ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy

2

3 Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym Faktura zakupu bez dok. magazynowego Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym Korekta zakupu tryb bezmagazynowy Korekta zakupu do FZ niezarejestrowanej Dokument Importowy 3-21 Korekta Dokumentu Importowego Faktury wewnętrzne WNT 3-25 Faktura wewnętrzna WNT Faktura wewnętrzna import usług Korekty faktur wewnętrznych VAT WNT Faktura WNTT 3-39 Kartoteki 3-41 Kontrahenci Zakładanie grupy kontrahentów 3-42 Dodawanie kontrahenta 3-46 Ustawienia alternatywne 3-53 Edycja i usuwanie kontrahenta z magazynu 3-58 Import z DBF Towary Zakładanie grupy towarów 3-61 Dodawanie towaru 3-66 Opakowania zwrotne 3-72 Cechy artykułu 3-73 Receptury Tworzenie receptury 3-76 Edycja i usuwanie receptury 3-79 Filie Magazyny Lokalizacje towarów Kasy Rachunki bankowe Słowniki 3-93 Kody dokumentów magazynowych Sprzedaż i Magazyn 3-96 Jednostki miar Cechy artykułów Rodzaje cen Rodzaje rabatów Opakowania zbiorcze Dodatkowe koszty importu Rodzaje transakcji Rodzaje transportu Warunki dostaw Sposoby zapłaty Metody płatności Stawki VAT Waluty Tabele kursowe Wzorce opisów Znaczniki Tabele odsetek Państwa Zestawienia System wydruków Deklaracje Intrastat Dodawanie deklaracji Intrastat 3-136

4 3-2 Zakupy

5 Faktura zakupu Dokumenty zakupu w programie RAKSSQL Sprzedaż dostępne są po wybraniu opcji Zakupy lub po naciśnięciu klawiszy [Ctrl+F4]. Dokumenty zakupu mogą być powiązane z dokumentem przyjęcia towaru do magazynu (automatycznie generuje się dokument PZ). Mogą być kojarzone z wieloma wystawionymi wcześniej dokumentami przychodu. Numeracja tych dokumentów może być niezależna lub jednolita, miesięczna lub roczna. Sposób numeracji zależy od indywidualnego kodu dokumentu magazynowego. Wskazówka Ustawianie i sposób numeracji został szczegółowo omówiony w rozdziale Kody dokumentów magazynowych Uwaga Z funkcji omawianych w niniejszym rozdziale mogą korzystać wyłącznie użytkownicy, którzy posiadają pełne uprawnienia nadane w module Administrator, dotyczące dokumentów zakupu. Faktura zakupu z dok. magazynowym Faktura zakupu jest dokumentem płatniczym potwierdzającym przyjęcie towaru do magazynu lub zakup usługi. Może być wystawiona do istniejącego już dokumentu magazynowego na podstawie, którego towar został przyjęty, jako dokument płatniczy i jednocześnie przychodowy (dla towaru) lub dokument płatniczy (dla usługi i kosztu). Aby wystawić fakturę zakupu z dokumentem magazynowym należy: 1. Uruchomić opcję Zakupy /Zakupy 2. Nacisnąć przycisk [DODAJ] 3. Wybrać Dodaj FZ w trybie magazynowym 4. Pojawi się następujące okno dialogowe: Zakupy 3-1

6 Dane kontrahenta z listy kontrahentów Numer faktury zakupu Tu znajduje się dokument przychodu PZ utworzony na podstawie aktualnie wystawianej faktury (dla towaru) i po skojarzeniu z dokumentem PZ Rola poszczególnych pól edycyjnych w oknie Faktura zakupu [tryb magazynowy] zostanie omówiona w poniższej tabeli. Tabela 1 Dostawca: skrócona Powiązane dokumenty: Numer faktury dostawcy Data otrzymania faktury Informacje w oknie Faktura zakupu [tryb magazynowy] : Znaczenie kontrahenta, od którego zakupiony jest towar. W pozycji skrócona wybieramy dostawcę (przycisk ) lub, jeśli istnieje taka potrzeba, wprowadzamy nowego kontrahenta (przycisk [DODAJ] w kartotece kontrahentów). Po uruchomieniu listy kontrahentów należy wskazać właściwego kontrahenta i nacisnąć przycisk [WYBIERZ]. Po wybraniu kontrahenta z listy program przeniesie wprowadzone do kartoteki informacje na dokument, tj.: numer NIP, kod kreskowy, ulica, dom, lokal, kod, miasto. Program samodzielnie odszuka kontrahenta, jeśli wypełnimy jedno z pól: skrócona NIP Jeśli wpisana nazwa będzie niepoprawna program otworzy kartotekę kontrahentów. Numer faktury dostawcy, na podstawie którego dany towar został przyjęty do magazynu lub na podstawie którego została wystawiona faktura zakupu. Data otrzymania faktury zakupu. Domyślnie bieżąca data, można ją zmienić naciskając klawisz. Informacja potrzebna dla celów księgowych. 3-2 Zakupy

7 Tabela 1 Informacje w oknie Faktura zakupu [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Znaczenie Powiązane dokumenty: Data wystawienia Data wystawienia faktury. Informacja potrzebna do celów księgowych. faktury Domyślnie jest to bieżąca data, można ją zmienić (klawisz ). Dokument: Kod dokumentu Numer Data wystawienia Sygnatura Płatność: Sposób zapłaty Data płatności Wyświetla domyślny kod dokumentu FZ, jeżeli użytkownik zdefiniował inny kod dokumentu niż standardowy w opcji Słowniki/ Kody dokumentów/sprzedaż, będzie można go tu podać. W pozycji Kod dokumentu wybieramy z listy (przycisk ) odpowiedni kod dokumentu przyjęcia. Numeracja dokumentu uzależniona jest od wybranego kodu dokumentu, a format numeru wg skonstruowanego przez użytkownika dokumentu wydania. Zmiana standardowego kodu powoduje zmianę nazwy dokumentu oraz wygenerowanie nowego numeru wg odpowiedniej maski numeracji. Domyślny kod dokumentu ustawiamy w opcji Kartoteka/Magazyny. Kolejny numer dokumentu podpowiadany przez program. Użytkownik może go dowolnie zmieniać, pod warunkiem, że będzie unikalny. Nadany numer na swoje odbicie w pozycji Maska, gdzie można sprawdzić wygląd numeru wprowadzanego dokumentu. Data wystawienia dokumentu, jest także datą przyjęcia towaru do magazynu Domyślnie bieżąca data. Można ją wpisać lub wybrać z kalendarza (przycisk ). Można wpisać własną sygnaturę. Numer ten będzie drukowany na dokumencie. Informacja o sposobie zapłaty na dokumencie przyjęcia towaru. Należy wybrać odpowiedni sposób płatności (przycisk ). Sposoby płatności są pobierane ze słownika sposobów zapłaty. Data płatności wyliczana na podstawie wybranego sposobu zapłaty. Wyliczanie wartości dokumentu: Sposób liczenia Sposób naliczania podatku VAT dostępny po naciśnięciu przycisku. Zgodnie z podstawą prawną mamy trzy warianty obliczania podatku: a) od netto. Podatek obliczany jest od sumy kwoty netto na fakturze. Sumuje się kwoty netto podlegające poszczególnym stawkom i od tych sum nalicza podatek. b) od sumy. Nabywca może określić w fakturze kwoty podatku dotyczące wartości zakupu poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku. c) od brutto - jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości zakupu netto wykazuje się wartość zakupu brutto Kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru: KP = (WB SP)/(100 + SP) KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatkowe, Zakupy 3-3

8 Tabela 1 Informacje w oknie Faktura zakupu [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Znaczenie Wyliczanie wartości dokumentu: Sposób liczenia Pozycje dokumentu Pozycje faktury: Pozycje faktury Przyjęcia zewnętrzne: WB - oznacza sumę wartości zakupu brutto z podziałem na poszczególne stawki podatkowe, SP - oznacza stawkę podatku od towarów i usług, Sumę wartości zakupu netto stanowi różnica między wartością zakupu brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe. Informacje o: towarze, usłudze, koszcie, recepturze lub po imporcie z zamówienia pobierane z kartoteki po naciśnięciu przycisku [DODAJ] i wybraniu odpowiedniej pozycji. Zawierają: nazwę towaru, usługi, przyjętą ilość, jednostkę miary wybranego towaru, typ, cenę, lokalizację, skrót wg dostawcy, nazwę wg dostawcy, stawkę VAT, termin przydatności, nazwę, PKWiU, wagę netto, wagę brutto, rozmiar. Procedura dodawania, poprawiania oraz usuwania poszczególnych pozycji asortymentowych została omówiona w dalszej części niniejszej instrukcji. Skojarzone dokumenty PZ Płatności: Numer dokumentu PZ wygenerowany na podstawie aktualnie wystawianej faktury (dla towaru) lub po skojarzeniu z wystawionym wcześniej samodzielnym dokumentem przychodu. Kojarzenie dokumentu PZ następuje po naciśnięciu przycisku [SKOJARZ] i wskazaniu w oknie Dokument źródłowy" dokumentu przyjęcia. Z dokumentem zakupu może być skojarzonych kilka dokumentów przyjęcia PZ. Kojarzenie kolejnych dokumentów odbywa się w taki sam sposób. Usuwanie skojarzonych dokumentów PZ następuje po uruchomieniu przycisku [USUŃ]. Program usunie dokument PZ wraz z towarem, który znajdował się na tym dokumencie. Wyjątek Faktura zakupu nie wygeneruje dokumentu PZ, jeśli znajduje się na niej tylko usługa lub tylko koszt. W główce dokumentu znajduje się sposób zapłaty (został on domyślnie przypisany do dokumentu z parametrów lub kartoteki), w rzeczywistości jednak kontrahent może zapłacić za towar inną metodą niż ta, która do niego została przypisana domyślnie. Może również połączyć klika tych metod razem np. część kwoty zapłacić gotówką a część kwoty kartą, czekiem, bonem towarowym lub przelewem W dolnej części okna znajdują się przyciski [GOTÓWKA], [PRZELEW], [KARTA], [CZEK], [BON]. Naciskając na jeden z powyższych przycisków, należy wskazać metodę zapłaty za towar. Pojawi się okno w którym znajduje się kod waluty w jakiej dokonujemy wpłaty (może być inna niż w PLN), kwota przyjęta, kwota zapłacona, dane płatnika oraz sposób płatności. Można tam również dokonać rozliczenia wystawianego właśnie dokumentu. Do rozliczenia dokumentu dowolnym rozrachunkiem służy także przycisk [OPERACJE] na zakładce "Płatności". 3-4 Zakupy

9 Tabela 1 Informacje w oknie Faktura zakupu [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Płatności: Znaczenie Nie można zatwierdzić wystawianego dokumentu np. faktury, bez wskazania formy płatności (na zakładce "Płatności"). Program pilnuje również, aby suma tych kwot była równa wartości dokumentu. W parametrach programu znajduje się opcja, która umożliwia automatyczne dodawanie domyślnej płatności przy zapisie dokumentu. Płatność ta pobierana jest automatycznie z główki dokumentu. W parametrach można również zaznaczyć opcję potwierdzania dodawania domyślnej płatności, wówczas program pyta użytkownika czy chce utworzyć płatność zgodną z ustawieniami w główce dokumentu. Metoda płatności gotówkowa/niegotówkowa Jeśli w główce dokumentu (np. faktury), wybrana zostanie gotówkowa metoda płatności z natychmiastowym rozliczeniem dokumentu, to po zatwierdzeniu dokumentu program zaproponuje wystawienie dokumentu kasowego i dokument zostanie rozliczony natychmiast. Jeśli wybrana zostanie bezgotówkowa metoda np. karta, czek, bon to po zatwierdzeniu dokumentu trzeba go będzie jeszcze rozliczyć tzn. skojarzyć ten dokument z innym rozrachunkiem np. wyciągiem bankowym. Dokument można rozliczyć podczas wprowadzania sposobu zapłaty za towar np. czek- na zakładce "Rozliczenia" lub po zapisaniu dokumentu, opcja "Finanse/ Rozrachunki" lub po uruchomieniu przycisku [OPERACJE] na liście dokumentów płatności Zakupy/ Zakupy". Uwagi: Uwagi Znaczniki: Znaczniki Gotówkowa metoda rozliczenia oznacza realną wpłatę gotówki do kasy. Niegotówkowa metoda to karta płatnicza, czek, bon towarowy itp. Dowolna informacja wpisana przez użytkownika. Gotowe uwagi mogą być przeniesione z wzorca opisów po naciśnięciu przycisku [WSTAW OPIS]. Uwagi drukowane są na samym dole dokumentu. Do każdego dokumentu może być przypisany jeden lub kilka znaczników. Znaczniki dają możliwość księgowania wybranych dokumentów lub grupy dokumentów na dowolnie oznaczone konto. Można stworzyć wzorzec, który pomija znaczniki, wówczas księgowanie dokumentów o wybranym kodzie odbywa się na jedno ustalone w schemacie konto. Można stworzyć schemat bez znaczników i schemat ze znacznikami. Można też stworzyć wzorzec, w którym dokumenty posiadające znacznik lub wybrane znaczniki będą księgowane na specjalne konto. Eksportując dane magazynowe, program sprawdza schemat wzorca księgowania. Czy wg schematu księgowanie ma się odbyć na jedno wspólne konto, czy na specjalne konta zgodne ze znacznikami. Zakupy 3-5

10 Tabela 1 Informacje w oknie Faktura zakupu [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Załączniki Alarmy: Znaczenie Poprzez załączniki program umożliwia podpinanie dowolnych plików z bazy danych lub zamapowanych dysków sieciowych (utworzonych jako folder współdzielony) do dowolnie wybranych dokumentów. Aby stworzyć własny wirtualny dysk należy skorzystać z narzędzia dostępnego z poziomu administratora. Po uruchomieniu okna Wirtualny system plików w systemie administrator widoczne będą wirtualne przestrzenie dyskowe. Przy pierwszym uruchomieniu programu będzie tam jedynie dostęp do bazy danych aktualnej firmy. Nie można utworzyć innego udziału umieszczonego w bazie danych. Istnieje możliwość dodawania dowolnej ilości udziałów (dysków wirtualnych), na których pliki przechowywane są w folderach. Folderem współdzielnym może być każdy zamapowany dysk sieciowy. Aby przeglądać zawartość wirtualnych dysków należy wybrać z menu opcję Administracja/Eksplorator systemu plików. Program umożliwia dodawanie alarmów dla dokumentu. Można tu umieszczać wszelkie informacje do przekazania w trybie alarmowym. Alarm może być aktywny przez pewien okres czasu lub bez ograniczeń czasowych. Alarm pojawia się przy edycji dokumentu. W trakcie wprowadzania dokumentu, tam, gdzie znajduje się przycisk lub, można uzupełnić lub zmienić wprowadzone informacje, np. skrócona, Kod dokumentu, Sposób zapłaty. 5. Nacisnąć przycisk [DODAJ], aby dodać pozycję do faktury zakupu. Wybrać odpowiednią pozycję: Dopisz Artykuł Dopisz Usługę\ koszt Dopisz Recepturę Import z zamówienia Dopisz poprzez kartotekę artykułów Dopisywanie towaru, receptury oraz import z zamówienia zostało szczegółowo opisane w punkcie Dokumenty przyjęcia zewnętrznego. 3-6 Zakupy

11 Po wybraniu pozycji Dopisz usługę/ koszt pojawi się okno: Naciśnij klawisz i wybierz z kartoteki usługę. Ilość artykułu w jednostkach własnych lub kontrahenta Cena zakupu jest wymagana jeśli nie zaznaczono opcji pozwalającej na zerowe ceny zakupu w parametrach firmy Naciśnij, aby przenieść lub porównać ceny własne i kontrahenta Rola poszczególnych pól edycyjnych w oknie Pozycja faktury zakupu usługi/kosztu zostanie omówiona w poniższej tabeli. Tabela 2 Informacje w oknie Pozycja faktury zakupu usługi/ kosztu : Wybór artykułu Identyfikator Znaczenie W pozycji Identyfikator wpisujemy ręcznie lub wybieramy z kartoteki usługę. Program umożliwia wyszukanie usługi (klawisze ) po: Indeksie własnym/ indywidualnym kontrahenta Indeksie 2 Nazwie własnej Nazwie własne/ indywidualnej kontrahenta Kodzie kreskowym Ilość artykułu (własna/kontrahenta): Opakowań zbiorczych Pozycja dotycząca opakowań zwrotnych dla usługi i kosztu jest niedostępna. Jedn. kontrahenta/ własna Jednostka kontrahenta pobierana jest z ustawień alternatywnych, jednostka własna z kartoteki towarów. Jeśli kontrahent, dla którego wystawiana jest faktura zakupu nie posiada ustawień alternatywnych domyślnie pojawi się jednostka własna. Po uruchomieniu przycisku [OPERACJE] - w dolnej części okna, istnieje możliwość pokazania: Ilości i cen własnych Ilości i cen kontrahenta Porównanie ilości/ cen własnych i kontrahenta. Zakupy 3-7

12 Tabela 2 Informacje w oknie Pozycja faktury zakupu usługi/ kosztu (ciąg dalszy): Znaczenie Cena zakupu (własna/ kontrahenta): Cena zakupu netto Stawka VAT Cena zakupu brutto Ceną zakupu netto jest cena bez podatku VAT po uwzględnieniu rabatu. Ceną zakupu usługi może być jej koszt zakupu np. paliwo, transport. Cenę zakupu należy wpisać ręcznie. Domyślna wysokość stawki VAT wprowadzana przy dodawaniu usługi do kartoteki towarów i podpowiadana przy dopisywaniu usługi na dokument. Może być wybrana lub wpisana do listy słowników stawek VAT przez naciśnięcie lub. Ceną zakupu brutto jest cena usługi lub kosztu z podatkiem VAT. Program wylicza cenę zakupu od ceny brutto lub od ceny netto. Wpisanie ceny zakupu jest wymagane. Jeśli w parametrach firmy zaznaczono opcję Czy pozwalać na zerowe ceny zakupu? - można zatwierdzić dokument z zerową ceną zakupu. Informacje o przyjmowanej usłudze/ koszcie Numer seryjny/ licencji: Dowolna numeracja dla wprowadzonej pozycji dokumentu. Numer ten pojawia się podczas wystawiania dokumentu sprzedaży przy pozycji asortymentowej pod warunkiem, że w dostawie (z której towar został zdjęty z magazynu) został wpisany numer seryjny. Numer seryjny drukuje się na dokumentach WZ. Uwagi: Uwagi Dodatkowe uwagi dotyczące usługi. Uwagi drukowane są na dokumencie pod pozycją usługi. 6. Nacisnąć przycisk [ZAPISZ], aby zakończyć wprowadzanie dokumentu. 7. Zapisany dokument zakupu znajdzie się na liście w oknie Faktury zakupu. Opcja Zakupy/Zakupy służy do rejestrowania faktur zakupu. Na podstawie faktury zakupu program generuje dokument przyjęcia PZ i przyjmuje towar do magazynu. Wystawiony w ten sposób dokument posiada w pozycji Lista PZ numer dokumentu PZ. Wyjątek Uwaga Program nie wygeneruje dokumentu PZ, jeśli na fakturze zakupu znajdują się same usługi lub koszty. Dokument przyjęcia zewnętrznego nie zawiera usług ani kosztów. Program pilnuje by nie przekroczyć progu wartości zadłużenia wobec dostawcy, jeśli uzupełnimy pozycję w kartotece kontrahenta Wartość progów: Maks. wartość zadłużenia wobec dostawcy na zakładce Sprzedaż. Przekroczenie tej wartości spowoduje wyświetlenie stosownego ostrzeżenia. Program umożliwia poprawianie naliczonych automatycznie przez program wartości netto, VAT i brutto, jeśli są różnice w wyliczeniach między otrzymaną od dostawcy fakturą zakupu a fakturą wprowadzoną do systemu. Na przykład, jeśli miedzy tymi 3-8 Zakupy

13 fakturami jest różnica o grosz przy kwocie brutto, naciskając przycisk [Operacje] wprowadzamy poprawkę, tak by wyliczona przez program wartość zgadzała się z otrzymaną fakturą. Jest to bardzo ważne w późniejszych rozliczeniach. Po uruchomieniu przycisku [Operacje] pojawi się okno: Wpisz nową wartość zgodną z otrzymaną fakturą zakupu Nowa wartość po zmianie kwoty brutto Naciśnij przycisk aby zmieniała się nowa wartość Więcej informacji... Wystawianie dokumentu PZ oraz korekta zakupu została opisana w punkcie Dokumenty przychodu zewnętrznego oraz Korekta zakupu. Procedura usuwania, modyfikowania i drukowania faktury zakupu została zamieszczona w rozdziale Obsługa programu. Faktura zakupu bez dok. magazynowego Faktura bez dokumentu magazynowego nie jest powiązana z żadnym magazynem i nie ma wpływu na jego stan oraz wartość. Mogą być do niej przypisane dodatkowe koszty zakupu, które nie zwiększają rozrachunku ani nie wchodzą do rejestru VAT. Do tej faktury zakupu można wygenerować dokument PZ, który uwzględni dodatkowe koszty powiększając odpowiednio cenę zakupu towaru oraz wpłynie na stan magazynowy. Wystawianie faktury zakupu bez dokumentu magazynowego odbywa się w ten sam sposób co wystawianie faktury zakupu z dokumentem magazynowym i zostało opisane powyżej. Zakupy 3-9

14 Uwaga Aby wygenerować dokument PZ do faktury zakupu należy ustawić się na fakturze i nacisnąć prawy przycisk myszy. Z menu kontekstowego wybrać "OPERACJE/ WYGENERUJ PZ DO TEJ FAKTURY". Po uruchomieniu tej opcji pojawi się okno "Parametry nowej PZ" z możliwością wpisania numeru WZ dostawcy, zmiany daty wystawienia oraz uwag Zakupy

15 Korekta zakupu Korekta zakupu odnotowuje zmianę wielkości obrotu i co za tym idzie wpływa na stan rozliczeń z kontrahentem. Istnieją trzy rodzaje tego dokumentu: 1. Korekta zakupu w trybie magazynowym (powiązana z magazynem) 2. Korekta zakupu tryb bezmagazynowy (nie powiązana z magazynem) 3. Korekta zakupu do FZ niezarejestrowanej Korekta zakupu w trybie magazynowym i korekta zakupu tryb bezmagazynowy musi być wystawiona do istniejącej w systemie faktury zakupu. Korekta zakupu może być również wystawiona do faktury zakupu której nie ma w systemie. Wystawiając KZ do FZ w trybie magazynowym w oknie pojawią się same FZ magazynowe. Wystawiając KZ do FZ tryb bezmagazynowy w oknie pojawią się FZ bez obsługi magazynu. Korekta zakupu w trybie magazynowym Dokumenty korekt zakupu znajdują się w oknie po uruchomieniu opcji "Zakupy/Korekty zakupu". Aby wystawić korektę zakupu w trybie magazynowym należy: 1. Uruchomić opcję Zakupy/Korekty zakupu 2. Nacisnąć przycisk [DODAJ] 3. Wybrać opcję "Dodaj KZ z dokumentem magazynowym" 4. Pojawi się okno z listą wystawionych w systemie faktur zakupu (magazynowych). Zakupy 3-11

16 Numer korygowanej faktury zakupu Numer dokumentu korekty Pozycje korygowanej faktury zakupu Podsumowania dokumentu Tabela 3 Dostawca: skrócona dostawcy Powiązane dokumenty: Numer korygowanej FZ Nr. faktury korygującej dostawcy Data otrzymania faktury Informacje w oknie Korekta faktury zakupu [tryb magazynowy] : Znaczenie Edytuj wartość w stawkach VAT- jeśli okaże się że są niezgodności związane z automatycznym przeliczaniem wartości miedzy dokumentami kontrahenta który wystawił dokument korygujący. Pole to jest nieaktywne, nie można tu nic wpisać ręcznie. Dane wybierane są na podstawie korygowanej faktury zakupu, która musi być wprowadzona do programu. Po wybraniu dokumentu źródłowego program przeniesie dane dostawcy na dokument, tj.: nazwę skróconą płatnika, numer NIP, kod kreskowy, ulicę, dom, lokal, kod, miasto Numer wskazanej przez użytkownika, korygowanej faktury zakupu z dokumentem magazynowym. Numeru nie można poprawić. Należy wpisać numer faktury korygującej wystawionej przez dostawcę na podstawie, której robimy korektę. Należy wpisać datę otrzymania faktury korygującej. Datę można wybrać z kalendarza (przycisk ). Domyślnie bieżąca data Zakupy

17 Tabela 3 Informacje w oknie Korekta faktury zakupu [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Powiązane dokumenty: Znaczenie Data wystawienia f-ry korygującej Dokument: Kod dokumentu Numer Data wystawienia Sygnatura Należy wpisać lub wybrać z kalendarza datę wystawienia faktury korygującej (przycisk ). Domyślnie bieżąca data. Wyświetla domyślny kod dokumentu korekty zakupu, jeżeli użytkownik zdefiniował inny kod dokumentu niż standardowy w opcji Słowniki/ Kody dokumentów/ Sprzedaż, będzie można go tu podać. W programie, jeśli zaistnieje potrzeba można stosować własne rodzaje (sygnatury) dokumentów korekty zakupu, które użytkownik może sam zdefiniować w opcji Kody dokumentów magazynowych. W pozycji Kod dokumentu wybieramy z listy (przycisk ) odpowiedni kod dokumentu. Domyślny kod dokumentu korekty ustawiamy w opcji Kartoteki\ Magazyny zakładka Domyślne kody dokumentów. Numeracja dokumentów korygujących uzależniona jest od wybranego kodu dokumentu, a format numeru wg skonstruowanego przez użytkownika dokumentu korekty. Program podpowiada kolejny numer faktury korygującej. Istnieje możliwość zmiany numeru dokumentu i wpisania właściwego numeru ręcznie. Użytkownik może go dowolnie zmieniać pod warunkiem, że będzie unikalny. Nadany numer na swoje odbicie w pozycji Maska, gdzie można sprawdzić wygląd numeru wprowadzanego dokumentu Zmiana standardowego kodu powoduje zmianę nazwy dokumentu oraz wygenerowanie nowego numeru wg odpowiedniej maski numeracji. Data wystawienia dokumentu korekty, domyślnie bieżąca data. Można ją wpisać ręcznie lub wybrać z kalendarza (przycisk ). Dowolna sygnatura dokumentu. Użytkownik może przyjąć dla każdego dokumentu dowolną sygnaturę będzie to numeracja odrębna nie uzależniona od wybranego kodu i maski dokumentu. Sygnatura drukuje się na dokumentach. Istnieje możliwość wyszukiwania dokumentu po sygnaturze. Płatność: Sposób zapłaty Informacja o sposobie zapłaty na fakturze korygującej. Jeśli w kartotece kontrahenta ustawimy domyślny rodzaj sposobu zapłaty, pole to wypełni się automatycznie. Jeśli nie, należy wybrać odpowiedni sposób płatności kontrahenta.(przycisk ). Sposoby płatności są pobierane ze słownika sposobów zapłaty. Data płatności wyliczana jest przez program automatycznie na podstawie wybranego sposobu zapłaty. Termin płatności Ostateczna data zapłaty. Pozycja wyliczana na podstawie określonego w słowniku sposobu zapłaty. Zakupy 3-13

18 Tabela 3 Informacje w oknie Korekta faktury zakupu [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Znaczenie Metoda wyliczania wartości: Sposób liczenia (ciąg dalszy) Pozycje dokumentu: Pozycje Płatności: Sposób naliczania podatku VAT dostępny po naciśnięciu przycisku. Zgodnie z podstawą prawną (Rozp. Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Dz.U z późn. zm.) mamy trzy warianty obliczania podatku: 1. od netto. Podatek obliczany jest od sumy kwoty netto na fakturze. Sumuje się kwoty netto podlegające poszczególnym stawkom i od tych sum nalicza podatek. od sumy. Nabywca może określić w fakturze kwoty podatku dotyczące wartości zakupu poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze; w tym przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku. 3. od brutto - jako cenę jednostkową wykazuje się cenę wraz z kwotą podatku (cenę brutto), a zamiast wartości zakupu netto wykazuje się wartość zakupu brutto, Kwota podatku jest obliczana według następującego wzoru: KP = (WB SP)/(100 + SP) KP - oznacza kwotę podatku z podziałem na poszczególne stawki podatkowe, WB - oznacza sumę wartości zakupu brutto z podziałem na poszczególne stawki podatkowe, SP - oznacza stawkę podatku od towarów i usług, Sumę wartości zakupu netto stanowi różnica między wartością zakupu brutto a kwotą podatku, z podziałem na poszczególne stawki podatkowe. Przy wystawianiu korekty zakupu z dokumentem magazynowym, okno z pozycjami będzie puste. Po uruchomieniu przycisku [DODAJ] można skorygować pozycje z faktury zakupu. Pojawia się okno z wyborem pozycji, do skorygowana. Należy wskazać pozycję do korekty i nacisnąć [WYBIERZ]. Pojawi się okno "Pozycja korekty faktury zakupu". Korekta zakupu pozwala na dodawanie nowych towarów, usług lub receptur na dokument, powiększając stan magazynowy. Procedura dodawania poszczególnych pozycji asortymentowych została omówiona w dalszej części niniejszej instrukcji. W główce dokumentu znajduje się sposób zapłaty (został on domyślnie przypisany do dokumentu z parametrów lub kartoteki), w rzeczywistości jednak kontrahent może zapłacić za towar inną metodą niż ta, która do niego została przypisana domyślnie. Może również połączyć klika tych metod razem np. część kwoty zapłacić gotówką a część kwoty kartą, czekiem, bonem towarowym lub przelewem W dolnej części okna znajdują się przyciski [GOTÓWKA], [PRZELEW], [KARTA], [CZEK], [BON] Zakupy

19 Tabela 3 Płatności: Informacje w oknie Korekta faktury zakupu [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Znaczenie Naciskając na jeden z powyższych przycisków, należy wskazać metodę zapłaty za towar. Pojawi się okno w którym znajduje się kod waluty w jakiej dokonujemy wpłaty (może być inna niż w PLN), kwota przyjęta, kwota zapłacona, dane płatnika oraz sposób płatności. Można tam również dokonać rozliczenia wystawianego właśnie dokumentu. Do rozliczenia dokumentu dowolnym rozrachunkiem służy także przycisk [OPERACJE] na zakładce "Płatności". Nie można zatwierdzić wystawianego dokumentu np. faktury, bez wskazania formy płatności (na zakładce "Płatności"). Program pilnuje również, aby suma tych kwot była równa wartości dokumentu. W parametrach programu znajduje się opcja, która umożliwia automatyczne dodawanie domyślnej płatności przy zapisie dokumentu. Płatność ta pobierana jest automatycznie z główki dokumentu. W parametrach można również zaznaczyć opcję potwierdzania dodawania domyślnej płatności, wówczas program pyta użytkownika czy chce utworzyć płatność zgodną z ustawieniami w główce dokumentu. Metoda płatności gotówkowa/niegotówkowa Jeśli w główce dokumentu (np. faktury), wybrana zostanie gotówkowa metoda płatności z natychmiastowym rozliczeniem dokumentu, to po zatwierdzeniu dokumentu program zaproponuje wystawienie dokumentu kasowego i dokument zostanie rozliczony natychmiast. Jeśli wybrana zostanie bezgotówkowa metoda np. karta, czek, bon to po zatwierdzeniu dokumentu trzeba go będzie jeszcze rozliczyć tzn. skojarzyć ten dokument z innym rozrachunkiem np. wyciągiem bankowym. Dokument można rozliczyć podczas wprowadzania sposobu zapłaty za towar np. czek- na zakładce "Rozliczenia" lub po zapisaniu dokumentu, opcja "Finanse/ Rozrachunki" lub po uruchomieniu przycisku [OPERACJE] na liście dokumentów płatności Zakupy/ Korekty zakupu". Gotówkowa metoda rozliczenia oznacza realną wpłatę gotówki do kasy. Niegotówkowa metoda to karta płatnicza, czek, bon towarowy itp. Uwagi: Uwagi Znaczniki: Znaczniki Dowolna informacja wpisana przez użytkownika. Gotowe uwagi mogą być przeniesione z wzorca opisów po naciśnięciu przycisku [WSTAW OPIS]. Uwagi drukowane są na samym dole dokumentu. Można stworzyć schemat bez znaczników i schemat ze znacznikami. Można też stworzyć wzorzec, w którym dokumenty posiadające znacznik lub wybrane znaczniki będą księgowane na specjalne konto. Eksportując dane magazynowe, program sprawdza schemat wzorca księgowania. Czy wg schematu księgowanie ma się odbyć na jedno wspólne konto, czy na specjalne konta zgodne ze znacznikami. Zakupy 3-15

20 Tabela 3 Załączniki Alarmy: Informacje w oknie Korekta faktury zakupu [tryb magazynowy] (ciąg dalszy): Znaczenie Poprzez załączniki program umożliwia podpinanie dowolnych plików z bazy danych lub zamapowanych dysków sieciowych (utworzonych jako folder współdzielony) do dowolnie wybranych dokumentów. Aby stworzyć własny wirtualny dysk należy skorzystać z narzędzia dostępnego z poziomu administratora. Po uruchomieniu okna Wirtualny system plików w systemie administrator widoczne będą wirtualne przestrzenie dyskowe. Przy pierwszym uruchomieniu programu będzie tam jedynie dostęp do bazy danych aktualnej firmy. Nie można utworzyć innego udziału umieszczonego w bazie danych. Istnieje możliwość dodawania dowolnej ilości udziałów (dysków wirtualnych), na których pliki przechowywane są w folderach. Folderem współdzielnym może być każdy zamapowany dysk sieciowy. Aby przeglądać zawartość wirtualnych dysków należy wybrać z menu opcję Administracja/Eksplorator systemu plików. Program umożliwia dodawanie alarmów dla dokumentu. Można tu umieszczać wszelkie informacje do przekazania w trybie alarmowym. Alarm może być aktywny przez pewien okres czasu lub bez ograniczeń czasowych. Alarm pojawia się przy edycji dokumentu. 4. Aby skorygować pozycje asortymentową należy uruchomić przycisk [EDYTUJ]. 5. Pojawi się okno "Pozycja korekty faktury zakupu": Korygowana pozycja Zmiana ilości jednostki własnej Cena zakupu jest wymagana jeśli nie zaznaczono opcji pozwalającej na zerowe ceny zakupu w parametrach firmy Naciśnij, aby porównać ilości i ceny własne oraz kontrahenta 3-16 Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zakupy ROZDZIAŁ 3 RAKSSQL Zakupy Spis treści Faktura zakupu 3-1 Faktura zakupu z dok. magazynowym... 3-1 Faktura zakupu bez dok. magazynowego... 3-9 Korekta zakupu 3-11 Korekta zakupu w trybie magazynowym...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn ROZDZIAŁ 5 RAKSSQL Magazyn Spis treści Magazyn... 5-1 Dokumenty rozchodowe... 5-3 Dokumenty rozchodu zewnętrznego... 5-3 Dokumenty rozchodu wewnętrznego... 5-18 Dokumenty przychodowe... 5-23 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn ROZDZIAŁ 5 RAKSSQL Magazyn Spis treści Magazyn... 5-1 Dokumenty rozchodowe... 5-3 Dokumenty rozchodu zewnętrznego... 5-3 Dokumenty rozchodu wewnętrznego... 5-18 Dokumenty przychodowe... 5-23 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie transakcji unijnych

Ewidencjonowanie transakcji unijnych Ewidencjonowanie transakcji unijnych - WNT, WDT, świadczenie usług w UE (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse w systemie Integra 7

Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy takich jak: płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki

RAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Finanse Kasa, Bank, Rozrachunki Spis treści Rozrachunki 8-1 Wprowadzanie rozrachunków... 8-1 Rozrachunki z kontrahentami... 8-2 Rozrachunki korygujące 8-3 Przelew dla zaznaczonych rozrachunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych.

Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. Instrukcja obsługi w programie ProLider walutowych faktur zaliczkowych. W wersji 6.61.0 programu ProLider została wprowadzona możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w walucie oraz faktur korygujących

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW - INSTRUKCJA w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.17 ust.1, pkt 5 oraz ust. 2 Dz. U. nr 64, poz 332 (o podatku od towarów i usług) w przypadku faktur VAT wystawionych przez podmioty spoza terytorium

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows

Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne.

Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Opis programu Profbi Delegacje 2013 Delegacje Krajowe i Zagraniczne. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona programu: www.delegacje.info.pl Kontakt: programy@profbi.pl 1. Do czego służy program? 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w systemie KS-AOW dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT

Informacja o zmianach w systemie KS-AOW dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT Wprowadzenie nowego typu Informacja o zmianach w systemie dotyczących dokumentów związanych z procesem samorozliczania podatku VAT Wejście w życie z dniem 1 kwietnia 2011, nowelizacji ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Sz@rk FK - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych korekt

Bardziej szczegółowo

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi:

Kartoteki 'Grupy opakowań' 'Grupy opakowań Otwórz' Grupy opakowań Kartoteki -> Grupy opakowań Nowy (Ctrl+N) Grupa opakowań Nowy Nazwę: Uwagi: GRUPY OPAKOWAŃ Do menu Kartoteki dodana została lista 'Grupy opakowań'. Do formularza 'Grupy opakowań Otwórz' należy wprowadzić opakowania zakwalifikowane do danej grupy np. opakowania od jednego dostawcy.

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1. Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Raport Kasowy w walucie obcej 3 1. Definiowanie nowego

Bardziej szczegółowo