Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote"

Transkrypt

1 Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Pilot zdalnego sterowania systemu alarmowego Przewodnik ustawiania - Polish

2 Szanowny Kliencie, W tym przewodniku można znaleźć informacje i procedury potrzebne do uaktywniania/ dezaktywacji niektórych funkcji. W razie wystąpienia potrzeby uzyskania informacji na temat użytkowania systemu alarmowego należy zapoznać się z instrukcją obsługi systemu alarmowego. Kod PIN Jeżeli w pojeździe został zainstalowany system alarmowy, użytkownik otrzymał od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego kartę (wielkości karty kredytowej) z kodem PIN (Personal Identification Number = Osobisty Numer Identyfikacyjny), składającym się z 4 cyfr. Kod PIN jest wykorzystywany do wyłączenia systemu alarmowego, w przypadku gdy pilot zdalnego sterowania przestał działać. Jest również używany przez autoryzowanego sprzedawcę detalicznego do zmiany konfiguracji systemu. Tę kartę należy zawsze mieć przy sobie, nie zostawiać jej w samochodzie. Vehicle security system Please do not leave this card in your vehicle W razie utraty kodu PIN, należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą detalicznym. Aby wprowadzić kod PIN 1 Naciśnij przycisk z diodą LED taką liczbę razy, jaka odpowiada pierwszej cyfrze kodu PIN zachowując pomiędzy kolejnymi naciśnięciami odstępy o długości maksymalnej 1,5 sekundy. Dioda LED zgaśnie, jeżeli już świeciła, gdy został naciśnięty przycisk. 2 Odczekaj, aż dioda LED zacznie migotać, co wskazuje, że można wprowadzić następną cyfrę. 3 Powtórz te czynności dla wszystkich czterech cyfr kodu. VSS3

3 Tryb programowania Ta funkcja umożliwia włączanie/wyłączanie różnych opcji systemu. W tym celu należy najpierw przejść do trybu programowania (zobacz poniższą procedurę). Obracając wyłącznik zapłonu z położeniaoff (Wyłączony) do położenia On (Włączony) i/lub używając przycisku z diodą LED, można wtedy wybrać funkcję, która ma być poddana edycji. Po zakończeniu czynności w tym trybie można zmienić go na inny lub zakończyć tryb programowania zamykając bagażnik. 1 Rozpoczęcie procedury System alarmowy musi być w stanie rozbrojenia. 2 Przejście do trybu programowania W celu przejścia do trybu programowania należy wykonać czynności poniższej procedury: Otworzyć drzwi kierowcy oraz bagażnik. (W przypadku Aygo tylko drzwi kierowcy) Obrócić kluczyk do położenia IG ON (ZAPŁON WŁĄCZONY). Wprowadzić 4-cyfrowy kod PIN korzystając z przycisku z Światła awaryjne będą błyskać 1 raz na 12 sekund i będzie świecić dioda LED potwierdzając przejście do trybu programowania. Wyjąć kluczyk z wyłącznika zapłonu i powtórzyć procedurę, jeżeli nie świeci dioda LED. 2 VSS3

4 3 Wybór trybu programowania Należy nawigować poprzez tryb programowania obracając wyłącznik zapłonu z położenia OFF (WYŁĄCZONY) do położenia ON (WŁĄCZONY), tak aby można było kontrolować i modyfikować następujące ustawienia: Głośność brzęczyka: głośność brzęczyka można zwiększyć bądź zmniejszyć. Automatyczne blokowanie drzwi: drzwi są blokowane, kiedy wyłącznik zapłonu jest obrócony do położenia IG ON (ZAPŁON WŁĄCZONY) i odblokowane, kiedy wyłącznik zapłonu jest obrócony do położenia IG OFF (ZAPŁON WYŁĄCZONY). Pasywne uzbrojenie: ten tryb powoduje automatyczne uzbrojenie systemu alarmowego bez włączenia blokady samochodu. Zapewnia to zabezpieczenie samochodu w przypadku, gdy zapomniano go zablokować. Ostrzeżenie o otwartych drzwiach: brzęczyk wyemituje 10 krótkich sygnałów dźwiękowych, aby poinformować klienta, że drzwi nie były prawidłowo zamknięte, kiedy został naciśnięty przycisk włączenia blokady. Dźwięk brzęczyka przy uzbrajaniu: powoduje to wydawanie dźwięku przez brzęczyk, gdy system alarmowy jest uzbrajany/rozbrajany. 4 Potwierdzenie trybu programowania Potwierdzenie trybu programowania następuje poprzez błyskanie świateł awaryjnych oraz błyskanie diody LED. Światła awaryjne błyskają co 10 sekund, a liczba błyśnięć wskazuje wybrany tryb programowania. Kolejne tryby programowania wybiera się przechodząc poprzez nie krokami cyklicznie w jednym kierunku. Jeżeli doszło do przejścia o jeden krok za daleko, należy zamknąć bagażnik i zacząć ponownie całą procedurę programowania. 5 Modyfikowanie ustawień Należy zapoznać się z poniższą tabelą przedstawiającą przegląd kolejnych kroków wyboru trybu programowania. Obrócić wyłącznik zapłonu do położenia IG OFF (ZAPŁON WYŁĄCZONY) i ponownie do położenia IG ON (ZAPŁON WŁĄCZONY). Światła awaryjne będą błyskać 1 raz co 10 sekund, a dioda LED będzie błyskać co 1 raz 3 sekundy, potwierdzając osiągnięcie Trybu 1. VSS3 3

5 5.1 Tryb 1: Głośność brzęczyka Ustawienie domyślne: Światła awaryjne Dioda LED głośność ustawiona na średnim poziomie. błyskają 1 raz co 10 sekund oraz błyska 1 raz co 3 sekundy. W celu zwiększenia głośności brzęczyka o 1 stopień: krótko wcisnąć przycisk z W celu zmniejszenia głośności brzęczyka o 1 stopień: wcisnąć i przytrzymać (przez 1 sekundę) przycisk z Powtarzać tę operację aż do osiągnięcia żądanego poziomu głośności. Ogółem jest 30 stopni głośności. Obrócić wyłącznik zapłonu do położenia IG OFF (ZAPŁON WYŁĄCZONY) > IG ON (ZAPŁON WŁĄCZONY) i nacisnąć 4 razy przycisk z diodą LED, aby przejść do Trybu Tryb 2: Automatyczne blokowanie drzwi Ustawienie domyślne: Światła awaryjne Dioda LED ON (FUNKCJA WŁĄCZONA) błyskają 2 razy co 10 sekund. szybko błyska 5 razy co 3 sekundy: funkcja jest wyłączona. powoli błyska 5 razy co 3 sekundy: funkcja jest włączona. Jeśli ustawienie ma być zmienione, należy 1 raz wcisnąć i przytrzymać przycisk z Obrócić wyłącznik zapłonu do położenia IG OFF (ZAPŁON WYŁĄCZONY) > IG ON (ZAPŁON WŁĄCZONY) i nacisnąć 4 razy przycisk z diodą LED, aby przejść do Trybu Tryb 3: Pasywne uzbrojenie Domyślne ustawienie: Światła awaryjne Dioda LED OFF (FUNKCJA WYŁĄCZONA) błyskają 3 razy co 10 sekund. szybko błyska 1 raz co 3 sekundy: funkcja jest wyłączona. powoli błyska 1 raz co 3 sekundy: funkcja jest włączona. 4 VSS3

6 Jeśli ustawienie ma być zmienione, jeden raz wcisnąć i przytrzymać przycisk z Nacisnąć 6 razy przycisk z diodą LED, aby przejść do Trybu Tryb 3.1: Ostrzeżenie o otwartych drzwiach Ustawienie domyślne: ON (FUNKCJA WŁĄCZONA) Światła awaryjne błyskają 3 razy co 10 sekund. Dioda LED szybko błyska 7 razy co 3 sekundy: funkcja jest wyłączona. powoli błyska 7 razy co 3 sekundy: funkcja jest włączona. Jeśli ustawienie ma być zmienione, należy 1 raz wcisnąć i przytrzymać przycisk z Obrócić wyłącznik zapłonu do położenia IG OFF (ZAPŁON WYŁĄCZONY) > IG ON (ZAPŁON WŁĄCZONY), aby przejść do Trybu Tryb 4: Dźwięk brzęczyka przy uzbrajaniu Ustawienie domyślne: OFF (FUNKCJA WYŁĄCZONA) Światła awaryjne błyskają 4 razy co 10 sekund. Dioda LED szybko błyska 1 raz co 3 sekundy: funkcja jest wyłączona. powoli błyska 1 raz co 3 sekundy: funkcja jest włączona. Jeśli ustawienie ma być zmienione, należy 1 raz wcisnąć i przytrzymać przycisk z 6 zakończenie czynności w trybie programowania Zamknąć bagażnik. Światła awaryjne błysną 5 razy w celu potwierdzenia. Czynności trybu programowania można zakończyć w dowolnej chwili, zamykając bagażnik. W przypadku Aygo możesz w dowolnej chwili zakończyć tryb programowania, zamykając drzwi kierowcy. VSS3 5

7 7 Schemat przewodnika ustawień programowania Wprowadź KOD PIN przy użyciu przycisku z diodą LED Świeci dioda LED Światła awaryjne błyskają co 12 sekund Światła awaryjne Dioda Obróć wyłącznik zapłonu do położenia IG OFF/ON (ZAPŁON WYŁĄCZONY/ WŁĄCZONY) LED* Zakończ Ustawienie Tryb 4 Tryb 3.1 Tryb 3 Tryb 2 Tryb 1 1 błyśnięcie co 4 błyśnięcia co 10 sekund 3 błyśnięcia co 10 sekund 3 błyśnięcia co 10 sekund 2 błyśnięcia co 10 sekund Krok 3 5 szybkich błyśnięć świateł awaryjnych 10 sekund nie świeci 1 błyśnięcie co 3 sekundy 7 błyśnięć co 3 sekundy 1 błyśnięcie co 3 sekundy 5 błyśnięć co 3 sekundy 1 błyśnięcie co 3 sekundy Zakończenie trybu programowania Dźwięk brzęczyka przy uzbrajaniu WŁĄCZONY/ WYŁĄCZONY Ostrzeżenie o otwartych drzwiach WŁĄCZONE/ WYŁĄCZONE Pasywne uzbrojenie WŁĄCZONE/ WYŁĄCZONE Automatyczne blokowanie drzwi WŁĄCZONE/ Głośność brzęczyka WYŁĄCZONE Obróć wyłącznik zapłonu do położenia IG OFF/ON (ZAPŁON WYŁĄCZONY/ WŁĄCZONY) Zamknij bagażnik. W przypadku Aygo, zamknij drzwi kierowcy. Obróć wyłącznik zapłonu do położenia IG OFF/ON (ZAPŁON WYŁĄCZONY/ WŁĄCZONY) Naciśnij przycisk z diodą LED 6 razy Obróć wyłącznik zapłonu do położenia IG OFF/ON (ZAPŁON WYŁĄCZONY/ WŁĄCZONY) Obróć wyłącznik zapłonu do położenia IG OFF/ON (ZAPŁON WYŁĄCZONY/ WŁĄCZONY) oraz Naciśnij przycisk z diodą LED 4 razy Krok 2 Otwórz bagażnik (nie w przypadku Aygo) Otwórz drzwi kierowcy Obróć wyłącznik zapłonu do położenia IG ON (ZAPŁON WŁĄCZONY) Krok 1 Uwagi: - * Szybkość błyskania diody LED informuje o stanie funkcji: - szybkie błyskanie: funkcja jest wyłączona - powolne błyskanie: funkcja jest włączona => Jeśli ustawienie ma być zmienione, należy 1 raz wcisnąć i przytrzymać (przez 1 sekundę) przycisk z - Czynności trybu programowania można zakończyć w dowolnej chwili, zamykając bagażnik. - Jeśli zdarzy się nacisnąć przycisk z diodą LED zbyt wiele razy lub zbyt wiele razy obrócić wyłącznik zapłonu, trzeba zamknąć bagażnik i rozpocząć od nowa. Tryb programowania jest uaktywniony 6 VSS3

8 8 Tryb programowania pilota zdalnego sterowania W przypadku utraty pilota zdalnego sterowania lub potrzeby dodania nowego pilota musisz przejść do trybu programowania pilota zdalnego sterowania. Tę procedurę przedstawia poniższy schemat Krok 1 Otwórz bagażnik (nie jest to konieczne w przypadku Aygo). Otwórz drzwi kierowcy. Obróć wyłącznik zapłonu do położenia IG ON (ZAPŁON WŁĄCZONY). Krok 2 Wprowadź KOD PIN przy użyciu przycisku z Tryb programowania jest uaktywniony Świeci dioda LED. Światła awaryjne błyskają co 12 sekund. Krok 3 Wprowadź KOD PIN przy użyciu przycisku z Światła awaryjne błyskają 5 razy. Dioda LED błyska 5 razy. Krok 4 Krótko naciśnij jeden raz przycisk włączania blokady i przycisk wyłączania blokady na pilocie zdalnego sterowania. Światła awaryjne błysną 1 raz w celu potwierdzenia. Dioda LED błyśnie 1 raz w celu potwierdzenia. Krok 5 W ciągu 25 sekund naciśnij krótko 1 raz przycisk włączania blokady i przycisk wyłączania blokady na następnym pilocie. Naciśnij przycisk włączania blokady i przycisk wyłączania blokady na każdym z pozostałych pilotów zdalnego sterowania systemu alarmowego. Światła awaryjne błysną 1 raz w celu potwierdzenia. Dioda LED błyśnie 1 raz w celu potwierdzenia. Krok 6 Zamknij bagażnik (nie jest to konieczne w przypadku Aygo). Zamknij drzwi kierowcy. Albo poczekaj 25 sekund. Światła awaryjne błyskają 5 razy. Tryb programowania jest dezaktywowany Uwagi: Po przejściu do trybu programowania zostaną usunięte z systemu wszystkie istniejące piloty zdalnego sterowania. Będziesz musiał ponownie zaprogramować każdy z nich osobno. System alarmowy akceptuje maksymalnie 4 piloty zdalnego sterowania. W przypadku utraty pilota zdalnego sterowania, przeprogramuj pozostały pilot (pozostałe piloty). Spowoduje to dezaktywację wszystkich innych pilotów. VSS3 7

9 9 Uzbrojenie bez czujnika wtargnięcia Jeśli chcesz włączyć blokadę samochodu z kimś wewnątrz (pasażer, dzieci, pies, ) lub gdy chcesz pozostawić otwarte szyby, musisz dezaktywować czujnik wtargnięcia. Czynności aktywacji Wskazanie świateł awaryjnych Lampka stanu systemu alarmowego (dioda LED) Brzęczyk 1 Włącz blokadę samochodu przy użyciu pilota zdalnego sterowania systemu alarmowego. Jedno błyśnięcie. Świeci przez 1 krótki sygnał dźwiękowy, jeśli brzęczyk jest włączony. 2 Nacisnąć ponownie przycisk włączania blokady w ciągu pierwszych Jedno błyśnięcie. Świeci przez 1 krótki sygnał dźwiękowy, jeśli brzęczyk jest włączony. Streszczenie: naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania systemu alarmowego dwukrotnie w ciągu Czujnik wewnętrzny jest wyłączony tylko na jeden raz. Następnym razem czujnik wewnętrzny będzie ponownie włączony. 8 VSS3

10 10 Uzbrojenie bez dodatkowych czujników Na przykład, jeśli pojazd jest wyposażony w czujnik przechyłu, trzeba wyłączyć go na czas podróżowania okrętem lub pociągiem, lub w przypadku parkowania na parkingu z windami. Jeśli system alarmowy posiada dodatkowe czujniki, można je dezaktywować w następujący sposób: Czynności aktywacji Wskazanie świateł awaryjnych Lampka stanu systemu alarmowego (dioda LED) Brzęczyk 1 Włącz blokadę samochodu przy użyciu pilota zdalnego sterowania systemu alarmowego. Jedno błyśnięcie. Świeci przez 1 krótki sygnał dźwiękowy, jeśli brzęczyk jest włączony. 2 Nacisnąć ponownie dwa razy przycisk blokowania w ciągu pierwszych Jedno błyśnięcie. Świeci przez 1 krótki sygnał dźwiękowy, jeśli brzęczyk jest włączony. Streszczenie: naciśnij przycisk na pilocie zdalnego sterowania 3 razy w ciągu Czujnik jest wyłączony tylko na jedno użycie. Przy następnym uzbrojeniu, czujnik wewnętrzny zostanie ponownie włączony. VSS3 9

11 11 Tryb warsztatowy W przypadku Aygo ta funkcja nie jest dostępna. W przypadku gdy użytkownik musi pozostawić samochód swemu autoryzowanemu sprzedawcy detalicznemu i nie chce przekazywać mu klucza ze zdalnym sterowaniem, system alarmowy można wyłączyć na ograniczony okres czasu. Podczas trybu warsztatowego następuje wstrzymanie wszystkich funkcji systemu alarmowego. Ten tryb można uruchomić ręcznie wykonując czynności poniższej procedury: 1. Rozbroić system przy użyciu pilota zdalnego sterowania. 2. Włożyć kluczyk do wyłącznika zapłonu i obrócić go do położenia IG ON (ZAPŁON WŁĄCZONY). 3. Otworzyć drzwi kierowcy. 4. Wprowadź KOD PIN przy użyciu przycisku z Światła awaryjne i dioda LED błysną długo 1 jeden raz i zostanie wydany długi sygnał dźwiękowy w celu potwierdzenia. Aby zakończyć tryb warsztatowy: 1. Włączyć zapłon. 2. Nacisnąć i długo przytrzymać przycisk odblokowania pilota zdalnego sterowania lub przycisk z W trybie garażowym, dioda LED błyska przy każdym włączeniu zapłonu. 10 VSS3

12 PZ???-?????-EU Publication no. ASM

Pojazd jest zawsze chroniony w sposób automatyczny, w czasie jazdy i po jej zakończeniu!

Pojazd jest zawsze chroniony w sposób automatyczny, w czasie jazdy i po jej zakończeniu! Magnum Immobilizer Immobilizer Magnum BBS jest wysokiej klasy urządzeniem zabezpieczającym. Do swojej poprawnej pracy wykorzystuje moduł Bluetooth, która zapewnia bez obsługową komunikację z immobilizerem.

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE F I A T B R A V O I N S T R U K C J A O B S U G I DLACZEGO POWINNO SIĘ WYBIERAĆ ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE My, to jest osoby, które wymyśliły, zaprojektowały i stworzyły Twój samochód, naprawdę znamy ją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW

INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW INSTRUKCJA ZBIORCZA PRODUKTÓW Automatyka-Control ul. Marii Konopnickiej 2 72-010 Police tel. (091) 317-51-45 www.ampio.pl ver. 1.4 22-06-2006 1 Spis treści ALARMY...3 Alarm Ampio Mini...3 Alarm Ampio BP...11

Bardziej szczegółowo

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Quick Guide zawiera opis wybranych funkcji w Państwa nowym samochodzie XC90 Twin Engine. Kompletne informacje dotyczące samochodu są zawarte w Instrukcji obsługi na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Opel Insignia Instrukcja obsługi

Opel Insignia Instrukcja obsługi Opel Insignia Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 46 Schowki... 68 Wskaźniki i przyrządy... 82 Oświetlenie...

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH FUNKCJI

SZYBKI PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH FUNKCJI POWERMAX+ Bezprzewodowa centrala alarmowa Poradnik użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp...4 1.1 Przegląd...4 1.2 Cechy systemu...5 1.3 Pojęcia...5 1.4 Symbole użyte w tej instrukcji...5 1.5 Klawisze sterujące...5

Bardziej szczegółowo

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference

FordFocus Instrukcja obsługi. Feel the difference FordFocus Instrukcja obsługi Feel the difference Informacje zawarte w niniejszej publikacji były prawidłowe w chwili przekazywania jej do druku. Ze względu na potrzebę ciągłego rozwoju, zastrzegamy sobie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN

INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN INSTRUKCJA MONTAŻU AUTOALARMU TX 700CAN Montaż musi być wykonany zgodnie z niniejszą instrukcją. Wszystkie połączenia z instalacją samochodową muszą być lutowane i izolowane. Nie należy odcinać obwodów,

Bardziej szczegółowo

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA ALARM GSM SATLINK VS-GSM10A INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1. Wprowadzenie do systemu. Elektroniczny bezprzewodowy antywłamaniowy system alarmowy GSM zbudowany został w oparciu o wysokiej klasy procesor STC oraz

Bardziej szczegółowo

PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE

PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE PYTHON SP 3000 TECHNO (model 6771) INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE Alarm, którego stali się Państwo właścicielem jest wysokiej klasy urządzeniem elektronicznym. Aby mógł służyć Państwu właściwie prosimy

Bardziej szczegółowo

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ.

BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. Contents Instrukcja obsługi samochodu A-Z Radość z jazdy BMW SERII 6 GRAN COUPÉ. INSTRUKCJA OBSŁUGI. 640i Gran Coupé 640d Gran Coupé Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500

Instrukcja obsługi samochodu. Contents A-Z. Radość z jazdy. Online Edition for Part no. 01 40 2 605 057-09 10 500 Instrukcja obsługi samochodu Radość z jazdy Contents A-Z 523i 528i 535i 520d 525d 530d 535d Instrukcja obsługi samochodu Cieszy nas, że zdecydowali się Państwo na zakup samochodu BMW. Im lepiej poznają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie

INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie INSTRUKCJA OBSŁUGI CDR 500 ( tłumaczenie z j. angielskiego: sgt@adres.pl) Wprowadzenie Radio CDR 500 umożliwia odbiór ultrakrótkich, średnich i długich fal radiowych. Jest wyposażone w dekoder wiadomości

Bardziej szczegółowo

Opel Astra Instrukcja obsługi

Opel Astra Instrukcja obsługi Opel Astra Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 21 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 38 Schowki... 57 Wskaźniki i przyrządy... 97 Oświetlenie... 135

Bardziej szczegółowo

OPEL CORSA. Instrukcja obsługi

OPEL CORSA. Instrukcja obsługi OPEL CORSA Instrukcja obsługi Spis treści Wprowadzenie... 2 W skrócie... 6 Kluczyki, drzwi i szyby... 20 Fotele, elementy bezpieczeństwa... 37 Schowki... 56 Wskaźniki i przyrządy... 74 Oświetlenie... 105

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ORYGINALNE CZĘŚCI SĄ LEPSZE?

DLACZEGO ORYGINALNE CZĘŚCI SĄ LEPSZE? F I A T F R E E M O N T P O D R Ę C Z N I K U Ż Y T K O W N I K A DLACZEGO ORYGINALNE CZĘŚCI SĄ LEPSZE? Żaden szczegół Twojego samochodu nie ma dla nas tajemnic, ponieważ to my go zaprojektowaliśmy i skonstruowaliśmy:

Bardziej szczegółowo

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE!

TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! TWOJA INSTRUKCJA OBSŁUGI W INTERNECIE! Citroën umożliwia przeglądanie w sposób prosty i nieodpłatny dokumentacji pokładowej Twojego samochodu w systemie "on-line" oraz dostęp do historii pojazdu i ostatnich

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 0.15. Samochodowy System Alarmowy z powiadomieniem GSM

INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 0.15. Samochodowy System Alarmowy z powiadomieniem GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI ver. 0.15 Samochodowy System Alarmowy z powiadomieniem GSM Cechy charakterystyczne urządzenia powiadomienie GSM-SMS zintegrowane z centralką systemu alarmowego CAN sygnalizacja alarmu

Bardziej szczegółowo

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera

JA-80Y dialer GSM. 1. Instalacja w centrali alarmowej. 3. Ustawienia użytkownika dialera GSM. 2. Pierwsze uruchomienie dialera CANCEL MENU NAMES CALLS WRITE READ SPACE JA-80Y dialer GSM (prawidłowy dla oprogramowania w wersji XA61009 lub wyższej) Dialer JA-80Y jest jednym z komponentów bezprzewodowego systemu alarmowego JA-80

Bardziej szczegółowo

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania

Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID. Instrukcja montażu i programowania Model: OR-ZS-802 (OR-ZS-SB-102) ZAMEK SZYFROWY Z CZYTNIKIEM KART I BRELOKÓW ZBLIŻENIOWYCH ID Instrukcja montażu i programowania WPROWADZENIE Zamek szyfrowy OR-ZS-802 jest jednoprzekaźnikowym autonomicznym

Bardziej szczegółowo

PYTHON SP 3000 RDM "MAX" (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU

PYTHON SP 3000 RDM MAX (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU PYTHON SP 3000 RDM "MAX" (model 6876) - INSTRUKCJA MONTAŻU WPROWADZENIE Alarm, którego stali się Państwo właścicielem jest wysokiej klasy urządzeniem elektronicznym. Aby mógł służyć Państwu właściwie prosimy

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika Rozszerzony Podręcznik Użytkownika MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL Instrukcje obsługi i ich lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Blokada (max. 15A 12V) LED KIERUNKOWSKAZ LEWY KIERUNKOWSKAZ PRAWY STACYJKA CZUJNIK DRZWI. czarny ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA. ó³ty

Blokada (max. 15A 12V) LED KIERUNKOWSKAZ LEWY KIERUNKOWSKAZ PRAWY STACYJKA CZUJNIK DRZWI. czarny ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA. ó³ty antena AKUMULATOR SAMOCHODU 12V Blokada (max. 15A 12V) 12 3 12345678910 czarny Przeci¹æ ROZCI Æ OBWÓD ROZRUSZNIKA LED LOCK - zamkniêcie UNLOCK - otwarcie czarno-czerwony czarny czerwony ó³ty ó³ty KIERUNKOWSKAZ

Bardziej szczegółowo

bezpieczeństwo osób; integralność samochodu; ochrona środowiska.

bezpieczeństwo osób; integralność samochodu; ochrona środowiska. F I A T 5 0 0 I N S T R U K C J A O B S U G I Szanowni Klienci, Dziękujemy za wybór marki Fiat i gratulujemy nowego samochodu. Opracowaliśmy niniejszą instrukcję, aby umożliwić nabywcy poznanie w pełni

Bardziej szczegółowo

FORD MONDEO Instrukcja obsługi

FORD MONDEO Instrukcja obsługi FORD MONDEO Instrukcja obsługi Informacje zawarte w tej publikacji były poprawne w chwili oddawania do druku. Zgodnie z naszą dewizą zakładającą stały rozwój i doskonalenie naszych produktów, zastrzegamy

Bardziej szczegółowo

Komunikator GSM JA-82Y

Komunikator GSM JA-82Y Komunikator jest jednym z elementów bezprzewodowego systemu alarmowego firmy Jablotron serii OASIS. Został zaprojektowany do komunikacji za pośrednictwem sieci GSM. Jest instalowany bezpośrednio w obudowie

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WYBIERAMY ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

DLACZEGO WYBIERAMY ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE F I A T D O B L Ó I N S T R U K C J A O B S U G I DLACZEGO WYBIERAMY ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE My, to jest osoby, które wymyśliły, zaprojektowały i stworzyły Twój samochód, naprawdę znamy go nawet w najmniejszym

Bardziej szczegółowo