ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI"

Transkrypt

1 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI Mierniki rzeczowe Załącznik Nr 1 do aneksu umowy przyznania pomocy nr UM /09 Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) ogółem I. etap II. etap III. etap IV. etap Wyszczególnienie zakresu jedn. Ilość Lp. rzeczowego (liczba) miary koszty VAT*** ogółem VAT*** ogółem VAT*** ogółem VAT*** ogółem VAT*** I Koszty bieżące (administracyjne) A* Funkcjonowanie LGD 1** Wynagrodzenie pracowników biura 3 osoba ,00 0, ,00 0, ,00 2 Obsługa finansowo-księgowa (usługi biura rachunkowego) 4 miesiąc 8 000,00 0, ,00 0, ,00 Wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz inne koszty poniesione przez LGD na podstawie odrębnych przepisów w związku z 3 zawarciem umowy zlecenia 4 miesiąc 2 000,00 0,00 750,00 0, ,00 Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z praca pracowników LGD 4 oraz 3 członków Zarządu LGD 4 miesiąc 6 000,00 0,00 413,00 0, ,00 5 Delegacje służbowe pracowników biura 4 miesiąc 2 000,00 0,00 800,00 0, ,00 6 Zakup ekspresu do kawy 1 sztuka 600,00 108,20 600,00 108,20 0,00 7 Zakup oprogramowania office 1 sztuka 709,00 127,85 709,00 127,85 0,00 8 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 1 sztuka 3 066,00 552, ,00 552,88 0,00 9 Zakup mebli biurowych 4 sztuki 2 000,00 360, ,00 360,66 0,00 10 Zakup gabloty ogłoszeniowej 1 sztuka 500,00 90,16 500,00 90,16 0,00 11 Zakup tablicy informacyjnej 1 sztuka 150,00 27,05 150,00 27,05 0,00 12 Usługi telekomunikacyjne 4 miesiąc 1 300,00 234,43 700,00 126,23 600,00 108,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Opłaty pocztowe 4 miesiąc 200,00 0,00 100,00 0, ,00 14 Zakup materiałów biurowych tonery 4 miesiąc 4 475,00 806, ,00 288, ,00 518,44 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego 1 miesiąc 200,00 36,07 0,00 0,00 200,00 36,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma kosztów bieżących ( I ) , , , , ,00 662,71 0,00 0,00 0,00 0,00 II Pozostałe koszty A* Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacja LSR oraz działalność LGD 1** Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych 1 sztuka 2 600,00 468, ,00 396,72 400,00 72,13 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Opracowanie, przygotowanie i druk materiałów 1000 sztuka 2 440,00 440, , ,00 0,00 3 Zakup czasu antenowego w radio 90 emisja 1 500,00 270,50 750,00 135,25 750,00 135,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Ogłoszenia w prasie 2 sztuka 2 000,00 360, ,00 180, ,00 180,34 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Materiały promocyjne 2500 sztuka 4 560,00 822,29 0,00 0, ,00 822,29 0,00 0,00 6 Roll_up 2 sztuka 700,00 108,20 0,00 0,00 700,00 108,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 B* Szkolenie pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków organu decyzyjnego 1** Wynagrodzenie dla osób prowadzących szkolenie 1 sztuka 800,00 0, ,00 0,00 0,00 2 Wydruk materiałów szkoleniowych 1343 sztuka 200,00 36,07 200,00 36,07 0,00 Suma 1 000,00 36, ,00 36,07 0,00 Umowa 431/4/z załącznik strona 1z 8

2 C* Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD 1** Wynajem sali na konferencje prasową 1 dzień 400,00 72,13 400,00 72,13 0,00 Suma 400,00 72,13 400,00 72,13 0,00 D* Aktywizowanie społeczności lokalnych 1** Wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolenie aktywizujące społeczność lokalną 4 os/dzień 4 000,00 0, ,00 0, ,00 2 Wydruk materiałów szkoleniowych sztuka 2 000,00 360, ,00 180, ,00 180,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Wynajem pomieszczenia 4 dni 2 000,00 360, ,00 180, ,00 180,34 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Zakup artykułów spożywczych 120 osoba 2 000,00 360, ,00 180, ,00 180,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Suma , , ,00 541, ,00 541,02 0,00 0,00 0,00 0,00-1** Suma Suma kosztów pozostałych ( II ) , , , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 III Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 * zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach zakresu wsparcia ** zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania *** VAT, jeśli jest kosztem kwalifikowalnym Umowa 431/4/z załącznik strona 2z 8

3 OPIS ZADAŃ WYMIENIOWYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM l.p. Pozycja w zestawieniu Opis zadania lub dostawy/usługi/roboty Uzasadnienie kosztów IA1 Wynagrodzenia pracowników biura Koszty te są niezbędne do prowadzenia biura i wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 prawidłowej realizacji zadań LGD; zostały skalkulowane na podstawie szczegółowej pracowników biura LGD zatrudnionych na analizie lokalnego rynku pracy i podstawie umowy o pracę przez 4 miesiące, zróżnicowane z uwagi na doświadczenie, wynagrodzenie: kompetencje, staż pracy osób zatrudnionych. Kierownik biura odpowiedzialny będzie za 1. Kierownik biura - 4 miesiące x 3500zł = organizację i prowadzenie biura projektu, nadzór nad harmonogramem realizacji zł projektu, nadzór nad budżetem projektu, koordynacją działań zespołu projektowego, 2. Asystent 4 miesiące x 2500zł = zł bierze na siebie odpowiedzialność za pracowników i wszystkie działania LGD oraz 3. Asystent ds. promocji ½ etatu 4 miesiące x pełni funkcję reprezentacyjną (ma doświadczenie w pozyskiwaniu środków 1000zł = 4 000zł finansowych z UE, zna język obcy), dlatego ma najwyższe wynagrodzenie, asystent wykonuje polecenia kierownika biura i wypełnia obowiązki wynikające z zakresu Łączny koszt: zł obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD. Uwagi 2 IA2 Obsługa finansowo-księgowa-koszty obejmują Koszty te są niezbędne do właściwej realizacji zadań związanych z obsługą umowę zlecenie związane z obsługą finansowo księgową (księgowość, ale także sprawy kadrowe i płacowe) 4 miesiące x zł = zł beneficjentów dotycząca weryfikacją przez nich wniosków od strony finansowo księgowej, kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno rachunkowym, dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych związanych z projektem, rozliczanie płac ( etaty, umowy zlecenie, umowy o dzieło) przygotowywanie sprawozdań finansowych dla dyrektora biura, przygotowywanie sprawozdawczości finansowej LGD składanie wniosków o płatność. Możliwa jest weryfikacja kosztów i dopasowanie zakresu umów zlecenia do bieżących potrzeb LGD. 3 IA3 Wynagrodzenia za wykonanie zlecenia w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania LGD oraz inne koszty poniesione przez LGD na podstawie odrębnych przepisów z związku z zawarciem umowy zlecenia koszty obejmują umowę zlecenie związane z: doradztwem prawnym 4 miesiące x 250 zł = 1000 zł, usługi informatyczne 4 miesiące x 250 zł = 1000 zł, Łączny koszt: 2000 zł Przesunięto niewykorzystaną kwotę, która była zaplanowana na usługi informatyczne, do wydatkowania w II etapie, aby była możliwość wykonania usług serwisowych jeżeli będzie taka potrzeba. Możliwa jest weryfikacja kosztów i dopasowanie zakresu umów zlecenia do bieżących potrzeb LGD. W_431/2/z 3z 8

4 4 IA4 Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z Wynagrodzenie dla członków zarządu związane z realizacją przez nich zadań pracą pracowników LGD oraz 3 członków zarządu związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju, a także za kontakty z Urzędem wraz z pochodnymi dla 3 członków Zarządu LGD Marszałkowskim. Pracownicy rozpoczynając pracę muszą być przeszkoleni w zakresie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, z BHP oraz muszą mieć ważne badania lekarskie, umożliwiające podjęcie pracy. uwagi na błędny zapis w statucie Stowarzyszenia, nie było możliwości wynagrodzenia pracy Zarządu na rzecz Leadera, dlatego postanowiono wyrównać to w II etapie realizacji operacji. 1. Prezes Zarządu 2 miesiące x 931 = 1862zł; 2. Wiceprezes Zarządu 2 miesiące x 931 zł = 1862 zł; 3. Wiceprezes Zarządu 2 miesiące x 931 = 1862 zł. Łączna kwota 5586 zł 414 zł koszt wstępnych badań lekarskich, oraz szkolenia wstępnego z zakresu BHP trzech pracowników. Razem koszt = 6000 zł. 5 IA5 Delegacje służbowe pracowników biura -wyjazdy pracowników LGD do siedziby SW i ARiMR w związku z zarządzaniem projektami własnymi oraz wyborem operacji beneficjentów. Na trzech pracowników biura na 4 miesiąc będzie możliwość rozliczenia za pomocą ryczałtu 1914 km x 0,8358 zł (auto o pojemności powyżej 900 m3). Kalkulacja kosztów 550 km x 4 m-ce x n = 1838,76zł 7 delegacji x 23 zł = 161 zł Łączny koszt: 1838,76 zł + 161zł =1999,76 = ok. 2000zł., a także koszty diet, z tytułu wyjazdu służbowego pracownika. Pracownicy w celu prawidłowej obsługi beneficjentów muszą się szkolić dlatego też konieczne jest zaplanowanie kosztów na konsultacje, wyjazdy i dyskusje w siedzibie SW i ARiMR. Spotkania te będą polegały na konsultacjach dot. prawidłowej obsługi beneficjentów oraz rozliczaniem projektów własnych LGD. Koszty te obejmują również spotkania w poszczególnych gminach należących do LGD z potencjalnymi beneficjentami i inne podróże związane z pracą Biura. Konieczne jest również poniesienie kosztu diety jeżeli wyjazd służbowy trwa dłużej niż 8 godzin. 6 IA6 Zakup ekspresu ciśnieniowego - ekspres Przydatny przede wszystkim w organizowaniu szkoleń, przyjmowaniu ważnych gości. do bieżących potrzeb ciśnieniowy do kawy = 600 zł, łączny koszt 600 zł Ekspres wykorzystywany będzie także w trackie posiedzeń Rady oceniającej wnioski. 7 IA7 Zakup oprogramowania office -programowanie Microsoft Office = 709zł, łączny koszt 709 zł Prawidłowej realizacji zadań LGD (Microsoft Office to najbardziej znane i najczęściej używane oprogramowanie tylko posiadając je możemy odtworzyć pliki w nim zapisywane) zakup zostanie dokonany po analizie ofert potencjalnych dostawców W_431/2/z 4z 8

5 8 IA8 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Koszt obejmuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3066zł Łączny koszt: 3066 zł Niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD; parametry urządzenia zostaną dopasowane do potrzeb biura zakup zostanie dokonany po analizie ofert potencjalnych dostawców 9 IA9 Zakup mebli biurowych -szafa - 1 sztuka, biurko Szafa jest niezbędna do przechowywania dokumentów, w celu prawidłowego zakup zostanie dokonany 1 sztuka, krzesło biurowe -1 sztuka, szafka z funkcjonowania biura, wykonywania zadań LGD oraz zapewnienia bezpieczeństwa po analizie ofert półkami pod drukarkę 1 sztuka. Łączna kwota 2000 zł. gromadzonej dokumentacji, archiwizacji dokumentów i bieżącej korespondencji, biurko potencjalnych dostawców i krzesło jest niezbędnym wyposażeniem stanowiska pracy, pracownika biurowego, w biurze nie było odpowiedniej ilości miejsc pracy do planowanego zatrudnienia z dniem Szafka pod drukarkę aby drukarka nie stała na podłodze, z miejscem na zapasowy papier. 10 IA10 11 IA11 Zakup gabloty ogłoszeniowej - gablota ogłoszeniowa 500 zł Łączny koszt: 500 zł Zakup tablicy informacyjnej tablica informacyjna 150zł Łączny koszt: 150zł Konieczna w informowaniu mieszkańców o bieżących działaniach biura LGD, szczególnie w przypadku, gdy biuro jest nieczynne Wiąże się z obowiązkiem zamieszczenia w siedzibie LGD tablicy informacyjnej zgodnie z rozporządzeniem 1794/2006 oraz z Księgą wizualizacji znaku PROW 12 IA12 Usługi telekomunikacyjne -rachunki za telefon i Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania biura oraz prawidłowej realizacji internet 2 miesiące x 350 zł + 2 miesiące x 300 = zadań LGD (wykonywanie niezbędnych telefonów do SW, ARiMR, członków 1300 zł stowarzyszenia itd.), sieć Internet odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej, Łączny koszt = 1300 zł korzystanie z materiałów informacyjnych umieszczanych na stronach internetowych, najpopularniejszym źródle informacji 13 IA13 Opłaty pocztowe zakup znaczków i inne opłaty pocztowe 4 miesiące x 50zł = 200 zł Łączny koszt: 200 zł Koszt niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD (zakup znaczków niezbędnych do prowadzenia korespondencji z SW, ARiMR i innymi urzędami, a także członkami stowarzyszenia oraz beneficjentami). 14 IA14 Zakup materiałów biurowych, tonery. I etap 1600 zł (2 miesiące) II etap 2875 zł łączny koszt= 4475zł Zgodnie z załączoną specyfikacją Materiały biurowe są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biura, realizacji zadań LGD i należytej realizacji LSR. Wysoki koszt w drugim etapie jest związany z uzupełnieniem tonerów do drukarek, które są kosztowne. 15 IA15 Opłaty za wynajem pomieszczenia biurowego -1 miesiąc x 200 zł Zmiana miernika i kosztów związanych z wynajęciem pomieszczenia jest związany z tym, że Stowarzyszenie do dnia ma podpisana umowę bezpłatnego użyczenia pomieszczenia biurowego. W związku z powyższym w ramach operacji realizowanych w roku 2009 koszt za wynajem pomieszczenia będzie tylko w miesiącu grudniu. W_431/2/z 5z 8

6 16 IIA1 Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych koszty obejmują prowadzenie oraz utrzymanie strony internetowej przez 4 miesiące; szacunkowa ilość odwiedzin strony WWW w ciągu czterech miesięcy wynosi osób Łączny koszt: 2600zł Internet jest głównym źródłem informacji. Dlatego ważne jest, aby zamieszczać wszystkie niezbędne wiadomości dla Beneficjentów na stronie internetowej i ją aktualizować. Pozwoli to zapewnić wszystkim mieszkańcom LGD bezpośredni dostęp do wiadomości. Planuje się zlecenie realizacji całości zadania podmiotowi Zewnętrznemu 17 IIA2 Opracowanie, przygotowanie i druk materiałów. Wydatki obejmują przygotowanie i wydruk 1000 szt. materiałów informacyjnych - informatorów dotyczących działań realizowanych w ramach LSR, które będą rozpowszechniane podczas akcji promocyjnych obszaru LSR oraz LGD Będą to informatory, w których zostaną umieszczone informacje o LGD i LSR oraz o możliwości pozyskania środków w ramach poszczególnych działań. Łączny koszt: 2440 zł. (1000 szt.x2,44zł) Bardzo ważne jest, aby dotrzeć do osób, które nie posiadają dostępu do Internetu, dlatego druk informatorów będzie dla nich jedynym dostępnym źródłem informacji o LSR i LGD. Będzie to informator z harmonogramem naborów wniosków w ramach wdrażania LSR, niezbędna pomoc dla mieszkańców, aby mogli planować swoje działania, związane z opracowaniem projektu oraz napisaniem wniosku. Druk w kolorze, objętość 8-12 stron. Różnica w cenie między poz IIA2, a IIA5 wynika z różnicy w nakładzie. 18 IIA3 Zakup czasu antenowego -przygotowanie 30 sekundowej informacji radiowej na temat LSR i LGD oraz 90-krotna emisja w radiu o zasięgu lokalnym, szacowana słuchalność osób. Łączny koszt; 1500 zł Roll-up jest przydatnym materiałem promocyjnym w szczególności na targach, szkoleniach oraz prezentacjach,a także innych imprezach, stanowi znak wyróżniający stanowiska i identyfikujący LGD. 19 IIA4 Ogłoszenia w prasie -koszt obejmuje dwukrotną publikację ogłoszenia prasowego 2x 1000 zł = 2000zł. Istotne jest podawanie informacji w prasie lokalnej o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Koszty skalkulowane w oparciu o wstępne oferty. Media lokalne są chętnie kupowane przez mieszkańców. 21 IIA5 Materiały promocyjne - 1,84zł x 2500 sztuk = 4560 zł Materiałem promocyjnym ma być broszura promocyjna w nakładzie 2500 sztuk. Z naszego punktu widzenia broszura zawierająca informacje o obszarze jest skuteczniejszym, lepszym materiałem promocyjnym niż plakaty informacyjne, zawiera niezbędne informacje dotyczące walorów obszaru, jest pełniejszym źródłem informacji. Broszura ma być wydrukowana w kolorze zawierać będzie ok. 10 stron. 22 IIA6 Roll -up 2 sztuka x 350 zł. Łączny koszt = 700 zł Roll-up jest przydatnym materiałem promocyjnym w szczególności na targach, szkoleniach oraz prezentacjach,a także innych imprezach, stanowi znak wyróżniający stanowiska i identyfikujący LGD. W_431/2/z 6z 8

7 23 IIB1 Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie - wynagrodzenie dla jednego wykładowcy 800 zł Łączna kwota: 800 zł W szkoleniu zorganizowanym na zlecenie LGD uczestniczyć będzie 21 osób Szkolenie dla członków Rady decyzyjnej oraz zarządu i pracowników biura jest niezbędna, z punktu widzenia Rady decyzyjnej zaznajomienie z procedurą oceny wniosków pod kątem zgodności z LSR, jest kluczowa do prawidłowej oceny wniosków i wyboru operacji do realizacji w ramach wdrażania LSR. Dla Zarządu oraz pracowników biura niezbędna jest wiedza w zakresie znajomości procedur wdrażania LSR, przeprowadzenia naboru i zakresu zadań, które muszą być wykonane po zakończonym naborze. 24 IIB2 Wydruk materiałów szkoleniowych zł Podczas szkolenia niezbędne jest wydrukowanie materiałów szkoleniowych dla Powielenie materiałów szkoleniowych dla rady i uczestników. W ramach materiałów szkoleniowych uczestnikom przekazane zostaną: zarządu, 1343 kopie(strony) x 0,15 zł = ok. 200 zł. ksero materiałów dydaktycznych (20 stron A4), egzemplarz strategii, kopia regulaminu Na jednego uczestnika szkolenia przypada ok. 64 rady oraz przykładowe wnioski do oceny, której rada będzie musiała dokonać podczas kartki materiałów szkoleniowych. Jednostkowy wyboru operacji. koszt w przeliczeniu na uczestnika wyniesie: 9,5 zł. 25 IIC1 Wynajem sali na konferencję prasową 400 zł Wynajem sali ze sprzętem technicznym na czas 3-4 godzin wynosi ok 400 zł LGD nie posiada sali przystosowanej do organizacji konferencji. W związku z tym jesteśmy zmuszeni ją wynająć. Dokonaliśmy telefonicznego rozpoznania rynku i wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. Na terenie Słupcy i okolic ceny za wynajem sal oscylują w granicach 400zł za 3-4 godziny odpowiednim nagłośnieniem i mikrofonami Konferencja prasowa ma posłużyć rozpromowaniu działalności LGD, powiadomieniu jak najszerszej liczby mieszkańców o możliwościach aplikowania o środki unijne za pośrednictwem Stowarzyszenia, ogłoszenia pierwszego naboru wniosków i przedstawienia harmonogramu naborów zaplanowanych przez LGD w kolejnych latach realizacji LSR. W realizacji tego zadania zmieniliśmy mierniki rzeczowe. Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska zrezygnowało z przeprowadzania konferencji prasowej w II etapie realizacji operacji, ponieważ przeprowadzono konferencję w I etapie to jest w miesiącu październiku przed ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażania lokalnej strategii rozwoju, na działania odnowa i rozwój wsi oraz małe projekty. Dlatego też nie widzimy potrzeby organizowania drugiej konferencji prasowej w tak krótkim odstępie czasu, po zakończonym naborze wniosków. W_431/2/z 7z 8

8 26 IID1 Wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie aktywizujące społeczność lokalną- zorganizowane zostaną 4 szkolenia aktywizujące społeczność lokalną, wynagrodzenie dla osoby szkolącej 1000 zł/1 szkolenie 1000 zł/ os x 4 szkolenia (dni) = 4000 zł. Spotkania aktywizujące lokalną społeczność są konieczne w celu aktywizacji mieszkańców, grup społecznych do większego zaangażowania na rzecz ogółu. Szkolenia aktywizujące zostaną przeprowadzone w formie warsztatów co gwarantuje większy sukces a niżeli zwykłe wykłady. Dzięki temu zostaną przedstawione uczestnikom różnorodne formy aktywizujące poszczególne grupy społeczne. Tematyka obejmować będzie formy i techniki pracy ze społecznością lokalną, aktywizacja i edukacja osób bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. Na każde szkolenie osobna umowa, ale kwota niezmienna. Jest to szacunkowy koszt - na podstawie rozmów telefonicznych z trenerami zorientowaliśmy się jakie stawki obowiązują na rynku. Przewidywany czas szkolenia to 6-7godzin/ 1 szkolenie - będą to warsztaty. Trenerzy z odpowiednim doświadczeniem standardowo żądają wynagrodzenia w kwocie około 1000 zł brutto. 27 IID2 Wydruk materiałów szkoleniowych zmieniono miernik z 120 sztuk dotyczących kompletów materiałów na uczestnika szkolenia na ilość stron powielanych lub drukowanych. Podczas szkolenia niezbędne jest wydrukowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników stron/ 4 szkolenia/ 30 osób = około 83 strony na jednego uczestnika szkolenia. Jest to dość duża ilość, wynika ona z tego, że szkolenia maja charakter warsztatowy i uczestnicy maja udostępnione wnioski oraz instrukcje do wniosków. 28 IID3 Wynajem pomieszczenia 55zł/ 1 godzina wynajmu sali szkoleniowej 1 szkolenie - 55 zł x 9 godzin = 495 zł brutto czyli ok. 500 zł brutto 500 zł/1 szkolenie x 4 szkolenia = 2000 zł brutto Łączny koszt: 2000 zł Konieczne jest wynajęcia dużej Sali dla uczestników, aby spełniała warunki do przeprowadzenia szkolenia. Dokonaliśmy telefonicznego rozpoznania rynku i wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. 29 IID4 Artykuły spożywcze 500 zł/1szkolenie. Cena W trakcie całodniowego szkolenia należy zapewnić uczestnikom przerwę kawową. obejmuje kawę, herbatę oraz sok (napoje) i ciastka kruche W_431/2/z 8z 8

Uwagi 1 2 3. obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD.

Uwagi 1 2 3. obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD. OPIS ZADAŃ WYMIENIOWYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM Pozycja w Opis zadania lub dostawy/usługi/roboty Uzasadnienie kosztów l.p. zestawieniu Uwagi 1 2 3 4 5 1 IA1 Wynagrodzenia pracowników biura wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE)

KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE) OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO FINANSOWYM OPERACJI L.p Pozycja w Opis zadania lub dostawy/roboty/ usługi Uzasadnienie kosztów Uwagi zestawieniu 1 2 3 4 5 KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE)

Bardziej szczegółowo

19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji Oznaczenie zadania IA1. Nazwa zadania (dostawy/usługi) 1 2 3 4 5 6 7 Jedn. miary Ilość Cena jedn. Ogółem Wynagrodzenie wraz z pochodnymi

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. I Funkcjonowanie LGD 2 3 4 5 6 7 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia 0,00. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 6 55,76 6 36 934,56 8 467,28 8 467,28.2 Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Zadanie/kwota ryczałtowa Przykładowe nazwy produktów w ramach działań (cz. V.3 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU)

Zadanie/kwota ryczałtowa Przykładowe nazwy produktów w ramach działań (cz. V.3 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU) Załącznik nr 11 - Przykładowe wskaźniki specyficzne dla projektu na wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji (cz. VI Wskaźniki) wraz z przykładowymi produktami w ramach zadań (cz. V. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00. I Funkcjonowanie LGD 3 4 5 7 8 9 0 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 55,7 3 934,5 8 47,8 8 47,8. Wynagrodzenie pracownika ds. organizacyjno

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane: Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych Wymagania koniecznie i pożądane w odniesieniu do kandydatów na poszczególne stanowiska w biurze LGD: KIEROWNIK BIURA Wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach.

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach. VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU 2 Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania jedn. miary wg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2011 Walnego Zebrania Członków LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dn. 06.04.2011 Lubartów, dnia 16. 03. 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

Regulamin Biura Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota Regulamin Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota Załącznik do Uchwały nr13 /2016/Z I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD Załącznik nr 6 do Umowy Nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania w ramach Biura LGD Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/295/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.04.2008r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r.

UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r. UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r. W SPRAWIE: Przyjęcie uaktualnionego Rocznego planu komunikacyjnego PROW 2007-2013 na rok 2010 sporządzonego dla Samorządu

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/317/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2009 Lp. Projekty Zakres działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ramowy zakres działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Załącznik nr 13 do wniosku o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 1. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakresy odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach (zgodnie z regulaminem Biura ) Lp. Stanowisko Obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 1. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy biura LGD Perła Jury

Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy biura LGD Perła Jury Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na poszczególnych ch w LGD Perła Jury oraz sposób pomiaru udzielanego przez pracowników biura doradztwa. 1. Obsługa księgowa odbywać

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020

Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020 Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020 Budżet PROW 2014-2020 8 500 000 EUR wsparcie przygotowawcze; 594 299 913 EUR wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR; 15 000 000 EUR przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Aktualizacja szczegółowego opisu zadań W 2011 roku złożono 94 wnioski o płatność 90% opisów zadań podlegało aktualizacji Średnio

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY. A. Zależność służbowa: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Podlega bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia B. Zakres obowiązków: KARTA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA Załącznik do Uchwały nr 83 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.12.2015 REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA 1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura stowarzyszenia LOKALNA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 r.

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 r. Harmonogram Planu komunikacji w r. Cel komunikacji: poinformowanie mieszkańców LGD, potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania pomocy oraz typach operacji, na których

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2014 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: Promocja PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw zarządzania projektami

Specjalista do spraw zarządzania projektami KARTA STANOWISKA PRACY Załącznik nr 6 do umowy ramowej Specjalista do spraw zarządzania projektami A. Zależność służbowa: Podlega bezpośrednio Kierownikowi Biura B. Zakres obowiązków: 1) prowadzenie bieżących

Bardziej szczegółowo

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Załącznik nr 1 do regulaminu biura Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Zgodnie z 21 ust. 3 pkt 7 statutu LGD zarząd Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk

Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Załącznik nr 1 do regulaminu biura Zasada zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Zgodnie z 21 ust. 3 pkt 7 statutu LGD zarząd Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w

ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 2 Funkcjonowanie LGD Koszty osobowe 3 4 5 6 7 65 26,04 6 04,00 0 6 04,3 65 063,3. wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie DZIAŁANIA ZAPLANOWANE NA ROK 2010 w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Zapraszamy do składania ofert. Poniżej prezentujemy zaplanowane zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi listopad 2010 r. 1. Liczba ludności objęta LSR: Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW OKRES: 1 STYCZNIA LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 983/388/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 września 2014 roku ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 OKRES: 1 STYCZNIA 2015-31 LIPCA 2015 SPORZĄDZONY DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk

Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Załącznik nr 1 do regulaminu biura Zasady zatrudniania pracowników wraz z opisem stanowisk Zgodnie z 21 ust. 3 pkt 7 statutu LGD zarząd Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu Świeckiego do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem ustala organizację i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 1. Dyrektor Biura PLGR podlega bezpośrednio Zarządowi PLGR. 2. W czasie urlopu wypoczynkowego, choroby lub innej nieobecności zastępstwo

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej

Opis stanowisk pracy. w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania. Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 1 do Zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Opis stanowisk pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej 1 Stanowisko: Dyrektor Biura LGD Cel istnienia

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 43 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W-_43 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak sprawy (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy:

Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy: Związek Stowarzyszeń Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie zaprasza do składania ofert na stanowiska pracy: Lp. Nazwa stanowiska 1 Specjalista ds. projektów i edukacji nieformalnej Wymiar czasu pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Załącznik do uchwały Okręgowej Rady OPL OIIB nr 19/IV/R/2014 z dnia 18.12.2014r REGULAMIN ORGANIZACJI I ROZLICZANIA SZKOLEŃ Z FUNDUSZU OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Opolska Okręgowa Izba

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o naborze pracowników SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ

Ogłoszenie o naborze pracowników SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miejsca pracy współfinansowane

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU 4 Mierniki rzeczowe Koszty kwalitlkowalne w ramach etapu: Oznaczenie zadania/ kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania jedn. miary ilość/liczba

Bardziej szczegółowo

Opisy stanowisk Biura LGD

Opisy stanowisk Biura LGD Załącznik numer 1 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD Opisy stanowisk Biura LGD Numer dokumentu 1. Nazwa dokumentu Karta stanowiska pracy Nazwa stanowiska Dyrektor Biura Symbol DB I. Usytuowanie stanowiska

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia 16.06.2016 r. Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie OPIS DZIAŁAŃ do realizacji od stycznia 2012 do czerwca 2012 w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6 / I Wynagrodzen pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia ponsionych / planowanych do ponsnia w związku z realizacją 8 9 0 86 9,07 46 3,46 40 60,6. Wynagrodzen Dyrektora biura LGD msiąc 6 59,76

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU "BLIŻEJ OBYWATELA - PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM"

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU BLIŻEJ OBYWATELA - PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM UWAGA: HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU "BLIŻEJ OBYWATELA - PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM" Kolorem pomarańczowym zaznaczono zadania, w których realizację zaangażowani będą pracownicy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego. za okres 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego. za okres 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego za okres 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Przedmiot działalności: Stowarzyszenia Szanse Bezdroży

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 3 do Wniosku o płatność do umowy Nr L/02/071/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowany http://www.daleszyce.pl/leader) w dniu: 14,04,2007 PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W OKRESIE KADENCYJNYM ( 2008-2011). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i leśnym szlakiem

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI Termin I połowa 2016 Cel komunikacji Nazwa działania komunikacyjnego Podstawowa kampania informacyjna związana z LSR 2016-2023 Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) Wszystkie grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Ilość /

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Ilość / / I. Wyszczególnienie kosztów realizacji 2 3 4 5 6 7 Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenie dla pracowników LGD oraz inne koszty pracownicze: Wynagrodzenie- Kierownika biura M-c 3 500,00 77 600,00 38 800,00

Bardziej szczegółowo

Maksymalny dopuszczalny koszt (w złotych brutto) Nazwa kosztu Szkolenia. Doradca zawodowy godzina* 90. Psycholog godzina 100

Maksymalny dopuszczalny koszt (w złotych brutto) Nazwa kosztu Szkolenia. Doradca zawodowy godzina* 90. Psycholog godzina 100 Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" z dnia r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2016 Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" z dnia 16.11.2016 r. Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opisy stanowisk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII REGULAMIN PRACY BIURA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII 1 1. Regulamin Pracy Biura Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii, zwany dalej Regulaminem ustala

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011. Lubartów, dnia 11.01.2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LGD. Dnia 4

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2010 Wójta Gminy Chorkówka z dnia 17 marca 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI GMINNEJ W CHORKÓWCE ZA 2009r. Lp. Wyszczególnienie I. PRZYCHODY

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK PRACY LGD EURO COUNTRY. Zakres odpowiedzialności:

OPIS STANOWISK PRACY LGD EURO COUNTRY. Zakres odpowiedzialności: Nazwa LGD Euro-Country Nazwisko i imię pracownika Stanowisko bezpośredniego przełożonego Stanowiska podległe Liczba osób podległych bezpośrednio lub pośrednio Cel stanowiska: Prowadzenie biura LGD Euro-Country

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000,00 1 940,48 L.P. PARAGRAF SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010 KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW I WYDATKÓW** I WYDATKÓW PLANOWANA W ROKU 2010 I WYDATKÓW WYKONANA DO 31.12.2010r.

Bardziej szczegółowo

Nazwa stanowiska Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Dyrektor Biura. Zarząd

Nazwa stanowiska Bezpośredni przełożony Stanowiska bezpośrednio podległe. Dyrektor Biura. Zarząd Zarząd Specjalista ds. konkursów, promocji i współpracy Specjalista ds. doradztwa, szkoleń i animacji lokalnej Księgowa em jest kierowanie pracą Biura Stowarzyszenia, nadzorowanie pracy pracowników Biura

Bardziej szczegółowo

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH 1 Wyszczególnienie kosztów realizacji lość / Funkcjonowanie LGD 3 1 Koszty osobowe i posrednie 14 73, 7 13,03 7 03,5 1.1 Dyrektor Biura 7 330,75

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY KIEROWNIK BIURA STOWARZYSZENIA LGD WADOVIANA PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGD WADOVIANA TRZY OSOBY / CZTERY OSOBY

OPIS STANOWISKA PRACY KIEROWNIK BIURA STOWARZYSZENIA LGD WADOVIANA PREZES ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGD WADOVIANA TRZY OSOBY / CZTERY OSOBY Załącznik 1 do Regulaminu Biura. Opisy stanowisk pracy Stowarzyszenie LGD Wadoviana OPIS STANOWISKA PRACY Nazwa stanowiska Stanowisko bezpośredniego przełożonego Stanowiska podległe Liczba osób podległych

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007 WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 1. Ogłoszenie o naborze wniosków. 1.1. W terminie co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe 1. Wstęp W okresie programowania 2007 2013 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe wykonywało obowiązek

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku Wypełnia pracownik DIROW Numer identyfikacyjny z ARiMR terenowego Wybieramy rodzaj beneficjenta Po wyborze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2015 r.

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/1454/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. Nazwa instytucji: Lubelska Agencja Wspierania Przedsiebiorczości w Lublinie Okres obowiązywania: 01.01.2015r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 244/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 23 lipca 2013 roku Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji Kultury za I półrocze 2013r. BIBLIOTEKI Planowane

Bardziej szczegółowo

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne

Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej. 1. Reguły ogólne Załącznik nr 4 Reguły oraz minimalny zakres kontroli na miejscu realizacji Planów Działań Pomocy Technicznej 1. Reguły ogólne 1) Prowadząc kontrolę Planów Działań Pomocy Technicznej (dalej: PD PT) na miejscu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD i LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy za okres od 01stycznia do 31 grudnia 2009.

Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD i LGR Partnerstwo dla Doliny Baryczy za okres od 01stycznia do 31 grudnia 2009. Sprawozdanie z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy rybackiej Partnerstwo dla Doliny Baryczy za rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Bardziej szczegółowo

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1972 /375/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 28.10.2014 r. Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Zapotrzebowanie na środki z Pomocy Technicznej RPO WL INFORMACJE O WNIOSKODAWCY. Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail Strona 1/9 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Nazwa Departamentu UMWL Nazwa komórki przygotowującej zapotrzebowanie Osoba upoważniona do podpisywania zapotrzebowania Imię Nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 20 Wykaz maksymalnych stawek dla tworów i usług w ramach Poddziałania 6.1.2 w roku 2014 w woj. lubelskim

Załącznik nr 20 Wykaz maksymalnych stawek dla tworów i usług w ramach Poddziałania 6.1.2 w roku 2014 w woj. lubelskim Załącznik nr 0 Wykaz maksymalnych stawek dla tworów i usług w ramach Poddziałania 6.. w roku 0 w woj. lubelskim Stawki maksymalne należy stosować w uzasadnionych przypadkach. PERSONEL ZARZĄDZAJĄCY/KOSZTY

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Warszawa 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo