Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU"

Transkrypt

1 Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Kategoria wydatku Koszty kwalifikowalne (EUR) Wnioskodawca Koszty kwalifikowalne (EUR) Partner krajowy projektu Razem ( 4=2+3) Uzasadnienie planowanych wydatków w powiązaniu z określonymi działaniami Płace , , Personel 3 900, ,00 Personel bezpośrednio odpowiedzialny za realizację całego projektu Koordynator projektu 1500,00 0, ,00 250,00 X 6 miesięcy = 1500,00 nadzór nad projektem Asystent koordynatora projektu (po stronie polskiej) 1200,00 0, , Specjalista ds. księgowych 1200, ,00 200,00 X 6 miesięcy =1 200,00 pomoc w realizacji projektu po stronie polskiej 200,00 X 6 miesięcy =1200,00 osoba odpowiedzialna za prawidłowe rozliczenie projektu 1.2 Personel zewnętrzny 8 500, ,00 Personel "uzupełniający" personel merytoryczny, odpowiedzialny za wybrane zadania w ramach projektu Asystent koordynatora projektu (po stronie słowackiej) 1200,00 0, ,00 200,00 X 6 miesięcy =1200,00 odpowiedzialny za realizację projektu po stronie słowackiej

2 200,00 X 6 miesięcy= 1 200,00 osoba odpowiedzialna za Tłumacz języka polskiego 1200,00 0, ,00 tłumaczenie dokumentacji projektowej na język polski Tłumacz języka słowackiego 1200,00 0, , Informatyk 2400,00 0, , Ekspert prowadzący warsztaty w Polsce Ekspert prowadzący warsztaty na Słowacji Obsługa Letniego kina plenerowego 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 320,00 0,00 320,00 200,00 X 6 miesięcy= 1 200,00 osoba odpowiedzialna za tłumaczenie dokumentów projektowych na język słowacki 2 osoby (informatyk str. Polska i słowacka) 200,00 X 6 miesięcy= 2 400,00 informatycy jeden po stronie polskiej i jeden po stronie słowackiej odpowiedzialni za prowadzenie stron WWW związanych z realizacją projketu 2 osoby (2 ekspertów) X 200,00 =400,00 osoby odpowiedzialne za realizację warsztatów public relations po stronie polskiej 2 osoby (2 ekspertów) X 200,00 = 400,00 osoby odpowiedzialne za realizację warsztatów public relations po stronie słowackiej 40,00 X 8 seansów ( 4 w Polsce + 4 na Słowacji) =320,00 koszt organizacji letniego kina plenerowego w Polsce i na Słowacji Opracowanie treści ulotek, plakatów Opracowanie treści folderów Partnera Tłumaczenie plakatów, ulotek na język słowacki Tłumaczenie plakatów, ulotek na język polski 50,00 0,00 50,00 400,00 0,00 400,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 Komplet = 50,00 opracowanie tekstu ulotek i plakatów związanych z realizacją projektu 2 komplety (str. Partnera+ wnioskodawcy) X 200,00 =400,00 opracowanie treści folderów promujących powiat jasielski, gminę Tarnowiec i Obec Zlata Bana Komplet 25,00 koszt przetłumaczenia treści plakatów i ulotek przygotowany przez stronę polską na język słowacki Komplet 25,00 koszt przetłumaczenia treści plakatów i ulotek przygotowanych przez stronę słowacką

3 Tłumaczenie folderów Partnera na język słowacki Tłumaczenie folderów Partnera na język polski Tłumaczenie folderów Partnera na język angielski Komplet 70,00 koszt przetłumaczenia folderów 70,00 0,00 70,00 promocyjnych na język słowacki 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 70,00 Komplet 70,00 koszt przetłumaczenia folderów promocyjnych na język polskii Komplet 70,00 koszt przetłumaczenia folderów promocyjnych na język angielski Tłumaczenie folderów Partnera na język niemiecki Tłumaczenie strony internetowej ( na język polski, słowacki, angielski, niemiecki) 2. Podróże (pociąg, autobus, samochód, etc.) 2 460, , Podróże międzynarodowe Podróże uczestników warsztatów na Słowacji (wynajem autobusu, samochód, pociąg) Podróże uczestników warsztatów w Polsce(wynajem autobusu, samochód, pociąg Podróże osób biorących udział w przygotowaniu Jarmarku pogranicza w Polsce(wynajem autobusu, samochód, pociąg) Podróże osób biorących udział w przygotowaniu Jarmarku pogranicza na Słowacji(wynajem autobusu, samochód, pociąg) Podróże służbowe kadry projektu(wynajem autobusu, samochód, pociąg) Komplet 70,00 koszt przetłumaczenia folderów 70,00 0,00 70,00 promocyjnych na język niemiecki (25,00 X 6 miesięcy) X 4 (tłumaczenie na język polski, słowacki, angielski, niemiecki strony internetowej po stronie 600,00 0,00 600,00 polskiej i słowackiej)= 600, , ,00 170,00 0,00 170,00 170,00 0,00 170,00 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 340,00 słowackiej, przewóz uczetników jarmarku itp. 720,00 720,00 Dojazdy i powroty dla strony polskiej jak i słowackiej na imprezy organizowane w ramach projektu. (100km X 0,85 )X 2 ( dojazd i powrót)=170 koszt podróży uczestników ze strony polskiej na Słowację (100km X 0,85 )X 2 ( dojazd i powrót)= 170 koszt podróży uczestników ze strony słowackiej w Polsce (100km X 0,85 )X 4 ( dojazd i powrót)= 340 koszt podróży osób odpowiedzialnych za realizację Jarmarku pogranicza po stronie polskiej, przewóz uczestników jarmarku,itp.. (100km X 0,85 )X 4 ( dojazd i powrót) = 340 koszt podróży osób odpowiedzialnych za realizację projektu po stronie 150 km x 0,80 =120,00 X 6 podróży= 720,00 koszt przejazdu personelu projektu na terenie Polski jak i Słowacji (Asystenta ze strony słowackiej do Polski i koordynatora projektu oraz asystenta na Słowację )

4 2.2 Podróże krajowe 720,00-720, Podróże służbowe kadry projektu 720,00 0,00 720,00 3. Wyposażenie (meble, komputery, etc.) 1 640, , Zakup projektora oraz ekranu 1000,00 0, , Zakup sprzętu nagłośniającego 400,00 0,00 400, Zakup aparatu fotograficznego 240,00 0,00 240,00 Są to podróże służbowe kadry projektu na terenie kraju. 150km x 0,80 =120,00 X 6 podróży= 720,00 koszt przejazdu personelu projektu na terenie kraju. Koszt obejmuje koszty przejazdów kadry projektu związanych z realizacją zadań w ramach projektu do Euroregionu Karpackiego, po odbiór materiałów promocyjnych itp. Komplet (niezbędny do realizacji zadań związanych z organizacją Letniego kina plenerowego)= 1 000,00 Komplet ( niezbędny do realizacji działań związanych z realizacja jarmarków, kina plenerowego, konferencji) =400 Komplet( niezbędny do dokumentacji fotograficznej projektu= promocji)= 240,00 4. Spotkania i promocja projektu 4.1 Wyżywienie , , , ,00 Wyżywienie uczestników projektu odpowiedzialnych za obsługę imprez, warsztatów, konferencji podsumuwującej Uczestników warsztatów na Słowacji 3400,00 0, ,00 680,00 0,00 680,00 5 dni X 20,00 X 34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent koordynatora + 2 ekspertów)= 3 400,00 koszt wyżywienia uczestników projektu po stronie słowackiej 5 dni X 20,00 X 34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent koordynatora + 2 ekspertów)= 3 400,00 koszt Uczestników warsztatów w Polsce 3400,00 0, ,00 wyżywienia uczestników projketu po stronie polskiej Uczestników związanych z przygotowaniem i organizacją Jarmarku pogranicza w Polsce 20,00 X 34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent koordynatora + 2 ekspertów)= 680,00 koszt wyżywienia uczestników projektu odpowiedzialnych za realizację jarmarku pograniacza po stronie polskiej

5 Uczestników związanych z przygotowaniem i organizacją Jarmarku pogranicza na Słowacji Uczestników konferencji podsumowującej 20,00 X 34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent koordynatora + 2 ekspertów)= 680,00 koszt wyżywienia uczestników projektu odpowiedzilanych za realizację 680,00 0,00 680,00 jarmarku pogranicza po stronie słowackiej 350,00 0,00 350,00 50 osób X 7,00 = 350,00 koszt poczęstunku osób biorących udział w konferrencji podsumuwującej realizację projektu 4.2 Zakwaterowanie Uczestników warsztatów na Słowacji Uczestników warsztatów w Polsce Uczestników związanych z przygotowaniem i organizacją Jarmarku pogranicza w Polsce Uczestników związanych z przygotowaniem i organizacją Jarmarku pogranicza na Słowacji 4.3 Publikacje, studia (bez wypłat) 5 712, , ,00 0, ,00 relations po stronie słowackiej 2040,00 0, ,00 relations po stronie polskiej 1 415, , Druk ulotek informacyjnych 240,00 0,00 240, Druk plakatów promocyjnych 100,00 0,00 100, Druk folderów promujących stronę Wnioskodawcy i Partnera 500,00 0,00 500,00 Zakwaterowanie uczestników po stronie polskiej i słowackiej związanych z organizacją warsztatów i jarmarku. (34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent koordynatora + 2 ekspertów) X 12,00 ) x 5 dni =2 040,00 koszt zakwaterowania uczestników warsztatów public (34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent koordynatora + 2 ekspertów) X 12,00 ) x 5 dni =2 040,00 koszt zakwaterowania uczestników warsztatów public (34 osoby ( 30 uczestników+ tłumacz+ asystent koordynatora + 2 ekspertów) X 12,00 ) x 2 spotkania =816,00 koszt zakwaterowania osób odpowiedzialnych za 816,00 0,00 816,00 realizację (34 osoby jarmarku ( 30 uczestników+ pogranicza tłumacz+ po stronie asystent polskiej koordynatora + 2 ekspertów) X 12,00 ) x 2 spotkania =816,00 koszt zakwaterowania osób odpowiedzialnych za 816,00 0,00 816,00 realizację jarmarku pogranicza po stronie słowackiej Promocja projektu. Koszt związany z promocją projektu Plakaty, ulotki, foldery, artykuły prasowe, zdjęcia itp.. 0,60 X 400 sztuk ( 200 szt. PL+ 200 szt. SK)= 240,00 koszt druku ulotek 0,50 X 200 sztuk ( 100 szt. PL+ 100 szt. SK)= 100,00 koszt druku plakatów 2,50 X 200 szt ( 100 szt. PL+ 100 szt. SK)= 500,00 koszt druku folderów promocyjnych

6 30 sztuk X 10,00 = 300,00 koszt druku materiałów szkoleniowych na warsztaty [public relations po słowacku i po Materiały szkoleniowe 300,00 0,00 300,00 polsku 10 artykułów ( 5 art. PL+ 5 art. SK) X 2,50 = 25,00 koszt edycji artykułów prasowych o projekcie w lokalnej prasie w Artykuły prasowe 25,00 0,00 25,00 Polsce i na Słowacji` Komplet (dokumentacja niezbędna do promocji) = 250 koszt Dokumentacja fotograficzna związany z przygotowaniem dokumentacji fotograficznej (wywołanie zdjęć, stworzenie albumu) 250,00 0,00 250,00 projektu 4.4 Inne (np.wynajem sal konferencyjnych) , , Przygotowanie banerów informacyjnych 240,00 0,00 240, Wykonanie stron internetowych 700,00 0,00 700, Upominki/nagrody w konkursie wiedzy dla mieszkańców 210,00 0,00 210, Wynajem Sali konferencyjnej 100,00 0,00 100, Przygotowanie Jarmarku pogranicza na Słowacji 4000,00 0, ,00 Inne działania związane z projektem. 120,00 X 2 sztuki (1PL+ 1SK)= 240,00 przygotowanie banerów informacyjnych celem rozwieszenia na terenie na którym odbywać się będą jarmarki pogranicza po stronie polskiej i słowackiej w języku polskim i słowackim 350,00 X 2 sztuki (strony) = 700,00 koszt wprzygotowania i utworzenia stron internetowych o projekcie po stronie polskiej i słowackiej 2 konkursy ( w trakcie każdego z jarmarków) X 210 (upominki- I miejsce 2 X 50, II miejsce 2X 35, III miejsce 2X 20 ) = 210 Koszt wynajmu = 100 koszt wynajmu Sali konferencyjnej na potrzeby konferencji podsumuwującej projekt Całość = 4 000,00 ( przygotowanie jarmarku według wypracowanych metod podczas warsztatów z PR, jarmark będzie prowadzony przez uczestników warsztatów)- wynajęcie i ustawienie stoisk, rozdane będą artykuły spożywczych(darmowy poczęstunek uczestników jarmarku), zakupione naczynia jednorazoweh(talerzyki, sztućce, kubki), opłaty związane z oprawą muzyczną( gaże dla zespołów folklorystycznych-min pięć zespołów oraz dla artystów nieprofesjonalnych min 4). Koszty rozliczane będą na podstawie przedstawionego rachunku czy faktury przedłożonego przez podwykonawcę.

7 Przygotowanie Jarmarku pogranicza w Polsce 4000,00 0, ,00 Całość = 4 000,00 ( przygotowanie jarmarku według wypracowanych metod podczas warsztatów z PR, jarmark będzie prowadzony przez uczestników warsztatów)- wynajęcie i ustawienie stoisk, zakup artykułów spożywczych(darmowy poczęstunek uczestników jarmarku), zakup naczyń jednorazowych(talerzyki, sztućce, kubki), opłaty związane z oprawą muzyczną( gaże dla zespołów folklorystycznych-min pięć zespołów oraz dla artystów nieprofesjonalnych min 4).Koszty rozliczane będą na podstawie przedstawionego rachunku czy faktury przedłożonego przez podwykonawcę Wynajem filmów do projekcji w trakcie kina letniego 2000,00 0, ,00 8 filmów ( 4PL+ 4SK) X 250,00 = 2 000,00 koszt wypożyczenia filmów do projekcji kina letniego 5. Koszty inwestycyjne 5.1 Roboty Dostawy 5.3 Usługi 6. Koszty przygotowawcze (nie więcej niż 5% pozycji 10) 7. Inne (nie ujęte w kategoriach 1-6 np. bilety wstępu)

8 Koszty ogólne (materiały biurowe, telefony, elektryczność, ogrzewanie, wynajem powierzchni biurowej, koszty przelewów bankowych) nie więcej niż 15% pozycji ,00-360, Materiały biurowe 360,00 0,00 360,00 60,00 ( materiały biurowe) X6 miesięcy = 360,00 koszt zakupu artykułów biurowych np.. Papier, skoroszyty, segregatory, teczki, koszulki, długopisy itp. 9. Uzyskane przychody Całkowite koszty kwalifikowalne projektu (pomniejszone o przychody) , ,00 Źródła finansowania EFRR , ,95 Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa 4 374, ,70 Wkład własny Razem 2 187, , , ,00 W kolumnach 2,3,4 należy stosować formułę zaokrąglającą dostępną w arkuszu kalkulacyjnym Excel (ZAOKR(liczba;liczba_cyfr)).

Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie

Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie Budżet projektu i kwalifikowalność kosztów w projekcie RZECZPOSPOLITA POLSKA REPULIKA SŁOWACKA Rzeszów, 20.08.2010r. Budżet projektu sporządza sięw walucie EUR według przyjętego przez wnioskodawcę kursu.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, dn. 2011 r.

WARSZAWA, dn. 2011 r. WYTYCZNE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DLA FUNDACJI PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW SCHEMATU III POMOCY

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wypełniania Załącznika C Szczegółowy budżet mikroprojektu

Informacja dotycząca wypełniania Załącznika C Szczegółowy budżet mikroprojektu Informacja dotycząca wypełniania Załącznika C Szczegółowy budżet mikroprojektu 1. W załączniku C Wnioskodawca przedstawia szczegółowe koszty projektu, które nie są przedstawione w wersji wydrukowanej w

Bardziej szczegółowo

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: INFORMACJA dla Wnioskodawców działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 0,00 118 656,00

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 0,00 118 656,00 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisyway planowanych do poniesienia w związku z realizacją / 0 I. Funkcjonowanie LGD Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 58 894,00 0,00 117 052,00

Funkcjonowanie LGD. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD 58 894,00 0,00 117 052,00 Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisyway / I. Koszty wynagrodzeń, płac pracowników i innych świadczeń zapewniających sprawne funkcjonowanie LGD Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenia członków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione. Warszawa, 2010 r. WYDAWCA Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego REDAKCJA Departament Funduszy Europejskich Karolina Tylus - Sowa, Dyrektor Marek Góźdź, Naczelnik Wydziału Małgorzata Bacińska Dorota

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

X. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU / etapach Wyszczególnienie kosztów realizacji Jedn. : I 2 5 Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenia Członków Rady 6 7 9 0 7 65 5 0 2 55. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Szansa na lepsze jutro

Szansa na lepsze jutro RAPORT PODSUMOWUJĄCY PROJEKT Szansa na lepsze jutro współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracował: Kamilla Wojtaszewska

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Wspólne Wytyczne Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych (FMP i PS)

Wspólne Wytyczne Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych (FMP i PS) Wspólne Wytyczne Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych (FMP i PS) Dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007 2013 w ramach Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

Potencjalni inwestorzy uczestniczący w targach (krajowi i usługi/działania. zagraniczni)

Potencjalni inwestorzy uczestniczący w targach (krajowi i usługi/działania. zagraniczni) /projekt/ Obszar standardowy: Tytuł: Udział w targach dla inwestorów 1.Wstęp/ wprowadzenie: 2. Cel główny i cele szczegółowe Cel główny: zwiększenie zainteresowania Koninem jako terenem atrakcyjnym inwestycyjnie,

Bardziej szczegółowo

w ramach programu 1. Przyznaną dotację należy wydatkować w sposób gospodarny i oszczędny.

w ramach programu 1. Przyznaną dotację należy wydatkować w sposób gospodarny i oszczędny. WARUNKI PRZEKAZANIA DOTACJI w ramach programu WOLONTARIAT DLA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program realizowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A do siwz (załącznik nr 1 do umowy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Słownik terminów i skrótów: Użyte w Opisie Przedmiotu Zamówienia pojęcia oznaczają: Zamawiający - Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji Zasady przyznawania i rozliczania dotacji 1 Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji Ministra Edukacji Narodowej mogą być użyte wyłącznie zgodnie z umową wsparcia lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013

Załącznik nr 2. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Załącznik nr 2 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w RPO WSL na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE

Wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE Wniosek o udzielenie dofinansowania w formie dotacji w ramach programu priorytetowego Współfinansowanie programu LIFE CZEŚĆ F CZĘŚĆ FINANSOWA WNIOSKU UWAGA: Proszę odnieść się do Instrukcji wypełniania

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

Uwagi 1 2 3. obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD.

Uwagi 1 2 3. obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD. OPIS ZADAŃ WYMIENIOWYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM Pozycja w Opis zadania lub dostawy/usługi/roboty Uzasadnienie kosztów l.p. zestawieniu Uwagi 1 2 3 4 5 1 IA1 Wynagrodzenia pracowników biura wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Programy edukacyjne z zakresu ekologii PROGRAM

Programy edukacyjne z zakresu ekologii PROGRAM PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 roku (działanie zgodne z punktami 5.3, 5.4 i 5.5 listy przedsięwzięć priorytetowych) 1. Cel programu Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja z dnia 6 grudnia 2011 Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PLANOWANYCH DO WYKONANIA ZADANIACH W ROKU 2014 (z zastrzeżeniem możliwości wniesienia zmian w trakcie realizacji projektu)

INFORMACJE O PLANOWANYCH DO WYKONANIA ZADANIACH W ROKU 2014 (z zastrzeżeniem możliwości wniesienia zmian w trakcie realizacji projektu) INFORMACJE O PLANOWANYCH DO WYKONANIA ZADANIACH W ROKU 2014 (z zastrzeżeniem możliwości wniesienia zmian w trakcie realizacji projektu) ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT I. Koszty bieżące Planowany czas realizacji

Bardziej szczegółowo