projektu w % (dot. kosztów kwalifikowalnych) Kwalifikowal Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy Całkowite VAT Zrefundowan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projektu w % (dot. kosztów kwalifikowalnych) Kwalifikowal Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy Całkowite VAT Zrefundowan"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/085/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany w dniu: r. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wygrodzenie pracowników ,00 0, , ,75 0, , ,00 0, ,00 100,00 I.2. Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych m² ,00 126, , ,00 288, , ,00 216, ,00 100,00 I.3. Zakup sprzętu biurowego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 I.4. Konserwacja i prawa sprzętu biurowego usługa 1 500,00 90,00 500,00 0,00 0,00 0,00 572,77 103,29 572,77 114,55 I.5. Opłaty związane z prowadzeniem biura miesiąc , , , ,80 557, , ,68 438, ,68 98,61 I.6. Inne 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 I.7. Sprzęt IT szt ,00 902, , ,00 901, ,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Suma kosztów administracyjnych (Ka) , , , , , , ,45 758, ,45 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia I.2. Alizy, ekspertyzy I.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym I.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne I.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD II. Poprawa jakości życia obszarach wiejskich II.1. Szkolenia , , , ,08 806, , ,14 728, ,27 72,62 II.1.1.* Agrotursytka szansą dla LGD Vistula-Terra Culmensis , , , ,11 64, ,11 0,00 0,00 0,00 II ** jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II ** wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, Jednostki miary Kwalifikowal ne Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Całkowite VAT Całkowite VAT Ilość (liczba) Plan wg umowy Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach Zrefundowan 4 100,00 0, ,00 II ** delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II ** opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 1 222,65 40, ,65 II ** catering/ wyżywienie 1 725,46 24, ,46 II ** zakwaterowanie uczestników 400,00 0,00 400,00 e Kwota wnioskowa do refundacji poniesio w ramach danej transzy Całkowite VAT Kwalifikowal ne Zgodnosć wykonia finsowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifikowalnych) L/02/085/2006 Stro 1 z 7

2 II ** dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II ** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.1.2. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej obszarze Vistull-Terra Culmensis , , , ,09 656, ,09 0,00 0,00 0,00 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 1 225,06 220, ,06 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 2 400,00 0, ,00 II delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 578,89 104,39 578,89 II catering/ wyżywienie 2 615,14 330, ,14 II zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 1 000,00 0, ,00 II.1.3. Szkolenie przewodników do obsługi ruchu turystycznego obszarze Vistula-Terra Culmensis , , , ,16 21, ,16 0,00 0,00 0,00 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 4 900,00 0, ,00 II delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 89,06 16,06 89,06 II catering/ wyżywienie 31,10 5,61 31,10 II zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 II.1.4. Organizacja szkoleń dotyczących pzoyskiwania środków z zewnątrz - szansą rozwój gospodarczy LGD Vistula-Terra Culmensis , , ,41 354,72 63,97 354, ,14 728, ,27 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 650,00 117,21 650,00 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 II delegacje wykładowców II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 354,72 63,97 354,72 600,00 0,00 600,00 II catering/ wyżywienie 0,00 0,00 0, ,61 222, ,61 II zakwaterowanie uczestników II dowóz uczestników II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 705,21 91,10 705,21 II materiały szkoleniowe (teczki, dlugopisy, notatniki, papier ksero, klejki z logo projektu, bloki do flipcharta) II.1.5. Agroturystyka szansą dla LGD "Vistula Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" 1 660,32 297, , ,00 721, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 0,00 0,00 0,00 II wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 2 500,00 0, ,00 II delegacje wykładowców 0,00 0,00 0,00 II opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 1 500,00 0, ,00 II catering/ wyżywienie 0,00 0,00 0,00 II zakwaterowanie uczestników 0,00 0,00 0,00 II dowóz uczestników 0,00 0,00 0,00 L/02/085/2006 Stro 2 z 7

3 II przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 II.2. Alizy, ekspertyzy II.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym , , , ,25 218, , ,63 680, ,63 115,72 II.3.1. Wsparcie doradcze tworzenia organizacji pozarządowych-szansą rozwój społeczno-gospodarczy LGD Vistula-Terra Culmensis ,00 902, , ,00 0, , ,00 0, ,00 II wygrodzenie ekspertów 2 860,00 0, , ,00 0, ,00 II.3.2. II "Moje miejsce ziemi" - pozj historię Vistula-Terra Culmensis-konkursy, pogadanki, spotkania, publikacje itp. konkurs: wyjem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych szt , , , ,25 218, , ,63 680, ,63 II konkurs: wygrodzenie ekspertów oceniającycych prace 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 II konkurs: grody tylko rzeczowe do 760 zł 989,00 0,00 989, ,69 132, ,69 II konkurs: zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 201,71 15,17 201,71 II konkurs: informacja o konkursie 0,00 0,00 0,00 252,31 9,43 252,31 II konkurs: promocja prac konkursowych 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00 II pogadanki/spotkania: wygrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta 200,00 0,00 200,00 730,00 0,00 730,00 II pogadanki/spotkania: jem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym 200,00 0,00 200, ,00 98, ,00 II pogadanki/spotkania: delegacje wykładowców II pogadanki/spotkania: opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych 0,00 0,00 0,00 337,70 0,00 337,70 II pogadanki/spotkania: catering/ wyżywienie 243,65 12,60 243, ,49 383, ,49 II pogadanki/spotkania: zakwaterowanie uczestników II pogadanki/spotkania: dowóz uczestników 127,60 8,35 127,60 128,00 8,37 128,00 II pogadanki/spotkania: przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 0,00 0,00 0,00 181,73 32,77 181,73 II publikacje: opracowanie - wygrodzenie eksperta II publikacje: druk 1 098,00 198, ,00 0,00 0,00 0,00 II publikacje: dystrybucja II publikacje: granie płyty CD II.3.3. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej obszarze Vistulla-Terra Culmensis-publikacja szt , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II opracowanie - wygrodzenie eksperta 2 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II druk 7 900,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II dystrybucja II granie płyty CD II.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , , ,05 685, ,05 111,42 II.4.1. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula - Terra Culmensis - tablice promocyjne szt , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II wykonie tablic informacyjnych ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II.4.2. Ożywienie życia kulturalnego wsi poprzez organizację festynów promujących wsie Vistula - Terra Culmensis festyn , , , , , , ,70 540, ,70 II koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) 102,44 18,47 102,44 0,00 0,00 0,00 II jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) 300,00 54,10 300,00 0,00 0,00 0,00 L/02/085/2006 Stro 3 z 7

4 II obsługa (w tym: obsługa technicz) 5 150,00 0, , ,00 0, ,00 II ubezpieczenie II II , , , ,70 540, ,70 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 II gadżety promocyjne (w tym: koszulki) 644,16 116,16 644,16 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: torby lniane, plecaki) 2 355,72 424, ,72 0,00 0,00 0,00 II.4.3. Festyn integracyjny - łączy s Vistula-Terra Culmensis festyn , , , , , ,76 520,97 86,38 520,97 II koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) 1 500,00 132, ,00 0,00 0,00 0,00 II jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) 5 300,00 346, ,00 0,00 0,00 0,00 II obsługa (w tym:...) 3 500,00 228, ,00 0,00 0,00 0,00 II ubezpieczenie II II ,36 455, ,36 63,47 3,88 63,47 II gadżety promocyjne (w tym: koszulki) 1 073,60 193, ,60 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: banery) 3 074,40 554, ,40 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: bryloki, wizytowniki) 1 122,40 202, ,40 0,00 0,00 0,00 II występ lokalnego zespołu ludowego 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: zczki, proporce) 457,50 82,50 457,50 II.4.4. Sobota z historią - rajd rowerowy "Jaszczurczym śladem", "Szlakiem gotyckich świątyń" i "Pierścienia fortyfikacji" rajd , , , ,59 576, , ,38 31, ,38 II koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) II jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) II obsługa (w tym:obsługa technicz) 1 860,00 0, , ,00 0, ,00 II ubezpieczenie II II ,19 33, , ,38 31, ,38 II gadżety promocyjne (w tym: koszulki) 2 147,20 387, ,20 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: etui CD, wizytowniki) 866,20 156,20 866,20 0,00 0,00 0,00 II.4.5. Promocja przedsiębiorstw i lokalnego rzemiosła z obszaru Vistula -Terra Culmensis - folder szt , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II opracowanie - wygrodzenie eksperta 2 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II druk 8 250,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II dystrybucja II granie płyty CD II.4.6. Promocja przedsiębiorstw i lkolanego rzemiosła z obszaru Vistula -Terra Culmensis - festyn festyn , , , ,40 899, ,40 416,00 27,22 416,00 II koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) II jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) II obsługa (w tym:...) 1 415,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 L/02/085/2006 Stro 4 z 7

5 II ubezpieczenie II ,00 212, ,00 416,00 27,22 416,00 II II gadżety promocyjne (w tym: koszulki) 644,16 116,16 644,16 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: kubki, zakładki, notesy, długopisy) 1 753,14 316, ,14 0,00 0,00 0,00 II gadżety promocyjne (w tym: baner, torby papierowe, koszule, krawaty) 1 409,10 254, ,10 0,00 0,00 0,00 II materiał promocyjny (w tym: baner) 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 II.4.7. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula - Terra Culmensis - folder szt , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II opracowanie - wygrodzenie eksperta 1 500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II druk ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 II dystrybucja 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 II granie płyty CD II.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD , , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 100,00 II.5.1. Agroturystyka szansą dla LGD Vistula - Terra Culmensis - wyjazd studyjny wyjazd , , , , , ,39 0,00 0,00 0,00 II dojazd 3 284,90 214, ,90 0,00 0,00 0,00 II zakwaterowanie 6 400,00 418, ,00 0,00 0,00 0,00 II diety / wyżywienie ,49 567, ,49 0,00 0,00 0,00 III. Podnoszenie wartości lokalnych III.1. Szkolenia III.2. Alizy, ekspertyzy III.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym III.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne III.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD IV. Wykorzystanie zasobów turalnych i kulturowych IV.1. Szkolenia IV.2. Alizy, ekspertyzy , , , , , , , , ,00 85,65 IV.2.1. Inwentaryzacja zasobów dóbr kultury Vistula-Terra Culmensis szt , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 IV przygotowanie opracowania , , ,00 0,00 0,00 0,00 IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykolności inwestycji IV wygrodzenie konsultantów, ekspertów 3 000,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 IV druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. IV.2.2. Zabytki szą przyszłością - opracowanie programu rewitalizacji zabytków Vistuli-Terra Culmensis szt , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykolności inwestycji IV wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. L/02/085/2006 Stro 5 z 7

6 IV.2.3. Wytyczenie szlaków turystycznych - opracowanie dokumentacji - "Jaszczurczy ślad", "Szlak gotyckich światyń", "Pierścień fortyfikacji" szt , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV przygotowanie opracowania IV przygotowanie dokumentacji technicznej 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV przygotowanie studium wykolności inwestycji IV wygrodzenie konsultantów, ekspertów IV druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. IV.2.4. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję lata " usługa , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 IV przygotowanie opracowania 0,00 0,00 0, , , ,00 IV przygotowanie dokumentacji technicznej IV przygotowanie studium wykolności inwestycji IV wygrodzenie konsultantów, ekspertów 0,00 0,00 0, , , ,00 IV druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. 0,00 0,00 0, ,00 814, ,00... IV.3. Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym , , ,00 960,00 0,00 960, , , ,90 182,97 IV.3.1. wsparcie doradcze ,00 901, ,00 960,00 0,00 960, ,50 0, ,50 IV wygrodzenie ekspertów 960,00 0,00 960, ,50 0, ,50 IV.3.2. Wydanie przewodników i map po szlakach turystycznych Vistuli - Terra Culmensis, zwłaszcza: "Jaszczurczy ślad", "Szlak gotyckich świątyń" i "Pierścień frotyfikacji" szt , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,40 IV opracowanie - wygrodzenie eksperta IV druk 0,00 0,00 0, , , ,40 IV dystrybucja IV.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne , , , , , , , , ,01 99,02 IV.4.1. Pozj sz region - wydanie folderu promującego region Vistula - Terra Culmensis sztuka , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 IV opracowanie - wygrodzenie eksperta 1 000,00 0, , ,00 0, ,00 IV druk 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 IV dystrybucja IV granie płyty CD IV.4.2. Organizacja festynów promujących walory turalno-kulturowe Vistuli-Terra Culmensis festyn , , , , , , , , ,68 IV koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym:...) 403,00 27,59 403,00 0,00 0,00 0,00 IV jem sprzętu i wyposażenia (w tym:...) 2 806,00 506, ,00 0,00 0,00 0,00 IV obsługa (w tym:...) 4 626,06 18, , ,00 0, ,00 IV ubezpieczenie IV ,12 895, , ,00 457, ,00 IV ,00 0,00 0,00 342,00 0,00 342,00 IV gadżety promocyjne (w tym: koszulki) 1 932,48 348, ,48 0,00 0,00 0,00 IV gadżety promocyjne (w tym: czapki, kubki, zczki okoliczn.) 3 785,66 682, ,66 0,00 0,00 0,00 L/02/085/2006 Stro 6 z 7

7 IV gadżety promocyjne (w tym: kubki, koszulki, czapki,bryloki, otwieracze i inne) 1 091,90 185, ,68 IV gadżety promocyjne (w tym: koszulki, smycze) 4 751,17 856, ,00 IV.4.3. Tablice promocyjne terenie LGD tablica , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 IV wykonie tablic informacyjnych 0,00 0,00 0, , , ,80 IV.4.4. Tablice promocyjne przy obiektach zabytkowych Vistuli-Terra Culmensis tablica , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,50 IV wykonie tablic informacyjnych 0,00 0,00 0, , , ,50 IV.4.5. Promocja zasobów turalnych i kulturowych LGD "Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję" podczas Święta 730- lecia miejscowości Kobyły - Słowacji, w dniach festyn , , , ,20 439, , ,03 749, ,03 IV jem stoisk IV wystrój stoiska i jem wyposażenia IV ,00 282, , ,03 749, ,03 IV koszty zakupu do przygotowania prezentacji IV koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji IV materiał promocyjny (w tym: baner) 866,20 156,20 866,20 0,00 0,00 0,00... IV.5. Współpraca i wymia doświadczeń między LGD Suma kosztów pozostałych (Kp) , , , , , , , , ,86 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) , , , , , , , , ,31 * Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego. ** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: r. Podpis: L/02/085/2006 Stro 7 z 7

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/009/2006 o dofinsowanie projektu www.krairawki.eu 14.03.2008r. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/027/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.leader5.org.pl) w dniu: 14 maja 2007 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/173/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany stronie www.mogilno.pl) w dniu:16.06.2008 r. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/018/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.spisz.org.) w dniu 10.04.2008rr. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal Załcznik nr 1 do Wniosku o płatno do umowy L/02/163/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.leader.frrl.org.pl w dniu 14.04.2007r.) ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 3 do Wniosku o płatność do umowy Nr L/02/071/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowany http://www.daleszyce.pl/leader) w dniu: 14,04,2007 PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/160/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowa: www.lgdgniazdo.pl) w dniu:19 maja 2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Pilotażowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia... 2005 r. Projekt zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować budżet zadaniowy w mikroprojekcie

Jak przygotować budżet zadaniowy w mikroprojekcie Jak przygotować budżet zadaniowy w mikroprojekcie O czym pamiętać i na co zwrócić uwagę przygotowując budżet zadaniowy?!!! Odpowiednio przygotowany budżet ma zapewnić prawidłową realizację wszystkich zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 5 kwietnia 2007 do 14 kwietnia 2008

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 5 kwietnia 2007 do 14 kwietnia 2008 Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania PilotaŜowy Program Leader +

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania PilotaŜowy Program Leader + Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2005 r. (poz. 51) Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania PilotaŜowy Program Leader + Uwaga: Ubiegający

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. I Funkcjonowanie LGD 2 3 4 5 6 7 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia 0,00. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 6 55,76 6 36 934,56 8 467,28 8 467,28.2 Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka)

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU A. Koszty administracyjne (Ka) Złącznik nr 1 do Wniosku o płtność do umowy L/02/152/2006 o dofinnsownie projektu (opublikowny n stronie www.morwic.pl) w dniu:13.06.2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00. I Funkcjonowanie LGD 3 4 5 7 8 9 0 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 55,7 3 934,5 8 47,8 8 47,8. Wynagrodzenie pracownika ds. organizacyjno

Bardziej szczegółowo

Plan działania. dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego. na lata 2008-2009

Plan działania. dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego. na lata 2008-2009 Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa opolskiego na lata 008-009 Styczeń 009 I. Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW. Cele działań obligatoryjnych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY WERSJA II ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2016 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem z dnia 20.05.2016 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

pr oj ekt 01. 02. 2007-14.05. 2008

pr oj ekt 01. 02. 2007-14.05. 2008 pr oj ekt 01. 02. 2007-14.05. 2008 woj. śląskie powiat żywiecki gminy ŚLEMIEN GILOWICE Obszar: Powierzchnia w km2: 154,85 Liczba ludności wiejskiej: 21 203 (31 X 2004) 21 429 (31 X 2006) Średnia gęstość

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku Wypełnia pracownik DIROW Numer identyfikacyjny z ARiMR terenowego Wybieramy rodzaj beneficjenta Po wyborze

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Kategoria wydatku Koszty kwalifikowalne (EUR) Wnioskodawca Koszty kwalifikowalne (EUR) Partner krajowy projektu Razem ( 4=2+3) Uzasadnienie planowanych wydatków w powiązaniu

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH 1 Wyszczególnienie kosztów realizacji lość / Funkcjonowanie LGD 3 1 Koszty osobowe i posrednie 14 73, 7 13,03 7 03,5 1.1 Dyrektor Biura 7 330,75

Bardziej szczegółowo

Cel prezentacji Przedstawienie nieprawidłowości we wnioskach na Funkcjonowanie LGD

Cel prezentacji Przedstawienie nieprawidłowości we wnioskach na Funkcjonowanie LGD Cel prezentacji Przedstawienie nieprawidłowości we wnioskach na Funkcjonowanie LGD Rokosowo - luty 2010 Marcin Pilarczyk Cel operacji Zawarty/e w umowie ( 3) są niezmienne Przypomina się, Ŝe Cele osiągamy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach.

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach. VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU 2 Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania jedn. miary wg

Bardziej szczegółowo

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how 7.2. Propozycja działań obowiązkowych i fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu realizacji -2009 r. Działania Planowana realizacja Koszt 1. Identyfikacja i analiza dobrych praktyk III Mazowiecki Kongres

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata

Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata Załącznik do Uchwały Nr.../.../... Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia... Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2012

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

2. Promocja turystyki

2. Promocja turystyki załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/117/2016 rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 25.01.2016 r. 6. Określenie celów rozwoju i planowanych zadań inwestycyjnych 6.1 Cel główny, cele szczegółowe i planowane przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

KATALOG materiałów promocyjnych

KATALOG materiałów promocyjnych KATALOG materiałów promocyjnych Stan z dnia 12 listopada 2009 r. Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego uruchomiło sprzedaż uniwersyteckich gadżetów.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2011 Walnego Zebrania Członków LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dn. 06.04.2011 Lubartów, dnia 16. 03. 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w

ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 2 Funkcjonowanie LGD Koszty osobowe 3 4 5 6 7 65 26,04 6 04,00 0 6 04,3 65 063,3. wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

I. DANE BENEFICJENTA. Numer identyfikacyjny. Numer umowy. Oznaczenie wniosku nadane przez LGD. Nazwa beneficjenta. Adres beneficjenta

I. DANE BENEFICJENTA. Numer identyfikacyjny. Numer umowy. Oznaczenie wniosku nadane przez LGD. Nazwa beneficjenta. Adres beneficjenta ANKIETA MONITORUJĄCA z realizacji operacji w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. data i miejscowość. podpis pracownika

Bardziej szczegółowo

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 6

Tabela 10 Przedsięwzięcia oraz typy operacji możliwe do realizacji w ramach LSR Zakres tematyczny zgodnie z Rozporządzeniem 6 Przedsięwzięcie Nr Nazwa Opis 1.1.1 1.1.2 1.1.3 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów W-_41_MP WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 007-01 w zakresie małych projektów potwierdzenie przyjęcia przez SW (pieczęć) I. RODZAJ PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2015 ROK

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 22/2015 Zgromadzenia Ogólnego Związku z dnia 22 czerwca 2015 r. ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM ZWIĄZKU NA 2015 ROK PRZYCHODY 2015 ROK Ogólna wartość zmian w planie finansowym przychodów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2009-08-01 do 2009-12-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2011 ROK 1. DANE STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Rybacka Wodny Świat w Sulęcinie ul. Lipowa 18A, 69-200 Sulęcin tel. 95 755 33 99 e-mail: wodnyswiat1@gmail.com www.wodnyswiat-lgr.pl

Bardziej szczegółowo

Lp Wyszczególnienie Planowany termin realizacji

Lp Wyszczególnienie Planowany termin realizacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 4/2014 z dnia 14.03.2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i leśnym szlakiem PLAN PRACY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY OPRACOWYWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO W MIKROPROJEKTACH. w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja

ZASADY OPRACOWYWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO W MIKROPROJEKTACH. w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja ZASADY OPRACOWYWANIA BUDŻETU ZADANIOWEGO W MIKROPROJEKTACH w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Miejscowość, data W programie ma zastosowanie budżet w układzie zadaniowym. Oznacza to,

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 2013 dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2007 rok Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach

Wyciąg z Instrukcji wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy w ramach INFORMACJA W SPRAWIE ZASAD OCENY RACJONALNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH dla działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Z A P L A N O W A N O WYKORZYSTANO P O Z O S T A Ł O l.p. Ogólna wartość wnioskowanej "AORTA" - Akademia Obsługi Ruchu Turystycznego 60 000,00 zł Preferowane będą

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata

Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata Załącznik do Uchwały Nr.../.../... Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia... Projekt Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Sekretariatu Regionalnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie

PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU KORKOCIĄG. Wypłyń na głębię! na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie PLAN INFORMACYJNO-PROMOCYJNY PROJEKTU na lata 2010-2013. Informacje o Projekcie Projekt, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011. Lubartów, dnia 11.01.2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2011. 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LGD. Dnia 4

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY Załącznik 2/1 WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY W ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie

Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie Plan działania dla Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwo Podkarpackie 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów oraz przekazanie informacji

Bardziej szczegółowo

LEADER + Marcin Skonieczka. Toruń,, 29.06.2007 r.

LEADER + Marcin Skonieczka. Toruń,, 29.06.2007 r. LEADER + Marcin Skonieczka Toruń,, 29.06.2007 r. O czym będęb mówił? Co to jest Leader? Pilotażowy owy Program LEADER + w Polsce i w województwie Kujawsko-Pomorskim PPL+ na przykładzie LGD WIECZNO Leader+

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 41 Wdrażanie projektów współpracy I. RODZAJ PŁATNOŚCI znak sprawy (wypełnia UM) W-_41 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/. Data przyjęcia i podpis (wypełnia UM) a.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zadania sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

Rozliczanie zadania sprawozdanie merytoryczne i finansowe. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projekt Produkcja. Prezentacja

Koncepcja Projekt Produkcja. Prezentacja Koncepcja Projekt Produkcja Prezentacja 2017 O NAS Agencja reklamowa ARIANPOL oferuje kompleksowe usługi z zakresu PLANOWANIA, REALIZACJI I KOORDYNACJI szerokiego wachlarza działań promocyjno - reklamowych.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 43 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W-_43 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak sprawy (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Gryfino: Dostawa upominków promujących Gminę Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Gryfino: Dostawa upominków promujących Gminę Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy SEO.341-5-4/09 Gryfino: Dostawa upominków promujących Gminę Gryfino OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1/2016 do UMOWY R.U.DOW-IV z 21 kwietnia 2016 r.

Aneks nr 1/2016 do UMOWY R.U.DOW-IV z 21 kwietnia 2016 r. Załącznik do Uchwały 2497/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 16.08.2016 r. Aneks nr 1/2016 do UMOWY R.U.DOW-IV.042.2.17.2016 z 21 kwietnia 2016 r. - projekt - zawarty w dniu... 2016 r. w Opolu

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/317/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2009 Lp. Projekty Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 10/2010 z dn. 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Na podstawie 23 ust. 2 lit. (q) Statutu Stowarzyszenia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU 4 Mierniki rzeczowe Koszty kwalitlkowalne w ramach etapu: Oznaczenie zadania/ kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania jedn. miary ilość/liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego. za okres 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego. za okres 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Informacja dodatkowa do bilansu sporządzonego za okres 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Przedmiot działalności: Stowarzyszenia Szanse Bezdroży

Bardziej szczegółowo

II ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA.

II ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA. REGULAMIN REKRUTACJI uczestników wizyty studyjnej zorganizowanej w ramach projektu Wiedza i doświadczenie lokalnych liderów z obszaru LGD Vistula Terra Culmensis i LGD Wieczno I INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 05/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie nr 05/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania Ogłoszenie nr 05/2016 Nowy Dwór Gdański, 25.09.2016 r. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY

LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LOKALNA STRATEGIA ROZOJU STOWARZYSZENIA GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁY LSR Jest podstawowym dokumentem działania każdej Lokalnej Grupy Działania w Polsce. LSR JEST spójna ze strategią gminną i wojewódzką. Fundamentem

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Załącznik do uchwały nr./../14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia. lipca 2014r. Załącznik do uchwały nr./../13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dn.. 2013 r. Plan działania Sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6 / I Wynagrodzen pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia ponsionych / planowanych do ponsnia w związku z realizacją 8 9 0 86 9,07 46 3,46 40 60,6. Wynagrodzen Dyrektora biura LGD msiąc 6 59,76

Bardziej szczegółowo

Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku

Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku Gmina Gródek nad Dunajcem na Śliwkowym Szlaku 2008-2015 Wnioski z gminy Gródek nad Dunajcem w ramach całego działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju GMINA GRÓDEK NAD DUNACJEM Wnioski niewybrane

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROEKO Jacek Pronobis Konstantynów Łódzki dn. 16.02.2015 ul. Srebrzyńska 5/7 95-050 Konstantynów Łódzki NIP 6611563882, REGON 472146979 Firma PROEKO Jacek Pronobis pragnie poinformować, iż znalazła się

Bardziej szczegółowo

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/ 156 /2006

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/ 156 /2006 Załącznik nr 8 do wniosku o płatność do umowy nr L/02/156/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowany* www.lepszawies.pl w dniu 09.2007 r.) Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/ 156 /2006

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)*

Część A. Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej (IP) Informacje na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II)* ROCZNY PLAN DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* ZMIANA ROCZNEGO PLANU DZIAŁANIA POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI na rok 0* *dopisać właściwy

Bardziej szczegółowo

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR?

Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Czy operacja jest zgodna z celem ogólnym LSR? . (miejscowość, data) Karta oceny operacji składanych w ramach projektów grantowych w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Dane dotyczące oceniającego Imię i nazwisko oceniającego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA SZKOLENIA UWAGA: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Lubuskiego na lata 2010-2011 Wrzesieo 2009 Strona 1 Celem działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w latach 2010

Bardziej szczegółowo

prawie tys. zł.

prawie tys. zł. Od podjęcia przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w roku 2009 Uchwały - rok rocznie w budżecie województwa dolnośląskiego rezerwowane są środki na realizację przedsięwzięć określonych w jej treści. W

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2017 Stowarzyszenie Perły Mazowsza Lokalna Grupa Działania informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XL/423/09 Rady Gminy Mielno z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XL/423/09 Rady Gminy Mielno z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała Nr XL/423/09 Rady Gminy Mielno z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielnie na 2010r. Na podstawie art.174 ust

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. na 2011 rok Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na 2011 rok Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr. O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WZÓR. UMOWA nr. O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WZÓR UMOWA nr. O DOFINANSOWANIE PROJEKTU zawarta w dniu... 200... r. w... między Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, zwaną dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji operacji

Sprawozdanie z realizacji operacji Sprawozdanie z realizacji operacji (zał. nr 2 do wniosku o płatność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011

Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2011 Załącznik do Uchwały Nr 61/762/11/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 listopada 2011 r. Projekt zmiany Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WYDRUK PRÓBNY CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Okres: od 2010-01-01 do 2010-01-31 2. Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: NIE Data wpływu wniosku: Załącznik nr 9 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska

Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska Sprawozdanie merytoryczne za 2015 r. z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania NAZWA: SIEDZIBA: 77-400 Złotów, KRS: 0000555674 REGON: 36138501000000 NIP: 7671700685 ZARZĄD: PREZES: Przemysław

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r. Harmonogram realizacji planu komunikacji na Cel komunikacji 1. Termin Działanie komunikacyj ne Grupa docelowa Środki przekazu Zakładane wskaźniki Budżet Planowane efekty Jednostka miary Wartość Poinformowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu Informacja o planowanym do wykonania zadaniu Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, informuje o planowanych do wykonania zadaniach

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE)

KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE) OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO FINANSOWYM OPERACJI L.p Pozycja w Opis zadania lub dostawy/roboty/ usługi Uzasadnienie kosztów Uwagi zestawieniu 1 2 3 4 5 KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE)

Bardziej szczegółowo

Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OFERTA SZKOLENIOWA

Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OFERTA SZKOLENIOWA Projekt Droga do zatrudnienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... (pieczątka instytucji) Załącznik nr 1 OFERTA SZKOLENIOWA I. Nazwa i adres instytucji

Bardziej szczegółowo