Symfonia Kadry i Płace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symfonia Kadry i Płace"

Transkrypt

1 Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-2, PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT- 8AR, PIT-8C 4 Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji elektronicznych zaktualizowano do wzorów: PIT-2 (4) (brak wersji elektronicznej), PIT-11 (20), PIT-40 (19), PIT-4R (4), PIT-8AR (3), PIT-8C (6). Dane urzędów skarbowych 4 Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 7 października 2013 roku. Urlop wychowawczy 4 Program dostosowano do obowiązującej od 1 września 2013 roku zmiany w obliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 983) oraz do zmian przepisów dotyczących urlopu wychowawczego w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku zmieniającej kodeks pracy(dz. U. z 2013 r. poz. 1028). Aktualizacja kodów świadczenia / przerwy 5 Zaktualizowano kody świadczenia / przerwy dla deklaracji RSA. Wzory wniosków o urlop związany rodzicielstwem 5 Funkcjonalność programu uzupełniono o możliwość wydrukowania dodatkowych wniosków o urlop i rezygnację z urlopu związanego z rodzicielstwem. Urlop w związku z przysposobieniem dziecka 6 Zmieniono nazwy dotyczące rejestracji urlopu w związku przysposobieniem dziecka. Kalendarz firmy na rok Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok Wartości danych kadrowych na rok 2013/ Ustawiono parametry firmy na rok 2013/2014. Usprawnienia w obszarze interfejsu aplikacji 6 Zmieniono elementy interfejsu w celu polepszenia ich czytelności.

2 Symfonia Kadry i Płace Obsługa podwyższonych wartości DPI 7 Program dostosowano do obsługi podwyższonych wartości DPI w systemie Windows. Limit pracowników 7 Poprawiono zasady pilnowania limitu pracowników związanego z licencją w programie Symfonia Kadry i Płace. Raporty edycja wartości na deklaracjach PIT 8 Usunięto opcję Edycja wartości występującą na oknach parametrów wydruku raportów PIT, umożliwiającą ręczną modyfikację wartości przed utworzeniem wydruku. Wersja 2014.a Transakcja rozpoczęta i rozliczona w tym samym dniu 8 Przywrócono wyświetlanie wartości w danych kadrowych dla transakcji rozliczonej w tym samym dniu, w którym została rozpoczęta. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nierozliczony w poprzednim okresie 8 Uwzględnienie wartości elementu Wynagrodzenie za urlop nierozliczony w poprzednim okresie do wyliczenia kwoty brutto. Wersja 2014 Urlopy związane z rodzicielstwem 9 Program został dostosowany do zmian prawnych dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. Zmiany obejmują rejestrację wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem i zdarzeń z nimi związanych, rozliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz obsługę wyrównania w przypadku rezygnacji z rocznego urlopu obejmującego urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Prawa autorskie przy umowie pracę 11 Wprowadzono zmianę obsługi praw autorskich przy umowach o pracę nowe zdarzenia i wzorce. Nowe zdarzenie Urlop wypoczynkowy godzinowy 12 Dodane zostało zdarzenie Urlop wypoczynkowy godzinowy umożliwiające rejestrację i rozliczanie urlopów godzinowych dla np.: pracowników zatrudnionych na niepełny etat, i stosujących równoważny czas pracy. Znaczniki zestawów naliczanych elementów 13 Dodane zostało domyślne ustawienie flagi dla Zestawów naliczanych elementów dołączanych do okresów na zakładce Miesiące-lata. Nowy atrybut prezentacja: godziny i minuty 14 Dla elementów typu Parametr (typ parametru ułamek zwykły) dodany został atrybut (zakładka Atrybuty) prezentacja: godziny i minuty. Archiwum definicji 14 Archiwum definicji zostało rozbudowane o możliwość zachowania nieużywanych urzędów skarbowych.

3 Symfonia Kadry i Płace Domyślne elementy systemu wynagrodzeń firmy 14 Z domyślnego systemu wynagrodzeń firmy zostały usunięte elementy historyczne i nieużywane. Ustawione wartości elementów 16 Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 16 Raport Lista płac 17 W ustawieniach wydruku raportu dodana została obsługa definiowania do 6 własnych podpisów pod listą. Nowe polecenie dla menu podręcznego Zaznacz tylko okres domyślny. Nowa opcja Drukuj nazwy okresów. Raport Przelewy 17 Dla przelewów elektronicznych rozszerzono możliwości konfiguracji eksportu adresów pracowników. Raport Etykiety adresowe i książka nadawcza 17 Dodana została definicja etykiet w formacie: 105x37mm (16 szt.). Poprawiony został opis formatu 70x37 mm (27 szt.) na 70x37 mm (24 szt.). Raport Karta wynagrodzeń 17 Dodana została opcja Drukuj pierwsze Nazwisko. Zmieniony został numer identyfikacyjny pracownika z numeru NIP na numer PESEL. Raport Aneks do umowy o pracę 18 Do ustawień raportu dodana została lista wyboru Wybierz aneks umożliwiająca wybór umowy, dla której utworzony zostanie aneks. Nowy raport Uaktualnienie danych po imporcie z Płac 18 Dodany został raport wspierający import danych z programu Symfonia Płace. Raport uzupełnia podstawy wymiaru składek ZUS oraz podstawy opodatkowania. Inne zmiany w raportach 18 Inne zmiany 18 Pozostałe uwagi dotyczące programu Uwagi do konwersji 19 Pozostałe uwagi 19

4 Symfonia Kadry i Płace Wersja Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-2, PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C Druki deklaracji oraz struktury dokumentów XML dla deklaracji elektronicznych zaktualizowano do wzorów: PIT-2 (4) (brak wersji elektronicznej), PIT-11 (20), PIT-40 (19), PIT-4R (4), PIT-8AR (3), PIT-8C (6). Dane urzędów skarbowych Zaktualizowano adresy urzędów skarbowych według stanu na dzień 7 października 2013 roku. Urlop wychowawczy Program dostosowano do obowiązującej od 1 września 2013 roku zmiany w obliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od urlopu wychowawczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 983) oraz do zmian przepisów dotyczących urlopu wychowawczego w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku zmieniającej kodeks pracy(dz. U. z 2013 r. poz. 1028). Zmieniono elementy dołączane do elementu kadrowego zgrupowanego Podstawy składek z tytułu urlopu wychowawczego: dodano element liczba dni roboczych, dodano element wynagrodzenie stałe na podstawie umowy o pracę, dodano element wynagrodzenie wypłacone (niedopełniane), dodano element wynagrodzenie wypłacone dopełnianie, dodano element wynagrodzenie wypłacone po dopełnieniu, dodano element wynagrodzenie wypłacone UCP, dodano element podstawa razem, usunięto element wynagrodzenie wypłacone. Zmieniono elementy dołączane do elementu kadrowego zgrupowanego Rozliczenie podstaw składek z tytułu urlopu wychowawczego. Zmieniono nazwę elementu najniższe wynagrodzenie pracownika wg wymiaru czasu pracy na minimalna podstawa wymiaru skł. na ubezp. emer. i rent. Element ten do będzie wyliczany według minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru etatu, natomiast od jako 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru etatu. Element maksymalna podstawa wymiaru skł. na ubezp. emer. i rent. do będzie wyliczany jako kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego w poprzednim kwartale, natomiast od jako 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek dla osoby przebywającej na urlopie wychowawczym będą uwzględniane miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy. Te miesiące będą uwzględniane w podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe po dopełnieniu na zasadach analogicznych jak przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego (bez pomniejszania o kwoty składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika). Dodana została klasa Składniki wchodzące do podstawy wymiaru składek z tytułu urlopu wychowawczego. W zestawie elementów Urlopy, Zasiłki\Urlopy wychowawcze: usunięto element Kwota przeciętnego miesięcznego wym. w poprzednim kwartale dodano element maks. roczna podst. wym. skł. na ub. emer. i rent. dodano element % dolnej granicy podstawy skł. emer. i rent. do wychowaw.

5 Symfonia Kadry i Płace W przypadku przebywania na urlopie wychowawczym, urlop zaległy pracownika nie będzie się przedawniał. W przypadku powrotu do pracy w roku rozpoczęcia urlopu wychowawczego wymiar urlopu wypoczynkowego nie będzie obniżany. Zmieniono nazwę szablonu listy płac Zasiłki wychowawcze i zestawu wzorców Zasiłki wychowawcze na Urlop wychowawczy. Aktualizacja kodów świadczenia / przerwy Zaktualizowano kody świadczenia / przerwy dla deklaracji RSA. Zmieniono kody: 311 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 315 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dodano kody: 319 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 320 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 325 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 326 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 327 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, 328 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Wzory wniosków o urlop związany rodzicielstwem Funkcjonalność programu uzupełniono o możliwość wydrukowania dodatkowych wniosków o urlop i rezygnację z urlopu związanego z rodzicielstwem. Zmieniono nazwę raportu Wniosek o urlop macierzyński dla matki lub ojca na Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem. Raport wykonywany jest w trakcie realizacji zdarzania Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem. Wzór wniosku ustalany jest na podstawie wybranej wartości dla atrybutu Typ wniosku związany z rodzicielstwem w elemencie Wniosek związany z rodzicielstwem. Do raportu Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem dodano wzory wniosków: o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski o urlop rodzicielski o łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy o łączenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy Wzory wniosków znajdujących się w programie zostały zaktualizowane. Podczas realizacji zdarzenia Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem wykonuje się nowy raport Rezygnacja/Skrócenie url. związ. z rodzicielstwem przygotowujący wydruk wniosku o rezygnację z urlopów w pełnym wymiarze. Raport Wniosek o podjęcie pracy w trakcie urlopu macierz przeniesiono do katalogu Nieużywane.

6 Symfonia Kadry i Płace Urlop w związku z przysposobieniem dziecka Zmieniono nazwy dotyczące rejestracji urlopu w związku przysposobieniem dziecka. Zmieniono nazwę zdarzenia: Urlop w związku z przysposobieniem dziecka na Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka na Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego Zmieniono nazwę elementu słownika Typ wniosku związany z rodzicielstwem z Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka na Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Kalendarz firmy na rok 2014 Ustawiono w kalendarzu Firmy święta na rok Ustawione święta na rok 2014: Święto Trzech Króli (6 stycznia) Wielkanoc (20 kwietnia) Poniedziałek Wielkanocny (21 kwietnia) Święto Pracy (1 maja) Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja) Zielone Świątki (8 czerwca) Boże Ciało (19 czerwca) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia) Wszystkich Świętych (1 listopada) Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia) Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia (26 grudnia) Ustawione święta na rok 2015: Nowy Rok (1 styczeń) Wartości danych kadrowych na rok 2013/2014 Ustawiono parametry firmy na rok 2013/2014. Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale od do ma wartość 3612,51 zł. Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale od do ma wartość 3651,72 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 97,90 Najniższe wynagrodzenie pracownika od ma wartość 1680 zł, Minimalna podstawa wymiaru zasiłków od ma wartość 1449,67 zł. Podstawa naliczenia składki ZUS (właściciel) dla wzorca Właściciel z ograniczoną stawką ZUS od do ma wartość 504 zł. Współczynnik do ekwiwalentu od do wynosi 20,83 Usprawnienia w obszarze interfejsu aplikacji Zmieniono elementy interfejsu w celu polepszenia ich czytelności. Zmiany dotyczą m.in.: rozmiaru i typu domyślnej czcionki aplikacji, rozmiaru okien, wysokości wierszy na listach, formatkach oraz oknach parametrów raportów.

7 Symfonia Kadry i Płace Obsługa podwyższonych wartości DPI Program dostosowano do obsługi podwyższonych wartości DPI w systemie Windows. Interfejs programu będzie podlegał skalowaniu w zależności od ustawień systemowych DPI. Limit pracowników Poprawiono zasady pilnowania limitu pracowników związanego z licencją w programie Symfonia Kadry i Płace. Limit pracowników z licencji oznacza łączną liczbę pracowników, dla których następuje naliczenie wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym (podatkowym), bez względu na ilość list płac. Pracownik, który występuje na liście/listach płac w danym okresie rozliczeniowym i ma podpięty wzorzec lub jakikolwiek składnik wynagrodzenia jest traktowany jako aktywny pracownik, któremu zamierzamy naliczyć wynagrodzenie. Jest on brany pod uwagę przy sprawdzaniu zabezpieczeń systemu licencyjnego. Pracownik bez dodanego wzorca lub elementu wynagrodzenia nie jest brany pod uwagę przy sprawdzaniu zabezpieczeń systemu licencyjnego.

8 Symfonia Kadry i Płace Raporty edycja wartości na deklaracjach PIT Usunięto opcję Edycja wartości występującą na oknach parametrów wydruku raportów PIT, umożliwiającą ręczną modyfikację wartości przed utworzeniem wydruku. W przypadku potrzeby edycji wartości dla deklaracji PIT zalecane jest wykorzystanie funkcjonalności dostępnej na zakładce Płace/Miesiące-lata w oknach Pracownik i Firma. W odróżnieniu od usuniętej opcji, dane edytowane na tej zakładce są zapamiętywane w programie. Wprowadzanie/edycja danych dla deklaracji: 1. Wybieramy aktualny Zestaw podatkowy. 2. Zmieniamy lub wprowadzamy wartości dla poszczególnych miesięcy lub roku podatkowego. Kolumny prezentują poszczególne elementy zawierające wartości dla odpowiednich pozycji deklaracji PIT. 3. Przyciskiem Zapisz zatwierdzamy wprowadzone zmiany. Pola zmienione przez użytkownika oznaczane są na czerwono i nie będą aktualizowane podczas naliczania pracowników. Aby przywrócić wyliczoną w programie wartość należy z menu podręcznego wybrać polecenie Anuluj zmiany. Wersja 2014.a Transakcja rozpoczęta i rozliczona w tym samym dniu Przywrócono wyświetlanie wartości w danych kadrowych dla transakcji rozliczonej w tym samym dniu, w którym została rozpoczęta. Poprawione rozliczenia transakcji zostaną zarejestrowane w pliku speed_kdp.log zapisywanym w katalogu programu. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nierozliczony w poprzednim okresie Uwzględnienie wartości elementu Wynagrodzenie za urlop nierozliczony w poprzednim okresie do wyliczenia kwoty brutto.

9 Symfonia Kadry i Płace Wersja 2014 Urlopy związane z rodzicielstwem Program został dostosowany do zmian prawnych dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. Zmiany obejmują rejestrację wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem i zdarzeń z nimi związanych, rozliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz obsługę wyrównania w przypadku rezygnacji z rocznego urlopu obejmującego urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski. W sytuacji, gdy przed wgraniem wersji programu Symfonia Kadry i Płace 2014 istniały zarejestrowane zdarzenia Urlop macierzyński lub Urlop w związku z przysposobieniem dziecka a wartość elementu % zasiłku została zmieniona z 100 na 80, wtedy pracownikom na urlopie macierzyńskim należy w pierwszym dniu otwartego okresu zrealizować zdarzenie Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem, ustawiając typ wniosku jako Urlopy w pełnym wymiarze. Dodane zostały zdarzenia: Urlop rodzicielski Urlop rodzicielski łączony z pracą Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem Zmieniona została: nazwa katalogu zdarzeń 3 Urlopy rodzicielskie na 3 Urlopy związanie z rodzicielstwem. nazwa klasy zdarzeń Urlopy macierzyńskie na Urlopy związane z rodzicielstwem. Realizacja zdarzenia Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem pozwala uzupełnić w zestawie Choroby, Zasiłki nowy element kadrowy Wniosek związany z rodzicielstwem. Program zastosuje odpowiedni % zasiłku zgodnie z wybranym typem wniosku. Dostępne do wyboru są następujące typy wniosków: Typ wniosku związany z rodzicielstwem Dodatkowy urlop macierzyński Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka Kontynuacja urlopów w pełnym wymiarze skrócenie przez drugiego rodzica Urlop macierzyński przed porodem Zastosowanie wniosku Dla pracownika zgłaszającego wniosek o dodatkowy urlop macierzyński jeśli nie został złożony wniosek o urlop w pełnym wymiarze. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzenia Dodatkowy urlop macierzyński wynosi 100%. Dla pracownika zgłaszającego wniosek o dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzenia Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą wynosi 100%. Dla pracownika zgłaszającego wniosek o urlop dodatkowy w związku z przysposobieniem dziecka. Postawa wymiaru zasiłku dla zdarzenia Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka wynosi 100%. Dla pracownika kontynuującego urlop za drugiego rodzica np. dla ojca wykorzystującego urlop rodzicielski za matkę, która wróciła do pracy a zgłaszała wniosek o urlop w pełnym wymiarze. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzeń: Urlop macierzyński, Dodatkowy urlop macierzyński, Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą, Urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Urlop rodzicielski, Urlop rodzicielski łączony z pracą wynosi 80%. Dla matki wykorzystującej urlop macierzyński przed porodem. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzenia Urlop macierzyński wyniesie 100%.

10 Symfonia Kadry i Płace Urlop rodzicielski Urlop rodzicielski łączony z pracą Urlopy w pełnym wymiarze Dla pracownika wykorzystującego urlop rodzicielski po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego macierzyńskiego, w trakcie którego pobierał zasiłek wysokości 100%. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzeń Urlop macierzyński, Urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka wyniesie 100%, natomiast dla zdarzenia Urlop rodzicielski wyniesie 60%. Dla pracownika wykorzystującego urlop rodzicielski łączony z pracą po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego macierzyńskiego, w trakcie którego pobierał zasiłek wysokości 100%. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzeń Urlop macierzyński, Dodatkowy urlop macierzyński wyniesie 100% natomiast dla zdarzenia Urlop rodzicielski łączony z pracą wyniesie 60%. Zgłoszenie wniosku o urlop w pełnym wymiarze czyli rocznego urlopu obejmującego urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzeń Urlop macierzyński, Dodatkowy urlop macierzyński, Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą, Urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Urlop rodzicielski, Urlop rodzicielski łączony z pracą wyniesie 80%. Wnioski w sprawie rezygnacji z urlopów związanych z rodzicielstwem rejestrowane są przez zdarzenie Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem. W trakcie realizacji zdarzenia należy uzupełnić element kadrowy Wniosek związany z rodzicielstwem podając jako datę rozpoczęcia i zakończenia okres, w którym pracownik skraca bądź rezygnuje z urlopów oraz wybrać typ wniosku: Typ wniosku związany z rodzicielstwem Rezygnacja z urlopów w pełnym wymiarze Zastosowanie wniosku Stosowany w przypadku podjęcia przez rodziców dziecka decyzji o powrocie do pracy i niekontynuowaniu urlopu związanego z rodzicielstwem. Program naliczy przysługujące wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres wykorzystanego okresu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego jeśli: wcześniej dla rodzica został złożony wniosek o urlopy w pełnym wymiarze, zdarzenie nie jest realizowane w okresie urlopu rodzicielskiego. Wyrównanie zostanie naliczone za zamknięte okresy i wymaga utworzenia okresu pomocniczego z szablonem typu Wyrównanie zasiłków macierzyńskich. Skrócenie urlopów w pełnym wymiarze kontynuacja przez drugiego rodzica Stosowany w przypadku skrócenia urlopu dodatkowego lub rodzicielskiego i kontynuacji przez drugiego rodzica. Wstawienie i zrealizowanie zdarzenia Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem dla typu Rezygnacja z urlopów w pełnym wymiarze bezpośrednio po wniosku o urlopy w pełnym wymiarze spowoduje automatyczne przeliczenie atrybutu % zasiłku we wszystkich otwartych okresach. Dodane elementy: Wniosek związany z rodzicielstwem z atrybutami: Typ wniosku związany z rodzicielstwem data rozpoczęcia data zakończenia S: Czy wyrównanie zasiłku macierzyńskiego?

11 Symfonia Kadry i Płace S: Czy rozliczenie wyrównania zasiłku? S: Czy rozliczenie wyrównania zasiłku macierzyńskiego UCP? % zasiłku macierzyńskiego (urlop rodzicielski) Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego UCP Zmieniona została nazwa zestawu danych kadrowych Choroby na Choroby, Zasiłki. Zmienione elementy: zmieniona została nazwa elementu wymiar czasu pracy podczas urlopu macierzyńskiego na wymiar czasu pracy podczas nieobecności rodzicielskich zmieniona została nazwa elementu S: Czy wystąpił macierzyński? na S: Czy rozliczenie wyrównania zasiłku macierzyńskiego? wyliczenie elementu % zasiłku opiera się na typie wniosku o urlop w elemencie Wniosek związany z rodzicielstwem. Dodany został wzorzec Rozliczenie wyrównania zasiłku macierzyńskiego UCP służący do obsługi wyrównania zasiłków macierzyńskich dla osób na umowach cywilnoprawnych. Dodane zostały formuły: S: Czy rozliczenie wyrównania zasiłku macierzyńskiego? S: Czy rozliczenie wyrównania zasiłku? K: Wyliczenie % zasiłku Dodany został słownik Typ wniosku związany z rodzicielstwem. Do słownika Tytuł zasiłku dodane zostały elementy zasiłek macierzyński dla urlopu rodzicielskiego oraz zasiłek macierzyński dla urlopu rodzicielskiego łączony z pracą z wartością atrybutu 60. Polecenie Rejestracja nieobecności Urlop rodzicielski dostępne w menu przycisku Nieobecności zostało zmienione na Rejestracja nieobecności Rodzicielskich. Prawa autorskie przy umowie pracę Wprowadzono zmianę obsługi praw autorskich przy umowach o pracę nowe zdarzenia i wzorce. Zmiany związane są z utworzeniem wzorców i zdarzeń obsługujących nowy sposób obsługi praw autorskich w programie. Dodany został wzorzec Prawa autorskie procentowo przy umowie o pracę z elementami: % wynag. zasadniczego jako prawa autorskie wynag. za pracę - prawa autorskie (procentowo) Potrącenie kosztów od p. aut. nierozliczonych w pop. okresie Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności koszty uzyskania: wynag. za pracę - prawa autorskie składka na ub. społ. od wynag.za pracę - prawa autorskie koszty uzyskania od praw aut. w roku pod. bez okresu bież naliczanie kosztów od praw autorskich? Dodany został wzorzec Prawa autorskie kwotowo przy umowie o pracę z elementami: wynag. za pracę - prawa autorskie (kwotowo) Potrącenie kosztów od p. aut. nierozliczonych w pop. okresie Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności koszty uzyskania: wynag. za pracę - prawa autorskie składka na ub. społ. od wynag.za pracę - prawa autorskie koszty uzyskania od praw aut. w roku pod. bez okresu bież naliczanie kosztów od praw autorskich? Do Archiwum definicji\nieużywane zostały przeniesione wzorce: Etat - jednor. prawa autorskie (kwotowo) Etat - jednor. prawa autorskie (procent) Etat - prawa autorskie (kwotowo) Etat - prawa autorskie (procentowo)

12 Symfonia Kadry i Płace W nowym katalogu zdarzeń 6 Wynagrodzenia\Prawa autorskie przy umowie o pracę utworzone zostały zdarzenia: Prawa autorskie procentowo przy umowie o pracę zdarzenie można wstawić w kalendarzu pracownika, w otwartym okresie, w czasie obowiązywania umowy o pracę, Prawa autorskie kwotowo przy umowie o pracę zdarzenie można wstawić w kalendarzu pracownika, w otwartym okresie, w czasie obowiązywania umowy o pracę, Zakończenie praw autorskich przy umowie o pracę. W katalogu Zestawy danych kadrowych\wynagrodzenia\składniki dodany został zestaw kadrowy Prawa autorskie przy umowie o pracę w skład, którego wchodzą: naliczanie kosztów od praw autorskich?, %kosztów uzyskania dla praw autorskich, kwota wynag. za pracę - prawa autorskie, % wynag. zasadniczego jako prawa autorskie. Zmiany w elementach: wynag. za pracę - prawa autorskie (procentowo) zaznaczona została opcja nie dołączaj argumentów, wynag. za pracę - prawa autorskie (kwotowo) zaznaczona została opcja nie dołączaj argumentów, Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności usunięte zostały elementy dołączane (Liczba dni nieobecności do potrącenia wynagrodzenia oraz kwota potrącenia wynagr. za dzień nieobecności) Potrącenie kosztów od p. aut. nierozliczonych w pop. okresie usunięte zostały elementy dołączane (Liczba dni nieobecności do potrącenia wynagrodzenia oraz kwota potrącenia wynagr. za dzień nieobecności) Zmieniona została nazwa elementu koszty uzyskania od praw autorskich w roku podatkowym na koszty uzyskania od praw aut. w roku pod. bez okresu bież Do zestawu elementów Zestawienie podatkowe znajdującego się w katalogach Pracownik definicje\karty wynagrodzeń oraz Pracownik definicje\listy płac dodany został element koszty uzyskania: wynag.za pracę - prawa autorskie. W celu przejścia na nowy sposób obsługi praw autorskich należy dla każdego pracownika wprowadzić datę końcową obowiązywania starego wzorca jako ostatni dzień miesiąca. Następnie w kalendarzu pracownika w pierwszym dniu kolejnego miesiąca należy wstawić zdarzenie: Prawa autorskie procentowo przy umowie o pracę dla pracowników, którzy mieli wzorce Etat prawa autorskie (procentowo) lub Etat jednor.prawa autorskie (procent), Prawa autorskie kwotowo przy umowie o pracę dla pracowników, którzy mieli wzorce Etat prawa autorskie (kwotowo) lub Etat jednor.prawa autorskie (kwotowo). Nowe zdarzenie Urlop wypoczynkowy godzinowy Dodane zostało zdarzenie Urlop wypoczynkowy godzinowy umożliwiające rejestrację i rozliczanie urlopów godzinowych dla np.: pracowników zatrudnionych na niepełny etat, i stosujących równoważny czas pracy. Zdarzenie Urlop wypoczynkowy godzinowy umieszczone zostało w katalogu: Katalog zdarzeń\4 Nieobecności\2 Urlopy. Na potrzeby tego zdarzenia w definicji zdarzeń dodana została opcja można wstawiać tylko do tych dni w kalendarzu, w których godziny zdarzenia zawierają się w godzinach inicjalizacji czasem pracy. Zdarzenie Urlop wypoczynkowy godzinowy zostało dodane do klas: Nieobecności, Nieobecności ewidencjonowane dla przeciętnego tygodnia czasu pracy, Nieobecności płatne, Nieobecności pomniejszające koszty uzyskania od praw autorskich, Urlopy, Urlopy płatne, Urlopy wypoczynkowe.

13 Symfonia Kadry i Płace Do widoku na element kadrowy zgrupowany Bilans urlopowy, wykorzystywany w zestawach elementów Urlopy, Ekwiwalent, Urlopy i ekwiwalenty dodano atrybuty: urlop do wyk. w roku w godzinach, wykorzystano łącznie godzin urlopu, pozostało godzin urlopu. Do elementu kadrowego zgrupowanego Rozliczenie urlopu godzinowego dodano atrybut liczba dni urlopu. Zmodyfikowano system wynagrodzeń wzorca Urlop wypoczynkowy. Dodany do niego nowy element płacowy Liczba godzin urlopu rozliczonego w okresie płacowym, dzięki czemu widoczna jest również liczba godzin urlopu po realizacji zdarzenia Urlop wypoczynkowy i Urlop wypoczynkowy godzinowy. W związku z obsługą urlopu wypoczynkowego godzinowego, zmodyfikowane zostały następujące raporty: Karta ewidencji czasu pracy dodany został parametr w postaci opcji Prezentuj urlop wypoczynkowy w godzinach, Uwaga: w przypadku wystąpienia w raportach miesięcznych wartości zarówno dziennych jak i godzinowych na zestawieniu rocznym może pojawić się #RÓŻNE w takiej sytuacji należy ponownie wykonać raporty miesięczne, prezentując urlop w godzinach albo dniach. Karta czasu pracy oraz Karta czasu pracy - tekstowy na wydruku dodana została kolumna Urlop wypoczynkowy w godzinach, Rozliczenie czasu pracy z RCP na wydruku dodana została kolumna Godz.UW prezentująca liczbę godzin urlopu wypoczynkowego, Karta pracownika. Zestawienie zbiorcze na wydruku nazwa kolumny Liczba dni urlopu wypoczynkowego została zmieniona na Liczba dni urlopu wypoczynkowego wg wymiaru. Znaczniki zestawów naliczanych elementów Dodane zostało domyślne ustawienie flagi dla Zestawów naliczanych elementów dołączanych do okresów na zakładce Miesiące-lata. W zależności od wybranego zestawu elementów, domyślnie ustawi się naliczenie: tylko dla Firmy tylko dla Pracownika Globalnie

14 Symfonia Kadry i Płace Nowy atrybut prezentacja: godziny i minuty Dla elementów typu Parametr (typ parametru ułamek zwykły) dodany został atrybut (zakładka Atrybuty) prezentacja: godziny i minuty. Atrybut ten umożliwia precyzyjną rejestrację czasu. Archiwum definicji Archiwum definicji zostało rozbudowane o możliwość zachowania nieużywanych urzędów skarbowych. Domyślne elementy systemu wynagrodzeń firmy Z domyślnego systemu wynagrodzeń firmy zostały usunięte elementy historyczne i nieużywane. Elementy usunięte z domyślnego systemu wynagrodzeń firmy: %składki ZUS za pracownika pracownik ubezpieczony (wg. ZUS) % wyn. dla płatnika od skł. na ub. zdrow. zasiłki wyrównawcze dla firmy razem

15 Symfonia Kadry i Płace zasiłki wychowawcze dla firmy razem zasiłki rodzinne dla firmy razem zasiłki porodowe dla firmy razem zasiłki pogrzebowe dla firmy razem zasiłki pielęgnacyjne dla firmy razem zasiłki opiekuńcze dla firmy razem zasiłki macierzyńskie dla firmy razem zaliczki od umów cywilno-prawnych dla firmy zasiłki chorobowe dla firmy razem zasiłki chorobowe (ZUS) dla firmy razem świadczenia rehabilitacyjne dla firmy razem liczba zasiłków wyrównawczych liczba zasiłków wychowawczych liczba zasiłków rodzinnych liczba zasiłków porodowych liczba zasiłków pogrzebowych liczba zasiłków pielęgnacyjnych liczba zasiłków opiekuńczych liczba wypłat zasiłków rodzinnych liczba zasiłków dla firmy razem (ZUS-S9) liczba zasiłków dla firmy razem (ZUS-S8) liczba zasiłków chorobowych (ZUS) składka na ub. społ. dla firmy za pracowników liczba świadczeń rehabilitacyjnych liczba dni zasiłku wyrównawczego dla firmy liczba dni zasiłku opiekuńczego dla firmy liczba dni zasiłku macierzyńskiego dla firmy liczba dni zasiłku chorobowego dla firmy liczba dni zasiłku chorobowego (ZUS) dla firmy liczba dni zasiłkowych dla firmy razem kwota zaliczek dla firmy kwota zaliczek dla firmy narastająco PIT 4R(2012) poz.119 składka ZUS dla firmy za pracowników łączna kwota wypł. świadczeń finans. z budżetu państwa wyn. dla płatnika od składek na ub. zdrow. Elementy przeniesione do Archiwum - Stare: (P)Typ kosztów uzyskania (1..5) (PIT-40.D) kwota zasiłku rodzinnego na 1 dziecko kwota zasiłku rodzinnego na 2 dziecko kwota zasiłku rodzinnego na 3 dziecko kwota zasiłku rodzinnego na 4 dziecko kwota zasiłku rodzinnego na małżonka (P) %składki ZUS (do '98) zleceniodawcy (P) %składki ZUS (do '98) zleceniobiorcy (S) wymiar skł. na ub. emer. finans. przez budżet państwa (S) wymiar skł. na ub. rent. finans. przez budżet państwa rozliczenie należności ZUS(+) (do '98) rozliczenie należności ZUS(-) (do '98) rozliczenie należności ZUS (do '98) składka ZUS (do '98) dla firmy (zleceniodawców) składka ZUS (do '98) dla firmy (zleceniobiorców) (P) wypłacone świadczenia dla firmy (ogółem) Elementy przeniesione do Archiwum Nieużywane: liczba osób do zasiłku pielęgnacyjnego

16 Symfonia Kadry i Płace Nazwa elementu (P) %podatku od umowy-zlecenie została zmieniona na %podatku od umowy zlecenia. Ustawione wartości elementów Kwota najniższej emerytury od ma wartość 831,15 zł. Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale od do ma wartość 3690,30 zł. Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale od do ma wartość 3740,05 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 105,5%. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 106,5%. Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 Poprawiony został algorytm podpowiadający liczbę ubezpieczonych. Jako ubezpieczeni liczeni są pracownicy spełniający przynajmniej jeden z warunków: posiada umowę o pracę na dzień 30 listopada, ustawiona w elemencie zgrupowanym Obowiązkowe ub. społeczne i zdrowotne wartość elementu ub. chorobowe obowiązkowe? na Tak, oraz data od: (ub. społeczne) pusta lub wcześniejsza od 30 listopada, ustawiona w elemencie Dobrowolne ub. społeczne i zdrowotne wartość elementu ub. chorobowe dobrowolne? na Tak z oraz data od: (ub. chorobowe dobrowolne) pusta lub wcześniejsza od 30 listopada. Jeżeli żaden z pracowników nie ma ubezpieczenia, sprawdzane są wartości na dzień 31 grudnia, a następnie na 31 stycznia. Poprawione zostało wykazywanie podstaw do chorobowego w przypadku, gdy pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca i zachorował w kolejnym. Poprawione zostało wykazywanie składników wynagrodzenia niepomniejszanych za okres choroby, gdy pracownik przebywał na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia. Dodana została opcja Pkt 12(8) prezentuj składniki Do których pracownik zachowuje prawo przez okres pobierania zasiłku. Dodana została możliwość wprowadzenia danych dla punktu 17 Uwagi.

17 Symfonia Kadry i Płace Naprawiony został błąd skutkujący niewykazywaniem informacji o udzielonych urlopach w pkt. 10 dla firmy nieuprawionej do wypłaty zasiłków. Raport Lista płac W ustawieniach wydruku raportu dodana została obsługa definiowania do 6 własnych podpisów pod listą. W oknie raportu (widok Więcej parametrów) dodany został przycisk Ustawienia otwierający okno Ustawienia wydruku służące do definicji podpisów pod listą. Nowe polecenie dla menu podręcznego Zaznacz tylko okres domyślny. Nowa opcja Drukuj nazwy okresów. W stopce raportu wykonanego z zaznaczoną opcją Drukuj nazwy okresów wymienione będą nazwy okresów na podstawie, których utworzona została lista płac. Zmieniono opis pola Data wypłaty na Data wydruku. Raport Przelewy Dla przelewów elektronicznych rozszerzono możliwości konfiguracji eksportu adresów pracowników. Adresy pracowników na przelewach realizowanych z opcją Eksport adresów pracowników są zamieszczane tylko dla definicji przelewu z zaznaczoną nową opcją Dla pracownika. Dla przelewów elektronicznych dodana została również opcja Tymczasowy adres zamieszkania. Przelewy wykonywane z tą opcją będą wykorzystywać tymczasowy adres pracownika jeśli został wprowadzony w okresie, dla którego wykonywany jest raport, w przeciwnym wypadku wykorzystany zostanie adres zameldowania pracownika. Do schematu przelewu typu Bank dodana została opcja Dla pracownika. Wszystkie zdefiniowane schematy typu Bank z rachunkiem odbiorcy #Rachunek_Prac po konwersji będą miały włączoną opcję Dla pracownika. Raport Etykiety adresowe i książka nadawcza Dodana została definicja etykiet w formacie: 105x37mm (16 szt.). Poprawiony został opis formatu 70x37 mm (27 szt.) na 70x37 mm (24 szt.). Raport Karta wynagrodzeń Dodana została opcja Drukuj pierwsze Nazwisko. Zmieniony został numer identyfikacyjny pracownika z numeru NIP na numer PESEL.

18 Symfonia Kadry i Płace Raport Aneks do umowy o pracę Do ustawień raportu dodana została lista wyboru Wybierz aneks umożliwiająca wybór umowy, dla której utworzony zostanie aneks. Nowy raport Uaktualnienie danych po imporcie z Płac Dodany został raport wspierający import danych z programu Symfonia Płace. Raport uzupełnia podstawy wymiaru składek ZUS oraz podstawy opodatkowania. Podstawy zostaną uzuepłnione od pierwszego miesiąca po migracji danych do końca roku. Po wykonaniu raportu wyświetlana jest informacja o uzupełnionych danych. Inne zmiany w raportach Poprawione zostało wykazywanie podstaw do chorobowego w raporcie Zestawienie rozliczenia zasiłków w przypadku, gdy pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca i zachorował w kolejnym. W raporcie Karta czasu pracy poprawiony został wydruk nagłówków stron oraz wykazywanie nadgodzin wstawianych w zamkniętym okresie. W raporcie Zestawienie urlopów zmieniona została etykieta pola daty w ustawieniach raportu. W raporcie Stan wykorzystania urlopów dodana została opcja Drukuj nazwę działu, poprawiony został wydruk nagłówków stron oraz zmieniona została etykieta pola daty w ustawieniach raportu. Poprawione zostało wykazywanie liczby dni urlopu do ekwiwalentu na Świadectwie pracy w przypadku gdy pracownik posiada urlop zaległy. Gdy raporty: Paski dla pracowników, Paski pionowo, Lista płac, Polecenie księgowania, Podsumowanie wynagrodzeń, Przelew na konto pracownika lista, Przelewy wykonywane są z okna Pracownicy domyślnie ustawiona będzie nowa opcja Domyślny okres wyświetlająca na liście wyłącznie okres domyślny. Inne zmiany Została przygotowana nowa struktura danych kadrowych. Podczas konwersji firmy dotychczasowe dane kadrowe są konwertowane do nowej relacyjnej struktury bazy danych. Do słownika Wykształcenie dodano element gimnazjalne. Dodane zostało potwierdzenie usunięcia pracownika z katalogu. Usunięte zostało pytanie o weryfikację poprawności archiwum przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa. Poprawność archiwum będzie sprawdzana zawsze.

19 Symfonia Kadry i Płace Dodany został wzorzec Koszty uzyskania przy dojazdach do następujących zestawów wzorców: Ryczałt samochodowy Premia uznaniowa Premie Prowizja I Prowizja II Prowizja III Ekwiwalent za urlop Odprawy Trzynastka W oknie Edycja listy płac poprawione zostało kopiowanie arkusza do schowka. Do klasy 09 Wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego jako element zmienny dodane zostały elementy: Wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych Wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych z zamkn. okresu. Rozwiązany został problem związany ze wstawieniem zdarzeń Rejestracja potrącenia z tytułem wykonawczym i Rozliczenie potrącenia z tytułem wykonawczym w jednym dniu kiedy potrącana była całość zajęcia. Zmieniona została struktura bazy danych. Poprawiono wyliczanie wartości elementu zaliczka na p. doch. odprowadzona do US. Zaliczka na podatek dochodowy pracownika odprowadzona do Urzędu Skarbowego liczona jest narastająco. Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności naliczane będzie według liczby godzin roboczych. Do wyliczenia elementu Podstawa chor. w pierwszym miesiącu dodane zostały elementy Wynag. za godz. nadl. z przekr. śr. tyg. norm oraz Dodatek za godz. nadl. z przekr. śr. tyg. norm. czasu pracy. Poprawiono obsługę sytuacji, gdy w jednym okresie rozliczane są elementy wchodzące i nie wchodzące do podstawy wymiary kosztów uzyskania. Dodano nową klasę 14 Wchodzi do podstawy wymiaru miesięcznych kosztów uzyskania niepodlegające ZUS z elementami: odprawa emerytalna, odprawa rentowa, ryczał za używanie dla celów służbowych samochodu osobowego. Od wersji KDP 2014 w elementach predefiniowanych pole Do druku po konwersji zostaje bez zmian. Wyjątkiem są elementy które wymagają zmiany tego pola. Poprawiono rozliczanie umów cywilnoprawnych występujących w przesuniętych okresach. Zmieniono sposób pobierania atrybutów: %kosztów uzyskania, koszty uzyskania oraz %zaliczki na PD. Zmieniono nazwę elementu Kwota podstawy wym. skład. na ZUS wyk. u innych pracodaw. na Podstawa wym. składek na ZUS niezarejestrowana w programie. Pozostałe uwagi dotyczące programu Uwagi do konwersji Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich otwartych okresów! Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. w przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie! Pozostałe uwagi nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. w takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy. w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. w takim przypadku dla elementu

20 Symfonia Kadry i Płace Tytuł ubezpieczenia pojawi się wartość "#KONFLIKT!" i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego. w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio Zerowa ulga podatkowa lub Koszty uzyskania przy dojazdach ) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. Uwaga: Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office.

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2014 Urlopy związane z rodzicielstwem 3 Program został dostosowany do zmian prawnych dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. Zmiany obejmują rejestrację

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2014.1a Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 5 Raport Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 dostosowano do zmian związanych z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2014.1b Uwagi do konwersji 5 Aktualizacja przeznaczona jest dla wersji programu Symfonia Kadry i Płace 2014.1 oraz 2014.1a. Przed aktualizacją do wersji 2014.1b

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2014.1c Uwagi do konwersji 6 W trakcie konwersji firmy wykonywany jest raport sprawdzający poprawność danych. Święto w dzień wolny od pracy 6 Wprowadzono zmiany

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.a 2 Opieka nad dzieckiem w godzinach 2 Uwagi do konwersji 4 Definicje zdarzeń 5 Definicje akcji 5 Kalendarz firmy na rok 2016 5 Wartości danych kadrowych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Symfonia Kadry i Płace 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2012 Spis treści: Zmiany w wersji 2012 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2012 2 Paczka SOD współpracująca z aplikacją

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 3 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 3 PIT-11(22) dane

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.c 3 Urlopy rodzicielskie 3 Umowa o pracę 6 Umowy cywilnoprawne 6 Dane urzędów skarbowych 7 Wartości danych kadrowych na rok 2016 7 Inne zmiany 8 Wersja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2011

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2011 Forte Kadry i Płace 1 / 11 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2011 Spis treści: Zmiany w wersji 2011 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2011 2 Aktualizacja deklaracji PIT-11 i PIT-8C 2

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Symfonia Kadry i Płace 1 / 7 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010.1 Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2011 Symfonia Kadry i Płace 1 / 12 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2011 Spis treści: Zmiany w wersji 2011 2 Paczka Parametry i zmiany na rok 2011 2 Aktualizacja deklaracji PIT-11 i

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2011.a

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2011.a Forte Kadry i Płace 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2011.a Spis treści: Zmiany w wersji 2011.a 2 Zmiany w raportach 2 Obszar PIT 2 Obszar ZUS 2 Inne zmiany 2 Zmiany w wersji 2011

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2011.a

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2011.a Symfonia Kadry i Płace 1 / 13 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2011.a Spis treści: Zmiany w wersji 2011.a 2 Zmiany w raportach 2 Obszar PIT 2 Obszar ZUS 2 Inne zmiany 2 Zmiany w

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA.

Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Biuletyn techniczny Comarch OPT!MA 2012 Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie Comarch OPT!MA. Copyright 2012 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.d 3 Nowe wzory zaświadczeń płatnika ZUS Z-3 i Z-3a 3 Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego 3 Kalendarz firmy na

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Kadry i Płace 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Kadry i Płace 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 3 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2011.b

Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2011.b Symfonia Kadry i Płace 1 / 16 Nowe funkcje w programie Symfonia Kadry i Płace w wersji 2011.b Spis treści: Zmiany w wersji 2011.b 2 Deklaracje PIT-8C(4), PIT-11(18) - XML 2 Eksport do SODiR 2 Zasiłek macierzyoski

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2.a

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2.a Forte Kadry i Płace 1 / 23 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2.a UWAGA: Od wersji 2010.2 informacje o pracowniku są ustalane na podstawie wzorca i istnieniu systemu wynagrodzeń w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Biuletyn techniczny Realizacja Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN OPT!MA. Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 24.06.2008 r. orzekł: Art. 41

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP Zerowe składki na Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, którzy osiągnęli wiek

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2013.1a Wysokość składki zdrowotnej na rok 2013 4 Ustawiona została wartość elementu Podstawa naliczenia składki zdrowotnej (właściciel). Raport Świadectwo pracy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2013.1

System Zarządzania Forte 2013.1 System Zarządzania Forte 2013.1 Aktualności Poniższe punkty są aktywne. Po kliknięciu w wybraną pozycję następuje przeniesienie do pełnego opisu. Wersja 2013.1 Forte Administracja e-przelewy na liście

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji Forte Kadry i Płace 1 / 17 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010.2 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Wyrównania i Korekty 2 1. Nowe prawa. 2 2. Proces Wyrówania i Korekty. 3 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016.e 3 Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 3 Zestawy PIT na rok 2017 3 Miesięczna ulga podatkowa, a przekroczenie pierwszego progu skali podatkowej 3 Świadectwo

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Symfonia Kadry I Płace 1 / 9 Nowe funkcje w module Symfonia Kadry i Płace w wersji 2010 Konwersję firmy do kolejnej wersji w programie Symfonia Kadry i Płace należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich

Bardziej szczegółowo

SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008. Nowości w wersji 2008

SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008. Nowości w wersji 2008 SYMFONIA Kadry i Płace Forte wersja 2008 Nowości w wersji 2008 1. Zastosowano słowniki z jednolitej bazy Symfonia.Common w miejsce dotychczasowych słowników w programie. Okienka do definiowania słowników

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus

Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Biuletyn techniczny Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24.06.2008 r. w programie CDN Klasyka Płace i Kadry / CDN Klasyka Płace Plus Copyright 2008 COMARCH SA Trybunał Konstytucyjny w wyroku

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Informacja o migracji danych z programu Symfonia Kadry i Płace Migracja danych do aktualnej wersji KDF 2010.b

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab4 Strona 1 Plan zajęć 1 Zakładanie nowej firmy w module Kadry i Płace... 3 2 Otwieranie istniejącej już firmy... 4 3 Dostosowanie ustawień

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1.0 Wstęp 2 2.0 Rozpoczęcie pracy 2 2.1 Zestaw Dane firmy 2 2.2 Zestaw PFRON (firma) 3 2.3 Zestaw PFRON (pracownik) 4 3.0 Generowanie raportów 6 4.0

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2016.b 2 Wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-12, VAT-8, VAT-9M 2 Inne zmiany 2 Wersja 2016.a 2 Aktualizacja e-deklaracji PIT-40, PIT-11, PIT-36L,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace w wersji 2010 UWAGA! Jest to wersja bez migracji z wersji Kadr i Płac Premium. Klienci, którzy chcą

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych

Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych Rejestrowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych (aktualizacja 13 czerwca 2013) Abstrakt W poradniku opisano rejestrowanie, oraz rozliczanie umów cywilnoprawnych: zlecenia, o dzieło, o dzieło z przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres do data końcowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku.

Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres do data końcowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku. 1.3.3.4.1.1. Edycja zasiłku Stawka dzienna wyliczona stawka dzienna zasiłku, Kwota kwota zasiłku = ilość dni*stawka dzienna, Okres od data początkowa okresu branego do podstawy wyliczenia zasiłku, Okres

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zmiany wprowadzone do systemów SYMFONIA Premium w latach 2004-2008

Podstawowe zmiany wprowadzone do systemów SYMFONIA Premium w latach 2004-2008 Podstawowe zmiany wprowadzone do systemów SYMFONIA Premium w latach 2004-2008 Autor: Sage Symfonia Sp. z o.o. Podstawowe zmiany wprowadzone do systemu Handel Premium w latach 2004-2008 Strona 2 z 6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab3 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Zakładanie nowej firmy w module Kadry i Płace... 3 2 Otwarcie istniejącej

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.01b programu Płace i Kadry

Wersja 15.01b programu Płace i Kadry Wersja 15.01b programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia każdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją

Bardziej szczegółowo

Wersja 15.00a programu Płace

Wersja 15.00a programu Płace Wersja 15.00a programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Stałe podatkowe w 2008 roku Na 2008 rok wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

pakiet KADRY I PŁACE

pakiet KADRY I PŁACE Dr inż. HALINA CHŁODNICKA SAGE SYMFONIA pakiet KADRY I PŁACE LABORATORIUM Rzeszów 2014 Spis treści 1. Zakładanie nowej firmy 2. Definiowanie słowników i sprawdzanie parametrów 3. Wprowadzenie wzorców czasu

Bardziej szczegółowo

Wersja 16.00b programu Płace

Wersja 16.00b programu Płace Wersja 16.00b programu Płace Uwaga: PRZED reinstalacją programu zalecane jest wykonanie reindeksacji bazy danych oraz KOPII BEZPIECZEŃSTWA. 1. Nowości 1.1. Kwota rocznego ograniczenia składek emerytalno

Bardziej szczegółowo

Zmiana parametrów na rok 2009 (ogłoszonych na dzień 2008-12-15)

Zmiana parametrów na rok 2009 (ogłoszonych na dzień 2008-12-15) Zmiana parametrów na rok 2009 (ogłoszonych na dzień 2008-12-15) Ustawienie progów podatkowych W celu ustawienia nowych progów podatkowych na rok 2009 naleŝy wykonać następujące czynności: 1. Z głównego

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2016.3.1 Spis treści 1 HANDEL... 3 1.1 POPRAWIONO... 3 2 KSIĘGOWOŚĆ... 3 2.1 NOWOŚCI... 3 2.2 ZMIANY... 3 2.3 POPRAWIONO... 3 3 KASA/ BANK... 3 3.1

Bardziej szczegółowo

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Program AKTYN Płace-Kadry Pro WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Gotowe wzorce dokumentów kadrowych, deklaracji, zestawień. Program posiada wbudowane wydruki gotowe do użycia wzory deklaracji podatkowych,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział II. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca Spis treści: Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy 2. Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze 3. W którym momencie powstaje przychód?

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07

SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 SYSTEM EKSPERT WERSJA 19.07 Przesyłamy kolejną wersję systemu kadrowo-płacowego EKSPERT oznaczoną numerem 19.07. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

(aktualizacja 17 październik 2012)

(aktualizacja 17 październik 2012) Konfigurowanie typowych składników wynagrodzenia - premia miesięczna, premia uznaniowa, dodatek funkcyjny, dodatek stażowy, wynagrodzenie godzinowe, ekwiwalent za pranie (aktualizacja 17 październik 2012)

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace

Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace 1 / 15 Nowe funkcje w module Forte Kadry i Płace Forte Kadry i Płace zmiany w wersji 2012.a 4 Oznaczanie pracowników z nieaktualnymi danymi 4 Gdy tryb naliczania danych płacowych jest

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności dla umów cywilnoprawnych od wersji 9.0

Nowe funkcjonalności dla umów cywilnoprawnych od wersji 9.0 Nowe funkcjonalności dla umów cywilnoprawnych od wersji Strona 1 z 19 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Historyczność umów cywilnoprawnych...3 2.2 Aktualizacja umowy cywilnoprawnej...3 2.3 Przerejestrowanie

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy?

Płace Optivum. Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy? Płace Optivum Jak ustalić wynagrodzenie nauczyciela za urlop wypoczynkowy? Program Płace Optivum wyznacza wynagrodzenie nauczycieli za urlop wypoczynkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH FUNKCJE KALKULATORA "Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym kalkulatorem płacowym, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

Wersja 5.01a programu Płace Plus

Wersja 5.01a programu Płace Plus Wersja 5.01a programu Płace Plus UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy. PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry

Wersja 13.00a programu Płace i Kadry Wersja 13.00a programu Płace i Kadry UWAGA: W trakcie pierwszego otwarcia kaŝdej z kartotek program dokona JEDNORAZOWEJ, AUTOMATYCZNEJ KONWERSJI, związanej ze zmianą struktury bazy PRZED reinstalacją programu

Bardziej szczegółowo