Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV)

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV)"

Transkrypt

1 Systemy alarmowe GSM do biura/domu (IV) Przewodnik instalacyjny Profil Dla lepszego zrozumienia tego produktu, należy przed użyciem uważnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi. System alarmowy GSM do biura/domu jest często wykorzystywany w urządzeniach zapewniających bezpieczeństwo, obserwację danych oraz w daleko-zasięgowych systemach monitorujących, obszarach zamieszkałych, elektrycznemu zasilaniu, ruchu ulicznym, przemyśle naftowym, węglowym, transporcie kolejowym, miejskim, policji oraz w innych organizacjach.

2 I. Podstawowe funkcje jednostki głównej 1. Obsługa 3 częstotliwości GSM/GPRS komunikatora przemysłowego, funkcja alarmu SMS 2. Możliwość nagrania przez użytkownika 10 sekundowej wiadomości głosowej, z podaniem informacji dotyczących lokalizacji chronionego miejsca. 3. Funkcja opóźnienia alarmu i uzbrojenia, czas opóźnienia jest regulowany (00 99 sekund) 4. 5 przewodowych i 16 bezprzewodowych stref ochrony, z których każda jest niezależnie uzbrajana, rozbrajana i uzbrajana w trybie 24-godzinnym. 5. Wiadomości SMS są tworzone niezależnie dla każdej strefy ochrony (5 przewodowych i 16 bezprzewodowych stref) 6. 1 grupa ustawień czasu uzbrojenia/rozbrojenia, wygodna dla użytkownika i centrum alarmowego do kontroli systemu 7. Możliwość zaprogramowania 5 numerów telefonicznych, które otrzymają alarm telefoniczny lub przez wiadomość SMS 8. Funkcja informowania o braku zasilania poprzez wysłanie wiadomości tekstowej 9. Funkcja interkomu 10. Funkcja podsłuchu chronionego miejsca 11. Wygodne i praktyczne ustawienie Trybu Uzbrojenia Domowego, Wyjściowego, rozbrojenia, nagłego alarmu za pomocą pilota. 12. Możliwość kontroli systemu (funkcje uzbrojenia, rozbrojenia, podsłuchu etc.) przez telefon 13. System zabezpieczony hasłem 14. Port syreny alarmowej, umożliwiający włączenie lub wyłączenie głosu 15. Opcjonalna wbudowana bateria, automatyczne przełączenie między prądy zmiennym i stałym, automatyczne ładowanie 16. Bezprzewodowy system alarmowy, łatwy w instalacji II. Identyfikacja portów jednostki głównej

3 1. Jednostka główna Od lewej do prawej: 10 portów, SIM, Nagrywanie, Ponowne Ustawienie, Wtyczka, Włącznik, Antena 1). 10 portów: uziemienie, syrena, przekaźnik 1, przekaźnik 2, głośnik, O 2 (I 5 ), O 1 (I 4 ), I 3, I 2, I 1 Pierwszy port stanowi uziemienie Drugi port jest portem syreny. Należy podłączyć syrenę bezpośrednio do tego portu, a z drugiej strony do uziemienia. Trzeci i czwarty port jest zakończeniem przekaźników. Normalnie są one otwarte, podczas alarmu zostaną zamknięte na czas 3 minut (możliwe jest wyłączenie tej funkcji). Podczas pracy mogą połączyć zasilanie i film video. Piąty port stanowi wyjście interkomu, które połączone jest z głośnikiem. Głośnik z drugiej strony połączony jest z uziemieniem. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty port to wejścia. W przypadku zwarcia lub braku uziemienia któregoś z portów, alarm zostanie uruchomiony. 2). Miejsce na kartę SIM: na odwrocie panelu głównego znajduje się pokrywa, którą należy otworzyć i umieścić tam kartę SIM, a następnie ponownie ją zamknąć. 3). Przycisk Nagrywania: należy przycisnąć przycisk Nagrywanie przez 2 sekundy, aby wejść w tryb nagrywania 4). Przycisk Reset: należy wcisnąć przycisk Reset z tyłu jednostki głównej, a następnie podłączyć zasilanie. Dioda sygnału błyska jednokrotnie lub syrena wydaje sygnał dźwiękowy, co oznacza, że system został zresetowany. Po wybraniu funkcji Reset ustawienia fabryczne zostają przywrócone, wszystkie zapisane informacje o czujnikach zostają usunięte, oryginalne hasło xxxxxx zostaje przywrócone. Kontrola poprzez wiadomości SMS oraz inne funkcje nie zostają zakłócone poprzez reset systemu. 5). Zasilanie: należy podłączyć zasilanie prądu stałego 12V/1.2A, rdzeń jest dodatni, obudowa ujemna W przypadku, gdy zewnętrzne zasilanie jest odłączone, system wyśle do użytkownika wiadomość tekstową Zasilanie odłączone. W przypadku, gdy zewnętrzne zasilanie jest ponownie podłączone, system wyśle do użytkownika wiadomość tekstową Zasilanie podłączone. 6). Włącznik: przesunięcie w prawo powoduje włączenie jednostki głównej, w przeciwnym kierunku powoduje jej wyłączenie 7). Antena: antena GSM, należy podłączyć antenę przed podłączeniem zasilania.

4 2. Statusy LED LED Status LED Status pracy systemu ZASILANIE SYGNAŁ NAGRYWANIE STATUS Wyłączone czerwony Zielony Zielony (błyskający) Zielony Wyłączony Pomarańczowy (szybkie błyski) Zielony Zielony (wolne błyski) Zielony ( szybkie błyski) Pomarańczowy (szybkie błyski),po dziesięciu sekundach zielony Pomarańczowy (szybkie błyski),po dziesięciu sekundach zielony Czerwony ( wolne błyski) Czerwony ( szybkie błyski) Niepodłączone zasilanie, nieprzełączony włącznik, niesprawna wbudowana bateria Odpowiednie zasilanie Niewłaściwa karta SIM lub problem z siecią GSM Odpowiednia karta SIM i brak problemów z siecią GSM Uruchomienie nagrywania Zakończenie nagrywania Sprawdzanie karty SIM I poszukiwanie sieci GSM Odpowiednia karta SIM, połączenie z siecią GSM, status rozbrojenia Tryb Uzbrojenia Wyjściowego Tryb Uzbrojenia Domowego Tryb Uzbrojenia Wyjściowego z opóźnieniem Tryb Uzbrojenia Domowego z opóźnieniem Status alarmowania Zdalnie sterowany przez SMS lub połączenie telefoniczne III. Korzystanie z systemu i ustawienia 1. Zmiana hasła systemu (możliwa jedynie za pomocą wiadomości SMS) Format: oryginalne hasło#30#nowe hasło# (nowe hasło powinno składać się z 0-6 cyfr) Zdalnie: wiadomość SMS xxxxxx#30#888000#, zmiana starego hasła xxxxxx na nowe Ustawienie numerów, z którymi nawiązane zostanie połączenie w przypadku uruchomienia (możliwe jedynie za pomocą wiadomości SMS) Korzystając z nowej karty SIM, należy wysłać wiadomość SMS lub nawiązać połączenie z systemem, a następnie przesłać w wiadomości tekstowej następujące polecenia: hasło#numer seryjny#numer telefonu# Następujące operacje wykorzystują oryginalne hasło xxxxxx w przykładowych operacjach: Polecenie SMS xxxxxx#10# # xxxxxx#11# # Funkcja Wysłanie wiadomości SMS pod pierwszy numer po uruchomieniu Wysłanie wiadomości SMS pod drugi numer po uruchomieniu

5 xxxxxx#12# # Wysłanie wiadomości SMS pod trzeci numer po uruchomieniu xxxxxx#13# # Wysłanie wiadomości SMS pod czwarty numer po uruchomieniu xxxxxx#14# # Wysłanie wiadomości SMS pod piąty numer po uruchomieniu xxxxxx#15# # Nawiązanie połączenia z pierwszym numerem po uruchomieniu xxxxxx#16# # Nawiązanie połączenia z drugim numerem po uruchomieniu xxxxxx#17# # Nawiązanie połączenia z trzecim numerem po uruchomieniu xxxxxx#18# # Nawiązanie połączenia z czwartym numerem po uruchomieniu xxxxxx#19# # Nawiązanie połączenia z piątym numerem po uruchomieniu 3. Ustawienie stref ochrony (możliwe jedynie za pomocą wiadomości SMS) a. Ustawienie stref bezprzewodowych Numer seryjny strefy: 50 65, ogółem: 16 stref (strefy 00 15) Polecenie SMS: hasło#numer seryjny strefy ochrony#status strefy#treść wiadomości Polecenie Status strefy Treść wiadomości 0: rozbrojenie 50#--#--# 1 :uzbrojenie (domyślnie) 2 : uzbrojenie 24-godzinne 0: rozbrojenie Wiadomości dla 51#--#--# 1 :uzbrojenie (domyślnie) stref 1-16 mogą 2 : uzbrojenie 24-godzinne być tworzone samodzielnie 0: rozbrojenie 65#--#--# 1 :uzbrojenie (domyślnie) 2 : uzbrojenie 24-godzinne Np.xxxxxx#50#1#korytarz#... Jak Wyżej... Domyślna wiadomość Bezprzewodowa strefa aktywowana (00) (czas alarmu) Bezprzewodowa strefa aktywowana (01) (czas alarmu) Bezprzewodowa strefa aktywowana(15) (czas alarmu) 50 oznacza: bezprzewodową strefę 1; 1 oznacza uzbrojenie; treść wiadomości: korytarz b. Ustawienie stref przewodowych Numer seryjny strefy: 66 70, ogółem: 5 stref (strefy: 16 20) Polecenie SMS: hasło#numer seryjny strefy#status strefy#treść wiadomości#typ wyzwalacza Polecenie 66#--#--#--# Status strefy 0: rozbrojenie 1 :uzbrojenie (domyślnie) 2 : uzbrojenie 24-godzinne Treść wiadomości Wiadomości dla stref 1-5 mogą być tworzone samodzielnie Domyślna wiadomość Bezprzewodowa strefa aktywowana(16) (czas alarmu) Typ wyzwalacza 1: otwarty wyzwalacz do alarmu 0: skrócony wyzwalacz do alarmu (domyślnie)... Jak wyżej #--#--#--# 0: rozbrojenie Bezprzewodowa 1: otwarty wyzwalacz

6 1 :uzbrojenie (domyślnie) 2 : uzbrojenie 24-godzinne strefa aktywowana(20) (czas alarmu) do alarmu 0: skrócony wyzwalacz do alarmu (domyślnie) Np. xxxxxx#66#1#korytarz# 66 oznacza: przewodową strefę 1; 1 oznacza uzbrojenie; treść wiadomości: korytarz, 0 oznacza: otwarty wyzwalacz UWAGA: Jednostka główna posiada 16 utrwalonych wiadomości SMS dla bezprzewodowych czujników (bezprzewodowe strefy 0-15), pierwsza wiadomość SMS odpowiada pierwszej strefie z bezprzewodowym czujnikiem, kolejne analogicznie. Jednostka główna posiada dodatkowo 5 utrwalonych wiadomości SMS dla przewodowych czujników (przewodowe strefy 1-5), pierwsza wiadomość SMS odpowiada pierwszej strefie z przewodowym czujnikiem, kolejne analogicznie. Użytkownik może poprzez wysłanie wiadomości SMS zmienić ich treść. 4. Instrukcje operacyjne W przykładach wykorzystane jest oryginalne hasło systemu xxxxxx Następujące funkcje mogą zostać uruchomione przez wiadomość tekstową lub połączenie telefoniczne Polecenie Treść wiadomości Opis Funkcji 1#0# xxxxxx#1#0# Rozbrojenie 1#1# xxxxxx#1#1# Uzbrojenie 1#2# xxxxxx#1#2# Tryb Uzbrojenia Domowego 2#0# xxxxxx#2#0# Uruchomienie dźwięku syreny alarmowej 2#1# xxxxxx#2#1# Wyłączenie dźwięku syreny alarmowej 3#0# xxxxxx#3#0# Wyłączenie funkcji monitorowania miejsca 3#1# xxxxxx#3#1# Uruchomienie funkcji monitorowania miejsca 4#0# xxxxxx#4#0# Wyłączenie funkcji interkomu 4#1# xxxxxx#4#1# Uruchomienie funkcji interkomu 5#0# xxxxxx#5#0# Przekaźnik odłączony 5#1# xxxxxx#5#0# Przekaźnik podłączony Następujące funkcje mogą zostać uruchomione jedynie przez wiadomość tekstową. Ustawienia funkcji Polecenie Zmiana hasła 30#--# Ustawienie czasu rozbrojenia/uzbrojenia Ustawienie dźwięku syreny (domyślnie: 31#czas uzbrojenia# czas rozbrojenia# Treść Wiadomości xxxxxx#30#nowe hasło# xxxxxx#31#1800# 0800# xxxxxx#31### 32#0# xxxxxx#32#0# Opis Funkcji Nowe hasło (0-6 cyfr) 18:00 automatyczne uzbrojenie 08:00 automatyczne rozbrojenie Wyłączenie funkcji automatyczne uzbrojenia/rozbrojenia Wyciszony dźwięk syreny po uruchomieniu alarmu

7 połączone) 32#1# xxxxxx#32#1# Aktywna syrena po uruchomieniu alarmu Przekaźnik połączony po uruchomieniu Ustawienie połączenia 33#0# xxxxxx#33#0# alarmu przekaźnika Przekaźnik rozłączony po uruchomieniu (domyślnie: połączone) 33#1# xxxxxx#33#1# alarmu Opóźnienie czasu xxxxxx#37#00-37#--# 0-99 sekundy, domyślnie : 10 sekund uzbrojenia 99# Opóźnienie czasu xxxxxx#38# sekundy, domyślnie: 0 sekund, brak 38#--# alarmu Ustawienie wersji system (domyślnie: język chiński) 99# opóźnienia alarmu. 39#0# xxxxxx#39#0# Wersja w języku angielskim 39#1# xxxxxx#39#1# Wersja w języku chińskim Dodatki: a. Ustawienie czasu systemowego Po upewnieniu się, że system działa, należy wysłać wiadomość tekstową o treści: hasło#31#. W ten sposób czas systemu zostanie ustawiony zgodnie z czasem stacji bazowej GSM b. Czasowe uzbrojenie/rozbrojenie Np. Wiadomość SMS: hasło#31#2200#0800# oznacza czasowe uzbrojenie o 22:00, czasowe rozbrojenie o 08: Nagrywanie wiadomości głosowej Użytkownik może podać lokalizację geograficzną, informacje dotyczące adresu domowego w alarmowej wiadomości głosowej, która zostanie odtworzona po uruchomieniu alarmu, dzięki czemu odbiorca wiadomości otrzyma niezbędne informacje. Nagrywanie: Należy przez 2 sekundy przytrzymać klawisz nagrywania, dopóki nie zapali się dioda NAGRYWANIE. Należy mówić do mikrofonu, znajdującego się po lewej stronie jednostki głównej. Po 10 sekundach nagranie kończy się automatycznie, dioda NAGRYWANIE gaśnie i system automatycznie wychodzi z trybu nagrywania wiadomości. W celu zmiany nagranej wiadomości należy czynności powtórzyć. IV. Kontrola czujników 1. Dodawanie nowych czujników W przypadku dodawania czujników ruchu, bezprzewodowych czujników drzwi, pilota etc.: a. Czujniki stref zewnętrznych Należy uruchomić jednostkę główną, przycisnąć przycisk RESET przez 2 sekundy, po których dioda STATUS zapala się na czerwono. Należy uruchomić czujnik, a wówczas dioda STATUS błyśnie

8 jednokrotnie w celu potwierdzenia dodania czujnika. Po 20 sekundach system automatycznie zakończy dodawanie czujników (zielona/pomarańczowa błyskająca dioda) b. Czujniki stref wewnętrznych Należy uruchomić jednostkę główną, przycisnąć przycisk RESET przez 2 sekundy, po których dioda STATUS zapala się na czerwono. Należy ponownie nacisnąć RESET, a dioda zmieni barwę z czerwonej na pomarańczową. Należy uruchomić czujnik, a wówczas dioda STATUS błyśnie jednokrotnie w celu potwierdzenia dodania czujnika. Po 20 sekundach system automatycznie zakończy dodawanie czujników (zielona/pomarańczowa błyskająca dioda) Jeżeli dodane zostały 3 czujniki, reprezentujące strefy 1-3, to po dodaniu kolejnego, będzie on reprezentował strefę 4. UWAGA: W przypadku akcesoriów, czujnik drzwi/okien jest przeznaczony dla stref zewnętrznych, czujnik ruchu jest dla strefy wewnętrznej Po naciśnięciu Tryby Uzbrojenia Wyjściowego, czujniki w zewnętrznych i wewnętrznych strefach będą w stanie uzbrojenia. Po naciśnięciu Tryby Uzbrojenia Domowego, jedynie czujniki w zewnętrznych strefach będą w stanie uzbrojenia. 2. Usuwanie utraconych czujników W przypadku usuwania czujników w bezprzewodowych strefach (czujników ruchu, bezprzewodowych czujników drzwi, pilota etc.) a. Wiadomość SMS: hasło#numer (50-65)# ** usuwa czujniki w tej strefie. Po tej operacji nowe czujniki mogą być zaprogramowane w tej strefie b. Resetowanie ustawień: Po zresetowaniu, wszystkie ustawienia powracają do oryginalnych ustawień fabrycznych. Przywrócone zostaje hasło xxxxxx, pozostałe czujniki powinny być zaprogramowane zgodnie z podanymi wcześniej instrukcjami. Pierwszy zapisany zostaje przypisany do pierwszej strefy, a następne do odpowiednio do kolejnych stref. Maksymalna ilość stref wynosi 16. V. Testowanie funkcji alarmu Po uruchomieniu i rozbrojeniu jednostki głównej, możliwe jest uzbrojenie systemu przy pomocy pilota (przyciski Trybu Uzbrojenia Wyjściowego, Domowego) lub przez wiadomość SMS (!23456#1#1#). W stanie uzbrojenia, zielona dioda będzie błyskać. Jeżeli wejścia (porty I1, I2, I3, I4, I5, nieuziemione lub wywołujące zwarcie), bezprzewodowe czujniki (bezprzewodowy czujnik ruchu, czujnik drzwi, Przyciski Trybu Uzbrojenia Domowego, Wyjściowego na pilocie) albo połączenie z systemem z innego miejsca (hasło xxxxxx#, następnie 2#1#) wywoła alarm, jednostka główna prześle informację dotyczące alarmu.

9 1. W przypadku, gdy w pamięci zapisane są numery telefonów, które mają otrzymać wiadomość SMS, jednostka główna wyśle odpowiednie wiadomości tekstowe pod te numery, w oparciu o port wyzwalaczy (przewodowe I1, I2, I3, I4, I5, bezprzewodowe czujniki 1-16) 2. W przypadku, gdy w pamięci zapisane są numery telefonów, które mają otrzymać połączenie alarmowe, zostanie ono nawiązane po uruchomieniu alarmu. Przy odebraniu takiego połączenia, odtworzona zostanie nagrana wcześniej wiadomość. W celu ponownego odsłuchania tej wiadomości należy nacisnąć * 3. Po uruchomieniu alarmu możliwe jest włączenie funkcji podsłuchu i zdalna kontrola systemu bez konieczności podania hasła. Po wybraniu 2#1# natychmiastowo uruchomiony zostanie alarm, natomiast po wybraniu 2#0# zostanie on wyłączony 4. Po uruchomieniu alarmu możliwe jest włączenie funkcji podsłuchu i zdalna kontrola systemu bez konieczności podania hasła. Po wybraniu 3#1# uruchomiona zostaje funkcja podsłuchu, natomiast wybranie 3#0# powoduje wyłączenie funkcji podsłuchu. 5. Po uruchomieniu alarmu możliwa jest komunikacja z osobami obecnymi w miejscu uruchomienia. Przy połączeniu nie jest konieczne podanie hasła. Po wybraniu 4#1# nawiązane zostaje połączenie, natomiast wybranie 4#0# powoduje zakończenie połączenia 6. Po uruchomieniu alarmu nie spowodowanym włamaniem, możliwe jest ponowne uzbrojenie systemu poprzez wybranie 1#1#. System nie wykona wówczas kolejnych połączeń pod numery alarmowe. 7. Po uruchomieniu alarmu możliwe jest zakończenie alarmu poprzez wybranie funkcji Rozbrojenie na miejscu zdarzenia. 8. Przy normalnym użytkowaniu, przy wbudowanej baterii, system wyśle wiadomość do użytkownika w przypadku gdy zewnętrzne zasilanie jest włączone/wyłączone 9. Zazwyczaj możliwe jest zdalne kontrolowanie jednostki głównej przez telefon, przy jednokrotnym podaniu hasła, możliwe jest wykonywanie dalszych operacji VI. Kontrola jednostki głównej przy pomocy pilota Out Arm Disarm Alarm Home Arm

10 Pilot ma 4 przyciski: Tryb Uzbrojenia Wyjściowego, Tryb Uzbrojenia Domowego, Rozbrojenie, Alarm Po wciśnięciu przycisku Trybu Uzbrojenia Wyjściowego, dioda STATUS pali się na pomarańczowo (błyskając), po 10 sekundach zmienia barwę na zieloną (wolne błyski). W tym stanie każdy z czujników może uruchomić alarm. System wykona połączenia i wyśle wiadomości, a dioda SYGNAŁ zaświeci się na czerwono (błyskając). Po wciśnięciu przycisku Trybu Uzbrojenia Domowego, dioda STATUS pali się na pomarańczowo (błyskając), po 10 sekundach zmienia barwę na zieloną (szybkie błyski). W tym stanie czujniki z niektórych stref mogą uruchomić alarm. System wykona połączenia i wyśle wiadomości, a dioda SYGNAŁ zaświeci się na czerwono (błyskając). Po wciśnięciu przycisku Rozbrojenia, dioda STATUS pali się na zielono, bezprzewodowe czujniki (oprócz czujniku nagłego alarmu) nie mogą uruchomić alarmu. Po wciśnięciu przycisku Alarm, natychmiastowo zostanie uruchomiony alarm, a system wykona połączenia i wyśle wiadomości, a dioda SYGNAŁ zaświeci się na czerwono (błyskając), bez względu na to, czy system był uprzednio w stanie uzbrojenia (dioda STATUS błyska na zielono), czy rozbrojenia (dioda STATUS pali się na zielono). VII. Parametry techniczne 1. Natężenie prądu w stanie gotowości: 80mA 2. Natężenie prądu podczas pracy systemu: 300mA 3. Zasilanie: DC 9-12 V 4. Temperatura: -10 ~ Częstotliwość GSM: 900/1800/1900 MHz 6. Odbiór kodowania: Najpierw Pytaj 7. Częstotliwość odbioru: 315/433 MHz 8. Odległość działania pilota: 100 m bez przeszkód 9. Czujniki: Odległość działania czujnika ruchu: 8-10 m 11. Kąt działania czujnika ruchu: poziomo 110 pionowo 60 VIII. Standardowe wyposażenie i opcjonalne akcesoria 1. Podstawowy zestaw zawiera: - system alarmowy (jednostka główna) 1 - bezprzewodowy czujnik ruchu 1 - bezprzewodowy czujnik drzwi 1 - pilot 2 - antena 1 - mała przewodowa syrena alarmowa 110dB/0.3m -1

11 - zasilacz 1 - instrukcja obsługi 1 2. Opcjonalne czujniki Dodatkowe bezprzewodowe czujniki Opcjonalne czujniki pakowane są osobno. Dotyczy to pilotów, bezprzewodowych czujników ruchu, bezprzewodowych czujników drzwi/okien, bezprzewodowych czujników gazu, bezprzewodowych czujników dymu, przycisk alarmowy, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Typowa domowa konfiguracja

SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM

SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM Instrukcja obsługi 2.1 Możliwości system I użytkowanie UZBRAJANIE - ARM W trybie uzbrojonym na panelu sterowania świeci się dioda [ ARM ]. Aby aktywować tryb za pomocą pilota

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM

SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM SAMODZIELNY SYSTEM ALARMOWY GSM Instrukcja obsługi 2.1 Możliwości system I użytkowanie UZBRAJANIE - ARM W trybie uzbrojonym na panelu sterowania świeci się dioda [ ARM ]. Aby aktywować tryb za pomocą pilota

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa samodzielna solarna syrena alarmowa

Bezprzewodowa samodzielna solarna syrena alarmowa Bezprzewodowa samodzielna solarna syrena alarmowa Instrukcja obsługi Syrena zewnętrzna do wielokrotnego użytku zasilana energią słoneczną. Przegląd produktu Syrena bezprzewodowa wykorzystuje energię słoneczną

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ALARM Model GSM5

Bezprzewodowy ALARM Model GSM5 Bezprzewodowy ALARM Model GSM5 Instrukcja Zestaw standardowo zawiera: centralka alarmowa wbudowany przemysłowy moduł GSM 900/1800MHz; bezprzewodowy czujnik ruchu (PIR); bezprzewodowy czujnik otwarcia drzwi

Bardziej szczegółowo

Commander 15.05.2015

Commander 15.05.2015 Commander 15.05.2015 w w w. m o b i c l i c k. c o m Commander to urządzenie, które po podłączeniu do systemu Compact 2 (wersja oprogramowania 1.70 lub wyższa) umożliwia rozbudowanie systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

SS1005. Mini syrena stroboskopowa. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1

SS1005. Mini syrena stroboskopowa. Podręcznik użytkownika. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1 2015 SMANOS HOLDING LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Chinach Wer.: SS1005-UM-PL-V1.1 SS1005 Mini syrena stroboskopowa Podręcznik użytkownika Funkcje 1. Kompaktowy rozmiar ze złączem wtykowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Wprowadzenie. 1.1 Właściwości 1.2 Parametry techniczne 1.3 Zawartość opakowania 1.4 Opis klawiszy

Spis treści. Rozdział 1 Wprowadzenie. 1.1 Właściwości 1.2 Parametry techniczne 1.3 Zawartość opakowania 1.4 Opis klawiszy Rozdział 1 Wprowadzenie Spis treści 1.1 Właściwości 1.2 Parametry techniczne 1.3 Zawartość opakowania 1.4 Opis klawiszy Rozdział 2 Powiadomienia telefoniczne i SMS 2.1 Programowanie numerów telefonów do

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wprowadzenie do systemu. Elektroniczny bezprzewodowy antywłamaniowy system alarmowy GSM zbudowany został w oparciu o wysokiej klasy procesor STC oraz

Bardziej szczegółowo

System Alarmowy GSM. Instalacja włącznika magnetycznego bramy

System Alarmowy GSM. Instalacja włącznika magnetycznego bramy System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI Alarm antywłamaniowy Instalacja systemu Krótkie wprowadzenie do systemu Alarm składa się z jednostki głównej alarmu i różnych akcesoriów połączonych bezprzewodowo.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY MODUŁ ALARMOWY GSM 007EG

BEZPRZEWODOWY MODUŁ ALARMOWY GSM 007EG BEZPRZEWODOWY MODUŁ ALARMOWY GSM 007EG Dystrybutor: F.U.H. MKR-TPE 1-GO MAJA 3 78-200 BIAŁOGARD TEL. (94) 716 21 42 FAX. (94) 710 61 42 www.gsmsolutions.pl www.alarmygsm.com.pl PROSIMY O DOKŁADNIE ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu. Instrukcja obsługi szyfratora KS-01. RoHS

Kontrola dostępu. Instrukcja obsługi szyfratora KS-01. RoHS Kontrola dostępu Instrukcja obsługi szyfratora KS-01 RoHS Spis treści Schemat połączeń........................................ 3 Opis................................................... 4 Dane techniczne.........................................

Bardziej szczegółowo

Zegarek może wysyłać wiadomości SMS oraz przesyłać dane. Ich koszt jest zależny od operatora karty SIM zainstalowanej w zegarku.

Zegarek może wysyłać wiadomości SMS oraz przesyłać dane. Ich koszt jest zależny od operatora karty SIM zainstalowanej w zegarku. Zegarek może wysyłać wiadomości SMS oraz przesyłać dane. Ich koszt jest zależny od operatora karty SIM zainstalowanej w zegarku. Do właściwego działania zegarka z lokalizacją niezbędne są: zasięg sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

ES-DLA03 Zestaw bezprzewodowej klawiatury biometrycznej z.

ES-DLA03 Zestaw bezprzewodowej klawiatury biometrycznej z. ES-DLA03 Zestaw bezprzewodowej klawiatury biometrycznej z brelokami RFiD www.etiger.com Wprowadzenie Zestaw zamka w technologii bezprzewodowej, kompatybilny z systemem alarmowym Etiger S5 / S6 / bezpieczny

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14

ACMR-VR ACMR-P. www.bpt.it. Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 ACMR-VR ACMR-P 24810000 www.bpt.it PL Polski ACMR VR - ACMR P PL 24810000 16-04-14 A ACMR-VR ACMR-P 2 1 2 1 3 123 120 4 21 79 4 3 22 76 Opis urządzenia 1 Wskaźnik stanu 2 Klawiatura 3 Antena 4 Śruba mocująca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Rev.1.00 Keratronik, 05 maja 2001 Spis treści: 1. Włączanie systemu... 3 1.1 Powiadomienie o wykryciu awarii... 3 2. Czuwanie... 3 3. Alarmowanie... 4 4. Wyłączenie systemu alarmowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B3, GEN-B3C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B GEN-B3 GEN-B3C OPIS Baza z klawiaturą Pager Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800 ma Bateria litowo-jonowa

Bardziej szczegółowo

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Ustawienia panelu sterowania Jak skonfigurować panel sterowania? Panel sterowania systemu alarmowego można skonfigurować w menu panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003

Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Instrukcja obsługi zamka LOB-C003 Po instalacji zamka konieczna jest zmiana kodu głównego Informacje ogólne: - Pojemność pamięci: 299 w tym karty dostępu, kody dostępu, lub użytkownicy z podwójnym dostępem

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Easy Series ICP-EZM2. v3 Załącznik

Easy Series ICP-EZM2. v3 Załącznik Easy Series ICP-EZM2 pl v3 Załącznik Easy Series Załącznik dotyczący programowania Centrali alarmowej Easy Series (ICP-EZM2) v3 pl 3 1 Załącznik dotyczący programowania Centrali alarmowej Easy Series

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA HP500

KARTA KATALOGOWA HP500 KARTA KATALOGOWA HP500 I. ZASTOSOWANIE Lokalizacja i ochrona osób Lokalizacja zwierząt Lokalizacja pojazdów II. ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA Urządzenie wraz z akumulatorem Przewód USB Zasilacz podróżny (ładowarka)

Bardziej szczegółowo

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja

BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja BEZPRZEWODOWY VIDEODOMOFON XT-07 2.4GHz Cyfrowa transmisja Dziękujemy za zakup videodomofonu firmy REER ELECTRONICS Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed podłączeniem videodomofonu Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Zawartość pudełka POL

Funkcje. Zawartość pudełka POL POL Funkcje ASA-30 może być użyta jako dodatkowa syrena podłączona do posiadanego systemu alarmowego albo jako syrena niezależna podłączona do zdalnego sterowania i / lub czujników bezprzewodowych. - Połączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi FinKey

Instrukcja obsługi FinKey Instrukcja obsługi FinKey Spis treści 1 Wskazówki 2 2 Sygnały wizualne 3 3 Czytniki / Pilot do zdalnej obsługi 3 4 Autotest - przed uruchomieniem 3 5 Programowanie skanera odcisków palców 4 6 Obsługa skanera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14

Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Instrukcja obsługi alarmu Vertex CA14 Zawartość pudełka: 1. Centralka 2. dwa piloty 3. syrena 4. dioda LED 5. czujnik wstrząsu 6. okablowanie 7. instrukcja Specyfikacja techniczna: centralka: zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów

Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów Instrukcja obsługi System powiadamiania klientów GEN-128B, GEN-B4, GEN-B4C 1. Elementy systemu MODEL GEN-128B KAL-B4 KAL-B4C OPIS Baza z klawiaturą Odbiornik powiadomienia Ładowarka ZASILANIE 12 V, 800

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁUGOPIS PODSŁUCH 16GB AKTYWACJA GŁOSEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁUGOPIS PODSŁUCH 16GB AKTYWACJA GŁOSEM INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁUGOPIS PODSŁUCH 16GB AKTYWACJA GŁOSEM Opis urządzenia: 1.Przycisk nagrywania 2.Wskaźnik świetlny LED 3.Klips 4.Kasetka z tuszem (wkład) 5.Poprzedni utwór/ VOL+ 6.Przycisk Play -odtwarzania

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516

Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart. Instrukcja obsługi. Nr produktu: 751516 Wodoodporny zamek kodowy z czytnikiem kart Instrukcja obsługi Nr produktu: 751516 BLOKADA a) WŁ. DAP WYŁ. c) WŁ. DŹWIĘK BLOKADY WYŁ. d) H NC. L BLOKADA e) CZUJNIK UZIEM. AKT. DRZWI KLUCZA f) ALM UZIEM.

Bardziej szczegółowo

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi

Zamek Szyfrowy BC-2000. Instrukcja Obsługi Zamek Szyfrowy BC-2000 Instrukcja Obsługi 1 WSTĘP Zamek szyfrowy BC-2000 wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologii mikroprocesorowej do zarządzania elektrozaczepami i systemami bezpieczeństwa, które

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

System alarmowy WiFi PN-601 (z kamerą lub bez)

System alarmowy WiFi PN-601 (z kamerą lub bez) System alarmowy WiFi PN-601 (z kamerą lub bez) Instalacja Programowanie Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści Pobranie programu za pomocą QR code lub ze strony producenta: 1. Parametry techniczne 2. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Zobacz na żywo w swoim telefonie komórkowym kto czeka pod Twoimi drzwiami! Metalowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

NAZWA PRODUKTU: Podsłuch pluskwa GSM SIM N10 aktywacja głosem S12

NAZWA PRODUKTU: Podsłuch pluskwa GSM SIM N10 aktywacja głosem S12 NAZWA PRODUKTU: Podsłuch pluskwa GSM SIM N10 aktywacja głosem S12 Cechy produktu działa z wszystkimi kartami SIM, wszystkich operatorów czujnik głosu i dźwięku funkcja "Call Back" oddzwaniania na wybrany

Bardziej szczegółowo

NAZWA PRODUKTU: SmartWatch dla dzieci zegarek G36 z lokalizatorem GSM SIM T189

NAZWA PRODUKTU: SmartWatch dla dzieci zegarek G36 z lokalizatorem GSM SIM T189 NAZWA PRODUKTU: SmartWatch dla dzieci zegarek G36 z lokalizatorem GSM SIM T189 SmartWatch współpracuje z darmową aplikacją SeTracker obsługiwaną w języku polskim, która jest stworzona do pełnej obsługi

Bardziej szczegółowo

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji

Czujnik otwarcia drzwi i okien. Instrukcja instalacji Czujnik otwarcia drzwi i okien Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Schemat urządzenia...3 3.Instrukcja instalacji i montażu...4 4.Dodanie urządzenia do Centrali...4 5.Montaż urządzenia...5

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art

Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art Uniwersalne zdalne sterowanie magnetowidem IR Nr art. 750608 Zastosowanie. Urządzenie do zdalnego sterowania (zwane również starterem video) dzięki wyjątkowej rozdzielczości (zestykowi NC i NO) służy do

Bardziej szczegółowo

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał

1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR PANEL ZEWNĘTRZNY. DC 24V Pobór prądu. Zasilanie. 40mA w spoczynku, podczas pracy 160mA Materiał 1SEK / KP DANE TECHNICZNE MONITOR Ekran Rozdzielczość Materiał Okablowanie Zasilanie Pobór prądu Temperatura pracy Wymiary 7 TFT LCD 800 x 3 (RGB) x 480 pikseli ABS / Aluminium 2 żyły 24Vdc 15mA w spoczynku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-KRM. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-KRM Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12

Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 Art. Nr 85 26 36 Kompaktowe urządzenie alarmowe Standard DIY-12 www.conrad.pl Opis funkcjonowania Urządzenie alarmowe DIY-12 składa się z jednostki alarmowej z czujnikiem wstrząsowym, czujnika napięcia

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

(v lub nowsza)

(v lub nowsza) Instrukcja użytkownika Efento Inspector (v. 3.7.1. lub nowsza) Wersja 1.2 Spis treści: 1. Wprowadzenie 3 1.1. Instalacja aplikacji 3 1.2. Obsługiwane rejestratory 3 1.3. Przygotowanie do pracy 3 1.4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth

Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI Głośnik bezprzewod. do odtwarzaczy/telefonów Renkforce BM-88P, bryzgoszczelny, Bluetooth Nr produktu 352407 Strona 1 z 6 Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem Bryzgoszczelny głośnik

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR OBIEKTOWY DMO-700

MANIPULATOR OBIEKTOWY DMO-700 MANIPULATOR OBIEKTOWY DMO-700 Wydanie 2.1 listopad 2018 Niniejsza instrukcja opisuje sposób użytkowania urządzenia. Wszelkie czynności instalacyjne i serwisowe (związane z podłączaniem i uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Rozszerzona instrukcja obsługi systemu alarmowego RED GSM System alarmowy RED GSM Drogi kliencie!

Rozszerzona instrukcja obsługi systemu alarmowego RED GSM System alarmowy RED GSM Drogi kliencie! Rozszerzona instrukcja obsługi systemu alarmowego RED GSM Drogi kliencie! Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony z pomocą techniczną na której znajdziesz instrukcje oraz filmy instruktażowe. www.pomoc.big5.pl

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

A. Korzystanie z panelu sterowania

A. Korzystanie z panelu sterowania A. Korzystanie z panelu sterowania EN PL Timer Timer Memory/Screen lock (unlock) Blokada (odblokowanie) pamięci/ekranu Downward movement Przesunięcie w dół Upward movement Przesunięcie w górę Memory 1/2/3

Bardziej szczegółowo

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM

Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Zestaw głośnomówiący B-Speech BT-FSE PRIM Nr produktu 769722 Strona 1 z 6 Gratulujemy zakupu zestawu głośnomówiącego B-Speech BT-FSE PRIM. To urządzenie pozwala komunikować się bezprzewodowo

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Zamek szyfrowy ATLO-RM (wersja bez klawiatury) Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI PREDATOR NEW INSTRUKCJA OBSŁUGI Ver..0, 5 marzec 2006 Spis treści. Wprowadzenie...3.. Wersje dokumentu...3.2. Krótka charakterystyka urządzenia...3 2. Obsługa pilota...4 3. Aktywne włączanie systemu...4

Bardziej szczegółowo

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR)

KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) KONSMETAL Zamek elektroniczny NT C496-L250 (RAPTOR) Instrukcja obsługi Podstawowe cechy zamka: 1 kod główny (Master) moŝliwość zdefiniowania do 8 kodów uŝytkowników długość kodu otwarcia: 6 cyfr długość

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne.

NAPĘDY SERII 16LE. 1. Dane techniczne. www.sukcesgroup.pl NAPĘDY SERII 16LE Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia, a także może rzutować na poprawną pracę całej rolety. Zaleca się postępowanie

Bardziej szczegółowo

Pilot. Instrukcja instalacji

Pilot. Instrukcja instalacji Pilot Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie...3 2.Przygotowanie do pracy...3 3.Ustawienie pilota do współpracy z Centralą...3 4.Schemat urządzenia...5 5.Konfigurowanie działania pilota w panelu

Bardziej szczegółowo

System alarmowy GSM + WiFi Guardian III PG-103

System alarmowy GSM + WiFi Guardian III PG-103 System alarmowy GSM + WiFi Guardian III PG-103 (3G+GPRS) Wprowadzenie Spis treści Pobranie programu za pomocą QR code lub ze strony producenta: Nazwa aplikacji: Smart Security System (należy zainstalować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L

KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART WANDALOODPORNA AUTONOMICZNA Z PODŚWIETLENIEM MODEL: YK-568L YK-568L jest urządzeniem kontroli dostępu, zawierającym czytnik kart zbliżeniowych i klawiaturę. Pozwala na sterowanie

Bardziej szczegółowo

ALARM GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI. spacetronik.pl

ALARM GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI. spacetronik.pl ALARM GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie prawa zastrzeżone DMTrade 2015 Przestrogi. Aby uniknąć problemów z instalacją i uszkodzenia urządzenia, należy podjąć następujące środki zapobiegawcze: Wejściowe napięcie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand

Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Q3 Autonomiczny czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu, przyciskiem dzwonka i interfejsem Wiegand Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Opis, funkcje i parametry techniczne. Opis:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI

System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System Alarmowy GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Wprowadzenie do systemu Inteligentny bezprzewodowy elektroniczny antykradzieżowy system alarmowy GSM jest innowacyjnym bezprzewodowym mobilnym inteligentnym ostrzegającym

Bardziej szczegółowo

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi.

Dialer Blocker Nr zam Instrukcja obsługi. Dialer Blocker Nr zam. 954999 Instrukcja obsługi. Uwaga- ważne wskazówki. W przypadku problemów z zaprogramowaniem urządzenia, przestrzegaj następujących wskazówek: Jeżeli telefon podłączony jest do gniazda

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH

Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH Restarter GSM. Instrukcja montażu i konfiguracji. INETECH 1. Dane techniczne Napięcie zasilania 7-37V GSM Wejścia Wyjścia 850/900/1800/1900 MHz 2 analogowe 0 do 10V/4 cyfrowe 4 przekaźniki 1A/30VDC + 4

Bardziej szczegółowo

Lokalizator GPS z wytrzymałością baterii do 400 dni

Lokalizator GPS z wytrzymałością baterii do 400 dni Lokalizator GPS z wytrzymałością baterii do 400 dni Instrukcja obsługi Główne zalety produktu: dobra wytrzymałość wysoka jakość wykonania platforma map online www.spy007.pl Strona 1 1. Opis produktu 2.

Bardziej szczegółowo

ALARM TORNADO II CS3c + CENTRALNY ZAMEK 2 DRZWI!!!

ALARM TORNADO II CS3c + CENTRALNY ZAMEK 2 DRZWI!!! Dane aktualne na dzień: 05-10-2017 00:54 Link do produktu: https://www.remotronix.com/alarm-tornado-ii-cs3c-centralny-zamek-2-drzwi-p-224.html ALARM TORNADO II CS3c + CENTRALNY ZAMEK 2 DRZWI!!! Cena Dostępność

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU AUTOALARMU. Logic VS 20 ver 1.0

INSTRUKCJA MONTAśU AUTOALARMU. Logic VS 20 ver 1.0 INSTRUKCJA MONTAśU AUTOALARMU Logic VS 20 ver 1.0 Informacje i serwis: AAC Clifford 03-687 Warszawa ul. Łodygowa 25 tel. 679 44 49 fax.679 56 54 www.clifford.com.pl, e-mail: aac@clifford.com.pl Opis podłączeń

Bardziej szczegółowo

Zamki szyfrowe ZS40 / ZS41 / ZS42 / ZS43

Zamki szyfrowe ZS40 / ZS41 / ZS42 / ZS43 Zamki szyfrowe ZS40 / ZS41 / ZS42 / ZS43 6 6 7 11 12 13 Firma Handlowa Wena, Al. Jerozolimskie 311, 05-816 Reguły, Poland tel. +48 228174008, e-mail: biuro@vidos.pl www.vidos.pl W.20181119 Zamki szyfrowy

Bardziej szczegółowo

i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja

i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja i-phono BT420 Bluetooth Hi-Fi Sports Headphone Instrukcja Informacje ogólne Słuchawka 1. włącznik 2. gniazdo zasilania DC jack 3. ładowanie dioda LED 4. wysuwany mikrofon 5. status dioda LED 6. +/- głośność

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11

Centrala alarmowa Conrad MA. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 751990. Strona 1 z 11 Centrala alarmowa Conrad MA Instrukcja obsługi Nr produktu: 751990 Strona 1 z 11 Widok produktu 1. Antena 2. Urządzenie sygnalizacji akustycznej 3. Diody LED statusu strefy Diody LED informują o statusie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

RADIOLINIA RA-100, RA-200

RADIOLINIA RA-100, RA-200 Instrukcja instalacji i programowania RADIOLINIA RA-100, RA-200 RA100, RA200 Instrukcja instalacji i programowania RA-100, RA-200 Radiolinie dwukanałowe o zasięgach 100 i 200 metrów CECHY PODSTAWOWE Radiolinia

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200

INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 INSTALACJA I PROGRAMOWANIE RADIOLINII RA-100, RA-200 AAT Trading Company Sp. z o.o. 02-801 Warszawa, ul. Puławska 431, tel. 22 546 0 546, fax 22 546 0 501 e-mail:aat.warszawa@aat.pl; www.aat.pl RA-100,

Bardziej szczegółowo

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie

Parametry ochrona przed kradzieżą. Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie W celu ograniczenia listy parametrów w niniejszym dokumencie opisane zostały tylko parametry, które mogą być wykorzystywane przez producentów nadwozi. Pełne informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID

Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Kontroli dostępu z czytnikiem linii papilarnych i RFID Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski Spis treści. Zawartość opakowania 2. Opis 3. Funkcje 4. Montaż 5. Okablowanie 2 6. Schemat połączeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1

Instrukcja. BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Instrukcja BT400 G3 Bluetooth Headset - instrukcja 1 Słuchawka BT400 G3 1. przycisk głośności 2. przycisk głośności + 3. włącznik/rozmowa/sparowanie przycisk 4. nausznik 5. wejście zasilacza DC 6. głośnik

Bardziej szczegółowo

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski

W1-B/C W3-B/C. Metalowy wodoodporny kontroler dostępu. Instrukcja obsługi. Copyright Domster T. Szydłowski W1-B/C W3-B/C Metalowy wodoodporny kontroler dostępu Seria W1 Seria W3 Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis To wodoodporny zbliżeniowy kontroler dostępu, IP65 nowoczesny i zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo