Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver /EVO192 ver. 1.21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver /EVO192 ver. 1.21"

Transkrypt

1 Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver /EVO192 ver Kod instalatora służy do programowania systemu: (Ustawienie fabryczne) Kod główny systemu służy do zarządzania systemem: 1234 lub (Ustawienie fabryczne) Reset systemu Aby zresetować ustawienia sytemu do ustawień fabrycznych należy przycisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy dwa przyciski: RESET i AUX znajdujące się na płycie centrali. Jak wejść w tryb programowania systemu Programowanie może zostać przeprowadzone na 3 sposoby: za pomocą oprogramowania WinLoad (patrz instrukcja WinLoad EVO48 / EVO192), za pomocą klucza pamięci PMC (patrz instrukcja PMC) za pomocą manipulatorów LCD lub Grafica Za pomocą manipulatorów: 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [0] 2. Wprowadź kod instalatora [KOD INSTALATORA] 3. Wprowadź numer adresu który chcesz programować [ADRES] 4. Wprowadź dane które chcesz zaprogramować [DANE] Wprowadzanie wartości szesnastkowych (hexa) Niektóre sekcje wymagają wprowadzanie danych z zakresu od 0 do F (od 0 do 16). Manipulatora LCD Klawisz Wartości lub akcja Klawisz Wartości lub akacja [0] do [9] 0 do 9 [BYP] E [STAY] A [MEM] F [FORCE] B [CLEAR] Wyjście bez zapisywania [ARM] C [ENTER] Zapis i przejście do [DISARM] D następnej sekcji Manipulator Grafica [0] do [9] 0 do 9 Prawy klawisz nawigacji Wyjście bez zapisywania [#] A do F (kolejne Środkowy klawisz Zapis i przejście do naciśnięcie klawisza #) nawigacji następnej sekcji

2 O INSTRUKCJI Data wykonania instrukcji: styczeń 2008 Do urządzeń: Centrale SSWiN Digiplex EVO48 / EVO192 Wersje urządzeń: EVO48 wersja 1.21 EVO192 wersja 1.21 Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji: EVO48 brak nowy produkt EVO192 brak nowy produkt Dokumenty, do których warto się odnieść: Instrukcja instalacji EVO48 / EVO192 v 2.0 Instrukcja programu WinLoad dla EVO48 / EVO192 v 2.0 Celem wykonania tej instrukcji była pomoc instalatorowi w sytuacji programowania lub zmiany ustawień systemu na obiekcie. W związku z tym jest to instrukcja skrócona jeśli chodzi o opis funkcjonalny systemu, zamieszczone są w niej jednak wszystkie adresy i opcje programowania. Niniejsza instrukcja zawiera adresy do programowania funkcji i opcji w centralach SSWiN produkcji kanadyjskiej firmy Paradox z serii Digiplex EVO48 / EVO 192. Poniżej wyszczególnione są różnice sprzętowe i funkcjonalne dla wymienionych powyżej central: EVO48 EVO192 Różnice sprzętowe Liczba linii: Liczba partycji: 4 8 Liczba użytkowników: Bufor zdarzeń: Liczba modułów: Liczba PGM na płycie: 2 5 Różnice funkcjonalne: Multibus - + W instrukcji podane są adresy wspólne dla central EVO48 / EVO192. Programowanie EVO48 / EVO192 różni się tylko dodatkowym adresami związkami z różną liczbą partycji, użytkowników i programowalnych wyjść PGM. W związku z tym próba zaprogramowania np.: partycji 5 w EVO48 będzie zakończona niepowodzeniem (patrz tabela powyżej z różnicami pomiędzy poszczególnymi centralami EVO). Programowanie pozostałych funkcji i opcji jest takie same dla wszystkich central. W celu zaprogramowania linii powyżej 96 w centrali EVO192 za pomocą manipulatora, konieczne jest użycie manipulatora EVO641 lub EVO641R. Po wejściu w adres [0400] możliwe jest wówczas programowanie wszystkich 192 linii grupowo. Po wpisaniu numeru linii, którą chcemy programować, wyświetlane są kolejno: numer seryjny urządzenia, do którego podłączona jest linia alarmowa, opcje tej linii, jej kody raportowe i programowalna własna nazwa. Zatwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się za pomocą klawisza [ENTER], skasowanie [CLEAR], przejście do kolejnej linii [ACC], do poprzedniej linii [TRBL]. Programowanie wszystkich linii jest oczywiście możliwe także za pomocą oprogramowania WinLoad. W przypadku użycia modułu MG-RTX3 i EVO641 lub EVO641R możliwe jest zaprogramowanie 99 (EVO48) lub 999 (EVO192) pilotów używając jednego modułu radiowego. Dane o tych pilotach są przechowywane w pamięci manipulatorów EVO641 lub EVO641R. W przypadku braku w systemie manipulatora EVO641 lub EVO641R używając jednego modułu radiowego można zaprogramować tylko 32 piloty. Aby zwiększyć liczbę pilotów należy dołożyć kolejny moduł radiowy MG-RTX3. System Digiplex Evo jest zaprogramowany wg ustawień fabrycznych, po zainstalowaniu i podłączeniu zasilania możliwe jest włączenie systemu. Poniżej zamieszczony jest sposób i adresy programowania poszczególnych jego opcji. Kolejne modułu należy podłączać przy wyłączonej magistrali komunikacyjnej. Adresy programowalne przez instalatora. 2

3 SPIS TREŚCI Programowanie linii alarmowych Programowanie przycisków sterujących Programowanie wyjść PGM Programowanie ustawień przycisków pilotów Opcje kodów użytkownika Ustawienia centrali Ustawienia partycji Opcje systemowe Kontrola dostępu Numerowanie manipulatorów Programowanie modułu VDMP3 Opcje dialera telefonicznego Ustawienia raportowania telefonicznego Ustawienia numerów raportowania dla różnych zdarzeń Predefiniowane kody raportowe Kody raportowe alarmu linii Kody raportowe uzbrajania / rozbrajania systemu Kody raportowe specjalne oraz usterek Adresy użyteczne w trybie pracy instalatora Schemat podłączeń Bilans energetyczny systemu Certyfikat CE Arkusze instalatora do wpisania danych linii / modułów / przycisków sterujących

4 PROGRAMOWANIE LINII ALARMOWYCH Po wejściu w adres [0400] możliwe jest programowanie linii grupowo. Po wpisaniu numeru linii, którą chcemy programować, wyświetlane są kolejno: numer seryjny urządzenia, do którego podłączona jest linia alarmowa, opcje tej linii, jej kody raportowe i nazwa linii. Zatwierdzenie wprowadzonych danych odbywa się za pomocą klawisza [ENTER], skasowanie [CLEAR], przejście do kolejnej linii [ACC], poprzedniej linii [TRBL]. Przypisywanie linii Adresy [0001] do [0096] odpowiadają za programowanie linii od 1 do 96. W tych sekcjach należy przypisać urządzenia detekcyjne do konkretnych wejść urządzeń istniejących w systemie. W każdym adresie należy wpisać: w pierwszej sekcji 8 cyfrowy numer seryjny urządzenia do którego podłączona jest linia a w drugiej sekcji 3 cyfrowy numer jego wejścia. Numer wejścia nie jest wymagany przy następujących urządzeniach: manipulatory (EVO641/641R, DGP- 648BL, DNE-K07), czujki adresowalne (DGP-50, DGP-60, DGP-70, DG-85W), czujka adresowalna kontaktronowa (DGP-ZC1), moduł rozszerzania o 1 linię (DGP-ZX1) oraz moduł kontroli dostępu (DGP- ACM11) Przewodowe urządzenie A Linia manipulatora Centrala alarmowa NS: A2 wejścia centrali wejście 2 Przewodowe urządzenie B Manipulator NS: 1A Moduł rozszerzenia linii NS: wejścia modułu Diagram przykładowej instalacji: Diagram przykładowego programowania: Czujka A NS: Magistrala komunikacyjna Przewodowe urządzenie C wejście 5 # linii # adresu # urządzenia # wejścia Czujka A 1 [0001] Brak Urządzenie A 2 [0002] 1A Brak Urządzenie B 3 [0003] A2 002 Urządzenie C 4 [0004] Gdy opcja [1] w adresie [3030] jest włączona, wyjście programowalne PGM1 będzie widziane systemie jako dodatkowe 255 wejście 2 przewodowej czujki dymu. Parametry linii Adresy [0101] do [0196] odpowiadają za programowanie typu linii alarmowej, przypisanie jej do konkretnej partycji w systemie oraz programowanie dodatkowych opcji linii. W pierwszej sekcji należy wybrać typ linii (jedną z 16) w drugiej sekcji należy wpisać przypisanie linii do partycji (jednej z 8) a w ostatniej sekcji należy wybrać jedną z opcji linii (od 1 do 8) Diagram programowania parametrów linii: Typy linii 0 zabroniona 8 24 godz. gazu 1 opóźnienie wejścia godz. gorąca 2 opóźnienie wejścia 2 A 24 godz. wody 3 śledząca B 24 godz. mrozu 4 natychmiastowa C 24 godz. pożarowa opóźniona 5 24 godz. brzęczyk D 24 godz. pożarowa 6 24 godz. włamaniowa E opóźniona obwodowa godz. napadowa F opóźniona obwodowa 2 Przypisanie do partycji 1 Przypisanie do partycji 1 5 Przypisanie do partycji 5 2 Przypisanie do partycji 2 6 Przypisanie do partycji 6 3 Przypisanie do partycji 3 7 Przypisanie do partycji 7 4 Przypisanie do partycji 4 8 Przypisanie do partycji 8 Opcje linii [1] Automatyczne wyłączenie linii [2] Pomijanie linii [3] Linia obwodowa [4] Linia wymuszana [5] [6] Typy alarmu Wył. Wył. Głośny stały Głośny pulsacyjny Wł. Wył. Cichy alarm Wł. Wł. Tylko alarm [7] Linia inteligentna [8] Opóźnienie przed wysłaniem raportu Ustawienia zapisane drukiem wytłuszczonym są ustawieniami fabrycznymi Przykład programowania linii (wg diagramu przykładowej instalacji) Adres # Linii Numer seryjny # wejścia Adres Typ linii Przypisanie Opcje linii [0001] Linia [0101] 4 1 * 2 3 * * * * 8 [0002] Linia A [0102] 1 1 * 2 * * * * * * [0003] Linia A [0103] 6 2 * 2 * * * * * * [0004] Linia [0104] 4 2 * 2 3 * * * * * [0096] Linia [0196] 0 1 * 2 * * * * * * W adresie [0096] pokazane są ustawienia fabryczne linii (linia jest nieaktywna) 4

5 Programowanie kodów raportowych z linii alarmowych W poniższych adresach można zaprogramować kody raportowe dla wszystkich linii alarmowych w systemie. Adres # Linii Kod alarmu Kod po alarmie Kod sabotażu Kod po sabotażu [0201] Linia 01 / / / / [0296] Linia 96 / / / / Programowanie etykiet linii W poniższych adresach można zapisać własne nazwy dla wszystkich linii alarmowych w systemie. Będą one widoczne na manipulatorze LCD i Grafica lub oprogramowaniu WinLoad lub NeWare. Adresy od [0301] do [0396] odpowiadają za poszczególne linie. Po wejściu w konkretny adres można wpisać żądane litery korzystając z klawiszy numerycznych (ten sam sposób postępowania jak w telefonie komórkowym). Kilkakrotnie przyciśnięcie zmienia literę na następną. Możliwe jest wpisanie 16 liter. Przyjście pomiędzy kolejnymi literami jest realizowane poprzez przyciśnięcie klawiszy strzałek. Wciśnięcie [CLEAR] kasuje całą nazwę, [ENTER] zapisanie nazwy. Adres # Linii Etykieta linii [0301] Linia 01 / / / / / / / / / / / / / / / [0396] Linia 96 / / / / / / / / / / / / / / / PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW STERUJĄCYCH Przypisywanie przycisków Adresy od [0501] do [0532] odpowiadają przyciskom sterującym od 1 do 32. Umożliwia to przypisanie przycisków sterujących w ten sam sposób jak w przypadku linii alarmowych. Przyciski sterujące należy przypisać do konkretnych wejść urządzeń istniejących w systemie. Parametry przycisków Adresy od [0601] do [0632] odpowiadają za programowanie typu przycisku, przypisanie do konkretnej partycji w systemie oraz programowanie opcji uzbrajania. W pierwszej sekcji należy wybrać typ przycisku (jeden z 4) w drugiej sekcji należy wpisać przypisanie przycisku do partycji (jednej z 8) a w ostatniej sekcji należy wybrać jedną z opcji uzbrajania (jednej z 4) Diagram programowania parametrów przycisku sterującego: Typy przycisków sterujących Przypisanie do partycji Opcja uzbrajania 0 zabroniony 1 chwilowy (monostabilny) 2 stały (bistabilny) 3 generowanie zdarzenia PGM po włączeniu** 4 generowanie zdarzenia PGM po włączeniu i wyłączeniu ** ** aby użyć wyjścia PGM dla tego typu przycisku należy zaprogramować PGM na zdarzenie użycia przycisku sterującego (parz Tabela zdarzeń 2) 0 nie przypisany 1 przypisany do partycji 1 2 przypisany do partycji 2 3 przypisany do partycji 3 4 przypisany do partycji 4 5 przypisany do partycji 5 6 przypisany do partycji 6 7 przypisany do partycji 7 8 przypisany do partycji 8 [1] [2] [3] Nie aktywne [4] Wył. = Rozbrajanie Wł. = Rozbrajanie tylko po uzbrojeniu obwodowym lub natychmiastowym [5] Tylko uzbrojenie [6] Uzbrojenie obwodowe* [7] Uzbrojenie wymuszane* [8] Uzbrojenie natychmiastowe* * gdy wszystkie opcje są wyłączone system jest uzbrajany w trybie normalnym Przykład programowania przycisku sterującego Adres # Przycisku Numer seryjny # wejścia Adres Typ Przypisanie Opcje [0501] Przycisk [0601] 1 1 * * * * * * * * [0532] Przycisk [0632] 0 0 * * * * * * * * W adresie [0532] pokazane są ustawienia fabryczne przycisku (przycisk jest nieaktywny)

6 PROGRAMOWANIE WYJŚC PGM Opcje wyjścia PGM PGM1 PGM2 PGM3 PGM4 PGM5 Oznacza ustawienie fabryczne [0919] [0929] [0939] [0949] [0959] Opcja Opis [1] Sposób wyłączenia PGM (wył. = zdarzenie, wł. = opóźnienie) [2] Czas wyłączenia w (wył. = sekundach, wł. = minutach) [3] Sposób wyłączenia PGM (wył. = opóźnienie, wył. = opóźnienie lub zdarzenie)* [4] Stan początkowy wyjścia PGM (wył. = otwarte, wł. = zamknięte) [5] do [8] Nie aktywne * aby użyć tej opcji, opcja [1] musi być włączona Tryb testu PGM Adres Opis [0901] Test wyjścia PGM 1: Wyjście zostaje włączone na 8 sekund [0902] Test wyjścia PGM 2: Wyjście zostaje włączone na 8 sekund [0903] Test wyjścia PGM 3: Wyjście zostaje włączone na 8 sekund [0904] Test wyjścia PGM 4: Wyjście zostaje włączone na 8 sekund [0905] Test wyjścia PGM 5: Wyjście zostaje włączone na 8 sekund Opóźnienie dezaktywacji wyjścia PGM Adres Dane Opis Ustawienie fabryczne [0918] / / (001 do 255 sek./min.) Opóźnienie wyłączenia PGM 1* 5 sek./min. [0928] / / (001 do 255 sek./min.) Opóźnienie wyłączenia PGM 2* 5 sek./min. [0938] / / (001 do 255 sek./min.) Opóźnienie wyłączenia PGM 4* 5 sek./min. [0948] / / (001 do 255 sek./min.) Opóźnienie wyłączenia PGM 5* 5 sek./min. [0958] / / (001 do 255 sek./min.) Opóźnienie wyłączenia PGM 5* 5 sek./min. * format czasu opóźnienia (sekundy czy minuty) zależy od opcji [2] w adresie [0919] [0929] [0939] [0949] [0959]. Programowanie wyjść PGM Aby zaprogramować zdarzenie należy wybrać z Tabeli zdarzeń 1 lub Tabeli zdarzeń 2 zdarzenie, przy którym automatycznie zostanie aktywowane wyjście. Dezaktywacja wyjścia może nastąpić także po zdarzeniu, po zaprogramowanym czasie lub, jeśli taka opcja jest zaprogramowana, przy zdaniu lub czasie w zależności od tego, co wystąpi pierwsze (patrz powyższe opcje w adresach [0919] [0929] [0939] [0949] [0959]). Typ zdarzenia Wybór grupy zdarzeń Wybór # zdarzenia (początek z grupy) Wybór # zdarzenia (koniec z grupy) Adres Adres Adres Adres Aktywacja PGM1 [0910] / / [0911] / / [0912] / / [0913] / / PGM2 [0920] / / [0921] / / [0922] / / [0923] / / PGM3 [0930] / / [0931] / / [0932] / / [0933] / / PGM4 [0940] / / [0941] / / [0942] / / [0943] / / PGM5 [0950] / / [0951] / / [0952] / / [0953] / / Dezaktywacja PGM1 [0914] / / [0915] / / [0916] / / [0917] / / PGM2 [0924] / / [0925] / / [0926] / / [0927] / / PGM3 [0934] / / [0935] / / [0936] / / [0937] / / PGM4 [0944] / / [0945] / / [0946] / / [0947] / / PGM5 [0954] / / [0955] / / [0956] / / [0957] / / Linia jest zamknięta 001 Linia jest otwarta 002 Linia jest sabotowana 003 Awaria linii pożarowej wybór linii 255 dowolna linia Linia Linia

7 Typ zdarzenia Opis Nie raportowane zdarzenia Wprowadzenie kodu użytkownika za pomocą manipulatora 006 Dostęp za pomocą kodu/karty do drzwi kontroli dostępu 007 Programowanie pomijania linii Wybór grupy zdarzeń 000 wybór zdarzenia 255 dowolne zdarzenie Opis Początek Koniec Problem z linią telefoniczną Reset czujnika dymu Uzbrojenie bez opóźnienia na wejście Uzbrojenie w trybie obwodowym Uzbrojenie w trybie away Pełne uzbrojenie w trybie obwodowym Dostęp za pomocą modułu głosowego Dostęp za pomocą pilota Niepowodzenie komunikacji z komputerem Północ Zalogowanie się użytkownika za pomocą programu NeWare Wylogowanie się użytkownika za pomocą programu NeWare Wywołanie połączenia z WinLoadem przez użytkownika Wymuszenie odebrania połączenia z WinLoadem przez użytkownika Przerwanie komunikacji przez użytkownika Reset centrali do ustawień fabrycznych Wyjście zasilające włączone ręcznie Wyjście zasilające wyłączone ręcznie Dowolne nie raportowane Brak Brak zdarzenie 000 Kod z zakresu od 000 do Kod z zakresu od 255 do Kod z zakresu od 512 do Kod z zakresu od 768 do Dowolny kod Brak Brak 000 Numer drzwi Dowolne drzwi Brak Brak 000 Programowanie pomijania jednym przyciskiem Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak Tabela zdarzeń 1 7

8 Typ zdarzenia Opis Opóźnienie alarmu z linii bezprzewodowej Uzbrojenie przez użytkownika z prawami administratora 010 Uzbrojenie przez użytkownika 011 Uzbrojenie za pomocą przycisku sterującego 012 Specjalne uzbrajanie 000 wybór zdarzenia 013 Rozbrojenie przez użytkownika z prawami administratora 014 Rozbrojenie przez użytkownika 015 Rozbrojenie za pomocą przycisku sterującego 016 Rozbrojenie po alarmie przez użytkownika z prawami administratora Wybór grupy zdarzeń Opis Początek Koniec 000 wybór linii Numer linii dowolna linia Dowolna linia Brak Brak 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 000 wybór zdarzenia Numer przycisku dowolne zdarzenie Dowolny przycisk Brak Brak Automatyczne uzbrojenie Uzbrojenie przez WinLoad Uzbrojenie poza terminarzem Uzbrojenie przy braku ruchu Częściowe uzbrojenie Uzbrojenie jednym przyciskiem Nie dostępne Nie dostępne Uzbrojenie zdalne za pomocą modułu głosowego Spóźnione uzbrojenie dowolne Dowolne specjalne zdarzenie uzbrojenie Brak Brak 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 000 Numer przycisku Dowolny przycisk Brak Brak 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak Tabela zdarzeń 1 8

9 Typ Opis zdarzenia 017 Rozbrojenie po alarmie przez użytkownika 018 Rozbrojenie po alarmie za pomocą przycisku sterującego 019 Skasowanie alarmu przez użytkownika z prawami administratora 020 Skasowanie alarmu przez użytkownika 021 Skasowanie alarmu za pomocą przycisku sterującego Wybór grupy zdarzeń Opis Początek Koniec 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 000 Numer przycisku Dowolny przycisk Brak Brak 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 000 Numer przycisku Dowolny przycisk Brak Brak 022 Specjalne rozbrojenie 000 Rozbrojenie autouzbrojenia Rozbrojenie Rozbrojenie poprzez WinLoad Rozbrojenie przez Winload po alarmie Skasowanie alarmu poprzez WinLoad Nie wykorzystane Nie wykorzystane Nie wykorzystane Rozbrojenie zdalne za pomocą modułu głosowego Dowolne rozbrojenie Brak Brak 023 Linia pomijana 000 wybór Linia w alarmie zdarzenia Linia pożarowa 255 dowolne Numer zdarzenia Po alarmie z linii zdarzenie Po alarmie pożarowym Zbyt wczesne 000 Kody użytkownika rozbrojenie 001 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 029 Zbyt późne rozbrojenie 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak Tabela zdarzeń 1 9

10 Typ zdarzenia Opis Wybór grupy zdarzeń 030 Specjalne alarmy 000 wybór zdarzenia Opis Początek Koniec Alarm Panic policja Alarm Panic służby medyczne Alarm Panic straż pożarna Alarm tuż po uzbrojeniu Kod policyjny Wyłączenie systemu Spóźnione uzbrojenie dowolne Dowolne specjalne uzbrojenie Brak Brak zdarzenie 031 Alarm przymus 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 032 Wyłączenie linii 000 wybór Numer zdarzenia Sabotaż linii zdarzenia Po sabotażu linii 255 dowolne zdarzenie 035 Specjalny sabotaż 000 Zablokowanie manipulatora Niesprawność 000 Nie wykorzystane Powrót po niesprawności Zasilanie główne AC Zasilanie zapasowe DC Przekroczony limit prądowy wyjścia zasilającego Przekroczony limit prądowy wyjścia sygnalizatora Brak sygnalizatora Zegar Linia pożarowa dowolne zdarzenie Dowolna niesprawność Brak Brak 000 Monitoring linii telefonicznej Zasilanie główne AC Zasilanie zapasowe DC Przekroczony limit prądowy wyjścia zasilającego Przekroczony limit prądowy wyjścia sygnalizatora Brak sygnalizatora Zegar Linia pożarowa dowolne Dowolna niesprawność Brak Brak zdarzenie 038 Niesprawność modułu 000 Magistrala komunikacyjna Sabotaż Błąd ROM/RAM Monitorowanie linii telefonicznej Niepowodzenie połączenia telefonicznego Drukarka Zasilanie główne AC

11 039 Powrót po niesprawności modułu 040 Niepowodzenie połączenia telefonicznego Zasilanie zapasowe DC Wyjścia zasilające dowolne zdarzenie Dowolna niesprawność modułu Brak Brak 000 Magistrala komunikacyjna Sabotaż Błąd ROM/RAM Monitorowanie linii telefonicznej Niepowodzenie połączenia telefonicznego Drukarka Zasilanie główne AC Zasilanie zapasowe DC Wyjścia zasilające dowolne zdarzenie Dowolna niesprawność modułu Brak Brak 000 Numer telefonu Dowolny numer telefonu Brak Brak 041 Niski poziom baterii 000 wybór Numer zdarzenia Problem z nadzorem zdarzenia linii Po problemie z 255 dowolne zdarzenie nadzorem linii 044 Po problemie z nadzorem linii 045 Specjalne zdarzenie 000 Wznowienie zasilania po uprzednim odłączeniu Reset programowy Raport testu Próba połączenia poprzez moduł nagłośnieniowy Zalogowanie programu WinLoad Wylogowanie programu WinLoad Wejście w tryb programowania instalatora Wyjście z trybu programowanie instalatora 255 dowolne Dowolna niesprawność Brak Brak zdarzenie modułu 046 Zbyt wczesne 000 Kody użytkownika uzbrojenie 001 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 047 Zbyt późne uzbrojenie 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Wywołanie wł./wył. PGM za pomocą przycisku / klawiszy manipulatora / pilota Patrz tablica zdarzeń2 003 Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 000 Numer zdarzenia Dowolne zdarzenie Brak Brak 11

12 Typ Opis Wybór grupy Opis Początek Koniec zdarzenia zdarzeń 049 Żądanie wyjścia 000 wybór Numer zdarzenia Dostęp zabroniony zdarzenia Alarm zbyt długo 255 dowolne pozostawionych otwarte drzwi zdarzenie 052 Alarm sforsowania drzwi 053 Po alarmie zbyt długo pozostawionych otwarte drzwi 054 Po alarmie sforsowania drzwi 055 Otwarcie linii inteligentnej 000 Numer zdarzenia Dowolne zdarzenie Brak Brak 056 Linia pominięta przy 000 Numer zdarzenia uzbrajaniu 255 Dowolne zdarzenie Brak Brak wymuszanym 057 Linia pominięta przy uzbrajaniu wymuszonym zostaje uzbrojona 058 Nowy moduł dołączony 000 Numer zdarzenia do magistrali 255 Dowolne zdarzenie Brak Brak 059 Moduł odłączony od magistrali Nie wykorzystane - Nie wykorzystane Dostęp przyznany 000 Kody użytkownika użytkownikowi 001 Kody użytkownika Dostęp zabroniony użytkownikowi 064 Status we wszystkich partycjach 001 partycja1 002 partycja2 003 partycja3 004 partycja4 005 partycja5 006 partycja6 007 partycja7 008 partycja8 255 dowolna partycja 002 Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak 000 Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Kody użytkownika Dowolny kod użytkownika Brak Brak Uzbrojona Uzbrojona w trybie wymuszonym Uzbrojona w trybie obwodowym Uzbrojona w trybie natychmiastowym Alarm pulsacyjny Alarm cichy Alarm głośny Alarm pożarowy Tabela zdarzeń 1 12

13 Typ zdarzenia Opis Wybór grupy zdarzeń Opis Początek Koniec 065 Status we Gotowa wszystkich partycjach Opóźnienie wejścia partycja1 Opóźnienie wyjścia partycja2 Niesprawność w systemie partycja3 Alarm w pamięci partycja4 Linia pomijana partycja5 Programowanie pomijania, partycja6 007 partycja7 008 partycja8 255 dowolna partycja programowanie przez użytkownika z prawami administratora, programowanie instalatora Zablokowanie manipulatora Status we Włączona linia inteligentna wszystkich partycjach Włączona linia pożarowa partycja1 Autouzbrojenie partycja2 Uzbrojenie zdalne za pomocą partycja3 004 partycja4 modułu głosowego Sabotaż partycja5 Niski poziom baterii partycja6 Niesprawność linii pożarowej partycja7 Niesprawność nadzoru linii partycja8 255 dowolna partycja bezprzewodowej 067 Specjalny status Brak Linie dźwiękowe w partycji do 4 Reset zasilania czujki dymu Ground start (linia telefoniczna) Kiss off (połączenie ze stacją monitorującą) Dzwonek telefonu Sygnalizator w partycji 1 do Alarm pulsacyjny w partycji do 8 Kiss off przy otwarciu / zamknięciu w partycji 1 do 8 Wejście przycisku sterującego 1 do 32 Stan drzwi kontroli dostępu Niesprawność systemu Niesprawność dialera Niesprawność modułu Niesprawność magistrali Nie wykorzystane Niesprawność czasu i daty Awaria zasilania głównego AC Niesprawność zasilania zapasowego DC Przekroczony limit prądy wyjścia zasilającego Przekroczony limit prądy wyjścia sygnalizatora Brak sygnalizatora Błąd pamięci ROM Błąd pamięci RAM Tabela zdarzeń 1 13

14 Typ zdarzenia Opis Wybór grupy zdarzeń Opis Początek Koniec Niesprawność linii telefonicznej Nieudane połączenie z numerem stacji monitorującej Nieudane połączenie z numerem stacji monitorujące Nieudane połączenie z numerem stacji monitorujące Nieudane połączenie z numerem stacji monitorujące Nieudane połączenie z komputerem Nie wykorzystane Nie wykorzystane Niesprawność sabotażu modułu Błąd pamięci ROM modułu Błąd pamięci RAM modułu Niesprawność linii telefonicznej modułu Nieudane połączenie telefoniczne modułu Niesprawność modułu drukarkowego Niesprawność zasilania głównego AC modułu Niesprawność zasilania zapasowego DC modułu Niesprawność wyjścia zasilającego modułu Brak manipulatora Brak modułu Nie wykorzystane Niesprawność magistrali Zbyt duże obciążenie magistrali Niesprawność komunikacji poprzez magistralę Przekaźnik dialera Zegar Brak Godzina Minuta Tabela zdarzeń 1 14

15 Zdarzenia wciśnięcia przycisku aktywujące wyjście PGM dla typu zdarzenia w adresie grupy zdarzeń 048 Zdarzenie Funkcje modułu VMDP-3 Wywołanie zdarzenia Przycisk Klawisze sterujący manipulatora (typ [3]) Przycisk sterujący (typ [4]) Klawisz pilota Zdarzenie 1 Funkcja 1 wł. [1] & [2] Przycisk 1 wł. Przycisk 1 wł. Zdarzenie 1* Zdarzenie 2 Funkcja 1 wył. [4] & [5] Przycisk 2 wł. Przycisk 1 wył. Zdarzenie 2* Zdarzenie 3 Funkcja 2 wł. [7] & [8] Przycisk 3 wł. Przycisk 2 wł. Zdarzenie 3* Zdarzenie 4 Funkcja 2 wył. [CLEAR] & [0] lub Przycisk 4 wł. Przycisk 2 wył. Zdarzenie 4* [*] & [0] Zdarzenie 5 Funkcja 3 wł. [2] & [3] Przycisk 5 wł. Przycisk 3 wł. Nie dostępne Zdarzenie 6 Funkcja 3 wył. [5] & [6] Przycisk 6 wł. Przycisk 3 wył. Nie dostępne Zdarzenie 7 Funkcja 4 wł. [8] & [9] Przycisk 7 wł. Przycisk 4 wł. Nie dostępne Zdarzenie 8 Funkcja 4 wył. [0] & [ENTER] lub Przycisk 8 wł. Przycisk 4 wył. Nie dostępne [0] & [#] Zdarzenie 9 Funkcja 5 wł. Nie dostępne Przycisk 9 wł. Przycisk 5 wł. Nie dostępne Zdarzenie 10 Funkcja 5 wył. Nie dostępne Przycisk 10 wł. Przycisk 5 wył. Nie dostępne Zdarzenie 11 Funkcja 6 wł. Nie dostępne Przycisk 11 wł. Przycisk 6 wł. Nie dostępne Zdarzenie 12 Funkcja 6 wył. Nie dostępne Przycisk 12 wł. Przycisk 6 wył. Nie dostępne Zdarzenie 31 Nie dostępne Nie dostępne Przycisk 31 wł. Przycisk 16 wł. Nie dostępne Zdarzenie 32 Nie dostępne Nie dostępne Przycisk 32 wł. Przycisk 16 wył. Nie dostępne Zdarzenie 33 Nie dostępne Nie dostępne Nie dostępne Przycisk 17 wł. Nie dostępne Zdarzenie 64 Nie dostępne Nie dostępne Nie dostępne Przycisk 32 wył. Nie dostępne Tabela zdarzeń 2 * patrz instrukcja programowania modułu radiowego oraz programowanie ustawień przycisków poniżej PROGRAMOWANIE USTAWIEŃ PRZYCISKÓW PILOTÓW Do programowania ustawień przycisków pilotów w sposób opisany poniżej konieczne jest posiadanie w systemie manipulatora EVO641(patrz strona 3). W takim przypadku przypisywanie pilotów odbywa się w ostatnim kroku programowania nowego użytkownika (patrz następna strona). Aby zaprogramować piloty i ich przyciski w przypadku braku manipulatorów EVO641 patrz instrukcja MG-RTX3 Programowanie ustawień przycisków pilota odbywa się poprzez przypisanie do jednego z 16 schematów ustawień. Za programowanie schematów ustawień odpowiadają adresy od [2900] do [2915]. Schematy przypisywania funkcji do przycisków pilota. Adres Schemat Przyciski/Funkcje Adres Schemat Przyciski/Funkcje Adres Opis [2900] 00 ( / ) ( / ) [2908] 08 ( / ) ( / ) [2940] Ustawianie [2901] 01 ( / ) ( / ) [2909] 09 ( / ) ( / ) schematu jako [2902] 02 ( / ) ( / ) [2910] 10 ( / ) ( / ) fabrycznego: [2903] 03 ( / ) ( / ) [2911] 11 ( / ) ( / ) ( 1 B ) ( C 0 ) [2904] 04 ( / ) ( / ) [2912] 12 ( / ) ( / ) [2941] Przypisanie [2905] 05 ( / ) ( / ) [2913] 13 ( / ) ( / ) [2906] 06 ( / ) ( / ) [2914] 14 ( / ) ( / ) [2907] 07 ( / ) ( / ) [2915] 15 ( / ) ( / ) użytkownika do schematu 00 do 15 przycisków Możliwe jest programowanie tylko pierwszych czterech funkcji ( 1 B ) ( C 0 ) ( ) ( ) (patrz tabelka poniżej). Przycisk rozbrojenia nie jest programowalny REM1 REM2 Fabrycznie PRZYCISKI ( 1B ) ( C 0 ) ( ) ( ) ( / ) ( / ) Przycisk1 Przycisk2 Przycisk3 Przycisk4 (1 B) (C 0) FUNKCJE [0] Przycisk zabroniony [8] Panic 1 [1] Uzbrojenie zwykłe [9] Panic 2 [2] Uzbrojenie obwod. [A] Panic 3 [3] nie wykorzystane [B] Zdarzenie 1 [4] nie wykorzystane [C] Zdarzenie 2 [5] nie wykorzystane [D] Zdarzenie 3 [6] nie wykorzystane [E] Zdarzenie 4 [7] nie wykorzystane [F] nie wykorzystane 15

16 OPCJE KODÓW UŻYTKOWNIKA Adresy od [1001] do [1999] Powyższe adresy umożliwiają zaprogramowanie 999 kodów użytkowników. W adresach tych można zaprogramować kody użytkowników, ich opcje, przypisanie użytkowników do partycji, oraz opcje kontroli dostępu. Przyciśnij i przytrzymaj klawisz [0] manipulatora Gdzie adresy [1001] do [1999] odpowiadają użytkownikom od 1 do 999 Wprowadź kod instalatora Fabrycznie: [000000] Wprowadź adres użytkownika którego chcesz programować [XXXX] Zaprogramuj opcje użytkownika Po zaprogramowaniu naciśnij klawisz [ ] Przypisz użytkownika do partycji Po zaprogramowaniu naciśnij klawisz [ ] Zaprogramuj poziom i terminarz kontroli dostępu Po zaprogramowaniu naciśnij klawisz [ ] Zaprogramuj opcje kontroli dostępu użytkownika Po zaprogramowaniu naciśnij klawisz [ ] Wprowadź numer karty kontroli dostępu Przypisywanie pilotów Programowanie opcji użytkownika [1] [2] Opcja administrowania systemem Wył. Wył. Zabroniona Wł. Wył. Użytkownik może programować nowe kody użytkowników Wł. Wł. Użytkownik może programować nowe kody użytkowników, ich opcje i przypisanie do partycji [3] Przymus [6] Uzbrajanie obwodowe i natychmiastowe [4] Pomijanie [7] Uzbrajanie wymuszane [5] Tylko uzbrajanie [8] Wył. tylko partycje przypisane do manipulatora Wł. wszystkie partycje przypisane do użytkownika Opcje pogrubioną czcionką są opcjami ustawionymi fabrycznie Przypisanie użytkownika do partycji [1] Partycja 1 [5] Partycja 5 [2] Partycja 2 [6] Partycja 6 [3] Partycja 3 [7] Partycja 7 [4] Partycja 4 [8] Partycja 8 Programowanie poziomu i terminarza kontroli dostępu Pierwszy nawias = wprowadź numer poziomu kontroli dostępu z zakresu od 00 (ustawienie fabrycznie) do 15 (dostęp do wszystkich drzwi) Drugi nawias = wprowadź numer terminarza kontroli dostępu z zakresu od 00 (ustawienie fabryczne) do 15 (dostęp w dowolnym czasie) Programowanie opcji kontroli dostępu użytkownika [1] Kontrola dostępu włączona [6] Czas tolerancji dostępu dla terminarza kontroli dostępu [2] Rozbrajanie za pomocą karty [7] Wł. = kody ważny tylko w czasie terminarza Wył. = kod ważny cały czas [3] Wydłużony czas otwarcia drzwi [4] [5] Opcje uzbrajanie kartą Wył. Wył. Zabronione Wł. Wył. Zwykłe uzbrajanie Obwodowe uzbrajanie Wł. Wł. Wymuszane uzbrajanie [8] Wył. = karta umożliw otwarcie drzwi i rozbrojenie Wył. = karta umożliwia jedynie otwarcie drzwi Po zaprogramowaniu naciśnij klawisz [ ] lub [ENTER] aby zapisać i przejść do następnego adresu Przypisywanie karty kontroli dostępu do użytkownika Wpisz numer karty ręcznie lub przyłóż kartę do czytnika Przypisywanie pilotów Wprowadź numer seryjny pilota lub przyciśnij dwukrotnie dowolny klawisz pilota 16

17 USTAWIENIA CENTRALI Adres Dane Opis [3001] / / (147 = zablokowany, 000 = odblokowany) [3010] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ [3011] / / / [3012] / / / [3013] / / / [3020] / [3021] / [3022] / / Blokowanie kodu instalatora Numer telefoniczny PC (32 znaki) Numer identyfikacyjny PC Ustawienie fabryczne Hasło PC 0000 Hasło TCP/IP NeWare Przypisanie raportów do partycji Wyłączenie niesprawności przy zaprogramowanej ilości powtórzeń niesprawności Zmiana czasu z letniego na zimowy* [3029] [4029] Opcja [1]. Włącz, gdy używany jest moduł MG-RTX3 bez manipulatorów EVO641 lub EVO641RPatrz strona 3 Opcja [1]. Obsługa złącza SERIAL + DIALER na płycie centrali. Włącz, gdy używany jest moduł VDMP3. Wyłącz, gdy używany jest moduł IP100 Wył. Wł. Wył. Wł. * dane stref czasowych do adresu [3022] Dane Strefa czasowa Dane Strefa czasowa 000 Kanada 010 Nowa Zelandia 001 Kuba 011 Togo 002 Brazylia 012 Irak 003 Chile 013 Izrael 004 Wyspy Falklandy 014 Kirgistan 005 Paragwaj 015 Palestyna 006 Wielka Brytania 016 Egipt 007 Europa Wschodnia 017 Namibia 008 Australia 018 Stany zjednoczone 009 Tasmania USTAWIENIA PARTYCJI Etykieta partycji Adres Etykieta partycji (16 znaków) Adres Etykieta partycji (16 znaków) [3100] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Partycja 1 [3500] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Partycja 5 [3200] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Partycja 2 [3600] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Partycja 6 [3300] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Partycja 3 [3700] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Partycja 7 [3400] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Partycja 4 [3800] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ Partycja 8 Czas autouzbrajania Adres [3101]: Partycja 1 Adres [3201]: Partycja 2 Adres [3301]: Partycja 3 Adres [3401]: Partycja 4 (00 33 g.) : (00 59 m.) / : / (00 33 g.) : (00 59 m.) / : / (00 33 g.) : (00 59 m.) / : / (00 33 g.) : (00 59 m.) / : / Adres [3501]: Partycja 5 Adres [3601]: Partycja 6 Adres [3701]: Partycja 7 Adres [3801]: Partycja 8 (00 33 g.) : (00 59 m.) / : / (00 33 g.) : (00 59 m.) / : / (00 33 g.) : (00 59 m.) / : / (00 33 g.) : (00 59 m.) / : / 17

18 Terminarz uzbrajania Adres Terminarz Przedział czasu Rozpoczęcie Zakończenie Dni S M T W T F S H [3102] Terminarz A / : / / : / 001 Partycja1 Terminarz B / : / / : / [3202] Terminarz A / : / / : / 002 Partycja 2 Terminarz B / : / / : / [3302] Terminarz A / : / / : / 003 Partycja 3 Terminarz B / : / / : / [3802] Terminarz A / : / / : / Partycja 8 Terminarz B / : / / : / Jeśli system jest uzbrajany poza czasem zaprogramowanym w terminarzu wysyłany jest kod raportu zbyt wczesnego lub późnego uzbrojenia Terminarz rozbrajania Adres Terminarz Przedział czasu Rozpoczęcie Zakończenie Dni S M T W T F S H [3103] Terminarz A / : / / : / 001 Partycja1 Terminarz B / : / / : / [3203] Terminarz A / : / / : / 002 Partycja 2 Terminarz B / : / / : / [3303] Terminarz A / : / / : / 003 Partycja 3 Terminarz B / : / / : / [3803] Terminarz A / : / / : / Partycja 8 Terminarz B / : / / : / Jeśli system jest rozbrajany poza czasem zaprogramowanym w terminarzu wysyłany jest kod raportu zbyt wczesnego lub późnego rozbrojenia Przedział czasu dostępu nie może obejmować godziny 24:00. Aby zaprogramować czas dostępu od 18:00 do 06:00 należy skorzystać z przedziałów A i B. Jeden zaprogramować od 18:00 do 23:59, drugi od 00:00 do 06:00. Szybkość linii Adres Dane ( ) Opis Ustawienie fabryczne [0961] / / x 30 sekund Szybkość linii milisekund [0962] / / x 30 sekund Szybkość linii milisekund [0963] / / x 30 sekund Szybkość linii milisekund [0964] / / x 30 sekund Szybkość linii milisekund [0965] / / x 30 sekund Szybkość linii milisekund [0966] / / x 30 sekund Szybkość linii milisekund [0967] / / x 30 sekund Szybkość linii milisekund [0968] / / x 30 sekund Szybkość linii milisekund [0969] / / x 30 sekund Szybkość linii 9 (z ATZ) 600 milisekund [0970] / / x 30 sekund Szybkość linii 10 (z ATZ) 600 milisekund [0971] / / x 30 sekund Szybkość linii 11 (z ATZ) 600 milisekund [0972] / / x 30 sekund Szybkość linii 12 (z ATZ) 600 milisekund [0973] / / x 30 sekund Szybkość linii 13 (z ATZ) 600 milisekund [0974] / / x 30 sekund Szybkość linii 14 (z ATZ) 600 milisekund [0975] / / x 30 sekund Szybkość linii 15 (z ATZ) 600 milisekund [0976] / / x 30 sekund Szybkość linii 16 (z ATZ) 600 milisekund 18

19 Liczniki czasu w partycji Opis (wartości z zakresu ) Okno tolerancji czasu uzbrajania/rozbrajania wg zaprogramowanego terminarza (Dane x 1 minuta, ustawienie fabryczne 000) Liczba nieprawidłowo wprowadzonych kodów przed zablokowaniem manipulatora (Dane x 1 prób, ustawienie fabryczne = zabronione) Czas zablokowanie manipulatora po nieprawidłowym wprowadzeniu kodów (Dane x 1 minuta, tylko raport) Licznik czasu braku detekcji ruchu w systemie (Dane x 15 minut, ustawienie fabryczne = zabronione) Opóźnienie uzbrojenia systemu przy wyjściu z chronionego obiektu (Dane x 1 sekunda, ustawienie fabryczne = 060 sekund) Czas po uzbrojeniu systemu, w którym w razie alarmu zostanie wysłany specjalny kod raportu o spóźnionym wyjściu z uzbrajanego obiektu (Dane x 1 sekunda, ustawienie fabryczne = zabronione) Czas oczekiwania na zdarzenie generujące alarm dla opcji linii inteligentnej (Dane x 1 sekunda, ustawienie fabryczne = 010 sekund) Opóźnienie 1 na rozbrojenie systemu przy wejściu do uzbrojonego obiektu (Dane x 1 sekund, ustawienie fabryczne = 030 sekund) Opóźnienie 2 na rozbrojenie systemu przy wejściu do uzbrojonego obiektu (Dane x 1 sekund, ustawienie fabryczne = 060 sekund) Czas wyłączenia sygnalizatora po wywołanym alarmie (Dane x 1 minuta, ustawienie fabryczne = 4 minuty) Automatyczne wyłączenie linii w przypadku przekroczenia zaprogramowanej ilości alarmów ( razy, ustawienie fabryczne = zabronione) Maksymalna liczba linii które mogą być pomijane (Dane x 1 linia, ustawienie fabryczne = brak limitu linii) Czas po wyłączeniu sygnalizatora po którym system sprawdzi stan linii która wygenerowała alarm (Dane x 1 minuta, ustawienie fabryczne = zabronione) Ilość powtórzeń sprawdzenia stanu linii po czasie zaprogramowanym powyżej (Dane x ilość prób, ustawienie fabryczne = brak limitu powtórzeń) Czas oczekiwania na zdarzenie potwierdzające koniczność wysłania kodu raportu specjalnego Policja (Dane x 1 minuta, ustawienie fabryczne = zabronione) Czas pomiędzy kolejnymi uzbrojeniami, którego przekroczenie powoduje wysłanie specjalnego kodu (Dane x 1 dzień, ustawienie fabryczne = zabronione) Czas opóźnienia automatycznego uzbrojenia systemu po wprowadzeniu ponownie kodu w czasie opóźnienia na wyjście (Dane x 15 minut, ustawienie fabryczne = 0) Partycja 1 Adres Dane Partycja 2 Adres Dane Partycja 3 Adres Dane Partycja 8 Adres Dane [3104] _/_/_ [3204] _/_/_ [3304] _/_/_ [3804] _/_/_ [3105] _/_/_ [3205] _/_/_ [3305] _/_/_ [3805] _/_/_ [3106] _/_/_ [3206] _/_/_ [3306] _/_/_ [3806] _/_/_ [3107] _/_/_ [3207] _/_/_ [3307] _/_/_ [3807] _/_/_ [3108] _/_/_ [3208] _/_/_ [3308] _/_/_ [3808] _/_/_ [3109] _/_/_ [3209] _/_/_ [3309] _/_/_ [3809] _/_/_ [3110] _/_/_ [3210] _/_/_ [3310] _/_/_ [3810] _/_/_ [3111] _/_/_ [3211] _/_/_ [3311] _/_/_ [3811] _/_/_ [3112] _/_/_ [3212] _/_/_ [3312] _/_/_ [3812] _/_/_ [3113] _/_/_ [3214] _/_/_ [3313] _/_/_ [3813] _/_/_ [3114] _/_/_ [3214] _/_/_ [3314] _/_/_ [3814] _/_/_ [3115] _/_/_ [3215] _/_/_ [3315] _/_/_ [3815] _/_/_ [3116] _/_/_ [3216] _/_/_ [3316] _/_/_ [3816] _/_/_ [3117] _/_/_ [3217] _/_/_ [3317] _/_/_ [3817] _/_/_ [3118] _/_/_ [3218] _/_/_ [3318] _/_/_ [3818] _/_/_ [3119] _/_/_ [3219] _/_/_ [3319] _/_/_ [3819] _/_/_ [3120] _/_/_ [3220] _/_/_ [3320] _/_/_ [3820] _/_/_

20 Opcje partycji Adres [3121]: Partycja 1 Opcja ustawienie fabryczne [1] Przełączenie do trybu obwodowego, gdy nie jest naruszona linia zdefiniowana jako opóźniona przy wyjściu z uzbrajanego obiektu [2] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 2 [3] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 3 [4] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 4 [5] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 5 [6] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 6 [7] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 7 [8] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 8 Adres [3321]: Partycja 3 Opcja ustawienie fabryczne [1] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 1 [2] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 2 [3] Przełączenie do trybu obwodowego, gdy nie jest naruszona linia zdefiniowana jako opóźniona przy wyjściu z uzbrajanego obiektu [4] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 4 [5] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 5 [6] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 6 [7] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 7 [8] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 8 Adres [3521]: Partycja 5 Opcja ustawienie fabryczne [1] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 1 [2] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 2 [3] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 3 [4] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 4 [5] Przełączenie do trybu obwodowego, gdy nie jest naruszona linia zdefiniowana jako opóźniona przy wyjściu z uzbrajanego obiektu [6] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 6 [7] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 7 [8] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 8 Adres [3221]: Partycja 2 Opcja ustawienie fabryczne [1] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 1 [2] Przełączenie do trybu obwodowego, gdy nie jest naruszona linia zdefiniowana jako opóźniona przy wyjściu z uzbrajanego obiektu [3] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 3 [4] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 4 [5] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 5 [6] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 6 [7] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 7 [8] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 8 Adres [3421]: Partycja 4 Opcja ustawienie fabryczne [1] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 1 [2] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 2 [3] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 3 [4] Przełączenie do trybu obwodowego, gdy nie jest naruszona linia zdefiniowana jako opóźniona przy wyjściu z uzbrajanego obiektu [5] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 5 [6] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 6 [7] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 7 [8] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 8 Adres [3621]: Partycja 6 Opcja ustawienie fabryczne [1] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 1 [2] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 2 [3] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 3 [4] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 4 [5] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 5 [6] Przełączenie do trybu obwodowego, gdy nie jest naruszona linia zdefiniowana jako opóźniona przy wyjściu z uzbrajanego obiektu [7] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 7 [8] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 8 20

21 Adres [3721]: Partycja 7 Opcja ustawienie fabryczne [1] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 1 [2] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 2 [3] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 3 [4] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 4 [5] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 5 [6] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 6 [7] Przełączenie do trybu obwodowego, gdy nie jest naruszona linia zdefiniowana jako opóźniona przy wyjściu z uzbrajanego obiektu [8] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 8 Adres [3821]: Partycja 8 Opcja ustawienie fabryczne [1] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 1 [2] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 2 [3] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 3 [4] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 4 [5] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 5 [6] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 6 [7] Uzbrojenie / rozbrojenie z partycją 7 [8] Przełączenie do trybu obwodowego, gdy nie jest naruszona linia zdefiniowana jako opóźniona przy wyjściu z uzbrajanego obiektu Opcje uzbrajania / rozbrajania partycji Opcja ustawienie fabryczne Partycja 1 [3122] Partycja 2 [3222] Partycja 3 [3322] Partycja 4 [3422] Partycja 5 [3522] Partycja 6 [3622] Partycja 7 [3722] Partycja 8 [3822] [1] Automatyczne uzbrojenie o zaprogramowanym czasie [2] Automatyczne uzbrojenie przy wykryciu braku ruchu [3] Tryb automatycznego uzbrojenia (wył. wymuszane, wł. obwodowe) [4] Skrócenie opóźnienia przy wyjściu przy naruszeniu linii zdefiniowanej jako opóźniona [5] [6] [7] Nie wykorzystane [8] Linia śledząca staje się linią opóźnioną na wejście 2 w przypadku pominięcia linii opóźnionej Opcje alarmu Panic Opcja ustawienie fabryczne Partycja 1 [3123] Partycja 2 [3223] Partycja 3 [3323] Partycja 4 [3423] Partycja 5 [3523] Partycja 6 [3623] Partycja 7 [3723] [1] Panic 1 (Klawisze 1 & 3) [2] Panic 1 (Klawisze 4 & 6) [3] Panic 1 (Klawisze 7 & 9) [4] Typ alarmu Panic 1 (Wył. = raport, Wł. = alarm głośny) [5] Typ alarmu Panic 2 (Wył. = raport, Wł. = alarm głośny [6] Typ alarmu Panic 3 (Wył. = raport, Wł. = alarm głośny [7] Raport o rozbrojeniu (Wył. = zawsze, Wł. = po alarmie) [8] Automatyczne wymuszanie uzbrojenia przy uzbrajaniu w trybie normalnym Partycja 8 [3823] 21

22 Opcje krótkiego sygnału sygnalizatora przy: Opcja ustawienie fabryczne Partycja 1 [3124] Partycja 2 [3224] Partycja 3 [3324] Partycja 4 [3424] Partycja 5 [3524] Partycja 6 [3624] Partycja 7 [3724] Partycja 8 [3824] [1] Rozbrajaniu [2] Uzbrajaniu [3] Automatycznym uzbrajaniu [4] W czasie opóźnienia na wyjście [5] W czasie opóźnienie na wejście [6] Uzbrajaniu / rozbrajaniu zdalnym [7] Rozbrajaniu systemu w przypadku wcześniejszego wystąpienia alarmu [8] Sygnał manipulatora przy rozbrajaniu systemu w przypadku wcześniejszego wystąpienia alarmu Opcje szybkiego uzbrajaniu przy użyciu jednego przycisku bez konieczności wprowadzaniu kodu użytkownika Opcja ustawienie fabryczne Partycja 1 [3125] Partycja 2 [3225] Partycja 3 [3325] Partycja 4 [3425] Partycja 5 [3525] Partycja 6 [3625] Partycja 7 [3725] Partycja 8 [3825] [1] W trybie zwykłym [2] W trybie obwodowym [3] W trybie natychmiastowym [4] W trybie wymuszanym [5] W trybie obwodowym lub natychmiastowym [6] Pomijanie [7] Wyświetlanie historii zdarzeń [8] Brak opóźnienia na wyjście przy uzbrajaniu pilotem Opcje specjalne partycji Opcja ustawienie fabryczne Partycja 1 [3126] Partycja 2 [3226] Partycja 3 [3326] Partycja 4 [3426] Partycja 5 [3526] [1] Opóźnienie linii inteligentnej w partycji [2] Naruszenie linii dwa razy lub dwóch różnych linii inteligentnych w czasie opóźnienia linii inteligentnej [3] Naruszenie dwóch różnych linii inteligentnych w czasie opóźnienia linii Inteligentnej [4] Automatyczne wymuszanie przy uzbrajaniu obwodowym [5] Kod alarmu Policja tylko w przypadku naruszenia dwóch linii inteligentnych w czasie opóźnienia linii inteligentnej [6] [7] [8] Nie wykorzystane Partycja 8 [3826] 22

23 Ustawienia numerów raportowania dla zdarzeń uzbrajania / rozbrajania partycji Opcja ustawienie fabryczne Partycja 1 [3127] Partycja 2 [3227] Partycja 3 [3327] Partycja 4 [3427] Partycja 5 [3527] Partycja 6 [3627] Partycja 7 [3727] Partycja 8 [3827] [1] Na numer telefoniczny 1 [2] Na numer telefoniczny 2 [3] Na numer telefoniczny 3 [4] Na numer telefoniczny 4 [5] Na numer zapasowy 1 [6] Na numer zapasowy 2 [7] Na numer zapasowy 3 [8] Na numer zapasowy 4 Ustawienia numerów raportowania dla zdarzeń alarmu / powrotu po alarmie partycji Opcja ustawienie fabryczne Partycja 1 [3128] Partycja 2 [3228] Partycja 3 [3328] Partycja 4 [3428] Partycja 5 [3528] Partycja 6 [3628] Partycja 7 [3728] Partycja 8 [3828] [1] Na numer telefoniczny 1 [2] Na numer telefoniczny 2 [3] Na numer telefoniczny 3 [4] Na numer telefoniczny 4 [5] Na numer zapasowy 1 [6] Na numer zapasowy 2 [7] Na numer zapasowy 3 [8] Na numer zapasowy 4 Ustawienia numerów raportowania dla zdarzeń sabotażu / powrotu po sabotażu partycji Opcja ustawienie fabryczne Partycja 1 [3129] Partycja 2 [3229] Partycja 3 [3329] Partycja 4 [3429] Partycja 5 [3529] Partycja 6 [3629] Partycja 7 [3729] Partycja 8 [3829] [1] Na numer telefoniczny 1 [2] Na numer telefoniczny 2 [3] Na numer telefoniczny 3 [4] Na numer telefoniczny 4 [5] Na numer zapasowy 1 [6] Na numer zapasowy 2 [7] Na numer zapasowy 3 [8] Na numer zapasowy 4 Do wyboru jeden numer zapasowy 23

24 Opóźnienie dla specjalnego uzbrajania Opis Wartości dziesiętne z zakresu Autouzbrajanie, WinLoad, NeWare (Dane x 1 sekund, ustawienie fabryczne = 060 Partycja 1 Adres Dane Partycja 2 Adres Dane Partycja 3 Adres Dane Terminarz automatycznego uzbrajania przy braku ruchu Adres Okno czasowe Czas rozpoczęcia Czas zakończenia Dni tygodnia [3131] Partycja 1 [3231] Partycja 2 [3331] Partycja 3 [3431] Partycja 4 [3531] Partycja 5 [3631] Partycja 6 [3731] Partycja 7 [3831] Partycja 8 Terminarz A Terminarz B Terminarz A Terminarz B Terminarz A Terminarz B Terminarz A Terminarz B Terminarz A Terminarz B Terminarz A Terminarz B Terminarz A Terminarz B Terminarz A Terminarz B Partycja 4 Adres Dane Partycja 5 Adres Dane Partycja 6 Adres Dane Partycja 7 Adres Dane Partycja 8 Adres Dane [3130] _/_/_ [3230] _/_/_ [3330] _/_/_ [3430] _/_/_ [3530] _/_/_ [3630] _/_/_ [3730] _/_/_ [3830] _/_/_ S M T W T F S H : : : : : : : : : : : : : : : : Przedział czasu dostępu nie może obejmować godziny 24:00. Aby zaprogramować czas dostępu od 18:00 do 06:00 należy skorzystać z przedziałów A i B. Jeden zaprogramować od 18:00 do 23:59, drugi od 00:00 do 06:00. 24

25 OPCJE SYSTEMOWE ADRES [3030]: Opcje systemowe 01 Opcja [1] PGM1 wejściem 2 przewodowej czujki dymu [2] Brak automatycznego wyłączenia sygnalizatora przy alarmie pożarowym [3] Czas letni/zimowy [4] Funkcja szabasu [5] Prąd ładowania akumulatora 350 ma 800 ma [6] Brak wyświetlania niesprawności AC [7] Potwierdzenie brak ręcznie usunięcia przekroczenia limitu obciążenia prądowego [8] Szybkość magistrali normalna wysoka ADRES [3032]: Włączenie sygnalizatora Opcja [1] Sygnalizator dla partycji 1 [2] Sygnalizator dla partycji 2 [3] Sygnalizator dla partycji 3 [4] Sygnalizator dla partycji 4 [5] Sygnalizator dla partycji 5 [6] Sygnalizator dla partycji 6 [7] Sygnalizator dla partycji 7 [8] Sygnalizator dla partycji 8 ADRES [3034]: Opcje systemowe 03 Opcja [1] & [2] Nadzór urządzeń Tablica Tablica bezprzewodowych * [3] Sygnał niesprawności Tablica Tablica gdy wykryty na pomijanej linii bezprzewodowej [4] Brak możliwości Tak Nie uzbrajania gdy zostanie wykryta utrata nadzoru [5] & [6] Opcje sabotażu linii i modułu** [7] Sygnał sabotażu gdy Tak Nie wykryty na pomijanej linii [8] Brak możliwości uzbrajania gdy zostanie wykryty sabotaż * patrz tabela opcji nadzoru poniżej ** patrz tabela opcji sabotażu modułu lub linii *Opcje nadzoru linii bezprzewodowych [1] [2] Wył. Wył. Zabronione (ustawienie fabryczne) Tylko raport Wł. Wył. Gdy rozbrojony: tylko raport Gdy uzbrojony: alarm linii Wł. Wł. Gdy rozbrojony: głośny alarm Gdy uzbrojony: alarm linii ADRES [3031]: Włączenie partycji Opcja [1] Partycja 1 [2] Partycja 2 [3] Partycja 3 [4] Partycja 4 [5] Partycja 5 [6] Partycja 6 [7] Partycja 7 [8] Partycja 8 ADRES [3033]: Opcje systemowe 02 Opcja [1] Wiele operacji przy raz wprowadzonym kodzie [2] Dowolna długość kodu ustalona dowolna [3] Kod 4 lub 6 cyfrowy 4-cyfry 6-cyfr [4] Tryb oszczędzania energii [5] Brak wyświetlania pomijania gdy system jest uzbrojony [6] Konieczność potwierdzenia niesprawności [7] Rezystor EOL na liniach [8] ATZ (podwajanie linii) ADRES [3035]: Opcje systemowe 04 Opcja [1] Brak uzbrajania przy niesprawności AC [2] Brak uzbrajania przy niesprawności akumulatora [3] Brak uzbrajania przy niesprawności wyjścia zasilającego lub sygnalizatora [4] Brak uzbrajania przy niesprawności linii telefonicznej [5] Brak uzbrajania przy niesprawności modułu [6] Transmisja numeru partycji telefonu konta [7] Transmisja statusu linii poprzez port RS*** [8] Szybkość portu RS 38,400 57,600 *** używając programu np.: Hyperterminal **Opcje reakcji na sabotaż linii lub modułu [5] [6] Wył. Wył. Zabronione (ustawienie fabryczne) Tylko raport Wł. Wył. Gdy rozbrojony: tylko raport Gdy uzbrojony: alarm linii Wł. Wł. Gdy rozbrojony: głośny alarm Gdy uzbrojony: alarm linii

26 Terminarze zapasowe Terminarze podstawowe KONTROLA DOSTĘPU Przypisywanie drzwi kontroli dostępu Adresy od [2201] do [2232] odpowiadają za programowanie drzwi kontroli dostępu w systemie. W adresach tych należy wpisać numer seryjny urządzenia (DGP-ACM11 lub DGP-641BR) które kontroluje drzwi. Adresy od [2251] do [2282] odpowiadają za programowanie opcji kontroli dostępu. Adresy od [2301] do [2332] odpowiadają za etykiety drzwi w kontroli dostępu. Programuje się je w ten sam sposób co etykiety linii. Przypisywanie do systemu Opcje kontroli Etykiety drzwi # Drzwi Adres # seryjny Adres Opcje Adres Etykieta Drzwi 01 [2201] / / / / / / / [2251] [2301] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Drzwi 02 [2202] / / / / / / / [2252] [2302] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Drzwi 03 [2203] / / / / / / / [2253] [2303] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Drzwi 32 [2232] / / / / / / / [2282] [2332] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ Opcje kontroli dostępu [1] Lub/I Dostęp Każde drzwi mogą być zaprogramowane aby umożliwić dostęp tylko dla kart które są przypisane przynajmniej do jednej partycji (która jest przypisana do modułu kontroli dostępu, tryb pracy Lub ) lub aby umożliwić dostęp tylko dla karty które są przypisane do wszystkich partycji (które są przypisane do modułu kontroli dostępu, tryb pracy i ). Włączenie opcji [1] spowoduje uruchomienie trybu Lub. Zabronienie opcji [1] spowoduje uruchomienie trybu i. Przypisanie drzwi do partycji odbywa się w modułach kontroli dostępu. [2] Dostęp za pomocą kodu użytkownika Gdy opcja [2] jest wyłączona, dostęp do drzwi kontroli dostępu jest możliwy po przyłożeniu karty do czytnika. Gdy opcja [2] jest włączona, czytnik nie jest koniczny do uzyskania dostępu, dostęp do drzwi kontroli dostępu jest możliwy po wprowadzeniu kodu i wciśnięciu klawisza [ACC] (manipulator DGP-641BL). [3] Dostęp za pomocą kodu i karty Gdy opcja [3] jest włączona, do uzyskania dostępu konieczne jest przyłożenie karty i wprowadzenie kodu dostępu. Karta i kod muszą być przypisane do tego samego użytkownika. Gdy opcja [3] jest wyłączona, do uzyskania dostępu koniczne jest przyłożenie karty lub wprowadzenie kodu. [4] Brak uzbrajania Gdy opcja [4] jest włączona, użytkownik nie może uzbroić systemu za pomocą karty, nawet jeśli opcja uzbrajania jest włączona dla tej karty. [5] Brak rozbrajania Gdy opcja [5] jest włączona, użytkownik nie może rozbroić systemu za pomocą karty, nawet jeśli opcja rozbrajania jest włączona dla tej karty. Programowanie terminarza dostępu Terminarz określa czas w którym dostęp dla konkretnego użytkownika będzie możliwy. Istnieje możliwość zaprogramowania 15 terminarzy głównych (w adresach [2401] do [2415]). Terminarze te są przypisywane do konkretnego użytkownika. Istniej możliwość zaprogramowania także 15 terminarzy zapasowych (w adresach [2416] do [2432]). Terminarze te nie są przypisywane do konkretnego użytkownika i mogą służyć jedynie jako terminarze zapasowe. Adres Termin arz [2401] 001 [2402] 002 [2403] 003 [2401] 015 Przedział Czas rozpoczęcia Czas zakończenia Dni tygodnia S M T W T F S H* A : : B : : A : : B : : A : : B : : A : : B : : [2416] 016 A : : B : : [2417] 017 A : : B : : [2418] 018 A : :

27 B : : [2432] 032 A : : B : : *S M T W T F S H odpowiadają dniom tygodnia niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, święto Przedział czasu dostępu nie może obejmować godziny 24:00. Aby zaprogramować czas dostępu od 18:00 do 06:00 należy skorzystać z przedziałów A i B. Jeden zaprogramować od 18:00 do 23:59, drugi od 00:00 do 06:00. Przypisywanie terminarza zapasowego do terminarz podstawowego Adresy od [2501] do [2532] odpowiadają za przypisywanie terminarzy. Każdy z programowanych powyżej terminarzy kontroli dostęp może zostać powiązany z innym terminarzem. W przypadku braku terminarza podstawowego lub błędu, zamiast terminarza podstawowego będzie użyty terminarz zapasowy. Jeśli chcesz ustawić terminarz 011 jako zapasowy dla 001, należy w adresie [2501] wpisać wartość 011. Istniej możliwość powiązania ze sobą maksymalnie 8 terminarzy, terminarz będzie sprawdzany jeden po drugim do momentu uzyskania dostępu. Adres [2501] Terminarz 001 [2502] Terminarz 002 [2503] Terminarz 003 [2532] Terminarz 032 Programowanie poziomów dostępu Adresy od [2601] do [2615] odpowiadają za programowanie poziomów dostępu. Adres Poziom Dostęp do drzwi numer Pierwszy ekran Drzwi 01 do 08 Drugi ekran Drzwi 09 do 16 Trzeci ekran Drzwi 17 do 24 Czwarty ekran Drzwi 25 do 32 [2601] [2602] [2603] [2615] Programowanie świąt Gdy włączona jest ostatnia ósma opcja w programowaniu dni tygodnia terminarza kontroli dostępu H, oznacza to, że dostęp będzie możliwy także w dni zaprogramowane w adresach od [2701] do [2712]. Adres Miesiąc Dni Pierwszy ekran Drzwi 01 do 08 Drugi ekran Drzwi 09 do 16 Trzeci ekran Drzwi 17 do 24 Czwarty ekran Drzwi 25 do 32 [2701] Styczeń * [2702] Luty * [2703] Marzec * [2712] Grudzień * ADRES [3038]: Opcje kontroli dostępu Opcja [1] Włączenie kontroli dostępu globalnie [2] Zdarzenie żądanie wejścia zapisane w buforze [3] Zdarzenie zamknięcia drzwi otwartych zbyt długo zapisane w buforze [4] Zdarzenie zamknięcia drzwi po nieuprawnionym otwarciu drzwi zapisane w buforze [5] Alarm włamaniowy po nieuprawnionym otwarciu drzwi [6] Pominięcie opóźnienia uzbrojenia przy wyjściu gdy system jest uzbrajany za pomocą karty [7] Alarm włamaniowy drzwi przy drzwiach zbyt długo otwartych [8] Dostęp do drzwi w przypadku utraty czasu wszyscy główny 27

28 Czas tolerancji terminarza dostępu Adres Dane Opis Ustawienie fabryczne [3039] / / ( x 1 minuta) Dodatkowy czas dodany do czasu 000 zaprogramowanego w terminarzu dostępu Ustawienia raportu autotestu Adres Dane Opis Ustawienie fabryczne [3040] / / ( x 1 dzień, 000 Czas autotestu monitorowania co ilość 000 zabronione) [3041] / : / ( godzina : minuta ) Czas autotestu monitorowania o godzinie 00 : 00 [3042] / / ( x 1 minuta) Opóźnienie raportu o uzbrojeniu 5 minut [3043] / / ( x 1 minuta) Opóźnienie raportu o rozbrojeniu 60 minut Czasy Adres Dane Opis Ustawienie fabryczne [3051] / / ( ) Licznik dzwonków telefonicznych 008 [3052] / / ( x 4 sekundy ) Opóźnienie przechwycenia połączenia w sieci 32 sekundy z automatyczną sekretarką [3053] / / ( x 3 sekundy ) Czas możliwej niesprawności linii 32 sekundy telefonicznej bez informacji o niesprawności [3054] / / ( x 1 sekunda ) Opóźnienie między próbami wybierania 20 sekund numeru telefonicznego przy raportowaniu [3055] / / ( x 1 sekunda, 000 Licznik czasu opóźnienia transmisji raportu o 000 natychmiast ) alarmie [3056] / / ( x 1 próba ) Maksymalna liczba prób połączenia 8 prób [3057] / / ( x 1 sekunda ) Licznik czasu opóźnienia transmisji raportu na 20 sekund pager [3058] / / ( x 1 minuta, 000 Licznik czasu opóźnienia transmisji raportu o 30 minut natychmiast ) niesprawności zasilania [3059] / / ( x 1 powtórzenie, Licznik powtórzeń raportu na pager brak) [3060] / / ( x 1 minuta) Opóźnienie raportu o powrocie po niesprawności zasilania 30 minut NUMEROWANIE MANIPULATORÓW Adresy od [2801] do [2832] umożliwiają manipulatorom od 01 do 32 przyznanie specjalnych numerów porządkowych, dzięki którym manipulatory są identyfikowane w buforze zdarzeń jako różne manipulatory. Adres # Manipulatora Numer seryjny manipulatora [2801] Manipulator 01 / / / / / / / [2802] Manipulator 02 / / / / / / / [2803] Manipulator 03 / / / / / / / [2832] Manipulator 32 / / / / / / / 28

29 PROGRAMOWANIE MODUŁU VDMP3 W poniższych adresach można zaprogramować opcje dla modułu VDMP3 dołączanego bezpośrednio do płyty (złącze Serial + Dialer). Moduł służy do zdalnego telefonicznego sterowania i raportowania głosowego. Adres [3087]: VDMP3 funkcje PGM * ( ustawienie fabryczne ) Opcja [1] Funkcja (PGM) 1 [2] Funkcja (PGM) 2 [3] Funkcja (PGM) 3 [4] Funkcja (PGM) 4 [5] Funkcja (PGM) 5 [6] Funkcja (PGM) 6 [7] Funkcja (PGM) 7 [8] Funkcja (PGM) 8 * patrz lista zdarzeń PMG tablica 2 na stronie 15 Ustawienia VDMP3 Adres Dane Opis Fabrycznie [3088] / / ( x 1 sekunda) Opóźnienie przed wysłaniem raportu głosowego 003 sekundy [3089] / / ( x powtórzeń) Liczba powtórzeń raportu głosowego 008 razy Adres [3090]: Funkcja VDMP3 Opcja [1] Uzbrajanie / rozbrajanie [2] Raportowanie głosowe Adres Dane (naciśnij [ENTER], jeśli numer ma mniej niż 32 cyfry Opis [3091] / / / / / / / / / Numer telefonu 1 dla raportu głosowego [3092] / / / / / / / / / Numer telefonu 2 dla raportu głosowego [3093] / / / / / / / / / Numer telefonu 3 dla raportu głosowego [3094] / / / / / / / / / Numer telefonu 4 dla raportu głosowego [3095] / / / / / / / / / Numer telefonu 5 dla raportu głosowego [3096] / / / / / / / / / Numer telefonu 6 dla raportu głosowego [3097] / / / / / / / / / Numer telefonu 7 dla raportu głosowego [3098] / / / / / / / / / Numer telefonu 8 dla raportu głosowego Partycja1 Partycja2 Partycja3 Partycja4 Partycja5 Partycja6 Partycja7 Partycja8 [3133] [3233] [3333] [3433] [3533] [3633] [3733] [3833] Opcja [1] Telefon1 [2] Telefon2 [3] Telefon3 [4] Telefon4 [5] Telefon5 [6] Telefon6 [7] Telefon7 [8] Telefon8 Przy programowania modułu VDMP3 należy ustawić odpowiedni czas oczekiwania na połączenie przy pomijaniu automatycznej sekretarki (jeśli taka opcja jest potrzebna patrz adres [3052]), ilość dzwonków (patrz adres [3051]) oraz czas oczekiwania przed wybraniem następnego numeru do raportowania (patrz adres [3054]). 29

30 OPCJE DIALERA TELEFONICZNEGO ADRES [3036]: Opcje dialera 01 Opcja [1] & [2] Monitorowanie linii tabela tabela telefonicznej * [3] Zezwolenie raportowania do stacji monitorującej [4] Sposób wybierania Impuls ton numeru [5] Częstotliwość impulsu 1:2 1:1,5 [6] Detekcja zajętego numeru Przełączanie na [7] wybieranie impulsowe przy 5 próbie [8] Włączenie sygnalizatora przy nieudanej komunikacji (gdy system jest uzbrojony) patrz tabela monitorowania linii telefonicznej ADRES [3037]: Opcje dialera 02 Opcja [1] Oddzwanianie [2] Automatyczna transmisja [3] & [4] [5] [6] [7] [8] zawartości buforu Opcje transmisji autotestu** Sygnalizacja manipulatora przy udanym uzbrojeniu Alternatywne wybieranie Wybieranie przy braku sygnału telefonicznego Sygnalizacja o zamknięciu linii przy wył. tabela dalej Sygnalizatora tabela zawieś Linii ** patrz tabela opcji autotestu *Opcje monitorowania linii telefonicznej [1] [2] Wył. Wył. Zabronione (ustawienie fabryczne) Gdy uzbrojony: głośny alarm Wł. Wył. Gdy uzbrojony: informacja o niesprawności Wł. Wł. Cichy alarm staje się głośnym **Opcje raportu autotestu [3] [4] Wył. Wył. Wysyła raport autotestu co ustaloną ilość dni (adres [3040]) o czasie (adres [3041]) Gdy rozbrojony: wysyła raport autotestu co okres czasu (adres [3043]) Gdy rozbrojony: wysyła raport autotestu co okres czasu (adres [3042]) Wł. Wył. Wysyła raport autotestu co godzinę w minucie (adres [3041] ostatnie dwie cyfry) USTAWIENIA RAPORTOWANIA TELEFONICZNEGO Wł. Wł. Wysyła raport w obu powyższych przypadkach Tylko format SIA umożliwia wprowadzanie cyfry 0 w numerze konta. Inne formaty raportowania nie umożliwiają wprowadzanie cyfry 0. W miejsce cyfry [0] należy wpisać cyfrę [A] = klawisz [STAY]. Używając formatu SIA, transmisja numeru konta (patrz opcja [6] w adresie [3035]) odbywa się używając numerów odnoszących się do partycji. Centrala używa numeru konta partycji 1 adres [3061], w kodach raportowych poszczególnych partycji zawarte są numery partycji. NTSM numer telefoniczny stacji monitorującej Adres Dane (0000 FFFF) Opis Ustawienie fabryczne [3061] / / / (jeśli mniej niż 4 cyfry ENTER) Numer konta 1 (partycja 1* / NTSM1**) 0000 [3062] / / / (jeśli mniej niż 4 cyfry ENTER) Numer konta 2 (partycja 2*/ NTSM2**) 0000 [3063] / / / (jeśli mniej niż 4 cyfry ENTER) Numer konta 3 (partycja 3*/ NTSM3**) 0000 [3064] / / / (jeśli mniej niż 4 cyfry ENTER) Numer konta 4 (partycja 4*/ NTSM4**) 0000 [3065] / / / (jeśli mniej niż 4 cyfry ENTER) Numer konta 5 (partycja 5*/ NTSM5**) 0000 [3066] / / / (jeśli mniej niż 4 cyfry ENTER) Numer konta 6 (partycja 6* / NTSM6**) 0000 [3067] / / / (jeśli mniej niż 4 cyfry ENTER) Numer konta 7 (partycja 7* / NTSM7**) 0000 [3068] / / / (jeśli mniej niż 4 cyfry ENTER) Numer konta 8 (partycja 8* / NTSM8**) 0000 * opcja [6] w adresie [3035] włączona; ** opcja [6] w adresie [3035] wyłączona. 30

31 Formaty raportowania Adres Dane Opis [3070] Format raportu dla numerów telefoniczny od 1 do 4 # 1 Tele. # 2 Tele. # 3 Tele # 4 Tele. Format raportu 0 Ademco slow (1400 Hz, 1900 Hz, 10BPS) 1 Sileni Knight Fast (1400 Hz, 1900 Hz, 20BPS) 2 SESCOA (2300 Hz, 1800 Hz, 20BPS) 3 ADEMCO Express (DTMF 4 +2) 4 Contact ID Pager 5 ADEMCO Contact ID 6 SIA FSK (Level 2) 7 - Pager Numer stacji monitorowania alarmów NSMA Adres Dane Opis (jeśli mniej niż 32 cyfry wciśnij ENTER) [3071] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ # 1Telefonu stacji monitorującej / pagera [3072] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ # 2Telefonu stacji monitorującej / pagera [3073] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ # 3Telefonu stacji monitorującej / pagera [3074] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ # 4Telefonu stacji monitorującej / pagera Znaki specjalne Funkcja LCD Grafica Funkcja LCD Grafica * [STAY] Wyczyść [CLEAR] Lewy przycisk nawigacji (Czysc) # [FORCE] Skasuj [TRBL] - [#] Przełączenie na Skasuj od Naciskaj przycisk do wybieranie tonowe [ARM] pozycji kursora [ACC] - momentu pojawienia się (T) do końca żądanego znaku Oczekiwanie na drugi [DISARM] Wstaw spację [MEM] - ton wybierania (W) 4 sekundowa pauza (P) [BYP] USTAWIENIA NUMERÓW RAPORTOWANIA DLA RÓŻNYCH ZDARZEŃ Adres [3080]: Niesprawności i powrót po niesprawnościach Opcja [1] Telefon 1 [2] Telefon 2 [3] Telefon 3 [4] Telefon 4 [5] Telefon 1 zapasowy* [6] Telefon 2 zapasowy* [7] Telefon 3 zapasowy* [8] Telefon 4 zapasowy* * należy wybrać tylko jeden numer ustawienie fabryczne Adres [3081]: Raporty specjalne Opcja [1] Telefon 1 [2] Telefon 2 [3] Telefon 3 [4] Telefon 4 [5] Telefon 1 zapasowy* [6] Telefon 2 zapasowy* [7] Telefon 3 zapasowy* [8] Telefon 4 zapasowy* 31

32 PREDEFINIOWANE KODY RAPORTOWE Kody predefiniowane są stosowane przy zaprogramowaniu formatów raportowych ADEMCO Contact ID lub SIA. Są one programowane automatycznie poprzez wejście w odpowiednią sekcję. Poniższy adres resetuje kody do ustawień początkowych (automatyczne kody raportowe wyłączone) Adres Programowane kody Resetowane adresy [4030] Wszystkie kody raportowe zresetowane do wartości 00 [0201] [0296], [0701] [0832], [2001] [2199], [3900] [3999], [4031] [4037] Poniższe adresy resetują kody od ustawień predefiniowanych (automatycznych kodów raportowych) [4031] Wszystkie kody raportowe zresetowane do wartości FF [0201] [0296], [0701] [0832], [2001] [2199], [3900] [3999] [4032] Linia w alarmie / Linia po alarmie / Sabotaż linii / Po [0201] [0296] sabotażu linii [4033] Uzbrajanie / rozbrajanie za pomocą przycisku [0701] [0832] i [2001] [2199] sterującego lub użytkownika [4034] Specjalne kody [3900] [3909] [4035] Specjalne uzbrajanie / rozbrajanie [3910] [3929] [4036] Specjalne kody alarmowe [3930] [3939] [4037] Niesprawność / Usunięcie niesprawności [3940] [3999] KODY RAPORTOWE ALARMU Z LINII Możliwe jest zaprogramowanie następujących formatów definiowalnych przez użytkownika: Ademco Slow, Silent Knight fast, Ademco express i format pagera. Po wybraniu wyżej wymienionych formatów raportu (patrz Ustawienia raportowania telefonicznego) należy wpisać w zakresie od [0201] do [0296] wartość dwucyfrową z zakresu do 00 do FF. Możliwe jest także zaprogramowanie następujących formatów predefiniowanych: Ademco ID, SIA FSK. Po wybraniu wyżej wymienionych formatów raportu (patrz Ustawienia raportowania telefonicznego), należy wejść w adres [4032] aby automatycznie wprowadzić predefiniowane kody raportowe w adresach [0201] do [0296]. Aby zmienić kod na inny, należy wejść w żądany adres a następnie wpisać wartość z zakresu od 00 do FF. Wprowadzanie wartości 00 powoduje zabronienie kodu, wprowadzenie wartości FF powrót do kodu predefiniowanego (patrz Inne ustawienia i tryby pracy). Adres # Linii Kod alarmu Kod po alarmie Kod sabotażu Kod po sabotażu [0201] Linia 01 / / / / [0202] Linia 02 / / / / [0203] Linia 03 / / / / [0204] Linia 04 / / / / [0296] Linia 96 / / / / KODY RAPORTOWE UZBRAJANIA / ROZBRAJANIA SYSTEMU Możliwe jest zaprogramowanie następujących formatów definiowalnych przez użytkownika: Ademco Slow, Silent Knight fast, Ademco express i format pagera. Po wybraniu wyżej wymienionych formatów raportu (patrz Ustawienia raportowania telefonicznego) należy wpisać w zakresie od [2001] do [2099] lub [2101] do [2199] wartość dwucyfrową z zakresu do 00 do FF. Możliwe jest także zaprogramowanie następujących formatów predefiniowanych: Ademco ID, SIA FSK. Po wybraniu wyżej wymienionych formatów raportu (patrz Ustawienia raportowania telefonicznego), należy wejść w adres [4033] aby automatycznie wprowadzić predefiniowane kody raportowe w adresach [2001] do [2199]. Aby zmienić kod na inny, należy wejść w żądany adres a następnie wpisać wartość z zakresu od 00 do FF. 32

33 Wprowadzanie wartości 00 powoduje zabronienie kodu, wprowadzenie wartości FF powrót do kodu predefiniowanego (patrz Inne ustawienia i tryby pracy). Kody raportowania o uzbrajaniu Adresy od [2001] do [2098] odpowiadają kodom raportowym uzbrojenia przez użytkowników od 1 do 98 adres [2099] odpowiada grupowo za kody raportowe uzbrojenia użytkowników od 99 do 999. Kody raportowania o rozbrojeniu Adresy od [2101] do [2198] odpowiadają kodom raportowym rozbrojenia przez użytkowników od 1 do 98 adres [2199] odpowiada grupowo za kody raportowe rozbrojenia użytkowników od 99 do 999. Kody raportowe o uzbrojeniu / rozbrojeniu za pomocą przycisku sterującego Ademco Slow, Sileni Knight fast, Ademco Express, format pagera: Wpisz 2 cyfrową wartość z zakresu od 00 do FF. Ademco ID, SIA FSK. Po wybraniu wyżej wymienionych formatów raportu (patrz Ustawienia raportowania telefonicznego), należy wejść w adres [4033] aby automatycznie wprowadzić predefiniowane kody raportowe w adresach [0701] do [0732] (kody raportu o uzbrojeniu) i [0801] do [0832] (kody raportu o rozbrojeniu). Aby zmienić kod na inny, należy wejść w żądany adres a następnie wpisać wartość z zakresu od 00 do FF. Wprowadzanie wartości 00 powoduje zabronienie kodu, wprowadzenie wartości FF powrót do kodu predefiniowanego (patrz Inne ustawienia i tryby pracy). KODY RAPORTOWE SPECJALNE ORAZ USTEREK Ademco slow, Silent Knight fast, SESCOA, Ademco Express, format Pagera: Należy wpisać 2 cyfry z zakresu od 00 do FF. Format Ademco: Adresy [4034] (Specjalne kody), [4035] (Kody uzbrajania / rozbrajania specjalnego), [4036] (Kody specjalnych alarmów) i [4037] (Kody niesprawności / ustąpienia niesprawności) umożliwiają zaprogramowanie powyższych raportów kodami według ustawień predefiniowanych. Aby zaprogramować inne zdarzenia lub zmienić kody zaprogramowanych zdarzeń, należy wejść w adres odpowiadający konkretnemu zdarzeniu a następnie wpisać żądaną 2-cyfrową wartość z zakresu 00 FF. Format SIA: Adresy [4034] (Specjalne kody), [4035] (Kody uzbrajania / rozbrajania specjalnego), [4036] (Kody specjalnych alarmów) i [4037] (Kody niesprawności / ustąpienia niesprawności) umożliwiają zaprogramowanie powyższych raportów kodami według ustawień predefiniowanych. Aby zaprogramować inne kody według ustawień predefiniowanych, należy wejść w adres odpowiadający konkretnemu zdarzeniu a następnie wpisać wartość FF. Aby zabronić raportowanie konkretnego zdarzenia, należy wpisać wartość 00 w adres odpowiadający zdarzeniu. Kody raportowe zdarzeń specjalnych Adres Opis [3900] Wznowienie zasilania [3901] Reset programowy [3902] Test raportu [3903] Włączenie trybu podsłuchu po alarmie [3904] Żądanie połączenia z oprogramowaniem WinLoad [3905] Zakończenie połączenia z oprogramowaniem WinLoad [3906] Zalogowanie się instalatora [3907] Wylogowanie się instalatora [3908] Nie wykorzystane [3909] Nie wykorzystane Kody raportowe zdarzeń specjalnego uzbrajania Adres Opis [3910] Autouzbrajanie [3911] Zdalne uzbrajanie za pomocą PC [3912] Zbyt późne uzbrojenie (autouzbrojenie) Kody raportowe zdarzeń alarmowych specjalnych Adres Opis [3930] Przycisk Panic napadowy [3931] Przycisk Panic dodatkowy [3932] Przycisk Panic pożarowy [3933] Alarm po niedawnym uzbrojeniu [3934] Kod policyjny (potwierdzenie alarmu) [3935] Wyłączenie linii [3936] Włączony przymus [3937] Zablokowanie manipulatora [3938] Nie wykorzystane [3939] Nie wykorzystane Kody raportowe niesprawności Adres Opis [3940] Nie wykorzystane [3941] Niesprawność zasilania głównego AC [3942] Niesprawność zasilania zapasowego DC [3943] Niesprawność wyjścia zasilającego [3944] Niesprawność wyjścia sygnalizatora 33

34 [3913] Autouzbrojenie przy braku ruchu [3914] Częściowe autouzbrojenie [3915] Szybkie autouzbrojenie [3916] Zbyt wczesne uzbrojenie [3917] Zbyt późne uzbrojenie [3918] Zdalne uzbrojenie za pomocą APR3-ADM2 [3919] Przekroczenie czasu od ostatniego uzbrojenia Kody raportowe zdarzeń specjalnego rozbrajania Adres Opis [3920] Skasowanie autouzbrajania [3921] Szybkie rozbrajanie [3922] Rozbrajanie za pomocą PC [3923] Rozbrajanie za pomocą PC po alarmie [3924] Skasowanie alarmu [3925] Nie wykorzystane [3926] Zbyt wczesne rozbrojenie [3927] Zbyt późne rozbrojenie [3928] Zdalne rozbrojenie za pomocą APR3-ADM2 [3929] Nie wykorzystane Kody raportowe niesprawności Adres Opis [3940] Nie wykorzystane [3941] Niesprawność zasilania głównego AC [3942] Niesprawność zasilania zapasowego DC Kody raportowe usunięcia niesprawności: Adres Opis [3970] Linii telefonicznej [3971] Zasilania głównego AC [3972] Zasilania zapasowego DC [3973] Wyjścia zasilającego [3974] Wyjścia sygnalizatora [3975] Utraty czasu [3976] Linii pożarowej [3977] Nie wykorzystane [3978] Nie wykorzystane [3979] Nie wykorzystane [3945] Utrata czasu w centrali [3946] Niesprawność linii pożarowej [3947] Nie wykorzystane [3948] Nie wykorzystane [3949] Nie wykorzystane [3950] Niesprawność magistrali komunikacyjnej [3951] Niesprawność sabotażu modułu [3952] Błąd pamięci ROM [3953] Niesprawność linii tel. w module [3954] Niepowodzenie połączenia w module [3955] Niesprawność drukarki [3956] Niesprawność zasilania AC modułu [3957] Niesprawność zasilania DC modułu [3958] Niesprawność wyjścia zasilającego modułu [3959] Nie wykorzystane [3960] Niski poziom baterii nadajnika bezprzewod. [3961] Wykryta utrata nadzoru nad nadajnikiem bezprzewodowym [3962] Nie wykorzystane [3963] Nie wykorzystane [3964] Nie wykorzystane [3965] Niepowodzenie połączenia z 1 numerem telefonicznym [3980] Magistrali komunikacyjnej [3981] Sabotażu modułu [3982] Błędu ROM [3983] Linii telefonicznej modułu [3984] Braku połączenia telefonicznego [3985] Drukarki [3986] Zasilania głównego AC modułu [3987] Zasilania zapasowego DC modułu [3988] Wyjścia zasilającego modułu [3989] Nie wykorzystane [3990] Niski poziom baterii nadajnika bezprzewodowego [3991] Utraty nadzoru nad nadajnikiem bezprzewodowym 34

35 ADRESY UŻYTECZNE W TRYBIE PRACY INSTALATORA Adres Opis [4000] Wyświetlanie numerów seryjnych urządzeń podłączonych do magistrali komunikacyjnej: Po wejściu w adres [4000] manipulator wyświetli 8-cyforowe numery seryjne urządzeń podłączonych do magistrali komunikacyjnej. Aby wyświetlić kolejne urządzenia należy posłużyć się klawiszami [ ] [ ] [4001] Reset modułu Po wejściu w adres [4001] i wpisaniu numeru seryjnego modułu zostanie przeprowadzony reset programowy [4002] Znajdowanie modułu Po wejściu w adres [4002] i wpisaniu numer seryjnego modułu, zielona dioda LED LOCATE umieszczona na płycie modułu zacznie migać, wskazując szukany moduł. Ponowne wpisane numeru seryjnego spowoduje wyjście z trybu znajdowania modułu. [4003] Tryb programowania modułów Po wejściu w adres [4003] możliwe jest programowanie ustawień modułów według adresów podanych w odpowiedniej instrukcji [4004] Automatyczne kopiowane ustawień modułów za pomocą magistrali komunikacyjnej Możliwe jest automatyczne kopiowanie ustawień z jednego urządzenia do innych urządzeń tego samego typu. Po wejściu w adres [4004] należy najpierw wpisać numer seryjny modułu z którego chcemy kopiować ustawienia a następnie numery seryjne modułów do których chcemy kopiować ustawienia. Po wciśnięciu klawisza [ACC] na manipulatorze LCD, proces kopiowania zostanie rozpoczęty Automatyczne kopiowanie etykiet za pomocą magistrali komunikacyjnej Możliwe jest automatyczne kopiowanie etykiet do wszystkich manipulatorów i drukarek dołączonych do magistrali komunikacyjnej. Po wejściu w adres [4004] należy najpierw wpisać numer seryjny centrali z której będą kopiowane ustawienia. Nie trzeba wpisywać żadnych numerów seryjnych urządzeń do których będą kopiowane dane. Po wciśnięciu klawisza [ACC] na manipulatorze LCD, proces kopiowania zostanie rozpoczęty [4005] Usuwanie modułów Po wejściu w adres [4005] centrala przeprowadzi skanowanie wszystkich modułów podłączonych do magistrali komunikacyjnej. Jeśli centrala nie znajdzie któregoś z modułów w porównaniu z listą zapisaną w pamięci, automatycznie wykasuje te moduły z pamięci. Po przeprowadzeniu tej operacji, nie będzie wyświetlany problem w systemie dotyczący braku modułu w systemie. Klucz pamięci PMC-3 [4010] Kopiowanie wszystkich danych z klucza do centrali z wyłączeniem etykiet i adresów od [0001] do [0096] i [0501] do [0532] [4011] Kopiowanie wszystkich danych z klucza do centrali z wyłączeniem etykiet [4012] Kopiowanie etykiet z klucza do centrali [4013] Kopiowanie ustawień fabrycznych z klucza do centrali [4020] Kopiowanie wszystkich danych z centrali do klucza z wyłączeniem etykiet i adresów od [0001] do [0096] i [0501] do [0532] [4021] Kopiowanie wszystkich danych z centrali do klucza z wyłączeniem etykiet [4022] Kopiowanie etykiet z centrali do klucza [4023] Kopiowanie ustawień fabrycznych z centrali do klucza Klucz pamięci PMC-4 [4010] Kopiowanie wszystkich danych z klucza do centrali z wyłączeniem adresów od [0001] do [0096] i [0501] do [0532] [4011] Kopiowanie wszystkich danych z klucza do centrali [4012] Kopiowanie etykiet z klucza do centrali [4013] Kopiowanie ustawień fabrycznych z klucza do centrali [4020] Kopiowanie wszystkich danych z centrali do klucza z wyłączeniem adresów od [0001] do [0096] i [0501] do [0532] [4021] Kopiowanie wszystkich danych z centrali do klucza [4022] Kopiowanie etykiet z centrali do klucza [4023] Kopiowanie ustawień fabrycznych z centrali do klucza

36 Zwora założona Zwora zdjęta Zwora założona, możliwe jest skopiowanie danych z klucza i zapisanie danych na klucz Zwora zdjęta, możliwe jest tylko skopiowanie danych z klucza. Kopiowanie danych z klucza do centrali 1. Podłącz klucz do gniazda MEM KEY na płycie centrali. 2. Wejdź w odpowiedni adres (patrz powyższa tabela). 3. Po usłyszeniu sygnału potwierdzenia odłącz klucz pamięci. Kopiowanie danych z centrali do klucza 4. Podłącz klucz do gniazda MEM KEY na płycie centrali. 5. Wejdź w odpowiedni adres (patrz powyższa tabela). 6. Po usłyszeniu sygnału potwierdzenia odłącz klucz pamięci. Reset programowy Przeprowadzanie resetu spowoduje ustawienie pewnych parametrów centrali według ustawień fabrycznych. Aby wykonać reset programowy należy: 1. Wejść w tryb programowania. 2. Wejść w adres [4049] aby odblokować możliwość resetu programowego. 3. Wejść a adres z tabeli zamieszczonej poniżej aby wykonać określony rodzaj resetu. Adres Opis [4040] Reset wszystkich adresów od [0001] do [3999] [4041] Reset kodu głównego systemowego do wartości [4042] Reset wszystkich linii z adresów [0001] do [0196], [0201] do [0296] i [0961] do [0984] [4043] Reset wszystkich adresów kontroli dostępu [2201] do [2712], z wyłączeniem etykiet drzwi [4044] Reset wszystkich użytkowników z adresów [1001] do [1999] i [2001] do [2199] [4045] Reset adresów dialera [3051] do [3081] i centrali [3020] do [3043] i [3900] do [3991] [4046] Reset adresów partycji [3101] do [3829], z wyłączeniem etykiet [4047] Reset PGM [0901] do [0939] i przycisków sterujących [0501] od [0632] oraz kodów raportowych uzbrajania / rozbrajania przycisków sterujących [0701] do [0832] [4048] Reset wszystkich etykiet użytkowników [0301] do [0396], drzwi [2301] do [2332], partycji [3100], [3200], [3300], [3400], [3500], [3600], [3700], [3800] [4049] Odblokowanie dla powyższych opcji resetu z adresów [4040] do [4048] Klawisze funkcji instalacyjnych Aby mieć dostęp do tych funkcji należy wejść w tryb programowania, wcisnąć i przytrzymać [0] a następnie wprowadzić kod instalatora. Po wciśnięciu poniższego klawisza, centrala wykona następujące działania: [STAY] Test raportowania: Centrala wysyła kod testu programowany w adresie [3902] do stacji monitorującej [FORCE] Wymuszenie połączenia z PC: Centrala wybierze numer PC zaprogramowany w adresie [3010] w celu połączenia się z oprogramowaniem WinLoad [ARM] Wymuszenie odebrania połączenia z PC: Centrala odbierze połączenie wykonane przez stację monitorującą używającą oprogramowania WinLoad [DISARM] Zakończenie komunikacji: Kasuje wszystkie próby komunikacji z oprogramowaniem WinLoad lub stacją monitorującą do następnego raportowanego zdarzenia [MEM] Tryb testu instalatora: Otwarcie linii będzie sygnalizowane dźwiękowo za pomocą sygnalizatora. W trybie testu instalatora nie można uzbroić systemu. [TRBL] Skanowanie modułów: Manipulator wyświetli numery seryjne poszczególnych urządzeń podłączonych do systemu [ACC] Miernik napięcia: Umożliwia zweryfikowanie napięcia magistrali komunikacyjnej. Jeśli wartość napięcia jest niższa nić 12.3 V, należy zainstalować dodatkowy zasilacz. Programowanie kodu instalatora Adres Dane Opis Ustawienie fabryczne [1000] / / / / / / / Kod instalatora *patrz sekcja [3001] blokowanie kodu instalatora 36

37 SCHEMAT PODŁĄCZEŃ Do instalacji magistrali w pobliżu silnych, zakłócających pól elektrycznych (oświetlenie jarzeniowe, silniki, przewody wysokiego napięcia, transformatory itp.) lub pomiędzy budynkami należy stosować kable ekranowane. Należy je podłączać w następujący sposób: Magistrala w jednym budynku: Zewnętrzny ekran jednego końca kabla połącz z masą centrali (nie z masą dialera). Ekranu na drugim końcu kabla nie podłączaj do instalacji. Magistrala pomiędzy oddzielnymi budynkami: W budynku z centralą zewnętrzny ekran kabla połącz z instalacją zimnej wody lub innym dostępnym uziemieniem. Ekranu na drugim końcu kabla nie podłączaj do instalacji. Tak samo postępuj w ewentualnych kolejnych budynkach. 37

38 Schemat podłączenia pojedynczej czujki N.C. bez opornika EOL N.C. z opornikiem EOL N.O. z opornikiem EOL N.C. bez opornika EOL z rozpoznaniem sabotażu N.C. z opornikiem EOL z rozpoznaniem sabotażu i niesprawności przewodów N.O. z opornikiem EOL z rozpoznaniem sabotażu i niesprawności przewodów We tej konfiguracji musi zostać włączona opcja ATZ 38

39 Schemat podłączenia dwóch czujek z włączoną opcją ATZ (podwajania linii) ATZ N.C. bez opornika EOL ATZ N.C. bez opornika EOL z rozpoznaniem sabotażu ATZ N.C. z opornikiem EOL z rozpoznaniem sabotażu i niesprawności przewodów Podłączenie przycisku sterującego Podłączenie przekaźnika do wyjścia PGM 39

40 Podłączenie linii telefonicznej Podłączenie czujki 2-przewodowej Podłączenie czujki 4-przewodowej 40

41 BILANS ENERGETYCZNY SYSTEMU Wyjście zasilania dodatkowego posiada określoną obciążalność: typowo 600mA, maksymalnie 700mA, wyłączenie automatyczne przy 1,1 A DNE-K07 EVO641R EVO641 DGP-648BL DGP-50/60/70, DG85 DGP-ZC1 DGP-ZX1 APR3-ZX4 APR3-ZX8 MG-RTX3 APR3-PGM4 APR3-PRT3 APR3-ADM2 DGP-LSN4 DGP-SUB1 DGP-HUB2 DGP-ANC1B 150 ma 100 ma 80 ma 45 ma 30 ma 30 ma 14 ma 28 ma 28 ma 50 ma 150 ma 60 ma 105 ma 60 ma 100 ma 50 ma 105 ma Tabela 1: W powyższej tabeli wyszczególnione jest zapotrzebowanie prądowe poszczególnych urządzeń systemu Digiplex Moduł DGP2-ACM11 pobiera 165mA z własnego źródła zasilania Wyjście BELL sygnalizatora jest zasilane z własnego źródła zasilania Gdy obciążenie wyjścia zasilającego przekracza 700mA należy użyć dodatkowego zasilacza np.: DGP2- PS17 (1,7 A). W zależności od średnicy i rodzaju przewodu możliwe jest maksymalne obciążenie wyjścia dodatkowego na różnych odległościach. Długość magistrali komunikacyjnej: Dostępne zasilanie (przewód o powierzchni 0,205 mm 2 przewód YTDY) Dostępne zasilanie (przewód o powierzchni 0,326 mm 2 ) Dostępne zasilanie (przewód o powierzchni 0,823 mm 2 ) 30 m 700 ma 700 ma 700 ma 61 m 429 ma 682 ma 700 ma 91 m 286 ma 454 ma 700 ma 122 m 214 ma 341 ma 700 ma 152 m 171 ma 273 ma 690 ma 183 m 143 ma 227 ma 575 ma 213 m 195 ma 493 ma 244 m 170 ma 431 ma 274 m 151 ma 383 ma 305 m 136 ma 345 ma 457 m 230 ma 610 m 172 ma 762 m 138 ma 914 m 115 ma Tabela 2: W powyższej tabeli wyszczególnione jest dostępne obciążenie prądowe dla różnych długości magistrali i różnej średnicy przewodów magistrali 41

42 Przykład 16,5 VAC 40VA Transformator Centrala Wyjście zasilające = 700 ma Zapotrzebowanie prądowe urządzeń podłączonych do wyjścia zasilającego centrali nie może przekraczać limitu 700 ma W poniższym przypadku suma poboru prądu urządzeń: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) = 310 ma < 700 ma 15 m 61 m Moduł Magellan (MG-RCV3) (A) = 50 ma 15 m Moduł rozszerzenia linii (APR3-ZX8) (B) = 40 ma Całkowita długość magistrali 30 m (A) 50 ma + (B) 40 ma = 90 ma < 700 ma 255 m Manipulator LCD (DGP2-641BL) (D) = 80 ma 7, 5 m Adresowalna czujka (DGP2-70) (E) = 25 ma 7, 5 m Manipulator LED (DGP2-648) (F) = 45 ma 15 m Manipulator LED (DGP2-648) (G) = 45 ma Adresowalna czujka (DGP2-60) (C) = 25 ma Całkowita długość magistrali 91 m (D) 80 ma + (E) 25 ma + (F) 45 ma + (G) 45 ma = 195 ma < 454 ma Całkowita długość magistrali 305 m (A) 50 ma + (C) 25 ma = 75 ma < 136 ma Wartości A,B,C,D,E,F,G poboru prądu pochodzą z tabeli 1, wartości do których porównuje się sumę wartości poboru prądu urządzeń pochodzą w tabeli 2 i oznaczają maksymalną obciążalność dla różnych długości magistrali. W powyższym przykładzie pobór prądu urządzeń w systemie nie przekracza wartości maksymalnej dla wyjścia zasilającego. Podłączenie dodatkowego zasilacza do magistrali komunikacyjnej CENTRALA + - GRN YEL Transformator ŹRÓDŁO ZASILANIA Transformator + - MODUŁ + - GRN YEL MODUŁ 42

43 CERTYFIKAT CE 43

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU 1.1 MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów na ekranie i diod LED) 1. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR System alarmowy i kontroli dostępu EVO192 V2.75 Arkusz programowania Uwzględnia programowanie klawiatury LCD Spis trści Programowanie linii... 9 Tabela linii... 10 Programowanie klucza... 19 Wyjścia programowalne...

Bardziej szczegółowo

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4 OMC Industrial Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor firmy Paradox ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa tel. (22) 651-88-61; fax. (22) 642-11-21

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii Centrale z wbudowanym modułem radiowym MG5000 MG5050 Wersja 4.72 Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii SP5500 SP6000 SP7000 Wersja 4.72 SP4000 SP65 Wersja 4.90 Instrukcja programowania Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii Centrale z wbudowanym modułem radiowym MG5000 MG5050 Wersja 4.72 Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii SP5500 SP6000 SP7000 Wersja 4.72 SP4000 SP65 Wersja 4.90 Instrukcja programowania Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

EVO48 / EVO192 Instrukcja instalacji ver. 2.0. Zintegrowany system Sygnalizacji Włamania i Napadu / Kontroli Dostępu / Automatyki

EVO48 / EVO192 Instrukcja instalacji ver. 2.0. Zintegrowany system Sygnalizacji Włamania i Napadu / Kontroli Dostępu / Automatyki EVO48 / EVO192 Instrukcja instalacji ver. 2.0 Zintegrowany system Sygnalizacji Włamania i Napadu / Kontroli Dostępu / Automatyki System Sygnalizacji Włamania i Napadu: 48 / 192 linii alarmowych 4 / 8 partycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192

Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 Centrala alarmowa DIGIPLEX EVO192 v1.1 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów i obsługi urządzeń.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9)

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9) Arkusz programowania centrali alarmowej SIGMA 1 wersja.3 Informacje wstępne: Wejście do trybu programowania: * 8 [kod instalatora] Fabryczny kod instalatora: 069 Fabryczny kod Głównego Użytkownika: 134

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

MG5000 V4.7 MG5050 V4.7 MG5050 EN V4.96 SP65 V4.9 SP4000 V5.1 SP5500 V4.9 SP6000 V4.9 SP7000 V4.9. Instrukcja instalacji. Centrala alarmowa PARADOX

MG5000 V4.7 MG5050 V4.7 MG5050 EN V4.96 SP65 V4.9 SP4000 V5.1 SP5500 V4.9 SP6000 V4.9 SP7000 V4.9. Instrukcja instalacji. Centrala alarmowa PARADOX Centrala alarmowa PARADOX seria Spectra SP i Magellan MG5000 V4.7 MG5050 V4.7 MG5050 EN V4.96 SP65 V4.9 SP4000 V5.1 SP5500 V4.9 SP6000 V4.9 SP7000 V4.9 Instrukcja instalacji -1- Dziękujemy za zakup naszego

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start g GE Security Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start Poniższa krótka instrukcja ma na celu zaprezentowanie podstawowych kroków niezbędnych do prawidłowego skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika dla centrali EVO96

Instrukcja użytkownika dla centrali EVO96 DGP2-641BL / DGP2-641RB DGP2-640 DGP2-648BL Instrukcja użytkownika dla centrali EVO96 Spis treści Wprowadzenie... 1 Legenda... 1 Podstawowe operacje... 2 Dźwięki klawiatury... 2 Ikony... 3 Tryb poufny...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

(wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) KOD GŁÓWNY : (kod fabryczny:

(wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) KOD GŁÓWNY : (kod fabryczny: (wersja oprogramowania 4.4) ARKUSZ PROGRAMOWANIA (wersja oprogramowania 4.1) Dystrybucja: OMC Industrial Sp. z o.o. Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, Tel.: (022) 651-88-61 Faks: (022) 651-88-76 KOD

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Klawiatura LED SPC-1686V SPC-1686H

Klawiatura LED SPC-1686V SPC-1686H Dystrybucja: OMC Industrial Ltd. Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, Tel.: (022) 651-88-61 Faks: (022) 651-88-76 Klawiatura LED SPC-1686V SPC-1686H INSTRUKCJA Ton potwierdzenia: Tonem przerywanym (BEEP-BEEP-BEEP-BEEP)

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Nowoczesna obudowa Raportowanie do stacji monitorowania alarmów poprzez GSM (formaty: Ademco Contact ID, SIA) Raportowanie do stacji monitorowania alarmów poprzez IP/GPRS (do odbiornika

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Adres Lokalizacja czujników Rodzaj czujnika reakcja* Strefa A B S JA-63 Profi Instrukcja użytkownika 1. 2. 3. 4. 5. CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. CZ. PRZEW. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1.0 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Ustawienia panelu sterowania Jak skonfigurować panel sterowania? Panel sterowania systemu alarmowego można skonfigurować w menu panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Instrukcja Użytkownika AUTORYZOWANY Ustawienia użytkownika Z powodów bezpieczeństwa, napisz tylko nazwę użytkownika bez jego kodu. 4-cyfry kodu 6-cyfr kodu Użytkownik

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja menadżera systemu dla centrali DGP-848

Instrukcja menadżera systemu dla centrali DGP-848 Klawiatura LCD DGP2-641BL i DGP2-641RB DGP2-641BL/DGP2-641RB Instrukcja menadżera systemu dla centrali DGP-848 Zawiera również Instrukcję modułu APR3-ADM2 ICS POLSKA Spis treści Wprowadzenie... 1 Legenda...

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 02/14 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.02 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Kontroler wind ATS1260

Kontroler wind ATS1260 Kontroler wind ATS1260 Spis treści: Kontroler wind ATS1260...1 1.Opis funkcjonalny...2 1. Funkcje dodatkowe...2 2. Funkcje drzwi nie obsługiwane przez ATS1260...2 3.Koncepcja budowy systemu kontroli windy

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd.

ESPRIT 7X8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 PARADOX SECURITY SYSTEMS. OMC Industrial Ltd. ESPRIT 7X8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi PARADOX SECURITY SYSTEMS OMC Industrial Ltd. Ul Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT 7x8 Mamy przyjemność

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

LEGENDFORD. system alarmowy

LEGENDFORD. system alarmowy LEGENDFORD system alarmowy *Funkcja KOMFORT* *Regulowany czas uzbrajania czujników* *Regulacja czasu na centralny zamek* 'Zamykanie zamków drzwi w czasie jazdy* *ANTI Hl JACK* *PASYWNA BLOKADA* INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja menadżera systemu

Instrukcja menadżera systemu Dystrybucja: OMC Industrial Ltd. Ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, Tel.: (022) 651-88-61 Faks: (022) 651-88-76 Klawiatura LCD DGP-641 i DGP-641AC Instrukcja menadżera systemu Autoryzowany Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV)

Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Przewodnik instalacyjny Profil Dla lepszego zrozumienia tego produktu, należy przed użyciem uważnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. System alarmowy GSM do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalowania i Pomocnicza

Instrukcja Instalowania i Pomocnicza Instrukcja Instalowania i Pomocnicza Model # : MG-6060 Instrukcja Instalacji Bezprzewodowy System Bezpieczeństwa v1.0 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod

FUNKCJE OGÓLNE. Przechowywany kod FUNKCJE OGÓLNE Migająca dioda LED 1. Po naciśnięciu przycisku, migając dioda LED oznacza przesyłanie danych. Jeżeli dioda LED nie miga, oznacza to, że dane nie są przesyłane. 2. Jeżeli przycisk jest przyciskiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA W l 9 9 5 C S t r o n a 1 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA GEM P816EX CENTRALA ALARMOWA/KOMUNIKATOR Programowanie z manipulatorów serii classic GEM-RP1CAe2, oraz z manipulatorów serii K GEM-DXK1 MANIPULATOR GEM-RP1CAe2

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów OMC Industrial Sp. z o.o. 1

Katalog produktów OMC Industrial Sp. z o.o. 1 1 Spis treści: Bezprzewodowe systemy alarmowe 6 Systemy alarmowe od 4 do 24 linii 14 Systemy alarmowe z możliwością rozbudowy od 5 do 32 linii 17 48 / 96 / 192 liniowe, zintegrowane systemy alarmowe, kontroli

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 (POLISH)

MATRIX 6/816 (POLISH) MATRIX 6/816 (POLISH) Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.34 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-2 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Instrukcja użytkownika

Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Instrukcja użytkownika Centrala alarmowa 32 linie Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Instrukcja użytkownika Dane użytkowników Ze względów bezpieczeństwa, wpisz tylko nazwy użytkowników (bez kodów). Kody 4-cyfr. Kody 6-cyfr. Numer

Bardziej szczegółowo

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS

ESPRIT 7x8. Instrukcja obsługi KLAWIATURY ESP-636; ESP-646. OMC I n d u s t r i a l L t d. P R DOX SECURITY SYSTEMS ESPRIT 7x8 KLAWIATURY ESP-636; ESP-646 Instrukcja obsługi P R DOX SECURITY SYSTEMS OMC I n d u s t r i a l L t d. ul. Rzymowskiego 30 Tel.: (0-22) 651 88 61 02-697 Warszawa Fax.: (0-22) 651 88 76 ESPRIT

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 int-tsh_ov_pl 10/15 Manipulator INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 Skrócona instrukcja obsługi systemu VERSA VERSA Plus VERSA IP SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12)410 05 10,412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI OPIS CENTRALI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rys.1. Wyświetlacz. Rys.2. Klawiatura INSTRUKCJA OBSŁUGI Rys.1. Wyświetlacz Rys.2. Klawiatura Przycisk Funkcja PWR/MODE Dłuższe naciśnięcie włącza lub wyłącza skaner. Krótkie naciśnięcie przełącza tryby pracy skanera pomiędzy trybem VFO i

Bardziej szczegółowo

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 int-tsh_oi_pl 10/15 Manipulator INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 Skrócona instrukcja obsługi systemu INTEGRA INTEGRA Plus SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Opis sekcji programowalnych CENTRALA ALARMOWA PC1404 WERSJA 1.1

Opis sekcji programowalnych CENTRALA ALARMOWA PC1404 WERSJA 1.1 Opis sekcji programowalnych CENTRALA ALARMOWA PC1404 WERSJA 1.1 PC1404 Opis sekcji programowalnych Opis sekcji programowalnych Rozdział ten zawiera opis programowanych parametrów centrali, opis ich działania,

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

MIERNIK T-SCALE BWS 1

MIERNIK T-SCALE BWS 1 MIERNIK T-SCALE BWS 1 2 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. OPIS KLAWIATURY... 4 3. PODSTAWOWE OPERACJE... 5 Zerowanie... 5 Tarowanie... 5 Ważenie przedmiotu... 5 4. WAŻENIE KONTROLNE... 6 Ustawianie limitów...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika MG-5000 MG-5050 SP-4000 SP-65 SP-5500 SP-6000 SP-7000 Podręcznik użytkownika Menu szybkiego dostępu Użytkownik Krok Czynność Szczegółowy opis 1 [ ] + [KOD GŁÓWNY SYSTEMU] Przycisk [ ] będzie migał. Dioda/przycisk

Bardziej szczegółowo

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD

Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD Wprowadzenie Uniwersalna klawiatura ELITE z wyświetlaczem LCD jest używana w systemach do programowania i operacji użytkownika, wyświetlania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx

Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx ProSYS Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx Spis treści Wstęp...4 Menu Instalatora...4 Nowe akcesoria...4 Zaawansowany moduł komunikacji ACM... 4 Moduł linii adresowalnych... 4 Industrial Lunar...

Bardziej szczegółowo

multi security solution instrukcja użytkownika

multi security solution instrukcja użytkownika TO BEZPIECZEŃSTWO NA WIELE SPOSOBÓW... 3 PARAMETRY FUNKCJONALNE... 3 OPIS KLAWIATURY... 4 WYŚWIETLANIE STANÓW PODSYSTEMÓW... 4 UZBRAJANIE... 5 UZBRAJANIE POPRZEZ WYBÓR PODSYSTEMÓW...5 ROZBRAJANIE... 5

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. Katalog produktów OMC Industrial Sp. z o.o. 1

KATALOG PRODUKTÓW. Katalog produktów OMC Industrial Sp. z o.o. 1 KATALOG PRODUKTÓW 2012 Katalog produktów OMC Industrial Sp. z o.o. 1 Spis treści: Bezprzewodowe systemy alarmowe 4 Systemy alarmowe z możliwością rozbudowy od 4 do 32 linii 12 48 / 192 liniowe, zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami)

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami) Dodatek do instrukcji (wersja z partycjami) Wersja 1g 2208.2008 SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA PARTYCJI... 2 2. ZMIANA PARTYCJI... 3 3. UśYTKOWNICY... 3 4. PRZYPISANIE PILOTÓW DO WYBRANEJ PARTYCJI... 4 5. PRZYPISANIE

Bardziej szczegółowo

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu

Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Nr produktu 000101609 Strona 1 z 5 Bufor danych USB jednorazowego użytku EBI 330-T30/EBI 330-T85 Opis Bufor danych serii

Bardziej szczegółowo