Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx"

Transkrypt

1 ProSYS Suplement do Instrukcji ProSYS Wersja 4.xx

2 Spis treści Wstęp...4 Menu Instalatora...4 Nowe akcesoria...4 Zaawansowany moduł komunikacji ACM... 4 Moduł linii adresowalnych... 4 Industrial Lunar... 4 WatchOUT Czujki zewnętrzne... 4 ProSound Sygnalizator zewnętrzny... 5 Zasilacz impulsowy (3A)... 5 Manipulator bezprzewodowy... 5 Zmiany w programie centrali...7 Menu System... 7 Definicja czasów: Opóźnienie sygnalizatorów...7 Opcje systemowe: Blokada całodobowa...7 Opcje systemowe: Rozbrojenie Stop FM...7 Menu Linie... 7 Typ linii: Wyzwala wyjście...7 Typ linii: Linie szyfrowe...8 Narzędzia: Kalibracja modułów bezprzewodowych...8 Narzędzia: Test komunikacji bezprzewodowej...8 Menu Kody... 8 Sub Instalator...8 Menu Dialer... 9 Dialer: Link Up...9 Dialer: Podział raportów...10 Stacja monitoringu: Weryfikacja głosowa Menu Kody Raportów Sabotaż Akcesoriów...11 Kody raportów: Zasilacz...12 Kody raportów: Różne...12 Menu Akcesoria Dodaj/Usuń Szyfrator 8/16 LED...13 Dodaj / Usuń Moduł linii...13 Numery katalogowe nowych urządzeń Menu Użytkownika...15 Nowe funkcje...15 Menu Blokowanie: Blokada na stałe...15 Blokada sabotażu...15 Menu Operacje: Powrót po przeciążeniu...16 Menu Kontrola działania Diagnostyka...16 Wersja sprzętowa...16 Adres IP Zaawansowanego modułu komunikacyjnego...16

3 Menu Zegar: Szybkie załączanie / wyłączanie terminarzy...17 Limit Użytkowników...17 Ulepszenia programu...18 Przeglądanie pamięci zdarzeń Uzbrajanie grup klawiszami funkcyjnymi Podgląd stanu wyjść programowalnych sterowanych kodami Gong Partycji Programowanie komunikatów głosowych kodem instalatora Master może programować kontrolę dostępu... 19

4 Wstęp Niniejszy suplement zawiera opis nowych i ulepszonych funkcji programu central ProSYS v 4.xx, wprowadzonych celem ulepszenia ich funkcjonalności oraz związanych z poszerzeniem oferty współpracujących urządzeń. Do programowania central w wersji 4.xx należy stosować oprogramowanie Upload / Download wersji 2.0 lub wyższej Menu Instalatora W tym rozdziale opisano zmiany i ulepszenia menu instalatora central ProSYS. Nowe akcesoria Zaawansowany moduł komunikacji ACM Centrala ProSYS w wersji 4.xx pozwala na współpracę centrali z zaawansowanym modułem komunikacyjnym moduł systemu ProSYS zwiększający możliwości komunikacyjne centrali alarmowej. Pozwala on na przyłączenie centrali do sieci Ethernet TCP/IP LAN lub WAN. Moduł zapewnia pełne możliwości sterowania i monitorowania centrali poprzez protokół sieciowy TCP/IP, zawiera interfejs Ethernetowy oraz szybki modem. Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do modułu. Moduł linii adresowalnych Program ProSYS v 4.xx pozwala na zadeklarowanie nowych typów modułów rozszerzeń BZ08, BZ16. Są to moduły wirtualne, deklarowane programowo, fizycznie nie instalowane. Moduły te pozwalają na podłączenie do magistrali ProSYS do 32 czujek adresowalnych (zewnętrznych WatchOUT, sufitowych Industrial Lunar); do linii odpowiadających tym modułom można przypisać tylko czujki adresowalne. Szczegółowe informacje patrz instrukcje załączone do czujek. Industrial Lunar Czujki serii Industrial LuNAR są sufitowymi czujkami dualnymi do zastosowań przemysłowych, z możliwością montażu na wysokościach do 8.6m, wyposażone w specjalny algorytm Anti-Cloak, zwiększający możliwości detekcyjne czujki. Czujki Industrial Lunar mogą pracować w trybie pracy przekaźnikowym tak jak zwykła czujka podłączona do linii alarmowej lub w trybie adresowalnym podłączona bezpośrednio do magistrali systemowej (otrzymujemy wówczas możliwości diagnostyki i regulacji parametrów pracy z manipulatora lub komputera). Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do czujki. WatchOUT Czujki zewnętrzne

5 Czujki serii WatchOUT są zaawansowanymi czujkami zewnętrznymi, dostępnymi w odmianach PIR i dualnej (PIR+MW), wyposażonymi w doskonałe metody redukcji współczynnika fałszywych alarmów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czułości detekcji intruzów. Czujki Industrial Lunar mogą pracować w trybie pracy przekaźnikowym tak jak zwykła czujka podłączona do linii alarmowej lub w trybie adresowalnym podłączona bezpośrednio do magistrali systemowej (otrzymujemy wówczas możliwości diagnostyki i regulacji parametrów pracy z manipulatora lub komputera). Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do czujki. ProSound Sygnalizator zewnętrzny ProSound jest zewnętrznym sygnalizatorem akustyczno-optycznym, który można stosować we wszystkich systemach alarmowych. Można również podłączyć go bezpośrednio do magistrali ProSYS maksymalnie 8 sygnalizatorów, każdy można przydzielić do innej partycji. Podłączenie sygnalizatorów do magistrali pozwala na zdalne sterowanie i diagnostykę sygnalizatora z manipulatora lub komputera. Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do sygnalizatora. Zasilacz impulsowy (3A) Do central ProSYS v 4.xx można przyłączyć nowy typ zasilacza impulsowego o wydajności 3A. Łącznie w systemie może pracować do 8 zasilaczy dodatkowych (1.5A lub 3A). Każdy zasilacz 3A posiada dwa wyjścia programowalne, które definiujemy w programie centrali. Wyjścia te są widziane jako część modułu wyjść nowego typu: UO02 (wyjścia przekaźnikowe 2 x 3A) Szczegółowe informacje patrz instrukcja załączona do zasilacza. Manipulator bezprzewodowy Kolejną nowością jest nowy typ manipulatora bezprzewodowego z kodem zmiennym WLKP. W systemie może pracować do 8 takich manipulatorów (adresy 1-8). Każdy manipulator jest rozpoznawany zarówno jako manipulator, jak i przycisk radiowy. Adresy przypisane przyciskowi i manipulatorowi muszą być jednakowe.

6 Proces instalowania manipulatora bezprzewodowego wykonujemy w dwóch krokach: Krok 1: Dodanie manipulatora do systemu. Krok 2: Ustawienia komunikacji nadawczo/odbiorczej. Krok 1: Dodaj manipulator: 1. Z poziomu głównego menu instalatora wejdź do opcji Dodaj/Usuń szyfrator ([7][1][1]) 2. Wybierz typ WLKP klawiszem. 3. Zatwierdź klawiszem. UWAGI: 1. Aby móc zainstalować manipulator bezprzewodowy, musisz zainstalować w systemie moduł przycisków radiowych. 2. Manipulatory bezprzewodowe nie są wykrywane podczas skanowania magistrali, testu magistrali ani weryfikacji modułów. Step 2: Ustawienia komunikacji (Alokacja) Manipulator musi zostać zapamiętany przez odbiornik (podobnie, jak piloty). 1. Z poziomu głównego menu instalatora wejdź do opcji [8][1][2]. 2. Wybierz żądany adres i naciśnij. Adresy przypisane przyciskowi i manipulatorowi muszą być jednakowe. Przykład: Jeśli zdefiniujesz WLKP jako ID 2, musisz wybrać przycisk ID 2 podczas procesu alokacji. 3. Wybierz 2 aby zapamiętać manipulator. W ciągu 255 sekund wciśnij dwukrotnie klawisz manipulatora bezprzewodowego. Po każdym naciśnięciu usłyszysz dźwięk potwierdzenia.

7 Zmiany w programie centrali W niniejszym rozdziale wymieniono zmiany i modyfikacje menu instalatora. Menu System Definicja czasów: Opóźnienie sygnalizatorów System: Definicja czasów Fabrycznie Zakres [1][1][4] Opóźnienie sygnalizatorów 00 min Czas opóźnienia można definiować w sekundach lub minutach. Opcje systemowe: Blokada całodobowa System: Opcje systemowe Fabrycznie Zakres [1][2]27] Blokada całodobowa TAK Oprócz linii całodobowych, parametr odnosi się również do linii sabotażowych (obudowy, sygnalizatory). Opcje systemowe: Rozbrojenie Stop FM System: Opcje systemowe Fabrycznie Zakres [1][2]31] Rozbrojenie stop FM TAK Zdalne rozbrojenie za pomocą Modułu Głosowego zatrzymuje proces komunikacji po rozłączeniu bieżącego połączenia. Menu Linie Typ linii: Wyzwala wyjście Linie: Typ linii [2][3][zzz] [11] Wyzwala Wyj. Pobudzenie tego typu linii jest raportowane do stacji monitoringu.

8 Typ linii: Linie szyfrowe Linie: Typ linii [2][3][zzz] Szyfrowa impulsowa / Stała / Impulsowa n opóźniona / Stała [17]/[19][21]/[22] opóźniona Linie tego typu dopuszczają uzbrajanie/rozbrajanie grupowe. Narzędzia: Kalibracja modułów bezprzewodowych Linie: Narzędzia [2][9][[5] Kalibracja modułów bezprzew. Pomiar poziomu szumu odbieranego przez odbiornik urządzeń bezprzewodowych. Opcja używana do eliminacji fałszywych alarmów zakłóceń. Zakres Aby uniknąć alarmów wywołanych chwilowymi skokami poziomu szumów (np. z przyczyn środowiskowych), możesz ręcznie ustawić wartość szumów wyższą niż zmierzona. Narzędzia: Test komunikacji bezprzewodowej Linie: Narzędzia [2][9][[7] Menu Kody Sub Instalator Kody: Sub Instalator Test Komunikacji bezprzewodowej Przeprowadza test komunikacji nadajnik-odbiornik. Wyświetlana wartość (z zakresu 00-99) pokazuje siłę odbieranego sygnału. Siła sygnału powinna być wyższa od poziomu szumów odbieranych przez odbiornik. Jeżeli tak nie jest, zaleca się zmianę miejsca instalacji nadajnika lub zainstalowanie repeatera. [4][5] Ograniczenie Sub-instalatora Sub-instalator nie ma możliwości programowania długości kodów.

9 Menu Dialer Integracja zaawansowanych modułów komunikacyjnych wymusiła konieczność modyfikacji menu dialera w centrali ProSYS. Zmodyfikowane pozycje programu zamieszczamy w poniższej tabeli. Nowe opcje programowe opisano w instrukcji modułu komunikacyjnego. Dialer: Link Up Dialer: Link Up [5][1][1] [5][1][1][1] [5][1][1][1][1] [5][1][1][1][2] [5][1][1][1][3] [5][1][1][1][4] MS Link Up Pozycja MS Link Up zastąpiła pozycję Tel SM. Program ProSYS v 4.xx umożliwia raportowanie przez telefon lub sieć TCP/IP (przy użyciu zaawansowanego modułu głosowego), zależnie od potrzeb i możliwości stacji monitorującej. Pozycja składa się z pól opisanych poniżej. Polacz. SM#1 y komunikacji ze stacją monitoringu nr 1 Nr telefonu Numer telefonu stacji monitorującej (SM). Adres IP Adres IP stacji monitorującej, identyfikujący odbiornik SM w sieci. Port Port sieciowy odbiornika SM. Kanał Rodzaj podłączenia do SM. [5][1][1][1][4][1] Wewnet. PSTN Raporty będą zgłaszane poprzez linię telefoniczną. Jeśli wybrano tę opcję, centrala ProSYS będzie dzwoniła pod numer zdefiniowany skrótem [5][1][1][1][1]. [5][1][1][1][4][2] Zewnet. IP [5][1][2] Raporty zgłaszane poprzez sieć TCP/IP. Telefon U/D Numer telefonu dla zdalnego up/downloadingu został przeniesiony z pozycji [5][1][4] poprzedniej wersji ProSYS do poz. [5][1][2]. Sposób definiowania up/downloadingu w sieci TCP/IP opisano w instrukcji zaawansowanego modułu głosowego.

10 Dialer: Podział raportów Kategorie programowe Rozbr./Uzbr., Pilne oraz Drugorzędne uzupełniono o 3 dodatkowe opcje (jednakowe dla każdej kategorii): Poniższy opis zawiera skróty do kategorii Rozbr./Uzbr. Kategorie Pilne i Drugorzędne programuje się w identyczny sposób. Dialer: Podział raportów [5][7][1][7] 1 Potem 2 3 Raporty zgłaszane do SM nr 1. Jeśli komunikacja nie powiedzie się, następuje próba komunikacji z SM nr 2. Jeśli ta próba również się nie powiedzie, raporty zostaną wysłane do SM nr 3. [5][7][1][8] 1 Potem 3 Dzwoń 2 [5][7][1][9] Raporty zgłaszane do SM nr 1. W przypadku niepowodzenia, przesyłane zostają do SM nr 3. Niezależnie od tego, powiadamiana jest SM nr 2. 2 Potem 3 Dzwoń 1 Raporty zgłaszane do SM nr 2. W przypadku niepowodzenia, przesyłane zostają do SM nr 3. Niezależnie od tego, powiadamiana jest SM nr 1.

11 Stacja monitoringu: Weryfikacja głosowa Centrala ProSYS pozwala operatorowi Stacji monitorującej na głosową weryfikację alarmu (sprawdzenie przyczyny, pomoc użytkownikowi). Odbiornik stacji monitorującej musi obsługiwać tę funkcję i musi być odpowiednio skonfigurowany. Aby zainicjować kanał komunikacji głosowej, do stacji monitoringu wysyłany jest specjalny kod raportu (po raporcie zdarzenia). Ten kod informuje odbiornik SM, że centrala ProSYS (z modułem głosowym) przełączy się w tryb nasłuchu po zakończeniu transmisji. Kod inicjujący należy ustalić w pozycji [6][2][7][0][1]. W formacie Contact ID ustawić 84 (Contact ID: Kod zdarzenia 606). Dla SIA ustawić 84 (SIA: Kod zdarzenia LF). Czas nasłuchu wynosi 2 minuty. Potem centrala ProSYS rozłącza połączenie z SM. W trakcie nasłuchu operator może przełączyć się w tryb komunikowania klawiszem 2 i powrócić do nasłuchu klawisz 1. Po naciśnięciu * połączenie zostanie przerwane. Menu Kody Raportów W systemie ProSYS dodano następujące raporty zdarzeń: Sabotaż Akcesoriów Kody raportów: Sabotaż Akcesoriów Fabrycznie [6][3][8][1] [6][3][8][2] Sabotaż sygnalizatora Sabotaż sygnalizatora zewn. (ProSound) Brak sabot. Powrót po sabotażu sygnalizatora ProSound

12 Kody raportów: Zasilacz Kody raportów: Zasilacz Fabrycznie [6][5][1][5] [6][5][2][5] Przeciążenie Kody raportów: Różne Kody raportów: Różne Raport generowany, gdy łączny pobór prądu z zasilacza (AUX i BELL/LS) przekracza 3A. Powrót po przeciążeniu Raport generowany po skasowaniu sygnału przeciążenia (Menu użytkownika [*] [2] [0] [2]). Fabrycznie [6][8][0] [6][8][0][1] [6][8][0][2] [6][8][0][3] Więcej 00 Pozostałe kody raportów. Kasuj raport 00 Raport odwołania - kod wysyłany w przypadku odwołania przez użytkownika alarmu w toku. Błąd auto uzb. 00 Raport o nie wykonaniu autouzbrojenia. Kod SIA: CI, zaprogramowana liczba 83. Podsłuch 00 Raport informujący, że po zakończeniu transmisji komunikatów o zdarzeniach centrala ProSYS (wyposażona w moduł głosowy) automatycznie przejdzie w tryb nasłuchu. Kod SIA: LF, zaprogramowana liczba 84. Contact ID: 606, zaprogramowana liczba 84.

13 Menu Akcesoria Dodaj/Usuń Szyfrator 8/16 LED Akcesoria: Dodaj Usuń moduł [7][1][1] Szyfratory Szyfratory LED (8/16LED) można instalować w systemach o większej liczbie linii. Dla każdego szyfratora LED należy zdefiniować, które linie będą reprezentowane przez poszczególne LEDy. F Przypisanie linii do LEDów. (Tylko KP08 lub KP16) 1. Po przydzieleniu szyfratora do partycji, na wyświetlaczu pojawia się komunikat: KP=XX:FIRST ZONE 01)ZONE 1 2. Wybierz pierwszą linię, której stan będzie obrazowany przez LEDy. Przykład: Jeśli wybierzesz linię 9 dla szyfratora 8 LED, na szyfratorze będą pokazywane linie od 9 do 16. Dodaj / Usuń Moduł linii Akcesoria: Dodaj Usuń Moduł linii [7][1][2] Moduły linii Aby uniknąć pomyłek przy deklaracji modułu z rozszerzonym wyborem czasu reakcji linii (RP128EZ8F00A) jako ZE08 zamiast FZ08, centrala wyświetla linie błędnie przydzielonego modułu jako Niepoprawne. (Podczas przeglądania stanu linii z menu użytkownika 3) Przeglądanie 4) Stan linii, na wyświetlaczu pojawia się komunikat INVALID).

14 Numery katalogowe nowych urządzeń Numer RP128AB0100A RP128AA0100A RS200WAP000A RS200WA0000A RP128EPS000A RP128PSPSEUA RP128PSPSUSA RWSALKWL100A RWSALKWL100H RK200DT0000A RK200DT00UKA RK200DT00FRA RK200DT00DEA RK200RC0000A RK312PR0000A RK315DT0000A RK315DT00UKA Opis Zaawansowany moduł komunikacyjny (standard.) J.w. plus modem Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny, z detekcją prób zapiankowania Zewnętrzny sygnalizator akustyczno-optyczny Zasilacz impulsowy 3A Zasilacz w obudowie metalowej, z transformatorem Zasilacz w obudowie metalowej, bez transformatora Bezprzewodowy manipulator 868 MHz Bezprzewodowy manipulator 433 MHz Czujka Industrial LuNAR DT GHz Czujka Industrial LuNAR DT GHz Czujka Industrial LuNAR DT 9.9GHz Czujka Industrial LuNAR DT 9.35GHz Programator czujek Industrial Lunar WatchOUT PIR + Uchwyt WatchOUT DT GHz + Uchwyt WatchOUT DT GHz + Uchwyt

15 Menu Użytkownika W niniejszym rozdziale opisano zmiany i ulepszenia w menu użytkownika centrali ProSYS. Nowe funkcje Menu Blokowanie: Blokada na stałe Blokowanie: Stała blokada [ ][1][4][Kod] Stała blokada Właściciel ma możliwość blokowania (i zdejmowania blokad) linii alarmowych na stałe. Funkcja ta różni się od normalnego blokowania ( [*][1][1]). Linia zablokowana normalnie po rozbrojeniu systemu automatycznie jest odblokowywana. Linie zablokowane na stałe zostają zablokowane aż do zmiany ich stanu przez Właściciela w niniejszym menu. Blokada sabotażu Blokowanie: Sabotaż [ ] [1][5][Kod] Sabotaż Właściciel i Instalator mogą zablokować obwody sygnalizacji sabotażowej (sygnalizator, obudowy). Gdy funkcja blokowania sabotażu jest załączona i wystąpi detekcja sabotażu, na manipulatorze zaświeca się LED Tamper, nie będzie wywołany alarm, sabotaż nie będzie zgłaszany do monitoringu; nie będzie również zapisu w pamięci zdarzeń. Instalator może uniemożliwić korzystanie z tej funkcji.

16 Menu Operacje: Powrót po przeciążeniu Operacje: Powrót po przeciążeniu [ ] [2][0][2] [Kod] Reset przegląd Powrót po przeciążeniu - przywrócenie systemu po wystąpieniu przeciążenia zasilacza; wykonywane kodami Właściciela, Kierownika, Instalatora lub sub-instalatora. Menu Kontrola działania Diagnostyka Kontrola działania: Diagnostyka [ ] [4][Kod] [9] Wersja sprzętowa Diagnostyka Instalator lub sub-instalator mogą z poziomu tej funkcji dokonać sprawdzenia funkcjonowania następujących urządzeń adresowalnych: 1) Czujek Lunar Industrial i WatchOUT (Linie) 2) Zasilaczy impulsowych (Zasilacz) 3) Sygnalizatorów (Syrena) Szczegóły postępowania patrz instrukcja dla konkretnego urządzenia. Kontrola działania: Wersja sprzętowa [ ][4][Kod] Wersja kd [0][2] Podgląd wersji sprzętowej podłączonych do magistrali akcesoriów (czujek adresowalnych, sygnalizatorów, zasilaczy). Adres IP Zaawansowanego modułu komunikacyjnego Kontrola działania: Diagnostyka [ ] [4][Kod] [0][3] Pok. IP ACM Szczegóły patrz instrukcja Zaawansowanego Modułu Komunikacji (ACM).

17 Menu Zegar: Szybkie załączanie / wyłączanie terminarzy Zegar: Program tygodniowy [ ] [6][Kod] [5] Limit Użytkowników Zegar: Limit użytkowników Zegar: Program tygodniowy Do każdego typu programowanych funkcji wykonywanych automatycznie dodano opcję ZAŁ/WYŁ. Dzięki temu można szybko wyłączyć automat dla wybranych zadań. Lista parametrów definiowalnych dla każdego typu zdarzeń terminarzy składa się obecnie z pozycji: UZBR/ROZBR Automatyczne Uzbrajanie / Rozbrajanie WP WL/WYL Automat. Sterowanie wyjściami LIMIT UZYTK. Ograniczone działanie kodów 1) WL/ Wył 1) WL / Wył 1) WL / Wył 2) Partycja 2) Wyjścia prog. 2) Numer Użytkow. 3) Tryb uzbroj. 3) Dzień / Czas 3) Dzień / Czas 4) Dzień / Czas 4) Terminarz 4) Nazwa 5) Nazwa 5) Nazwa [ ] [6][Kod] [7] Ogran. Użytk. Opcja włączenia lub wyłączenia ograniczeń działania kodu Użytkownika zapisanych w Programie ograniczonego działania kodów. (: [6][Kod][5][xx][3]) Skasowanie Programu ograniczeń z terminarza nie wystarczy do zniesienia ograniczeń dla kodu. Aby kod nie był limitowany, musisz wyłączyć ograniczenia w tym miejscu programu.

18 Ulepszenia programu Przeglądanie pamięci zdarzeń Przeglądanie: Pamięć zdarzeń [ ][3][5][Kod] Pamięć zdarzeń W pamięci zdarzeń widoczne są nazwy linii i użytkowników. Naciśnięcie klawisza wyświetla nazwę. Naciśnięcie klawisza przejście w górę o 10 zdarzeń. Naciśnięcie klawisza przejście w dół o 10 zdarzeń. Uzbrajanie grup klawiszami funkcyjnymi Różne: Klawisze [ ][9][Kod][#][5] Funkcje klaw. Można zaprogramować klawisze funkcyjne do uzbrajania grup linii. Poniżej przedstawiamy listę znaków odpowiadających poszczególnym klawiszom manipulatora. Przełączanie opcji użyj klawisza lub. Znak Odpowiedni klawisz 0-9 Klawisze numeryczne 0-9 A- D Makro A-D a - d Grupa a-d r Klawisz s Klawisz * Klawisz # Klawisz Przykłady: Aby uzbroić grupę a kodem 1234, wprowadź: 1234 a Aby uruchomić makro A kodem 1234, wprowadź: 1234 A

19 Podgląd stanu wyjść programowalnych sterowanych kodami Operacje: Wyjścia programowalne [ ][2][1][Kod] Wyj. programowalne Gong Partycji Na wyświetlaczu pojawi się stan wyjścia program. (zał/wył). Lista wyświetlanych wyjść odpowiada wyjściom, które można aktywować za pomocą manipulatora. [ ][4][Kod] [5]/ [6] Kontrola działania: Zal/Wyl Gong partycji Sterowanie funkcją gongu dla wszystkich szyfratorów należących do danej partycji. Programowanie komunikatów głosowych kodem instalatora [ ] [9][Kod] [4] Różne: Wiad. Glosowa Programowanie komunikatów głosowych może wykonywać Instalator i Właściciel. Master może programować kontrolę dostępu Kontrola dostępu [ ] [8][Kod] Kontrola dostępu Programowanie opcji kontroli dostępu może być wykonywane również kodami z poziomu Kierownik (oraz, jak dawniej, Instalator i Właściciel).

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA NAPCO POLSKA S.C. Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

ARKUSZE PROGRAMOWANIA

ARKUSZE PROGRAMOWANIA CENTRALA ALARMOWA TCA-8 ARKUSZE PROGRAMOWANIA Wersja.0 Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR TCA-8 arkusze programowania. Spis treści:. Spis treści:.... DANE SYSTEMU ALARMOWEGO..... Rozmieszczenie

Bardziej szczegółowo

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016

MOMAR Zakład Elektryczno-Elektroniczny Utworzono : 06 październik 2016 Systemy alarmowe > System alarmowy INIM > Model : SL1050BOX Producent : INIM Nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje się możliwościami niespotykanymi u innych producentów. Pierwszą

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI KLAWIATURY 636 i 646 LED INSTRUKCJA OBSŁUGI Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl 1.0 PODSTAWOWE OPERACJE Obsługa klawiatur 636 oraz 646 jest identyczna,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSWiN Wyświetlanie informacji na manipulatorze szyfrowym Klawisz TBL Sygnalizuje problem systemowy Lampka ARMED Zapalona- system uzbrojony Zgaszona-system rozbrojony Klawisz MEM Nowy alarm w pamięci Klawisze

Bardziej szczegółowo

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika

INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika int-tsg_u_pl 10/13 Manipulator INT-TSG Skrócona instrukcja użytkownika Wersja oprogramowania 1.00 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn.

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO

INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO INTEGRACJA CENTRALI ALARMOWEJ SATEL Z HOME CENTER 2 FIBARO Spis treści 1. Podłączenie ETHM-1 z centralą Satel...2 1.1 Adresowanie modułu...3 1.2 Sposób podłączenia...4 1.3 Konfigurowanie ETHM-1...5 2.

Bardziej szczegółowo

Odbiornik z wyświetlaczem

Odbiornik z wyświetlaczem Odbiornik z wyświetlaczem GEN-910 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24) 366 88 26 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start

Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start g GE Security Uruchomienie manipulatora CS5500 oraz systemu CS Comfort Szybki start Poniższa krótka instrukcja ma na celu zaprezentowanie podstawowych kroków niezbędnych do prawidłowego skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Klawiatura sensoryczna K656

Klawiatura sensoryczna K656 Klawiatura sensoryczna K656 Instrukcja Użytkownika Płyta czołowa 1 2 3 4 8 5 7 6 1) Niebieski wyświetlacz LCD, 2 x 16 znaków 2) Dioda LED sygnalizująca obecność zasilania AC 3) Przyciski przewijania menu

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika ProSYS

Instrukcja Użytkownika ProSYS Instrukcja Użytkownika ProSYS Centrale ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 tel: 0 801 77 77 90 www.risco.info.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1: WSTĘP... 3 Obsługa systemu... 3 Rodzina ProSYS... 4 Pojęcia i definicje...

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI

2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 1 2-WAY UNIVKF DWUKIERUNKOWY PILOT INSTRUKCJA INSTALACJI Dwukierunkowy pilot NAPCO jest uniwersalnym urządzeniem współpracującym z większością central znanych producentów (takich jak NAPCO,

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 08/05 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Umożliwia obsługę central alarmowych z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M

MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M MANIPULATOR LED CA-10 KLED-M ca10kl_m_pl 03/03 Manipulator CA-10 KLED-M jest przeznaczony do współpracy z centralami alarmowymi CA-10 plus, jak również z wcześniej produkowanymi (od stycznia 1998 r.) centralami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 (JA-101K, JA-101KR, JA-106K, JA-106KR) Instrukcja użytkownika JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo prosty i intuicyjny sposób. Ułatwiają

Bardziej szczegółowo

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania

ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania ATS1170 Stacja zazbrajania dla jednych drzwi Instrukcja programowania Wersja 2.0 Aritech jest częścią firmy Interlogix. 2001 Interlogix B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Firma Interlogix B.V. udziela prawa

Bardziej szczegółowo

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00

INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 int-tsh_ov_pl 10/15 Manipulator INT-TSH Wersja oprogramowania 1.00 Skrócona instrukcja obsługi systemu VERSA VERSA Plus VERSA IP SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector

Matrix 6. Z KLAWIATURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi. VERITEC P2 The award winning sequential confirmation detector R Gdy pojawią się problemy - lista usterek w systemie Uszkodzenie bezpiecznika sygnalizatora Matrix 6 VERITEC P The award winning sequential confirmation detector Z KLWITURĄ IKONOWĄ instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania

MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4. Arkusz adresów programowania MG-5000 V2.4 MG-5050 V2.4 SP-5500 V2.4 SP-6000 V2.4 SP-7000 V2.4 OMC Industrial Sp. z o.o. Autoryzowany dystrybutor firmy Paradox ul. Rzymowskiego 30; 02-697 Warszawa tel. (22) 651-88-61; fax. (22) 642-11-21

Bardziej szczegółowo

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: =48 (12) 410 05 10,412 13 12 biuro@napco.pl www.napco.pl XP-400 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Satel Integra FIBARO

Satel Integra FIBARO Konfiguracja systemu alarmowego Satel Integra do współpracy z systemem FIBARO Poznań, 15 maja 2015r. 1 FIBARO Home Center 2 umożliwia integrację z systemem alarmowym Satel. Jest to realizowane na poziomie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne

MODUŁ GŁOSOWY INT-VG. 1. Właściwości. 2. Dane techniczne MODUŁ GŁOSOWY INT-VG int-vg_pl 12/11 Moduł INT-VG współpracuje z centralami z serii INTEGRA i VERSA, umożliwiając realizowanie powiadamiania głosowego (zastępuje ekspander syntezerów mowy CA-64 SM). W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9)

001 (Linia 1) (Linia 3) 005 (Linia 5) 006 (Linia 6) 007 (Linia 7) 008 (Linia 8) 009 (Linia 9) Arkusz programowania centrali alarmowej SIGMA 1 wersja.3 Informacje wstępne: Wejście do trybu programowania: * 8 [kod instalatora] Fabryczny kod instalatora: 069 Fabryczny kod Głównego Użytkownika: 134

Bardziej szczegółowo

Interaktywnego Modułu głosowego

Interaktywnego Modułu głosowego Instrukcja Instalacji Interaktywnego Modułu głosowego Współpracuje z centralami ProSYS 16, ProSYS 40 i ProSYS 128 Wyłączny importer Janex International Sp. z o.o. ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi

BBX/DOM Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Powiadomienie GSM Instrukcja obsługi Pomoc techniczna i serwis: STER 41-500 ul. Krzywa 14 tel:+48 32 2415-712 tel:+48 668 002 736 biuro@ster.biz.pl www.ster.biz.pl Spis treści: 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S

KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S KLAWIATURA STREFOWA INTEGRA S integra-s_pl 02/05 Klawiatura strefowa INTEGRA S jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTERA. Służy do sterowania czuwaniem jednej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja oprogramowania 1.12 Centrale alarmowe INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA integra_plus_u_pl 08/13 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 8: WYKONANIE INSTALACJI alarmowej w budynku jednorodzinnym Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja oprogramowania 1.05 1471 Centrala alarmowa SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na stronie www.satel.pl versa_plus_us_pl 03/15 SATEL sp.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA

KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA KLAWIATURA 642 LCD, V1.10 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA Autoryzowany Dystrybutor: ICS Polska ul. Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa www.ics.pl CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1.0 PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi terminal A300

Instrukcja obsługi terminal A300 Instrukcja obsługi terminal A300 Podstawowe przyciski i funkcje: OK/POWER przycisk pozwalający na uruchomienie urządzenia i zatwierdzanie wyboru opcji w menu IN/- przyciski wyboru statusów

Bardziej szczegółowo

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika

MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000. Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa. Skrócona instrukcja Użytkownika MG5000 MG5050 SP65 SP4000 SP5500 SP6000 SP7000 Zawsze uzbrojona Zawsze czuwa Skrócona instrukcja Użytkownika Kody użytkowników Kod użytkownika służy do uzbrajania i rozbrajania systemu, włączania wyjść

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL

WIELOFUNKCYJNA KLAWIATURA Z CZYTNIKIEM KART ZBLIŻENIOWYCH INT-SCR-BL Wielofunkcyjna klawiatura z czytnikiem kart zbliżeniowych INT-SCR-BL może pracować jako: klawiatura strefowa urządzenie obsługiwane przez centralę alarmową CA-64 i centrale z serii INTEGRA z dowolną wersją

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Centrala alarmowa Wersja oprogramowania 1.05 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Pełna instrukcja użytkownika oraz pozostałe instrukcje dostępne są na stronie www.satel.pl versa_ip_us_pl 07/15 SATEL sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe

VERSA. uniwersalne centrale alarmowe VERSA uniwersalne centrale alarmowe VERSA to seria nowoczesnych central alarmowych, dedykowanych dla systemów zabezpieczeń małych obiektów biurowych i handlowych, domów i mieszkań. To, co wyróżnia je spośród

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl XP-600 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii Centrale z wbudowanym modułem radiowym MG5000 MG5050 Wersja 4.72 Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii SP5500 SP6000 SP7000 Wersja 4.72 SP4000 SP65 Wersja 4.90 Instrukcja programowania Gwarancja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA

INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA W l 9 9 5 C S t r o n a 1 INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA GEM P816EX CENTRALA ALARMOWA/KOMUNIKATOR Programowanie z manipulatorów serii classic GEM-RP1CAe2, oraz z manipulatorów serii K GEM-DXK1 MANIPULATOR GEM-RP1CAe2

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12) 410 05 10, 412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA S t r o n a 2 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 8

REMOTE CONTROLLER RADIO 8 PY 502 REMOTE CONTROLLER RADIO 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Opis złączy i elementów sterowania... 2 3. Programowanie odbiornika.... 5 3.1. Rejestracja pilota w pamięci odbiornika...

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika

JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika JA-65 MAESTRO Instrukcja użytkownika Spis: 1 Sygnalizacja na klawiaturze... 3 2 Obsługa systemu... 4 2.1 Uzbrajanie... 5 2.2 Rozbrojenie... 6 2.3 Alarm Panika... 6 2.4 Wyłączenie Alarmu... 7 2.5 Uzbrojenie

Bardziej szczegółowo

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych

Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 Terminal WSP dla sygnalizatorów wibracyjnych Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Rodzina central SPC. Informacje wstępne. Główne cechy. Przegląd systemu. Building Technologies / SP

Rodzina central SPC. Informacje wstępne. Główne cechy. Przegląd systemu. Building Technologies / SP Rodzina central SPC Rodzina central SPC Informacje wstępne Główne cechy Przegląd systemu Strona 2 SPC Rodzina central SPC przeznaczona do obiektów średnich i dużych Wspólne peryferia: Klawiatury Ekspandery

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Klawiatura 642 LCD INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autoryzowany Dystrybutor PARADOX i Position Technology: OMC Industrial Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 30, 02-697 Warszawa, tel.: (22) 651-88-61 Fax: (22) 651-88-76,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1

SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI. Posam 1.2.1 SYSTEM POWIADAMIANIA POWIADOMIENIE GSM DO TELEFONÓW SIEMENS INSTRUKCJA OBSŁUGI Posam 1.2.1 SPIS TREŚCI INFORMACJE PODSTAWOWE...3 FUNKCJA NAPAD...4 GŁOŚNE POWIADAMIANIE O NADEJŚCIU KOMUNIKATU...4 TELEFON

Bardziej szczegółowo

REMOTE CONTROLLER RADIO 4

REMOTE CONTROLLER RADIO 4 PY 500 REMOTE CONTROLLER RADIO INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Opis złączy i elementów sterowania... 3. Montaż... 5. Programowanie odbiornika.... 6.1. Dodawanie pilotów... 6.2.

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy ETHM-1

Moduł Ethernetowy ETHM-1 Moduł Ethernetowy ETHM-1 ethm1_pl 09/08 Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Pozwala obsługiwać centrale alarmowe z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) za pośrednictwem sieci Ethernet.

Bardziej szczegółowo

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL

KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL KLAWIATURY STREFOWE INT-S-GR INT-S-BL int-s_pl 07/08 Klawiatury strefowe INT-S-GR i INT-S-BL przeznaczone są do współpracy z centralami alarmowymi z serii INTEGRA oraz centralą CA-64. Różnią się kolorem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

AGM Zaawansowany moduł GSM/GPRS Pełna wersja magistralowa (BUS) Instrukcja Instalowania i Programowania

AGM Zaawansowany moduł GSM/GPRS Pełna wersja magistralowa (BUS) Instrukcja Instalowania i Programowania AGM Zaawansowany moduł GSM/GPRS Pełna wersja magistralowa (BUS) Instrukcja Instalowania i Programowania 2 Moduł GSM/GPRS BUS Instrukcje instalowania i programowania Spis treści 1. Wstęp...5 1.1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika

Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika Manipulator do systemu Digiplex EVO K656 Instrukcja użytkownika 1.0 SYGNALIZACJA WIZUALNA O STANIE SYSTEMU MANIPULATOR (wizualna sygnalizacja za pomocą komunikatów na ekranie i diod LED) 1. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Kontroler wind ATS1260

Kontroler wind ATS1260 Kontroler wind ATS1260 Spis treści: Kontroler wind ATS1260...1 1.Opis funkcjonalny...2 1. Funkcje dodatkowe...2 2. Funkcje drzwi nie obsługiwane przez ATS1260...2 3.Koncepcja budowy systemu kontroli windy

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA I INSTRUKCJA OBSŁUGI typ urządzenia: 4-kanałowy odbiornik typ RSW-004 wersja superreakcyjna SR i superheterodynowa SH

SPECYFIKACJA I INSTRUKCJA OBSŁUGI typ urządzenia: 4-kanałowy odbiornik typ RSW-004 wersja superreakcyjna SR i superheterodynowa SH 43-200 Pszczyna, ul. Staromiejska 31b tel. 032 326 30 70, fax 032 447 73 30 www.gorke.com.pl, e-mail: biuro@gorke.com.pl SPECYFIKACJA I INSTRUKCJA OBSŁUGI typ urządzenia: 4-kanałowy odbiornik typ RSW-004

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work

GE Security. Instrukcja użytkownika systemu alarmowego. GE imagination at work GE Security NX-10 Instrukcja użytkownika systemu alarmowego GE imagination at work Dyrektywa 2002/96/WE Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) ma na celu

Bardziej szczegółowo

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320

VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 VIDEOMONITOR ADS LOFT REF. 3311, 3320 POLSKI INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEOMONITORA ADS LOFT Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania.

Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. Instrukcja nadajnika typu NGSM2 z nową wersją oprogramowania. 1. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA 1) 8 lini programowalnych, 2) 2 wyjścia typu OC sygnalizujące: alarm ( pobór prądu: do 300mA) i tryb pracy centrali

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI

GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI NAPCO POLSKA Wyłączny dystrybutor i importer w Polsce 31-462 Kraków, ul. Pszona 2 Tel./faks: +48 (12)410 05 10,412 13 12 www.napco.pl GEM-P800 INSTRUKCJA INSTALACJI S t r o n a 2 SPIS TREŚCI OPIS CENTRALI...

Bardziej szczegółowo

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA

MATRIX KLAWIATURA IKONOWA Black 100% Pantone 485 MATRIX KLAWIATURA IKONOWA 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6 7 8 9 0 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Klawiatura ikonowa Klawiatura numeryczna Wyświetlacz Wybór trybu uzbrojenia 1 A 2 B 3 C 4 D 5 6

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS

POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS POŁĄCZENIE KASY KF-03 BURSZTYN Z PROGRAMEM MAGAZYNOWYM SMALLBUSINESS Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1. Wstęp... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii

Centrale z wbudowanym modułem radiowym. Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii Centrale z wbudowanym modułem radiowym MG5000 MG5050 Wersja 4.72 Centrale z możliwością rozbudowy do 32 linii SP5500 SP6000 SP7000 Wersja 4.72 SP4000 SP65 Wersja 4.90 Instrukcja programowania Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Bezprzewodowy brelok (pilot) WT4989 WERSJA 1.0 WT4989 to brelok o komunikacji dwukierunkowej posiadający 5 przycisków, wyświetlacz LCD, oraz wbudowany brzęczyk. Po naciśnięciu przycisku

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.satel.eu/ce

OSTRZEŻENIA. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.satel.eu/ce Centrale alarmowe INTEGRA Wersja oprogramowania 1.11 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA integra_u_pl 12/12 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58

Bardziej szczegółowo

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny)

MONITOR SMILE VDS BASIC. comodín (przycisk uniwersalny) Przyciski menu audio Przycisk Włącz audio i Odłóż słuchawkę. MONITOR SMILE VDS BASIC comodín (przycisk uniwersalny) Przy odbieraniu połączenia (użytkownik ma 30 sekund, zanim urządzenie powróci w stan

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta

Opis klawiatury - zamknięta. Opis klawiatury - otwarta Opis klawiatury zamknięta Klawisz komunikatów (głośność) Klawisz komunikatów (odtwarzanie ) Klawisz komunikatów (nagrywanie) Głośnik Wyświetlacz LCD Wskaźniki LED ZASILENIE Klawisze alarmów (opcjonalnie)

Bardziej szczegółowo

1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer

1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer 1. Funkcje użytkownika JA- 60 GSM dialer JA-60GSM oferuje wiele użytecznych funkcji umożliwiających wszechstronne wykorzystanie w systemie alarmowym oraz przy sterowaniu dodatkowymi urządzeniami. Instalator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo