Instrukcja instalacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja instalacji"

Transkrypt

1 Instrukcja instalacji Nowoczesna obudowa Raportowanie do stacji monitorowania alarmów poprzez GSM (formaty: Ademco Contact ID, SIA) Raportowanie do stacji monitorowania alarmów poprzez IP/GPRS (do odbiornika IPR512 i/lub programu IPRS-7) Raportowanie do użytkownika poprzez GSM w postaci wiadomości SMS Komunikacja z programami WinLoad, NEware i BabyWare poprzez GSM używając technologii GPRS Sterowanie uzbrajaniem / rozbrajaniem systemu poprzez GSM używając wiadomości SMS Współpraca z modułem raportowania i sterowania głosowego VDMP3 Nadzór komunikacji z centralą, obecności sieci GSM, próby zagłuszania nośną o częstotliwości GSM Możliwość uaktualnienia oprogramowania sprzętowego modułu Możliwość wyniesienia anteny na odległość do 18 metrów od modułu komunikacji za pomocą specjalnego przewodu Możliwość zwiększenia odległości podłączenia między centralą a modułem dzięki współpracy z modułem CVT485 Szyfrowanie danych przy transmisji GPRS bit (MDS) oraz 256-bit (AES) Kompatybilność: EVO48 oraz EVO192 V2.0 z klawiaturami, K641 i K641R od V1.51, centrale serii SP V3.42 z klawiaturami K32LCD V1.22, centrale serii MG V4.0 z klawiaturami K32LCD V1.22, centrale E55 V3.0 i E65 V2.1 Wymiary obudowy: 17,2cm x 9,7cm x 4,4cm OMC Warszawa ul. Rzymowskiego Warszawa tel. (22) OMC Katowice ul. Markiefki Katowice tel. (32) OMC Poznań ul. Murawa 37b/L Poznań tel. (61) OMC Wrocław ul. Różyckiego 1C Wrocław tel. (71)

2 Opis Moduł PCS200 firmy Paradox jest nadajnikiem GSM lub GPRS. Może raportować zdarzenia do stacji monitoringu za pośrednictwem sieci komórkowej. Moduł PCS200 może wysyłać informacje o zdarzeniach w postaci wiadomości SMS na prywatne numery telefonów użytkowników. Umożliwia także uzbrajanie/rozbrajanie systemu za pomocą wiadomości SMS oraz programowanie systemu za pomocą programu WinLoad (wersja GPRS). Moduł PCS200 może być instalowany w odległości do 2m od centrali alarmowej. Antena może być zainstalowana w odległości maksymalnie 18m od modułu komunikacji za pomocą specjalnych przewodów przedłużających. Właściwości Raportowanie zdarzeń poprzez GPRS do odbiornika IPR512 GPRS/ IP lub poprzez GSM do stacji monitoringu Połączenie z programami WinLoad i NEware poprzez GPRS Aktualizacja oprogramowania sprzętowego poprzez GPRS lub interfejs 307USB Raportowanie do użytkownika poprzez GSM w postaci wiadomości SMS (maks. 16 numerów telefonów prywatnych) Nadzór komunikacji z centralą. Gdy wystąpi utrata komunikacji, w centrali alarmowej zostanie wygenerowany specjalny raport który będzie wysłany do stacji monitoringu zwykłą linią telefoniczną jeśli jest taka możliwość. Możliwość uzbrajania i rozbrajania systemu wysyłając wiadomość SMS do modułu PCS200 - tryb GSM Możliwość odbierania wcześniej nagranych informacji głosowych o alarmach na 8 numerach telefonów prywatnych przy użyciu modułu raportowania i sterowania głosowego VDMP3 Łatwa instalacja za pomocą 4-żyłowego przewodu Możliwość instalacji anteny w odległości do 18m od modułu przy zastosowaniu specjalnych przewodów przedłużających Kodowanie: 128-bit (MD5) i 256-bit (AES) - tryb GPRS Zestaw zawiera: 1) Przewód komunikacyjny z centralą alarmową 2) 4-śruby mocujące przedni panel 3) Antena 4) Złączka zasilania Elementy wymagane/dodatkowe: Karta SIM (wymagana) Moduł raportowania i sterowania głosowego VDMP3 (dodatek) Przedłużenie anteny (dodatek) Zewnętrzne źródło zasilania 12 Vdc (dodatek) Kompatybilność: Centrale EVO48 i EVO192 V2.02 Manipulatory K641 i K641R V1.51 lub wyżej Spectra SP V3.42 z manipulatorem K32LCD V1.22 Centrale E55 V3.0 (etykiety programowalne z WinLoad) Centrale E65 V2.1 (etykiety programowalne z WinLoad) Centrale Magellan MG V4.0 lub wyżej z manipulatorami K32LCD V1.22 lub wyżej Więcej informacji na stronie internetowej 2

3 Instalacja Opis płyty wewnętrznej modułu PCS250: 1) GPRS14 z dwoma gniazdami kart SIM 2) Gniazdo audio jack 3) Złącze do aktualizowania oprogramowania sprzętowego (InField upgrade) 4) Przycisk funkcyjny (do wykorzystania w przyszłości) 5) Gniazdo zasilania i RS485 6) Gniazdo (dp wykorzystania w przyszłości) 7) Złącze SERIAL do podłączenia z centralą alarmową 8) Złącze do podłączenia modułu VDMP3 raportowania i sterowania głosowego 9) Diody LED informujące o stanie pracy modułu (patrz Opis diod LED statusu modułu ) Opis diod LED statusu modułu Dioda LED SIM Card 1 SIM Card 2 GPRS GSM Signal Strength Opis Zielona: Karta SIM zainstalowana w gnieździe Zielona migająca szybko: transmisja danych z karty SIM Zielona migająca wolno: szukanie sieci GSM Czerwona: błąd karty SIM Wyłączona: brak karty SIM w gnieździe Do wykorzystania w przyszłości Zielona: tryb pracy GPRS Zielona migająca: transmisja danych GPRS Ważne: Gdy dioda LED GPRS jest włączona to dioda LED GSM jest wyłączona Zielona: tryb pracy GSM Zielona migająca: transmisja danych Ważne: Gdy dioda LED GSM jest włączona to dioda LED GPRS jest wyłączona Moc sygnału GSM. 1 dioda LED włączona: słaby sygnał 3 diody LED włączone: dobry sygnał 3

4 Informacja w przypadku utraty komunikacji pomiędzy centralą a modułem W przypadku gdy wystąpi utrata komunikacji pomiędzy centralą alarmową a modułem PCS250 diody LED będą zachowywać się w następujący sposób: 1) Dioda GPRS lub GSM będzie wyłączona, natomiast dioda SIM card i Signal strength będą włączone jeszcze przez okres 3 sekund 2) Diody Signal strength będą wyłączone, diody GSM i GPRS włączą się. Wszystkie diody będą się włączać i wyłączać co 20 sekund. Ten proces powtórzy się dwukrotnie. 3) Opisane powyżej akcje będą się powtarzać do chwili uzyskania ponownej komunikacji. Uwaga: mogą wystąpić drobne rozbieżności pomiędzy opisem a faktycznym działaniem modułu. Podłączenie modułu Poniższe punkty opisują czynności jakie należy wykonać przed podłączeniem modułu PCS200 do centrali alarmowej. Instalacja karty SIM w module Karta SIM umożliwia zalogowanie się do sieci GSM. Moduł PCS200 obsługuje standardowe karty SIM występujące na rynku. UWAGA: Przed instalacją karty SIM należy sprawdzić czy karta wymaga podania kodu PIN przy logowaniu się do sieci GSM (po włączeniu telefonu z zainstalowaną kartą jest wyświetlane żądanie kodu PIN). Jeśli tak należy tę opcję wyłączyć korzystając z menu telefonu komórkowego. Instalacja karty SIM: 1) Otworzyć metalową obudowę. 2) Jeśli w module jest zainstalowany moduł VDMP3 to należy go wypiąć z gniazda. 3) Przesunąć element blokujący kartę (patrz poniższy rysunek). 4) Umieścić kartę w gnieździe i zablokować. 5) Umieścić moduł VDMP3 jeśli jest wykorzystywany. 4

5 Podłączenie do płyty centrali alarmowej (GSM lub GPRS) Moduł PCS200 podłączany jest do płyty centrali alarmowej Paradox za pomocą przewodu komunikacyjnego dołączonego do zestawu. UWAGA: Nie ma możliwości jednoczesnej pracy w trybie raportowania GSM i GPRS. Aby pracować w trybie raportowania GSM należy podłączyć przewód komunikacyjny do złącza EBUS centrali alarmowej i wykonać skanowanie modułów systemu. Informacje na temat skanowania modułów można znaleźć w instrukcji instalacji i programowania centrali alarmowej. Zewnętrzne źródło zasilania Moduł PCS200 zasilany jest z centrali alarmowej, jednak został zaprojektowany w sposób umożliwiający korzystanie z zewnętrznego źródła zasilania (np: zasilacz PS817) zapewniającego lepsze warunki energetyczne. Współpraca z modułem raportowania i sterowania głosowego VDMP3 (tylko GSM) Moduł komunikacji głosowej (VDMP3) umożliwia przesyłanie wcześniej nagranych komunikatów głosowych na 8 numerów telefonicznych w przypadku alarmu włamaniowego, napadowego, pożarowego lub Panic poprzez sieć GSM. Dodatkowo użytkownik może uzbrajać/rozbrajać system i sterować wyjściami PGM przez telefon. Moduł VDMP3 jest w takim przypadku instalowany na module PCS200. Moduł VDMP3 może być także instalowany na centrali i wówczas raportować poprzez sieć telefonii przewodowej. Ważne: Aby używać modułu VDMP3 należy go wcześniej zaprogramować (patrz Instrukcja programowania centrali alarmowej). Jeśli wykorzystywany jest moduł VDMP3 a zasięg sieci GSM w miejscu instalacji modułu PCS250 jest słaby, to jest możliwość zwiększenia siły głosu połączenia w celu poprawy jakości połączenia np.: poprawa jakości przesyłania sygnałów dźwiękowych klawiszy telefonu podczas sterowania funkcjami systemu przez telefon. Domyślnie wartość siły głosu ustawiona jest na poziom 90. Można zwiększyć siłę głosu do wartości 100 lub zmniejszyć ją do wartości 50. Aby dokonać regulacji siły głosu należy wysłać do modułu wiadomość SMS o poniższej treści: P[kod główny].volout.[nowa wartość siły głosu] przykład: P1234.VOLOUT.95 5

6 Podłączenie na dużej odległości przy wykorzystaniu modułu CVT485 Istnieje możliwość podłączenia modułu PCS250 do centrali alarmowej na dużej odległości przy wykorzystaniu modułu CVT485. Dzięki CVT485 moduł PCS250 może być zainstalowany na odległości do 300m od centrali, przy czym należy pamiętać o odpowiedniej grubości przewodów przy połączeniach na takich odległościach. UWAGA! Przy połączeniach na dużych odległościach zaleca się używanie zewnętrznych źródeł zasilania modułu PCS250 (patrz poprzedni rysunek). Instalacja anteny Moduł PCS250 posiada wewnętrzną antenę. Jeśli lokalizacja modułu wymaga zastosowania wyniesienia anteny, to można tego dokonać podłączając przewód wyniesienia do gniazda antenowego znajdującego się w obudowie modułu. Aby wypuścić przewód na zewnątrz obudowy należy wykonać odpowiedni otwór. Przewód wyniesienia anteny stosowany jest w przypadku gdy zachodzi konieczność instalacji anteny w innym punkcie niż moduł PCS250. W komplecie z przewodem znajdują się także specjalne uchwyty ułatwiające instalację. Konfiguracja modułu PCS200 Aby używać modułu PCS200 należy go odpowiednio skonfigurować do pracy w trybie pracy GSM lub w trybie GPRS, a także ustawić parametry połączenia z siecią, z programem komputerowym, zaprogramować zdarzenia które mają być raportowane itp.. Pasmo częstotliwości GSM Moduł PCS200 automatycznie wykrywa odpowiednią częstotliwość sieci GSM. Tryb zalogowanej na stałe karty SIM w sieci GSM Przy wyłączonym trybie wystąpi wylogowanie karty SIM z sieci GSM podczas braku aktywności modułu PCS250. Przy wyłączonym trybie karta SIM będzie każdorazowo logowała się do sieci GSM gdy z centrali do modułu przesłane będą nowe zdarzenia. Tryb można aktywować lub dezaktywować poprzez wysłanie wiadomości SMS do modułu PCS250 (na numer karty SIM umieszczonej w module). Domyślnie tryb jest włączony. 6

7 Zaleca się pozostawienie trybu jako włączonego znacznie poprawiając tym samym bezpieczeństwo i poziom ochrony obiektu. Aby wyłączyć tryb należy wysłać SMS o następującej składni: P[hasło programu].bws.off np.: Padmin.BWS.off Aby włączyć tryb należy wysłać SMS o następującej składni: P[hasło programu].bws.on np.: Padmin.BWS.on Konfiguracja sieci GSM przy korzystaniu z GPRS Nazwa punktu dostępu APN, Nazwa użytkownika APN i Hasło GPRS APN są definiowane przez operatora GSM i mogą zostać uzyskane za pomocą infolinii lub strony internetowej operatora GSM. Aby rozpocząć konfigurowanie połączenia GPRS należy wprowadzić odpowiednie dane w poniższych adresach. MG/SP/E EVO Funkcja Opis [921] [2960] APN część 1 (znaki 1-16) [922] [2961] APN część 2 (znaki 17-32) [923] [2962] APN nazwa użytkownika część 1 Informacje definiowane przez operatora GSM [924] [2963] APN nazwa użytkownika część 2 [925] [2964] APN hasło część 1 [926] [2965] APN hasło część 2 Konfiguracja połączenia z WinLoad / BabyWare Moduł PCS200 umożliwia połączenie i programowanie systemu za pomocą programu WinLoad poprzez GPRS. Poniższe dane mogą być programowane przez instalatora oddzielnie dla każdego modułu PCS200. MG/SP/E EVO Funkcja Opis [920] [2966] Port programu Domyślnie: [927] [3013] Hasło programu Domyślnie: admin Konfiguracja raportowania GSM Wybór odpowiednich opcji z poniższego adresu umożliwia ustawienie sposobu raportowania do stacji monitoringu. MG/SP/E EVO Opis [805] [2950] [1] Wył. + [2] Wył. = Tylko Telefon Dialer (domyślnie) [1] Wył. + [2] Wł. = Główny - Telefon (Dialer) / Zapasowy - GSM [1] Wł. + [2] Wył. = Główny - GSM / Zapasowy - Telefon (Dialer) [1] Wł. + [2] Wł. = Tylko GSM Uwaga! Główny numer telefonu jest programowany w adresie [815]; zapasowy numer telefonu programowany jest w adresie [817]. Numer obiektu jest programowany w adresach [811] i [812] dla central MG/SP/E a dla central serii Digiplex EVO w adresach od [3061] do [3068]. 7

8 Opcje raportowania GPRS Centrale alarmowe wyposażone w moduł PCS200 mają możliwość wysyłania raportów zdarzeń do stacji monitoringu poprzez GPRS. Ustawienia raportowania dokonuje się jak w przypadku zwykłego raportowania telefonicznego z tym, że moduł PCS200 musi być zarejestrowany w odbiorniku zainstalowanym w stacji monitoringu (odbiornik IPR512 Paradox lub oprogramowanie IPRS7). MG/SP/E EVO Funkcja Opis [918] [919] [2976] [2983] Konto / partycja (numer identyfikacyjny) MG/SP/E: adresy reprezentują konta / partycje 1 i 2 EVO: adresy reprezentują konta / partycje 1 do 8 [7] Wył. + [8] Wył. = Tylko Dialer [7] Wył. + [8] Wł. = Główny - GPRS / Zapasowy - Telefon (Dialer) [806] [2975] [7] Wł. + [8] Wył. = Tylko Dialer [7] Wł. + [8] Wł. = Dialer i GPRS jednocześnie Ustawienia odbiornika MG/SP/E EVO Odbiornik #: Adres IP* Odbiornik 1: Odbiornik 2: Zapasowy: Port IP [929] [936] [943] Odbiornik 1: Odbiornik 2: Odbiornik 3: Odbiornik 4: (domyślnie [930] [937] [944] [2984] [2986] [2988] [2990] 10000) [933] [940] [947] Hasło odbiornika** Profil ochrony [934] [941] [938] Rejestracja modułu - nacisnąć [935] [942] [949] [2985] [2987] [2989] [2991] [ARM] aby zarejestrować * Adres IP musi składać się z 12 cyfr np. adres należy wpisać jako , ** Aby wstawić spację wcisnąć klawisz [MEM]. Dodatkowe raportowanie SMS Moduł PCS250 umożliwia wysłanie dodatkowej raportowej wiadomości SMS do stacji monitoringu wyposażonej w oprogramowanie IPRS7 w przypadku braku możliwości korzystania z usługi GPRS. W przypadku alarmu do stacji monitoringu wysłana zostanie wiadomość SMS z kodem raportowym w odpowiednim formacie. Dzięki temu stacja monitoringu otrzyma informację o alarmie nawet w przypadku braku jednego z torów transmisyjnych. Więcej informacji znajduje się w instrukcji programowania programu IPRS-7 i odbiornika IPR512 GPRS/IP Usterki Dodatkowe informacje na temat awarii związanych z odbiornikiem IPPR512 GPRS/IP przedstawiono poniżej. MG/SP/E Grupa usterek MG/SP/E Podgrupa usterek [4] Awaria komunikacji [7] Brak komunikacji z odbiornikiem [9] Awaria sieci GSM [OFF] Brak rejestracji odbiornika IP (IP/GPRS) [10] Utrata nadzoru nad modułem [9] Moduł GPRS/GSM EVO Grupa usterek EVO Podgrupa usterek [9] Awaria komunikacji [5] Brak komunikacji z odbiornikiem 1 [6] Brak komunikacji z odbiornikiem 2 [7] Brak komunikacji z odbiornikiem 3 [8] Brak komunikacji z odbiornikiem 4 [9] Brak rejestracji odbiornika IP (IP/GPRS) 8

9 Informacje SMS o stanie systemu alarmowego Moduł PCS250 posiada dodatkowo możliwość raportowania za pomocą wiadomości SMS na 16 numerów użytkowników końcowych. Raportowane mogą być wszystkie zdarzenia systemowe. Każda wiadomość zawiera szczegółowe informacje o zdarzeniu: nazwę obiektu, datę i czas, nazwę własną (partycji, linii itd.) nazwę zdarzenia i numer seryjny. Każda informacja jest automatycznie składana z zaszytych wcześniej informacji w języku polskim. MG/SP/E EVO Funkcja Opis [856] [2953] Język wiadomości SMS Wartości: (patrz tabela języków SMS) [780] [2954] Nazwa własna obiektu Domyślnie: Your Alarm Site Języki wiadomości SMS Język Wartość Język Wartość Angielski* 000 Chorwacki 012 Francuski 001 Grecki 013 Hiszpański 002 Izraelski 014 Włoski 003 Rosyjski 015 Szwedzki 004 Bułgarski 016 Polski 005 Rumuński 017 Portugalski 006 Słowacki 018 Niemiecki 007 Chiński 019 Turecki 008 Serbski 020 Węgierski 009 Malajski 021 Czeski 010 Słoweński 022 Holenderski 011 Litewski 023 *Wartość domyślna = 000 Ważne: Niektóre języki nie są obecnie dostępne. W przypadku wyboru takiego języka, automatycznie język zostanie przestawiony na angielski. Niektóre języki jak rumuński czy bułgarski będą potrzebowały 2 SMS ów do wysłania wiadomości ze względu na specjalne znaki występujące w tych językach. Uzbrajanie i rozbrajanie systemu poprzez wiadomości SMS (tylko GSM) Możliwe jest uzbrojenie / rozbrojenie systemu za pomocą predefiniowanych komend wysyłanych na numer komórkowy modułu PCS200. Komenda sterująca uzbrojeniem / rozbrojeniem systemu musi mieć określoną składnię, która zostanie wysłana za pomocą wiadomości SMS na numer komórkowy modułu PCS200. Komenda ma następującą składnię: Format wiadomości SMS C[kod użytkownika].[akcja].a[partycje].[numer telefonu] Przykłady Uzbrajanie - C1234.ARM.A Rozbrajanie - C1234.OFF.A Kilka partycji - C1234.ARM.A1,3,5TO Lista wszystkich wiadomości SMS P[hasło].A.[IP adres].p[numer portu] P[hasło].IP.[numer telefonu] P[hasło].RESET P[hasło].BWS.ON P[hasło].BWS.OFF P[hasło].VOLOUT.[nowa wartość siły głosu]] P[hasło].STATUS.[numer telefonu] Ustawienia przy połączeniu GPRS Otrzymanie adresu IP modułu PCS250 (GPRS) Reset modułu PCS250 Włączenie trybu zalogowanej na stałe karty SIM Wyłączenie trybu zalogowanej na stałe karty SIM Ustawienie siły głosu przy połączeniach z modułem VDMP3 Otrzymanie adresu IP oraz portu modułu PCS250 niezależnie od używania trybu zalogowanej na stałe karty SIM 9

10 Komunikacja GPRS Połączenie modułu PCS200 z oprogramowaniem WinLoad, NeWare, BabyWare poprzez GSM używając technologii GPRS możliwe jest zarówno poprzez sieć publiczną jak również sieć prywatną. W przypadku korzystania z usług prywatnego operatora sieci komórkowej mogą wystąpić problemy z połączeniem modułu PCS200 z siecią GSM. Ważne: Aby uzyskać więcej informacji na temat sieci skontaktuj sie z operatorem. Możliwe jest wymuszenie komunikacji GPRS modułu PCS200 z oprogramowaniem WinLoad za pomocą wiadomości SMS. Wysłanie specjalnej wiadomości SMS do modułu PCS250 umożliwi zestawienie połączenia z oprogramowaniem WinLoad. Aby wysłać specjalną wiadomość SMS do modułu PCS Uruchom Winload. 2. Wybierz konto z którym chcesz się połączyć. 3. Z paska poleceń programu WinLoad wybierz System > Czekaj na poł. IP Zostanie wyświetlone okno połączenia. 4. Z telefonu komórkowego wyślij wiadomość do modułu PCS250. Treść wiadomości musi być zgodna z przykładem podanym w oknie połączenia. Przykład: P[TCP/IP Hasło].A[adres IP komputera używanego do połączenia].p[port (identyczny dla komputera i modułu PCS250)] Przykład: Padmin.A P10000 Na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno połączenia zawierające m.in. treść wiadomości SMS jaką należy wysłać do modułu PCS200. Po wysłaniu wiadomości SMS prawidłowo skonfigurowany moduł PCS200 połączy się z oprogramowaniem WinLoad. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu Aktualizacji oprogramowania sprzętowego modułu PCS250 można dokonać poprzez interfejs 307USB lub GPRS z poziomu programu WinLoad i aplikacji In-Field Firmware Programmer Ważne: Upewnij się że moduł jest odpowiednio zasilany z centrali lub z zewnętrznego źródła zasilania. Aktualizacja oprogramowania za pomocą interfejsu 307USB Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe modułu PCS-200, należy podłączyć moduł PCS200 do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem WinLoad za pomocą interfejsu 307USB. Aby dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego: 1) Uruchomić oprogramowanie WinLoad. 2) Zalogować się podając nazwę Użytkownika oraz Hasło. 3) Kliknąć ikonę In-Field Firmware Programmer (Programator oprogramowania sprzętowego). 4) Ustawić parametry połączenia, wybrać produkt i odpowiednią wersję oprogramowania firmowego. 5) Kliknąć przycisk Start Transfer. Aktualizacja oprogramowania poprzez GPRS Aktualizacji oprogramowania sprzętowego modułu PCS200 można dokonać poprzez GPRS wykorzystując oprogramowanie WinLoad. Aby dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego: 1) Uruchomić oprogramowanie WinLoad. 2) Zalogować się podając nazwę Użytkownika oraz Hasło. 3) Kliknąć ikonę In-Field Firmware Programmer (Programator oprogramowania sprzętowego). 4) Ustawić parametry połączenia, wybrać produkt i odpowiednią wersję oprogramowania firmowego. 5) Kliknąć przycisk Start Transfer. 10

11 Opcje nadzoru Moduł PCS200 nadzoruje następujące funkcje komunikacji: próbę zakłócania komunikacji nośną o częstotliwości GSM, obecność sieci GSM oraz komunikację modułu PCS200 z centralą alarmową. Moduł PCS200 nadzoruje komunikację z centralą. Jeśli komunikacja ta zostanie przerwana, moduł PCS200 wyśle kod raportowy do stacji monitoringu. Gdy brak komunikacji zostanie wykryty, czerwona dioda LED ERROR zostanie podświetlona. Moduł PCS200 sprawdza obecność sieci GSM co 20 sekund. Jeśli moduł wykryje brak sieci GSM, może, po upłynięciu czasu (programowanego w adresie [2952] lub [855]) wygenerować informację o awarii lub alarm. W przypadku braku sieci GSM, zielona dioda LED połączenia GSM będzie wyłączona. MG/SP/E EVO MG/SP/E Opcje EVO Opcje [805] [2950] [5] Wył. + [6] Wł. = Nadzór zabroniony [5] Wył. + [6] Wł. = Gdy uzbrojony: Wygenerowana informacja o usterce (fabrycznie) [5] Wł. + [6] Wył. = Gdy uzbrojony: Wygenerowany głośny alarm [5] Wł. + [6] Wł. = Cichy alarm staje się alarmem głośnym [5] Wył. + [6] Wył. = Nadzór zabroniony [5] Wył. + [6] Wł. = Gdy uzbrojony: Wygenerowany głośny alarm [5] Wł. + [6] Wył. = Gdy uzbrojony: Wygenerowana informacja o usterce (fabrycznie) [5] Wł. + [6] Wł. = Cichy alarm staje się alarmem głośnym [855] [2952] Czas opóźnienia wysłania raportu o braku sieci. ( x 2 s. / fabrycznie: 016 (32 s.) Programowanie raportowania SMS przez użytkownika Główny użytkownik systemu Master User ma możliwość programowania: - numerów telefonów na które wysyłane będą raporty SMS o zdarzeniach zaistniałych w systemie alarmowym (do 8 z centralami MG/SP/ E55/65 lub 16 z centralami Digiplex EVO) - partycji z których wysyłane będą raporty SMS (dla każdego numeru tel. oddzielnie) - zdarzeń które będą raportowane (alarm, uzbrojenie/rozbrojenie, awaria i powrót po awarii) Programowanie raportowania SMS w Digiplex EVO Programowanie raportowania SMS w MG/SP / E55/65 1) Wprowadzić [KOD GŁÓWNY], nacisnąć [ⱷ] aby wejść w 1) Aby wejść w tryb programowania, nacisnąć klawisz tryb programowania. [ⱷ ]. 2) Nacisnąć [1] aby wejść w menu programowania 2) Wprowadzić [KOD GŁÓWNY]. raportowania SMS. 3) Aby przejść do programowania raportowania 3) Wybrać numer telefonu na który wysyłane będą osobistego SMS, nacisnąć klawisz [ARM]. raporty SMS (od [01] do [16]). 4) Używając klawisza [ ] i [ ]* lub [STAY], wybrać 4) Wprowadzić lub zmienić numer telefonu - do 32 jeden z ośmiu numerów telefonów i nacisnąć klawisz znaków. Aby przejść dalej nacisnąć klawisz [ENTER]. [ENTER]. 5) Wybrać partycje z których raportowane będą *W manipulatorze K10LEDV/H lub K636, użyć zdarzenia wybierając odpowiednie cyfry od [1] do [8]. klawisza [SLEEP] jako [ ] i klawisza [STAY] jako [ ]. Aby przejść dalej nacisnąć klawisz [ENTER]. 5) Wprowadzić lub zmienić numer telefonu - do 32 6) Wybrać zdarzenia które będą raportowane: opcje [1] znaków. Aby przejść dalej nacisnąć klawisz [ENTER]. do [4]. 6) Wybrać zdarzenia które będą raportowane na 7) Aby zapisać nacisnąć klawisz [ENTER]. zaprogramowany numer telefonu. 8) Po zapisaniu zmian i naciśnięciu klawisza [ ] 7) Aby zapisać nacisnąć klawisz [ENTER]. można wyświetlić zaprogramowane numery telefonów 8) Wybrać partycje z których raportowane będą (od [01] do [16]). Aby programować raportowanie na zdarzenia, aby zapisać nacisnąć klawisz [ENTER]. wyświetlony numer telefonu, nacisnąć klawisz [ACC]. Znaki specjalne przy programowaniu numerów telefonów - centrale alarmowe Digiplex EVO * [STAY] # [FORCE] + [ARM] * [OFF] # [BYPASS] + [MEM] Opcje raportowania zdarzeń Opcje Zdarzenia raportowane przez wiadomości SMS [1] Alarmy [2] Uzbrajanie i rozbrajanie [3] Awarie [4] Powroty po awarii [5] do [8] Nie wykorzystane 11

12 Wyświetlanie informacji IP PCS200 Możliwe jest sprawdzenie następujących informacji o IP modułu GSM przy użyciu kodu z uprawnieniami administratora (głównego): Adres IP: Adres należy wpisać w danych konta w programie WinLoad / NEware aby umożliwić komunikację za pomocą GPRS. Adres ten jest przypisywany automatycznie gdy moduł PCS200 łączy się z siecią GSM. Port IP: Ten port należy wpisać w danych konta w programie WinLoad / NEware aby umożliwić komunikację za pomocą GPRS. Ten port należy wpisać w adresie [2966] centrali Digiplex EVO lub w adresie [920] w centralach MG, SP i E55/65. Hasło oprogramowania PC: Hasło jest konieczne przy połączeniu z programem NEware. Wyświetlanie informacji IP modułu GSM - Digiplex EVO 1. Aby wejść w tryb programowania należy, wprowadzić [KOD GŁÓWNY] i przycisnąć klawisz [ⱷ]. 2. Nacisnąć klawisz [2] aby wyświetlić informacje IP modułu PCS Pierwszy ekran wyświetla adres IP modułu PCS200. Nacisnąć [ ] aby przejść do następnego ekranu. 4. Drugi ekran wyświetla port IP modułu PCS200. Nacisnąć [ ] aby przejść do następnego ekranu. 5. Trzeci ekran wyświetla hasło oprogramowania. Nacisnąć [ ] aby wyjść z wyświetlania informacji o IP modułu. Wyświetlanie informacji IP modułu GSM - MG/SP / E-Series 1) Nacisnąć klawisz [ⱷ]. 2) Wprowadzić [KOD GŁÓWNY]. 3) Nacisnąć klawisz [ARM] aby wejść w tryb programowania. 4) Używając [ ] przejść do opcji [9] i nacisnąć [ENTER] aby wyświetlić adres IP modułu. Nacisnąć [ENTER] aby powrócić. 5) Używając [ ] przejść do opcji [10] i nacisnąć [ENTER] aby wyświetlić port IP modułu. Nacisnąć [ENTER] aby powrócić. 6) Używając [ ] przejść do opcji [11] i nacisnąć [ENTER] aby wyświetlić hasło PC. (w przyszłości). Nacisnąć [ENTER] aby powrócić. 7) Używając [ ] przejść do opcji [12] i nacisnąć [ENTER] aby wyświetlić nazwę obiektu. Site Name. Nacisnąć [ENTER] aby powrócić. 8) Aby wyjść z menu, nacisnąć klawisz [CLEAR]. Wiadomości SMS Poniżej przedstawiona jest lista możliwych komunikatów SMS. Wiadomości te wysyłane są w formacie 8 lub 16 bitowym SMS. Kolumna danych reprezentuje dodatkowe dane, które są dodawane do kolumny wiadomości. Komunikat będzie używał nazw linii, partycji, użytkownika, modułu, zdefiniowanych przez użytkownika (np: lina 01 = kuchnia). 12

13 13

14 MK OMC Warszawa ul. Rzymowskiego Warszawa tel. (22) OMC Katowice ul. Markiefki Katowice tel. (32) OMC Poznań ul. Murawa 37b/L Poznań tel. (61) OMC Wrocław ul. Różyckiego 1C Wrocław tel. (71)

Moduł komunikacji GSM/GPRS PCS250

Moduł komunikacji GSM/GPRS PCS250 Moduł komunikacji GSM/GPRS PCS250 www.paradoxpolska.pl Charakterystyka PCS250 to moduł komunikacji wykorzystujący sieć GSM/GPRS. Przeznaczony jest do pracy z centralami alarmowymi firmy Paradox. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Moduł komunikacji GSM PCS-100 V1.0

Moduł komunikacji GSM PCS-100 V1.0 Moduł komunikacji GSM PCS-100 V1.0 Instrukcja instalacji i użytkownika DOŁACZONE W ZESTAWIE Moduł komunikatora GSM (PCS-100) Metalowa obudowa Antena Kabel szeregowy moduł - centrala. WAŻNA UWAGA PRZED

Bardziej szczegółowo

IP150 moduł internetowy. Instrukcja instalacji

IP150 moduł internetowy. Instrukcja instalacji IP150 moduł internetowy Instrukcja instalacji Spis treści 1. Opis...3 2. Przed instalacją...3 3. Przykładowy schemat połączenia...3 4. Wygląd urządzenia...3 5. Podłączenie modułu IP150 do centrali...4

Bardziej szczegółowo

IP150. Moduł internetowy

IP150. Moduł internetowy IP150 Moduł internetowy Opis i możliwości funkcjonalne Moduł internetowy IP150 przeznaczony jest do współpracy z centralami Paradox Security Systems (EVO, Spectra, Magellan) i umożliwia zrealizowanie następujących

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów na ekranie i diod LED) 1. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4 OMC Industrial Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor firmy Paradox ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa tel. (22) 651-88-61; fax. (22) 642-11-21

Bardziej szczegółowo

FAQ, czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: Ustawienia panelu sterowania Jak skonfigurować panel sterowania? Panel sterowania systemu alarmowego można skonfigurować w menu panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start g GE Security Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start Poniższa krótka instrukcja ma na celu zaprezentowanie podstawowych kroków niezbędnych do prawidłowego skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii Centrale z wbudowanym modułem radiowym MG5000 MG5050 Wersja 4.72 Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii SP5500 SP6000 SP7000 Wersja 4.72 SP4000 SP65 Wersja 4.90 Instrukcja programowania Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii Centrale z wbudowanym modułem radiowym MG5000 MG5050 Wersja 4.72 Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii SP5500 SP6000 SP7000 Wersja 4.72 SP4000 SP65 Wersja 4.90 Instrukcja programowania Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu

Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu Manipulatory do systemu Digiplex EVO EVO641 / EVO641R / DGP-648BL Instrukcja użytkownika systemu 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU 1.1 MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Tacho2Safe INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tacho-Diagram Pruszków ul. Wiśniowa 38 tel

Tacho2Safe INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tacho-Diagram Pruszków ul. Wiśniowa 38 tel Tacho2Safe INSTRUKCJA OBSŁUGI Najnowszy czytnik do pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowcy. Tacho2Safe wyróżnia się dużymi możliwościami, funkcjonalnością oraz nienaganną stylistyką.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver /EVO192 ver. 1.21

Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver /EVO192 ver. 1.21 Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver. 1.21 /EVO192 ver. 1.21 Kod instalatora służy do programowania systemu: 000000 (Ustawienie fabryczne) Kod główny systemu służy do zarządzania systemem: 1234 lub

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka

Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka Instrukcja obsługi zegarka z lokalizacją dla dziecka 01-402 Warszawa ul E. Ciołka 8/210 tel 22 5814499 www.bigshop.com.pl Str 1 Przeczytaj uważnie instrukcje przed rozpoczęciem użytkowania zegarka. Zegarek

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows 2000 Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows 2000 wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika

DWM-157. Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika DWM-157 Modem USB HSPA+ Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe funkcje modemu D-Link DWM-157... 3 Połączenie z Internetem... 7 Wiadomości SMS... 7 Kontakty..... 9 Krótkie Kody (USSD)... 10 Opcje...

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta GSM - NXW399 Instrukcja System automatyki domowej Karta GSM - NXW399 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i rzetelne,

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na  Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK209 Przewody zasilające Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

2 portowy przełącznik KVM USB z wbudowanymi przewodami KVM U202 Skrócona instrukcja obsługi

2 portowy przełącznik KVM USB z wbudowanymi przewodami KVM U202 Skrócona instrukcja obsługi 2 portowy przełącznik KVM USB z wbudowanymi przewodami KVM U202 Skrócona instrukcja obsługi 2005.10 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI...0 1. WPROWADZENIE...2 1.1 WŁAŚCIWOŚCI...2 1.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA...3

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi

Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi. Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi Platinet modem 4G LTE instrukcja obsługi 1 Funkcje... 1 1.1 Użytkowanie, scenariusz 1- zasilanie ładowarką USB... 1 1.2 Użytkowanie, scenariusz 2: zasilanie ładowarką samochodową... 1 1.3 Użytkowanie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

Instrukcja aktualizacji oprogramowania Strona 1 / 8 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA STEROWNIKA USB ORAZ OPROGRAMOWANIA FLASHER... 3 1.1. Instalacja sterownika USB... 3 1.2. Instalacja oprogramowania Flasher... 3 2. OPIS PROCEDURY AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

-Polski- Total Connect 2.0E

-Polski- Total Connect 2.0E -Polski- Total Connect 2.0E Łącze do instalatora i instrukcji użytkownika systemów Le Sucre oraz Domonial... 2 Wymagania minimalne... 2 Strona logowania... 2 Strona główna... 4 Górne ikony... 6 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu AS-80/AS-81

System kontroli dostępu AS-80/AS-81 S t r o n a 1 System kontroli dostępu AS-80/AS-81 System kontroli dostępu AS-80 może sterować urządzeniami elektrycznymi takimi jak elektro-zaczep, brama lub system zabezpieczeń. Składa się z dwóch części

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1

Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Czytnik zbliżeniowy z klawiaturą do systemów kontroli dostępu CR-R885-BL Instrukcja V.1.1 Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o. o. Ul.Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 2 1. SPECYFIKACJA... 4 2. WPROWADZENIE... 4 3. INSTALACJA... 5 3.1 PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA... 5 3.2 INSTALACJA URZĄDZEŃ W SIECI... 5 4. KOMUNIKACJA... 7 4.1 MODEM KOMUNIKACYJNY

Bardziej szczegółowo

instrukcja uruchomienia usługi

instrukcja uruchomienia usługi instrukcja uruchomienia usługi INT/UL-A5/1439/01-02-06/ 12 Witamy w usłudze Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne, w oparciu o technologię VoIP (Voice over IP). Usługę można

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit

Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit Instrukcja instalacji modemu CDMA MV410R z wykorzystaniem kabla USB w systemie operacyjnym MS Windows XP 32-bit OGSM/PDF08/0409, Strona 1 z 26 Spis treści 1. Prezentacja zestawu instalacyjnego... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Pomoc techniczna i serwis: STER 41-500 ul. Krzywa 14 tel:+48 32 2415-712 tel:+48 668 002 736 biuro@ster.biz.pl www.ster.biz.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300

1. Sprawdzanie zawartości opakowania. 2. Instalacja na stojaku. Skrócona instrukcja obsługi USG-300 1. Sprawdzanie zawartości opakowania Opakowanie powinno zawierać następujące elementy: ZyWALL USG 300 Kabel zasilający Zestaw do montażu w szafie RACK Kabel ethernetowy RJ-45 Krótką drukowaną instrukcję

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania

Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8. Podręcznik użytkowania Sterownik Spid Pant 8 i Ant 8 Podręcznik użytkowania Spis treści Spis treści...2 Wprowadzenie...3 Komplet...3 Dane techniczne...3 Panel sterujący...4 Panel tylny...5 Obsługa sterownika...6 Zmiana trybu

Bardziej szczegółowo

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym

2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym 2017 Electronics For Imaging, Inc. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 17 kwietnia 2017 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Zawartość pudełka. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Zawartość pudełka... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 3 Odczyt danych... 3 Instalacja oprogramowania... 3 Opis programu... 5 Windows

Bardziej szczegółowo