Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikacja Master-Slave w protokole PROFIBUS DP pomiędzy S7-300/S7-400"

Transkrypt

1 PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji Master Slave z wykorzystaniem sieci PROFIBUS DP pomiędzy sterownikami S7 300 i S Opis moŝna takŝe wykorzystać przy konfigurowaniu połączeń pomiędzy sterownikami S7 300 lub pomiędzy sterownikami S Podstawowe informacje Komunikacja Master Slave z wykorzystaniem protokołu PROFIBUS DP umoŝliwia tworzenie rozproszonych systemów sterowania. W konfiguracji z inteligentnymi stacjami Slave (I Slave), takimi jak CPU, stacja Master nie ma bezpośredniego dostępu do fizycznych wejść/wyjść. Master odczytuje i zapisuje dane do przestrzeni adresowych wejść/wyjść CPU stacji Slave. 2. ZałoŜenia projektu Segment sieci moŝe zawierać maksymalnie 32 węzły. Maksymalna ilość urządzeń, które moŝna podłączyć do sieci wynosi 126. Maksymalna wielkość przesyłanego pakietu wynosi odpowiednio: - dla S bajtów - dla S bajtów PoniŜsza tabela pokazuje osiągalne prędkości transmisji w zaleŝności od długości segmentu sieci (bez zastosowania repeaterów): Prędkość transmisji (Kbit/s) Max. Długość segmentu (m) Doradztwo techniczne: 1

2 3. WYWOŁANIE I WPROWADZENIE USTAWIEŃ INTERFEJSU PROFIBUS DP 3.1 Po wprowadzeniu struktury sprzętowej do projektu wywołujemy program w oknie programu Simatic Manager z drzewa struktury projektu wybieramy stację zdefiniowaną jako Master i dwukrotnie klikamy symbol Hardware (Rys. 1). Rys W oknie programu HW Config klikamy symbol portu DP aby wywołać okno właściwości interfejsu PROFIBUS DP (Rys. 2). Rys. 2 Doradztwo techniczne: 2

3 3.3 W otwartym oknie Properties DP (R0/S3.1) wybieramy polecenie Properties (Rys. 3). Rys. 3 Doradztwo techniczne: 3

4 3.4 W oknie właściwości interfejsu Profibus DP klikamy przycisk New w celu utworzenia nowego połączenia za pomocą sieci Profibus. W polu Address ustawiamy adres konfigurowanego CPU, za pomocą którego będzie identyfikowany w sieci Profibus (liczba z zakresu 1 125) (Rys. 4). Rys. 4 Doradztwo techniczne: 4

5 3.5 W otwartym oknie Properties New subnet Profibus w zakładce General w polu oznaczonym Name definiujemy nazwę konfigurowanej sieci. MoŜna takŝe skorzystać z nazwy wygenerowanej domyślnie przez kreatora (Rys. 5a). Rys. 5a W zakładce Network Settings moŝna ustawić prędkość transmisji (Transmission Rate) i profil (Profile) konfigurowanej sieci (Rys 5b). Rys. 5b Po wprowadzeniu wszystkich ustawień potwierdzamy klikając OK. Doradztwo techniczne: 5

6 3.6 W oknie właściwości interfejsu Profibus DP potwierdzamy ustawienia sieci klikając OK (Rys. 6). Rys Zamykamy okno Properties DP (R0/S3.1) klikając OK (Rys. 7). Rys. 7 Doradztwo techniczne: 6

7 3.8 Następnie konfigurujemy połączenie sieciowe w CPU zdefiniowanym jako Slave. W tym celu w oknie programu Simatic Manager z drzewa struktury projektu wybieramy stację zdefiniowaną jako Slave i dwukrotnie klikamy symbol Hardware (Rys. 8). Rys W oknie programu HW Config klikamy dwukrotnie symbol portu MPI/DP aby wywołać okno właściwości interfejsu PROFIBUS DP (Rys. 9). Rys. 9 Doradztwo techniczne: 7

8 3.10 W otwartym oknie Properties MPI/ DP (R0/S2.1) w polu Type wybiermy typ interfejsu jaki będzie obsługiwany przez konfigurowany port. W naszym przypadku wybieramy PROFIBUS. Następnie klikamy przycisk Properties... (Rys. 10). Rys. 10 Doradztwo techniczne: 8

9 3.11 W otwartym oknie właściwości interfejsu, w polu Subnet wybieramy podsieć utworzoną przy konfiguracji stacji Master. W polu Address ustawiamy adres stacji, który będzie jej identyfikatorem w konfigurowanej sieci Profibus. Potwierdzamy klikając OK (Rys. 11). Rys. 11 Doradztwo techniczne: 9

10 3.12 W otwartym oknie Properties MPI/ DP (R0/S2.1) wchodzimy w zakładkę Operating Mode i wybieramy opcję DP Slave. Potwierdzamy klikając OK (Rys. 12). Rys Teraz moŝna zachować konfigurację. Po wybraniu funkcji Save & Compile pojawi się informacja, o błędzie w konfiguracji wynikająca z faktu, Ŝe stacja Slave nie została jeszcze przypisana do Ŝadnej stacji nadrzędnej Master. Powinniśmy wybrać przycisk OK zamknąć okno programu HW Config (Rys. 13). Rys. 13 Doradztwo techniczne: 10

11 3.14 Z drzewa struktury projektu w oknie Simatic Manager wybieramy ponownie stację Master i uruchamiamy program HW Config (patrz 3.1). Z drzewa listy sprzętowej po prawej stonie wybieramy kolejno PROFIBUS DP Configured Stations. Z otwartego folderu wybieramy element oznaczony jako CPU 31x. Zaznaczamy go i przytrzymując lewy przycisk myszy przeciągamy go do miejsca, w którym znajduje się linia reprezentująca utworzoną sieć Profibus (Rys. 14). Rys. 14 Doradztwo techniczne: 11

12 3.15 Po przyłączeniu stacji Slave do sieci Profibus automatycznie zostanie wywołane okno DP Slave Properties. W zakładce Connection zaznaczamy stację, którą chcemy podłączyć do sieci i klikamy przycisk Connect (Rys. 15). Rys. 15 Doradztwo techniczne: 12

13 3.16 Po udanym podłączeniu stacji Slave do sieci Profibus w polu Active Connection pojawi się informacja jak na rysunku poniŝej (Rys. 16). Rys. 16 Doradztwo techniczne: 13

14 3.17 Następnie przechodzimy do zakładki Configuration, w której definiujemy obszary pamięci wejść/wyjść, które będą przesyłane w obrębie konfigurowanej sieci. W celu przypisania adresów wejść/wyjść dla CPU Master i Slave wybieramy polecenie New (Rys. 17). Rys. 17 Doradztwo techniczne: 14

15 3.18 W otwartym oknie DP slave properties Configuration - Row 1. KaŜdy zdefiniowany rząd określa przypisanie adresów pomiędzy inteligentną stacją Slave a stacją Master. Na rysunku poniŝej zostały opisane podstawowe ustawienia niezbędne do nawiązania wymiany danych. Po wprowadzeniu wszystkich ustawień potwierdzamy klikając OK (Rys. 18). Rys. 18 Typ przestrzeni adresowej (Input/Output) Input: Określone wyjścia stacji Slave są mapowane na wejścia stacji Master Output: Określone wyjścia stacji Master są mapowane na wejścia stacji Slave Typ przestrzeni adresowej domyślnie ustawia się róŝny dla stacji Master/Slave Adres początkowego bajtu przypisanej przestrzeni adresowej. Podane adresy początkowe mogą być róŝne dla stacji Master i Slave Ustawienia funkcji Process Image. Opcja dostępna dla S Więcej informacji jest dostępne w pomocy programu Simatic Manager. Length: Ilość bajtów/słów w przypisanej przestrzeni adresowej (max. 32 bajty) Unit: Typ przesyłanych zmiennych (Byte/Word) Consistency: Określenie sposobu utrzymania spójności przesyłanych danych (Unit/All). Opcja Unit pozwala na spójny transfer bajtu lub słowa (w zaleŝności od opcji wybranej w polu Unit). Opcja All pozwala na spójny transfer całości przesyłanych danych (CPU z wersją firmware >3). Doradztwo techniczne: 15

16 3.19 W celu dodania kolejnych wierszy naleŝy powtórzyć punkty 3.17 i Po prawidłowym wprowadzeniu wszystkich parametrów w oknie właściwości stacji Slave powinien pojawić się wiersz lub wiersze, jak na rysunku poniŝej. Potwierdzamy klikając OK (Rys.19). Rys. 19 Row - numery kolejnych wierszy Mode MS oznacza, Ŝe komunikacja odbywa się w trybie Master Slave Partner DP address Adres stacji Master Partner address/local address typy zmiennej i adresy bajtów początkowych. Rząd pierwszy oznacza, Ŝe mapowane są 3 bajty z przestrzeni wyjść stacji Slave (począwszy od bajtu 50) na przestrzeń adresową wejść stacji Master (od bajtu 10). Drugi rząd oznacza, Ŝe mapowanych jest 5 słów z przestrzeni wyjść stacji master (począwszy od bajtu 20) na przestrzeń adresową wejść stacji Slave (od bajtu 40). Length, Consistency patrz punkt Doradztwo techniczne: 16

17 3.21 Następnie naleŝy załadować konfigurację sprzętową do CPU biorących udział w komunikacji. W tym celu wybieramy polecenie Save & Compile a następnie Download. Po załadowaniu konfiguracji do stacji Master naleŝy wejść w ustawienia sprzętowe stacji Slave (patrz 3.1) i równieŝ skompilować konfigurację i załadować ją do CPU (Rys. 20). Rys. 20 Doradztwo techniczne: 17

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej 1

Sieć Profibus DP w praktyce przemysłowej 1 Wykorzystanie panelu operatorskiego rodziny SIMATIC HMI Basic Panels dr Włodzimierz Solnik, dr Zbigniew Zajda W poprzednim rozdziale przedstawiono przykład testujący wymianę danych w sieci Profibus DP

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT System Manager. Część 1. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT System Manager. Część 1. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT System Manager Część 1 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2009 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Licencje...4 1.2. TwinCAT Run-Time...5 1.3. TwinCAT System Service...5

Bardziej szczegółowo

Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki

Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki NA131PL Pierwsze kroki z panelami operatorskimi XV200/XV400 www.moeller.pl Panele XV200/XV400 Pierwsze kroki Notatka aplikacyjna NA131PL Pierwsze kroki z panelami operatorskimi XV200/XV400 Autor: Jacek

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z MOSAIC

Pierwsze kroki z MOSAIC Pierwsze kroki z MOSAIC wydanie 7 - czerwiec 2009 Copyright 2001-2009 Teco a.s. Spis treści 1. WSTĘP...10 1.1 Program Mosaic...10 1.2 Programowanie PLC Tecomat, TECOREG, IEC 61131-3...10 2. TWORZENIE NOWEGO

Bardziej szczegółowo

ProLinx INSTRUKCJA OBSŁUGI. Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols.

ProLinx INSTRUKCJA OBSŁUGI. Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols. ProLinx Autoryzowany Dystrybutor Prosoft Technology RAControls Sp. z o.o. Tel.: 032-788-77-20 Email: biuro@racontrols.pl 08 lipiec, 2009 INSTRUKCJA OBSŁUGI WaŜne informacje dotyczące instalacji Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Logic Developer PLC Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 - Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP

PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP PJ Network Manager dla Windows Oprogramowanie administracyjne SNMP Instrukcja załączana do projektora PLC-WXU700 Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi oprogramowania PJ Network Manager. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT AUTOMATYKI I ROBOTYKI Praca przejściowa Zastosowanie środowiska TIA Portal do konfiguracji i programowania sterownika S7-1200 Wykonał: Rafał Kurtyka Promotor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC

STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE I BUDOWA... 1 2. ZESTAW STEROWNIKA... 4 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA... 5 4. OPIS KONSTRUKCJI I

Bardziej szczegółowo

Nowy ANT Studio Web 5.0

Nowy ANT Studio Web 5.0 ANT STUDIO WEB 5.0 Pomoc oprogramowania ANT Studio Web 5.0 Nowy ANT Studio Web 5.0 z technologią AJAX Web 2.0 WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ NA RYNKU OPROGRAMOWANIE HMI/SCADA, W KTÓRYM ZBUDUJESZ JAK Z KLOCKÓW APLIKACJĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7. Podr cznik Wydanie 3

SIMATIC S7. Podr cznik Wydanie 3 SIMATIC S7 Podstawy programowania w STEP 7 Podr cznik Wydanie 3 SIMATIC S7 Podstawy programowania w STEP 7 Warszawa 2010 Wydanie 3 Techniczne wskazówki bezpieczeństwa Podręcznik ten zawiera wskazówki,

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji

Asmax BR 704G. Podręcznik szybkiej instalacji Asmax BR 704G Podręcznik szybkiej instalacji 1. Zawartość opakowania... 2 2. Miejsce zamontowania urządzenia... 2 3. Wskaźniki i złącza urządzenia... 2 3.1 Przedni panel... 2 3.2 Tylni panel... 3 4. Przywracanie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Podręcznik uŝytkownika 2.24 2007-04-23 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Interfejsy urządzenia... 6 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE, Macintosh OS X (wersja 10.2.x lub nowsza). Przed rozpoczęciem Karta USB do

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

XV-102 Panele operatorskie

XV-102 Panele operatorskie Szybki start 01/2011 M003087-01--PL XV-102 Panele operatorskie 2 Producent Eaton Automation AG Spinnereistrasse 8-14 CH-9008 St. Gallen Switzerland www.eaton-automation.com/en www.eaton.com Pomoc Region

Bardziej szczegółowo

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI

KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI KONCENTRATOR DANYCH Z SERWEREM WWW TYPU SM61 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treści 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw koncentratora... 7 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeństwo użytkowania... 7 4. Montaż... 8

Bardziej szczegółowo

132 4 Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych

132 4 Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych 132 4 Konfigurowanie urządzeń sieci bezprzewodowych ZAGADNIENIA 1. Z czego składa się infrastruktura sieci bezprzewodowych? 2. W jakich trybach mogą pracować sieci bezprzewodowe? 3. Jakie standardy dotyczą

Bardziej szczegółowo

GUESTGATE BEZPIECZNY DOSTĘP DO INTERNETU INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

GUESTGATE BEZPIECZNY DOSTĘP DO INTERNETU INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA GUESTGATE BEZPIECZNY DOSTĘP DO INTERNETU INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA MODEL 523240 www.intellinet-network.com.pl Czy nasz produkt spełnia wszystkie Twoje oczekiwania? Jeśli masz uwagi lub pytania, skontaktuj

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG

Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG Tworzenie aplikacji w Astraada HMI CFG Warszawa 06.08.2010 Strona 1 z 47 Spis treści Nowy Projekt... 3 Deklaracja zmiennych... 6 Tworzenie Ekranów... 8 Bar Graph... 8 Obiekt do zadawania wartości liczbowej....

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX 2) Opis laboratorium W ramach laboratorium student zapozna się z zaawansowaną konfiguracją DSLAM UMX. Przeprowadzona konfiguracja pozwoli na stworzenie sieci DSL

Bardziej szczegółowo