Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości O1D100 O1D / / 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości O1D100 O1D / / 2012"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości PL O1D100 O1D / / 2012

2 Spis treści 1 Uwagi wstępne Użyte symbole Użyte znaki ostrzegawcze Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Funkcje i własności Zastosowania Funkcje wyjścia Funkcja histerezy Funkcja okna Funkcja wyjścia analogowego Montaż Warunki montażu Akcesoria montażowe Podłączenie elektryczne Praca oraz elementy wyświetlacza Menu Struktura menu Objaśnienie menu Tryby pracy Tryb uruchomieniowy Tryb wyświetlania Tryb strojenia Tryb programowania Nastawianie parametrów Generalna zasada nastawiania parametrów Nastawa wartości parametrów Przejście z poziomu 1 menu na poziom Blokada elektroniczna Konfiguracja ustawień podstawowych Wybór jednostki wskazań Ustawienia wyświetlacza Konfiguracja wyjścia OUT

3 Funkcja histerezy Nastawa punktów ustawienia dla wyjścia OUT1 z funkcją histerezy Funkcja okna Nastawa punktów ustawienia dla wyjścia OUT1 z funkcją okna Konfiguracja wyjścia OUT Nastawa punktów ustawienia dla wyjścia OUT2 z funkcją histerezy Nastawa punktów ustawienia dla wyjścia OUT2 z funkcją okna Skalowanie zakresu pomiarowego (wyjście analogowe) Tryb uczenia...23pl Nastawa częstotliwości próbkowania Ustawienia powtarzalności Tabela powtarzalności i dokładności Funkcje rozszerzone Nastawa czasu opóźnienia dla wyjścia przełączającego Ustawianie tłumienia mierzonego sygnału Przywracanie ustawień fabrycznych Wyświetlenie wersji oprogramowania Ustawienia / Praca Sygnalizacja błędów Konserwacja, naprawa i utylizacja Rysunek wymiarowy Ustawienia fabryczne

4 1 Uwagi wstępne 1.1 Użyte symbole Instrukcja > Reakcja, wynik [ ] Oznaczenie przycisków, klawiszy oraz wskaźników Odsyłacz Ważna uwaga Nie stosowanie się do instrukcji obsługi może prowadzić do nieprawidłowego działania. Informacje Uwaga dodatkowa. 1.2 Użyte znaki ostrzegawcze OSTRZEŻENIE Ostrzeżenie przed poważnymi urazami. Grozi śmiercią lub trwałym uszkodzeniem ciała. 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Przed przystąpieniem do konfiguracji urządzenia proszę przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Upewnić się, że urządzenie bez zastrzeżeń może zostać zastosowane w aplikacji. Nieprawidłowe lub nieuważne użytkowanie urządzenia może doprowadzić do jego wadliwego działania lub wywołać niepożądane efekty w aplikacji. Montaż, podłączenie elektryczne, konserwacja i obsługa urządzenia muszą być wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia należy skontaktować się z producentem. Jeżeli urządzenie jest wykorzystywane w niewłaściwy sposób, producent nie ponosi odpowiedzialności za jego niepoprawne działanie i uszkodzenia. 4

5 OSTRZEŻENIE Widzialne światło laserowe; 2 klasa laserowa. Uwaga Zastosowanie innych ustawień lub procedur niż opisano w niniejszej instrukcji może narazić użytkownika na niebezpieczne promieniowanie. Możliwość uszkodzenia siatkówki. Należy unikać kontaktu wzrokowego z wiązką światła laserowego! Załączone naklejki przykleić w bezpośrednim otoczeniu urządzenia (ostrzeżenia dotyczące lasera) Należy zastosować się do uwag oraz informacji ostrzegawczych na etykiecie produktu. Użyć dołączonej etykiety dla kabla zasilającego. Etykieta kabla zasilającego PL Eykieta producenta 5

6 3 Funkcje i własności Urządzenie stosuje się jako optyczny czujnik odległości. 3.1 Zastosowania Optyczny czujnik odległości wykonuje pomiary w zakresie od 0.2 do 10 m. Posiada tłumienie tła w zakresie m Wartość mierzona jest wskazywana na 10-segmentowym wyświetlaczu. Zgodnie z ustawioną funkcją, można wygenerować 2 sygnały wyjściowe. O1D1OO: Certyfikat 21 CFR 1040 Odległość pomiędzy czujnikiem a tłem musi być ograniczona do 19 m. W przeciwnym wypadku wartość zmierzona może być niedokładna. 5.1 Warunki montażu Artykuł O1D105 może być użyty jako zastępczy (odległość między czujnikiem a tłem może wynosić maksymalnie 100 m). 4 Funkcje wyjścia 4.1 Funkcja histerezy Funkcja histerezy podtrzymuje stan wyjścia, jeśli pomiar oscyluje wokół nastawionej wartości. Na obu wyjściach (1 i 2) może być ustawiona funkcja histerezy Funkcja histerezy 4.2 Funkcja okna Funkcja okna umożliwia monitoring zdefiniowanego zakresu. Na obu wyjściach (1 i 2) może być ustawiona funkcja okna Funkcja okna 4.3 Funkcja wyjścia analogowego Czujnik może wyprowadzić na wyjście OUT2 sygnał analogowy, proporcjonalny do odległości Skalowanie zakresu pomiarowego (wyjście analogowe). 6

7 5 Montaż 5.1 Warunki montażu Proszę zamontować urządzenie tak, by wykrywany obiekt znajdował się w zakresie pomiarowym ( m) Zakres tłumienia tła przez czujnik jest ograniczony do 19,2 m. Obiekty w odległości m są tłumione Obiekty odbijające muszą zostać usunięte z pola pomiaru czujnika, także te w odległości > 19.2 m. W przeciwnym wypadku wartość zmierzona może być niedokładna. PL 5.2 Akcesoria montażowe Urządzenie nie jest wyposażone standardowo w akcesoria montażowe. Przykłady akcesoriów montażowych Osłona ochronna O1D Zestaw montażowy E2D101 + E E20951 Zestaw montażowy O1D (do montażu na pręcie Ø 12 mm ) Pręt montażowy Ø 12 mm / M10 Zestaw montażowy O1D (do montażu na pręcie Ø 14 mm ) Prosty pręt montażowy Ø 14 mm / M12 Element mocujący do dokładnego montażu czujnika O1D (na pręcie lub wolnostojący; zależnie od zacisku) Art. nr E21133 E21079 E2D101 E20938 E2D111 E20939 E1D Przykładowy montaż: 1: Zestaw montażowy dla pręta Ø 12 mm art. nr E2D101 2: Pręt montażowy Ø 12 mm / M10 art. nr E

8 6 Podłączenie elektryczne Urządzenie musi zostać podłączone przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych. Zapewnić napięcie zasilania zgodne z EN 50178, SELV, PELV. O1D100: culus, Klasa zasilania 2 Odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Sposób podłączenia: O1D100 PNP O1D103 NPN BN WH BK L+ 2: OUT2 3 BU 2: OUT2 3 BU 4: OUT1 L 4: OUT1 L BN WH BK L BN 1 BN L+ L+ 2 WH 2 WH 4 BK 4 BK 2: OUT2 3 4: OUT1 BU 2: OUT2 3 BU L 4: OUT1 L Kolory przewodów w konektorach ifm: 1 = BN (brązowy), 2 = WH (biały), 3 = BU (niebieski), 4 = BK (czarny) 8

9 7 Praca oraz elementy wyświetlacza PL 1: 4 zielone diody LED 2: 4 żółte diody LED (dwa niepodłączone) 3: 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny 4: Przycisk programujący [SET] 5: Przycisk programujący [MODE/ENTER] Świecąca się dioda LED = zasilanie i sygnalizacja wybranej jednostki (mm, m, cale) Sygnalizacja stanu wyjścia przełączającego; świeci, jeżeli odpowiadające wyjście jest przełączone. Sygnalizacja zmierzonej odległości, nastawa parametrów i ich wartości. Nastawa wartości parametrów (ciągła poprzez naciśnięcie i przytrzymanie; jednostkowo przez pojedyncze naciśnięcie). Wybór parametrów i potwierdzenie nowych wartości. 9

10 8 Menu 8.1 Struktura menu [MODE / ENTER] = [SET] 10

11 8.2 Objaśnienie menu W celu przywrócenia ustawień fabrycznych proszę przejść na koniec instrukcji ( 14 Ustawienia fabryczne). Konfiguracja wyjścia OUT1 Istnieje możliwość wyboru 4 ustawień: [Hno], [Hnc], [Fno], [Fnc] Konfiguracja wyjścia OUT1 Punkt ustawienia wyjścia z funkcją histerezy Wartość graniczna, przy której wyjście z aktywną funkcją histerezy zmienia stan (obiekt bliżej /dalej niż nastawiony zakres odległości pomiarowej). [SP1] jest aktywny jeśli [OUT1] = [Hno] lub [Hnc] Nastawa punktu ustawienia dla wyjścia OUT1 z funkcją histerezy Punkty ustawienia wyjścia OUT1 z funkcją histerezy Wartość graniczna, przy której wyjście z aktywną funkcją okna zmienia stan (obiekt znajduje się / nie znajduje się pomiędzy odległością "blisko" a "daleko"). [nsp1 = punkt ustawienia "blisko" / FSP1 = punkt ustawienia "daleko. [nsp1] / [FSP1] są aktywne tylko gdy [OU1] = [Fno] lub [Fnc] Nastawa punktów ustawienia wyjścia OUT1 z funkcją okna Konfiguracja wyjścia OUT2 Istnieje możliwość nastawy 4 funkcji przełączania oraz 2 sygnałów analogowych: [Hno], [Hnc], [Fno], [Fnc], [I], [U] Konfiguracja wyjścia OUT2 Punkt ustawienia wyjścia OUT2 z funkcją histerezy Wartość graniczna, przy której wyjście z aktywną funkcją histerezy zmienia stan (obiekt bliżej /dalej niż nastawiony zakres odległości pomiarowej). [SP2] jest aktywny jeśli [OUT2] = [Hno] lub [Hnc] Nastawa punktu przełączania dla wyjścia OUT2 z funkcją histerezy Punkty ustawienia wyjścia OUT2 z funkcją okna Wartość graniczna, przy której wyjście z aktywną funkcją okna zmienia stan (obiekt znajduje się / nie znajduje się pomiędzy odległością "blisko" a "daleko"). [nsp2 = punkt ustawienia "blisko" / FSP2 = punkt przełączania "daleko. [nsp2] / [FSP2] są aktywne tylko gdy [OU2] = [Fno] lub [Fnc] Nastawa punktów ustawienia wyjścia OUT2 z funkcją okna PL 11

12 Początkowa wartość wyjścia analogowego Wartość zmierzona, przy której sygnał wyjściowy wynosi 4mA /0V. [ASP] jest aktywne tylko, jeśli [OU2] = [I] lub [U] Skalowanie zakresu pomiarowego (wyjście analogowe) Końcowa wartość wyjścia analogowego Wartość zmierzona, przy której sygnał wyjściowy wynosi 20mA /10V. [AEP] jest aktywny, jeżeli [OU2] = [I] lub [U] Skalowanie zakresu pomiarowego (wyjście analogowe) Tryb uczenia Wybór "częstotliwości próbkowania" lub "powtarzalności" 10.3 Tryb uczenia Funkcje rozszerzone Nacisnąć [SET], by wyświetlić podmenu funkcji rozszerzonych 10.4 Funkcje rozszerzone Opóźnienie wyjścia przełączającego [dsx] = opóźnienie ustawiania; [drx] = opóźnienie resetowania. Wyjście nie zmienia swojego stanu natychmiast po wystąpieniu zdarzenia przełączającego, lecz dopiero po upływie nastawionego czasu. Jeśli impuls przełączający nie wystąpi po upływie zadanego czasu, stan wyjścia nie zmieni się. [ds2] i [dr2] nie są aktywne gdy [OU2] = [I] or [U] Nastawa czasu opóźnienia dla wyjścia przełączającego Tłumienie sygnału pomiarowego Funkcja ta pozwala stłumić chwilowe nasycenie elementu pomiarowego (takie nasycenie może być skutkiem bezpośrednich odbić światła lub zaburzeń jasności). Podczas włączonej funkcji opóźniania, wyświetlana jest ostatnia ważna wartość zmierzonej odległości, sygnały wyjściowe pozostają niezmienne Ustawianie tłumienia mierzonych wartości Ustawienia wyświetlacza Istnieje możliwość wyboru 7 ustawień: [d1], [d2], [d3], [rd1], [rd2], [rd3], [OFF] Ustawienia wyświetlacza Ustawienia wyświetlacza Wybór jednostki pomiaru dla [SP1], [SP2], [ASP], [AEP] Opcje wyboru:[mm] [m] [cale] Wybór jednostki wskazań Przywracanie ustawień fabrycznych Przywracanie ustawień fabrycznych 12

13 Wyświetlenie wersji oprogramowania Wyświetlenie wersji oprogramowania PL 13

14 9 Tryby pracy 9.1 Tryb uruchomieniowy Tryb uruchomieniowy jest normalnym trybem pracy urządzenia. Urządzenie po podłączeniu źródła zasilania przechodzi w tryb uruchomieniowy. Czujnik wykonuje pomiary oraz generuje sygnały wyjściowe zgodnie z ustawionymi parametrami. Wyświetlacz wskazuje aktualną wartość zmierzonej odległości, a żółte diody LED sygnalizują stan wyjść przełączających. 9.2 Tryb wyświetlania Wskazania i nastawa parametrów. Nacisnąć krótko przycisk [Mode/Enter]. > > Urządzenie przechodzi w tryb wyświetlania. Czujnik pozostaje w trybie pracy. Ustawione parametry mogą być odczytane. Aby przewinąć listę parametrów, należy nacisnąć [MODE/ENTER] W celu wyświetlenia wartości odpowiedniego parametru, naciśnij [SET] > > Po upływie 15 s urządzenie powróci do trybu uruchomieniowego. 9.3 Tryb strojenia Wyświetlanie orientacyjnej wartości natężenia sygnału. W trybie uruchomieniowym nacisnąć przycisk [SET] > > Jednostka wyświetla orientacyjną wartość natężenia sygnału. (+100 oznacza obiekt biały, +020 oznacza obiekt szary) 9.4 Tryb programowania Nastawa parametrów 10.1 Ogólna nastawa parametrów 14

15 10 Nastawianie parametrów Podczas nastawiania parametrów urządzenie pozostaje w trybie pracy. Czujnik działa z niezmienionymi wartościami parametrów, dopóki wprowadzanie zmian nie zostanie zakończone Generalna zasada nastawiania parametrów Nastawa wartości parametrów Wybierz jednostkę pomiaru [Uni ] przed zdefiniowaniem wartości parametrów. W związku z zaokrąglaniem wartości przez wyświetlacz oraz konwersją do innych jednostek, wyniki mogą się różnic od stanu faktycznego Wybór jednostki wskazań PL 1 Wybór parametru Naciskać przycisk [MODE/ENTER] do momentu wyświetlenia pożądanego parametru. MODE ENTER SET Nastawa parametrów Nacisnąć i przytrzymać przycisk [SET]. > > Bieżąca wartość parametru miga przez 5 s. Zwiększ wartość parametru poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku lub ciągłeprzytrzymanie. Zmniejszenie wartości: zwiększać wyświetlaną wartość parametru do jej wartości maksymalnej. Następnie cykl zacznie się ponownie od minimalnej wartości parametru. Potwierdzanie wartości parametru Nacisnąć krótko przycisk [MODE/ ENTER]. > > Parametr zostanie ponownie wyświetlony; Nowa wartość parametru jest aktywna. MODE ENTER MODE ENTER Nastawianie pozostałych parametrów Rozpocząć ponownie od początku (krok 1). SET SET 15

16 5 Kończenie nastawiania parametrów Poczekaj 15 s lub naciśnij [MODE/ENTER] > > Aktualna wartość pomiaru jest wyświetlana Przejście z poziomu 1 menu na poziom 2 Naciskać przycisk [MODE/ENTER] Do czasu wyświetlenia [EF]. MODE ENTER SET Nacisnąć krótko przycisk [SET]. > > Wyświetlany jest pierwszy parametr menu podrzędnego (tu: [dr1]). MODE ENTER SET Blokada elektroniczna Urządzenie posiada elektroniczną blokadę chroniącą przed niepożądaną zmianą ustawień. Fabrycznie urządzenie nie jest zablokowane. Blokowanie Należy upewnić się, iż urządzenie znajduje się w trybie pracy. Przytrzymać [MODE/ENTER] + [SET] naciśnięty do momentu wyświetlenia [Loc]. > > Czujnik został zablokowany. [Loc] jest chwilowo wyświetlony, jeśli zmieniasz wartość parametru zablokowanego urządzenia w trakcie pracy. Odblokowanie Przytrzymaj [MODE/ENTER] + [SET] naciśnięty do momentu wyświetlenia [uloc]. > > Czujnik został odblokowany. Czas oczekiwania: 16

17 Jeśli podczas programowania żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 15 s, urządzenie przejdzie w tryb pracy z niezmienionymi wartościami parametrów Konfiguracja ustawień podstawowych Wybór jednostki wskazań Ustawić [Uni ] przed zdefiniowaniem wartości paramterów [SPx], [nspx], [FSPx], [ASP], [AEP]. W związku z zaokrąglaniem wartości przez wyświetlacz oraz konwersją do innych jednostek, wyniki mogą się różnic od stanu faktycznego. Zmienić na [EF]. Wybrać [Uni] i ustawić jednostkę pomiarową. Wybór jednostki pomiarowej: [mm], [m], [cale] > > Wybraną jednostkę wskazuje świecąca się na panelu zielona dioda LED Ustawienia wyświetlacza Zmienić na [EF]. Wybrać [dis] i dokonać ustawień. Istnieje możliwość wyboru 7 ustawień: [d1] = aktualizacja wskazania co 50 ms. [d2] = aktualizacja wskazania co 200ms. [d3] = aktualizacja wskazania co 600ms. [rd1], [rd2], [rd3] = wskazania jak w [d1], [d2], [d3], ale obrócone o 180. Aktualizacja wskazań zmierzonych wartości odnosi się wyłącznie do wyświetlacza, i nie ma wpływu na stan wyjść. [OFF] = W trybie pracy normalnej wyświetlacz pozostaje wyłączony. Po naciśnięciu jednego z przycisków programujących aktualna wartość pomiaru zostanie wyświetlona na 15 s. Potwierdzić przyciskiem [MODE/ENTER]. Diody LED pozostają aktywne również przy wyłączonym wyświetlaczu Konfiguracja wyjścia OUT1 Wybrać [OU1] i ustawić funkcję przełączającą. Funkcje przełączające: [Hno] = funkcja histerezy / normalnie otwarte [Hnc] = funkcja histerezy / normalnie zamknięte [Fno] = funkcja okna / normalnie otwarte [Fnc] = funkcja okna / normalnie zamknięte PL 17

18 Funkcja histerezy Funkcja histerezy podtrzymuje stan wyjścia, jeśli pomiar oscyluje wokół nastawionej wartości. W przeciwnym wypadku punkty włączenia i zerowania rozkładają się symetrycznie wokół wybranego punktu ustawienia [SPx] Histereza to odległość pomiędzy punktem włączania i zerowania; obliczana na podstawie powtarzalności i po przemnożeniu przez współczynnik bezpieczeństwa 1,5. Przykład Hno 1. Dla funkcji wyjściowej [Hno] wyjście przełącza się, gdy obiekt zbliży się, a punkt ustawienia (A) zostanie osiągnięty. 2. Po usunięciu obiektu z miejsca detekcji, wyjście nie zmienia swojego stanu, ponieważ obiekt nie osiągnął punktu zerowania. Punkt zerowania (B) jest dalej od punktu włączenia (A) 1 A [SPx] B 2 A [SPx] B [Spx] = Punkt ustawienia; A = punkt włączenia; B = punkt zerowania; Jeżeli wybrana jest funkcja wyjściowa [Hnc], punkty zerowania i włączenia są zamienione. Wyjście jest wyłączone, gdy obiekt znajduje się w pobliżu. Wyjście włącza się, gdy obiekt zostanie usunięty. 18

19 Stan wyjść przełączających Funkcja wyjścia Odległość do obiektu (D) Stan wyjścia [Hno] D < [SPx] Zamknięte D > [SPx] Otwarte [Hnc] D < [SPx] Otwarte D > [SPx] Zamknięte Przykład funkcji wyjściowej [Hno] Częstotliwość próbkowania 50 Hz, odległość do obiektu 1200 mm, szare tło (18% reemisji): Histereza = ± 10 mm (powtarzalność tabela ) x współczynnik 1.5 = 15 mm --Punkt zerowania 1200mm + 15mm = 1215mm --Punkt włączenia 1200mm - 15mm = 1185mm PL Nastawa punktów ustawienia dla wyjścia OUT1 z funkcją histerezy Wybrać funkcję wyjścia [Hno] lub [Hnc] na [OU1]. Wybrać [SP1] i ustawić punkt ustawienia Funkcja okna Możliwe jest określenie funkcji okna do detekcji obiektu dla każdego z wyjść (OUT1 / OUT2). Przełącza się, gdy obiekt zostanie wykryty [Fnc] [nspx] FE [FSPx] [nspx] = Punkt ustawienia "bliski"; [FSPx]= Punkt ustawienia "daleki"; FE = funkcja okna Jeżeli wartość zmierzona znajduje się pomiędzy punktami ustawienia blisko [nspx] i daleko [FSPx], wyjście jest otwarte (gdy [OUx] = [Fnc]). 19

20 Przełącza się, gdy obiekt jest wykryty [Fno] [nspx] FE [FSPx] [nspx] = Punkt ustawienia "bliski"; [FSPx]= Punkt ustawienia "daleki"; FE = funkcja okna Jeżeli wartość zmierzona znajduje się pomiędzy punktami ustawienia blisko [nspx] i daleko [FSPx], wyjście jest zamknięte (gdy [OUx] = [Fno]). Stan wyjść przełączających Funkcja wyjścia Odległość do obiektu (D) Stan wyjścia [Fno] [Fnc] D < [nspx] D < [FSPx] [nspx] < D < [FSPx] D < [nspx] D < [FSPx] [nspx] < D < [FSPx] Otwarte Zamknięte Zamknięte Otwarte Obie wartości graniczne okna ([nspx] oraz [FSPx]) pracują z histerezą przełączającą Funkcja histerezy / przykład funkcji wyjściowej [Hno] Nastawa punktów ustawienia dla wyjścia OUT1 z funkcją okna Wybrać funkcję wyjścia [Fno] lub [Fnc] na [OU1]. Wybrać [nsp1] i ustawić punkt ustawienia "near" bliski. Wybrać [FSP1] i ustawić punkt ustawienia "far" daleki. 20

21 Konfiguracja wyjścia OUT2 Wybrać [OU2]. Należy ustawić funkcje przełączające lub sygnały analogowe: [Hno] = funkcja histerezy / normalnie otwarte [Hnc] = funkcja histerezy / normalnie zamknięte [Fno] = funkcja okna / normalnie otwarte [Fnc] = funkcja okna / normalnie zamknięte [I] = wyjście analogowe - prądowe mA [U] = wyjście analogowe - napięciowe V Nastawa punktów ustawienia dla wyjścia OUT2 z funkcją histerezy Wybrać [Hno] lub [Hnc] w [OU2]. Potwierdzić za pomocą [MODE/ENTER]. Wybrać [SP2] i ustawić punkt ustawienia Funkcja histerezy Nastawa punktów ustawienia dla wyjścia OUT2 z funkcją okna Wybrać [Fno] lub [Fnc] w [OU2]. Potwierdzić za pomocą [MODE/ENTER]. Wybrać [nsp2] i ustawić punkt ustawienia "near" bliski. Wybrać [FSP2] i ustawić punkt ustawienia "far" daleki Funkcja okna Skalowanie zakresu pomiarowego (wyjście analogowe) Wybrać [I] lub [U] w [OU2]. Potwierdzić za pomocą [MODE/ENTER]. Wybrać [ASP] i ustawić "punkt startowy". Za pomocą [ASP] określa się na której wartości mierzonej sygnał wyjściowy wynosi 4 ma / 0 V. Wybrać [AEP] i ustawić punkt końcowy". Za pomocą [AEP] określa się na której wartości mierzonej sygnał wyjściowy wynosi 20 ma / 10 V. Może być wybrany podobnie jak poprzednio [ASP] Wykorzystane jest zbocze opadające. Minimalna różnica pomiędzy ASP - AEP to100 mm Jeżeli minimalna odległość nie jest osiągnięta, wyświetlona zostaje wiadomość [SIZE]. PL 21

22 Wyjście prądowe ma Ustawienia fabryczne I [ma] I [ma] Skalowany zakres pomiarowy (ASP) 10000(AEP) mm 0 ASP AEP MEW mm MEW = końcowa wartość zakresu pomiarowego Dla nastawionego zakresu pomiarowego sygnał wyjściowy przybiera wartości z przedziału od 4 do 20 ma. Następujące błędy są również sygnalizowane: Zbyt duże oświetlenie lub obiekt znajduje się zbyt blisko: 3,5 ma dla zbocza narastającego ([ASP] < [AEP]), 20,5 ma dla zbocza opadającego ([ASP] > [AEP]). Obiekt znajduje się zbyt daleko lub brak obiektu: 20.5 ma przy zboczu narastającym; 3.5 ma przy zboczu opadającym. Wyjście napięciowe V Ustawienia fabryczne Zakres pomiarowy wyskalowany U [V] U [V] (ASP) 10000(AEP) mm 0 0 ASP AEP MEW mm MEW = końcowa wartość zakresu pomiarowego 22

23 Dla nastawionego zakresu pomiarowego sygnał wyjściowy przybiera wartości z przedziału od 0 do 10 V Tryb uczenia Nastawa częstotliwości próbkowania Częstotliwość próbkowania określa czas, po jakim nowy wynik pomiaru zostanie przetworzony, a stan wyjścia uaktualniony. Częstotliwość przełączania wynosi zwykle 1/3 częstotliwości próbkowania. Wybrać [TEAC], potem nacisnąć [SET] i przytrzymać do momentu wyświetlenia [WAIT]. > > [rate] i [repr] są wyświetlane na przemian. Gdy [rate] jest wyświetlony: Nacisnąć [SET] i przytrzymać do momentu migania wartości częstotliwości próbkowania Wprowadzić wartość przez naciśnięcie [SET] > > [WAIT] jest wyświetlony, gdy przeliczana jest powtarzalność [repr]. > > Częstotliwość próbkowania [rate] oraz powtarzalność [repr] są wyświetlane na przemian Ustawienia powtarzalności Wybrać [TEAC], potem nacisnąć [SET] i przytrzymać do momentu wyświetlenia [WAIT]. > > [rate] i [repr] są wyświetlane na przemian. Gdy [repr] jest wyświetlony: Nacisnąć [SET] i przytrzymać do momentu migania wartości powtarzalności. Wprowadzić wartość przez naciśnięcie [SET] > > [WAIT] jest wyświetlony, gdy przeliczana jest częstotliwość próbkowania [rate]. > > Częstotliwość próbkowania [rate] oraz powtarzalność [repr] są wyświetlane na przemian. PL 23

24 Tabela powtarzalności i dokładności Wartość częstotliwości próbkowania 50 Hz, Światło zewnętrzne maks. 40 klx* Odległość w [mm] biały 90 % reemisji Powtarzalność szary 18 % reemisji biały 90 % reemisji Dokładność szary 18 % reemisji ± 5,0 mm ± 7,5 mm ± 15,0 mm ± 18,0 mm ± 5,5 mm ± 10,0 mm ± 15,0 mm ± 20,0 mm ± 17,5 mm ± 22,5 mm ± 25,0 mm ± 32,0 mm ± 27,5 mm ± 40,0 mm ± 35,0 mm ± 50,0 mm ± 60,0 mm ± 70,0 mm Wartość częstotliwości próbkowania 50 Hz, Światło zewnętrzne klx* Odległość w [mm] biały 90 % reemisji Powtarzalność szary 18 % reemisji biały 90 % reemisji Dokładność szary 18 % reemisji ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 16,5 mm ± 16,5 mm ± 26,5 mm ± 26,5 mm ± 30,0 mm ± 37,0 mm ± 40,0 mm ± 47,0 mm ± 37,0 mm ± 57,0 mm ± 47,0 mm ± 67,0 mm ± 75,0 mm ± 85,0 mm Wartość częstotliwości próbkowania 1 Hz, Światło zewnętrzne maks. 40 klx* Odległość w [mm] biały 90 % reemisji Powtarzalność szary 18 % reemisji biały 90 % reemisji Dokładność szary 18 % reemisji ± 4,0 mm ± 4,5 mm ± 14,0 mm ± 15,0 mm ± 4,5 mm ± 6,0 mm ± 14,5 mm ± 16,0 mm ± 13,5 mm ± 14,5 mm ± 23,5 mm ± 24,0 mm ± 19,0 mm ± 21,0 mm ± 29,0 mm ± 31,0 mm ± 37,0 mm ± 47,0 mm 24

25 Wartość częstotliwości próbkowania 1 Hz, Światło zewnętrzne klx* Odległość w [mm] biały 90 % reemisji Powtarzalność szary 18 % reemisji biały 90 % reemisji Dokładność szary 18 % reemisji ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 10,0 mm ± 10,0 mm ± 20,0 mm ± 20,0 mm ± 17,0 mm ± 18,0 mm ± 27,0 mm ± 28,0 mm ± 22,0 mm ± 25,0 mm ± 32,0 mm ± 35,0 mm ± 37,0 mm ± 47,0 mm *Zakres w stosunku do koloru czarnego (6 % remisji) 4000 mm. Podane wartości osiągane są dla: stałych warunków otoczenia (23 C / 960hPa) po co najmniej 10 minutach od momentu zasilenia czujnika PL 25

26 10.4 Funkcje rozszerzone Nastawa czasu opóźnienia dla wyjścia przełączającego Wybrać [EF]. Nacisnąć przycisk [SET]by przejść do menu [EF]. Wybrać parametr za pomocą [MODE/ENTER]: [dsx] = opóźnienie przełączenia aktywne; [drx] = opóźnienie przełączenia nieaktywne Należy ustawić wartość parametru za pomocą [SET]: Zakresy nastaw [s]: 0 / 0, s z krokiem 0,1 s (0 = funkcja opóźnienia nieaktywna) Ustawianie tłumienia mierzonego sygnału Wybrać [EF]. Nacisnąć przycisk [Set]by przejść do menu [EF]. Wybrać [dap] Należy nastawić wartość parametru za pomocą [SET]: Zakresy nastaw [s]: 0...0,1...0,2...0, Przywracanie ustawień fabrycznych Wybrać [EF]. Nacisnąć przycisk [Set]by przejść do menu [EF]. Z menu należy wybrać parametr [res], następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk [SET] do momentu wyświetlenia [----]. > > Urządzenie przechodzi do trybu pracy Wyświetlenie wersji oprogramowania Wybrać [EF]. Nacisnąć przycisk [Set]by przejść przejścia do menu [EF]. Wybrać [SW] i nacisnąć [SET]. > > Wyświetlony jest numer wersji oprogramowania. Nacisnąć krótko przycisk [MODE/ENTER] by powrócić do menu [EF]. 11 Ustawienia / Praca Po dokonaniu instalacji, podłączenia i programowania należy sprawdzić czy urządzenie działa prawidłowo. > > Jeżeli nastawy urządzenia są poprawne, wskazana będzie odległość do obiektu. 26 Żywotność diody laserowej: godzin

27 11.1 Sygnalizacja błędów Wyświetlacz [++] [- -] [near] [far] [Errp] Możliwa przyczyna za dużo światła, np.: powierzchnia odbijająca zbyt mało światła, brak obiektu Obiekt mierzony poza zakresem pomiarowym < 0,2 m Obiekt mierzony poza zakresem pomiarowym >10 m wiarygodność (np.: obiekt porusza się zbyt szybko) Wyjście przełączające Wyjście prądowe / wyjście napięciowe [Hno] [Hnc] [Fno] [Fnc] [ASP] < [AEP] [ASP] > [AEP] ON OFF OFF ON 3,5 ma / 0 V OFF ON OFF ON 20.5 [ma] / 10 10V ON OFF OFF ON 3,5 ma / 0 V OFF ON OFF ON 20,5 [ma] / 10 10V 20,5 [ma] / 10 10V 3,5 ma / 0 V 20,5 [ma] / 10 10V 3,5 ma / 0 V X 1) X 1) X 1) X 1) X 1) X 1) [SC1] zwarcie na wyjściu przełączającym 1 2) 2) [SC2] zwarcie na wyjściu przełączającym 2 2) 2) [SC] zwarcie na wszystkich wyjściach przełączających 1) niezmieniony 2) [SC1] lub [SC] jest aktywny, jeśli wyjście 2 OUT2 skonfigurowane jest jako wyjście przełączające. PL 27

28 12 Konserwacja, naprawa i utylizacja Wadliwe czujniki mogą być naprawione jedynie przez producenta. Należy dbać o czystość soczewek. Utylizację urządzenia należy przeprowadzić w sposób przyjazny dla środowiska zgodnie z odpowiednimi przepisami danego kraju. 13 Rysunek wymiarowy ,5 M12x1 Wymiar w mm 1: 4- znakowy wyświetlacz alfanumeryczny / wyświetlacz LED 2: przyciski programujące 28

29 14 Ustawienia fabryczne Parametr Zakresy nastaw Ustawienia fabryczne Uni mm, m, cale mm OU1 Hno, Hnc, Fno, Fnc Hno SP nsp FSP OU2 Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U I SP nsp FSP ASP AEP rate Hz ds , s dr , s ds , s dr , s dap 0...0,1...0,2...0, s dis d1...3; rd1...3; OFF d3 Ustawienia własne PL Dane techniczne oraz dalsze informacje dostępne są na naszej stronie internetowej 29

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104 Instrukcja obsługi R Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OD0 / OD0 Sachnr. 70089 / 0 08 / 06 Spis treści Funkcje i własności.......................................... Elementy wskazujące i przyciski programujące.....................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości OID0x 800005 / 00 08 / 01 Spis treści 1 Uwagi wstępne... 1.1 Stosowane symbole... 1. Użyte znaki ostrzegawcze... Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PY70xx /00 05/2010

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PY70xx /00 05/2010 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PY70xx 704784/00 05/2010 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... strona 4 Elementy wskazujące i przyciski programujące.... strona 4 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bramka świetlna. O5E5xA O5S5xA

Instrukcja obsługi Bramka świetlna. O5E5xA O5S5xA Instrukcja obsługi Bramka świetlna O5E5xA O5S5xA 704498 / 00 0 / 008 Uwaga wstępna. Użyte symbole Instrukcja Reakcja, wynik [ ] Oznaczenie przycisków oraz wskaźników Odsyłacz Ważna uwaga Nie stosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX /00 10/04

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX /00 10/04 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX 701844/00 10/04 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...................... strona 2 Elementy wskazujące i przyciski programujące...............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN50XX 701881/00 10/04

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN50XX 701881/00 10/04 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN50XX 7088/00 0/0 pis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...................... strona Elementy wskazujące i przyciski programujące...............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny do czujników temperatury TR7439

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny do czujników temperatury TR7439 Instrukcja obsługi Monitor kontrolny do czujników temperatury TR7439 PL 80231577 / 00 11 / 2016 Spis treści 1 Zasady bezpieczeństwa...3 2 Funkcje i zastosowanie...3 3 Zasada działania...4 3.1 Funkcja przełączania...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PN30xx /00 08/2010

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PN30xx /00 08/2010 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN30xx 7048/00 08/00 pis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...................... strona Elementy wskazujące i przyciski programujące...............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny dla czujników temperatury TR2432

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny dla czujników temperatury TR2432 Instrukcja obsługi onitor kontrolny dla czujników temperatury TR2432 704774/00 04/20 pis treści Uwaga wstępna 3. ymbole 3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 4 3 Funkcje i własności 4 4 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Ultradźwiękowe czujniki odbiciowe UGB UGC

Instrukcja obsługi Ultradźwiękowe czujniki odbiciowe UGB UGC Instrukcja obsługi Ultradźwiękowe czujniki odbiciowe UGB UGC PL 8037715 / 00 04 / 016 1 Uwagi wstępne 1.1 Stosowane symbole Instrukcje > Reakcja, wynik Odsyłacz Ważne uwagi Niestosowanie się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX pis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... strona Elementy wskazujące i przyciski programujące.... strona 4 Funkcje i własności... strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Licznik sprężonego powietrza SD2000

Instrukcja obsługi Licznik sprężonego powietrza SD2000 Instrukcja obsługi Licznik sprężonego powietrza SD2000 701915 / 01 12 / 2005 PL Spis treści 1 Uwaga wstępna...4 1.1 Symbole...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Funkcje i własności...5 4 Funkcja...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik temperatury TN7530

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik temperatury TN7530 Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik temperatury TN7530 70578 / 0 07 / 2002 PL pis treści truktura menu... 3 Elementy kontrolne i wskazujące... 4 Funkcje i własności... 5 Tryby pracy... 5 Tryb pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PN7xxx / / 2014

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PN7xxx / / 2014 Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PN7xxx 80010579 / 00 03 / 2014 Spis treści 1 Uwagi wstępne...4 1.1 Symbole...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Funkcje i własności...5 3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pojemnościowy sygnalizator poziomu LI51

Instrukcja obsługi Pojemnościowy sygnalizator poziomu LI51 Instrukcja obsługi Pojemnościowy sygnalizator poziomu LI51 704367 / 02 02 / 2013 Spis treści 1 Uwaga wstępna...3 1.1 Użyte symbole...3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...3 3 Funkcje i własności...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny O6P

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny O6P Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny O6P O6PIO / 00 0 / 205 P Uwagi wstępne. iczba znaków Instrukcja > Reakcja, wynik [ ] Funkcje przycisków lub wskazówek Odsyłacz Ważna uwaga Nie stosowanie się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu KN Sachnr. 701222_PL/03 02/2006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu Sachnr. 708_PL/0 0/006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI5002 SI5003 SI0521

Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI5002 SI5003 SI0521 Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI5002 SI5003 SI0521 704318 / 03 08 / 2012 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2 Funkcje i własności... 4 2.1 Obszar zastosowań... 4 2.2 Zasada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PF /00 10/05

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PF /00 10/05 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PF20 704000/00 0/05 pis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa........................... 4 Elementy wskazujące i przyciski programujące....................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor przepływu SA3010 701739/00 11/02

Instrukcja obsługi. Monitor przepływu SA3010 701739/00 11/02 Instrukcja obsługi R onitor przepływu A300 70739/00 /02 pis treści Elementy kontrolne i wskazujące............................... 4 Funkcje i własności......................................... 5 Tryby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY / / 2011

Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY / / 2011 Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY357 7060 / 00 03 / 011 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności...3 3 Montaż...3 4 Podłączenie elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujniki przepływu SAxx00 SAxx10 SAxx30 SAxx40

Instrukcja obsługi Czujniki przepływu SAxx00 SAxx10 SAxx30 SAxx40 Instrukcja obsługi Czujniki przepływu SAxx00 SAxx10 SAxx30 SAxx40 80260078 / 00 01 / 2017 Spis treści 1 Uwagi wstępne...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Funkcje i własności...5 4 Działanie...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI1007

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI1007 Instrukcja obsługi R Sygnalizator przepływu SI007 Spis treści Elementy kontrolne i wskazujące......................... 3 Struktura menu....................................... 4 Funkcje i własności...................................

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik ciśnienia. PQ78xx

Instrukcja obsługi Czujnik ciśnienia. PQ78xx Instrukcja obsługi Czujnik ciśnienia PQ78xx 704694 / 01 06 / 2013 pis treści 1 Uwaga wstępna...3 1.1 ymbole...3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...3 3 Funkcje i własności...4 4 Działanie...4 4.1 Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PA30xx / PA90xx

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PA30xx / PA90xx Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PA0xx / PA90xx 70090 / 0 08 / 00 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności.... Zastosowanie... Montaż... Podłączenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania Czujniki pojemnościowe KI (M30) / / 2013

Instrukcja użytkowania Czujniki pojemnościowe KI (M30) / / 2013 Instrukcja użytkowania Czujniki pojemnościowe KI (M30) 80005166 / 00 09 / 2013 Spis treści 1 Informacje wstępne 3 1.1 Zastosowane symbole 3 2 Zasady bezpieczeństwa 3 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych PT5x/PT95x 70676 / 00 0 / 00 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności.... Zastosowania... Montaż...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Jednostka przetwarzająca do czujników wibracji VSE002 / VXE002 / VXE003 VYE001 / VYE002 / VYE003 / VYE /01 05/2015

Instrukcja obsługi Jednostka przetwarzająca do czujników wibracji VSE002 / VXE002 / VXE003 VYE001 / VYE002 / VYE003 / VYE /01 05/2015 Instrukcja obsługi Jednostka przetwarzająca do czujników wibracji VSE00 / VXE00 / VXE00 VYE00 / VYE00 / VYE00 / VYE0 80677/0 05/05 Spis treści Uwagi wstępne... Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO!

ĆWICZENIE 7. Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! ćwiczenie nr 7 str.1/1 ĆWICZENIE 7 Wprowadzenie do funkcji specjalnych sterownika LOGO! 1. CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z zaawansowanymi możliwościami mikroprocesorowych sterowników programowalnych na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Przepływomierz sprężonego powietrza SD / / 2013

Instrukcja obsługi Przepływomierz sprężonego powietrza SD / / 2013 Instrukcja obsługi Przepływomierz sprężonego powietrza D8000 PL 80004729 / 00 10 / 2013 pis treści 1 Uwagi wstępne...4 1.1 tosowane symbole...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Funkcje i własności...5

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48

Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Licznik rewersyjny MD100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI5000 SI /03 08/2010

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI5000 SI /03 08/2010 Instrukcja obsługi R Sygnalizator przepływu SI5000 SI5001 704056/03 08/2010 Spis treści Funkcje i własności 3 Montaż 4 Podłączenie elektryczne 6 Ustawienia i przystosowanie urządzenia do medium (woda)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ SPEYFIKJ PRZETWORNIK RÓŻNIY IŚNIEŃ DP250; DP250-D; DP250-1; DP250-1-D; DP2500; DP2500-D; DP4000; DP4000-D; DP7000; DP7000-D; DP+/-5500; DP+/-5500-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

PIROMETR AX Instrukcja obsługi

PIROMETR AX Instrukcja obsługi PIROMETR AX-6520 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 3 2. Uwagi... 3 3. Opis elementów miernika.. 3 4. Opis wyświetlacza LCD. 4 5. Sposób pomiaru 4 6. Obsługa pirometru..

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Magnetyczno-indukcyjny transmiter przepływu SM / / 2010

Instrukcja obsługi Magnetyczno-indukcyjny transmiter przepływu SM / / 2010 Instrukcja obsługi Magnetyczno-indukcyjny transmiter przepływu SM6050 704345 / 00 04 / 2010 Spis treści 1 Uwaga wstępna... 3 1. Symbole... 3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 3 unkcje i własności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PL2658 701962/00 05/05

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PL2658 701962/00 05/05 Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PL658 PL 7096/00 05/05 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności... Użytkowanie z ustawieniami fabrycznymi... Montaż... Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Tablicowy wskaźnik pętli prądowej. Typ: NEF30 MC LPI INSTRUKCJA OBSŁUGI Tablicowy wskaźnik pętli prądowej Typ: NEF30 MC LPI Wejście analogowe prądowe Zasilanie 24V DC Zakres prądowy od 3.6 do 20.4mA Zakres wyświetlania od -1999 do 9999 Łatwy montaż w otworze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujniki pojemnościowe KQ / / 2013

Instrukcja obsługi Czujniki pojemnościowe KQ / / 2013 Instrukcja obsługi Czujniki pojemnościowe KQ6 80003301 / 00 09 / 2013 Spis treści 1 Uwagi wstępne...3 1.1 Stosowane symbole...3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...3 3 Funkcje i własności...4 3.1 Przykłady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG27xx

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG27xx Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr PG27xx 704553 / 0 05 / 200 pis treści Uwaga wstępna 4. ymbole 4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 4 3 Funkcje i własności 5 3. Zastosowania 5 4 Funkcja 6 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Miernik sprężonego powietrza SD / / 2014

Instrukcja obsługi Miernik sprężonego powietrza SD / / 2014 Instrukcja obsługi iernik sprężonego powietrza D6050 PL 80004727 / 00 11 / 2014 pis treści 1 Uwagi wstępne...4 1.1 ymbole...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Funkcje i własności...5 4 Działanie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG24xx

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG24xx Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr PG24xx 704736 / 03 / 200 pis treści Uwaga wstępna 3. ymbole 3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 4 3 Funkcje i własności 5 3. Zastosowania 5 4 Działanie 6 4.

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56

Rejestrowanie urządzenia w systemie Konfiguracja Danfoss Link BR Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Spis treści Wstęp.... 53 Instalacja.... 53 Mocowanie... 53 Podłączenia elektryczne... 54 Rejestrowanie urządzenia w systemie... 54 Konfiguracja... 55 Wybór trybu regulacji przekaźnika BR... 56 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik poziomu LK / / 2008

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik poziomu LK / / 2008 Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik poziomu LK10 704045 / 00 01 / 2008 pis treści 1 Istotne uwagi dla użytkowników3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa3 3 enu 4 4 Przyciski oraz elementy wskazujące

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Przepływomierz elektromagnetyczny SM6000

Instrukcja obsługi Przepływomierz elektromagnetyczny SM6000 Instrukcja obsługi Przepływomierz elektromagnetyczny 6000 704969/00 01/2011 PL pis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...3 2 Funkcje i własności...4 3 Funkcjonalność...4 3.1 onitoring przepływu

Bardziej szczegółowo

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki

INDU-52. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-52 Przeznaczenie Kotły warzelne, Patelnie gastronomiczne, Piekarniki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 32 763 77 77, Fax: 32 763 75 94 www.mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT )

SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT i AT ) SKRÓCONY OPIS REGULATORA AT-503 ( opracowanie własne TELMATIK - dotyczy modeli AT-503 1141-000 i AT-503-1161-000 ) Regulator temperatury AT-503 wykorzystywany jest do zaawansowanej regulacji temperatury

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V PPUH ELTRANS mgr inż. Tomasz Czajowski 43-385 Jasienica ul. Strumieńska 1061 tel. 33 815 39 89 kom. 692 675 878 email: eltrans@poczta.neostrada.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

H/LN Energy display. Instrukcja instalacji.

H/LN Energy display. Instrukcja instalacji. H/LN4710-0 672 05-64171 Energy display www.homesystems-legrandgroup.com Spis treści Ogólny opis 4 Ikony i przyciski 4 Konfiguracja 5 Uruchomienie 6 Wskazania wyświetlacza 6 Komunikat o błędzie 7 Samouczenie

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM!

UWAGA! ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! tech -1- ST-360 UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r.

Instrukcja Obsługi. Motion. Sp. z o.o. wer r. Instrukcja Obsługi Motion wer. 1.2 2016 r. Sp. z o.o. Zalecenia bezpieczeństwa Przeczytaj tę instrukcję bardzo uważnie zanim zaczniesz podłączać i używać urządzenie. Zatrzymaj instrukcję obsługi do przyszłego

Bardziej szczegółowo

AX Informacje dotyczące bezpieczeństwa

AX Informacje dotyczące bezpieczeństwa AX-7600 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa AX-7600 jest urządzeniem wyposażonym w laser Klasy II i jest zgodne ze standardem bezpieczeństwa EN60825-1. Nieprzestrzeganie instrukcji znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG27xx /00 08/2011

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG27xx /00 08/2011 Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr PG27xx 706087/00 08/20 pis treści Uwaga wstępna...3. ymbole...3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...3 3 Funkcje i własności...4 3. Zastosowania...4 4 Działanie...5

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika.

1. STEROWNIK B Instrukcja użytkowania sterownika. PL 1. STEROWNIK B 2003. 1.1 Instrukcja użytkowania sterownika. 1. Funkcje, przycisk skanowania funkcji, począwszy od stanu podstawowego. 1 naciśnięcie Ustawianie żądanego czasu rozpoczęcia nagrzewania

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v3 Instrukcja obsługi kwiecień 2007 Szkoper Elektronik Strona 1 2008-04-16 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar do czterech

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

Sterownik napędów 4AC

Sterownik napędów 4AC Instrukcja instalacji Sterownik napędów 4AC Sterownik do montażu natynkowego Sterownik do montażu na szynie DIN ref. 1860049 ref. 1860081 Przed wykonaniem instalacji urządzenia prosimy uważnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27

R Livestock solutions. DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 R DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FT27 1. Opis głównych opcji... 1 2. Wprowadzenie do wentylacji...1 3. Główne opcje... 2 4. Opcje konfiguracji... 4 5. Opcje trybu A...4 6. Opcje

Bardziej szczegółowo

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316

EUROSTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 EUROSTER 1316 EUROSTER 1316 -INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. ZASTOSOWANIE EUROSTER 1316 Euroster E1316 to nowoczesny regulator temperatury przeznaczony do regulacji temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych w zakresie temperatur

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REGULATOR PROGOWY NAŚCIENNY RPN401 INSTRUKCJA OBSŁUGI PELTRON TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE Sp. z o.o. ul. Turystyczna 4, 05-462 Wiązowna TEL. (22) 615-63-56, 615-25-70, FAX (022) 615-70-78, www.peltron.home.pl e - m a i l : peltron@home.pl REGULATOR PROGOWY

Bardziej szczegółowo