SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S Elementu obsługi i wskazania 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2."

Transkrypt

1 Wstp Omówienie dokumentacji S Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU 31xC 6 8 Dane techniczne CPU 31x 7 Załcznik A Niniejszy podrcznik stanowi cz dokumentacji o numerze zamówieniowym 6ES7398-8FA10-8BA0

2 Warunki zachowania bezpieczestwa W niniejszym opisie zawarto wskazówki, które naley przestrzega aby zachowa własne bezpieczestwo, jak i w celu uniknicia strat materialnych. Wskazówki te podzielono i oznaczono zalenie od stopnia zagroenia w nastpujcy sposób: Zagroenie oznacza, wystpi zagroenie mierci lub cikie obraenia ciała, w przypadku nie zachowania odpowiednich rodków bezpieczestwa. Ostrzeenie oznacza, moe wystpi zagroenie mierci lub cikie obraenia ciała, w przypadku nie zachowania odpowiednich rodków bezpieczestwa. Ostronie Ze znakiem ostrzegawczym oznacza, e mog wystpi lekkie skaleczenia ciała, w przypadku nie zachowania odpowiednich rodków bezpieczestwa. Ostronie Bez znaku ostrzegawczego oznacza, e mog wystpi szkody materialne, w przypadku nie zachowania odpowiednich rodków bezpieczestwa. Uwaga Oznacza, e moe wystpi niezamierzony stan lub sytuacja, w przypadku nie zachowania odpowiednich uwag. Wskazówka Oznacza wan informacj odnonie samego produktu, która naley mie szczególnie przy obsłudze produktu lub jego czci. Personel wykwalifikowany Uruchomienie i praca z urzdzeniem dopuszczalna jest tylko dla wykwalifikowanego personelu. Jako personel wykwalifikowany, w rozumieniu uwag zawartych w niniejszym opisie rozumie si osoby, które maj uprawnienia do uruchamiania, uziemiania i oznaczania urzdze, systemów i obwodów wg standardów bezpieczestwa. Okrelenie zastosowania Prosimy o przestrzeganie nastpujcych uwag: Ostrzeenie Opisane urzdzenia mog by uywane i stosowane zgodnie z opisanymi w katalogu i opisie technicznym przeznaczeniem oraz współpracowa ze wskazanymi innymi, obcymi urzdzeniami i komponentami. Dalej mówimy o zakoczeniu procesu uruchomienia, w przypadku spełnienia zawartych w wytycznych 98/37 EG warunków odnonie maszyn.. Bezawaryjna i pewna praca produktu bdzie zapewniona przy zachowaniu warunków transportu, składowania, zabudowy i montau, jak i póniejszej obsługi i utrzymania w pracy. Znaki zastrzeone Wszystkie miejsca oznaczone znakiem s znakami zastrzeonymi firmy Siemens AG. Inne oznaczenia w niniejszym podrczniku mog by znakami towarowymi innych firm.

3 Spis treci 1. PRZEWODNIK PO DOKUMENTACJI S ELEMENTY OPERACYJNE I SYGNALIZUJCE ELEMENTY OPERACYJNE I SYGNALIZUJCE: CPU 31XC ELEMENTY OPERACYJNE I SYGNALIZUJCE: CPU 31X KOMUNIKACJA INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE USŁUGI KOMUNIKACYJNE POŁCZENIE S DPV ORGANIZACJA PAMICI OBSZARY PAMICI I PODTRZYMYWANIE DANYCH FUNKCJE PAMICI CZAS CYKLU I CZAS REAKCJI PRZEGLD CZAS CYKLU CZAS ODPOWIEDZI METODA PRZELICZANIA CZASU CYKLU/ODPOWIEDZI CZAS ODPOWIEDZI PRZERWANIA PRZYKŁAD KALKULACJI DANE TECHNICZNE CPU 31XC OGÓLNE DANE TECHNICZNE CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PTP ORAZ CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PTP ORAZ CPU 314C-2 DP DANE TECHNICZNE ZINTEGROWANYCH WEJ./WYJ DIAGNOSTYKA DANE TECHNICZNE CPU 31X OGÓLNE DANE TECHNICZNE CPU CPU DP CPU PN/DP CPU DP CPU PN/DP A. ZAŁCZNIK...A-1 A.1 INFORMACJE ODNONIE ZMIANY (UPGRADE) CPU 31XC LUB CPU 31X...A-1

4 Rozdział 1 : Przewodnik po dokumentacji S Przewodnik po dokumentacji S7-300 Przegld Rozdział ten jest przegldem zawartoci niniejszego podrcznika. Tabela 1-1 Wpływ systemu automatyki (AS) Informacja odnonie.. dostpna jest w... Co powinnimy zrobi w instalacji automatyki? Jak warunki otoczenia wpływaj na system automatyki? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja, wymiary komponentów, monta na szynie montaowej. S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi, instalacja. Tabela 1-2 Separacja galwaniczna Informacja odnonie.. dostpna jest w... Jakie moduły naley stosowa, jeeli wymagana jest separacja elektryczna pomidzy czujnikami/elementami wykonawczymi? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja, monta elektryczny, pomiary zabezpieczajce i uziemienie. Opis modułów wej./wyj.. Jakie warunki powinny zosta spełnione aby odizolowa elektrycznie moduły? Jak je okablowa? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja, monta elektryczny, okablowanie, pomiary zabezpieczajce i uziemienie. Jakie warunki powinny zosta spełnione aby odizolowa elektrycznie stacje? Jak je okablowa? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja. Konfiguracja podsieci. Okablowanie. SIEMENS 1-1

5 Rozdział 1 : Przewodnik po dokumentacji S7-300 Tabela 1-3 Komunikacja pomidzy czujnikami/elementami wykonawczymi, a PLC Informacja odnonie.. dostpna jest w... Jakie moduły s odpowiednie do naszych czujników/elementów wykonawczych? Ile czujników/elementów wykonawczych moemy podpi do modułów? Aby podłczy czujnik/element wykonawczy do PLC, w jaki sposób okablowa listw przyłczeniow? Kiedy wymagany jest moduł rozszerzajcy (EM) oraz jak go podłczy? W jaki sposób zamontowa moduły na szynie? Dla CPU: CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. Opis techniczny modułów sygnałowych. Dla CPU: CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. Dane techniczne modułów sygnałowych, opis zastosowania modułów sygnałowych S7-300, CPU 31xC i CPU 31x instrukcja obsługi. Instalacja - okablowanie złczy kablowych. S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja, rozdzielenie modułów na kilka szyn. S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, modułów na szynie montaowej. Tabela 1-4 Zastosowanie połczenia lokalnego i rozproszonych wej./wyj. Informacja odnonie.. dostpna jest w... Dla lokalnych wej./wyj. i stacji rozszerzajcych. Dane modułów, opis Jakie moduły zastosowa? zastosowa rozproszonych wej./wyj. oraz sieci PROFIBUS DP: Opis stacji wej./wyj.. Tabela 1-5 Konfiguracja szyny jednostki centralnej (CU) i rozszerze (EM) Informacja odnonie.. dostpna jest w... Jaka szyna/rack jest odpowiednia dla naszej aplikacji? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja. Który z modułów interfejsu (IM) wymagany jest do podłczenia rozszerzenia EM do CU? Który z zasilaczy (PS) jest właciwy dla mojej aplikacji? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja, rozdzielenie modułów na kilka szyn. S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, konfiguracja. SIEMENS 1-2

6 Rozdział 1 : Przewodnik po dokumentacji S7-300 Tabela 1-6 Wydajno CPU Informacja odnonie.. dostpna jest w... Która z koncepcji pamici jest najlepsza dla mojej aplikacji? CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. W jaki sposób wkłada i wyjmowa moduł pamici MMC? Który z CPU spełnia nasze oczekiwania pod wzgldem wydajnoci? Czas odpowiedzi / wykonywania CPU. Jakie funkcje technologiczne został zaimplementowane? W jaki sposób wykorzysta funkcje technologiczne? S7-300, CPU 31xC i CPU 31x - instrukcja obsługi. Instalacja, uruchomienie, moduły serwisowe. Instalacja pamici MMC. S7-300 lista instrukcji dla CPU 31xC i CPU 31x. CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. Funkcje technologiczne opis. Funkcje technologiczne opis. Tabela 1-7 Komunikacja Informacja odnonie.. dostpna jest w... Jakie załoenia powinnimy bra pod uwag? Opcje i moliwoci CPU. W jaki sposób wykorzystywa procesowy komunikacyjne (CP) w celu optymalizacji komunikacji? Jaki typ sieci komunikacyjnej jest najlepszy dla naszej aplikacji? W jaki sposób połczy w sieci nasze komponenty? Opis komunikacji SIMATIC. Opis standardu PROFINET. CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. Opis CP. S7-300, CPU 31xC, CPU 31x instrukcja obsługi, instalacja, konfiguracja. Konfiguracja sieci. S7-300, CPU 31xC, CPU 31x - instrukcja obsługi, instalacja, konfiguracja. Konfiguracja sieci. Co bra pod uwag przy konfiguracji sieci PROFINET? Opis SIMATIC NET, sieci elektryczne i optyczne. Opis systemu PROFINET, konfiguracja sieci, instalacja i serwis. Tabela 1-8 Oprogramowanie Informacja odnonie.. dostpna jest w... Wymagane oprogramowanie dla systemu S CPU 31xC i CPU 31x - opis, dane techniczne. SIEMENS 1-3

7 Rozdział 1 : Przewodnik po dokumentacji S7-300 Tabela 1-9 Inne funkcje Informacja odnonie.. dostpna jest w... Jak zaimplementowa funkcje monitorowania i modyfikacji? (Human Machine Interface) Jak zintegrowa moduły sterowania procesem? Jakie opcje s oferowane dla systemów redundantnych i do zabezpiecze (fail-safe)? Informacje odnonie migracji sieci PROFIBUS DP na PROFINET IO. Opis wywietlaczy tekstowych, paneli operatorskich. Systemu wizualizacji WinCC. Dla PCS7: odpowiedni opis Opis systemów redundantnych (S7-400H). Systemy Fail-Safe. Opis programowania sieci PROFIBUS DP i PROFINET IO SIEMENS 1-4

8 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce 2. Elementy operacyjne i sygnalizujce 2.1 Elementy operacyjne i sygnalizujce: CPU 31xC Elementy operacyjne i sygnalizujce CPU 31xC Numer na rysunku Opis (1) Diody statusowe i błdów (2) Gniazdo pamici MMC (Micro Memory Card), dwignia do wysuwania karty (3) Listwy zintegrowanych wej/wyj (4) Zaciski do podłczenia zasilania (5) 2. złcze X2 (PtP lub DP) (6) 1. złcze X1 (MPI) (7) Przełcznik trybu pracy SIEMENS 2-1

9 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Rysunek poniej przedstawia zintegrowane wejcia/wyjcia cyfrowe i analogowe w CPU przy otwartej klapce frontowej. X11 i X12 s klapkami na przedniej elewacji CPU. X11 X12 Rysunek 2-1 Zintegrowane wej./wyj. w CPU31xC (CPU 314C-2 PtP) Numer na rysunku Zintegrowane wejcia/wyjcia (1) Wejcia/wyjcia analogowe (2) Grupy po 8 wej cyfrowych (3) Grypa po 8 wyj cyfrowych Gniazdo pamici SIMATIC MMC (Micro Memory Card) SIMATIC MMC (Micro Memory Card) jest pamici ładujc CPU. Dodatkowo moe pełni rol podrcznej pamici danych. Uwaga CPU nie posiadaj zintegrowanej wewntrznej pamici programu i do poprawnej pracy wymagaj zewntrznej MMC. SIEMENS 2-2

10 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Przełcznik wyboru trybu pracy Przełcznik wyboru trybu pracy wykorzystywany jest do ustawienia okrelonego trybu pracy CPU. Tabela 2-1 Pozycja przełcznika trybu pracy Pozycja Znaczenie Opis RUN Tryb RUN CPU wykonuje program uytkownika STOP Tryb STOP CPU nie wykonuje programu uytkownika MRES Kasowanie pamici w CPU Pozycja przełcznika dla kasowania pamici roboczej CPU. Kasowanie pamici CPU wymaga wykonania odpowiedniej sekwencji. Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7. Informacje na temat kasowania pamici w CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy, Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów Złcze podłczenia zasilania Kade CPU wyposaony jest w dwupolowe gniazdo rubowe do podłczenia zasilania. Rónice pomidzy rónymi typami CPU Tabela 2-2 Rónice pomidzy CPU 31xC Element Simatic Micro Memory Card (zawsze potrzebna) Złcze MPI 9-pin (X2) Złcze DP 9-pin (X2) Złcze PtP 15-pin (X2) CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2DP CPU 313C-2PtP CPU 314C-2DP CPU 314C-2 PtP x x x x x X x x x x x X - x - x - x - X Wejcia cyfrowe Wyjcia cyfrowe Wejcia analogowe Wyjcia Analogowe Funkcje technologiczne 2 liczniki 3 liczniki 3 liczniki 3 liczniki 4 liczniki 1 kanał do pozycjonow ania 4 liczniki 1 kanał do pozycjonow ania SIEMENS 2-3

11 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Wskaniki statusu i błdów: CPU 31xC CPU jest wyposaony w diody LED informujce o jej biecym statusie. Tabela 2-3 Diody LED statusu i błdów CPU Dioda LED Kolor Opis 1. SF Czerwony Błd sprztu lub oprogramowania 2. BF Czerwony Błd magistrali ( tylko CPU z portem DP) 3. DC5V Zielony Zasilanie 5V dla CPU i magistrali jest OK. 4. FRCE ółty Aktywne forsowanie 5. RUN Zielony CPU w trybie RUN 6. STOP ółty CPU w trybie STOP lub HOLD lub podczas startu - LED RUN mruga podczas startu z czstotliwoci 2 Hz, w trybie HOLD z 0,5Hz - LED STOP mruga z czstotliwoci 0,5 Hz podczas resetu pamici Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7. Informacje na temat kasowania pamici w CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy, Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów SIEMENS 2-4

12 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce 2.2 Elementy operacyjne i sygnalizujce: CPU 31x Elementy operacyjne i sygnalizujce: CPU 312, 314, DP: Elementy operacyjne i sygnalizujce Numer na rysunku Opis (1) Gniazdo pamici MMC (Micro Memory Card), dwignia do wysuwu karty (2) 2. złcze X2 (tylko dla CPU DP) (3) Listwa zaciskowa do zasilania (4) 1. złcze X1 (MPI) (5) Przełcznik wyboru trybu pracy (6) Diody statusu i błdów SIEMENS 2-5

13 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Gniazdo pamici SIMATIC MMC (Micro Memory Card) SIMATIC MMC (Micro Memory Card) stanowi pami ładujc CPU. Dodatkowo moe pełni rol podrcznej pamici danych. Uwaga CPU nie posiadaj zintegrowanej wewntrznej pamici programu i do poprawnej pracy wymagaj zewntrznej MMC. Przełcznik wyboru trybu pracy Przełcznik wyboru trybu pracy wykorzystywany jest do ustawienia okrelonego trybu pracy CPU. Tabela 2-3 Pozycja przełcznika trybu pracy Pozycja Znaczenie Opis RUN Tryb RUN CPU wykonuje program uytkownika STOP Tryb STOP CPU nie wykonuje programu uytkownika MRES Kasowanie pamici w CPU Pozycja przełcznika dla kasowania pamici roboczej CPU. Kasowanie pamici CPU wymaga wykonania odpowiedniej sekwencji. Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7. Informacje na temat kasowania pamici CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów Złcze podłczenia zasilania Kade CPU wyposaone jest w dwupolowe gniazdo rubowe do podłczenia zasilania. SIEMENS 2-6

14 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Elementy operacyjne i sygnalizujce: CPU DP Elementy operacyjne i sygnalizujce. Numer na rysunku Opis (1) Diody błdu magistrali PROFIBUS (2) Diody statusowe i błdu (3) Gniazdo pamici MMC (Micro Memory Card), dwignia do wysuwu karty (4) Przełcznik trybu pracy (5) Zaciski do podłczenia zasilania (6) 1. Złcze X1 (MPI/DP) (7) 2. Złcze X2 (DP) SIEMENS 2-7

15 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Gniazdo pamici SIMATIC MMC (Micro Memory Card) SIMATIC MMC (Micro Memory Card) jest pamici ładujc CPU. Dodatkowo moe pełni rol podrcznej pamici danych. Uwaga CPU nie posiadaj zintegrowanej wewntrznej pamici programu i do poprawnej pracy wymagaj zewntrznej MMC. Przełcznik wyboru trybu pracy Przełcznik wyboru trybu pracy wykorzystywany jest do ustawienia okrelonego trybu pracy CPU. Tabela 2-4 Pozycja przełcznika trybu pracy Pozycja Znaczenie Opis RUN Tryb RUN CPU wykonuje program uytkownika STOP Tryb STOP CPU nie wykonuje programu uytkownika MRES Kasowanie pamici w CPU Pozycja przełcznika dla kasowania pamici roboczej CPU. Kasowanie pamici CPU wymaga wykonania odpowiedniej sekwencji. Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7. Informacje na temat kasowania pamici CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów Złcze podłczenia zasilania Kade CPU wyposaony jest w dwupolowe gniazdo rubowe do podłczenia zasilania. SIEMENS 2-8

16 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Elementy operacyjne i sygnalizujce: CPU 31x-2 PN/DP Elementy operacyjne i sygnalizujce Numer na rysunku Opis (1) Diody błdu magistrali PROFIBUS (2) Diody statusowe i błdu (3) Gniazdo pamici MMC (Micro Memory Card), dwignia do wysuwu karty (4) Przełcznik trybu pracy (5) Diody statusowe dla 2-giego łcza (X2) (6) 2. Złcze X2 (PN) (7) Zaciski do podłczenia zasilania (8) 1. Złcze X1 (MPI/DP) SIEMENS 2-9

17 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Gniazdo pamici SIMATIC MMC (Micro Memory Card) SIMATIC MMC (Micro Memory Card) jest pamici ładujc CPU. Dodatkowo moe pełni rol podrcznej pamici danych. Uwaga CPU nie posiadaj zintegrowanej wewntrznej pamici programu i do poprawnej pracy wymagaj zewntrznej MMC. Przełcznik wyboru trybu pracy Przełcznik wyboru trybu pracy wykorzystywany jest do ustawienia okrelonego trybu pracy CPU. Tabela 2-5 Pozycja przełcznika trybu pracy Pozycja Znaczenie Opis RUN Tryb RUN CPU wykonuje program uytkownika STOP Tryb STOP CPU nie wykonuje programu uytkownika MRES Kasowanie pamici w CPU Pozycja przełcznika dla kasowania pamici roboczej CPU. Kasowanie pamici CPU wymaga wykonania odpowiedniej sekwencji. Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7 Informacje na temat kasowania pamici CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów Złcze podłczenia zasilania Kade CPU wyposaony jest w dwupolowe gniazdo rubowe do podłczenia zasilania. SIEMENS 2-10

18 Rozdział 2 : Elementy operacyjne i sygnalizujce Wskaniki statusu i błdów CPU 31xC Sygnalizacja statusu i błdów. Tabela 2-6 Diody LED statusu i błdów CPU Dioda LED Kolor Opis 1. SF Czerwony Błd sprztu lub oprogramowania 2. BF Czerwony Błd magistrali ( tylko CPU z portem DP) 3. DC5V Zielony Zasilanie 5V dla CPU i magistrali jest OK. 4. FRCE ółty Aktywne forsowanie 5. RUN Zielony CPU w trybie RUN 6. STOP ółty CPU w trybie STOP lub HOLD lub podczas startu - LED RUN mruga podczas startu z czstotliwoci 2 Hz, w trybie HOLD z 0,5Hz - LED STOP mruga z czstotliwoci 0,5 Hz podczas resetu pamici Sygnalizacja dla interfejsów X1 i X2 Tabela 2-7 Błdy magistrali wskazywane przez CPU CPU Oznaczenie LED Kolor Znaczenie DP BF czerwona Błd sieci na złczu DP (X2) DP BF1 czerwona Błd sieci na złczu 1 (X1) 31x-2 PN/DP BF2 czerwona Błd sieci na złczu 2 (X1) BF1 czerwona Błd sieci na złczu 1 (X1) BF2 czerwona Błd sieci na złczu 2 (X1) LINK zielona Aktywna komunikacja na złczu 2 (X2). RX/TX ółta Dane odbierane / wysyłane przez złcze 2 (X2) Dodatkowe informacje Tryby pracy CPU: Pomoc Online STEP 7 Informacje na temat kasowania pamici w CPU: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU31x, Uruchomienie, Uruchomienie modułów, Reset pamici CPU przy pomocy przełcznika trybów pracy Detekcja statusu i błdów na podstawie diod LED, Diagnostyka: Instrukcja obsługi CPU 31xC i CPU 31x, Funkcje testowe, Diagnostyka i usuwanie problemów, Diagnostyka za pomoc diod LED statusu i błdów SIEMENS 2-11

19 Rozdział 3 : Komunikacja 3. Komunikacja 3.1 Interfejsy komunikacyjne Złcze Multi-Point Interfejs (MPI) Dostpno Wszystkie jednostki CPU opisane w niniejszym podrczniku wyposaone s w interfejs MPI oznaczone jako złcze X1. CPU wyposaone w interfejs MPI/DP ustawione s domylnie na protokół MPI. Aby uywa interfejsu DP, zmieni jego tryb pracy na DP przy pomocy STEP 7. Właciwoci MPI (Multi-Point Interfejs) uywany jest do połczenia CPU z PG/OP lub do komunikacji w sieci MPI. Typowo (domylnie), prdko transmisji interfejsu MPI wynosi kbps. Moliwa jest zmiana prdkoci komunikacji z S7-200 na 19.2 kbps. CPU PN/DP i 317 pozwalaj na komunikacj z prdkoci do 12 Mbps. CPU automatycznie rozsyła konfiguracj sieci poprzez złcze MPI (np. prdko transmisji). Inne stacje np. PG mog automatycznie okreli poprawne parametry sieci i dołczy si do sieci MPI. Uwaga Do pracujcej sieci MPI mona na ruchu podłcza tylko stacje programujce PG. Inne stacje (np. OP, TP,...) nie powinny by podłczane do pracujcej sieci MPI. Moe to powodowa zakłócenia pracy sieci i skutkowa utrat lub przekłamaniem przesyłanych danych. SIEMENS 3-1

20 Rozdział 3 : Komunikacja Urzdzenia, które mog pracowa w sieci MPI PG/PC OP/TP S7-300 / S7-400 z łczem MPI S7-200 (tylko 19.2 kbps) PROFIBUS DP Dostpno CPU, w których nazwie wystpuje DP wyposaone s w minimum jedno złcze X2 z interfejsem PROFIBUS DP. Jednostki PN/DP i 317 CPU wyposaono w złcze X1 MPI/DP. CPU z interfejsem MPI/DP skonfigurowane s domylnie do pracy w sieci MPI. Przestawienie trybu pracy interfeisu na DP odbywa si z poziomu STEP 7. Tryby pracy CPU z dwoma interfejsami DP Tabela 3-1 Tryby pracy dla CPU z dwoma interfejsami DP Interfejs MPI/DP (X1) Interfejs PROFIBUS DP (X2) MPI nie skonfigurowane DP master DP master DP slave 1 DP slave 1 1 jednoczesna praca DP slave na obu złczach nie jest moliwa Właciwoci Interfejs PROFIBUS DP najczciej wykorzystywany jest do połczania do CPU rozproszonych wej/wyj. PROFIBUS DP pozwala na tworzenie rozległych sieci. Interfejs PROFIBUS DP mona ustawi do pracy jako master lub slave, z prdkoci pracy do 12 Mbps. CPU pracujcy jako master sieci PROFIBUS DP, rozsyła w trybie rozgłoszeniowym parametry sieci. Inne stacje, np. programotory PG mog odebra poprawne parametry i automatycznie dołczy si do sieci PROFIBUS. Istnieje moliwo zablokowania rozgłaszania przez stacj master parametrów w sieci. SIEMENS 3-2

21 Rozdział 3 : Komunikacja Uwaga (dotyczy CPU pracujcych w trybie DP slave) Po zablokowaniu opcji Commissioning/Debug mode/routing w oknie dialogowym DP Interface Properities w STEP 7, ignorowane s wszystkie prdkoci transmisji ustawione przez uytkownika. CPU automatycznie dostosowuje prdko transmisji do parametrów sieci, przydzielonych i rozesłanych przez stacj PROFIBUS master. Blokowana jest równie funkcja routing dla tego interfejsu. Urzdzenia mogce pracowa w sieci PROFIBUS DP PG/PC OP/TP DP slaves DP masters Czujniki/elementy wykonawcze S7-300/S7-400 z łczem PROFIBUS DP Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje na temat sieci PROFIBUS mona znale pod adresem PROFINET (PN) Dostpno CPU, w których nazwie wystpuje PN wyposaone s w złcze X2 z interfejsem PROFINET. Podłczenie do sieci Industrial Ethernet Do ustanowienia połczenia poprzez sie Industrial Ethernet mona wykorzysta zintegrowane złcze PROFINET. Zintegrowane złcze PROFINET mona skonfigurowa poprzez interfejs MPI lub PROFINET. Wymagania CPU z FW lub wyszym (np. CPU PN/DP) STEP 7 V5.3 + SP1 lub wyszy SIEMENS 3-3

22 Rozdział 3 : Komunikacja Urzdzenia mogce pracowa w sieci PROFINET (PN) Komponenty PROFINET IO (np. moduł interfejsu IM PN w ET 200S) S7-300 / S7-400 z łczem PROFINET (np, CPU PN/DP lub CP PN) Aktywne komponenty sieciowe (switch e) PG/PC z kart sieciow Właciwoci złcza X2 PROFINET Właciwoci Standard IEEE Typ wtyczki RJ45 Prdko transmisji Maks. 100 Mbps Medium Skrtka Cat5 (100BASE-TX) Uwaga Łczenie komponentów PROFINET Stosowanie do tworzenia struktur sieci PROFINET switch ów zamiast hub ów umoliwia sterowanie przepływem pakietów, zwikszajc przy tym wydajno sieci. PROFINET CBA z cyklicznym wzajemnym połczeniem PROFINET wymaga zastosowanie switch ów aby zapewni wymagan wydajno sieci. Tryb full duplex przy prdkoci 100 Mbps jest wymagany przy cyklicznej wymianie PROFINET. Dołcznie do sterownika urzdze PROFINET IO wymaga równie stosowania switch ów i prdko ci 100 Mbps full dupleks. Dodatkowe informacje Wicej informacji odnonie konfiguracji zintegrowanego interfejsu PROFINET mona znale w podrczniku instalacyjnym S7-300, CPU 31xC i CPU 31x Opis szczegółowy PROFINET patrz opis systemu PROFINET Szczegółowe informacje odnonie sieci Ethernet, konfiguraci sieci i komponentów sieciowych mona znale w podrczniku do SIMATIC NET: Sieci elektryczne i optyczne, dostpnym w internecie pod adresem (artykuł ID ) Tutorial: Uruchomienie systemu Component-Based Automation ID Wicej informacji odnonie sieci PROFINET: Patrz równie PROFINET IO System (strona 3-19). SIEMENS 3-4

23 Rozdział 3 : Komunikacja Punkt-punkt - Point to Point (PtP) Dostpno CPU, w których nazwie wystpuje PtP wyposaone s w złcze X2 z interfejsem PtP. Właciwoci Złcze PtP w CPU mona wykorzysta do podłczenia urzdze z interfejsem szeregowym. Maksymalne prdkoci transmisji złcza PtP wynosz od 19.2 kbps w trybe full duplex (RS 422) do 38.4 kbps w trybie half duplex (RS 485). Prdko transmisji Half duplex: 38.4 kbps Full duplex: 19.2 kbps Wbudowane protokoły komunikacyjne dla interfejsu PtP: ASCII Protokół 3964(R) RK 512 (tylko dla CPU 314C-2 PtP) Urzdzenia mogce pracowa w sieci PtP: Urzdzenia wyposaone w port szeregowy np. czytniki kodów paskowych, drukarki szeregowe, itp. Dodatkowe informacje CPU 31xC: podrcznik funkcji technologicznych 3.2 Usługi komunikacyjne Przegld protokołów komunikacyjnych Wybór usługi komunikacyjnej Kada usługa komunikacyjna posiada okrelon funkcjonalno. Wybór zdeterminowany jest wymaganiami zwizanymi z: wymagan funkcjonalnoci układu, wymaganymi połczenieniami z innymi systemami S7 wymaganymi czasami połcz/wymiany danych Interfejs uytkownika moe mie rón funkcjonalno (SFC, SFB,...) oraz jest okrelony przez uyte rozwizanie sprztowe (SIMATIC CPU, CP, PC itp. ). SIEMENS 3-5

24 Rozdział 3 : Komunikacja Przegld usług komunikacyjnych. Tabela poniej pokazuje przegld usług komunikacyjnych dostpnych w CPU. Tabela 3-2 Usługi komunikacyjne CPU Usługi komunikacyjne Komunikacja PG Komunikacja OP Komunikacja bazowa S7 Komunikacja S7 Komunikacja Global data Routing funkcji PG (tylko dla CPU ze złczem DP lub PN) Komunikacja PtP SNMP (Simple Network Management Protocol) Komunikacja otwarta TCP/IP Funkcja Uruchamianie, test, diagnostyka Monitorowanie i wymuszanie stanu zmiennych Wymiana danych Wymiana danych w trybie server i client: Wymagana konfiguracja komunikacji Cykliczna wymiana danych (np. znaczniki) Np. testowanie, diagnostyka równie w innej sieci Wymiana danych poprzez interfejs szeregowy Standardowy protokół do diagnostyki sieci i konfiguracji Wymiana danych poprzez sie Industrial Ethernet z protokołem TCP/IP (poprzez bloki FB) Czas ustanowienia połczenia logicznego S7 Z PG, start w momencie uycia danego serwisu Z OP, po załczeniu zasilania Programowany poprzez bloki (parametry SFC) Ustalany przez aktywn stacj po załczeniu zasilania wymaga połczenia logicznego S7 Z PG, uruchamiany gdy uyto dany serwis wymaga połczenia logicznego S7 wymaga połczenia logicznego S7 wymaga połczenia logicznego S7, obsługiwny w programie uytkownika poprzez FB przez MPI przez DP przez PtP przez PN X X X X X X X Tylko jako server Tylko jako server X X X X X X X X SIEMENS 3-6

25 Rozdział 3 : Komunikacja Patrz równie Dostpne zasoby połcze S7 (strona 3-29) Zasoby połcze dla routing (strona 3-31) Komunikacja PG Właciwoci Komunikacja PG wykorzystywana jest do wymiany danych pomidzy stacjami inynierskimi (PG, PC) a strownikami SIMATIC. Komunikacja PG dostpna jest poprzez sieci MPI, PROFIBUS oraz Industrial Ethernet. Moliwe jest równie przejcie pomidzy poszczególnymi sieciami (routing). Komunikacja PG oferuje funkcje potrzebne do ładowani / sczytywania programu i danych konfiguracyjnych, testowania i do odczytywania danych diagnostycznych. Funkcje komunikacyjne PG s wbudowane w system operacyjny sterowników SIMATIC S7. CPU moe obsługiwa jednoczenie kilka połcze online do jednego lub kilku PG. Komunikacja OP Właciwoci Komunikacja OP wykorzystywana jest do wymiany danych pomidzy stacj operatorsk (OP, TP), a sterownikami SIMATIC. Komunikacja OP jest dostepna za porednictwem sieci MPI, PROFIBUS i Industrial Ethernet. Komunikacja OP zawiera funkcje wymagane do monitorowania i modyfikacji zmiennych. Funkcje te s zintegrowane w systemie operacyjnym sterowników SIMATIC S7. CPU moe obsługiwa kilka połcze do jednego lub kilku OP. Wymiana danych przy uyciu podstawowej komunikacji S7 Właciwoci Komunikacja bazowa S7 wykorzystywana jest do wymiany danych pomidzy CPU serii S7, pomidzy modułami SIMATIC S7 wyposaonymi w funkcje komunikacyjne (wymiana danych z potwierdzeniam) i w obrbie pojedynczej stacji. Dane s wymieniane poprzez nie skonfigurowane połczenie S7. Funkcje te s dostepne poprzez sie MPI lub po wewntrznej magistrali PLC, w obrbie pojedynczej stacji sterownika (z modułami funkcyjnymi FM). Komunikacja S7 zapewnia funkcje, które wymagane s do wymiany danych. Funkcje te zintegrowane s w systemie operacyjnym CPU. Uytkownik moe wykorzysta te funkcje jako tzw. funkcje systemowe (SFC). SIEMENS 3-7

26 Rozdział 3 : Komunikacja Dodatkowe informacje Szczegółowy opis funkcji SFC mona znale w licie instrukcji lub w pomocy, w programie STEP 7 lub w opisie funkcji systemowych. Wicej informacji odnonie komunikacji znajduje si w podrczniku dotyczcym komunikacji. Komunikacja S7 Właciwoci W przypadku komunikacji S7, CPU moe pracowa w trybie server lub client: przy czym rozrónia si: komunikacj jednokierunkow (unilateraln - tylko funkcje PUT/GET) komunikacj dwukierunkow (bilateraln - USEND, URCV, BSEND, BRCV, PUT, GET) Funkcji komunikacji S7 zaley od typu CPU. W niektórych wypadkch wymagane jest zastosowanie modułu komunikacyjnego CP. Tabela 3-3 Komunikacja S7 tryb client i server, wykorzystanie połcze do komuniakcji skonfigurowanej Tryb server do Tryb server do połczenia w połczenia w CPU Tryb client konfiguracji konfiguracji unilateralnej bilateralnej 31xC >= V x >= V x >= V2.2.0 Moliwy zawsze dla złcza MPI/DP, bez programowa-nia interfejsu uytkownika Moliwe zawsze dla złcza MPI/DP, bez programowa-nia interfejsu uytkownika Moliwe zawsze dla złcza MPI/DP, bez programowania interfejsu uytkownika Moliwe tylko dla CP poprzez dodatkowe bloki FB. Moliwe tylko dla CP, poprzez dodatkowe bloki FB. moliwe dla złcza PN z dodatkowymi blokami FB, lub dla CP z dodatkowymi blokami FB. Moliwe tylko dla CP poprzez dodatkowe bloki FB. Moliwe tylko dla CP, poprzez dodatkowe bloki FB. moliwe dla złcza PN z dodatkowymi blokami FB, lub dla CP z dodatkowymi blokami FB Interfejs uytkownika implementowany jest za pomoc standardowych (FB) z biblioteki w programie STEP 7 (zakładka bloków komunikacyjnych). Dodatkowe informacje Wicej informacji odnonie komunikacji mona znale w opisie Komunikacja ze sterownikami SIMATIC. SIEMENS 3-8

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/21/DZP-1/2014 Załcznik nr 8 do Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372

Twoja instrukcja użytkownika SONY SA-NS300 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3866372 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master

CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master CM-180-18 ModBus RTU Slave T3B-T3P Valves Master AN-CM-180-18-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 01/2009 AN-CM-180-18-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje.

Spis treci. FAQ: 150001/PL Data: 05/06/2013. TIA Portal V12 wymagania systemowe, instalacja, licencje. Spis treci 1. Wymagania dotyczce instalacji STEP 7 Basic / Professional V12... 2 1.1 Wymagania sprztowe...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Prawa administratora...2 1.4 Instalacja oprogramowania STEP 7

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Przykład 9. Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika SIMATIC S7-1200

Przykład 9. Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 w przykładach SIMATIC S7-1200 w przykładach Wydanie 1 Egzemplarz bezpłatny Przykłady i Aplikacje www.siemens.pl/s7-1200 Przykład 9 Odczyt i przetwarzanie kodów DataMatrix za pomocą sterownika

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU?

NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Uniwersytet Jagielloski Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej INSTYTUT INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Studia dzienne Grzegorz Kubas NETYKIETA KODEKS ETYCZNY CZY PRAWO INTERNETU? Opiekun

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312 [01] Akceptuj: Zatwierdzam: Przewodniczcy Komitetu Bada Naukowych Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo