Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny"

Transkrypt

1 Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny

2 W przypadku operacji związanych z produkcją i pakowaniem nieplanowany przestój na linii produkcyjnej generuje bezpośrednie i pośrednie koszty, które mogą w znacznym stopniu wpływać na produktywność i zyskowność. Przedstawiliśmy instrukcję obliczania tych kosztów i zarządzania nimi w raporcie Videojet, Dostępność drukarki: Napędzanie OEE oraz czasu sprawności na liniach produkcyjnych. Przyjrzymy się tutaj bliżej procesom w celu ustalenia pierwotnych przyczyn nieplanowanego przestoju oraz sposobom opracowania środków zaradczych, które poprawią całkowitą efektywność sprzętu (OEE) oraz zyskowność działalności. Aby ograniczyć nieplanowany przestój, firmy muszą wykonać cztery kluczowe kroki: Opracowanie i skonfigurowanie linii w celu spełnienia wymagań związanych z jakością i wydajnością Wybór odpowiedniego sprzętu dla danej aplikacji Prawidłowe utrzymanie sprzętu w trakcie jego okresu eksploatacji Wyraźne zdefiniowanie środków i procesów zapewniających nieustanne usprawnianie działania sprzętu Podczas gdy pierwsze trzy kroki mogą wyglądać jak oczywiste wymagania OEE, nie jest rzadkością, że producenci i wytwórcy podejmują krótkowzroczne lub pochopne decyzje w zakresie wyboru i utrzymania sprzętu, próbując w ten sposób zaoszczędzić czas i wydatki. W rezultacie często jest tak, że płacą oni na dłuższą metę wyższą cenę w związku z nieplanowanymi przestojami. Nawet w przypadku prawidłowego i spójnego wdrożenia pierwszych trzech kroków praktycznie każdy producent nadal będzie miał do czynienia z nieplanowanym przestojem każdego sprzętu. W tym miejscu wkracza krok czwarty. Aby uzyskać maksymalną całkowitą efektywność sprzętu (OEE), należy zastosować jasno zdefiniowane środki i procesy w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia wydajności sprzętu oraz działalności. Mimo że nazywamy to czwartym krokiem, bardziej stosowne będzie rozpatrywanie tego jako ciągłej podróży. Ta podróż jest tematem tego dokumentu. Aby odnotować ścieżkę ciągłego doskonalenia, potrzebne będą drogowskazy, które pomogą Ci określić dzisiejsze położenie w stosunku do miejsca, w którym chcesz się znaleźć oraz które pomogą Ci oznaczać postępy w sposób ciągły. Oznacza to, że potrzebujesz sposobu na szybkie określenie źródła istniejących i potencjalnych problemów, narzędzi analitycznych do odkrywania pierwotnych przyczyn tych problemów oraz zdolności formułowania i wdrażania trwałych środków zaradczych. W produkcji LEAN narzędzia zaradcze do pierwotnych przyczyn często służą jako elementy ułatwiające przeprowadzenie niezbędnego odkrycia i analizy oraz zapewniają wgląd wymagany do opracowania efektywnego i trwałego rozwiązania. To podejście czasami jest nazywane metodą rozwiązywania problemów (PS). Firma Videojet przeznaczyła znaczne zasoby na szczegółowe przeanalizowanie metody PS jako głównego narzędzia prowadzącego nasze zespoły przez ciągły cykl zmiany i doskonalenia. Nasze podejście do PS oparte na metodzie Kaizen, które stanowi zasadniczą część tego cyklu, dobrze się spisało i chcielibyśmy omówić podstawowe cechy tej metody, aby pomóc Ci właściwie skupić się i przyspieszyć rozwiązywanie swoich problemów. Po omówieniu metody PS wg Videojet przedstawimy przykład zastosowania tej metody w celu przeprowadzenia analizy pierwotnej przyczyny oraz wdrożenia trwałych środków zaradczych w celu wyeliminowania nieplanowanego przestoju związanego z drukarką atramentową. Rozwiązywanie problemów: Podstawy Prawidłowe rozwiązywanie problemów jest wielokrotnym działaniem, które wymaga silnego przywództwa, dobrej pracy zespołowej oraz konsekwentnej analizy działań. Gdyby było to takie proste, nie trzeba byłoby poświęcać czasu na żmudne usiłowanie zrozumienia pierwotnej przyczyny oraz rozwiązań. Po prostu udałoby Ci się rozwiązać dany problem. Akronim DIVE (Define, Investigate, Verify and Ensure zdefiniuj, przeanalizuj, sprawdź i potwierdź) zawiera najważniejsze elementy procesu. Poświęcony czas 70% 30% Zdefiniuj problem Wyraź stwierdzenie problemu Ustal, czy różnica wywodzi się ze spowodowanego problemu czy z wytworzonego problemu Ustal racjonalne uzasadnienie, aby rozwiązać problem Przeprowadź badania, aby dotrzeć do pierwotnej przyczyny Przejdź do źródła problemu, aby skupić się na 3 faktycznych przyczynach Dotrzyj do pierwotnej przyczyny 5 x dlaczego Dotrzyj do źródła problemu, aby uzyskać dowody i fakty Zweryfikuj i wdróż Zidentyfikuj i oceń możliwe środki zaradcze Przetestuj wybrane środki zaradcze i zatwierdź efektywność Wdróż i zweryfikuj zlikwidowanie różnicy Dopilnuj stwierdzenia Skup się na kilku najważniejszych środkach zaradczych Zidentyfikuj właściciela i dodatkowe zasoby Przejdź do źródła problemu, aby zmierzyć rezultaty Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny 2

3 Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny: Wybór efektywnych procesów i narzędzi Zdefiniuj problem Cztery zasadnicze elementy Cały proces zależy od zastosowania krytycznego myślenia w celu prawidłowego zdefiniowania z góry problemu. W łatwy sposób można pomylić prawdziwy problem z objawami problemu oraz przypuszczalnymi przyczynami problemu. Może to prowadzić do zajęcia się objawami bez dociekania przyczyny lub do błędnej identyfikacji przyczyny i w rezultacie do zastosowania nieskutecznych środków zaradczych. Jeśli zaczniesz w złym miejscu, nigdy nie dotrzesz do celu do trwałego rozwiązania dla pierwotnej przyczyny. Każda przydatna definicja problemu obejmuje te elementy. Musisz zweryfikować i określić wszystkie te cztery elementy: Ponadto Twoja pozycja w organizacji oraz poprzednie doświadczenia w zakresie rozwiązywania problemów mogą mieć wpływ na sposób interpretacji bieżącego problemu. Psycholog może nazwać to błędem konfirmacji tendencją u ludzi do dostrzegania tego, co chcą widzieć. W przypadku metody PS jest to nazywane punktem rozpoznania. Na przykład pracownik na hali produkcyjnej badający problem na pierwotnym poziomie może mieć skłonności do łączenia problemu z przyczynami, natomiast dyrektor produkcji może zdefiniować ten sam problem w kategoriach jego objawów. Przerwa = różnica pomiędzy celem i rzeczywistością. Pomocne może być rozpatrzenie tego na przykładzie struktury drzewa, gdzie korzenie reprezentują wiele różnych przyczyn, a gałęzie reprezentują wiele objawów. Pień łączy przyczyny z objawami i reprezentuje prawdziwy problem. W przypadku definiowania stwierdzenia problemu należy pamiętać o unikaniu tych nieprawidłowych kroków: Cel/norma = tam, gdzie chcesz być. Pożądany stan. Stan rzeczywisty = tam, gdzie obecnie jesteś. Tendencja = charakter lub zakres problemu. Jak bardzo jest on poważny? Jak długo występuje? Czy jego zakres jest lokalny czy globalny? Nieprawidłowe ścieżki Stwierdzenie problemu dotyczy więcej niż jednego problemu. Stwierdzenie problemu przypisuje przyczynę. Stwierdzenie problemu przypisuje przyczynę. Objawy: Wynik lub rezultat problemu (oczywisty) Pocenie się Stwierdzenie problemu oferuje rozwiązanie. Wykres przebiegu jest sporządzony w jednostkach miary, które są niepowiązane ze stwierdzeniem problemu. W stwierdzeniu problemu brakuje jednego z czterech zasadniczych elementów: cel/standard, stan rzeczywisty, przerwa, tendencja. Zasoby są nieprawidłowo rozłożone i pracują nad złym problemem. Problem nie ma racjonalnego uzasadnienia. Drogowskazy sukcesu Problem: Problem jest dobrze zdefiniowany, gdy możesz powiedzieć: Rozbieżność pomiędzy rzeczywistością Stwierdzenie problemu jest czytelne i realne. i celem lub normą Gorączka Zespół doszedł do konsensusu w zakresie stwierdzenia problemu. Zespół ustalił racjonalne uzasadnienie znaczenia problemu oraz jego rozwiązania. Przyczyny: Zasadnicze korzenie system pod Problem leży w Twoim obszarze kontroli i w związku z tym zespół może podjąć efektywne działania, aby go rozwiązać. powierzchnią, który stanowi prawdziwe źródło problemu (nieoczywisty) Wirus Efektywne rozwiązywanie problemów musi skupiać się na jednym prawdziwym problemie. Może występować wiele przyczyn i objawów oraz może zajmować się nimi wiele osób, ale dopóki nie zostanie zidentyfikowany jeden prawdziwy problem, nie można przystąpić do jego rozwiązywania. Wynalazca, Charles Kettering, ujął to tak Dobrze zdefiniowany problem to w połowie rozwiązany problem. Przeprowadź dochodzenie w celu dotarcia do pierwotnej przyczyny Natura problemów polega na tym, że początkowo wyłaniają się one jako wielkie przeszkody o niejasnych granicach. Jeśli nie uda Ci się zawęzić tematu, Twój zespół może po omacku szukać wyraźnego celu i właściwego kierunku. Prawidłowo przeprowadzona analiza skupia się konkretnie na występującym problemie nie na jego skutkach ani przypuszczalnych przyczynach i przepływa od punktu do punktu w ramach wyraźnej, logicznej ścieżki. Ta ścieżka biegnie od punktu rozpoznania (POR) do punktu wystąpienia (POO), następnie do punktu przyczyny (POC) i wreszcie do pierwotnych przyczyn. Po określeniu i wyraźnym zdefiniowaniu problemu można rozpocząć analizę łańcucha przyczynowego. W większości przypadków stwierdzisz w trakcie analizy, że korzenie problemu sięgają różnych miejsc, tak jak system korzenny drzewa. Próbując w naturalny sposób zachować dokładność, większość ludzi próbuje podążać wszystkimi lub wieloma korzeniami. Ale może to okazać się niepraktyczne. Z reguły lepszym podejściem jest zignorowanie korzeni mających najmniejszy wpływ na problem i odcięcie korzeni, które nie są poparte dostępnymi danymi. Selektywne okrzesywanie drzewa sprawia, że Twoja analiza staje się bardziej efektywna i skuteczna. Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny 3

4 Pamiętaj: Jeden problem może mieć więcej niż jedną pierwotną przyczynę. Jedna pierwotna przyczyna może mieć wpływ na wiele problemów. Gdy pierwotna przyczyna zostanie pozostawiona bez działania, spodziewaj się ponownego wystąpienia problemu. Prewencja jest kwestią nadrzędną! Aby przeprowadzić skuteczne dochodzenie, skup swoje działania na kilku dobrze zdefiniowanych obszarach. Pomocne może okazać się podejście krok po kroku, takie jak metoda Pareto (szczegółowe informacje można znaleźć na pasku). Użycie skoncentrowanego i metodycznego podejścia pomaga: Zawęzić dochodzenie w celu skupienia się na obszarze, na którym występują pierwotne przyczyny. Określić kilka krytycznych pierwotnych przyczyn, którymi można się zająć. Sformułować hipotezy, które można obiektywnie przetestować. Skorelować poszczególne przyczyny z ich oddziaływaniem oraz względną dotkliwością. Zidentyfikować przyczyny, które można skorygować w najkrótszym czasie w celu zapewnienia największych korzyści w formie wzrostu czasu sprawności i wydajności. Po zidentyfikowaniu najbardziej owocnych obszarów do celów dalszego dochodzenia można przejść do bardziej wnikliwej analizy poświęconej pierwotnym przyczynom odpowiedzialnym w największym stopniu za przerwę pomiędzy wydajnością, która ma być osiągnięta a faktycznie osiąganą obecnie wydajnością. Jedną z metod szybkiego dotarcia do korzeni problemu jest technika 5 x dlaczego, która pomogła firmie Toyota przekształcić systemy produkcyjne w latach 70. ubiegłego wieku. Technika 5 x dlaczego obejmuje po prostu pytanie Dlaczego? (lub powiązane pytania co, gdzie, kiedy, kto, jak?) przynajmniej pięć razy i zagłębianie się za każdym razem w pierwotną przyczynę problemu. Na przykład: Stwierdzenie problemu: Planowane jedn./godz.: 100/godz a rzeczywiste: 50/godz., tendencja spadkowa Nie jesteśmy w stanie wykonać wystarczającej liczby części co godzinę Tracimy możliwości produkcyjne Metoda Pareto: Zwięzłe omówienie: Firmy często używają metody Pareto jako pomocy w ustaleniu pierwotnych przyczyn wszelkiego rodzaju problemów i ta metoda dobrze nadaje się do rozwiązywania problemów związanych z nieplanowanym przestojem w środowiskach produkcji i pakowania. Metoda Pareto, znana również jako zasada 80-20, zakłada, że 80% skutków problemu w zasadzie jedynie w 20% wywodzi się z jego przyczyny. W myśl tej zasady metoda Pareto zapewnia prostą technikę do szacowania dotkliwości problemu oraz identyfikacji najistotniejszych przyczyn do uwzględnienia. Przy użyciu metody Pareto skutki przyczynowe często są przedstawiane na wykresie słupkowym: Potencjał całości (%) 100% 75% 50% 25% 0% Poziom 1 obszary dochodzenia Przyczyna A Przyczyna B Przyczyna C Przyczyna D Przyczyna E Opis przyczyny Na tym wykresie wielkość każdego paska przedstawia jego udział w każdej przyczynie problemu, a linia kreśli usprawnienia operacyjne, które mogą być osiągnięte przez zajęcie się każdą przyczyną. Przyczyna A i przyczyna B w wyraźnym stopniu ma największe skutki i usunięcie ich w pierwszej kolejności niesie największy potencjał poprawy. Analiza wiodących przyczyn często odkrywa głębsze poziomy związku przyczynowego i w toku dalszego dochodzenia te przyczyny podległe również mogą być szacowane na podstawie ich względnego udziału w całym problemie: Poziom 2 obszary dochodzenia Tracimy czas 90% 80% Strata czasu w ramach cyklu Ładowanie maszyny zajmuje za dużo czasu Potencjał całości (%) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Operator idzie 1,5 m po materiał 0% Przyczyna podległa 1 Przyczyna podległa 2 Przyczyna podległa 1 Przyczyna podległa 2 Przyczyna A Opis przyczyny Przyczyna B Aby sprawdzić, czy analiza jest prawidłowa, należy mieć możliwość zaoferowania środka zaradczego dla tej przyczyny oraz użycia wyrażenia w związku z tym, aby zweryfikować, czy dany środek zaradczy dotyczy każdej przyczyny w łańcuchu. W tym przykładzie przeniesienie materiału bliżej do operatora (środek zaradczy) ogranicza potrzebę chodzenia. W związku z tym można szybciej załadować maszynę. W związku z tym straty czasu cyklu zostają zredukowane. W związku z tym mamy do dyspozycji więcej czasu. Itd. Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny 4

5 Należy koniecznie zauważyć, że technika 5 x dlaczego może rozpaść się na wiele łańcuchów, gdy poszczególne pytanie dlaczego? ma wiele odpowiedzi. Na tym etapie należy użyć metody Pareto i ustalić, która ścieżka miała największy wpływ na powstanie przerwy w wydajności. Przy wybieraniu dwóch przebiegów działań w pierwszej kolejności lepiej zająć się przyczynami, które mają 80% wpływu na problem, a następnie zająć się przyczynami, które mają mniejszy wpływ. Zweryfikuj i wdróż środki zaradcze Po zidentyfikowaniu prawdziwej pierwotnej przyczyny rozwiązywanie problemów staje się znacznie łatwiejsze. Dysponujesz teraz informacjami, które są potrzebne do zaoferowania, zweryfikowania i wdrożenia środków zaradczych. Mogą to być tymczasowe środki zaradcze, których celem będzie szybkie osiągnięcie docelowych założeń oraz/lub trwałe środki zaradcze, które zapewniają długotrwałą poprawę sytuacji. Firmy często realizują dwa cele, wdrażając tymczasowy środek zaradczy w celu rozwiązania problemu w krótkiej perspektywie, jednocześnie pracując nad długotrwałym środkiem zaradczym, który zapewni trwałe rozwiązanie w dłuższej perspektywie. Przy wyraźnym zrozumieniu problemu, jego pierwotnych przyczyn i powiązanych oddziaływań, zespół powinien rozpocząć od przeprowadzenia burzy mózgów w celu ustalenia zestawu potencjalnych środków zaradczych, a następnie powinien wspólnie zidentyfikować podejścia, które wydają się najbardziej efektywne. Z puli potencjalnych środków zaradczych wybierz dwa lub trzy najlepsze rozwiązania, biorąc pod uwagę następujące aspekty: Łatwość wdrożenia. Oddziaływanie na firmę. Koszt. Obszar kontroli. Ocena wybranego środka zaradczego powinna odbywać się na podstawie testów obserwacyjnych. Rozważ przeprowadzenie tej oceny na ograniczonym przypadku testowym zamiast na jako część pełnej implementacji. Potrzebujesz planu czynności weryfikacyjnych z zalecanymi modyfikacjami, jeśli nie zostaną osiągnięte natychmiastowe rezultaty lub dla większego wdrożenia rozwiązania, jeśli takie jest wprowadzane. W każdym przypadku testowanie obserwacyjne daje Ci możliwość zrozumienia i oszacowania relacji pomiędzy zweryfikowaną pierwotną przyczyną oraz wybranym środkiem zaradczym oraz możliwość zidentyfikowania i zajęcia się potencjalnymi problemami bez narażania całej organizacji. Jeśli nie można w szybki sposób zweryfikować wymiernego usprawnienia, warto sprawdzić, czy środek zaradczy został wdrożony w prawidłowy sposób. Jeśli tak, lecz nadal nie widać poprawy, możliwe, że trzeba przetestować inny środek zaradczy. Gdy masz już pewność, że wybrany środek zaradczy jest skuteczny, możesz wdrożyć go w całym środowisku produkcyjnym. Ale to nie koniec procesu. Należy nadal monitorować efektywność środka zaradczego, aby mieć pewność, że problem nie powtórzy się oraz należy kontynuować identyfikowanie dodatkowych możliwości poprawy stanu rzeczy. Unikanie pułapek 5 x dlaczego Pamiętaj, że technika 5 x dlaczego nie polega na zrzucaniu winy na kogoś innego. Przy zajmowaniu się pytaniami związanymi z procesem każde dlaczego? powinno skupiać się na odkrywaniu braku procesu, nieefektywnego procesu oraz/lub niemożności realizacji procesu. Pamiętaj również, że technika 5 x dlaczego to tylko jedna metoda przeznaczona do szybkiej analizy relatywnie prostych problemów. Bardzie złożone problemy mogą nie być podatne na zastosowanie tego podejścia. Jeśli nie uda Ci się szybko dotrzeć do jasnej odpowiedzi, prawdopodobnie musisz uciec się do bardziej zaawansowanych technik rozwiązywania problemów. Zapewnij utrzymanie stanu Brak planu utrzymania danego stanu rzeczy to planowanie w stronę niepowodzenia. Korzystając z metody Pareto, skup się na środkach zaradczych, które mają największą szansę na niepowodzenie te, które obejmują 20% pierwotnych przyczyn tworzących 80% problemu. Te środki zaradcze powinny być oceniane codzienne lub co tydzień, a mniej krytyczne środki zaradcze mogą być oceniane rzadziej. Każde działanie utrwalające powinno mieć właściciela, formalny proces pomiaru i raportowania danych oraz przydzielone zasoby w celu zapewnienia terminowej oceny i poprawy. Zadaniem właściciela jest zapewnienie, że środki zaradcze są nieustannie stosowane oraz weryfikacja ich efektywności. Jeśli zmiana postępowania pracownika stanowi część środka zaradczego, szczególnie istotne jest zarządzanie oporem i śledzenie zgodności. Przydatne taktyki obejmują: Zapewnienie potrzeby poprawy oraz chęć zaangażowania się w trudną konwersację. Identyfikacja obszarów, które Tobie i innym stwarzają problemy. Utrzymanie skupienia na celu. Wyszukiwanie oznak oporu. Zapewnienie bezpiecznego środowiska dla opornych osób umożliwiającego zaangażowanie w otwarty, szczery dialog. Praca nad uzyskaniem konsensusu. Pomaganie ludziom przejść od konsensusu do działania. Nagradzanie sukcesu. Domaganie się opinii od zespołu, wewnętrznych interesariuszy oraz klientów w celu ustalenia dalszych obszarów wymagających poprawy. Kluczem do tego wszystkiego od technicznych poprawek do porozumienia się z pracownikiem jest posiadanie wartościowych informacji na temat problemu i jego pierwotnych przyczyn. Wartościowe informacje umożliwiają opracowanie i dopracowanie efektywnych środków zaradczych, przekazanie niezbędnych zmian organizacji oraz obiektywny pomiar rezultatów. Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny 5

6 Wartościowe informacje: podejście Videojet Dane dotyczące dostępności sprzętu oraz przyczyn nieplanowanego przestoju mogą pochodzić z wielu źródeł. Jednak ocena ich znaczenia oraz skorelowanie ich z innymi dostępnymi danymi w celu zapewnienia podstawy do działań może być dużym wyzwaniem. W firmie Videojet wierzymy, że dostawcy sprzętu przemysłowego mogą i powinni zrobić znacznie więcej w zakresie pomocy producentom i wytwórcom w zakresie szybkiej i skutecznej analizy pierwotnych przyczyn problemów. Oprócz dostarczania nieprzetworzonych danych dotyczących działania sprzętu, dostępna jest technologia, która pomaga użytkownikom kontrolować dane w ich pełnym kontekście w celu zapewnienia lepszego wsparcia decyzyjnego. Czyli sama maszyna powinna pomagać w zakresie przetwarzania nieprzetworzonych danych w wartościowe informacje. Firma Videojet pracuje nad tymi możliwościami przy użyciu innowacyjnych narzędzi produkcyjnych zintegrowanymi z naszymi drukarkami atramentowymi. Wierzymy, że te narzędzia zapewnią doskonały model dla możliwości analizy danych, który producenci sprzętu powinni zacząć integrować ze swoimi produktami oraz że nabywcy powinni oczekiwać tego od nowych urządzeń. Najnowsze drukarki atramentowe Videojet nowe drukarki 1550 i 1650 posiadają szeroką gamę opcji analitycznych, które mogą pomóc producentom i wytwórcom uzyskać trwałą poprawę procesu poprzez wykrywanie prawdziwych pierwotnych przyczyn problemów niezależnie od tego, czy dane przyczyny wiążą się z określonymi funkcjami drukarki, błędami operatora lub kombinacją obu elementów. Przyjrzyjmy się prostemu przykładowi funkcjonowania tego procesu. Wyobraź sobie problem, który objawia się jako różnica pomiędzy rzeczywistą wydajnością linii produkcyjnej a potencjalnym celem. Po wstępnej ocenie wykonanej przy użyciu metody Pareto zespół zidentyfikował dwa główne obszary dla analizy pierwotnej przyczyny. Jedną z oddziaływujących przyczyn jest fakt, że podstawowe surowce nie zawsze są dostępne, gdy są potrzebne. Drugą przyczyną jest to, że sprzęt znakujący nie zawsze jest dostępny. Żadna z tych oddziaływujących przyczyn nie jest pierwotną przyczyną. Zespół będzie musiał przeprowadzić dalszą analizę, aby dotrzeć do przyczyny problemu i go rozwiązać. Mimo to, że same surowce nie powiedzą nam dlaczego są niedostępne, drukarki atramentowe Videojet mogą dostarczyć bardzo specyficzne i wartościowe informacje dotyczące braku dostępności drukarki. Odbywa się to w następujący sposób. Statystyki dostępności wysokiego poziomu Drukarki atramentowe Videojet przedstawiają statystyki dostępności. Aby te statystyki stały się od razu użyteczne, można w łatwy sposób uzyskać do nich dostęp za pomocą interfejsu ekranu dotykowego: Statystyki dostępności wysokiego poziomu są przedstawiane według okresu czasu z konfigurowanym pośrednictwem czasu produkcji. Aby pomóc zidentyfikować tendencje, dostępność drukarki jest wyświetlana dla różnych okresów czasu. W tym przypadku dziennik zdarzeń systemu jest skonfigurowany pod kątem wyświetlania wartości procentowej dostępności dla ostatnich 30 dni, ostatnich 90 dni, bieżącego miesiąca oraz kilku poprzednich miesięcy. Zwróć również uwagę, że wartości procentowe dostępności są rozbite według dostępności drukarki, co oznacza, że wszystkie systemy drukarek działają prawidłowo oraz według dostępności operacyjnej, co oznacza, że w drukarce nie występują żadne błędy, w tym błędy operatora, takie jak koniec atramentu lub konieczność czyszczenia głowicy drukującej. Aby w najlepszy możliwy sposób odtworzyć zaplanowany czas produkcji, dostępność operacyjną można skonfigurować w taki sposób, aby umożliwić śledzenie czasu włączenia (włączenia zasilania drukarki) lub czasu włączenia strumienia (atrament krąży w układzie i drukarka drukuje lub jest gotowa do drukowania na żądanie). Podczas gdy wiele systemów raportowania dostępności przechwytuje statystyki dla okresu, gdy sprzęt jest włączony i działa prawidłowo, dodanie konfigurowalnych statystyk dostępności operacyjnej może być nieocenione w zakresie ustalenia, czy przestój jest spowodowany problemem sprzętowym drukarki lub błędem operatora oraz w jakim stopniu dany problem wpływa na produktywność. Aby uzyskać więcej informacji na temat przyczyn przestoju, po prostu dotknij jednej ze zgłoszonych wartości dostępności, aby przejść do szczegółowej analizy powiązanych usterek. Przyjrzyjmy się dwóm przykładom. Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny 6

7 Przykład szczegółowej analizy 1 Wybór wartości 99,9% dostępności operacyjnej zaraportowanej dla ostatnich 90 dni pozwolił nam ustalić, że system zarejestrował dwa typy usterek: trzy przypadki zadziałania wyłącznika na skutek zbyt wysokiego natężenia/napięcia powodujące 450 minut przestoju oraz jeden przypadek usterki przegrzania układu scalonego sterownika, który spowodował 10 minut przestoju: Informacje o typie usterki mówią, że zadziałanie wyłącznika EHT najczęściej jest spowodowane brudną głowicą drukującą, a wybranie wartości 3 w kolumnie Częstotliwość przedstawia informacje o godzinie i okresie trwania każdego zdarzenia. W tym przypadku godzina każdej usterki stanowi podpowiedź dotyczącą przyczyny tego zdarzenia: Przeanalizuj dane jeszcze raz, aby sprawdzić godzinę i czas trwania każdej usterki. Przyglądając się bliżej na tym ekranie specyficznym informacjom każdego nieplanowanego zdarzenia przestoju dostrzeżesz wyraźną prawidłowość, która pozwoli Ci dotrzeć do pierwotnej przyczyny oraz rozwiązania. Wyraźnie widać, że usterka występuje w regularnych odstępach czasu co trzydzieści dni. Przyczyną problemu może być po prostu za rzadkie czyszczenie prewencyjne głowicy drukującej. Jeśli tak jest, skutecznym środkiem zaradczym może być po prostu zmiana harmonogramu czyszczenia głowicy drukującej co 25 dni. Aby potwierdzić tę analizę pierwotnej przyczyny oraz efektywność zaproponowanego środka zaradczego, należy przejrzeć dzienniki działań i wspólnie z personelem produkcji zrozumieć standardowe praktyki robocze oraz możliwe rozbieżności. Pierwotne przyczyny: Za rzadkie czyszczenie głowicy drukującej, nieodpowiednio przeszkoleni operatorzy. Środki zaradcze: Zaplanuj czyszczenie głowicy drukującej z częstotliwością co 25 dni. Przeszkol personel w zakresie procedur konserwacji prewencyjnej. Dopilnuj, aby kierownicy zmiany aktywnie monitorowali personel w celu ustalenia, że wszystkie prewencyjne działania konserwacyjne są realizowane w prawidłowy sposób. Przeprowadź analizę, aby odkryć określone usterki, częstotliwość ich występowania oraz ile spowodowały one czasu nieplanowanego przestoju. Trwałe działanie: Dopilnuj, aby menedżer okręgowy co tydzień monitorował dzienniki, aby pomóc w wyeliminowaniu usterek EHT/HV oraz sprawdzał inne zdarzenia przestoju oraz powiązane usterki. Możesz uzyskać więcej informacji na temat natury każdej usterki. W tym celu wybierz Typ usterki i zapoznaj się z kolumną Częstotliwość, aby uzyskać więcej informacji na temat każdego wystąpienia usterki. Zasada Pareto sugeruje, aby rozpocząć analizę usterek od najczęstszych wystąpień oraz najdłuższego czasu przestoju. Co powoduje zadziałanie wyłącznika EHT/HV i dlaczego występuje to tak często? Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny 7

8 Przykład szczegółowej analizy 2 W tym samym okresie wystąpiła również usterka Nie można kontrolować lepkości, powodując 300 minut przestoju. Ale w związku z tym, że zadziałanie wyłącznika EHT/HV zdarza się regularnie, może ono wystąpić ponownie i zasada Pareto sugeruje, aby zająć się tym w pierwszej kolejności. Szczegółowa analiza wskazała ważną wskazówkę dotyczącą pierwotnej przyczyny: Wybór wartości 98,5% dostępności operacyjnej włączonego strumienia zaraportowanej w maju pozwolił ustalić, że seria usterek związanych z zadziałaniem wyłącznika EHT/HV doprowadziła do nieplanowanego przestoju. Jest to ten sam typ usterki co w poprzednim scenariuszu, ale w tym przypadku przyczyna jest inna. Szczegółowa analiza metryki dostępności operacyjnej wykazała, że usterka wystąpiła sześć razy i łącznie spowodowała 72 minut przestoju: Godzina i czas trwania zdarzenia wskazują tutaj na inną przyczynę niż w poprzednim przykładzie. Wszystkie usterki związane z zadziałaniem wyłącznika EHT/HV wystąpiły 5 maja podczas tej samej zmiany, w odstępie 12 minut. Usterki związane z zadziałaniem wyłącznika EHT/HV są prawie zawsze rezultatem brudnej głowicy drukującej. W tym przypadku operator nie czyści głowicy drukującej ale po prostu próbuje usunąć usterkę poprzez ponowne uruchomienie drukarki. Przy każdej próbie ponownego uruchomienia makeup jest dodawany do atramentu. Szczegółowa analiza wykazuje, że usterka Nie można kontrolować lepkości wystąpiła właśnie po tej serii ponownych uruchomień, sugerując, że źródło atramentu zostało zalane za dużą ilością makeupu. W tej chwili masz informacje, które są potrzebne do zidentyfikowania pierwotnej przyczyny obu usterek oraz do podjęcia działań korygujących w celu wyeliminowania tych sytuacji w przyszłości: Pierwotne przyczyny: Operator na trzeciej zmianie nie wiedział jak wyczyścić głowicę drukującą i zamiast tego kilka razy usiłował ponownie uruchomić drukarkę w celu usunięcia usterki związanej z zadziałaniem wyłącznika EHT/HV. Te próby ponownego uruchomienia spowodowały zalanie atramentu makeupem, co spowodowało wystąpienie usterki Nie można kontrolować lepkości. Przeprowadź szczegółową analizę usterek, które wystąpiły w maju, częstotliwość wystąpień oraz łączny czas przestoju. Środki zaradcze: Przeszkol operatorów w zakresie przyczyny usterek związanych z zadziałaniem wyłącznika EHT/HV oraz w zakresie sposobu czyszczenia głowicy drukującej. Wyjaśnij cel stosowania makeupu i wyjaśnij dlaczego zbyt wiele prób ponownego uruchomienia może prowadzić do wydłużonego przestoju na skutek zalania. Trwałe działanie: Sprawdzaj dziennik zdarzeń dla każdej zmiany, aby pomóc w upewnieniu się, że problem już nie występuje. Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny 8

9 Od rozwiązywania problemów do ciągłego doskonalenia Naszym zamierzeniem było przedstawienie w tym raporcie ogólnego zarysu sposobu rozwiązywania określonych problemów poprzez analizę pierwotnej przyczyny, jak również zainspirowanie do rygorystycznego stosowania technik rozwiązywania problemów w celu ciągłego zwiększania czasu sprawności urządzeń oraz produktywności Twojej firmy. Ta sama filozofia ciągłego doskonalenia napędza rozwój naszych produktów. Przykładem tego są opcje rozwiązywania problemów, w które wyposażony jest interfejs użytkownika naszych nowych drukarek atramentowych 1550 i Przemysł musi nieustannie rozwijać się i stosować skuteczniejsze sposoby rozwiązywania problemów w celu zapewnienia niezawodności i długiego czasu sprawności. Możesz liczyć na Videojet jako lidera w tych staraniach, ponieważ nieustannie współpracujemy z Tobą w celu zapewnienia maksymalnie najdłuższego czasu sprawności oraz najwyższej wydajności Twoich codziennych działań roboczych. Firma Videojet, należąc do grupy Danaher, wykorzystuje Danaher Business System (DBS). Jest to proces ciągłego doskonalenia. Silnik DBS, który jest napędzany podstawowymi wartościami Danaher, zasila firmę w niekończącym się cyklu zmian i usprawnień: wyjątkowi ludzie opracowują niesamowite plany i realizują je przy użyciu światowej klasy narzędzi w celu budowania trwałych procesów, które skutkują nadzwyczajną wydajnością. Nadzwyczajna wydajność i wysokie oczekiwania przyciągają wyjątkowych ludzi i całe koło się zamyka. Nadzorowanie wszystkich starań jest prostą filozofią, której korzenie opierają się na czterech priorytetach skierowanych na klienta: jakość, realizacja, koszty oraz innowacje. Firma Videojet, będąc częścią systemu Danaher Business System, z powodzeniem wykorzystuje narzędzia takie jak rozwiązywanie problemów, które zostały omówione w tym raporcie. Używamy systemu DBS do zarządzania naszymi działaniami, mierzenia efektywności naszych działań oraz tworzenia opcji doskonalenia tego co robimy w tym również doskonalenia samego systemu DBS. Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny 9

10 Videojet Technologies Sp z o.o. ul. Emaliowa 28, Warszawa Tel.: Faks.:

Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnych przyczyn: wybór efektywnych procesów i narzędzi

Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnych przyczyn: wybór efektywnych procesów i narzędzi Biuletyn informacyjny Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnych przyczyn: wybór efektywnych procesów i narzędzi W przypadku operacji związanych z produkcją i pakowaniem nieplanowany przestój na

Bardziej szczegółowo

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI

6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI 6 kroków do skutecznego planowania na postawie wskaźników KPI Urzeczywistnianie celów biznesowych w praktyce Planowanie i optymalizacja łańcucha dostaw Odkryj brakujące połączenie pomiędzy celami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4

Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola. Szkolenie Zespołu - Krok 4 Zarządzanie Autonomiczne Ogólna Kontrola Szkolenie Zespołu - Krok 4 Solving Efeso 1999 rel. 2 2005/10/16 Różnica między krokami 1-2-3 a krokiem 4 Celem kroków 1 do 3 jest zabezpieczenie przed przyśpieszoną

Bardziej szczegółowo

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami

Raport specjalny. 5 edycji Akademii Produktywności za nami Raport specjalny 5 edycji Akademii Produktywności za nami Za nami 5 edycji Akademii Produktywności. Wystartowaliśmy 22-go lutego. Regularnie, co tydzień lub dwa, spotykaliśmy się z kilkunastoma firmami,

Bardziej szczegółowo

6. Zarządzanie Projektami

6. Zarządzanie Projektami 6. Zarządzanie Projektami Wersja ucznia Wstęp 1. Proces Zarządzania Projektami 2. Zarządzanie ryzykiem "Zarządzanie projektami jest o wyznaczaniu jasnych celów, zarządzaniu czasem, zasobami, ludźmi i kosztami

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015

Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Ryzyko w świetle nowych norm ISO 9001:2015 i 14001:2015 Rafał Śmiłowski_04.2016 Harmonogram zmian 2 Najważniejsze zmiany oraz obszary Przywództwo Większy nacisk na top menedżerów do udziału w systemie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opracowane z myślą o Twoich celach

Opracowane z myślą o Twoich celach Opracowane z myślą o Twoich celach DRUK ARK I ATR A ME N TOW E V I DEO JE T 1 5 5 0 I 1 6 5 0 Tu nie chodzi o gadżety i bajery. Chodzi o to, czego potrzebujesz do osiągnięcia Twoich celów w świecie rzeczywistym.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kaczmarska GO.pl

Katarzyna Kaczmarska GO.pl Katarzyna Kaczmarska GO.pl Dbanie o jakość ma sens, jest możliwe i potrzebne w każdej organizacji. Nie potrzeba do tego certyfikatów i dużych inwestycji. Aby uzyskać efekty warto zastosować sprawdzone

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW

DOSKONALENIE PROCESÓW KATALOG SZKOLEŃ DOSKONALENIE PROCESÓW - Tworzenie projektów ciągłego doskonalenia - Konsultacje z ekspertami - Poprawa jakości oraz produktywności - Eliminacja marnotrawstwa - Redukcja kosztów - Metody

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania. Wymagania jakości w Agile Programming

Jarosław Kuchta Dokumentacja i Jakość Oprogramowania. Wymagania jakości w Agile Programming Jarosław Kuchta Wymagania jakości w Agile Programming Wady klasycznych metod zapewnienia jakości Duży narzut na dokumentowanie Późne uzyskiwanie konkretnych rezultatów Trudność w odpowiednio wczesnym definiowaniu

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Metoda 5-WHY. Metoda 5-WHY. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Maj 2006. Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl.

Metoda 5-WHY. Metoda 5-WHY. Wydanie 1. Zbigniew Huber. Maj 2006. Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl. Metoda 5-WHY Wydanie 1 Zbigniew Huber Maj 2006 Artykuł dostępny na stronie autora: http://www.huber.pl Copyright by Zbigniew Huber Strona 1 z 6 Wstęp Rozwiązanie jakiegoś problemu i wprowadzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie.

PROJEKT. Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie. C A S E STUDY PROJEKT Domeny.tv jest największym projektem prowadzonym wewnątrz MSERWIS. Serwis istnieje od 2003 roku i jest rozwijany praktycznie codziennie. Ogrom wyzwań, jaki nas spotyka w ramach pracy

Bardziej szczegółowo

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Wszystkie problemy leżą w testach. ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie problemy leżą w testach O czym będziemy rozmawiać Coś nie wyszło Jak wygląda proces wytwórczy Każdy widzi to inaczej Jakie wnioski wyciągamy z testów Analiza problemów Możliwe rozwiązania O czym

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN

JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN JAK ROZWIJAĆ PRACOWNIKÓW PRODUKCJI PODCZAS TRANSFORMACJI LEAN Maciej Kolanowski Kierownik ds. Lean Manufacturing 25.04.2017 1 Date SPIS TREŚCI Prezentacja firmy Mann + Hummel Filtration Omówienie strategii

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Dostępność drukarki: Napędzanie OEE oraz czasu sprawności na liniach produkcyjnych.

Dostępność drukarki: Napędzanie OEE oraz czasu sprawności na liniach produkcyjnych. Dostępność drukarki: Napędzanie OEE oraz czasu sprawności na liniach produkcyjnych. Szczególnie w przypadku powolnej ekonomii firmy produkcyjne i pakujące muszą liczyć się z każdą sekundą czasu produkcji.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać. idealny. ploter tnący?

Jak wybrać. idealny. ploter tnący? Jak wybrać idealny ploter tnący? Producenci oznakowań, ekspozytorów, opakowań i wycinanych materiałów stoją w obliczu konieczności wykonywania coraz większej liczby zamówień o niewielkich nakładach. Ten

Bardziej szczegółowo

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji

Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Serwis rozdzielnic niskich napięć MService Klucz do optymalnej wydajności instalacji Tajemnica sukcesu firmy leży w zapewnieniu prawidłowego stanu technicznego instalacji podlegającej nadzorowi. Z danych

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM

Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM Ograniczanie kosztów w praktyce. Lean Management... czy warto podążać za trendami? KAMIL RADOM CZAS to PIENIĄDZ? CZASU NIE MOŻNA: ZATRZYMAĆ, COFNĄĆ, KUPIĆ, SKŁADOWAĆ CZAS STALE UPŁYWA!!! DLACZEGO TRACISZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

100% obsługi klienta

100% obsługi klienta 100% obsługi klienta 100% obsługi MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI WSPARCIE KLIENTA ZA MIANA M 2 Osiągnij więcej... DORADZTWO I SPECYFICZNE ROZWIĄZANIA Światowy rynek nigdy nie był bardziej

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen

Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Terminy szkolenia Doskonalenie procesów w oparciu o metodykę Kaizen Opis W jaki sposób angażować pracowników w doskonalenie procesów produkcji? Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

SUCCESS INSIGHTS Indeks Strategii Sprzedaży

SUCCESS INSIGHTS Indeks Strategii Sprzedaży SUCCESS INSIGHTS Indeks Strategii Sprzedaży Przedstawiciel handlowy ABC Company 6-3-7 www.konteksthr.pl ul. Kubickiego 17/29, 2-954 Warszawa WSTĘP Indeks Strategii Sprzedaży jest obiektywną analizą tego,

Bardziej szczegółowo

Cele przedsięwzięcia

Cele przedsięwzięcia Określanie wymagań Cele przedsięwzięcia Klienta, np. Wzrost efektywności, spadek kosztów, rozszerzenie rynku, unikanie błędów Wykonawcy Biznesowe Techniczne Priorytety! Kontekst przedsięwzięcia Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji

Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji 2012 Metodyka zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji Niniejszy przewodnik dostarcza praktycznych informacji związanych z wdrożeniem metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

ENERGOOSZCZĘDNE PRALNICOWIRÓWKI D-LINE

ENERGOOSZCZĘDNE PRALNICOWIRÓWKI D-LINE ENERGOOSZCZĘDNE PRALNICOWIRÓWKI D-LINE ENERGOOSZCZĘDNE PRALNICOWIRÓWKI D-LINE Z IPSO wierzymy w wyższy poziom efektywności. Oznacza to tworzenie pomysłowych rozwiązań, które ograniczają odpady, oszczędzają

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Jak szybko i skutecznie zwiększyć zyskowność firmy?

Jak szybko i skutecznie zwiększyć zyskowność firmy? 2016-05-20 Wprowadzenie - typowa akcja usprawnieniowa w firmie. Jak szybko i skutecznie zwiększyć zyskowność firmy? www.flow-consulting.pl Wprowadzenie - typowa akcja usprawnieniowa w firmie. 3 Typowa

Bardziej szczegółowo

Raport oceny kompetencji

Raport oceny kompetencji Symulacje oceniające kompetencje Raport oceny kompetencji Rut Paweł 08-01-2015 Kompetencje sprzedażowe dla efactor Sp. z o.o. Dane osobowe Rut Paweł CEO pawel.rut@efactor.pl more-than-manager.com 2 z 13

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS AUDYT POMP ODKRYJ PRAWDĘ. I DZIAŁAJ.

GRUNDFOS AUDYT POMP ODKRYJ PRAWDĘ. I DZIAŁAJ. GRUNDFOS AUDYT POMP ODKRYJ PRAWDĘ. I DZIAŁAJ. Sprawdź czy nie marnujesz pieniędzy? Pomożemy CI znaleźć odpowiedź. Każdego dnia wiele systemów pompowych marnotrawi energię, a tym samym pieniądze. Grundfos

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik

Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Czym się kierować przy wyborze systemu ERP? poradnik Inwestycja w system ERP to decyzja wiążąca na lata, generująca w pierwszym momencie koszty, ale przede wszystkim mająca decydujący wpływ na przebieg

Bardziej szczegółowo

SUCCESS INSIGHTS Indeks Umiejętności Sprzedaży

SUCCESS INSIGHTS Indeks Umiejętności Sprzedaży SUCCESS INSIGHTS Indeks Umiejętności Sprzedaży Przedstawiciel handlowy ABC Company 2012-11-15 Success Insights - Globalny lider komputerowych analiz zachowań i postaw. info@successinsights-cee.eu WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne

Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Serwis: administracja terminów i kosztów w programie Plan-de-CAMpagne Proces serwisów i konserwacji w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym powinien być kontrolowany pod względem terminowości w myśl zasady:

Bardziej szczegółowo

Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania Testowanie oprogramowania 1/17 Testowanie oprogramowania Wykład 01 dr inż. Grzegorz Michalski 13 października 2015 Testowanie oprogramowania 2/17 Dane kontaktowe: Kontakt dr inż. Grzegorz Michalski pokój

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Śledzenie projektu Plan bazowy Plan bazowy jest zapisanym planem oryginalnym projektu, jest trwałym zapisem harmonogramu i kosztów. Plan bazowy zawiera główny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych

AKADEMIA DLA MŁODYCH. Osiąganie celów. moduł 3 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO. praca, życie, umiejętności. Akademia dla Młodych Osiąganie moduł 3 Temat 3, Poziom 1 PODRĘCZNIK PROWADZĄCEGO Akademia dla Młodych Moduł 3 Temat 3 Poziom 1 Zarządzanie czasem Przewodnik prowadzącego Cele szkolenia Efektywność osobista pozwala Uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości

Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości 8 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Metody i narzędzia poprawy efektywności w kontroli jakości Piotr Lipiński, Kierownik Działu Systemów Jakości/QP Ożarów Mazowiecki Listopad 2016 Czego od nas

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik?

Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? Zarządzanie jakością działań zespołu projektowego ROZWAŻANIA WSTĘPNE Czy 99% działań bez braków to dobry wynik? 99% braków 2 katastrofy lotnicze dziennie w Polsce 150 000 wypłat zagubionych przy każdej

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o.

Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Wdrożenie i2m w BTS Opis wdrożenia oprogramowania i2m w firmie BTS Sp. z o.o. Klient Firma BTS Sp. z o.o. jest zakładem produkującym i konfekcjonującym papiery ścierne i systemy szlifowania. Będąc jedną

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OPTYMALIZACJA PRODUKCJI .doterp to kompletne narzędzie wspomagające kontrolę procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie służy do analizy a następnie optymalizacji zleceń i zadań produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Grupa Maintpartner. Prezentacja firmowa Sierpień 2016

Grupa Maintpartner. Prezentacja firmowa Sierpień 2016 Grupa Maintpartner Prezentacja firmowa Sierpień 2016 14.9.2016 Maintpartner Group 2016 Maintpartner jest liderem w branży utrzymania ruchu i eksploatacji zakładów przemysłowych w Europie Północnej. Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Appmedica. Prezentacja systemu wspierającego efektywne pod względem kosztowym zarządzanie sprzętem w szpitalach

Appmedica. Prezentacja systemu wspierającego efektywne pod względem kosztowym zarządzanie sprzętem w szpitalach Appmedica Prezentacja systemu wspierającego efektywne pod względem kosztowym zarządzanie sprzętem w szpitalach Czym jest system Appmedica Appmedica to proste w obsłudze, logiczne i funkcjonalne narzędzie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo

Zapomnij o przeszłości.

Zapomnij o przeszłości. Zapomnij o przeszłości. Wkrocz w przyszłość systemów przeciwpożarowych dzięki usłudze Remote Services firmy Bosch. Inteligentne rozwiązania firmy Bosch Pełna łączność oznacza nie tylko gromadzenie informacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wydanie II.

Zarządzanie projektami. Wydanie II. Zarządzanie projektami. Wydanie II. Autor: Nancy Mingus Dobierz najlepszy zespół i efektywnie kontroluj postępy pracy Zaplanuj szczegółowo każdy detal projektu i wprowadź go w życie Zastosuj skuteczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYZWANIE Responer Responer

PROJEKT WYZWANIE Responer Responer C A S E STUDY PROJEKT WYZWANIE Responer jest jednym z projektów prowadzonych wewnątrz MSERWIS. Responer to system, który pozwala na sprawne zarządzanie mailami przychodzącymi i pomaga w codziennej obsłudze

Bardziej szczegółowo

Lean management w procesie obsługi klienta

Lean management w procesie obsługi klienta Lean management w procesie obsługi klienta Lean Management oznacza sprawne a zarazem efektywne kosztowe wykonywanie wszystkich działań w firmie przy założeniu minimalizacji strat, minimalizacji stanów

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

KROKACH. Agnieszka Grostal

KROKACH. Agnieszka Grostal STRATEGIA W SPRZEDAŻY KROKACH Agnieszka Grostal Wyznacznikiem sukcesu każdej firmy jest sprzedaż. Pozwala określić, jak szybko firma może się rozwijać, jak radzi sobie na rynku oraz na tle konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zarządzanie ryzykiem dr Grzegorz Głód Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 14.10.2013 r. Kto chce mieć absolutną pewność przed podjęciem decyzji nigdy decyzji nie podejmie 1

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.

Portal Produkcyjny. ANT Factory Portal System nadzoru fabryki produkującej folie. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss. Analiza pracy maszyn, czas przestojów maszyn, zarządzanie zleceniami produkcyjnymi, nadzór pracy pracowników, moduł produktów, rozliczanie wydajności pracy maszyn, wydruk zleceń produkcyjnych, planowanie

Bardziej szczegółowo

Co to jest SUR-FBD? 3

Co to jest SUR-FBD? 3 1 Utrzymanie Ruchu Często firmy funkcjonują w swoistym błędnym kole, polegającym na skupieniu uwagi na naprawach tego co się psuje, tym samym powielają wzorce biernego utrzymania ruchu Z powodu braku danych,

Bardziej szczegółowo

Mgr Joanna Chlebiej. Ćwiczenia nr 3

Mgr Joanna Chlebiej. Ćwiczenia nr 3 Mgr Joanna Chlebiej Ćwiczenia nr 3 1. Sporządź listę procesów 2. Wybierz proces i przygotuj dokument z założeniami 3. Narysuj mapę procesu 4. Oszacuj czas i koszty 5. Zweryfikuj mapę procesu 6. Zastosuj

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo