Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx"

Transkrypt

1 ProSYS Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx

2 Spis treści Wstęp...4 Menu Instalatora...4 Nowe akcesoria...4 Zaawansowany moduł komunikacji ACM... 4 Moduł linii adresowalnych... 4 Industrial Lunar... 4 WatchOUT Czujki zewnętrzne... 4 ProSound Sygnalizator zewnętrzny... 5 Zasilacz impulsowy (3A)... 5 Manipulator bezprzewodowy... 5 Zmiany w programie centrali...7 Menu System... 7 Definicja czasów: Opóźnienie sygnalizatorów...7 Opcje systemowe: Blokada całodobowa...7 Opcje systemowe: Rozbrojenie Stop FM...7 Menu Linie... 7 Typ linii: Wyzwala wyjście...7 Typ linii: Linie szyfrowe...8 Narzędzia: Kalibracja modułów bezprzewodowych...8 Narzędzia: Test komunikacji bezprzewodowej...8 Menu Kody... 8 Sub Instalator...8 Menu Dialer... 9 Dialer: Link Up...9 Dialer: Podział raportów...10 Stacja monitoringu: Weryfikacja głosowa Menu Kody Raportów Sabotaż Akcesoriów...11 Kody raportów: Zasilacz...12 Kody raportów: Różne...12 Menu Akcesoria Dodaj/Usuń Szyfrator 8/16 LED...13 Dodaj / Usuń Moduł linii...13 Numery katalogowe nowych urządzeń Menu Użytkownika...15 Nowe funkcje...15 Menu Blokowanie: Blokada na stałe...15 Blokada sabotażu...15 Menu Operacje: Powrót po przeciążeniu...16 Menu Kontrola działania Diagnostyka...16 Wersja sprzętowa...16 Adres IP Zaawansowanego modułu komunikacyjnego...16

3 Menu Zegar: Szybkie załączanie / wyłączanie terminarzy...17 Limit Użytkowników...17 Ulepszenia programu...18 Przeglądanie pamięci zdarzeń Uzbrajanie grup klawiszami funkcyjnymi Podgląd stanu wyjść programowalnych sterowanych kodami Gong Partycji Programowanie komunikatów głosowych kodem instalatora Master może programować kontrolę dostępu... 19

4 Wstęp Niniejszy suplement zawiera opis nowych i ulepszonych funkcji programu central ProSYS v 4.xx, wprowadzonych celem ulepszenia ich funkcjonalności oraz związanych z poszerzeniem oferty współpracujących urządzeń. Do programowania central w wersji 4.xx należy stosować oprogramowanie Upload / Download wersji 2.0 lub wyższej Menu Instalatora W tym rozdziale opisano zmiany i ulepszenia menu instalatora central ProSYS. Nowe akcesoria Zaawansowany moduł komunikacji ACM Centrala ProSYS w wersji 4.xx pozwala na współpracę centrali z zaawansowanym modułem komunikacyjnym moduł systemu ProSYS zwiększający możliwości komunikacyjne centrali alarmowej. Pozwala on na przyłączenie centrali do sieci Ethernet TCP/IP LAN lub WAN. Moduł zapewnia pełne możliwości sterowania i monitorowania centrali poprzez protokół sieciowy TCP/IP, zawiera interfejs Ethernetowy oraz szybki modem. Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do modułu. Moduł linii adresowalnych Program ProSYS v 4.xx pozwala na zadeklarowanie nowych typów modułów rozszerzeń BZ08, BZ16. Są to moduły wirtualne, deklarowane programowo, fizycznie nie instalowane. Moduły te pozwalają na podłączenie do magistrali ProSYS do 32 czujek adresowalnych (zewnętrznych WatchOUT, sufitowych Industrial Lunar); do linii odpowiadających tym modułom można przypisać tylko czujki adresowalne. Szczegółowe informacje patrz instrukcje załączone do czujek. Industrial Lunar Czujki serii Industrial LuNAR są sufitowymi czujkami dualnymi do zastosowań przemysłowych, z możliwością montażu na wysokościach do 8.6m, wyposażone w specjalny algorytm Anti-Cloak, zwiększający możliwości detekcyjne czujki. Czujki Industrial Lunar mogą pracować w trybie pracy przekaźnikowym tak jak zwykła czujka podłączona do linii alarmowej lub w trybie adresowalnym podłączona bezpośrednio do magistrali systemowej (otrzymujemy wówczas możliwości diagnostyki i regulacji parametrów pracy z manipulatora lub komputera). Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do czujki. WatchOUT Czujki zewnętrzne

5 Czujki serii WatchOUT są zaawansowanymi czujkami zewnętrznymi, dostępnymi w odmianach PIR i dualnej (PIR+MW), wyposażonymi w doskonałe metody redukcji współczynnika fałszywych alarmów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czułości detekcji intruzów. Czujki Industrial Lunar mogą pracować w trybie pracy przekaźnikowym tak jak zwykła czujka podłączona do linii alarmowej lub w trybie adresowalnym podłączona bezpośrednio do magistrali systemowej (otrzymujemy wówczas możliwości diagnostyki i regulacji parametrów pracy z manipulatora lub komputera). Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do czujki. ProSound Sygnalizator zewnętrzny ProSound jest zewnętrznym sygnalizatorem akustyczno-optycznym, który można stosować we wszystkich systemach alarmowych. Można również podłączyć go bezpośrednio do magistrali ProSYS maksymalnie 8 sygnalizatorów, każdy można przydzielić do innej partycji. Podłączenie sygnalizatorów do magistrali pozwala na zdalne sterowanie i diagnostykę sygnalizatora z manipulatora lub komputera. Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do sygnalizatora. Zasilacz impulsowy (3A) Do central ProSYS v 4.xx można przyłączyć nowy typ zasilacza impulsowego o wydajności 3A. Łącznie w systemie może pracować do 8 zasilaczy dodatkowych (1.5A lub 3A). Każdy zasilacz 3A posiada dwa wyjścia programowalne, które definiujemy w programie centrali. Wyjścia te są widziane jako część modułu wyjść nowego typu: UO02 (wyjścia przekaźnikowe 2 x 3A) Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do zasilacza. Manipulator bezprzewodowy Kolejną nowością jest nowy typ manipulatora bezprzewodowego z kodem zmiennym WLKP. W systemie może pracować do 8 takich manipulatorów (adresy 1-8). Każdy manipulator jest rozpoznawany zarówno jako manipulator, jak i przycisk radiowy. Adresy przypisane przyciskowi i manipulatorowi muszą być jednakowe.

6 Proces instalowania manipulatora bezprzewodowego wykonujemy w dwóch krokach: Krok 1: Dodanie manipulatora do systemu. Krok 2: Ustawienia komunikacji nadawczo/odbiorczej. Krok 1: Dodaj manipulator: 1. Z poziomu głównego menu instalatora wejdź do opcji Dodaj/Usuń szyfrator ([7][1][1]) 2. Wybierz typ WLKP klawiszem. 3. Zatwierdź klawiszem. UWAGI: 1. Aby móc zainstalować manipulator bezprzewodowy, musisz zainstalować w systemie moduł przycisków radiowych. 2. Manipulatory bezprzewodowe nie są wykrywane podczas skanowania magistrali, testu magistrali ani weryfikacji modułów. Step 2: Ustawienia komunikacji (Alokacja) Manipulator musi zostać zapamiętany przez odbiornik (podobnie, jak piloty). 1. Z poziomu głównego menu instalatora wejdź do opcji [8][1][2]. 2. Wybierz żądany adres i naciśnij. Adresy przypisane przyciskowi i manipulatorowi muszą być jednakowe. Przykład: Jeśli zdefiniujesz WLKP jako ID 2, musisz wybrać przycisk ID 2 podczas procesu alokacji. 3. Wybierz 2 aby zapamiętać manipulator. W ciągu 255 sekund wciśnij dwukrotnie klawisz manipulatora bezprzewodowego. Po każdym naciśnięciu usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

7 Zmiany w programie centrali W niniejszym rozdziale wymieniono zmiany i modyfikacje menu instalatora. Menu System Definicja czasów: Opóźnienie sygnalizatorów System: Definicja czasów Fabrycznie Zakres [1][1][4] Opóźnienie sygnalizatorów 00 min Czas opóźnienia można definiować w sekundach lub minutach. Opcje systemowe: Blokada całodobowa System: Opcje systemowe Fabrycznie Zakres [1][2]27] Blokada całodobowa TAK Oprócz linii całodobowych, parametr odnosi się również do linii sabotażowych (obudowy, sygnalizatory). Opcje systemowe: Rozbrojenie Stop FM System: Opcje systemowe Fabrycznie Zakres [1][2]31] Rozbrojenie stop FM TAK Zdalne rozbrojenie za pomocą Modułu Głosowego zatrzymuje proces komunikacji po rozłączeniu bieżącego połączenia. Menu Linie Typ linii: Wyzwala wyjście Linie: Typ linii [2][3][zzz] [11] Wyzwala Wyj. Pobudzenie tego typu linii jest raportowane do stacji monitoringu.

8 Typ linii: Linie szyfrowe Linie: Typ linii [2][3][zzz] Szyfrowa impulsowa / Stała / Impulsowa n opóźniona / Stała [17]/[19][21]/[22] opóźniona Linie tego typu dopuszczają uzbrajanie/rozbrajanie grupowe. Narzędzia: Kalibracja modułów bezprzewodowych Linie: Narzędzia [2][9][[5] Kalibracja modułów bezprzew. Pomiar poziomu szumu odbieranego przez odbiornik urządzeń bezprzewodowych. Opcja używana do eliminacji fałszywych alarmów zakłóceń. Zakres Aby uniknąć alarmów wywołanych chwilowymi skokami poziomu szumów (np. z przyczyn środowiskowych), możesz ręcznie ustawić wartość szumów wyższą niż zmierzona. Narzędzia: Test komunikacji bezprzewodowej Linie: Narzędzia [2][9][[7] Menu Kody Sub Instalator Kody: Sub Instalator Test Komunikacji bezprzewodowej Przeprowadza test komunikacji nadajnik-odbiornik. Wyświetlana wartość (z zakresu 00-99) pokazuje siłę odbieranego sygnału. Siła sygnału powinna być wyższa od poziomu szumów odbieranych przez odbiornik. Jeżeli tak nie jest, zaleca się zmianę miejsca instalacji nadajnika lub zainstalowanie repeatera. [4][5] Ograniczenie Sub-instalatora Sub-instalator nie ma możliwości programowania długości kodów.

9 Menu Dialer Integracja zaawansowanych modułów komunikacyjnych wymusiła konieczność modyfikacji menu dialera w centrali ProSYS. Zmodyfikowane pozycje programu zamieszczamy w poniższej tabeli. Nowe opcje programowe opisano w instrukcji modułu komunikacyjnego. Dialer: Link Up Dialer: Link Up [5][1][1] [5][1][1][1] [5][1][1][1][1] [5][1][1][1][2] [5][1][1][1][3] [5][1][1][1][4] MS Link Up Pozycja MS Link Up zastąpiła pozycję Tel SM. Program ProSYS v 4.xx umożliwia raportowanie przez telefon lub sieć TCP/IP (przy użyciu zaawansowanego modułu głosowego), zależnie od potrzeb i możliwości stacji monitorującej. Pozycja składa się z pól opisanych poniżej. Polacz. SM#1 y komunikacji ze stacją monitoringu nr 1 Nr telefonu Numer telefonu stacji monitorującej (SM). Adres IP Adres IP stacji monitorującej, identyfikujący odbiornik SM w sieci. Port Port sieciowy odbiornika SM. Kanał Rodzaj podłączenia do SM. [5][1][1][1][4][1] Wewnet. PSTN Raporty będą zgłaszane poprzez linię telefoniczną. Jeśli wybrano tę opcję, centrala ProSYS będzie dzwoniła pod numer zdefiniowany skrótem [5][1][1][1][1]. [5][1][1][1][4][2] Zewnet. IP [5][1][2] Raporty zgłaszane poprzez sieć TCP/IP. Telefon U/D Numer telefonu dla zdalnego up/downloadingu został przeniesiony z pozycji [5][1][4] poprzedniej wersji ProSYS do poz. [5][1][2]. Sposób definiowania up/downloadingu w sieci TCP/IP opisano w instrukcji zaawansowanego modułu głosowego.

10 Dialer: Podział raportów Kategorie programowe Rozbr./Uzbr., Pilne oraz Drugorzędne uzupełniono o 3 dodatkowe opcje (jednakowe dla każdej kategorii): Poniższy opis zawiera skróty do kategorii Rozbr./Uzbr. Kategorie Pilne i Drugorzędne programuje się w identyczny sposób. Dialer: Podział raportów [5][7][1][7] 1 Potem 2 3 Raporty zgłaszane do SM nr 1. Jeśli komunikacja nie powiedzie się, następuje próba komunikacji z SM nr 2. Jeśli ta próba również się nie powiedzie, raporty zostaną wysłane do SM nr 3. [5][7][1][8] 1 Potem 3 Dzwoń 2 [5][7][1][9] Raporty zgłaszane do SM nr 1. W przypadku niepowodzenia, przesyłane zostają do SM nr 3. Niezależnie od tego, powiadamiana jest SM nr 2. 2 Potem 3 Dzwoń 1 Raporty zgłaszane do SM nr 2. W przypadku niepowodzenia, przesyłane zostają do SM nr 3. Niezależnie od tego, powiadamiana jest SM nr 1.

11 Stacja monitoringu: Weryfikacja głosowa Centrala ProSYS pozwala operatorowi Stacji monitorującej na głosową weryfikację alarmu (sprawdzenie przyczyny, pomoc użytkownikowi). Odbiornik stacji monitorującej musi obsługiwać tę funkcję i musi być odpowiednio skonfigurowany. Aby zainicjować kanał komunikacji głosowej, do stacji monitoringu wysyłany jest specjalny kod raportu (po raporcie zdarzenia). Ten kod informuje odbiornik SM, że centrala ProSYS (z modułem głosowym) przełączy się w tryb nasłuchu po zakończeniu transmisji. Kod inicjujący należy ustalić w pozycji [6][2][7][0][1]. W formacie Contact ID ustawić 84 (Contact ID: Kod zdarzenia 606). Dla SIA ustawić 84 (SIA: Kod zdarzenia LF). Czas nasłuchu wynosi 2 minuty. Potem centrala ProSYS rozłącza połączenie z SM. W trakcie nasłuchu operator może przełączyć się w tryb komunikowania klawiszem 2 i powrócić do nasłuchu klawisz 1. Po naciśnięciu * połączenie zostanie przerwane. Menu Kody Raportów W systemie ProSYS dodano następujące raporty zdarzeń: Sabotaż Akcesoriów Kody raportów: Sabotaż Akcesoriów Fabrycznie [6][3][8][1] [6][3][8][2] Sabotaż sygnalizatora Sabotaż sygnalizatora zewn. (ProSound) Brak sabot. Powrót po sabotażu sygnalizatora ProSound

12 Kody raportów: Zasilacz Kody raportów: Zasilacz Fabrycznie [6][5][1][5] [6][5][2][5] Przeciążenie Kody raportów: Różne Kody raportów: Różne Raport generowany, gdy łączny pobór prądu z zasilacza (AUX i BELL/LS) przekracza 3A. Powrót po przeciążeniu Raport generowany po skasowaniu sygnału przeciążenia (Menu użytkownika [*] [2] [0] [2]). Fabrycznie [6][8][0] [6][8][0][1] [6][8][0][2] [6][8][0][3] Więcej 00 Pozostałe kody raportów. Kasuj raport 00 Raport odwołania - kod wysyłany w przypadku odwołania przez użytkownika alarmu w toku. Błąd auto uzb. 00 Raport o nie wykonaniu autouzbrojenia. Kod SIA: CI, zaprogramowana liczba 83. Podsłuch 00 Raport informujący, że po zakończeniu transmisji komunikatów o zdarzeniach centrala ProSYS (wyposażona w moduł głosowy) automatycznie przejdzie w tryb nasłuchu. Kod SIA: LF, zaprogramowana liczba 84. Contact ID: 606, zaprogramowana liczba 84.

13 Menu Akcesoria Dodaj/Usuń Szyfrator 8/16 LED Akcesoria: Dodaj Usuń moduł [7][1][1] Szyfratory Szyfratory LED (8/16LED) można instalować w systemach o większej liczbie linii. Dla każdego szyfratora LED należy zdefiniować, które linie będą reprezentowane przez poszczególne LEDy. F Przypisanie linii do LEDów. (Tylko KP08 lub KP16) 1. Po przydzieleniu szyfratora do partycji, na wyświetlaczu pojawia się komunikat: KP=XX:FIRST ZONE 01)ZONE 1 2. Wybierz pierwszą linię, której stan będzie obrazowany przez LEDy. Przykład: Jeśli wybierzesz linię 9 dla szyfratora 8 LED, na szyfratorze będą pokazywane linie od 9 do 16. Dodaj / Usuń Moduł linii Akcesoria: Dodaj Usuń Moduł linii [7][1][2] Moduły linii Aby uniknąć pomyłek przy deklaracji modułu z rozszerzonym wyborem czasu reakcji linii (RP128EZ8F00A) jako ZE08 zamiast FZ08, centrala wyświetla linie błędnie przydzielonego modułu jako Niepoprawne. (Podczas przeglądania stanu linii z menu użytkownika 3) Przeglądanie 4) Stan linii, na wyświetlaczu pojawia się komunikat INVALID).

14 Numery katalogowe nowych urządzeń Numer RP128AB0100A RP128AA0100A RS200WAP000A RS200WA0000A RP128EPS000A RP128PSPSEUA RP128PSPSUSA RWSALKWL100A RWSALKWL100H RK200DT0000A RK200DT00UKA RK200DT00FRA RK200DT00DEA RK200RC0000A RK312PR0000A RK315DT0000A RK315DT00UKA Opis Zaawansowany moduł komunikacyjny (standard.) J.w. plus modem Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny, z detekcją prób zapiankowania Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Zasilacz impulsowy 3A Zasilacz w obudowie metalowej, z transformatorem Zasilacz w obudowie metalowej, bez transformatora Bezprzewodowy manipulator 868 MHz Bezprzewodowy manipulator 433 MHz Czujka Industrial LuNAR DT GHz Czujka Industrial LuNAR DT GHz Czujka Industrial LuNAR DT 9.9GHz Czujka Industrial LuNAR DT 9.35GHz Programator czujek Industrial Lunar WatchOUT PIR + Uchwyt WatchOUT DT GHz + Uchwyt WatchOUT DT GHz + Uchwyt

15 Menu Użytkownika W niniejszym rozdziale opisano zmiany i ulepszenia w menu użytkownika centrali ProSYS. Nowe funkcje Menu Blokowanie: Blokada na stałe Blokowanie: Stała blokada [ ][1][4][Kod] Stała blokada Właściciel ma możliwość blokowania (i zdejmowania blokad) linii alarmowych na stałe. Funkcja ta różni się od normalnego blokowania ( [*][1][1]). Linia zablokowana normalnie po rozbrojeniu systemu automatycznie jest odblokowywana. Linie zablokowane na stałe zostają zablokowane aż do zmiany ich stanu przez Właściciela w niniejszym menu. Blokada sabotażu Blokowanie: Sabotaż [ ] [1][5][Kod] Sabotaż Właściciel i Instalator mogą zablokować obwody sygnalizacji sabotażowej (sygnalizator, obudowy). Gdy funkcja blokowania sabotażu jest załączona i wystąpi detekcja sabotażu, na manipulatorze zaświeca się LED Tamper, nie będzie wywołany alarm, sabotaż nie będzie zgłaszany do monitoringu; nie będzie również zapisu w pamięci zdarzeń. Instalator może uniemożliwić korzystanie z tej funkcji.

16 Menu Operacje: Powrót po przeciążeniu Operacje: Powrót po przeciążeniu [ ] [2][0][2] [Kod] Reset przegląd Powrót po przeciążeniu - przywrócenie systemu po wystąpieniu przeciążenia zasilacza; wykonywane kodami Właściciela, Kierownika, Instalatora lub sub-instalatora. Menu Kontrola działania Diagnostyka Kontrola działania: Diagnostyka [ ] [4][Kod] [9] Wersja sprzętowa Diagnostyka Instalator lub sub-instalator mogą z poziomu tej funkcji dokonać sprawdzenia funkcjonowania następujących urządzeń adresowalnych: 1) Czujek Lunar Industrial i WatchOUT (Linie) 2) Zasilaczy impulsowych (Zasilacz) 3) Sygnalizatorów (Syrena) Szczegóły postępowania patrz instrukcja dla konkretnego urządzenia. Kontrola działania: Wersja sprzętowa [ ][4][Kod] Wersja kd [0][2] Podgląd wersji sprzętowej podłączonych do magistrali akcesoriów (czujek adresowalnych, sygnalizatorów, zasilaczy). Adres IP Zaawansowanego modułu komunikacyjnego Kontrola działania: Diagnostyka [ ] [4][Kod] [0][3] Pok. IP ACM Szczegóły patrz instrukcja Zaawansowanego Modułu Komunikacji (ACM).

17 Menu Zegar: Szybkie załączanie / wyłączanie terminarzy Zegar: Program tygodniowy [ ] [6][Kod] [5] Limit Użytkowników Zegar: Limit użytkowników Zegar: Program tygodniowy Do każdego typu programowanych funkcji wykonywanych automatycznie dodano opcję ZAŁ/WYŁ. Dzięki temu można szybko wyłączyć automat dla wybranych zadań. Lista parametrów definiowalnych dla każdego typu zdarzeń terminarzy składa się obecnie z pozycji: UZBR/ROZBR Automatyczne Uzbrajanie / Rozbrajanie WP WL/WYL Automat. Sterowanie wyjściami LIMIT UZYTK. Ograniczone działanie kodów 1) WL/ Wył 1) WL / Wył 1) WL / Wył 2) Partycja 2) Wyjścia prog. 2) Numer Użytkow. 3) Tryb uzbroj. 3) Dzień / Czas 3) Dzień / Czas 4) Dzień / Czas 4) Terminarz 4) Nazwa 5) Nazwa 5) Nazwa [ ] [6][Kod] [7] Ogran. Użytk. Opcja włączenia lub wyłączenia ograniczeń działania kodu Użytkownika zapisanych w Programie ograniczonego działania kodów. (: [6][Kod][5][xx][3]) Skasowanie Programu ograniczeń z terminarza nie wystarczy do zniesienia ograniczeń dla kodu. Aby kod nie był limitowany, musisz wyłączyć ograniczenia w tym miejscu programu.

18 Ulepszenia programu Przeglądanie pamięci zdarzeń Przeglądanie: Pamięć zdarzeń [ ][3][5][Kod] Pamięć zdarzeń W pamięci zdarzeń widoczne są nazwy linii i użytkowników. Naciśnięcie klawisza wyświetla nazwę. Naciśnięcie klawisza przejście w górę o 10 zdarzeń. Naciśnięcie klawisza przejście w dół o 10 zdarzeń. Uzbrajanie grup klawiszami funkcyjnymi Różne: Klawisze [ ][9][Kod][#][5] Funkcje klaw. Można zaprogramować klawisze funkcyjne do uzbrajania grup linii. Poniżej przedstawiamy listę znaków odpowiadających poszczególnym klawiszom manipulatora. Przełączanie opcji użyj klawisza lub. Znak Odpowiedni klawisz 0-9 Klawisze numeryczne 0-9 A- D Makro A-D a - d Grupa a-d r Klawisz s Klawisz * Klawisz # Klawisz Przykłady: Aby uzbroić grupę a kodem 1234, wprowadź: 1234 a Aby uruchomić makro A kodem 1234, wprowadź: 1234 A

19 Podgląd stanu wyjść programowalnych sterowanych kodami Operacje: Wyjścia programowalne [ ][2][1][Kod] Wyj. programowalne Gong Partycji Na wyświetlaczu pojawi się stan wyjścia program. (zał/wył). Lista wyświetlanych wyjść odpowiada wyjściom, które można aktywować za pomocą manipulatora. [ ][4][Kod] [5]/ [6] Kontrola działania: Zal/Wyl Gong partycji Sterowanie funkcją gongu dla wszystkich szyfratorów należących do danej partycji. Programowanie komunikatów głosowych kodem instalatora [ ] [9][Kod] [4] Różne: Wiad. Glosowa Programowanie komunikatów głosowych może wykonywać Instalator i Właściciel. Master może programować kontrolę dostępu Kontrola dostępu [ ] [8][Kod] Kontrola dostępu Programowanie opcji kontroli dostępu może być wykonywane również kodami z poziomu Kierownik (oraz, jak dawniej, Instalator i Właściciel).

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL

CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL CENTRALA ALARMOWA PENTA XL, PENTA PLUS XL INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA SPIS TREŚCI 1.PRZEDMOWA...2 2.WSTEP...3 2.1.Szyfrator...3 2.2.Linie...3 2.3.System monitoringu i powiadomienia domowego...4

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC560 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy z centralą

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

NOVA IV (RWR )

NOVA IV (RWR ) NOVA IV (RWR040868..) Instrukcja instalacji i obsługi PODSTAWY SZYBKIEJ INSTALACJI W celu szybkiej instalacji bezprzewodowego odbiornika RW-R04 postępuj zgodnie z poniższym opisem: Zamontuj odbiornik w

Bardziej szczegółowo

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016 Systemy alarmowe > System alarmowy INIM > Model : SL1050BOX Producent : INIM Nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje się możliwościami niespotykanymi u innych producentów. Pierwszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ S t r o n a 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CZYTNIKA BIOMETRYCZNEGO GEM-BIOREADER Z KLAWIATURĄ NUMERYCZNĄ TRYB PRACY W POŁĄCZENIU Z CENTRALA ALARMOWĄ NAPCO S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...... 2 FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start g GE Security Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start Poniższa krótka instrukcja ma na celu zaprezentowanie podstawowych kroków niezbędnych do prawidłowego skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver /EVO192 ver. 1.21

Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver /EVO192 ver. 1.21 Instrukcja programowania v 2.0 EVO48 ver. 1.21 /EVO192 ver. 1.21 Kod instalatora służy do programowania systemu: 000000 (Ustawienie fabryczne) Kod główny systemu służy do zarządzania systemem: 1234 lub

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi

Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN. Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN pl Instrukcja obsługi Centrala alarmowa AMAX panel 2000 / Spis treści pl 3 Spis treści 1 Wstęp 4 2 Uzbrajanie i rozbrajanie systemu 9 2.1

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 02/14 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.02 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Centrala alarmowa Wersja programowa 5.06 SKRÓCONA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na dołączonym do centrali dysku lub na stronie www.satel.pl SATEL

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalatora typ urządzenia Radiowy Sterownik Wielokanałowy typ RSW 164

Instrukcja Instalatora typ urządzenia Radiowy Sterownik Wielokanałowy typ RSW 164 Instrukcja Instalatora typ urządzenia Radiowy Sterownik Wielokanałowy typ RSW 164 wersja oprogramowania: 3.13 wersja dokumentacji: 1.2 Opis oznaczeń:! i Uwaga. Informacja, na którą należy zwrócić szczególną

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 31 marzec 2015 SYSTEMY ALARMOWE > centrale alarmowe > Versa > Model : - Producent : Satel przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego,

Bardziej szczegółowo

SMART LIVING A KIT

SMART LIVING A KIT Model : - Producent : INIM - SSWiN SMART LIVING 10100 5A KIT - to nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje się możliwościami niespotykanymi u innych producentów. Pierwszą cechą

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uzupełniająca dla. ProSYS Wersja 7.xx

Instrukcja uzupełniająca dla. ProSYS Wersja 7.xx Instrukcja uzupełniająca dla ProSYS Wersja 7.xx Spis treści Wstęp...3 Linia z potrójnym parametrem (TEOL) nowe zakończenie linii...3 Akcesoria magistralowe...5 Klawiatura z ekranem dotykowym...5 Ekspandery

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

RADIOWY STEROWNIK WIELOKANAŁOWY RSW-164

RADIOWY STEROWNIK WIELOKANAŁOWY RSW-164 RADIOWY STEROWNIK WIELOKANAŁOWY RSW-164 Instrukcja instalatora wersja oprogramowania: 3.14 wersja dokumentacji: 1.3 Instrukcja instalatora sterownik RSW-164 2 Opis oznaczeń:! i Uwaga. Informacja, na którą

Bardziej szczegółowo

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Manipulator INT-KSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 int-ksg_u_pl 08/10 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13

PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 TD-1 PROGRAMOWALNA CZUJKA TEMPERATURY td-1_pl 01/13 1. Zastosowania Czujka umożliwia pomiar temperatury i może być stosowana do informowania o: zbyt niskiej temperaturze np. w szklarni, kwiaciarni, pokoju

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC2550 wer. 1.3 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T OBSŁUGA CENTRALI

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH

DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH NR REF. 1083/80 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie dekodera: 36 48 Vdc Pobór prądu w stanie spoczynku: max 3,0 ma Pobór prądu w czasie pracy: max 30mA Obciążalność styków przekaźnika

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika ProSYS

Instrukcja Użytkownika ProSYS Instrukcja Użytkownika ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 tel: 0 801 77 77 90 www.risco.info.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1: WSTĘP... 3 Obsługa systemu... 3 Rodzina ProSYS... 4 Pojęcia i definicje...

Bardziej szczegółowo

multi security solution instrukcja użytkownika

multi security solution instrukcja użytkownika TO BEZPIECZEŃSTWO NA WIELE SPOSOBÓW... 3 PARAMETRY FUNKCJONALNE... 3 OPIS KLAWIATURY... 4 WYŚWIETLANIE STANÓW PODSYSTEMÓW... 4 UZBRAJANIE... 5 UZBRAJANIE POPRZEZ WYBÓR PODSYSTEMÓW...5 ROZBRAJANIE... 5

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania Zamek szyfrowy K2 Rev 1.1 Uwaga! Ze względów bezpieczeństwa, niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana wyłącznie do dyspozycji instalatora lub administratora.

Bardziej szczegółowo

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4 OMC Industrial Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor firmy Paradox ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa tel. (22) 651-88-61; fax. (22) 642-11-21

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl

AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, Warszawa tel.: , fax: http.://www.aat.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PC3000 wer. 7.71 AAT Trading Company Sp. z o.o. ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa tel.: 0 22 546 0546, fax: 546 0 619 http.://www.aat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone AAT-T Kody do współpracy

Bardziej szczegółowo

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika

JA-63 Profi Instrukcja użytkownika Adres Lokalizacja czujników Rodzaj czujnika reakcja* Strefa A B S JA-63 Profi Instrukcja użytkownika 1. 2. 3. 4. 5. CZUJNIKI BEZPRZEWODOWE 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. CZ. PRZEW. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8

Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Odbiornik Systemu Radiowego RXI4N8 Instrukcja instalacji Odbiornik został przygotowany do zapamiętania 16 nadajników ( po 2 na każdym z 8 kanałów) zarówno przestrzennych czujników ruchu jak i czujników

Bardziej szczegółowo

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 int-tsh_ov_pl 10/15 Manipulator INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 Skrócona instrukcja obsługi systemu VERSA VERSA Plus VERSA IP SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Centrala sygnalizacji pożarowej CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.00 csp-x_o_pl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 int-tsh_oi_pl 10/15 Manipulator INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 Skrócona instrukcja obsługi systemu INTEGRA INTEGRA Plus SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1

Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Instrukcja do oprogramowania ENAP DEC-1 Do urządzenia DEC-1 dołączone jest oprogramowanie umożliwiające konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz wizualizację pracy urządzenia oraz poszczególnych

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18)

PPHU Janusz Janowski Nowy Sącz; ul. Franciszkańska 3 tel.(0-18) , fax. (0-18) Przeznaczenie i funkcje działania. Sterowanie EL1000 Jest to radiolinia czterokanałowa z systemem kontroli dostępu obsługującą 1000 sztuk nadajników typu 2k433 i 4k433 z kodem dynamicznie zmiennym oparty

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9)

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9) Arkusz programowania centrali alarmowej SIGMA 1 wersja.3 Informacje wstępne: Wejście do trybu programowania: * 8 [kod instalatora] Fabryczny kod instalatora: 069 Fabryczny kod Głównego Użytkownika: 134

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY

NX 148E KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA KLAWIATURY Brzęczyk znajdujący się wewnątrz klawiatury może być załączany w następujących sytuacjach ( zależnie od wyboru opcji centrali ): Każde naciśnięcie przycisku klawiatury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T

ODBIORNIK JEDNOKANAŁOWY AURA 1CF T ODBIORNIK JEDNANAŁOWY Urządzenie pracuje na częstotliwości ± 100 khz. DANE TECHNICZNE 230 V / 50 Hz Napęd typu S, BD lub M Możliwość podłączenia napędu rurowego o mocy nieprzekraczającej 700 W Funkcja

Bardziej szczegółowo

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS

Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS Instalacja klawiatury dotykowej systemu ProSYS 1 2 3 4 5 6 7 ID 1 2 3 4 ID 1 2 3 4 01 OFF OFF OFF OFF 09 OFF OFF OFF ON 02 ON OFF OFF OFF 10 ON OFF OFF ON 03 OFF ON OFF OFF 11 OFF ON OFF ON 04 ON ON OFF

Bardziej szczegółowo

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy

Mają zaszczyt przedstawić. System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy oraz Mają zaszczyt przedstawić System kontroli dostępu i ewidencji czasu pracy Podstawowe cechy systemu 32 000 użytkowników identyfikator użytkownika 4 bajty identyfikator RFID 8 bajtów kod PIN: 4-6 cyfr

Bardziej szczegółowo

AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Maj 1998

AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Maj 1998 AC 948 KLAWIATURA LCD PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Maj 1998 NOTATKI DOTYCZĄCE SYSTEMU ALARMOWEGO Awaria umasienia Zły czas Rozszerzenie Przeciążenie Awaria zasilania centrali Wystąpiła przerwa w zasilaniu -

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Pomoc techniczna i serwis: STER 41-500 ul. Krzywa 14 tel:+48 32 2415-712 tel:+48 668 002 736 biuro@ster.biz.pl www.ster.biz.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1.0 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala alarmowa Wersja oprogramowania 1.05 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na stronie www.satel.pl versa_ip_us_pl 07/15 SATEL sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala alarmowa Wersja oprogramowania 1.05 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na stronie www.satel.pl versa_us_pl 06/15 SATEL sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi terminal A300

Instrukcja obsługi terminal A300 Instrukcja obsługi terminal A300 Podstawowe przyciski i funkcje: OK/POWER przycisk pozwalający na uruchomienie urządzenia i zatwierdzanie wyboru opcji w menu IN/- przyciski wyboru statusów

Bardziej szczegółowo

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work

GE Security. Series. NetworX TM. Klawiatura ikonowa NX-1208E. Instrukcja obsługi. imagination at work GE Security NetworX TM Series Klawiatura ikonowa NX-1208E Instrukcja obsługi imagination at work SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 INFORMACJE WSTĘPNE... 4 TERMINOLOGIA... 5 WSKAŹNIKI LED NA KLAWIATURZE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja oprogramowania 1.12 Centrale alarmowe INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA integra_plus_u_pl 08/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Rys. O WYMIANA BATERII

Rys. O WYMIANA BATERII Nieprzestrzeganie tych zaleceń zwalnia firmę SOMFY z wszelkiej odpowiedzialności i gwarancji. SOMFY nie może przyjąć odpowiedzialności z tytułu zmian norm i przepisów zaistniałych po opublikowaniu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

MATRIX 6/816 (POLISH)

MATRIX 6/816 (POLISH) MATRIX 6/816 (POLISH) Centrala alarmowa z klawiaturą ikonową Wersja oprogramowania 1.34 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA RINS617-2 1. OPIS OGÓLNY SPIS TREŚCI 1.1 Klawiatura...1 1.2 Wyświetlacz klawiatury ikonowej...2

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Zawartość pudełka POL

Funkcje. Zawartość pudełka POL POL Funkcje ASA-30 może być użyta jako dodatkowa syrena podłączona do posiadanego systemu alarmowego albo jako syrena niezależna podłączona do zdalnego sterowania i / lub czujników bezprzewodowych. - Połączenie

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami)

Dodatek do instrukcji. (wersja z partycjami) Dodatek do instrukcji (wersja z partycjami) Wersja 1g 2208.2008 SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA PARTYCJI... 2 2. ZMIANA PARTYCJI... 3 3. UśYTKOWNICY... 3 4. PRZYPISANIE PILOTÓW DO WYBRANEJ PARTYCJI... 4 5. PRZYPISANIE

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe VERSA uniwersalne centrale alarmowe VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja oprogramowania 1.05 1471 Centrala alarmowa SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na stronie www.satel.pl versa_plus_us_pl 03/15 SATEL sp.

Bardziej szczegółowo