Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji cena z rynku międzybankowego Średnia Cena Instrumentu Dolar Amerykański do. Cena Referencyjna Opcji (CR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji cena z rynku międzybankowego Średnia Cena Instrumentu Dolar Amerykański do. Cena Referencyjna Opcji (CR)"

Transkrypt

1 Opcje Waniliowe Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota Instrument Bazowy (IB) Cena Referencyjna Opcji (CR) Maksymalna Wielkość Pozycji (w lotach) 25 Rynek referencyjny/źródło referencyjne Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji Dolar Amerykański do USDPLN USD USDPLN Bazowego z godziny Złotówki EURPLN Euro do Złotówki EUR EURPLN Bazowego z godziny EURUSD Euro do Dolara EUR EURUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego GBPUSD Funt Brytyjski do Dolara GBP GBPUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego USDCHF Dolar Amerykański do USD USDCHF Bazowego z godziny Franka Szwajcarskiego USDJPY Dolar Amerykański do Jena USD USDJPY Bazowego z godziny Japońskiego EURCHF Euro do Franka EUR EURCHF Bazowego z godziny Szwajcarskiego EURJPY Euro do Jena Japońskiego EUR EURJPY Bazowego z godziny

2 GBPJPY Funt Brytyjski do Jena GBP GBPJPY Bazowego z godziny Japońskiego AUDUSD Dolar Australijski do Dolara AUD AUDUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego USDCAD Dolar Amerykański do Dolara USD USDCAD Bazowego z godziny Kanadyjskiego EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego EUR EURGBP Bazowego z godziny NZDUSD Dolar Nowozelandzki do NZD NZDUSD Bazowego z godziny Dolara Amerykańskiego EURCZK Euro do Korony Czeskiej EUR EURCZK Bazowego z godziny EURHUF Euro do Forinta EUR EURHUF Bazowego z godziny Węgierskiego GOLDs Instrument, którego cena Cena uncji oparta jest na wartości złota troy * 100 GOLDs Bazowego z godziny rynkowej uncji złota troy USD SILVERs Instrument, którego cena Cena uncji oparta jest na wartości srebra troy * 5 SILVERs Bazowego z godziny rynkowej uncji srebra troy 000 USD

3 Uwagi: 1.Wielkość jednego pipsa to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny wszystkich Instrumentów Finansowych. 2.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych. 3.W godzinach 8:00 17:00 CET USDPLN, EURPLN i CHFPLN są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 4.W godzinach 8:00 17:00 CET GBPPLN jest standardowo kwotowany ze Spreadem 70 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 150 pipsów. 5.W godzinach od 8:00 17:00 CET USDCZK i EURCZK są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00-08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 6.W godzinach 00:08-17:00 CET USDHUF i EURHUF są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 7.W godzinach 8:00 17:00 CET USDRON i EURRON jest standardowo kwotowany ze Spreadem 100 pipsów a pomiędzy 17:00 08:00 CET ze Spreadem 250 pipsów. 8.X-Trade Brokers zastrzega, że Instrumenty Finansowe, dla których Instrumentem Bazowym są poziomy indeksów giełdowych lub kontraktów futures na indeksy są instrumentami o charakterze over-the-counter (pozagiełdowym) i nie są przedmiotem obrotu na żadnej z wyżej wymienionych giełd. Ceny wyżej wymienionych Instrumentów Finansowych są ustalane przez X-Trade Brokers i w sposób rzetelny oddają realne wartości indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy), z tym że aktualne ceny kupna i sprzedaży mogą się w sposób nieznaczny różnić od poziomów indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy) publikowanych przez giełdy. 9.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny, Typowy Maksymalny Spread, Minimalna Wielkość Zlecenia, Maksymalna Wielkość Zlecenia oraz Minimalny Krok Transakcyjny są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w przypadku znacznej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 10.Daty rolowań pozycji pomiędzy kolejnymi seriami kontraktów futures, które stanowią również podstawę wyceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych dostępne są w Tabeli Rolowań Pozycji. 11.Instrumenty Finansowe kwotowane wyłącznie w trybie zamknięcia pozycji (close only). 12.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny i Typowy Maksymalny Spread nie mają zastosowania do okresów otwarcia rynku w niedzielę o 23. Ze względu na ograniczoną płynność i często obserwowaną w tym okresie ponadprzeciętną zmienność X-Trade Brokers rozpoczyna handel na Instrumentach Finansowych ze zwiększonym poziomem Spreadu. Spread powraca do standardowej wielkości tak szybko jak pozwala na to płynność i zmienność na rynkach bazowych, zwyczajowo zajmuje to od 10 do 20 minut, w przypadku ograniczonej płynności lub zwiększonej zmienności może jednak trwać dłużej. 13.W godzinach 00: CET CET GOLD kwotowany jest ze Spreadem 80 pipsów, w godzinach 23: CET ze Spreadem 200 pipsów. 14.W godzinach 8:00 22:00 CET USDNOK, EURNOK, USDSEK i EURSEK są kwotowane ze Spreadem 60 pipsów, w godzinach 22:00 8:00 CET ze Spreadem 120 pipsów. 15.XTB oferuje dwa rodzaje Opcyjnych Instrumentów Finansowych: Opcje Waniliowe i Europejskie Opcje Digital. 16.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla Opcji Waniliowych z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania Transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym dziesiątej części Lota. Dla Europejskich Opcji Digital klient wyznacza wielkość Wypłaty z opcji. 17.Przyjmuje się, że Dzień obu rodzajów Opcyjnych Instrumentów Finansowych ( Waniliowych i Europejskich Digital) wynosić będzie od 1 do 182 dni. 18.Zyski i straty w OSPZ wyrażone są w Walucie Bazowej po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego po Średnim Kursie X-Trade. 19.Przez Dzień Opcji(DW) rozumie się godzinę dnia, w którym wygasają prawa i obowiązki stron z tytułu zawartej Transakcji na Opcyjnym Instrumencie Finansowym. 20.Cena Referencyjna Opcji ustalana jest jako średnia arytmetyczna cen BID i ASK Instrumentu Bazowego z godziny Ustalona w ten sposób Cena Referencyjna Opcji jest następnie zaokrąglana w górę z dokładnością do 1 pipsa. 21.Przez Cenę Wykonania Opcji(CW) rozumie się cenę po której posiadacz Opcji Waniliowej Typu Call (Put) ma prawo do kupna (sprzedaży) Instrumentu Bazowego na który opiewa Opcyjny Instrument Finansowy. 22.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Call Wynik w Dniu ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Referencyjna Opcji Cena Wykonania Opcji)* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Kursem Wymiany X-Trade. 23.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Put Wynik ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Wykonania Opcji - Cena Referencyjna Opcji)*

4 Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Średni Kurs X-Trade. 24.Wyróżnia się 4 rodzaje Europejskich Opcji Digital: Above, Below, Inside Range, Outside Range. Klienci utrzymujący długą (krótką) pozycje otrzymują (ponoszą) uprzednio określoną przez siebie w momencie otwarcia pozycji kwotę wypłaty (Wypłatę), jeżeli w Dniu wystąpi jedna z następujących sytuacji: * Cena Referencyjna jest większa od Ceny Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Above. * Cena Referencyjna jest niższa niż Cena Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Below. * Cena Referencyjna jest wyższa niż niższy Trigger oraz niższa niż wyższy Trigger dla Opcji Inside Range * Cena Referencyjna jest niższa niż niższy Trigger albo wyższa niż wyższy Trigger dla Opcji Outside Range W sytuacji gdy Cena Referencyjna równa się Triggerowi, traktowana jest wtedy za wyższą w wszystkich przypadkach wymienionych powyżej. 25.Przez Maksymalną Wielkość Pozycji rozumie się wyrażoną w lotach maksymalną deltę Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany instrument bazowy jakie inwestor może mieć otwarte w danej chwili. Maksymalna wielkość pozycji może zostać ograniczona w przypadku ponadprzeciętnej zmienności lub małej płynności Instrumentu Bazowego. 26.Spread kwotowany jest na różnym poziomie dla Opcyjnych Instrumentów Finansowych w zależności od jego wartości nominalnej, zmienności i Dnia Opcji. Poziom spreadu docelowego przedstawiony jest w tabeli Spready docelowe Opcyjnych Instrumentów Finansowych Opcje Waniliowe oraz Spready docelowe Europejskie Opcje Digital. Należy jednak pamiętać, że jest to Spread docelowy i mogą się zdarzyć przypadki w których Spread będzie większy lub mniejszy niż wskazany w Tabeli. W szczególności dotyczy to okresów zwiększonej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 27.Ceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych prezentowane w OSPZ są cenami informacyjnymi i mogą w niektórych przypadkach różnić się od ceny transakcyjnej otrzymanej w wyniku zapytania o cenę. 28.Ceny Europejskich Opcji Digital są podawane w punktach bazowych (od 0 do 1) a Premia Opcyjna jest określana jako Cena ( w punktach bazowych) * wartość Wypłaty określoną przez klienta. 29.Ustala się Maksymalną i Minimalną Wielkość Pozycji dla Europejskiej Opcji Digital. Minimalna Wielkość Pozycji odnosi się do pojedynczej transakcji i rozumiana jest jako minimalna wielkość Wypłaty. Maksymalna Wielkość Pozycji jest rozumiana jako całkowita wartość Wypłat otwartych pozycji których podstawą jest jeden Instrument Bazowy. 30.Ustala się łączny limit sumy Wypłat dla otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital dla każdego klienta. Limit sumy Wypłat wynosi USD oraz może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób limit ten jest sumą Wypłat dla znajdujących się na tych rachunkach otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital. 31.Ustala się limit wielkości portfela opcji waniliowych dla każdego Klienta liczony jako suma wartości bezwzględnych iloczynów: wartości 1 lota dla i-tego instrumentu wyrażonej w USD, volatility 1-miesięcznego dla i-tego instrumentu i wartości delty w lotach dla i-tego instrumentu. Limit wielkości portfela liczony wg powyższej formuły wynosi USD i może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. Limit ten odnosi się także do grupy rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób. 32.W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób, Maksymalna Wielkość Pozycji o której mowa w punktach 24 i 28 traktowana jest jako łączna wartość pozycji lub wypłat na tych rachunkach. 33.Dokładny opis polityki realizacji zleceń stosowanej przez X-Trade Brokers znajduje się w dokumencie Polityka realizacji zleceń na stronie internetowej w dziale Regulacje.

5 Spready dla Opcji Waniliowych Instrument Minimalny Spread Maksymalny Spread EURUSD 0% 1,50% GBPUSD 0% 1,50% USDJPY 0% 1,50% EURJPY 0% 2,25% EURCHF 0% 2,25% USDCHF 0% 2,25% EURGBP 0% 1,50% AUDUSD 0% 2,25% NZDUSD 0% 2,25% USDCAD 0% 1,50% GBPJPY 0% 2,25% USDPLN 0% 3,00% EURPLN 0% 2,25% EURHUF 0% 3,00% EURCZK 0% 1,50% GOLDs 0% 3,00% SILVERs 0% 9,75%

6 Europejskie Opcje Digital Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Instrument Bazowy (IB) Cena Referencyjna Opcji (CR) Minimalna Wielkość Pozycji (podana jako suma Wypłaty w USD) 29 Maksymalna Wielkość Pozycji (podana jako suma Wypłaty w USD) 29 USDPLN Dolar Amerykański do Złotówki USDPLN Bazowego z godziny EURPLN Euro do Złotówki EURPLN Bazowego z godziny EURUSD Euro do Dolara Amerykańskiego EURUSD Bazowego z godziny Funt Brytyjski do Dolara GBPUSD GBPUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego Dolar Amerykański do Franka USDCHF USDCHF Bazowego z godziny Szwajcarskiego Dolar Amerykański do Jena USDJPY USDJPY Bazowego z godziny Japońskiego EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego EURCHF Bazowego z godziny Rynek referencyjny/źródło referencyjne Uwagi EURJPY Euro do Jena Japońskiego EURJPY Bazowego z godziny

7 GBPJPY Funt Brytyjski do Jena Japońskiego GBPJPY Bazowego z godziny Dolar Australijski do Dolara AUDUSD AUDUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego Dolar Amerykański do Dolara USDCAD USDCAD Bazowego z godziny Kanadyjskiego EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego EURGBP Bazowego z godziny Dolar Nowozelandzki do Dolara NZDUSD NZDUSD Bazowego z godziny Amerykańskiego Dolar Amerykański do Korony USDCZK USDCZK Bazowego z godziny Czeskiej EURCZK Euro do Korony Czeskiej EURCZK Bazowego z godziny EURHUF Euro do Forinta Węgierskiego EURHUF Bazowego z godziny Bazowego z godziny US.30 na notowaniach kontraktu na indeks US Chicago Board of Trade (CBOT) 10 DJIA giełdy amerykańskiej na notowaniach kontraktu na indeks US.500 US.500 Bazowego z godziny Chicago Mercantile Exchange (CME) 10 S&P500 giełdy amerykańskiej

8 DE.30 na notowaniach kontraktu na indeks DE.30 Bazowego z godziny DAX30 giełdy niemieckiej EUREX 10 UK.100 na notowaniach kontraktu na indeks UK.100 Bazowego z godziny FTSE100 giełdy brytyjskiej NYSE Euronext (Liffe) 10 na notowaniach kontraktu na EU.50 EUROSTOXX50 w skład którego EU.50 Bazowego z godziny EUREX 10 wchodzą największe spółki europejskie SPA.35 na notowaniach kontraktu na indeks SPA.35 Bazowego z godziny IBEX35 giełdy hiszpańskiej Meff Renta Variable 10 FRA.40 na notowaniach kontraktu na indeks FRA.40 Bazowego z godziny CAC40 giełdy francuskiej NYSE Euronext 10 ITA.40 na notowaniach kontraktu na indeks ITA.40 Bazowego z godziny S&PMIB40 giełdy hiszpańskiej Borsa Italiana 10 W.20 na notowaniach kontraktu na indeks W.20 Bazowego z godziny WIG20 giełdy w Warszawie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 10 GOLDs GOLDs Bazowego z godziny na wartości rynkowej uncji złota troy SILVERs na wartości rynkowej uncji srebra SILVERs Bazowego z godziny troy Intercontinental Exchange (ICE OILs na wartości rynkowej baryłki ropy OILs Bazowego z godziny Futures Europe) Brent

9 Uwagi: 1.Wielkość jednego pipsa to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny wszystkich Instrumentów Finansowych. 2.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych. 3.W godzinach 8:00 17:00 CET USDPLN, EURPLN i CHFPLN są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 4.W godzinach 8:00 17:00 CET GBPPLN jest standardowo kwotowany ze Spreadem 70 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 150 pipsów. 5.W godzinach od 8:00 17:00 CET USDCZK i EURCZK są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00-08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 6.W godzinach 00:08-17:00 CET USDHUF i EURHUF są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 7.W godzinach 8:00 17:00 CET USDRON i EURRON jest standardowo kwotowany ze Spreadem 100 pipsów a pomiędzy 17:00 08:00 CET ze Spreadem 250 pipsów. 8.X-Trade Brokers zastrzega, że Instrumenty Finansowe, dla których Instrumentem Bazowym są poziomy indeksów giełdowych lub kontraktów futures na indeksy są instrumentami o charakterze over-the-counter (pozagiełdowym) i nie są przedmiotem obrotu na żadnej z wyżej wymienionych giełd. Ceny wyżej wymienionych Instrumentów Finansowych są ustalane przez X-Trade Brokers i w sposób rzetelny oddają realne wartości indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy), z tym że aktualne ceny kupna i sprzedaży mogą się w sposób nieznaczny różnić od poziomów indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy) publikowanych przez giełdy. 9.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny, Typowy Maksymalny Spread, Minimalna Wielkość Zlecenia, Maksymalna Wielkość Zlecenia oraz Minimalny Krok Transakcyjny są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w przypadku znacznej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 10.Daty rolowań pozycji pomiędzy kolejnymi seriami kontraktów futures, które stanowią również podstawę wyceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych dostępne są w Tabeli Rolowań Pozycji. 11.Instrumenty Finansowe kwotowane wyłącznie w trybie zamknięcia pozycji (close only). 12.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny i Typowy Maksymalny Spread nie mają zastosowania do okresów otwarcia rynku w niedzielę o 23. Ze względu na ograniczoną płynność i często obserwowaną w tym okresie ponadprzeciętną zmienność X-Trade Brokers rozpoczyna handel na Instrumentach Finansowych ze zwiększonym poziomem Spreadu. Spread powraca do standardowej wielkości tak szybko jak pozwala na to płynność i zmienność na rynkach bazowych, zwyczajowo zajmuje to od 10 do 20 minut, w przypadku ograniczonej płynności lub zwiększonej zmienności może jednak trwać dłużej. 13.W godzinach 00: CET CET GOLD kwotowany jest ze Spreadem 80 pipsów, w godzinach 23: CET ze Spreadem 200 pipsów. 14.W godzinach 8:00 22:00 CET USDNOK, EURNOK, USDSEK i EURSEK są kwotowane ze Spreadem 60 pipsów, w godzinach 22:00 8:00 CET ze Spreadem 120 pipsów. 15.XTB oferuje dwa rodzaje Opcyjnych Instrumentów Finansowych: Opcje Waniliowe i Europejskie Opcje Digital. 16.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla Opcji Waniliowych z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania Transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym dziesiątej części Lota. Dla Europejskich Opcji Digital klient wyznacza wielkość Wypłaty z opcji. 17.Przyjmuje się, że Dzień obu rodzajów Opcyjnych Instrumentów Finansowych ( Waniliowych i Europejskich Digital) wynosić będzie od 1 do 182 dni. 18.Zyski i straty w OSPZ wyrażone są w Walucie Bazowej po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego po Średnim Kursie X-Trade. 19.Przez Dzień Opcji(DW) rozumie się godzinę dnia, w którym wygasają prawa i obowiązki stron z tytułu zawartej Transakcji na Opcyjnym Instrumencie Finansowym. 20.Cena Referencyjna Opcji ustalana jest jako średnia arytmetyczna cen BID i ASK Instrumentu Bazowego z godziny Ustalona w ten sposób Cena Referencyjna Opcji jest następnie zaokrąglana w górę z dokładnością do 1 pipsa. 21.Przez Cenę Wykonania Opcji(CW) rozumie się cenę po której posiadacz Opcji Waniliowej Typu Call (Put) ma prawo do kupna (sprzedaży) Instrumentu Bazowego na który opiewa Opcyjny Instrument Finansowy. 22.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Call Wynik w Dniu ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Referencyjna Opcji Cena Wykonania Opcji)* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Kursem Wymiany X-Trade. 23.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Put Wynik ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Wykonania Opcji - Cena Referencyjna Opcji)*

10 Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Średni Kurs X-Trade. 24.Wyróżnia się 4 rodzaje Europejskich Opcji Digital: Above, Below, Inside Range, Outside Range. Klienci utrzymujący długą (krótką) pozycje otrzymują (ponoszą) uprzednio określoną przez siebie w momencie otwarcia pozycji kwotę wypłaty (Wypłatę), jeżeli w Dniu wystąpi jedna z następujących sytuacji: * Cena Referencyjna jest większa od Ceny Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Above. * Cena Referencyjna jest niższa niż Cena Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Below. * Cena Referencyjna jest wyższa niż niższy Trigger oraz niższa niż wyższy Trigger dla Opcji Inside Range * Cena Referencyjna jest niższa niż niższy Trigger albo wyższa niż wyższy Trigger dla Opcji Outside Range W sytuacji gdy Cena Referencyjna równa się Triggerowi, traktowana jest wtedy za wyższą w wszystkich przypadkach wymienionych powyżej. 25.Przez Maksymalną Wielkość Pozycji rozumie się wyrażoną w lotach maksymalną deltę Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany instrument bazowy jakie inwestor może mieć otwarte w danej chwili. Maksymalna wielkość pozycji może zostać ograniczona w przypadku ponadprzeciętnej zmienności lub małej płynności Instrumentu Bazowego. 26.Spread kwotowany jest na różnym poziomie dla Opcyjnych Instrumentów Finansowych w zależności od jego wartości nominalnej, zmienności i Dnia Opcji. Poziom spreadu docelowego przedstawiony jest w tabeli Spready docelowe Opcyjnych Instrumentów Finansowych Opcje Waniliowe oraz Spready docelowe Europejskie Opcje Digital. Należy jednak pamiętać, że jest to Spread docelowy i mogą się zdarzyć przypadki w których Spread będzie większy lub mniejszy niż wskazany w Tabeli. W szczególności dotyczy to okresów zwiększonej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 27.Ceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych prezentowane w OSPZ są cenami informacyjnymi i mogą w niektórych przypadkach różnić się od ceny transakcyjnej otrzymanej w wyniku zapytania o cenę. 28.Ceny Europejskich Opcji Digital są podawane w punktach bazowych (od 0 do 1) a Premia Opcyjna jest określana jako Cena ( w punktach bazowych) * wartość Wypłaty określoną przez klienta. 29.Ustala się Maksymalną i Minimalną Wielkość Pozycji dla Europejskiej Opcji Digital. Minimalna Wielkość Pozycji odnosi się do pojedynczej transakcji i rozumiana jest jako minimalna wielkość Wypłaty. Maksymalna Wielkość Pozycji jest rozumiana jako całkowita wartość Wypłat otwartych pozycji których podstawą jest jeden Instrument Bazowy. 30.Ustala się łączny limit sumy Wypłat dla otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital dla każdego klienta. Limit sumy Wypłat wynosi USD oraz może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób limit ten jest sumą Wypłat dla znajdujących się na tych rachunkach otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital. 31.Ustala się limit wielkości portfela opcji waniliowych dla każdego Klienta liczony jako suma wartości bezwzględnych iloczynów: wartości 1 lota dla i-tego instrumentu wyrażonej w USD, volatility 1-miesięcznego dla i-tego instrumentu i wartości delty w lotach dla i-tego instrumentu. Limit wielkości portfela liczony wg powyższej formuły wynosi USD i może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. Limit ten odnosi się także do grupy rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób. 32.W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób, Maksymalna Wielkość Pozycji o której mowa w punktach 24 i 28 traktowana jest jako łączna wartość pozycji lub wypłat na tych rachunkach. 33.Dokładny opis polityki realizacji zleceń stosowanej przez X-Trade Brokers znajduje się w dokumencie Polityka realizacji zleceń na stronie internetowej w dziale Regulacje. 34. Przez Maksymalną Wielkość Nominalną Pozycji rozumie się wyrażoną w Dolarach Amerykańskich maksymalną wartość nominalną Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany Instrument Bazowy jakie Klient może mieć otwarte w danej chwili. Całkowita maksymalna wielkość nominalna portfela nie może przekroczyć USD. Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji może zostać ograniczona w przypadku, gdy na rynku występuje ponadprzeciętna zmienność lub mała płynność danego Instrumentu Bazowego.

11 Europejskie Krótkoterminowe Opcje Digital Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Instrument Bazowy (IB) Cena Referencyjna Opcji Minimalna Wielkość Pozycji (podana jako suma Wypłaty) * 29 Maksymalna Wielkość Pozycji (podana jaki suma wypłaty w USD) * 29 USDPLN Dolar Amerykański do Polskiej Złotówki USDPLN Bazowego w Dacie EURPLN Euro do Polskiej Złotówki EURPLN Bazowego w Dacie EURUSD Euro do Dolara Amerykańskiego EURUSD Bazowego w Dacie GBPUSD Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego GBPUSD Bazowego w Dacie Dolar Amerykański do USDCHF USDCHF Bazowego w Dacie Franka Szwajcarskiego USDJPY Dolar Amerykański do Jena Japońskiego USDJPY Bazowego w Dacie EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego EURCHF Bazowego w Dacie EURJPY Euro do Jena Japońskiego EURJPY Bazowego w Dacie Rynek referencyjny/ Źródło referencyjne wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg wskazana przez jedną z agencji informacyjnych Reuters, Bloomberg

12 GBPJPY Funt Brytyjski do Jena Japońskiego GBPJPY Bazowego w Dacie AUDUSD Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego AUDUSD Bazowego w Dacie Dolar Amerykański do Dolara USDCAD USDCAD Bazowego w Dacie Kanadyjskiego EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego EURGBP Bazowego w Dacie NZDUSD Dolar Nowozelandzki do Korony Czeskiej NZDUSD Bazowego w Dacie USDCZK Dolar Amerykański do Korony Czeskiej USDCZK Bazowego w Dacie EURCZK Euro do Korony Czeskiej EURCZK Bazowego w Dacie EURHUF Euro do Forinta Węgierskiego EURHUF Bazowego w Dacie na notowaniach kontraktu na indeks DJIA US.30 giełdy amerykańskiej US.30 Bazowego w Dacie Chicago Mercantile Exchange (CBOT)

13 US.500 DE.30 UK.100 EU.50 SPA.35 FRA.40 ITA.40 W.20 JAP225 INDIA50 INDIA na notowaniach kontraktu na indeks S&P500 giełdy amerykańskiej na notowaniach kontraktu na indeks DAX30 giełdy niemiecki na notowaniach kontraktu na indeks FTSE100 giełdy brytyjskiej na notowaniach kontraktu na EUROSTOXX50 w skład którego wchodzą największe spółki europejskie10 na notowaniach kontraktu na indeks IBEX35 giełdy hiszpańskiej Instrument, which price is based on quotations of the contract for CAC40 index of the French stock exchange Instrument, which price is based on quotations of the contract for S&PMIB40 index of the Italian stock exchange na kwotowaniach kontraktu WIG 20 będącego indeksem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na notowaniach kontraktu na indeks NIKKEI225 giełdy japońskiej na notowaniach kontraktu na indeks S&P CNF NIFTY giełdy indyjskiej US.500 DE.30 UK.100 EU.50 SPA.35 FRA.40 ITA.40 W.20 JAP225 INDIA50 Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Bazowego w Dacie Średnia Cena Instrumentu Bazowego w Dacie Opcji Bazowego w Dacie Opcji Chicago Mercantile Exchange (CME) EUREX NYSE Euronext (Liffe) EUREX Meff Renta Variable NYSE Euronext Borsa Italiana Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Osaka Securities Exchange (OSE) National Stock Exchange of Indi

14 GOLDs na Średnia Cena rynkowej wartości uncji złota GOLDs Instrumentu Bazowego w Dacie SILVERs Instrument, którego cena oparta jest na SILVERs Bazowego w Dacie rynkowej wartości srebra OILs na rynkowej wartości jednej baryłki OILs Bazowego w Dacie surowej ropy typu Brent Intercontinental Exchange (ICE Futures US) Intercontinental Exchange (ICE Futures Europe) Intercontinental Exchange (ICE Futures Europe) SUGARs Instrument, którego wartość oparta jest Średnia Cena na rynkowej wartości jednego funta Intercontinental Exchange (ICE SUGARs Instrumentu Bazowego w trzciny cukrowej z dostawą w ciągu 2, 3 Futures US) Dacie lub 5 miesięcy COFFE Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości jednego funta Średnia Cena Intercontinental Exchange (ICE Instrumentu Bazowego w kawy arabica z dostawą w ciągu 2 lub 3 COFFE Futures US) miesięcy Dacie BUND10Y Instrument, którego wartość oparta jest Średnia Cena na rynkowej wartości kontraktów future BUND10Y Instrumentu Bazowego w na 10 letnie obligacje rządu Niemiec Dacie EUREX TNOTE Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości kontraktów future Średnia Cena na 10 letnie obligacje rządu Stanów TNOTE Instrumentu Bazowego w Zjednoczonych Dacie Chicago Mercantile Exchange (CBOT)

15 Uwagi: 1.Wielkość jednego pipsa to minimalna wartość, o którą może nastąpić zmiana ceny wszystkich Instrumentów Finansowych. 2.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla wszystkich Instrumentów Finansowych. 3.W godzinach 8:00 17:00 CET USDPLN, EURPLN i CHFPLN są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 4.W godzinach 8:00 17:00 CET GBPPLN jest standardowo kwotowany ze Spreadem 70 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 150 pipsów. 5.W godzinach od 8:00 17:00 CET USDCZK i EURCZK są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00-08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 6.W godzinach 00:08-17:00 CET USDHUF i EURHUF są standardowo kwotowane ze Spreadem 40 pipsów, w godzinach 17:00 08:00 CET ze Spreadem 100 pipsów. 7.W godzinach 8:00 17:00 CET USDRON i EURRON jest standardowo kwotowany ze Spreadem 100 pipsów a pomiędzy 17:00 08:00 CET ze Spreadem 250 pipsów. 8.X-Trade Brokers zastrzega, że Instrumenty Finansowe, dla których Instrumentem Bazowym są poziomy indeksów giełdowych lub kontraktów futures na indeksy są instrumentami o charakterze over-the-counter (pozagiełdowym) i nie są przedmiotem obrotu na żadnej z wyżej wymienionych giełd. Ceny wyżej wymienionych Instrumentów Finansowych są ustalane przez X-Trade Brokers i w sposób rzetelny oddają realne wartości indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy), z tym że aktualne ceny kupna i sprzedaży mogą się w sposób nieznaczny różnić od poziomów indeksów giełdowych (lub kontraktów futures na indeksy) publikowanych przez giełdy. 9.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny, Typowy Maksymalny Spread, Minimalna Wielkość Zlecenia, Maksymalna Wielkość Zlecenia oraz Minimalny Krok Transakcyjny są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w przypadku znacznej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 10.Daty rolowań pozycji pomiędzy kolejnymi seriami kontraktów futures, które stanowią również podstawę wyceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych dostępne są w Tabeli Rolowań Pozycji. 11.Instrumenty Finansowe kwotowane wyłącznie w trybie zamknięcia pozycji (close only). 12.Standardowy Spread Transakcyjny, Typowy Spread Transakcyjny i Typowy Maksymalny Spread nie mają zastosowania do okresów otwarcia rynku w niedzielę o 23. Ze względu na ograniczoną płynność i często obserwowaną w tym okresie ponadprzeciętną zmienność X-Trade Brokers rozpoczyna handel na Instrumentach Finansowych ze zwiększonym poziomem Spreadu. Spread powraca do standardowej wielkości tak szybko jak pozwala na to płynność i zmienność na rynkach bazowych, zwyczajowo zajmuje to od 10 do 20 minut, w przypadku ograniczonej płynności lub zwiększonej zmienności może jednak trwać dłużej. 13.W godzinach 00: CET CET GOLD kwotowany jest ze Spreadem 80 pipsów, w godzinach 23: CET ze Spreadem 200 pipsów. 14.W godzinach 8:00 22:00 CET USDNOK, EURNOK, USDSEK i EURSEK są kwotowane ze Spreadem 60 pipsów, w godzinach 22:00 8:00 CET ze Spreadem 120 pipsów. 15.XTB oferuje trzy rodzaje Opcyjnych Instrumentów Finansowych: Opcje Waniliowe, Europejskie Opcje Digital oraz Europejskie Krótkoterminowe Opcje Digital. 16.Jeden Lot stanowi jednostkę transakcyjną dla Opcji Waniliowych z tym jednak zastrzeżeniem, że istnieje możliwość zawierania Transakcji o minimalnym nominale odpowiadającym dziesiątej części Lota. Dla Europejskich Opcji Digital Klient wyznacza wielkość Wypłaty z opcji. Dla Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital Klient określa maksymalną wysokość Premii Opcyjnej. 17.Przyjmuje się, że Dzień Opcji Waniliowych oraz Europejskich Opcji Digital wynosić będzie od 7 do 180 dni. Dla Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital przyjmuję, że Dzień będzie wynosić od 1 do 65 minut. Szczegółowe parametry dla Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital dostępne są każdorazowo w OSPZ. Klient może zawierać transakcje na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital o parametrach aktualnie dostępnych w OSPZ. 18.Zyski i straty w OSPZ wyrażone są w Walucie Bazowej po przeliczeniu na nią zysków i strat ustalonych w drugiej walucie z pary lub walucie, w której wyrażona jest wartość Instrumentu Finansowego po Średnim Kursie X-Trade. 19.Przez Dzień Opcji (DW) dla Opcji Waniliowych oraz Europejskich Opcji Digital rozumie się godzinę dnia, w którym wygasają prawa i obowiązki stron z tytułu zawartej Transakcji na Opcyjnym Instrumencie Finansowym. 20).Cena Referencyjna Opcji dla Opcji Waniliowych oraz Europejskich Opcji Digital ustalana jest jako średnia arytmetyczna cen BID i ASK Instrumentu Bazowego z godziny w Dniu Opcji. Ustalona w ten sposób Cena Referencyjna Opcji jest następnie zaokrąglana w górę z dokładnością do 1 pipsa. 21.Przez Cenę Wykonania Opcji(CW) rozumie się cenę po której posiadacz Opcji Waniliowej Typu Call (Put) ma prawo do kupna (sprzedaży) Instrumentu Bazowego na który opiewa

16 Opcyjny Instrument Finansowy. 22.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Call Wynik w Dniu ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Referencyjna Opcji Cena Wykonania Opcji)* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Kursem Wymiany X-Trade. 23.W przypadku Opcji Waniliowej o Typie Put Wynik ustala się jako większą z dwóch wartości: 0 oraz (Cena Wykonania Opcji - Cena Referencyjna Opcji)* Liczba Lotów * Wartość Nominalna Lota * Średni Kurs X-Trade. 24.Wyróżnia się 4 rodzaje Europejskich Opcji Digital: Above, Below, Inside Range, Outside Range. Klienci utrzymujący długą (krótką) pozycje otrzymują (ponoszą) uprzednio określoną przez siebie w momencie otwarcia pozycji kwotę wypłaty (Wypłatę), jeżeli w Dniu wystąpi jedna z następujących sytuacji: * Cena Referencyjna jest większa od Ceny Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Above. * Cena Referencyjna jest niższa niż Cena Wykonania Opcji (Trigger) dla Opcji Below. * Cena Referencyjna jest wyższa niż niższy Trigger oraz niższa niż wyższy Trigger dla Opcji Inside Range * Cena Referencyjna jest niższa niż niższy Trigger albo wyższa niż wyższy Trigger dla Opcji Outside Range W sytuacji gdy Cena Referencyjna równa się Triggerowi, traktowana jest wtedy za wyższą w wszystkich przypadkach wymienionych powyżej. 25.Przez Maksymalną Wielkość Pozycji rozumie się wyrażoną w lotach maksymalną deltę Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany instrument bazowy jakie inwestor może mieć otwarte w danej chwili. Maksymalna wielkość pozycji może zostać ograniczona w przypadku ponadprzeciętnej zmienności lub małej płynności Instrumentu Bazowego. 26.Spread kwotowany jest na różnym poziomie dla Opcyjnych Instrumentów Finansowych w zależności od jego wartości nominalnej, zmienności i Dnia Opcji. Poziom spreadu docelowego przedstawiony jest w tabeli Spready docelowe Opcyjnych Instrumentów Finansowych Opcje Waniliowe oraz Spready docelowe Europejskie Opcje Digital. Należy jednak pamiętać, że jest to Spread docelowy i mogą się zdarzyć przypadki w których Spread będzie większy lub mniejszy niż wskazany w Tabeli. W szczególności dotyczy to okresów zwiększonej zmienności lub ograniczonej płynności Instrumentu Bazowego. 27.Ceny Opcyjnych Instrumentów Finansowych prezentowane w OSPZ są cenami informacyjnymi i mogą w niektórych przypadkach różnić się od ceny transakcyjnej otrzymanej w wyniku zapytania o cenę. 28.Ceny Europejskich Opcji Digital są podawane w punktach bazowych (od 0 do 1) a Premia Opcyjna jest określana jako Cena ( w punktach bazowych) * wartość Wypłaty określoną przez klienta. 29.Ustala się Maksymalną i Minimalną Wielkość Pozycji dla Europejskiej Opcji Digital. Minimalna Wielkość Pozycji odnosi się do pojedynczej transakcji i rozumiana jest jako minimalna wielkość Wypłaty. Maksymalna Wielkość Pozycji jest rozumiana jako całkowita wartość Wypłat otwartych pozycji których podstawą jest jeden Instrument Bazowy. 30.Ustala się łączny limit sumy Wypłat dla otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital dla każdego klienta. Limit sumy Wypłat wynosi USD oraz może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób limit ten jest sumą Wypłat dla znajdujących się na tych rachunkach otwartych pozycji na Europejskich Opcjach Digital. 31.Ustala się limit wielkości portfela opcji waniliowych dla każdego Klienta liczony jako suma wartości bezwzględnych iloczynów: wartości 1 lota dla i-tego instrumentu wyrażonej w USD, volatility 1-miesięcznego dla i-tego instrumentu i wartości delty w lotach dla i-tego instrumentu. Limit wielkości portfela liczony wg powyższej formuły wynosi USD i może być zmieniony z tygodniowym wyprzedzeniem. Limit ten odnosi się także do grupy rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób. 32.W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób, Maksymalna Wielkość Pozycji o której mowa w punktach 24 i 28 traktowana jest jako łączna wartość pozycji lub wypłat na tych rachunkach. 33.Dokładny opis polityki realizacji zleceń stosowanej przez X-Trade Brokers znajduje się w dokumencie Polityka realizacji zleceń na stronie internetowej w dziale Regulacje. 34. Przez Maksymalną Wielkość Nominalną Pozycji rozumie się wyrażoną w Dolarach Amerykańskich maksymalną wartość nominalną Opcyjnych Instrumentów Finansowych na dany Instrument Bazowy jakie Klient może mieć otwarte w danej chwili. Całkowita maksymalna wielkość nominalna portfela nie może przekroczyć USD.

17 Maksymalna Wielkość Nominalna Pozycji może zostać ograniczona w przypadku, gdy na rynku występuje ponadprzeciętna zmienność lub mała płynność danego Instrumentu Bazowego. 35.Na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital Klient może otwierać jedynie długie pozycje. 36. Do Dnia Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital Spread ustalany jest na poziomie 100%. 37. Wyróżnia się dwa rodzaje Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital: Opcje Up oraz Opcje Down. Klient otrzymuję Wypłatę jeżeli w Dniu nastąpi jedna z następujących sytuacji: * Cena Referencyjna jest większa od Ceny Wykonania (Trigger) dla Opcji Up, * Cena Referencyjna jest niższa od Ceny Wykonania (Trigger) dla Opcji Down. 38.Ustala się Minimalną i Maksymalną Wielkość Pozycji dla Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital. Minimalna Wielkość Pozycji odnosi się do pojedynczej Transakcji i rozumiana jest jako minimalną kwota Premii Opcyjnej. Maksymalna Wielkość Pozycji jest rozumiana jako całkowita wartość Premii Opcyjnych dla otwartych pozycji których podstawą jest jeden Instrument Bazowy. 39.Cena Referencyjna Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital ustalana jest jako średnia arytmetyczna cen BID i ASK Instrumentu Bazowego w Dniu. Ustalona w ten sposób Cena Referencyjna Opcji jest następnie zaokrąglana w górę z dokładnością do 1 pipsa. 40.Ustanawia się łączny limit sumy Premii Opcyjnych dla otwartych pozycji na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital dla każdego Klienta. Limit ustalony jest na poziomie USD a może być zmieniony za tygodniowym uprzedzeniem. W przypadku rachunków, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są one zarządzane przez jedną osobę lub grupę powiązanych ze sobą osób limit ten jest sumą Premii Opcyjnych dla znajdujących się na tych rachunkach otwartych pozycji na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital. 41.W OSPZ Europejskie Krótkoterminowe Opcje Digital dostępne są pod marketingową nazwą Up&Down. 42.Dla Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital Klient ustala maksymalną Premię Opcyjną. Wartość Wypłaty jest określana jako Premia/Cena. 43.Spread na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital może dojść do poziomu 100%, dlatego też Wypłata może wynieść równowartość zapłaconej Premii Opcyjnej. 44.Handel na Europejskich Krótkoterminowych Opcjach Digital może być tymczasowo zawieszany, jakkolwiek nie wpłynie to negatywnie na uprzednio otwarte pozycje, które wygasną w standardowym trybie.

18 Spready docelowe dla europejskich OPCJI DIGITAL Instrument Symbol Nazwa Instrumentu Minimum Spread Maximum Spread Spread na otwarciu Europejskich Krótkoterminowych Opcji Digital Spread na Europejskich Krótkotwrminowych Opcjach Digital przy zamknięciu przed Dniem USDPLN Dolar Amerykański do Polskiej Złotówki EURPLN Euro do Polskiej Złotówki EURUSD Euro do Dolara Amerykańskiego GBPUSD Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego USDCHF Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego USDJPY Dolar Amerykański do Jena Japońskiego EURCHF Euro do Franka Szwajcarskiego EURJPY Euro do Jena Japońskiego GBPJPY Funt Brytyjski do Jena Japońskiego AUDUSD Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego USDCAD Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego EURGBP Euro do Funta Brytyjskiego NZDUSD Dolar Nowozelandzki do Dolara Amerykańskiego USDCZK Dolar Amerykański do Korony Czeskiej EURHUF Euro do Forinta Węgierskiego EURCZK Euro do Korony Czeskiej

19 GOLDs na rynkowej wartości uncji złota SILVERs Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości uncji srebra SUGARs COFFE Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości jednego funta trzciny cukrowej z dostawą w ciągu 2, 3 lub 5 miesięcy Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości jednego funta kawy arabica z dostawą w ciągu 2 lub 3 miesięcy W.20 na kwotowaniach kontraktu WIG 20- indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 11 OILs na rynkowej wartości jednej baryłki ropy typu Brent 11 US.30 US.500 DE.30 UK.100 na kwotowaniach kontraktu DJIA będącego indeksem na Amerykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 na kwotowaniach kontraktu S&P500 będącego indeksem na Amreykańskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 11 na kwotowaniach kontraktu DAX30 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Niemczech 11 na kwotowaniach kontraktu FTSE100 index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Anglii

20 EU.50 SPA.35 FRA.40 ITA.40 JAP225 na kwotowaniach kontraktu EUROSTOXX50 indeksu, w skład którego wchodzą największe spółki europejskie 11 na kwotowaniach kontraktu IBEX35 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Hiszpanii 11 na kwotowaniach kontraktu CAC40 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych we Francji na kwotowaniach kontraktu S&PMIB40 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych we Włoszech Instrument którego cena oparta jest na kwotowaniach kontraktu NIKKEI225 będącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Japonii INDIA50 Instrument którego cena oparta jest na kwotowaniu kontraktu S&P CNF NIFTY będoącego indeksem na Giełdzie Papierów Wartościowych w Indiach BUND10Y Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości kontraktów future na 10 letnie obligacje rządu Niemiec TNOTE Instrument, którego wartość oparta jest na rynkowej wartości kontraktów future na 10 letnie obligacje rządu Stanów Zjednoczonych

Minimalny krok notowania w punktach. Standardowy Spread Transakcyjny w pipsach. Minimalna wielkość zlecenia w Lotach

Minimalny krok notowania w punktach. Standardowy Spread Transakcyjny w pipsach. Minimalna wielkość zlecenia w Lotach BASIC CFD - Kontrakty Różnic Kursowych Stały Spread Symbol Instrumentu AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF CADJPY CHFHUF CHFJPY Nazwa Instrumentu Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego Dolar

Bardziej szczegółowo

Pakiet ACTIVE NDD. z dnia 2 listopada 2015 roku. Spread od zlecenia AUD 100 000 0.0001 0.00001-2.8 0.01 50 0.01

Pakiet ACTIVE NDD. z dnia 2 listopada 2015 roku. Spread od zlecenia AUD 100 000 0.0001 0.00001-2.8 0.01 50 0.01 1 Pakiet ACTIVE NDD z dnia 2 listopada 2015 roku Symbol Opis nominalna 1 Lota Pipsa Minimalny krok notowania Spread od zlecenia Maksymalna Minimalny Krok Transakcyjny referencyjne Godziny handlu AUDCAD

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 25 marca 2012 r. GO4X daje możliwość dokonywania transakcji na rynku Forex w ramach dwóch systemów ustalania spreadów: zmiennego oraz stałego. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

Pakiet ACTIVE NDD Optimal

Pakiet ACTIVE NDD Optimal 1 Pakiet ACTIVE NDD Optimal z dnia 2 listopada 2015 roku AUDCAD australijskiego do dolara kanadyjskiego AUD 100 000 0.0001 0.00001-2.8 0.01 50 0.01 AUDCHF australijskiego do franka szwajcarskiego AUD 100

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK

Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Para walutowa Opis Instrumentu Wielkość Nominalna jednego kontraktu Depozyt [%] Minimalna wielkość transakcji [lot] Wielkość zmiany notowań Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero

Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero 1 Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Robotero 1. Kontrakty Różnic Kursowych CFD z dnia 21 października 2014 roku krok AUDCAD.stp kanadyjskiego AUDCHF.stp

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2013 r. Przejdź do interesującej Cię sekcji klikając na jej tytuł: Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom dźwigni i depozytu Dni i godziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie PL/11/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 03/06/2009 r.

Zarządzenie PL/11/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 03/06/2009 r. Zarządzenie PL/11/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 03/06/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych,

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie PL/12/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 12/06/2009 r.

Zarządzenie PL/12/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 12/06/2009 r. Zarządzenie PL/12/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 12/06/2009 r. Order No. PL/12/09 of Member of Management Board X- Trade Brokers DM S.A. dated on 12/06/2009 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Aktualizowano:

Aktualizowano: Aktualizowano: 03-04-05 Uwaga: Automatyczne zamknięcie pozycji (STOP-OUT) nastąpi w przypadku, gdy wartość Margin Level spadnie poniżej 80%. Margin Level to iloraz Equity (bieżącej wyceny rachunku uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/04/09 Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 05/02/2009 r.

Zarządzenie nr PL/04/09 Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 05/02/2009 r. Zarządzenie nr PL/04/09 Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 0/02/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 03/07/2009 r.

Zarządzenie nr PL/14/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 03/07/2009 r. Zarządzenie nr PL/14/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 03/07/2009 r. Order No. PL/14/09 of Member of Management Board X- Trade Brokers DM S.A. dated on 03/07/2009 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/03/09 Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 12/01/2009 r.

Zarządzenie nr PL/03/09 Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 12/01/2009 r. Zarządzenie nr PL/03/09 Prezesa Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 12/01/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

Min./Max. Wielkość Pozycji (w USD) Wielkość 1 Tick a USDPLN 10 / 1400 0.0001 0-100 EURPLN 10 / 1400 0.0001 0-100 EURUSD 10 / 3500 0.

Min./Max. Wielkość Pozycji (w USD) Wielkość 1 Tick a USDPLN 10 / 1400 0.0001 0-100 EURPLN 10 / 1400 0.0001 0-100 EURUSD 10 / 3500 0. Symbol Opis Instrument bazowy USDPLN EURPLN EURUSD GBPUSD USDCHF amerykańskiego do polskiego złotego na notowania euro do polskiego złotego na notowania euro do dolara amerykańskiego na notowania funta

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 5 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Wartości kontraktów Rynek walutowy Kalkulacja wartości kontraktów na których dokonujemy obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.)

Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.) Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK (obowiązuje od 15 października 2016 r.) Instrument Opis Instrumentu Wartość nominalna kontraktu Depozyt zabezp. Min. / maks. wielkość zlecenia (lot)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 26 sierpnia 2014 r. Przejdź do interesującej Cię sekcji klikając w odpowiednie pole: Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom dźwigni i depozytu Dni

Bardziej szczegółowo

EUR / USD 1,3615 / 1,3620

EUR / USD 1,3615 / 1,3620 EUR / USD 1,3615 / 1,3620 waluta kupno / sprzedaŝ bazowa / notowana BID / OFFER (ASK) Zadanie 1 Bank kwotuje następujący kurs walutowy: USD/SEK = 7,3020/40 Wyznacz: 1. walutę bazową.. 4. kurs sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 13 lutego 201 roku. Przejdź do interesującej Cię sekcji klikając w odpowiednie pole: Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom dźwigni i depozytu Dni

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-10-25

Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-10-25 Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-10-25 e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Instrument Opis instrumentu Wielkość 1 punktu Mnożnik Wartość nominalna lota Spread (minmax)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-07-06

Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-07-06 Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-07-06 e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Instrument Opis instrumentu Wielkość 1 punktu Mnożnik Wartość nominalna lota Spread (minmax)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 28 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 28 stycznia 2016 roku Wyciąg z zarządzeń Dyrektora DM BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 stycznia 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu Instrumentami Finansowymi na rynkach OTC na Subkoncie) Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2014 r. Przejdź do interesującej Cię sekcji klikając na jej tytuł: Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom dźwigni i depozytu Dni i godziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/01/2010 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 04/01/2010 r.

Zarządzenie nr PL/01/2010 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 04/01/2010 r. Zarządzenie nr PL/01/2010 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 04/01/2010 r. Order No. PL/01/2010 of Member of Management Board X- Trade Brokers DM S.A. dated on 04/01/2010 Działając zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 5na5. Postanowienia Ogólne

Regulamin Promocji 5na5. Postanowienia Ogólne e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Regulamin Promocji 5na5 1 Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji 5na5 (dalej Promocja ) przeznaczonej dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 28 czerwca 201 roku. GO4X jest dostępny przez Terminal MT4 instalowany na komputerze klienta. GO4X Mobile (by MetaQuotes) - dostępny po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-05-15 17:00

Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-05-15 17:00 Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2015-05-15 17:00 e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Depozyt (%) Instrument Opis instrumentu Wielkość 1 punktu Mnożnik Wartość nominalna

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

Tabela Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE NDD

Tabela Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE NDD 1 1. Kontrakty Różnic Kursowych CFD Tabela Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE NDD z dnia 21 października 2014 roku wartość AUDCAD australijskiego do dolara AUD

Bardziej szczegółowo

Oferta Noble Markets MT4 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych w systemie transakcyjnym Noble Markets System

Oferta Noble Markets MT4 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych w systemie transakcyjnym Noble Markets System Symbol Nazwa Instrumentu Rynek bazowy Wartość Nominalna Lota *2 Oferta Noble Markets MT4 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych dostępnych w systemie transakcyjnym Noble Markets System Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 27-07-2015 r.

Komunikat z dnia 27-07-2015 r. Komunikat z dnia 27-07-205 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych Na podstawie Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowi zuje uczestnika Promocji 200% Normy w okresie trwania promocji Przejd do interesuj cej Ci sekcji klikaj c na jej tytu : Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom

Bardziej szczegółowo

Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Carry FX

Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Carry FX 1 Tabela specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) Dom Maklerski SA Pakiet ACTIVE STP Carry FX 1. Kontrakty Różnic Kursowych CFD z dnia 01 sierpnia 2016 roku AUDCAD.ct australijskiego do dolara AUDCHF.ct

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 21-05-2015 r.

Komunikat z dnia 21-05-2015 r. Komunikat z dnia 2-05-205 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych Na podstawie Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia 14-12-2015 r.

Komunikat z dnia 14-12-2015 r. Komunikat z dnia 4-2-205 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych Na podstawie Regulaminu wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od:

Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: Specyfikacja instrumentów Obowiązuje od: 2016-02-20 e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Instrument Opis instrumentu Wielkość 1 punktu Mnożnik Wartość nominalna lota Spread średni*

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

09: RYNKI W PIGUŁCE. Seria dobrych danych z USA

09: RYNKI W PIGUŁCE. Seria dobrych danych z USA Seria dobrych danych z USA Euro odrobiło część strat. Przed otwarciem sesji europejskiej kurs EUR/USD stabilizuje się pod oporem na 1,3150. Od rana wobec amerykańskiego dolara najsilniej umacniają się

Bardziej szczegółowo

09:19 2013-03-15 RYNKI W PIGUŁCE. Dane znów umocnią dolara

09:19 2013-03-15 RYNKI W PIGUŁCE. Dane znów umocnią dolara Dane znów umocnią dolara Eurodolar powrócił pod linię krótkoterminowego trendu spadkowego. Obecnie kurs EUR/USD znajduje się na poziomie 1,3020. Po wczorajszym osłabieniu złoty od rana lekko zyskuje na

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK

Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK Instrument Opis Instrumentu Wartość nominalna kontraktu Depozyt Min. / maks. wielkość zlecenia (lot) Wielkość 1 punktu Min. zmian notowań Spread Godziny

Bardziej szczegółowo

Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego.

Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego. Czas na opcje. Wariant wyboru. Instrukcja modułu opcyjnego. XTB. Opcje, wrzesień 2006 Teoria 1. Skąd te opcje? Opcja to jeden z instrumentów finansowych klasyfikowanych jako instrumenty pochodne to znaczy

Bardziej szczegółowo

Pakiet ACTIVE STP Carry FX

Pakiet ACTIVE STP Carry FX 1 Pakiet ACTIVE STP Carry FX z dnia 2 listopada 2015 roku AUDCAD.ct australijskiego do dolara AUDCHF.ct australijskiego do franka AUDJPY.ct australijskiego do jena AUD 100 000 0.01 0.001 od 0.006% od 0

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 22 grudnia 2014 roku Wyciąg z zarządzeń Dyrektora DM BOŚ S.A. według stanu na dzień 02 stycznia 2014 roku (zarządzenia dotyczące obrotu Instrumentami Finansowymi na rynkach OTC) Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Traci moc Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 05 marca 2016 roku.

Traci moc Zarządzenie nr 4 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 05 marca 2016 roku. Wyciąg z zarządzeń Dyrektora DM BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 marca 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu Instrumentami Finansowymi na rynkach OTC) Zarządzenie nr 2 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 19 września 2014 roku. Przejdź do interesującej Cię sekcji klikając w odpowiednie pole: Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom dźwigni i depozytu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

STRATEGIA OPCYJNA KORYTARZ WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Zabezpieczenie przed wzrostem kursu walutowego Możliwość korzystania ze spadku kursów ograniczona do określonego poziomu Brak kosztów związanych z zawarciem transakcji Strategia opcyjna KORYTARZ, wykorzystywana

Bardziej szczegółowo

09: RYNKI W PIGUŁCE. Aukcja w Hiszpanii wyznacznikiem nastrojów

09: RYNKI W PIGUŁCE. Aukcja w Hiszpanii wyznacznikiem nastrojów Aukcja w Hiszpanii wyznacznikiem nastrojów Notowania głównej pary walutowej pozostają bez zmian. Kurs EUR/USD stabilizuje się przy 1,33. Silniejszego ruchu możemy oczekiwać po ogłoszeniu wyników dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowiązuje od dnia 1 września 2014 roku. Przejdź do interesującej Cię sekcji klikając w odpowiednie pole: Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom dźwigni i depozytu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Klient mbanku

Regulamin Promocji Klient mbanku Regulamin Promocji Klient mbanku 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem promocji jest mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające

Opcje walutowe. Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Opcje walutowe Strategie inwestycyjne i zabezpieczające Praktyczne zastosowanie opcji Tomasz Uściński X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Uniwersytet Warszawski, 8 grudnia 2006 r. www.xtb.pl 1 Przykład

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 25 listopada 2013 r.

Data publikacji: 25 listopada 2013 r. Data publikacji: 25 listopada 213 r. Odwrót od euro oraz jena Kosztem euro (pozycja netto najniższa od sierpnia) oraz jena (pozycja netto najniższa od grudnia 212 roku) poprawił się sentyment w stosunku

Bardziej szczegółowo

Ostateczny wynik będzie średnią stóp zwrotu osiągniętych na każdej grupie instrumentów.

Ostateczny wynik będzie średnią stóp zwrotu osiągniętych na każdej grupie instrumentów. KROK 1: ZASADY GRY W tym roku uczestnicy konkursu XTB Trading Cup 2011 będą mieli więcej możliwości inwestycyjnych niż kiedykolwiek przedtem. Do dyspozycji będą trzy niezależne konta, każde zasilone kwotą

Bardziej szczegółowo

10: RYNKI W PIGUŁCE. Dziś ważne dane z USA

10: RYNKI W PIGUŁCE. Dziś ważne dane z USA :7 4--5 Dziś ważne dane z USA Umocnienie euro wywołane przez lepszy od konsensus odczyt indeksu Ifo sprawiło, że wspólna waluta zyskała wczoraj wobec wszystkich swoich odpowiedników z grona G-. Polski

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku 1. a) Tabela Opłat i Prowizji (OTC) Rodzaj rachunków Tytuł Opłaty lub Prowizji BASIC, STANDARD, BASIC, STANDARD FLAT FEE Równowartość 829 przy liczbie

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 16 grudnia 2013 r.

Data publikacji: 16 grudnia 2013 r. Data publikacji: 16 grudnia 213 r. Minimalny spadek sumarycznej pozycji dolarowej Wzrost prawdopodobieństwa ograniczenia tempa ilościowego luzowania oraz jednoczesne ograniczenie długiej pozycji dolarowej

Bardziej szczegółowo

09:58 2014-09-10 RYNKI W PIGUŁCE. Rajd dolara utrzymany

09:58 2014-09-10 RYNKI W PIGUŁCE. Rajd dolara utrzymany Rajd dolara utrzymany Wywołana poniedziałkowym raportem Fed burza na rynku walutowym dalej trwa, podnosząc zmienność na forexie do półrocznych szczytów. Dolar pokazuje siłę względem walut G i rynków wschodzących,

Bardziej szczegółowo

09: RYNKI W PIGUŁCE. Z danych makro dziś poznamy indeks instytutu ZEW obrazujący. przyszłego roku oraz zapewniająca finansowanie rządu

09: RYNKI W PIGUŁCE. Z danych makro dziś poznamy indeks instytutu ZEW obrazujący. przyszłego roku oraz zapewniająca finansowanie rządu Malejąca USA unikną przestrzeń niewypłacalności do wzrostów kursu EUR/USD Po wczorajszym umocnieniu, dziś od rana dolar amerykański lekko traci na wartości. Kurs EUR/USD znajduje się na 1,36. EUR/PLN od

Bardziej szczegółowo

08: RYNKI W PIGUŁCE. WażnedanedlaECBiRPP

08: RYNKI W PIGUŁCE. WażnedanedlaECBiRPP WażnedanedlaECBiRPP Od początku tygodnia notowania głównej pary walutowej pozostają względnie stabilne. Przed rozpoczęciem sesji europejskiej kurs EUR/USD znajduje się na 1,3040. Po wczorajszym osłabieniu

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia r.

Komunikat z dnia r. Komunikat z dnia 31-03-2017 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych 1 Na podstawie Regulaminu wykonywania w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r.

Kontrakty terminowe. na koniec roku 3276 kontraktów i była o 68% wyższa niż na zakończenie 2010 r. Rocznik Giełdowy 2012 algorytmu kalkulacji kursu rozliczeniowego oraz dni wykonania jednostek. Giełda uruchomiła serwis internetowy dedykowany rynkowi instrumentów pochodnych. Serwis dostępny jest pod

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia r.

Komunikat z dnia r. Komunikat z dnia 04-07-2017 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych 1 Na podstawie Regulaminu wykonywania w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia r.

Komunikat z dnia r. Komunikat z dnia 19-09-2017 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych 1 Na podstawie Regulaminu wykonywania w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia r.

Komunikat z dnia r. Komunikat z dnia 17-01-2018 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych 1 Na podstawie Regulaminu wykonywania w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

08: RYNKI W PIGUŁCE. Brak zmian w polityce Fed

08: RYNKI W PIGUŁCE. Brak zmian w polityce Fed Brak zmian w polityce Fed Posiedzenie FOMC nie wywołało dużej zmienności na rynku walutowym. Kurs EUR/USD pozostaje przy wartościach z wczorajszego popołudnia, obecnie 1,2935. Podobnie notowania par złotowych.

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 10 marca 2014 r.

Data publikacji: 10 marca 2014 r. Data publikacji: 1 marca 214 r. Pozycjonowanie nie stoi na drodze zwyżek EUR/USD Wzrost EUR/USD powyżej 1,39 nie idzie w parze z tendencjami na rynku stopy procentowej. Mimo to w obecnej sytuacji trudno

Bardziej szczegółowo

10: RYNKI W PIGUŁCE. letnich zaczęły wczoraj popołudniu dość silnie zniżkować, a w ślad. Wysyp danych z USA

10: RYNKI W PIGUŁCE. letnich zaczęły wczoraj popołudniu dość silnie zniżkować, a w ślad. Wysyp danych z USA Wysyp danych z USA Wczorajsze bardzo dobre dane o PKB nie zdołały umocnić dolara. Dziś poznamy kilka istotnych odczytów makroekonomicznych. Jeżeli i one nie spowodują wzrostu wartości USD, to może on pozostać

Bardziej szczegółowo

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT Europejska walutowa opcja barierowa jest modyfikacją klasycznej europejskiej opcji walutowej polegającą na dodaniu ograniczeń dotyczących jej realizacji

Bardziej szczegółowo

09: ,1 pkt. nasza prognoza jest nieco bardziej optymistyczna i. australijskiego,który dzięki temu jest najgorzej zachowującą się

09: ,1 pkt. nasza prognoza jest nieco bardziej optymistyczna i. australijskiego,który dzięki temu jest najgorzej zachowującą się Pierwsza odsłona ciekawego tygodnia Pierwszy tydzień czerwca obfitować będzie w publikacje ważnych danych makroekonomicznych. Najważniejszą będzie z pewnością decyzja ECB w sprawie stóp procentowych. W

Bardziej szczegółowo

10:11 2014-10-06 RYNKI W PIGUŁCE. Stąpanie po cienkim lodzie

10:11 2014-10-06 RYNKI W PIGUŁCE. Stąpanie po cienkim lodzie Stąpanie po cienkim lodzie Po przedweekendowych zawirowaniach wywołanych danymi z rynku pracy USA, poniedziałek przynosi spokojny start tygodnia. Trudno jest teraz wskazać czynniki, które mogłyby przeciwdziałać

Bardziej szczegółowo

08: RYNKI W PIGUŁCE. Dezinflacja problemem globalnym

08: RYNKI W PIGUŁCE. Dezinflacja problemem globalnym Dezinflacja problemem globalnym Od dwóch dni eurodolar zawęża przedział swoich wahań. W trakcie sesji azjatyckiej kurs EUR/USD poruszał się między 1,344 a 1,346. Obecnie znajduje się pod górną bandą tego

Bardziej szczegółowo

Komunikat z dnia r.

Komunikat z dnia r. Komunikat z dnia 10-01-2016 r. w sprawie określenia Specyfikacji Instrumentów Finansowych 1 Na podstawie Regulaminu wykonywania w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 30 września 2013 r.

Data publikacji: 30 września 2013 r. Data publikacji: 3 września 213 r. Dolar w niełasce, ale euro zagraża pozycjonowanie Dane CFTC sugerują, że inwestorzy w stosunku do euro wykazują najpozytywniejszy sentyment od 211 r. Co więcej, proces

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 4 kwietnia 2017 roku

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 4 kwietnia 2017 roku 1. Ogólne Tytuł BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 4 kwietnia 2017 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku 0 0 PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej*

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej* 1. Ogólne Tytuł Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

NAJSKUTECZNIEJSZE SYSTEMY GIEŁDOWE: TURBO FOREX SYSTEM

NAJSKUTECZNIEJSZE SYSTEMY GIEŁDOWE: TURBO FOREX SYSTEM Raport drugi NAJSKUTECZNIEJSZE SYSTEMY GIEŁDOWE: TURBO FOREX SYSTEM Jak podwoić kapitał w dwa miesiące? dr Dariusz Świerk z zespołem Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub

Bardziej szczegółowo

09: RYNKI W PIGUŁCE. wskazał, że inwestorzy instytucjonalni nie są już tak bardzo. Moc atrakcji

09: RYNKI W PIGUŁCE. wskazał, że inwestorzy instytucjonalni nie są już tak bardzo. Moc atrakcji Moc atrakcji Zdecydowanie najwięcej atrakcji przyniosą dziś godziny przed- i okołopołudniowe. O godz. : poznamy wskaźniki inflacyjne z Wielkiej Brytanii, a pół godziny później opublikowany zostanie indeks

Bardziej szczegółowo

09:20 2014-03-05 RYNKI W PIGUŁCE. Wskazówki przed kluczowymi danymi

09:20 2014-03-05 RYNKI W PIGUŁCE. Wskazówki przed kluczowymi danymi 9:2 21-- Wskazówki przed kluczowymi danymi Od początku sesji azjatyckiej dolar amerykański lekko zyskuje na wartości. Kurs EUR/USD zniżkuje do 1,7. Złoty natomiast nieznacznie traci na wartości. Kurs EUR/PLN

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

09:12 2013-10-02 RYNKI W PIGUŁCE. Decyzje banków centralnych

09:12 2013-10-02 RYNKI W PIGUŁCE. Decyzje banków centralnych Decyzje banków centralnych Po wczorajszym naruszeniu górnej bandy pomad tygodniowego trendu bocznego, kurs EUR/USD szybko powrócił do jego środka. Obecnie znajduje się on na poziomie,. Złoty od rana osłabia

Bardziej szczegółowo

Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce.

Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. KURS E-LEARNINGOWY GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RYNEK KAPITAŁOWY Jakub Wojciechowski Rynek giełdowych finansowych instrumentów pochodnych w Polsce. Rys historyczny, stan obecny i perspektywy Warszawa

Bardziej szczegółowo