SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S Elementu obsługi i wskazania 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2."

Transkrypt

1 Wstp Omówienie dokumentacji S Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU 31xC 6 8 Dane techniczne CPU 31x 7 Załcznik A Niniejszy podrcznik stanowi cz dokumentacji o numerze zamówieniowym 6ES7398-8FA10-8BA0

2 Warunki zachowania bezpieczestwa W niniejszym opisie zawarto wskazówki, które naley przestrzega aby zachowa własne bezpieczestwo, jak i w celu uniknicia strat materialnych. Wskazówki te podzielono i oznaczono zalenie od stopnia zagroenia w nastpujcy sposób: Zagroenie oznacza, wystpi zagroenie mierci lub cikie obraenia ciała, w przypadku nie zachowania odpowiednich rodków bezpieczestwa. Ostrzeenie oznacza, moe wystpi zagroenie mierci lub cikie obraenia ciała, w przypadku nie zachowania odpowiednich rodków bezpieczestwa. Ostronie Ze znakiem ostrzegawczym oznacza, e mog wystpi lekkie skaleczenia ciała, w przypadku nie zachowania odpowiednich rodków bezpieczestwa. Ostronie Bez znaku ostrzegawczego oznacza, e mog wystpi szkody materialne, w przypadku nie zachowania odpowiednich rodków bezpieczestwa. Uwaga Oznacza, e moe wystpi niezamierzony stan lub sytuacja, w przypadku nie zachowania odpowiednich uwag. Wskazówka Oznacza wan informacj odnonie samego produktu, która naley mie szczególnie przy obsłudze produktu lub jego czci. Personel wykwalifikowany Uruchomienie i praca z urzdzeniem dopuszczalna jest tylko dla wykwalifikowanego personelu. Jako personel wykwalifikowany, w rozumieniu uwag zawartych w niniejszym opisie rozumie si osoby, które maj uprawnienia do uruchamiania, uziemiania i oznaczania urzdze, systemów i obwodów wg standardów bezpieczestwa. Okrelenie zastosowania Prosimy o przestrzeganie nastpujcych uwag: Ostrzeenie Opisane urzdzenia mog by uywane i stosowane zgodnie z opisanymi w katalogu i opisie technicznym przeznaczeniem oraz współpracowa ze wskazanymi innymi, obcymi urzdzeniami i komponentami. Dalej mówimy o zakoczeniu procesu uruchomienia, w przypadku spełnienia zawartych w wytycznych 98/37 EG warunków odnonie maszyn.. Bezawaryjna i pewna praca produktu bdzie zapewniona przy zachowaniu warunków transportu, składowania, zabudowy i montau, jak i póniejszej obsługi i utrzymania w pracy. Znaki zastrzeone Wszystkie miejsca oznaczone znakiem s znakami zastrzeonymi firmy Siemens AG. Inne oznaczenia w niniejszym podrczniku mog by znakami towarowymi innych firm.

3 Spis treci 1. PRZEWODNIK PO DOKUMENTACJI S ELEMENTY OPERACYJNE I SYGNALIZUJCE ELEMENTY OPERACYJNE I SYGNALIZUJCE: CPU 31XC ELEMENTY OPERACYJNE I SYGNALIZUJCE: CPU 31X KOMUNIKACJA INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE USŁUGI KOMUNIKACYJNE POŁCZENIE S DPV ORGANIZACJA PAMICI OBSZARY PAMICI I PODTRZYMYWANIE DANYCH FUNKCJE PAMICI CZAS CYKLU I CZAS REAKCJI PRZEGLD CZAS CYKLU CZAS ODPOWIEDZI METODA PRZELICZANIA CZASU CYKLU/ODPOWIEDZI CZAS ODPOWIEDZI PRZERWANIA PRZYKŁAD KALKULACJI DANE TECHNICZNE CPU 31XC OGÓLNE DANE TECHNICZNE CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PTP ORAZ CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PTP ORAZ CPU 314C-2 DP DANE TECHNICZNE ZINTEGROWANYCH WEJ./WYJ DIAGNOSTYKA DANE TECHNICZNE CPU 31X OGÓLNE DANE TECHNICZNE CPU CPU DP CPU PN/DP CPU DP CPU PN/DP A. ZAŁCZNIK...A-1 A.1 INFORMACJE ODNONIE ZMIANY (UPGRADE) CPU 31XC LUB CPU 31X...A-1

4 Rozdział 1 : Przewodnik po dokumentacji S Przewodnik po dokumentacji S7-300 Przegld Rozdział ten jest przegldem zawartoci niniejszego podrcznika. Tabela 1-1 Wpływ systemu automatyki (AS) Informacja odnonie.. dostpna jest w... Co powinnimy zrobi w instalacji automatyki? Jak warunki otoczenia wpływaj na system automatyki? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja, wymiary komponentów, monta na szynie montaowej. S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi, instalacja. Tabela 1-2 Separacja galwaniczna Informacja odnonie.. dostpna jest w... Jakie moduły naley stosowa, jeeli wymagana jest separacja elektryczna pomidzy czujnikami/elementami wykonawczymi? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja, monta elektryczny, pomiary zabezpieczajce i uziemienie. Opis modułów wej./wyj.. Jakie warunki powinny zosta spełnione aby odizolowa elektrycznie moduły? Jak je okablowa? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja, monta elektryczny, okablowanie, pomiary zabezpieczajce i uziemienie. Jakie warunki powinny zosta spełnione aby odizolowa elektrycznie stacje? Jak je okablowa? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja. Konfiguracja podsieci. Okablowanie. SIEMENS 1-1

5 Rozdział 1 : Przewodnik po dokumentacji S7-300 Tabela 1-3 Komunikacja pomidzy czujnikami/elementami wykonawczymi, a PLC Informacja odnonie.. dostpna jest w... Jakie moduły s odpowiednie do naszych czujników/elementów wykonawczych? Ile czujników/elementów wykonawczych moemy podpi do modułów? Aby podłczy czujnik/element wykonawczy do PLC, w jaki sposób okablowa listw przyłczeniow? Kiedy wymagany jest moduł rozszerzajcy (EM) oraz jak go podłczy? W jaki sposób zamontowa moduły na szynie? Dla CPU: CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. Opis techniczny modułów sygnałowych. Dla CPU: CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. Dane techniczne modułów sygnałowych, opis zastosowania modułów sygnałowych S7-300, CPU 31xC i CPU 31x instrukcja obsługi. Instalacja - okablowanie złczy kablowych. S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja, rozdzielenie modułów na kilka szyn. S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, modułów na szynie montaowej. Tabela 1-4 Zastosowanie połczenia lokalnego i rozproszonych wej./wyj. Informacja odnonie.. dostpna jest w... Dla lokalnych wej./wyj. i stacji rozszerzajcych. Dane modułów, opis Jakie moduły zastosowa? zastosowa rozproszonych wej./wyj. oraz sieci PROFIBUS DP: Opis stacji wej./wyj.. Tabela 1-5 Konfiguracja szyny jednostki centralnej (CU) i rozszerze (EM) Informacja odnonie.. dostpna jest w... Jaka szyna/rack jest odpowiednia dla naszej aplikacji? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja. Który z modułów interfejsu (IM) wymagany jest do podłczenia rozszerzenia EM do CU? Który z zasilaczy (PS) jest właciwy dla mojej aplikacji? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja, rozdzielenie modułów na kilka szyn. S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja. SIEMENS 1-2

6 Rozdział 1 : Przewodnik po dokumentacji S7-300 Tabela 1-6 Wydajno CPU Informacja odnonie.. dostpna jest w... Która z koncepcji pamici jest najlepsza dla mojej aplikacji? CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. W jaki sposób wkłada i wyjmowa moduł pamici MMC? Który z CPU spełnia nasze oczekiwania pod wzgldem wydajnoci? Czas odpowiedzi / wykonywania CPU. Jakie funkcje technologiczne został zaimplementowane? W jaki sposób wykorzysta funkcje technologiczne? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, uruchomienie, moduły serwisowe. Instalacja pamici MMC. S7-300 lista instrukcji dla CPU 31xC i CPU 31x. CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. Funkcje technologiczne opis. Funkcje technologiczne opis. Tabela 1-7 Komunikacja Informacja odnonie.. dostpna jest w... Jakie załoenia powinnimy bra pod uwag? Opcje i moliwoci CPU. W jaki sposób wykorzystywa procesowy komunikacyjne (CP) w celu optymalizacji komunikacji? Jaki typ sieci komunikacyjnej jest najlepszy dla naszej aplikacji? W jaki sposób połczy w sieci nasze komponenty? Opis komunikacji SIMATIC. Opis standardu PROFINET. CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. Opis CP. S7-300, CPU 31xC, CPU 31x instrukcja obsługi, instalacja, konfiguracja. Konfiguracja sieci. S7-300, CPU 31xC, CPU 31x - instrukcja obsługi, instalacja, konfiguracja. Konfiguracja sieci. Co bra pod uwag przy konfiguracji sieci PROFINET? Opis SIMATIC NET, sieci elektryczne i optyczne. Opis systemu PROFINET, konfiguracja sieci, instalacja i serwis. Tabela 1-8 Oprogramowanie Informacja odnonie.. dostpna jest w... Wymagane oprogramowanie dla systemu S CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. SIEMENS 1-3

7 Rozdział 1 : Przewodnik po dokumentacji S7-300 Tabela 1-9 Inne funkcje Informacja odnonie.. dostpna jest w... Jak zaimplementowa funkcje monitorowania i modyfikacji? (Human Machine Interface) Jak zintegrowa moduły sterowania procesem? Jakie opcje s oferowane dla systemów redundantnych i do zabezpiecze (fail-safe)? Informacje odnonie migracji sieci PROFIBUS DP na PROFINET IO. Opis wywietlaczy tekstowych, paneli operatorskich. Systemu wizualizacji WinCC. Dla PCS7: odpowiedni opis Opis systemów redundantnych (S7-400H). Systemy Fail-Safe. Opis programowania sieci PROFIBUS DP i PROFINET IO SIEMENS 1-4

8 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce 2. Elementy operacyjne i sygnalizujce 2.1 Elementy operacyjne i sygnalizujce: CPU 31xC Elementy operacyjne i sygnalizujce CPU 31xC Numer na rysunku Opis (1) Diody statusowe i błdów (2) Gniazdo pamici MMC (Micro Memory Card), dwignia do wysuwania karty (3) Listwy zintegrowanych wej/wyj (4) Zaciski do podłczenia zasilania (5) 2. złcze X2 (PtP lub DP) (6) 1. złcze X1 (MPI) (7) Przełcznik trybu pracy SIEMENS 2-1

9 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Rysunek poniej przedstawia zintegrowane wejcia/wyjcia cyfrowe i analogowe w CPU przy otwartej klapce frontowej. X11 i X12 s klapkami na przedniej elewacji CPU. X11 X12 Rysunek 2-1 Zintegrowane wej./wyj. w CPU31xC (CPU 314C-2 PtP) Numer na rysunku Zintegrowane wejcia/wyjcia (1) Wejcia/wyjcia analogowe (2) Grupy po 8 wej cyfrowych (3) Grypa po 8 wyj cyfrowych Gniazdo pamici SIMATIC MMC (Micro Memory Card) SIMATIC MMC (Micro Memory Card) jest pamici ładujc CPU. Dodatkowo moe pełni rol podrcznej pamici danych. Uwaga CPU nie posiadaj zintegrowanej wewntrznej pamici programu i do poprawnej pracy wymagaj zewntrznej MMC. SIEMENS 2-2

10 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Przełcznik wyboru trybu pracy Przełcznik wyboru trybu pracy wykorzystywany jest do ustawienia okrelonego trybu pracy CPU. Tabela 2-1 Pozycja przełcznika trybu pracy Pozycja Znaczenie Opis RUN Tryb RUN CPU wykonuje program uytkownika STOP Tryb STOP CPU nie wykonuje programu uytkownika MRES Kasowanie pamici w CPU Pozycja przełcznika dla kasowania pamici roboczej CPU. Kasowanie pamici CPU wymaga wykonania odpowiedniej sekwencji. Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7. Informacje na temat kasowania pamici w CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy, Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów Złcze podłczenia zasilania Kade CPU wyposaony jest w dwupolowe gniazdo rubowe do podłczenia zasilania. Rónice pomidzy rónymi typami CPU Tabela 2-2 Rónice pomidzy CPU 31xC Element Simatic Micro Memory Card (zawsze potrzebna) Złcze MPI 9-pin (X2) Złcze DP 9-pin (X2) Złcze PtP 15-pin (X2) CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2DP CPU 313C-2PtP CPU 314C-2DP CPU 314C-2 PtP x x x x x X x x x x x X - x - x - x - X Wejcia cyfrowe Wyjcia cyfrowe Wejcia analogowe Wyjcia Analogowe Funkcje technologiczne 2 liczniki 3 liczniki 3 liczniki 3 liczniki 4 liczniki 1 kanał do pozycjonow ania 4 liczniki 1 kanał do pozycjonow ania SIEMENS 2-3

11 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Wskaniki statusu i błdów: CPU 31xC CPU jest wyposaony w diody LED informujce o jej biecym statusie. Tabela 2-3 Diody LED statusu i błdów CPU Dioda LED Kolor Opis 1. SF Czerwony Błd sprztu lub oprogramowania 2. BF Czerwony Błd magistrali ( tylko CPU z portem DP) 3. DC5V Zielony Zasilanie 5V dla CPU i magistrali jest OK. 4. FRCE ółty Aktywne forsowanie 5. RUN Zielony CPU w trybie RUN 6. STOP ółty CPU w trybie STOP lub HOLD lub podczas startu - LED RUN mruga podczas startu z czstotliwoci 2 Hz, w trybie HOLD z 0,5Hz - LED STOP mruga z czstotliwoci 0,5 Hz podczas resetu pamici Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7. Informacje na temat kasowania pamici w CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy, Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów SIEMENS 2-4

12 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce 2.2 Elementy operacyjne i sygnalizujce: CPU 31x Elementy operacyjne i sygnalizujce: CPU 312, 314, DP: Elementy operacyjne i sygnalizujce Numer na rysunku Opis (1) Gniazdo pamici MMC (Micro Memory Card), dwignia do wysuwu karty (2) 2. złcze X2 (tylko dla CPU DP) (3) Listwa zaciskowa do zasilania (4) 1. złcze X1 (MPI) (5) Przełcznik wyboru trybu pracy (6) Diody statusu i błdów SIEMENS 2-5

13 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Gniazdo pamici SIMATIC MMC (Micro Memory Card) SIMATIC MMC (Micro Memory Card) stanowi pami ładujc CPU. Dodatkowo moe pełni rol podrcznej pamici danych. Uwaga CPU nie posiadaj zintegrowanej wewntrznej pamici programu i do poprawnej pracy wymagaj zewntrznej MMC. Przełcznik wyboru trybu pracy Przełcznik wyboru trybu pracy wykorzystywany jest do ustawienia okrelonego trybu pracy CPU. Tabela 2-3 Pozycja przełcznika trybu pracy Pozycja Znaczenie Opis RUN Tryb RUN CPU wykonuje program uytkownika STOP Tryb STOP CPU nie wykonuje programu uytkownika MRES Kasowanie pamici w CPU Pozycja przełcznika dla kasowania pamici roboczej CPU. Kasowanie pamici CPU wymaga wykonania odpowiedniej sekwencji. Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7. Informacje na temat kasowania pamici CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów Złcze podłczenia zasilania Kade CPU wyposaone jest w dwupolowe gniazdo rubowe do podłczenia zasilania. SIEMENS 2-6

14 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Elementy operacyjne i sygnalizujce: CPU DP Elementy operacyjne i sygnalizujce. Numer na rysunku Opis (1) Diody błdu magistrali PROFIBUS (2) Diody statusowe i błdu (3) Gniazdo pamici MMC (Micro Memory Card), dwignia do wysuwu karty (4) Przełcznik trybu pracy (5) Zaciski do podłczenia zasilania (6) 1. Złcze X1 (MPI/DP) (7) 2. Złcze X2 (DP) SIEMENS 2-7

15 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Gniazdo pamici SIMATIC MMC (Micro Memory Card) SIMATIC MMC (Micro Memory Card) jest pamici ładujc CPU. Dodatkowo moe pełni rol podrcznej pamici danych. Uwaga CPU nie posiadaj zintegrowanej wewntrznej pamici programu i do poprawnej pracy wymagaj zewntrznej MMC. Przełcznik wyboru trybu pracy Przełcznik wyboru trybu pracy wykorzystywany jest do ustawienia okrelonego trybu pracy CPU. Tabela 2-4 Pozycja przełcznika trybu pracy Pozycja Znaczenie Opis RUN Tryb RUN CPU wykonuje program uytkownika STOP Tryb STOP CPU nie wykonuje programu uytkownika MRES Kasowanie pamici w CPU Pozycja przełcznika dla kasowania pamici roboczej CPU. Kasowanie pamici CPU wymaga wykonania odpowiedniej sekwencji. Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7. Informacje na temat kasowania pamici CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów Złcze podłczenia zasilania Kade CPU wyposaony jest w dwupolowe gniazdo rubowe do podłczenia zasilania. SIEMENS 2-8

16 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Elementy operacyjne i sygnalizujce: CPU 31x-2 PN/DP Elementy operacyjne i sygnalizujce Numer na rysunku Opis (1) Diody błdu magistrali PROFIBUS (2) Diody statusowe i błdu (3) Gniazdo pamici MMC (Micro Memory Card), dwignia do wysuwu karty (4) Przełcznik trybu pracy (5) Diody statusowe dla 2-giego łcza (X2) (6) 2. Złcze X2 (PN) (7) Zaciski do podłczenia zasilania (8) 1. Złcze X1 (MPI/DP) SIEMENS 2-9

17 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Gniazdo pamici SIMATIC MMC (Micro Memory Card) SIMATIC MMC (Micro Memory Card) jest pamici ładujc CPU. Dodatkowo moe pełni rol podrcznej pamici danych. Uwaga CPU nie posiadaj zintegrowanej wewntrznej pamici programu i do poprawnej pracy wymagaj zewntrznej MMC. Przełcznik wyboru trybu pracy Przełcznik wyboru trybu pracy wykorzystywany jest do ustawienia okrelonego trybu pracy CPU. Tabela 2-5 Pozycja przełcznika trybu pracy Pozycja Znaczenie Opis RUN Tryb RUN CPU wykonuje program uytkownika STOP Tryb STOP CPU nie wykonuje programu uytkownika MRES Kasowanie pamici w CPU Pozycja przełcznika dla kasowania pamici roboczej CPU. Kasowanie pamici CPU wymaga wykonania odpowiedniej sekwencji. Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7 Informacje na temat kasowania pamici CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów Złcze podłczenia zasilania Kade CPU wyposaony jest w dwupolowe gniazdo rubowe do podłczenia zasilania. SIEMENS 2-10

18 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Wskaniki statusu i błdów CPU 31xC Sygnalizacja statusu i błdów. Tabela 2-6 Diody LED statusu i błdów CPU Dioda LED Kolor Opis 1. SF Czerwony Błd sprztu lub oprogramowania 2. BF Czerwony Błd magistrali ( tylko CPU z portem DP) 3. DC5V Zielony Zasilanie 5V dla CPU i magistrali jest OK. 4. FRCE ółty Aktywne forsowanie 5. RUN Zielony CPU w trybie RUN 6. STOP ółty CPU w trybie STOP lub HOLD lub podczas startu - LED RUN mruga podczas startu z czstotliwoci 2 Hz, w trybie HOLD z 0,5Hz - LED STOP mruga z czstotliwoci 0,5 Hz podczas resetu pamici Sygnalizacja dla interfejsów X1 i X2 Tabela 2-7 Błdy magistrali wskazywane przez CPU CPU Oznaczenie LED Kolor Znaczenie DP BF czerwona Błd sieci na złczu DP (X2) DP BF1 czerwona Błd sieci na złczu 1 (X1) 31x-2 PN/DP BF2 czerwona Błd sieci na złczu 2 (X1) BF1 czerwona Błd sieci na złczu 1 (X1) BF2 czerwona Błd sieci na złczu 2 (X1) LINK zielona Aktywna komunikacja na złczu 2 (X2). RX/TX ółta Dane odbierane / wysyłane przez złcze 2 (X2) Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7 Informacje na temat kasowania pamici w CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów SIEMENS 2-11

19 Rozdział 3 : Komunikacja 3. Komunikacja 3.1 Interfejsy komunikacyjne Złcze Multi-Point Interfejs (MPI) Dostpno Wszystkie jednostki CPU opisane w niniejszym podrczniku wyposaone s w interfejs MPI oznaczone jako złcze X1. CPU wyposaone w interfejs MPI/DP ustawione s domylnie na protokół MPI. Aby uywa interfejsu DP, zmieni jego tryb pracy na DP przy pomocy STEP 7. Właciwoci MPI (Multi-Point Interfejs) uywany jest do połczenia CPU z PG/OP lub do komunikacji w sieci MPI. Typowo (domylnie), prdko transmisji interfejsu MPI wynosi kbps. Moliwa jest zmiana prdkoci komunikacji z S7-200 na 19.2 kbps. CPU PN/DP i 317 pozwalaj na komunikacj z prdkoci do 12 Mbps. CPU automatycznie rozsyła konfiguracj sieci poprzez złcze MPI (np. prdko transmisji). Inne stacje np. PG mog automatycznie okreli poprawne parametry sieci i dołczy si do sieci MPI. Uwaga Do pracujcej sieci MPI mona na ruchu podłcza tylko stacje programujce PG. Inne stacje (np. OP, TP,...) nie powinny by podłczane do pracujcej sieci MPI. Moe to powodowa zakłócenia pracy sieci i skutkowa utrat lub przekłamaniem przesyłanych danych. SIEMENS 3-1

20 Rozdział 3 : Komunikacja Urzdzenia, które mog pracowa w sieci MPI PG/PC OP/TP S7-300 / S7-400 z łczem MPI S7-200 (tylko 19.2 kbps) PROFIBUS DP Dostpno CPU, w których nazwie wystpuje DP wyposaone s w minimum jedno złcze X2 z interfejsem PROFIBUS DP. Jednostki PN/DP i 317 CPU wyposaono w złcze X1 MPI/DP. CPU z interfejsem MPI/DP skonfigurowane s domylnie do pracy w sieci MPI. Przestawienie trybu pracy interfeisu na DP odbywa si z poziomu STEP 7. Tryby pracy CPU z dwoma interfejsami DP Tabela 3-1 Tryby pracy dla CPU z dwoma interfejsami DP Interfejs MPI/DP (X1) Interfejs PROFIBUS DP (X2) MPI nie skonfigurowane DP master DP master DP slave 1 DP slave 1 1 jednoczesna praca DP slave na obu złczach nie jest moliwa Właciwoci Interfejs PROFIBUS DP najczciej wykorzystywany jest do połczania do CPU rozproszonych wej/wyj. PROFIBUS DP pozwala na tworzenie rozległych sieci. Interfejs PROFIBUS DP mona ustawi do pracy jako master lub slave, z prdkoci pracy do 12 Mbps. CPU pracujcy jako master sieci PROFIBUS DP, rozsyła w trybie rozgłoszeniowym parametry sieci. Inne stacje, np. programotory PG mog odebra poprawne parametry i automatycznie dołczy si do sieci PROFIBUS. Istnieje moliwo zablokowania rozgłaszania przez stacj master parametrów w sieci. SIEMENS 3-2

21 Rozdział 3 : Komunikacja Uwaga (dotyczy CPU pracujcych w trybie DP slave) Po zablokowaniu opcji Commissioning/Debug mode/routing w oknie dialogowym DP Interface Properities w STEP 7, ignorowane s wszystkie prdkoci transmisji ustawione przez uytkownika. CPU automatycznie dostosowuje prdko transmisji do parametrów sieci, przydzielonych i rozesłanych przez stacj PROFIBUS master. Blokowana jest równie funkcja routing dla tego interfejsu. Urzdzenia mogce pracowa w sieci PROFIBUS DP PG/PC OP/TP DP slaves DP masters Czujniki/elementy wykonawcze S7-300/S7-400 z łczem PROFIBUS DP Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje na temat sieci PROFIBUS mona znale pod adresem PROFINET (PN) Dostpno CPU, w których nazwie wystpuje PN wyposaone s w złcze X2 z interfejsem PROFINET. Podłczenie do sieci Industrial Ethernet Do ustanowienia połczenia poprzez sie Industrial Ethernet mona wykorzysta zintegrowane złcze PROFINET. Zintegrowane złcze PROFINET mona skonfigurowa poprzez interfejs MPI lub PROFINET. Wymagania CPU z FW lub wyszym (np. CPU PN/DP) STEP 7 V5.3 + SP1 lub wyszy SIEMENS 3-3

22 Rozdział 3 : Komunikacja Urzdzenia mogce pracowa w sieci PROFINET (PN) Komponenty PROFINET IO (np. moduł interfejsu IM PN w ET 200S) S7-300 / S7-400 z łczem PROFINET (np, CPU PN/DP lub CP PN) Aktywne komponenty sieciowe (switch e) PG/PC z kart sieciow Właciwoci złcza X2 PROFINET Właciwoci Standard IEEE Typ wtyczki RJ45 Prdko transmisji Maks. 100 Mbps Medium Skrtka Cat5 (100BASE-TX) Uwaga Łczenie komponentów PROFINET Stosowanie do tworzenia struktur sieci PROFINET switch ów zamiast hub ów umoliwia sterowanie przepływem pakietów, zwikszajc przy tym wydajno sieci. PROFINET CBA z cyklicznym wzajemnym połczeniem PROFINET wymaga zastosowanie switch ów aby zapewni wymagan wydajno sieci. Tryb full duplex przy prdkoci 100 Mbps jest wymagany przy cyklicznej wymianie PROFINET. Dołcznie do sterownika urzdze PROFINET IO wymaga równie stosowania switch ów i prdko ci 100 Mbps full dupleks. Dodatkowe informacje Wicej informacji odnonie konfiguracji zintegrowanego interfejsu PROFINET mona znale w podrczniku instalacyjnym S7-300, CPU 31xC i CPU 31x Opis szczegółowy PROFINET patrz opis systemu PROFINET Szczegółowe informacje odnonie sieci Ethernet, konfiguraci sieci i komponentów sieciowych mona znale w podrczniku do SIMATIC NET: Sieci elektryczne i optyczne, dostpnym w internecie pod adresem (artykuł ID ) Tutorial: Uruchomienie systemu Component-Based Automation ID Wicej informacji odnonie sieci PROFINET: Patrz równie PROFINET IO System (strona 3-19). SIEMENS 3-4

23 Rozdział 3 : Komunikacja Punkt-punkt - Point to Point (PtP) Dostpno CPU, w których nazwie wystpuje PtP wyposaone s w złcze X2 z interfejsem PtP. Właciwoci Złcze PtP w CPU mona wykorzysta do podłczenia urzdze z interfejsem szeregowym. Maksymalne prdkoci transmisji złcza PtP wynosz od 19.2 kbps w trybe full duplex (RS 422) do 38.4 kbps w trybie half duplex (RS 485). Prdko transmisji Half duplex: 38.4 kbps Full duplex: 19.2 kbps Wbudowane protokoły komunikacyjne dla interfejsu PtP: ASCII Protokół 3964(R) RK 512 (tylko dla CPU 314C-2 PtP) Urzdzenia mogce pracowa w sieci PtP: Urzdzenia wyposaone w port szeregowy np. czytniki kodów paskowych, drukarki szeregowe, itp. Dodatkowe informacje CPU 31xC: podrcznik funkcji technologicznych 3.2 Usługi komunikacyjne Przegld protokołów komunikacyjnych Wybór usługi komunikacyjnej Kada usługa komunikacyjna posiada okrelon funkcjonalno. Wybór zdeterminowany jest wymaganiami zwizanymi z: wymagan funkcjonalnoci układu, wymaganymi połczenieniami z innymi systemami S7 wymaganymi czasami połcz/wymiany danych Interfejs uytkownika moe mie rón funkcjonalno (SFC, SFB,...) oraz jest okrelony przez uyte rozwizanie sprztowe (SIMATIC CPU, CP, PC itp. ). SIEMENS 3-5

24 Rozdział 3 : Komunikacja Przegld usług komunikacyjnych. Tabela poniej pokazuje przegld usług komunikacyjnych dostpnych w CPU. Tabela 3-2 Usługi komunikacyjne CPU Usługi komunikacyjne Komunikacja PG Komunikacja OP Komunikacja bazowa S7 Komunikacja S7 Komunikacja Global data Routing funkcji PG (tylko dla CPU ze złczem DP lub PN) Komunikacja PtP SNMP (Simple Network Management Protocol) Komunikacja otwarta TCP/IP Funkcja Uruchamianie, test, diagnostyka Monitorowanie i wymuszanie stanu zmiennych Wymiana danych Wymiana danych w trybie server i client: Wymagana konfiguracja komunikacji Cykliczna wymiana danych (np. znaczniki) Np. testowanie, diagnostyka równie w innej sieci Wymiana danych poprzez interfejs szeregowy Standardowy protokół do diagnostyki sieci i konfiguracji Wymiana danych poprzez sie Industrial Ethernet z protokołem TCP/IP (poprzez bloki FB) Czas ustanowienia połczenia logicznego S7 Z PG, start w momencie uycia danego serwisu Z OP, po załczeniu zasilania Programowany poprzez bloki (parametry SFC) Ustalany przez aktywn stacj po załczeniu zasilania wymaga połczenia logicznego S7 Z PG, uruchamiany gdy uyto dany serwis wymaga połczenia logicznego S7 wymaga połczenia logicznego S7 wymaga połczenia logicznego S7, obsługiwny w programie uytkownika poprzez FB przez MPI przez DP przez PtP przez PN X X X X X X X Tylko jako server Tylko jako server X X X X X X X X SIEMENS 3-6

25 Rozdział 3 : Komunikacja Patrz równie Dostpne zasoby połcze S7 (strona 3-29) Zasoby połcze dla routing (strona 3-31) Komunikacja PG Właciwoci Komunikacja PG wykorzystywana jest do wymiany danych pomidzy stacjami inynierskimi (PG, PC) a strownikami SIMATIC. Komunikacja PG dostpna jest poprzez sieci MPI, PROFIBUS oraz Industrial Ethernet. Moliwe jest równie przejcie pomidzy poszczególnymi sieciami (routing). Komunikacja PG oferuje funkcje potrzebne do ładowani / sczytywania programu i danych konfiguracyjnych, testowania i do odczytywania danych diagnostycznych. Funkcje komunikacyjne PG s wbudowane w system operacyjny sterowników SIMATIC S7. CPU moe obsługiwa jednoczenie kilka połcze online do jednego lub kilku PG. Komunikacja OP Właciwoci Komunikacja OP wykorzystywana jest do wymiany danych pomidzy stacj operatorsk (OP, TP), a sterownikami SIMATIC. Komunikacja OP jest dostepna za porednictwem sieci MPI, PROFIBUS i Industrial Ethernet. Komunikacja OP zawiera funkcje wymagane do monitorowania i modyfikacji zmiennych. Funkcje te s zintegrowane w systemie operacyjnym sterowników SIMATIC S7. CPU moe obsługiwa kilka połcze do jednego lub kilku OP. Wymiana danych przy uyciu podstawowej komunikacji S7 Właciwoci Komunikacja bazowa S7 wykorzystywana jest do wymiany danych pomidzy CPU serii S7, pomidzy modułami SIMATIC S7 wyposaonymi w funkcje komunikacyjne (wymiana danych z potwierdzeniam) i w obrbie pojedynczej stacji. Dane s wymieniane poprzez nie skonfigurowane połczenie S7. Funkcje te s dostepne poprzez sie MPI lub po wewntrznej magistrali PLC, w obrbie pojedynczej stacji sterownika (z modułami funkcyjnymi FM). Komunikacja S7 zapewnia funkcje, które wymagane s do wymiany danych. Funkcje te zintegrowane s w systemie operacyjnym CPU. Uytkownik moe wykorzysta te funkcje jako tzw. funkcje systemowe (SFC). SIEMENS 3-7

26 Rozdział 3 : Komunikacja Dodatkowe informacje Szczegółowy opis funkcji SFC mona znale w licie instrukcji lub w pomocy, w programie STEP 7 lub w opisie funkcji systemowych. Wicej informacji odnonie komunikacji znajduje si w podrczniku dotyczcym komunikacji. Komunikacja S7 Właciwoci W przypadku komunikacji S7, CPU moe pracowa w trybie server lub client: przy czym rozrónia si: komunikacj jednokierunkow (unilateraln - tylko funkcje PUT/GET) komunikacj dwukierunkow (bilateraln - USEND, URCV, BSEND, BRCV, PUT, GET) Funkcji komunikacji S7 zaley od typu CPU. W niektórych wypadkch wymagane jest zastosowanie modułu komunikacyjnego CP. Tabela 3-3 Komunikacja S7 tryb client i server, wykorzystanie połcze do komuniakcji skonfigurowanej Tryb server do Tryb server do połczenia w połczenia w CPU Tryb client konfiguracji konfiguracji unilateralnej bilateralnej 31xC >= V x >= V x >= V2.2.0 Moliwy zawsze dla złcza MPI/DP, bez programowa-nia interfejsu uytkownika Moliwe zawsze dla złcza MPI/DP, bez programowa-nia interfejsu uytkownika Moliwe zawsze dla złcza MPI/DP, bez programowania interfejsu uytkownika Moliwe tylko dla CP poprzez dodatkowe bloki FB. Moliwe tylko dla CP, poprzez dodatkowe bloki FB. moliwe dla złcza PN z dodatkowymi blokami FB, lub dla CP z dodatkowymi blokami FB. Moliwe tylko dla CP poprzez dodatkowe bloki FB. Moliwe tylko dla CP, poprzez dodatkowe bloki FB. moliwe dla złcza PN z dodatkowymi blokami FB, lub dla CP z dodatkowymi blokami FB Interfejs uytkownika implementowany jest za pomoc standardowych (FB) z biblioteki w programie STEP 7 (zakładka bloków komunikacyjnych). Dodatkowe informacje Wicej informacji odnonie komunikacji mona znale w opisie Komunikacja ze sterownikami SIMATIC. SIEMENS 3-8

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7 Spis treci Dzie 1 I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) I-3 Sterowniki programowalne - podział I-4 Elementy systemu sterownika S7-300 I-5 S7-300 Jednostki centralne CPU I-6 S7-300 Jednostki

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do SIMATIC S7200, panele operatorskie i moŝliwości ich konfiguracji FAQ: 489998/PL Data: 7/08/2007 Sterownik S7200 umoŝliwia podłączenie róŝnego typu paneli, przy uŝyciu wybranej sieci komunikacyjnej z określoną

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej

Zautomatyzowany system dystrybucji krajanki tytoniowej SIMATIC SAFETY w Przemyle Tytoniowym Firma ITM Poland Sp.z.o.o. naley do wiatowej czołówki producentów maszyn dla przemysłu tytoniowego. Firma posiada równie własny dział zajmujcy si projektowaniem, programowaniem

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win

Wymagania programowe: STEP 7 STEP 7-Micro/Win Sieć MPI pozwala na komunikację w trybie master/slave, gdzie S7-300/S7-400 pracuje w trybie master, natomiast S7-200 w trybie slave. Urządzenia w sieci MPI komunikują się wykorzystując oddzielne logiczne

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM DTR Załcznik nr 6 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU XSM Wydanie 1b lipiec 2014 r. 1 Załcznik nr 6 DTR SPIS TRECI STRONA 1. Własnoci interfejsu PROFIBUS DP... 3 2. Podłczenie magistrali... 3 3. Parametry

Bardziej szczegółowo

SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu

SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu Przedmowa Opis 1 SIMATIC ET200S rozproszone we/wy IM 151-8 PN/DP CPU moduł interfejsu Instrukcja użytkowania Budowa i elementy 2 sygnalizacji Komunikacja 3 Koncepcja pamięci 4 Montaż i podłączenie 5 Adresacja

Bardziej szczegółowo

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków

Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie. Merten Polska Sp. z o.o. Rozwizania dla Inteligentnych budynków Przegld nowych urzdze Instabus EIB pokazanych na targach L&B 2006 we Frankfurcie 1 Przegld: Elementy EIB udoskonalone, nowoci Stacja pogodowa, Sterownik IC1, Wejcia / Wyjcia analogowe Nowoci: Przyciski,

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB

Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB 9 266 9263p01 DESIGO PX Moduł rozszerze do BACnet na Ethernet / IP z graficznymi funkcjami WEB Instalowany w modułowym sterowniku typu PXC...-U PXA30-W0 Do współpracy ze sterownikiem PXC -U w systemach

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1

Kurs Certyfikowany Inżynier Sieci PROFIBUS DP. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sieć PROFIBUS wprowadzenie (wersja 1405) I-3 FMS, DP, PA - 3 wersje protokołu PROFIBUS I-4 Zastosowanie sieci PROFIBUS w automatyzacji zakładu I-5 Architektura protokołu PROFIBUS

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa. SiR_7 Transmisja danych ze sterownika PLC. Sieci przemysłowe typu Profibus i Profinet.

Automatyka przemysłowa. SiR_7 Transmisja danych ze sterownika PLC. Sieci przemysłowe typu Profibus i Profinet. Wykonanie przemysłowe Programowanie całej instalacji Integracja istniejących instalacji Niezawodność i redundancja Automatyka przemysłowa Krótki czas reakcji Zabezpieczenie dostępu Diagnostyka sieci i

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 06/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS

Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 06/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS Artykuł został wydrukowany Technice Zagranicznej Maszyny Technologie Materiały w numerze 06/2006 poświęconym rozwiązaniom firmy SIEMENS Modernizacja układów ze sterownikami SIMATIC S5-135/155 przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S7

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa. Transmisja danych ze sterownika PLC. Sieci przemysłowe typu Profibus i Profinet. Materiały udostępnione przez PNO Polska W6-1

Automatyka przemysłowa. Transmisja danych ze sterownika PLC. Sieci przemysłowe typu Profibus i Profinet. Materiały udostępnione przez PNO Polska W6-1 Wykonanie przemysłowe Programowanie całej instalacji Integracja istniejących instalacji Niezawodność i redundancja Automatyka przemysłowa Krótki czas reakcji Zabezpieczenie dostępu Diagnostyka sieci i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka.

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. 1. W miejsce nieaktualnych narzędzi konfiguracyjnych z pozycji specyfikacji nr 42. 6ES7810-5CC10 i 43. 6AV6612-0AA01 należy wyspecyfikować aktualnie

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP3.0) Seria FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemnoci do 26 adresów Centrala moe pracowa w wersji stand-alone Wbudowana funkcja pracy w trybie awaryjnym Interfejs

Bardziej szczegółowo

Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10

Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10 Routery RTR-XXX/XXX - Router RTR-FT10/FT10 Obsługa szeregu mediów komunikacyjnych Praca w czterech trybach Praca w sieci LonWorks Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika Charakterystyka Moduł routera

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/858126 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DX6120 MICROTOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Zarys moliwoci IVM NT

Zarys moliwoci IVM NT Zarys moliwoci Interaktywny system zarzdzania wideo Pakiet oprogramowania do zarzdzania systemami architektura systemu 1/11 System - ogólnie Modułowy, otwarty system zarzdzania Client/Server oparty na

Bardziej szczegółowo

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66%

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66% ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200 6ES7212-1BD32-4YB0 S7-1200 za 1200 sterownik SIMATIC S7-1200 CPU 1212C, AC/DC/REL, zintegrowane 8DI/6DO/2AI (199EUR*) Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych:

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie modułu BK9050 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie modułu BK9050 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie modułu BK9050 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne z modułem BK9050 Moduł BK9050 jest urządzeniem typu Bus Coupler, umożliwiającym instalację rozproszonych grup terminali

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami

Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Mikroprocesorowy panel sterowania wentylatorami Przeznaczenie: Mikroprocesorowy panel sterowania wraz z układem wentylatorów przeznaczony jest do pomiaru, kontroli i automatycznego utrzymywania temperatury

Bardziej szczegółowo

Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet

Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet NR: 9 Informator techniczny ASTRAADA HMI Panel Komunikacja pomiędzy panelem Astraada HMI Panel i sterownikiem Siemens S7-1200 w sieci ProfiNet Panele operatorskie Astraada HMI Panel wyposażone w port Ethernet

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI asix Połączenie sieciowe z wykorzystaniem VPN Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0014 Wersja: 16-04-2009 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice.

Bardziej szczegółowo

s FAQ: /PL Data: 29/08/2014

s FAQ: /PL Data: 29/08/2014 Migracja S7-1200 z FW 3.0 do FW 4.0 Proces wycofywania z produkcji Sterowników S7-1200 z wersją firmware FW V3 rozpocznie się 1 października 2014. Po tym terminie wszystkie wersje CPU będą jeszcze dostępne

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Kurs EXPERT S5-115U. Spis treci. Dzie 1. I Sterowniki SIMATIC S5 - konfiguracja sprztowa PLC 115U (wersja 0604)

Kurs EXPERT S5-115U. Spis treci. Dzie 1. I Sterowniki SIMATIC S5 - konfiguracja sprztowa PLC 115U (wersja 0604) Spis treci Dzie 1 I Sterowniki SIMATIC S5 - konfiguracja sprztowa PLC 115U (wersja 0604) I-3 Rodziny sterowników SIEMENS SIMATIC S5 I-4 Jednostki centralne PLC 115U: CPU 941/942/943/944/945 I-5 CPU 941-945

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING

Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Na podstawie oryginału CISCO, przygotował: mgr in. Jarosław Szybiski Studium przypadku Case Study CCNA2-ROUTING Ogólne załoenia dla projektu Przegld i cele Podczas tego wiczenia uczestnicy wykonaj zadanie

Bardziej szczegółowo

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011

s FAQ: NET 08/PL Data: 01/08/2011 Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Konfiguracja Quality of Service na urzdzeniach serii Scalance W Quality of Service to usuga dziaajca w wielu rodzajach sieci przewodowych

Bardziej szczegółowo

SIRIUS - 3TK2820. Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820

SIRIUS - 3TK2820. Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820 SIRIUS - 3TK2820 Sirius nowy przekanik bezpieczestwa 3TK2820 Oficjalne sprostowanie Wane Produkty opisane w niniejszym pimie s rozwizaniami dla realizacji funkcji zwizanych z bezpieczestwem jako cz ogólnego

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CP6601 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CP6601 Sterownik CP6601 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery przemysłowe (Industrial

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie siemens.pl/simatic Więcej

Bardziej szczegółowo

Modularny system I/O IP67

Modularny system I/O IP67 Modularny system I/O IP67 Tam gdzie kiedyś stosowano oprzewodowanie wielożyłowe, dziś dominują sieci obiektowe, zapewniające komunikację pomiędzy systemem sterowania, urządzeniami i maszynami. Systemy

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

SIWAREX WP521/WP522. Moduł SIWAREX występuje w dwóch wersjach: WP521 jednokanałowej, WP522 dwukanałowej. FAQ: /PL Data: 06/09/2016

SIWAREX WP521/WP522. Moduł SIWAREX występuje w dwóch wersjach: WP521 jednokanałowej, WP522 dwukanałowej. FAQ: /PL Data: 06/09/2016 SIWAREX WP521/WP522 Spis treści 1. Przypisanie pinów... 2 2. Podłączenie celek wagowych... 4 3. Przełączniki... 5 4. Kalibracja... 6 5. SIWATOOL...11 6. Wyjścia SIWAREX...13 7. Komunikacja z S7-1500...14

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300

FAQ: 00000014/PL Data: 26/11/2008 Komunikacja w protokole MPI za pomocą Global Data (GD) pomiędzy sterownikami S7-300 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400 w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci MPI i usługi komunikacyjnej Danych

Bardziej szczegółowo

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol

Przyk adowa konfiguracja zwielokrotnianienia po czenia za pomoc Link Aggregation Control Protocol Przykadowa konfiguracja zwielokrotnianienia poczenia za pomoc Link aggregation - polega na grupowaniu kilku pocze (kabli) sieciowych w jeden port logiczny (port AG), który jest widoczny jak pojedyncze

Bardziej szczegółowo

Kurs Panele Operatorskie. Spis treci. Poniedziałek. I Zastosowanie paneli operatorskich w systemach sterowania (wersja 0409)

Kurs Panele Operatorskie. Spis treci. Poniedziałek. I Zastosowanie paneli operatorskich w systemach sterowania (wersja 0409) Spis treci Poniedziałek I Zastosowanie paneli operatorskich w systemach sterowania (wersja 0409) I-3 Model systemu sterowania I-4 Panele operatorskie a integracja systemów sterowania I-5 Układy wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Mechaniczny Instrukcja do zajęć projektowych Temat projektu: System sterowania PLC w sieci przemysłowej PROFINET IO Numer projektu: 1 Zajęcia projektowe z przedmiotu: Przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Zawartość: 1. Konfiguracja sterownika (STEP-7) 2. Definicja połączenia (STEP-7)

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

SIMATIC NET. S7-CPs dla Przemysłowego Ethernetu. Brama IWLAN/PB Link PN IO. Instrukcja, cz BL2. Wydanie 11/2006 C79000 G8976 C200 03

SIMATIC NET. S7-CPs dla Przemysłowego Ethernetu. Brama IWLAN/PB Link PN IO. Instrukcja, cz BL2. Wydanie 11/2006 C79000 G8976 C200 03 SIMATIC NET S7-CPs dla Przemysłowego Ethernetu Instrukcja, cz BL2 Brama IWLAN/PB Link PN IO 6GK1417 5AB00 / 6GK1417 5AB01 Jak w wersji 1 (wersja firmware V 1.1) Sygnalizatory LED Złcze do PROFIBUS: 9-stykowe

Bardziej szczegółowo

Routery RTR-XXX/XXX - Router FT/FO (RS485-78)

Routery RTR-XXX/XXX - Router FT/FO (RS485-78) Routery RTR-XXX/XXX - Router FT/FO (RS485-78) Obsługa szeregu mediów komunikacyjnych Praca w czterech trybach Praca w sieci LonWorks Możliwość dostosowania do potrzeb użytkownika Charakterystyka Moduł

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer

FAQ: 00000069/PL Data: 01/06/2015 WinCC Professional konfiguracja struktury klient-serwer System wizualizacji WinCC Professional można skonfigurować w różnych strukturach dostępu dla użytkownika. Architektura, jaką zastosujemy zależy głównie od wymogów zakładowych i ma istotny wpływ na późniejszą

Bardziej szczegółowo

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18

1.1. Wymogi bezpieczeństwa Pomoc techniczna TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 3 Przedmowa...9 Wstęp... 13 1. Pierwsze kroki... 15 1.1. Wymogi bezpieczeństwa...16 1.2. Pomoc techniczna...17 1.3. TIA Portal V13 instalacja i konfiguracja pakietu...18 1.3.1. Opis części składowych środowiska

Bardziej szczegółowo

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 %

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 % Dane techniczne Key Panels Innowacyjne panele operatorskie KP8 PN KP8F PN KP32F PN Rodzaj obsługi Przyciski funkcyjne (programowalne) 8 8 32 Rodzaj sygnalizacji Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401)

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) II Warstwa fizyczna sieci PROFIBUS DP (wersja 1401) Spis treści Dzień 1 I Wprowadzenie do diagnostyki sieci PROFIBUS (wersja 1303) I-3 PROFIBUS pozycja na rynku I-4 PROFIBUS odniósł ogromny sukces, ale I-5 Typowe podejście do diagnostyki oraz działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP1XS) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

Opis systemu Lipiec

Opis systemu Lipiec Opis systemu Lipiec 2010 1 Specyfikacja IO-Link w skrócie 1. Spis treści: Specyfikacja IO-Link w skrócie: 1. Spis treści:... 2 2. Przegląd systemu IO-Link... 3 2.1. Po włączeniu zasilania... 4 3. Protokół

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja pomiędzy S7-1200 i S7-300/400 przez Ethernet (1)

Komunikacja pomiędzy S7-1200 i S7-300/400 przez Ethernet (1) Komunikacja pomiędzy AUTOMATYKA S7-1200 i S7-300/400 I MECHATRONIKA przez Ethernet Komunikacja pomiędzy S7-1200 i S7-300/400 przez Ethernet (1) W artykule przedstawiamy rozwiązanie komunikacji sieciowej

Bardziej szczegółowo

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5

PR172012 15 kwietnia 2012 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 Automatyka budynkowa, Technologia sterowania Oprogramowanie Strona 1 z 5 System TwinCAT BACnet/IP pomaga spełniać wszelkie wymagania automatyki budynkowej, pozostając w zgodzie ze standardem BACnet Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0)

Building Technologies. Cerberus PRO. Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Do central sygnalizacji poaru serii FS720 (MP3.0) Cerberus PRO Obsługa systemu i podgld zdarze Duy podwietlany wywietlacz LCD (8 linii po 40 znaków) Czytelne wywietlanie informacji o alarmach widoczne

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Rozproszony system zbierania danych.

Rozproszony system zbierania danych. Rozproszony system zbierania danych. Zawartość 1. Charakterystyka rozproszonego systemu.... 2 1.1. Idea działania systemu.... 2 1.2. Master systemu radiowego (koordynator PAN).... 3 1.3. Slave systemu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

NanoBoard komunikacja JTAG. Contents

NanoBoard komunikacja JTAG. Contents NanoBoard 3000 - komunikacja JTAG Contents acuch NanoBoard acuch Hard Devices (urzdze fizycznych) acuch Soft Devices (urzdze wirtualnych) Protokó NanoTalk Instalacja NanoTalk Zobacz równie Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ

MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ MODUŁ POWIADOMIENIA GSM Z FUNKCJ CENTRALI ALARMOWEJ Przeznaczenie Moduł GSM słuy do sygnalizowania rónych zdarze za pomoc krótkich wiadomoci tekstowych (SMS) oraz telefonowania. Urzdzenie moe wysyła komunikaty

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

Router BACnet dla sieci LON Ethernet/IP

Router BACnet dla sieci LON Ethernet/IP 9 260 DESIGO PX Router BACnet dla sieci LON Ethernet/IP PXG80-N Router BACnet dla sieci LON Ethernet/IP Transmisja rozgłoszeniowa z zastosowaniem urzdzenia BBMD (BACnet Broadcast Management Device) Statystyka

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

Rodzina routerów RTR-XFT/PLT

Rodzina routerów RTR-XFT/PLT RTR-XFT/PLT ibase RTR-XFT/PLT Komunikacja przez linię zasilającą wysokonapięciową Komunikacja przez parę skręconą standardową (FT10) albo szybką (XF-1250) Praca w czterech trybach Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0

FAQ: 00000041/PL Data: 09/06/2012. Zastosowanie zmiennych Raw Data Type WinCC v7.0 Zmienne typu Raw Data są typem danych surowych nieprzetworzonych. Ten typ danych daje użytkownikowi możliwość przesyłania do oraz z WinCC dużych ilości danych odpowiednio 208 bajtów dla sterowników serii

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S.

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S. Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU 315-2 PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP1XS)

Building Technologies. Cerberus PRO. Seria FS720 (MP1XS) Seria FS720 (MPXS) Cerberus PRO Kompaktowa, prefabrykowana centrala mikroprocesorowa o pojemnoci do 504 adresów Centrala moe pracowa w wersji stand-alone lub sieciowej Moliwo podłczenia do 6 stacji, takich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master

CM Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master CM-180-3 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU master Spis treści: Konwerter ModBus RTU slave - ModBus RTU master - CM-180-3 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny

Bardziej szczegółowo