XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I IV III ETAPU. Funkcjonowanie LGD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I IV III ETAPU. Funkcjonowanie LGD"

Transkrypt

1 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH III I IV ETAPU Oznac zenie zadani a / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania Suma kosztów zadania Kwota kosztó w poniesi onych / rozlicz onych w poprze dnich etapac h 3 Jedn. miary Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania ogółem w tym planowana do poniesienia w ramach etapu: III etapu IV pozostałych etapów Uzasadnienie/Uwagi I Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenie dla Pracowników Biura wraz z innymi świadczeniami pracowniczymi o których mowa w KP oraz poniesionymi zgodnie z odrębnymi przepisami , , ,00 LGD. Dyrektor Biura miesiąc 7 540, , , ,00 LGD.2 Pracownik biurowy ds. koordynacji projektów miesiąc 3 629, , , ,00 LGD.3 Pracownik ds.administarcji i promocji miesiąc 2 233, , , ,00 prawidłowego funkcjonowania LGD inne świadczenia pracowników o.4 których mowa w KP oraz poniesione osoba 660, ,00 980, ,00 zgodnie z odrębnymi przepisami Koszt zgodny z rozporządzeniem w sprawie wdrażania LSR, np. badana lekarskie, okulary, świadczenia socjalne, premie, szkolenia BHP.

2 .5 Koszty delegacji, noclegów i wyżywienia pracowników związane z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz koszty podróży służbowych wolontariuszy miesiąc 800, , , ,00 prawidłowego funkcjonowania LGD, związany z potrzebą przemieszczania się pracowników i wolontariuszy w związku z wykonywaniem obowiązków, w tym przejazdy na spotkania, szkolenia, do UM i ARiMR. 2 Koszty związane z pełnieniem funkcji organów Stowarzyszenia w tym pracy organu decyzyjnego 3 240, , ,00 LGD 2. diety dla przedstawicieli organu decyzyjnego za udział w wyborze operacji dni/posiedz 940, , , ,00 5 osób w organie decyzyjnym, diety w wysokości przewodnicząca zł wiceprzewodniczący i sekretarz po 50 zł pozostali po 20 zł. (200zł + 2x50zł+2x20zł = 940 zł koszt jednego posiedzenia). 3 dni posiedzenia zaplanowano w I etapie i 3 dni posiedzenia zaplanowano w II etapie. 2.2 Koszty podróży noclegów i wyżywienia członków organów Stowarzyszenia w tym organu decyzyjnego w związku z pełnioną funkcją kwartał 400, ,00 800,00 800,00 Zwrot kosztów dojazdu członków organów na spotkania wynikające z pełnionych funkcji, np. dojazd członków zarządu na zebrania zarządu, dojazd Rady LGD i Komisji Rewizyjnej na spotkania oraz dojazdy na szkolenia. 3 koszty najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych wraz z opłatami 7 00, , ,00 LGD 3. Koszt najmum pomieszczeń biurowych wraz z opłatami za media miesiąc 600, , , ,00 Wydatek niezbędne do biura i realizacji zadań Stowarzyszenia opłaty za telefony: słuzbowe telefony 3.2 komórkowe, telefon stacjonarny (fax), miesiąc 800, , , ,00 podłączenie do internetu. Wydatek niezbędne do biura i realizacji zadań Stowarzyszenia

3 3.3 wykupienie i utrzymanie domeny usługa 50, ,00 0,00 300,00 usługa wyliczona zgodnie z wydatkami poniesionymi w poprzednim roku 4 koszty zakupu materiałów biurowych i drobnego sprzętu biurowego 5 280, , ,00 LGD 4. podstawowe materiały biurowe i wyposażenie stanowisk pracy miesiąc 400, , , ,00 Materiały biurowe potrzebne do biura, w tym przede wszystkim papier, toner i tusz, pieczątki, klucze. 4.2 Antyramy szt 30, ,00 80,00 0,00 Brak antyram na wyposażeniu Biura LGD, niezbędne do eksponowania prac nadesłanych w ramach konkursów oraz informacji i regulaminów które zgodnie ustawodastwem powinny być w widocznym miejscu. 4.3 Bindownica szt 300,00 300,00 300,00 0,00 brak na wyposażeniu biura LGD, niezbędne do usprawnienia pracy oraz przygotowywania materiałów szkoleniowych 5 koszty związane z wyposażeniem biura , ,00 62,00 brak na wyposażeniu biura - koszt niezbędny do biura LGD 5. Termosy na gorące napoje na spotkania +czajnik szt 300, ,00 200,00 0,00 brak na wyposażeniu biura LGD, zakup niezbędny na posiedzenia organów Stowarzyszenia oraz na potrzeby organizowanych szkoleń i spotkań aktywizacyjnych aparat fotograficzny z możliwością nagrywania w rozdzielczości HD wraz 5.2 z akcewsoriami, w tym torba i statyw szt 62,00 62,00 0,00 62,00 brak na wyposażeniu biura niezbędne są do prawidłowej promocji i funkcjonowania stowarzyszenia

4 5.3 Oprogramowanie Microsoft Office 200 szt 200, , ,00 0,00 brak oprogramowania w zakupionych w 20 roku komputerach, oprogramowanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura 5.4 niszczarka do papieru szt 200,00 200,00 200,00 0,00 wydatek niezbędny do biura, brak niszczarki na wyposażeniu biura 5.5 drukarka kolorowa do laptopa zestaw 800,00 800,00 800,00 0,00 wydatek niezbędny, brak w biurze drukarki kolorowej 5.6 zestaw mebli biurowych zestaw 9 836, , ,00 0,00 wydatek niezbędny związany z nową siedzibą LGD, w skład zestawu wchodzi : stół konferencyjny, krzesła do stołu, stolik i fotele, szafa, regały, szafki, dostawki, biurka 5.6 rzutnik i stolik pod rzutnik zestaw 3 400, , ,00 0,00 wydatek niezbędny do biura, brak na wyposażeniu biura 5.7 flipchart zestaw 460,00 460,00 460,00 0,00 wydatek niezbędny do biura, brak na wyposażeniu biura

5 5.8 remont pomieszczeń biurowych zestaw 5 500, , ,00 0,00 Remont 3 pomieszczeń przeznaczonych na Biura Stowarzyszenia, w tym: Zakup wykładziny dywanowej przemysłowej około 40 m 2 Montaż wykładziny dywanowej na powierzchni około 36 m2 (wraz z cokolikami) Zakup farby akrylowej (białej i kolorowej) w ilości niezbędnej do pokrycia powierzchni około 4 m 2 Miejscowe szpachlowanie oraz malowanie ścian na powierzchni około 4 m2 dodatkowe koszty związane z zakupem i montaże gniazdek, włączników elektrycznych 6 usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania LGD , , ,00 Usługi niezbędne do Biura LGD 6. usługi prawne miesiąc 300, ,00 800,00 800,00 Usługa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD, kwalifikacje niezbędne pracowników Biura nie uwzględniają zakresu Prawa. 6.2 biuro rachunkowe rachunek 200, , ,00 0,00 Usługa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD. Usługa świadczona na podstawie umowy z dnia 8 grudnia 2009 r. z Biurem Rachunkowym aneksowanej na czas nieoreślony zostaje rozwiązana. Zgodnie z porozumieniem Biuro rachunkowe zamknie oraz przygotuje sprawozdanie za rok 20 do końca lutego 202. (2 rachunki 200 zł). Zgodnie z przepisami prawa Księgowa ma czas na zamknięcie danego roku do marca kolejnego roku.

6 6.3 biuro rachunkowe rachunek 850, ,00 00,00 00,00 Usługa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD. Usługa świadczona na podstawie umowy z dnia 8 grudnia 2009 r. z Biurem Rachunkowym aneksowanej na czas nieoreślony zostaje rozwiązana. Zgodnie z porozumieniem Biuro rachunkowe zamknie oraz przygotuje sprawozdanie za rok 20 do końca lutego 202. (2 rachunki 200 zł). W wyniku kokursu wytyponano nowe biuro rachubkowe, które świadczyć będzie usługi od roku.(2 rachunków 850 zł). III etap = 6x850 zł+2x200 zł, IV etap = 6x850 zł 6.4 zakup środków czystości półrocze 300, ,00 300,00 300,00 wydatek niezbędny do zachowania zasad BHP 6.5 usługa utrzymania czystości miesiąc 600, , , ,00 Usługa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD. 6.6 usługi bankowe (opłaty związane z prowadzeniem rachunków bankowych Stowarzyszenia, opłaty za przelewy i wypłaty gotówki w kasie, itp.) miesiąc 220, ,00 320,00 320,00 Usługa niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD. 7 inne wydatki związane z funkcjonowaniem biura LGD 2 200,00 350,00 850,00 Inne wydatki niezbędne do Biura LGD. koszty związane z instalacją 7. utrzymaniem i konserwacją sprzętu i wyposarzenia, w tym naprawa sprzętu usługa 250, ,00 750,00 250,00 i wyposarzenia Biura LGD w związku z kończącym się okresem gwarancyjnym urządzeń będących na wyposażeniu biura niezbędne jest wydzielenie środków na bieżące naprawy i konserwacje.

7 7.2 opłaty notarialne skarbowe sądowe opłaty lokalne, podatki w tym podatki od czynności cywilnoprawnych i opłaty pocztowe miesiąc 00, ,00 600,00 600,00 Opłaty notarialne w tym pocztowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Biura LGD. Zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, Razem koszty bieżące ,00 0, , , ,00 0,00 II.A Badania nad obszarem objętym LSR badania i pracowania wspierające rozwój obszaru objętego LSR 5 000,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Zadania niezbędne do realizacji celów zapisanych w LSR. opracowanie logotypu DIROW oraz Księgi wizualizacji 5 000,00 0,00 usługa 5 000, ,00 0, ,00 0,00 Stwarzyszenie nie posiada swojego własnego logotypu, który mógłby być swoistą wizytówką. Konieczne jest stworzenie księgi wizualizacji, która łączyła by zasady wizualizacji PROW oraz logo DIROW i Księgę wizualizacji UM. Takie opracowanie niezbędne jest do stworzenia jednolitej szaty graficznej pomocnej zarówno Pracownikom Biura LGD jak i Beneficjentom. II.B Razem koszty badań 5 000,00 0, ,00 Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 0, ,00 0,00 koszty związane z informowaniem o obszarze 2 600,00 0, , , ,00 0,00 LGD, oraz realizacji celów LGD zgodnie z Umową Ramową wydatki związane z publikacją. informacji w prasie oraz audycje w mediach w tym w TV dotycząca 600,00 0,00 usługa 400, ,00 800,00 800,00 0,00 działalności DIROW i promocji LGD, oraz realizacji celów LGD

8 .2 konsultanci informujący potencjalnych beneficjentów o możliwości finansowania ze środków UE 6 000,00 0,00 rachunek 000, , , ,00 0,00 LGD, oraz realizacji celów LGD, planuje się podpisanie umów cywilnoprawnych z osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu wniosków w celu wsparcia pracowników biura LGD w trakcie trwania naborów. Konsultanci będą informować o mozliwościach pozyskiwania środków w ramach Wdrażania LSR na terenie całego LGD w tym również w soboty i niedziele..3 przygotowanie i wydanie przewodnika turystycznego w języku polskim angielskim i niemieckim zawierającego dane o szlakach w tym szlakach historycznych w formie mapy w tym przewodnika www oraz na komórkę. ( w kolejnych latach planuje się aktualizacę mapy) 5 000,00 0,00 usługa 5 000, ,00 0, ,00 0,00 w koszt zadania wchodzi: - druk przewodnika / mapy w ilości minimum ezg. - wydanie mapy interaktywnej w formie strony www, aplikacji na telefon komórkowy, - koszt tłumaczenia na j. angielskim i j. niemieckim. Wydanie we współpracy z Gminami Stowarzyszenia DIROW 2 materiały promocyjne 4 650,00 0, , , ,00 0,00 LGD, oraz realizacji celów LGD zgodnie z Umową Ramową 2. materiały promocyjne: gadżety reklamowe, planery kalendarze, papier firmowy, plakaty, kartki okolicznościowe z logo i inne w tym zestawy podręczne 4 450,00 0,00 usługa 4 450, , ,00 0,00 0,00 LGD, oraz realizacji celów LGD zgodnie z Umową Ramową namiot wyjazdowy na potrzeby 2.2 targów, wystaw i konferencji oraz 4 00,00 0,00 szt 4 00, , ,00 0,00 0,00 krzesła składane z logo prawidłowego informowania o działaniach LGD, brak namiotu na wyposażeniu Stowarzyszenia.

9 2.3 ścianka konferencyjna z mównicą 4 00,00 0,00 szt 4 00, , ,00 0,00 0,00 prawidłowego informowania o działaniach LGD, brak ścianki konferencyjnej na wyposażeniu Stowarzyszenia. 2.4 opracowanie i wydanie informatora o możliwościach pozyskiwania dotacji w ramach działań realizowanych przez DIROW 2 000,00 0,00 usługa 2 000, ,00 0, ,00 0,00 prawidłowego informowania o działaniach realizowanych w ramach LGD Razem koszty działań informacyjnych ,00 0, , , ,00 0,00 II.C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR szkoleina podnoszące kwalifikacje i umiejetności zawodowe osób zaangażowanych w realizację LSR 8 600,00 0, , , ,00 0,00 wybór uczastników po przesłaniu wraz z formularzem rejestracji na szkolenie, oświadczenia o zaangażowaniu w realizację LSR lub zakres szkolenia wpisany w zakres obowiązków pracowników.. szkolenie z narzędzi Informatycznych i administracyjnych usprawniających pracę Stowarzyszenia +Mapy Myśli 3 50,00 0,00 szkolenie 3 50, , ,00 0,00 0,00 szkolenie usprawniające przepływ informacji planowane dla grupy około 0 osób w tym dla pracowników Biura oraz osób biorących udział we wdrażaniu LSR w tym dla organizacji pozarządowych, miejsce szkolenia, powiat Gryfiński szkolenie z obsługi programów.2 50,00 0,00 szkolenie 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 Microsoft Office dla pracowników szkolenie podnoszące kwalifikacje i umiejetności zawodowe pracowników LGD, miejsce szkolenia powiat Gryfiński

10 .3 szkolenie dla członków Rady LGD z zakresu zasad Wdrażania LSR oraz najnowszych procedur oceny wniosków przez organ decyzyjny oraz oceny wskaźników LSR ,00 0,00 szkolenie 5 000, , ,00 0,00 0,00 Planuje się dwudniowe szkolenie dla około 6 osób (członkowie Rady LGD oraz Pracownicy) cena jednostkowa średnio 80 zł osoba, (w skład średniej ceny jednostkowej wchodzi; koszt wyżywienia, noclegu, transportu, wynajęcia sali) oraz koszt trenera 220 zł. Szkolenie dla Rady niezbędne do prawidłowej weryfikacji wniosków. Miejsce - województwo Zachodniopomorskie, termin - pierwsze półrocze..4 studia podyplomowe "Coaching" 3 600,00 0,00 rachunek 3 600, ,00 0, ,00 0,00 dofinansowanie studiów podyplomowych dla Dyrektora Biura zakresie zgodnym z zakresem obowiązków. Nabycie umiejętności pozwalających na podniesienie jakości pracy biura i zarządzania, umiejętność aktywizowania i motywowania zarówno pracowników jak i partnerów oraz członków LGD. Umiejętności nabyte pozwolą na sprawne opracowywanie rozwiązań ewentualnych problemów oraz zdecydowanie wpłyną na jakość aktywizowania społeczności lokalnej, a co za tym idzie na realizację LSR...5 studia podyplomowe 3 400,00 0,00 rachunek 3 400, ,00 0, ,00 0,00 dofinansowanie studiów podyplomowych dla Pracownika ds.koordynowania projektówi w zakresie pozyskiwania dotacji Unijnych. Nabycie umiejętności pozwoli na podniesienie jakości pracy biura, zwiększy ilość skladanych przez beneficjentów wniosków oraz zwiększy znaczenia Stowarzyszenia poprzez aplikowanie po dodatkowe dotacje unijne. Zdecydowanie wpłynie na jakość aktywizowania społeczności lokalnej, a co za tym idzie na realizację LSR..

11 .6 szkolenie z zakresu kontaktu z mediami i wystąpień publicznych 2 300,00 0,00 szkolenie 2 300, ,00 0, ,00 0,00 zaplanowano szkolenie zewnętrzne dla 0 osób, średnia planowana kwota przypadająca na jednego uczestnika wynosi 50 złotych (w cenę wliczono koszt dojazdu, wyżywniena, noclegu) oraz koszt trenera 000 zł. Zakres szkoleń zgodny z zakresem obowiązków pracowników oraz skierowany dla osób biorących udział we wdrażaniu LSR w tym dla organizacji pozarządowych, miejsce szkolenia, powiat Gryfiński II.D Razem koszty szkoleń kadr LGD 8 600,00 0,00 Wydarzenia o charakterze promocyjnym 8 600, , ,00 0,00 imprezy i akcje promocyjne 3 850,00 0, ,00 0, ,00 0,00. promocja regionu porzez zorganizowanie wyjazdu promocyjnego po terenach objętych LSR 2 700,00 0,00 sztuka 2 700, ,00 0, ,00 0,00 zaplanowano akcję promocyjną w postaci wyjazdu mieszkańców Szczecina na tereny objęte LSR celem zaznajomienia ich z obszarem działania LGD DIROW, wyjazd Akcja promocyjne ma na celu przybliżenie Historii Regionu oraz przede wszystkim wypromowanie turystyki weekendowej. W koszt wyjazdu wchodzi koszt wynajęcia autokaru i koszt wynajęcia przewodnika regionalisty jak również koszt wyżywienia i atrakcji turystycznych. zorganizowanie jarmarku promującego.2 50,00 0,00 sztuka 50,00 50,00 0,00 50,00 0,00 produkty regionalne zaplanowano zorganizowanie jarmarku, który przyczyni się do promocji produktów regionalnych występujących na obszarze LGD. Jarmark będzie doskonałą okazją do zapoznania się z kulturą i sztuką regionu przez osoby zamieszkujące tereny LGD, jak również turystów

12 Razem koszty wydarzeń o charakterze promocyjnym 3 850,00 0, ,00 0, ,00 0,00 II.E szkolenia lokalnych liderów szkolenia lokalnych liderów 2 397,00 0, , , ,00 0,00 Koszt szkoleń niezbędny do przekazania wiedzy praktycznej i teoretycznej. Aktywizacja do działania i aplikowania o dotacje liderów lokalnych. szkolenie warsztatowe dla loklanych twórców i artystów z nowych kanałów dystrybucji poprzez zorganizowanie warsztatów e-biznesu 2 597,00 0,00 szkolenie 2 597, ,00 0, ,00 0,00 W koszt szkolenia wchodzą koszty związane z wyżywieniem, wynajęciem sali wykładowej oraz wynajęciem trenera. Planuje się przeszkolić 6 osób. Średnia cena jednostkowa na osbę wynosi 50zł, w tym koszt trenera.2 szkolenie dla organizacji pozarządowych i młodzieży z zakresu organizacji imprez oraz możliwości finansowania ich ze środków PROW w ramacnh Małych Projektów 4 800,00 0,00 szkolenie 4 800, ,00 0, ,00 0,00 Planuje się przeszkolić 20 osób. Średnia cena jednostkowa to 200 zł osoba (w skład średniej ceny jednostkowej wchodzi koszt wyżywienia, noclegu, wynajęcia sali i transportu oraz specjalistów ds. organizacji imprez, koncertów, Małych projektów itp.).3 warsztaty aktywizujące dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem finansowania ze środków UE 2 000,00 0,00 spotkanie 2 000, ,00 0, ,00 0,00 W koszt szkolenia wchodzą koszty związane z wyżywieniem, wynajęciem sali wykładowej oraz noclegu dla wykładowców. Planuje się przeszkolić 20 osób. Cena jednostkowa na osbę wynosi 00zł warsztaty dla osób prowadzących.4 bądź planujących prowadzenie 2 00,00 0,00 szkolenie 2 00, , ,00 0,00 0,00 turystyki wiejskiej na terenach LGD Planuje się zorganizowanie warsztatów dla osób prowadzących działalność turystyczną oraz gospodarstwa agroturystyczne. Warsztaty mają na celu podniesienie jakości świadczonych usług, w tym przedstawienie dobrych praktyk oraz tematyki tworzenia produktów turystycznych. (w koszt szkolenia wchodzi koszt wyżywienia, wynajęcia sali, koszt wykładowcy) Miejsce szkolenia Powiat Gryfiński.

13 .5 Spotkania aktywizujące w gminach z liderami i potencjalnymi liderami, w tym przedstawicielami organizacji pozarządowych, Sołtysami, KGW, 900,00 0,00 spotkanie 60, ,00 300,00 600,00 0,00 Planuje się organizowanie spotkań / konsultacji społecznych, warsztatów z potencjalnymi liderami i potencjalnymi benefocjanetami w poszczególnych gminach. Koszt jednego takiego spotkania to około 50 zł, w 202 planuje się około 5 takich spotkań co daje kwotę 750 zl Razem koszty szkoleń lokalnych liderów 2 397,00 0, , , ,00 0,00 Razem koszty kwalifikowalne operacji ,00 0, , , ,00 0,00 Uwaga! Szczególowy Opis zadań dotyczy kosztów kwalifikowalnyc. 3kolumna nie jest wypełniania w pryzpadku opisu zadań dotyczącego I i II etapu 4w tym miejsce i termin realizacji zadania Gryfino miejscowość data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby/osób reprezentujących LGD / pełnomocnika XV.a ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I I II ETAPU TAK ND Liczba załączników. - 0 Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 30, poz. 389) oryginał 2. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (wydruki z internetu, oferty sprzedawców, itd..) kopia X 7

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. I Funkcjonowanie LGD 2 3 4 5 6 7 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia 0,00. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 6 55,76 6 36 934,56 8 467,28 8 467,28.2 Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00. I Funkcjonowanie LGD 3 4 5 7 8 9 0 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 55,7 3 934,5 8 47,8 8 47,8. Wynagrodzenie pracownika ds. organizacyjno

Bardziej szczegółowo

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH 1 Wyszczególnienie kosztów realizacji lość / Funkcjonowanie LGD 3 1 Koszty osobowe i posrednie 14 73, 7 13,03 7 03,5 1.1 Dyrektor Biura 7 330,75

Bardziej szczegółowo

ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w

ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 2 Funkcjonowanie LGD Koszty osobowe 3 4 5 6 7 65 26,04 6 04,00 0 6 04,3 65 063,3. wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach.

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach. VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU 2 Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania jedn. miary wg

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE)

KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE) OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO FINANSOWYM OPERACJI L.p Pozycja w Opis zadania lub dostawy/roboty/ usługi Uzasadnienie kosztów Uwagi zestawieniu 1 2 3 4 5 KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE)

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6 / I Wynagrodzen pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia ponsionych / planowanych do ponsnia w związku z realizacją 8 9 0 86 9,07 46 3,46 40 60,6. Wynagrodzen Dyrektora biura LGD msiąc 6 59,76

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI Mierniki rzeczowe Załącznik Nr 1 do aneksu umowy przyznania pomocy nr 00023-UM1500014/09 Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) ogółem I. etap II. etap III. etap

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

PROW_431/3/z 1 z 15 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU. Miesięczny koszt utrzymania pracownika (ZUS,US) 13 121,07

PROW_431/3/z 1 z 15 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU. Miesięczny koszt utrzymania pracownika (ZUS,US) 13 121,07 e Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych : I. 2 3 Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenia Wynagrodzenie Kierownika biura mce 373,69 6 26 22, 3,07 3,07 Miesięczny

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Uwagi 1 2 3. obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD.

Uwagi 1 2 3. obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD. OPIS ZADAŃ WYMIENIOWYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM Pozycja w Opis zadania lub dostawy/usługi/roboty Uzasadnienie kosztów l.p. zestawieniu Uwagi 1 2 3 4 5 1 IA1 Wynagrodzenia pracowników biura wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2014 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: Promocja PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2011 Walnego Zebrania Członków LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dn. 06.04.2011 Lubartów, dnia 16. 03. 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowania wydatków. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu

Zasady kwalifikowania wydatków. Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Zasady kwalifikowania wydatków Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Wykaz skrótów: LPI Lokalny Punkt Informacyjny NSS Narodowa Strategia Spójności UE Unia Europejska POPT Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/160/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowa: www.lgdgniazdo.pl) w dniu:19 maja 2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY. A. Zależność służbowa: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Podlega bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia B. Zakres obowiązków: KARTA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Kategoria wydatku Koszty kwalifikowalne (EUR) Wnioskodawca Koszty kwalifikowalne (EUR) Partner krajowy projektu Razem ( 4=2+3) Uzasadnienie planowanych wydatków w powiązaniu

Bardziej szczegółowo

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU 4 Mierniki rzeczowe Koszty kwalitlkowalne w ramach etapu: Oznaczenie zadania/ kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania jedn. miary ilość/liczba

Bardziej szczegółowo

Opisy stanowisk Biura LGD

Opisy stanowisk Biura LGD Załącznik numer 1 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD Opisy stanowisk Biura LGD Numer dokumentu 1. Nazwa dokumentu Karta stanowiska pracy Nazwa stanowiska Dyrektor Biura Symbol DB I. Usytuowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/317/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2009 Lp. Projekty Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw zarządzania projektami

Specjalista do spraw zarządzania projektami KARTA STANOWISKA PRACY Załącznik nr 6 do umowy ramowej Specjalista do spraw zarządzania projektami A. Zależność służbowa: Podlega bezpośrednio Kierownikowi Biura B. Zakres obowiązków: 1) prowadzenie bieżących

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie OPIS DZIAŁAŃ do realizacji od stycznia 2012 do czerwca 2012 w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej

Bardziej szczegółowo

Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy:

Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy: Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy: Lp. Nazwa stanowiska 1 Specjalista ds. projektów i edukacji nieformalnej Wymiar czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie DZIAŁANIA ZAPLANOWANE NA ROK 2010 w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Zapraszamy do składania ofert. Poniżej prezentujemy zaplanowane zadania

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

Zadanie/kwota ryczałtowa Przykładowe nazwy produktów w ramach działań (cz. V.3 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU)

Zadanie/kwota ryczałtowa Przykładowe nazwy produktów w ramach działań (cz. V.3 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU) Załącznik nr 11 - Przykładowe wskaźniki specyficzne dla projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji (cz. VI Wskaźniki) wraz z przykładowymi produktami w ramach zadań (cz. V. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/027/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.leader5.org.pl) w dniu: 14 maja 2007 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 1. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakresy odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (zgodnie z regulaminem Biura ) Lp. Stanowisko Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 1. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 43 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W-_43 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak sprawy (wypełnia

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZIEMIA PRZEMYSKA ZA ROK CZEŚĆ I

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZIEMIA PRZEMYSKA ZA ROK CZEŚĆ I SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LGD ZIEMIA PRZEMYSKA ZA ROK 2013-2016 CZEŚĆ I Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres od 1.01.2013 do 30.09.2016 r. 1. Wycena aktywów i pasywów: (stan na 30.09.2016

Bardziej szczegółowo

19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji Oznaczenie zadania IA1. Nazwa zadania (dostawy/usługi) 1 2 3 4 5 6 7 Jedn. miary Ilość Cena jedn. Ogółem Wynagrodzenie wraz z pochodnymi

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Aktualizacja szczegółowego opisu zadań W 2011 roku złożono 94 wnioski o płatność 90% opisów zadań podlegało aktualizacji Średnio

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD Załącznik nr 6 do Umowy Nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania w ramach Biura LGD Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk. Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Cel stanowiska. Zakres obowiązków

Opis stanowisk. Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Cel stanowiska. Zakres obowiązków Opis stanowisk Nazwa stanowiska Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe Cel stanowiska Zakres obowiązków Kierownik Biura Zarząd 1. Specjalista ds. administracji. 2. Specjalista ds. projektów.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/295/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.04.2008r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 1. Dyrektor Biura PLGR podlega bezpośrednio Zarządowi PLGR. 2. W czasie urlopu wypoczynkowego, choroby lub innej nieobecności zastępstwo

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku Wypełnia pracownik DIROW Numer identyfikacyjny z ARiMR terenowego Wybieramy rodzaj beneficjenta Po wyborze

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA Załącznik do Uchwały nr 83 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.12.2015 REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA 1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura stowarzyszenia LOKALNA

Bardziej szczegółowo

Nazwa stanowiska Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Dyrektor Biura. Zarząd

Nazwa stanowiska Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Dyrektor Biura. Zarząd Zarząd Specjalista ds. konkursów, promocji i współpracy Specjalista ds. doradztwa, szkoleń i animacji lokalnej Księgowa em jest kierowanie pracą Biura Stowarzyszenia, nadzorowanie pracy pracowników Biura

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/018/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.spisz.org.) w dniu 10.04.2008rr. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe

Bardziej szczegółowo

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku

5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku 5.8 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO URZĘDU PRACY W 2004 roku treść Wykonanie 2003 r. plan na 2004r. wykonanie 2004 r. 1 2 3 4 5 6 7 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk

Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Załącznik nr 1 do regulaminu biura Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Zgodnie z 21 ust. 3 pkt 7 statutu LGD zarząd Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how 7.2. Propozycja działań obowiązkowych i fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu realizacji -2009 r. Działania Planowana realizacja Koszt 1. Identyfikacja i analiza dobrych praktyk III Mazowiecki Kongres

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia Targanice, dnia 23 maja 2012 r. 1/12 Małe projekty w województwie małopolskim (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/173/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany stronie www.mogilno.pl) w dniu:16.06.2008 r. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku 26-704 Przyłęk Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 r. Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2009 r.) -1 965,20 PLN I.

Bardziej szczegółowo

zadania poprzednich Ilość / Jedn. jednostkowa w tym planowana do poniesienia w ramach miary liczba ogółem etapach 3 (w zł) 11 Funkcjonowanie LGD

zadania poprzednich Ilość / Jedn. jednostkowa w tym planowana do poniesienia w ramach miary liczba ogółem etapach 3 (w zł) 11 Funkcjonowanie LGD / I Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją 3 0 Funkcjonowanie LGD Podróż i pobyt członków organów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku Uchwała Nr 2080/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

projektu w % (dot. kosztów kwalifikowalnych) Kwalifikowal Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy Całkowite VAT Zrefundowan

projektu w % (dot. kosztów kwalifikowalnych) Kwalifikowal Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy Całkowite VAT Zrefundowan Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/085/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.lgdvistula.org) w dniu: 04.07.2008r. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011. Lubartów, dnia 11.01.2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LGD. Dnia 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r.

UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r. UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r. W SPRAWIE: Przyjęcie uaktualnionego Rocznego planu komunikacyjnego PROW 2007-2013 na rok 2010 sporządzonego dla Samorządu

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ramowy zakres działania

Bardziej szczegółowo

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1972 /375/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 28.10.2014 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 3 do Wniosku o płatność do umowy Nr L/02/071/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowany http://www.daleszyce.pl/leader) w dniu: 14,04,2007 PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Priorytet VI. Pomoc techniczna PRIORYTETY LRPO Głównym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań

Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Załącznik do Uchwały Nr //05 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań z dnia 8 grudnia 05 roku Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi

Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi W celu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i zapewnienia profesjonalnej realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Załącznik nr 1 do regulaminu biura Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Zgodnie z 21 ust. 3 pkt 7 statutu LGD zarząd Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 4187/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia Rocznego Planu Działań w ramach Priorytetu VII - Pomoc Techniczna Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LGD.

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LGD. Zał. nr 1 do uchwały nr 1/2010 z dnia 10.03.2010 Walnego Zebrania Członków LGD Doliną Wiprza i leśnym szlakiem SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem ustala organizację i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł zadania publicznego)

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł zadania publicznego) WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł publicznego) w okresie od XX.XX.2015 r. do XX.XX.2015 Zgodnie z ofertą lub zaktualizowanym

Bardziej szczegółowo

PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006

PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006 PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006 3020 PLAN 2006 r. Razem % Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,00 232,48 96,87 3020 środki z miasta 240,00 232,48 96,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE Lp Nazwa zadania Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji [gmina] Grupa docelowa Czy grupa

Bardziej szczegółowo

N G / / 2 0 / G /

N G / / 2 0 / G / wersja formularza WoRG_v_01 WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal Załcznik nr 1 do Wniosku o płatno do umowy L/02/163/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.leader.frrl.org.pl w dniu 14.04.2007r.) ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Ilość /

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Ilość / / I. Wyszczególnienie kosztów realizacji 2 3 4 5 6 7 Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenie dla pracowników LGD oraz inne koszty pracownicze: Wynagrodzenie- Kierownika biura M-c 3 500,00 77 600,00 38 800,00

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kosztów funkcjonowania Związków ZIT ze środków POPT 2014-2020

Finansowanie kosztów funkcjonowania Związków ZIT ze środków POPT 2014-2020 Finansowanie kosztów funkcjonowania Związków ZIT ze środków POPT 2014-2020 Konferencja pn. Planowanie strategiczne i rozwojowe w kontekście miejskiego obszaru funkcjonalnego, realizacja Zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyoska.

Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyoska. Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyoska www.lgdziemiapszczynska.pl Dlaczego powstała LGD? Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4 Leader Stowarzyszenie LGD Ziemia Pszczyoska powstało z inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK

PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK Rodzaj zamówienia PLAN ZAMÓWIEŃ UDZIELANYCH PRZEZ WFOŚiGW w WARSZAWIE NA 2017 ROK Lp. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO, O KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Fundacja nie posiada samochodów a pracownicy Biura Fundacji do celów służbowych korzystają z samochodów prywatnych.

Fundacja nie posiada samochodów a pracownicy Biura Fundacji do celów służbowych korzystają z samochodów prywatnych. 1.3 PRACOWNICY I BIURO FUNDACJI Zgodnie z 26 ust. 7 Statutu, obsługę organizacyjną Fundacji zapewnia Biuro Fundacji. 1.3.1 Siedziba Biura Fundacji Siedziba Biura Fundacji AKTYWNI RAZEM mieści się w Łącku,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU NA 2015 ROK

PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW SUBREGIONU ZACHODNIEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 20 stycznia 2015 r. PLAN FINANSOWY ZWIĄZKU GMIN

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW

Sprawozdanie merytoryczne z wydatków. Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. z dotacji przekazywanej przez MNiSW Sprawozdanie merytoryczne z wydatków Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji przekazywanej przez MNiSW za I kwartał (okres I-III 2014) Sprawozdanie finansowe za okres I - III 2014 (I kwartał)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

Regulamin Biura Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota Załącznik do Uchwały nr13 /2016/Z I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Gryfino, 14 listopad 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno- biurowych- pracownik sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. Załącznik 1 do uchwały Nr V/3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale z 7 grudnia 2016 roku Kryteria wyboru operacji własnych oraz zasady przyznawania punktów

Bardziej szczegółowo

= przewidywana liczba dp którzy złożą wniosek o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis *600,00

= przewidywana liczba dp którzy złożą wniosek o przekształcenie wpisu warunkowego we wpis *600,00 Pan przychodów wydatków na rok... Informacja pomocnicza do kwalifikowania operacji gospodarczych oraz sporządzania planu przychodów i wydatków i sprawozdania z jego wykonania Ps1 Ps2 1 2 3 4 5 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013

Sprawozdanie roczne. z wykonania planu finansowego za rok 2013 Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 35/14 Burmistrza Mogilna z dnia 18 marca 2014 r. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2013 Instytucja kultury Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z

Bardziej szczegółowo

Czarnków, maj 2010 rok

Czarnków, maj 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDŻETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL II FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku

Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku Uchwała Nr 23/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 10 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo