Obsługa programu GIMP poziom podstawowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa programu GIMP poziom podstawowy"

Transkrypt

1 Obsługa programu GIMP poziom podstawowy Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oś priorytetowa III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

2 [1/34] GIMP Instalacja programu Aby zainstalować darmowy program GIMP, należy: 1 - otworzyć stronę internetową: W wyświetlonym oknie kliknąć przycisk Download , pozwalający na pobranie programu Rysunek 1. Pierwszy etap instalacji programu 3 - W kolejnym oknie klikamy przycisk Download GIMP directly Rysunek 2. Drugi etap instalacji programu Po chwili oczekiwania program zostaje zainstalowany na komputerze. Uruchamianie i otwieranie okna programu Aby uruchomić okno programu należy: 1 - Kliknąć przycisk Start na pasku zadań 2 - W rozwiniętym menu, używając strzałek góra, dół przewijamy i wyszukujemy nazwę programu GIMP Klikamy lewym klawiszem myszy nazwę tego programu.

3 [2/34] GIMP 3 2 Rysunek 3. Uruchamianie programu Poniżej wygląd okna programu Budowa okna programu Pasek górnego menu, za pomocą którego można wykonywać różne operacje na zdjęciu, obrazie czy projekcie. Rysunek 4. Okno programu Przybornik. W Przyborniku znajdują się narzędzia do rysowania. Wymiary okna Przybornika możemy zmieniać. Chcąc zmienić szerokość okna Przybornika należy: 1 - Ustawić kursor myszy na prawej lub lewej krawędzi okna tak aż pojawi się podwójna strzałka pozioma 2 - Przytrzymać wciśnięty lewy klawisz myszy i przeciągnąć w lewo lub w prawo

4 [3/34] GIMP 3 - Zwolnić lewy klawisz myszy. Chcąc zmienić wymiary wysokości okna Przybornika należy: 1 - Ustawić kursor myszy na dolnej lub górnej krawędzi okna tak aż pojawi się podwójna strzałka pionowa 2 - Przytrzymać wciśnięty lewy klawisz myszy i przeciągnąć w górę lub w dół 3 - Zwolnić lewy klawisz myszy. Wciskamy lewy klawisz myszy i przeciągamy w lewo lub w prawo Wciskamy lewy klawisz myszy i przeciągamy w górę lub w dół Rysunek 5. Zmiana wymiarów okna Przybornika Aby przenieść okno Przybornika w nowe miejsce, należy: 1 - Kliknąć w dowolnym miejscu nagłówka okna Przybornika i przytrzymać lewy klawisz myszy 2 - Przeciągnąć w dowolne miejsce 3 - Zwolnić lewy klawisz myszy. Kliknij, przytrzymaj i przeciągnij w nowe miejsce Rysunek 6. Przenoszenie okna Przybornika

5 [4/34] GIMP 1 - Aby zamknąć okno Przybornika należy kliknąć krzyżyk w prawym górnym rogu okna. 2 - Aby przywrócić okno Przybornika należy w górnym menu programu kliknąć przycisk Okna 3 - Z rozwiniętego menu wybrać polecenie Nowy przybornik Rysunek 7. Zamykanie i przywracanie okna Przybornik zawiera przyciski najczęściej używanych narzędzi. Jeśli nad dowolnym z przycisków umieścimy kursor myszy i nie będziemy go przesuwać, po chwili ujrzymy wskazówkę informującą o nazwie narzędzia. W ten sposób możemy zidentyfikować każde z narzędzi Przybornika. Rysunek 8. Przybornik z podpowiedzią opisującą pierwsze dostępne narzędzie Kolory W dolnej części przybornika znajdziemy tzw. kontrolkę do ustalenia koloru pierwszoplanowego i koloru tła.

6 [5/34] GIMP Rysunek 9. Kontrolka do ustalenia koloru pierwszoplanowego i koloru tła Czarny prostokąt wskazany strzałką ustala kolor pierwszoplanowy. Kolor ten będzie użyty jako kolor czcionki tekstu, kolor pędzla, kolor ołówka, kolor wypełnienia itd. aby zmienić kolor pierwszoplanowy z czarnego na inny należy dwukrotnie kliknąć miejsce wskazane strzałką. Włączamy w ten sposób okno dialogowe wyboru koloru pierwszoplanowego. Rysunek 10. Zmiana koloru pierwszoplanowego Biały prostokąt wskazany strzałką ustala kolor tła. Można go zmienić podobnie jak kolor pierwszego planu. Klikamy dwukrotnie punkt wskazany strzałką i w oknie dialogowym wyboru koloru zmienimy kolor biały na np. zielony. Rysunek 11. Zmiana koloru tła

7 [6/34] GIMP Przycisk wskazany strzałką ułatwia przywrócenie domyślnych kolorów, tj. czerni i bieli. Rysunek 12. Przycisk przywracający ustawienia domyślne kolorów Przycisk oznaczony podwójną strzałką zamienia kolory: pierwszego planu z kolorem tła. Tworzenie nowego obrazu Pracę z programem zaczynamy od otwarcia nowego okna. W tym celu z menu Plik wybieramy polecenie Nowy. W nowym oknie ustalamy wymiary rysunku. Możemy to uczynić dwoma sposobami: wpisać z klawiatury szerokość i wysokość lub też skorzystać z gotowego szablonu. My kliknijmy w polu Szablon i wybierzmy wymiar: 640x480 pikseli. Klikamy OK. Rysunek 13. Ustawienie wymiarów okna Po ustawieniu wymiarów rysunku otrzymamy obraz, taki jak na rysunku 14. Na linijkach: górnej i lewej widać, jakie są jego wymiary. Czarne strzałki na górnej linijce oraz lewej linijce wskazują na miejsce ustawienia w danej chwili kursora myszy. Współrzędne tego punktu podane są w lewym dolnym rogu okna.

8 [7/34] GIMP Rysunek 14. Trójkąty wyświetlane na linijkach Selekcja Narzędzia selekcji służą do zaznaczania obszaru obrazu, który będzie poddawany modyfikacjom. Operacje edycji rysunku, czyli np. malowanie, przekształcanie kolorów czy rozmycie, przekształcają wyłącznie obszary objęte zaznaczeniem. Fragmenty obrazu leżące poza zaznaczonym obszarem pozostają niezmienione. Gimp posiada siedem narzędzi do zaznaczania fragmentu obrazu. Są to: Zaznaczenie prostokątne (skrót R) Zaznaczenie eliptyczne (skrót E) Odręczne zaznaczenie obszarów (skrót F) Zaznaczenie rozmyte (skrót U) Zaznaczenie według koloru (skrót Shift+O) Inteligentne nożyce (skrót I) Zaznaczenie pierwszego planu. Ich ikony przedstawione są na rysunku 15 Narzędzia te można aktywować, wykorzystując opcje zawarte w menu Narzędzia/Narzędzia zaznaczania.

9 [8/34] GIMP Rysunek 15. Ikony narzędzi do zaznaczania Każde z tych narzędzi służy do zaznaczania obszaru o innym kształcie. Zaznaczenie prostokątne pozwala na zaznaczanie prostokątów i kwadratów. Wykonajmy rysunek przedstawiający niebieski prostokąt. 1. Uruchamiamy program GIMP i tworzymy nowy obraz o wymiarach 640x480 pikseli 2. Ustalamy na niebieski kolor pierwszego planu 3. Klikamy przycisk Zaznaczanie prostokątne w Przyborniku 4. Metodą ciągnij-upuść zaznaczamy prostokąt przedstawiony na rysunku 16, klikamy punkt A, przytrzymujemy lewy przycisk myszy, przesuwamy kursor do punktu B i zwalniamy przycisk myszy A B Rysunek 16. Zaznaczanie prostokątów 5. W przyborniku kliknij przycisk Wypełnienie kubełkiem (skrót Shift+B) i kliknij na prostokącie lub z menu Edycja wybierz polecenie Wypełnij kolorem pierwszoplanowym

10 [9/34] GIMP Rysunek 17. Wypełnienie prostokąta Jeżeli będziemy zaznaczać interesujący nas obszar z wciśniętym klawiszem Shift, to wówczas otrzymamy kwadrat (Rysunek 18). Rysunek 18. Zaznaczenie kwadratu Przytrzymując lewy przycisk myszy możemy selekcję (zaznaczenie) przesunąć w inne miejsce. Na rysunku 19 pokazano w jaki sposób zmienić położenie zaznaczenia, przeciągając selekcję do punktu A.

11 [10/34] GIMP A Rysunek 19. Przesunięcie selekcji Kwadraty w rogach oraz na środku krawędzi zaznaczenia, powiększają lub pomniejszają selekcję. A Rysunek 20. Zwiększanie selekcji Podobnie jak w przypadku selekcji prostokątnej postępujemy z Zaznaczeniem eliptycznym. Ćwiczenie Narysuj koło. Wypełnij koło kolorem żółtym, tak jak na rysunku 21.

12 [11/34] GIMP Rysunek 21. Zaznaczenie koła Za pomocą zaznaczeń możemy kreślić inne figury geometryczne, jak np. okręgi. Aby narysować okrąg w kolorze zielonym o grubości 3 piksele, należy wykonać następujące czynności: 1. Zmienić kolor pierwszoplanowy na zielony 2. W Przyborniku kliknąć narzędzie Zaznaczenie eliptyczne 3. Narysować koło (podczas zaznaczania wciśnij i trzymaj klawisz Shift) 4. Wypełnij koło kolorem zielonym (w Przyborniku klikam przycisk Wypełnienie kubkiem) 5. Klikam wewnątrz zaznaczonego koła Rysunek 22. Wypełnienie koła

13 [12/34] GIMP 6. Z menu Zaznaczenie wybieramy polecenie Zmniejsz 7. W oknie Zmniejszenie zaznaczenia ustalamy 3 px (3 piksele) 8. Wciskamy OK Rysunek 23. Zmniejszenie zaznaczenia 8. Na klawiaturze wciskamy klawisz Delete (usuwam to zmniejszone zaznaczenie) Po usunięciu tego zmniejszonego zaznaczenia zostanie nam okrąg go grubości linii równej 3 px. Rysunek 24. Zaznaczenie okręgu

14 [13/34] GIMP Własności narzędzi Przybornika Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy dowolnego narzędzia w Przyborniku wyświetla okno ze wszystkimi dostępnymi opcjami tego narzędzia. Jeżeli klikniemy dwukrotnie np. narzędzie Ołówek, to na ekranie pojawi się okno w którym możemy ustalić Rozmiar ołówka, Krycie, Tryb, rodzaj pędzla oraz wiele innych opcji. Rysunek 25. Opcje narzędzia ołówek Na rysunku widać, że w polu Rozmiar wpisana jest wartość 20, ale używając strzałek: góra, dół możemy ten rozmiar zmieniać. W polu Krycie wpisana jest wartość 100, co oznacza, że brak jest przezroczystości (100% krycie namalowanym ołówkiem). Możemy również ustalić rodzaj pędzla, klikając trójkąt w prawym dolnym rogu ikony Pędzel i na liście dostępnych kliknąć wybrany. Na rysunku poniżej widać, jakie efekty powoduje użycie różnych opcji narzędzia. Rysunek 26. Wykorzystanie różnych opcji narzędzia Ołówek

15 [14/34] GIMP W pierwszym u góry zaznaczonym obszarze różne rodzaje pędzla. Poniżej trzy rodzaje krycia: 50%, 25% oraz 5%. Obok dwa rodzaje proporcji: 20 oraz 5. Rysunek 27. Opcje narzędzia Ołówek Na rysunku 27 dwa przyciski, na które wskazują strzałki oznaczają, że ich kliknięcie przywraca ustawienia wyjściowe tych opcji. Odręczne zaznaczanie Narzędziem Odręczne zaznaczanie zaznaczamy dowolne, nieregularne kształty, ale możemy zaznaczać również łamane np. dowolne wielokąty. Należy pamiętać, aby w każdym przypadku zaznaczenie zamknąć. Aby narysować wielokąt, łamaną zamkniętą klikamy w wierzchołkach tego wielokąta. Ostatnie kliknięcie znajduje się w miejscu pierwszego. Aby narysować nieregularny kształt wciskamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy i przeciągamy. Puszczamy przycisk myszy wówczas, gdy znajdziemy się w miejscu rozpoczęcia przeciągania. (rys. 2) Rysunek 28. Odręczne zaznaczanie

16 [15/34] GIMP Każde zaznaczenie możemy wypełniać, również przesuwać w dowolne miejsce. Aby przesunąć zaznaczenie w nowe miejsce należy wcisnąć i przytrzymać klawisz ALT i z wciśniętym przyciskiem myszy przesunać zaznaczenie w inne miejsce. Ćwiczenie Używając tylko narzędzi: Zaznaczania prostokątnego, Odręcznego, Eliptycznego, Ołówka, Aerografu, Wypełniania kubełkiem narysuj rysunek taki jak poniżej. Rysunek 29. Rysunek do wykonania Czynność 1 Uruchamiamy program GIMP Czynność 2 Utwórz obraz o wymiarach1024 na 768 px (pikseli): Z menu Plik wybieramy Nowy W oknie Utworzenie nowego obrazu wybieramy Szablon 1024x768 Klikamy OK

17 [16/34] GIMP Rysunek 30. Tworzenie nowego obrazka Czynność 3 Narysuj zielony fragment trawy, tak jak na rysunku: Ustawiamy kolor pierwszoplanowy jako intensywny zielony W Przyborniku klikamy narzędzie Odręczne zaznaczanie Wciskamy i przytrzymujemy na lewej krawędzi obrazu lewy przycisk myszy i kreśląc nieregularną krzywą przeciągamy na prawą krawędź Zwalniamy lewy przycisk myszy Klikamy prawy dolny róg obrazu Klikamy lewy dolny róg obrazu Klikamy w miejscu od którego zaczynaliśmy, w celu zamknięcia krzywej W Przyborniku klikamy narzędzie Wypełnienie kubkiem Klikamy zaznaczony obszar Nie odznaczajmy zaznaczonego obszaru Rysunek 31. Użycie narzędzia Odręczne zaznaczanie Czynność 4

18 Narysuj fragment niebieskiego nieba, tak jak na rysunku: [17/34] GIMP Z menu Zaznaczenie wybieramy polecenie Odwróć (tym poleceniem zaznaczamy drugą niezaznaczoną część obrazka, a odznaczamy wcześniej zaznaczoną) Zmieniamy kolor pierwszego planu na błękitny W Przyborniku klikamy ikonę Wypełnienie kubkiem Klikamy w górnej zaznaczonej części obrazka Rysunek 32. Wypełnienie drugiej części obrazka Czynność 5 Narysujmy słońce z promieniami tak jak na rysunku Zmieniamy kolor pierwszego planu ma żółty W Przyborniku klikamy narzędzie Zaznaczanie eliptyczne Z wciśniętym klawiszem Shift zaznaczamy koło W Przyborniku klikamy narzędzie Wypełnienie kubkiem Klikamy wewnątrz zaznaczonego koła

19 [18/34] GIMP Rysunek 33. Wypełnienie zaznaczenia żółtym kolorem Czynność 6 Za pomocą narzędzi Ołówek narysujmy żółte promienie słoneczne W Przyborniku klikamy dwukrotnie narzędzie Ołówek W oknie Opcje narzędzia, w polu Rozmiar wpiszmy 8 Z wciśniętym lewym przyciskiem myszy rysujemy nieregularne linie Rysunek 34. Użycie narzędzia ołówek Czynność 7 Za pomocą narzędzia Pędzel narysujmy szare chmury na niebie Zmień kolor pierwszego planu na szary Kliknij dwukrotnie narzędzie Pędzel W oknie Opcje narzędzia, w polu Rozmiar wpisz 10, wybierz rodzaj pędzla tak jak na rysunku 2. Hardness 100 Zmieniając krycie narysuj chmury na niebie

20 [19/34] GIMP Rysunek 35. Użycie Pędzla w celu narysowania chmur na niebie Czynność 8 Narysujmy szkic domu oraz dach: Ustalamy kolor pierwszego planu na ciemnobrązowy Narzędziem Zaznaczanie prostokątne zaznaczamy prostokąt o dowolnych wymiarach Wypełnimy ten prostokąt kolorem ciemnobrązowy narzędziem Wypełnienie kubkiem Rysunek 36. Szkic domu W celu poprawnego narysowania dachu, posłużymy się narzędziem Prowadnice (prowadnice pozwolą na dokładne doklejenie dachu do stropu budynku) Z menu Obraz wybieramy Prowadnice, a następnie Nowa prowadnica

21 [20/34] GIMP Rysunek 37. Wybór prowadnic W oknie Nowa prowadnica, w polu Kierunek wybieramy Poziome Klikamy OK Rysunek 38. Wybór prowadnicy poziomej W Przyborniku klikamy narzędzie Przesunięcie Naprowadzamy kursor myszy na krawędź prowadnicy, wciskamy i przytrzymujemy lewy przycisk myszy i przeciągamy dokładnie na górną granicę szkicu domu, tak jak na rysunku Rysunek 39. Właściwe ustawienie prowadnicy Ustawiamy kolor pierwszego planu na ciemnoczerwony W Przyborniku klikamy narzędzie Odręczne zaznaczanie Klikamy w lewym górnym rogu narysowanego domu

22 [21/34] GIMP Klikamy w kolejnych wierzchołkach, tak jak na rysunku (ostatnim wierzchołkiem jest pierwszy w lewym górnym rogu domu, aby zamknąć łamaną) Rysunek 40 Zaznaczanie dachu domu Wypełniamy narzędziem Wypełnienie kubkiem zaznaczony obszar Rysunek 41. Wypełnienie dachu budynku Czynność 9 Narysujmy komin oraz wydobywający się niego dym Zmieniamy kolor pierwszoplanowy na brązowy Narzędziem Zaznaczanie prostokątne zaznaczamy prostokąt, tak jak na rysunku

23 [22/34] GIMP Rysunek 42. Szkic komina Wypełniamy zaznaczenie kolorem pierwszoplanowym Ustalamy kolor pierwszoplanowy na czarny W Przyborniku dwukrotnie klikamy narzędzie Pędzel W oknie Opcje narzędzia dokonujemy ustawień takich jak na rysunku (krycie 58, rozmiar 20) Pociągając z wciśniętym lewym przyciskiem myszy kreślimy dym Rysunek 43. Narysowanie wydobywającego się dymu Czynność10 Narysowanie drzwi do domu Narzędziem zaznaczanie prostokątne narysuj zaznaczenie drzwi Wypełnij je kolorem czarnym Z menu Zaznaczenie wybierz Zmniejsz W polu Stopień zmniejszenia zaznaczenia wpisz 5 Wciśnij klawisz Delete na klawiaturze

24 [23/34] GIMP Rysunek 44. Szkic drzwi Narzędziem Ołówek o rozmiarze 5 px narysujmy pionową linię wewnątrz drzwi, tak jak na rysunku (podczas rysowania wciskamy i przytrzymujemy klawisz Shift+Ctrl, klikamy na górze drzwi, a następnie na ich dole) Wypełniamy drzwi kolorem czerwonym Narzędziem Ołówek dorysujmy klamkę Rysunek 45. Dorysowanie drzwi domu Czynność 11 Rysowanie okien domu Dorysujmy drugą prowadnicę, które wyznaczą wysokość okien

25 [24/34] GIMP Rysunek 46. Dorysowanie drugiej prowadnicy Narzędziem Zaznaczanie prostokątne zaznaczamy prostokąt z lewej strony drzwi Zmniejszamy zaznaczenie do 5 px (z menu Zaznaczenie wybieramy Zmniejsz i ustalamy Stopień zmniejszenia na 5 px) Wciskamy klawisz Delete Narzędziem Ołówek rysujmy dwie linie poziomą i pionową biegnącą przez środek okna Wypełniamy okna kolorem błękitnym Tak samo robimy z prawym oknem Rysunek 47. Rysowanie okien domu Czynność 12 Usunięcie prowadnic Z menu Obraz wybieramy Prowadnice, a następnie klikamy Usuń wszystkie prowadnice

26 [25/34] GIMP Czynność 13 Dorysować drzewa obok domu Rysunek 48. Usunięcie prowadnic Ustalamy kolor pierwszego planu na brązowy Narzędziem Odręczne zaznaczanie rysujemy pień drzewa po lewej stronie domu (pamiętajmy o zamknięciu krzywej) Narzędziem Wypełnianie kubkiem wypełniamy kolorem brązowym Ustalamy kolor pierwszego planu na jasnozielony Narzędziem Odręczne zaznaczanie zaznaczamy koronę drzewa Narzędziem Wypełnianie kubkiem wypełniamy zaznaczenie kolorem jasnozielonym Podobnie postępujemy z narysowaniem drzewa po prawej stronie domu Nasz rysunek powinien wyglądać następująco: Rysunek 49. Rysowanie drzew

27 [26/34] GIMP Czynność 14 Za pomocą narzędzi: Ołówek oraz Aerograf dorysować kwiaty oraz dodać do rysunku kilka plam według uznania Ustalamy kolor pierwszoplanowy na brązowy Narzędziem ołówek o rozmiarze 5 px rysujemy łodygi kwiatów Kolorem żółtym, a potem białym rysujemy płatki kwiatów W Przyborniku wybieramy narzędzie Aerograf Dowolnym rodzajem aerografu, rysujemy plamy w kolorze brązowym Nasz rysunek powinien mieć wygląd: Rysunek 50. Gotowy rysunek

28 [27/34] GIMP Ćwiczenie Wykonajmy poniższy rysunek sarny. Rysunek 51. Rysunek sarny Pierwszą czynnością jest zrobienie podobnego rysunku, odręcznie na papierze. Po wykonaniu rysunku na papierze, tworzymy nowy obraz w programie GIMP o wymiarach 1600 na 1200, mianowicie: 1. Z menu Plik wybieramy polecenie Nowy 2. W nowym oknie Utworzenie nowego obrazu, klikamy w polu Szablon i z listy wybieramy 1600x Klikamy OK Rysunek 52. Tworzenie nowego obrazu

29 [28/34] GIMP 4. W przyborniku klikamy dwukrotnie narzędzie Ołówek 5. W oknie Opcje narzędzia, w polu Rozmiar wpisujemy 12 px 6. Przenosimy się na obraz i klikamy w pierwszym wierzchołku łamanej, wciskamy i trzymamy klawisz Shift i klikamy kolejne wierzchołki, tak jak na rysunku Rysunek 53. Rysowanie konturu rysunku 7. Ustalamy kolor pierwszoplanowy na ciemnobrązowy 8. Klikamy w Przyborniku ikonę Wypełnienie kubkiem 9. Lewym przyciskiem myszy klikamy wewnątrz narysowanego rysunku wypełniając go kolorem pierwszoplanowym, czyli ciemnobrązowym Rysunek 54. Wypełnienie kolorem pierwszoplanowym

30 [29/34] GIMP 10. Zmieniamy kolor pierwszoplanowy na czarny 11. W Przyborniku klikamy dwukrotnie narzędzie Ołówek 12. Ustalamy jego Rozmiar na 12 px 13. Kreślimy szyję sarny, klikając wierzchołki łamanej z wciśniętym klawiszem Shift, tak jak na rysunku 55 Rysunek 55. Wykorzystanie narzędzia Ołówek 14. Ustalamy kolor pierwszego planu na brązowy 15. Narzędziem Wypełnienie kubkiem zamalowujemy szyję kolorem pierwszoplanowym, klikając wewnątrz obszaru, tak jak na rysunku poniżej Rysunek 56. Wypełnienie kolorem narysowanego obszaru

31 [30/34] GIMP 16. Przywracamy czarny kolor pierwszego planu 17. Klikamy dwukrotnie narzędzie Ołówek 18. W polu Rozmiar wpisujemy 15 px 19. Z wciśniętym klawiszem Shift klikamy w wierzchołkach łamanej fragmenty uszu sarny, tak jak na rysunku 57 Rysunek 57. Wykorzystanie narzędzia Ołówek 20. W Przyborniku klikamy narzędzie Ołówek 21. Klikając z wciśniętym klawiszem Shift, obrysowujemy kontury oczu sarny, tak jak poniżej Rysunek 58. Rysowanie konturów oczu sarny

32 [31/34] GIMP 22. Wypełniamy kontury kolorem czarnym, tak jak na rysunku Rysunek 59. Wypełnienie kolorem pierwszego planu 23. Zmieniamy kolor pierwszoplanowy na biały 24. W Przyborniku klikamy dwukrotnie narzędzie Ołówek 25. W polu Rozmiar wpisujemy 3 px 26. Z wciśniętym klawiszem Shift rysujemy łamaną wewnątrz oczu sarny, tak jak na rysunku 60 Rysunek 60. Obrys konturu oczu sarny 27. W Przyborniku klikamy narzędzie Zaznaczanie eliptyczne 28. Przenosimy się na obraz i zaznaczamy kółka 29. Wypełniamy je kolorem białym, tak jak na rysunku 61

33 [32/34] GIMP Rysunek 61. Wykorzystanie narzędzia Zaznaczanie eliptyczne 30. Używając narzędzia Ołówek narysujmy, a następnie wypełnijmy brakujące fragmenty rysunku Rysunek 62. Wykorzystanie narzędzia Ołówek Po wykonaniu tych wszystkich czynności otrzymamy poniższy obraz:

34 [33/34] GIMP Rysunek 63. Gotowy rysunek Zadanie Używając narzędzi do zaznaczania oraz wypełniania, naszkicuj poniższy fragment jezdni Rysunek 64. Fragment jezdni

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe

Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Obsługa programu Paint materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA

NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA NARZĘDZIA DO ZAZNACZANIA Narzędzia do zaznaczania Program Gimp pozwala zmieniać cały obrazek, wskazaną warstwę oraz wybrane jej fragmenty. Dzielenie obszaru warstwy na chroniony i edycyjny nazywamy zaznaczaniem.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia programu Paint

Narzędzia programu Paint Okno programu Paint Narzędzia programu Paint Na karcie Start znajduje się przybornik z narzędziami. Narzędzia te są bardzo przydatne w pracy z programem. Można nimi rysować i malować, kolorować i pisać,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Maskowanie i selekcja

Maskowanie i selekcja Maskowanie i selekcja Maska prostokątna Grafika bitmapowa - Corel PHOTO-PAINT Pozwala definiować prostokątne obszary edytowalne. Kiedy chcemy wykonać operacje nie na całym obrazku, lecz na jego części,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA

WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA 1 z 5 Link do instalacji Gimpa Gimp WSTĘP; NARZĘDZIA DO RYSOWANIA Menu w Gimpie znajduje się w oknie głównym Gimpa i w oknie obrazu. Dostępne jest również po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obraz.

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW

Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Ćw. I Projektowanie opakowań transportowych cz. 1 Ćwiczenia z Corel DRAW Celem ćwiczenia jest wstępne przygotowanie do wykonania projektu opakowania transportowego poprzez zapoznanie się z programem Corel

Bardziej szczegółowo

Program graficzny MS Paint.

Program graficzny MS Paint. Program graficzny MS Paint. Program graficzny MS Paint (w starszych wersjach Windows Paintbrush lub mspaint) aplikacja firmy Microsoft w systemach Windows służąca do obróbki grafiki. SP 8 Lubin Zdjęcie:

Bardziej szczegółowo

1. OPEN OFFICE RYSUNKI

1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1. 1 1. OPEN OFFICE RYSUNKI 1.1 Wiadomości podstawowe Po uruchomieniu programu Draw okno aplikacji wygląda jak na poniższym rysunku. Składa się ono z głównego okna, w którym edytuje się rysunek oraz czterech

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa ZS Sieniawa Andrzej Pokrywka. Ścieżki cz. 2. Rysunki z kreskówek. Autor: Joshua Koudys

Grafika komputerowa ZS Sieniawa Andrzej Pokrywka. Ścieżki cz. 2. Rysunki z kreskówek. Autor: Joshua Koudys Ścieżki cz. 2 Rysunki z kreskówek 1. Zaczynamy od stworzenia nowego obrazka na białym tle, o wymiarach np. 500x500 px. 2. Tworzymy nową warstwę o nazwie linie pomocnicze. 3. Tworzymy Eliptyczne zaznaczenie

Bardziej szczegółowo

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp

Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wstęp Cykl lekcji informatyki w klasie IV szkoły podstawowej Wstęp Poniżej przedstawiam cykl początkowych lekcji informatyki poświęconym programowi Paint. Nie są to scenariusze lekcji, lecz coś w rodzaju kart

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu GIMP poziom zaawansowany

Obsługa programu GIMP poziom zaawansowany Obsługa programu GIMP poziom zaawansowany Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Ms WORD Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe

LibreOffice Impress. Poziom podstawowy. Materiały szkoleniowe LibreOffice Impress Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki

Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Temat 1: GIMP selekcje, wypełnienia, ścieżki Program GIMP 2.8.10 można pobrać ze strony http://www.gimp.org/downloads/ Na systemy operacyjne od Windows XP po Windows 8.1 Zadanie 1. Selekcje i wypełnienia.

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe

Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Obsługa programu PowerPoint poziom podstawowy materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP. Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia. materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP materiały dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 18. Tworzenie ramki do zdjęcia W tym dwiczeniu wykonamy ciekawą i nietypową ramkę do zdjęcia.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji

Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Obsługa mapy przy użyciu narzędzi nawigacji Narzędzia do nawigacji znajdują się w lewym górnym rogu okna mapy. Przesuń w górę, dół, w lewo, w prawo- strzałki kierunkowe pozwalają przesuwać mapę w wybranym

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po obszarze roboczym

Przewodnik po obszarze roboczym Przewodnik po obszarze roboczym Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. Projekty tworzone

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP

Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP Fotografia cyfrowa obsługa programu GIMP wskazówki dla osób prowadzących zajęcia komputerowe w bibliotekach Cz. 20. Efekty specjalne w fotografii Kolorowy element na szarobiałym tle Otwieramy obraz w programie

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. wprowadzenie

CorelDRAW. wprowadzenie CorelDRAW wprowadzenie Źródło: Podręcznik uŝytkownika pakietu CorelDRAW Graphics Suite 12 Rysowanie linii 1. Otwórz program CorelDRAW. 2. Utwórz nowy rysunek i zapisz go w swoich dokumentach jako [nazwisko]_1.cdr

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A

PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A PROJEKT WIZYTÓWKI WIZYTÓWKA A 1. Za pomocą polecenia Otwórz otwieramy plik Organic logo.cdr. Na pasku Właściwości w polu Typ i rozmiar papieru wybieramy Wizytówka. 2. Następnie ustawiamy orientację papieru

Bardziej szczegółowo

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu

CorelDRAW. 1. Rysunek rastrowy a wektorowy. 2. Opis okna programu 1. Rysunek rastrowy a wektorowy CorelDRAW Różnice między rysunkiem rastrowym (czasami nazywanym bitmapą) a wektorowym są olbrzymie. Szczególnie widoczne są podczas skalowania (czyli zmiany rozmiaru) rysunku

Bardziej szczegółowo

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2)

GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zjazd 1 GIMP Grafika rastrowa (Ćwiczenia cz. 2) Zaznaczenia Aby zacząć profesjonalnie rysować w programie GIMP należy opanować tematykę zaznaczeń. Zaznaczenia (inaczej maski) służą do zaznaczania obszarów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie

Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie Podstawy Photoshopa - warstwy, zaznaczanie, zmiana kolorystyki obrazka, szybkie operacje, szparowanie Ctrl+Z cofnięcie jednej operacji Panel Historia (Okno -> Historia) pozwala anulować dużą liczbę zmian

Bardziej szczegółowo

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e

Wstęp do GIMP wycinanie obiektu z obrazka, projekt napisu. Rozpoczynamy prace w GIMP-e Rozpoczynamy prace w GIMP-e 1. Odpalamy program GIMP szukamy go albo na pulpicie albo w programach (ikonka programu widoczna w prawym górnym rogu). 2. Program uruchamia się na początku widzimy tzw. Pulpit

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Gradient 2014-12- 27 Spis treści Gradient... 2 Opcje narzędzia... 2 Edytor gradientów... 8 Wypełnianie dokumentów i zaznaczeń gradientem... 12 Wykonał gladiatorx1

Bardziej szczegółowo

WordPad Materiały szkoleniowe

WordPad Materiały szkoleniowe WordPad Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie. Działania szkoleniowe na rzecz

Bardziej szczegółowo

Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015

Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015 Adam Dudek, Systemy Multimedialne 2015 Logo GIMPA sympatyczna maskotka o imieniu WILBER. 1 3 4 2 5 1. Narzędzia główne zestaw przycisków z symbolami używany do wybierania narzędzi 2. Opcje narzędzi zawartość

Bardziej szczegółowo

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Jak zwykle, podczas otwierania nowego projektu, zaczynamy od ustawienia warstw. Poniższy rysunek pokazuje kolejne kroki potrzebne

Bardziej szczegółowo

Opis implementacji: Poznanie zasad tworzenia programów komputerowych za pomocą instrukcji języka programowania.

Opis implementacji: Poznanie zasad tworzenia programów komputerowych za pomocą instrukcji języka programowania. Nazwa implementacji: Robot biedronka Autor: Jarosław Żok Opis implementacji: Poznanie zasad tworzenia programów komputerowych za pomocą instrukcji języka programowania. Gra została zaimplementowana z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe

LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe LibreOffice Writer Poziom podstawowy Materiały szkoleniowe Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

CorelDraw - Edytor grafiki wektorowej

CorelDraw - Edytor grafiki wektorowej CorelDraw - Edytor grafiki wektorowej Rodzaje grafik Obecnie możemy spotkać się z dwoma rodzajami grafik: grafiką rastrową (zwaną również grafiką bitmapową) oraz grafiką wektorową. W grafice rastrowej

Bardziej szczegółowo

Gimp - poznaj jego możliwości!

Gimp - poznaj jego możliwości! Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Gimp - poznaj jego możliwości! Gimp to program do tworzenia grafiki bitmapowiej - daje ogromne możliwości, a do tego jest darmowy! Spróbuj skorzystać z możliwości, jakie

Bardziej szczegółowo

Praca z układem projektu

Praca z układem projektu Praca z układem projektu Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

GIMP. Odręczne zaznaczanie obszarów (F) - Narzędzie to słuŝy do swobodnego definiowania zaznaczeń.

GIMP. Odręczne zaznaczanie obszarów (F) - Narzędzie to słuŝy do swobodnego definiowania zaznaczeń. CZĘŚĆ I GIMP Celem zajęć jest nabycie umiejętności zaznaczania i modyfikowania dowolnych obszarów fotografii cyfrowych poprzez wykorzystanie narzędzi selekcji dostępnych w programie GIMP Selekcja jest

Bardziej szczegółowo

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy:

W niniejszym samouczku przedstawiono sposób tworzenia logo dla wymyślonej kawiarni. Tak będzie wyglądać ostateczny efekt pracy: Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

w programie Baltie 1. Uruchamiamy program komputerowy Praca z komputerem to praca z programami komputerowymi. Każdy program trzeba uruchomić.

w programie Baltie 1. Uruchamiamy program komputerowy Praca z komputerem to praca z programami komputerowymi. Każdy program trzeba uruchomić. Temat 1 Budujemy sceny w programie Baltie 1. Uruchamiamy program komputerowy Praca z komputerem to praca z programami komputerowymi. Każdy program trzeba uruchomić. Przykład 1 Aby uruchomić program komputerowy,

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D

RYSUNEK TECHNICZNY I GEOMETRIA WYKREŚLNA INSTRUKCJA DOM Z DRABINĄ I KOMINEM W 2D Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska INSTRUKCJA KOMPUTEROWA z Rysunku technicznego i geometrii wykreślnej RYSUNEK TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Praca z tabelami

Zadanie 3. Praca z tabelami Zadanie 3. Praca z tabelami Niektóre informacje wygodnie jest przedstawiać w tabeli. Pokażemy, w jaki sposób można w dokumentach tworzyć i formatować tabele. Wszystkie funkcje związane z tabelami dostępne

Bardziej szczegółowo

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie.

Pokażę w jaki sposób można zrobić prostą grafikę programem GIMP. 1. Uruchom aplikację GIMP klikając w ikonę na pulpicie. Tworzenie grafiki Jest wiele oprogramowania służącego tworzeniu grafiki. Wiele z nich daje tylko podstawowe możliwości (np. Paint). Są też programy o rozbudowanych możliwościach przeznaczone do robienia

Bardziej szczegółowo

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM

Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Rysowanie Części 2D Lekcja Pierwsza Podczas tej lekcji przyjrzymy się, jak wykonać poniższy rysunek przy pomocy programu BobCAD-CAM Na wstępie należy zmienić ustawienia domyślne programu jednostek miary

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła

TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła TECHNIKI MULTIMEDIALNE LABORATORIUM GIMP: Projektowanie tła 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia tła poprzez wykorzystanie funkcji dostępnych w programie GIMP. 2. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Główne elementy zestawu komputerowego

Główne elementy zestawu komputerowego Główne elementy zestawu komputerowego Monitor umożliwia oglądanie efektów pracy w programach komputerowych Mysz komputerowa umożliwia wykonywanie różnych operacji w programach komputerowych Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Kurs Adobe Photoshop Elements 11

Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Kurs Adobe Photoshop Elements 11 Gladiatorx1 Kształty, kształty własne 2015-01- 01 Spis treści Wstęp... 2 Kształty... 2 Opcje narzędzia... 2 Rysujemy kształty... 5 Opcje dodawania, odejmowania obszaru

Bardziej szczegółowo

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji

4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4-82 4.6 OpenOffice Draw tworzenie ilustracji 4.6.1 Podstawowe informacje o grafice komputerowej Istnieją dwa rodzaje grafiki komputerowej: mapy bitowe (grafika rastrowa), grafiki wektorowe. Mapy bitowe

Bardziej szczegółowo

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18

GIMP. Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 18 Ćwiczenie nr 6 efekty i filtry Tak, jak każdy program graficzny GIMP posiada wbudowane narzędzia umożliwiające osiągnięcie różnego rodzaju efektów. Dostępne są one w menu edytowanego rysunku [filtry].

Bardziej szczegółowo

Samouczek edycji dokumentów tekstowych

Samouczek edycji dokumentów tekstowych 1. Różne sposoby zaznaczania tekstu. Najprostszą czynnością, którą możemy wykonać na zaznaczonym tekście, jest jego usunięcie. Wystarczy nacisnąć klawisz Delete lub Backspace. Aby przekonać się, jak to

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego str. 1

Spis treści. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego str. 1 Fotografi a Aut or kapr ogr amuz aj ęć: i nż.wer oni kasabi ni ewi cz Pr oj ektwspół f i nansowanyześr odkówuni ieur opej ski ejwr amacheur opej ski egofunduszuspoł ecznego Spis treści 1. GIMP... 2 1.1

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Kliknij myszką w trójkąt, aby otrzymać dostęp do uchwytów obrotów:

Ćwiczenie nr 1. Kliknij myszką w trójkąt, aby otrzymać dostęp do uchwytów obrotów: Ćwiczenie nr 1 Wybierz narzędzie wielokąt, ustaw na pasku własności liczbę boków równą 3 i z pomocą klawisza Ctrl narysuj trójkąt równoboczny, po czym naciśnij spację, aby przełączyć się na wskaźnik: Kliknij

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH

OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH OPERACJE NA PLIKACH I FOLDERACH Czym są pliki i foldery? krótkie przypomnienie Wszelkie operacje można przedstawić w postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystywane są bity - ciągi zer i jedynek. Zapisany

Bardziej szczegółowo

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora

Symbole graficzne. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora Symbole graficzne. Uruchamiamy i konfigurujemy program MegaCAD 16.01. 1. Rezystor Rysujemy symbol graficzny rezystora 1.1. Rysujemy prostokąt Rysujemy prostokąt o wymiarach: 6x2 mm. a) ołówek nr 1 (L1;

Bardziej szczegółowo

Opis Edytora postaci Logomocji

Opis Edytora postaci Logomocji Opis Edytora postaci Logomocji Przyciski na pasku narzędzi Przyciski Wygląd Opis W Edytorze postaci można otwierać pliki o rozszerzeniach: Otwórz plik postaci lgf (plik Edytora postaci), imp (plik projektu

Bardziej szczegółowo

Zaznaczenie prostokątne. Zaznaczenie eliptyczne. Tekst. Okno warstw. Wypełnienie kubełkiem. Gradient. Kolor pierwszo i drugoplanowy

Zaznaczenie prostokątne. Zaznaczenie eliptyczne. Tekst. Okno warstw. Wypełnienie kubełkiem. Gradient. Kolor pierwszo i drugoplanowy Narzędzia, które wykorzystasz przy tworzeniu swojego obrazu Zaznaczenie prostokątne Zaznaczenie eliptyczne Tekst Wypełnienie kubełkiem Okno warstw Gradient Kolor pierwszo i drugoplanowy Okno obszar roboczy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej

Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej Projekt współfinansowany ze środków budŝetu państwa i Europejskiego Fundusz Społecznego Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauczania informatyki i technologii informacyjnej GIMP - Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pokaz album w Logomocji

Jak przygotować pokaz album w Logomocji Logomocja zawiera szereg ułatwień pozwalających na dość proste przygotowanie albumu multimedialnego. Najpierw należy zgromadzić potrzebne materiały, najlepiej w jednym folderze. Ustalamy wygląd strony

Bardziej szczegółowo

Metaliczny button z deseniem.

Metaliczny button z deseniem. Metaliczny button z deseniem. Tutorial w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz http://www.porady.wm

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie

Tworzenie nowego dokumentu. Ćwiczenie WARSTWY Tworzenie nowego dokumentu Ćwiczenie 1. Utwórz nowy dokument. Z menu Plik okna Przybornika wybierz polecenie Nowy. W wyświetlonym oknie dialogowym Utworzenie nowego obrazu wprowadź następujące

Bardziej szczegółowo

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO

WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO WINDOWS XP PRO 1 WINDOWS XP PRO PLIK jest to ciąg informacji (bajtów) zapisany na nośniku zewnętrznym (dysku) pod określoną nazwą. Nazwa pliku może składać się z maksymalnie 256 znaków. W Windows XP plik

Bardziej szczegółowo

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel

Wstęp Arkusz kalkulacyjny Za co lubimy arkusze kalkulacyjne Excel SPIS TREŚCI Wstęp... 7 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 14 Excel 2007... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna... 25 4 Nawigacja i zaznaczanie...

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I

Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Wymagania edukacyjne - Informatyka w klasie I Poziom niski wyrażony cyfrą 2 wymagania konieczne. Uczeń ma duże trudności ze spełnieniem wymagań, potrzebuje częstej pomocy nauczyciela. Poziom dostateczny

Bardziej szczegółowo

Tworzenie szablonu pocztówki

Tworzenie szablonu pocztówki Tworzenie szablonu pocztówki W poniższym materiale została opisana jedna z metod wykonania pocztówki. Tworzymy nowy dokument wybierając z menu Plik>Nowy (File>New). W wyświetlonym oknie dialogowym ustalamy

Bardziej szczegółowo

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i

Inkscape. Menu. 1 SVG (ang. Scalable Vector Graphics) uniwersalny format dwuwymiarowej, statycznej i Inkscape Inkscape jest opesourceowym programem do tworzenia grafiki wektorowej. Autorzy Inkscape a twierdzą, że jego możliwości porównywalne są z możliwościami oferowanymi przez programy takie, jak Illustrator,

Bardziej szczegółowo

Prezentacje multimedialne. MS PowerPoint 2003

Prezentacje multimedialne. MS PowerPoint 2003 Prezentacje multimedialne MS PowerPoint 2003 Autokształt To prosty rysunek składający się z podstawowych figur geometrycznych, linii prostych itp. Autokształty Wstaw Rysunek Autokształty Pasek narzędzi

Bardziej szczegółowo

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1

AutoCAD 1. Otwieranie aplikacji AutoCAD 2011. AutoCAD 1 AutoCAD 1 Omówienie interfejsu programu AutoCAD (menu rozwijalne, paski przycisków, linia poleceń, linia informacyjna, obszar roboczy); rysowanie linii i okręgu; rysowanie precyzyjne z wykorzystaniem trybów

Bardziej szczegółowo

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku...

Wstęp Pierwsze kroki Pierwszy rysunek Podstawowe obiekty Współrzędne punktów Oglądanie rysunku... Wstęp... 5 Pierwsze kroki... 7 Pierwszy rysunek... 15 Podstawowe obiekty... 23 Współrzędne punktów... 49 Oglądanie rysunku... 69 Punkty charakterystyczne... 83 System pomocy... 95 Modyfikacje obiektów...

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

Metody stosowane w komputerowym rysowaniu

Metody stosowane w komputerowym rysowaniu Temat 7 Metody stosowane w komputerowym rysowaniu 1. Zaznaczamy fragment rysunku i przenosimy go w inne miejsce 2. Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment rysunku, wykorzystując Schowek 3. Korzystamy z

Bardziej szczegółowo

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM

Zaznaczanie komórek. Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Zaznaczanie komórek Zaznaczenie pojedynczej komórki polega na kliknięciu na niej LPM Aby zaznaczyć blok komórek które leżą obok siebie należy trzymając wciśnięty LPM przesunąć kursor rozpoczynając od komórki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE SZEŚCIANU. Sześcian to trójwymiarowa bryła, w której każdy z sześciu boków jest kwadratem. Sześcian

TWORZENIE SZEŚCIANU. Sześcian to trójwymiarowa bryła, w której każdy z sześciu boków jest kwadratem. Sześcian TWORZENIE SZEŚCIANU Sześcian to trójwymiarowa bryła, w której każdy z sześciu boków jest kwadratem. Sześcian ZADANIE Twoim zadaniem jest zaprojektowanie a następnie wydrukowanie (za pomocą drukarki 3D)

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na

Opis ikon OPIS IKON. Ikony w pionowym pasku narzędzi: Ikony te używane są przy edycji mapy. ta ikona otwiera szereg kolejnych ikon, które pozwalają na OPIS IKON Poniższa instrukcja opisuje ikony w programie Agrinavia Map. Funkcje związane z poszczególnymi ikonami, można również uruchomić korzystając z paska narzędzi. Ikony w pionowym pasku narzędzi:

Bardziej szczegółowo

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop

Gimp. Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Gimp Program do grafiki rastrowej odpowiednik płatnego programu Photoshop Narzędzia do zaznaczania Lasso Różdżka Kadrowanie Efekty Efekt rozbitego szkła 1) Otwórz dowolne zdjęcie 2. Tworzymy nową, przezroczystą

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Pasek narzędziowy - rysowanie

Pasek narzędziowy - rysowanie Pasek narzędziowy - rysowanie Jednym z najczęściej wykorzystywanych narzędzi przy tworzeniu prezentacji multimedialnych są narzędzia do tworzenia obiektów graficznych. Aby była możliwość korzystania z

Bardziej szczegółowo