Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx"

Transkrypt

1 ProSYS Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx

2 Spis treści Wstęp...4 Menu Instalatora...4 Nowe akcesoria...4 Zaawansowany moduł komunikacji ACM... 4 Moduł linii adresowalnych... 4 Industrial Lunar... 4 WatchOUT Czujki zewnętrzne... 4 ProSound Sygnalizator zewnętrzny... 5 Zasilacz impulsowy (3A)... 5 Manipulator bezprzewodowy... 5 Zmiany w programie centrali...7 Menu System... 7 Definicja czasów: Opóźnienie sygnalizatorów...7 Opcje systemowe: Blokada całodobowa...7 Opcje systemowe: Rozbrojenie Stop FM...7 Menu Linie... 7 Typ linii: Wyzwala wyjście...7 Typ linii: Linie szyfrowe...8 Narzędzia: Kalibracja modułów bezprzewodowych...8 Narzędzia: Test komunikacji bezprzewodowej...8 Menu Kody... 8 Sub Instalator...8 Menu Dialer... 9 Dialer: Link Up...9 Dialer: Podział raportów...10 Stacja monitoringu: Weryfikacja głosowa Menu Kody Raportów Sabotaż Akcesoriów...11 Kody raportów: Zasilacz...12 Kody raportów: Różne...12 Menu Akcesoria Dodaj/Usuń Szyfrator 8/16 LED...13 Dodaj / Usuń Moduł linii...13 Numery katalogowe nowych urządzeń Menu Użytkownika...15 Nowe funkcje...15 Menu Blokowanie: Blokada na stałe...15 Blokada sabotażu...15 Menu Operacje: Powrót po przeciążeniu...16 Menu Kontrola działania Diagnostyka...16 Wersja sprzętowa...16 Adres IP Zaawansowanego modułu komunikacyjnego...16

3 Menu Zegar: Szybkie załączanie / wyłączanie terminarzy...17 Limit Użytkowników...17 Ulepszenia programu...18 Przeglądanie pamięci zdarzeń Uzbrajanie grup klawiszami funkcyjnymi Podgląd stanu wyjść programowalnych sterowanych kodami Gong Partycji Programowanie komunikatów głosowych kodem instalatora Master może programować kontrolę dostępu... 19

4 Wstęp Niniejszy suplement zawiera opis nowych i ulepszonych funkcji programu central ProSYS v 4.xx, wprowadzonych celem ulepszenia ich funkcjonalności oraz związanych z poszerzeniem oferty współpracujących urządzeń. Do programowania central w wersji 4.xx należy stosować oprogramowanie Upload / Download wersji 2.0 lub wyższej Menu Instalatora W tym rozdziale opisano zmiany i ulepszenia menu instalatora central ProSYS. Nowe akcesoria Zaawansowany moduł komunikacji ACM Centrala ProSYS w wersji 4.xx pozwala na współpracę centrali z zaawansowanym modułem komunikacyjnym moduł systemu ProSYS zwiększający możliwości komunikacyjne centrali alarmowej. Pozwala on na przyłączenie centrali do sieci Ethernet TCP/IP LAN lub WAN. Moduł zapewnia pełne możliwości sterowania i monitorowania centrali poprzez protokół sieciowy TCP/IP, zawiera interfejs Ethernetowy oraz szybki modem. Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do modułu. Moduł linii adresowalnych Program ProSYS v 4.xx pozwala na zadeklarowanie nowych typów modułów rozszerzeń BZ08, BZ16. Są to moduły wirtualne, deklarowane programowo, fizycznie nie instalowane. Moduły te pozwalają na podłączenie do magistrali ProSYS do 32 czujek adresowalnych (zewnętrznych WatchOUT, sufitowych Industrial Lunar); do linii odpowiadających tym modułom można przypisać tylko czujki adresowalne. Szczegółowe informacje patrz instrukcje załączone do czujek. Industrial Lunar Czujki serii Industrial LuNAR są sufitowymi czujkami dualnymi do zastosowań przemysłowych, z możliwością montażu na wysokościach do 8.6m, wyposażone w specjalny algorytm Anti-Cloak, zwiększający możliwości detekcyjne czujki. Czujki Industrial Lunar mogą pracować w trybie pracy przekaźnikowym tak jak zwykła czujka podłączona do linii alarmowej lub w trybie adresowalnym podłączona bezpośrednio do magistrali systemowej (otrzymujemy wówczas możliwości diagnostyki i regulacji parametrów pracy z manipulatora lub komputera). Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do czujki. WatchOUT Czujki zewnętrzne

5 Czujki serii WatchOUT są zaawansowanymi czujkami zewnętrznymi, dostępnymi w odmianach PIR i dualnej (PIR+MW), wyposażonymi w doskonałe metody redukcji współczynnika fałszywych alarmów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czułości detekcji intruzów. Czujki Industrial Lunar mogą pracować w trybie pracy przekaźnikowym tak jak zwykła czujka podłączona do linii alarmowej lub w trybie adresowalnym podłączona bezpośrednio do magistrali systemowej (otrzymujemy wówczas możliwości diagnostyki i regulacji parametrów pracy z manipulatora lub komputera). Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do czujki. ProSound Sygnalizator zewnętrzny ProSound jest zewnętrznym sygnalizatorem akustyczno-optycznym, który można stosować we wszystkich systemach alarmowych. Można również podłączyć go bezpośrednio do magistrali ProSYS maksymalnie 8 sygnalizatorów, każdy można przydzielić do innej partycji. Podłączenie sygnalizatorów do magistrali pozwala na zdalne sterowanie i diagnostykę sygnalizatora z manipulatora lub komputera. Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do sygnalizatora. Zasilacz impulsowy (3A) Do central ProSYS v 4.xx można przyłączyć nowy typ zasilacza impulsowego o wydajności 3A. Łącznie w systemie może pracować do 8 zasilaczy dodatkowych (1.5A lub 3A). Każdy zasilacz 3A posiada dwa wyjścia programowalne, które definiujemy w programie centrali. Wyjścia te są widziane jako część modułu wyjść nowego typu: UO02 (wyjścia przekaźnikowe 2 x 3A) Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do zasilacza. Manipulator bezprzewodowy Kolejną nowością jest nowy typ manipulatora bezprzewodowego z kodem zmiennym WLKP. W systemie może pracować do 8 takich manipulatorów (adresy 1-8). Każdy manipulator jest rozpoznawany zarówno jako manipulator, jak i przycisk radiowy. Adresy przypisane przyciskowi i manipulatorowi muszą być jednakowe.

6 Proces instalowania manipulatora bezprzewodowego wykonujemy w dwóch krokach: Krok 1: Dodanie manipulatora do systemu. Krok 2: Ustawienia komunikacji nadawczo/odbiorczej. Krok 1: Dodaj manipulator: 1. Z poziomu głównego menu instalatora wejdź do opcji Dodaj/Usuń szyfrator ([7][1][1]) 2. Wybierz typ WLKP klawiszem. 3. Zatwierdź klawiszem. UWAGI: 1. Aby móc zainstalować manipulator bezprzewodowy, musisz zainstalować w systemie moduł przycisków radiowych. 2. Manipulatory bezprzewodowe nie są wykrywane podczas skanowania magistrali, testu magistrali ani weryfikacji modułów. Step 2: Ustawienia komunikacji (Alokacja) Manipulator musi zostać zapamiętany przez odbiornik (podobnie, jak piloty). 1. Z poziomu głównego menu instalatora wejdź do opcji [8][1][2]. 2. Wybierz żądany adres i naciśnij. Adresy przypisane przyciskowi i manipulatorowi muszą być jednakowe. Przykład: Jeśli zdefiniujesz WLKP jako ID 2, musisz wybrać przycisk ID 2 podczas procesu alokacji. 3. Wybierz 2 aby zapamiętać manipulator. W ciągu 255 sekund wciśnij dwukrotnie klawisz manipulatora bezprzewodowego. Po każdym naciśnięciu usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

7 Zmiany w programie centrali W niniejszym rozdziale wymieniono zmiany i modyfikacje menu instalatora. Menu System Definicja czasów: Opóźnienie sygnalizatorów System: Definicja czasów Fabrycznie Zakres [1][1][4] Opóźnienie sygnalizatorów 00 min Czas opóźnienia można definiować w sekundach lub minutach. Opcje systemowe: Blokada całodobowa System: Opcje systemowe Fabrycznie Zakres [1][2]27] Blokada całodobowa TAK Oprócz linii całodobowych, parametr odnosi się również do linii sabotażowych (obudowy, sygnalizatory). Opcje systemowe: Rozbrojenie Stop FM System: Opcje systemowe Fabrycznie Zakres [1][2]31] Rozbrojenie stop FM TAK Zdalne rozbrojenie za pomocą Modułu Głosowego zatrzymuje proces komunikacji po rozłączeniu bieżącego połączenia. Menu Linie Typ linii: Wyzwala wyjście Linie: Typ linii [2][3][zzz] [11] Wyzwala Wyj. Pobudzenie tego typu linii jest raportowane do stacji monitoringu.

8 Typ linii: Linie szyfrowe Linie: Typ linii [2][3][zzz] Szyfrowa impulsowa / Stała / Impulsowa n opóźniona / Stała [17]/[19][21]/[22] opóźniona Linie tego typu dopuszczają uzbrajanie/rozbrajanie grupowe. Narzędzia: Kalibracja modułów bezprzewodowych Linie: Narzędzia [2][9][[5] Kalibracja modułów bezprzew. Pomiar poziomu szumu odbieranego przez odbiornik urządzeń bezprzewodowych. Opcja używana do eliminacji fałszywych alarmów zakłóceń. Zakres Aby uniknąć alarmów wywołanych chwilowymi skokami poziomu szumów (np. z przyczyn środowiskowych), możesz ręcznie ustawić wartość szumów wyższą niż zmierzona. Narzędzia: Test komunikacji bezprzewodowej Linie: Narzędzia [2][9][[7] Menu Kody Sub Instalator Kody: Sub Instalator Test Komunikacji bezprzewodowej Przeprowadza test komunikacji nadajnik-odbiornik. Wyświetlana wartość (z zakresu 00-99) pokazuje siłę odbieranego sygnału. Siła sygnału powinna być wyższa od poziomu szumów odbieranych przez odbiornik. Jeżeli tak nie jest, zaleca się zmianę miejsca instalacji nadajnika lub zainstalowanie repeatera. [4][5] Ograniczenie Sub-instalatora Sub-instalator nie ma możliwości programowania długości kodów.

9 Menu Dialer Integracja zaawansowanych modułów komunikacyjnych wymusiła konieczność modyfikacji menu dialera w centrali ProSYS. Zmodyfikowane pozycje programu zamieszczamy w poniższej tabeli. Nowe opcje programowe opisano w instrukcji modułu komunikacyjnego. Dialer: Link Up Dialer: Link Up [5][1][1] [5][1][1][1] [5][1][1][1][1] [5][1][1][1][2] [5][1][1][1][3] [5][1][1][1][4] MS Link Up Pozycja MS Link Up zastąpiła pozycję Tel SM. Program ProSYS v 4.xx umożliwia raportowanie przez telefon lub sieć TCP/IP (przy użyciu zaawansowanego modułu głosowego), zależnie od potrzeb i możliwości stacji monitorującej. Pozycja składa się z pól opisanych poniżej. Polacz. SM#1 y komunikacji ze stacją monitoringu nr 1 Nr telefonu Numer telefonu stacji monitorującej (SM). Adres IP Adres IP stacji monitorującej, identyfikujący odbiornik SM w sieci. Port Port sieciowy odbiornika SM. Kanał Rodzaj podłączenia do SM. [5][1][1][1][4][1] Wewnet. PSTN Raporty będą zgłaszane poprzez linię telefoniczną. Jeśli wybrano tę opcję, centrala ProSYS będzie dzwoniła pod numer zdefiniowany skrótem [5][1][1][1][1]. [5][1][1][1][4][2] Zewnet. IP [5][1][2] Raporty zgłaszane poprzez sieć TCP/IP. Telefon U/D Numer telefonu dla zdalnego up/downloadingu został przeniesiony z pozycji [5][1][4] poprzedniej wersji ProSYS do poz. [5][1][2]. Sposób definiowania up/downloadingu w sieci TCP/IP opisano w instrukcji zaawansowanego modułu głosowego.

10 Dialer: Podział raportów Kategorie programowe Rozbr./Uzbr., Pilne oraz Drugorzędne uzupełniono o 3 dodatkowe opcje (jednakowe dla każdej kategorii): Poniższy opis zawiera skróty do kategorii Rozbr./Uzbr. Kategorie Pilne i Drugorzędne programuje się w identyczny sposób. Dialer: Podział raportów [5][7][1][7] 1 Potem 2 3 Raporty zgłaszane do SM nr 1. Jeśli komunikacja nie powiedzie się, następuje próba komunikacji z SM nr 2. Jeśli ta próba również się nie powiedzie, raporty zostaną wysłane do SM nr 3. [5][7][1][8] 1 Potem 3 Dzwoń 2 [5][7][1][9] Raporty zgłaszane do SM nr 1. W przypadku niepowodzenia, przesyłane zostają do SM nr 3. Niezależnie od tego, powiadamiana jest SM nr 2. 2 Potem 3 Dzwoń 1 Raporty zgłaszane do SM nr 2. W przypadku niepowodzenia, przesyłane zostają do SM nr 3. Niezależnie od tego, powiadamiana jest SM nr 1.

11 Stacja monitoringu: Weryfikacja głosowa Centrala ProSYS pozwala operatorowi Stacji monitorującej na głosową weryfikację alarmu (sprawdzenie przyczyny, pomoc użytkownikowi). Odbiornik stacji monitorującej musi obsługiwać tę funkcję i musi być odpowiednio skonfigurowany. Aby zainicjować kanał komunikacji głosowej, do stacji monitoringu wysyłany jest specjalny kod raportu (po raporcie zdarzenia). Ten kod informuje odbiornik SM, że centrala ProSYS (z modułem głosowym) przełączy się w tryb nasłuchu po zakończeniu transmisji. Kod inicjujący należy ustalić w pozycji [6][2][7][0][1]. W formacie Contact ID ustawić 84 (Contact ID: Kod zdarzenia 606). Dla SIA ustawić 84 (SIA: Kod zdarzenia LF). Czas nasłuchu wynosi 2 minuty. Potem centrala ProSYS rozłącza połączenie z SM. W trakcie nasłuchu operator może przełączyć się w tryb komunikowania klawiszem 2 i powrócić do nasłuchu klawisz 1. Po naciśnięciu * połączenie zostanie przerwane. Menu Kody Raportów W systemie ProSYS dodano następujące raporty zdarzeń: Sabotaż Akcesoriów Kody raportów: Sabotaż Akcesoriów Fabrycznie [6][3][8][1] [6][3][8][2] Sabotaż sygnalizatora Sabotaż sygnalizatora zewn. (ProSound) Brak sabot. Powrót po sabotażu sygnalizatora ProSound

12 Kody raportów: Zasilacz Kody raportów: Zasilacz Fabrycznie [6][5][1][5] [6][5][2][5] Przeciążenie Kody raportów: Różne Kody raportów: Różne Raport generowany, gdy łączny pobór prądu z zasilacza (AUX i BELL/LS) przekracza 3A. Powrót po przeciążeniu Raport generowany po skasowaniu sygnału przeciążenia (Menu użytkownika [*] [2] [0] [2]). Fabrycznie [6][8][0] [6][8][0][1] [6][8][0][2] [6][8][0][3] Więcej 00 Pozostałe kody raportów. Kasuj raport 00 Raport odwołania - kod wysyłany w przypadku odwołania przez użytkownika alarmu w toku. Błąd auto uzb. 00 Raport o nie wykonaniu autouzbrojenia. Kod SIA: CI, zaprogramowana liczba 83. Podsłuch 00 Raport informujący, że po zakończeniu transmisji komunikatów o zdarzeniach centrala ProSYS (wyposażona w moduł głosowy) automatycznie przejdzie w tryb nasłuchu. Kod SIA: LF, zaprogramowana liczba 84. Contact ID: 606, zaprogramowana liczba 84.

13 Menu Akcesoria Dodaj/Usuń Szyfrator 8/16 LED Akcesoria: Dodaj Usuń moduł [7][1][1] Szyfratory Szyfratory LED (8/16LED) można instalować w systemach o większej liczbie linii. Dla każdego szyfratora LED należy zdefiniować, które linie będą reprezentowane przez poszczególne LEDy. F Przypisanie linii do LEDów. (Tylko KP08 lub KP16) 1. Po przydzieleniu szyfratora do partycji, na wyświetlaczu pojawia się komunikat: KP=XX:FIRST ZONE 01)ZONE 1 2. Wybierz pierwszą linię, której stan będzie obrazowany przez LEDy. Przykład: Jeśli wybierzesz linię 9 dla szyfratora 8 LED, na szyfratorze będą pokazywane linie od 9 do 16. Dodaj / Usuń Moduł linii Akcesoria: Dodaj Usuń Moduł linii [7][1][2] Moduły linii Aby uniknąć pomyłek przy deklaracji modułu z rozszerzonym wyborem czasu reakcji linii (RP128EZ8F00A) jako ZE08 zamiast FZ08, centrala wyświetla linie błędnie przydzielonego modułu jako Niepoprawne. (Podczas przeglądania stanu linii z menu użytkownika 3) Przeglądanie 4) Stan linii, na wyświetlaczu pojawia się komunikat INVALID).

14 Numery katalogowe nowych urządzeń Numer RP128AB0100A RP128AA0100A RS200WAP000A RS200WA0000A RP128EPS000A RP128PSPSEUA RP128PSPSUSA RWSALKWL100A RWSALKWL100H RK200DT0000A RK200DT00UKA RK200DT00FRA RK200DT00DEA RK200RC0000A RK312PR0000A RK315DT0000A RK315DT00UKA Opis Zaawansowany moduł komunikacyjny (standard.) J.w. plus modem Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny, z detekcją prób zapiankowania Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Zasilacz impulsowy 3A Zasilacz w obudowie metalowej, z transformatorem Zasilacz w obudowie metalowej, bez transformatora Bezprzewodowy manipulator 868 MHz Bezprzewodowy manipulator 433 MHz Czujka Industrial LuNAR DT GHz Czujka Industrial LuNAR DT GHz Czujka Industrial LuNAR DT 9.9GHz Czujka Industrial LuNAR DT 9.35GHz Programator czujek Industrial Lunar WatchOUT PIR + Uchwyt WatchOUT DT GHz + Uchwyt WatchOUT DT GHz + Uchwyt

15 Menu Użytkownika W niniejszym rozdziale opisano zmiany i ulepszenia w menu użytkownika centrali ProSYS. Nowe funkcje Menu Blokowanie: Blokada na stałe Blokowanie: Stała blokada [ ][1][4][Kod] Stała blokada Właściciel ma możliwość blokowania (i zdejmowania blokad) linii alarmowych na stałe. Funkcja ta różni się od normalnego blokowania ( [*][1][1]). Linia zablokowana normalnie po rozbrojeniu systemu automatycznie jest odblokowywana. Linie zablokowane na stałe zostają zablokowane aż do zmiany ich stanu przez Właściciela w niniejszym menu. Blokada sabotażu Blokowanie: Sabotaż [ ] [1][5][Kod] Sabotaż Właściciel i Instalator mogą zablokować obwody sygnalizacji sabotażowej (sygnalizator, obudowy). Gdy funkcja blokowania sabotażu jest załączona i wystąpi detekcja sabotażu, na manipulatorze zaświeca się LED Tamper, nie będzie wywołany alarm, sabotaż nie będzie zgłaszany do monitoringu; nie będzie również zapisu w pamięci zdarzeń. Instalator może uniemożliwić korzystanie z tej funkcji.

16 Menu Operacje: Powrót po przeciążeniu Operacje: Powrót po przeciążeniu [ ] [2][0][2] [Kod] Reset przegląd Powrót po przeciążeniu - przywrócenie systemu po wystąpieniu przeciążenia zasilacza; wykonywane kodami Właściciela, Kierownika, Instalatora lub sub-instalatora. Menu Kontrola działania Diagnostyka Kontrola działania: Diagnostyka [ ] [4][Kod] [9] Wersja sprzętowa Diagnostyka Instalator lub sub-instalator mogą z poziomu tej funkcji dokonać sprawdzenia funkcjonowania następujących urządzeń adresowalnych: 1) Czujek Lunar Industrial i WatchOUT (Linie) 2) Zasilaczy impulsowych (Zasilacz) 3) Sygnalizatorów (Syrena) Szczegóły postępowania patrz instrukcja dla konkretnego urządzenia. Kontrola działania: Wersja sprzętowa [ ][4][Kod] Wersja kd [0][2] Podgląd wersji sprzętowej podłączonych do magistrali akcesoriów (czujek adresowalnych, sygnalizatorów, zasilaczy). Adres IP Zaawansowanego modułu komunikacyjnego Kontrola działania: Diagnostyka [ ] [4][Kod] [0][3] Pok. IP ACM Szczegóły patrz instrukcja Zaawansowanego Modułu Komunikacji (ACM).

17 Menu Zegar: Szybkie załączanie / wyłączanie terminarzy Zegar: Program tygodniowy [ ] [6][Kod] [5] Limit Użytkowników Zegar: Limit użytkowników Zegar: Program tygodniowy Do każdego typu programowanych funkcji wykonywanych automatycznie dodano opcję ZAŁ/WYŁ. Dzięki temu można szybko wyłączyć automat dla wybranych zadań. Lista parametrów definiowalnych dla każdego typu zdarzeń terminarzy składa się obecnie z pozycji: UZBR/ROZBR Automatyczne Uzbrajanie / Rozbrajanie WP WL/WYL Automat. Sterowanie wyjściami LIMIT UZYTK. Ograniczone działanie kodów 1) WL/ Wył 1) WL / Wył 1) WL / Wył 2) Partycja 2) Wyjścia prog. 2) Numer Użytkow. 3) Tryb uzbroj. 3) Dzień / Czas 3) Dzień / Czas 4) Dzień / Czas 4) Terminarz 4) Nazwa 5) Nazwa 5) Nazwa [ ] [6][Kod] [7] Ogran. Użytk. Opcja włączenia lub wyłączenia ograniczeń działania kodu Użytkownika zapisanych w Programie ograniczonego działania kodów. (: [6][Kod][5][xx][3]) Skasowanie Programu ograniczeń z terminarza nie wystarczy do zniesienia ograniczeń dla kodu. Aby kod nie był limitowany, musisz wyłączyć ograniczenia w tym miejscu programu.

18 Ulepszenia programu Przeglądanie pamięci zdarzeń Przeglądanie: Pamięć zdarzeń [ ][3][5][Kod] Pamięć zdarzeń W pamięci zdarzeń widoczne są nazwy linii i użytkowników. Naciśnięcie klawisza wyświetla nazwę. Naciśnięcie klawisza przejście w górę o 10 zdarzeń. Naciśnięcie klawisza przejście w dół o 10 zdarzeń. Uzbrajanie grup klawiszami funkcyjnymi Różne: Klawisze [ ][9][Kod][#][5] Funkcje klaw. Można zaprogramować klawisze funkcyjne do uzbrajania grup linii. Poniżej przedstawiamy listę znaków odpowiadających poszczególnym klawiszom manipulatora. Przełączanie opcji użyj klawisza lub. Znak Odpowiedni klawisz 0-9 Klawisze numeryczne 0-9 A- D Makro A-D a - d Grupa a-d r Klawisz s Klawisz * Klawisz # Klawisz Przykłady: Aby uzbroić grupę a kodem 1234, wprowadź: 1234 a Aby uruchomić makro A kodem 1234, wprowadź: 1234 A

19 Podgląd stanu wyjść programowalnych sterowanych kodami Operacje: Wyjścia programowalne [ ][2][1][Kod] Wyj. programowalne Gong Partycji Na wyświetlaczu pojawi się stan wyjścia program. (zał/wył). Lista wyświetlanych wyjść odpowiada wyjściom, które można aktywować za pomocą manipulatora. [ ][4][Kod] [5]/ [6] Kontrola działania: Zal/Wyl Gong partycji Sterowanie funkcją gongu dla wszystkich szyfratorów należących do danej partycji. Programowanie komunikatów głosowych kodem instalatora [ ] [9][Kod] [4] Różne: Wiad. Glosowa Programowanie komunikatów głosowych może wykonywać Instalator i Właściciel. Master może programować kontrolę dostępu Kontrola dostępu [ ] [8][Kod] Kontrola dostępu Programowanie opcji kontroli dostępu może być wykonywane również kodami z poziomu Kierownik (oraz, jak dawniej, Instalator i Właściciel).

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu

Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Sigma 12 12-Liniowa 2-Strefowa Centrala Alarmowa Dla Twojego biura i domu Instrukcja użytkownika Wyłączny importer ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: 022 863-63-53 fax: 022 863-74-23 http://www.janexint.com.pl

Bardziej szczegółowo

CA-5 Wersja programowa 1.09

CA-5 Wersja programowa 1.09 Centrala alarmowa CA-5 Wersja programowa 1.09 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GDAŃSK ca5u_pl 06/05 OSTRZEŻENIA Aby uniknąć problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie się z instrukcją przed

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04

CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK. ca4v1_pl 10/04 Centrala alarmowa CA-4v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI GDAŃSK ca4v1_pl 10/04 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów. W skład systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP

Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP Wymagania funkcjonalne i założenia techniczne załącznik nr 8 do siwz zadanie: Rozbudowa istniejącego Zintegrowanego Systemu Łączności KW PSP I. Pojęcia i skróty stosowane w SIWZ KW PSP Komenda Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi

Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Urządzenie wielofunkcyjne serii HP LaserJet M1522 Instrukcja obsługi Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C3 00

Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Instrukcja obsługi Nokia C3 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 4 Pomoc techniczna 5 Krótko o urządzeniu Nokia C3 5 Główne cechy i funkcje 5 Klawisze i części 5 Wprowadzenie 7 Wkładanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo