Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ATMOTERM S.A. Zarządzanie informacjami IUCLID / REACH IT a zarządzanie ryzykiem Elżbieta Płuska ATMOTERM S.A. Czym jest ryzyko? Ryzykiem dla każdej firmy w konkretnej branży jest takie zjawisko, które może firmie przeszkodzić w osiągnięciu celów biznesowych 1

2 Cel biznesowy firmy? REACH Identyfikacja/obszary ryzyk/hierarchizacja Nr ryzyka 1.1 Opis Ilość substancji Koszt (K) 3 Prawdopodobień stwo (P) OBSZAR 1: Reach Rejestracja substancji do Mg 3 Istotność (I) 9 Y = 1 (do ) Y = 2 ( ) Y = 3 ( ) Y = 4 (powyżej ) X = 1 (mało prawdop odobne) 1 (1.4) 2 (1.6, 2.7) 3 (1.7) 4 (1.10, 3.1) 1.2 X = 2 (może się wydarzy) 2 (2.4) 4 (1.2, 1.5, 1.8, 4.2) 6 (1.3, 1.11, 2.3, 2.9, 2.10, 3.2, 4.1) 8 (1.9) Parametry rejestracji X = 3 X = 4 OBSZAR (bardzo 2: Reach (pewne) Pozyskiwanie surowców (importer) prawdopod obne) 3 6 (2.5, 2.8) 9 (1.1, 1.12, 2.1, 2.2, 2.6)

3 Skutki braku zarządzania ryzykiem Wymogi prawne Skutki biznesowe REACH IT REACH IT oznacza dwa systemy: baza danych Główne narzędzie rejestracji dla przemysłu. Pomocne do tworzenia dossier. Centralna baza danych wszystkich wniosków (agencja) REACH IT - centralny system IT Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów wspomagający wdrożenie przepisów REACH: umożliwia przedłożenie i skonsultowanie informacji przez przemysł centralna baza danych wszystkich informacji niezbędnych do zarządzania systemem (REACH-IT database): identyfikacja i status dossier, decyzji, umożliwia rozpowszechnianie i publikowanie danych nie zastrzeżonych na stronie internetowej Agencji 3

4 Przepływ danych w : Przemysł Agencja Państwa członkowskie Firma Firma Firma Administrator REACH IT System pracy (Centralna baza danych) Publiczna baza danych IUCLID 5 Przeglądarka strony (dostęp publiczny) IUCLID jest systemem IT (oprogramowanie i baza danych), który jest stosowany do rejestrowania substancji 4

5 Model danych w : Wykaz EC (do odczytu) Substancja wzorcowa Substancja (zestaw danych) Osoba prawna (właściciel) Skład Zawartość / Zanieczyszczenia / Dodatki miejsce Wynik badania Konsorcja Importer Producent 5

6 Identyfikacja substancji: EC Inventory EINECS: ELINCS: NLP-list Reference substance inventory Substance dataset 6

7 CASE 1: Substancja dostępna CASE 2: Substancja nie znaleziona 7

8 Dane o substancjach w Section 0: Related information Section 1: General substance information Section 2: Classification and labelling Section 3: Manufacture, use and exposure Section 4: Physical and chemical properties Section 5: Environmental fate and pathways Section 6: Ecotoxicological information Section 7: Toxicological information Section 8: Analytical methods Section 9: Residues in food and feedingstuffs Section 10: Effectiveness against target organisms Section 11: Guidance on safe use Section 12: Literature search Section 13: Assessment reports 8

9 9

10 Inteligentne zarządzanie informacją PODSTAWOWE POJĘCIA Dane Informacja Wiedza Bazy, statystyki, opinie, przewidywania zabrane z różnych wewnętrznych i zewnętrznych źródeł UCLID5 Dane interpretowane w kontekście określonego celu Wiedza jest to zdolność do wykonywania określonych zadań w oparciu o posiadaną informację Dane bez kontekstu są szumem Jak wykorzystać 1. Zebranie wszystkich dostępnych danych 2. Porównanie dopasowanie zebranych danych z danymi właściwymi w referencyjnych zbiorach danych Annex I data (67/548/EU) Dane zawarte w IUCLID 4 / Dane i wnioski studialne z opracowań referencyjnych Inne bazy danych, źródła informacji, Analityczne połączenie danych wymaganych przez REACH z danymi dostępnymi w narzędziach IT REACH 4. Ustalenie ścieżek wymiany informacji i ich zakresu dla przedmiotowych danych Identyfikacja : IUPAC name, CAS, EINECS, ELINCS, EU index, SMILES notation, other..., Polymer or not, REACH exemption flags, Origin information : out EU, in EU, Role in the supply chain : Imported, produced, distributed, downstream used, CMR data, roduct status : Intermediate, phase-in substance, 10

11 Jak wykorzystać 4. Zdefiniowanie parametrów i kryteriów w celu utworzenia naszej listy REACH - odrzucenie danych nie podlegających rejestracji - relacje różne produkty jedna substancja REACH - utworzenie listy wstępnej rejestracji - określenie i obliczenie wielkości tonażu- ścieżek rejestracji 5. Wstępna analiza danych z naszej listy wzgl. listy substancji REACH - utworzenie formalnej jednostki LEO i LEOX (IUCLID) - UUID : utworzenie kodu substancji wg. IUCLID5 - zdefiniowane minimum danych dla rejestracji wstępnej - zdefiniowanie danych referencyjnych i dokumentów scenariusze zagrożeń, raporty bezpieczeństwa, Jak wykorzystać 6. Wprowadzanie danych - dodanie danych do listy substancji zinwentaryzowanych - dodanie użytkownika/klienta do listy - dodanie wykorzystania i sposób korzystania substancji dla naszej bazy i relacji ich z produktami i dalszymi użytkownikami 7. Utworzenie/weryfikacja standardowych dokumentów templates : - rejestracji wstępnej - MSDS zgodnego z REACH! - CSR raport bezpieczeństwa - ES - scenariusze zagrożeń - SDS karty charakterystyk - rejestracyjne i autoryzacyjne dossiers 8. IUCLID5 użytkownicy - Synchronizacja danych z IUCLID5 - dossier rejestracyjne (XML format) 9. Zarządzenie obiegiem dokumentów, aktualizacją - rodzaj, zakres, odpowiedzialności, terminy, status: rejestracyjny statuts i autoryzacji, wersje dokumentów, 11

12 Jak wykorzystać 10. Instalacja narzędzi komunikacyjnych REACH IT - Synchronizacja REACH IT z syst. wewnętrznymi ERP,, (outlook), - Wymiana danych w forach - SIEF data - Exchange USE and SDS (web based, SharePoint applications, ) - XML file handling - IUCLID5 System dostępny na licencji Agencji Dwie wersje: sieciowa i samodzielna Potrzebne specjalne oprogramowanie: - Open Source (PostgreSQL, Tomcat) - Płatne (Oracle) Wymagania sprzętowe: - Software - JRE 5.0 (Version 1.5.0_06 and above), - Acrobat Reader - Microsoft Windows 2000 or XP - Hardware - Mininmal: 512MB RAM, 1GHz CPU clock rate - Recommended: 1GB+ RAM, 2GHz+ CPU clock rate 12

13 IUCLID5 Inne narzędzia IT Poza IUCLID i REACH IT planowane jest wprowadzenie innych narzędzi: - Scenariusze Narażenia - Raport Bezpieczeństwa Chemicznego i Ocena Bezpieczeństwa Chemicznego Narzędzia te są w projekcie RIP zadanie III - analiza do końca 2007, faza tworzenia

14 Rodzące się problemy i pytania Brak danych dotyczących polskich producentów chemikaliów w bazie ESIS (IUCLID) - dane tylko o producentach z UE-15 Brak jednej internetowej, bazy danych substancji, produktów i wyrobów oraz producentów na szczeblu krajowym- konieczność korzystania z wielu baz, europejskich Brak systemowych rozwiązań komunikacyjnych w łańcuchach dostaw: producenci, importerzy, dalsi użytkownicy i dystrybutorzy Brak możliwości tworzenia konsorcjów problemy i potrzeby biegłość w obsłudze różnych baz danych wybiórcze i właściwe filtrowanie informacji analiza i ocena danych, informacji z różnych źródeł bezpieczeństwo i jakość danych przygotowanie odpowiednich formatów dokumentów źródłowych wielość SIEF-ów automatyczny przydział z systemu po rejestracji wstępnej (dla każdej substancji) obowiązkowy udział w każdym która mnie dotyczy językowe na międzynarodowych forach, umiejętności negocjacyjne- wymiana danych 14

15 Strona trzecia Czy i jak korzystać z pomocy konsultantów? Jak przeprowadzić firmę przez procedury REACH? Zgodnie z art. 4 REACH Każdy producent, importer lub w stosownych przypadkach - dalszy użytkownik może, zachowując pełną odpowiedzialność za wypełnienie obowiązku ciążącego na nim na mocy niniejszego rozporządzenia, wyznaczyć będącego stroną trzecią przedstawiciela do celów wszystkich działań podejmowanych na mocy art. 11, art. 19, tytułu III oraz art. 52 Zarządzanie informacją KOORDYNATOR REACH Przemysł Agency / MS System 3 System 2 System 1 Health, Safety and Environment SDS System HSE System ES / CSA / CSR System System Substance database Substance Inventories Web Interface Public database REACH-IT Workflow System Substance Inventories Dossier monitoring database System Substance database Substance Inventories 15

16 Koordynator REACH W czym może pomóc: w zarządzaniu projektem (ryzykiem) w pozyskiwaniu niezbędnych informacji w rejestracji wstępnej i pełnej (np. poprzez IUCLID5) w bieżących kontaktach z Europejską Agencją do spraw Chemikaliów w Helsinkach w aktywnym działaniu na Forach Wymiany Informacji o Substancjach Możesz dokonać wyboru Zarządzaj ryzykiem Zarządzaj (szansą) kryzysem 16

17 Dziękuję za uwagę Elżbieta Płuska Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu ATMOTERM S.A. ul. Łangowskiego 4 tel.: Opole fax: POLSKA 17

Poradnik dotyczący udostępniania danych

Poradnik dotyczący udostępniania danych Poradnik dotyczący udostępniania danych 1 POR Poradnik dotyczący udostępniania danych wersja 2.0 kwiecień 2012 r. 2 Poradnik dotyczący udostępniania danych INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach

Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Poradnik dotyczący wymagań dla substancji w wyrobach Maj 2008 Wytyczne dotyczące wdrożenia systemu REACH INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące systemu REACH, wyjaśniające wynikające

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 49 60

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 49 60 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 299 (70), 49 60 Ludosław Drelichowski ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII BUSINESS INTELLIGENCE W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Jak dokumentować informacje z badań in vitro Poradnik praktyczny 1. Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r.

Jak dokumentować informacje z badań in vitro Poradnik praktyczny 1. Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. Jak dokumentować informacje z badań in vitro Poradnik praktyczny 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. 2 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. INFORMACJA PRAWNA Informacje zawarte w niniejszym poradniku

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia 20-letniego okresu budżetowania zadaniowego i aktualne działania rozwojowe w Krakowie (projekt MJUP)

Doświadczenia 20-letniego okresu budżetowania zadaniowego i aktualne działania rozwojowe w Krakowie (projekt MJUP) Menedżerskie zarządzanie w administracji samorządowej Doświadczenia 20-letniego okresu budżetowania zadaniowego i aktualne działania rozwojowe w Krakowie (projekt MJUP) Piotr Wierzchosławski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo