System Zarządzania Forte 2014.b

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Forte 2014.b"

Transkrypt

1 System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu Grupowe odłączanie niepoprawnych firm Wyłączenie automatycznego zapisu historii dla tabel systemu Forte Globalne usuwanie danych historycznych z tabel systemu Forte Finanse i Księgowość Nowy formularz e-deklaracji CIT-8 Wyszukiwanie elementu po nazwie w oknie słowników wywoływanym z planu kont Zmiana kwot podczas przypisywania VAT do okresu Wyliczanie kwot w rejestrze dokumentu specjalnego Zmiana salda początkowego raportu kasowego Przypisanie do rejestru VAT Automatyczna synchronizacja kontrahentów Wydruk Dziennika Księgowań dla zapisów pozabilansowych Zamiana rekordów walutowych na złotówkowe podczas wprowadzania rozrachunków w walucie na konta nie walutowe Sumowanie analityk w raporcie Obroty dla maski kont Wyszukiwanie dokumentów po kontrahencie Import wyciągów bankowych z modułu Forte Repozytorium Dokumentów Raport Potwierdzenia sald Przesunięte wartości na wydrukach RZIS Nadawanie numerów ewidencyjnych na przełomie lat

2 Usuwanie niewykorzystywanych elementów słownika Forte Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Plany RMK na kontach analitycznych Forte Handel Współpraca z drukarką INNOVA DF-1 FV Forte Kadry i Płace Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 Współpraca z nową wersją programu Płatnik Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe Święto w dzień wolny od pracy Naliczenie wynagrodzenia za pracę w nocy Urlop zaległy po powrocie z urlopu wychowawczego Dane urzędów skarbowych Kwestionariusz osobowy Wartości danych kadrowych na rok 2014 Dane kadrowe naprawione błędy Zestawy elementów Zestawienie łączne składek ZUS Forte Środki Trwałe Zmiana w odliczeniu podatku VAT od pojazdów samochodowych Zmiana ograniczeń odliczenia podatku VAT w trakcie użytkowania środka trwałego 2014.a Forte Finanse i Księgowość Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego

3 Dokument specjalny Forte Handel Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Fiskalizacja - obsługa rabatów (urządzenia) Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej - Parametry druku i zestawień Rozbudowa faktury zakupu o dwa rejestry VAT (złom, stal i odpady) Ewidencja kosztów z tytułu nieuregulowanych zobowiązań w KPiR Forte Kadry i Płace Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-2, PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Dane urzędów skarbowych Urlop wychowawczy Aktualizacja kodów świadczenia / przerwy RSA Wzory wniosków o urlop związany z rodzicielstwem Urlop w związku z przysposobieniem dziecka Wartości danych kadrowych na rok 2013/2014 Usprawnienia w obszarze interfejsu aplikacji Obsługa podwyższonych wartości DPI Raporty edycja wartości na deklaracjach PIT 2014 Suplement 1 Forte Business Intelligence Nowy Kokpit Menedżera Kokpit Wskaźniki

4 2014 Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Forte BI w module Forte Finanse i Księgowość Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Definiowanie Wymiarów w menu Ustawienia Nadawanie wymiarów analitycznych kontom księgowym Zakładka Wymiary w kartotece kontrahentów stałych Zbiorcza zmiana wymiarów analitycznych w kartotece kontrahentów stałych Forte BI w module Forte Handel Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Ustawienia wspólne Wymiary analityczne wykorzystywane przez Forte Ustawienia Wymiarowanie MPK Ustawienia powiązanie Działu firmy z MPK Rentowność Przycisk Zestawienia BI w kartotekach: Sprzedaż, Zakup, Towary i Kontrahenci Forte BI w module Forte Administracja Business Intelligence instalacja i zarządzanie Forte Business Intelligence nowa pozycja na liście modułów systemu Prawa efektywne Dostęp do zestawień BI Pozostałe zmiany w modułach: Forte Administracja Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów kontrahentów

5 Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów towarów Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów (MPK) Prawa efektywne Modyfikacja Planu kont Forte Finanse i Księgowość Nowy formularz podatkowy VAT UE i VAT-UEK Forte Handel Kartoteka dokumentów sprzedaży Zestawienie Sprzedaż za okres Okno Towar przycisk Zestawienia Sprzedaż towaru za okres Okno Kontrahent przycisk Zestawienia Sprzedaż kontrahentowi za okres Okno dokumentu Faktura sprzedaży Rentowność (menu kontekstowe) Raport naliczający koszty sprzedaży kartoteka Sprzedaż Parametry pracy Parametry druku i zestawień Sposób prezentacji kosztu Ustawienia Współpraca z FK Schemat księgowania Zapisy księgowe Pole koszt w oknie Właściwości pozycji Numer NIP Chorwacji i nowy NIP Irlandii Kadry i Płace Kalendarz firmy na rok 2014 Stawka godzinowa urlop z zamkniętego okresu Forte Repozytorium Dokumentów Dokumenty obce kolumna Data odebrania

6 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu Stan firm dołączonych do listy firm systemu jest dodatkowo, poza opisem słownym, sygnalizowany w sposób graficzny. W pierwszej kolumnie, przed nazwą firmy widoczna jest ikona, która poprzez swoją barwę określa stan dostępności bazy: Czerwony - baza niedostępna, Pomarańczowy - stan nieznany, Zielony - stan poprawny. Informacje te są dostępne automatycznie po otwarciu okna listy firm. Przycisk Odśwież listę uruchamia na żądanie proces weryfikacji stanu widocznych na liście baz. Grupowe odłączanie niepoprawnych firm Firmy posiadające niepoprawny status można grupowo usunąć z listy firm. Służy do tego opcja: Odłącz firmę. Spośród wybranych firm zostaną usunięte tylko firmy z niepoprawnym statusem. Zostanie wyświetlone zapytanie z prośbą o potwierdzenie czynności usuwania firm. Po wybraniu przycisku TAK firmy zostaną usunięte z listy.

7 Wyłączenie automatycznego zapisu historii dla tabel systemu Forte Począwszy od wersji 2014 systemu Forte został domyślnie wyłączony automatyczny zapis historii zmian dla tabel. W bazach Forte mogą znajdować się duże ilości zbędnych danych, dlatego warto rozpatrzyć ich usunięcie. Automatyczny zapis historii zmian został domyślnie wyłączony za wyjątkiem tabel: SSCommon.STNotifications oraz SSCommon.STPersons. Ze względów biznesowych, historia dla tych tabel musi być zapisywana (wyłączenie zapisu dla nich jest zablokowane). W oknie Historia danych włącza się zapis historii danych dla wybranych tabel systemu. Włączenie w oknie Historia danych zapisu dla wybranej tabeli skutkuje rejestrowaniem historii do analogicznej tabeli z końcówką rep. Dla przykładu, zaznaczony zapis historii dla STCompany powoduje, że na serwerze MS SQL, w odpowiedniku STCompanyRep rejestrowana jest historia zmian. Globalne usuwanie danych historycznych z tabel systemu Kolejną zmianą związaną z historią dla tabel baz systemu Forte jest możliwość globalnego usuwania zapisanych danych w tabelach historycznych. Podczas pierwszego logowania do firmy po konwersji oraz po zalogowaniu się do firmy możliwe jest usunięcie tych danych. W oknie Historia danych pojawia się nowa opcja Usuń dane historyczne po wybraniu, której wyświetlone jest okno z prośbą o potwierdzenie wykonania czynności usuwania danych. Dopiero zaznaczenie opcji Wykonano kopię bezpieczeństwa bazy danych aktywuje przycisk TAK i możliwe jest uruchomienie procesu kasowania niepotrzebnych zapisów. W oknie Historia danych poprzez użycie przycisków Wszystko, Nic i Odwróć można grupowo zarządzać zapisem historii dla tabel bazy Forte. Wprowadzone zaznaczenia można edytować, a także anulować nanoszone zmiany. Ustawienia początkowe przywracane są po użyciu przycisku Ustawienia domyślne.

8 Forte Finanse i Księgowość Nowy formularz e-deklaracji CIT-8 Zmieniono schemat e-deklaracji CIT-8 (21) zgodnie ze zmianą opublikowaną pod numerem wzoru 2014/02/1446. Wyszukiwanie elementu po nazwie w oknie słowników wywoływanym z planu kont Jeżeli Użytkownik ewidencjonuje operację gospodarczą i wykorzystuje konto posiadające, jako podanalitykę podpięty słownik, może wprowadzić numer ostatniego poziomu analityki ręcznie. Użytkownicy posiadający słowniki z rozbudowanymi listami elementów, mogą skorzystać z szybkiego przeszukiwania tych list w oknie Elementy słownika. W tym celu, na formatce wprowadzania dokumentu księgowego należy wybrać konto z planu kont poprzez rozwinięcie listy kont. Dwuklik na wybranym koncie z podpiętą kartoteką Słowniki otworzy okno Elementy słownika. W górnej części okna znajduje się okienko szybkiego wyszukiwania elementu po skrócie, nazwie, atrybucie tekstowym lub wartości atrybutu. Po przeszukaniu listy, wybór należy zatwierdzić przyciskiem Użyj. Operacja ta przeniesie Użytkownika na formatkę wprowadzania dokumentu a konto będzie posiadało podpiętą analitykę. Zmiana kwot podczas przypisywania VAT do okresu Poprawiono sposób wyliczania kwoty VAT wprowadzanej do rejestru VAT podczas przypisywania dokumentu do okresu w menu Funkcje / Przypisanie VAT do okresu. Wyliczanie kwot w rejestrze dokumentu specjalnego Poprawiono sposób wyliczania kwot w rejestrze dokumentu specjalnego. Zmiana salda początkowego raportu kasowego Ujednolicono sposób wyliczania salda początkowego raportu kasowego otwieranego z listy dokumentów oraz z raportu Zapisy na koncie. Polecenie otwarcia raportu kasowego w obydwu lokalizacjach wywołuje komunikat informujący o różnicy sald końcowego i początkowego.

9 Przypisanie do rejestru VAT Poprawiono przypisanie do rejestru VAT pozycji na dokumencie Rachunek sprzedaży po zaimportowaniu go z programu Symfonia Handel w wersji Automatyczna synchronizacja kontrahentów Poprawiono automatyczną synchronizację kontrahentów pomiędzy modułami Forte Finanse i Księgowość a Forte Handel. Została przyspieszona operacja synchronizacji kontrahentów w taki sposób, że nie wymaga serwisu replikacji. Wydruk Dziennika Księgowań dla zapisów pozabilansowych Poprawiono sposób numerowania w danym miesiącu zapisów pozabilansowych w wydruku Dziennika Księgowań. Zamiana rekordów walutowych na złotówkowe podczas wprowadzania rozrachunków w walucie na konta nie walutowe Poprawiono zamianę rekordów walutowych na złotówkowe podczas wprowadzania rozrachunków w walucie na konta nie walutowe. Dla kolejnych rekordów przy wprowadzaniu rozrachunków w Bilansie otwarcia i Obrotach rozpoczęcia dodano wyświetlanie komunikatu Konto: nie jest walutowe. Wprowadzone waluty w transakcjach nierozliczonych zostaną zignorowane. Sumowanie analityk w raporcie Obroty dla maski kont Poprawiono sposób sumowania zapisów na podanalitykach oraz w obrębie danych poziomów analityk w raporcie Obroty dla maski kont. Wyszukiwanie dokumentów po kontrahencie Poprawiono proces wyszukiwania dokumentów w oknie Wyszukiwanie po kontrahencie na liście dokumentów w buforze i księgach. Import wyciągów bankowych z modułu Forte Repozytorium Dokumentów Poprawiono proces uzgadniania kartoteki kontrahentów podczas importu wyciągów bankowych z modułu Forte Repozytorium Dokumentów do modułu Finanse i Księgowość. Raport Potwierdzenia sald Poprawiono wykonywanie raportu Potwierdzenia sald. Przesunięte wartości na wydrukach RZIS Poprawiono zapisy w raporcie Rachunek zysków i strat, wywoływanym z menu Zestawienia w przypadku, gdy raport był generowany z włączoną opcją Konta i wyłączoną opcją Nie pokazuj kolumny Różnica z początkiem roku. Nadawanie numerów ewidencyjnych na przełomie lat Poprawiono nadawanie numerów ewidencyjnych z wybranym szablonem numeracji miesięcznej, dla dokumentów wprowadzanych z datą wprowadzenia w następnym roku. Usuwanie niewykorzystywanych elementów słownika Poprawiono możliwość usuwania elementów słownika, podczas gdy elementy te nie są wykorzystywane na dokumentach.

10 Forte Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów Plany RMK na kontach analitycznych Poprawiono sposób wykazywania planów RMK na kontach analitycznych, których struktura w planie kont została zmieniona w kolejnym roku. Forte Handel Współpraca z drukarką INNOVA DF-1 FV Program zapewnia obecnie współpracę z drukarką fiskalną INNOVA DF-1 FV, dzięki czemu można umieszczać NIP nabywcy na paragonach fiskalnych (jeśli numer NIP zostanie podany w dokumencie). Aby przygotować program do współpracy w tym zakresie, należy przeprowadzić modyfikację ustawień drukarki fiskalnej. W oknie Ustawień programu należy wybrać na drzewku pozycję Drukarka fiskalna, a następnie przyciskiem Ustawienia drukarki otworzyć okno ustawień. Na zakładce Ogólne z rozwijanej listy Obsługuj jak należy wybrać odpowiedni typ drukarki (INNOVA DF- 1 FV). Następnie w panelu Ustawienia zaznaczyć pole wyboru Drukuj NIP nabywcy i zapisać ustawienia przyciskiem OK. Na paragonie fiskalnym w dodatkowej linii na dole paragonu pojawi się NIP nabywcy. Forte Kadry i Płace Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 dostosowano do zmian związanych z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1380).

11 Współpraca z nową wersją programu Płatnik Zaktualizowano obsługę eksportu deklaracji do formatu KEDU zgodnego z nową wersją programu Płatnik ( , A oraz B). Pliki XML w formacie KEDU mogą być też importowane przez aplikację epłatnik. Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe Program dostosowano do obowiązującej od 1 września 2013 roku zmiany w obliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 983) oraz do obowiązujących od 1 października 2013 roku zmian przepisów dotyczących urlopu wychowawczego w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku zmieniającej kodeks pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 1028). Zgodnie z art. 1 punkt 8 od 1 stycznia 2014 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, nie będzie mogła przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Do zestawu Parametry ZUS (ustawowe) dodano nowy element kadrowy maksymalna podstawa wymiaru skł. na dobrowolne ub. chorobowe z ustawioną od wartością 9365,00 zł. Święto w dzień wolny od pracy Wprowadzono zmiany dotyczące normatywnego czasu pracy i wymiaru czasu pracy w miesiącu, w którym święto przypada w dniu wolnym od pracy. Zgodnie z art kodeksu pracy obowiązujący normatywny wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym obliczany jest: mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Rozliczenie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dodatkowy dzień wolny od pracy realizowane jest przez inicjalizację dnia wzorcem czasu Zamiana za święto. Rozliczenie można wykonać również poprzez inicjalizację kalendarza harmonogramem czasu pracy zgodnym z normatywnym czasem pracy. Dla poprawnych wyliczeń w miesiącach, w których pracownik jest zatrudniany lub zwalniany w środku miesiąca, inicjalizacja dnia wzorcem Zamiana za święto powinna pochodzić z kalendarza firmy lub wzorca. Dodano systemowe zdarzenie Odbiór za święto zawierające komunikat pomagający pilnować świąt, za które należy zwrot dnia wolnego. Zdarzenia wstawiono domyślnie w kalendarzu firmy w święta przypadające w soboty ( , ). Treść komunikatów widoczna jest w oknie Dziennik zdarzeń na zakładce Komunikaty. Parametr Czy inicjalizowane dni wolne za święto w sobotę? przeniesiono do archiwum Nieużywane. Jego wykorzystanie ograniczono do wyliczeń normatywnego czasu pracy w okresie od do Na wydruku raportu Karta czasu pracy zmieniono nazwę kolumny Normatywny czas pracy w godzinach na Wymiar czasu pracy w godzinach. Na wydruku raportu Karta ewidencji czasu pracy zmieniono nazwy kolumn: Normatywny czas pracy w godzinach na Wymiar czasu pracy w godzinach, Oznaczenie dni na Dni. Na wydruku raportu Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze zmieniono nazwy kolumn: Wymiar czasu pracy na Wymiar zatrudnienia, Godziny planowane na Wymiar czasu pracy w godzinach. Zmieniono formuły: K: Normatywny czas pracy w miesiącu

12 K: Normatywny czas pracy pracownika w miesiącu Naliczenie wynagrodzenia za pracę w nocy Zmieniony został sposób zaokrągleń przy wyliczaniu wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych. Zaokrąglanie do 2 miejsc po przecinku wykonywane jest przy wyliczeniu: podstawy do wynagrodzenia za godziny nocne z minimalnego wynagrodzenia, wysokości dodatku nocnego w danym miesiącu, wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych. Urlop zaległy po powrocie z urlopu wychowawczego Dla osób wracających z urlopu wychowawczego poprawiono wyliczenia w bilansie urlopowym w atrybutach: urlop zaległy R-1, urlop zaległy R-2, urlop zaległy R-3. Osoby, których powrót z urlopu wychowawczego został zarejestrowany w wersji 2014.a mogą mieć niepoprawnie uwzględniony urlop zaległy z poprzednich lat. Należy sprawdzić poprawność wartości atrybutów: urlop zaległy R-1, urlop zaległy R-2, urlop zaległy R-3 dla tych osób. Poprawiono formułę K: Urlop zaległy. Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku. Kwestionariusz osobowy Do szablonów wydruku raportów Kwestionariusz osobowy dla osoby ub.się o zatrud. oraz Kwestionariusz osobowy dla pracownika dodano informację o przetwarzaniu danych osobowych. Przed podpisami pod kwestionariuszem dodana została formuła: Wartości danych kadrowych na rok 2014 Ustawiono parametry firmy: maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent. od do wynosi zł. Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel) od do dla wzorców Właściciel, Właściciel (tylko ubezp. zdrowotne), Właściciel z ograniczoną składką ZUS wynosi 3004,48 zł. Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel od do wynosi 2247,60 zł.

13 Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną stawką ZUS od do ma wartość 504 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 97,60, od do wynosi 105,80. Kwota najniższej emerytury od wynosi 844,45 zł. Dane kadrowe naprawione błędy Usunięto błędy w strukturze danych kadrowych charakteryzujące się wyświetlaniem pustych wierszy na widokach danych kadrowych. Program w trakcie pierwszego uruchomienia po konwersji bazy sprawdzi poprawność danych. W przypadku wykrycia błędów wyświetlony zostanie komunikat. W takiej sytuacji należy wykonać raport naprawczy Weryfikacja danych kadrowych dla wszystkich pracowników, wraz z pracownikami archiwalnymi. Więcej informacji o raporcie znajduje się w dokumencie Raport Weryfikacja danych kadrowych.pdf. Zestawy elementów Zestawienie łączne składek ZUS W zestawach: Pracownik definicje \ Karty wynagrodzeń \ Zestawienie łączne składek ZUS Pracownik definicje \ Listy płac \ Zestawienie łączne składek ZUS Element suma podstaw wymiarów składek na ub. chor. i/lub/ wyp. zastąpiono elementami: suma podstaw wymiarów składek na ub. chor. suma podstaw wymiarów składek na ub. wyp. Forte Środki Trwałe Zmiana w odliczeniu podatku VAT od pojazdów samochodowych Ustawa z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w odliczeniu podatku VAT od samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Począwszy od 1 kwietnia 2014 roku, wprowadzone zostaje ograniczenie w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Ograniczenia te dotyczą samochodów przeznaczonych do użytku służbowo-prywatnego, związanego zarówno z celami realizowanymi w ramach opodatkowanej działalności gospodarczej jak i do celów użytku prywatnego. W przypadku pojazdów samochodowych o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczonych do użytku służbowo-prywatnego zostało wprowadzone zryczałtowane ograniczenie prawa do odliczania podatku VAT w wysokości 50% kwoty podatku. Jeżeli pojazd samochodowy o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczony jest wyłącznie do celów związanych z realizacją opodatkowanej działalności gospodarczej, istnieje możliwość do odliczania podatku VAT w wysokości 100%. Odliczenie to jednak jest obwarowane warunkami takimi jak złożenie informacji o tych pojazdach oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Podatnik musi poinformować organy skarbowe o zmianie przeznaczenia pojazdu oraz dokonać stosowną korektę naliczonego podatku. Ustawa przewiduje konieczność lub możliwość dokonania stosownej korekty uprzednio odliczonego podatku lub podatku nieodliczonego, jeśli w trakcie 60 miesięcy (przy pojazdach o wartości do 15 tys. zł jest to 12 miesięcy), licząc od miesiąca nabycia danego pojazdu, nastąpi zmiana jego przeznaczenia. Dla potrzeb korekty przyjmuje się, że pojazd począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wyko-

14 rzystywania nie jest już wykorzystywany lub jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Obecnie, w polu środek objęty ograniczeniem odliczenia VAT została dodana opcja: 50% bez limitu kwotowego. Zmiana ograniczeń odliczenia podatku VAT w trakcie użytkowania środka trwałego Jeżeli w trakcie 60 miesięcy, licząc od miesiąca nabycia danego pojazdu samochodowego, nastąpi zmiana jego przeznaczenia, należy wykonać korektę uprzednio odliczonego podatku lub podatku nieodliczonego. Dla pojazdów samochodowych o wartości do zł jest to odpowiednio 12 miesięcy, licząc od miesiąca nabycia pojazdu. Dla potrzeb korekty przyjmuje się, że pojazd, począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana, jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej lub jest przeznaczony do użytku służbowo-prywatnego, w zależności od przeznaczenia środka w chwili jego przyjęcia do użytkowania i zatwierdzenia przyjęcia. Korekty dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Zmiana przeznaczenia pojazdu samochodowego widoczna jest na liście operacji w oknie operacji, a parametry prezentowane są na raportach: Historia środka, Dane operacji oraz Kwoty VAT. Operację zmiany przeznaczenia pojazdu samochodowego w module Forte Środki Trwałe można przeprowadzić po zatwierdzeniu środka i pod warunkiem, że środek nie jest w trakcie edycji. Środek trwały nieobjęty ograniczeniem odliczenia VAT przeznaczony jest przez użytkownika tylko i wyłącznie do realizacji zadań związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą. Na zakładce VAT środka trwałego przeznaczenie takie jest odzwierciedlone, jako odznaczone pole środek objęty ograniczeniem odliczenia VAT oraz widoczny jest napis brak ograniczenia. Jeżeli środek został przyjęty do użytkowania i zatwierdzony, jako środek objęty ograniczeniem odliczenia VAT w wysokości 50% bez limitu kwotowego, wymagało to zaznaczenia pola środek objęty ograniczeniem odliczenia VAT.

15 Zmiana przeznaczenia środka trwałego zostanie dokonana poprzez odznaczenie tego pola. Pojawi się wówczas opcja brak ograniczenia -. Wybranie przycisku Tak spowoduje zmianę przeznaczenia pojazdu samochodowego i wykonanie korekty odliczonego VAT.

16 Po odświeżeniu formatki środka trwałego, w panelu Lista zmian i korekt VAT dla środka pojawiają się zapisy, jak na rysunku poniżej: Jeżeli zmiana przeznaczenia środka trwałego odbywa się ze środka nieobjętego ograniczeniem odliczenia VAT na środek objęty ograniczeniem odliczenia VAT w wysokości 50% bez limitu kwotowego, wówczas wartość korekty pozostałej części VAT będzie prezentowana ze znakiem -. Wykonywanie zmian ograniczeń dwukrotnie w ciągu tego samego miesiąca jest możliwe i w ich wyniku jedna korekta znosi wartość drugiej korekty, ze względu na to, iż różnią się znakiem a są równe, co do wartości bezwzględnej. Zmiana przeznaczenia środka trwałego widoczna jest na liście operacji danego środka oraz na raportach: Historia środka, Dane operacji oraz Kwoty VAT.

17 Widoczna w raporcie Kwoty VAT kolumna Korekta VAT pokazuje wartości wynikające z proporcji VAT, natomiast korekta VAT wynikająca ze zmiany przeznaczenia środka trwałego widoczna jest w kolumnach VAT odliczony oraz VAT nieodliczony.

18

19 2014.a Forte Finanse i Księgowość Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług, ze zmianami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2014 roku, dotyczy zasad ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jako termin powstania obowiązku podatkowego Ustawa definiuje termin dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi. Moment powstania obowiązku podatkowego uniezależnia się od daty wydania towaru, a wiąże z datą przeniesienia prawa do rozporządzenia towarem. W module Forte Finanse i Księgowość w oknie definiowania typów dokumentów dodano parametr VAT sterowany przybierający wartości: Dla sprzedaży z wyborem: data dokumentu lub data operacji gospodarczej. Dla zakupu z wyborem: data dokumentu, data operacji gospodarczej lub data wpływu. Dla eksportu z wyborem: data dokumentu lub data operacji gospodarczej. Dla importu z wyborem: data dokumentu, data odprawy celnej. Dokument specjalny Dokument specjalny umożliwia ewidencjonowanie transakcji wymagających jednoczesnego rozliczenia podatku naliczonego i należnego, fakturowanego w PLN lub walucie obcej. Użytkownik może ewidencjonować transakcje na dokumentach o charakterze dokumentu specjalnego: Dokumencie specjalnym sprzedaży z wyborem waluty, z domyślnym rejestrem VAT: należnym, okresem sterowanym datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej i parametrem VAT sterowany ustawionym na datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej; Dokumencie specjalnym zakupu z wyborem waluty, z domyślnym rejestrem VAT: naliczonym, okresem sterowanym datą wpływu, datą dokumentu lub datą operacji gospodarczej i parametrem VAT sterowany ustawionym na datę wpływu, datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej; Dokumencie specjalnym zakupu z samoopodatkowaniem z wyborem waluty, z domyślnymi rejestrami VAT: naliczonym i należnym - sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem, z parametrem VAT sterowany ustawionym na datę wpływu, datę dokumentu lub datę operacji gospodarczej. Ponadto, Użytkownik może ewidencjonować transakcje walutowe przy pomocy następujących typów dokumentów własnych, utworzonych na podstawie wzoru Dokument specjalnego:

20 Dokument specjalny typu sprzedaż w walucie obcej, Dokument specjalny korygujący typu sprzedaż w walucie obcej, Dokument specjalny typu zakup w walucie obcej, Dokument specjalny korygujący typu zakup w walucie obcej, Dokument specjalny z samoopodatkowaniem w walucie obcej, Korekta dokumentu specjalnego w walucie obcej. Rejestr: Sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem Na potrzeby ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na dokumentach specjalnych w PLN i walutowych dodano nowy rejestr sprzedaży: Sprzedaż z odwrotnym opodatkowaniem, z typem rejestru: Sprzedaż i rodzajem rejestru: Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na dokumencie specjalnym W trakcie ewidencjonowania operacji gospodarczej, oprócz daty wpływu i nieedycyjnej daty wprowadzenia dokumentu, należy wprowadzić datę dokumentu i datę operacji gospodarczej. Okno rejestru zawiera pola: waluta które otwiera kartotekę walut, jeżeli Użytkownik ewidencjonuje dokument walutowy, kurs VAT i kurs CIT/PIT które otwierają okno z tabelą kursów, jeżeli Użytkownik ewidencjonuje dokument walutowy. Jeżeli zostanie wybrany rodzaj zdarzenia: zakup z samoopodatkowaniem VAT, na formatce rejestru dokumentu specjalnego należy wypełnić pola rejestrów: naliczony i należny. Maski kont dla dokumentu specjalnego W oknie Ustawienia >> Parametry stałe >> Rejestry i konta VAT >> Maski kont, w przypadku dokumentu o charakterze dokumentu specjalnego i rodzaju transakcji - zakup z samoopodatkowaniem, można jednocześnie ustawić podpowiedź dla VAT-u należnego i naliczonego.

21 Nowe raporty dla dokumentów specjalnych Dodano nowe raporty dla dokumentów specjalnych: Dokument specjalny bufor i Dokument specjalny księgi. Raporty wywoływane są odpowiednio z listy dokumentów w buforze oraz z listy dokumentów w księgach. Forte Handel Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego odzwierciedlona jest w programie w ustawieniach parametru Domyślna data wejścia do rejestru oraz w definicjach typu dokumentu w parametrze Domyślna data wejścia do rejestru. W Parametrach pracy w grupie Zasady obliczeń zmieniono parametr Domyślna data wejścia do rejestru. Można obecnie wybrać: na zasadach ogólnych lub metoda kasowa. 1. Na zasadach ogólnych data wejścia do rejestru będzie ustawiana na podstawie parametru w typach dokumentu Od 1 stycznia 2014 daty wejścia do rejestru powinny zostać ustawione w Ustawieniach/Typy dokumentów odpowiednio jako data zakupu i data sprzedaży. 2. Zgodnie z ustawą o podatku VAT metodą kasową od... do...

22 W Typach dokumentów w czasie definiowania typu dokumentu należy wybrać odpowiedni parametr Domyślna data wejścia do rejestru. Dla Sprzedaży z wyborem: data wystawienia lub data sprzedaży Dla Zakupu z wyborem: data dokumentu obcego, data zakupu lub data wpływu Dla dokumentów korekt data wejścia do rejestru jest wyznaczana również na podstawie tego parametru ustawionego w definicji korekty a nie na podstawie dokumentu korygowanego. Jeśli dokument sprzedaży/zakupu będzie wystawiany na podstawie istniejących dokumentów magazynowych, których daty operacji będą dotyczyć różnych miesięcy, to pojawi się ostrzeżenie, że dokument fakturuje dostawy z różnych miesięcy.

23 Fiskalizacja - obsługa rabatów (urządzenia) W związku ze zmianą rozporządzenia 'Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących dodano możliwość umieszczania rabatów na paragonach fiskalnych. W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień należy wybrać ustawienie Rabat/Narzut wysyłany do drukarki fiskalnej: TAK Na paragonie fiskalnym drukowana jest informacja o rabacie/narzucie w pozycji dokumentu NIE Na paragonie fiskalnym drukowana pomijana jest informacja o rabacie/narzucie w pozycji dokumentu Pytaj przed każdą fiskalizacją. W bazie konwertowanej ze starszej wersji parametr ustawiany jest na NIE. W nowej bazie domyślnie ustawiany jest na TAK. Zmiana sposobu fiskalizacji uproszczonej - Parametry druku i zestawień W Parametrach pracy w grupie Parametry druku i zestawień Sposób fiskalizacji dokumentów można wybrać spośród 3 sposobów fiskalizacji, zgodnie z nowelizacją przepisów z tym związanych. 1. Zawsze fiskalizuj w sposób uproszczony - każda pozycja w ilości równej 1 i wartość pozycji. 2. W przypadku gdy pełna fiskalizacja nie jest możliwa, fiskalizuje w sposób uproszczony. 3. Zawsze fiskalizuj w sposób pełny - wszystkie pozycje dokumentu i rzeczywiste ilości. Domyślnie podpowiadana jest trzecia opcja. W przypadku, gdy urządzenie fiskalne ma inny algorytm wyliczania niż program (np. w przypadku zaliczki lub rabatu kwotowego od całości całego dokumentu) - zalecamy wtedy fiskalizację uproszczoną metodą 2.

24 Rozbudowa faktury zakupu o dwa rejestry VAT (złom, stal i odpady) Nowy sposób definiowania dokumentu do ewidencji faktury nabycia z samoopodatkowaniem VAT. Dla transakcji dotyczących obrotu złomem, odpadami oraz stalą wymagane jest rejestrowanie zakupu tych towarów jednocześnie w dwóch rejestrach VAT: zakupu i sprzedaży. Można utworzyć dokument o charakterze Faktura Vat Zakup i zaznaczonym parametrze Samoopodatkowanie. Po zaznaczeniu pola Samoopodatkowanie pojawia się dodatkowo możliwość ustawienia domyślnego rejestru należnego. Zaznaczenie parametru Samoopodatkowanie nie oznacza konieczności wystawiania wyłącznie dokumentów zakupu z samo opodatkowaniem, pomimo że program domyślnie będzie podpowiadał taką operację/transakcje. Tak zdefiniowanym typem dokumentu można rejestrować zarówno zakup zwykły, zakup z samoopodatkowaniem jak i zakup mieszany. W czasie wystawiania dokumentu zakupu w pozycjach niepodlegających samoopodatkowaniu należy usunąć rejestr należny. Jeżeli na wystawianym dokumencie mają być umieszczone tylko takie pozycje, to na zakładce Inne należy usunąć w nagłówku rejestr należny. Jeżeli Handel współpracuje z FK, to konieczne jest zdefiniowanie osobnego typu dokumentu do rejestrowania zakupu zwykłego i osobnego - dla zakupu z samoopodatkowaniem lub mieszanego.

25 Ewidencja kosztów z tytułu nieuregulowanych zobowiązań w KPiR W kartotece Towary / Operacje / Inwentaryzacja / Nowy arkusz w arkuszu Inwentaryzacja wg dostaw dochodzi kolumna z numerem faktury. Jeśli w magazynie prowadzonej KPIR znajdują się towary niezapłacone, to w rozliczeniu remanentu należy dokonać korekty wartości remanentu. Aby umożliwić identyfikację faktury z której pochodzi ten towar, na arkuszu Inwentaryzacja według dostaw dodano kolumnę z jej numerem. Raport prezentuje stan magazynowy na wybrany dzień w rozbiciu na dostawy wraz z informacją o numerze faktury zakupu powiązanej z daną dostawą. Forte Kadry i Płace Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-2, PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji elektronicznych zaktualizowano do wzorów: PIT-2 (4) (brak wersji elektronicznej), PIT-11 (20), PIT-40 (19), PIT-4R (4), PIT-8AR (3), PIT-8C (6). Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 7 października 2013 roku. Urlop wychowawczy Program dostosowano do obowiązującej od 1 września 2013 roku zmiany w obliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 983) oraz do zmian przepisów dotyczących urlopu wychowawczego w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku zmieniającej kodeks pracy(dz. U. z 2013 r. poz. 1028).

26 Zmieniono elementy dołączane do elementu kadrowego zgrupowanego Podstawy składek z tytułu urlopu wychowawczego: dodano element liczba dni roboczych, dodano element wynagrodzenie stałe na podstawie umowy o pracę, dodano element wynagrodzenie wypłacone (niedopełniane), dodano element wynagrodzenie wypłacone dopełnianie, dodano element wynagrodzenie wypłacone po dopełnieniu, dodano element wynagrodzenie wypłacone UCP, dodano element podstawa razem, usunięto element wynagrodzenie wypłacone. Zmieniono elementy dołączane do elementu kadrowego zgrupowanego Rozliczenie podstaw składek z tytułu urlopu wychowawczego. Zmieniono nazwę elementu najniższe wynagrodzenie pracownika wg wymiaru czasu pracy na minimalna podstawa wymiaru skł. na ubezp. emer. i rent. Element ten do będzie wyliczany według minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru etatu, natomiast od jako 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru etatu. Element maksymalna podstawa wymiaru skł. na ubezp. emer. i rent. do będzie wyliczany jako kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w poprzednim kwartale, natomiast od jako 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym będą uwzględniane miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy. Te miesiące będą uwzględniane w podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po dopełnieniu na zasadach analogicznych jak przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (bez pomniejszania o kwoty składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika). Dodana została klasa Składniki wchodzące do podstawy wymiaru składek z tytułu urlopu wychowawczego. W zestawie elementów Urlopy, Zasiłki\Urlopy wychowawcze: usunięto element Kwota przeciętnego miesięcznego wym. w poprzednim kwartale dodano element maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent. dodano element % dolnej granicy podstawy skł. emer. i rent. do wychowaw. W przypadku przebywania na urlopie wychowawczym, urlop zaległy pracownika nie będzie się przedawniał. W przypadku powrotu do pracy w roku rozpoczęcia urlopu wychowawczego wymiar urlopu wypoczynkowego nie będzie obniżany. Zmieniono nazwę szablonu listy płac Zasiłki wychowawcze i zestawu wzorców Zasiłki wychowawcze na Urlop wychowawczy. Aktualizacja kodów świadczenia / przerwy RSA Zaktualizowano kody świadczenia / przerwy dla deklaracji RSA. Zmieniono kody: 311 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 315 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dodano kody: 319 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 320 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 325 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

27 326 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 327 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, 328 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Wzory wniosków o urlop związany z rodzicielstwem Funkcjonalność modułu uzupełniono o możliwość wydrukowania dodatkowych wniosków o urlop i rezygnację z urlopu związanego z rodzicielstwem. Zmieniono nazwę raportu Wniosek o urlop macierzyński dla matki lub ojca na Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem. Raport wykonywany jest w trakcie realizacji zdarzania Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem. Wzór wniosku ustalany jest na podstawie wybranej wartości dla atrybutu Typ wniosku związany z rodzicielstwem w elemencie Wniosek związany z rodzicielstwem. Do raportu Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego dodane zostały wzory wniosków: - o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski - o urlop rodzicielski - o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy - o łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy Wzory wniosków znajdujących się w programie zostały zaktualizowane. Podczas realizacji zdarzenia Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem wykonuje się nowy raport Rezygnacja/Skrócenie url. związ. z rodzicielstwem przygotowujący wydruk wniosku o rezygnację z urlopów w pełnym wymiarze. Raport Wniosek o podjęcie pracy w trakcie urlopu macierz przeniesiono do katalogu Nieużywane. Urlop w związku z przysposobieniem dziecka Zmieniono nazwy dotyczące rejestracji urlopu w związku przysposobieniem dziecka. Zmieniono nazwę zdarzenia: Urlop w związku z przysposobieniem dziecka na Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka na Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego Zmieniono nazwę elementu słownika Typ wniosku związany z rodzicielstwem z Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka na Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wartości danych kadrowych na rok 2013/2014 Ustawiono parametry firmy na rok 2013/2014. Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale od do ma wartość 3612,51 zł. Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale od do ma wartość 3651,72 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 97,90 Najniższe wynagrodzenie pracownika od ma wartość 1680 zł, Minimalna podstawa wymiaru zasiłków od ma wartość 1449,67 zł. Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną stawką ZUS od do ma wartość 504 zł. Współczynnik do ekwiwalentu od do wynosi 20,83 Czy wypłacać wynagrodzenie w przyp. braku przep. godz. od do ustawiono na NIE, a od ostawiono na TAK

28 Usprawnienia w obszarze interfejsu aplikacji Zmieniono elementy interfejsu w celu polepszenia ich czytelności. Zmiany dotyczą m.in.: rozmiaru i typu domyślnej czcionki aplikacji, rozmiaru okien, wysokości wierszy na listach, formatkach oraz oknach parametrów raportów. Obsługa podwyższonych wartości DPI Program dostosowano do obsługi podwyższonych wartości DPI w systemie Windows. Interfejs programu będzie podlegał skalowaniu w zależności od ustawień systemowych DPI.

29 Raporty edycja wartości na deklaracjach PIT Usunięto opcję Edycja wartości występującą na oknach parametrów wydruku raportów PIT, umożliwiającą ręczną modyfikację wartości przed utworzeniem wydruku. W przypadku potrzeby edycji wartości dla deklaracji PIT zalecane jest wykorzystanie funkcjonalności dostępnej na zakładce Płace/Miesiące-lata w oknach Pracownik i Firma. W odróżnieniu od usuniętej opcji, dane edytowane na tej zakładce są zapamiętywane w programie. Wprowadzanie/edycja danych dla deklaracji: 1. Wybieramy aktualny Zestaw podatkowy. 2. Zmieniamy lub wprowadzamy wartości dla poszczególnych miesięcy lub roku podatkowego. Kolumny prezentują poszczególne elementy zawierające wartości dla odpowiednich pozycji deklaracji PIT. 3. Przyciskiem Zapisz zatwierdzamy wprowadzone zmiany. Pola zmienione przez użytkownika oznaczane są na czerwono i nie będą aktualizowane podczas naliczania pracowników. Aby przywrócić wyliczoną w programie wartość należy z menu podręcznego wybrać polecenie Anuluj zmiany.

30 2014 Suplement 1 Forte Business Intelligence Nowy Kokpit Menedżera Najnowsza wersja Forte Business Intelligence zawiera zaktualizowany Kokpit Menedżera. Poniżej widoczny jest predefiniowany widok tego kokpitu.

31 Kokpit Wskaźniki Dodany został nowy kokpit Wskaźniki, skupiający zestawienia wskaźników finansowych: Wskaźniki płynności finansowej, Wskaźniki zadłużenia, Wskaźniki kapitału obrotowego, Wskaźniki kontroli kosztów, Wskaźniki rentowności. Poniżej przykładowy widok zestawień na kokpicie wskaźników finansowych Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Moduł Forte BI jest narzędziem analityczno-raportującym w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Systemu Zarządzania Forte. Dzięki przygotowanym zestawieniom BI i kokpitom menedżerskim: Kokpit Menedżera, Kokpit - Sprzedaż, Kokpit - Zakup, Kokpit - Finanse możliwa jest przejrzysta, graficzna prezentacja kluczowych danych i informacji na temat stanu działalności przedsiębiorstwa. Zestawienia Forte Business Intelligence mogą być uruchamiane w widoku przeglądarki internetowej, wywoływane z poziomu modułów Forte oraz jako dodatek Analizy BI w arkuszu MS Excel.

32 Kokpit Menedżera widok przykładowy Możliwość korzystania z modułu Forte BI wymaga posiadania aktywnej licencji. Po wprowadzeniu numeru licencyjnego w module Forte Administracja i poprawnej jego weryfikacji następuje właściwy etap instalacji modułu Forte BI; zakładanie bazy analitycznej oraz instalowanie zestawień Forte BI na serwerze raportowym. Kolejnym etapem jest przetworzenie bazy analitycznej, konfiguracja uprawnień, widoczności zestawień oraz inne czynności przystosowujące do efektywnego wykorzystania Forte Business Intelligence. Moduł Forte BI wymaga środowiska serwerowego w wersji co najmniej MS SQL 2008 R2 oraz zainstalowanych Analysis Services i Reporting Services. Opis zmian związanych z wprowadzeniem Forte BI w modułach Forte Finanse i Księgowość, Forte Handel oraz Forte Administracja znajduje się w dalszej części niniejszego dokumentu. Szczegółowe informacje o obsłudze modułu można znaleźć w podręczniku użytkownika znajdującego się w katalogu dokumentacji Systemu Forte.

33 Forte BI w module Forte Finanse i Księgowość Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Dodane zostały przyciski uruchamiające zestawienia Forte BI: Zestawienia BI na górnym pasku menu. Aby zestawienia były widoczne, należy zdefiniować Szybki dostęp FK w tabeli Klasyfikacja zestawień BI w module Forte Administracja. Kokpit BI w menu zakładkowym na górnym pasku wyboru oraz w menu Funkcje. Kokpit zawiera domyślne zestawienia oraz umożliwia przejście do innych kokpitów Forte BI: Kokpit-Finanse, Kokpit-Sprzedaż i Kokpit-Zakup. Za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+0 użytego w głównym oknie modułu wywoływany jest Kokpit Menedżera. Definiowanie Wymiarów w menu Ustawienia Ustawienia\Wymiary\Wszystkie Na zakładce Ustawienia \ Wymiary \ Wszystkie znajduje się predefiniowana lista wymiarów analitycznych, które mogą zostać nadane kontrahentom znajdującym się w kartotece kontrahentów stałych, kontom księgowym z planu kont oraz MPK. Użytkownik może też zdefiniować własne wymiary. Jeżeli typ definiowanego wymiaru jest słownikowy, wówczas należy go wybrać z listy słowników znajdującej się w menu Kartoteki \ Słowniki. Na liście dostępnych wymiarów analitycznych widoczna jest nazwa wymiaru, jego symbol oraz typ: słownik, data, prawda\fałsz, kwota, numeryczny, tekstowy.

34 Ustawienia\Wymiary\Kontrahenci Na zakładce Ustawienia \ Wymiary \ Kontrahenci użytkownik może nadać wymiary analityczne kontrahentom stałym. Służą do tego pozycje z listy wymiarów predefiniowanych i dodanych przez użytkownika. Wymiary widoczne na liście opisane są nazwą, symbolem, typem oraz wymiarem BI (od wartości Wymiar 01 do wartości Wymiar 10).

35 Ustawienia\Wymiary\MPK Określenie miejsca powstawania kosztów (MPK) stałych i zmiennych wspomaga przeprowadzanie rachunku kosztowego w danym przedsiębiorstwie. Należy wcześniej skonkretyzować, który odcinek działalności przedsiębiorstwa, na którym koszty powstały, lub na rzecz którego je poniesiono, będzie analizowany. Miejscem powstawania kosztów mogą być działy przedsiębiorstwa, uwzględniające jego strukturę organizacyjną, projekty, funkcje czy pełnione role. W ten sposób Użytkownik otrzymuje łatwy i bezpośredni dostęp do wydzielonych kosztów danego MPK i może analizować powiązanie skutków poniesionych kosztów z jego przyczynami. Wiedza o MPK pomaga sprawować nad nim pełną kontrolę oraz rozwiązuje problem przypisania wydatków do generujących je obiektów. System Zarządzania Forte BI pozwala Użytkownikom na wprowadzenie wymiaru analitycznego, jakim jest Miejsce Powstawania Kosztów. W oknie Ustawienia \ Wymiary \ MPK widoczny jest panel MKP, z widocznym domyślnym słownikiem Dział. Jeżeli zostanie on zmieniony, przy próbie zapisu Użytkownik otrzyma ostrzeżenie o utracie wartości w wymiarze MPK klasyfikacji. W oknie Wymiary analityczne MPK widnieje tabela, w której definiuje się i nadaje wymiary analityczne dla MPK. Wymiary pobierane są z listy wymiarów analitycznych. Można też zdefiniować nowy wymiar w trakcie tworzenia listy wymiarów dla planu kont. Przechodząc w tryb edycji, Użytkownik ma możliwość dodania wymiaru analitycznego z listy dostępnych wymiarów. W otwartym oknie Wybór wymiaru istnieje również opcja zdefiniowania nowego wymiaru. Jeżeli typ nowo definiowanego wymiaru jest słownikowy, można wybrać słownik z listy w oknie Lista słowników lub zdefiniować w nim nowy słownik. Ustawienia\Wymiary\Wymiarowanie MPK Po wybraniu zakładki Wymiarowanie MPK zostaje otwarte okno MPK. Po zaznaczeniu MPK i przejściu w tryb edycji, Użytkownik otrzyma możliwość nadania atrybutów zdefiniowanym wcześniej wymiarom MPK. Jeżeli zostanie zaznaczona więcej niż jedna pozycja, można nadać identyczną wartość wszystkim elementom w oknie.

36 Istnieje możliwość wybrania atrybutu danego wymiaru analitycznego, który będzie podstawą grupowania danych. Ustawienia\Wymiary\Plan kont Wymiary analityczne nadane kontom księgowym pozawalają na prowadzenie analiz finansowobiznesowych firmy bez użycia raportów operujących na planie kont. Dzięki temu można uprościć plan kont bez obawy utraty narzędzi w obszarze analitycznym. Wymiarowanie planu kont daje możliwość przejścia z hierarchicznych, ograniczonych do 5 poziomów analityk, na kategorie wykorzystywane w zestawieniach BI. Wymiary analityczne dla planu kont definiowane są w oknie Ustawienia \ Wymiary \ Plan kont. Wymiary pobierane są z listy wymiarów analitycznych. Można też zdefiniować nowy wymiar w trakcie tworzenia listy wymiarów dla planu kont. W oknie Wymiary analityczne: Plan kont, jako Wymiar BI 01 domyślnie ustawiony jest MPK: Dział. Jest to miejsce skorelowania MPK z funkcjonującym w przedsiębiorstwie planem kont. Koszty lub przychody są księgowane w miejscu ich powstawania. Do jednego konta można przypiąć jedno MPK, które jest opisane wymiarami, a ich liczba wynosi od 1 do 10. Kartoteki, które mają swoje wymiary, np. kontrahenci, MPK nie mogą być wymiarowane wymiarami planu kont.

37 Nadawanie wymiarów analitycznych kontom księgowym Po ustaleniu listy wymiarów analitycznych dostępnych dla planu kont należy przejść do zakładki Plan kont w ustawieniach i wybrać przycisk Wymiarowanie. Otwiera on okno Wymiary planu kont. Po wybraniu konta księgowego w lewym panelu okna, w prawym panelu zostanie wyświetlona lista dostępnych wymiarów, którym Użytkownik może nadać atrybuty. Istnieje możliwość wybrania atrybutu danego wymiaru analitycznego, który będzie podstawą grupowania danych. Zakładka Wymiary w kartotece kontrahentów stałych Jeśli dla kontrahenta nie ma aktywnych wymiarów, to zakładka Wymiary jest niewidoczna. W tabelce widoczne są dwie kolumny: Nazwa i Wartość. W kolumnie Nazwa widoczna jest lista z nazwami poszczególnych wymiarów, które zostały wcześniej zdefiniowane na stronie Ustawienia \ Wymiary \Kontrahenci. W kolumnie Wartość widoczne są informacje określające typ danego wymiaru. Typ wymiaru może mieć różny charakter: prawda\fałsz, kwotowy, tekstowy, daty czy słownikowy. Wartości można nadać pojedynczo przechodząc w tryb edycji na formatce albo zbiorczo.

38 Zbiorcza zmiana wymiarów analitycznych w kartotece kontrahentów stałych Kontrahenci posiadają nadane wymiary analityczne. Są one jednakowe dla całej kartoteki kontrahentów stałych. Aby móc przeprowadzić szczegółowe analizy finansowe i biznesowe, wymiarom analitycznym można nadawać atrybuty właściwe dla grupy kontrahentów. W celu nadania atrybutu wymiarowi dla wybranego lub zaznaczonych kontrahentów stałych, należy skorzystać z polecenia Zmiana wymiarów analitycznych, znajdującego się w menu Operacje w kartotece kontrahentów. Zostaje otwarte okno Zmiana wymiarów analitycznych dla wybranych kontrahentów, w którym znajduje się lista wymiarów analitycznych zdefiniowanych wcześniej dla kontrahentów stałych. Jeżeli użytkownik chce nadać atrybut wybranemu wymiarowi, powinien go zaznaczyć na liście. Po wybraniu wymiaru, w polu wartość widoczna jest lista wyboru z dostępnymi atrybutami. Wprowadzone atrybuty będą widoczne na liście wymiarów w zakładce Wymiary w kartotekach zaznaczonych wcześniej kontrahentów. Forte BI w module Forte Handel Zmiany w głównym oknie programu związane z obsługą Forte BI Pozycja Zestawienia BI na górnym pasku menu wyświetla listę zestawień zdefiniowanych w module Forte Administracja w Klasyfikacja zestawień BI w kolumnie Szybki dostęp HM. Przed rozpoczęciem pracy należy wybrać polecenie Odśwież listę zestawień. Polecenie Kokpit BI na bocznym pasku wyboru wywołuje okno Kokpit Menedżera. Dostępne jest także z menu kontekstowego głównego okna programu (skrót Ctrl+B). Kokpit zawiera domyślne zestawienia oraz umożliwia przejście do innych kokpitów Forte BI. Prezentowane w tym oknie wykresy umożliwiają szczegółowe drążenie danych czerpanych z systemu Forte.

39 Ustawienia wspólne Wymiary analityczne wykorzystywane przez Forte Wymiary analityczne nadane w Handlu kontrahentom, towarom i MPK są obecnie wykorzystywane przez cały system Forte przy tworzeniu raportów i analitycznych zestawień Forte BI. Wymiary widoczne na liście opisane są nazwą, symbolem, typem oraz wymiarem BI (od wartości Wymiar 01 do wartości Wymiar 10). Definiowanie wymiarów Za definiowanie wymiarów dowolnej klasyfikacji (w szczególności towarów i kontrahentów) odpowiedzialne jest jedno ogólne prawo w Forte Administracja o nazwie Definiowanie wymiarów analitycznych i znajduje się grupie praw Wspólne. Nadawanie wartości wymiarów Nadawanie wartości wymiarów dla towarów i kontrahentów możliwe jest po ustawieniu prawa do zmiany danych. W przypadku towarów prawo to znajduje się w grupie Forte Handel, ponieważ towary występują tylko w Handlu. Natomiast w przypadku kontrahentów, którzy są wspólni dla wszystkich aplikacji Forte, prawo znajduje się w grupie Wspólne. Ustawienia Wymiarowanie MPK Wymiar Miejsce Powstawania Kosztów musi być wymiarem typu słownik. MPK jest szczególnym typem wymiaru służy do wykonywania zaawansowanych analiz Forte BI.

40 Ustawienia powiązanie Działu firmy z MPK W oknie Ustawienia Działy firmy jest nowe pole MPK z listą rozwijaną (słownik MPK) przedstawiającą Miejsca Powstawania Kosztów. Powiązanie Działu firmy z MPK ma zastosowanie przy tworzeniu raportów Forte BI. Rentowność Nowy sposób naliczania Kosztu na dokumentach i pozycjach dokumentów sprzedaży, powiązany z wartością WZ. Odpowiada on sumie wartości Wydań realizujących magazynowo dany dokument i daną pozycję handlową. Pole koszt jest wykorzystywane przez moduł Forte BI oraz przez zestawienia Handlu do naliczania zysku i rentowności dokumentów. Dane widoczne na zestawieniach uwzględniających naliczanie kosztu zależą od ustawienia parametru pracy Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień.

41 Przycisk Zestawienia BI w kartotekach: Sprzedaż, Zakup, Towary i Kontrahenci Po wybraniu nowego przycisku Zestawienia BI, znajdującego się obok przycisku Wydruki, można wykonać szereg raportów związanych z obsługą Forte BI. Wyświetlana tu lista raportów zależy od wyborów zdefiniowanych w module Forte Administracja w Klasyfikacja zestawień BI. W przypadku braku licencji na współpracę z modułem Forte BI pojawia się komunikat o konieczności jej zakupu. Forte BI w module Forte Administracja Business Intelligence instalacja i zarządzanie W związku z wydaniem Forte BI w module administracyjnym pojawia się nowa grupa funkcji: Business Intelligence. Z poziomu modułu zakłada się bazę analityczną i instaluje zestawienia BI, odświeża dane analityczne, zarządza ustawieniami zestawień BI, przywraca ustawienia domyślne, synchronizuje zestawienia z serwerem oraz konfiguruję połączenia z serwerami bazy analitycznej i raportowej. Szczegółowe opisy powyższych funkcjonalności znajdują się podręczniku użytkownika modułu Forte Administracja.

42 Forte Business Intelligence nowa pozycja na liście modułów systemu W związku z wydaniem Forte BI na liście aktualnych modułów Systemu Forte pojawia się nowa pozycja: Forte Business Intelligence. Prawa efektywne Dostęp do zestawień BI W związku z wydaniem Forte BI w prawach efektywnych użytkownika pojawia się nowa grupa uprawnień: Prawa modułu: Forte Business Intelligence, Rodzaj: Uprawnienia Forte Business Intelligence: Dostęp do zestawień BI. Włączenie prawa uwidoczni funkcje Forte BI w modułach Forte Handel oraz Forte Finanse i Księgowość.

43 Pozostałe zmiany w modułach: Forte Administracja Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów kontrahentów W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo determinujące wykorzystanie wymiarów analitycznych: Zmiana wartości wymiarów kontrahentów. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom kontrahentów. Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Wspólne, Rodzaj: Prawa w kartotece Kontrahenci. Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów towarów W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo determinujące wykorzystanie wymiarów analitycznych: Zmiana wartości wymiarów towarów. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom towarów. Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Forte Handel, Rodzaj: Prawa do towarów. Prawa efektywne Zmiana wartości wymiarów (MPK) Dodany została nowy wymiar analityczny: MPK - miejsce powstawania Kosztów, a co za tym idzie, prawo do wymiarowania MPK. Włączenie uprawnienia Zmiana wartości wymiarów umożliwi użytkownikowi wymiarowanie MPK.

44 Prawo to dostępne jest w rodzaju: Prawa modułu: Wspólne, Rodzaj: Prawa do Miejsc Powstawania Kosztów (MPK). Prawa efektywne Modyfikacja Planu kont W prawach efektywnych użytkownika zostało dodane prawo: Zmiana wartości wymiarów kont i użytych słowników. Włączenie tego prawa umożliwia nadawanie wartości wymiarom kont i słowników. Prawa te dostępne są w rodzaju: Prawa modułu: Forte Finanse i Księgowość, Rodzaj: PKN. Forte Finanse i Księgowość Nowy formularz podatkowy VAT UE i VAT-UEK W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze deklaracji podatkowych VAT-UE i VAT-UEK oraz została dodana obsługa formatu chorwackiego numeru NIP. Forte Handel Kartoteka dokumentów sprzedaży Zestawienie Sprzedaż za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone.

45 Przełącznik: Zysk z dokumentów powiązanych uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Okno Towar przycisk Zestawienia Sprzedaż towaru za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone. Przełącznik: Zysk uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Okno Kontrahent przycisk Zestawienia Sprzedaż kontrahentowi za okres Jeżeli w Parametrze programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży został wybrany sposób Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, to w oknie ustalania parametrów tego zestawienia pojawia się opcja Wyliczaj koszt dla całej transakcji. Aby koszt był wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach, należy pozostawić pole wyboru tej opcji niezaznaczone. Przełącznik: Zysk uwzględnia sposób naliczania kosztów w zależności od ustawienia parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień oraz wyboru opcji Wyliczaj koszt dla całej transakcji.

46 Okno dokumentu Faktura sprzedaży Rentowność (menu kontekstowe) Polecenie Rentowność dokumentu - uwzględnia koszt wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach bez względu na ustawienie parametru programu Sposób prezentacji kosztu na zestawieniach sprzedaży w grupie Parametry druku i zestawień. Raport naliczający koszty sprzedaży kartoteka Sprzedaż Po wybraniu przycisku Wydruki w oknie Wybór wydruku dostępny jest raport Obliczanie kosztów sprzedaży. Raport służy do naliczenia kosztu wynikającego z powiązań pozycji dla dokumentów wystawionych przed aktualizacją do wersji Parametry pracy Parametry druku i zestawień Sposób prezentacji kosztu W grupie parametrów pracy Parametry druku i zestawień można ustawić parametr Sposób prezentowania kosztu na zestawieniach sprzedaży. Koszt prezentowany na zestawieniach typu Sprzedaż za okres jest zależny od wyboru tego ustawienia. Dostępny jest wybór spośród 3 możliwości: 1. Koszt jest wyliczany na podstawie powiązań nagłówków dokumentów. 2. Koszt wyliczany na podstawie powiązań pozycji na dokumentach. 3. Prezentacja zależna od wyboru użytkownika, czyli wybór sposobu odbywa się bezpośrednio na zestawieniu. Domyślnie wyliczenie odbywa się na podstawie powiązań pozycji (2).

47 Jeżeli wybrano metodę 2 to aby uwzględnić koszt na dokumentach wystawionych przed konwersją do wersji Forte 2014, należy wykonać raport Obliczanie kosztów sprzedaży (Sprzedaż Wydruki Wybór wydruku). Ustawienia Współpraca z FK Schemat księgowania Zapisy księgowe Umożliwia uwzględnienia kosztu w kwocie dla zapisu księgowego. Na dokumentach sprzedaży w Zapisie księgowym dla pola Kwota dostępne jest na liście rozwijanej nowe pole wyboru Koszt.

System Zarządzania Forte 2014

System Zarządzania Forte 2014 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. Forte Business Intelligence Forte BI w obszarach sprzedaży, zakupu i finansów Forte BI w module Forte

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.a

System Zarządzania Forte 2014.a Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.a Forte Finanse i Księgowość Zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego Dokument specjalny

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Serwis www.miedzyfirmami.pl

Serwis www.miedzyfirmami.pl Symfonia Start 2014 Opis wersji e-faktura w Symfonii Start Serwis www.miedzyfirmami.pl Serwis www.miedzyfirmami.pl to biznesowy serwis internetowy, umożliwiający jego użytkownikom szybką i bezpieczną wymianę

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Symfonia Start Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 3 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 3 PIT-11(22) dane

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji Forte Kadry i Płace 1 / 17 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Wyrównania i Korekty 2 1. Nowe prawa. 2 2. Proces Wyrówania i Korekty. 3 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2014.1c Uwagi do konwersji 6 W trakcie konwersji firmy wykonywany jest raport sprawdzający poprawność danych. Święto w dzień wolny od pracy 6 Wprowadzono zmiany

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 16 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji Symfonia Faktura 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011.1 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana stawki VAT w kartotece

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.c 3 Urlopy rodzicielskie 3 Umowa o pracę 6 Umowy cywilnoprawne 6 Dane urzędów skarbowych 7 Wartości danych kadrowych na rok 2016 7 Inne zmiany 8 Wersja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.c 2 Odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów w celach firmowych 2 Fiskalizacja

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

pakiet KADRY I PŁACE

pakiet KADRY I PŁACE Dr inż. HALINA CHŁODNICKA SAGE SYMFONIA pakiet KADRY I PŁACE LABORATORIUM Rzeszów 2014 Spis treści 1. Zakładanie nowej firmy 2. Definiowanie słowników i sprawdzanie parametrów 3. Wprowadzenie wzorców czasu

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2014.1a Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 5 Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 dostosowano do zmian związanych z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab4 Strona 1 Plan zajęć 1 Zakładanie nowej firmy w module Kadry i Płace... 3 2 Otwieranie istniejącej już firmy... 4 3 Dostosowanie ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab3 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Zakładanie nowej firmy w module Kadry i Płace... 3 2 Otwarcie istniejącej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo