19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji"

Transkrypt

1 19.2 Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji Oznaczenie zadania IA1. Nazwa zadania (dostawy/usługi) Jedn. miary Ilość Cena jedn. Ogółem Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla trzech pracowników biura: Koszty te są niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD; Pracownicy biura będą odpowiedzialni za prawidłowe wykonywanie zadań biura Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska" 1 osoba otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 500,00 zł x 12 miesięcy tj ,00 zł 2 osoby otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2 500,00 zł x 12 miesięcy tj ,00 zł. Pracownicy są zatrudnieni na umowę o pracę, zakres czynności odpowiada realizacji zadań Osi 4 Leader. Zatrudnione osoby wykonują działania w 100% w zakresie Osi 4 Leader W I etapie nastąpiło mniejsze wydatkowanie zaplanowanych do realizacji zadania kosztów w związku z nieobecnością pracowników. II etapie powstały oszczędności w wynagrodzeniach, związane z tym, iż osoba zatrudniona od 1 kwietnia, została zatrudniona na okres próbny (3 m-ce) Z wynagrodzeniem brutto 1800 zł Kalkulacja Kosztów w związku z zaistniałymi oszczędnościami: I Etap zł + II etap ,44 zł + III etap zł = ,44 zł miesiąc , ,44 Wynagrodzenie członków organu decyzyjnego. Zgodnie z 6 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska 1 Członkowi rady przyługuje wynagrodzenie za udział w wyborze operacji. 2. Przewodniczącemu przysługuje wynagrodzenie w podwójnej wysokości. Unia Nadwarciańska w roku 2010 przeprowadzi konkursy w ramach 3 działań. Uwagi Wynagrodzenie dla trzech osób zatrudnionych na umowę o pracę w biurze Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska" IA2. IA3. IA4. Opłaty pocztowe - zakup znaczków i inne opłaty pocztowe. Niezbędne do prowadzenia biura i prawidłowej realizacji zadań LGD (zakup znaczków niezbędnych do prowadzenia korespondencji z SW, ARiMR i innymi urzędami, a także członkami stowarzyszenia, inna korespondencja związana z pracą biura, oraz inne opłaty pocztowe. Łączny koszt: 12 miesięcy x 100 zł tj. 1200,00 zł. Doradztwo prawne. Usługa świadczona na podstawie umowy zawartej na rok 2010.Koszty związane z obsługą prawną są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego brzmienia umów podpisywanych przez LGD z wykonawcami zewnętrznymi, porady prawne są niezbędne do właściwej realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem biura LGD oraz dokumentami własnymi LGD w aspekcie samej realizacji projektu jak i jego rozliczania.. Łączny koszt: 12 miesięcy x 250,00 zł tj zł osoba , ,62 miesiąc , ,00 miesiąc , ,00 Wynajem biura. Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biura i wykonywania zadań bieżących oraz obsługi beneficjentów. Koszty związane z opłatami za energię elektryczną, wody, gazu itp. wchodzą w skład opłaty ogólnej za wynajem. Koszt poniesiony będzie na podstawie umowy najmu Łączny koszt: 12 miesięcy x 237,90 zł tj.2 854,80zł. średnio 100zł miesięcznie, przy czym zakłada się większe zapotrzebowanie na znaczki w II etapie, w tym czasie LGD przeprowadzać będzie nabór wniosków w ramach ogłoszonych konkursów. Zlecenie podmiotowi zewnętrznemu na podstawie umowy na obsługę prawną IA5. miesiąc , ,80 Podróże służbowe pracowników. Koszty związane z podróżą pracowników biura LGD są niezbędne aby zapewnić prawidłowe wykonanie zadań, powierzonych pracownikom. Koszty obejmować mogą przejazdy samochodami osobowymi pracowników, oraz koszty biletów, autobusowych i kolejowych oraz inne koszty związane z podróżą np. opłaty parkingowe. IA6. 12 miesięcy x 150,69 zł = 1808,28 zł. miesiąc , ,28 Usługi telekomunikacyjne. Koszt niezbędny dla prawidłowego wypełnienia zadań stawianych pracownikom LGD, telefon jest niezbędny do kontaktów, z SW innymi LGD oraz beneficjentami Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska IA7. 12 miesięcy x 120 zł = 1440 zł miesiąc , ,06 Materiały biurowe. Koszt niezbędny aby zapewnić sprawną, rzetelną pracę biura Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska. Koszt obejmować będzie najbardziej niezbędne materiały biurowe: tonery, papier do drukarki, materiały piśmiennicze, koperty, segregatory, skoroszyty. 1 zestaw = 4570,72 zł. IA8. zestaw , ,72 Opłata za serwer oraz domenę Koszt niezbędny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej stowarzyszenia Unia Nadwarciańska oraz adresów mejlowych. IA9. sztuka 2 100,04 200,08 1z5

2 Meble biurowe Koszt niezbędny dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy osobom zatrudnionym do realizacji programu LEADER w ramach PROW Zakup szafki socjalnej oraz pomocnika. IA10 sztuka 2 550, ,00 Roleta pionowa Koszt niezbędny dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy i spełniać wymogi BHP. IA11 sztuka 1 250,00 250,00 Wynagrodzenie dla Wykładowców w związku ze szkoleniami dla wnioskodawców na podstawie umowy o dzieło. Stowarzyszenie wdrażając lokalną strategię rozwoju ma na celu poinformowanie i przeszkolenia jak największej liczy potencjalnych beneficjentów, w roku 2010 SUN będzie realizował konkursy na trzy działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz tzn. małe projekty, rzetelna informacja umożliwi w lepszy sposób przygotowanie wniosków na poszczególne działania, a dobrze napisane, przemyślane wnioski zapewnią Stowarzyszeniu realizację założonych w LSR celów.1 szkolenie w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania tzw. Małych projektów. 2 szkolenie w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 3 szkolenie w zakresie sporządzania Ekonomicznego planu operacji - załącznik obowiązkowy w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 4 szkolenie w zakresie sporządzania Ekonomicznego planu operacji - załącznik obowiązkowy w ramach działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.5 szkolenie rozliczanie projektów w ramach działań: tzn. Małych projektów, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Przeprowadzenie wyżej wymienionych szkoleń jest niezbędne aby IIA1. zapewnić mieszkańcom obszaru LGD rzetelną informację i przekazać wiedzę niezbędna do prawidłowego przygotowania wniosków o Wynajem sali w związku ze szkoleniami dla wnioskodawców. Średnia cena osoba , ,00 wynajmu sali na obszarze LGD to koszt od 300 do 600 zł. Wraz z wyposażeniem technicznym. Łączny koszt: 5 x 340,00 tj.1700,00 zł IIA2. sztuk 5 340, ,00 Wyżywienie dla uczestników szkolenia w związku ze szkoleniami dla wnioskodawców. herbata, kruche ciastka. Cztery szkolenia przed naborem, związane z wypełnianiem wniosków o pomoc około osób na każdym szkoleniu. Jedno szkolenie związane jest z wypełnianiem wniosków o płatność około 20 osób. Koszt usługi będzie przeliczany w oparciu o ilość osób zgłaszających swój udział w danym szkoleniu. Łączny koszt: 4 szkolenia x 105 osób + 1 szkolenie x 20 osób tj. 125 osób łącznie. 125 osób x 15 zł. = 1875,00 zł IIA3. Zamieszczenie informacji w prasie w związku ze szkoleniami dla wnioskodawców. Koszt obejmuje publikację ogłoszenia prasowego w dwóch lokalnych gazetach, aby dotrzeć do jak najszerszego grona czytelników. Ogłoszenie ma dotyczyć szkoleń, które LGD zaplanował do realizacji. Przed każdym szkoleniem ukaże się ogłoszenie zawierające informacje o temacie szkolenia, zakresie szkolenia, terminie, miejscu, czasie rozpoczęcia, grupie docelowej, dla której jest przeznaczone szkolenie. Publikacja ogłoszeń o szkoleniach przeprowadzanych przez Stowarzyszenie jest niezbędna aby zrealizować zaplanowane zadania z dużą efektywnością. Informacja o dwóch szkolenia dotyczących ekonomicznego planu operacji ukaże się razem w jednym (tym samym ) ogłoszeniu prasowym. Łączny koszt: 2 gazety x 4 sztuk ogłoszeń w każdej x 600,00 zł tj 4800zł. usługa 5 375, ,00 IIA4. IIA5. Zakup czasu antenowego w związku ze szkoleniami dla wnioskodawców. Z uwagi na zdobyte wcześniej doświadczenie planujemy, przed każdym szkoleniem będzie nadanie 30emisji ogłoszenia radiowego. Jedna emisja ogłoszenia trwać będzie 30 sekund. Emisja ogłoszeń przed realizacją zadania jest niezbędna, aby poinformować mieszkańców i zachęcić ich do uczestnictwa w realizowanym szkoleniu. Poprzez ogłoszenie radiowe chcemy dotrzeć do najszerszej liczby osób z obszaru objętego LGD, dotarcie z informacją jest niezwykle ważne, aby możliwe było rzetelne wykonanie zaplanowanego zadania. Komunikat dotyczący szkoleń z zakresu ekonomicznego planu operacji, będzie dotyczył dwóch szkoleń łącznie. Łączny koszt: 90 emisji x 16,66 zł = zaokrągleniu 1500,00ł. Cena ogłoszenia wynika z cennika lokalnego radia. sztuk 8 600, ,00 emisja 90 16, ,00 2z5

3 IIA6. sztuka 3 36,60 109,80 Powielanie, wydruk materiałów szkoleniowych. Na jedno szkolenie przewiduje się wykonanie 1360 stron materiałów szkoleniowych, m.in. wzory wniosków, instrukcje a także karty oceny LGD, kryteria punktacyjne, prezentacje stron x 0,15 = 1020,00 zł IIA7. strona , ,00 Wynagrodzenia dla wykładowcy w związku z wydarzeniem promującym walory przyrodnicze obszaru LGD. Zatrudnienie specjalisty w dziedzinie przyrodniczej, jest niezbędna aby przedstawić możliwości oraz sposoby realizacji działań związanych z rozwojem turystyki ornitologicznej. Zadanie realizowane na podstawie umowy zlecenie. Realizacja zadania przyczyni się do aktywizowania i zachęcenia społeczności lokalnej do udziału w działaniach na rzecz rozwoju turystyki kwalifikowanej tj. turystyki ornitologicznej oraz przyczyni się do osiągnięcia celu związanego z waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego obszaru. IIB1. Koszt 1 osoba x 600 zł osoba 1 600,00 600,00 Wyżywienie dla uczestników w związku z wydarzeniem promującym walory przyrodnicze obszaru LGD. Zaplanowany jest ciepły poczęstunek dla uczestników, ponieważ podczas spotkania przewiduje się przeprowadzenie wyprawy plenerowej w godzinach porannych, kiedy o tej porze roku jest jeszcze chłodno. Spotkanie planowane jest na ok. 5 h, w związku z tym konieczny jest ciepły poczęstunek. 30 osoba x 25 zł = 750 zł IIB2. usługa 1 25,00 750,00 Zamieszczenie informacji w prasie w związku z wydarzeniem promującym walory przyrodnicze obszaru LGD. Koszt obejmuje publikację ogłoszenia prasowego w dwóch lokalnych gazetach, aby dotrzeć do jak najszerszego grona czytelników. Informacja w prasie ma się ukazać przed wydarzeniem promującym walory przyrodnicze obszaru LGD ma zapewnić promocję wśród mieszkańców oraz zachęcić do uczestnictwa w wydarzeniu. Ogłoszenia zawierać będą podstawowe informacje: o terminie, zakresie, organizatorze, czasie, miejscu, grupie docelowej Koszt jest niezbędny aby możliwe było należyte wykonanie zaplanowanego przedsięwzięcia. Łączny koszt: 2 IIB3. informacje prasowe lub ogłoszenie prasowe x 600,00 zł tj ,00 zł. sztuka 2 600, ,00 Przewóz uczestników w związku z wydarzeniem promującym walory przyrodnicze obszaru LGD. Koszt niezbędny dla zapewnienia sprawnej i rzetelnej organizacji zaplanowanego zadania. Usługa transportowa kosztuje około 4-5 zł/km. Aby zapewnić uczestnikom dowóz i powrót ilość kilometrów do przejechania wynosi ok Kalkulacja: 5 zł x 100 km = 500 zł. IIB4. 1 usługa x500 zł = 500 zł usługa 1 500,00 500,00 Ubezpieczenie uczestników w związku z wydarzeniem promującym walory przyrodnicze obszaru LGD. Koszt niezbędny aby zapewnić bezpieczeństwo podczas zaplanowanej w czasie wydarzenia promującego walory przyrodnicze wyprawy plenerowej. Koszt ubezpieczenia wynosi od 5-10 zł, w zależności od wariantu. 30 osób x IIB5. 8,33 = 250zł. umowa 1 250,00 250,00 Wynagrodzenie dla wykładowcy w związku ze spotkaniem aktywizującym i Wynagrodzenie dla osoby podstawie umowy o dzieło, która bardzo dobrze zna walory turystyczne obszaru LGD. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia celów: waloryzacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, wzrost aktywności gospodarczej oraz zwiększenie zdolności pozyskiwania środków pomocowych. Podczas szkolenia zostaną przekazane informacje o obszarze objętym LSR z szczególnym uwzględnieniem jego walorów turystycznych (bogactwo historyczno-kulturowe oraz przyrodnicze), możliwości realizacji projektów turystycznych ze wskazaniem źródeł ich finansowania, ze środków UE. Osoba poprowadzi w każdej gminie (5 gmin) 2-3 godzinne spotkania z mieszkańcami. 5 gmin x 400,00 zł tj. 2000,00 Łączny koszt: IIC ,00 zł osoba , ,00 Wynajem sali w związku ze spotkaniem aktywizującym i zachęcającym społeczność lokalną do udziału w działaniach na rzecz rozwoju turystyki, informowanie o możliwości pozyskania środków pomocowych. Koszty niezbędny dla przeprowadzenia zaplanowanego zadania. Planuje się korzystać z sal w Gminnych ośrodkach kultury, do których łatwo dotrzeć, a których koszt wynajmu jest dużo niższy niż w komercyjnych salach szkoleniowych. 5 sal x 50 zł = 250 zł IIC2. IIC3. IIC4. Nagranie komunikatu radiowego w związku ze szkoleniami dla wnioskodawców. Nagranie jest odzwierciedleniem działań w pozycji IIA5 (emisja). Łączny koszt: 3 nagrań x 36,600 zł. tj. 109,80 zł Wyżywienie dla uczestników szkolenia w związku ze spotkaniem aktywizującym i herbata, kruche ciastka. Pięć spotkań, przewidujemy, iż w każdej gminie w spotkaniu będzie uczestniczyło około osób. Łączny koszt: 5 spotkań x ok 8 10 osób x 15,00 zł około 740 zł. sztuka 5 50,00 250,00 usługa 1 740,00 740,00 Zamieszczenie informacji w prasie lokalnej w związku ze spotkaniem aktywizującym i zachęcającym społeczność lokalną do udziału w działaniach na rzecz rozwoju turystyki, informowanie o możliwości pozyskania środków pomocowych. Koszt obejmuje publikację ogłoszenia prasowego w dwóch gazetach, aby dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców. Ogłoszenie zawierać będzie informacje o: tematyce, terminach, miejscach realizacji wydarzeń. Zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej jest niezbędne, aby pełna informacja o realizowanym zadaniu dotarła do mieszkańców obszaru działania LGD. Łączny koszt: 2 informacje prasowe lub ogłoszenie prasowe x 600,00 zł tj ,00 zł. sztuka 2 600, ,00 3z5

4 IIC5. IIC6. IID1. IID2. IID3. IID4. Zakup czasu antenowego w związku ze spotkaniem aktywizującym i 30 emisji x 30 sekund przed szkoleniem, aby zwrócić uwagę mieszkańców obszaru LGD na realizowane wydarzenie. Łączny koszt: 30 emisji x 16,66 zł tj. 499,80 zł w zaokrągleniu 500,00 zł. Nagranie komunikatu radiowego w związku ze spotkaniem aktywizującym i Nagranie jest odzwierciedleniem działań w pozycji IIC5 (emisja). Łączny koszt: 1 nagranie x 40,00 zł. tj. 40,00 zł Wynagrodzenie dla wykładowcy w związku ze spotkaniem aktywizującym (perspektywy i możliwości). Realizacja zadania przyczyni się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej oraz poprzez kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego przyczynie się do osiągnięcia celu związanego z waloryzacją dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Wynagrodzenie dla osoby, która ma już doświadczenie z produktem lokalnym. Dokona wykładu i podzieli się własnym doświadczeniami w zakresie produktu lokalnego. Zaproszenie osoby z doświadczeniem jest niezbędna dla rzetelnego zrealizowania zaplanowanego zadania. Spotkanie ok. 3-4 godziny. Łączny koszt: 1 os. x 500,00 zł emisja 30 16,66 500,00 sztuka 1 40,00 40,00 osoba 1 500,00 500,00 Wynajem sali w związku ze spotkaniem aktywizującym społeczność wiejską do udziału w działaniach na rzecz produktu lokalnego (perspektywy i możliwości). Średnia cena wynajmu sali na obszarze LGD to koszt 500 zł. Wraz z wyposażeniem technicznym. Łączny koszt: 1 x 500,00 tj. 500,00 zł sztuka 1 500,00 300,00 Wyżywienie dla uczestników szkolenia w związku z spotkaniem aktywizującym (perspektywy i możliwości). herbata, kruche ciastka. Łączny koszt: 1 spotkanie x 30 osób x 15,00 zł tj. 450,00 zł. usługa 1 450,00 450,00 Zamieszczenie informacji w prasie w związku ze spotkaniem aktywizującym (perspektywy i możliwości). Koszt obejmuje publikację ogłoszenia prasowego lub informacji prasowej w dwóch lokalnych gazetach, aby dotrzeć do jak najszerszego grona czytelników. Łączny koszt: 2 ogłoszenia prasowe x 600,00 zł tj ,00 zł. sztuka 2 600, ,00 Zakup czasu antenowego w związku z spotkaniem aktywizującym społeczność wiejską do udziału w działaniach na rzecz produktu lokalnego (perspektywy i możliwości). 30 emisji x 30 sekund przed szkoleniem, aby zwrócić uwagę mieszkańców obszar LGD na realizowane wydarzenie. Łączny koszt: 1 szkolenie x 30 emisji x 16,66 zł tj. 499,80 zł w zaokrągleniu 500,00 zł. IID ,00 0,00 Rezygnacja z realizacji zadania IID6. Nagranie komunikatu radiowego w związku ze spotkaniem aktywizującym (perspektywy i możliwości). Nagranie jest odzwierciedleniem działań w pozycji IIB5 (emisja). Łączny koszt: 1 nagranie x 40,00 zł. tj. 40,00 zł - - 0,00 0,00 Rezygnacja z realizacji zadania IID7. Druk materiałów promocyjnych w związku z spotkaniem aktywizującym (perspektywy i możliwości).planowane jest opracowanie oraz druk publikacji obejmującej produkty lokalne wytwarzane na terenie działania LGD Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska z danymi o produktach oraz wytwórcach. Publikacja wydana będzie w kolorze, zawartość stron ok , w formacie C6. Wydanie publikacji jest niezbędne ponieważ na terenie działania LGD nie ma jeszcze opracowania dotyczącego lokalnie wytwarzanych produktów, które mogą stać się wizytówka regionu, zachęcać ludzi do odwiedzenia obszaru LGD Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska, stanowią jego wyróżnik. Produkty lokalne Łączny koszt: 500sztuk x 5,60 =2800 zł. sztuka 500 5, ,00 IIE1. Zakup usługi; prowadzenie i aktualizacja strony internetowej. Internet jest głównym źródłem informacji. Dlatego ważne jest, aby zamieszczać wszystkie niezbędne wiadomości dla Beneficjentów na stronie internetowej i ją aktualizować. Pozwoli to na bezpośredni dostęp do informacji. Planuje się zlecenie realizacji zadania podmiotowi zewnętrznemu (umowa zlecenie). Łączny koszt: 12 miesięcy x 200 zł tj ,00 dla jednej osoby miesiąc , ,00 umowa zlecenie IIE2. Materiały promocyjne są konieczne do promocji Lokalnej Grupy Działania. Kalkulacja kosztów: Długopisy z logotypami 800 szt. za 2,18 zł ok.1750 zł, Kubek z logotypami 500 szt. za 7,32 zł ok.3700 zł, Teczka z nadrukowanymi logotypami 500 szt. za 2,7 zł ok. 1350zł. Łączny koszt: 6800 zł. sztuka , ,00 IIE3. Torba promocyjna. Płócienna torba promocyjna jest skutecznym materiałem promocyjnym, który jest mocno eksponowany i zauważalny. Bardzo przydatna podczas organizowanych przez Stowarzyszenie spotkań, szkoleń, czy uczestnictwa w targach. Koszty niezbędne aby na szeroką skalę promować działalność LGD Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska, aby Stowarzyszenie wdrażające oś 4 Leader było rozpoznawalne wśród mieszkańców. Kalkulacja kosztów 500 szt x 3,4892 zł = 1744,60 zł sztuka 500 3, ,60 4z5

5 Smycz. Gadżet promocyjny, łatwo zauważalny, często chętnie wykorzystywany przez wiele osób, tym samym skuteczny element promujący LGD Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska, przydatny podczas spotkań, szkoleń, a także targów, w których uczestniczy LGD. Koszty niezbędne aby działalność LGD Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska, była zauważona, aby mieszkańcy obszaru rozpoznawali Stowarzyszenie wdrażające oś 4 Leader. Kalkulacja kosztów: 350 szt. x 3,3392 = 1187,06 zł. IIE4. sztuka 350 3, ,06 Budowa nowej strony internetowej Funkcjonalna, strona internetowa z możliwością zarządzania i wprowadzania zmian przez pracowników biura stowarzyszenia jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania LGD. Jest to koszt niezbędny dla zapewnienia prawidłowego realizowania zadań nałozonych na Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska w związku z realizacją projektu LEADER w ramach osi 4 PROW IIE5. usługa , ,00 Ogłoszenie w prasie o przeprowadzanym konkursie Koszt niezbędny, aby możliwe było dotarcie z informacją o przeprowadzanym konkursie do najszerszego grona mieszkańców obszaru LGD. IIE6 sztuka 2 197, ,54 Materiały promocyjne w związku z udziałem w targach. Planuje się udział w targach gmina, organizowanych przez UMWW, który pokrywa koszty udziału w targach (m. in. zakup stoiska, aranżacja stoiska). Naszym zadaniem jest prezentacja oraz udostępnienie uczestnikom targów materiałów promujących obszar objęty LSR. Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ma zamiar zwiększyć rozpoznawalność obszaru objętego LSR, jako obszaru wartego odwiedzenia, poznania. Zostaną przygotowane broszury oraz plakaty, będą one wystawiane na stoisku. Broszury będą rozdawane uczestnikom targów. Broszura stron w formacie C5w kolorze. Zawierać będzie informacje o walorach turystycznych, historycznych, przyrodniczych obszaru działania LGD. Kalkulacja kosztów dot. broszurek: za 1 szt./7 zł x 500 szt. tj ,00 zł. Plakaty będą rozdawane przedstawicielom gmin, biorących udział w targach, aby w ten sposób rozpowszechniali informację o naszym obszarze. Plakaty w kolorze w formacie 40x80 cm. Na plakacie wskazana zostanie lokalizacja grupy, zdjęcia najatrakcyjniejszych miejsc z obszar. Kalkulacja kosztów dot. plakatów: za 115 szt./3,50 zł tj. ok. 400 Łączny koszt: 3 900,00 zł IIF ,000 0,00 Nocleg dla osób delegowanych na targi. Konieczny ze względu na fakt, iż targi generalnie odbywają się w Poznaniu. Dwie osoby będą przebywały w Poznaniu przez 4 dni, konieczne jest ich zakwaterowanie. Sprawdzono ceny w kilku hotelach na terenie miasta Poznania, średnia cena zakwaterowania to 200 zł. Łączny koszt 2 osoba x 266,66zł x 3 noclegi dni tj IIF2. nocleg 6 266, ,00 Szkolenie w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych Koszt niezbędny dla zapewnienia mieszkańcom profesjonalnego doradztwa w zakresie możliwości pozyskania funduszy w ramach działa przewidzianych we wdrażaniu lokalnych strategii rozwoju. Rezygnacja z realizacji zadania IIG1 osoba , ,00 Razem ,00 5z5

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI Mierniki rzeczowe Załącznik Nr 1 do aneksu umowy przyznania pomocy nr 00023-UM1500014/09 Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) ogółem I. etap II. etap III. etap

Bardziej szczegółowo

Uwagi 1 2 3. obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD.

Uwagi 1 2 3. obowiązków. Asystent d/s promocji ma najniższą stawkę, gdyż jest zatrudniony na ½ etatu zajmuje się promocją LGD. OPIS ZADAŃ WYMIENIOWYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM Pozycja w Opis zadania lub dostawy/usługi/roboty Uzasadnienie kosztów l.p. zestawieniu Uwagi 1 2 3 4 5 1 IA1 Wynagrodzenia pracowników biura wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary.

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. I Funkcjonowanie LGD 2 3 4 5 6 7 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia 0,00. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 6 55,76 6 36 934,56 8 467,28 8 467,28.2 Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE)

KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE) OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO FINANSOWYM OPERACJI L.p Pozycja w Opis zadania lub dostawy/roboty/ usługi Uzasadnienie kosztów Uwagi zestawieniu 1 2 3 4 5 KOSZTY BIEśĄCE (ADMINISTRACYJNE)

Bardziej szczegółowo

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00.

Kwota kosztów poniesionych / rozliczonych w poprzednich etapach 3. Cena jednostkowa (w zł) Jedn. miary. miesiąc 2 367,60. osoba 200,00. I Funkcjonowanie LGD 3 4 5 7 8 9 0 Wynagrodzenia pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia. Wynagrodzenie dyrektora biura LGD miesiąc 55,7 3 934,5 8 47,8 8 47,8. Wynagrodzenie pracownika ds. organizacyjno

Bardziej szczegółowo

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach.

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. ilość/liczba umowy (zaakceptowane. ilość/liczba rozliczona poprzednich etapach. VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU 2 Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne w ramach etapu. Oznaczenie zadania / kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania jedn. miary wg

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Ilość /

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Ilość / / I. Wyszczególnienie kosztów realizacji 2 3 4 5 6 7 Funkcjonowanie LGD Wynagrodzenie dla pracowników LGD oraz inne koszty pracownicze: Wynagrodzenie- Kierownika biura M-c 3 500,00 77 600,00 38 800,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi listopad 2010 r. 1. Liczba ludności objęta LSR: Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r.

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2009 r. sporządzony dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego 1. Cel działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2009 jest: 1. promocja PROW 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku Wypełnia pracownik DIROW Numer identyfikacyjny z ARiMR terenowego Wybieramy rodzaj beneficjenta Po wyborze

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie DZIAŁANIA ZAPLANOWANE NA ROK 2010 w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Zapraszamy do składania ofert. Poniżej prezentujemy zaplanowane zadania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM W ROKU 2010. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2011 Walnego Zebrania Członków LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dn. 06.04.2011 Lubartów, dnia 16. 03. 2011 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 r.

Harmonogram realizacji Planu komunikacji w 2016 r. Harmonogram Planu komunikacji w r. Cel komunikacji: poinformowanie mieszkańców LGD, potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania pomocy oraz typach operacji, na których

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie OPIS DZIAŁAŃ do realizacji od stycznia 2012 do czerwca 2012 w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 3 do Wniosku o płatność do umowy Nr L/02/071/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowany http://www.daleszyce.pl/leader) w dniu: 14,04,2007 PROJEKT ZESTAWIENIA RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary. miesiąc 2 527,98 6 / I Wynagrodzen pracowników LGD, członków Rady i inne świadczenia ponsionych / planowanych do ponsnia w związku z realizacją 8 9 0 86 9,07 46 3,46 40 60,6. Wynagrodzen Dyrektora biura LGD msiąc 6 59,76

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

I. DANE BENEFICJENTA. Numer identyfikacyjny. Numer umowy. Oznaczenie wniosku nadane przez LGD. Nazwa beneficjenta. Adres beneficjenta

I. DANE BENEFICJENTA. Numer identyfikacyjny. Numer umowy. Oznaczenie wniosku nadane przez LGD. Nazwa beneficjenta. Adres beneficjenta ANKIETA MONITORUJĄCA z realizacji operacji w zakresie działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013. data i miejscowość. podpis pracownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę I. ORGANIZATOR zwane dalej Organizatorem II. III. CEL KONKURSU Celem Konkursu jest: 1) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR

I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR I. Procedura oceny zgodności operacji z LSR 1. Ogłoszenie o naborze wniosków. 1.1. W terminie co najmniej 44 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2008 rok

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2008 rok ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 2013 dla Województwa Mazowieckiego Plan na 2008 rok Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Załącznik nr 5. Plan komunikacji Plan komunikacji na lata 016-03 CELE DZIAŁAŃ KOMUNIKACYJNYCH (NUMERACJA PONIŻSZYCH CELÓW JEST ZGODNA Z KOLUMNĄ CEL PONIŻSZEJ TABELI) 1. Tworzenie pozytywnego wizerunku

Bardziej szczegółowo

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

m-c 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VI. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH ETAPU 4 Mierniki rzeczowe Koszty kwalitlkowalne w ramach etapu: Oznaczenie zadania/ kosztu Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania jedn. miary ilość/liczba

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008

ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 26/295/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8.04.2008r. ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania Koszty rodzajowe

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ul. Ogrodowa Debrzno tel

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej ul. Ogrodowa Debrzno tel 1. Kampania informująca o rozpoczęciu wdrażania LSR oraz o możliwościach otrzymania dofinansowania (lokalna prasa, radio, Internet, kontakt bezpośredni z zainteresowanymi) 2. Kampania informacyjna o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN W LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PERŁA JURY Nazwa Rozdziału w LSR ROZDZIAŁ V. CELE I WSKAŹNIKI. Wskaźnik produktu - Liczba wybudowanych, przebudowanych, remontowanych,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 Obejmujący okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 1. Cele działań sporządzony dla Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2014 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: Promocja PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Załącznik do Uchwały Nr 16/ZZ/2016 Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 20.10.2016r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD

Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD Załącznik nr 6 do Umowy Nr 00015-6933-UM0240015/15 z dnia 19 maja 2016 r. Opis stanowisk i zakresy obowiązków pracowników Biura LGD W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania w ramach Biura LGD Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r.

UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r. UCHWAŁA NR 2860/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 15 września 2010r. W SPRAWIE: Przyjęcie uaktualnionego Rocznego planu komunikacyjnego PROW 2007-2013 na rok 2010 sporządzonego dla Samorządu

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje,

Bardziej szczegółowo

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW. Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW. Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Działanie rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa sytuacji na lokalnym runku pracy Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW na 2014 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2014 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe Załącznik nr 5. Plan komunikacji Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe 1. Wstęp W okresie programowania 2007 2013 Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe wykonywało obowiązek

Bardziej szczegółowo

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00

RAZEM , ,00 - wynajem pomieszczeń - koszt wynajmu pomieszczeń ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/317/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2009 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2009 Lp. Projekty Zakres działania

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Małe projekty Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Pierścień Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2016 z dnia 16.06.2016 r. Walnego Zebrania Członków Załącznik nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016 2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii

Bardziej szczegółowo

zadania poprzednich Ilość / Jedn. jednostkowa w tym planowana do poniesienia w ramach miary liczba ogółem etapach 3 (w zł) 11 Funkcjonowanie LGD

zadania poprzednich Ilość / Jedn. jednostkowa w tym planowana do poniesienia w ramach miary liczba ogółem etapach 3 (w zł) 11 Funkcjonowanie LGD / I Wyszczególnienie kosztów realizacji Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywanych planowanych do poniesienia w związku z realizacją 3 0 Funkcjonowanie LGD Podróż i pobyt członków organów

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Procedura wyboru została szczegółowo opisana w tym rozdziale oraz w załączniku nr 1 dołączonym do niniejszej Strategii: Regulamin Pracy Rady. Do Regulaminu Pracy Rady

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Gryfino, 14 listopad 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W TRYBIE POZAUSTAWOWYM Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA

PLAN KOMUNIKACJI NA LATA Załącznik nr 6 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 PLAN KOMUNIKACJI NA LATA 2016 2023 Wprowadzenie Komunikacja na linii Społeczność Lokalna jest podstawowym warunkiem efektywnego wdrożenia działań

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2010 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2010 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Plan Komunikacyjny PROW 2007 2013 określa strategię informowania i promocji Programu w Województwie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY. A. Zależność służbowa: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Podlega bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia B. Zakres obowiązków: KARTA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w

ETAPU. Kwota kosztów planowanych do poniesienia w związku z realizacją zadania Suma kosztów Wyszczególnienie kosztów realizacji zadania rozliczonych w XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH Wyszczególnienie kosztów realizacji rozliczonych w lość / 2 Funkcjonowanie LGD Koszty osobowe 3 4 5 6 7 65 26,04 6 04,00 0 6 04,3 65 063,3. wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/23/2017 Zarządu Stowarzyszenia LYSKOR z dnia 14 września 2017 r. OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCY PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2014 (pierwsza

Bardziej szczegółowo

Specjalista do spraw zarządzania projektami

Specjalista do spraw zarządzania projektami KARTA STANOWISKA PRACY Załącznik nr 6 do umowy ramowej Specjalista do spraw zarządzania projektami A. Zależność służbowa: Podlega bezpośrednio Kierownikowi Biura B. Zakres obowiązków: 1) prowadzenie bieżących

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 (trzecia

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 43 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W-_43 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak sprawy (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU

Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Załącznik 6.1 BUDŻET PROJEKTU Kategoria wydatku Koszty kwalifikowalne (EUR) Wnioskodawca Koszty kwalifikowalne (EUR) Partner krajowy projektu Razem ( 4=2+3) Uzasadnienie planowanych wydatków w powiązaniu

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi

Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Giełczwi W celu efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich i zapewnienia profesjonalnej realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz organizacja wymiany doświadczeń i know - how 7.2. Propozycja działań obowiązkowych i fakultatywnych z wykazaniem ich kosztu realizacji -2009 r. Działania Planowana realizacja Koszt 1. Identyfikacja i analiza dobrych praktyk III Mazowiecki Kongres

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2017 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - PRZYJAZNE MAZOWSZE Lp Nazwa zadania Narzędzia komunikacji wraz z opisem Miejsce realizacji [gmina] Grupa docelowa Czy grupa

Bardziej szczegółowo

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

IV kwartał 2007 rok. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. telefonii komórkowej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych IV kwartał 2007 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ŚLĄSKIE CENTRUM SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZA OKRES 01.01.2007 31.12.2007 WYDATKI NA PODSTAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD - ZIEMIA ZAMOJSKA ZALECENIA OGÓLNE 1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/160/2006 o dofinansowanie projektu (opublikowa: www.lgdgniazdo.pl) w dniu:19 maja 2008 ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD 1. Wnioskodawca 1.1 Pełna nazwa/ imię i nazwisko 1.2. Adres 2. Tytuł projektu 3. Zgodność operacji z celem ogólnym zawartym w LSR Należy wskazać, czy projekt będzie realizował cel ogólny, poprzez wstawienie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/009/2006 o dofinsowanie projektu www.krairawki.eu 14.03.2008r. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Koordynator ds. kadrowych i komunikacji społecznej Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań

Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Załącznik do Uchwały Nr //05 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań z dnia 8 grudnia 05 roku Ramowy plan szkoleń dla pracowników i członków organów Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%.

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 60%. Załącznik 1 do uchwały Nr V/3/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz - Podhale z 7 grudnia 2016 roku Kryteria wyboru operacji własnych oraz zasady przyznawania punktów

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/12/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry z dnia 28.12.2015 r. Przez projekt zgodny z LSR rozumie się projekt, który: zakłada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia

OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia OGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Dolina Karpia działająca na terenie gmin: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice, Zator informuje,

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Plan wg umowy Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność do umowy L/02/018/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.spisz.org.) w dniu 10.04.2008rr. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu

Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady. Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania - Dobre Inicjatywy Regionu Procedury oceny projektów według przyjętego Regulaminu Rady Regulamin Rady (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2009 Walnego Zebrania z dnia 03.06.2009r.) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie OPIS DZIAŁAŃ do realizacji w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Zapraszamy do składania ofert. Poniżej prezentujemy zaplanowane zadania do realizacji

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka Dyrektor Biura Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka 1. Dyrektor Biura PLGR podlega bezpośrednio Zarządowi PLGR. 2. W czasie urlopu wypoczynkowego, choroby lub innej nieobecności zastępstwo

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu

Informacja o planowanym do wykonania zadaniu Informacja o planowanym do wykonania zadaniu Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, z siedzibą w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, informuje o planowanych do wykonania zadaniach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata

Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata Perspektywa rozwoju obszaru z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 68/858/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 września 2008 roku ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ RPO NA ROK 2008 Lp. Projekty Zakres działania

Bardziej szczegółowo

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie

PROW_431/3/z 1 z 16 XV. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH ETAPU ,03. Koszty osobowe i posrednie XV. SZCZEGÓŁOWY OPS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALZACJ W RAMACH 1 Wyszczególnienie kosztów realizacji lość / Funkcjonowanie LGD 3 1 Koszty osobowe i posrednie 14 73, 7 13,03 7 03,5 1.1 Dyrektor Biura 7 330,75

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 05/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania

Ogłoszenie nr 05/2016. Żuławska Lokalna Grupa Działania Ogłoszenie nr 05/2016 Nowy Dwór Gdański, 25.09.2016 r. ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 11 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo