Gimnastyka podstawowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnastyka podstawowa"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) II etap - klasy IV-VI LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA MINIPIŁKA RĘCZNA MINIPIŁKA SIATKOWA MINIKOSZYK ÓWKA REKREACJA RUCHOWA TENIS STOŁOWY Gimnastyka podstawowa Wykonujemy kształtujące mięśnie ramion, nóg, tułowia. Uczymy się przewrotu w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Doskonalimy przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Uczymy się przewrotu w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Doskonalimy przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego 3 przygotowawcze do przewrotu - wykona przewrót, technika wymaga korekty przygotowawcze do przewrotu - wykona przewrót, technika wymaga korekty - proponuje i wykona przygotowujące do wysiłku fizycznego - swobodnie wykona przygotowawcze do przewrotu - dokładnie wykona przewrót bez dodatkowej pomocy - swobodnie wykona przygotowawcze do przewrotu - dokładnie wykona przewrót bez dodatkowej pomocy Prawidłowa postawa ciała Higiena ciała, odzieży i obuwia Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, asekuracja. Higiena ciała, odzieży i obuwia Kształtowanie dyscypliny podczas zajęć.

2 Pokonujemy zwinnościowo szybkościowy tor przeszkód - pokonuje tor z maksymalnym zaangażowaniem - pokonuje tor dokładnie i Rola wypoczynku w szybkim czasie czynnego i biernego. Klasa: IV Budżet godzin

3 LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA MINIPIŁKA RĘCZNA MINIPIŁKA SIATKOWA MINIKOSZYK ÓWKA REKREACJA RUCHOWA TENIS STOŁOWY Gimnastyka podstawowa Wykonujemy kształtujące mięśnie ramion, nóg, tułowia. Uczymy się przewrotu w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Doskonalimy przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Uczymy się przewrotu w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Doskonalimy przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Pokonujemy zwinnościowo szybkościowy tor przeszkód 3 przygotowawcze do przewrotu - wykona przewrót, technika wymaga korekty przygotowawcze do przewrotu - wykona przewrót, technika wymaga korekty - pokonuje tor z maksymalnym zaangażowaniem - proponuje i wykona przygotowujące do wysiłku fizycznego - swobodnie wykona przygotowawcze do przewrotu - dokładnie wykona przewrót bez dodatkowej pomocy - swobodnie wykona przygotowawcze do przewrotu - dokładnie wykona przewrót bez dodatkowej pomocy - pokonuje tor dokładnie i w szybkim czasie Prawidłowa postawa ciała Higiena ciała, odzieży i obuwia Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, asekuracja. Higiena ciała, odzieży i obuwia Kształtowanie dyscypliny podczas zajęć. Rola wypoczynku czynnego i biernego.

4 Lekka atletyka Temat Uczymy się techniki startu niskiego Sprawdzamy swoje umiejętności i cechy motoryczne technika startu i bieg na 60 m. Liczba godzin Rzucamy różnymi przyborami z miejsca i rozbiegu do celu i na odległość Uczymy się techniki rzutu piłką lekarską w tył ponad głową Sprawdzamy swoje umiejętności i cechy motoryczne rzut piłką lekarską w tył ponad głową Podstawowe start niski - wykona prawidłowy start niski po korekcie przez rzuty po instrukcjach schemat ruchowy rzutu - wykona rzut piłką lekarską w tył z maksymalnym zaangażowaniem Wymagania Ścieżki edukacyjne Ponadpodstawowe Swobodnie wykona start Higiena ciała, odzieży niski bez korekty i obuwia - samodzielnie wykona Zapoznanie z zasadami start niski współzawodnictwa sportowego, zasady fair play. - swobodnie wykona rzuty Bezpieczeństwo podczas zabaw i gier ruchowych - dokładnie odwzorowuje schemat ruchowy rzutu - wykona rzut piłką lekarką na dużą odległość Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń siłowych. Wdrażanie do współpracy w zespole, inspirowanie do samooceny swoich umiejętności. Organizujemy marszobiegi w dowolnym tempie na dystansie do 000 m. - wykona marszobieg w dowolnym tempie - wykona marszobieg w dobrym tempie Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa w czasie zajęć Nauka rzutu piłeczką palantowa na odległość Sprawdzamy swoją wytrzymałość bieg na 300 m. Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej schemat ruchowy rzutu - wykona bieg w dowolnym tempie - uczestniczy w grach i zabawach - dokładnie odwzorowuje schemat ruchowy rzutu - wykona bieg w dobrym tempie. - sam wymyśla gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej Wdrożenie do kultury kibicowania. Znaczenie umiejętności przegrywania Zasady zabaw i gier

5 Mini piłka nożna Uczymy się prowadzić piłkę prawą i lewą nogą ze zmianą kierunku Uczymy się uderzać i przyjmować piłkę prawą i lewą nogą Doskonalimy prowadzenie piłki prawą i lewą nogą ze zmianą kierunku prowadzenie piłki przyjęcie i uderzenie piłki - wykona prowadzenie piłki, technika wymaga korekty Samodzielnie proponuje Współpraca z partnerem, nowe z samokontrola prowadzeniem piłki umiejętności. Samodzielnie proponuje Bezpieczeństwo podczas nowe z ćwiczeń przyjęciem i uderzeniem Swobodnie prowadzi piłkę Wdrażanie do współpracy w zespole, poszanowania przeciwnika Wykonujemy strzały na bramkę z miejsca i w ruchu strzały na bramkę Swobodnie wykona strzały na bramkę Higiena ciała, odzieży i obuwia Poznajemy gry i zabawy oswajające z piłką - uczestniczy w grach i zabawach oswajających - podejmuje próby samodzielnego sędziowania Wdrażanie do rekreacji ruchowej. Poszukiwanie sportu życia. Mini siatkówka Doskonalimy w grach i zabawach koordynację ruchowo wzrokowo słuchową Uczymy się przyjmowania pozycji siatkarskiej i poruszania się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach Uczymy się odbicia sposobem górnym -uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie przyjmuje postawę siatkarską i porusza się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach chwyt w koszyczek, wymaga korekty - samodzielnie proponuje nowe - dokładnie i swobodnie przyjmuje postawę siatkarską, porusza się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach - prawidłowo wykona chwyt w koszyczek Nagradzanie wychowawcze słabszych fizycznie Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Doskonalimy odbicia piłki sposobem górnym kilka odbić, wymaga korekty - swobodnie wykona kilka pojedynczych odbić Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play.

6 Kierowanie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w określony punkt Uczymy się odbicia piłki sposobem dolnym Uczymy się wykonania zagrywki sposobem dolnym z odległości do 3 m. Doskonalimy wykonanie zagrywki sposobem dolnym Doskonalimy poznane elementy mps w grach i zabawach - poprawnie skieruje piłkę w określone miejsce, wymaga korekty n-la - poprawnie ułoży ręce, wymaga korekty zagrywkę, wymaga korekty zagrywkę przez siatkę - uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie skieruje piłkę Rozpoznawanie w określone miejsce swoich mocnych i słabych stron - prawidłowo ułoży ręce do odbicia - dokładnie technicznie wykona zagrywkę - swobodnie i dokładnie wykona zagrywkę przez siatkę - samodzielnie proponuje nowe gry i zabawy Aktywizacja do rozwoju sprawności i poszerzania wiedzy. Wdrożenie do roli zawodnika i kibica. Motywacja do samodoskonalenia się. Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji Mini piłka ręczna Poznajemy gry i zabawy oswajające z piłką Uczymy się kozłować piłkę prawą i lewą rękę w miejscu i w ruchu Doskonalimy kozłowanie piłki prawą i lewą rękę w miejscu i w ruchu Uczymy się podań półgórnych jednorącz i chwyty piłki oburącz w miejscu i w ruchu - uczestniczy w grach i zabawach kozłowanie w miejscu, wymaga korekty kozłowanie w miejscu, w ruchu potrzebna korekta podanie i chwyty, wymaga korekty - podejmuje próby samodzielnego sędziowania - samodzielnie wykona kozłowanie w miejscu i w ruchu - swobodnie i dokładnie wykona kozłowanie w miejscu i w ruchu - prawidłowo wykona podania i chwyty w miejscu Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności zespołowej Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play

7 Doskonalimy podania półgórne jednorącz i chwyty piłki oburącz w miejscu i w ruchu Uczymy się rzutu jednorącz z miejsca i z marszu Tworzymy tor przeszkód z wykorzystaniem elementów mpr podania w miejscu, w ruchu, potrzebna korekta - naśladuje technikę rzutu z miejsca - uczestniczy w pokonywaniu toru przeszkód - prawidłowo i swobodnie Radzenie sobie w wykona podania w sytuacjach trudnych miejscu i w ruchu technikę rzutu z miejsca i z marszu - proponuje tworzenie nowych przeszkód Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron Samoocena postępu sprawności, analiza uzyskanych wyników. Mini koszykówka Poznajemy gry i zabawy oswajające z piłką Uczymy się poruszania po boisku w obronie i w ataku Uczymy się podań i chwytów oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu Doskonalimy podania i chwyty oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu Uczymy się kozłować piłkę w dowolnym tempie i kierunku prawą i lewą ręką w miejscu Doskonalimy kozłowanie piłki w dowolnym tempie i kierunku prawą i lewą ręką w miejscu i w ruchu Uczymy się rzutu do kosza z biegu po kozłowaniu (dwutakt) Doskonalimy rzut do kosza sposobem górnym (oburącz i jednorącz) - uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie porusza się po korekcie podania, potrzebna korekta podania w miejscu, po korekcie kozłowanie, wymaga korekty kozłowanie w miejscu, w ruchu potrzebna korekta - naśladuje technikę rzutu do kosza rzut do kosza - podejmuje próby samodzielnego sędziowania -swobodnie i dokładnie porusza się po boisku - dobrze wykona podania oburącz w miejscu - samodzielnie i dobrze wykona podania oburącz w miejscu - dobrze wykona kozłowanie w miejscu - swobodnie wykona kozłowanie w ruchu rzut do kosza - poprawnie i pewnie wykona rzut do kosza Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Podkreślenie efektów współpracy w zespole Higiena ciała, odzieży i obuwia Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play. Samokontrola i samoocena techniki kozłowania. Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji. Dyscyplina podczas zajęć. Podkreślenie efektów współpracy w zespole

8 Sprawdzamy poznane umiejętności (podania, chwyty, kozłowanie, rzuty) - poprawnie wykonuje poznane umiejętności - swobodnie i dokładnie wykonuje poznane umiejętności Respektowanie decyzji sędziego. Tenis stołowy Rekreacja ruchowa Uczymy się serwisu dowolnym sposobem Uczymy się przyjęcia i odbicia piłeczki forhendem Uczymy się przyjęcia i odbicia piłeczki bekhendem Doskonalimy serwis oraz przyjęcia i odbicia piłeczki Rozwijamy czucie piłeczki w grach Organizujemy zawody klasowe w tenisie stołowym Poznajemy zasady gry i gramy w Kwadrant Poznajemy zasady gry Rzucanka siatkarska Organizujemy gry i zabawy wg własnych pomysłów 3 -poprawnie naśladuje technikę - poprawnie naśladuje technikę - poprawnie naśladuje technikę - poprawnie odbija piłeczkę, niektóre ruchy wymagają korekty n-la - poprawnie odbija piłeczkę, niektóre ruchy wymagają korekty n-la - uczestniczy w zawodach w pojedynczych rolach - dokładnie odwzorowuje technikę - dokładnie odwzorowuje technikę - dokładnie odwzorowuje technikę - dokładnie i swobodnie odbija piłeczkę - dokładnie i swobodnie odbija piłeczkę - pomaga w organizacji zawodów, pełni różne funkcje - uczestniczy w grze - podejmuje próby samodzielnego sędziowania - uczestniczy w grze - podejmuje próby samodzielnego sędziowania - uczestniczy w zajęciach - samodzielnie przeprowadza swoje wymyślone zabawy Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji. Współpraca z n-lem i partnerem. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji Wdrażanie do aktywności ruchowej w szerokim ujęciu zagadnienia. Dyscyplina podczas zajęć. Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji.

9

10 Klasa: V Budżet godzin LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA KOR.- KOMP. GIMNASTYK A PODST. MINI PIŁKA NOŻNA MINI PIŁKA RĘCZNA MINISIATKÓ W-KA MINI KOSZYKÓWKA REKREACJ A RUCHOWA UNIHOC Lekka atletyka Temat Doskonalimy ABC techniki biegowej. Doskonalimy start niski z biegiem na odcinku startowym. Doskonalimy rzut piłeczką palantową. Organizujemy konkurs rzutu piłeczką palantową. Sprawdzamy swoje umiejętności i cechy motoryczne rzut piłką lekarską w tył ponad głową Liczba godzin Podstawowe - współuczestniczy w rozwijaniu swojej sprawności - wykona prawidłowy start niski po korekcie przez rzuty po instrukcjach schemat ruchowy rzutu - wykona rzut piłką lekarską w tył z maksymalnym zaangażowaniem Wymagania Ponadpodstawowe -koryguje błędy swoje i kolegi -koordynuje pracę RR i NN podczas biegu - samodzielnie wykona start niski Ścieżki edukacyjne Zapoznanie z zasadami współzawodnictwa sportowego, zasady fair play. - swobodnie wykona rzuty Bezpieczeństwo podczas zabaw i gier ruchowych - dokładnie odwzorowuje schemat ruchowy rzutu - wykona rzut piłką lekarką na dużą odległość Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń siłowych. Wdrażanie do współpracy w zespole, inspirowanie do samooceny swoich umiejętności.

11 Organizujemy marszobiegi w dowolnym. Przygotowanie to testu Coopera - wykona marszobieg w dowolnym tempie - wykona marszobieg w dobrym tempie Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa w czasie zajęć Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Sprawdzamy swoją sprawność fizyczną przekazanie pałeczki - przypomina sposoby badania sprawności fizycznej -współuczestniczy w sprawdzaniu swojej zwinności, gibkości, siły mięśni brzucha i ramion - wykona przekazanie pałeczki sztafetowej w strefie - będzie umiał dokonać samooceny swojej sprawności fizycznej, porówna swój wynik z innymi wynikami Wdrożenie do kultury kibicowania. Rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron

12 Gimnastyka korekcyjnokompensacy jna Wykonujemy kształtujące mięśnie ramion, nóg, tułowia. Poznajemy wskazania i przeciwwskazania korekcyjne Nauka ćwiczeń domowych dla poszczególnych wad postawy Nauka prawidłowego obciążania i ustawiania stóp Wzmacniamy mięśnie utrzymujące prawidłową postawę ciała Wydłużamy czynnie kręgosłup w różnych pozycjach. 3 -poznaje wskazania i przeciwwskazania dla swojej wady postawy - poznaje prawidłowe i wadliwe pozycje oraz czynności dnia codziennego -wykonuje z zestawu ćwiczeń domowych -wie jak odczytać opis ćwiczeń domowych -poznaje trzy punkty podparcia stopy -próbuje prawidłowego obciążania stóp w miejscu i w ruchu - wie jak skorygować postawę ciała w różnych pozycjach -rozwija swoją siłę i wytrzymałość mięśni posturalnych - cieszy się z ćwiczeń -wykonuje antygrawitacyjne i elongacyjne - proponuje i wykona Edukacja prozdrowotna - przygotowujące Prawidłowa postawa do wysiłku fizycznego by ciała Marcin W. Rosiński -poznaje jakie czynności Edukacja prozdrowotna oraz pozycje dnia codziennego poprawić Prawidłowa postawa celem korekcji swojej ciała wady -korzysta z pomocy n-la podczas wykonywania ćwiczeń -proponuje co najmniej jedno ćwiczenie do korekcji swoje wady -wie jak obciążać stopy w miejscu i w ruchu - poprawnie obciąża i ustawia stopy podczas wykonywania ćwiczeń - potrafi skorygować swoja postawę w różnych pozycjach -wspólnie z kolegami próbuje dobrać wzmacniające siłę i wytrzymałość mięśni posturalnych -świadomie wydłuża kręgosłup podczas ćwiczeń w różnych pozycjach Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała Edukacja prozdrowotna. Prawidłowa postawa ciała.

13 Gimnastyka podstawowa Łączymy przewroty w przód i w tył w mały układ gimnastyczny Przygotowujemy się do stania na rękach z uniku podpartego Doskonalimy technikę wykonania poznanych elementów gimnastycznych. poznaje zasady bezpieczeństwa, uczestniczy w zabawach przygotowujących, wykonuje stanie na rękach z pomocą n-la, wzmacnia mm brzucha w ch Przypomina zasady bezpiecznej organizacji ćwiczeń, przypomina jak poprawnie wykonać poszcz. elem. gimnastyczne - proponuje i wykona przygotowujące do wysiłku fizycznego Uczestniczy w asekuracji współćwiczącego podczas wykonywania Samodzielnie wykonuje stanie na rękach z uniku podpartego Sam bezpiecznie organizuje miejsce do ćwiczeń, doskonali technikę poznanych elem. gimn. Uczeń sam ocenia i kontroluje dokładność, staranność i poprawność wykonania Prawidłowa postawa ciała Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Mini piłka nożna Mini piłka ręczna Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej Doskonalimy prowadzenie piłki prawą i lewą nogą ze zmianą kierunku Uczymy się prowadzenia piłki w dwójkach zakończonego rzutem na bramkę 3 - uczestniczy w grach i zabawach prowadzenie piłki Przypomina mechanikę sędziowania, wykonuje prowadzenie piłki w dwójkach i podaje do partnera, kozłowanie - sam wymyśla gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej Samodzielnie proponuje nowe z prowadzeniem piłki Samodzielnie prowadzi kształtujące z przyborem, wykonuje prowadzenie piłki podaniami zakończone dowolnym rzutem na bramkę Zasady zabaw i gier Współpraca z partnerem, samokontrola umiejętności.

14 Bawimy się z przyborem - uczestniczy w grach i zabawach oswajających - podejmuje próby samodzielnego sędziowania Wdrażanie do rekreacji ruchowej. Poszukiwanie sportu życia. Mini siatkówka Nauka zagrywki sposobem górnym z odległości 3m Doskonalenie wykonania zagrywki sposobem górnym Doskonalimy przyjmowanie pozycji siatkarskiej i poruszania się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach Uczymy się odbicia zagrywki sposobem górnym -uczestniczy w grach i zabawach - wykonuje zagrywkę z korekta - poprawnie przyjmuje postawę siatkarską i porusza się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach chwyt w koszyczek, wymaga korekty - samodzielnie proponuje nowe -dokuje samodzielnie korekty swoich działań - dokładnie i swobodnie przyjmuje postawę siatkarską, porusza się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach - prawidłowo wykona chwyt w koszyczek Nagradzanie wychowawcze słabszych fizycznie Zabawy ruchowe Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Doskonalimy odbicia piłki sposobem górnym wanie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w określony punkt Doskonalimy odbicia piłki sposobem dolnym Doskonalimy wykonanie zagrywki sposobem dolnym kilka odbić, wymaga korekty - poprawnie skieruje piłkę w określone miejsce, wymaga korekty n-la - poprawnie ułoży ręce, wymaga korekty zagrywkę przez siatkę - swobodnie wykona kilka pojedynczych odbić - poprawnie skieruje piłkę w określone miejsce - prawidłowo ułoży ręce do odbicia - swobodnie i dokładnie wykona zagrywkę przez siatkę Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron. Aktywizacja do rozwoju sprawności i poszerzania wiedzy. Motywacja do samodoskonalenia się.

15 Mini koszykówka Doskonalimy poznane elementy mps w grach i zabawach Uczymy się prowadzenia piłki w dwójkach Doskonalimy poruszanie się po boisku w obronie i w ataku. Uczymy się podań i chwytów oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu. Doskonalimy podania i chwyty oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu. Nauka podania z biegu po kozłowaniu. Doskonalimy kozłowanie piłki w formie współzawodnictwa. Doskonalimy rzut do kosza z biegu po kozłowaniu (dwutakt). Sprawdzamy poznane umiejętności (podania, chwyty, kozłowanie, rzuty) uczestniczy w grach i zabawach - aktywnie uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie porusza się po korekcie podania, potrzebna korekta podania w miejscu, po korekcie podanie, wymaga korekty kozłowanie w miejscu, w ruchu potrzebna korekta - naśladuje technikę rzutu do kosza - poprawnie wykonuje poznane umiejętności - samodzielnie proponuje nowe gry i zabawy - podejmuje próby samodzielnego sędziowania -swobodnie i dokładnie porusza się po boisku - dobrze wykona podania oburącz w miejscu - samodzielnie i dobrze wykona podania oburącz w miejscu Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji. Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Podkreślenie efektów współpracy w zespole. Higiena ciała, odzieży i obuwia Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play. - dobrze wykona podanie Samokontrola i samoocena techniki kozłowania. - swobodnie wykona kozłowanie w ruchu rzut do kosza - swobodnie i dokładnie wykonuje poznane umiejętności Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji. Dyscyplina podczas zajęć. Respektowanie decyzji sędziego.

16 Rekreacja ruchowa Organizujemy gry i zabawy wg własnych pomysłów. 3 - aktywnie uczestniczy w zajęciach - samodzielnie przeprowadza swoje wymyślone zabawy Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji. Unihoc Poznajemy gry i zabawy z wykorzystaniem przyborów do UNIHOCA. Prowadzimy piłkę w określonym kierunku. Podajemy i przyjmujemy piłkę w miejscu i w ruchu. Wykonujemy strzały na bramkę. Wykorzystujemy poznane elementy techniczne w grze. - aktywnie uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie prowadzi piłkę z korektami podania, potrzebna korekta strzał w kierunku bramki, wymagana drobna korekta -bierze udział w grze, zna podstawowe przepisy gry - pomaga w organizacji zajęć -swobodnie i dokładnie porusza się po boisku i prowadzi piłkę - dobrze wykona podania w miejscu i w ruchu - samodzielnie i dobrze wykona zadanie, zgodnie z przepisami gry -pomaga w organizacji zajęć, zna przepisy gry, pomaga w sędziowaniu Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o zdrowie swoje i kolegów, zna zasadę fair play Klasa: VI Budżet godzin

17 LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA KOR.KOMP. GIMNASTYKA PODST. MINI PIŁKA NOŻNA MINI PIŁKA RĘCZNA MINI SIATKÓWKA MINI KOSZYKÓWKA GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA MUZYKA- RYTMTANIEC Lekka atletyka Temat Doskonalimy ABC techniki biegowej. Doskonalimy start niski z biegiem na odcinku startowym. Doskonalimy rzut piłeczką palantową. Organizujemy szybkościowoskocznościowe zabawy lekkoatletyczne. Prowadzimy zabawy lekkoatletyczne. Pracujemy nad prawidłowa pracą RR i NN w biegach na różnych dystansach. Liczba godzin Podstawowe - współuczestniczy w rozwijaniu swojej sprawności - wykona prawidłowy start niski po korekcie przez rzuty po instrukcjach schemat ruchowy, współorganizuje zabawy -eksponuje swoje pomysły, doskonali swoją sprawność fizyczną -współuczestniczy w rozwijaniu swoje sprawności, wykonuje rozgrzewkę Wymagania Ponadpodstawowe -koryguje błędy swoje i kolegi -koordynuje pracę RR i NN podczas biegu - samodzielnie wykona start niski - swobodnie wykona rzuty - dokładnie odwzorowuje schemat ruchowy rzutu, wykazuje się zaangażowaniem -pamięta o bezpiecznej organizacji zabaw ruchowych -pomaga przy wykonywaniu ćwiczeń, koryguje błędy własne i kolegów Ścieżki edukacyjne Zapoznanie z zasadami współzawodnictwa sportowego, zasady fair play. Bezpieczeństwo podczas zabaw i gier ruchowych Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń. Bezpieczeństwo podczas zabaw, rekreacja. Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

18 Mierzymy tętno spoczynkowe i powysiłkowe. Interpretujemy wyniki. - wykona marszobieg w dowolnym tempie, potrafi zmierzyć tętno z pomocą - wykona marszobieg w dobrym tempie, samodzielnie dokonuje pomiarów tętna Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa w czasie zajęć Wykonujemy test wytrzymałości Coopera. Sprawdzamy swoją sprawność fizyczną 3 - zaliczy test, wykona go w dobrym czasie - przypomina sposoby badania sprawności fizycznej -współuczestniczy w sprawdzaniu swojej zwinności, gibkości, siły mięśni brzucha i ramion - zaliczy test z dobrym wynikiem - będzie umiał dokonać samooceny swojej sprawności fizycznej, porówna swój wynik z innymi wynikami Zachowania sprzyjające i zgrażające zdrowiu Rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron Gimnastyka korekcyjno- Wykonujemy kształtujące mięśnie ramion, nóg, tułowia. Dobieramy kształtujące prawidłowa postawę ciała -poznaje wskazania i przeciwwskazania dla swojej wady postawy -poznaje prawidłowe i wadliwe pozycje oraz czynności dnia codziennego - proponuje i wykona przygotowujące do wysiłku fizycznego -poznaje jakie czynności oraz pozycje dnia codziennego poprawić celem korekcji swojej wady Edukacja prozdrowotna - Prawidłowa postawa ciała Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała

19 kompensacyjna Nauka kontroli jakości ruchów i przyjmowanych pozycji przez współćwiczącego Rozwijamy odpowiedzialność za postawę swoją i kolegi -wykonuje z zestawu ćwiczeń domowych -wie jak odczytać opis ćwiczeń domowych -współdziała ze współćwiczącym, pomaga w wykonaniu ćwiczeń, poprawia pozycję wyjściową kolegi -korzysta z pomocy n-la podczas wykonywania ćwiczeń -proponuje co najmniej jedno ćwiczenie do korekcji swoje wady - pomaga bez poleceń, określa znaczenie ćwiczeń, samodzielnie dokonuje korekty swojej pozycji wyjściowej Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała Gimnastyka podstawowa Łączymy przewroty w przód i w tył w małych układach gimnastycznych Doskonalimy stanie na rękach z uniku podpartego Uczymy się przerzutu bokiem -poznaje zasady bezpieczeństwa, uczestniczy w zabawach przygotowujących, wykonuje stanie na rękach z pomocą n-la, wzmacnia mm brzucha w ch -wykonuje przerzut bokiem z pozycji stojącej z asekuracja - proponuje i wykona przygotowujące do wysiłku fizycznego -uczestniczy w asekuracji współćwiczącego podczas wykonywania Samodzielnie wykonuje stanie na rękach z uniku podpartego -wykonuje samodzielnie przerzut bokiem w linii prostej, we właściwym tempie i z prawidłową synchronizacją NN i RR Prawidłowa postawa ciała Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, samoasekuracja i asekuracja współćwiczącego.

20 Doskonalimy technikę wykonania poznanych elementów gimnastycznych Przypomina zasady bezpiecznej organizacji ćwiczeń, przypomina jak poprawnie wykonać poszcz. elem. gimnastyczne Sam bezpiecznie organizuje miejsce do ćwiczeń, doskonali technikę poznanych elem. Bezpieczeństwo podczas gimn. ćwiczeń. Uczeń sam ocenia i kontroluje dokładność, staranność i poprawność wykonania Mini piłka nożna Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej. - uczestniczy w grach i zabawach - sam wymyśla gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw i gier. Mini piłka ręczna Gra szkolna w mpr.; doskonalenie wybranych elementów technicznych. Przypomina mechanikę sędziowania, wykonuje prowadzenie piłki w dwójkach i podaje do partnera, kozłowanie Samodzielnie prowadzi kształtujące z przyborem, wykonuje prowadzenie piłki podaniami zakończone dowolnym rzutem na bramkę Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów; zna zasadę fair play. Bawimy się z przyborem - uczestniczy w grach i zabawach oswajających - podejmuje próby samodzielnego sędziowania Wdrażanie do rekreacji ruchowej. Poszukiwanie sportu życia. Nauka zagrywki sposobem górnym z linii koncowej -uczestniczy w grach i zabawach - samodzielnie proponuje nowe Nagradzanie wychowawcze słabszych fizycznie

21 Mini siatkówka Doskonalenie wykonania zagrywki sposobem górnym Doskonalimy przyjmowanie pozycji siatkarskiej i poruszania się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach Uczymy się odbicia zagrywki sposobem górnym - wykonuje zagrywkę z korekta - poprawnie przyjmuje postawę siatkarską i porusza się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach chwyt w koszyczek, wymaga korekty -dokuje samodzielnie Zabawy ruchowe korekty swoich działań - dokładnie i swobodnie przyjmuje postawę Uświadomienie roli siatkarską, porusza się techniki w nauczanych krokiem odstawno elementach gry. dostawnym w różnych kierunkach - prawidłowo wykona chwyt w koszyczek Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Doskonalimy odbicia piłki sposobem górnym Kierowanie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w określony punkt Doskonalimy odbicia piłki sposobem dolnym Doskonalimy wykonanie zagrywki sposobem dolnym Uczymy się współpracy w zespole trójkowym Doskonalimy poznane elementy mps w grach i zabawach. 3 3 kilka odbić, wymaga korekty - poprawnie skieruje piłkę w określone miejsce, wymaga korekty n-la - poprawnie ułoży ręce, wymaga korekty zagrywkę przez siatkę -w grupie trójkowej podejmuje próbę rozwiązania zaistniałej sytuacji w grze - uczestniczy w grach i zabawach - swobodnie wykona kilka pojedynczych odbić - poprawnie skieruje piłkę w określone miejsce - prawidłowo ułoży ręce do odbicia - swobodnie i dokładnie wykona zagrywkę przez siatkę -dokonuje właściwej oceny sytuacji i wybiera właściwe rozwiązania problemów zaistniałych w grze - samodzielnie proponuje nowe gry i zabawy Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron. Aktywizacja do rozwoju sprawności i poszerzania wiedzy. Motywacja do samodoskonalenia się. Szacunek dla przeciwnika i kolegów z drużyny; wdrożenie do przestrzegania zasady fair play. Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji.

22 Doskonalimy prowadzenie piłki w dwójkach. Doskonalimy poruszanie się po boisku w obronie i w ataku. - aktywnie uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie porusza się po korekcie - podejmuje próby samodzielnego sędziowania -swobodnie i dokładnie porusza się po boisku Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Podkreślenie efektów współpracy w zespole. Poprawiamy obronę indywidualną. Uczymy się podań i chwytów oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu. Doskonalimy podania i chwyty oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu. Doskonalimy podanie z biegu po kozłowaniu. Doskonalimy kozłowanie piłki w formie współzawodnictwa. Doskonalimy rzut do kosza z biegu po kozłowaniu gra szkolna. Sprawdzamy poznane umiejętności (podania, chwyty, kozłowanie, rzuty) przypomina sobie zgodne z przepisami krycie zawodnika z piłką i bez piłki podania, potrzebna korekta podania w miejscu, po korekcie podanie, wymaga korekty kozłowanie w miejscu, w ruchu potrzebna korekta - naśladuje technikę rzutu do kosza - poprawnie wykonuje poznane umiejętności -samodzielnie ocenia zgodność z przepisami swojej gry - dobrze wykona podania oburącz w miejscu - samodzielnie i dobrze wykona podania oburącz w miejscu - dobrze wykona podanie - swobodnie wykona kozłowanie w ruchu rzut do kosza - swobodnie i dokładnie wykonuje poznane umiejętności Przestrzega przepisów gry, respektuje decyzję sędziego; dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów Higiena ciała, odzieży i obuwia Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play. Samokontrola i samoocena techniki kozłowania. Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji. Dyscyplina podczas zajęć. Respektowanie decyzji sędziego.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt

[Rok] PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt PWP Oni grają, my uczymy Program aktywizacji zawodowej poprzez kurs na instruktora/trenera II klasy przy współudziale Fundacji Realu Madryt [Rok] ORGANIZATORZY: CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne prowadzony w grupie I i IV SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI AKCJI,, ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE OBSZAR 1. Zajęcia organizowane w ramach podstawy programowej 1. Scenariusze zajęć ćwiczeń gimnastycznych Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST.

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. PODSTAWA PROGRAMOWA DLA SZKÓŁ MUZYCZNYCH I ST. EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KONIEC NAUKI W SZKOLE I STOPNIA UCZEŃ: 1. szanuje dziedzictwo kulturowe swojego i innych narodów; 2. przestrzega zasad kultury, etyki

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo