ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia

2

3 Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23 Zamówienia wewnętrzne Generowanie zamówień 4-35 Zamówienia cykliczne 4-41 Kartoteki 4-43 Kontrahenci Zakładanie grupy kontrahentów 4-44 Dodawanie kontrahenta 4-48 Ustawienia alternatywne 4-54 Edycja i usuwanie kontrahenta z magazynu 4-58 Import z DBF Towary Zakładanie grupy towarów 4-61 Dodawanie towaru 4-66 Opakowania zwrotne 4-72 Cechy artykułu 4-74 Receptury Tworzenie receptury 4-77 Edycja i usuwanie receptury 4-79 Filie Magazyny Lokalizacje towarów Kasy Rachunki bankowe Słowniki 4-93 Kody dokumentów magazynowych Sprzedaż i Magazyn 4-96 Jednostki miar Cechy artykułów Rodzaje cen Rodzaje rabatów Opakowania zbiorcze Dodatkowe koszty importu Rodzaje transakcji Rodzaje transportu Warunki dostaw Sposoby zapłaty Metody płatności Stawki VAT Waluty Tabele kursowe Wzorce opisów Znaczniki Tabele odsetek Państwa Zestawienia System wydruków

4

5 Zamówienia Program umożliwia obsługę zamówień. Obsługa zamówień od odbiorcy, obsługa zamówień do dostawcy z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania. Zamówienia wystawiane są z symbolami i nazwami towarów dostawcy. Możliwy jest również import pozycji z zamówienia do faktury zakupu lub sprzedaży. Wystawianie faktur pro forma oraz dokumentu potwierdzenia odbioru zamówienia. Wydanie i sprzedaż towaru na podstawie zamówienia. Zakup towaru na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia Rezerwacja towarów na podstawie zamówień z uwzględnieniem terminu ich realizacji. Kontrolowany jest stan realizacji zamówień oraz możliwa jest blokada zamówienia dla klienta (blokada ręczna lub automatyczna). W niniejszym rozdziale omówione zostaną wszystkie wymienione wyżej funkcje programu. Zamówienia 4-1

6 4-2 Zamówienia

7 Zamówienia od odbiorców Funkcja ta umożliwia obsługę zamówień od odbiorców z możliwością ich częściowego lub całościowego rozliczania i modyfikowania. Aby wystawić zamówienie od odbiorcy należy: 1. Uruchomić opcję Zamówienia/Zamówienia od odbiorców lub nacisnąć klawisze [Ctrl+F3] 2. Nacisnąć przycisk [DODAJ] 3. Pojawi się następujące okno: Nagłówek zamówienia Numer dokumentu Pozycje zamówienia Podsumowanie wartości zamówienia Okno to składa się z trzech części: Nagłówka informacja o odbiorcy, nabywcy, akwizytorze, osobie upoważnionej, dokumencie, walucie, płatności oraz cenie i rabatach zamówienia. Pozycji zamówienia informacja o zamawianych towarach, usługach, recepturze. Podsumowanie wartości zamówienia informacja o wartości netto, brutto oraz kwota VAT-u pozycji zamawianych w złotówkach lub, jeśli wybrano inną walutę, również w tej walucie. Zamówienia 4-3

8 Rola poszczególnych pól edycyjnych w oknie Zamówienie od odbiorcy zostanie omówiona w poniższej tabeli. Tabela 7 Nazwa Zamówienie klienta: Odbiorca: Odbiorca Nabywca: Nabywca Osoba upoważniona: Osoba upoważniona Akwizytor: Akwizytor Powiązane dokumenty: Numer zamówienia wg. nabywcy Numer szansy sprzedaży Numer oferty Numer umowy Informacje w oknie Zamówienie od odbiorcy : Znaczenie Nazwa kontrahenta, który składa zamówienie. W pozycji Nazwa wpisujemy ręcznie lub wybieramy z listy odbiorcę (przycisk ) lub, jeśli istnieje taka potrzeba, wprowadzamy nowego kontrahenta (przycisk [DODAJ] w kartotece kontrahentów). Po uruchomieniu listy kontrahentów należy wskazać właściwego kontrahenta i nacisnąć przycisk [WYBIERZ]. Po wybraniu kontrahenta z listy program przeniesie jego dane na dokument, tj.: nazwę pełna, numer NIP, kod kreskowy, ulicę, dom, lokal, kod, miasto, państwo. Program samodzielnie odszuka kontrahenta, jeśli wypełnimy jedno z pól: Nazwa skrócona odbiorcy NIP Kod kreskowy Jeśli wpisana nazwa będzie niepoprawna, program otworzy kartotekę kontrahentów. Nazwa firmy będącej nabywcą towaru z zamówienia. Domyślnie odbiorca. Jeśli chcemy zmienić nabywcę, należy uruchomić przycisk (przedtem należy kliknąć na pole Nazwa ) i wybrać nabywcę z kartoteki. Imię i nazwisko domyślnej osoby upoważnionej do podpisu dokumentu. Lista osób dostępna jest po uruchomieniu przycisku. Po otworzeniu okna Osoba upoważniona przycisk będzie niewidoczny, ukaże się dopiero wtedy, gdy klikniemy na pole Osoba upoważniona. Domyślny akwizytor przypisany do płatnika lub wybrany z listy (przycisk - po kliknięciu na polu Nazwa ). Po uruchomieniu przycisku istnieje możliwość wprowadzania nowego akwizytora. Do akwizytora przypisana jest odpowiednia prowizja (podana w procentach). Prowizję można wpisać lub zmienić ręcznie. Numer szansy sprzedaży na podstawie której wygenerowano zamówienie. Zamówienie powinno być skojarzone z Szansą sprzedaży. Dokument, który został przypisany do szansy sprzedaży skojarzony może być z ofertą która jest do niej przypisana. Można skojarzyć ofertę z zamówieniem wystawiąjąc dokument zamówienia. Numer umowy z odbiorcami skojarzony przez dokument zamówienia. 4-4 Zamówienia

