KIERUNKI INWESTOWANIA GÓRNICTWA METALI NA ŚWIECIE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI INWESTOWANIA GÓRNICTWA METALI NA ŚWIECIE."

Transkrypt

1 Cezary Bachowski Jan Kudełko KIERUNKI INWESTOWANIA GÓRNICTWA METALI NA ŚWIECIE. Streszczenie: W artykule poddano analizie wydatki na eksplorację złóż metali nieżelaznych w latach Szukano związku pomiędzy notowaniami giełdowymi metali bazowych, złota i diamentów a wielkością budżetów eksploracyjnych. Przedstawiono kierunki inwestowania w ujęciu geograficznym z podziałem na państwa i regiony, górniczym z podziałem na rynki metaliczne i niemetaliczne, rynkowym z podziałem na wydatki ponoszone dla projektów w różnych fazach rozwoju ( grassroots, late stage, minesite ). Ocenie poddano wielkość nakładów na eksplorację, w relacji do osiąganych zysków w 2004 roku, 18 wiodących producentów miedzi na świecie. Poddano w wątpliwość sposób kwalifikowania wydatków na rozwój i na eksplorację przez korporacje górnicze. Zwrócono uwagę na niejednoznaczność prognoz analityków rynku co do okresu wystarczalności rozpoznanych zasobów i bogactw w istniejących kopalniach. Słowa kluczowe: Eksploracja złóż, metale bazowe, złoto, budżety eksploracyjne, rozwój, projekty górnicze typu grassroots, late stage, minesite WORLDWIDE DIRECTIONS OF INVESTMENT IN METAL MINING INDUSTRY Abstract: The analyze exploration costs of non ferrous metals between 1997 and 2005 is presented in the paper. It was aimed to find the connections between stock quotations of base metals, gold and diamonds and exploration budgets. The investment trends in regional approach with partition in countries and regions, and in mining approach with partition in metal and nonmetal markets, and in market approach with partition on costs born on project at different stages (grassroots, late stage, minesite) are presented. The amount of exploration costs was evaluated in comparison with 2004 profit of 18 leading world copper producers copper. The method of qualification the expenses for development and exploration by mining corporations was impeached. The ambiguity of forecast made by market analysts concerning the suffisability of resources and reserves in existing mines was pointed.

2 Key words: Exploration of deposits, base metals, gold, exploration budgets, development, mining projects of grassroots, late stage, minesite type. 1. Wstęp Analiza kierunków inwestowania przez duże firmy górnicze oraz związanych z tym wydatków nie jest przedsięwzięciem łatwym ze względu na utrudniony dostęp do wiarygodnych materiałów źródłowych. Najbardziej adekwatnym zasobem informacji, w tym przypadku, wydają się być raporty roczne oraz sprawozdania z działalności operacyjnej i inwestycyjnej firm górniczych, niestety często niedostępne lub adresowane tylko do określonej grupy odbiorców. Liczne publikacje w periodykach specjalistycznych, a także informacje podawane przez firmy doradcze i konsultingowe są często niekompletne a zawarte w nich informacje w sposób znaczący różnią się między sobą. Skłania to do korzystania ze specjalistycznych baz danych i opracowań, do których jednak dostęp możliwy jest jedynie po uiszczeniu wysokich opłat. Również i te dane spotykają się z licznymi zastrzeżeniami firm audytorskich wykonujących przekrojowe sprawozdania i raporty, w których podkreślają mankamenty i dużą dowolność interpretacji, przez firmy górnicze, danych źródłowych w zakresie standaryzacji przedstawianych informacji, metodyki obliczeń i sposobu udostępniania informacji na temat wielkości bogactw i zasobów, nazewnictwa, kwalifikacji kosztów itp. Przykładem może tu być interpretacja kwalifikowania środków przeznaczanych przez korporacje górnicze na eksplorację, w części przedsiębiorstw rozumianą jako wydatki na poszukiwania i rozpoznawanie złóż w innych jako wydatki na rozwój, w tym również na udostępnianie złóż w istniejących kopalniach. W jeszcze innych sprawozdaniach informacje te są w ogóle pomijane. Przeanalizowane, dostępne witryny internetowe firm górniczych, publikowane przez nie raporty roczne zawierają z reguły informacje ogólne, adresowane do obecnych i potencjalnych udziałowców, akcjonariuszy. Są to sprawozdania podsumowujące wyniki omawianego okresu, bez zagłębiania się w pomijane niekiedy świadomie szczegóły, mające na celu przedstawienie firmy w jak najlepszym świetle, co jest zrozumiałe i logiczne. W sposób jednoznaczny stwierdzono, że podstawowym, równoległym z prowadzeniem działalności operacyjnej sposobem na trwanie i rozwój firmy górniczej jest uzupełnianie bazy

3 zasobowej w miarę jej sczerpywania. Na podstawie dostępnych danych analizowano udział wydatków na odtwarzanie potencjału rudy metali w odniesieniu do wyników finansowych uzyskiwanych przez światowych liderów w branży. Przytoczono sumaryczne zestawienia nakładów ponoszonych przez wiodących producentów na projekty w fazach - realizowanej od podstaw ( grassroots), w stadium zaawansowanym, poprzedzającym opracowanie studium wykonalności i rozpoczęcie produkcji (late stage) oraz prace eksploracyjne w istniejących kopalniach (minesite), w miarę prowadzonej eksploatacji. Poszukiwania baz danych i informacji skłoniły autorów pracy do oparcia się w głównej mierze na raportach i materiałach opracowanych przez kanadyjską specjalistyczną firmę Metals Economics Group. W mniejszym stopniu posłużono się opracowaniem międzynarodowej instytucji konsultingowej Price Waterhouse Coopers, gdyż czytając je odnosi się wrażenie, że źródłem zawartych w nim informacji w dużej mierze są raporty Metals Economics Group. 2. Budżety na eksplorację górniczą w latach Hossa na wszystkich rynkach metali nieżelaznych skłania do wielkiego optymizmu. Ceny giełdowe biją kolejne rekordy. Nierentowne dotąd działki górnicze bez trudu znajdują nabywców, którzy bez wahania oferują zawyżone kwoty pieniężne. Oczekuje się bowiem, że hossa potrwa nawet kilkanaście lat. Nazbyt wybujałego optymizmu nie potwierdzały jednak dane dotyczące wydatków na eksplorację. Z informacji zawartych w Tabeli 1 wynika, że w najlepszym 1997 r. (brak oficjalnego potwierdzenia wyników roku 2006) wydatki na eksplorację wyniosły 5,2 mld $, były więc większe niż w 2004 i 2005r., lat wysokich notowań metali. Nie można przeceniać przyrostu procentowego w 2004 r., w odniesieniu do roku 2003, wynoszacego 58,3 %. Odpowiada to kwocie + 1,4 mld $. Na zmiany procentowe trzeba patrzeć z ostrożnością i należy pamiętać o ich względnym charakterze. Po okresie stagnacji w latach nastąpił korzystny rok Prognozy roku 2006 z kwotą 7,1 mld na eksplorację, świadczą już o wyraźnym trendzie wzrostowym i przekonaniu o długoterminowej hossie na rynku metali. Tabela. 1. Szacunkowe budżety z przeznaczeniem na eksplorację w latach

4 Rok Zmiana kwotowa Kwota pieniężna Zmiana procentowa w stosunku budżetu w stosunku do roku do roku poprzedniego (mld $) poprzedniego (w mln $) 2006* 7,1 +44, ,9 +28, ,8 + 58, ,4 + 26, ,9-13, ,2-15, ,6-7, ,8-24, ,7-28, ,2 +13, * - prognoza z listopada 2006 Źródło : Metals Economics Group [4],[5],[10] Analitycy Metals Economics Group [6],[8],[10] zwracają uwagę na fakt, że istotny wkład w znaczący wzrost budżetów eksploracyjnych w 2005 i 2006 r. miały firmy typu junior. Posiłkując się zgromadzonym ad hoc kapitałem, pochodzącym ze sprzedaży akcji, potrafiły szybko rozgrzać koniunkturę. Były też sprawcami nagłaśniania hossy, gdyż przecież na tym zarabiają. Znacznie bardziej wstrzemięźliwe były firmy typu senior. W 2005 r. przeznaczyły bowiem na eksplorację niewiele więcej niż w latach poprzednich. W opracowaniach z 2003r.[4] i 2004r.[5] prognoza na 2005 r. była raczej ostrożna. Przewidywano wzrost, ale rzędu od 15 % do 22 %. W 2005 r. wydatki na eksplorację miały wynieść nie więcej niż 4,6 mld $, czyli nadal miały być mniejsze niż w rekordowym 1997 r. Zupełnie inaczej przedstawiały się fakty. W optymistycznym raporcie MEG z listopada 2005 r.[7], prognoza na ten rok podnosiła wartość szacunkowego, sumarycznego budżetu na eksplorację do kwoty 5,1 mld $, zbliżając się tym samym do rekordowego 1997 r., w którym budżet ten wyniósł 5,2 mld $. W omawianym materiale mówiono o znaczącym wzroście środków przeznaczonych na eksplorację złóż rud miedzi, natomiast rekordowe wzrosty prognozowane były dla cynku o 90 % i niklu o 65 %, w stosunku do roku W rzeczywistości budżet eksploracyjny roku 2005 zamknął się kwotą 4,9 mld $. Rodzi się pytanie jaką faktyczną kwotą wydatków na eksplorację, prognozowaną na 7,1 mld $, zamknie się rok 2006.

5 3. Kierunki inwestowania Kierunki inwestowania rozpatrzono w trzech aspektach: Geograficznym - z podziałem na regiony i państwa; Rynkowym - z podziałem na rynki metaliczne oraz niemetaliczne, a także z podziałem na rynki metali nieżelaznych; Górniczym - z podziałem na rodzaje projektów górniczych. Dzięki raportom z kolejnych lat można prześledzić kierunki w okresie r. Kierunki inwestowania z podziałem na regiony przedstawiono na rys. 1a oraz 1b. Widzimy, że w 2005 r. większość inwestycji była lokowana w Ameryce Łacińskiej oraz w Kanadzie. Na miejscu trzecim znalazła się Afryka. W ostatnich latach poczynając od roku 2003 znacząco spadł udział Australii a wzrósł Kanady. 1a 1b Rys. 1. Budżety na eksplorację z podziałem na regiony (Rok firm, budżet łączny 4,9 mld. USD) Źródło: Metals Economics [9] Nie mniej interesująco prezentuje się rys. 1b. Największą dynamikę odnotowano w Reszcie Świata, chodzi tutaj o Chiny, Rosję oraz Mongolię. Wysoce popularna jest niezmiennie Ameryka Łacińska, natomiast w Australii odnotowuje stopniowy spadek nakładów na eksplorację. Przechodząc do kierunków inwestowania z podziałem na państwa dysponowano danymi z 2005 r.[9], ich obraz zamieszczono na rys. 2.

6 Rys. 2. Budżet na eksplorację w 10 państwach w 2005 r. Budżet 10 krajów 3,4 mld. USD stanowiący 69% z całkowitego budżetu 4,9 mld. USD Źródło: Metals Economics Group[9] Tradycyjnie trzy pierwsze miejsca zajęły: Kanada, Australia, oraz USA. Rosja awansowała z siódmego miejsca w 2004 r. na czwarte, a Meksyk wyprzedził RPA. Należy również odnotować nieobecność Chin, które jeszcze rok wcześniej plasowały się na 11 pozycji. Przedstawione na rys. 3 dwa kolejne wykresy obrazują wydatki na eksplorację złóż niemetalicznych oraz rud metali kolorowych. Dotyczą zatem: złota, diamentów, metali bazowych ( miedź, nikiel, cynk), platynowców, a w grupie inne mieszczą się srebro, czy kobalt. W 2005 roku odnotowano rekordowe wydatki na eksplorację w zakresie złóż metali podstawowych i diamentów Złoto nadal było niekwestionowanym liderem ale ciągle było poniżej najwyższej wartości z 1997 r blisko 3 mld $. Najmniejsze nakłady przeznaczono na metale z grupy platynowców (PMG).

7 Ryc. 3. Podział budżetu na rynki podstawowe 3a - Podział budżetu na rynki podstawowe 2005 r. (1 431 firm z budżetem na kwotę 4,9 mld. USD) 3b - Podział budżetu na rynki podstawowe w latach Źródło: Metals Economics Group [9] Na rys. 3b widać, że wydatki na złoto po kilku latach ciągłego wzrostu spadły poniżej 50% wszystkich wydatków na eksplorację, do poziomu z roku Zwiększyły się nakłady na metale podstawowe w stosunku do dwóch poprzednich lat. W 2005 r wydatki eksploracyjne na miedź stanowiły 57% całkowitych wydatków dla metali podstawowych. Eksploracja niklu wzrosła o 65% w stosunku do roku 2004, a wydatki na cynk zostały podwojone [7],[9]. Do omówienia pozostała kwestia rodzajów projektów górniczych i podział środków wydatkowanych w poszczególnych grupach. W pracach Metals Economics Group [9],[10] Rys. 4. Podział budżetów na rodzaje projektów górniczych. Źródło: Metals Economics Group.[9],[10] rozróżniono 3 ich rodzaje projekty realizowane od podstaw (grassroots), projekty w istniejących kopalniach (minesite), oraz projekty w późnej fazie realizacji (late stage). Do 2005 r. tendencje zmian w finansowaniu poszczególnych rodzajów projektów były podobne. Najwięcej środków pochłaniały projekty zwykłe, a najmniej modernizacyjne. W roku 2005 w projektach realizowanych od podstaw i projektach w istniejących kopalniach odnotowano niewielkie kilkuprocentowe spadki wydatków eksploracyjnych. Natomiast wzrost wydatków o ok. 5% nastąpił w projektach w późnej fazie realizacji. Utrzymuje się tendencja spadkowa wydatków na projekty realizowane od podstaw i wzrost nakładów na projekty w fazie zaawansowanej poprzedzającej podjęcie eksploatacji złoża Wytłumaczenie tej sytuacji nie jest trudne, trzeba jedynie uwzględnić dwa fakty znaczący wzrost cen metali oraz trudności - nakłady i czas na odkrywanie nowych złóż. Wzrost cen sprawił, że sięgnięto

8 po rozwiązania proste i szybkie. Dokonano niezbędnych modernizacji w już działających kopalniach. Wdrożono też do realizacji projekty dotąd nierentowne, lecz opracowane i zakończone. W wypadku projektów zwykłych utrzymała się natomiast dynamika normalna. Podyktowana była ona bowiem czynnikiem obiektywnym, jakim jest możliwość odkrycia nowego złoża. Na zakończenie tej części rozważań obok wydatków na eksplorację postanowiono przedstawić też tendencje w zakresie przejmowania firm górniczych. Nie dotyczą one wprawdzie bezpośredniej działalności górniczej, lecz mieszczą się w temacie kierunków inwestowania w mln $ transakcje w sektorze metali nieżelaznych transakcje w górnictwie Rok Analizowane informacje dotyczą lat Widzimy, że najbardziej aktywne była dwa lata, a mianowicie 1996 r. oraz 2001 r. Dwa ostatnie lata można zaś nazwać spokojnymi. Rok 1997 był wymieniany wielokrotnie jako szczególny dla górnictwa, gdyż charakteryzował się intensywną działalnością eksploracyjną. Za szczególny uważany jest też rok 2004, gdyż po dłuższym okresie stagnacji ceny rynkowe wzrosły do poziomów dotąd nienotowanych. W obu wypadkach nie znalazło to jednak odbicia w transakcjach wykupów i przejęć. Wprawdzie na rys. 5, rok 2004 jest nieobecny, lecz wiadomo dzisiaj, że był podobny do 2003[8]. Rys. 5. Transakcje wykupów i przejęć w górnictwie. Źródło: Metals Economics Group. [2] 4. Wyniki działalności wiodących korporacji górniczych w 2004 roku Sporo problemów przysporzyło wyodrębnienie wydatków na eksplorację. Widać to z zamieszczonych w Tabeli 2 danych. Najlepszym odzwierciedleniem istniejących sprzeczności

9 są policzone procentowe wskaźniki udziałowe. Część z nich nie przewyższa jednego procenta inne wynosza od kilku do kilkunastu procent Niestety informacje zawarte w Tabeli 2 należy traktować z dużą rezerwą z powodu przytoczonych wyżej rozbieżności w interpretowaniu terminu eksploracja. Jednocześnie potwierdza się sformułowane na początku rozważań zastrzeżenie co do wiarygodności informacji prezentowanych przez Metals Economics Group. Jakość danych odbija się z kolei na wartości prowadzonej analizy. W sektorze górnictwa przyjmuje się, że 1/3 wypracowanego zysku powinna być przeznaczana na eksplorację[3]. Wydaje się jednak, że w przytoczonym sformułowaniu tkwi sporo nieścisłości. Po pierwsze, kategoria zysku powinna być dokładniej zdefiniowana. Po drugie, nie wiadomo czy podane kryterium musi dotyczyć każdego roku, oraz jak dalece mogą być tolerowane odstępstwa od kryterium. Po trzecie, czy wydatki na eksplorację mogą dotyczyć istniejącej i działającej kopalni. W większości firm na świecie dotyczą one wyłącznie nowych przedsięwzięć górniczych. Chociaż rozwiązanie jest kontrowersyjne to przyjęto, że podstawą porównawczą wydatków na eksplorację jest wielkość EBITDA, czyli zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację. Wydatki na rozwój górnictwa będą zaś utożsamiane z finansowaniem eksploracji. Jak miarę porównawczą przyjęto procentowy, porównawczy wskaźnik udziałowy, będący ilorazem wydatków na eksplorację i EBITDA. Wytypowano 23 wiodące w 2004r. firmy zajmujące się produkcją miedzi. W rezultacie uzyskano informacje dotyczące 18 z nich. W części przypadków dane były niedostępne lub firmy zostały wchłonięte przez większe podmioty (WMC Resources).

10 Tabela. 2. Wyniki działalności wiodących korporacji górniczych w 2004 roku Nazwa korporacji górniczej Siedziba Zarządu korporacji EBITDA Eksploracja Wskaźnik Udziałowy ( mln $) ( mln $) (%) Anglo-American Londyn U.K ,0 1,69 Antofagasta Londyn U.K ,3 0,78 BHP Billiton Melbourne Australia ,0 0,17 Codelco Santiago Chile ,8 0,83 Falconbridge Toronto Kanada ,0 2,15 Freeport Nowy Orlean USA ,0 10,37 Grupo Mexico Meksyk Meksyk ,5 0,85 Jiangxi Copper Jiangxi Chiny b. d. Kazakhmys Ałma-Ata 267 Kazachstan 131,4 49,21 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin Polska ,3 14,05 Konkola Copper Chinola Zambia b. d. Nicico Teheran Iran b. d. Noranda Toronto Kanada ,5 2,26 Norilsk Nickel Moskwa Rosja ,0 5,90 OK. Tedi Mining Tabubil Papua Nowa Gwinea ,0 14,00 Phelps Dodge Phoenix USA ,6 2,36 Placer Dome Vancouver Kanada ,0 9,64 Rio Tinto Melbourne Australia ,0 0,12 Southern Peru Copper Teck Cominco Lima Peru ,0 17,30 Vancouver Kanada ,0 3,67 Urals Mining and Metals V.P. Rosja b. d. WMC Resources patrz BHP Billiton Xstrata Zug Szwajcaria ,0 12,05 Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznych sprawozdań finansowych wymienionych korporacji górniczych. W Tabeli 2 widzimy, że KGHM PM SA plasuje się w grupie firm wiodących w eksploracji. Znając realia powstaje pytanie o przyczynę takiego postrzegania spółki przez światowych analityków. Okazało się, że sporo problemów przysporzyło wyodrębnienie wydatków na eksplorację. Widać to z zamieszczonych w Tabeli 2 danych a najlepszym odzwierciedleniem istniejących sprzeczności są policzone wskaźniki procentowe. Część z nich nie przewyższa jednego procenta. Inne z kolei są zbliżone do wielkości osiągniętej przez KGHM PM SA

11 W wypadku pierwszym, z rocznych raportów korporacji górniczych wynika, że brano pod uwagę tylko takie wydatki, które dotyczą poszukiwania i rozpoznawania złóż. Takie ujęcie sprawia, że w KGHM Polska Miedź S.A. zamiast wydatków na rozwój górnictwa należałoby uwzględnić wyłącznie środki przeznaczone na projekt Głogów Głęboki. W efekcie uzyskujemy minimalne wartości wskaźnika udziałowego eksploracji. Zauważmy również, że dochodzi również do pogłębienia sprzeczności z kryterium, iż wydatki na eksplorację powinny stanowić aż 30% wypracowanego zysku [3]. W drugim wypadku, przez eksplorację rozumie się wydatki na rozwój, w tym również i na udostępnianie złóż w istniejących kopalniach. Tak właśnie uczyniono w części omawianych korporacji, przy czym ich pochodzenie geograficzne nie ma znaczenia. Dodajmy, że wyłączono firmę Kazakhmys, gdyż wskaźnik 49.21% jest stanowczo nieadekwatny do pozostałych i wydaje się być pomyłką lub przekłamaniem. By potwierdzić zaobserwowaną niezgodność oraz swobodę interpretacyjną odwołano się do opracowania wykonanego przez Price Waterhouse Coopers [6]. Badaniem objęto w nim 40 korporacji górniczych, które łącznie reprezentują 80% kapitalizacji rynku. Obliczono też wielkość EBITDA, która w 2004r. wyniosła 54.5 mld USD. W 2004r. łączny fundusz na eksplorację opiewał na kwotę 937 mln USD [5]. Dotyczył wprawdzie aż 413 firm, lecz stopień kapitalizacji rynku pozwala na zaakceptowanie wymienionej kwoty pieniężnej. Wskaźnik procentowy dla eksploracji równa się zatem 17.2%. Otrzymany wynik jest intrygujący. Różni się wprawdzie od zalecanych 30%, lecz również nie jest to wielkość rzędu ułamkowego. Tym samym stwierdzamy, że jedna z najbardziej podstawowych charakterystyk opisujących górnictwo jest poddawana nader rozbieżnym interpretacjom 5. Podsumowanie i wnioski Okazało się, że przeprowadzenie analizy kierunków inwestowania jest zadaniem trudnym do zrealizowania a wiarygodność dostępnych danych budzi szereg wątpliwości. Wyniki prezentowanego opracowania nie są więc jednoznaczne. Kierunki inwestowania w różnych ujęciach geograficznych są czytelne i rozpoznane. Może natomiast zastanawiać fakt dotyczący sposobów udostępniania przez firmy informacji. Wydaje się, że to właśnie inżynierowie znają i doceniają zalety standaryzacji. Takiej jednak nie uświadczy się w raportach rocznych. Część korporacji z raportów czyni oficyny reklamowe. Zdarza się też, że ogólnie obowiązujące formaty sprawozdań są zniekształcane.

12 Najwięcej uwag krytycznych pojawia się wtedy gdy mamy do czynienia z informacjami o charakterze fakultatywnym. Do informacji nieobowiązkowych można zaliczyć dane na temat wydatków na eksplorację. W większości sprawozdań rocznych temat ten jest uwzględniany, ale sam termin eksploracji i sposób kwalifikowania wydatków na ten cel jest interpretowany bardzo różnie. Uwzględnienie tematu to jedno, a zupełnie czym innym jest wypełnienie go zawartością. Wiele korporacji górniczych ujawnia kwoty pieniężne przeznaczone na eksplorację. Czyni tak np. Anglo American, Antofagasta i Codelco [11]. Inne zasypują czytelnika szczegółowymi opisami projektów. Domyślamy się, że dane o wydatkach na eksplorację muszą być dedukowane. Formę taką preferują np. BHP Billiton, Grupo Mexico czy Rio Tinto [11]. Zdarza się również, że temat jest w zasadzie pomijany, a o prowadzonej działalności eksploracyjnej dowiadujemy się w niespodziewanych miejscach sprawozdań. Uwagi krytyczne dotyczą nie tylko zagadnienia eksploracji. Odnosi się wrażenie, że publikowane w sprawozdaniach prognozy są zbyt jednostronne. Zapomina się w nich o nieodległej przeszłości, a dominują sformułowania wynikające z istniejącej obecnie hossy na rynkach. Padają też stwierdzenia, że hossa powinna potrwać kilkanaście lat. W tym wypadku przewidywania specjalistów z Metals Economics Group są ostrożniejsze. Nie korelują one jednak z informacjami na temat wielkości rozpoznanych zasobów i bogactw. Problemem na rynkach metali kolorowych był nadmiar zapasów. Specjaliści z Metals Economics Group jeszcze 6 lat temu podkreślali, że rozpoznane zasoby w działających kopalniach wystarczą na co najmniej 100 lat [1]. Teraz z kolei dowiadujemy się, iż wystarczą na nie więcej niż 50 lat [8]. Wydaje się więc, że nawet specjaliści pozostają pod wpływem efektów bessy lub hossy na rynkach. Na jak długo zatem wystarczające są zasoby oraz bogactwa? Odnosi się wrażenie, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Literatura [1] Jakubczyc Jerzy, Analiza kierunków inwestowania światowych korporacji górniczych, Wrocław, Grudzień Opracowanie wykonane na zlecenie KGHM S.A. [2] Metals Economics Group, Base Metals And Gold Acquisitions Activity: Strategic Report, March/April Strategies for Copper Reserves Replacement, [4] Metals Economics Group, World Explorations Trends [5] Metals Economics Group, World Explorations Trends 2004.

13 [6] Price Waterhouse Coopers, Mine enter the dragon. Review of global trends in the mining industry in June [7] Metals Economics Group, Press Release, November 10, [8] Metals Economics Group, Strategies for Copper Reserves Replacement, May [9] A Special Report from Metals Economics Group for the PDAC [10] Metals Economics Group, Press Release, November 8, 2006 [11] Raporty roczne przedsiębiorstw górniczych, witryny internetowe

ŚWIATOWE PROJEKTY GEOLOGICZNE I GÓRNICZE METALI NIEŻELAZNYCH

ŚWIATOWE PROJEKTY GEOLOGICZNE I GÓRNICZE METALI NIEŻELAZNYCH CEZARY BACHOWSKI JAN KUDEŁKO Rudy Metale R53 2008 nr 7 UKD 669.21.8.003:669.013.003:622.341.2: :622.342/.349:622.013/.014(100): :622.012.2:622.12:553.4(100):336.645(100) ŚWIATOWE PROJEKTY GEOLOGICZNE I

Bardziej szczegółowo

Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej

Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej Czynniki rozwoju polskich firm górniczych w gospodarce globalnej Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA 19 listopada 2014 r. KGHM w skrócie Wiodący światowy producent miedzi i srebra; ponad

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŚWIATOWEGO RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH I JEGO WPŁYWU NA WIELKOŚĆ WYDATKÓW EKSPLORACYJNYCH

CHARAKTERYSTYKA ŚWIATOWEGO RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH I JEGO WPŁYWU NA WIELKOŚĆ WYDATKÓW EKSPLORACYJNYCH CEZARY BACHOWSKI JAN KUDEŁKO HERBERT WIRTH Rudy Metale R56 2011 nr 3 UKD 339.13.021-034(100):622.013: :622.34-045.43:338.4:622.012:669.21.8 CHARAKTERYSTYKA ŚWIATOWEGO RYNKU METALI NIEŻELAZNYCH I JEGO WPŁYWU

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA

Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM. dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa era rozwoju KGHM dr hab. inż. Herbert Wirth Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź SA Bezpieczeństwo surowcowe Polski w globalnej gospodarce - nowa

Bardziej szczegółowo

Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych

Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych Cuprum nr 1 (62) 2012 19 mgr Cezary Bachowski 1) dr hab. inż. Jan Kudełko 2) Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych Słowa kluczowe: prospekcja, eksploracja,

Bardziej szczegółowo

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI

Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Strategia Energetyczna KGHM do roku 2030 Rada Naukowo-Przemysłowa INSTYTUT AUTOSTRADA TECHNOLOGII I INNOWACJI Maciej Majchrowicz Centrum Analiz Strategicznych i Bazy Zasobowej 15 lipca, Wrocław Agenda

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06

Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 Polska liderem inwestycji zagranicznych 2015-06-02 17:05:06 2 Polska w 2014 r. była, po raz kolejny, liderem wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej pod względem pozyskania inwestycji zagranicznych - wynika

Bardziej szczegółowo

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku

Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Wyniki KGHM Polska Miedź S.A. po II kwartale 2006 roku Plan prezentacji Wyniki po II kwartale 2006 roku Koszty Wskaźniki rentowności i EBITDA Plany inwestycyjne Zasoby Wybrane dane finansowe 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Coca-Cola Co. (KO) - (w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii powszechnie znana jako coke) to marka bezalkoholowego napoju gazowanego

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin Grupa Posłów KP SLD Warszawa, 9 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansowe projektów inwestycyjnych. dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Planowanie finansowe projektów inwestycyjnych. dr inż. Agata Klaus-Rosińska Planowanie finansowe projektów inwestycyjnych dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 Kategorie finansowe Koszt a wydatek Przychód a wpływ Nakład inwestycyjny Strumień pieniężny 2 Budżet wydatków w czasie Budżetowanie

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od. o zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. w wysokości Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper

A.Światkowski. Wroclaw University of Economics. Working paper A.Światkowski Wroclaw University of Economics Working paper 1 Planowanie sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej Cel pracy: Zaplanowanie sprzedaży spółki na rok 2012 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności:

Rada Nadzorcza zapoznała się z dokumentami Spółki, a w szczególności: Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2007, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż

Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż Annals of Warsaw Agricultural University SGGW Forestry and Wood Technology No 56, 25: Kondycja ekonomiczna drzewnych spółek giełdowych na tle innych branż SEBASTIAN SZYMAŃSKI Abstract: Kondycja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Google Inc. (GOOG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Google Inc. - znana amerykańska firma z branży internetowej. Jej flagowym produktem jest wyszukiwarka Google,

Bardziej szczegółowo

Jak długo trwać będzie obecna bessa na rynku metali nieżelaznych?

Jak długo trwać będzie obecna bessa na rynku metali nieżelaznych? Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk nr 91, rok 2015 Cezary BACHOWSKI*, Jan KUDEŁKO** Jak długo trwać będzie obecna bessa na rynku metali nieżelaznych?

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. BIULETYN TYGODNIOWY RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 7 450 7 860 USD/t. Początek ubiegłego tygodnia przyniósł wzmożone zakupy miedzi. PONIEDZIAŁEK,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Pfizer Inc. (PFE) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Pfizer Inc. to firma farmaceutyczna o światowym zasięgu, prowadząca prace badawcze w celu opracowania nowych

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Microsoft Corp. (MSFT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Microsoft - na początku XXI wieku jest największą na świecie firmą branży komputerowej. Najbardziej znana

Bardziej szczegółowo

Maciej M. Sokołowski Miedziowe serce polskiej gospodarki

Maciej M. Sokołowski Miedziowe serce polskiej gospodarki Maciej M. Sokołowski Miedziowe serce polskiej gospodarki 14 lutego 2012 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła rządowy projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Projekt ten już

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY WTOREK, 02.01.2007 RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi zawarta była w przedziale 6 280 6 445 USD/t. Trzymiesięczna cena miedzi zanotowała spadek w ujęciu tygodniowym o 2,16%. Do października 2007

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016

FUNDUSZE INWESTYCYJNE / raport maj 2016 2 95.000 na rok 76.000 57.000 38.000 19.000 0 All US Trump Clinton Sanders Cruz 3 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 q1 2005 q2 2005 q3 2005 q4 2006 q1 2006 q2 2006 q3 2006 q4 2007 q1 2007 q2 2007 q3 2007 q4 2008

Bardziej szczegółowo

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

WSTĘP ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Przykład analizy opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego WSTĘP Teoria i praktyka wypracowały wiele metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Caterpillar Inc. (CAT) amerykańska firma z siedzibą w Peorii (stan Illinois). Jeden z największych producentów maszyn budowlanych

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa

L. Widziak. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa L. Widziak Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku

Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Wynagrodzenia w sektorze publicznym w 2011 roku Już po raz dziewiąty mamy przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2011 roku uczestniczyło w nim ponad sto

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 31.12.2007

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 31.12.2007 RYNEK MIEDZI W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi poruszała się w przedziale 6 761 7 065 USD/t BIULETYN TYGODNIOWY PONIEDZIAŁEK, 31.12.2007 W ubiegłym tygodniu trzymiesięczna cena miedzi w notowaniach

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r.

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. Nr 202 (2349) 2009-10-16 Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. 6,1 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele z komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC w I

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne...

SPIS TREŚCI. 1.5. Funkcje funduszy inwestycyjnych w gospodarce... 32 1.6. Szanse i zagrożenia inwestowania w fundusze inwestycyjne... SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 9 Rozdział 1. Pojęcie i istota funduszu inwestycyjnego.................. 13 1.1. Definicja funduszu inwestycyjnego...............................

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku. 26 stycznia 2015 r.

Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku. 26 stycznia 2015 r. Strategia KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2015-2020 z perspektywą do 2040 roku 26 stycznia 2015 r. 0 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została sporządzona przez KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM). Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Walt Disney Co. (DIS) (znana po prostu jako Disney) jedna z największych na świecie korporacji medialnych i elektronicznych. Założona

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI.

ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. ZNACZENIE BRANŻY RECYKLINGU METALI DLA POLSKIEJ GOSPODARKI. KOMISJA GOSPODARKI NARODOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 18 grudnia 2012 roku Agenda Recyklingu metali na świecie Recyklingu metali w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014 r. 2014-09-30 15:52:28

Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014 r. 2014-09-30 15:52:28 Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale 2014-09-30 15:52:28 2 Wyniki finansowe przedsiębiorstw kanadyjskich w II kwartale W II kw. przedsiębiorstwa kanadyjskie odnotowały łączne zyski

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY.

Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015. Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY. Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2015 Konferencja: WĘGIEL TANIA ENERGIA I MIEJSCA PRACY Wprowadzenie Janusz Olszowski Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Produkcja

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości.

Raport satysfakcji z wdrożonego ERP. Badanie opinii menedżerów przedsiębiorstw produkcyjnych średniej wielkości. Strona 1 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 O badaniu... 5 Grupa docelowa... 5 Ankieta... 5 Uzyskana próba... 5 Przyjęte zasady interpretacji wyników... 7 Podsumowanie wyników... 8 Wyniki badania

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej.

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (PG) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej. Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne,

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów.

Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. Elżbieta Adamowicz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zmiany koniunktury w Polsce. Budownictwo na tle innych sektorów. W badaniach koniunktury przedmiotem analizy są zmiany

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY BIULETYN RYNKOWY RYNEK MIEDZI W ubiegłych dwóch tygodniach trzymiesięczna cena miedzi w notowaniach ciągłych poruszała się w przedziale 7 5 8 8,5 USD/t. Maksymalna cena trzymiesięczna została zanotowana

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY BIULETYN RYNKOWY RYNEK MIEDZI W ubiegłych dwóch tygodniach trzymiesięczna cena miedzi w notowaniach ciągłych poruszała się w przedziale 7,0 7 806 USD/t. Maksymalna cena trzymiesięczna została zanotowana

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz Potwierdziły się zapowiedzi emisji, z której największy krajowy bank miałby pozyskać około 5 mld złotych. Niespodzianką była deklaracja, że na dywidendę zarząd jest gotów przeznaczyć cały ubiegłoroczny

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). McDonald's Corp. (MCD) największa na świecie sieć barów szybkiej obsługi. Założona 15 maja 1940 r. w San Bernardino w Kalifornii

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego Raport z analizy półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zakładów ubezpieczeń na życie, sporządzonych według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego Celem analizy

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Hewlett-Packard Co. (HPQ) to obecnie największa firma informatyczna świata. Magazym Wired uznał HP za twórcę pierwszego komputera

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY PRECIOUS METALS INVESTMENTS S.A. II KWARTAŁ 2013 ROKU Gliwice, 14 sierpnia 2013 r. Spis treści 1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE EMITENTA... 3 2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

JUJUBEE S.A. Raport za rok

JUJUBEE S.A. Raport za rok JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 1 1 JUJUBEE S.A. Raport za rok 2015 2 SPIS TREŚCI 1. List Zarządu 3 2. Wybrane dane finansowe. 5 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 6 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej

Ranking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY

DEPARTAMENT ZABEZPIECZEŃ BIULETYN RYNKOWY BIULETYN RYNKOWY RYNEK MIEDZI W ubiegłych dwóch tygodniach trzymiesięczna cena miedzi w notowaniach ciągłych poruszała się w przedziale 8 8 765. Maksymalna cena trzymiesięczna została zanotowana w czwartek

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015

RYNEK MIESZKANIOWY LIPIEC 2015 RYNEK MESZKANOWY LPEC Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016

RYNEK MIESZKANIOWY STYCZEŃ 2016 RYNEK MESZKANOWY STYCZEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca roku, kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

15 lat KGHM Polska Miedź S.A.

15 lat KGHM Polska Miedź S.A. 15 lat KGHM Polska Miedź S.A. na giełdowym parkiecie Warszawa, 10 lipca 2012 r. Szanowni Państwo, W dniu 10 lipca 2012 roku mija 15 lat od debiutu KGHM Polska Miedź S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 761 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 60 2013 Robert Ranosz Arkadiusz Kustra Koszt kapitału własnego spółek górniczych w Polsce Słowa kluczowe:...

Bardziej szczegółowo

4.2. Transport samochodowy

4.2. Transport samochodowy 4.2. Transport samochodowy Ogólna charakterystyka rynku transportu samochodowego ładunków O miejscu i roli samochodowego transportu ładunków, w odniesieniu do pozostałych gałęzi transportu, świadczą wielkości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych DAX

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych DAX DAX Dzisiejsze notowania na niemieckim parkiecie rozpoczęły się znacznie powyżej wczorajszego zamknięcia oraz oporu 7787,7 a mianowicie na poziomie 7830,6. Indeks od pierwszych godzin notowań systematycznie

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół

Raport surowcowy. środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży. W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Raport surowcowy środa, 8 stycznia 2014 r. Metale i zboża pod presją podaży W centrum uwagi: Ceny złota i srebra znów w dół Coraz bliżej raportu USDA Dorota Sierakowska Analityk e-mail: d.sierakowska@bossa.pl

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo