ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW"

Transkrypt

1 Inwestor / Zamawiający: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, Mikołów Jednostka projektowa: Scott Wilson Sp. z o.o. ul. Słowicza 3, Kraków Zadanie Temat opracowania Stadium ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW Budowa kanalizacji sanitarnej, tłocznej i grawitacyjnej, kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci wodociągowej w Borowej Wsi I i II, Paniowach I i Śmiałowicach Organizacja ruchu na czas budowy etap drugi Branża DROGOWA Kod CPV Nr projektu Nr umowy Stanowisko Projektant PL /PN-10/P/2-13/2008 Imię i nazwisko mgr inż. Robert Sieklucki Numer uprawnień / Specjalność /Numer z Izby Inż. Budownictwa upr instalacyjne MAP/0148/POOS/04 Data Opracował mgr inż. Anita Szul Opracował Podpis

2 Nr egzemplarza 01/02 Zawartość opracowania: UZYSKANE OPINIE: - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, - Powiatowy Zarząd Dróg Powiatu Mikołowskiego, - Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie, - Urząd Miasta Mikołów. A/ CZĘŚĆ OPISOWA: Opis techniczny: Dane ogólne - podstawa opracowania, - przedmiot opracowania, - cel opracowania, - Inwestor, - zakres opracowania, - stan istniejący.

3 Opis rozwiązań projektowych - założenia ogólne, - warunki techniczne, - założenia szczegółowe. B/ CZĘŚĆ RYSUNKOWA: Organizacja ruchu na czas robót plany oznakowania Ul. Borowa: Borowej skala 1 : Ul. Buczka: Buczka część I skala 1 : Buczka część II skala 1 : Ul. Czarnieckiego: Czarnieckiego część I skala 1 : Czarnieckiego część II skala 1 : Ul. Dąbrowy:

4 Dąbrowy skala 1 : Wzory tablic związane z prowadzeniem objazdu Ul. Elsnera: Elsnera część I (rys. 1 i 2) skala 1 : Elsnera część II skala 1 : Elsnera część III (rys. 1 i 2) skala 1 : Elsnera część IV skala 1 : Elsnera dojazd do zajazdu skala 1 : Ul. Gołębia: Gołębiej skala 1 : Ul. Graniczna: Granicznej skala 1 : Wzory tablic związane z prowadzeniem objazdu Ul. Łęgowa Boczna: Łęgowej Bocznej skala 1 : 2 000

5 Ul. Mokierska: Mokierskiej rys. 1 skala 1 : Mokierskiej rys. 2 skala 1 : Mokierskiej rys. 3 skala 1 : Mokierskiej rys. 4 skala 1 : Mokierskiej rys. 5 skala 1 : Ul. Piaskowa Boczna: Piaskowej Bocznej (pierwszej) skala 1 : Piaskowej Bocznej (drugiej) skala 1 : Ul. Równoległa: Równoległej część I skala 1 : Równoległej część II skala 1 : Równoległej część III skala 1 : Równoległej część IV skala 1 : 2 000

6 Ul. Staromiejska: Staromiejskiej etap I rys. nr 1, 2 i 3 skala 1 : Staromiejskiej etap II rys. nr 1, 2, 3, 4 i 5 skala 1 : Wzory tablic związane z prowadzeniem objazdu Ul. Szymankiewicza: Szymankiewicza rys. nr 1 skala 1 : Szymankiewicza rys. nr 2 skala 1 : Szymankiewicza rys. nr 3 skala 1 : Ul. Zrębowa: Zrębowej skala 1 : Wzory tablic związane z prowadzeniem objazdu

7 DANE OGÓLNE PODSTAWA OPRACOWANIA. OPIS TECHNICZNY Wizja w terenie, Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, tłocznej i grawitacyjnej, kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci wodociągowej w Borowej Wsi I i II, Paniowach I i Śmiałowicach Inwentaryzacja istniejącego oznakowania, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177, poz. 1729, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132, poz. 839), Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych - Dz. U. Nr 170 poz. 1393, Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku załączniki do Dz. U. Nr 220, poz ze zmianami. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Niniejszy projekt obejmuje zmiany w organizacji w ruchu drogowym na czas zajęcia pasa drogowego w związku z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej. CEL OPRACOWANIA Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (pojazdów i pieszych) w trakcie wykonywania prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej.

8 INWESTOR Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., ul. Kolejowa 4, Mikołów ZAKRES OPRACOWANIA W zakresie projektu znajduje się zaprojektowanie organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia prac budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej w obszarze miasta Mikołów na następujących ulicach: Borowej, Buczka, Czarnieckiego, Dąbrowy, Elsnera, Gołębiej, Granicznej, Łęgowej Bocznej, Mokierskiej, Piaskowej Bocznej, Równoległej, Staromiejskiej, Szymankiewicza i Zrębowej. W projekcie zostały naniesione uwagi zawarte w uzyskanych opiniach, w szczególności opinii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. STAN ISTNIEJĄCY Wszystkie ulice będące przedmiotem opracowania są ulicami gminnymi, stanowiącymi dojazd do budynków mieszkalnych położonych bezpośrednio przy nich, o małym natężeniu ruchu pojazdów i sporadycznym ruchu pieszych. Część ulic jest bez przejazdu. Nawierzchnie ulic wykonane są z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, 5,0 m, 4,50 m lub 3,0 m, częściowo z krawężnikiem i z odwodnieniem. Ruch pieszych odbywa się istniejącymi poboczami lub bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Stan istniejący oznakowania pionowego w rejonie objętym zakresem opracowania przedstawiono na poszczególnych stronach części rysunkowej opracowania. Lokalizację miejsca robót pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : ZAŁOŻENIA OGÓLNE OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH Na czas wykonywania robót w pasie drogowym, dla poszczególnych ulic objętych zakresem projektu, opracowano plan oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót na czas prowadzenia prac. Plany oznakowania przedstawiają jakie zmiany w oznakowaniu pionowym należy wprowadzić oraz wyznaczają trasę objazdów. Dla potrzeb projektu opracowano cztery typowe schematy oznakowania robót. Można je stosować do aktualnych warunków w terenie.

9 Schemat pierwszy przedstawia oznakowanie miejsca robót prowadzonych przy częściowym zajęciu jezdni, przy czym dla ruchu drogowego (pojazdy i piesi) należy pozostawić pas o szerokości min. 2,75 m. W trakcie prac miejsce robót należy wygrodzić przy pomocy zapór drogowych typu U-20, od strony najazdu należy ustawić tablicę prowadzącą U-3d (tablica prowadząca ciągła w lewo). Zapory drogowe typu U-20 stosowane do wygradzania części jezdni powinny być zawsze wyposażone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze (kolor żółty). Od strony najazdu za tablica prowadzącą U-3d należy usypać pryzmę piasku. W trakcie wykonywania prac, w przypadku występowania chwilowych utrudnień, ruchem pojazdów winni kierować pracownicy posiadające stosowne uprawnienia. Schemat drugi przedstawia oznakowanie miejsca robót w przypadku pozostawienia wykopu na noc z pozostawieniem dla ruchu drogowego (pojazdy i piesi) pasa o szerokości min. 2,75 m. Miejsce robót należy wygrodzić przy pomocy zapór drogowych typu U-20, od strony najazdu należy ustawić tablicę prowadzącą U-3d (tablica prowadząca ciągła w lewo). Zapory drogowe typu U-20 stosowane do wygradzania części jezdni powinny być zawsze wyposażone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze (kolor żółty). Z uwagi na pozostawienie wykopu w jezdni głębszego niż 0,50 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, dodatkowo za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi ulicy należy wprowadzić osłony energochłonne lub usypać pryzmy piasku. Schemat trzeci przedstawia oznakowanie miejsca robót prowadzonych przy zamknięciu dla ruchu pojazdu jezdni. W trakcie prac miejsce robót należy wygrodzić przy pomocy zapór drogowych typu U-20, od strony najazdu za zaporami należy usypać pryzmy piasku. Zapory drogowe typu U-20 stosowane do zamknięcia jezdni powinny być zawsze wyposażone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze (kolor czerwony). W trakcie wykonywania prac należy zapewnić pas dla ruchu pieszych. Schemat czwarty przedstawia oznakowanie miejsca robót prowadzonych przy zamknięciu dla ruchu skrzyżowania dróg gminnych, przy czym czas zamknięcie nie może być dłuższy niż dzień pracy jedna zmiana. W trakcie prac miejsce robót należy wygrodzić przy pomocy zapór drogowych typu U-20b, od strony najazdu za zaporami należy usypać pryzmy piasku. Zapory drogowe typu U-20b stosowane do zamknięcia jezdni powinny być zawsze wyposażone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze (kolor czerwony). W trakcie wykonywania prac należy zapewnić pas dla ruchu pieszych np. poprzez utwardzenie pobocza. Od miejsca robót pas przejścia dla pieszych winien zostać odgrodzony zaporami typu U-20c. A ponadto, w trakcie prac: zgodnie z art. 54 ustawy - Prawo o ruchu drogowym pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać

10 żółte sygnały błyskowe. Ponadto kierujący pojazdem, może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, długość odcinka przyjętego do wykonania robót należy przyjmować tak, aby wykonanie odbyło się w maksymalnie krótkim czasie (jedna zmiana). W tym czasie wykonawca winien wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie wykopu, ułożenie rur, wykonanie zasypania wykopu wraz z zagęszczeniem, odtworzenie tymczasowej nawierzchni, zapewniającej bezpieczny przejazd pojazdów i przejście pieszych. Po zakończeniu prac w ciągu zmiany, na jezdni może pozostać jedynie krótki wykop, który winien zostać oznakowany według schematu drugiego. z uwagi na ograniczona dostępność do posesji w trakcie prowadzenia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej, o utrudnieniach w dojeździe do posesji należy powiadomić zainteresowanych mieszkańców, a dojścia do posesji należy zabezpieczyć przy wykorzystaniu typowych pomostów dla ruchu pieszego, pozostałe zabezpieczenie należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na czas prowadzenia robót. roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie powodować zanieczyszczeń jezdni. Zgodnie z 12 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Dz. U. Nr 177, poz o terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i przywrócenia poprzedniej Wykonawca prac winien powiadomić zainteresowane strony z wyprzedzeniem 7 dni. A ponadto wykonawca o terminach zamknięcia dla ruchu pojazdów poszczególnych ulic winien powiadomić służby ratownicze, a w przypadku zdarzeń ekstremalnych (pożar, wypadek, dojazd karetki pogotowia itp.) winien zapewnić przejazd pojazdów uprzywilejowanych. WARUNKI TECHNICZNE Oznakowanie (wielkość znaków proponuje się znaki drogowe z grupy średnich (drogi gminne) i dużych (drogi krajowe i wojewódzkie), wysokość ich umieszczania, odległość od krawędzi drogi), bariery, oświetlenie barier (kolor żółty zwężenie ulicy, kolor czerwony zamknięcie ulicy) należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku załączniki do Dz. U. Nr 220, poz Tablice związane z prowadzeniem objazdu należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w punkcie (zasady tworzenia napisów),

11 (zestawienie liter i cyfr) szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach W trakcie realizacji Wykonawca robót w pasie drogowym zobowiązany jest do bieżącego utrzymania w należytym stanie znaków drogowych oraz elementów związanych z tymczasową organizacją ruchu i zabezpieczeniem miejsc robót. Po zakończeniu prac należy przywrócić pierwotną organizację ruchu. Ustawienie znaków drogowych związanych z prowadzonymi robotami na drodze krajowej i drodze wojewódzkiej może odbyć się po wcześniejszym uzgodnieniu tego z zarządami drogi. Zgodnie z opinią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w celu wyeliminowania zakłóceń w ruchu w ciągu drogi krajowej nr 44 zapory U-20b należy przesunąć na wlotach bocznych w sposób umożliwiający dwukierunkowa obsługę wlotu. Ponadto zgodnie z opinią Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach tablice objazdowe należy umieszczać na osobnych słupkach przed istniejącymi znakami w szczególności znakami A-7. ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE Przedstawione rozwiązania szczegółowe dopuszczają realizację robót równocześnie na kilku ulicach, przy czym należy stosować zasadę że nie należy łączyć ze sobą ulic które wykorzystywane są jako drogi objazdowe. Jako założenie główne dla wszystkich ulic przyjęto, że odcinki ulic na których będą prowadzone roboty zostają zamknięte dla ruchu ogólnego, dopuszcza się jedynie dojazd pojazdów budowy oraz pojazdów związanych z dojazdem do posesji. Na początku tych ulic wprowadza się znaki ostrzegawcze A-14 (roboty drogowe) wraz ze znakami B-33, ograniczającymi prędkość do 30 km/h. W przypadku występowania skrzyżowań zestaw znaków powtarzany jest bezpośrednio za skrzyżowaniami. W części rysunkowej przedstawiono organizację ruchu na czas prowadzenia prac w następujących ulicach: Ulica Borowa - prowadzenie robót w ulicy Borowej (odcinek drogi bez przejazdu), - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne. Ulica Buczka - prowadzenie robót w ulicy Buczka część I, - prowadzenie robót w ulicy Buczka część II, - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne.

12 Ulica Czarnieckiego - prowadzenie robót w ulicy Czarnieckiego część I, zgodnie z opinią Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w ulicy Ziołowej wprowadzono znak C-8 z tabl. Nie dotyczy pojazdów budowy i dojazdu do posesji. - prowadzenie robót w ulicy Czarnieckiego część II, - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne. Ulica Dąbrowy - prowadzenie robót w ulicy Dąbrowy, - wzory tablic związanych z prowadzeniem objazdu, zgodnie z opinią Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zrezygnowano z górnej części tablicy I-4, - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne. Ulica Elsnera - prowadzenie robót w ulicy Elsnera etap I (rys. 1 i rys. 2), - prowadzenie robót w ulicy Elsnera etap II, - prowadzenie robót w ulicy Elsnera etap III (rys. 1 i rys. 2), - prowadzenie robót w ulicy Elsnera etap IV, - prowadzenie robót w ulicy Elsnera dojazd do zajazdu, - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne. Ulica Gołębia - prowadzenie robót w ulicy Gołębiej, - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne. Ulica Granicznej - prowadzenie robót w ulicy Granicznej, - wzory tablic związanych z prowadzeniem objazdu, - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne. Ulica Łęgowej Bocznej - prowadzenie robót w ulicy Łęgowej Bocznej, - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne. Ulica Mokierskiej - prowadzenie robót w ulicy Mokierskiej etap I, zgodnie z opinią Powiatowego Zarządu Dróg na czas robót prowadzonych w rejonie skrzyżowania należy zapewnić kierowanie ruchem przez uprawnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, - prowadzenie robót w ulicy Mokierskiej etap II, - prowadzenie robót w ulicy Mokierskiej etap III, - prowadzenie robót w ulicy Mokierskiej etap IV,

13 - prowadzenie robót w ulicy Mokierskiej etap V, Ulica Piaskowa Boczna - prowadzenie robót w ulicy Piaskowej Bocznej (pierwszej), - prowadzenie robót w ulicy Piaskowej Bocznej (drugiej), - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne. Ulica Równoległa - prowadzenie robót w ulicy Równoległej etap I, - prowadzenie robót w ulicy Równoległej etap II, - prowadzenie robót w ulicy Równoległej etap III, - prowadzenie robót w ulicy Równoległej etap IV, - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne. Ulica Staromiejska - prowadzenie robót w ulicy Staromiejskiej etap I (rys. nr 1, 2 i 3) - wzory tablic związanych z prowadzeniem objazdu, zgodnie z opinią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach zrezygnowano z górnej części tablic ustawianych w ciągu drogi krajowej, - prowadzenie robót w ulicy Staromiejskiej etap II (rys. nr 1, 2, 3, 4 i 5) - wzory tablic związanych z prowadzeniem objazdu, zgodnie z opinią Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach zrezygnowano z górnej części tablic ustawianych w ciągu drogi krajowej, - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne. Ulica Szymankiewicza - prowadzenie robót w ulicy Szymankiewicza etap I, - prowadzenie robót w ulicy Szymankiewicza etap II, - prowadzenie robót w ulicy Szymankiewicza pozostały odcinek ulicy, - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne. Ulica Zrębowa - prowadzenie robót w ulicy Zrębowej, - wzory tablic związanych z prowadzeniem objazdu, - w trakcie prac należy stosować schematy opisane w części założenia ogólne.

14 Ul. Borowa

15 Ul. Buczka

16 Ul. Czarnieckiego

17 Ul. Dąbrowy

18 Ul. Elsnera

19 Ul. Gołębia

20 Ul. Graniczna

21 Ul. Łęgowa Boczna

22 Ul. Mokierska

23 Ul. Piaskowa Boczna (druga) Ul. Piaskowa Boczna

24 Ul. Równoległa

25 Ul. Staromiejska

26 Ul. Szymankiewicza

27 Ul. Zrębowa

Projekt organizacji ruchu drogowego

Projekt organizacji ruchu drogowego temat : Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Betonowej w Czeladzi Inwestor: Zakład Inżynierii Komunalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1218F W M. RZECZYCA

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1218F W M. RZECZYCA 1. O P I S T E C H N I C Z N Y Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania prac związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1218F w m. Rzeczyca - pas drogowy drogi powiatowej nr 1218F wraz ze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas przebudowy skrzyżowania ulic Tadeusza Kościuszki, Joachima Lelewela i Henryka Sienkiewicza na skrzyżowanie typu rondo wraz z przebudową ulicy Joachima Lelewela w ciągu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI...3

SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI...3 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI...3 1.1.Nazwa projektu...3 1.2.Inwestor...3 1.3.Jednostka sporządzająca projekt...3 1.4.Podstawa opracowania...3 1.5.Cel i zakres inwestycji...3 2. ROZWIĄZNIA PROJEKTOWE...3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI...3

SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI...3 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI...3 1.1.Nazwa projektu...3 1.2.Inwestor...3 1.3.Jednostka sporządzająca projekt...3 1.4.Podstawa opracowania...3 1.5.Cel i zakres inwestycji...3 2. ROZWIĄZNIA PROJEKTOWE...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Łośnickiej w Zawierciu. Adres obiektu: Zawiercie, ul. Łośnicka Inwestor: Gmina Zawiercie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa odcinka DG nr K ulicy Hallera w Gorlicach w km km Zawartość opracowania

Rozbudowa odcinka DG nr K ulicy Hallera w Gorlicach w km km Zawartość opracowania Rozbudowa odcinka DG nr K270293 - ulicy Hallera w Gorlicach w km 0+188.00 km 0+291.00 Zawartość opracowania Nr proj. 12/2016 I. Materiały opisowe 1. Karta tytułowa... 1 2. Karta zawartości opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO Inwestor: 87-100 Toruń Wykonawca: Usługi Projektowo Wykonawcze 87-100 Toruń zadania: Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas na czas

Bardziej szczegółowo

: USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI. ul.sportowa 18, CZERSK, NIP tel/fax. 52/ , tel. kom

: USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI. ul.sportowa 18, CZERSK, NIP tel/fax. 52/ , tel. kom USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI ul.sportowa 18, 89-650 CZERSK, NIP 555-131-33-35 tel/fax. 52/398 89 12, tel. kom. 608 284 902 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ZAMIERZENIE : PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO. GMINA DOBROSZYCE, Rynek 16, Dobroszyce

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO. GMINA DOBROSZYCE, Rynek 16, Dobroszyce PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU ZASTĘPCZEGO INWESTOR: GMINA DOBROSZYCE, Rynek 16, 56-410 Dobroszyce INWESTYCJA: Przebudowa odcinka ulicy Różanej- łącznika do ulicy Wrocławskiej w Dobroszycach ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT W PASIE DROGOWYM TEMAT: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej) w Krośnie w rejonie ulicy Legionów - etap III INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1 D O K U M E N T A C J A. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania pn.: Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo

Egz. Nr 1 D O K U M E N T A C J A. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania pn.: Przebudowa Orła Białego PT + wykonawstwo Egz. Nr 1 Zleceniodawca: Gmina Mysłowice ul. Powstańców 1 41-400 Mysłowice Nazwa projektu: D O K U M E N T A C J A Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania pn.: Przebudowa Orła Białego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I ZABEZPIECZENIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I ZABEZPIECZENIA ROBÓT PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU I ZABEZPIECZENIA ROBÓT Temat Adres Branża Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami do posesji Ul. Włoska, Ostrzeszów Inżynieria ruchu Inwestor/Wykonawca robót Polska Spółka Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1 D O K U M E N T A C J A

Egz. Nr 1 D O K U M E N T A C J A Egz. Nr 1 Zleceniodawca: Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice Nazwa projektu: D O K U M E N T A C J A Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót dla zadania pn.: "Budowa przystanku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT Budowa sieci wodociągowej w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Głubczycach INWESTOR: Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego oraz planem zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. SZPITALNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W USTRONIU ZAWODZIU. Projekt czasowej organizacji ruchu

PRZEBUDOWA UL. SZPITALNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W USTRONIU ZAWODZIU. Projekt czasowej organizacji ruchu Tytuł projektu: PRZEBUDOWA UL. SZPITALNEJ WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO W USTRONIU ZAWODZIU Tytuł rysunku: Data: Projekt czasowej organizacji ruchu 05.2016 Lokalizacja: Miejscowość: Droga gminna

Bardziej szczegółowo

C Z A S O W E J Z M I A N Y O R G A N I Z A C J I R U C H U

C Z A S O W E J Z M I A N Y O R G A N I Z A C J I R U C H U USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE, ROBOTY DROGOWE mgr inż. Andrzej Józef Olszowski 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8/35 tel/fax. (18) 353 72 13 kom: 693 333 448; 783 996 468 a14projekty@gmail.com P R O J

Bardziej szczegółowo

,,GRAMAR Sp. z o.o Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP REGON

,,GRAMAR Sp. z o.o Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP REGON SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. WYMOGI I PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM 5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WRUNKÓW RUCHU 6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego i dysponowania nieruchomością gruntową w związku z przebudową odcinka sieci kanalizacyjnej w m. Stalowa Wola ZADANIE: PRZEBUDOWA ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: PRZEBUDOWA UL. JAŚMINOWEJ W PILE KOŚCIELECKIEJ Województwo małopolskie Miejscowość Piła Kościelecka Jednostka ewidencyjna Trzebinia działki nr 310/1,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Rozbudowa ulicy Broniewskiego w Gorlicach w km lokalnym 0+000.00 km 0+155.00 - branża drogowa ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Nr proj. 01/2014/2015 I. Materiały opisowe 1. Karta tytułowa 2. Karta zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ` JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO P.U.H DROG-MEN RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP: 641-236-43-12 GMINA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ Global Traffic Systems Sp. z o.o. Baranowo ul. Szamotulska 67 62-081 Przeźmierowo Tel. +48 (61) 279 72 00 Fax +48 (61) 279 72 01 NIP 781-189-78-49, REGON 302819947 PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ul. Metalowców z ul. Hutniczą w Stalowej Woli

ZADANIE: Przebudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie skrzyżowania ul. Metalowców z ul. Hutniczą w Stalowej Woli Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas zajęcia pasa drogowego i dysponowania nieruchomością gruntową w rejonie skrzyżowania ul. Metalowców z ul. Hutniczą w Stalowej Woli ZADANIE: Przebudowa sieci

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas przebudowy mostu drogowego nad rzeką Brynicą w ciągu drogi powiatowej nr 4700 S (ul. Akacjowa) w Bobrownikach Projektował i opracował: mgr inż. Marek Puchała mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM III PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT BUDOWLANY TOM III PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NR PROJEKTU BRANŻA NR EGZEMPLARZA BGM/555/2015 S 1/2 Dokumentacja projektowa jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego i jako taka jest własnością autora i nie może być kopiowana, reprodukowana i przekazywana

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu podczas budowy zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko OPIS TECHNICZNY

Projekt organizacji ruchu podczas budowy zintegrowanego systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Tolkmicko OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w rejonie budowy kanalizacji sanitarnej na drogach łączących miejscowości Tolkmicko-Nowinka- Pogrodzie-Wodynia-Chojnowo-Brzezina-Przybyłowo.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU FIRMA PROJEKTOWO HANDLOWA ROAD S.C UL. OGRÓDKOWA 10, 32-600 OŚWIĘCIM ZABORZE TEL. 608 716 521, 606 297 201 TEL/ FAX. 33 842 20 13 www.road.net.pl e-mail:fphroad@poczta.fm NIP: 549-21-40-872 REGON: 852633754

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel.

BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: REGON: Tel. BIURO USŁUG INŻYNIERYJNYCH Mariusz Jażdżewski 72 200 Nowogard, ul. Ks. J. Poniatowskiego 9/7 NIP: 856 156 67 37 REGON: 320158012 Tel. +48 663 792 302 Temat: na terenie działek 130/1, 315, 170/8, 353, 338

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI W ŻARNÓWKU, obręb Racimierz, Zielonczyn, gmina Stepnica dz. nr 655 dr, 811

PRZEBUDOWA DROGI W ŻARNÓWKU, obręb Racimierz, Zielonczyn, gmina Stepnica dz. nr 655 dr, 811 RDS MULTIPROJEKT 1 ul. Błękitna 8, 72-100 Goleniów OPRACOWANIE: PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT BRANŻA: DROGOWA OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI W ŻARNÓWKU, obręb Racimierz, Zielonczyn, gmina Stepnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Mazanik Krystyna 58-305 Wałbrzych, ul. Racławicka 7 tel.kom.662-174-718 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Obiekt: Przebudowa skrzyżowania Adres inwestycji: Droga powiatowa nr 3488D Aleja Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta uzgodnień 2. Opis techniczny 3. Projektowane oznakowanie 4. Zestawienie znaków 5. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego KARTA UZGODNIEŃ do projektu organizacji ruchu i

Bardziej szczegółowo

Spis treści Podstawa prawna projektu. 2. Zakres opracowania. 3. Charakterystyka układu drogowego. 4. Projektowana organizacja ruchu

Spis treści Podstawa prawna projektu. 2. Zakres opracowania. 3. Charakterystyka układu drogowego. 4. Projektowana organizacja ruchu -1- Spis treści 1. Podstawa prawna projektu. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka układu drogowego 4. Projektowana organizacja ruchu 5. Uwagi końcowe -2-1. Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna Bobrowniki Egz. 1 PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICA OGRODZIENIEC W ROGOŹNIKU Inwestor : Gmina Bobrowniki, ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Projektował : Bogusław Brzozowski... Jednostka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: - plan orientacyjny rys. 1.

SPIS TREŚCI: - plan orientacyjny rys. 1. SPIS TREŚCI: 1. CZĘŚĆ OPISOWA: - opis techniczny. - Obliczenia programu sygnalizacji świetlnej 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: - plan orientacyjny rys. 1. - podział odcinka robót na etapy rys. 2.1-2.2 - Etapy indywidualne

Bardziej szczegółowo

GMINA SUBKOWY Ul. Wybickiego 19a, Subkowy

GMINA SUBKOWY Ul. Wybickiego 19a, Subkowy TEMAT: DZIAŁKA INEWET.: INWESTOR: FAZA: BRANŻA: PROJEKTANT: OPRACOWAŁ: DATA: PROJEKT POSZERZENIA PRZEJAZDU KOLEJOWO- DROGOWEGO KATEGORII B ZLOKALIZOWANEGO W CIĄGU ULICY SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SUBKOWY,

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: Budowa zatok parkingowych w ciągu drogi gminnej ulicy Sosnowej na działce nr ew. gr.

Projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania pn.: Budowa zatok parkingowych w ciągu drogi gminnej ulicy Sosnowej na działce nr ew. gr. Projekt zawiera: Część opisowa 1. Podstawę opracowania 2. Podstawę projektowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Opis stanu projektowanego 5. Zestawienie projektowanego oznakowania 6. Termin wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu. Opis techniczny.

Projekt czasowej organizacji ruchu. Opis techniczny. Opis techniczny. 1. Nazwa i adres obiektu: - Przebudowa drogi powiatowej nr 5505P ul. 3-Maja w Rawiczu, od km 0+690 do km 0+930 na długości 0,240 km. - Miasto Rawicz, - Gmina Rawicz, - Powiat rawicki,

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Drogowa

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Drogowa BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@now-eko.com.pl Nazwa zadania: Adres: Inwestor: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej

Bardziej szczegółowo

Droga gminna nr K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km km

Droga gminna nr K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km km Droga gminna nr 270304 K - ulicy Kopernika w Gorlicach w km 0+017.65 km 0+122.10 BPC - Biuro Projektowe "Chumikowski", ul. Partyzantów 19, 38-300 Gorlice - 1 - Droga gminna nr 270304 K - ulicy Kopernika

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Różyckiego w Rudzie Śląskiej celem wyznaczenia pasa ruchu dla rowerów

Przebudowa ulicy Różyckiego w Rudzie Śląskiej celem wyznaczenia pasa ruchu dla rowerów UL. KRAKOWSKA 201, KATOWICE,40-393 KATOWICE TYTUŁ OPRACOWANIA : PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT DROGOWYCH dla inwestycji pn: Przebudowa ulicy Różyckiego w Rudzie Śląskiej celem wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Opracował: Przemysław Bochenek, Siary 83, Sękowa. tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na czas wykonania

PROJEKT. Opracował: Przemysław Bochenek, Siary 83, Sękowa. tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na czas wykonania PROJEKT tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót na czas wykonania Opracował: Przemysław Bochenek, Siary 83, 38-307 Sękowa nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Sosnowej w Gorlicach OPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU M O S T Y Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski 81-595 Gdynia ul. Makuszyńskiego 34 tel./fax (58) 629-32-64 NIP 586-120-54-33 REGON 191192942 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas przebudowy przepustu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. JAROAD Jarosław Dziech Ul. Podkępie 10 ; Czechowice-Dziedzice ; ;

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. JAROAD Jarosław Dziech Ul. Podkępie 10 ; Czechowice-Dziedzice ; ; Nazwa zadania Przebudowa DW 975 odc. referencyjny 060 i 070 na długości ok 250mb polegająca na budowie chodnika od odc.060 km 2+857,30 do odc.070 km 0+230 wraz z budową rowu krytego w m. Radłów, gmina

Bardziej szczegółowo

9. Przejazd Witkowo Drugie km 168,202

9. Przejazd Witkowo Drugie km 168,202 9. Przejazd Witkowo Drugie km 168,202 CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Lokalizacja opracowania... 2 4. Opis stanu istniejącego... 3 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Most drogowy w ciągu DP nr 3106W (km 2+189) w Nadarzynie

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU. Most drogowy w ciągu DP nr 3106W (km 2+189) w Nadarzynie PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Zleceniodawca: Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30 05-800 Pruszków Wykonawca: Biuro Projektowe PROPONT Marcin Siwiec ul. M. Dudy 6 42-610 Miasteczko Śląskie Tytuł:

Bardziej szczegółowo

2. Przejazd Ziemomyśl A (II) km 145,728

2. Przejazd Ziemomyśl A (II) km 145,728 2. Przejazd Ziemomyśl A (II) km 145,728 CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Lokalizacja opracowania... 2 4. Opis stanu istniejącego... 3

Bardziej szczegółowo

1. Przejazd Nowy Klukom - km 129,786

1. Przejazd Nowy Klukom - km 129,786 1. Przejazd Nowy Klukom - km 129,786 CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Lokalizacja opracowania... 2 4. Opis stanu istniejącego... 3 5.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA UL. PROCHOWICKIEJ WE WROCŁAWIU

PRZEBUDOWA UL. PROCHOWICKIEJ WE WROCŁAWIU S SURGE BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH UL.GUBIŃSKA 15/22, 54-434 WROCŁAW, TEL. 693 362 126 NIP:618-182-51-20 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA UL. PROCHOWICKIEJ WE WROCŁAWIU BRANŻA: ADRES: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU SWECO SP. Z O.O. UL. ZIĘBICKA 35 POZNAŃ AQUANET SA UL. DOLNA WILDA 126 POZNAŃ ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W POZNANIU UL. WILCZAK 16 POZNAŃ PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONANIA SIECI KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/  Konto / NIP PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ulicy Pawiej i J. Fałata w Bydgoszczy Zleceniodawca : Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z

Bardziej szczegółowo

,,NIWELLA" s.c. PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR GMINA ZDUŃSKA WOLA UL. ZIELONA ZDUŃSKA WOLA PROJEKT OZNAKOWANIA NA CZAS BUDOWY NAZWA OPRACOWANIA:

,,NIWELLA s.c. PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR GMINA ZDUŃSKA WOLA UL. ZIELONA ZDUŃSKA WOLA PROJEKT OZNAKOWANIA NA CZAS BUDOWY NAZWA OPRACOWANIA: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE,,NIWELLA" s.c. 97-400 Bełchatów ul. Kalinowa 35 tel. 044 633-46-05 INWESTOR GMINA ZDUŃSKA WOLA UL. ZIELONA 30 98-220 ZDUŃSKA WOLA PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT OZNAKOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Projekt nr: Egzemplarz nr: U/316/2014/PTOR PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Inwestor: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żukowo w zakresie Części I Żukowo, Borkowo,

Bardziej szczegółowo

89/CT/11-PW2/I. Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu ETAP I. Projekt nr: Nazwa inwestycji: Tytuł opracowania (tom): Inwestor: Opracował:

89/CT/11-PW2/I. Projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu ETAP I. Projekt nr: Nazwa inwestycji: Tytuł opracowania (tom): Inwestor: Opracował: Sp. z o.o. 40-833 KATOWICE, UL. DULĘBY 5 TEL. 32 201 54 40 TEL./FAX 32 201 54 41 ; e-mail: biuro@techunion.pl Projekt nr: 89/CT/11-PW2/I Nazwa inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ulicy Poznańskiej w Bydgoszczy Zleceniodawca : Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Projekt nr: Egzemplarz nr: U/316/2014/PTOR PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Nazwa inwestycji: Inwestor: Działki: Jednostka projektowa: Opracował: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWY. Umowa Nr NZU Maleczyńskich ul. Przyjaźni 4E/ Wrocław

ZAKŁAD PROJEKTOWY. Umowa Nr NZU Maleczyńskich ul. Przyjaźni 4E/ Wrocław ZAKŁAD PROJEKTOWY Umowa Nr NZU.6..48.0.Maleczyńskich HAL SAN ul. Przyjaźni 4E/ 5-00 Wrocław OBIEKT ADRES OBIEKTU STADIUM INWESTOR Organizacja ruchu zastępczego i odbudowa nawierzchni w związku z przebudową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT ZAKŁAD PROJEKTOWANIA, NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH ADRES SIEDZIBY: UL. KULERSKIEGO 16/41 86-300 GRUDZIĄDZ TEL./FAX.(0-56) 4653194 NIP: 876-15-14-389 ADRES BIURA: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA:

INWESTYCJA: RODZAJ OPRACOWANIA: Al. Wojciecha Korfantego 81, 40-160 Katowice Tel: 0-32 259 27 41, Fax: 0-32 259 274 42 INWESTYCJA: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Długiej w miejscowości Krzeszowice Inwestor: Gmina Krzeszowice

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY UL SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY UL SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY UL SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z ODWODNIENIEM ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA SUSZEC

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia.11

SPIS TREŚCI. Uzgodnienia.11 SPIS TREŚCI Część opisowa 1.Opis organizacji ruchu zastępczego wodociąg ul.buforowa zadanie nr 3/1...2 2.Opis organizacji ruchu zastępczego wodociąg ul.szymanowskiego zadanie nr 3/2.4 3.Opis organizacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS: REMONTU PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. ROPCZYCKIEJ NAD ROWEM ŚWIĄTNICA W POZNANIU

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS: REMONTU PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. ROPCZYCKIEJ NAD ROWEM ŚWIĄTNICA W POZNANIU MOSTY I DROGI - PROJEKTOWANIE, NADZORY I EKSPERTYZY ERYK WROŃSKI AL. WOJSKA POLSKIEGO 80/39, 65-762 Zielona Góra, NIP 928-189-52-22, tel. 517369886, e-mail: eryk.wronski@gmail.com ORGANIZACJA RUCHU NA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy oświetlenia ulicznego w ulicy bocznej od ul. Niemcewicza w Zawierciu. Adres obiektu: Inwestor: Zawiercie, ul. Niemcewicza (droga

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKTOR mgr inŝ. Piotr Rajca ul. Wolności 41/8 tel. 074 665-96-96 58-160 Świebodzice e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl PKO BP O/Wałbrzych 61 10205095 1280620611 NIP 886-228-48-38

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA SUSZEC NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA SUSZEC NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WYKONANIE UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, W TYM, ZGŁOSZENIE PRZEBUDOWY UL BARTNICZEJ W RADOSTOWICACH NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ DWORCOWĄ O DŁUGOŚCI

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU DROGTIM Adam Pawłucki Kątna 24e 55-093 Kiełczów e-mail: drogtim@wp.pl tel. 504 620 707 Adam Pawłucki TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU na czas budowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach oraz budowy

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT DROGOWA PROJEKT OPRACOWAŁ:

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBÓT DROGOWA PROJEKT OPRACOWAŁ: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie dróg i mostów Żar 34b 97-415 Kluki tel. 603-896-170 (Firma) tel. 601-082-614 (Firma sprawy merytoryczne dot.

Bardziej szczegółowo

1. Przejazd Ziemomyśl A (I) km 142,687

1. Przejazd Ziemomyśl A (I) km 142,687 1. Przejazd Ziemomyśl A (I) km 142,687 CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Lokalizacja opracowania... 2 4. Opis stanu istniejącego... 3 5.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ( Element II drogi powiatowe i gminne )

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ( Element II drogi powiatowe i gminne ) ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ( Element II drogi powiatowe i gminne ) 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. DANE OGÓLNE A/ CZĘŚĆ OPISOWA 1.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 1.1.2. CEL OPRACOWANIA 1.1.3. INWESTOR 1.1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach

UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537. Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach AMD Usługi Budowlane i Projektowe MAŁGORZATA DROŃ 24-100 PUŁAWY UL. Szalkiewiczowej 8 tel. 0603 916 422 NIP.716-135-58-06 Reg. 432686537 OBIEKT: Budowa ulicy Kilińskiego w Puławach STADIUM PROJEKTU: ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas budowy oświetlenia drogowego na terenie miasta Zawiercia WWW.ENIS.PL INWESTOR: Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2 42-400 Zawiercie LOKALIZACJA: Zawiercie Dz. nr 130,

Bardziej szczegółowo

EGZEPLARZ ARCHIWALNY INWESTORA

EGZEPLARZ ARCHIWALNY INWESTORA EGZEPLARZ ARCHIWALNY INWESTORA 1 BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@now-eko.com.pl Nazwa obiektu: Adres: Zamawiający: Budowa magistrali

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Pracownia Projektowa Niweleta adres do korespondencji: mgr inż. Tomasz Gacek Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 ul. Giewont 6/11 43-303 Bielsko Biała 43-316 Bielsko - Biała NIP 937-243-05-52 Tel. 605 101

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY BAŻANTÓW W RADOSTOWICACH

PRZEBUDOWA ULICY BAŻANTÓW W RADOSTOWICACH Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Pracownia projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Żywiec, ul. Mała 3/2 tel. kom. 0 608 697 511, e-mail: kbnprojekt@o2.pl EGZ. NR 1 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Temat zadania: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Na czas prowadzenia robót: Przebudowa drogi powiatowej nr 5024S (ul. Traugutta) w Pszowie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Stan istniejący 3. Zasady ogólne 4.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE...

SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE... SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY...2 2. ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE...3 3. UZYSKANE OPINIE...4 3.1. Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie...

Bardziej szczegółowo

ul. Polna 6/ Świecie (52) REGON NIP

ul. Polna 6/ Świecie  (52) REGON NIP ZAKŁAD USŁUGOWO - PROJEKTOWY AS HANNA SOBICZEWSKA ul. Polna 6/17 86-100 Świecie www.as-hs.pl (52) 33-13-849 REGON 093156445 NIP 559-100-77-22 filip@as-hs.pl 663-728-218 Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Przy realizacji zadania pn: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ W TARGOSZYNIE POŁOŻONEJ W GRANICACH DZIAŁKI NR 397 (km od 0+000 do 0+390), OBRĘB TARGOSZYN, GMINA

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 1. Karta tytułowa Karta zawartości opracowania Opis techniczny

Zawartość opracowania. 1. Karta tytułowa Karta zawartości opracowania Opis techniczny Rozbudowa odcinka DG nr K270293 - ulicy Hallera w Gorlicach w km 0+188.00 km 0+291.00 Zawartość opracowania Nr proj. 12/2016 I. Materiały opisowe 1. Karta tytułowa... 1 2. Karta zawartości opracowania...

Bardziej szczegółowo

3. Przejazd Gostyczyn - km 136,639

3. Przejazd Gostyczyn - km 136,639 3. Przejazd Gostyczyn - km 136,639 CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Lokalizacja opracowania... 2 4. Opis stanu niejącego... 3 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Karta uzgodnień. 2. Opis techniczny. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Orientacja. 2. Projekt zagospodarowania terenu KARTA UZGODNIEŃ do projektu stałej organizacji ruchu związanej

Bardziej szczegółowo

4. Przejazd Morzyca km 157,291

4. Przejazd Morzyca km 157,291 4. Przejazd Morzyca km 157,291 CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Lokalizacja opracowania... 2 4. Opis stanu niejącego... 3 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Strona tytułowa Zawartość opracowania Opis techniczny II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan orientacyjny rys.0 Plan sytuacyjny - Projekt czasowej organizacji ruchu Etap 1 rys.1

Bardziej szczegółowo

6. Przejazd Strzebielewo Pyrzyckie km 163,057

6. Przejazd Strzebielewo Pyrzyckie km 163,057 6. Przejazd Strzebielewo Pyrzyckie km 163,057 CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Lokalizacja opracowania... 2 4. Opis stanu niejącego...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OPIS TECHNICZNY PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej i Brzozowej w Komorowie i budowa ronda na skrzyŝowaniu ulic Brzozowej i Komorowskiej Dane wyjściowe Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU Nazwa projektu: BUDOWA ULICY BRONIEWSKIEGO W ŻUKOWIE Branża: DROGOWA Tymczasowa organizacja ruchu drogowego Docelowa organizacja ruchu drogowego Lokalizacja: MIASTO ŻUKOWO, WOJ.

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Ι. CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny ΙΙ. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan orientacyjny Plan sytuacyjny - skala 1:1000 OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania. Niniejszy projekt przedstawia stałą organizację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OZNAKOWANIA I ZABEZPIECZENIA ROBÓT ORAZ TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU. Oświetlenie drogowe gminy Warta Bolesławiecka

PROJEKT OZNAKOWANIA I ZABEZPIECZENIA ROBÓT ORAZ TYMCZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU. Oświetlenie drogowe gminy Warta Bolesławiecka Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz NIP: 613-000-06-45 TELEFON: +48 075 721 03 08 ADRES KORESPONDENCYJNY: +48 601 557 270 ul. Zawidowska 4a FAX: +48 075

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót Drogowe Biuro Projektowe Michał Nurkiewicz ul. Stanisława Bodycha 120/32 05-820 Piastów Tel. 606 808 408, e-mail: dbp.warszawa@o2.pl NIP: 824-167-09-53, REGON: 146914965 Projekt organizacji ruchu na czas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBÓT ZAKŁAD PROJEKTOWANIA NADZORU I USŁUG CONSULTINGOWYCH INŻDRÓG S.C. KRYSTYNA I WIESŁAW ŁUSZYŃSCY 5 ADRES: UL. CHEŁMIŃSKA 106A/38 86-300 GRUDZIĄDZ TEL/FAX: (056) 4638042 INZDRÓG s.c. E-MAIL: biuro@inzdrog.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przebudowa odcinka ulicy Nowodworskiej na łuku poziomym z ul. Zamiejską w Legnicy.

Przebudowa odcinka ulicy Nowodworskiej na łuku poziomym z ul. Zamiejską w Legnicy. ZADANIE : Przebudowa odcinka ulicy Nowodworskiej na łuku poziomym z ul. Zamiejską w Legnicy. ADRES : Gmina Legnica, ul. Jaworzyńska GMINA LEGNICA Zarząd Dróg Miejskich ul. Wojska Polskiego 10 59-220 Legnica

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu P.H.U. Melprojekt ul. Emilianowska 2 85-141 Bydgoszcz Kajetan Semrau NIP 953-225-04-52 Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza ciepłowniczego w pasie drogowym ulicy Leszczyńskiego 18

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót. ul. Kochanowskiego w Katowicach

Projekt organizacji ruchu na czas robót. ul. Kochanowskiego w Katowicach Opracowanie: Dotyczy: Lokalizacja: Projekt organizacji ruchu na czas robót remont elewacji budynku ul. Kochanowskiego w Katowicach Inne informacje: obszar zabudowany, droga jednokierunkowa Termin realizacji:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOST Sp. z o.o. - LIDER KONSORCJUM 63-112 Brodnica Żabno 2A Centrala tel.: (061) 28 23 607 fax: (061) 28 23 639 Sekretariat: (061) 28 23 597 e-mail: polska@dromost.com

Bardziej szczegółowo

Remont ciągu drogi powiatowej ul. Dworcowej w Ornontowicach i Mikołowie wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego.

Remont ciągu drogi powiatowej ul. Dworcowej w Ornontowicach i Mikołowie wraz z przebudową wybranych elementów pasa drogowego. JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA Unia Europejska Projekt "Dobre drogi - nowoczesne usługi projektowe" współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach ZPORR DROCAD Sp. z o.o. ul. Fabryczna 45 43-100 Tychy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU M O S T Y Projektowanie Nadzory Zbigniew Bartnikowski 81-595 Gdynia ul. Makuszyńskiego 34 tel./fax (58) 629-32-64 NIP 586-120-54-33 REGON 191192942 PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU na czas przebudowy mostu na

Bardziej szczegółowo