9 Tabela 7 Nazwa Dokument: Dokument Sygnatura Płatność: Płatność Waluta: Waluta Informacje w oknie Zamówienie od odbiorcy (ciąg dalszy): Znaczenie Wyświetla domyślny kod zamówienia. Jeżeli użytkownik zdefiniował inny kod dokumentu niż standardowy w opcji Słowniki/ Kody dokumentów/sprzedaż Magazyn będzie można go tu podać. W tym celu należy kliknąć myszą na polu Kod dok. gdy ukaże się przycisk, wybrać z listy odpowiedni kod dokumentu. W programie, jeśli zaistnieje potrzeba, można stosować własne rodzaje (sygnatury) zamówień, które użytkownik może sam zdefiniować w opcji Słowniki /Kody dokumentów magazynowych. Numeracja zamówień uzależniona jest od wybranego kodu dokumentu, a format numeru wg skonstruowanego przez użytkownika zamówienia. Program podpowiada kolejny numer zamówienia. Istnieje możliwość zmiany numeru dokumentu i wpisania właściwego numeru ręcznie (pozycja Numer ). Zmiana standardowego kodu powoduje zmianę nazwy dokumentu oraz wygenerowanie nowego numeru wg odpowiedniej maski numeracji. Maska numeru będzie widoczna po otwarciu okna Numer (przycisk ). Wpisujemy lub wybieramy z kalendarza (przycisk - pojawi się po kliknięciu na polu daty): datę wystawienia, realizacji (planowana data realizacji zamówienia) oraz datę ważności rezerwacji zamówienia(data ważności rezerwacji towaru w magazynie. Po jej przekroczeniu rezerwacje towarów mogą być anulowane przez funkcje systemu). Domyślnie ustawia się bieżąca data. Istnieje możliwość wpisania dowolnej własnej sygnatury. Numer ten będzie drukowany na dokumencie. Informacja o sposobie płatności na zamówieniu od odbiorcy. Jeśli w kartotece kontrahenta, który zamawia towar, ustawimy domyślny rodzaj sposobu zapłaty, pole to wypełni się automatycznie. Jeśli nie, należy wybrać odpowiedni sposób płatności kontrahenta (przycisk - pojawi się, jeśli klikniemy na pole Sposób płatności ). Sposoby płatności są pobierane ze słownika sposobów zapłaty. Na podstawie sposobu zapłaty program wylicza termin płatności. Po dodaniu dokumentu domyślną walutą będzie złotówka. Korzystając z przycisku (przycisk będzie widoczny po kliknięciu na polu Waluta ) można wybrać lub zmienić odpowiednią dla dokumentu walutę. W pozycji Tabela kursowa znajduje się domyślna tabela. Na podstawie Daty wystawienia oraz Daty ważności program automatycznie dokonuje wyboru odpowiedniej tabeli kursowej. Aby zmienić tabelę kursową należy nacisnąć przycisk. W pozycji Kurs ukaże się wybrany kurs waluty. Domyślnie 1. Zamówienia 4-5

10 Tabela 7 Nazwa Informacje w oknie Zamówienie od odbiorcy (ciąg dalszy): Znaczenie Wyliczanie wartości dokumentu: Sposób liczenia Sposób naliczania podatku VAT. Zgodnie z podstawą prawną (Rozp. Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dz.U z późn. zm.; ost. zm. Dz.U ) mamy do wyboru trzy warianty obliczania podatku: a) od netto. Podatek obliczany jest od sumy kwoty netto na fakturze. Sumuje się kwoty netto podlegające poszczególnym stawkom i od tych sum nalicza podatek. b) od sumy. Sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku. c) od brutto - jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto, - kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru: KP = (WB SP)/(100 + SP) gdzie: KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatkowe, WB - oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatkowe, SP - oznacza stawkę podatku od towarów i usług, - sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe. Zamówienie: Planowany termin realizacji Rzeczywisty termin realizacji Data ważności rez.: Realizuj całość (generator) Priorytet Planowa data realizacji zamówienia. Data realizacji i rzeczywistego zrealizowania zamówienia pozwoli kontrolę spóźnień. Data kiedy rzeczywiście zrealizowano zamówienie. Data realizacji i rzeczywistego zrealizowania zamówienia pozwoli kontrolę spóźnień. Data rzeczywistego zrealizowania zamówienia uzupełnia się automatycznie po wystawieniu dokumentu sprzedaży lub WZ skojarzonego z tym zamówieniem. Pozycje zamówienia mogą zostać zarezerwowane. Należy podaż datę ważności rezerwacji. Opcja używana jedynie do automatycznego realizowania zamówień. W innych przypadkach zaznaczenie tej opcji nie ma żadnego znaczenia. Jeśli opcja jest zaznaczona, program zrealizuje zamówienie tylko w całości tzn. gdy zamówienie opiewa na 3 sztuki towaru a w magazynie jest 2 sztuki - zamówienie nie zostanie zrealizowane. Zamówienie będzie zrealizowane jeśli w magazynie będzie co najmniej 3 sztuki. Spełnia rolę informacyjną. Użytkownik w zależności od wagi zamówienia ustawia jego priorytet od 0 do 5. Im wyższy priorytet tym ważniejsze zamówienie. Istnieje możliwość sortowania zamówień po priorytecie. 4-6 Zamówienia

11 Tabela 7 Nazwa Ceny i rabaty: Rodzaj ceny Pozycje dokumentu Pozycje Uwagi: Uwagi Znaczniki: Znaczniki Załączniki Załączniki Informacje w oknie Zamówienie od odbiorcy (ciąg dalszy): Znaczenie Domyślny rodzaj ceny, proponowany na zamówieniu na podstawie ustawień w kartotece kontrahenta. Można go zmienić korzystając z przycisku ( pojawi się on po kliknięciu na polu Rodzaj ceny"). Należy wybrać odpowiedni sposób liczenia ceny ( przycisk - pojawi się on po kliknięciu na polu Sposób liczenia"). Do wyboru: do netto, brutto, sumy. Jeśli kontrahentowi przysługuje rabat wybieramy odpowiedni rodzaj rabatu (stały rabat dla odbiorcy proponowany na podstawie ustawień w kartotece kontrahenta). Po kliknięciu białego pola Rodzaj rabatu" pojawi się przycisk z możliwością wyboru lub zmiany określonego rabatu. Zmiana tytułu rabatu nie powoduje zmiany w istniejących pozycjach dokumentu, jest on podpowiadany tylko przy dopisywaniu towarów. Wyjątkiem jest nadanie rabatu progowego wtedy rabaty są usuwane ze wszystkich pozycji dokumentu. Informacje o: towarze, usłudze, opakowaniu, licencji. Zawierają: nazwę towaru, skrót alternatywny, jednostkę miary, rozmiar, ilość zamawianą, ilość zrealizowana, rezerwację, datę ważności rezerwacji, cenę katalogową, walutę ceny katalogowej, cenę sprzedaży, walutę dokumentu, rabat, cenę netto po rabacie, VAT, cenę brutto po rabacie, prowizję akwizytora. Procedura dodawania poszczególnych pozycji asortymentowych oraz import z zamówienia klienta został omówiony w dalszej części niniejszej instrukcji. Dowolna informacja wpisana przez użytkownika. Do każdego dokumentu może być przypisany jeden lub kilka znaczników. Znaczniki dają możliwość księgowania wybranych dokumentów lub grupy dokumentów na dowolnie oznaczone konto. Można stworzyć wzorzec, który pomija znaczniki, wówczas księgowanie dokumentów o wybranym kodzie odbywa się na jedno ustalone w schemacie konto. Można też stworzyć wzorzec, w którym dokumenty posiadające znacznik lub wybrane znaczniki będą księgowane na specjalne konto. Można stworzyć schemat bez znaczników i schemat ze znacznikami. Eksportując dane magazynowe, program sprawdza schemat wzorca księgowania. Czy wg schematu księgowanie ma się odbyć na jedno wspólne konto, czy ma specjalne konta zgodne ze znacznikami. Poprzez załączniki program umożliwia podpinanie dowolnych plików z bazy danych lub zamapowanych dysków sieciowych (utworzonych jako folder współdzielony) do dowolnie wybranych dokumentów. Aby stworzyć własny wirtualny dysk należy skorzystać z narzędzia dostępnego z poziomu administratora. Po uruchomieniu okna Wirtualny system plików w systemie administrator widoczne będą wirtualne przestrzenie dyskowe. Zamówienia 4-7

12 Tabela 7 Nazwa Załączniki Załaczniki Alarmy: Informacje w oknie Zamówienie od odbiorcy (ciąg dalszy): Znaczenie Przy pierwszym uruchomieniu programu będzie tam jedynie dostęp do bazy danych aktualnej firmy. Nie można utworzyć innego udziału umieszczonego w bazie danych. Istnieje możliwość dodawania dowolnej ilości udziałów (dysków wirtualnych), na których pliki przechowywane są w folderach. Folderem współdzielnym może być każdy zamapowany dysk sieciowy. Aby przeglądać zawartość wirtualnych dysków należy wybrać z menu opcję Administracja/Eksplorator systemu plików. Program umożliwia dodawanie alarmów dla dokumentu. Można tu umieszczać wszelkie informacje do przekazania w trybie alarmowym. Alarm może być aktywny przez pewien okres czasu lub bez ograniczeń czasowych. Alarm pojawia się przy edycji dokumentu. 4. Nacisnąć przycisk [DODAJ], aby wprowadzić pozycję towarową. 5. Wybrać odpowiednią pozycję: Dopisz artykuł Dopisz usługę Dopisz recepturę Dopisz poprzez kartotekę artykułów Jeśli użytkownik wybierze towar lub usługę pojawi się okno: Wybierz towar Cena katalogowa oraz rabat dla towaru Cena sprzedaży oraz ilości Naciśnij, aby pokazać ilości i ceny własne oraz kontrahenta lub porównać ze sobą. 4-8 Zamówienia

13 Rola poszczególnych pól w oknie Pozycja zamówienia odbiorcy zostanie omówiona w poniższej tabeli. Tabela 8 Nazwa Informacje w oknie Pozycja zamówienia od odbiorcy : Znaczenie Pozycja zamówienia klienta: Identyfikator W pozycji Identyfikator wpisujemy ręcznie lub wybieramy z kartoteki usługę. Program umożliwia wyszukanie usługi (klawisze ) po: Indeksie własnym/ indywidualnym kontrahenta Indeksie 2 Nazwie własnej Nazwie własne/ indywidualnej kontrahenta Kodzie kreskowym Stan w magazynie\ dostawie: W magazynie\ dostawie W jednostkach kontrahenta Program udostępnia na bieżąco stan towaru w magazynie lub wybranej dostawie. Znajduje się tu również informacja o rezerwacji towaru. Wszystkie informacje podawane są w jednostkach własnych i jednostkach kontrahenta. Ilość zamówiona własna\ kontrahenta: Opak. zbiorczych Jeśli towar ma opakowania zbiorcze można podać ilość opakowań zbiorczych lub ilość w jednostce własnej lub jednostce kontrahenta (jeśli towar ma Jedn. własna ustawienia alternatywne dla kontrahenta) Zamawiana ilość towaru. Wprowadzamy ilość zamawianego przez klienta towaru. Może być to taka ilość, której nie ma na stanie magazynowym lub częściowo jest na stanie. Cena katalogowa(kontrahenta/własna) Rodzaj ceny Cena katalogowa brutto Cena brutto przed rabatem Cena katalogowa towaru pobierana wg ustawień ceny alternatywnej lub domyślnej ceny dla kontrahenta. Można ją zmienić przyciskiem lub wprowadzić nową ceną otwierając słownik rodzajów cen (przycisk ) lub swoją cenę wpisać ręcznie. Ilość do rezerwacji własna\ kontrahenta): Opak. zbiorczych Jedn. kontrahenta\ własna Jeśli towar nie posiada podzielnych jednostek miar pozycja ta będzie nieaktywna. Można zarezerwować towar podając na zamówieniu ilość towaru\ opakowań zbiorczych do rezerwacji. Jeśli w parametrach firmy zaznaczymy opcję Czy limitować rezerwacje do aktualnego stanu magazynu? podczas wystawiania faktury sprzedaży i importu danych z zamówienia program zdejmie z magazynu tylko taką ilość towaru jaka znajduje się aktualnie w magazynie. Nie rezerwuje towaru dla tego kontrahenta. W przypadku, gdy opcja jest nie zaznaczona program rezerwuje całą ilość towaru z zamówienia, tzn. podczas wystawiania faktury sprzedaży i importu pozycji z zamówienia zdejmuje taką ilość towaru, jaka jest w magazynie a pozostałą rezerwuję (jeśli ilość zamawiana przewyższa stan). Ważną rolę w tym systemie odgrywa data rezerwacji, do jakiej towar jest rezerwowany. Po przekroczeniu tej daty towar przestaje być rezerwowany. Zamówienia 4-9

14 Tabela 8 Informacje w oknie Pozycja zamówienia od odbiorcy (ciąg dalszy): Nazwa Znaczenie Ilość do rezerwacji własna\ kontrahenta): Opak. zbiorczych Jedn. kontrahenta\ własna Rabat: Po przyjęciu towaru na magazyn towar ten jest rezerwowany (przetrzymywany) tylko dla tego kontrahenta i jego zamówienia. Inni kontrahenci nie mogą kupić tego towaru, chyba że w magazynie jest jego więcej niż rezerwowana ilość. Gdyby zdarzyła się sytuacja, że ten sam towar zastał zarezerwowany dla różnych kontrahentów, o tym dla kogo jest ten towar decyduje kolejność wystawienia faktury (data faktury z importowaną pozycja zamówienia). Rodzaj rabatu Rabat Cena sprzedaży (kontrahenta\ własna): Cena netto Stawka VAT Cena brutto Data ważności rezerwacji: Rabat pobierany jest z nagłówka dokumentu, jeśli go tam nie ma, to z kartoteki towaru. Jeśli nie ma go również w kartotece, rabat pobierany jest z opcji firmy. Rabat można zmienić, po przez wybór innej pozycji rabatu (przycisk ). Korzystając ze słownika rabatów można wprowadzić nowy rabat (przycisk ). Można wpisać procentową wartość rabatu ręcznie. Opcja jest niedostępna, jeśli w nagłówku zamówienia podano rabat typu progowego. Cena netto jest to cena towaru bez podatku VA,T po uwzględnieniu rabatu. Domyślna wysokość stawki VAT wprowadzona podczas dodawania towaru do kartoteki, podpowiadana przy dopisywaniu towaru na dokument. Może być wybrana z listy słowników stawek VAT przez naciśnięcie lub. Opcja niedostępna, jeśli zamówienie jest w walucie. Cena brutto jest ceną towaru z naliczonym podatkiem VAT. Data ważności rezerwacji Prowizja akwizytora: Prowizja Uwagi: Uwagi Należy wpisać lub wybrać z kalendarza ( przycisk ) datę ważności rezerwacji. Data ta spełnia bardzo ważną rolę w systemie dla pozycji rezerwowanych. Jeśli rezerwacja nie przekroczyła daty wazności towar jest ściśle chroniony dla tego zamówienia. Po przekroczeniu daty ważnośći rezerwacja tracji na wartości, towar przestaje być rezerwowany. Data rezerwacji musi być większa od daty bieżącej, inaczej rezerwacja będzie nieważna. Datę ważności rezerwacji można stale przedłużać. Prowizja akwizytora pobierana jest z kartoteki lub po wybraniu akwizytora w główce dokumentu może być pobierana wraz z towarem. Dodatkowe uwagi dotyczące towaru. Uwaga Wskazówka Program umożliwia przyjęcie zamówienia na towary i usługi, które są lub których nie ma w magazynie. Przy zamówieniach towaru program nie sprawdza stanu magazynowego Zamówienia

15 Wskazówka Zamawiając towar, którego nie ma w kartotece, możemy dodać go do listy bez konieczności zamykania dokumentu. Rezerwacje towaru działają na dwa sposoby, w zależności od opcji firmy. 1. Można zarezerwować towar, którego nie ma w magazynie. Zostanie on zdjęty z najbliższej dostawy po jej wprowadzeniu. 2. Program zmniejsza rezerwacje do aktualnego stanu magazynu. W obu przypadkach zarezerwowanego towaru nie można sprzedać (wydać na WZ/paragon/fakturę chyba, że będzie to import z danego zamówienia). Blokady nie dotyczą dokumentów magazynowych innych niż sprzedaż. Nie można zarezerwować konkretnego towaru z konkretnej dostawy np. towaru uszkodzonego, towaru ze specjalnej dostawy. Po zatwierdzeniu remanentu, jeśli opcje programu zabraniają rezerwacji na zaś, program odpowiednio zmniejszy rezerwacje (jeśli remanent/korekta zmniejsza ilości towarów Przy zamówieniach można stosować ceny promocyjne (zaznaczając taką opcję podczas importu pozycji z zamówienia). W przypadku wybrania pozycji Receptura pojawi się okno: Pozycje wybranej receptury Wybieramy odpowiednią recepturę produkcyjną (pozycja RECEPTURA). Program dopisze wszystkie pozycje receptury do dokumentu zamówienia. Jeśli chcemy zmienić dane dopisanego towaru (np. ilość, cena katalogowa itd.), należy na podświetlonej pozycji nacisnąć przycisk [EDYCJA]. Jeśli chcemy usunąć niepotrzebną pozycję wskazujemy towar i naciskamy przycisk [USUŃ]. Zamówienia 4-11

16 Podczas wystawiania zamówienia, można nie tylko wybrać wskazaną recepturę, ale również, jeśli istnieje taka potrzeba, dodać nową, poprawić już istniejącą lub w ogóle usunąć niepotrzebną. 6. Aby zatwierdzić wystawiany dokument zamówienia należy nacisnąć przycisk [ZAPISZ]. Rezygnując z zapisania danych nacisnąć przycisk [ANULUJ]. Przy realizacji zamówienia program umożliwia przeniesienie całości lub części specyfikacji towarowej do dokumentu magazynowego. Naciśnięcie przycisku [DODAJ] podczas tworzenia dokumentu magazynowego WZ lub dokumentu sprzedaży i wybranie z listy pozycji Importuj z zamówienia spowoduje wyświetlenie listy zamówień związanych z konkretnym kontrahentem. Należy wskazać właściwe zamówienie i nacisnąć przycisk [WYBIERZ]. Po wskazaniu zamówienia pojawi się specyfikacja towarów. W oknie Import pozycji zamówienia wpisujemy (jeśli jest inna niż podpowiadana) Ilość do realizacji i naciskamy przycisk [ZAPISZ]. Realizacja kolejnego zamówienia wymaga ponownego wykonania tych samych operacji. Przy realizacji zamówienia do odbiorcy na WZ-ce może się znaleźć co najwyżej taka ilość towaru, która jest do dyspozycji w magazynie (program nie dopuszcza ujemnych stanów magazynowych). Podczas dopisywania pozycji z zamówienia można zaznaczyć stosowanie cen promocyjnych. Po przeniesieniu towaru/usługi z zamówienia na dokument sprzedaży ta część pozycji będzie zaznaczona jako Ilość zrealizowana i w zależności od tego czy zrealizowano wszystkie pozycje zamówienia, czy tylko część, dokument otrzyma odpowiedni status (zrealizowany lub częściowo zrealizowany). W pozycji Ilość zamówiona znajduje się cała zamówiona ilość towaru. W pozycji Ilość zarezerwowana znajduje się ilość towaru: 1. Rezerwowana niezależnie od ilości stanu magazynowego jeśli w parametrach firmy nie oznaczymy opcji Czy limitować rezerwacje do aktualnego stanu magazynu? program rezerwuje towar w magazynie do ilości na zamówieniu. Towar w magazynie rezerwowany jest do momentu, kiedy nie zostanie zrealizowane zamówienie lub do czasu, gdy nie wygaśnie data ważności rezerwacji. Datę ważności rezerwacji można stale przedłużać. Dokładny opis ilości oraz daty rezerwacji znajduje się po wyżej (tabela 15 Pozycja zamówienia klienta ). 2. Rezerwowana do ilości stanu magazynowego jeśli w parametrach firmy oznaczono opcję Czy limitować rezerwacje do aktualnego stanu magazynu? program sprawdza stan towaru w magazynie i ostrzega, gdy jest mniejszy niż na zamówieniu: 4-12 Zamówienia

17 Nie rezerwuje towaru, którego nie ma w magazynie. Po zapisaniu zamówienia można przejrzeć wszystkie wystawione do tej pory zamówienia. Jeśli chcemy ograniczyć zakres ich przeglądania można skorzystać z drzewa dat, filtra lub innych właściwości programu dokładnie opisanych w rozdziale Metody przeglądania i wyszukiwania danych. W kolumnie Status w oknie Zamówienia od odbiorcy oznaczone są dokumenty: dokumenty zrealizowane całkowicie (czarny ptaszek w oknie) dokumenty zrealizowane częściowo (szary ptaszek w oknie) dokumenty nie zrealizowane (brak ptaszka w oknie) Wskazówka Program umożliwia kontrolę rozrachunków, ostrzegając o zaleganiu z płatnością przez danego klienta oraz o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu w momencie realizacji zamówienia (decydują ustawienia w kartotece kontrahentów na stronie Sprzedaż, pozycja Wartość progów ). Aby wydrukować zamówienie klienta należy kliknąć ikonę Po naciśnięciu tego przycisku mamy do wyboru wydruk: Faktury pro-forma Potwierdzenia zamówienia lub nacisnąć [Ctrl+D]. Jeśli na wydruku mają pojawiać się indeksy i nazwy towarów wg kontrahenta lub własne indeksy i nazwy towarów, w parametrach funkcji, przed wydrukiem ustawiamy ich drukowanie. Program umożliwia wydrukowanie stanu zamówień towarów w opcji Zestawienia/ Zestawienia. Przed wydrukiem tego zestawienia w parametrach funkcji można wybrać magazyn, kodu dokumentu, ustawienia daty początkowej, uwzględniając datę realizacji zamówień. Można wybrać konkretny towar lub grupę towarów. Więcej informacji... Szczegółowy opis edycji, usuwania i drukowania zamówienia został zamieszczony w rozdziale Obsługa programu. Zamówienia 4-13

18 Automatyczne realizowanie zamówień Automatyczne realizowanie zamówień polega na wystawianiu dokumentów wydania towaru (WZ), a w przyszłości również innych dokumentów sprzedaży (faktur VAT, faktur eksportowych, WDT) na podstawie zarejestrowanych zamówień od odbiorców. Użytkownik może wskazać konkretne zamówienia lub wybrać dowolne, ustawiając odpowiednie kryteria selekcji. Wyborem sterują następujące parametry: kod dokumentu, data wystawienia, data realizacji, status (zrealizowane, niezrealizowane) oraz stan (zamkniete, otwarte). Użytkownik może również wybrać konkretne towary i odbiorców. Mechanizm powstał by usprawnić proces generowania dokumentów WZ realizujących zamówienia dla jednego lub jednocześnie kilku odbiorców. W przypadku gdy wybrano więcej niż jedno zamówienie od tego samego odbiorcy, program będzie próbował zgrupować je w jak najmniejszej ilości WZ-ek. Przy grupowaniu uwzględniane są następujące właściwości zamówień: odbiorca, płatnik, waluta, sposób liczenia, sposób płatności, akwizytor, sposób realizacji. Jeżeli te parametry będą równe, to artykuły z tych zamówień znajdą się w jednej WZ-ce. Automatyczne realizowanie zamówień dotyczy wyłącznie bieżącego magazynu. Jeżeli zachodzi potrzeba realizacji zamówień z innego, należy zmienić magazyn na odpowiedni. Jeśli zamówienie jest w walucie, to dokument WZ może być wystawiony na trzy sposoby: wystawienie WZ-ki złotówkowej, ceny i wartości zostaną przeliczone wg kursu z podanej w parametrach tabeli kursowej lub jeżeli nie podano numeru tabeli, po kursie zapisanym w zamówieniu. wystawienie WZ-ki walutowej. Jeżeli podano w parametrach nową tabelę kursową, to ceny zostaną przeliczone wg nowego kursu, ale z zachowaniem ceny katalogowej, tzn. zostanie wyliczona na nowo cena sprzedaży. wystawienie WZ-ki walutowej. Jeżeli podano w parametrach nową tabelę kursową, to ceny zostaną przeliczone wg nowego kursu, ale z zachowaniem ceny sprzedaży, tzn. zostanie wyliczona na nowo cena katalogowa. Lista wygenerowanych w ten sposób dokumentów dostępna jest w opcji "Magazyn/Rozchody zewnętrzne (WZ)". Po wygenerowaniu dokumentu WZ, zmieni się odpowiednio status zrealizowanych zamówień: Wartości w kolumnie Status" w oknie Zamówienia od odbiorców" przyjmują następujące znaczenia: dokumenty zrealizowane całkowicie (czarny "ptaszek" w oknie) dokumenty zrealizowane częściowo (szary ptaszek" w oknie) dokumenty niezrealizowane (brak ptaszka" w oknie) Zamówienia

19 Zamówienie nie może zostać zrealizowane jeśli w magazynie nie ma żądanego towaru lub żądany towar jest całkowicie zarezerwowany przez innego odbiorcę, wszystkie jego dostawy są późniejsze niż żądana data wystawienia. W takiej sytuacji program nie generuje dokumentu WZ. Aby wygenerować dokument WZ należy: 1. Uruchomić opcję "Zamówienia/ Zamówienia od odbiorców" lub nacisnąć klawisze [Ctrl+F3] 2. Nacisnąć przycisk [OPERACJE] i wybrać opcję "Automatyczne realizowanie zamówień" lub nacisnąć [Ctrl+R] 3. Pojawi się następujące okno dialogowe: Okno podzielone jest na następujące grupy parametrów: Wybierz źródło danych. Parametr "Realizuj zamówienia zaznaczone" umożliwia przełączenie źródła danych, wg którego będą generowane Wz-ki. Jeżeli jest ustawiony, to pod uwagę będą brane tylko zamówienia zaznaczone (aby zaznaczyć zamówienia, należy w tabeli rejestru zamówień do odbiorców kliknąć dowolny wiersz. Użycie klawisza Shift umożliwi zaznaczenie kilku zamówień), w przeciwnym razie wybrane zostaną zamówienia wg określonych przez użytkownika warunków ustawianych poprzez dostępne w tym oknie parametry. Wybierz zamówienia do realizacji. Zamówienia 4-15

20 Grupa zawiera parametry pozwalające ograniczyć wybór zamówień o następujące kryteria: kod dokumentu, data wystawienia, data realizacji oraz stan zamówienia (częściowo zrealizowane, całkowicie, realizacja nierozpoczęta). Wybierz artykuły Grupa umożliwia określenie zbioru artykułów przeznaczonych do realizacji. Można określić grupę podstawową, grupę dodatkową oraz typ: towar i/lub usługa. Wybierz odbiorców Grupa zawiera parametry pozwalające wybrać odbiorców, dla których będą realizowane zamówienia. Można określić grupę lub podać nazwę konkretnego. Ustaw parametry realizacji zamówień Grupa parametrów sterujących realizacją zamówień. Wygeneruj - parametr pozwala wybrać rodzaj dokumentu realizujacego zamówienie. Obecnie są to tylko WZ-ki, w przyszłości również faktury VAT, faktury eksportowe oraz WDT. Jeżeli zamówienie w walucie - parametr pozwala wybrać sposób realizacji zamówienia, jeżeli zamówienie było walutowe. Do wyboru są trzy warianty: przeliczenie wartości na złotówki wg kursu z tabeli kursowej i wystawienie WZ-ki złotówkowej, wystawienie WZ-ki walutowej z ewentualnym przeliczeniem cen wg kursu z podanej tabeli kursowej, ale z zachowaniem ceny katalogowej oraz wystawienie WZ-ki walutowej z ewentualnym przeliczeniem cen wg kursu z podanej tabeli kursowej, ale z zachowaniem ceny sprzedaży. Tabela kursowa - parametr pozwala na wybranie dowolnej tabeli kursowej, według której bedą przeliczane ceny walutowe. Jeżeli tabela nie zostanie podana, to w przypadku konieczności przeliczenia kurs zostanie pobrany z zamówienia od odbiorcy, a jeżeli zamówienie nie ma podanego kursu, to ceny zostaną przeliczone w stosunku jeden do jednego. 4. Po ustawieniu parametrów lub wybraniu odpowiednich zamówień, aby wygenerować WZ-ki należy nacisnąć klawisz [GENERUJ]. Rezygnacja z generowania nastąpi po użyciu klawisza [ANULUJ]. Należy pamiętać, że zrealizowanych raz zamówień nie da się ponownie realizować, chyba że wcześniej wykasuje się odpowiednie WZ-ki. Import z pliku EDI Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. EDI Electronic Data Interchange) umożliwia przesyłanie za pomocą sieci komunikacyjnej dokumentów handlowych w postaci elektronicznej pomiędzy systemami informatycznymi partnerów handlowych. Daje to wiele korzyści, z czego najważniejsze to przyspieszenie obiegu dokumentów i redukcja kosztów Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn ROZDZIAŁ 5 RAKSSQL Magazyn Spis treści Magazyn... 5-1 Dokumenty rozchodowe... 5-3 Dokumenty rozchodu zewnętrznego... 5-3 Dokumenty rozchodu wewnętrznego... 5-18 Dokumenty przychodowe... 5-23 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn ROZDZIAŁ 5 RAKSSQL Magazyn Spis treści Magazyn... 5-1 Dokumenty rozchodowe... 5-3 Dokumenty rozchodu zewnętrznego... 5-3 Dokumenty rozchodu wewnętrznego... 5-18 Dokumenty przychodowe... 5-23 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO?

Księgowość Optivum. Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Księgowość Optivum Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO? Program Księgowość Optivum eksportuje do systemu informacji oświatowej dane, którymi wypełniana jest tabela KO1 koszty.

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o.

Umowy handlowe. Hipermarket, NET Spółka z o.o. Umowy handlowe Hipermarket, NET Spółka z o.o. 1 Spis treści I. Wstęp II. 1. Konfigurator typów.................................................... 3 Opis 2. Katalog umów.......................................................

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym... 3-1 Faktura zakupu bez dok. magazynowego... 3-9 Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Symfonia Faktura 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Spis treści: Symfonia Faktura w wersji 2012.a 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola danych/wystawianie

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca

Zakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją wspierającą

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji

Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Moduł Handlowo-Magazynowy System zamówień oraz mechanizm rezerwacji Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. W module Handlowo-Magazynowym zmodyfikowano system zamówień oraz mechanizm rezerwacji stanu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.14 Vincent Office 1. Admin-zarządzanie podatnikami. a) przenoszenie planu kont między podatnikami. KaŜdy nowo załoŝony podatnik posiada wzorcowy plan kont opracowny przez naszą

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 128

FlexDMS Aktualizacja 128 Aktualizacja FlexDMS do wersji 128 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Połączenie miejsc w programie przez 2 klik 2. Nowe możliwości w procesie sprzedaży z zamówienia odbiorcy 3. Możliwość

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo