Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenia wewnętrzne. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. Jesteśmy do Państwa dyspozycji."

Transkrypt

1 Szkolenia wewnętrzne Naszą ofertę kierujemy do Firm zarządzanych w sposób przemyślany - które budując swoją pozycję na rynku, dostrzegają siłę kapitału ludzkiego. Dostarczamy skuteczne narzędzia do realizacji wytyczonych celów biznesowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeśli nie masz przewagi konkurencyjnej, nie konkuruj. -- Jack Welsch tel.: /

2 SIŁA EFFECT-u ZAMYSŁ SZKOLENIA Od 2001r. budujemy swoją pozycję na rynku usług szkoleniowych. Podejmujemy współpracę z organizacjami stojącymi w obliczu zmian zachodzących wewnątrz lub w otoczeniu firmy. Organizujemy szkolenia, które pomagają wypracować pożądane rezultaty. Dynamiczny rozwój firmy szybko wymógł wyjście poza szkolenia miękkie, poszerzenie oferty oraz nawiązanie współpracy z ekspertami z takich dziedzin jak m.in.: prawo, księgowość, finanse, produkcja czy inwestycje. Współpracujemy z firmami zarządzanymi strategicznie, które nie tylko odpowiadają na dynamiczne zmiany w otoczeniu firmy lecz je prowokują. Zamiast ciągu oderwanych od kontekstu warsztatów proponujemy spójny cykl szkoleń, jako długofalowy proces rozwoju organizacji. Bez względu na potrzebę czy zamysł inicjujący projekt, z jednakową starannością i pełną odpowiedzialnością rozwijamy największy z kapitałów przedsiębiorstwa kapitał ludzki. Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk, popierając rygory merytoryczne i etyczne funkcjonowania na rynku szkoleniowym. Standardy Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych które przyjęliśmy, zobowiązują nas do pracy w oparciu o międzynarodowe standardy jakości. Dokładamy najwyższych starań, by zapewnić naszym Kontrahentom wysoki poziom merytoryczny organizowanych szkoleń, rzetelną wiedzę ekspercką, aktualność przekazywanych treści, atrakcyjną formę oraz dyspozycyjność i dokładność naszych konsultantów. strona 2 PROGRESS Potencjał Pracowników Potencjał Firmy Rozwój umiejętności, kompetencji Zwiększenie wydajności Wzrost motywacji i satysfakcji Wzrost rezultatów i konkurencyjności firmy Przyjęcie narzędzi oraz korzystanie z nich Realizacja zadań służących realizacji celów strategicznych

3 PROJEKT SZKOLENIOWY Szkolenie musi być przemyślaną sytuacją edukacyjną, wzmacniającą wiedzę, umiejętności i motywację do wdrażania wypracowanych rozwiązań. W takich szkoleniach się specjalizujemy. Proces przygotowania i realizacji szkolenia przebiega według usystematyzowanych etapów: 3 Realizacja projektu szkoleniowego Realizacja programu szkoleniowego zgodnie z uzgodnionym wcześniej harmonogramem Wdrażanie standardów zgodnych z ustaleniami 1 Badanie potrzeb szkoleniowych Badanie potrzeb i określanie funkcjonujących standardów podczas bezpośrednich spotkań Określanie potrzeb poprzez telefoniczne rozmowy lub ankietę z uczestnikami Raport podsumowujący badanie potrzeb z określeniem propozycji stworzenia standardów 2 Konstrukcja oferty rozwojowej Ostateczne uzgodnienia dotyczące projektu Stworzenie standardu i przygotowanie programu szkoleniowego wdrażającego zmiany zgodne z misją, wizją i strategią Firmy strona 3 4 Ewaluacja procesu szkoleniowego Projekt szkoleniowy rozpoczyna się pre-testem i kończy post-testem Między modułami szkoleniowymi możliwe są indywidualne konsultacje pomagające wdrożyć nabyte umiejętności 5 Raport poszkoleniowy i podsumowanie Przygotowanie raportu z uwzględnieniem uwag oraz rekomendacji w zakresie dalszych działań rozwojowych w danym zakresie

4 KONCEPT SZKOLENIA Konkretne doświadczenie np. gra, zadanie, ćwiczenie, wcześniejsze doświadczenie DOŚWIADCZ Ponieważ. Nauczanie innych 90% 50% Dyskusja w grupie 30% 10% 5% Doświadczaj i obserwuj Nauka poprzez praktykę 75% 20% Doświadczaj i działaj Demonstracja Prezentacja audiowizualna Refleksja Zastosowanie Indywidyalnie, w małych grupach, na forum, aby poznać różnorodność perspektyw OBSERWUJ Odniesienie teorii do realnej sytuacji uczestników DZIAŁAJ Czytanie Wykład Efektywność metod stosowanych na zajęciach Nasze warsztaty prowadzone są w oparciu o Cykl Davida Kolba, wytyczający efektywne warunki do uczenia się osób dorosłych. Trenerzy korzystają głównie z metod aktywnych. Tworzą sytuację, w której uczestnicy analizują, eksperymentują, rozwiązują problemy i doświadczają. Obserwuj i myśl Myśl i działaj Teoria Synteza doświadczenia i refleksji, co umożliwia zrozumienie danego zagadnienia w nowy sposób MYŚL Czas szkolenia podzielony jest w stosunku: 80% - ćwiczenia 20% - metodologia służąca poszukiwaniu nowych rozwiązań Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, zaangażuj mnie, a zrozumiem. -- Konfucjusz strona 4

5 BADANIE PRZYROSTU WIEDZY PEREŁKA WŚRÓD STANDARDÓW Pomiar efektywności jest ostatnim, nieodłącznym etapem procesu szkoleniowego. Służy określeniu jego rentowności, może również stanowić punkt wyjścia do planowania dalszych aktywności rozwojowych. Nie tylko autorskie metody warsztatowe są tym, co nas POZIOM REAKCJI (W RAMACH SZKOLENIA) Badana jest satysfakcja uczestników bezpośrednio po warsztatach. Ocenie podlegają umiejętności i wiedza trenera, program oraz organizacja szkolenia. POZIOM UCZENIA SIĘ (W RAMACH SZKOLENIA) Oceniana jest wiedza, umiejętności oraz postawy. Diagnoza wymaga zbadania za pomocą testów stanu wiedzy przed i po szkoleniu. POZIOM ZMIAN Badanie polega na ocenie sposobu wykonywania pracy uczestników szkolenia pod względem stopnia wykorzystania wypracowanych na szkoleniu rozwiązań i narzędzi. W diagnozie wykorzystuje się: obserwację, coaching grupowy, follow up. POZIOM EFEKTÓW Na tym etapie ocenia się wpływ efektów pracy uczestników szkolenia na realizację wyznaczonych celów biznesowych, np. wzrost sprzedaży, spadek liczby reklamacji itp. Badanie na tym poziomie jest istotne w definiowaniu efektów biznesowych szkolenia. Pozwala ocenić zwrot inwestycji w szkolenie. Wykorzystywane metody: Asssesment Center strona 5 wyróżnia. Proponujemy nietypową, świeżą, dynamiczną formułę spotkania SHOW. Rozwiązanie adresowane jest do dużych grup liczących od os. To znakomite trwające od 1,5-4 godz. uzupełnienie profesjonalnie przygotowanego spotkania firmowego z pracownikami, spotkania z kontrahentami, klientami, czy konferencji. Show ma widowiskowy, interaktywny przebieg. Przekaz merytoryczny jest dostosowany do idei spotkania i może obejmować tematykę z zakresu psychologii biznesu np: sprzedaży i negocjacji, obsługi klienta, sprzedaży relacyjnej; budowania zespołów, współpracy, motywacji, wdrażania zmian; rozwoju osobistego np. zarządzania energią, automotywacją, równowagą i efektywnością w życiu osobistym i zawodowym, kreatywnością i innowacyjnością. Skondensowana dawka biznesowej energii.

6 KATALOG SZKOLEŃ AKADEMIA MENEDŻERA Kreatywny lider Pułapki w prawie pracy oraz analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sporach pracowniczych Asertywny szef Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców Ochrona danych osobowych w pigułce Controlling sprzedaży Controlling inwestycyjny planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie 6 kluczowych rozmów menedżera Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników analiza Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów Pracy Sztuka asertywności i wyznaczania granic w biznesie Charyzma i autorytet menedżera Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych Skuteczne zarządzanie zespołem pracowników Lean Management Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych Zarządzanie strategiczne organizacją Budowanie zespołu Team spirit budowanie zaangażowania i energii w zespole Lider związkowy Zarządzanie spółką zgodnie z Dobrymi Praktykami ładu korporacyjnego Zarządzanie czasem i organizacja pracy Rozwój własny i pracowników, wyznaczanie celów Narzędzie wdrażania strategii przedsiębiorstwa 8 kroków wdrażania zmiany w zespole, czyli jak przejść z sukcesem do końca Zarządzanie zmianą w sytuacjach kryzysowych Menedżer zmian i innowacji strona 6 Lider zespołu projektowego Jak nie stracić potencjału? Zarządzanie zespołem projektowym Strategie rozwoju i zarządzanie przez cele Techniki motywowania pracowników Ocena pracowników Wywieranie wpływu trening dla menedżerów Delegowanie i rozliczanie zadań Motywowanie dobra energia dla organizacji Situational Leadership Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Rekrutacja i selekcja w dobie rynku pracownika Zarządzanie emocjami w pracy menedżera Kreatywne i innowacyjne myślenie oraz mindmapping w biznesie Zarządzanie zmianą Zarządzanie projektami Zarządzanie zadaniami Zarządzanie produkcją Coaching menedżerski Inspirujące przywództwo Zarządzanie konfliktem Zarządzanie ryzykiem Od konfliktu do współpracy - jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych Menedżer doskonały słuchaj, motywuj i zwiększaj potencjał zespołu Akademia świadomego przywódcy Business Negotiation Siła motywacyjnego DNA Lider optymalny Coaching menedżerski Efektywność menedżerska Zarządzanie finansami dla niefinansistów Warsztat kierowniczy dla brygadzisty lub mistrza produkcji Moderacja i spotkania robocze Spotkania oceniające

7 ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH ZAKUPY / LOGISTYKA Warsztaty kreatywności Efektywność osobista Inteligencja emocjonalna Wywieranie wpływu Certyfikowany asystent / sekretarka Ochrona danych osobowych w pigułce Sztuka asertywności i wyznaczania granic w biznesie Jak prowadzić interesy z Azjatami? Zarządzanie projektem Asystentka strategicznym partnerem kierownictwa firmy Techniki efektywnej nauki i zapamiętywania Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym Trening asertywności i radzenia sobie ze stresem Techniki obrony przed perswazją i manipulacją Wypalenie zawodowe jak odzyskać radość z pracy Praca nad poprawą własnej samooceny Różnice międzykulturowe w biznesie i negocjacjach międzynarodowych Business negotiation Certyfikowany trener wewnętrzny Język mediów i public relations Trening wystąpień publicznych Autoprezentacja w mediach Budowanie własnego wizerunku w sieci Sekrety dobrego mówcy Techniki prezentacji Retoryka w wystąpieniu publicznym Autoprezentacja w sytuacji publicznej Kontakty z mediami Trening wystąpień przed kamerą Kontakty z mediami trening dla osób publicznych Efektywna komunikacja na linii klient informatyk Jak porozumieć się z nie-informatykiem trening dla specjalistów IT Techniki prezentacji przed klientem trening dla inżynierów software Mistrzowskie negocjacje kupieckie Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach Certyfikowany kupiec Negocjacje zakupowe z firmami o silnej pozycji na rynku Zasady prowadzenia inwentaryzacji Controlling inwestycyjny planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie Metody oceny i kwalifikacji dostawców jak wybrać najlepszych kontrahentów Kupiec doskonały Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Skuteczne zarządzanie flotą samochodową Jak prowadzić interesy z Azjatami? Negocjacje z dostawcami i kooperantami Umowy w obrocie gospodarczym Metody redukcji kosztów funkcjonowania działu utrzymania ruchu Najnowsze zmiany w dochodzeniu roszczeń reklamacyjnych w usługach transportowych na rynku polskim międzynarodowym Business negotiation Zaawansowane gry negocjacyjne Organizacja gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Negocjacje z sieciami handlowymi strona 7 HANDEL / MARKETING Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach Techniki i strategia sprzedaży bezpośredniej Prowadzenie rozmowy handlowej Prezentacja sprzedażowa Sztuka przekonywania z mocą NLP Strategie i scenariusze zamykania sprzedaży High sales results sprzedaż doskonała

8 Psychologia sprzedaży Autoprezentacja i prowadzenie spotkań Pokonywanie obiekcji klientów Negocjacje zespołowe i wielostronne Merchandising Prawne aspekty reklamacji w praktyce z uwzględnieniem sprzedaży towarów na odległość Korespondencja reklamacyjna Rozpatrywanie reklamacji Jak prowadzić interesy z Azjatami? Korespondencja reklamacyjna How to reply to complaints? Jak skuteczniej i więcej sprzedawać i bronić się przed atakami cenowymi asertywnych klientów? Inspirujące przywództwo Pricing skuteczne strategie cenowe w sprzedaży Business negotiation Zaawansowane gry negocjacyjne Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon Budowanie skutecznych relacji przez telefon Przejmowanie klientów konkurencji Prezentacja lokalu i negocjacje z klientem trening dla właścicieli mieszkań i agentów nieruchomości Techniki sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ Rekrutacja pracowników Zarządzanie zespołem handlowym Coaching w zarządzaniu Controlling sprzedaży Prowadzenie okresowej oceny pracowników Techniki motywowania zespołu sprzedażowego Praca z doświadczonym handlowcem Pricing i zarządzanie półką cenową strona 8 PR I MARKETING Podstawy public relations Promocja wizerunku firmy Komunikacja wewnętrzna w firmie Marketing w internecie Komunikacja kryzysowa Marketing rekrutacyjny Marketing polityczny w internecie SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Techniki zarządzania w instytucjach publicznych Rekrutacja pracowników w instytucjach publicznych Motywowanie pracownika instytucji publicznej Standardy obsługi klienta Obsługa trudnego klienta w instytucjach publicznych Asertywność w obsłudze klienta Autoprezentacja dla pracowników administracji publicznej Protokół dyplomatyczny Savoir vivre Skuteczna komunikacja z dziennikarzem i klientem OBSŁUGA KLIENTA / OBSŁUGA REKLAMACJI Prawne aspekty reklamacji w praktyce z uwzględnieniem sprzedaży towarów na odległość Korespondencja reklamacyjna How to reply to complaints? Najnowsze zmiany w dochodzeniu roszczeń reklamacyjnych w usługach transportowych na rynku polskim międzynarodowym Skuteczna obsługa trudnego klienta w procesie reklamacji Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon Radzenie sobie z własnymi emocjami w kontaktach z trudnym klientem Komunikacja z klientem trening dla pracowników punktów obsługi klienta

9 PRAWO CELNE / OBRÓT MIĘDZYNARODOWY Zasady obrotu towarowego z zagranicą, korzystne ułatwienia dla firm w obszarach AEO, PU i pochodzenia towarów Jak prowadzić interesy z Azjatami? Najnowsze zmiany w dochodzeniu roszczeń reklamacyjnych w usługach transportowych na rynku polskim międzynarodowym Business negotiation Sprzedaż i obsługa klienta przez telefon HR / KADRY Pułapki w prawie pracy oraz analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sporach pracowniczych Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców Ochrona danych osobowych w pigułce 6 kluczowych rozmów menedżera Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników analiza Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów Pracy Wypadki przy pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z elementami ochrony danych osobowych Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników analiza Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów Pracy Lider zespołu projektowego Motywowanie dobra energia dla organizacji Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie Rekrutacja i selekcja w dobie rynku pracownika System emerytur pomostowych Siła motywacyjnego DNA PRAWNE Prawo karne Prawo gospodarcze strona 9 Prawo podatkowe Prawo autorskie ZWIĄZKI ZAWODOWE Pułapki w prawie pracy oraz analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sporach pracowniczych Uprawnienia związków zawodowych a obowiązki pracodawców Ochrona danych osobowych w pigułce Dyscyplinowanie i zwalnianie pracowników analiza Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów Pracy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2013r. z elementami ochrony danych osobowych Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych Lider związkowy KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE Ochrona danych osobowych w pigułce Controlling sprzedaży Zasady prowadzenia inwentaryzacji Controlling inwestycyjny planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z elementami ochrony danych osobowych Psychologiczne strategie windykacyjne Prawne i psychologiczne strategie windykacji Zarządzanie finansami dla niefinansistów ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Jak skutecznie ubiegać się o zamówienia publiczne zgodnie z ustawą PZP? Certyfikowany kupiec Proces budowlany Zamówienia publiczne na roboty budowlane po nowelizacji Umowy o roboty budowlane

10 UR / PRODUKCJA / BHP Zasady organizacji pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych Wymagania PIP dla maszyn i urządzeń technicznych TPM Total Productive Maintenance Controlling inwestycyjny planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie Wypadki przy pracy Metody redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych Kompleksowy system dozorowania urządzeń ciśnieniowych Rozwój umiejętności menedżerskich kierowników działów technicznych Środki ochrony indywidualnej Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość? Lean Management Proces budowlany Umowy o prace projektowe Jak czytać księgi wieczyste i dokonywać w nich wpisów? Negocjacje z dostawcami i kooperantami Od konfliktu do współpracy. Jak skutecznie rozwiązywać spory w zespołach technicznych i produkcyjnych? Metody redukcji kosztów funkcjonowania działu utrzymania ruchu Dostosowanie do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zalecenia PIP SMED Szybkie przezbrojenia maszyn i urządzeń Redukcja kosztów produkcji przy użyciu lean manufacturing, KAIZEN, SMED i grupowego rozwiązywania problemów Umowy o roboty budowlane INWESTYCJE BUDOWLANE Controlling inwestycyjny planowanie i analiza opłacalności procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie Jak prowadzić książkę obiektu budowlanego i prawidłowo użytkować nieruchomość? strona 10 Proces budowlany Umowa o prace projektowe Jak czytać księgi wieczyste i dokonywać w nich wpisów? Umowy o roboty budowlane BUSINESS ENGLISH Dynamic presentations Working across cultures English for the hotel industry English for socializing English for human rosourses English for logistics English for the energy industry English for the automobile industry English for meetings Human resourses management English for telephoning English for s English for presentations English for communicating and working across cultures

11 Potencjał Tylko silni mogą motywować do rozwoju Potencjał każdej organizacji mierzy się jej doświadczeniem i wiedzą. Docenili nas: Polecam firmę EFFECT każdej firmie, która dba o rozwój i zwiększanie umiejętności swoich pracowników - Imperial Tobacco Polska S.A. Doświadczenie Ośrodka Szkoleń i Informacji EFFECT to rocznie: Wykładowcy firmy OSiI EFFECT są specjalistami wysokiej klasy, - blisko 300 dni szkoleń otwartych - blisko 100 dni szkoleniowych w formule zamkniętej. Dzięki dużym umiejętnościom interpersonalnym zajęcia przez nich Rekomendowani przez nas trenerzy posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń projektów realizowanych dla różnej wielkości przedsiębiorstw, od mikrofirm po wielkie korporacje. Działają w oparciu o samodzielnie wypracowane knowhow. Biorą pełną odpowiedzialność za efekt realizowanych warsztatów. Ustawicznie rozwijają się i poszerzają swoją wiedzę popartą prestiżowymi certyfikatami oraz udziałem w międzynarodowych projektach. Organizując warsztaty, proponujemy wyłącznie sprawdzone miejsca, w których warunki gwarantują komfort nauki. Mieliśmy przyjemność zrealizować projekty szkoleń zamkniętych m.in. dla: bardzo dobrze przygotowani pod względem merytorycznym. prowadzone są wysoko oceniane przez uczestniczących w nich pracowników. - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Szkolenie zostało profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone. Większość treści przekazywana była w specjalnie przygotowanych scenkach, które stawiały uczestników przed zadaniami wymagającymi generowania nowych pomysłów, przetwarzania posiadanej wiedzy i nawyków, by te doświadczenia wykorzystywać później w praktyce. Treningi pozwalały również w szybszy i łatwiejszy sposób nabywać umiejętności wzajemnej komunikacji. - Warta Glass Jedlice S.A. Słowa uznania należą się prowadzącym, których cechuje doskonała znajomość zagadnień[ ]. Wiedza przekazywana na szkoleniach znalazła odzwierciedlenie w naszej codziennej pracy. - Nemak Poland Sp. z o.o. strona 11

12 Wykładowca to bez wątpienia pasjonat [ ] Szkolenie, w którym Istotne znaczenie dla procesu utrwalania wiedzy przekazywanej na braliśmy udział kolejny raz utwierdziło nas w przekonaniu, szkoleniu miały ciągłe dyskusje uczestników, treningi, analizy przypadków, że Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect to niezawodny dostawca burza mózgów oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. [ ] usług szkoleniowych. Tym samym chcielibyśmy zarekomendować Chcielibyśmy zarekomendować Effect wszystkim firmom, które nie Effect wszystkim firmom, które nie miały jeszcze przyjemności miały jeszcze przyjemności z Państwem współpracować. z Państwem współpracować. - STACO POLSKA Sp. z o.o. - Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Program szkolenia został ciekawie i w pełni zrealizowany. Wszystkie szkolenia miały bardzo wysoki poziom merytoryczny Liczę na dalszą, owocną dla obu stron współpracę. i praktyczny. Trenerki wykazały się dobrą znajomością pracy działów - Indesit Company Polska Sp. z o.o. technicznych. [ ] Jesteśmy przekonani, że zrealizowane szkolenia przyczyniły się zarówno do rozwoju osobistego naszych pracowników do rozwoju ich kompetencji kierowniczych, jak również do wzmocnienia systemu zarządzania naszej firmy. - ENION GRUPA TAURON S.A. Na uwagę zasługuje bardzo dobra strona organizacyjna firmy dotrzymano wszelkich warunków umowy i uzgodnień słownych. Dyrektor Ośrodka Pani Joanna Jarosz-Opolka służyła radą i pomocą na każdym etapie realizacji projektu. - ENION GRUPA TAURON S.A. Należy się spodziewać, że uzyskane informacje przełożą się w krótkim czasie na wymierne korzyści zawodowe. - ELEKTROBUDOWA S.A. Miejsce, materiały oraz sposób organizacji czasu wolnego przy każdym szkoleniu zapewniały sprawne przekazywanie wiedzy, która znalazła zastosowanie w naszej codziennej pracy. Wielokrotnie korzystałem ze szkoleń z tematyki technicznej, z firmą - VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA Sp. z o.o. współpracuję od 2005r. Kadra wykładowców to grupa znanych i cenionych specjalistów. Zdobytą wiedzę wykorzystuję EFFECT jest jedną z niewielu firm w Polsce organizujących bardzo w codziennej pracy. bogaty wachlarz szkoleń dla kupców. [ ] Pozwoliły one pracownikom - LG Electronics Mława Sp. z o.o. naszej firmy pogłębić wiedzę w zakresie profesjonalnych negocjacji z dostawcami oraz poszerzyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. [ ]. Zarówno baza noclegowa, jak również przygotowane przez trenerów materiały szkoleniowe odpowiadają najwyższym standardom i stanowią dopełnienie fachowo przeprowadzonego szkolenia. strona 12 - Turbo Care Poland S.A.

13 Jesteśmy pełni uznania dla realizacji szkoleń. Wykładowcy posiadają Interesująca oferta dotycząca formy spędzania wolnego czasu po niesamowitą wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą w prosty sposób zajęciach jest atutem, który przyciąga i skłania do wyboru spośród przekazują uczestnikom szkolenia. innych firm szkoleniowych. - Bumar Amunicja S.A. - Fabryka Osłonek Białkowych FABIOS Szkolenie było przeprowadzone z zachowaniem najwyższych Wykładowca, którego zatrudnił OSiL Effect poświęcił czas na standardów. konsultacje tak, aby uczestnicy mogli wynieść ze szkolenia jak - Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. najwięcej. Warsztaty miały charakter interaktywny[ ] Zagadnienia Na szczególną uwagę zasługuje wysoki poziom merytoryczny oraz bardzo duże doświadczenie wykładowców. - Alstom Konstal S.A. Chciałbym docenić organizację szkolenia w luksusowym hotelu, który dysponował bogatym zapleczem atrakcji dla gości. OSiL Effect zapewnił uczestnikom urozmaicenie czasu wolnego oraz zaktywizował integrację grupy. - PGNiG TERMIKA S.A. Nieoceniony poziom wiedzy merytorycznej i praktycznej wykładowców spowodował, że szkolenie było bardzo interesujące i spełniło nasze oczekiwania - LG Electronics Mława Sp. z o.o. Pragniemy podziękować trenerce, która dzięki swojej charyzmie, osobowości potrafiła utrzymać zainteresowanie uczestników szkolenia przez cały okres jego trwania. Szkolenia przeprowadziła w sposób ciekawy, sprawny (realizując w całości uzgodniony zakres materiału), z dużą dawką humoru. - ENION GRUPA TAURON S.A. strona 13 poruszane podczas szkolenia wzbogacane były przykładami rozwiązań z praktyki zawodowej trenera. - Grupa Onet.pl S.A. Pragniemy wyrazić zadowolenie z zaangażowania pracowników Ośrodka oraz trenerki w organizację i dostosowanie szkolenia do potrzeb szkoleniowych uczestników. [ ] Wszystkieszkolenia zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak praktycznym. - KGHM Polska Miedź S.A. Dziękuję Państwu za współpracę i zaangażowanie oraz liczę na owocną kontynuację w przyszłości. - Timken Polska Sp. z o.o.

14 Ze wszystkich rzeczy, które mogą mieć wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa, rozwój osobisty ma wpływ największy. Możemy mówić o rozwoju sprzedaży, wzroście zysków czy aktywów, ale wszystko to prawdopodobnie się nie stanie bez osobistego rozwoju. -- Jim Rohn tel.: /

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE a. Przywództwo Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera w zespołach,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE

VII. SZKOLENIA MIĘKKIE VII. SZKOLENIA MIĘKKIE 1. Przywództwo Cel: Nabycie umiejętności skutecznego angażowania innych ludzi w realizację celu. Adresat: Kadra kierownicza wszystkich szczebli zarządzania. Rola i zadania lidera

Bardziej szczegółowo

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób

1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 osób Strona1 Proces zarządzania i przywództwa 1. Kierowanie zespołem _ trening menadżerski _ 2890 / dzień szkoleniowy / grupę do 10 2. Rekrutacja i selekcja pracowników call center / telemarketerów _ 2800 /

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH

TERMINARZ I CENNIK SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH 1 Jak skutecznie rozmawiać przez telefon - szkolenie telemarketingowe 2 Magia sprzedaży - bezpośrednia obsługa klienta 3 Profesjonalna obsługa klienta biurowego 4 Mechanizmy psychologiczne w reklamie 5

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto

Temat szkolenia: Termin Miejsce Cena netto HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2011r SZKOLENIA Z ZAKRESU FINANSÓW: ANALIZA FINANSOWA DLA NIEFINANSISTÓW 26-28 września ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 28-29 listopada 5-7 grudnia Łódź- 1100 ANALIZA I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University

Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Psychologia w zarządzaniu organizacjami - certyfikat Franklin University - studia

Bardziej szczegółowo

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Opis VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Szanowni Państwo, VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem to coroczne wydarzenie organizowane przez Progress Project w stolicy Polskich Tatr. 36 intensywnych

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 2016.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 2016. Polska firma szkoleniowa od 6 lat na rynku szkoleń dla biznesu. HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH ATL. LUTY-SIERPIEŃ 06. PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU PROPOZYCJĘ AKTUALNYCH, CIEKAWYCH I PRAKTYCZNYCH SZKOLEŃ ZAPLANOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja

Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Ogólna oferta szkoleń Centrum Kształcenia Psychologicznego Progenja Filozofia naszych działań Odwołując się do naukowych nowości i rzeczywistych interakcji międzyludzkich w organizacjach - dostarczamy

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów Sprzedaży oraz Doradców współpracujących z firmami finansowo-ubezpieczeniowymi. Projekt został opracowany

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt.

www.factotum.pl Zapraszamy Paostwa do zapoznania się z ofertą szkoleo 4 kroki, a w razie dodatkowych pytao prosimy o kontakt. Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy Paostwu ofertę realizacji szkoleo kierowaną do Menedżerów zarządzających sprzedażą w handlu detalicznym oraz Handlowców zajmujących się sprzedażą bezpośrednią

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH

PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH PROJEKT CYKL SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH Gdańsk, 2015 1 Opis Usługi Projekt Cykl Szkoleń Wewnętrznych skierowany jest do firm, które planują realizację kilku szkoleń o różnej tematyce bądź z jednego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem VII edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem Terminy szkolenia 11-13 grudzień 2013r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** 12-13 grudzień 2013r., Zakopane - Hotel Grand Nosalowy Dwór **** Opis Szanowni

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ

OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ OFERTA SZKOLENIOWA 2013/2014 MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ OFERTA MIARA SUKCESU SUKCES NA MIARĘ SZKOLENIOWA 2013/2014 Szanowni Państwo, KATEGORIE: HUMAN 2 RESOURCES ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL

Oferta szkoleniowa. Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL Oferta szkoleniowa Stowarzyszenia Centrum Edukacji CEL W swojej ofercie posiadamy szkolenia z zakresu: 1. Zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami, Metody i narzędzia stosowane w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką.

Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. KATALOG SZKOLEŃ Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze już od 10 lat wspiera kierowniczą kadrę oświatową w kompetentnym i nowatorskim zarządzaniu placówką. Przygotowujemy publikacje odciążające dyrektorów szkół

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY

AKADEMIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI USPRAWNIAMY PROCESY USPRAWNIAMY PROCESY to firma szkoleniowo - doradcza o solidnych podstawach, na rynku istnieje już blisko 15 lat. W tym okresie najlepsi specjaliści przeszkolili kilkaset firm, przyczyniając się do podnoszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO Knowledge Pills dla Menedżerów Zapraszamy do udziału w warsztatach menedżerskich rozwijających umiejętności świadomego i skutecznego

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń

Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń 2 1 3 Oferta produktowa w zakresie szkoleń i wdrożeń Rozwiązania niestandardowe Dostosowanie do potrzeb wynikających z celów strategicznych, wizji lub oczekiwań klienta. Indywidualne dostosowanie elementów

Bardziej szczegółowo

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki 4Value Business Consulting - doświadczenia i kierunki Doświadczenie 4VALUE Consulting Szkolenia Badania Rozwój personelu Gdzie jesteśmy? Gdzie jest konkurencja? Gdzie chcemy być? Jak to zrobimy? CONSULTING

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE PAKIET SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I REZERWOWEJ Bankowości i Finansów Sp. z o. o. 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23

Bardziej szczegółowo

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Nasze szkolenie adresujemy do menedżerów średniego i wyższego szczebla. Zwiększenie efektywności zarządzania ludźmi oraz wzmocnienie pozycji menedżera poprzez skuteczne zbudowanie autorytetu nieformalnego.

Bardziej szczegółowo

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla zespołów komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły konsulting budowanie systemów

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm

ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm ROZWIĄZANIA PAKIETOWE dla małych i średnich firm Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY HR. Gdańsk, zima PERSPECTA, Pomorskie Centrum Biznesu, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk

ZEWNĘTRZNY HR. Gdańsk, zima PERSPECTA, Pomorskie Centrum Biznesu, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk ZEWNĘTRZNY HR Gdańsk, zima 2016 1 Czym jest Zewnętrzny HR? Zewnętrzny HR to nowoczesna strategia polegająca na zleceniu działań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi firmie zewnętrznej. W ramach usługi

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe szkolenie...

Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo skuteczne zarządzanie w dobie kryzysu Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo to świadomy wybór, a nie zajmowane stanowisko Stephen R. Covey Korzyści z udziału w szkoleniu Rozpoznanie własnego stylu

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje

Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Skuteczne techniki negocjacji - jak efektywnie osiągać cele biznesowe poprzez negocjacje Miejsce: Warszawa Termin: 13-14.04.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego

Bardziej szczegółowo

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz.

Lista szkoleń. Finansowane ze środków EFS. Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Lista szkoleń Lp. Nazwa szkolenia (kursu/warsztatu szkoleniowego) Kod ob. szk. Liczba godz. Orientacyjna cena dla uczestnika Egzamin końcowy 1 ABC przedsiębiorczości 10 30 150,00 tak nie 2 ABC przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych)

ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) ZARZĄDZANIE PERSONELEM (48 godzin dydaktycznych) GRUPA DOCELOWA: Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w mikro przedsiębiorstwach na stanowiskach kierownika średniego i wyższego szczebla, menadżera

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji

Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji Propozycja przeprowadzenia autorskiego warsztatu: Profesjonalne negocjacje zakupowe/ sprzedażowe i taktyki negocjacji dedykowana Dla Pani Magdaleny Łagun Autorki: dr inż. Agnieszka Kołodziejczyk, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER Warsztaty dla menedżerów, przyszłych menedżerów oraz osób na co dzień pracujących w zespołach i napotykających na szereg związanych z tym wyzwań.

Bardziej szczegółowo

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/21/5030/8381 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA

Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Zarządzać czy kierować zespołem produkcyjnym? - warsztat Lidera w GEMBA Opis "Nie chodzi o to aby pracować więcej... tylko o to aby pracować z głową!" System, metodologia narzędzia to nie wszystko! LEAN

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia biznesowe zamknięte

Szkolenia biznesowe zamknięte Szkolenia biznesowe zamknięte 2 www.szkolenia-biznesowe.biz SPIS TREŚCI O NAS... 4 MISJA... 5 SZKOLENIA BIZNESOWE ZAMKNIĘTE... 6 CO NAS WYRÓŻNIA?... 7 PROCES REALIZACJI SZKOLENIA... 8 OCENA EFEKTYWNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES

Sukces to dopiero początek. Prezentacja firmy PROFES Sukces to dopiero początek Prezentacja firmy PROFES Misja i wartości Misja Doskonalić biznes, otoczenie i siebie Fascynuje nas uwalnianie potencjału tkwiącego w ludziach i w organizacjach. Pomagamy ustanawiać

Bardziej szczegółowo

Szkolenia biznesowe kadra menedżerska

Szkolenia biznesowe kadra menedżerska Szkolenia biznesowe kadra menedżerska Kurs nowoczesnego menedżera weekend 48 h 1800 zł Myślenie systemowe i strategiczne 1 700 zł Zarządzanie przez cele 1 700 zł Zarządzanie zespołem 1 Zarządzanie zmianą

Bardziej szczegółowo

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie

Warsztaty otwarte. Program styczeo czerwiec 2011. sprzedaż obsługa zarządzanie Warsztaty otwarte Program styczeo czerwiec 2011 sprzedaż obsługa zarządzanie 1 Maciej Buś Dyrektor Programowy Akademii Telemarketingu, Prezes Instytutu Contact Center. Akademia Telemarketingu to kompleksowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji

Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji Menedżerskie Style Zarządzania - Lider w Organizacji (2 dni - 2 trenerów) Szkolenie Otwarte Termin: 22-23 czerwca Miejsce: Centrum Szkoleniowe Warszawa Cena: 1870 zł za osobę (w cenę szkolenia wliczone

Bardziej szczegółowo

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta

Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Motto: Liczy się efekt! Profesjonalna Rekrutacja i Selekcja dla doradców klienta Instytut Rozwoju Personalnego GANESA Szanowni Państwo, W obliczu nadchodzących zmian w ustawodawstwie, a tym samym powstaniu

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych

Propozycja współpracy skierowana do. polskich małych przedsiębiorców. Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Propozycja współpracy skierowana do polskich małych przedsiębiorców Rozwiń skrzydła! Najlepsze praktyki Biznes HR dla małych i najmniejszych Szanowni Państwo! Fundacja Projekt Polacy przygotowała szczególną

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA CO NAS WYRÓŻNIA? KOMPLEMENTARNOŚĆ USŁUG STALE SIĘ ROZWIJAMY TRENERZY I KONSULTANCI JESTEŚMY OTWARCI JESTEŚMY ZAANGA- ŻOWANI JESTEŚMY INNOWACYJNI I KREATYWNI KAŻDEGO KLIENTA TRAKTUJEMY INDYWIDUALNIE

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS Od współczesnych liderów zmian - menedżerów na różnych szczeblach struktury organizacyjnej - oczekujemy osiągania celów w warunkach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Piecniku Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064

BIZNES. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo NIP 6971137130 REGON 811694064 TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES HUBERT TEICHERT Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna TEICHERT & PARTNERS PSYCHOLOGIA I BIZNES osoby fizyczne prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW WARSZTATY PROF. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO Knowledge Pills dla Menedżerów Zapraszamy do udziału w warsztatach menedżerskich rozwijających umiejętności świadomego i skutecznego

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna

Skuteczna Rozmowa Telefoniczna Skuteczna Rozmowa Telefoniczna warsztaty w budowaniu długofalowych relacji z klientami Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: wzrost skuteczności i oczekiwanych efektów prowadzonych rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Certyfikat MBE Master of Business English* Oznacza skuteczne posługiwanie się obszernym językiem angielskim

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo