Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji."

Transkrypt

1 Szkolenia wewnętrzne Naszą ofertę kierujemy do Firm zarządzanych w sposób przemyślany - które budując swoją pozycję na rynku, dostrzegają siłę kapitału ludzkiego. Dostarczamy skuteczne narzędzia do realizacji wytyczonych celów biznesowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. -- Jack Welsch tel.: /

2 SIŁA EFFECT-u ZAMYSŁ SZKOLENIA Od 2001r. budujemy swoją pozycję na rynku usług szkoleniowych. Podejmujemy współpracę z organizacjami stojącymi w obliczu zmian zachodzących wewnątrz lub w otoczeniu firmy. Organizujemy szkolenia, które pomagają wypracować pożądane rezultaty. Dynamiczny rozwój firmy szybko wymógł wyjście poza szkolenia miękkie, poszerzenie oferty oraz nawiązanie współpracy z ekspertami z takich dziedzin jak m.in.: prawo, księgowość, finanse, produkcja czy inwestycje. Współpracujemy z firmami zarządzanymi strategicznie, które nie tylko odpowiadają na dynamiczne zmiany w otoczeniu firmy lecz je prowokują. Zamiast ciągu oderwanych od kontekstu warsztatów proponujemy spójny cykl szkoleń, jako długofalowy proces rozwoju organizacji. Bez względu na potrzebę czy zamysł inicjujący projekt, z jednakową starannością i pełną odpowiedzialnością rozwijamy największy z kapitałów przedsiębiorstwa kapitał ludzki. Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk, popierając rygory merytoryczne i etyczne funkcjonowania na rynku szkoleniowym. Standardy Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych które przyjęliśmy, zobowiązują nas do pracy w oparciu o międzynarodowe standardy jakości. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić naszym Kontrahentom wysoki poziom merytoryczny organizowanych szkoleń, rzetelną wiedzę ekspercką, aktualność przekazywanych treści, atrakcyjną formę oraz dyspozycyjność i dokładność naszych konsultantów. strona 2 PROGRESS Potencjał Pracowników Potencjał Firmy Rozwój umiejętności, kompetencji Zwiększenie wydajności Wzrost motywacji i satysfakcji Wzrost rezultatów i konkurencyjności firmy Przyjęcie narzędzi oraz korzystanie z nich Realizacja zadań służących realizacji celów strategicznych

3 PROJEKT SZKOLENIOWY Szkolenie musi być przemyślaną sytuacją edukacyjną, wzmacniającą wiedzę, umiejętności i motywację do wdrażania wypracowanych rozwiązań. W takich szkoleniach się specjalizujemy. Proces przygotowania i realizacji szkolenia przebiega według usystematyzowanych etapów: 3 Realizacja projektu szkoleniowego Realizacja programu szkoleniowego zgodnie z uzgodnionym wcześniej harmonogramem Wdrażanie standardów zgodnych z ustaleniami 1 Badanie potrzeb szkoleniowych Badanie potrzeb i określanie funkcjonujących standardów podczas bezpośrednich spotkań Określanie potrzeb poprzez telefoniczne rozmowy lub ankietę z uczestnikami Raport podsumowujący badanie potrzeb z określeniem propozycji stworzenia standardów 2 Konstrukcja oferty rozwojowej Ostateczne uzgodnienia dotyczące projektu Stworzenie standardu i przygotowanie programu szkoleniowego wdrażającego zmiany zgodne z misją, wizją i strategią Firmy strona 3 4 Ewaluacja procesu szkoleniowego Projekt szkoleniowy rozpoczyna się pre-testem i kończy post-testem Między modułami szkoleniowymi możliwe są indywidualne konsultacje pomagające wdrożyć nabyte umiejętności 5 Raport poszkoleniowy i podsumowanie Przygotowanie raportu z uwzględnieniem uwag oraz rekomendacji w zakresie dalszych działań rozwojowych w danym zakresie

4 KONCEPT SZKOLENIA Konkretne doświadczenie np. gra, zadanie, ćwiczenie, wcześniejsze doświadczenie DOŚWIADCZ Ponieważ. Nauczanie innych 90% 50% Dyskusja w grupie 30% 10% 5% Doświadczaj i obserwuj Nauka poprzez praktykę 75% 20% Doświadczaj i działaj Demonstracja Prezentacja audiowizualna Refleksja Zastosowanie Indywidyalnie, w małych grupach, na forum, aby poznać różnorodność perspektyw OBSERWUJ Odniesienie teorii do realnej sytuacji uczestników DZIAŁAJ Czytanie Wykład Efektywność metod stosowanych na zajęciach Nasze warsztaty prowadzone są w oparciu o Cykl Davida Kolba, wytyczający efektywne warunki do uczenia się osób dorosłych. Trenerzy korzystają głównie z metod aktywnych. Tworzą sytuację, w której uczestnicy analizują, eksperymentują, rozwiązują problemy i doświadczają. Obserwuj i myśl Myśl i działaj Teoria Synteza doświadczenia i refleksji, co umożliwia zrozumienie danego zagadnienia w nowy sposób MYŚL Czas szkolenia podzielony jest w stosunku: 80% - ćwiczenia 20% - metodologia służąca poszukiwaniu nowych rozwiązań Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem. -- Konfucjusz strona 4

5 BADANIE PRZYROSTU WIEDZY PEREŁKA WŚRÓD STANDARDÓW Pomiar efektywności jest ostatnim, nieodłącznym etapem procesu szkoleniowego. Służy określeniu jego rentowności, może również stanowić punkt wyjścia do planowania dalszych aktywności rozwojowych. Nie tylko autorskie metody warsztatowe są tym, co nas POZIOM REAKCJI (W RAMACH SZKOLENIA) Badana jest satysfakcja uczestników bezpośrednio po warsztatach. Ocenie podlegają umiejętności i wiedza trenera, program oraz organizacja szkolenia. POZIOM UCZENIA SIĘ (W RAMACH SZKOLENIA) Oceniana jest wiedza, umiejętności oraz postawy. Diagnoza wymaga zbadania za pomocą testów stanu wiedzy przed i po szkoleniu. POZIOM ZMIAN Badanie polega na ocenie sposobu wykonywania pracy uczestników szkolenia pod względem stopnia wykorzystania wypracowanych na szkoleniu rozwiązań i narzędzi. W diagnozie wykorzystuje się: obserwację, coaching grupowy, follow up. POZIOM EFEKTÓW Na tym etapie ocenia się wpływ efektów pracy uczestników szkolenia na realizację wyznaczonych celów biznesowych, np. wzrost sprzedaży, spadek liczby reklamacji itp. Badanie na tym poziomie jest istotne w definiowaniu efektów biznesowych szkolenia. Pozwala ocenić zwrot inwestycji w szkolenie. Wykorzystywane metody: Asssesment Center strona 5 wyróżnia. Proponujemy nietypową, świeżą, dynamiczną formułę spotkania SHOW. Rozwiązanie adresowane jest do dużych grup liczących od os. To znakomite trwające od 1,5-4 godz. uzupełnienie profesjonalnie przygotowanego spotkania firmowego z pracownikami, spotkania z kontrahentami, klientami, czy konferencji. Show ma widowiskowy, interaktywny przebieg. Przekaz merytoryczny jest dostosowany do idei spotkania i może obejmować tematykę z zakresu psychologii biznesu np: sprzedaży i negocjacji, obsługi klienta, sprzedaży relacyjnej; budowania zespołów, współpracy, motywacji, wdrażania zmian; rozwoju osobistego np. zarządzania energią, automotywacją, równowagą i efektywnością w życiu osobistym i zawodowym, kreatywnością i innowacyjnością. Skondensowana dawka biznesowej energii.

6 KATALOG SZKOLEŃ AKADEMIA MENEDŻERA Kreatywny lider Pułapki w prawie pracy oraz analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sporach pracowniczych Asertywny szef Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców Ochrona danych osobowych w pigułce Controlling sprzedaży Controlling inwestycyjny planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie 6 kluczowych rozmów menedżera Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników analiza Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów Pracy Sztuka asertywności i wyznaczania granic w biznesie Charyzma i autorytet menedżera Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych Skuteczne zarządzanie zespołem pracowników Lean Management Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych Zarządzanie strategiczne organizacją Budowanie zespołu Team spirit budowanie zaangażowania i energii w zespole Lider związkowy Zarządzanie spółką zgodnie z Dobrymi Praktykami ładu korporacyjnego Zarządzanie czasem i organizacja pracy Rozwój własny i pracowników, wyznaczanie celów Narzędzie wdrażania strategii przedsiębiorstwa 8 kroków wdrażania zmiany w zespole, czyli jak przejść z sukcesem do końca Zarządzanie zmianą w sytuacjach kryzysowych Menedżer zmian i innowacji strona 6 Lider zespołu projektowego Jak nie stracić potencjału? Zarządzanie zespołem projektowym Strategie rozwoju i zarządzanie przez cele Techniki motywowania pracowników Ocena pracowników Wywieranie wpływu trening dla menedżerów Delegowanie i rozliczanie zadań Motywowanie dobra energia dla organizacji Situational Leadership Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Rekrutacja i selekcja w dobie rynku pracownika Zarządzanie emocjami w pracy menedżera Kreatywne i innowacyjne myślenie oraz mindmapping w biznesie Zarządzanie zmianą Zarządzanie projektami Zarządzanie zadaniami Zarządzanie produkcją Coaching menedżerski Inspirujące przywództwo Zarządzanie konfliktem Zarządzanie ryzykiem Od konfliktu do współpracy - jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych Menedżer doskonały słuchaj, motywuj i zwiększaj potencjał zespołu Akademia świadomego przywódcy Business Negotiation Siła motywacyjnego DNA Lider optymalny Coaching menedżerski Efektywność menedżerska Zarządzanie finansami dla niefinansistów Warsztat kierowniczy dla brygadzisty lub mistrza produkcji Moderacja i spotkania robocze Spotkania oceniające

7 ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH ZAKUPY / LOGISTYKA Warsztaty kreatywności Efektywność osobista Inteligencja emocjonalna Wywieranie wpływu Certyfikowany asystent / sekretarka Ochrona danych osobowych w pigułce Sztuka asertywności i wyznaczania granic w biznesie Jak prowadzić interesy z Azjatami? Zarządzanie projektem Asystentka strategicznym partnerem kierownictwa firmy Techniki efektywnej nauki i zapamiętywania Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym Trening asertywności i radzenia sobie ze stresem Techniki obrony przed perswazją i manipulacją Wypalenie zawodowe jak odzyskać radość z pracy Praca nad poprawą własnej samooceny Różnice międzykulturowe w biznesie i negocjacjach międzynarodowych Business negotiation Certyfikowany trener wewnętrzny Język mediów i public relations Trening wystąpień publicznych Autoprezentacja w mediach Budowanie własnego wizerunku w sieci Sekrety dobrego mówcy Techniki prezentacji Retoryka w wystąpieniu publicznym Autoprezentacja w sytuacji publicznej Kontakty z mediami Trening wystąpień przed kamerą Kontakty z mediami trening dla osób publicznych Efektywna komunikacja na linii klient informatyk Jak porozumieć się z nie-informatykiem trening dla specjalistów IT Techniki prezentacji przed klientem trening dla inżynierów software Mistrzowskie negocjacje kupieckie Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach Certyfikowany kupiec Negocjacje zakupowe z firmami o silnej pozycji na rynku Zasady prowadzenia inwentaryzacji Controlling inwestycyjny planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie Metody oceny i kwalifikacji dostawców jak wybrać najlepszych kontrahentów Kupiec doskonały Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Skuteczne zarządzanie flotą samochodową Jak prowadzić interesy z Azjatami? Negocjacje z dostawcami i kooperantami Umowy w obrocie gospodarczym Metody redukcji kosztów funkcjonowania działu utrzymania ruchu Najnowsze zmiany w dochodzeniu roszczeń reklamacyjnych w usługach transportowych na rynku polskim międzynarodowym Business negotiation Zaawansowane gry negocjacyjne Organizacja gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Negocjacje z sieciami handlowymi strona 7 HANDEL / MARKETING Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach Techniki i strategia sprzedaży bezpośredniej Prowadzenie rozmowy handlowej Prezentacja sprzedażowa Sztuka przekonywania z mocą NLP Strategie i scenariusze zamykania sprzedaży High sales results sprzedaż doskonała

8 Psychologia sprzedaży Autoprezentacja i prowadzenie spotkań Pokonywanie obiekcji klientów Negocjacje zespołowe i wielostronne Merchandising Prawne aspekty reklamacji w praktyce z uwzględnieniem sprzedaży towarów na odległość Korespondencja reklamacyjna Rozpatrywanie reklamacji Jak prowadzić interesy z Azjatami? Korespondencja reklamacyjna How to reply to complaints? Jak skuteczniej i więcej sprzedawać i bronić się przed atakami cenowymi asertywnych klientów? Inspirujące przywództwo Pricing skuteczne strategie cenowe w sprzedaży Business negotiation Zaawansowane gry negocjacyjne Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon Budowanie skutecznych relacji przez telefon Przejmowanie klientów konkurencji Prezentacja lokalu i negocjacje z klientem trening dla właścicieli mieszkań i agentów nieruchomości Techniki sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Rekrutacja pracowników Zarządzanie zespołem handlowym Coaching w zarządzaniu Controlling sprzedaży Prowadzenie okresowej oceny pracowników Techniki motywowania zespołu sprzedażowego Praca z doświadczonym handlowcem Pricing i zarządzanie półką cenową strona 8 PR I MARKETING Podstawy public relations Promocja wizerunku firmy Komunikacja wewnętrzna w firmie Marketing w internecie Komunikacja kryzysowa Marketing rekrutacyjny Marketing polityczny w internecie SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Techniki zarządzania w instytucjach publicznych Rekrutacja pracowników w instytucjach publicznych Motywowanie pracownika instytucji publicznej Standardy obsługi klienta Obsługa trudnego klienta w instytucjach publicznych Asertywność w obsłudze klienta Autoprezentacja dla pracowników administracji publicznej Protokół dyplomatyczny Savoir vivre Skuteczna komunikacja z dziennikarzem i klientem OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI Prawne aspekty reklamacji w praktyce z uwzględnieniem sprzedaży towarów na odległość Korespondencja reklamacyjna How to reply to complaints? Najnowsze zmiany w dochodzeniu roszczeń reklamacyjnych w usługach transportowych na rynku polskim międzynarodowym Skuteczna obsługa trudnego klienta w procesie reklamacji Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon Radzenie sobie z własnymi emocjami w kontaktach z trudnym klientem Komunikacja z klientem trening dla pracowników punktów obsługi klienta

9 PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWY Zasady obrotu towarowego z zagranicą, korzystne ułatwienia dla firm w obszarach AEO, PU i pochodzenia towarów Jak prowadzić interesy z Azjatami? Najnowsze zmiany w dochodzeniu roszczeń reklamacyjnych w usługach transportowych na rynku polskim międzynarodowym Business negotiation Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon HR / KADRY Pułapki w prawie pracy oraz analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sporach pracowniczych Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców Ochrona danych osobowych w pigułce 6 kluczowych rozmów menedżera Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników analiza Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów Pracy Wypadki przy pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z elementami ochrony danych osobowych Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników analiza Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów Pracy Lider zespołu projektowego Motywowanie dobra energia dla organizacji Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Rekrutacja i selekcja w dobie rynku pracownika System emerytur pomostowych Siła motywacyjnego DNA PRAWNE Prawo karne Prawo gospodarcze strona 9 Prawo podatkowe Prawo autorskie ZWIĄZKI ZAWODOWE Pułapki w prawie pracy oraz analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sporach pracowniczych Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców Ochrona danych osobowych w pigułce Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników analiza Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów Pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013r. z elementami ochrony danych osobowych Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych Lider związkowy KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE Ochrona danych osobowych w pigułce Controlling sprzedaży Zasady prowadzenia inwentaryzacji Controlling inwestycyjny planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z elementami ochrony danych osobowych Psychologiczne strategie windykacyjne Prawne i psychologiczne strategie windykacji Zarządzanie finansami dla niefinansistów ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne zgodnie z ustawą PZP? Certyfikowany kupiec Proces budowlany Zamówienia publiczne na roboty budowlane po nowelizacji Umowy o roboty budowlane

10 UR / PRODUKCJA / BHP Zasady organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych TPM Total Productive Maintenance Controlling inwestycyjny planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie Wypadki przy pracy Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych Środki ochrony indywidualnej Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość? Lean Management Proces budowlany Umowy o prace projektowe Jak czytać księgi wieczyste i dokonywać w nich wpisów? Negocjacje z dostawcami i kooperantami Od konfliktu do współpracy. Jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych? Metody redukcji kosztów funkcjonowania działu utrzymania ruchu Dostosowanie do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zalecenia PIP SMED Szybkie przezbrojenia maszyn i urządzeń Redukcja kosztów produkcji przy użyciu lean manufacturing, KAIZEN, SMED i grupowego rozwiązywania problemów Umowy o roboty budowlane INWESTYCJE BUDOWLANE Controlling inwestycyjny planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość? strona 10 Proces budowlany Umowa o prace projektowe Jak czytać księgi wieczyste i dokonywać w nich wpisów? Umowy o roboty budowlane BUSINESS ENGLISH Dynamic presentations Working across cultures English for the hotel industry English for socializing English for human rosourses English for logistics English for the energy industry English for the automobile industry English for meetings Human resourses management English for telephoning English for s English for presentations English for communicating and working across cultures

11 Potencjał Tylko silni mogą motywować do rozwoju Potencjał każdej organizacji mierzy się jej doświadczeniem i wiedzą. Docenili nas: Polecam firmę EFFECT każdej firmie, która dba o rozwój i zwiększanie umiejętności swoich pracowników - Imperial Tobacco Polska S.A. Doświadczenie Ośrodka Szkoleń i Informacji EFFECT to rocznie: Wykładowcy firmy OSiI EFFECT są specjalistami wysokiej klasy, - blisko 300 dni szkoleń otwartych - blisko 100 dni szkoleniowych w formule zamkniętej. Dzięki dużym umiejętnościom interpersonalnym zajęcia przez nich Rekomendowani przez nas trenerzy posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń projektów realizowanych dla różnej wielkości przedsiębiorstw, od mikrofirm po wielkie korporacje. Działają w oparciu o samodzielnie wypracowane knowhow. Biorą pełną odpowiedzialność za efekt realizowanych warsztatów. Ustawicznie rozwijają się i poszerzają swoją wiedzę popartą prestiżowymi certyfikatami oraz udziałem w międzynarodowych projektach. Organizując warsztaty, proponujemy wyłącznie sprawdzone miejsca, w których warunki gwarantują komfort nauki. Mieliśmy przyjemność zrealizować projekty szkoleń zamkniętych m.in. dla: bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym. prowadzone są wysoko oceniane przez uczestniczących w nich pracowników. - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Szkolenie zostało profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. Większość treści przekazywana była w specjalnie przygotowanych scenkach, które stawiały uczestników przed zadaniami wymagającymi generowania nowych pomysłów, przetwarzania posiadanej wiedzy i nawyków, by te doświadczenia wykorzystywać później w praktyce. Treningi pozwalały również w szybszy i łatwiejszy sposób nabywać umiejętności wzajemnej komunikacji. - Warta Glass Jedlice S.A. Słowa uznania należą się prowadzącym, których cechuje doskonała znajomość zagadnień[ ]. Wiedza przekazywana na szkoleniach znalazła odzwierciedlenie w naszej codziennej pracy. - Nemak Poland Sp. z o.o. strona 11

12 Wykładowca to bez wątpienia pasjonat [ ] Szkolenie, w którym Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na braliśmy udział kolejny raz utwierdziło nas w przekonaniu, szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, że Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect to niezawodny dostawca burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [ ] usług szkoleniowych. Tym samym chcielibyśmy zarekomendować Chcielibyśmy zarekomendować Effect wszystkim firmom, które nie Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować. z Państwem współpracować. - STACO POLSKA Sp. z o.o. - Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Program szkolenia został ciekawie i w pełni zrealizowany. Wszystkie szkolenia miały bardzo wysoki poziom merytoryczny Liczę na dalszą, owocną dla obu stron współpracę. i praktyczny. Trenerki wykazały się dobrą znajomością pracy działów - Indesit Company Polska Sp. z o.o. technicznych. [ ] Jesteśmy przekonani, że zrealizowane szkolenia przyczyniły się zarówno do rozwoju osobistego naszych pracowników do rozwoju ich kompetencji kierowniczych, jak również do wzmocnienia systemu zarządzania naszej firmy. - ENION GRUPA TAURON S.A. Na uwagę zasługuje bardzo dobra strona organizacyjna firmy dotrzymano wszelkich warunków umowy i uzgodnień słownych. Dyrektor Ośrodka Pani Joanna Jarosz-Opolka służyła radą i pomocą na każdym etapie realizacji projektu. - ENION GRUPA TAURON S.A. Należy się spodziewać, że uzyskane informacje przełożą się w krótkim czasie na wymierne korzyści zawodowe. - ELEKTROBUDOWA S.A. Miejsce, materiały oraz sposób organizacji czasu wolnego przy każdym szkoleniu zapewniały sprawne przekazywanie wiedzy, która znalazła zastosowanie w naszej codziennej pracy. Wielokrotnie korzystałem ze szkoleń z tematyki technicznej, z firmą - VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Sp. z o.o. współpracuję od 2005r. Kadra wykładowców to grupa znanych i cenionych specjalistów. Zdobytą wiedzę wykorzystuję EFFECT jest jedną z niewielu firm w Polsce organizujących bardzo w codziennej pracy. bogaty wachlarz szkoleń dla kupców. [ ] Pozwoliły one pracownikom - LG Electronics Mława Sp. z o.o. naszej firmy pogłębić wiedzę w zakresie profesjonalnych negocjacji z dostawcami oraz poszerzyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. [ ]. Zarówno baza noclegowa, jak również przygotowane przez trenerów materiały szkoleniowe odpowiadają najwyższym standardom i stanowią dopełnienie fachowo przeprowadzonego szkolenia. strona 12 - Turbo Care Poland S.A.

13 Jesteśmy pełni uznania dla realizacji szkoleń. Wykładowcy posiadają Interesująca oferta dotycząca formy spędzania wolnego czasu po niesamowitą wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą w prosty sposób zajęciach jest atutem, który przyciąga i skłania do wyboru spośród przekazują uczestnikom szkolenia. innych firm szkoleniowych. - Bumar Amunicja S.A. - Fabryka Osłonek Białkowych FABIOS Szkolenie było przeprowadzone z zachowaniem najwyższych Wykładowca, którego zatrudnił OSiL Effect poświęcił czas na standardów. konsultacje tak, aby uczestnicy mogli wynieść ze szkolenia jak - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. najwięcej. Warsztaty miały charakter interaktywny[ ] Zagadnienia Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom merytoryczny oraz bardzo duże doświadczenie wykładowców. - Alstom Konstal S.A. Chciałbym docenić organizację szkolenia w luksusowym hotelu, który dysponował bogatym zapleczem atrakcji dla gości. OSiL Effect zapewnił uczestnikom urozmaicenie czasu wolnego oraz zaktywizował integrację grupy. - PGNiG TERMIKA S.A. Nieoceniony poziom wiedzy merytorycznej i praktycznej wykładowców spowodował, że szkolenie było bardzo interesujące i spełniło nasze oczekiwania - LG Electronics Mława Sp. z o.o. Pragniemy podziękować trenerce, która dzięki swojej charyzmie, osobowości potrafiła utrzymać zainteresowanie uczestników szkolenia przez cały okres jego trwania. Szkolenia przeprowadziła w sposób ciekawy, sprawny (realizując w całości uzgodniony zakres materiału), z dużą dawką humoru. - ENION GRUPA TAURON S.A. strona 13 poruszane podczas szkolenia wzbogacane były przykładami rozwiązań z praktyki zawodowej trenera. - Grupa Onet.pl S.A. Pragniemy wyrazić zadowolenie z zaangażowania pracowników Ośrodka oraz trenerki w organizację i dostosowanie szkolenia do potrzeb szkoleniowych uczestników. [ ] Wszystkieszkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak praktycznym. - KGHM Polska Miedź S.A. Dziękuję Państwu za współpracę i zaangażowanie oraz liczę na owocną kontynuację w przyszłości. - Timken Polska Sp. z o.o.

14 Ze wszystkich rzeczy, które mogą mieć wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa, rozwój osobisty ma wpływ największy. Możemy mówić o rozwoju sprzedaży, wzroście zysków czy aktywów, ale wszystko to prawdopodobnie się nie stanie bez osobistego rozwoju. -- Jim Rohn tel.: /

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej. GŁÓWNE LOGO Polski HR S.A. skupia

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES

POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES POLISH HOLDING OF TEMPORARY AND PERMANENT STAFFING AGENCIES Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo