Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podlaski System Informacyjny e-zdrowie"

Transkrypt

1 Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, r. 1

2 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na wszystkich świadczeniobiorców woj. podlaskiego, umożliwiającego płynną wymianę danych medycznych i informacji między istniejącymi już systemami, także centralnymi. Realizacja projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Wartość budżetu: ,08 PLN Finansowanie: 85% - środki EFRR 15% - wkład własny partnerów Czas trwania projektu:

3 Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Partnerzy (36): 26 podmiotów leczniczych, w tym: 13 podmiotów, dla których organem tworzącym jest Województwo Podlaskie, 11 podmiotów, dla których organem tworzącym są powiaty, 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. 10 powiatów 3

4 Cele projektu upowszechnienie stosowania technik informatycznych oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej podmiotów leczniczych poprawa jakości i dostępności do publicznej służby zdrowia dla ludności województwa podlaskiego poprzez przeprowadzenie procesu informatyzacji podmiotów leczniczych oraz stworzenie usług elektronicznych spełnienie standardów bezpieczeństwa zdrowotnego kraju oraz UE dostarczenie jasnych i uporządkowanych informacji o usługach zdrowotnych upowszechnienie i ustanowienie standardów wymiany danych pomiędzy systemami opieki zdrowotnej poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów unowocześnienie systemu informacji medycznej w celu analizy zapotrzebowania na realizowane świadczenia zdrowotne Przykładowe wskaźniki determinujące realizację Projektu Nazwa wskaźnika Liczba osób korzystających z usług on-line Liczba e-rejestracji on-line Liczba logowań do Portalu Pacjenta 25 tys. 50 tys. 75 tys. 100 tys. 2,5 tys. 5 tys. 7,5 tys. 10 tys. 2,46 tys. 4,92 tys. 7,38 tys. 9,84 tys. 4

5 Projekt obejmuje zakup i wdrożenie systemów W podmiotach leczniczych: Enterprise Resource Planning (ERP) Hospital Information System (HIS) Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) W ramach rozwiązań dla całego województwa : Portal Pacjenta zapewniający: dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjenta i lekarza dostęp do informacji o podmiotach leczniczych możliwość e-rejestracji Portal Menedżerski zapewniający: dostęp do informacji zarządczych dostęp do raportów i analiz Projekt zakłada dostarczenie odpowiedniej infrastruktury, w tym sprzętu serwerowego i komputerowego, umożliwiającej realizację celów Projektu. 5

6 System PSIeZ Architektura projektu warstwa aplikacji Warstwa Centralna NFZ, CSIOZ, MSW, etc. Warstwa Centralna zapewnia: zgodność z wymaganiami prawnymi możliwość interakcji z platformami centralnymi np. P1 i P2 Podlaski System Informacyjny e-zdrowie (PSIeZ): Warstwa Regionalna UMWP Warstwa Regionalna dla pacjentów, lekarzy i organów tworzących, zapewni gromadzenie wybranych, zagregowanych danych ekonomiczno-finansowych i medycznych oraz wspiera działalność administracyjną Warstwa Lokalna Podmiot Leczniczy Warstwa Lokalna w każdym podmiocie leczniczym wspiera bieżącą pracę 6

7 Architektura projektu warstwa centralna Warstwa Centralna NFZ, CSIOZ, MSW, itp. Warstwa Regionalna UMWP Warstwa Lokalna Podmiot Leczniczy NFZ MSW / CSIOZ Warstwa Centralna RPWDL / CSIOZ NIL / CSIOZ System PSIeZ przygotowany jest do współpracy z następującymi instytucjami: Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie elektronicznej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie integracji z platformą P1 i P2 oraz Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Ministerstwem Spraw Wewnętrznych w zakresie elektronicznych dokumentów tożsamości Naczelną Izbą Lekarską 7

8 Architektura projektu warstwa regionalna Warstwa Centralna NFZ, CSIOZ, MSW, itp. Warstwa Regionalna UMWP Warstwa Lokalna Podmiot Leczniczy Otoczenie Partner Pacjent Strefa zdemilitaryzowana Portal Menedżerski e-usługi Medyczne (rejestracja) Raporty Portal Pacjenta Prezentacja Dokumentacji Medycznej Pacjenta Przepływ informacji związany z obsługą rejestracji medycznych LEGENDA Regionalne Repozytorium Dokumentacji Medycznej Przepływ informacji związany z administracją UMWP Business Intelligence (BI) / Hurtownia Danych Regionalna warstwa integracyjna Przepływ informacji związany z dokumentacją medyczną Planowane wdrożenia dla całego województwa: Portal Pacjenta zapewniający: dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjenta i lekarza dostęp do informacji o podmiotach leczniczych możliwość e-rejestracji Portal Menedżerski zapewniający: dostęp do informacji zarządczych dostęp do raportów i analiz Warstwa Regionalna w UMWP zapewni: możliwość e-rejestracji na wizyty i dostęp do grafików lekarzy dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjenta i lekarza dostęp do zagregowanych aktualizowanych na bieżąco informacji na temat funkcjonowania podmiotów leczniczych bezpieczeństwo w zakresie dostępu do danych medycznych 8

9 Warstwa Centralna NFZ, CSIOZ, MSW, itp. Architektura projektu warstwa lokalna Warstwa Regionalna UMWP Warstwa Lokalna Podmiot Leczniczy Hospital Infromation System (HIS) Przepływ informacji związany z obsługą rejestracji medycznych Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) Podmiot leczniczy Lokalna warstwa integracyjna Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) LEGENDA Przepływ informacji związany z administracją Planowane wdrożenia w podmiotach leczniczych: Hospital Information System (HIS), Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM), Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD), Enterprise Resource Planning (ERP), Lokalne Hurtownie Danych (BI). Lokalna hurtownia danych / BI Enterprise Resource Planning (ERP) Przepływ informacji związany z dokumentacją medyczną Każdy z podmiotów leczniczych będzie miał zapewnione następujące funkcjonalności: wsparcie w zakresie zarządzania częścią szpitalną, np. ruch chorych, apteki, rozliczenia z NFZ zarządzanie częścią biznesową np. w zakresie kadr i płac, finansów, zapasów, materiałów rozwiązania wspierające obieg dokumentów w podmiocie pełna informatyzacja archiwizowania dokumentacji medycznej dostęp do szczegółowych informacji zarządczych 9

10 Warstwa Centralna NFZ, CSIOZ, MSW, itp. Warstwa Regionalna UMWP Architektura projektu podsumowanie Warstwa Lokalna Podmiot Leczniczy Otoczenie Warstwa Centralna Partner Pacjent Strefa zdemilitaryzowana Hospital Infromation System (HIS) Portal Menedżerski e-usługi Medyczne (rejestracja) Raporty Portal Pacjenta Prezentacja Dokumentacji Medycznej Pacjenta Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) Podmiot leczniczy Lokalna warstwa integracyjna Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) Regionalne Repozytorium Dokumentacji Medycznej UMWP Business Intelligence (BI) / Hurtownia Danych Regionalna warstwa integracyjna Lokalna hurtownia danych / BI Enterprise Resource Planning (ERP) przy budowie warstwy aplikacji uwzględniono wymagania prawne dotyczące dokumentacji medycznej oraz wymagania bezpieczeństwa w zakresie backupu i dostępu do danych wrażliwych płynny przepływ informacji pomiędzy warstwami umożliwi realizację wszystkich wymagań funkcjonalnych dla podmiotów leczniczych i organów tworzących LEGENDA Przepływ informacji związany z obsługą rejestracji medycznych Przepływ informacji związany z administracją Przepływ informacji związany z dokumentacją medyczną 10

11 Biuro Projektu IK Struktura organizacyjna projektu Porozumienie Partnerskie Lider Porozumienia Partnerskiego Zespół Projektowy Partner Sp z o.o. Partnerzy JST Partnerzy PL Inżynier Kontraktu Kierownik Projektu Specjalista ds. organizacji zakładów opieki zdrowotnej Specjalista ds. systemów informatycznych w ochronie zdrowia Specjalista ds. budowy systemów informatycznych Zespół ds. koordynacji Kierownik Przedstawiciela Lidera Przedstawiciel Partnera 1 Przedstawiciel Partnera 2 Przedstawiciel Partnera N Specjalista ds. sprzętu informatycznego Specjalista ds. Zamówień Publicznych Specjalista ds. rozliczania projektów EU Radca Prawny 11

12 Główne korzyści Pacjenci bardziej efektywna komunikacja pacjentów z podmiotami leczniczymi krótszy czas obsługi procedur rejestracji do lekarzy specjalistów zdalny dostęp do własnej elektronicznej dokumentacji medycznej aktualna informacja o zbliżających się terminach badań i akcjach profilaktycznych Lekarze zdalny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta możliwość przeprowadzenia sprawniejszej diagnozy w oparciu o dane zawarte w udostępnionej elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta Podmioty lecznicze i ich organy tworzące usprawniony proces leczenia poprzez wprowadzenie systemu zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną dostęp do narzędzi analitycznych i raportów zarządczych stały monitoring finansowy optymalizacja kosztów bezpieczny system archiwizacji dokumentacji medycznej 12

13 Przeprowadzenie postępowań przetargowych, wdrożenie oraz integracja Przygotowanie Harmonogram projektu (wrzesień 2013r.) Dzisiaj Zadanie zakończone Zadanie realizowane lub planowane Wydłużenia realizacji zadania na podstawie dokumentacji przetargowej Organizacja Projektu Aktualizacja dokumentacji Projektowej Budowa serwerowni i okablowania strukturalnego Budowa sieci WAN Zakup PC i urządzeń peryferyjnych 2 Dostarczenie i wdrożenie regionalnego systemu e-zdrowie Rozbudowa oprogramowania do jednego standardu Dostawa i wdrożenie LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej Audyt Projektu Promocja Projektu 13

14 Postępowanie na Dostawę stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych w podmiotach leczniczych i UMWP Łączna kwota: ,20 zł: 824 stacje robocze z oprogramowaniem 824 monitory 44 notebooki wraz z oprogramowaniem 329 czytników kodów paskowych 138 drukarek kodów paskowych 25 skanerów dokumentów Przedmiot zamówienia dostarczono 14

15 Podpisane umowy budowa serwerowni oraz okablowania strukturalnego w podmiotach leczniczych - dostosowanie do jednego standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na serwerownie w podmiotach leczniczych ,00 zł termin zakończenia: marzec 2014r. budowa sieci WAN w podmiotach leczniczych i UMWP - dostawa, budowa i uruchomienie sieci WAN o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wraz z dostawą urządzeń i 5-letnią gwarancją ,00 zł termin zakończenia: luty 2014r. 15

16 Postępowania rozstrzygnięte 1. dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie - dostawa i wdrożenie systemów: Platforma Regionalna w UMWP, w tym m.in.: Regionalne Repozytorium Dokumentacji Medycznej Regionalny System typu Business Intelligence (BI) z Hurtownią Danych Portal Pacjenta Portal Menedżerski systemy rejestrów systemów lokalnych typu ERP, typu BI z Hurtownią Danych, typu HIS, typu EOD, typu EDM i Lokalnej warstwy integracyjnejoraz udzielenie gwarancji jakości i licencji na korzystanie z tych systemów. 16

17 Postępowania rozstrzygnięte CD. 2. dostawa i wdrożenie urządzeń sieci LAN, serwerów i urządzeń pamięci masowej w podmiotach leczniczych i UMWP dostarczenie sprzętu sieciowego i serwerowego oraz urządzeń pamięci masowej i wdrożenie wszystkich elementów jako jeden system, w tym: Serwery serwery systemów zwirtualizowanych serwery systemów baz danych Szafy RACK Macierze Bliblioteki taśmowe Urządzenia sieci LAN switche serwerowe, warstwy core i warstwy dostępowej routery dostępowe firewall e akceleratory sieci WAN konsole zarządzające systemy zarządzania i monitoringu sieci LAN/WAN 17

18 Ogłoszone postępowanie: dot. rozbudowy oprogramowania posiadanego przez podmioty lecznicze, do jednego standardu zintegrowanego systemu, wynikającego z projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie wraz z integracją z systemem regionalnym Województwa Podlaskiego, dla 9 podmiotów leczniczych, w tym: rozbudowa funkcjonujących w podmiotach leczniczych systemów typu ERP i HIS wraz z ich integracją z Systemem e-zdrowie integracja na poziomie lokalnym w ramach podmiotu leczniczego oraz na poziomie regionalnym, w ramach Platformy Regionalnej 18

19 Pełne uruchomienie systemu regionalnego i jego poszczególnych funkcji planowane jest na przełom roku 2014/

20 Wyzwania projektu Zakres projektu unikalne podejście Liczba podmiotów zaangażowanych w realizację projektu Ramy czasowe projektu ograniczane procedurami Prawa Zamówień Publicznych Zmiany organizacyjno-prawne 20

21 Kontakt w sprawie projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler koordynator projektu Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku tel

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Lubelska Biblioteka Wirtualna platforma zintegrowanych zasobów cyfrowych Lubelszczyzny

Lubelska Biblioteka Wirtualna platforma zintegrowanych zasobów cyfrowych Lubelszczyzny Lubelska Biblioteka Wirtualna platforma zintegrowanych zasobów cyfrowych Lubelszczyzny Piotr Kostko, Krystyna Mojejko-Kotlińska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie Agenda

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne Załącznik nr 2 Szczegółowe harmonogramy realizacji inicjatyw strategicznych * Program 1. Wdrożenie Programu e-cło ** Departamenty PC, AE, CA, DI, FR Termin 2013 Priorytet 1 1. Wdrożenie systemów wspierających

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 29 października 2014 r. Warszawa październik

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1

Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Załącznik nr 1 do Informacji Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. Harmonogram naborów na projekty w trybie konkursowym na 2015 rok 1 Podlega obowiązkowi publikacji w rozumieniu ustawy o zasadach realizacji

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo