OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie Kierunek administracja"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE WYNIKÓW ANKIET Dla absolwentów Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kut Kierunek administracja Celem badania jest ocena jakości kształcenia na kierunku administracja a że zbada zapotrzebowania na rynku pracy w celu odpowiedgo dostosowania programu studiów. Ankieta została opracowana przez Zespół ds. Monitorowania Karier Zawodowych. W badaniach udział wzięło 52 osób. Ankieta składa się 32 pytań: - dwudziestu dwóch otwartych - czterech zamkniętych, jednokrotnego wyboru - pięciu zamkniętych, wielokrotnego wyboru Ankiety były wręczane absolwentom osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak rówż zostały przeprowadzone telefonicz. Zakładano, że w badaniu weźmie udział 70 osób i tyle ankiet przygotowano. Z pośród nich wypełnione zostały 52 ankiety, wszystkie ankiety zostały dopuszczone do badania, kilkunastu absolwentów odmówiło udziału w badaniach. ANALIZA Pytania od numeru 1 do numeru 5 stanowią metryczkę. Opracowa pytania nr 6 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 6. Co zmienił(a) by Pan(i) w swoim wyborze studiów? niczego bym zmienił(a) zmienił(a) bym kierunek studiów wiem Absolwenci w 80 % zadeklarowało, że niczego by zmienili przy wyborze studiów. Natomiast około 4 % stwierdza, że zmieniło by kierunek studiów, prawie 12 % wie co można było zmienić. 1

2 Opracowa pytania nr 7 7. czy w trakcie studiów brał(a) Pan(i) stypendium za wyniki w nauce? 25% 75% W śród badanych aż 25% otrzymywało stypendium za wyniki w nauce. Opracowa pytania nr 8 8. czy w trakcie studiów brał(a) Pan(i) udział w życiu studenckim? 70% 30% Absolwenci w 30 % deklarowali czynny udział w życiu studenckim. Opracowa pytania nr 9 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9. czy była podjęta aktywność zawodowa w trakcie studiów? 2

3 Ankietowani w 60 % byli aktywni zawodowo w trakcie studiów. Osoby które odpowiadały (30%) często są to osoby, które pracowały przed podjęciem studiów i twierdziły, że ich aktywność zawodowa była podjęta przed a w trakcie studiów. Opracowa pytania nr czy praktyki w programie studiów okazały się przydatne? Jak wynika z wykresu 76,9% absolwentów oceniła praktyki jako przydatne. Natomiast 19,2% stwierdza przydatność praktyk. Opracowa pytania nr które elementy programu studiów są w Pana(i) oce przydatne w poszukiwaniu pracy lub rozpoczęciu zatrudnia? 23% 27% 13,50% 13,50% 5,80% prawo administracyjne prawo pracy praktyki język angielski prawo Badania pokazują, iż absolwenci jako najbardziej przydatne w poszukiwaniu pracy i zatrudniu oceniają praktyki zawodowe oraz zajęcia z prawa pracy. Rówż potrzebne okazały się zajęcia z języka angielskiego i prawa administracyjnego. 3

4 Opracowa pytania nr czy chciał(a) by Pan(i) podjąć zatrud zgod z kierunkiem studiów? Absolwenci aż 67,3% deklarują podjęcia zatrudnia zgodnego z ukończonym kierunkiem studiów. Ankietowani w 7,70% podjęliby prace w zawodzie. Opracowa pytania nr czy Pana(i) zdam na rynku pracy istją zapotrzebowania na zdobyte przez Pana/Panią na studich wiedzę i umiejętności? wiem Jak wynika z wykresu prawie 61,5% badanych uważa, że istje duże zapotrzebowa na wiedzę i umiejętności, zdobyte na studiach na kierunku administracja. Tylko 5,7% odpowiedziało, że iego zapotrzebowania widzą. Natomiast 11,5% ma wiedzy na ten temat. 4

5 Opracowa pytania nr 14 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 14. ile jest Pan(i) w sta poświęcić czasu na dojazd do pracy? 0,5h 1h 2h Absolwenci w 42% są w sta poświęcić półgodziny na dojazd do pracy, ponad 25% może poświęcić około godziny. Natomiast 13,80% jest gotowa dojeżdżać do pracy dwie godziny. Opracowa pytania nr 15 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15. czy myślał(a) Pan(i) o podjęciu własnej działalności gospodarczej? Ankietowani 23 % stwierdzili, że rozważali możliwości rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, 46% ankietowanych myślało o samo zatrudniu. Pozostała część osób badanych udzieliła odpowiedzi. 5

6 Opracowa pytania nr Jaki posiada Pan(i) staż pracy? 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 0-5 lat 6-10 lat lat lat lat 31 - powyżej Jak wynika z wykresu największą grupę absolwentów stanowią osoby z wielkim stażem pracy w przedziale 0-5 lat oraz 6-10 lat. Najmjsza grupa to badani z wieloletnim stażem pracy 31 lat i powyżej oraz lat. Opracowa pytania nr 17 80% 17. czy jest Pan(i) osobą pracującą zawodowo? 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Badania pokazują, że 23% ankietowanych jest osobami aktywnymi zawodowa. Natomiast 75% są to osoby czynne zawodowo. 6

7 Opracowa pytania nr 18 Lista opracowana na podstawie odpowiedzi absolwentów: Na wykresie oznaczono symbolami od A do H, pod którymi kryją się: A stabilność zatrudnia B Lokalizacja zakładu pracy C zgodność pracy z kierunkiem studiów D atmosfera w pracy E wysokie wynagrodze F Możliwość rozwoju G prestiż firmy H inne jakie czynniki zdecydowały, że podjął/podjęła Pan(i) pracę? A B C D E F G H Najczęstszym czynnikiem decydującym była stabilność zatrudnia 57,7% ankietowanych udzieliło iej odpowiedzi, zgodność pracy z kierunkiem studiów miało duże znacze około 46%. Natomiast najmjsze znacze miał prestiż firmy (7,7%) oraz wysokie wynagrodze 9,60%. Opracowa pytania nr 19 Lista opracowana na podstawie odpowiedzi absolwentów: Na wykresie oznaczono symbolami od A do H, pod którymi kryją się: A Wyższe wykształce kierunkowe B wyższe wykształce C znajomość języków obcych D staż pracy E dyspozycyjność F prawo jazdy G chęć podnoszenia kwalifikacji H inne 7

8 6 19. jakie wymagania miał Pan(i) obecny pracodawca? A B C D E F G H Jak wynika z wykresu pracodawca szukał pracowników, posiadających wyższe wykształce (53,8%) a że znających języki obce (42,3%) i posiadających już staż pracy (38,5%). Pracodawcy byli wymagający co do wykształcenia kierunkowego (17,60%) oraz czy kandydat posiada prawo jazdy (11,5%). Opracowa pytania nr na podstawie jakiej umowy Pan(i) pracuje? inne formy zatrudnia 9% umowa zlece 4% umowa o dzieło 6% bez umowy 2% umowa o pracę 79% Absolwenci kierunku administracja wykonują pracę na podstawie umowy o pracę co stanowi większość ankietowanych 79%, 9% są to osoby pracujące na podstawie innych form zatrudnia. Umowy zlece wykonuje 4 % badanych a umowę o dzieło 6%. Wśród ankietowanych są osoby, które wykonują pracę bez podpisania umowy (2%). 8

9 Opracowa pytania nr 21 25,00% jakie stanowisko Pan(i) zajmuje? 2 15,00% 1 5,00% sprzedawca specjalista starszy referent referent kierowca Najliczjszym stanowiskiem zajmowanym przez naszych absolwentów jest starszy referent (21,2%) oraz sprzedawca (17,3%). Na stanowisku specjalisty pracuje 15,4 % badanych i 3,8% na stanowisku kierowcy. Opracowa pytania nr 22 35,00% 22. ile czasu poświęca Pan(i) na dojazd do pracy? 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 0-10 minut minut minut Badania pokazują, że 28,9% ankietowanych poświęca na dojazd do pracy od 11 do 30 minut. Najmjsza grupę stanowią osoby docierające do pracy od minut. Wykres pokazuje też osoby które docierają do pracy do 10 minut 15,4%. Pozostała część ankietowany udzieliła odpowiedzi. 9

10 Opracowa pytania nr czy jest Pan(i) zadowolony(a) zpracy zawodowej? 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Absolwenci kierunku administracja w 44,2% są w pełni zadowoleni z pracy zawodowej, natomiast 11,50% badanych określa zadowole z pracy zawodowej. Opracowa pytania nr czy jest Pan(i) zadowolonony(a) z wynagrodzenia? Jak wynika z wykresu zaledwie 11,5% pracujących jest zadowolona z wynagrodzenia. Duża grupę, aż 60% stanowią badani, którzy twierdzą, że ich wynagrodze jest satysfakcjonujące. 10

11 Opracowa pytania nr 25 W jakiej branży Pan(i) pracuje? Lista opracowana na podstawie odpowiedzi absolwentów: 45,00% 4 35,00% 3 25,00% 2 15,00% 1 5,00% 25. w jakiej branży Pan(i) pracuje? administracja szkolnictwo handel transport Jak wynika z wykresu 42,3% absolwentów pracuje w administracji drugą grupę stanowią badani pracujący w handlu 21,10%. Ankietowani rówż podawali szkolnictwo 11,5% oraz transport 9,60%. Opracowa pytania nr 26 25,00% 26. ilu pracowników zatrudnionych jest w firmie? 2 15,00% 1 5,00% 1-5 osób 6-10 osób osób osób osób Serie1 Badania pokazują, że 19,20% absolwentów pracuje w dużych zakładach pracy zatrudniających do 100 osób. Najmjszą grupę stanowią mikro przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników. 11

12 Opracowa pytania nr czy po ukończeniu studiów pracował(a) Pan(i) 19% 81% Przeważająca część ankietowani, aż 81% po ukończeniu studiów była czynna zawodowo, około 19% odpowiedziało, że po ukończeniu studiów pracowało. Opracowa pytania nr 28 Wykaz opracowana na podstawie odpowiedzi absolwentów: 28. jakiej Pan(i) szuka pracy? 36,50% 28,90% 28,90% w urzędzie dobrze płatnej szukam Absolwenci szukają przede wszystkim pracy dobrze płatnej 28,9% oraz pracy urzędniczej, natomiast 36,5% ankietowanych stwierdziło że jest zainteresowana szukam pracy. 12

13 Opracowa pytania nr 29 Wykaz opracowana na podstawie odpowiedzi absolwentów: gdzie znajduje Pan(i) oferty pracy? urząd pracy biuro karier rodzina i znajomi internet prasa inne Jak wynika z badania absolwenci najczęściej szukają pracy z pomocą rodziny i znajomych 60%, a że za pomocą stron internetowych 30%. Małe zainteresowa jest co do szukania ofert zatrudnia w urzędach pracy 11,5% i biurach karier 5,7%. Opracowa pytania nr 30 jakie stanowisko Pana(Panią) interesuje? Ankietowani w 71% pozostawili pyta bez odpowiedzi, pozostali badani udzieli następujących odpowiedzi: referent 9,6% specjalista 9,6% starszy referent 5,7% praca biurowa 3,8% Opracowa pytania nr 31 25,00% 31. w ilu rozmowach kwalifikacyjnych wziął/wzięła Pan(i) udział? 2 15,00% 1 5,00% 1-5 rozmów 6-10 rozmów rozmów rozmów 13

14 Absolwenci deklarują, iż brali udział w rozmowach kwalifikacyjny od 1 do 5 (19,20%), najmjszą grupę stanowią osoby biorące udział w wielu rozmowach od 21 do 40 (3,80%). Pozostała część badanych udzieliła odpowiedzi. Opracowa pytania nr 32 Lista opracowana na podstawie odpowiedzi absolwentów: Na wykresie oznaczono symbolami od A do D, pod którymi kryją się: A Nic bym zmienił/a B więcej praktyk C większa ilość języka obcego D większa liczb godzin ćwiczeń 25% 32. jakie elementy studiów należałoby zmienić aby program studiów był bardziej atrakcyjny i wartościowy w poszukiwaniu pracy i znalezieniu zatrudnia? 20% 15% 10% 23% 13,50% 19,20% 5% 0% 5,80% A B C D Jak wynika z wykresu absolwenci chcą zmieniać programu studiów uważając go za dobry i dostosowany do potrzeb rynku pracy 23%. Ankietowani aż w 19,2% zwiększyliby godziny z języka obcego. Absolwenci chcieliby rówż zwiększyć ilość praktyk (13,5%) oraz zwiększyliby ilości ćwiczeń na kierunku administracja. 14

15 KONKLUZJA Wyniki przeprowadzonej ankiety nasuwają wniosek, iż absolwenci kierunku administracja są to osoby, które przed studiami jak i w trakcie studiów były czynne zawodowo. W związku z powyższym duża grupa studentów brała czynny udział w życiu studenckim szkoły. Ankietowani bardzo dobrze oceniają praktyki zawodowe, które są przydatne w poszukiwaniu pracy jak rówż zajęcia z prawa pracy i języka angielskiego. Badania pokazują rówż, że absolwenci administracji chcieliby pracować w zawodach zgod z kierunkiem studiów. Ponadto oceniają, iż istje na rynku pracy duże zapotrzebowa na wiedzę i umiejętności zdobyte na kierunku administracja. Absolwenci tego kierunku są to w większości osoby posiadające duży staż pracy. Prawie połowa absolwentów podejmując zatrud kierowała się stabilnością zatrudnia oraz posiadanymi kwalifikacjami i możliwością rozwoju zawodowego. Natomiast pracodawcy według ankietowanych wymagali od przyszłego pracownika wyższego wykształcenia, odpowiedgo stażu pracy w zawodzie, znajomości języków obcych, a że pracowników chętnych do podnoszenia kwalifikacji. Badani w 44,2 % są zadowoleni z pracy zawodowej, natomiast źle oceniają wynagrodze. Ankieta pokazuje, iż absolwenci kierunku administracja jako osoby pracujące 81% szukają zatrudnia ewentual chcą zmienić pracę na lepiej płatną najlepiej w sferze budżetowej. Oferty pracy najczęściej znajdują wśród rodziny i znajomych lub na stronach internetowych. Analizując absolwenci dobrze oceniają program studiów, część osób wprowadziłoby więcej godzin języka obcego, a że chciałoby zwiększyć ilość ćwiczeń oraz praktyk zawodowych. Studia na kierunku administracja są przeznaczone dla osób chcących pracować w organach administracji krajowej jak i zagranicznej. Niecałe 50% ankietowanych, którzy udzielili odpowiedzi na to pyta jest zadowolona z pracy zawodowej co nasuwa myśl, iż wybór studiów na tym kierunku był dobrą i trafną decyzją. Duża część badanych podjęła studia w celu podsienia kwalifikacji w związku z zajmowanym stanowiskiem, a że w celu znalezienia pracy biurowej. Należałoby się zastanowić, czy w związku z potrzebą rynku pracy i absolwentów zwiększyć ilości zajęć z języka obcego. Przeanalizować rówż należy ilość zajęć z wiedzy praktycznej (ćwiczenia), oraz ilość praktyk zawodowych aby dostosować program studiów aby w pełni spełniał oczekiwania studentów jak i oczekiwania pracodawców na rynku pracy. 15

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Spis treści Spis treści Badania ilościowe... 5 Wprowadzenie... 5 Metodologia badania... 5 Ogólne informacje o ankietowanych... 6 Potrzeby związane ze szkołą i systemem nauczania... 7 Oczekiwania wobec szkoły... 19

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT

ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT ST@RT UP. WYPRÓBUJ SWÓJ POMYSŁ NA BIZNES. RAPORT Projekt realizowany w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy. Program

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Opracowanie Jacek Żyro Rybnik 21 Analiza ankiet osób zamierzających rozpocząć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Młodzi na rynku pracy. Patron

Młodzi na rynku pracy. Patron Młodzi na rynku pracy Pod lupą Patron 2014 Młodzi na rynku pracy Pod lupą Raport 2014 Sytuacja młodych na rynku pracy z perspektywy przedsiębiorstw MŚP Patron 2 młodzi na rynku pracy Rozdział piąty Spis

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego.

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów z województwa zachodniopomorskiego. Skrót raportu z badań Opracowanie: Mirosław

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Badania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Raport podsumowujący badania realizowane przez Pentor

Bardziej szczegółowo

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę?

Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Tomasz przybysz-przybyszewski Praca bez barier Jak POMÓC znaleźć pracę? Publikacja wydana w ramach projektu Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy jest współfinansowana ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków

Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków 2012 Wykształcenie, praca, przedsiębiorczość Polaków Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Szymon Czarnik, Konrad Turek Wykształcenie, praca,

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Puszczykowo, marzec 2013r.

Puszczykowo, marzec 2013r. Raport końcowy z badania własnego w ramach projektu AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi Puszczykowo, marzec

Bardziej szczegółowo

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego

Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Stan doradztwa zawodowego w szkolnictwie na terenie województwa zachodniopomorskiego Analiza wyników uzyskanych z badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla szukających pracy

Poradnik dla szukających pracy Poradnik dla szukających pracy PODZIEL SIĘ WIEDZĄ, TEN E-BOOK TO ŚWIETNY PREZENT DLA PRZYJACIÓŁ, KTÓRY NIC NIE KOSZTUJE! Możesz go wysłać jako specjalny prezent pocztą elektroniczną, możesz go również

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn.

Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Badanie i publikacja są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Raport Końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w PO KL Standard minimum FAQ - aktualizacja Informacje zawarte poniżej stanowią generalne wskazówki dotyczące realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia Raport z badań KRAKÓW 2006 Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia 2 Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo