PORADNIK KOMPLETNY CFD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORADNIK KOMPLETNY CFD"

Transkrypt

1 PORADNIK KOMPLETNY CFD 1

2 Kontrakt CFD DEFINICJA Kontrakt CFD (ang. Contract for Difference), czyli kontrakt na różnice kursowe, to umowa pomiędzy inwestorem a animatorem rynku pozwalająca inwestorowi na spekulowanie zmianą wartości instrumentu bazowego bez potrzeby jego posiadania. Instrumenty bazowe obejmują szeroki zakres instrumentów należących do czterech kategorii: walut, akcji, indeksów lub towarów. Zyski lub straty zależą od zmiany ceny instrumentu bazowego w stosunku do ceny z chwili zawarcia kontraktu. Obracając kontraktami CFD, inwestor wyraża zgodę na wymianę różnicy wartości kontraktu w chwili otwarcia transakcji i jego wartości w chwili zamknięcia transakcji. Jeśli inwestor prawidłowo przewidzi kierunek zmiany ceny instrumentu, jego rachunek zostanie zasilony zyskiem wynikającym ze zmiany ceny. Jeśli przewidywania inwestora co do kierunku zmiany ceny instrumentu okażą się nieprawidłowe, jego rachunek zostanie obciążony stratą wynikającą ze zmiany ceny. Transakcje na kontraktach CFD mogą pozostawać otwarte tak długo, jak długo utrzymywany jest minimalny depozyt zabezpieczający, lub w przypadku niektórych instrumentów do chwili wygaśnięcia. 2

3 RODZAJE INSTRUMENTÓW Jak wspomniano, inwestorom oferuje się szeroki wybór instrumentów finansowych, którymi mogą obracać za pomocą kontraktów CFD. Przyjrzyjmy się każdemu z tych instrumentów oraz ich charakterystyce zanim przejdziemy do przykładowych sposobów, w jakie Opteck umożliwia inwestorom szybki dostęp do tych rynków. FOREX Forex to zdecentralizowany globalny rynek wymiany walut będący największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie. Dzienne obroty na rynku Forex przekraczają 5 bln $. Obrót jest podzielony na trzy główne sesje: azjatycką, europejską i północnoamerykańską. Sesje te rozpoczynają się jedna po drugiej w ciągu dnia i zachodzą na siebie, dzięki czemu rynek jest czynny przez 24 godz. na dobę / 5 dni w tygodniu. Gdy przyjrzymy się kwotowaniu pary walutowej, widzimy, że składa się ono zawsze z dwóch walut, np. EUR/USD lub GBP/USD. Pierwsza waluta w parze nosi nazwę waluty bazowej, a wyrażona wartość odnosi się do tej właśnie waluty. Kupując lub sprzedając walutę, kupujesz lub sprzedajesz walutę bazową. Druga waluta w parze to waluta kwotowana. Liczba wyrażona w kursie wymiany jest denominowana w tej właśnie walucie. Zasadniczo kurs wymiany informuje inwestora o wartości waluty bazowej wyrażonej w walucie kwotowanej. Kurs EUR/USD wynoszący 1,20 oznacza, że 1 euro jest warte 1 dolara i 20 centów lub że do kupna 1 euro potrzeba 1,20 $. W przypadku kupna jednostek pary walutowej EUR/USD mówi się, że inwestor utrzymuje EUR lub USD. Kiedy kurs EUR/USD wzrasta, oznacza to, że wartość euro idzie w górę lub wartość dolara spada. Zmiana kursu na 1,33 oznaczałaby, że utrzymywane przez inwestora euro jest obecnie wyceniane na USD, zatem inwestor osiągnąłby zysk w wysokości USD. A EUR/USD exchange rate of 1.20 means that 1 euro is worth 1 dollar and 20 cents, or that $1.20 is required to purchase 1 euro. When purchasing 100,000 EURUSD at 1.20, you are said to be holding 100,000 EUR or 120,000 USD. When EUR/USD rises, this means that the euro is growing higher and/or the dollar is getting weaker. A move of the exchange rate to 1.33 would mean that your 100,000 euros are now priced at 133,000 USD and you have effectively made a profit of 13,000 USD. Kursy walut są wyceniane do pięciu miejsc po przecinku, a zmiana wartości wyrażana jest w pipsach i punktach. Przykładowo, jeśli kurs EUR/USD zmieni się z 1,34000 na 1,34001, mówimy że zmienił się o 1 punkt; jeśli kurs EUR/USD zmieni się z 1,34000 na 1,34010, mówimy że zmienił się o 1 pips (10 punktów). 3

4 AKCJE Akcja to zbywalny papier wartościowy, którego kupno przenosi na nabywcę prawo własności do ułamkowej części spółki oraz prawo do procentowej części majątku i zysków spółki (dywidendy). Obracając kontraktami CFD, nie nabywasz własności akcji, dlatego nie uzyskujesz żadnych innych praw niż realizacja spekulacyjnych zysków lub strat wynikających z różnicy pomiędzy ceną w chwili zawarcia kontraktu CFD a ceną w chwili zamknięcia kontraktu. Akcje wyceniane są do czterech miejsc po przecinku, a jednostką zmiany jest cent. Jeśli kurs akcji wyceniany na 100,50 wzrośnie do 100,55, mówimy, że wzrósł o 5 centów. TOWARY Towary należące do tej grupy instrumentów to towary o standardowej jakości i ilości, stanowiące przedmiot obrotu giełdowego. Wśród towarów można wyróżnić dwie szerokie kategorie: towary twarde, takie jak ropa naftowa, złoto, srebro i platyna, które wydobywa się z ziemi, oraz towary miękkie, takie jak pszenica, kukurydza, kawa i cukier, które są uprawiane przez człowieka. Towary wyceniane są w dolarach amerykańskich do dwóch miejsc po przecinku, a jednostką zmiany jest cent. Jeśli kurs towaru wyceniany na 31,55 spadnie do 31,40, mówimy, że spadł o 15 centów. 4

5 INDEKSY Indeksy to symboliczne portfele papierów wartościowych odzwierciedlające relatywną kondycję danego rynku lub sektora gospodarki. Przykładowo, indeks S&P 500 wyraża wartość 500 największych spółek amerykańskich i reprezentuje ok. 75% amerykańskiego rynku akcji. Jego wartość odzwierciedla łączną wartość wszystkich akcji wchodzących w skład indeksu. Każdy indeks ma swoją własną metodologię obliczeń, jednak tym, co interesuje inwestorów, jest procentowa zmiana wartości indeksu powyżej lub poniżej jego wartości bazowej. Z technicznego punktu widzenia indeksy nie są produktami inwestycyjnymi. Jednakże, kontrakty CFD umożliwiają inwestorom spekulowanie co do przyszłej kondycji sektorów gospodarki wyrażonej przez indeksy. Indeksy wyceniane są w walucie kraju, do którego się odnoszą, do dwóch miejsc po przecinku, a jednostką zmiany jest cent. Jeśli indeks wyceniany na 4329,60 $ spadnie do 4320,00 $, mówimy, że spadł o 9 dolarów i 60 centów. Indeks brytyjski i jego zmiany będą wyceniane w funtach i pensach. 5

6 Kontrakty CFD PODSTAWOWE INFORMACJE W przeszłości tego rodzaju instrumenty były dostępne wyłączne dla banków, spółek i osób zamożnych. Przyczyną tego stanu rzeczy była znaczna standardowa wielkość kontraktu oraz duża ilość kapitału wymagana do zabezpieczania transakcji i wykorzystywania zmian cen instrumentów. W rzeczywistości dopiero niedawno po wprowadzeniu kontraktów CFD oraz dźwigni finansowej indywidualni inwestorzy uzyskali możliwość prowadzenia obrotu na największych rynkach na świecie oraz w połączeniu z umiejętnym zarządzaniem ryzykiem odnoszenia sukcesów przy stosunkowo niewielkiej kwocie początkowej inwestycji. Przyjrzyjmy się teraz pojęciom takim jak spread, wielkość transakcji, dźwignia finansowa i depozyt zabezpieczający oraz temu, jak wpływają na obrót. 6

7 SPREAD Ceny rynkowe są kwotowane w parach znanych jako bid/ask. Ceny bid i ask wyrażają odpowiednio najwyższą cenę, jaką kupujący jest skłonny zapłacić za jednostkę danego instrumentu, oraz najniższą cenę, jaką sprzedający jest skłonny zaakceptować za jej sprzedaż. Spread jest różnicą pomiędzy tymi dwoma wartościami. Cena bid to cena, po której instrument bazowy może zostać sprzedany, a cena ask to cena, po której instrument bazowy jest dostępny do nabycia. Jeżeli para walutowa, np. EUR/USD, jest kwotowana np. 1,32166 / 1,32184, ceną bid dla tej pary walutowej jest pierwsza z tych wartości (1,32166), co oznacza, że za sprzedaż 1 euro sprzedający otrzyma 1,32166 $. Cena ask dla tej pary walutowej wynosi 1,32184, co oznacza, że za 1 euro należy zapłacić 1,32184 $. Różnicą jest spread, który w tym przypadku wynosi 1,8 pipsa.. To samo dotyczy towarów, akcji i indeksów. Jeśli uncja złota jest wyceniana na 1105,50 / 1106,00, oznacza to, że w tym momencie złoto można kupić po 1106 $ i sprzedać po 1105,50 $. Różnicą jest spread, który w tym przypadku wynosi 50 centów. WIELKOŚĆ TRANSAKCJI Wielkość transakcji odnosi się do ilości kupowanego lub sprzedawanego instrumentu. Im większa wielkość transakcji, tym większa ekspozycja na dany instrument i większe potencjalne zyski lub straty. Obowiązują minimalne wielkości transakcji, które różnią się w zależności od instrumentu. Przykładowo, dla transakcji na rynku Forex minimalna wielkość transakcji wynosi $. W tej chwili może wydawać się, że to dużo, ale nie zapominajmy o dźwigni finansowej. Przejdźmy do omówienia dźwigni. 7

8 DŹWIGNIA FINANSOWA Dźwignia umożliwia kontrolowanie pozycji o wartości przekraczającej kwotę początkowej inwestycji. Za każdym razem, gdy pożyczasz pieniądze lub wykorzystujesz instrument finansowy, taki jak kontrakt CFD, do dokonania inwestycji przewyższającej wartość Twojego kapitału, korzystasz z dźwigni finansowej. Wysokość dźwigni finansowej wyraża się w postaci wskaźnika. Swoim klientom Opteck oferuje dźwignię od 25:1 (25-krotność zainwestowanej kwoty) do 200:1 (200-krotność zainwestowanej kwoty) w zależności od instrumentu. Dźwignia finansowa dla poszczególnych klas instrumentów wygląda następująco: Dźwignia dla walut i towarów wynosi 200:1 (tzn. wymagany kapitał zabezpieczający wynosi 0,5% wartości nominalnej). Dźwignia dla indeksów wynosi 100:1 (tzn. wymagany kapitał zabezpieczający wynosi 1% wartości nominalnej). Dźwignia dla akcji wynosi 25:1 (tzn. wymagany kapitał zabezpieczający wynosi 4% wartości nominalnej). Załóżmy, że chcemy zająć następującą pozycję na CFD: $ na parze EUR/USD, 2 uncje złota po cenie 1050,00 $, 3 kontrakty na DJIA po cenie $ i 10 akcji APPL po cenie 100 $. Jaka jest wymagana kwota inwestycji na rachunku inwestora? $ (2* ) 200 (3 * 16000) 100 (10*100) 25 $12.50 dla pozycji na EUR/USD $10.50 dla pozycji na GOLD $ dla pozycji na DJIA $40.00 dla pozycji na APPL Do otwarcia ekspozycji o wartości ,00 $ wymagana kwota na rachunku inwestora wynosiłaby łącznie 543 $. Jedynym wymogiem dla uzyskania tej korzyści jest utrzymywanie na rachunku wymaganego kapitału zabezpieczającego umożliwiającego utrzymanie pozycji.przed udostępnieniem dźwigni finansowej depozyt zabezpieczający wymagany do zawarcia powyższych transakcji wynosiłby całe ,00 $. Przyjrzyjmy się teraz depozytowi zabezpieczającemu i jego komponentom. 8

9 DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY Depozyt zabezpieczający można rozumieć jako depozyt wymagany do skorzystania z dźwigni finansowej. Za każdym razem, gdy inwestor otwiera pozycję z wykorzystaniem dźwigni, określona kwota z salda jego rachunku zostaje zabezpieczona jako depozyt. Dokładna kwota zależy od wielkości pozycji oraz wysokości dźwigni finansowej. Depozyt zabezpieczający ma na celu zagwarantowanie otwartej pozycji w przypadku, gdy ruch cen obierze kierunek niekorzystny dla inwestora. Ponieważ każdy pips wzrostu lub spadku ceny w otwartej transakcji znajdzie odzwierciedlenie w saldzie Twojego rachunku, może także obniżyć Twój depozyt zabezpieczający Depozyt początkowy wymaga dostępności na Twoim rachunku całego depozytu zabezpieczającego przed otwarciem pozycji. Następnie wymóg zostaje zmieniony na depozyt obowiązkowy (minimalny depozyt zabezpieczający wymagany na rachunku, aby uniknąć wezwania do uzupełnienia depozytu / natychmiastowego zamknięcia pozycji po pierwszej dostępnej cenie) wynoszący 50% tej wartości, wymagany do utrzymania pozycji i do celów dalszych obliczeń. W naszym poprzednim przykładzie wymagany depozyt początkowy wynosi 543 $, a depozyt obowiązkowy wynosi 271,50 $. Dostępny depozyt zabezpieczający to kwota na rachunku transakcyjnym, która obecnie nie jest wykorzystywana do zabezpieczenia pozycji; może ona posłużyć do otwarcia i zabezpieczenia nowych transakcji. Jeśli wysokość dostępnego depozytu jest niższa niż wysokość depozytu początkowego wymagana do otwarcia kolejnych transakcji, transakcje nie zostaną otwarte. Dostępny depozyt oblicza się jako kapitał własny pomniejszony o depozyt obowiązkowy wykorzystywany do zabezpieczenia otwartych pozycji. Jeśli kapitał własny na rachunku z naszego przykładu wynosi 1000 $, dostępny depozyt zabezpieczający wynosi 728,50 $ ( ,50) i może posłużyć do otwarcia pozycji, dla których wymagany depozyt początkowy jest równy lub niższy niż 728,50 $. Twój kapitał własny to saldo na rachunku transakcyjnym powiększone lub pomniejszone o zyski lub straty z otwartych pozycji. Wykorzystanie depozytu to procent kapitału własnego aktualnie wykorzystywanego jako depozyt obowiązkowy. Poziom ten oblicza się jako iloraz depozytu obowiązkowego i kapitału własnego pomnożony przez 100. W naszym przypadku wykorzystanie depozytu w chwili otwarcia pozycji wynosi 27,15% 9

10 (271,50 $ / $1000,00*100). Jeśli wartość ta wzrośnie do 100%, oznacza to, że cały Twój kapitał własny jest wykorzystywany do pokrycia depozytu obowiązkowego, a system rozpocznie zamykanie pozycji w celu obniżenia tej wartości. Jeśli kapitał własny spadnie tak, iż Twoje wykorzystanie depozytu wzrośnie do 77%, otrzymasz alert informujący o tym fakcie oraz, w zależności od zmienności na rynku, umożliwiający dodanie dodatkowych środków w celu utrzymania otwartych pozycji. Jeśli nie podejmiesz żadnych działań i Twój kapitał własny spadnie poniżej poziomu depozytu obowiązkowego, powodując przekroczenie 100% wykorzystania depozytu, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu / zamknięcia pozycji po najlepszej dostępnej cenie, po którym system rozpocznie likwidowanie Twoich pozycji jedna po drugiej, począwszy od pozycji generujących największe straty, do momentu, w którym poziom depozytu spadnie poniżej 100% lub wszystkie pozycje zostaną zamknięte. Z tego względu inwestor powinien posiadać odpowiedni kapitał i utrzymywać poziom wykorzystania depozytu maksymalnie poniżej 100%. W ten sposób pozostaniesz na rynku dłużej w przypadku zmiany ceny w kierunku przeciwnym, dlatego jeśli masz przekonanie co do trendu bazowego, możesz poczekać aż trend się odwróci, nie ryzykując otrzymania wezwania do uzupełnienia depozytu Podsumujmy nasz przykład: Posiadamy: $ (2* ) 200 (3 * 16000) 100 (10*100) 25 $12.50 dla pozycji na EUR/USD $10.50 dla pozycji na GOLD $ dla pozycji na DJIA $40.00 dla pozycji na APPL Oznacza to, że nasza łączna ekspozycja wynosi ,00 $ i wymaga 543,00 $ depozytu początkowego oraz 271,50 depozytu obowiązkowego. W związku z tym: 77% Otrzymasz alert, gdy poziom wykorzystania depozytu osiągnie 77%. Jeśli Twój kapitał własny spadnie poniżej depozytu obowiązkowego wynoszącego 271,50 $ i w rezultacie poziom wykorzystania depozytu przekroczy 100%, na rachunku rozpocznie się przymusowa likwidacja pozycji, począwszy od pozycji generującej największą stratę, po czym system przeprowadzi ponowne obliczenie poziomu wykorzystania depozytu dla pozostałych pozycji. 10

11 Jeśli poziom wykorzystania depozytu nadal będzie zbyt wysoki, zostanie zlikwidowana kolejna pozycja generująca a największą stratę do momentu, w którym poziom depozytu spadnie poniżej 100% lub wszystkie pozycje zostaną zamknięte. Za posiadanie wystarczających środków na rachunku odpowiada inwestor. Jeśli dostępny depozyt zabezpieczający na Twoim rachunku spadnie poniżej wymaganego poziomu, będziesz mógł wyłącznie zamykać otwarte pozycje dopóki dostępny depozyt zabezpieczający na Twoim rachunku nie powróci do poziomu wymaganego dla wszystkich otwartych pozycji. Jeśli którekolwiek z Twoich pozycji są denominowane w walucie innej niż waluta bazowa Twojego rachunku, będą one stale przeliczane po obowiązującym kursie wymiany. Na zestawieniu rachunku wszystkie pozycje zostaną przedstawione w walucie rachunku ODSETKI Z TYTUŁU ROLOWANIA Gdy pozycja pozostaje otwarta na koniec dnia roboczego, zostaje przeniesiona (rolowana) na następną datę waluty i podlega uznaniu lub obciążeniu z tytułu swapu na podstawie stopy procentowej obowiązującej dla danej waluty. W przypadku transakcji na rynku Forex inwestorzy są obciążani odsetkami od waluty, którą pożyczyli, i otrzymują odsetki od waluty, którą kupili. W rezultacie, w zależności od tego czy stopa procentowa waluty kwotowanej jest wyższa czy niższa od stopy procentowej waluty bazowej, inwestor może zapłacić lub otrzymać odsetki z tytułu rolowania. W przypadku towarów, indeksów amerykańskich i akcji amerykańskich zastosowanie mają amerykańskie stopy procentowe, zaś do europejskich akcji i indeksów stosuje się stopy procentowe UE. Stawki rolowania są obliczane w punktach i automatycznie przeliczane na walutę bazową rachunku o godz. 00:00 GMT. KONWERSJA WALUT W przypadku otwartych pozycji system dokonuje konwersji depozytu początkowego i depozytu obowiązkowego do waluty bazowej w chwili ich otwarcia. Dopiero po zamknięciu pozycji system dokonuje konwersji zysku/straty netto do Twojej własnej waluty do tego czasu zysk/stratę z pozycji wycenia się w walucie instrumentu. W przypadku otwartych pozycji system dokonuje konwersji depozytu początkowego i depozytu obowiązkowego do waluty bazowej w chwili ich 11

12 otwarcia. Dopiero po zamknięciu pozycji system dokonuje konwersji zysku/straty netto do Twojej własnej waluty do tego czasu zysk/stratę z pozycji wycenia się w walucie instrumentu. 12

13 Kontrakty CFD RODZAJ ZLECEŃ Do zamykania i otwierania transakcji na kontraktach CFD wymagane są dwa rodzaje zleceń: zlecenie wejściowe i zlecenie zamykające. Zlecenia te mogą przyjąć formę zlecenia rynkowego, w którym inwestor kupuje lub sprzedaje instrument za pomocą kliknięcia, a następnie również za pomocą kliknięcia decyduje się na zamknięcie transakcji po aktualnej cenie rynkowej. Alternatywnie, zlecenie może przyjąć formę zlecenia oczekującego, tzn. dyspozycji kupna lub sprzedaży instrumentu po spełnieniu warunków wstępnych określonych przez inwestora Zlecenia oczekujące dzielą się na dwie kategorie: zlecenia z limitem i zlecenia stop. Zasadniczo, składając zlecenie oczekujące, inwestor informuje swojego brokera, że nie chce zawierać transakcji po aktualnej cenie rynkowej, ale chce, aby zlecenie zostało zrealizowane, jeśli cena rynkowa osiągnie określony poziom. 13

14 Zlecenia z limitem Zlecenia tego rodzaju wprowadzają limit ceny, po której inwestor jest skłonny kupić lub sprzedać instrument.istnieją dwa rodzaje zleceń z limitem: zlecenie kupna z limitem zawiera dyspozycję kupna instrumentu po cenie żądanej lub niższej, z kolei zlecenie sprzedaży z limitem zawiera dyspozycję sprzedaży instrumentu po cenie żądanej lub wyższej. Zlecenie Take Profit to popularne zlecenie z limitem, które likwiduje pozycję i realizuje zysk, jeśli cena osiągnie poziom z góry określony przez inwestora. Zlecenia stop Zlecenia stop to zlecenia oczekujące zawierające dyspozycję otwarcia lub zamknięcia pozycji w przypadku osiągnięcia określonego poziomu cenowego. Zlecenia stop kupna składa się powyżej aktualnej ceny rynkowej, a zlecenia stop sprzedaży poniżej aktualnej ceny rynkowej. Zlecenia stop są wykorzystywane do zabezpieczania zysków, ograniczania strat lub zajmowania pozycji długiej, gdy cena instrumentu wzrasta, lub pozycji krótkiej, gdy cena instrumentu spada. Zlecenie Stop Loss jest wykorzystywane do minimalizacji strat poniesionych przez inwestora, gdy ruch cen obierze niekorzystny dla niego kierunek. Realizacja tego zlecenia polega na automatycznym zamknięciu otwartej transakcji, gdy cena osiągnie poziom z góry określony przez inwestora. Należy zauważyć, że zlecenia mogą być realizowane niezależnie od długości okresu, przez który cena zlecenia pozostaje osiągnięta lub przekroczona. Na rynkach charakteryzujących się dużą płynnością pomiędzy naszym kwotowaniem a poziomem Twojego zlecenia może wystąpić luka cenowa, dlatego poziom zamknięcia (który wciąż ogranicza Twoją stratę) lub otwarcia może być inny niż dokładny określony przez Ciebie poziom. Należy rozumieć, że składając zlecenie, zawierasz transakcję z Opteck, a nie na rynku bazowym. Chociaż staramy się realizować Twoje zlecenia po cenie żądanej, czasami może nie być to możliwe i zlecenie zostanie zrealizowane po kolejnej najlepszej cenie. Rezultat może być na Twoją korzyść lub niekorzyść, w zależności od zmienności na rynku. Dodanie zlecenia do pozycji nie wpływa na wymogi w zakresie depozytu zabezpieczającego. 14

15 Kontrakty CFD DANE RACHUNKU 15

16 Waluta rachunku: Saldo Środki na rachunku z wyłączeniem zysków i strat z otwartych pozycji. Kapitał własny Saldo na Twoim rachunku z uwzględnieniem zysków i strat z wszystkich otwartych pozycji. Dostępny depozyt zabezpieczający Środki dostępne do obrotu (nieprzypisane do żadnej pozycji). Saldo + zyski i straty % Depozyt obowiązkowy Kwota aktualnie wykorzystywana do utrzymywania Twoich otwartych pozycji. Aby utrzymać aktywność otwartych pozycji, upewnij się, że Twój kapitał własny przekracza poziom obowiązkowego depozytu. W przeciwnym wypadku pozycja zostanie. Otwarte zyski i straty Łączne saldo zysków i strat ze wszystkich otwartych pozycji. Σ(zyski i straty + dzienna premia * liczba dni) Wykorzystanie depozytu Procent środków (ze 100% kapitału własnego), jaki aktualnie wykorzystujesz do utrzymywania otwartych pozycji. Wykorzystanie depozytu (Depozyt obowiązkowy / kapitał własny) * 100 W ciągu dnia saldo na Twoim rachunku, z uwzględnieniem wszystkich otwartych pozycji, jest wyceniane w czasie rzeczywistym na podstawie aktualnych kwotowań instrumentów bazowych. Twój kapitał własny, dostępny depozyt zabezpieczający oraz zyski i straty są nieustannie obliczane na podstawie zmian cen na rynku. 16

17 Kontrakty CFD PRZYKŁADY OTWIERANIA I ZAMYKANIA TRANSAKCJI 17

18 Przyjrzyjmy się teraz przykładowi, który umieści powyższe informacje w kontekście praktycznym. Otwierasz rachunek Opteck i wpłacasz USD, aktualne saldo wynosi $. Analizujesz rynki i decydujesz się zainwestować w 3 instrumenty: Kupno GBP/USD po kursie rynkowym 1,5600/1,5602 Kupno z limitem 100 kontraktów na akcje Ford po kursie 12,00 Sprzedaż stop 5 uncji ZŁOTA po kursie 1050,00 POZYCJA 1 Pozycja 1 zostaje otwarta automatycznie, ponieważ jest to zlecenie rynkowe. Ponieważ dokonujemy kupna, pozycja zostaje otwarta po cenie ask wynoszącej 1,5602. Nasza ekspozycja wynosi USD ( * 1,5602), co oznacza, że wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 234,03 USD (46.806/200). Nie zapominajmy, że cały depozyt zabezpieczający oraz wszystkie zyski i straty są konwertowane do waluty Twojego rachunku. Kupno po cenie ask: 30,000 x $46,806 USD Do kontraktu zastosowano dźwignię finansową w wysokości 1:200. Konwertujemy wielkość kontraktu do waluty rachunku i stosujemy dźwignię. 46, USD (Depozyt początkowy) Broker zarabia spread. W tym przypadku różnica wynosi 0,0002 (dwa pipsy ), tj. 6 USD. Jest ona uwzględniana w cenie, gdy klikasz kupno, a później jeszcze raz, gdy klikasz sprzedaż. ( ) x 30,000 $6 USD 18

19 Składasz zlecenie Stop Loss na 25 pipsów i zlecenie Take Profit na 50 pipsów i odchodzisz od komputera. Pozycja pozostaje otwarta przez noc do momentu, w którym następnego dnia cena osiąga poziom zlecenia Take Profit. Gdy pozycja jest utrzymywana przez noc, otrzymujesz lub płacisz premię, której wysokość zależy od różnicy stóp procentowych. W tym przypadku: do pary GBP/USD znajduje zastosowanie dzienny swap KUPNO w wysokości 0,00019 punkta. 30,000 x Następnego dnia cena GBP/USD wzrosła o 50 pipsów do 1,5650 (bid) / 1,5652 (ask). Kurs zmienił się w korzystnym dla Ciebie kierunku i uzyskałeś zysk x 30,000 $46,950 USD -$5.7 USD Pozycja zostaje automatycznie zamknięta po cenie bid. Twój zysk brutto jest równy różnicy pomiędzy pozycją otwieraną a pozycją zamykaną. Twój zysk netto jest równy zyskowi brutto pomniejszonemu o koszty rolowania. 46,950-46, USD $138.3 USD 19

20 POZYCJA 2 W chwili składania zlecenia z limitem kurs akcji Ford wynosił 13,00/13,05. Zlecenie zostanie zrealizowane, gdy cena ask (pamiętaj, że dokonujemy kupna) osiągnie 12,00. W odniesieniu do pozycji nie zostaną podjęte żadne działania aż do chwili, gdy zlecenie zostanie zrealizowane lub anulowane przez inwestora. Załóżmy, że cena rynkowa spada i kurs akcji Ford wynosi obecnie 11,95/12,00. Zlecenie z limitem zostanie zrealizowane po kursie 12,00. Kupno 100 po cenie ask: 100 x $1,200 USD Do kontraktu zastosowano dźwignię finansową w wysokości 1:25. Konwertujemy wielkość kontraktu do waluty rachunku i stosujemy dźwignię. W tym przypadku było tak samo 1, Broker zarabia spread. W tym przypadku różnica wynosi 0,05 (pięć centów ), tj. 5 USD. Jest ona uwzględniana w cenie, gdy klikasz kupno, a później jeszcze raz, gdy klikasz sprzedaż. pamiętaj, że cena akcji zależy od tego, z jakiego kraju pochodzi spółka ( ) x USD (Depozyt początkowy) 5 USD 20

21 Składasz zlecenie Stop Loss na 100 centów i zlecenie Take Profit na 200 centów i odchodzisz od komputera. Złożenie zlecenia Stop Loss jest bezpłatne. Jeśli ruch cen na rynku obierze niekorzystny dla Ciebie kierunek, Twoja pozycja zostanie zamknięta po kursie 11,00. Jeśli jednak Twoje zlecenie Stop Loss natrafi na lukę cenową, Twoja pozycja zostanie zamknięta na kolejnym dostępnym poziomie cenowym uznanym za reprezentatywny i uczciwy. Pozycja pozostaje otwarta przez czas trwania sesji amerykańskiej, jednak kierunek zmian cen jest niekorzystny. Na szczęcie złożyliśmy zlecenie Stop Loss i nasze straty zostają ograniczone w następujący sposób: Kurs akcji Ford spadł o 200 centów, jednak złożyliśmy zlecenie Stop Loss na poziomie 100 centów, które zostaje zrealizowane. 100 x ,100 USD Pozycja zostaje automatycznie zamknięta po cenie bid. Twoja strata brutto jest równa różnicy pomiędzy pozycją otwieraną a pozycją zamykaną. 1,200-1, USD 21

22 POZYCJA 3 W chwili składania zlecenia z limitem kurs złota wynosił 1160,00/1160,50. Zlecenie zostanie zrealizowane, gdy cena bid (pamiętaj, że dokonujemy sprzedaży) osiągnie 1150,00 $. W odniesieniu do pozycji nie zostaną podjęte żadne działania aż do chwili, gdy zlecenie zostanie zrealizowane lub anulowane przez inwestora. Załóżmy, że cena rynkowa spada i kurs złota wynosi obecnie 1050,00/1050,50. Zlecenie stop zostanie zrealizowane po kursie 1050,00 $. Sprzedaż 5 uncji po cenie bid: 5 x USD pamiętaj, że towary wyceniane są w USD. Do kontraktu zastosowano dźwignię finansową w wysokości 1:200. Konwertujemy wielkość kontraktu do waluty rachunku i stosujemy dźwignię. W tym przypadku było tak samo 5, Broker zarabia spread. W tym przypadku różnica wynosi 0,50 (pięćdziesiąt centów ), tj. 2,50 USD. Jest ona uwzględniana w cenie, gdy klikasz kupno, a później jeszcze raz, gdy klikasz sprzedaż. ( ) x USD (Depozyt początkowy) $2.5 USD Kurs złota spada o kolejne 10 $. W tym momencie decydujesz się zamknąć pozycję ręcznie, aby zrealizować swój zysk. Kurs złota spadł o 10 $ do poziomu 1039,50/1040,00. Twój zysk brutto jest równy różnicy pomiędzy pozycją otwieraną a pozycją zamykaną. 10 x 5 50 USD 22

23 Kontrakty CFD PRZYKŁADY SALDA NA RACHUNKU 23

24 Zarejestrowałeś się i wpłaciłeś $ za pomocą karty kredytowej. Saldo: $. (Wpłaty - wypłaty + zyski i straty z zamkniętych pozycji) Zyski i straty = 0 $. (Łączny zysk/strata z wszystkich otwartych pozycji, z uwzględnieniem premii z tytułu rolowania) Kapitał własny: $ (Saldo + zyski i straty z otwartych pozycji) Depozyt obowiązkowy: 0 $. Available Margin: $1000 (Balance + P&L of open positions - Maintenance Margin) Kupujesz 50 uncji złota po cenie rynkowej wynoszącej 1.200,00 $. Łączna wartość zakupu wynosi: 50 * 1.200,00 $ = $ Wymagany depozyt początkowy w przypadku złota wynosi 0,5%: 300 $ Depozyt obowiązkowy wymagany do utrzymania pozycji na złocie wynosi 0,25%: 150 $ 10:00 Jeśli Twój kapitał własny spadnie poniżej 150 $, otrzymasz wezwanie do uzupełnienia depozytu i pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Saldo: 1000 $ Zyski i straty = 0 (zazwyczaj spread w przypadku złota wynosi 50 centów, zatem zyski i straty wynosiłyby -25 $) Dostępny depozyt zabezpieczający po kupnie złota wynosi: 850 $. (1.000 $ - 0,25% * $ = 150 $).Kapitał własny wynosi $ (1.000 $ + 0 $). 24

25 Kurs złota wzrasta do $. 'Saldo: $ Zyski i straty: +250 $. (50 * $ - 50 * $) 12:00 Dostępny depozyt zabezpieczający: 950 $. (1.000 $ - 0,25% * $ +250 $ = $). Kapitał własny: $ (1.000 $ $). Kurs złota wzrasta do $. Saldo: $ Zyski i straty: +400 $. (50 * $ - 50 * $) 12:15 Dostępny depozyt zabezpieczający: $. (1.000 $ - 0,25% * $ +400 $ = $). Kapitał własny: $ ($ $400). Zamykasz pozycję. Twój zysk/strata z transakcji wynosi 400 $. Saldo: $. Zyski i straty: 0 $ 12:15 Kapitał własny: $ Dostępny depozyt zabezpieczający: $ Depozyt obowiązkowy: $0 25

26 SŁOWNICZEK 26

27 Pips: Najmniejsza zmiana ceny, jaka może zostać odnotowana dla danego kursu wymiany. Ponieważ większość głównych par walutowych wycenia się do czterech miejsc po przecinku, najmniejsza zmiana to zmiana wartości znajdującej się na 4. miejscu po przecinku. Cena Bid: Cena, po której animator rynku kupuje walutę bazową. Cena Ask: Cena, po której animator rynku sprzedaje walutę bazową. Spread: Różnica pomiędzy Ceną Bid, po której możesz sprzedać instrument, a Ceną Ask, po której możesz kupić instrument. Zlecenie Stop Loss: Zlecenie realizujące transakcję i zamykające pozycję w celu ograniczenia strat w przypadku niekorzystnych zmian na rynku. Gdy zlecenie zostaje zrealizowane, staje się zleceniem rynkowym i zostaje wykonane tak szybko, jak to możliwe, po cenie dostępnej na rynku. Cena ta może się różnić od ceny ustawionej dla zlecenia (Poślizg cenowy). Zlecenie z limitem: Zlecenia z limitem są powszechnie stosowane do wchodzenia na rynek i realizacji zysku na z góry określonym poziomie. Zlecenia kupna składa się poniżej aktualnej ceny rynkowej i realizuje, gdy cena ask osiągnie lub przekroczy określony poziom cenowy. Zlecenia sprzedaży składa się powyżej aktualnej ceny rynkowej i realizuje, gdy cena bid przekroczy określony poziom cenowy. Zlecenie GTC ( ważne do odwołania ): Rodzaj zlecenia z limitem, które jest aktywne do chwili realizacji lub anulowania. W przeciwieństwie do zlecenia jednodniowego zlecenie GTC może pozostawać aktywne przez nieoznaczoną liczbę sesji tradingowych. Zlecenie warunkowe: Zlecenie warunkowe w rzeczywistości składa się z dwóch zleceń: zlecenia pierwotnego, które zostanie zrealizowane kiedy tylko pozwolą na to warunki rynkowe, i zlecenia wtórnego, które zostanie aktywowane wyłącznie w przypadku realizacji zlecenia pierwotnego. Dźwignia finansowa: Możliwość utrzymywania pozycji inwestycyjnej o wartości przewyższającej kapitał własny. W przypadku korzystania z dźwigni wystarczy zdeponować część aktualnej wartości instrumentu, w który inwestujesz. Rolowanie: Gdy pozycja pozostaje otwarta na koniec dnia roboczego, zostaje przeniesiona (rolowana) na następną datę waluty i podlega uznaniu lub obciążeniu z tytułu swapu na podstawie stosunku stóp procentowych pomiędzy dwoma walutami. Stawki rolowania/swapu są obliczane w punktach i automatycznie przeliczane na walutę bazową rachunku. Pozycja: Inwestycja w instrument. Przykładowo, gdy zawierasz transakcję (mówisz Kupuję ) na parze USD/JPY, otwierasz pozycję na USD/JPY. Gdy następnie realizujesz przeciwną transakcję (w tym przypadku Sprzedaję ) na USD/JPY, zamykasz pozycję. 27

28 Animator rynku: Uznana instytucja lub osoba fizyczna gotowa do zawarcia transakcji w każdej chwili, gdy inwestor chce kupić lub sprzedać instrument. Pozycja: Inwestycja w instrument. Przykładowo, gdy zawierasz transakcję (mówisz Kupuję ) na parze USD/JPY, otwierasz pozycję na USD/JPY. Gdy następnie realizujesz przeciwną transakcję (w tym przypadku Sprzedaję ) na USD/JPY, zamykasz pozycję Saldo: Środki na rachunku z wyłączeniem zysków i strat z otwartych pozycji. Kapitał własny: Saldo na Twoim rachunku z uwzględnieniem zysków i strat z wszystkich otwartych pozycji. Depozyt obowiązkowy: Kwota aktualnie wykorzystywana do utrzymywania twoich otwartych pozycji. Aby utrzymać aktywność otwartych pozycji, upewnij się, że Twój kapitał własny przekracza poziom obowiązkowego depozytu. W przeciwnym wypadku pozycja zostanie automatycznie zamknięta. Dostępny depozyt zabezpieczający: Środki dostępne do obrotu (nieprzypisane do żadnej pozycji). Otwarte zyski i straty: Łączne saldo zysków i strat ze wszystkich otwartych pozycji. Wykorzystanie depozytu: The percentage (of the 100% equity) you are currently using in your open positions. Margin usage = (Maintenance margin/equity) * 100 Net Exposure: Procent środków (ze 100% kapitału własnego), jaki aktualnie wykorzystujesz do utrzymywania otwartych pozycji. Wykorzystanie depozytu = (Wykorzystany depozyt / Kapitał własny) x 100. Ekspozycja netto: Suma wszystkich otwartych pozycji aktualnie utrzymywanych na rynkach. Pokrycie ekspozycji: Ekspozycja netto (w %) pokryta przez twój kapitał własny. Wezwanie do uzupełnienia depozytu: Jeśli twój kapitał własny spadnie poniżej poziomu Depozytu obowiązkowego, otrzymasz wezwanie do naprawienia tej sytuacji poprzez uzupełnienie depozytu. Aby uniknąć automatycznego zamknięcia twoich pozycji, musisz zamknąć lub zredukować otwarte pozycje albo wysłać dodatkowe środki na pokrycie twoich pozycji 28

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossafx.pl» Edukacja» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku ceny.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Pips, spread, lot Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Popularny wśród traderów punkt to nic innego jak przyjęty na rynku standard minimalnego kroku

Bardziej szczegółowo

Obrót CFD w kilku prostych słowach

Obrót CFD w kilku prostych słowach Obrót CFD w kilku prostych słowach 1 CO TO JEST HANDEL ONLINE? Handel online upraszcza proces inwestycyjny i daje zwykłym ludziom możliwość szybkiego i prostego zarabiania pieniędzy na różnicy w cenie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 1 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 5. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 5 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Wartości kontraktów Rynek walutowy Kalkulacja wartości kontraktów na których dokonujemy obrotu na rynku

Bardziej szczegółowo

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex)

Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Zajmujemy pozycję na grupie instrumentów walutowych (Forex) Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Ekonometrii i Informatyki http://keii.ue.wroc.pl Analiza ryzyka transakcji wykład ćwiczenia Literatura Literatura podstawowa: 1. Kaczmarek T. (2005), Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie?

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie? Jesteś tu: Bossa.pl Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? W normalnych warunkach rynkowych nie ma limitu odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej (wyjątek

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM Obrót na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU

OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU OPCJE FOREX - WYLICZANIE DOSTĘPNEGO KAPITAŁU I WYMAGANEGO DEPOZYTU Inwestowanie za pomocą opcji Forex wymaga wytłumaczenia sposobu wyliczania Całkowitego/Dostępnego kapitału oraz Wymaganego depozytu przez

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kontraktach CFD

Przewodnik po kontraktach CFD Przewodnik po kontraktach CFD Inwestuj na zagranicznych spółkach w polskim domu maklerskim! PRZEWODNIK PO KONTRAKTACH CFD Czym są kontrakty CFD? CFD to skrót od angielskiego terminu Contract for difference,

Bardziej szczegółowo

Główne informacje dotyczące specyfiki rynku OTC

Główne informacje dotyczące specyfiki rynku OTC ul. Abpa Baraniaka 88A, 61-131 Poznań telefon: +48 61 679 44 44 e-mail: biuro@efixdm.pl Główne informacje dotyczące specyfiki rynku OTC Spis treści 1. Co to jest rynek OTC? 2. Co to jest kontrakt CFD?

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń październik 2015 r Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji

Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji Szybkie Polecenie daje Ci większą kontrolę i przejrzystość dotyczącą Twojej transakcji. FOREX CFD FOREX Szczegóły Szybkiego Polecenia Transakcji FX IKONA PRODUKTU

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Jak i gdzie zarabiać na spadkach?

Jak i gdzie zarabiać na spadkach? Jak i gdzie zarabiać na spadkach? Wielu nieprofesjonalnych inwestorów trapi ciągle koszmar krachu giełdowego. Zasypywani codziennie informacjami, artykułami, analizami, raportami, które często są przejawem

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 6 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A.

ING Turbo w praktyce. Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut. Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. ING Turbo w praktyce Twoje okno na globalne rynki akcji, surowców i walut Bartosz Sańpruch, Nowe Usługi S.A. Agenda Czym jest ING Turbo? Dostępne instrumenty bazowe Budowa certyfikatów Koszty i ryzyko

Bardziej szczegółowo

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego).

Forward kontrakt terminowy o charakterze rzeczywistym (z dostawą instrumentu bazowego). Kontrakt terminowy (z ang. futures contract) to umowa pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do kupna, a druga do sprzedaży, w określonym terminie w przyszłości (w tzw. dniu wygaśnięcia)

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym jest Rynek Finansowy? Najprościej jest to rynek, na którym dokonuje się transakcji instrumentami

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy.

Należy zauważyć, iż z tego typu inwestycjami wiąże się również obowiązek podatkowy. Ogólny opis istoty kontraktów na różnice kursowe na rynku OTC oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w takie kontrakty INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty

Bardziej szczegółowo

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI

KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI KROK 4 OTWIERANIE POZYCJI Istotą inwestowania za pomocą kontraktów różnic kursowych (KRK, CFD) jest zarabianie na różnicy pomiędzy kursem z momentu rozpoczęcia transakcji, a kursem z chwili jej zakończenia.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA

Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Krok 5: ZAMYKANIE ZLECENIA Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* MSSF 7 - dodatek l MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego Potencjalny wpływ ryzyk rynkowych jest jednym z ważniejszych problemów, na jakie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku akcji

Instrumenty rynku akcji Instrumenty rynku akcji Rynek akcji w relacji do PK Źródło: ank Światowy: Kapitalizacja w relacji do PK nna Chmielewska, SGH, 2016 1 Inwestorzy indywidualni na GPW Ok 13% obrotu na rynku podstawowym (w

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER

INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER INWESTOWANIE W KONTRAKTY TERMINOWE FUTURES NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank Polska Nowy Świat 7/15 00-469, Warszawa Phone: +48 222755570 Email: infopl@saxobank.pl www.saxobank.pl

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Analiza danych w biznesie

Analiza danych w biznesie Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Rynki walutowe, kontrakty, akcje 2 Podstawowe definicje związane z rynkiem walutowym 3 Price Action 4 5 Analiza fundamentalna 6 Przykłady systemów

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń marzec 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numer 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 1 Ćwiczenia ZPI 1 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji kupna. Z/S Kurs wykonania Opcji (X) Premia (P) Punkt opłacalności X + P WIG20 2 Kupno opcji Profil wypłaty dla nabywcy opcji sprzedaży. Z/S

Bardziej szczegółowo

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl

Opcje Binarne. Władysławowo 28.11.2009. forex, towary, giełda wszystkie rynki w jednym miejscu. www.xtb.pl Opcje Binarne Władysławowo 28.11.2009 1 Opcje binarne są jednym z najprostszych i najbardziej intuicyjnych instrumentów dostępnym w ofercie X Trade Brokers. Inwestor podaje tylko prognozowany kierunek

Bardziej szczegółowo

Platforma BPH Inwestor

Platforma BPH Inwestor Platforma BPH Inwestor Prezentacja przeznaczona jest dla Klientów i potencjalnych Klientów firmy CMC Markets właściciela platformy transakcyjnej BPH Inwestor. 1/18 Agenda Platforma BPH Inwestor CFD i FOREX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. ZAWIERANIE TRANSAKCJI Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. Spis treści 1. Włączenie możliwości dokonywanie transakcji, str. 2 2. Moduły

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER

INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER INWESTOWANIE W AKCJE NA PLATFORMIE SAXOTRADER Saxo Bank Polska, Warszawa Saxo Bank Polska Nowy Świat 7/15 00-469, Warszawa Phone: +48 222755570 Email: infopl@saxobank.pl www.saxobank.pl JAK OBRACAĆ AKCJAMI

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne. Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne

Najchętniej odwraca pozycję. Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną. strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker maker wystawiający opcje? Najchętniej odwraca pozycję Ale jeśli nie może, to replikuje transakcję przeciwstawną SGH, Rynki Finansowe, Materiały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

Kiedy sprzedać, a kiedy kupić parę walutową

Kiedy sprzedać, a kiedy kupić parę walutową Kiedy sprzedać, a kiedy kupić parę walutową W poniższych przykładach będziemy używać analizy fundamentalnej, aby pomóc nam zdecydować, czy kupić lub sprzedać konkretną parę walutową. Jeśli zawsze przysypiałeś

Bardziej szczegółowo

Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders

Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 2. Uruchamianie aplikacji... 2 3. Funkcjonalność... 3 3.1 Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego

Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego Opcje jako uzupełnienie portfela inwestycyjnego forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Istota opcji Łac. optio- oznacza wolna wola, wolny wybór Kontrakt finansowy, który nabywcy daje prawo

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rynków walutowych

Wprowadzenie do rynków walutowych Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego Wykład 1 1 Czym jest Forex? 2 Przykład rachunku 3 Jak grać na giełdzie? 4 Trend i średnie kroczące 5 Język MQL Tematyka wykładów: Ogólne informacje o rynkach

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

ebook FOREX PIERWSZE KROKI Blue Capital Markets Limited 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone.

ebook FOREX PIERWSZE KROKI Blue Capital Markets Limited 2015 Wszelkie prawa zastrzeżone. ebook FOREX PIERWSZE KROKI 1 Spis treści Podstawy rynku Forex Kto, z kim, gdzie i dlaczego, czyli ABC rynku Forex 1 Pierwsze kroki Forex o co w tym wszystkim chodzi? 6 Chcę wiedzieć więcej Dodatkowe informacje

Bardziej szczegółowo

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH,

Opcje - wprowadzenie. Mała powtórka: instrumenty liniowe. Anna Chmielewska, SGH, Opcje - wprowadzenie Mała powtórka: instrumenty liniowe Punkt odniesienia dla rozliczania transakcji terminowej forward: ustalony wcześniej kurs terminowy. W dniu rozliczenia transakcji terminowej forward:

Bardziej szczegółowo

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360

OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 OPCJE FOREX NA PLATFORMIE DEALBOOK 360 Inwestuj na rynku i zabezpieczaj swoje pozycje z wykorzystaniem opcji walutowych, najnowszego produktu oferowanego przez GFT. Jeśli inwestowałeś wcześniej na rynku

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć Warszawa dn. 15.06.2016 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NADCHODZĄCĄ ZMIANĄ DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z REFERENDUM W SPRAWIE WYSTĄPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ Szanowni Klienci, Działając

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne

Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne Opcje (2) delta hedging strategie opcyjne 1 Co robi market-maker wystawiający opcje? Najchętniej zawiera transakcję przeciwstawną. Ale jeśli nie może, to ją replikuje. Dealer wystawił opcję call, więc

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo