Gimnastyka podstawowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnastyka podstawowa"

Transkrypt

1 PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) II etap - klasy IV-VI LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA MINIPIŁKA RĘCZNA MINIPIŁKA SIATKOWA MINIKOSZYK ÓWKA REKREACJA RUCHOWA TENIS STOŁOWY Gimnastyka podstawowa Wykonujemy kształtujące mięśnie ramion, nóg, tułowia. Uczymy się przewrotu w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Doskonalimy przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Uczymy się przewrotu w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Doskonalimy przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego 3 przygotowawcze do przewrotu - wykona przewrót, technika wymaga korekty przygotowawcze do przewrotu - wykona przewrót, technika wymaga korekty - proponuje i wykona przygotowujące do wysiłku fizycznego - swobodnie wykona przygotowawcze do przewrotu - dokładnie wykona przewrót bez dodatkowej pomocy - swobodnie wykona przygotowawcze do przewrotu - dokładnie wykona przewrót bez dodatkowej pomocy Prawidłowa postawa ciała Higiena ciała, odzieży i obuwia Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, asekuracja. Higiena ciała, odzieży i obuwia Kształtowanie dyscypliny podczas zajęć.

2 Pokonujemy zwinnościowo szybkościowy tor przeszkód - pokonuje tor z maksymalnym zaangażowaniem - pokonuje tor dokładnie i Rola wypoczynku w szybkim czasie czynnego i biernego. Klasa: IV Budżet godzin

3 LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA MINIPIŁKA RĘCZNA MINIPIŁKA SIATKOWA MINIKOSZYK ÓWKA REKREACJA RUCHOWA TENIS STOŁOWY Gimnastyka podstawowa Wykonujemy kształtujące mięśnie ramion, nóg, tułowia. Uczymy się przewrotu w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Doskonalimy przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Uczymy się przewrotu w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Doskonalimy przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego Pokonujemy zwinnościowo szybkościowy tor przeszkód 3 przygotowawcze do przewrotu - wykona przewrót, technika wymaga korekty przygotowawcze do przewrotu - wykona przewrót, technika wymaga korekty - pokonuje tor z maksymalnym zaangażowaniem - proponuje i wykona przygotowujące do wysiłku fizycznego - swobodnie wykona przygotowawcze do przewrotu - dokładnie wykona przewrót bez dodatkowej pomocy - swobodnie wykona przygotowawcze do przewrotu - dokładnie wykona przewrót bez dodatkowej pomocy - pokonuje tor dokładnie i w szybkim czasie Prawidłowa postawa ciała Higiena ciała, odzieży i obuwia Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, asekuracja. Higiena ciała, odzieży i obuwia Kształtowanie dyscypliny podczas zajęć. Rola wypoczynku czynnego i biernego.

4 Lekka atletyka Temat Uczymy się techniki startu niskiego Sprawdzamy swoje umiejętności i cechy motoryczne technika startu i bieg na 60 m. Liczba godzin Rzucamy różnymi przyborami z miejsca i rozbiegu do celu i na odległość Uczymy się techniki rzutu piłką lekarską w tył ponad głową Sprawdzamy swoje umiejętności i cechy motoryczne rzut piłką lekarską w tył ponad głową Podstawowe start niski - wykona prawidłowy start niski po korekcie przez rzuty po instrukcjach schemat ruchowy rzutu - wykona rzut piłką lekarską w tył z maksymalnym zaangażowaniem Wymagania Ścieżki edukacyjne Ponadpodstawowe Swobodnie wykona start Higiena ciała, odzieży niski bez korekty i obuwia - samodzielnie wykona Zapoznanie z zasadami start niski współzawodnictwa sportowego, zasady fair play. - swobodnie wykona rzuty Bezpieczeństwo podczas zabaw i gier ruchowych - dokładnie odwzorowuje schemat ruchowy rzutu - wykona rzut piłką lekarką na dużą odległość Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń siłowych. Wdrażanie do współpracy w zespole, inspirowanie do samooceny swoich umiejętności. Organizujemy marszobiegi w dowolnym tempie na dystansie do 000 m. - wykona marszobieg w dowolnym tempie - wykona marszobieg w dobrym tempie Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa w czasie zajęć Nauka rzutu piłeczką palantowa na odległość Sprawdzamy swoją wytrzymałość bieg na 300 m. Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej schemat ruchowy rzutu - wykona bieg w dowolnym tempie - uczestniczy w grach i zabawach - dokładnie odwzorowuje schemat ruchowy rzutu - wykona bieg w dobrym tempie. - sam wymyśla gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej Wdrożenie do kultury kibicowania. Znaczenie umiejętności przegrywania Zasady zabaw i gier

5 Mini piłka nożna Uczymy się prowadzić piłkę prawą i lewą nogą ze zmianą kierunku Uczymy się uderzać i przyjmować piłkę prawą i lewą nogą Doskonalimy prowadzenie piłki prawą i lewą nogą ze zmianą kierunku prowadzenie piłki przyjęcie i uderzenie piłki - wykona prowadzenie piłki, technika wymaga korekty Samodzielnie proponuje Współpraca z partnerem, nowe z samokontrola prowadzeniem piłki umiejętności. Samodzielnie proponuje Bezpieczeństwo podczas nowe z ćwiczeń przyjęciem i uderzeniem Swobodnie prowadzi piłkę Wdrażanie do współpracy w zespole, poszanowania przeciwnika Wykonujemy strzały na bramkę z miejsca i w ruchu strzały na bramkę Swobodnie wykona strzały na bramkę Higiena ciała, odzieży i obuwia Poznajemy gry i zabawy oswajające z piłką - uczestniczy w grach i zabawach oswajających - podejmuje próby samodzielnego sędziowania Wdrażanie do rekreacji ruchowej. Poszukiwanie sportu życia. Mini siatkówka Doskonalimy w grach i zabawach koordynację ruchowo wzrokowo słuchową Uczymy się przyjmowania pozycji siatkarskiej i poruszania się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach Uczymy się odbicia sposobem górnym -uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie przyjmuje postawę siatkarską i porusza się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach chwyt w koszyczek, wymaga korekty - samodzielnie proponuje nowe - dokładnie i swobodnie przyjmuje postawę siatkarską, porusza się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach - prawidłowo wykona chwyt w koszyczek Nagradzanie wychowawcze słabszych fizycznie Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Doskonalimy odbicia piłki sposobem górnym kilka odbić, wymaga korekty - swobodnie wykona kilka pojedynczych odbić Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play.

6 Kierowanie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w określony punkt Uczymy się odbicia piłki sposobem dolnym Uczymy się wykonania zagrywki sposobem dolnym z odległości do 3 m. Doskonalimy wykonanie zagrywki sposobem dolnym Doskonalimy poznane elementy mps w grach i zabawach - poprawnie skieruje piłkę w określone miejsce, wymaga korekty n-la - poprawnie ułoży ręce, wymaga korekty zagrywkę, wymaga korekty zagrywkę przez siatkę - uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie skieruje piłkę Rozpoznawanie w określone miejsce swoich mocnych i słabych stron - prawidłowo ułoży ręce do odbicia - dokładnie technicznie wykona zagrywkę - swobodnie i dokładnie wykona zagrywkę przez siatkę - samodzielnie proponuje nowe gry i zabawy Aktywizacja do rozwoju sprawności i poszerzania wiedzy. Wdrożenie do roli zawodnika i kibica. Motywacja do samodoskonalenia się. Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji Mini piłka ręczna Poznajemy gry i zabawy oswajające z piłką Uczymy się kozłować piłkę prawą i lewą rękę w miejscu i w ruchu Doskonalimy kozłowanie piłki prawą i lewą rękę w miejscu i w ruchu Uczymy się podań półgórnych jednorącz i chwyty piłki oburącz w miejscu i w ruchu - uczestniczy w grach i zabawach kozłowanie w miejscu, wymaga korekty kozłowanie w miejscu, w ruchu potrzebna korekta podanie i chwyty, wymaga korekty - podejmuje próby samodzielnego sędziowania - samodzielnie wykona kozłowanie w miejscu i w ruchu - swobodnie i dokładnie wykona kozłowanie w miejscu i w ruchu - prawidłowo wykona podania i chwyty w miejscu Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności zespołowej Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play

7 Doskonalimy podania półgórne jednorącz i chwyty piłki oburącz w miejscu i w ruchu Uczymy się rzutu jednorącz z miejsca i z marszu Tworzymy tor przeszkód z wykorzystaniem elementów mpr podania w miejscu, w ruchu, potrzebna korekta - naśladuje technikę rzutu z miejsca - uczestniczy w pokonywaniu toru przeszkód - prawidłowo i swobodnie Radzenie sobie w wykona podania w sytuacjach trudnych miejscu i w ruchu technikę rzutu z miejsca i z marszu - proponuje tworzenie nowych przeszkód Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron Samoocena postępu sprawności, analiza uzyskanych wyników. Mini koszykówka Poznajemy gry i zabawy oswajające z piłką Uczymy się poruszania po boisku w obronie i w ataku Uczymy się podań i chwytów oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu Doskonalimy podania i chwyty oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu Uczymy się kozłować piłkę w dowolnym tempie i kierunku prawą i lewą ręką w miejscu Doskonalimy kozłowanie piłki w dowolnym tempie i kierunku prawą i lewą ręką w miejscu i w ruchu Uczymy się rzutu do kosza z biegu po kozłowaniu (dwutakt) Doskonalimy rzut do kosza sposobem górnym (oburącz i jednorącz) - uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie porusza się po korekcie podania, potrzebna korekta podania w miejscu, po korekcie kozłowanie, wymaga korekty kozłowanie w miejscu, w ruchu potrzebna korekta - naśladuje technikę rzutu do kosza rzut do kosza - podejmuje próby samodzielnego sędziowania -swobodnie i dokładnie porusza się po boisku - dobrze wykona podania oburącz w miejscu - samodzielnie i dobrze wykona podania oburącz w miejscu - dobrze wykona kozłowanie w miejscu - swobodnie wykona kozłowanie w ruchu rzut do kosza - poprawnie i pewnie wykona rzut do kosza Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Podkreślenie efektów współpracy w zespole Higiena ciała, odzieży i obuwia Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play. Samokontrola i samoocena techniki kozłowania. Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji. Dyscyplina podczas zajęć. Podkreślenie efektów współpracy w zespole

8 Sprawdzamy poznane umiejętności (podania, chwyty, kozłowanie, rzuty) - poprawnie wykonuje poznane umiejętności - swobodnie i dokładnie wykonuje poznane umiejętności Respektowanie decyzji sędziego. Tenis stołowy Rekreacja ruchowa Uczymy się serwisu dowolnym sposobem Uczymy się przyjęcia i odbicia piłeczki forhendem Uczymy się przyjęcia i odbicia piłeczki bekhendem Doskonalimy serwis oraz przyjęcia i odbicia piłeczki Rozwijamy czucie piłeczki w grach Organizujemy zawody klasowe w tenisie stołowym Poznajemy zasady gry i gramy w Kwadrant Poznajemy zasady gry Rzucanka siatkarska Organizujemy gry i zabawy wg własnych pomysłów 3 -poprawnie naśladuje technikę - poprawnie naśladuje technikę - poprawnie naśladuje technikę - poprawnie odbija piłeczkę, niektóre ruchy wymagają korekty n-la - poprawnie odbija piłeczkę, niektóre ruchy wymagają korekty n-la - uczestniczy w zawodach w pojedynczych rolach - dokładnie odwzorowuje technikę - dokładnie odwzorowuje technikę - dokładnie odwzorowuje technikę - dokładnie i swobodnie odbija piłeczkę - dokładnie i swobodnie odbija piłeczkę - pomaga w organizacji zawodów, pełni różne funkcje - uczestniczy w grze - podejmuje próby samodzielnego sędziowania - uczestniczy w grze - podejmuje próby samodzielnego sędziowania - uczestniczy w zajęciach - samodzielnie przeprowadza swoje wymyślone zabawy Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji. Współpraca z n-lem i partnerem. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji Wdrażanie do aktywności ruchowej w szerokim ujęciu zagadnienia. Dyscyplina podczas zajęć. Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji.

9

10 Klasa: V Budżet godzin LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA KOR.- KOMP. GIMNASTYK A PODST. MINI PIŁKA NOŻNA MINI PIŁKA RĘCZNA MINISIATKÓ W-KA MINI KOSZYKÓWKA REKREACJ A RUCHOWA UNIHOC Lekka atletyka Temat Doskonalimy ABC techniki biegowej. Doskonalimy start niski z biegiem na odcinku startowym. Doskonalimy rzut piłeczką palantową. Organizujemy konkurs rzutu piłeczką palantową. Sprawdzamy swoje umiejętności i cechy motoryczne rzut piłką lekarską w tył ponad głową Liczba godzin Podstawowe - współuczestniczy w rozwijaniu swojej sprawności - wykona prawidłowy start niski po korekcie przez rzuty po instrukcjach schemat ruchowy rzutu - wykona rzut piłką lekarską w tył z maksymalnym zaangażowaniem Wymagania Ponadpodstawowe -koryguje błędy swoje i kolegi -koordynuje pracę RR i NN podczas biegu - samodzielnie wykona start niski Ścieżki edukacyjne Zapoznanie z zasadami współzawodnictwa sportowego, zasady fair play. - swobodnie wykona rzuty Bezpieczeństwo podczas zabaw i gier ruchowych - dokładnie odwzorowuje schemat ruchowy rzutu - wykona rzut piłką lekarką na dużą odległość Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń siłowych. Wdrażanie do współpracy w zespole, inspirowanie do samooceny swoich umiejętności.

11 Organizujemy marszobiegi w dowolnym. Przygotowanie to testu Coopera - wykona marszobieg w dowolnym tempie - wykona marszobieg w dobrym tempie Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa w czasie zajęć Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Sprawdzamy swoją sprawność fizyczną przekazanie pałeczki - przypomina sposoby badania sprawności fizycznej -współuczestniczy w sprawdzaniu swojej zwinności, gibkości, siły mięśni brzucha i ramion - wykona przekazanie pałeczki sztafetowej w strefie - będzie umiał dokonać samooceny swojej sprawności fizycznej, porówna swój wynik z innymi wynikami Wdrożenie do kultury kibicowania. Rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron

12 Gimnastyka korekcyjnokompensacy jna Wykonujemy kształtujące mięśnie ramion, nóg, tułowia. Poznajemy wskazania i przeciwwskazania korekcyjne Nauka ćwiczeń domowych dla poszczególnych wad postawy Nauka prawidłowego obciążania i ustawiania stóp Wzmacniamy mięśnie utrzymujące prawidłową postawę ciała Wydłużamy czynnie kręgosłup w różnych pozycjach. 3 -poznaje wskazania i przeciwwskazania dla swojej wady postawy - poznaje prawidłowe i wadliwe pozycje oraz czynności dnia codziennego -wykonuje z zestawu ćwiczeń domowych -wie jak odczytać opis ćwiczeń domowych -poznaje trzy punkty podparcia stopy -próbuje prawidłowego obciążania stóp w miejscu i w ruchu - wie jak skorygować postawę ciała w różnych pozycjach -rozwija swoją siłę i wytrzymałość mięśni posturalnych - cieszy się z ćwiczeń -wykonuje antygrawitacyjne i elongacyjne - proponuje i wykona Edukacja prozdrowotna - przygotowujące Prawidłowa postawa do wysiłku fizycznego by ciała Marcin W. Rosiński -poznaje jakie czynności Edukacja prozdrowotna oraz pozycje dnia codziennego poprawić Prawidłowa postawa celem korekcji swojej ciała wady -korzysta z pomocy n-la podczas wykonywania ćwiczeń -proponuje co najmniej jedno ćwiczenie do korekcji swoje wady -wie jak obciążać stopy w miejscu i w ruchu - poprawnie obciąża i ustawia stopy podczas wykonywania ćwiczeń - potrafi skorygować swoja postawę w różnych pozycjach -wspólnie z kolegami próbuje dobrać wzmacniające siłę i wytrzymałość mięśni posturalnych -świadomie wydłuża kręgosłup podczas ćwiczeń w różnych pozycjach Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała Edukacja prozdrowotna. Prawidłowa postawa ciała.

13 Gimnastyka podstawowa Łączymy przewroty w przód i w tył w mały układ gimnastyczny Przygotowujemy się do stania na rękach z uniku podpartego Doskonalimy technikę wykonania poznanych elementów gimnastycznych. poznaje zasady bezpieczeństwa, uczestniczy w zabawach przygotowujących, wykonuje stanie na rękach z pomocą n-la, wzmacnia mm brzucha w ch Przypomina zasady bezpiecznej organizacji ćwiczeń, przypomina jak poprawnie wykonać poszcz. elem. gimnastyczne - proponuje i wykona przygotowujące do wysiłku fizycznego Uczestniczy w asekuracji współćwiczącego podczas wykonywania Samodzielnie wykonuje stanie na rękach z uniku podpartego Sam bezpiecznie organizuje miejsce do ćwiczeń, doskonali technikę poznanych elem. gimn. Uczeń sam ocenia i kontroluje dokładność, staranność i poprawność wykonania Prawidłowa postawa ciała Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Mini piłka nożna Mini piłka ręczna Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej Doskonalimy prowadzenie piłki prawą i lewą nogą ze zmianą kierunku Uczymy się prowadzenia piłki w dwójkach zakończonego rzutem na bramkę 3 - uczestniczy w grach i zabawach prowadzenie piłki Przypomina mechanikę sędziowania, wykonuje prowadzenie piłki w dwójkach i podaje do partnera, kozłowanie - sam wymyśla gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej Samodzielnie proponuje nowe z prowadzeniem piłki Samodzielnie prowadzi kształtujące z przyborem, wykonuje prowadzenie piłki podaniami zakończone dowolnym rzutem na bramkę Zasady zabaw i gier Współpraca z partnerem, samokontrola umiejętności.

14 Bawimy się z przyborem - uczestniczy w grach i zabawach oswajających - podejmuje próby samodzielnego sędziowania Wdrażanie do rekreacji ruchowej. Poszukiwanie sportu życia. Mini siatkówka Nauka zagrywki sposobem górnym z odległości 3m Doskonalenie wykonania zagrywki sposobem górnym Doskonalimy przyjmowanie pozycji siatkarskiej i poruszania się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach Uczymy się odbicia zagrywki sposobem górnym -uczestniczy w grach i zabawach - wykonuje zagrywkę z korekta - poprawnie przyjmuje postawę siatkarską i porusza się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach chwyt w koszyczek, wymaga korekty - samodzielnie proponuje nowe -dokuje samodzielnie korekty swoich działań - dokładnie i swobodnie przyjmuje postawę siatkarską, porusza się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach - prawidłowo wykona chwyt w koszyczek Nagradzanie wychowawcze słabszych fizycznie Zabawy ruchowe Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Doskonalimy odbicia piłki sposobem górnym wanie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w określony punkt Doskonalimy odbicia piłki sposobem dolnym Doskonalimy wykonanie zagrywki sposobem dolnym kilka odbić, wymaga korekty - poprawnie skieruje piłkę w określone miejsce, wymaga korekty n-la - poprawnie ułoży ręce, wymaga korekty zagrywkę przez siatkę - swobodnie wykona kilka pojedynczych odbić - poprawnie skieruje piłkę w określone miejsce - prawidłowo ułoży ręce do odbicia - swobodnie i dokładnie wykona zagrywkę przez siatkę Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron. Aktywizacja do rozwoju sprawności i poszerzania wiedzy. Motywacja do samodoskonalenia się.

15 Mini koszykówka Doskonalimy poznane elementy mps w grach i zabawach Uczymy się prowadzenia piłki w dwójkach Doskonalimy poruszanie się po boisku w obronie i w ataku. Uczymy się podań i chwytów oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu. Doskonalimy podania i chwyty oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu. Nauka podania z biegu po kozłowaniu. Doskonalimy kozłowanie piłki w formie współzawodnictwa. Doskonalimy rzut do kosza z biegu po kozłowaniu (dwutakt). Sprawdzamy poznane umiejętności (podania, chwyty, kozłowanie, rzuty) uczestniczy w grach i zabawach - aktywnie uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie porusza się po korekcie podania, potrzebna korekta podania w miejscu, po korekcie podanie, wymaga korekty kozłowanie w miejscu, w ruchu potrzebna korekta - naśladuje technikę rzutu do kosza - poprawnie wykonuje poznane umiejętności - samodzielnie proponuje nowe gry i zabawy - podejmuje próby samodzielnego sędziowania -swobodnie i dokładnie porusza się po boisku - dobrze wykona podania oburącz w miejscu - samodzielnie i dobrze wykona podania oburącz w miejscu Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji. Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Podkreślenie efektów współpracy w zespole. Higiena ciała, odzieży i obuwia Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play. - dobrze wykona podanie Samokontrola i samoocena techniki kozłowania. - swobodnie wykona kozłowanie w ruchu rzut do kosza - swobodnie i dokładnie wykonuje poznane umiejętności Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji. Dyscyplina podczas zajęć. Respektowanie decyzji sędziego.

16 Rekreacja ruchowa Organizujemy gry i zabawy wg własnych pomysłów. 3 - aktywnie uczestniczy w zajęciach - samodzielnie przeprowadza swoje wymyślone zabawy Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji. Unihoc Poznajemy gry i zabawy z wykorzystaniem przyborów do UNIHOCA. Prowadzimy piłkę w określonym kierunku. Podajemy i przyjmujemy piłkę w miejscu i w ruchu. Wykonujemy strzały na bramkę. Wykorzystujemy poznane elementy techniczne w grze. - aktywnie uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie prowadzi piłkę z korektami podania, potrzebna korekta strzał w kierunku bramki, wymagana drobna korekta -bierze udział w grze, zna podstawowe przepisy gry - pomaga w organizacji zajęć -swobodnie i dokładnie porusza się po boisku i prowadzi piłkę - dobrze wykona podania w miejscu i w ruchu - samodzielnie i dobrze wykona zadanie, zgodnie z przepisami gry -pomaga w organizacji zajęć, zna przepisy gry, pomaga w sędziowaniu Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o zdrowie swoje i kolegów, zna zasadę fair play Klasa: VI Budżet godzin

17 LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA KOR.KOMP. GIMNASTYKA PODST. MINI PIŁKA NOŻNA MINI PIŁKA RĘCZNA MINI SIATKÓWKA MINI KOSZYKÓWKA GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA MUZYKA- RYTMTANIEC Lekka atletyka Temat Doskonalimy ABC techniki biegowej. Doskonalimy start niski z biegiem na odcinku startowym. Doskonalimy rzut piłeczką palantową. Organizujemy szybkościowoskocznościowe zabawy lekkoatletyczne. Prowadzimy zabawy lekkoatletyczne. Pracujemy nad prawidłowa pracą RR i NN w biegach na różnych dystansach. Liczba godzin Podstawowe - współuczestniczy w rozwijaniu swojej sprawności - wykona prawidłowy start niski po korekcie przez rzuty po instrukcjach schemat ruchowy, współorganizuje zabawy -eksponuje swoje pomysły, doskonali swoją sprawność fizyczną -współuczestniczy w rozwijaniu swoje sprawności, wykonuje rozgrzewkę Wymagania Ponadpodstawowe -koryguje błędy swoje i kolegi -koordynuje pracę RR i NN podczas biegu - samodzielnie wykona start niski - swobodnie wykona rzuty - dokładnie odwzorowuje schemat ruchowy rzutu, wykazuje się zaangażowaniem -pamięta o bezpiecznej organizacji zabaw ruchowych -pomaga przy wykonywaniu ćwiczeń, koryguje błędy własne i kolegów Ścieżki edukacyjne Zapoznanie z zasadami współzawodnictwa sportowego, zasady fair play. Bezpieczeństwo podczas zabaw i gier ruchowych Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie ćwiczeń. Bezpieczeństwo podczas zabaw, rekreacja. Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

18 Mierzymy tętno spoczynkowe i powysiłkowe. Interpretujemy wyniki. - wykona marszobieg w dowolnym tempie, potrafi zmierzyć tętno z pomocą - wykona marszobieg w dobrym tempie, samodzielnie dokonuje pomiarów tętna Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny osobistej i bezpieczeństwa w czasie zajęć Wykonujemy test wytrzymałości Coopera. Sprawdzamy swoją sprawność fizyczną 3 - zaliczy test, wykona go w dobrym czasie - przypomina sposoby badania sprawności fizycznej -współuczestniczy w sprawdzaniu swojej zwinności, gibkości, siły mięśni brzucha i ramion - zaliczy test z dobrym wynikiem - będzie umiał dokonać samooceny swojej sprawności fizycznej, porówna swój wynik z innymi wynikami Zachowania sprzyjające i zgrażające zdrowiu Rozpoznanie własnych mocnych i słabych stron Gimnastyka korekcyjno- Wykonujemy kształtujące mięśnie ramion, nóg, tułowia. Dobieramy kształtujące prawidłowa postawę ciała -poznaje wskazania i przeciwwskazania dla swojej wady postawy -poznaje prawidłowe i wadliwe pozycje oraz czynności dnia codziennego - proponuje i wykona przygotowujące do wysiłku fizycznego -poznaje jakie czynności oraz pozycje dnia codziennego poprawić celem korekcji swojej wady Edukacja prozdrowotna - Prawidłowa postawa ciała Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała

19 kompensacyjna Nauka kontroli jakości ruchów i przyjmowanych pozycji przez współćwiczącego Rozwijamy odpowiedzialność za postawę swoją i kolegi -wykonuje z zestawu ćwiczeń domowych -wie jak odczytać opis ćwiczeń domowych -współdziała ze współćwiczącym, pomaga w wykonaniu ćwiczeń, poprawia pozycję wyjściową kolegi -korzysta z pomocy n-la podczas wykonywania ćwiczeń -proponuje co najmniej jedno ćwiczenie do korekcji swoje wady - pomaga bez poleceń, określa znaczenie ćwiczeń, samodzielnie dokonuje korekty swojej pozycji wyjściowej Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała Edukacja prozdrowotna Prawidłowa postawa ciała Gimnastyka podstawowa Łączymy przewroty w przód i w tył w małych układach gimnastycznych Doskonalimy stanie na rękach z uniku podpartego Uczymy się przerzutu bokiem -poznaje zasady bezpieczeństwa, uczestniczy w zabawach przygotowujących, wykonuje stanie na rękach z pomocą n-la, wzmacnia mm brzucha w ch -wykonuje przerzut bokiem z pozycji stojącej z asekuracja - proponuje i wykona przygotowujące do wysiłku fizycznego -uczestniczy w asekuracji współćwiczącego podczas wykonywania Samodzielnie wykonuje stanie na rękach z uniku podpartego -wykonuje samodzielnie przerzut bokiem w linii prostej, we właściwym tempie i z prawidłową synchronizacją NN i RR Prawidłowa postawa ciała Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń, samoasekuracja i asekuracja współćwiczącego.

20 Doskonalimy technikę wykonania poznanych elementów gimnastycznych Przypomina zasady bezpiecznej organizacji ćwiczeń, przypomina jak poprawnie wykonać poszcz. elem. gimnastyczne Sam bezpiecznie organizuje miejsce do ćwiczeń, doskonali technikę poznanych elem. Bezpieczeństwo podczas gimn. ćwiczeń. Uczeń sam ocenia i kontroluje dokładność, staranność i poprawność wykonania Mini piłka nożna Gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej. - uczestniczy w grach i zabawach - sam wymyśla gry i zabawy z wykorzystaniem piłki nożnej Zna zasady bezpieczeństwa podczas zabaw i gier. Mini piłka ręczna Gra szkolna w mpr.; doskonalenie wybranych elementów technicznych. Przypomina mechanikę sędziowania, wykonuje prowadzenie piłki w dwójkach i podaje do partnera, kozłowanie Samodzielnie prowadzi kształtujące z przyborem, wykonuje prowadzenie piłki podaniami zakończone dowolnym rzutem na bramkę Dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów; zna zasadę fair play. Bawimy się z przyborem - uczestniczy w grach i zabawach oswajających - podejmuje próby samodzielnego sędziowania Wdrażanie do rekreacji ruchowej. Poszukiwanie sportu życia. Nauka zagrywki sposobem górnym z linii koncowej -uczestniczy w grach i zabawach - samodzielnie proponuje nowe Nagradzanie wychowawcze słabszych fizycznie

21 Mini siatkówka Doskonalenie wykonania zagrywki sposobem górnym Doskonalimy przyjmowanie pozycji siatkarskiej i poruszania się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach Uczymy się odbicia zagrywki sposobem górnym - wykonuje zagrywkę z korekta - poprawnie przyjmuje postawę siatkarską i porusza się krokiem odstawno dostawnym w różnych kierunkach chwyt w koszyczek, wymaga korekty -dokuje samodzielnie Zabawy ruchowe korekty swoich działań - dokładnie i swobodnie przyjmuje postawę Uświadomienie roli siatkarską, porusza się techniki w nauczanych krokiem odstawno elementach gry. dostawnym w różnych kierunkach - prawidłowo wykona chwyt w koszyczek Bezpieczeństwo podczas ćwiczeń Doskonalimy odbicia piłki sposobem górnym Kierowanie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w określony punkt Doskonalimy odbicia piłki sposobem dolnym Doskonalimy wykonanie zagrywki sposobem dolnym Uczymy się współpracy w zespole trójkowym Doskonalimy poznane elementy mps w grach i zabawach. 3 3 kilka odbić, wymaga korekty - poprawnie skieruje piłkę w określone miejsce, wymaga korekty n-la - poprawnie ułoży ręce, wymaga korekty zagrywkę przez siatkę -w grupie trójkowej podejmuje próbę rozwiązania zaistniałej sytuacji w grze - uczestniczy w grach i zabawach - swobodnie wykona kilka pojedynczych odbić - poprawnie skieruje piłkę w określone miejsce - prawidłowo ułoży ręce do odbicia - swobodnie i dokładnie wykona zagrywkę przez siatkę -dokonuje właściwej oceny sytuacji i wybiera właściwe rozwiązania problemów zaistniałych w grze - samodzielnie proponuje nowe gry i zabawy Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play. Rozpoznawanie swoich mocnych i słabych stron. Aktywizacja do rozwoju sprawności i poszerzania wiedzy. Motywacja do samodoskonalenia się. Szacunek dla przeciwnika i kolegów z drużyny; wdrożenie do przestrzegania zasady fair play. Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji.

22 Doskonalimy prowadzenie piłki w dwójkach. Doskonalimy poruszanie się po boisku w obronie i w ataku. - aktywnie uczestniczy w grach i zabawach - poprawnie porusza się po korekcie - podejmuje próby samodzielnego sędziowania -swobodnie i dokładnie porusza się po boisku Uświadomienie roli techniki w nauczanych elementach gry. Podkreślenie efektów współpracy w zespole. Poprawiamy obronę indywidualną. Uczymy się podań i chwytów oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu. Doskonalimy podania i chwyty oburącz sprzed klatki piersiowej w miejscu. Doskonalimy podanie z biegu po kozłowaniu. Doskonalimy kozłowanie piłki w formie współzawodnictwa. Doskonalimy rzut do kosza z biegu po kozłowaniu gra szkolna. Sprawdzamy poznane umiejętności (podania, chwyty, kozłowanie, rzuty) przypomina sobie zgodne z przepisami krycie zawodnika z piłką i bez piłki podania, potrzebna korekta podania w miejscu, po korekcie podanie, wymaga korekty kozłowanie w miejscu, w ruchu potrzebna korekta - naśladuje technikę rzutu do kosza - poprawnie wykonuje poznane umiejętności -samodzielnie ocenia zgodność z przepisami swojej gry - dobrze wykona podania oburącz w miejscu - samodzielnie i dobrze wykona podania oburącz w miejscu - dobrze wykona podanie - swobodnie wykona kozłowanie w ruchu rzut do kosza - swobodnie i dokładnie wykonuje poznane umiejętności Przestrzega przepisów gry, respektuje decyzję sędziego; dba o bezpieczeństwo swoje i kolegów Higiena ciała, odzieży i obuwia Poszanowanie przeciwnika w grze, zasady fair play. Samokontrola i samoocena techniki kozłowania. Kształtowanie właściwych zachowań w rywalizacji. Dyscyplina podczas zajęć. Respektowanie decyzji sędziego.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom )

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) II etap - klasy IV-VI LEKKA ATLETYKA GIMNASTYKA MINIPIŁKA NOŻNA

Bardziej szczegółowo

WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (zgodny z nową podstawą programową Program Alicji Romanowskiej Wychowanie fizyczne bliższe wartościom ) Opracowanie: mgr Marcin W. Rosiński II etap - klasy IV-VI Poniższy

Bardziej szczegółowo

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz.

PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 2 godz. 1 godz. 2 godz. 1 godz. PLAN Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. L. A. Starty

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 3 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY V L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz.

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI. godzin. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. 2 godz. PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI L.p. 1. Treści programo we Lekka atletyka Temat lekcji Gry i zabawy lekkoatletyczne Liczba godzin Wymagania programowe Podstawowe ponadpodstawowe 2. 3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV- VI Osiągnięcia ucznia Klasa IV - zna zasady bezpiecznego ćwiczeniach na przyrządach oraz zasady bezpieczeństwa na lekcjach WF, - potrafi przyjmować

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas V Dział Lekkoatletyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Bieg sprawdzający na 60m Nauka przekazywania pałeczki sztafetowej Start niski

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla klas IV VI szkoły podstawowej nr 3 KLASA IV 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach. 2. Potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASA V LEKKOATLETYKA Wykona start niski po korekcie Bezbłędnie wykona start niski. Zna komendy do startu. Przebiegnie dystans w wolnym tempie, start niski

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej

Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej Szczegółowe wymagania edukacyjne z Wychowania Fizycznego dla klasy IV Szkoły Podstawowej LEKKOATLETYKA Lp Tematyka zajęć Wymagania programowe Wiadomości Podstawowe Ponadpodstawowe startu niskiego Uczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH

PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH PLAN WYNIKOWY DLA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SMOLICACH Dział Temat Wymagania programowe podstawowe BHP Diagnoza Lekkoatletyka 1.Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z kryteriami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP

WYMAGANIA PROGRAMOWE - KLASA IV SP PROGRAMOWE - KLASA IV SP MINI PIŁKA KOSZYKOWA oswajających z piłką uczeń poprawnie przyjmuje postawę koszykarską uczeń poprawnie porusza się po boisku, po korekcie uczeń poprawnie wykona podania w miejscu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania. Diagnoza sprawności ogólnej OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW KLAS IV VI Standardy wymagań i sposoby sprawdzania Diagnoza sprawności ogólnej Klasa IV Semestr I i II Diagnoza zdolności motorycznych i koordynacyjnych Test marszowo-biegowy

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV

WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Klasa IV Po realizacji programu klasy IV uczeń powinien umieć samodzielnie i poprawnie wykonać

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6

PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne ZS nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Klasa IV Stopień dopuszczający mogą otrzymać uczniowie, którzy: Przyjmują pozycje wyjściowe do ćwiczeń. Wykonują ćwiczenia kształtujące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne klasa 5 6 5 4 3 2 Dział programu: Gimnastyka podstawowa UCZEŃ Korzysta bezpiecznie ze sprzętu i przyborów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ Adam Krawczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PROGRAMU NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM DLA KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ AUTORSTWA ALICJI ROMANOWSKIEJ KLASA V Rok szkolny 2014/2015 Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY IV Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Potrafi z pomocą nauczyciela wykonać wybrane próby sprawnościowe. Potrafi w zabawach i grach wykorzystać swoją sprawność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I:

WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV SEMESTR I: WYCHOWANIE FIZYCZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASACH IV - VI, wynikające z podstawy programowej i przyjętego do realizacji programu nauczania:

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V

WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V WYCHOWANIE FIZYCZNE - KLASA V I. Przedmiot oceny Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków ucznia wynikający ze specyfiki zajęć. Ocena zawsze uwzględnia indywidualne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy

PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy PROFILAKTYKA WAD POSTAWY ATLETYKA TERENOWA LEKKOATLETYKA PROGRAM WŁASNY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy VI dziewczęta i chłopcy 1-2 wytrwale dąży do celu; potrafi obserwować

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności.

Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. ,33+3+, Wymagania programowe z wychowania fizycznego dla uczniów klas IV z zakresu umiejętności. Dział: Mini piłka nożna. 1. Żonglowanie piłką. 6 Uczeń odbije piłkę głową, udem, stopą przynajmniej 15 razy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA VI PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V

PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 KLASA V PLAN WYNIKOWY WYCHOWANIE FIZYCZNE KLASA IV, V, VI SZKOŁA PODSTAWOWA nr 279 W klasach IV-VI szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności fizycznej: 1) postawa ucznia; 2) aktywność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej im Orła Białego w Borawem O C E N A C E L U J Ą C A Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 1. Posiadł umiejętności znacznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016

PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 PROGRAM ZAJĘĆ REKREACYJNO - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZY ZESPOLE SZKOLNO - GIMNAZJALNYM W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2016 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI Główne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa II gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO zna zasady bezpieczeństwa i higieny na lekcji wf zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i wakacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI LEKKOATLETYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV VI Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum Diagnoza i samoocena rozwoju fizycznego oraz rozwijanie sprawności. Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Umiejętności Wiadomości Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Ocenę CELUJĄCĄ może otrzymać uczeń, który: BARDZO DOBRĄ DOBRĄ Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie w klasach IV-VI z wychowania fizycznego Przy ocenie śródrocznej i końcoworocznej przedmiotem kontroli i oceny są : 1-umiejętności, a) aktywny udział w zajęciach,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS

Plan wynikowy. Wychowanie fizyczne. Klasa I ZSZ. Numer programu: DKOS Plan wynikowy Wychowanie fizyczne Klasa I ZSZ Numer programu: DKOS-500-4 Opracowała: mgr Bernadetta Koczy Dział programowy Temat BHP na zajęciach wychowania fizycznego, zadania programowe w klasie pierwszej.

Bardziej szczegółowo

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości

Testy sprawności fizycznej. Poziom rozszerzony (ocena 5,6) Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Umiejętności Wiadomości Umiejętności Wiadomości STANDARDY WYMAGAŃ DLA KLASY I Testy sprawności fizycznej (ocena 2,3,4) (ocena 5,6) Z pomocą nauczyciela potrafi dokonać oceny własnego poziomu aktywności fizycznej. Potrafi wyszukać miejsce na ciele do

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013

PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO - - TURYSTYCZNYCH W ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU ROK 2013 nauczyciel prowadzący: mgr SŁAWOMIR CETNAROWSKI PLAN ZAJĘĆ REKREACYJNO

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6)

Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Kryteria oceny z wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA ( 6) Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada zakres umiejętności wykraczający poza program nauczania danej klasy. Aktywnie

Bardziej szczegółowo

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji

5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji 5.Szczegółowe treści programu i załoŝone osiągnięcia ucznia Nr lekcji DZIAŁ/TEMAT LEKCJI ZAŁOśONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA LEKKA ATLETYKA PODSTAWOWYM PONADPODSTAWOWYM 1. Poznajemy zasady BHP przed, w czasie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Wymagania programowe Podstawowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS IV-VI PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIE FIZYCZNE BLIŻSZE WARTOŚCIOM ALICJA ROMANOWASKA System oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z aktualnymi

Bardziej szczegółowo

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin

Planowane sprawdziany Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze - odpowiedź sprawdzająca na pytania z lekcji UWAGI. Liczba godzin Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka /16h/ Gimnastyka /12h/ Piłka siatkowa /12h/ Piłka koszykowa /8h/ Piłka nożna /11h/ Piłka ręczna /4h/ R-M-T /3h/ Gry i zabawy /73h/ EP /7h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE

WYMAGANIA PROGRAMOWE Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka / 16h/ Gimnastyka /18h/ Piłka siatkowa /11h/ Piłka koszykowa /11h/ Piłka nożna /4h/ R-M-T /4h/ Gry i zabawy /63h/ EP /10h/ Inne /3h/ Nr TEMAT 1 (PP) Omawianie przepisów

Bardziej szczegółowo

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne

podstawowy rozszerzony dopełniający Uczeń 4 Uczeń terenowych, - wykona kilka ćwiczeń relaksacyjnych. - wie co to jest zachowanie asertywne Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 POZIOM KONIECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu

PLAN WYNIKOWY. Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu PLAN WYNIKOWY PRZEDMIOT: PLACÓWKA: NAUCZYCIEL: Wychowanie fizyczne Zespół Szkół nr 5 w Pogórzu Jadwiga Dybczyńska CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej Szkoły Zawodowej PODTAW uczeń Literka.pl Plan wynikowy realizowany w I klasie Zasadniczej zkoły Zawodowej Data dodania: 2006-03-22 09:30:00 Plan wynikowy realizowany od września 2005 roku w pierwszych klasach Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa I -gimnazjum 1.DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENĘ. WYMAGANIA PODSTWOWE - uczeń bezpiecznie wykonuje ćwiczenia w siłowni i sali gimnastycznej, - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa III gimnazjum 1. DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO korzysta bezpiecznie z urządzeń i sprzętu na sali gimnastycznej zna zasady bezpieczeństwa podczas ferii

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 6. Strona 1 z 11

PLAN WYNIKOWY KLASA 6. Strona 1 z 11 PLAN WYNIKOWY KLASA 6 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: Wychowanie fizyczne Zespół Szkolno - Przedszkolny CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe

PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Wymagania Programowe PLAN WYNIKOWY z przedmiotu wychowanie fizyczne dla klas VI Lekk oatle tyka Doskonalenie startu niskiego i techniki biegu Biegi w szybkim tempie ze startu niskiego. Bieg sprawdzający na dystansie 60 m.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI CHŁOPCÓW ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy

Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy Wymagania z wychowania fizycznego dla klasy V dziewczęta i chłopcy Imię i nazwisko nauczyciela: Lidia Kańtoch Nr programu (SZZPN) poz. SZPSP/POZ.23/01/09/05PA,,Program własny nauczycieli wychowania fizycznego

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej postawę ciała

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej postawę ciała PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych.

Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie w czasie różnych zajęć sportowych i na różnych obiektach sportowych. Standardy wymagań dla klasy II gimnazjum: 1. Utrwalanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć. Hartowanie organizmu. Dbałość o własne zdrowie i innych. Uczeń potrafi zachować się bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla kl. IV Uczeń: 1. Zna zasady bezpiecznego ćwiczenia na przyrządach różnego typu. 2. Zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach. 3. Potrafi szanować

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV PLAN WYNIKOWY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV do Programu Urszuli Kierczak Zdrowie Sport Rekreacja przygotowany na 4 godz. zajęć w systemie klasowo lekcyjnym I: Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99).

PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM. Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). PLAN PRACY WF ROK SZKOLNY 2014/15 KLASY PIERWSZE GIMNAZJUM Program wychowania fizycznego Mirosławy Śmiglewskiej (nr DKW-4014-290/99). Lekcja organizacyjna. Przepisy BHP. Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku:

Klasa V. Piłka koszykowa. Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Klasa V Piłka koszykowa Kozłowanie ze zmianą ręki, tempa i kierunku: Poprawna technika wykonywania kozłowania prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku ruchu. Ocena bardzo dobra (5): Poprawna technika

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI

Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy VI Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy VI ( 114 godzin ) Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014. Lekkoatletyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2013\2014 Temat lekcji: Wymagania podstawowe Lekkoatletyka Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała

wykonujemy różne formy ćwiczeń w celu zwiększenia tętna poznajemy test sprawności motorycznej doskonalimy prawidłowa postawę ciała PROGRAM NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla III etapu edukacyjnego Program został opracowany na podstawie podstawy programowej kształcenia ogólnego z zakresu wychowania fizycznego dla gimnazjum na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze

Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV - VI Wychowanie fizyczne Cele kształcenia - wymagania ogólne Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE I GIMNAZJUM LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA bardzo dobry. Reprezentowanie szkoły na Potrafi wykorzystać warunki naturalne terenu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 Tabela nr 1 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca Uczeń wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III

Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III Ocenianie na lekcjach wychowania fizycznego w klasach I-III 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi. 2. Opisowa ocena śródroczna i roczna wynika bezpośrednio z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy I Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Tabela nr 2 Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dla klasy Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 POZOM KONECZNY ocena dopuszczająca wykona 75% zadań z poziomu podstawowego OCENA CELUJĄCA spełnia

Bardziej szczegółowo

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV WYCHOWANIE FIZYCZNE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Ocena Celująca Bardzo dobra Wymagania Uczeń: - bardzo dobrze zna przepisy i zasady bezpiecznego zachowania

Bardziej szczegółowo

5.Nauka i doskonalenie zagrywki sposobem górnym i dolnym (lewą i prawą ręką)

5.Nauka i doskonalenie zagrywki sposobem górnym i dolnym (lewą i prawą ręką) Scenariusz zajęć w ramach akcji pt: Otwarte sale gimnastyczne w trakcie ferii zimowych 2013 w dniach 27.01.2014 31.01.2014. Prowadzący mgr Krzysztof Woźniak Zajęcia prowadzone w 4 grupach klasy III i młodsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Gimnazjum w Więcławicach Starych 1. Nauczyciel ma obowiązek na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań dla klasy IV

Standardy wymagań dla klasy IV Standardy wymagań dla klasy IV 1. DBAM O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE I INNYCH Uczeń stara się stosować zasady bezpiecznego uczestnictwa w większości form aktywności ruchowej Potrafi wybrać bezpieczne miejsce

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY KLASA 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu

PLAN WYNIKOWY KLASA 5. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu PLAN WYNIKOWY KLASA 5 PRZEDMIOT: PLACÓWKA: Wychowanie fizyczne Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pogórzu CELE: - harmonijny rozwój fizyczny i intelektualny ucznia, - rozwijanie poczucia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV Poziom podstawowy. Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie Poziom rozszerzony. Przewidywane osiągnięcia ucznia w zakresie wychowania umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w klasie V Szkoły Podstawowej Nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego jest zgodny z: o Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I ZSZ NUMER PROGRAMU NAUCZANIA WF ZSP. Z 11/12 Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy V Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Wymagania programowe Ścieżki edukacyjne Liczba godzin Tematyka Podstawowe Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZICZNEGO W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ LEKKA ATLETYKA oraz ATLETYKA TERENOWA CELUJĄCY (6) BARDZO DOBRY (5) DOBRY (4) DOSTATECZNY (3) DOPUSZCZAJĄCY(2) NIEDOSTATECZNY(1)

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Warcinie. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy IV

Szkoła Podstawowa w Warcinie. Plan wynikowy. z wychowania fizycznego. dla klasy IV Szkoła Podstawowa w Warcinie Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy IV Autor: Joanna Rabenda Dyscyplina Liczba godzin Tematyka Podstawowe Wymagania programowe Ponadpodstawowe Ścieżki edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE I SYSTEM ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2014/2015 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT wychowanie fizycznego KLASA I Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZNIA WF ZSP. T 11/12 Wymagania edukacyjne Dział Organizacja i prowadzenie zajęć Konieczny - K Podstawowy - P Rozszerzający - R Dopełniający

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU KLASY V VI Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego w szczególności brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich

Program pracy animatora na boisku Orlik w Trąbkach Wielkich Trąbki Wielkie, dnia 01.06.2009r. Program pracy animatora na boisku "Orlik" w Trąbkach Wielkich I. Informacje o programie: 1. Nazwa programu: Projekt pilotażowy "Animator- Moje Boisko Orlik 2012" 2. Data

Bardziej szczegółowo

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła.

Przewrót w przód z naskoku. Przewrót w tył z różnych pozycji wyjściowych. Skok rozkroczny przez kozła. WYMAGANIA EDUKACYJNE I SPOSOBY ICH OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku szkolnym 2016/2017 KLASA I LEKKA ATLETYKA Bieg na dystansie 60 metrów. Bieg na dystansie 800 \1000 metrów. Skok w dal z miejsca.

Bardziej szczegółowo

Nr TEMAT WYMAGANIA PROGRAMOWE. Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze Planowane sprawdziany - odpowiedź sprawdzająca pytania z lekcji.

Nr TEMAT WYMAGANIA PROGRAMOWE. Ścieżki edukacyjne Działania wychowawcze Planowane sprawdziany - odpowiedź sprawdzająca pytania z lekcji. Dyscyplina Liczba godzin Lekkoatletyka /15h/ Gimnastyka / 14h/ Piłka siatkowa /12h/ Piłka koszykowa /10h/ Piłka nożna /3h/ Piłka ręczna /7h/ R-M-T /3h/ Gry i zabawy /72h/ EP /7h/ Inne /3h/ Nr TEMAT WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV

Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Normy wymagań wychowanie fizyczne Klasa IV Zadanie 1 Lekkoatletyka a) start wysoki i szybki bieg na dystansie 40 m, marszobieg, b) odbicie jednonóż do skoku w dal lub wzwyż, c) rzut na odległość małym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas VI wychowanie fizyczne Uczeń spełniający wymagania na daną ocenę musi także posiadać wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI

KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI KRYTERIA OCENY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KLASY IV-VI I. Ocenie z wychowania fizycznego podlega: 1. aktywność i zaangażowanie ucznia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 2. noszenie odpowiedniego stroju

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy kl. IIIg

Plan wynikowy kl. IIIg Plan wynikowy kl. IIIg Przedmiot Wychowanie Fizyczne Nauczyciel: Mirosław Frycz Lp. 1. Treści naucza nia z pp Dział ZASADY BHP Temat Lekcje organizacyjne: przedstawienie zasad bezpieczeństwa BHP, wymagania

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O

K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O K R Y T E R I A O C E N Y W Z A K R E S I E W Y C H O W A N I A F I Z Y C Z N E G O Program nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględnia następujące kryteria: opanowania aktualnego materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego. Klasa IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego dobiera obuwie i strój w zależności od miejsca i warunków atmosferycznych korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych omawia zasady zachowania się

Bardziej szczegółowo

W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA

W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA W F KLASA II A DZIAŁ WYMAGANIA Piłka ręczna Uczestniczy w zajęciach w stroju sportowym (2) Aktywnie uczestniczy w zajęciach (2) Uczestniczy w grze w stroju sportowym (2) W miarę poprawnie wykonuje podania

Bardziej szczegółowo

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT

-PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT -PLAN DYDAKTYCZNY WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY II DZIEWCZĄT PODSTAWA PROGRAMOWA: DKW-4014-283/99 Program Wychowania Fizycznego o profilu rekreacyjno zdrowotnym Wybierz sam red. Ewa Czerska Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego Klasa IV POSTAWY UMIEJĘTNOŚCI WIADOMOŚCI 1 2 3 - ma pozytywny stosunek do ćwiczeń ruchowych w czasie wolnym od zajęć, interesuje się aktywnością ruchową, -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne

Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Szczegółowe wymagania edukacyjne z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej klas IV wychowanie fizyczne Obszar 1. POSTAWA UCZNIA NA ZAJĘCIACH Skala ocen Ocenę celującą otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji

przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji Wymagania osiągnięć edukacyjnych na poszczególne oceny śródroczne i roczne z wychowania fizycznego dla uczniów klasy I, II, III gimnazjum dostosowane do programu wychowania fizycznego OCENA CELUJĄCA: Opanował

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA. Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy IV

ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA. Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy IV ROCZNY PLAN PRACY Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy IV Moduł I: DBAMY O NASZE BEZPIECZEŃSTWO CZYLI ZACHOWUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE W SZKOLE, W DOMU,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM RAJCZA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r dotyczącym zmiany sposobu oceniania na zajęciach wychowania fizycznego, przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego należy

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZASADY OCENIANIA PUNKTOWEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KRYTERIA 1. Przygotowanie do zajęć. 2. Udział w zajęciach fakultatywnych. 3. Sprawność i umiejętności. Ad. 1. Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - opracowany na podstawie autorskiego programu nauczania wychowania fizycznego w klasie 5-6 szkoły podstawowej autorstwa Alicji Romanowskiej Nr dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo