UCHWAŁA NR 737/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 737/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 737/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 23 LISTOPADA 2011 r. W SPRAWIE: zmiany uchwały 625/11 z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3008/10 z dnia 01 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST nr WND- RPSW /10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata NA PODSTAWIE: art. 60 lit. a rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) Nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z r., str. 25); art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.); art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.). uchwala się, co następuje: 1 Zatwierdza się aneks nr UDA-RPSW /10-03 do Warunków nr UDA- RPSW /10 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Społeczeństwa Informacyjnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO GRZEGORZ ŚWIERCZ

2 Załącznik do uchwały Nr 737/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały 625/11 z dnia 12 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały 3008/10 z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST nr WND- RPSW /10 w ramach Działania nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Aneks nr UDA-RPSW /10-03 do Warunków nr UDA-RPSW /10-00 realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata Tytuł Projektu: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST 1 Numer: WND-RPSW /10 Oś Priorytetowa: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu 2 Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 3 Za realizację Projektu odpowiedzialny(a) jest Województwo Świętokrzyskie z siedzibą Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; NIP: ; REGON: W związku z koniecznością wprowadzenia rachunków bankowych partnerów projektu, 1 punkt 12 a, Warunków nr UDA-RPSW /10-00 przyjętych uchwałą nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010, otrzymuje 1 Należy wpisać pełny tytuł projektu, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. 2 Należy wpisać numer oraz pełną nazwę Osi priorytetowej RPOWŚ na lata Należy wpisać właściwy numer i nazwę Działania. 4 Należy wpisać pełną nazwę i adres siedziby jednostki/podmiotu odpowiedzialnej(go) za realizację projektu, a gdy posiada, to również NIP, REGON.

3 brzmienie: 12 a) Rachunku bankowym partnera projektu należy przez to rozumieć rachunki bankowe: 1) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Baćkowice z siedzibą: Baćkowice 84; Baćkowice; powiat opatowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim o. Baćkowice; 2) nr nazwa i adres Partnera Gmina Bałtów z siedzibą: Bałtów 32; Bałtów; powiat ostrowiecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Ostrowiec Świętokrzyski; 3) nr nazwa i adres Partnera Gmina Bejsce z siedzibą: Bejsce Bejsce; powiat kazimierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Bejsce; 4) nr nazwa i adres Partnera Gmina Bieliny z siedzibą: ul. Partyzantów 17; Bieliny; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach; 5) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Bliżyn z siedzibą: ul. Kościuszki 79a; Bliżyn; powiat skarżyski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Suchedniów o. Bliżyn; 6) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Bodzechów z siedzibą: ul. Mikołaja Reja10; Bodzechów; powiat ostrowiecki; prowadzony 7) nr nazwa i adres Partnera Gmina Bodzentyn z siedzibą: ul. Suchedniowska 3; Bodzentyn; powiat kielecki prowadzony w PKO BP o.1 Kielce; 8) nr nazwa i adres Partnera Gmina Bogoria z siedzibą: ul. Opatowska 13; Bogoria; powiat staszowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Staszów o. Bogoria; 9) nr nazwa i adres Partnera Gmina Brody z siedzibą: ul. Stanisława Staszica 3; Brody; powiat starachowicki; prowadzony w ING Bank Śląski o. Starachowice; 10) nr nazwa i adres Partnera Powiat Buski z siedzibą: ul. Mickiewicza 15; Busko Zdrój; prowadzony w Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój; 11) nr nazwa i adres Partnera Gmina Busko Zdrój z siedzibą: ul. Mickiewicza 10; BuskoZdrój; powiat buski; prowadzony w BPH SA Kraków; 12) nr nazwa i adres Partnera Gmina Chęciny z siedzibą: Pl. 2 Czerwca 4; Chęciny; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Kielce o. Chęciny; 13) nr nazwa i adres Partnera Gmina Chmielnik z siedzibą: Plac Kościelny 5; Chmielnik; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Chmielnik; 14) nr nazwa i adres Partnera Gmina Czarnocin z siedzibą: Czarnocin 100; Czarnocin; powiat kazimierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Busko-Zdrój; 15) nr nazwa i adres Partnera Gmina Ćmielów z siedzibą: ul. Ostrowiecka 40; Ćmielów; powiat ostrowiecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Ożarów o. Ćmielów;

4 16) nr nazwa i adres Partnera Gmina Daleszyce z siedzibą: Plac Staszica 9; Daleszyce; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno w Daleszycach; 17) nr nazwa i adres Partnera Gmina Dwikozy z siedzibą: ul. Spółdzielcza 15; Dwikozy; powiat sandomierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Sandomierz o. Dwikozy; 18) nr nazwa i adres Partnera Gmina Działoszyce z siedzibą: ul. Skalbmierska 15; Działoszyce; powiat pińczowski; prowadzony w Krakowski Bank Spółdzielczy; 19) nr nazwa i adres Partnera Gmina Fałków z siedzibą: ul. Przedborska 2; Fałków; powiar konecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Przedborzu; 20) nr nazwa i adres Partnera Gmina Gnojno z siedzibą: Gnojno145; Gnojno; powiat buski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Szydłów; 21) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Gowarczów z siedzibą: Plac XX-lecia 1; Gowarczów; powiat konecki; prowadzony 22) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Górno z siedzibą: Górno 169; Górno; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Daleszyce o. Górno; 23) nr nazwa i adres Partnera Gmina Imielno z siedzibą: ul. Cmentarna 7; Imielno; powiat jędrzejowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Jędrzejów ; 24) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Iwaniska z siedzibą: ul. Rynek 3; Iwaniska; powiat opatowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Staszowie o. Iwaniska; 25) nr nazwa i adres Partnera Powiat Jędrzejowski z siedzibą: ul. 11 Listopada 83; Jędrzejów; powiat jędrzejowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Jędrzejów; 26) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Jędrzejów z siedzibą: ul. 11 Listopada 33; Jędrzejów; powiat jędrzejowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Kielcach o. w Jędrzejowie; 27) nr ; nazwa i adres Partnera Powiat Kazimierski z siedzibą: ul. T. Kościuszki 12; KazimierzaWielka; powiat kazimierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy o. Kazimierza Wielka; 28) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Kazimierza Wielka z siedzibą: ul. T. Kościuszki 12; KazimierzaWielka; powiat kazimierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Kielcach;; 29) nr ; nazwa i adres Partnera Powiat Kielecki z siedzibą: Al. IX Wieków Kielc 3; Kielce; powiat m. Kielce; prowadzony w Bank Spółdzielczy II o. Kielce; 30) nr nazwa i adres Partnera Gmina Kije z siedzibą: Kije 16; Kije; powiat pińczowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Pińczów; 31) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Klimontów z siadzibą: ul. Zysmana 1; Klimontów; powiat sandomierski; prowadzony

5 32) nr nazwa i adres Partnera Gmina Koprzywnica z siedzibą: ul. 11 Listopada 88; Koprzywnica; powiat sandomierski; prowadzony w Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec Zdrój o. Koprzywnica; 33) nr nazwa i adres Partnera Powiat Konecki z siedzibą: ul. Staszica 2; Kińskie; powiat konecki; prowadzony w Polska Kasa Opieki SA I O. Kielce; 34) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Krasocin z siedzibą: ul.macierzy Szkolnej 1; Krasocin; powiat włoszczowski; prowadzony 35) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Kunów z siedzibą: ul. Warszawska 45b; Kunów; powiat ostrowiecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim; 36) nr nazwa i adres Partnera Gmina Lipnik z siedziba: Lipnik 20; Lipnik; powiat opatowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Kielce o. Obrazów; 37) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Łączna z siedzibą: Kamionki 60; Łączna; powiat skarżyski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Suchedniów; 38) nr nazwa i adres Partnera Gmina Łagów z siedzibą: ul. Iwańska 11; Łagów; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Ostrowiec Świętokrzyski; 39) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Łubnice z siedzibą: Łubnice 66a; Łubnice; powiat stawzowski; prowadzony w Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o. Łubnice; 40) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Łoniów z siedzibą: Łoniów 56; Łoniow; powiat sandomierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o. Łoniów; 41) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Łopuszno z siedzibą: ul. Konecka 12; Łopuszno; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Łopusznie; 42) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Małogoszcz z siedzibą: ul. Jaszowskiego 3a; Małogoszcz; powiat jędrzejowski; prowadzony 43) nr nazwa i adres Partnera Gmina Masłów z siedzibą: ul. Spokojna 2; Masłów; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Kielce; 44) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Michałów z siedzibą: Michałów 115; Michałów; powiat pinczowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Pińczowie; 45) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Miedziana Góra z siedzibą: ul. Urzędnicza18; MiedzianaGóra; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Kielcach o. Miedziana Góra; 46) nr nazwa i adres Partnera Gmina Mirzec z siedzibą: Mirzec Stary 9; Mirzec; powiat starachowicki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Wąchock; 47) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Mniów z siedzibą: ul. Centralna 9; Mniów; powiat kielecki; prowadzony

6 48) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Morawica z siedzibą: ul. Kielecka 38; ; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy o Morawica; 49) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Moskorzew z siedzibą: Moskorzew 42; Moskorzew; powiat włoszczowski; prowadzony 50) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Nagłowice z siedzibą: ul. Mikołaja Reja 9; Nagłowice; powiat jędrzejowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Kielcach; 51) nr nazwa i adres Partnera Gmina Nowa Słupia z siedzibą: ul. Rynek 15; NowaSłupia; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Ostrowiec Świętokrzyski; 52) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Nowy Korczyn z siedzibą: ul. Krakowska 1; NowyKorczyn; powiat buski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Kielce o/n. Korczyn; 53) nr nazwa i adres Partnera Gmina Obrazów z siedzibą: Obrazów 84; Obrazów; powiat sandomierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Kielce; 54) nr nazwa i adres Partnera Gmina Oksa z siedzibą: ul.włoszczowska 22; Oksa; powiat jędrzejowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Kielce; 55) nr nazwa i adres Partnera Gmina Oleśnica z siedzibą: ul. Nadstawie 1; Oleśnica; powiat staszowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Kraków o. Oleśnica; 56) nr nazwa i adres Partnera Powiat Opatowski z siedzibą: ul. Sienkiewicza 30; Opatów; powiat opatowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Kielce; 57) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Osiek z siedzibą: ul. Rynek 1; Osiek; powiat staszowski; prowadzony w Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju; 58) nr nazwa i adres Partnera Powiat Ostrowiecki z siedzibą: ul. Iłżecka 34; Ostrowiec Świętokrzyski; powiat ostrowiecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Ostrowiec Świętokrzyski; 59) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Ostrowiec Świętokrzyski z siedzibą: ul. Głogowskiego 3/5; Ostrowiec Świętokrzyski; powiat ostrowiecki; prowadzony w PKO BP S.A.; 60) nr nazwa i adres Partnera Gmina Pacanów z siedzibą: ul. Radziwiłłówka 2; Pacanów; powiat buski; prowadzony w Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec Zdrój o. Pacanów; 61) nr nazwa i adres Partnera Gmina Pawłów z siedzibą: Pawłów 56; Pawłów; powiat starachowicki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Starachowice; 62) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Piekoszów z siedzibą: ul. Częstochowska 66a; Piekoszów; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Łopusznie; 63) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Pierzchnica z siedzibą: ul. 13 Stycznia 6; Pierzchnica; powiat kielecki; prowadzony w PKO BP;

7 64) nr nazwa i adres Partnera Powiat Pińczowski z siedzibą: ul. Zacisze 5; Pińczów powiat pińczowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Pińczów; 65) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Pińczów z siedzibą: ul. 3-go Maja 10; Pińczów; powiat pińczowski prowadzony w ING BANK ŚLĄSKI SA; 66) nr nazwa i adres Partnera Gmina Połaniec z siedzibą: ul. Ruszczańska 27; Połaniec; powiat staszowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Połaniec; 67) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Radoszyce z siedzibą: ul. Żeromskiego 28; Radoszyce; powiat konecki; prowadzony 68) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Radków z siedzibą: Radków 99; Radków; powiat włoszczowski; prowadzony 69) nr nazwa i adres Partnera Gmina Raków z siedzibą: ul. Ogrodowa 1; Raków; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Szydłów o. Raków; 70) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Rytwiany z siedzibą: ul. Staszowska15; Rytwiany; powiat staszowski; prowadzony w PKO SA; 71) nr nazwa i adres Partnera Gmina Sadowie z siedzibą: Sadowie 86; Sadowie; powiat opatowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Kielce o. Opatów filia Sadowie; 72) nr nazwa i adres Partnera Powiat Sandomierski z siedzibą: ul. Mickiewicza 34; Sandomierz; powiat sandomierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Sandomierz; 73) nr nazwa i adres Partnera Miasto Sandomierz z siedzibą: Pl. Poniatowskiego 3; Sandomierz; powiat sandomierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Sandomierz; 74) nr nazwa i adres Partnera Gmina Secemin z siedzibą: ul. Struga 2; Secemin; powiat włoszczowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Koniecpol; 75) nr nazwa i adres Partnera Gmina Sędziszów z siedzibą: ul. Dworcowa 20; Sędziszów; powiat jędrzejowski; prowadzony w Bank PKO SA Jędrzejów; 76) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Skalbmierz z siedzibą: ul. Kościuszki 1; Skalbmierz; powiat kazimierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Proszowicach; 77) nr ; nazwa i adres Partnera Powiat Skarżyski z siedzibą: ul. Konarskiego 20; Skarżysko Kamienna; powiat skarżyski; prowadzony w Getin Noble Bank SA I POK Skarżysko- Kamienna; 78) nr nazwa i adres Partnera Gmina Skarżysko-Kamienna z siedzibą: ul. Sikorskiego 18; Skarżysko Kamienna; powiat skarżyski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Suchedniów; 79) nr nazwa i adres Partnera Gmina Skarżysko Kościelne z siedzibą: ul. Kościelna 2a; Skarżysko Kościelne; powiat skarżyski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Wąchock;

8 80) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Słupia Jędrzejowska z siedzibą: Słupia 257; Słupia Jędrzejowska; powiat jędrzejowski; prowadzony 81) nr nazwa i adres Partnera Gmina Słupia Konecka z siedzibą: Słupia 30a; Słupia; powiat konecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Łopuszno; 82) nr nazwa i adres Partnera Gmina Smyków z siedzibą: Smyków 91; Smyków; powiat konecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Kielce o. Smyków; 83) nr nazwa i adres Partnera Gmina Sobków z siedzibą: Plac wolności 12; Sobków; powiat jędrzejowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Kielce; 84) nr nazwa i adres Partnera Gmina Solec Zdrój z siedzibą: ul. 1 Maja 10; Solec Zdrój; powiat buski; prowadzony w Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój; 85) nr ; nazwa i adres Partnera Powiat Starachowicki z siedzibą: ul. Borkowskiego 4; Starachowice; powiat starachowicki; prowadzony w ING BANK ŚLĄSKI SA; 86) nr nazwa i adres Partnera Gmina Starachowice z siedzibą: ul. Radomska 45; Starachowice; powiat starachowicki; prowadzony w PKO BP Ostrowiec Świętokrzyski; 87) nr nazwa i adres Partnera Powiat Staszowski z siedzibą: ul. Świerczewskiego 7; Staszów; powiat staszowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Staszów; 88) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Staszów z siedzibą: ul. Opatowska 31; Staszów; powiat staszowski; prowadzony w BGŻ SA o Staszów; 89) nr nazwa i adres Partnera Gmina Stąporków z siedzibą: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132a; Stąporków; powiat konecki; prowadzony w PKO BP Kraków o. Kielce; 90) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Stopnica z siedzibą: ul. Kościuszki 2; Stopnica; powiat buski; prowadzony 91) nr nazwa i adres Partnera Gmina Strawczyn z siedzibą: ul. Żeromskiego 16; Strawczyn; powiat kielecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy Łopuszno; 92) nr nazwa i adres Partnera Gmina Suchedniów z siedzibą: ul. Fabryczna 5 ; Suchedniów; powiat skarżyski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Suchedniów; 93) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Szydłów z siedzibą: ul. Rynek 2; Szydłów; powiat staszowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Szydłowie; 94) nr nazwa i adres Partnera Gmina Tarłów z siedzibą: Rynek 2; Tarłów; powiat opatowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Ożarów; 95) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Tuczępy z siedzibą: Tuczępy 35; Tuczępy; powiat buski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Stopnicy o. Tuczępy; 96) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Waśniów z siedzibą: ul. Rynek 24; Waśniów; powiat ostrowiecki; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Św. O. Waśniów;

9 97) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Wąchock z siedzibą: ul. Wielkowiejska 1; Wąchock; powiat starachowicki; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Wąchocku; 98) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Wiślica z siedzibą: ul. Okopowa 8; Wiślica; powiat buski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju o. Wiślica; 99) nr nazwa i adres Partnera Gmina Wilczyce z siedzibą: Wilczyce 174; Wilczyce; powiat sandomierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Sandomierz o. Wilczyce; 100) nr nazwa i adres Partnera Powiat Włoszczowski z siedzibą: ul. Wiśniowa 10; Włoszczowa; powiat włoszczowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Włoszczowa; 101) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Włoszczowa z siedzibą: ul. Partyzantów 14; Włoszczowa; powiat włoszczowski; prowadzony w PKO BP SA; 102) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Wodzisław z siedzibą: ul. Krakowska 6; Wodzisław; powiat jędrzejowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu; 103) nr ; nazwa i adres Partnera Gmina Wojciechowice z siedzibą: Wojciechowice 50; Wojciechowice; powiat opatowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o. Bidziny; 104) nr. nazwa i adres Partnera Gmina Zagnańsk z siedzibą: ul. Spacerowa 8; Zagnańsk; powiat kielecki; prowadzony 105) nr nazwa i adres Partnera Gmina Zawichost z siedzibą: ul. Żeromskiego 50; Zawichost; powiat sandomierski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Sandomierz o. Zawichost; 106) nr nazwa i adres Partnera Gmina Złota z siedzibą: Złota 109; Złota; powiat pińczowski; prowadzony w Bank Spółdzielczy Pińczów; na które przekazywane będzie dofinansowanie. 2. Pozostałe postanowienia warunków pozostają bez zmian. 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały. W imieniu Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata :..

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES 1 Busko-Zdrój 2 Gnojno 3 Nowy Korczyn 4 Pacanów 5 Solec-Zdrój 6 Stopnica 7 Tuczępy 8 Wiślica 9 Imielno 10 Jędrzejów 11 Małogoszcz 12 Nagłowice 13 Oksa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy

Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy Załącznik 1g do SIWZ (Załącznik 4 do Umowy) - Wykaz rzeczowo-ilościowy Lp 1 Gmina Baćkowice do 10 000 1 1 0 6 6 6 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 Gmina Bałtów do 10 000 1 1 0 12 12 12 0 1 0 1 1 0 0 1 0 3 Gmina Bejsce

Bardziej szczegółowo

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto

wyszukaj wg Powiat Nazwa jednostki Identyfikator Powiat buski Gminy: Powiat buski Busko-Zdrój Powiat buski Busko-Zdrój - miasto wyszukaj wg Nazwa jednostki Identyfikator buski buski Busko-Zdrój 260101 3 buski Busko-Zdrój - miasto 260101 4 buski Busko-Zdrój - obszar wiejski 260101 5 buski Gnojno 260102 2 buski Nowy Korczyn 260103

Bardziej szczegółowo

POWIAT BUSKI. Liczba rodzin. Wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa do liczby mieszkańców. Liczba osób w rodzinach

POWIAT BUSKI. Liczba rodzin. Wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy z powodu ubóstwa do liczby mieszkańców. Liczba osób w rodzinach POWIAT BUSKI Liczba mieszkańców gminy dane statystyczne 1 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej UM BUSKO ZDRÓJ 32530 54 27 302 0,009 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej UG GNOJNO 4820 0 0 0 0,000 3

Bardziej szczegółowo

Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL

Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL Lp. GMINA JEDNOSTKA ADRES TELEFON/FAX E-MAIL Powiat buski 1. Busko-Zdrój Pomocy ul. Kościuszki 2a 28-100 Busko-Zdrój t: 41 37-84-442 f: 41 37-01-365 sekretariat@mgops.busko.pl 2. Gnojno Gnojno 145 28-114

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/357/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/357/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/357/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego 2016-2022 Na podstawie art. 9, art. 18

Bardziej szczegółowo

Wykaz Urzędów Stanu Cywilnego w świętokrzyskim. Świętokrzyskie

Wykaz Urzędów Stanu Cywilnego w świętokrzyskim. Świętokrzyskie Świętokrzyskie Buski USC Busko-Zdrój, Busko-Zdrój 28-100 Ul.Mickiewicza 10, Tel: 413705244, Fax: 413705290 USC Gnojno, Gnojno 145 28-114, Tel: 413532038, Fax: 413532038 USC Nowy Korczyn, Nowy Korczyn 28-136

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1579/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2016 r.

UCHWAŁA NR 1579/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2016 r. UCHWAŁA NR 1579/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 29 CZERWCA 2016 r. W SPRAWIE: Zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach organizowanego przez Województwo Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3106/2017r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia r.

Uchwała nr 3106/2017r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia r. Uchwała nr 3106/2017r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 17.10.2017r. w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego. NA PODSTAWIE: art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

{flv}projekt_01_internet{/flv}

{flv}projekt_01_internet{/flv} {flv}projekt_01_internet{/flv} W dniu 31 grudnia 2015 roku została zakończona realizacja projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y ŚWIĘTOKRZYSKIEGO O B W I E S Z C Z E N I E W O J E W O D Y ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o ogłoszeniu kwalifikacji wojskowej w 2016r. Na podstawie art. 32 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony

Bardziej szczegółowo

1 Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ,00 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata

1 Urząd Miasta i Gminy Ćmielów ,00 Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ćmielów na lata Lista projektów zatwierdzonych Uchwałą nr 1579/16 z dnia 29 czerwca 2016r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiegodo do dofinansowania w ramach organizowanego przez Województwo Świętokrzyskie wraz z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Smyków

Tytuł projektu. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Smyków Umowy zawarte w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL na 2011 r. (stan na dzień 08-10-2012 r.) Podziałanie 9.1.2 - "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTOW DOTACYJNYCH dla osób w wieku 29+ *

LISTA PROJEKTOW DOTACYJNYCH dla osób w wieku 29+ * LISTA PROJEKTOW DOTACYJNYCH dla osób w wieku 29+ * w ramach działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria. Wykorzystaj szansę , ,05

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria. Wykorzystaj szansę , ,05 Umowy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2011 r. (stan na dzień 09.09.2011 r.) Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - projekty systemowe

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria

Tytuł projektu. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria Umowy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2014 r. (stan na dzień 02-07-2014 r.) Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - projekty systemowe

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Kultury ul. Tarnowska 3 Nowy Korczyn

Gminny Ośrodek Kultury ul. Tarnowska 3 Nowy Korczyn Punkty bezpłatnej pomocy prawnej na terenie województwa świętokrzyskiego PUNKT SIEDZIBA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ MIASTO KIELCE BUSKI Punkt Nr 1 Punkt Nr 2 Punkt Nr 3 Punkt Nr 4 Punkt Nr 5 Punkt

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań do dofinansowania z zakresu opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) LISTA PODSTAWOWA (na podstawie złożonych wniosków)

Wykaz zadań do dofinansowania z zakresu opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) LISTA PODSTAWOWA (na podstawie złożonych wniosków) Wykaz zadań do dofinansowania z zakresu opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) LISTA PODSTAWOWA (na podstawie złożonych wniosków) Lp. Nr wniosku Data wpływu wniosku 1 W15/238 16.07.2015 Gmina

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy

Tytuł projektu. Aktywizacja bezrobotnych w Gminie Gnojno - szansą na znalezienie pracy Umowy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2015r. (stan na dzień 14-05-2015 r.) Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" - projekty systemowe

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Baćkowice 84 a 27-552 Baćkowice 015/8686215 015/8686216

Kod pocztowy. Baćkowice 84 a 27-552 Baćkowice 015/8686215 015/8686216 Imię Nazwisko Stanowsiko Nazwa jednostki Adres Alina Sitek Kierownik Aneta Czerwonka Kierownik Maria Zioło Kierownik Małgorzata Sarnecka Kierownik Zofia Nowak Kierownik Władysława Zwolińska Kierownik Beata

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. Bożena Kwapisz

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon. Bożena Kwapisz Bożena Kwapisz 692 371 437 Świętokrzyskie Starachowice Skarżysko Kielce Ostrowiec Św. Radom Szydłowiec Lipsko - m. Starachowice - mgm Wąchock - gm Brody - gm Mirzec - gm Pawłów - m.skarżysko - Kam - gm

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Instytut Geografii, Zakład Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Artykuł ukazał się w monografii: Słabińska E., Ciosek I. (red.), Rynek pracy w województwie świętokrzyskim w ujęciu historycznym, ekonomicznym i socjologicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

MINISTE RSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTE RSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTE RSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

1. Bałtów Bałtów 32/ Bejsce Bejsce Bieliny ul.śeromskiego BliŜyn ul. Kościuszki 85a

1. Bałtów Bałtów 32/ Bejsce Bejsce Bieliny ul.śeromskiego BliŜyn ul. Kościuszki 85a Załącznik nr 6 c do umowy nr... z dnia... wewnętrzne pracy placówek pocztowych oraz godziny pracy w obiektach - Wydział Operacyjny Infrastruktury w Kielcach w ramach Centrum Infrastruktury Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SIENKIEWICZA 38 25-507 KIELCE świętokrzyskie Powiat m. Kielce GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W KIELCACH

SIENKIEWICZA 38 25-507 KIELCE świętokrzyskie Powiat m. Kielce GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W KIELCACH AP EDUKACJA SIENKIEWICZA 38 25-507 KIELCE Powiat m. GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH W KIELCACH 43 27-423 Bałtów Powiat ostrowiecki Wolności 4 26-010 Bodzentyn Powiat kielecki 88 29-135 Radków Powiat włoszczowski

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego RAPORT

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego RAPORT Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego RAPORT z Ankiety ewaluacyjnej mającej na celu ocenę przydatności i efektywności szkoleń przeprowadzonych w roku 28 w ramach projektu systemowego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA Załącznik nr IIb SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.3.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE. ŚWIĘTOKRZYSKIM-2014 rok

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE. ŚWIĘTOKRZYSKIM-2014 rok INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM-2014 rok Kielce, 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Ubóstwo w Polsce... 4 2.1. Ubóstwo w województwie świętokrzyskim na tle innych regionów... 9

Bardziej szczegółowo

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZA 2016 ROK

INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZA 2016 ROK INDEKS ZAGROŻENIA UBÓSTWEM W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZA 2016 ROK Kielce, 2017 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Strona 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Ubóstwo w świętokrzyskim na

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników Świętokrzyskiej Izby Rolniczej biorących udział w szacowaniu strat na terenie województwa świętokrzyskiego Lp. Powiat Imię i Nazwisko 1. Buski Anna Szymczyk-Tometczak 2. Jędrzejowski

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 6 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/216/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 28 września 2015 r.

Kielce, dnia 6 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/216/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2878 UCHWAŁA NR XV/216/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

WYBRANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM (NTS 4 I NTS

WYBRANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM (NTS 4 I NTS Ilona Molenda-Grysa Zakład Ekonomii Politechnika Świętokrzyska w Kielcach WYBRANE WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA POZIOMIE LOKALNYM (NTS 4 I NTS 5) 1. Wprowadzenie W 1988 roku został

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKA PRZEDSIEBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE WARTOŚCI WSKAŹNIKA PRZEDSIEBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO rzestrzenne zróznicowanie wartości INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 5/2009, OLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 231 239 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B

Lista rankingowa projektów po ocenie merytoryczno-technicznej w części A i B 1. Powiat Konecki 2. Gmina Samborzec 3. Gmina Bodzechów 4. Gmina Stopnica 5. Powiat Kielecki 6. Gmina Bogoria Tytuł NOWA SZKOŁA KONECKA - Modernizacja Infrastruktury Edukacyjnej i Społeczno - Edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA RAPORT Z MONITORINGU ZA 2015 r.

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA RAPORT Z MONITORINGU ZA 2015 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2011-2016 RAPORT Z MONITORINGU ZA 2015 r. Kielce, maj 2016 r. Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II.

Bardziej szczegółowo

powiat buski powiat jędrzejowski

powiat buski powiat jędrzejowski Wykaz szkół gimnazjalnych, które zgłosiły swój udział w konkursach przedmiotowych. Powiat, na terenie którego znajduje się szkoła: Gmina, na terenie której znajduje się szkoła: 1 buski Busko- Zdrój Zbludowice

Bardziej szczegółowo

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dla rozwoju naszego regionu (SIPWŚ) Strona 1

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dla rozwoju naszego regionu (SIPWŚ) Strona 1 System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dla rozwoju naszego regionu (SIPWŚ) Strona 1 Indywidualny Projekt Kluczowy Województwa Świętokrzyskiego e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

http://sip.e-swietokrzyskie.pl

http://sip.e-swietokrzyskie.pl Indywidualny Projekt Kluczowy Województwa Świętokrzyskiego e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich Jednostek

Bardziej szczegółowo

Nazwa Instytucji Ulica Nr budynku Gimnazjum Centralna 11 Gimnazjum 88 Gimnazjum Kazimierza Wielkiego 23B Gimnazjum 59 Gimnazjum Akademickie Staffa 7

Nazwa Instytucji Ulica Nr budynku Gimnazjum Centralna 11 Gimnazjum 88 Gimnazjum Kazimierza Wielkiego 23B Gimnazjum 59 Gimnazjum Akademickie Staffa 7 Nazwa Instytucji Ulica Nr budynku Gimnazjum Centralna 11 Gimnazjum 88 Gimnazjum Kazimierza Wielkiego 23B Gimnazjum 59 Gimnazjum Akademickie Staffa 7 Gimnazjum im. Armii Krajowej w Cieszkowach 30 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ Przychodnia Rodzinna Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej NZOZ Przychodnia Rodzinna Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Wykaz Zakładów Opieki Zdrowotnej, które przystąpiły do Świętokrzyskiego Programu Szpitale i Przychodnie Przyjazne Kombatantom w województwie świętokrzyskim Placówki prowadzone przez Samorząd Województwa:

Bardziej szczegółowo

Analiza pn. Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim

Analiza pn. Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim Analiza pn. Indeks zagrożenia ubóstwem w województwie świętokrzyskim Kielce, 2014r. Spis Treści 1. Wstęp 3 2. Ubóstwo w Polsce 4 3. Indeks ubóstwa 7 4. Zakończenie...32 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

OCENA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO EVALUATION OF RURAL INFRASTRUCTURE IN SWIĘTOKRZYSKIE REGION

OCENA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO EVALUATION OF RURAL INFRASTRUCTURE IN SWIĘTOKRZYSKIE REGION INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/IV/2013, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 337 351 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi OCENA INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH RZYSTOSOWANYCH DLA OTRZEB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Lp. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Busko-Zdrój (gm.) buski 1 Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

BADANIA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

BADANIA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH Nr 4/2005, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 45 55 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Jacek Salamon BADANIA WIELOFUNKCYJNEGO ROZWOJU OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/471/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/471/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. Uchwała Nr XXVIII/471/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Możliwości tworzenia projektów edukacyjnych w ramach konkursów,

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Możliwości tworzenia projektów edukacyjnych w ramach konkursów, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Możliwości tworzenia projektów edukacyjnych w ramach konkursów, ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Grant na start

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Grant na start REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu Grant na start 1 Postanowienia ogólne 1. realizuje Projekt nr RPSW.10.04.01-26-0004/17 - Grant na start. 2. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/146/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/146/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/146/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich w Województwie Świętokrzyskim. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły 1 OK Z buski Busko-Zdrój Branżowa szkoła I stopnia BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 W BUSKU-

Bardziej szczegółowo

10 5. Intensywna terapia 5. Bioetyka 6. Prawo medyczne 7. Medycyna rodzinna - SP. ZOZ Busko

10 5. Intensywna terapia 5. Bioetyka 6. Prawo medyczne 7. Medycyna rodzinna - SP. ZOZ Busko Załącznik Nr do porozumienia w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualny praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży

Bardziej szczegółowo

Powiat GMINA Nazwa Zespołu/szkoły/przedszkola Adres szkoły/placówki

Powiat GMINA Nazwa Zespołu/szkoły/przedszkola Adres szkoły/placówki Powiat GMINA Nazwa Zespołu/szkoły/przedszkola Adres szkoły/placówki buski Busko Zdrój Szkoła Podstawowa w Widuchowej Widuchowa 28-100 Busko Zdrój buski Busko Zdrój Szkoła Podstawowa w Skotnikach Dużych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do porozumienia

Załącznik Nr 1 do porozumienia Załącznik Nr do porozumienia w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualny praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży

Bardziej szczegółowo

Liczba zdających buski Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój Język polski 129 74 69 67 67 68

Liczba zdających buski Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój Język polski 129 74 69 67 67 68 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki szkół z egzaminu gimnazjalnego 2014 Województwo świętokrzyskie Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Zdroju Grotta 3 Busko-Zdrój polski 129 74 69

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r.

Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. Uchwała Nr XVI/153/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Zdrowotnego dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2005. Na podstawie art. 102 ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2015 ROK Kielce, czerwiec 2016 rok Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja Załącznik nr 1 do Wytycznych REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu,,twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. realizuje Projekt

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA 2016 ROK Kielce, czerwiec 2017 rok 1 Opracowanie: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 4 II. Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:22:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:22:43 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.10.2016 godz. 22:22:43 Numer KRS: 0000060549 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Załącznik nr 1 do WPGO 2016-2022 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PLAN INWESTYCYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2016-2022 (projekt) Kielce 2016 1 Odpowiedzialny za przygotowanie Planu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Kwota rekomendowana z programu rządowego Radosna Szkoła. Łączna kwota dla organu prowadzącego. Lp. Organ prowadzący (nazwa) Nazwa szkoły

Kwota rekomendowana z programu rządowego Radosna Szkoła. Łączna kwota dla organu prowadzącego. Lp. Organ prowadzący (nazwa) Nazwa szkoły LISTA ORGANÓW PROWADZĄCYCH, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach wieloletniego programu rządowego pod nazwa "RADOSNA SZKOŁA" w

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny S-385 Z-159 L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny 1 OK S buski Busko-Zdrój Szkoła podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny 1 OK S buski Busko-Zdrój Szkoła podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny 1 OK S buski Busko-Zdrój Szkoła podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny 1 OK S buski Busko-Zdrój Szkoła podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny 1 OK S buski Busko-Zdrój Szkoła podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny 1 OK S buski Busko-Zdrój Szkoła podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny 1 OK S buski Busko-Zdrój Szkoła podstawowa SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA

Bardziej szczegółowo

gja pp gja pp gja pr gja pr max 40,00 40,00 śr. świętokrzyskie 24,31 16,96 liczba uczniów średnia % stanin liczba

gja pp gja pp gja pr gja pr max 40,00 40,00 śr. świętokrzyskie 24,31 16,96 liczba uczniów średnia % stanin liczba pow. buski gmina Busko-Zdrój 1 Samorządowe Gimnazjum Nr 1 w Busku Grotta 3 Busko-Zdrój 105 28,11 70,3% wysoki 69 24,83 62,1% Zdroju 2 Samorządowe Gimnazjum w Podgajach Podgaje 92A Busko Zdrój 50 22,68

Bardziej szczegółowo

Umowy zawarte w ramach Poddziałania PO KL na 2008 r.

Umowy zawarte w ramach Poddziałania PO KL na 2008 r. 1 2 3 4 Umowy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2008 r. Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spolecznej" - projekty systemowe Gmina Skarzysko-

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1.

Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1. Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami Część 1. Powiat Średni wynik Średni wynik w pkt w % w pkt w % Województwo łódzkie Język polski Matematyka Część 1 bełchatowski m. Bełchatów 14,36 71,8

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNE PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2009 POZA SIEDZIBAMI BIUR POWIATOWYCH ARiMR

ZEWNĘTRZNE PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2009 POZA SIEDZIBAMI BIUR POWIATOWYCH ARiMR ZEWNĘTRZNE PUNKTY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI NA ROK 2009 POZA SIEDZIBAMI BIUR POWIATOWYCH ARiMR Lp. Miejsce Termin działania punktu Godziny otwarcia punktu WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 1 Łódzki

Bardziej szczegółowo

10 5. Intensywna terapia 5. Bioetyka 6. Prawo medyczne 7. Medycyna rodzinna - SP. ZOZ Busko

10 5. Intensywna terapia 5. Bioetyka 6. Prawo medyczne 7. Medycyna rodzinna - SP. ZOZ Busko Załącznik Nr do porozumienia w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualny praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu całkowita projektu

Tytuł projektu całkowita projektu Załącznik nr 3. Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalną Lp. Numer projektu Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Kwota całkowita projektu Wartość dofinansowani a Wkład UE 1 RPSW.04.01.00-26-

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1.

Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1. Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami Część 1. Powiat Średni wynik Średni wynik w pkt w % w pkt w % Województwo łódzkie Język polski Matematyka Część 1 bełchatowski m. Bełchatów 15,52 73,9

Bardziej szczegółowo

GM-M % GM-P % max 30,00 100,0% 26,00 100,0% śr.świętok. 13,74 45,8% 12,81 49,3% liczba uczniów

GM-M % GM-P % max 30,00 100,0% 26,00 100,0% śr.świętok. 13,74 45,8% 12,81 49,3% liczba uczniów pow. buski gmina Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr w Grotta 3 Busko-Zdrój 52 8,66 62,2% bardzo wysoki 4,8 54,5% wysoki Busku Zdroju 2 Samorządowe Gimnazjum w Podgaje 92A Busko Zdrój 56 3,7 45,7% średni

Bardziej szczegółowo

średnia % stanin średnia % stanin pow. buski gmina Busko-Zdrój 1

średnia % stanin średnia % stanin pow. buski gmina Busko-Zdrój 1 max,00 00,0%,00 00,0% śr.świętok. 9,6 59,5% 0,75 64,8% pow. buski gmina Busko-Zdrój Samorządowe Gimnazjum Nr w Busku Zdroju Grotta Busko-Zdrój 5,98 69,6% wysoki 4,6 75,5% bardzo wysoki Samorządowe Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Z Unii płynie do nas wielka kasa

Z Unii płynie do nas wielka kasa Z Unii płynie do nas wielka kasa Z Unii płynie do nas wielka kasa Nasz region czeka rewolucja i pod koniec roku stanie się wielkim placem budowy. Przedstawiamy tych, którzy wezmą najwięcej i najmniej pieniędzy.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy ul. Kolberga 4 25-620 Kielce

Powiatowy Urząd Pracy ul. Kolberga 4 25-620 Kielce Białobrzeski 1 ul. Krakowska 28 Białobrzegi ul. Mickiewicza 75 lok 2 Wyśmierzyce Buski 2 ul. Mickiewicza 15 lok 1C 28-100 Busko-Zdrój ul. Tarnowska 5 lok 3 Nowy Korczyn Grójecki 2 ul. Piłsudskiego 59 pokój

Bardziej szczegółowo

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011

DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 DODATEK WIEJSKI I MIESZKANIOWY W LATACH 2005 DO 2011 dla gmin wiejskich posiadających szkoły zlokalizowane wyłącznie w obszarach wiejskich woj. świętokrzyskiego autor: Bogdan Stępień W razie pytań lub

Bardziej szczegółowo

Wykaz podpisanych umów w 2009 roku z Poddziałania PO KL "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spolecznej"

Wykaz podpisanych umów w 2009 roku z Poddziałania PO KL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spolecznej Gmina Morawica/Gminny w Morawicy 1 ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 301 40 40 Gmina Ćmielów/Ośrodek w Ćmielowie 2 ul. Ostrowiecka 38 27-440 Ćmielów tel. 15 861 22 81 Gmina Mniów/Gminny w Mniowie

Bardziej szczegółowo

UMOWY 2016 r. umowy na dzień r. po ewentualnych aneksach

UMOWY 2016 r. umowy na dzień r. po ewentualnych aneksach UMOWY 2016 r. umowy na dzień 06.04.2017 r. po ewentualnych aneksach UMOWA- Numer umowy Nazwa zadania UMOWA-rodzaj UMOWA-kwota dofinans. z WF UMOWA-Koszt całkowity zadania Rodzaj kontrahenta Gmina Miejscowość

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny 1 OK Z buski Busko-Zdrój Przedszkole PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. JANA

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny 1 OK Z buski Busko-Zdrój Przedszkole PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. JANA

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny 1 OK Z buski Busko-Zdrój Przedszkole PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. JANA

Bardziej szczegółowo

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny

L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny L.p. Złożoność Powiat Gmina Typ szkoły / placówki Nazwa szkoły / placówki Organ prowadzący Telefon Specyfika szkoły Podmiot nadrzędny 1 OK Z buski Busko-Zdrój Przedszkole PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. JANA

Bardziej szczegółowo

Buski Busko-Zdrój Busko - Zdrój os. Gen. Andersa 3 2 obok stacji trafo. Buski Busko-Zdrój Busko - Zdrój os. Świerczewskiego 15 2 obok stacji trafo

Buski Busko-Zdrój Busko - Zdrój os. Gen. Andersa 3 2 obok stacji trafo. Buski Busko-Zdrój Busko - Zdrój os. Świerczewskiego 15 2 obok stacji trafo Dane adresowe Powiat Gmina Adres Ilość pojemników ilość pojemników ogółem Nr pojemnika Uwagi Buski Busko-Zdrój Urząd Miasta i Gminy Busko - Zdrój 24 Buski Busko-Zdrój Bilczów 1 Buski Busko-Zdrój Błoniec

Bardziej szczegółowo

KRS NAZWA POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego

KRS NAZWA POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego KRS NAZWA POWIAT GMINA MIEJSCOWOŚĆ Nr rachunku bankowego 0000004502 "STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "ŚWIETLIK" W PIŃCZOWIE" PIŃCZOWSKI PIŃCZÓW SKOWRONNO DOLNE 96850900022001000272410001

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół koordynujących akcję w gminie stan na 15 września 2014 r.

Wykaz szkół koordynujących akcję w gminie stan na 15 września 2014 r. Wykaz szkół koordynujących akcję w gminie stan na 15 września 2014 r. powiat: gmina: Nazwa szkoły: adres szkoły: Imię i nazwisko koordynatora: telefon kontaktowy do koordynatora: buski Gnojno Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przestrzenna Analiza Ubóstwa w Województwie Świętokrzyskim

Przestrzenna Analiza Ubóstwa w Województwie Świętokrzyskim SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Przestrzenna Analiza Ubóstwa w Województwie Świętokrzyskim Opracowanie: Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Kielce, Lipiec

Bardziej szczegółowo

Umowy zawarte od 01.05.2014 do 31.07.2014

Umowy zawarte od 01.05.2014 do 31.07.2014 Umowy zawarte od 01.05.2014 do 31.07.2014 LP Data podpisania umowy 1 08.05.2014 2 08.05.2014 Dziedzina Kontrahent - nazwa Świętokrzyski Park Narodowy Gmina Nowy Korczyn Miejscowoś ć Bodzentyn Nowy Korczyn

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych"

Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Działanie 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych" Lp. Numer ewidencyjny wniosku Beneficjent Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Procent

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie integracji i wydajności

Wymagania w zakresie integracji i wydajności Załącznik nr 1d do SIWZ Wymagania w zakresie integracji i wydajności Strona 1 z 14 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Wymagania dotyczące współpracy z innymi systemami... 4 3. Wymagania dotyczące wydajności...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1313/ 08. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2008 r.

UCHWAŁA Nr 1313/ 08. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2008 r. UCHWAŁA Nr 1313/ 08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkowego wyboru projektów zakwalifikowanych do wsparcia z Działania 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego odbywanego w tym zakładzie

Nazwa stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego odbywanego w tym zakładzie Załącznik Nr do porozumienia w sprawie ustalenia listy zakładów opieki zdrowotnej, indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich uprawnionych do prowadzenia staży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA FIRMA MOJA PRZYSZŁOŚĆ

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA FIRMA MOJA PRZYSZŁOŚĆ Tytuł projektu: Moja Firma Moja Przyszłość Nr umowy: RPSW.10.04.01-26-0043/17-00 Nazwa Beneficjenta: Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach Partner Projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:21:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 01:21:03 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.05.2017 godz. 01:21:03 Numer KRS: 0000060549 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Liczba aktualnie przebywających dzieci. Liczba wolnych miejsc. Nazwa placówki. Dane teleadresowe. Liczba miejsc. Lp. 30 s. 28 2. 8 (5 s. 3 i.

Liczba aktualnie przebywających dzieci. Liczba wolnych miejsc. Nazwa placówki. Dane teleadresowe. Liczba miejsc. Lp. 30 s. 28 2. 8 (5 s. 3 i. Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Stan na dzień 05-11-2015 r. Lp. 1 2 3 4 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Program aktywizacji społecznozawodowej bezrobotnych w gminie Morawica. Powrót do aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych

Tytuł projektu. Program aktywizacji społecznozawodowej bezrobotnych w gminie Morawica. Powrót do aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych Umowy / aneksy zawarte w ramach Poddziałania 7.1.1 PO KL na 2009 r. (stan na dzień 28-12-2009 r.) Podziałanie 7.1.1 - "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spolecznej" - projekty

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 ROKU

ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 ROKU WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE URZĄD PRACY Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 ROKU Kielce, marzec 2005 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

Bardziej szczegółowo