3 Cienie...5 Gradient...5 Zgodność z przeglądarkami...6 Kolory Wartości kolorów w CSS podawać można na 4

Bardziej szczegółowo

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco:

Za pomocą atrybutu ROWS moŝemy dokonać podziału ekranu w poziomie. Odpowiedni kod powinien wyglądać następująco: 1 1. Ramki Najbardziej elastycznym sposobem budowania stron jest uŝycie ramek. Ułatwiają one nawigowanie w wielostronicowych dokumentach HTML, poprzez podział ekranu na kilka obszarów. KaŜdy z nich zawiera

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne interfejsy WWW

Asynchroniczne interfejsy WWW Asynchroniczne interfejsy WWW Wprowadzenie do tworzenia aplikacji webowych, dokumentów HTML5 oraz CSS mgr inż. Rafał Grycuk mgr inż. Patryk Najgebauer Strona służbowa: http://iisi.pcz.pl/~rgrycuk/ Kontakt:

Bardziej szczegółowo

Technika pracy nad układem strony

Technika pracy nad układem strony Układ strony Technika pracy nad układem strony nad układem strony pracujemy: krok po kroku, testując witrynę po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany, sprawdzamy poprawnośd kodu HTML, CSS oraz wygląd w przeglądarkach,

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2.

Języki programowania wysokiego poziomu. HTML cz.2. Języki programowania wysokiego poziomu HTML cz.2. Model pudełkowy HTML Elementy blokowe w tym table oraz div są wyświetlane według tzw. modelu pudełkowego: Zawartość Odstęp (padding) Obramowanie (border)

Bardziej szczegółowo

2. Prezentacja wizualna

2. Prezentacja wizualna 2. Prezentacja wizualna 2.1. Opis rozdziału Rozdział ten przedstawia jak stworzyć przykładowy układ graficzny dla naszej gry w HTML5 i CSS3, które w dalszej części poradnika zostaną wykorzystane do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Jeśli dodamy jakieś parametry stylów dla poszczególnych DIV-ów, np.: <div style="float: left">pierwsza treść, zdjęcie, tabele lub cokolwiek </div>

Jeśli dodamy jakieś parametry stylów dla poszczególnych DIV-ów, np.: <div style=float: left>pierwsza treść, zdjęcie, tabele lub cokolwiek </div> Wykorzystanie znacznika DIV. Znacznik można nazwać blokiem, sekcją, zasobnikiem, pudełkiem, w którym umieszczamy dowolną treść. Poszczególne DIVy można dowolnie umieszczać na stronie, względem siebie

Bardziej szczegółowo

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony

Znaczniki HTML. Struktura dokumentu. Nagłówek strony Znaczniki HTML HTML (HyperText Markup Language), po polsku język hipertekstowy. Podstawą budowy każdej strony internetowej jest język znaczników HTML. Składa się on z kilkudziesięciu komend, tzw. tagów.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka HTML

Wprowadzenie do języka HTML Radosław Rudnicki (joix@mat.umk.pl) 05.09.2009 r. Wprowadzenie do języka HTML Do tworzenia stron internetowych wystarczy użyd zwykłego Notatnika oferowanego przez system Windows, czy dowolny inny system

Bardziej szczegółowo