ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż

2

3 Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym Wyszukiwanie dokumentów zawierających artykuł 2-20 Faktura VAT bez dok. magazynowego Paragon 2-23 Paragon z dok. magazynowym Wystawianie faktur VAT do istniejących paragonów 2-30 Paragon bez dok. magazynowego Faktura eksportowa 2-33 Faktura eksportowa z dok. magazynowym Faktura eksportowa bez dok. magazynowego Faktura WDT 2-43 Faktura WDT z dok. magazynowym Faktura WDT bez dok. magazynowego Sprzedaż detaliczna 2-47 Wystawianie dokumentu Korekty 2-55 Korekta do faktury VAT z dok. magazynowym Korekta do faktury VAT bez dok. magazynowego Korekta do faktury zaliczkowej Korekta do faktury niezarejestrowanej w systemie Faktury zaliczkowe 2-69 Faktury zaliczkowe Korekta FV zaliczkowej Tax Free 2-83 Zwrot VAT dla podróżnych Raporty dobowe sprzedaży 2-91 Tworzenie raportu dobowego Faktury VAT wewnętrzne 2-95 Faktury VAT wewnętrzne Korekta faktury wewnętrznej VAT Generator cen Tworzenie cennika towarów i usług Aktualne ceny sprzedaży Kartoteki Kontrahenci Zakładanie grupy kontrahentów Dodawanie kontrahenta Ustawienia alternatywne Edycja i usuwanie kontrahenta Import z DBF Towary Zakładanie grupy towarów Dodawanie towaru Opakowania zwrotne Cechy artykułu Receptury Tworzenie receptury Edycja i usuwanie receptury Filie Lokalizacje towarów Słowniki Kody dokumentów Sprzedaż Jednostki miar Cechy artykułów Rodzaje cen Rodzaje rabatów Opakowania zbiorcze Dodatkowe koszty importu Rodzaje transakcji Rodzaje transportu Warunki dostaw Sposoby zapłaty Metody płatności Stawki VAT Waluty Tabele kursowe Wzorce opisów Znaczniki Tabele odsetek Państwa Zestawienia System wydruków System fiskalizacji Deklaracje Intrastat Dodawanie deklaracji Intrastat 2-200

4

5 Szybka sprzedaż Funkcja Szybka sprzedaż umożliwia wystawianie dokumentów sprzedaży: faktur oraz paragonów przyspieszonym systemem. Używana jest przede wszystkim przy sprzedaży detalicznej z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych, a w przyszłych wersjach również wag elektronicznych. O tym, czy dokumentem szybkiej sprzedaży będzie paragon, czy faktura decyduje użytkownik podczas wprowadzania dokumentu. Jeśli użytkownik wybierze kontrahenta program potraktuje dokument jak fakturę, jeśli pole z nazwą kontrahenta zostanie pominięte utworzy się paragon. W programie znajdują się dwa rodzaje szybkiej sprzedaży: Szybka sprzedaż tryb magazynowy Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy Różnica między nimi jest taka, że podczas wystawiania szybkiej sprzedaży tryb magazynowy - towar musi być na stanie magazynowym, natomiast podczas wystawiania szybkiej sprzedaży tryb bezmagazynowy - towaru może nie być w magazynie gdyż nie sprawdzany jest stan magazynowy. "Szybka sprzedaż tryb magazynowy" powiązana jest z dokumentem wydania towaru, który wystawiony jest automatycznie, (chyba że dotyczy sprzedaży usług). "Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy" nie powiązany jest z żadnym dokumentem magazynowym. Wystawienie dokumentu wydania towaru wymaga od użytkownika użycia specjalnej opcji "Wygeneruj WZ do tej faktury/paragonu" po uruchomieniu przycisku [OPERACJE] w opcji "Sprzedaż/Sprzedaż". Sprzedaż 2-1

6 Szybka sprzedaż tryb magazynowy Aby wystawić dokument szybkiej sprzedaży tryb magazynowy należy: 1. Uruchomić opcję Sprzedaż/ Szybka sprzedaż tryb magazynowy 2. Domyślnie otwiera się okno: Numer dokumentu pojawia się automatycznie po zatwierdzeniu pierwszej pozycji asortymentowej Sposób zapłaty Jeśli odbiorca jest wskazany -- dokumentem szybkiej sprzedaży będzie faktura. Informacja o dostawach towaru z faktury Wyszukiwanie pozycji po indeksie, nazwie lub kodzie kreskowym Jeśli artykuł ma opakowanie zbiorcze wybieramy rodzaj opakowania Przejdż do trybu pełnego okna Domyślnie pojawia się okno do wystawiania faktury. Jeśli użytkownik pominie pole z nazwą odbiorcy i przejdzie do wprowadzania pozycji asortymentowej, program przejdzie do wystawiania paragonu. Rola poszczególnych pól edycyjnych w oknie Szybka sprzedaż Faktura zostanie omówiona w poniższej tabeli. 2-2 Sprzedaż

7 Tabela 1 Nazwa Informacje w oknie Szybka sprzedaż Faktura : Szybka sprzedaż Faktura Data Numer Nazwa skrócona odbiorcy Sposób płatności Data płatności Pozycje Pozycje asortymentowe Znaczenie Zawsze bieżąca data. Pole nieaktywne, nie można tu nic wpisać. Wypełnia się automatycznie po wybraniu pierwszej pozycji asortymentowej. Numer dokumentu sprzedaży: faktury lub paragonu. Jeśli użytkownik wybierze odbiorcę, program potraktuje ten dokument jak fakturę. Jeśli pominiemy pole z nazwą skróconą odbiorcy, pojawi się tu automatycznie numer paragonu. Numeracja dokumentów jest automatyczna na podstawie ustawień kodu dokumentu magazynowego. Pole to jest nieaktywne i nie można go zmienić. Numer dokumentu pojawia się po zatwierdzeniu pierwszej pozycji asortymentowej. Nazwa kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument szybka sprzedaż. Nazwę odbiorcy wpisujemy ręcznie lub wybieramy z listy kontrahentów po naciśnięciu na przycisk. Można wprowadzić nowego kontrahenta - przycisk [DODAJ] w kartotece kontrahentów. Program przeniesie związane z nim informacje na dokument, tj.: numer NIP, kod kreskowy, rodzaj ceny, sposób płatności, rodzaj rabatu. Program samodzielnie odszuka kontrahenta, jeśli wypełnimy jedno z pól: Nazwa skrócona odbiorcy NIP odbiorcy Kod kreskowy odbiorcy Jeśli wpisana nazwa będzie niepoprawna, program otworzy kartotekę kontrahentów. Od wypełnienia tej pozycji zależy rodzaj wystawianego dokumentu. Jeśli wpiszemy nazwę odbiorcy program potraktuje dokument szybkiej sprzedaży jak fakturę, jeśli pominiemy to pole i nie wprowadzimy kontrahenta wystawiony zostanie paragon. Informacja o sposobie zapłaty na dokumencie sprzedaży. Jeśli wybierzemy odbiorcę sposób zapłaty przeniesiony zostanie z kartoteki kontrahenta. Jeśli wystawiamy paragon sposób zapłaty wybieramy po uruchomieniu przycisku. Sposoby płatności pobierane są wówczas ze słownika sposobów zapłaty. Data płatności wyliczana przez program automatycznie na podstawie wybranego sposobu zapłaty. W pozycji Identyfikator wpisujemy ręcznie lub wybieramy z kartoteki towarów artykuł lub usługę. Program umożliwia wyszukanie towaru (klawisze ) po: Indeksie własnym/ indywidualnym kontrahenta Indeksie 2 Nazwie własnej Sprzedaż 2-3

8 Tabela 1 Nazwa Pozycje: Informacje w oknie Szybka sprzedaż Faktura (ciąg dalszy): Znaczenie Pozycje asortymentowe c.d. Dostawy: Dostawy Program umożliwia wyszukanie towaru (klawisze ) po: Nazwie własne/ indywidualnej kontrahenta Kodzie kreskowym Domyślnie ustawiona jest ilość 1". Pole z ilością jest zablokowane, jeśli chcemy zmienić ilość należy nacisnąć klawisz [Scroll Lock] z klawiatury lub zaznaczyć opcję "Włącz edycję ilości". Przechodzenie między pozycjami oraz zatwierdzanie pozycji asortymentowych odbywa się na naciśnięciu klawisza [Tab] (tabulatura z klawiatury). Jeśli z kartoteki wybierzemy licencję uaktywni się pole Nr licencji". Numer licencji wpisujemy z ręki. Po uruchomieniu przycisku [RECEPTURA] wybieramy recepturę na dokument sprzedaży. Po uruchomieniu [DODAJ] wybieramy pozycję z kartoteki towarów. Po zatwierdzeniu pojawi się okno do wprowadzania pozycji (tak jak przy zwykłej sprzedaży). Program sprawdza dostawę każdego towaru podczas jego wyboru. Jeśli okaże się, że dostawa towaru była późniejsza niż wystawiany dokument szybkiej sprzedaży lub towaru nie ma w magazynie, nie pozwoli wystawić dla niego dokumentu sprzedaży. Informacja o dostawach znajduje się na specjalnej zakładce "Dostawy". Program pilnuje by cena sprzedaży nie była niższa od ceny zakupu. Jeżeli tak jest, wyświetla odpowiedni komunikat. Ceny sprzedaży definiowane są w cenniku - opcja Sprzedaż/ Cenniki. Jeśli dokumentem szybkiej sprzedaży jest faktura, cena zakupu, rodzaj rabatu oraz sposób płatności pobierane są z kartoteki kontrahenta. Jeśli dokumentem szybkiej sprzedaży jest paragon, dane pobierane są z parametrów firmy. Po uruchomieniu przycisku [ANULUJ] mamy do wyboru dwie możliwości: Anuluj dokument i zamknij okno Anuluj dokument Ponieważ w opcji "Sprzedaż/ Szybka sprzedaż..." odbywa się jedynie wystawianie dokumentów, ich przeglądanie możliwe jest w opcji "Sprzedaż/Sprzedaż". Dokumenty szybkiej sprzedaży (faktury, paragony) znajdują się razem z innymi dokumentami płatności wystawionymi w zwyczajny sposób. Dokumenty WZ wygenerowane podczas szybkiej sprzedaży można znaleźć na liście dokumentów wydania zewnętrznego w opcji "Magazyn/Rozchody zewnętrzne" lub po naciśnięciu klawiszy [Ctrl + F7]. 2-4 Sprzedaż

9 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy Aby wystawić dokument szybkiej sprzedaży tryb bezmagazynowy należy: 1. Uruchomić opcję Sprzedaż/ Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy 2. Domyślnie otwiera się okno: Informacja o wystawianym dokumencie Numer dokumentu pojawia się automatycznie po zatwierdzeniu pierwszej pozycji asortymentowej Sposób zapłaty Jeśli odbiorca jest wskazany dokumentem szybkiej sprzedaży będzie faktura. Wyszukiwanie pozycji po indeksie, nazwie lub kodzie kreskowym Jeśli artykuł ma opakowanie zbiorcze wybieramy rodzaj opakowania Naciśnij, aby przejśc do trybu pełnego okna Procedura wystawiania dokumentu szybkiej sprzedaży w trybie bezmagazynowym i w trybie magazynowym jest taka sama. "Szybka sprzedaż w trybie bezmagazynowym" nie powiązana jest z żadnym dokumentem wydania towaru. Wystawienie dokumentu WZ wymaga od użytkownika użycia specjalnej opcji "Wygeneruj WZ do tej faktury/paragonu" po uruchomieniu przycisku [OPERACJE] w opcji "Sprzedaż/Sprzedaż". Szybka sprzedaż w trybie bezmagazynowym nie wymaga posiadania towaru w magazynie. Dokument można wystawić nawet wtedy gdy magazyn jest pusty. Do wygenerowania WZ konieczne jest już posiadanie w magazynie towaru. Inaczej dokument WZ nie zostanie wygenerowany. Sprzedaż 2-5

10 2-6 Sprzedaż Po uruchomieniu przycisku [OPERACJE] przy wystawianiu dokumentu Szybkiej sprzedaży, można przejść do trybu pełnego okna. Pojawia się wówczas dokument który posiada zakładki: Pozycje, Płatności, Uwagi, Znaczniki, Załączniki. Dokument Szybkiej sprzedaży takich informacji nie posiada i nie można ich wprowadzić. Znajduje się tam jedynie zakładka z informacjami o pozycjach.

11 Faktura Faktura jest jednym z ważniejszych i najczęściej wystawianych oraz drukowanych dokumentów sprzedaży. W programie można wystawić dwa rodzaje faktury VAT: Faktura VAT z dokumentem magazynowych oraz Faktura VAT bez dokumentu magazynowego. Faktura VAT z dok. magazynowym Aby wystawić fakturę magazynową, w magazynie musi się znajdować potrzebna ilość towaru. Podczas wystawiania sprawdzany jest stan magazynowy oraz automatycznie generowany dokument wydania WZ. Drugim rodzajem faktury wystawianym w programie jest faktura VAT bez dokumentu magazynowego. Faktura ta została opisana w dalszej części niniejszej instrukcji. Aby wystawić Fakturę VAT z dokumentem magazynowym należy: 1. Uruchomić opcję Sprzedaż /Sprzedaż 2. Nacisnąć przycisk [DODAJ] 3. Wybrać pozycję Dodaj fakturę VAT z dokumentem magazynowym 4. Pojawi się okno: Sprzedaż 2-7

12 Kontrahent z listy kontrahentów Kod dokumentu sprzedaży Numer FV wygenerowany na podstawie wybranego kodu Informacje o dostawach danego towaru Skojarzone dokumenty WZ z wystawianą fakturą sprzedaży Nadaj rabat dla całego dokumentu. Przepisz znaczniki do skojarzonych WZ Rola poszczególnych pól edycyjnych w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy] zostanie omówiona w poniższej tabeli. Tabela 1 Nazwa Data sprzedaży: Data sprzedaży Informacje w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy : Znaczenie Data sprzedaży towaru. Domyślnie bieżąca data. Datę można wpisać ręcznie lub wybrać z kalendarza po naciśnięciu przycisku. Odbiorca: Odbiorca Nazwa kontrahenta, dla którego wystawiana jest faktura. W pozycji Nazwa skrócona odbiorcy wybieramy odbiorcę (przycisk - po kliknięciu na polu Nazwa ) lub, jeśli istnieje taka potrzeba wprowadzamy nowego kontrahenta (przycisk [DODAJ] w kartotece kontrahentów). 2-8 Sprzedaż

13 Tabela 1 Nazwa Odbiorca: Odbiorca Informacje w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy] : Znaczenie Nazwa kontrahenta, dla którego wystawiana jest faktura. W pozycji Nazwa skrócona odbiorcy wybieramy odbiorcę (przycisk - po kliknięciu na polu Nazwa ) lub, jeśli istnieje taka potrzeba wprowadzamy nowego kontrahenta (przycisk [DODAJ] w kartotece kontrahentów). Po uruchomieniu listy kontrahentów należy wskazać właściwego kontrahenta i nacisnąć przycisk [WYBIERZ]. Po wybraniu kontrahenta z listy program przeniesie jego dane na dokument, tj.: numer NIP, kod kreskowy, nazwa skrócona płatnika, rodzaj ceny, osoba upoważniona, rodzaj rabatu, akwizytor. Program samodzielnie odszuka kontrahenta, jeśli wypełnimy jedno z pól: Nazwa skrócona odbiorcy, NIP odbiorcy, Kod kreskowy odbiorcy. Jeśli wpisana nazwa będzie niepoprawna program otworzy kartotekę kontrahentów. Nabywca: Nabywca Osoba upoważniona: Osoba upoważniona Akwizytor: Akwizytor Nazwa firmy będącej płatnikiem pobierana z kartoteki kontrahentów, proponowana na dokumentach sprzedaży. Domyślnie, płatnikiem i nabywcą jest odbiorca, jeśli nie ustawimy inaczej w kartotece kontrahenta - Ustawienia domyślne - płatnik. Można wybrać nabywcę z listy (przycisk ), program ściągnie jego wartości domyślnie dotyczące ceny sprzedaży, skrótów alternatywnych, waluty, rabatu itd. Imię i nazwisko domyślnej osoby upoważnionej do podpisu faktury. Lista dostępna jest po naciśnięciu przycisku. Domyślny akwizytor przypisany do płatnika. Akwizytora można wybrać z listy. Po uruchomieniu przycisku istnieje możliwość wprowadzania nowego akwizytora. Do akwizytora przypisana jest odpowiednia prowizja (podana w procentach). Prowizję można wpisać lub zmienić ręcznie. Dokument: Kod dokumentu Domyślny kod dokumentu sprzedaży. Jeżeli użytkownik zdefiniował inny kod dokumentu niż standardowy w opcji Słowniki/ Kody dokumentów/ Sprzedaż, będzie można go tu podać ( przycisk ). W programie, jeśli zaistnieje potrzeba można stosować własne rodzaje (sygnatury) dokumentów płatności, które użytkownik może sam zdefiniować w opcji Kody dokumentów magazynowych. Domyślny kod dokumentu sprzedaży znajduje się w opcji Kartoteki\ Magazyny zakładka Domyślne kody dokumentów. Sprzedaż 2-9

14 Tabela 1 Nazwa Dokument: Numer Data wystawienia Sygnatura Informacje w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Znaczenie Kolejny numer dokumentu podpowiadany przez program. Użytkownik może go dowolnie zmieniać pod warunkiem, że będzie unikalny. Nadany numer na swoje odbicie w pozycji maska, gdzie można sprawdzić wygląd numeru wprowadzanego dokumentu. Data wystawienia dokumentu, domyślnie bieżąca data. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z kalendarza (przycisk ). Istnieje możliwość wpisania dowolnej własnej sygnatury. Numer ten będzie drukowany na dokumencie. Płatność: Sposób płatności Termin płatności Informacja o sposobie zapłaty na dokumencie płatności. Jeśli w kartotece kontrahenta ustawimy domyślny rodzaj sposobu zapłaty, pole to wypełni się automatycznie. Jeśli nie, należy wybrać odpowiedni sposób płatności (przycisk ). Sposoby płatności są pobierane ze słownika sposobów zapłaty. Data płatności wyliczana przez program automatycznie na podstawie wybranego sposobu zapłaty. Waluta: Tabela kursowa Wyliczanie wartości dokumentu: Numer tabeli kursowej, zawiera odpowiedni dla wybranej waluty kurs na określony dzień. Jeśli wydajemy towar w obcej walucie, należy sprawdzić (ewentualnie ustawić) walutę na dokumencie. W każdym miejscu w programie, gdzie pojawia się waluta, użytkownik może ją przeliczyć na inną walutę. Podczas wprowadzania dokumentu, program na podstawie Daty wystawienia automatycznie dokonuje wyboru odpowiedniej tabeli kursowej (pole Daty ważności w tabelach). Tabelę kursową można zmienić (przycisk ).Tabele kursowe maja także znaczenie, jeśli prowadzone są cenniki walutowe. Pomagają wtedy przeliczyć cenę sprzedaży towaru z waluty ceny katalogowej na walutę dokumentu. Sposób liczenia Sposób naliczania podatku VAT dostępny po naciśnięciu przycisku. Zgodnie z podstawą prawną (Rozp. Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dz.U z późn. zm.) mamy trzy warianty obliczania podatku: a) od netto. Podatek obliczany jest od sumy kwoty netto na fakturze. Sumuje się kwoty netto podlegające poszczególnym stawkom i od tych sum nalicza podatek. b) jako suma wartości poszczególnych pozycji. Sprzedawca może określić w fakturze kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku. c) od brutto - jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości sprzedaży netto wykazuje się wartość sprzedaży brutto, 2-10 Sprzedaż

15 Tabela 1 Nazwa Informacje w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Znaczenie Wyliczanie wartości dokumentu: Sposób liczenia Grupowanie pozycji: Grupowanie pozycji Ceny i rabaty: Rodzaj ceny Kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru: KP = (WB SP)/(100 + SP) gdzie: KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatkowe, WB - oznacza sumę wartości sprzedaży brutto z podziałem na poszczególne stawki podatkowe, SP - oznacza stawkę podatku od towarów i usług, Sumę wartości sprzedaży netto stanowi różnica między wartością sprzedaży brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe. Program umożliwia grupowanie pozycji towarowych na dokumencie. Tak jak w dokumencie te same pozycje towarowe będą grupowane na wydruku. Grupowanie pozycji polega na sklejaniu tych samych pozycji towarowych. Można wykluczyć z grupowania pozycje które różnią się rozmiarem, lokalizacjami artykułu, terminem przydatności, dostawami tego samego artykułu, numerem seryjnym dostawcy, numerem seryjnym sprzedaży, uwagami, ceną zakupu. Mogą być sklejane pozycje które maja te same indeksy wg kontrahenta. Zaznaczamy wtedy właściwa opcję (przycisk ). Grupowanie może być domyślnie włączone/wyłączone w opcji ( Kartoteki/Magazyny na zakładce Grupowanie ). Domyślny wariant ceny proponowany na dokumentach sprzedaży (np. cena detaliczna) na podstawie kartoteki kontrahenta. Rodzaj ceny pobierany jest dla płatnika, jeśli płatnikiem nie jest tenże odbiorca. Cena wyliczana jest według określonego sposobu. W polu Rodzaj ceny, program sprawdza, czy płatnik przypisany do dokumentu ma określony rodzaj ceny sprzedaży. Jeżeli tak, to pobiera z kartoteki kontrahentów jego identyfikator i wpisuje do główki dokumentu. Jeżeli nie to sprawdza czy w zmiennej globalnej, domyślny rodzaj cen został określony, i przypisuje go do dokumentu. Jeżeli żaden z wymienionych warunków nie został spełniony program pozostawi to pole puste. Użytkownik niezależnie od działań programu, zawsze może wybrać dowolny rodzaj cen (przycisk ). Podczas dodawania do faktury poszczególnych towarów, program sprawdza, czy na dany towar kontrahent ma określoną cenę indywidualną. Jeśli nie, program sprawdza, czy w główce dokumentu wybrano jakiś rodzaj ceny sprzedaży. Jeśli tak, podpowiada go, jeśli nie, pobiera cenę z opcji programu. Jeśli zaznaczone jest pole Automatycznie zamień cenę katalogowa na cenę promocyjną program sprawdza, czy na daną dostawę towaru została określona cena promocyjna, jeśli tak, używa jej. Jeśli zostanie wybrany rodzaj cen sprzedaży wyliczany na bieżąco od cen zakupu, kontrolki pozwalające na pisanie wartości cen sprzedaży zostaną zablokowane, wyświetlą się zerowe ceny, a program wyliczy właściwe ceny przy dopisywaniu każdej dostawy do pozycji dokumentu. Program pilnuje, by cena sprzedaży nie była niższa od ceny zakupu, jeżeli tak jest, wyświetla odpowiedni komunikat. Sprzedaż 2-11

16 Tabela 1 Nazwa Ceny i rabaty: Rodzaj ceny: Rodzaj rabatu Informacje w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Znaczenie Jeśli zaznaczone jest pole Automatycznie zamień cenę katalogowa na cenę promocyjną program sprawdza, czy na daną dostawę towaru została określona cena promocyjna, jeśli tak, używa jej. Jeśli zostanie wybrany rodzaj cen sprzedaży wyliczany na bieżąco od cen zakupu, kontrolki pozwalające na pisanie wartości cen sprzedaży zostaną zablokowane, wyświetlą się zerowe ceny, a program wyliczy właściwe ceny przy dopisywaniu każdej dostawy do pozycji dokumentu. Program pilnuje, by cena sprzedaży nie była niższa od ceny zakupu, jeżeli tak jest, wyświetla odpowiedni komunikat. Domyślny rodzaj rabatu z kartoteki kontrahenta -dla płatnika. Jeśli w kartotece nie ma wprowadzonego rabatu, rabat pobierany jest z opcji firmy. Użytkownik zawsze może cenę ostateczną zmienić naciskając przycisk. Zmiana tytułu rabatu nie powoduje zmiany w istniejących pozycjach dokumentu, jest on podpowiadany tylko przy dopisywaniu towarów. Istnieje możliwość naliczania rabatu progowego, w tym celu w słowniku rabatów należy zdefiniować wartości poszczególnych progów oraz określić wysokość rabatów w tych progach. Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Słowniki. Jeśli zostanie wybrany tutaj rabat progowy, to nie będzie możliwości wyboru/ zmiany rodzaju rabatu w pozycjach dokumentu, a wartość rabatu dla dokumentu zostanie obliczona podczas jego zapisu. Pozycje dokumentu: Pozycje: Dostawy: Dostawy Informacje o: towarze, licencji, usłudze, recepturze, po imporcie z zamówienia lub po skojarzeniu z dokumentem WZ. Po naciśnięciu przycisku [DODAJ] wybieramy odpowiednią pozycję asortymentową. Informacja zawiera: nazwę towaru, typ, wydawaną ilość towaru, jednostka miary wybranego towaru, cena sprzedaży, rabat, cena netto, VAT, cena brutto, cena netto w zł., rozmiar, cena zakupu, data zakupu, nr dok wejścia (np. PZ 00001), prowizja akwizytora, numer seryjny, PKWIU, waga netto, waga brutto, oraz indeks i nazwę wg oznaczeń kontrahenta. Podczas dodawania towaru [DOPISZ ARTYKUŁ] pojawi się okno ze stanem magazynowym w którym należy wskazać sprzedawaną pozycję. Jeśli dopisujemy towar przez kartotekę artykułów [DOPISZ POPRZEZ KARTOTEKĘ ARTYKUŁÓW] program sprawdza stan magazynowy wybranego towaru, a jeśli w magazynie nie ma żądanego towaru lub wszystkie dostawy są późniejsze niż data wydania - pojawi się stosowny komunikat i towar nie dopisze się do dokumentu. Podczas dopisywania usługi [DOPISZ USŁUGĘ] pojawia się kartoteka usług. Podczas sprzedaży usług nie jest sprawdzany stan magazynowy i nie jest generowany dokument wydania WZ. Na tej zakładce znajdują się informacje o dostawach danego towaru. Jeśli na dokumencie znajduje się kilka towarów dla każdej pozycji będzie informacja z jakiej dostawy pochodzi dany towar. Dostawę można wybrać podczas wprowadzania pozycji towarowej Sprzedaż

17 Tabela 1 Nazwa Dostawy: Informacje w oknie Faktura VAT [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Znaczenie Dostawy Wydania towaru: Skojarzone dokumenty WZ Płatności: Oprócz numeru i daty dokumentu zakupu (dostawy) znajduje się tu informacja o wydanej (z danej dostawy) ilości i jednostce miary tego towaru. Rabacie i cenie netto, cenie brutto i cenie po rabacie, cena zakupu, numer seryjny, termin przydatności, lokalizacja, waga netto i brutto, prowizja akwizytora oraz rozmiar towaru. Na tej zakładce można wykonywać te same operacje (dodawać, poprawiać, usuwać pozycje asortymentowe dokumentu) co na zakładce "Pozycje". Faktura z dokumentem magazynowym automatycznie generuje dokument wydania WZ. Dotyczy to jedynie towaru, na usługę nie generowany jest dokument WZ. Usługi nie posiadają stanu magazynowego. Jeśli faktura jest na towar i usługę dokument WZ zostanie utworzony tylko na towar. Na zakładce Wydania zewnętrzne" znajduje się wygenerowany przez program numer WZ. Do faktury VAT magazynowej można zaimportować towar z dokumentu WZ (nie dotyczy usług). Należy wybrać tu przycisk [SKOJARZ]. Po uruchomieniu przycisku [SKOJARZ] pojawi się lista nie powiązanych dokumentów wydania towaru. Wskazujemy dokument WZ i zatwierdzamy. Program zaimportuje na FV wszystkie pozycje z dokumentu WZ. Pojawi się numer skojarzonego dokumentu WZ. Błędnie wskazany dokument źródłowy można usunąć po uruchomieniu przycisku [USUŃ]. Podczas kojarzenia dokumentu sprzedaży z WZ może pojawić się okno w którym należy wybrać sposób przeliczania ceny. W główce dokumentu znajduje się sposób zapłaty (został on domyślnie przypisany do dokumentu z parametrów lub kartoteki), w rzeczywistości jednak kontrahent może zapłacić za towar inną metodą niż ta, która do niego została przypisana domyślnie. Może również połączyć klika tych metod razem np. część kwoty zapłacić gotówką a część kwoty kartą, czekiem, bonem towarowym lub przelewem. W dolnej części okna znajdują się przyciski [GOTÓWKA], [PRZELEW], [KARTA], [CZEK], [BON]. Naciskając na jeden z powyższych przycisków, należy wskazać metodę zapłaty za towar. Pojawi się okno w którym znajduje się kod waluty w jakiej dokonujemy wpłaty (może być inna niż w PLN), kwota przyjęta, kwota zapłacona, dane płatnika oraz sposób płatności. Można tam również dokonać rozliczenia wystawianego właśnie dokumentu. Do rozliczenia dokumentu dowolnym rozrachunkiem służy także przycisk [OPERACJE] na zakładce "Płatności". Nie można zatwierdzić wystawianego dokumentu np. faktury VAT, bez wybrania formy płatności (na zakładce "Płatności"). Program pilnuje również, aby suma kwot płatności była równa wartości dokumentu. W parametrach programu znajduje się opcja, która umożliwia automatyczne dodawanie domyślnej płatności przy zapisie dokumentu. Płatność ta pobierana jest automatycznie z główki dokumentu. W parametrach można również zaznaczyć opcję potwierdzania dodawania domyślnej płatności, wówczas program pyta użytkownika czy chce utworzyć płatność zgodną z ustawieniami w główce dokumentu. Sprzedaż 2-13

18 Tabela 1 Nazwa Płatności: Uwagi: Informacje w oknie Faktura VAT (ciąg dalszy): Znaczenie Metoda płatności gotówkowa/niegotówkowa Jeśli w główce dokumentu (np. faktura VAT), wybrana zostanie gotówkowa metoda płatności z natychmiastowym rozliczeniem dokumentu, to po zatwierdzeniu dokumentu program zaproponuje wystawienie dokumentu kasowego i dokument zostanie rozliczony natychmiast. Jeśli wybrana zostanie bezgotówkowa metoda np. karta, czek, bon to po zatwierdzeniu dokumentu trzeba go będzie jeszcze rozliczyć tzn. skojarzyć ten dokument z innym rozrachunkiem np. wyciągiem bankowym. Dokument można rozliczyć podczas wprowadzania sposobu zapłaty za towar na zakładce "Rozliczenia" lub po zapisaniu dokumentu np. opcja "Finanse/ Rozrachunki" lub po uruchomieniu przycisku [OPERACJE] na liście dokumentów płatności Sprzedaż /Sprzedaż". Gotówkowa metoda rozliczenia oznacza realną wpłatę gotówki do kasy. Niegotówkowa metoda to karta płatnicza, czek, bon towarowy itp. Dowolna informacja wpisana przez użytkownika. Gotowe uwagi mogą zostać przeniesione z wzorca opisów po uruchomieniu przycisku [WSTAW OPIS]. Uwagi drukowane są na samym dole dokumentu. Znaczniki: Do każdego dokumentu może być przypisany jeden lub kilka znaczników. Znaczniki dają możliwość księgowania wybranych dokumentów lub grupy dokumentów na dowolnie oznaczone konto. Można stworzyć wzorzec, który pomija znaczniki, wówczas księgowanie dokumentów o wybranym kodzie odbywa się na jedno ustalone w schemacie konto. Można też stworzyć wzorzec, w którym dokumenty posiadające znacznik lub wybrane znaczniki będą księgowane na specjalne konto. Można stworzyć schemat bez znaczników i schemat ze znacznikami.eksportując dane magazynowe, program sprawdza schemat wzorca księgowania. Czy wg schematu księgowanie ma się odbyć na jedno wspólne konto, czy ma specjalne konta zgodne ze znacznikami. Załączniki: Załaczniki: Alarmy: Alarmy Poprzez załączniki program umożliwia podpinanie dowolnych plików z bazy danych lub zamapowanych dysków sieciowych (utworzonych jako folder współdzielony) do dowolnie wybranych dokumentów. Aby stworzyć własny wirtualny dysk należy skorzystać z narzędzia dostępnego z poziomu administratora. Po uruchomieniu okna Wirtualny system plików w systemie administrator widoczne będą wirtualne przestrzenie dyskowe. Przy pierwszym uruchomieniu programu będzie tam jedynie dostęp do bazy danych aktualnej firmy. Nie można utworzyć innego udziału umieszczonego w bazie danych. Istnieje możliwość dodawania dowolnej ilości udziałów (dysków wirtualnych), na których pliki przechowywane są w folderach. Folderem współdzielnym może być każdy zamapowany dysk sieciowy. Aby przeglądać zawartość wirtualnych dysków należy wybrać z menu opcję Administracja/Eksplorator systemu plików. Program umożliwia dodawanie alarmów dla dokumentu. Można tu umieszczać wszelkie informacje do przekazania w trybie alarmowym. Alarm może być aktywny przez pewien okres czasu lub bez ograniczeń czasowych. Alarm pojawia się przy edycji dokumentu Sprzedaż

19 5. Dodawanie pozycji asortymentowej następuje po uruchomieniu przycisku [DODAJ]. Należy wówczas wybrać odpowiednią pozycję: Artykuł Usługa Receptura Import pozycji z zamówienia Dopisz poprzez kartotekę artykułów Po wybraniu pozycji [Dopisz poprzez kartotekę artykułów] program otwiera kartotekę towarów. W kartotece mogą znajdować się towary, których aktualnie nie ma na stanie magazynowym. Inaczej jest, jeśli wybierzemy opcje [Dopisz artykuł] - otwiera się okno z listą artykułów w magazynie. Wystawiając fakturę z dokumentem magazynowym sprawdzany jest stan magazynowy, a jeśli okaże się że danego towaru nie ma w magazynie lub dostawa tego towaru jest późniejsza niż data wydania, pojawi się stosowny komunikat i towar nie zostanie sprzedany.do faktury z obsługa magazynu automatycznie generowany jest dokument WZ. Na usługę nie jest generowany dokument wydania WZ. Usługi nie posiadają stanu magazynowego i w związku z tym nie ma potrzeby wystawiania dokumentu rozchodu. Inaczej jest gdy wystawiamy fakturę bez dokumentu magazynowego. Podczas wystawiania tej faktury program nie sprawdza stanu magazynowego, dlatego towar zawsze będzie można sprzedać (nawet wtedy, gdy tymczasowo nie ma go w magazynie), ale aby wygenerować do niej dokument WZ towar musi już być w magazynie. Dodawanie: towaru, receptury oraz import z zamówienia do faktury został szczegółowo opisany w części dotyczącej dokumentu wydania zewnętrznego - WZ. Jeśli użytkownik doda usługę pojawi się okno: Sprzedaż 2-15

20 Wybierz usługę Wybierz cenę katalogową Cena netto/brutto zależy od sposobu liczenia wartości dokumentu z główki Naciśnij klawisz aby porównać ilości/ ceny własne i kontrahenta. Rola poszczególnych pól edycyjnych w oknie Dopisywanie usługi zostanie omówiona w poniższej tabeli. Tabela 2 Informacje w oknie Dopisywanie usługi : Nazwa Znaczenie Pozycja dokumentu sprzedaży: Identyfikator Ilość artykułu: Opakowań zbiorczych Jednostka własna W pozycji Identyfikator wpisujemy ręcznie lub wybieramy z kartoteki usługę. Program umożliwia wyszukanie usługi (klawisze ) po: Indeksie własnym/ indywidualnym kontrahenta Indeksie 2 Nazwie własnej Nazwie własne/ indywidualnej kontrahenta Kodzie kreskowym Usługi nie posiadają opakowań zbiorczych, dlatego pole to jest nieaktywne. Sprzedawana ilość usługi (w jednostkach miary np. godzina, minuta), domyślnie jeden Sprzedaż

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym... 3-1 Faktura zakupu bez dok. magazynowego... 3-9 Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 7 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU INSIGNUM FINANSE KSIĘGOWOŚĆ Program do prowadzenia pełnej księgowości Spis treści WSTĘP...6 I. OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI SYSTEMU...7 1. MPZ...7 2. MPK...7 3. Logowanie...7 4. Przyciski...8 5. Ogólne informacje o głównym oknie i menu...9

Bardziej szczegółowo

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl

tel. 033 8110108 tel./fax 033 8110118 www.sigmabb.com.pl; e-mail: poczta@sigmabb.com.pl KOMPUTEROWA OBSŁUGA SPRZEDAŻY INSTRUKCJA OBSŁUGI autor: Oprogramowanie Komputerów Personalnych mgr inż. Wojciech Nycz dystrybucja i serwis: SIGMA S.C. 43-346 Bielsko-Biała ul. Katowicka 37 tel. 033 8110108

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych

Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Instrukcja obsługi programu SKŁAD OPAŁU - sprzedaż wyrobów węglowych Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek fiskalnych...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo