Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI1007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI1007"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi R Sygnalizator przepływu SI007

2 Spis treści Elementy kontrolne i wskazujące Struktura menu Funkcje i własności Montaż Podłączenie elektryczne Programowanie Montaż i ustawienie / Praca Programowanie - diagramy / Informacje techniczne Dane techniczne

3 Elementy kontrolne i wskazujące MODE / ENTER FW / TEMP LEARN / SET C przyciski do programowania linijka LED Wskazywanie przepływu (w trybie pracy) przepływ w zakresie wyświetlacza (zielone diody) przepływ nadmiarowy (miganie diody 9) za mały przepływ (miganie diody 0) Wskazanie punktu przełączenia: dioda LED pomarańczowa: przepływ SP; LED czerwona: przepływ < SP Wskazywanie temperatury (w trybie pracy) pomiar temperatury w zakresie 0-80 C (czerwone diody LED) świecąca się dioda = krok co 0 C, migająca dioda = krok co C; (na rysunku 48 C) Wskazanie punktu przełączenia: dioda pomarańczowa: temperatura SP; dioda zielona: temperatura < SP Przyciski do programowania Mode / Enter: Wybór trybu: wskazywanie przepływu wskazywanie temperatury, wybór parametrów i potwierdzenie ich wartości. Learn/Set: przystosowanie do maksymalnego / przepływu; nastawa wartości parametrów (przewijanie poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku; krokowo poprzez jednokrotne naciśnięcie) 3

4 Wskazywanie przepływu Wskazywanie temperatury >s >s Punkt przełączania - przepływ Przystosowanie do maks. przepływu Punkt przełączania - temperatura x >5s >5...<0s Przystosowanie do min. przepływu x >5s x Kontrola przepływu nadmiar. x >0...<5s Funkcja wyjścia S Przywrócenie ustawień fabr. x x 5s... >5...<0s x x 5s... zielona dioda LED pomarańczowa dioda LED czerwona dioda LED

5 Funkcje i własności Sygnalizator przepływu mierzy prędkość przepływu oraz temperaturę cieczy i gazów, wskazuje aktualny przepływ (linijka LED, diody zielone) lub aktualną temperaturę (linijka LED, diody czerwone) zgodnie z wybraną funkcją, przełącza wyjście zgodnie z nastawą: S (pin 4): kontrola przepływu Funkcja wyjścia Wyjście normalnie normalnie jeśli SP Przepływ jeśli < SP Przepływ nieprzełączane jeśli SP Przepływ jeśli < SP Przepływ S (Pin ): kontrola temperatury lub logiczna kombinacja przepływ/temperatura (tabela na stronie 3) Funkcja logiczna Jako NO wyjście S jest gdy Jako NC wyjście S jest gdy temperatura SP Temp przepływ SP Przepływ i temperatura SP Temp przepływ SP Przepływ i temperatura < SP Temp przepływ < SP Przepływ i temperatura SP Temp przepływ < SP Przepływ i temperatura < SP Temp przepływ SP Przepływ lub temperatura SP Temp przepływ SP Przepływ lub temperatura < SP Temp przepływ < SP Przepływ lub temperatura SP Temp przepływ < SP Przepływ lub temperatura < SP Temp temperatura < SP Temp Zgodnie z kalorymetryczną zasadą pomiaru, jeśli przepływ w systemie ustanie, a mimo to medium ma styczność z końcówką pomiarową sygnalizatora, medium nieznacznie zwiększy temperaturę sondy pomiarowej. Jeśli punkt przełączania SP Temp jest ustawiony blisko temperatury medium, może to doprowadzić do przełączania wyjścia S. Nastawa punktu przełączania nieznacznie powyżej temperatury medium lub określenie funkcji wyjścia S jako funkcji logicznej pozwala rozwiązać opisany problem. Wymagana tolerancja dokładności pomiaru temperatury medium jest możliwa do osiągnięcia jedynie przy przepływie minimalnym 5 cm/s (ciecze) / 00-cm/s (gazy). 5

6 Montaż Stosując odpowiedni adapter sygnalizator może zostać przystosowany do różnych przyłączy procesowych (oddzielnie zamawiane akcesoria). Uwaga: Nie należy stosować adapterów przy małych prędkościach przepływu. Przy montażu na poziomej rurze urządzenie należy o ile to możliwe zamontować z boku (rys. ). W przypadku montażu urządzenia od dołu rury, należy zapobiec gromadzeniu się osadów w obrębie sygnalizatora przepływu. Montując urządzenie na rurze od góry, należy zapewnić by rura była w całości wypełniona medium. Przy montażu na pionowo poprowadzonej instalacji, urządzenie należy montować na części dopływowej (rys. ). Przy montażu należy zastosować się do wymaganych odległości montażowych pomiędzy urządzeniem a kolankami, zaworami czy też odcinkami o zmiennym przekroju: Co najmniej 5-krotna wartość średnicy rury na dopływie (A). Co najmniej 3-krotna wartość średnicy rury na odpływie (B). 3 D min. 3 x D min. 5 x D B A Rysunki przedstawiają zalecane pozycje montażowe. 6

7 3 A. Stosując odpowiednią pastę należy nasmarować nakrętkę (3) oraz powierzchnie nagwintowane tak, by połączenie mogło być wielokrotnie rozkręcane i ponownie skręcone. Uwaga: Końcowa część sondy pomiarowej sygnalizatora (A) nie powinna mieć styczności ze smarem.. Przykręć odpowiedni adapter () do przyłącza procesowego (). 3. Włożyć sygnalizator przepływu do adaptera montażowego. Przykręcając sygnalizator należy ustawić go w osi nakrętki (3); (maksymalny moment dokręcający 50 Nm). Głębokość osadzenia sygnalizatora w rurze: co najmniej -mm. Adaptery montażowe (dostępne jako akcesoria) pozwalają na montaż urządzenia na wymaganej głębokości. Uwaga: Końcówka sondy pomiarowej nie może dotykać ścianki rury. wymiary montażowe dla adaptera M gwint M8 x,5 wymiary montażowe dla adaptera G/4 wymiary montażowe dla adaptera G/ 3,5 7 3,

8 Podłączenie elektryczne Urządzenie musi zostać podłączone przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych. Napięcie zasilania spełniające wymogi EN5078, SELV, PELV. Przed podłączeniem urządzenia do instalacji należy odłączyć źródło zasilania. Schemat połączeń ( = NO / = NC): Po włączeniu urządzenia wszystkie diody LED są zapalane, a następnie cyklicznie gasną jedna po drugiej.* BN 4 BK WH 3 BU S S L+ L 3 BU 4 BK WH BN S S L+ L Rysunek konektora (sygnalizator) 3 4 S = kontrola przepływu S = kontrola temperatury lub logiczna kombinacja przepływ / temperatura (funkcja logiczna) Kolory przewodów w konektorach ifm: = BN (brązowy), = WH (biały), 3 = BU (niebieski), 4 = BK (czarny) Urządzenie jest gotowe do pracy. *W tym czasie wyjście jest przełączone zgodnie z ustawieniami: dla funkcji NO oraz dla funkcji NC. Sygnalizacja błędu: Zwarcie w obwodzie wyjścia przełączającego S sygnalizowane jest świeceniem 5 lewych diod LED. Zwarcie w obwodzie wyjścia przełączającego S sygnalizowane jest świeceniem 5 prawych diod LED. 8

9 Programowanie Wybór trybu: wskazywanie przepływu wskazywanie temperatury Przycisk Mode/Enter należy przytrzymać przez co najmniej s. Nastawa zakresu działania Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywania przepływu. Na czas wykonywania tej operacji przepływ medium w systemie powinien osiągnąć swoją maksymalną wartość. Przytrzymać przycisk Learn/Set przez >5...<0 s(= przystosowanie do maksymalnego przepływu / górnej wartości granicznej zakresu działania). Parametr ten jest wystarczający dla większości aplikacji wykorzystujących wodę jako medium. Lub: Przystosowanie do przepływu minimalnego. Na czas wykonywania tej operacji przepływ medium w systemie powinien osiągnąć swoją minimalną wartość. Przytrzymać przycisk Learn/Set przez >0...<5 s (= dostosowanie do minimalnego przepływu / dolnej wartości granicznej zakresu działania). Nastawa punktu przełączania - przepływ (SP Przepływ ) Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywania przepływu. Nacisnąć przycisk Mode/Enter. Przez 5s przytrzymać przycisk Learn/Set. Przytrzymać wciśnięty przycisk Learn/Set lub naciskać przycisk, aż wymagany punkt przełączenia zostanie osiągnięty. Nacisnąć przycisk Mode/Enter. Kontrola przepływu nadmiarowego Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywania przepływu. Dwukrotnie nacisnąć przycisk Mode/Enter. Przez 5s przytrzymać przycisk Learn/Set, zwolnić go, gdy diody LED zaświecą się. Kilkukrotne naciśnięcie przycisku Learn/Set przesunie diodę LED na pozycję odpowiadającą maksymalnej wartości. Nacisnąć przycisk Mode/Enter. 9

10 Nastawa punktu przełączania dla temperatury (SP Temp ) Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywania temperatury. Nacisnąć przycisk Mode/Enter. Przez 5s przytrzymać przycisk Learn/Set. Przytrzymać wciśnięty przycisk Learn/Set lub naciskać przycisk, aż wymagany punkt przełączenia zostanie osiągnięty. Nacisnąć przycisk Mode/Enter. Nastawa funkcji wyjścia S Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywania temperatury. Dwukrotnie nacisnąć przycisk Mode/Enter. Przez 5 s przytrzymać przycisk Learn/Set, zwolnić go, gdy dioda LED zaświeci się. Kilkukrotne naciśnięcie przycisku Learn/Set przesunie diodę LED na pozycję odpowiadającą wybranej funkcji. Funkcja logiczna Jako NO wyjście S jest gdy Nacisnąć przycisk Mode/Enter. Jako NC wyjście S jest gdy temperatura SP Temp przepływ SP Przepływ i temperatura SP Temp przepływ SP Przepływ i temperatura < SP Temp przepływ < SP Przepływ i temperatura SP Temp przepływ < SP Przepływ i temperatura < SP Temp przepływ SP Przepływ lub temperatura SP Temp przepływ SP Przepływ lub temperatura < SP Temp przepływ < SP Przepływ lub temperatura SP Temp przepływ < SP Przepływ lub temperatura < SP Temp temperatura < SP Temp Przywrócenie ustawień fabrycznych Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywania przepływu. Przytrzymać przycisk Learn/Set przez >5...<0 s. 0

11 Następujące uwagi stosują się do wszystkich ustawień: Pomiar, przetwarzanie i funkcje wyjść urządzenia wykonywane są jak w trybie pracy normalnej do momentu potwierdzenia nowych wartości. Jeśli podczas programowania żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 5 s, urządzenie przejdzie w tryb pracy normalnej z niezmienionymi wartościami parametrów. Gdy operacja dostosowania nie zakończy się pomyślnie sygnalizowane jest to miganiem wszystkich czerwonych diod LED. Urządzenie wraca do trybu pracy normalnej z niezmienionymi wartościami parametrów. Blokowanie / Odblokowanie: Urządzenie posiada elektroniczną blokadę chroniącą przed niepożądaną zmianą parametrów: Przytrzymać oba przyciski programujące przez 0 s (tylko w trybie pracy). Potwierdzenie zablokowania / odblokowania sygnalizowane jest krótkim zanikiem wskazań. Fabrycznie nowe urządzenia dostarczane są do klienta w stanie odblokowanym. Zablokowane urządzenie umożliwia sygnalizację aktualnych nastaw punktów przełączania, punktów przepływu nadmiarowego oraz funkcji wyjścia S. W tym celu należy użyć menu programowania.

12 Montaż i ustawienie / Praca / Konserwacja Po zakończeniu montażu, podłączeniu i ustawieniu parametrów, należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Po włączeniu urządzenia wszystkie diody LED są zapalane, a następnie cyklicznie gasną jedna po drugiej. W tym czasie wyjścia są przełączane zgodnie z ustawieniami: dla funkcji NO oraz dla funkcji NC. Urządzenie jest gotowe do pracy i wraca do normalnego trybu pracy. Wskazanie aktualnego przepływu (zielone diody LED / tryb wskazywania przepływu) lub temperatury medium (czerwone diody LED / tryb wskazywania temperatury). Zmiana dotychczasowego trybu pracy (przejście pomiędzy trybem wskazywania przepływu a trybem wskazywania temperatury): przycisk Mode/Enter należy przytrzymać przez co najmniej s. Urządzenie automatycznie po uruchomieniu przechodzi do ostatnio używanego trybu pracy. Sygnalizacja błędu: Zwarcie w obwodzie wyjścia przełączającego S sygnalizowane jest świeceniem 5 lewych diod LED. Zwarcie w obwodzie wyjścia przełączającego S sygnalizowane jest świeceniem 5 prawych diod LED; Konserwacja - zalecenia Okresowo należy dokonywać przeglądu końcówki sondy pomiarowej, a powstałe osady przetrzeć miękką szmatką. Dozwolone jest usunięcie mocno przylegających zanieczyszczeń (np. kamień) środkiem czyszczącym na bazie octu.

13 Programowanie - diagramy / Informacje techniczne Nastawa zakresu działania Zakres działania urządzenia (przedział) jest określony przez: Funkcję dostosowania do maksymalnego przepływu (-Teach) = górną wartość przedziału. Parametr ten jest wystarczający dla większości aplikacji wykorzystujących wodę jako medium. Dostosowanie do wymaganego minimalnego przepływu / braku przepływu (-Teach) = dolna wartość przedziału. szybkość przepływu 0 sygnalizator sygnał

14 Dostosowanie do maksymalnego przepływu (-Teach) Urządzenie wykrywa aktualny przepływ medium w systemie oraz przyporządkowuje wynik pomiaru do diody LED 9 jako wartość maksymalną. Wpierw należy włączyć napięcie zasilania. Urządzenie jest gotowe do pracy po ok. 5s. Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywania przepływu. Na czas wykonywania tej operacji przepływ medium w systemie powinien osiągnąć swoją maksymalną wartość. M S >5...<0s Przytrzymać naciśnięty przycisk Learn/Set. Miganie skrajnych, zielonych diod LED ustani, M S a po 5 s diody zaczną się zaświecać jedna po drugiej zaczynając od lewej strony. Wraz z zapaleniem się pierwszych diod LED należy zwolnić przytrzymywany przycisk. Na krótką chwilę urządzenie wygasi wszystkie diody LED. Urządzenie zapamiętuje aktualny przepływ jako jego maksymalną wartość i przechodzi do normalnego trybu pracy. 4

15 Dostosowanie do minimalnego przepływu / braku przepływu (-Teach; opcjonalnie) Urządzenie wykrywa aktualny przepływ medium w systemie oraz zapamiętuje wynik pomiaru jako wartość minimalną. Spadek przepływu poniżej tej wartości lub jego całkowity zanik, sygnalizowane jest w normalnym trybie pracy miganiem zielonej diody LED 0. Uwaga: Nastawa parametru -Teach jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym zdefiniowaniu parametru -Teach. Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywanie przepływu. Na czas wykonywania tej operacji przepływ medium w systemie powinien osiągnąć swoją minimalną wartość lub powinien zostać całkowicie wyłączony. M S >0...<5s Przytrzymać naciśnięty przycisk Learn/Set. Miganie skrajnych, zielonych diod LED ustanie, a po 5 s diody zaczną się zaświecać jedna po drugiej zaczynając od lewej strony, M S po następnych 5s diody ponownie zaczną się zaświecać, lecz w odwrotnej kolejności. Wraz z zapaleniem się pierwszych diod LED należy zwolnić przytrzymywany przycisk. Na krótką chwilę urządzenie wygasi wszystkie diody LED. Urządzenie zapamiętuje aktualny przepływ, jako jego minimalną wartość i przechodzi do normalnego trybu pracy. 5

16 Nastawa punktu przełączania - tryb wskazywania przepływu (SP Przepływ ) Punkt przełączania jest ustawiony fabrycznie (Dioda LED nr 7). Ustawienia wpływają na czas reakcji urządzenia. Górny punkt przełączania = szybka reakcja w przypadku spadku przepływu. Dolny punkty przełączania = szybka reakcja w przypadku wzrostu przepływu. 3 Czerwone diody LED świecą się, jeśli ostatni pomiar przepływu < SP. Pomarańczowe diody LED świecą się, jeśli ostatni pomiar przepływu SP. *Zmniejszenie nastawy: Należy przesunąć świecące i migające diody LED do wartości maksymalnej. Następnie cykl zacznie się ponownie od minimalnej wartości parametru. **Przepływ nadmiarowy: Jeśli świecące i migające diody przekroczą maksymalną wartość nastawy cykl zacznie się ponownie od minimalnej wartości parametru. 6 Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w normalnym trybie pracy. Nacisnąć przycisk Mode/Enter. M S Aktualna nastawa punktu przełączania jest wskazywana: Świecąca się dioda: nastawa x zgrubna, diody LED migają: nastawa dokładna. Przytrzymać naciśnięty M S przycisk Learn/Set. Po 5s punkt przełączania zostanie >5 s zwiększany* (ciągle poprzez wciśnięcie i przytrzymanie; krokowo poprzez jednokrotne wciśnięcie). Wskazania: Migająca dioda przesuwa się od lewej do prawej strony. Po osiągnięciu diody nr 9 cykl powtarza się od początku. Dioda LED, która stale się świeci, przesuwa się o jedna pozycję.** M S Nacisnąć przycisk Mode/Enter (= potwierdzenie). Na krótką chwilę urządzenie wygasi wszystkie diody LED. Nowe ustawienia staną się skuteczne; urządzenie wróci do normalnego trybu pracy.

17 Kontrola przepływu nadmiarowego Funkcja ta pozwala zdefiniować przedział wskazań w granicach zakresu działania urządzenia: Diodę LED odpowiadającą przepływowi maks. należy przesuwać na pozycję 8, 7, 6 lub 5. W przypadku przepływu maks. wszystkie diody do tej wybranej będą się świecić. Diody LED powyżej określonego zakresu będą sygnalizować przepływ nadmiarowy. Jeśli punkt przełączania jest powyżej tego zakresu, przełączenie nastąpi przy nadmiarowym przepływie. Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywanie przepływu. M x S aktualna wartość parametru (zielona dioda LED). Dwukrotnie nacisnąć przycisk Mode/Enter. Wskazywana jest M S 5s Przytrzymać przez 5s przycisk Learn/Set (aż dioda zacznie migać). 3 M S Należy nacisnąć przycisk Learn/ Set kilka razy, aż wybrana dioda zacznie migać (LED 8, 7, 6 lub 5). Przy każdym naciśnięciem przycisku Dioda LED przesuwa się o jedną pozycję. Przy zbyt niskiej nastawie (poniżej 5 diody LED) cykl zaczyna się od początku. 4 M S Nacisnąć przycisk Mode/Enter (= potwierdzenie). Na krótką chwilę urządzenie wygasi wszystkie diody LED. Urządzenie zapamiętuje nowe ustawienia i powraca do normalnego trybu pracy. Uwaga: Każda kolejna operacja dostosowania nadpisuje dotychczasową wartość tego parametru. 7

18 Nastawa punktu przełączania temperatury (SP Temp ) 3 Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywania temp. Nacisnąć przycisk Mode/Enter. M S Aktualna nastawa punktu przełączania jest wskazywana: Świecąca się dioda: krok co 0 C, x migająca dioda: krok co C. Przytrzymać naciśnięty przycisk M S Learn/Set. Po 5s punkt przełączania zostanie zwiększany* (ciągle poprzez >5 s wciśnięcie i przytrzymanie; krokowo poprzez jednokrotne wciśnięcie). Wskazania: Migająca dioda przesuwa się od lewej do prawej strony. Po osiągnięciu diody nr 9 cykl powtarza się od początku. Dioda LED, która stale się świeci, przesuwa się o jedna pozycję.** Nacisnąć przycisk Mode/Enter (= potwierdzenie). M S Na krótką chwilę urządzenie wygasi wszystkie diody LED. Nowe ustawienia staną się skuteczne; urządzenie wróci do normalnego trybu pracy. Zielone diody LED świecą się jeśli ostatni pomiar temperatury < SP. Pomarańczowe diody LED świecą się jeśli ostatni pomiar temperatury SP. *Zmniejszenie nastawy: Należy przesunąć świecące i migające diody LED do wartości maksymalnej. Następnie cykl zacznie się ponownie od minimalnej wartości parametru. **Przepływ nadmiarowy: Jeśli świecące i migające diody przekroczą maksymalną wartość nastawy cykl zacznie się ponownie od minimalnej wartości parametru. 8

19 Nastawa funkcji wyjścia S Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywania temp. M S Dwukrotnie nacisnąć przycisk Mode/Enter. Wskazywana jest aktualna wartość parametru x (zielona dioda LED). 3 4 M S 5 s M S M S Przytrzymać przez 5s przycisk Learn/Set (aż dioda zacznie migać). Kilkukrotnie nacisnąć przycisk Learn/Set, do momentu zaświecenie się odpowiedniej diody LED. Nacisnąć przycisk Mode/Enter (= potwierdzenie). Na krótką chwilę urządzenie wygasi wszystkie diody LED. Urządzenie zapamiętuje nowe ustawienia i powraca do trybu kontroli temperatury. Można ustawić następujące funkcje wyjścia: Funkcja logiczna Jako NO wyjście S jest gdy Jako NC wyjście S jest gdy temperatura SP Temp przepływ SP Przepływ i temperatura SP Temp przepływ SP Przepływ i temperatura < SP Temp przepływ < SP Przepływ i temperatura SP Temp przepływ < SP Przepływ i temperatura < SP Temp przepływ SP Przepływ lub temperatura SP Temp przepływ SP Przepływ lub temperatura < SP Temp przepływ < SP Przepływ lub temperatura SP Temp przepływ < SP Przepływ lub temperatura < SP Temp temperatura < SP Temp 9

20 Przywrócenie ustawień fabrycznych Należy upewnić się, iż urządzenie pracuje w trybie wskazywania przepływu. M S >5...<0s Przytrzymać naciśnięty przycisk Learn/Set. Miganie skrajnych, zielonych diod LED ustanie, a po 5s diody zaczną się zaświecać jedna po drugiej zaczynając od lewej strony, a po następnych 5s diody ponownie zaczną się zaświecać, lecz w odwrotnej kolejności, M S by po kolejnych 5s diody zaświeciły się na pomarańczowo zaczynając od strony lewej. Wraz z zapaleniem się pierwszych pomarańczowych diod należy zwolnić przycisk. Na krótką chwilę urządzenie wygasi wszystkie diody LED. Wszystkie ustawienia fabryczne zostaną przywrócone a urządzenie przejdzie w tryb wskazywania przepływu. Czas odpowiedzi przy kontroli przepływu Typowy czas odpowiedzi urządzenia wynosi s. W znacznym stopniu zależy on od nastawy parametru -Teach oraz punktu przełączenia: Mniejsze wartości tych parametrów pozwalają osiągnąć krótsze czasy załączenia. Większe natomiast pozwalają osiągnąć krótsze czasy wyłączenia. 0

21 Funkcja histerezy przepływu przepływ maksymalny przepływ punktu przełączania (SP) histereza minimalny przepływ OUT 0 OUT 0 t Przełączenie wyjść następuje w momencie osiągnięcia przez narastający przepływ punktu przełączenia (SP Przepływ ). Przełączenie wyjścia do poprzedniego stanu następuje, gdy przepływ spadnie poniżej SP Przepływ minus histereza. Na funkcję histerezy znaczący wpływ posiada wybrany zakres działania położony na krzywej czułości urządzenia: Przy dostosowaniu -Flow w zakresie wartości cm/s histereza wynosi - 4cm/s (wartości dla wody). Przy dostosowaniu -Flow powyżej 00cm/s histereza zwiększa się z narastającym przepływem. Funkcja histerezy temperatury Przełączenie wyjść następuje w momencie osiągnięcia przez narastającą temperaturę punktu przełączenia (SP Temp ). Przełączenie wyjścia do poprzedniego stanu następuje, gdy temperatura spadnie poniżej SP Temp minus histereza. Dla temperatury histereza wynosi C.

22 Dane techniczne Napięcie zasilania [V] DC ) Prąd znamionowy [ma] x 50; zabezpieczenie przed zwarciem; ochrona przed odwrotną polaryzacją / zabezpieczenie przed przeciążeniem Spadek napięcia [V] <,5 Pobór prądu [ma] < 80 Ciecze Temperatura medium [ C] Zakresy nastaw [cm/s] Największa czułość [cm/s] Maksymalny gradient temperatury medium [K/min] Gazy Temperatura medium [ C] Zakresy nastaw [cm/s] Największa czułość [cm/s] Kontrola temperatury Zakres nastaw [ C] Rozdzielczość [ C] Histereza [ C] Powtarzalność [ C] ± Błąd [ C] ± 3 (ciecze; v > 5cm/s) ± 5 (gazy; v > 00cm/s) Czas odpowiedzi [s] Czas opóźnienia załączenia [s] , wskazanie optyczne Ciśnienie dopuszczalne [bar] Temperatura otoczenia [ C] (UB < 8V DC) (UB > 8V DC) Stopień ochrony IP 67 (IEC6059) / (UL50) Odporność na wstrząsy [g] (DIN / IEC 68--7, ms) Odporność na wibracje [g] (DIN / IEC 68--6, Hz) Materiał obudowy PBT-GF 0 Materiał sondy stal kwasoodporna (36S); O-ring: FPM 8x,5 gr 80 Shore A ) zgodne z EN5078, SELV, PELV

23 Funkcja logiczna przepływ SP Flow temperatura SP Temp Wyjście S 0 x = tak; - = nie; x = tak lub nie x + 3

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SID /01 07/2010

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SID /01 07/2010 Instrukcja obsługi R ygnalizator przepływu ID 70935/0 07/200 ontaż ontaż strona 6, podłączenie elektryczne strona 8. Funkcja -Teach By sygnalizator był w pełni gotowy do pracy, po włączeniu napięcia zasilania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI5002 SI5003 SI0521

Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI5002 SI5003 SI0521 Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI5002 SI5003 SI0521 704318 / 03 08 / 2012 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2 Funkcje i własności... 4 2.1 Obszar zastosowań... 4 2.2 Zasada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI5000 SI /03 08/2010

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI5000 SI /03 08/2010 Instrukcja obsługi R Sygnalizator przepływu SI5000 SI5001 704056/03 08/2010 Spis treści Funkcje i własności 3 Montaż 4 Podłączenie elektryczne 6 Ustawienia i przystosowanie urządzenia do medium (woda)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI6000 SI6100 SI6200

Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI6000 SI6100 SI6200 Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI6000 SI6100 SI6200 704326 / 00 02 / 2009 PL Inhalt 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2 Funkcje i własności... 4 2.1 Obszar zastosowań... 4 2.2 Zasada działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu KN Sachnr. 701222_PL/03 02/2006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik temperatury TN7530

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik temperatury TN7530 Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik temperatury TN7530 70578 / 0 07 / 2002 PL pis treści truktura menu... 3 Elementy kontrolne i wskazujące... 4 Funkcje i własności... 5 Tryby pracy... 5 Tryb pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu Sachnr. 708_PL/0 0/006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY / / 2011

Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY / / 2011 Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY357 7060 / 00 03 / 011 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności...3 3 Montaż...3 4 Podłączenie elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych PT5x/PT95x 70676 / 00 0 / 00 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności.... Zastosowania... Montaż...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PY70xx /00 05/2010

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PY70xx /00 05/2010 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PY70xx 704784/00 05/2010 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... strona 4 Elementy wskazujące i przyciski programujące.... strona 4 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104 Instrukcja obsługi R Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OD0 / OD0 Sachnr. 70089 / 0 08 / 06 Spis treści Funkcje i własności.......................................... Elementy wskazujące i przyciski programujące.....................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Magnetyczno-indukcyjny transmiter przepływu SM / / 2010

Instrukcja obsługi Magnetyczno-indukcyjny transmiter przepływu SM / / 2010 Instrukcja obsługi Magnetyczno-indukcyjny transmiter przepływu SM6050 704345 / 00 04 / 2010 Spis treści 1 Uwaga wstępna... 3 1. Symbole... 3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 3 unkcje i własności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pojemnościowy sygnalizator poziomu LI51

Instrukcja obsługi Pojemnościowy sygnalizator poziomu LI51 Instrukcja obsługi Pojemnościowy sygnalizator poziomu LI51 704367 / 02 02 / 2013 Spis treści 1 Uwaga wstępna...3 1.1 Użyte symbole...3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...3 3 Funkcje i własności...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN50XX 701881/00 10/04

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN50XX 701881/00 10/04 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN50XX 7088/00 0/0 pis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...................... strona Elementy wskazujące i przyciski programujące...............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX /00 10/04

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX /00 10/04 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX 701844/00 10/04 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...................... strona 2 Elementy wskazujące i przyciski programujące...............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PA30xx / PA90xx

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PA30xx / PA90xx Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PA0xx / PA90xx 70090 / 0 08 / 00 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności.... Zastosowanie... Montaż... Podłączenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PN30xx /00 08/2010

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PN30xx /00 08/2010 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN30xx 7048/00 08/00 pis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...................... strona Elementy wskazujące i przyciski programujące...............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Ultradźwiękowe czujniki odbiciowe UGB UGC

Instrukcja obsługi Ultradźwiękowe czujniki odbiciowe UGB UGC Instrukcja obsługi Ultradźwiękowe czujniki odbiciowe UGB UGC PL 8037715 / 00 04 / 016 1 Uwagi wstępne 1.1 Stosowane symbole Instrukcje > Reakcja, wynik Odsyłacz Ważne uwagi Niestosowanie się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bramka świetlna. O5E5xA O5S5xA

Instrukcja obsługi Bramka świetlna. O5E5xA O5S5xA Instrukcja obsługi Bramka świetlna O5E5xA O5S5xA 704498 / 00 0 / 008 Uwaga wstępna. Użyte symbole Instrukcja Reakcja, wynik [ ] Oznaczenie przycisków oraz wskaźników Odsyłacz Ważna uwaga Nie stosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX pis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... strona Elementy wskazujące i przyciski programujące.... strona 4 Funkcje i własności... strona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor przepływu SA3010 701739/00 11/02

Instrukcja obsługi. Monitor przepływu SA3010 701739/00 11/02 Instrukcja obsługi R onitor przepływu A300 70739/00 /02 pis treści Elementy kontrolne i wskazujące............................... 4 Funkcje i własności......................................... 5 Tryby

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny O6P

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny O6P Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny O6P O6PIO / 00 0 / 205 P Uwagi wstępne. iczba znaków Instrukcja > Reakcja, wynik [ ] Funkcje przycisków lub wskazówek Odsyłacz Ważna uwaga Nie stosowanie się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych 1909P01 Czujnik ciśnienia do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych Wysoka precyzja pomiaru Zakres pomiarowy od 0 do 60 bar ciśnienia względnego Napięcie zasilania 24 V AC / 12...33

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania Czujniki pojemnościowe KI (M30) / / 2013

Instrukcja użytkowania Czujniki pojemnościowe KI (M30) / / 2013 Instrukcja użytkowania Czujniki pojemnościowe KI (M30) 80005166 / 00 09 / 2013 Spis treści 1 Informacje wstępne 3 1.1 Zastosowane symbole 3 2 Zasady bezpieczeństwa 3 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości O1D100 O1D / / 2012

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości O1D100 O1D / / 2012 Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości PL O1D100 O1D103 704991 / 00 08 / 2012 Spis treści 1 Uwagi wstępne...4 1.1 Użyte symbole...4 1.2 Użyte znaki ostrzegawcze...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości OID0x 800005 / 00 08 / 01 Spis treści 1 Uwagi wstępne... 1.1 Stosowane symbole... 1. Użyte znaki ostrzegawcze... Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PL2658 701962/00 05/05

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PL2658 701962/00 05/05 Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PL658 PL 7096/00 05/05 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności... Użytkowanie z ustawieniami fabrycznymi... Montaż... Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1

Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 Gliwice 01.05.2008 44-100 Gliwice, ul. Portowa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl Fax./tel. (032) 238-20-31 0601-40-31-21 Miernik Poziomu Cieczy MPC-1 1. Przeznaczenie 2. Budowa. 3. Zasada

Bardziej szczegółowo

Miernik poziomu cieczy MPC-1

Miernik poziomu cieczy MPC-1 - instrukcja obsługi - (dokumentacja techniczno-ruchowa) Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Budowa 3. Zasada działania 4. Dane techniczne 5. Sterowanie i programowanie 6. Oznaczenie i zamawianie 7. Zamocowanie

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Licznik sprężonego powietrza SD2000

Instrukcja obsługi Licznik sprężonego powietrza SD2000 Instrukcja obsługi Licznik sprężonego powietrza SD2000 701915 / 01 12 / 2005 PL Spis treści 1 Uwaga wstępna...4 1.1 Symbole...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Funkcje i własności...5 4 Funkcja...5

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe 8 Kontakt 7 1 Przegląd produktów Indeks 6 Liczniki 5 Liczniki energii elektrycznej Prezentacja firmy Strona Typy i funkcje 30 Uwagi wstępne 31 Seria KFE 3 Seria KFT 36 3 Przekaźniki czasowe www.saia-cc.com

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instrukcja montażu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instrukcja montażu Danfoss Heating Solutions Spis treści Wstęp... 41 Montaż.... 41 Mocowanie.... 41 Podłączenia elektryczne... 42 Rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 m Rozdzielczość 14 lub 30 mm Możliwość programowania

Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do 18 m Rozdzielczość 14 lub 30 mm Możliwość programowania Komponenty bezpieczeństwa Kurtyny świetlne GuardShield Typ 4 Zasięg do m Rozdzielczość lub mm Możliwość programowania Funkcja Kurtyny GuardShield spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa, typ 4 zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny przetwornik poziomu typu AKS 41 / 41U CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Elektroniczny przetwornik poziomu typu AKS 41 / 41U CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Elektroniczny przetwornik poziomu typu AKS 41 / 41U CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Spis treści Strona Ciąg dalszy...3 Charakterystyka...3 Dane techniczne...3 Konstrukcja...4 Działanie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750

Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10

Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Panelowy moduł automatyki SZR SIEĆ-AGREGAT ATS-10 Opis Moduł ATS-10 odpowiada za kontrolę napięcia zasilania sieciowego i automatyczne przełączenie na zasilanie z agregatu. W przypadku awarii głównego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW

SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW SYSTEM BEZPRZEWODOWY RETRANSMITER SYGNAŁÓW Instrukcja instalacji RISCO Group Poland ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa tel.: (22) 500-28-40 fax: (22) 500-28-41 1. Wstęp Retransmiter sygnałów przeznaczony

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między 0-99min. 3. Czas ściemniania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski

INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3. Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand. Copyright Domster T. Szydłowski INSTRUKCJA OBSŁUGI K3-3 Czytnik kart i zamek kodowy z kontrolerem dostępu i interfejsem Wiegand Copyright Domster T. Szydłowski 1. Opis, funkcje i specyfikacja 1.1 Opis K3-3 to autonomiczny, czytnik kart

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40.

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40. +44 279 63 55 33 +44 279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 40.05 Strona /8 JUMO MAERA S25 Sonda do pomiaru poziomu Zastosowanie Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy w zbiornikach

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V PPUH ELTRANS mgr inż. Tomasz Czajowski 43-385 Jasienica ul. Strumieńska 1061 tel. 33 815 39 89 kom. 692 675 878 email: eltrans@poczta.neostrada.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ST-226/ST-288

Instrukcja ST-226/ST-288 Instrukcja ST-226/ST-288 Zalety zamka: 1.Wodoodporny panel zamka szyfrowego wykonany ze stali nierdzewnej z podświetlanymi przyciskami. 2. Instalacja podtynkowa chroniąca zamek przed uszkodzeniami. 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny dla czujników temperatury TR2432

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny dla czujników temperatury TR2432 Instrukcja obsługi onitor kontrolny dla czujników temperatury TR2432 704774/00 04/20 pis treści Uwaga wstępna 3. ymbole 3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 4 3 Funkcje i własności 4 4 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Siłownikami AMV 655, 658 i 659 mogą sterować regulatory elektroniczne z 3-punktowym sygnałem wyjściowym.

Siłownikami AMV 655, 658 i 659 mogą sterować regulatory elektroniczne z 3-punktowym sygnałem wyjściowym. Siłowniki sterowane sygnałem -punktowym bez funkcji bezpieczeństwa SU, SD z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna do góry/w dół) SD z funkcją bezpieczeństwa certyfikowaną zgodnie z normą EN 4597 (sprężyna w

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA TABLICOWY MIERNIK CYFROWY NEF-30MC

KARTA KATALOGOWA TABLICOWY MIERNIK CYFROWY NEF-30MC www.sn-promet.pl KARTA KATALOGOWA TABLICOWY MIERNIK CYFROWY NEF-30MC Mierniki cyfrowe NEF30-MC stanowią rozwinięcie serii NEF30 zawierającej dotychczas przyciski sterownicze, lampki i wskaźniki sygnalizacyjne.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEKAŹNIKA TYPU TTV www.transformatory.opole.pl Strona 1 z 5 DANE TECHNICZNE Wymiary urządzenia: 96 x 96 x 140 mm; Obudowa wykonana jest z tworzywa samogasnącego; Napięcie zasilania:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED

Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED Instrukcja montażu i obsługi reklamy LED Krzyż Apteczny LED 1) Wprowadzenie Dziękujemy za to, że wybrali Państwo krzyż apteczny reklamę LED z naszej oferty. Mamy nadzieję że nasz produkt spełni w 100%

Bardziej szczegółowo

Flow sensors. Czujniki do zastosowań w pneumatyce

Flow sensors. Czujniki do zastosowań w pneumatyce Flow sensors Czujniki do zastosowań w pneumatyce ifm electronic gmbh update: 08.10.2009 page 1 CZUJNIKI PRZEPŁYWU SI5xxx kompaktowe sygnalizatory przepływu w solidnej obudowie ze stali kwasoodpornej Niezawodny

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego.

AWZ516 v.2.1. PC1 Moduł przekaźnika czasowego. AWZ516 v.2.1 PC1 Moduł przekaźnika czasowego. Wydanie: 4 z dnia 15.01.2015 Zastępuje wydanie: 3 z dnia 22.06.2012 PL Cechy: zasilanie 10 16V DC 18 programów czasowo-logicznych zakres mierzonych czasów

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008

System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO 9001:2008 inteligentna elektronika przemysłowa UNIWERSALNY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIA PRZEMIENNEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNA System zarządzania jakością procesu produkcji spełnia wymagania ISO

Bardziej szczegółowo

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna

Falownik FP 400. IT - Informacja Techniczna Falownik FP 400 IT - Informacja Techniczna IT - Informacja Techniczna: Falownik FP 400 Strona 2 z 6 A - PRZEZNACZENIE WYROBU Falownik FP 400 przeznaczony jest do wytwarzania przemiennego napięcia 230V

Bardziej szczegółowo

Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu Wytrzymałość na uderzenia max. (Kierunek XYZ) Wytrzymałość na drgania (Kierunek XYZ)

Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu Wytrzymałość na uderzenia max. (Kierunek XYZ) Wytrzymałość na drgania (Kierunek XYZ) Systemy czujników Czujniki ciśnienia Ciśnienie sterujące: - - 2 bar elektroniczny sygnał wyjściowy cyfrowy: 2 wyjścia - wyjście IO-Link Przyłącze elektr.: Wtyczka, M2x, 4-stykowy 233 Certyfikaty Wielkość

Bardziej szczegółowo

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO

A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO S t r o n a 1 A-100WP ELEKTRONICZNY WANDALOODPORNY ZEWNĘTRZNY ZAMEK SZYFROWY DO MONTAŻU NADTYNKOWEGO A-100IMWP jest autonomicznym zamkiem szyfrowym przeznaczonym do zastosowań na zewnątrz budynków. Zbudowany

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI UWAGA!!! PODŁĄCZAĆ WZMACNIACZ DO SIECI ZASILAJĄCEJ 230 V TYLKO DO GNIAZDA WYPOSAŻONEGO W BOLEC UZIEMIAJĄCY OCHRONNY INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz AURIS jest audiofilskim urządzeniem zbudowanym w konfiguracji dual mono na czterech lampach EL 34 i dwóch ECC 88 na kanał. Bezpośrednio po załączeniu wzmacniacza lampy EL

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting

Firma DAGON Leszno ul. Jackowskiego 24 tel Produkt serii DAGON Lighting Firma DAGON 64-100 Leszno ul. Jackowskiego 24 tel. 664-092-493 dagon@iadagon.pl www.iadagon.pl www.dagonlighting.pl Produkt serii DAGON Lighting SPM-24 STEROWNIK DMX-512 24 OUT DC / PWM INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz funkcyjny C6

Wyświetlacz funkcyjny C6 Wyświetlacz funkcyjny C6 PODSUMOWANIE FUNKCJI Funkcje przedstawione są poniżej. PEŁNE POLE WIDZENIA NORMALNE POLE WIDZENIA Po włączeniu wyświetlacza, wyświetlają się wskaźniki taki jak prędkość jazdy,

Bardziej szczegółowo

Przetworniki pomiarowe obrotu Enkoder absolutny wieloobrotowy S ENDIX 5883 S SI/BiS S

Przetworniki pomiarowe obrotu Enkoder absolutny wieloobrotowy S ENDIX 5883 S SI/BiS S Safety- Lock TM Wysokoobrotowe Temp. pracy Wysokie IP uderzenia wibracje pole magn. Zabezp. zwarciowe Zabezp. polaryzacji SIN/CO S Przekładnia mechaniczna Niezawodny: - zwiększona odporność na wibracje

Bardziej szczegółowo

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C

Fabrycznie zadana temperatura ustawiona jest na 0 st. C INSTRUKCJE AKO 14012, AKO 14023, AKO 14031, AKO 14112, AKO 14123 Opis ogólny: Elektroniczne termometry i termostaty do paneli, przeznaczone są do wyświetlania, sterowania i regulacji niskich lub wysokich

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik

CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik CZUJNIK POZIOMU CIECZY DO SZAMBA Typ : CP-2S + stycznik INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N 65-154 Zielona Góra ul. Dolina Zielona 46 a Tel/Fax

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010

AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 AUTOMATYCZNY REGULATOR OŚWIETLENIA ARO 2010 MOŻLIWOŚCI: Dzięki temu produktowi mają Państwo następujące możliwości: 1. Maksymalnie 6 przełączeń na 24 godziny. 2. Czas rozświetlania żarówek regulowany między

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika

Bardziej szczegółowo

WCS-3 WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji

WCS-3 WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA. Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji WYŚWIETLACZ CZASU POZOSTAŁEGO DO ZMIANY ŚWIATŁA WCS-3 Instrukcja montażu, obsługi i konserwacji V3 Smolec, 2016 Strona 1 z 7 Spis treści dokumentacji wyświetlacza WCS-3 Spis treści dokumentacji wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next

Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next Informacje dla kierowcy/użytkownika instalacji gazowej opartej na systemie elektronicznym LS Next System sekwencyjnego wtrysku gazu LS Next zapewnia pracę silnika na zasilaniu gazowym o porównywalnych

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System

STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V. Agropian System STEROWNIK LAMP LED MS-1 Konwerter sygnału 0-10V Agropian System Opis techniczny Instrukcja montażu i eksploatacji UWAGA! Przed przystąpieniem do pracy ze sterownikiem należy zapoznać się z instrukcją.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

EH9160CWDG. Mi Mi

EH9160CWDG. Mi Mi Art. EH9160CTDG EH9160CWDG Mi 2349 Mi2349-1 - Instalacja 1. Zamontuj w ścianie uchwyt ścienny 9083 na wysokości około 1,5m od podłogi. 2. Odłącz złącza blokowe z wideomonitora. 3. Wykonaj połączenia zgodnie

Bardziej szczegółowo

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa

INDU-22. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. masownica próżniowa Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-22 Przeznaczenie masownica próżniowa Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny do czujników temperatury TR7439

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny do czujników temperatury TR7439 Instrukcja obsługi Monitor kontrolny do czujników temperatury TR7439 PL 80231577 / 00 11 / 2016 Spis treści 1 Zasady bezpieczeństwa...3 2 Funkcje i zastosowanie...3 3 Zasada działania...4 3.1 Funkcja przełączania...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox

Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Instrukcja obsługi sterownika DL-01IR dla małych oczyszczalni ścieków EKO-SBR opartych na technologii ClearFox Wersja 1.1 Dane techniczne sterownika DL- 01IR: Zasilanie 230V / 50Hz zabezpieczone bezpiecznikiem

Bardziej szczegółowo