Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PN30xx /00 08/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PN30xx /00 08/2010"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN30xx 7048/00 08/00

2 pis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa strona Elementy wskazujące i przyciski programujące strona 4 Funkcje i własności strona 5 Tryby pracy strona 6 ontaż strona 7 Podłączenie elektryczne strona 7 Programowanie strona 8 ontaż i ustawienie / Praca strona 9 Informacje techniczne / Przyciski funkcyjne / Parametry Parametry nastawialne strona 9 Dane techniczne strona 3 Rysunek wymiarowy strona 5, 6 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Prosimy przeczytać instrukcję przed uruchomieniem urządzenia oraz upewnić się, że urządzenie bez zastrzeżeń może zostać zastosowane w Państwa aplikacji. Ignorowanie instrukcji obsługi lub danych technicznych może doprowadzić do szkód materialnych lub skaleczenia. Przed zastosowaniem należy sprawdzić zgodność materiałów, zastosowanych w urządzeniu, z medium, którego ciśnienie chcemy mierzyć. Dla medium gazowych wartość graniczna ciśnienia wynosi 5bar.

3 truktura menu RUN * *tylko PN3004, PN309 ode/enter et 3

4 Elementy wskazujące i przyciski programujące 3 ode/enter et (4) zielone diody LED Żółte diody LED 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny Przycisk et Przycisk ode / Enter Świecąca dioda LED sygnalizuje wybraną jednostkę. tan wyjścia; świecą się, gdy odpowiednie wyjście zostanie zamknięte. Wskazanie wartości ciśnienia w systemie, parametrów i ich wartości. Nastawa wartości parametrów (ciągła poprzez naciśnięcie i przytrzymanie; krokowa poprzez jednokrotne wciśnięcie). Wybór parametrów i potwierdzenie wartości parametrów. 4

5 Funkcje i własności Czujnik ciśnienia mierzy wartość ciśnienia w systemie, wskazuje aktualne wyniki pomiarów na wyświetlaczu, oraz generuje sygnały wyjściowe zgodnie z nastawionymi wcześniej parametrami. Wyjście funkcja histerezy / (no) (Hno) funkcja histerezy / (nc) (Hnc) funkcja okna / (no) (Fno) funkcja okna / (nc) (Fnc) Wyjście analogowe ma (I) analogwe V (U) Zakresy zastosowań (rodzaj ciśnienia: ciśnienie względne) Nr katalogowy Zakres pomiarowy Dopuszczalne przekroczenie ciśnienia bar PI Ciśnienie rozrywające PN3000 bar PI bar 000 PI PN PN PN PN3004* , PN , , PN , PN , PN *Zakres sygnału analogowego dla PN3004: 0...0bar / PI Pa = bar 0 / kpa = bar 00 Należy unikać statycznych i dynamicznych nadciśnień, które przekraczają ciśnienie dopuszczalne. Dla medium gazowych wartość graniczna ciśnienia wynosi 5bar. Nawet chwilowe ciśnienie większe od ciśnienia rozrywającego może spowodować zniszczenie urządzenia (niebezpieczeństwo skaleczenia)! 5

6 Wysokociśnieniowe urządzenia (400bar, 600bar) posiadają zintegrowane urządzenia tłumiące spełniające wymagania UL zapobiegające i chroniące przed niebezpieczeństwem powstałym w wyniku osiągnięcia przez ciśnienie w systemie wartości ciśnienia rozrywającego. Usunięcie urządzenia tłumiącego powoduje, że czujnik nie spełnia wymagań określonych przez UL urządzenie tłumiące stanie się nieprzydatne. W przypadku jakichkolwiek pytań i niejasności prosimy o kontakt z specjalistą ifm. Tryby pracy Normalny tryb pracy Normalny tryb pracy Urządzenie podłączone do źródła prądu pracuje w normalnym trybie pracy. Wykonuje pomiary, przetwarza oraz generuje sygnały wyjściowe zgodnie z ustawieniami parametrów. Wyświetlacz wskazuje aktualny wynik pomiaru ciśnienia w systemie. Żółte diody LED służą do identyfikacji stanu wyjść przełączających. Tryb wyświetlania Wskazanie i nastawa wartości parametrów. Krótkie przytrzymanie przycisku ode/enter powoduje przejście urządzenia w tryb wyświetlania i pozwala na odczyt parametrów. Pomiar, przetwarzanie i funkcje wyjść urządzenia wykonywane są tak samo jak w trybie pracy normalnej. Nazwy parametrów przewijane są za każdym naciśnięciem przycisku ode/enter. Chwilowe przytrzymanie przycisku et umożliwia wyświetlenie wartości parametru przez 5s. Po upływie 5s urządzenie powróci do trybu pracy normalnej. Tryb programowania Nastawa wartości parametrów Aby przejść w tryb programowania, należy przytrzymać przycisk et, przez co najmniej 5s podczas wyświetlania wartości parametru. Wartość parametru może zostać zmieniona poprzez naciśnięcie przycisku et i potwierdzenie naciśnięciem przycisku ode/enter. Pomiar, przetwarzanie i funkcje wyjść urządzenia wykonywane są jak w trybie pracy normalnej do momentu potwierdzenia nowych wartości. Urządzenie powróci do trybu pracy normalnej, jeśli żaden przycisk nie zostanie przyciśnięty przez 5s. 6

7 ontaż Przed montażem czujnika należy sprawdzić, czy w instalacji nie znajduje się medium będące pod ciśnieniem. Czujnik ciśnienia należy zamontować na przyłączu procesowym G/4. Podłączenie elektryczne Urządzenie musi zostać podłączone przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka. Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych. Napięcie zasilania spełniające wymogi EN5078, ELV, PELV. Przed podłączeniem urządzenia należy odłączyć zasilanie: 4 3 BN WH BK BU L+ L Rysunek konektora (czujnik) 3 Kolory przewodów w konektorach ifm: = BN (brązowy), = WH (biały), 3 = BU (niebieski), 4 = BK (czarny) 4 7

8 Programowanie ode/enter et Przycisk ode/enter należy naciskać do momentu, w którym szukany parametr zostanie wyświetlony. 3 4 ode/enter et ode/enter et Zmiana pozostałych parametrów: Zacząć ponownie od początku (krok ) Przytrzymać naciśnięty przycisk et. Bieżąca wartość parametru miga przez 5s, a następnie wartość ta będzie zwiększana* (krokowo poprzez jednokrotne naciśnięcie lub ciągle poprzez przytrzymanie wciśniętego przycisku). Nacisnąć krótko przycisk ode/ Enter (= potwierdzenie). Parametr zostanie powtórnie wyświetlony, a nastawiona wartość parametru stanie się skuteczna. Zakończenie programowania: Poczekaj 5s lub naciśnij przycisk ode/enter, aż pojawi się aktualna wartość parametru. *Zmniejszenie wartości: Zwiększać wyświetlaną wartość parametru do jej wartości maksymalnej. Następnie cykl zacznie się ponownie od minimalnej wartości parametru. Obowiązującą jednostkę (Uni) należy wybrać przed nastawą wartości parametrów P i rp. Pozwala to na uniknięcie błędów zaokrąglania podczas przeliczania jednostek i umożliwia dokładną nastawę wartości. Ustawienia fabryczne: bar. Jeśli podczas programowania żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 5 s, urządzenie przejdzie w tryb pracy normalnej Run ode z niezmienionymi wartościami parametrów. Urządzenie posiada elektroniczną blokadę chroniącą przed niepożądaną zmianą parametrów: Nacisnąć obydwa przyciski do momentu wyświetlenia Loc. By odblokować: Nacisnąć obydwa przyciski do momentu wyświetlenia uloc. Fabrycznie nowe urządzenia dostarczane są do klienta w stanie odblokowanym. Zablokowane urządzenie sygnalizuje swoją blokadę chwilowym wyświetleniem komunikatu Loc przy każdej próbie zmiany wartości parametru. 8

9 ontaż i ustawienie / praca Po zakończeniu montażu, podłączeniu i ustawieniu parametrów należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. ygnalizacja błędu Zbyt wysokie ciśnienie (powyżej zakresu pomiarowego). Zbyt niskie ciśnienie (poniżej zakresu pomiarowego). igotanie: zwarcie na wyjściu przełączającym *. *Wyjście jest odłączone do momentu usunięcia przyczyny zwarcia układu. Błąd ten jest sygnalizowany również przy wyłączonym wyświetlaczu. Informacje techniczne / Przyciski funkcyjne / Parametry Nastawa parametrów Punkt przełączenia Górna wartość graniczna, przy której wyjście zmienia swój stan przełączenia. Zakresy nastaw strona 7 / 8. Punkt zerowania Dolna wartość graniczna, przy której wyjście zmienia swój stan przełączenia. Wartość rp jest zawsze mniejsza niż P. Urządzenie akceptuje wartości, które są niższe niż P. Zmiana punktu przełączania powoduje zmianę punktu zerowania (różnica między P a rp nie ulega zmianie). Jeżeli różnica jest większa niż nowy punkt przełączania to następuje automatyczne zmniejszenie (rp jest zmniejszany do minimalnej wartości). Zakresy nastaw strona 7 / 8. Funkcja przełączania wyjścia przełączającego Istnieje możliwość wyboru 4 ustawień: - Hno = funkcja histerezy / normalnie otwarty (no) - Hnc = funkcja histerezy / normalnie zamknięty (nc) - Fno = funkcja okna / normalnie otwarty (no) - Fnc = funkcja okna / normalnie zamknięty (nc) Konfiguracja wyjścia analogowego Istnieje możliwość wyboru pomiędzy: I = mA / U = V. 9

10 Dalsze funkcje Podmenu zawierające dodatkowe parametry. Dostęp do tych parametrów jest realizowany przez krótkie przyciskanie przycisku ET. Jeśli podmenu jest chronione kodem dostępu, na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat Cod. - Przytrzymać naciśnięty przycisk et do momentu wyświetlenia się obowiązującego kodu. - Następnie nacisnąć przycisk ode/enter. ifm electronic dostarcza urządzenie w stanie odblokowanym. Wyświetlana jednostka Wyniki pomiarów oraz wartości parametrów P, rp mogą być wyświetlane w następujących jednostkach: bar / mbar, PI, Pa / kpa, inhg (tylko PN3007 oraz PN309) Obowiązującą jednostkę należy wybrać przed nastawą wartości parametrów P i rp. Pozwala to na uniknięcie błędów zaokrąglania podczas przeliczania jednostek i umożliwia dokładną nastawę wartości. Ustawienia fabryczne: Uni = bar. Zapis najmniejszej i największej wartości ciśnienia HI: wyświetla największą zmierzoną wartość ciśnienia LO: wyświetla najmniejszą zmierzoną wartość ciśnienia (tylko PN3004 i PN309). Kasowanie pamięci: - Nacisnąć i przytrzymać przycisk ode/enter do momentu wyświetlenia HI lub LO. - Przytrzymać naciśnięty przycisk et do momentu wyświetlenia Następnie nacisnąć i krótko przytrzymać przycisk ode/enter. Opóźnienie czasowe przełączenia wyjścia przełączającego d = opóźnienie czasowe przełączenia aktywne; dr = opóźnienie czasowe przełączenia nieaktywne. Wyjście nie zmienia swojego stanu natychmiast po wystąpieniu zdarzenia przełączającego, lecz dopiero po upływie nastawionej zwłoki czasowej. Jeśli zdarzenie nie wystąpi po upływie czasu zwłoki, stan wyjścia przełączającego nie zmieni się. Zakresy nastaw: 0 (= funkcja opóźnienia nieaktywna) - 0,... 50s, w krokach co 0,s. 0

11 Tłumienie sygnału wyjścia przełączającego Zastosowanie tej funkcji eliminuje wpływ impulsowych zmian ciśnienia oraz pików o wysokiej częstotliwości. dap = czas odpowiedzi pomiędzy zmianą ciśnienia a zmianą stanu przełączenia w ms. Wartość parametru dap określa częstotliwość (f) przełączeń wyjść przełączających: dap f [Hz] Ustawienia wyświetlacza Istnieje możliwość wyboru 7 ustawień: d = aktualizacja wskazania co 50ms d = aktualizacja wskazania co 00 ms d3 = aktualizacja wskazania co 600 ms Aktualizacja dotyczy wyłącznie wyświetlacza i nie ma wpływu na stan wyjść. rd, rd, rd3 = wskazania jak w d, d, d3; ale obrócone o 80. OFF = W trybie pracy normalnej wyświetlacz pozostaje wyłączony. Naciśnięcie któregokolwiek z przycisków spowoduje wyświetlanie przez 5s aktualnej wartości pomiaru. Powtórne naciśnięcie przycisku ode/enter powoduje przejście do trybu wyświetlania. Diody LED pozostają aktywne również przy wyłączonym wyświetlaczu

12 Funkcja histerezy: Funkcja histerezy podtrzymuje stan wyjścia, jeśli zachodzące zmiany ciśnienia w układzie nieznacznie oscylują wokół wartości obecnie wskazywanej przez urządzenie. Przełączenie wyjścia następuje w momencie, gdy ciśnienie w układzie przekroczy wartość zdefiniowaną jako punkt przełączenia (P). padek ciśnienia poniżej wartości zdefiniowanej jako punkt zerowania (rp) spowoduje dopiero ponowne przełączenie wyjścia. Nastawa funkcji histerezy: Najpierw trzeba określić punkt przełączenia a następnie podać żądaną wartość punktu zerowania. Funkcja okna: Funkcja okna umożliwia monitoring zdefiniowanego zakresu. Gdy ciśnienie w systemie przybiera wartości pomiędzy punktem przełączenia (P) a punktem zerowania (rp), wyjście jest zamknięte (funkcja okna/no) lub otwarte (funkcja okna/nc). zerokość zakresu reguluje się nastawami punktów P oraz rp. P = większa wartość parametru, rp = mniejsza wartość parametru. P P rp 0 0 P P rp 0 0 zdefiniowany zakres t histereza Hno Hnc t Fno Fnc

13 Dane techniczne Napięcie zasilania [V] DC ) Pobór prądu [ma] < 50 Prąd znamionowy [ma] Ochrona przed odwrotną polaryzacją oraz zabezpieczenie przeciążeniowe do 40 V Zabezpieczenie przeciwzwarciowe; Watchdog padek napięcia [V] < Opóźnienie załączenia [s] ,3 Częstotliwość przełączania [Hz] Wyjście analogowe mA / V Największe dopuszczalne obciążenie wyjścia prądowego [Ω] Najmniejsze dopuszczalne obciążenie wyjścia napięciowego [Ω] Czas odpowiedzi wyjścia przełączającego [ms] < 3 Dokładność / odchyłki (w % dla całego zakresu) - Dokładność punktu przełączania < ± 0,5 - Odchyłka od charakterystyki < ± 0,5 - Histereza < ± 0,5 (0,5 dla PN3060) - Powtarzalność < ± 0, - Długoczasowa stabilność (w % dla zakresu pomiarowego / 6 miesięcy) < ± 0,05 - Współczynnik temperaturowy (TEPCO) w kompensowanym zakresie temperatur C (w % dla całego na 0K) Najlepszy współczynnik TEPCO - punktu zerowego , - w zakresie , ateriały (mające kontakt z medium)..... stal kwasoodporna (303); ceramiczna; FP (Viton) ateriał obudowy stal nierdzewna (3045); stal kwasoodporna (36); PC(acrolon); Pocan; PEI; EPD/X (antoprene); FP (Viton) oprócz tego PTFE (PN PN3007) ) zgodne z EN5078, ELV, PELV spełniające wymagania UL: patrz strona 7 (Podłączenie elektryczne) 3

14 topień ochrony / Obudowa ) IP 67 (IEC 6059) /(UL50) topień ochrony / Obudowa 3) IP 65 (IEC 6059) /(UL50) Klasa ochrony III (EN5078) Rezystancja izolacji [Ω] > 00 (500V DC) Odporność na wstrząsy [g] (DIN / IEC 68--7, ms) Odporność na wibracje [g] (DIN / IEC 68--6, 0-000Hz) inimalna gwarantowana ilość cykli przełączeń milionów (50 milionów dla PN3060) Temperatura otoczenia [ C] Temperatura medium [ C] Temperatura składowania [ C] EC EN ED: / 8KV EN promieniowanie w.cz.: V/m EN niszczący: KV EN udar: ,5 / kv EN 6000/4/6 przewodzenie w.cz.: V ) dla PN3060, PN PN300; 3) dla PN PN3007, PN309 4

15 Rysunek wymiarowy PN300. PN3007 PN ,5 x 57,3 x,5,3 3, G 4 Wyświetlacz Diody LED 3 Przycisk programujący 5

16 Rysunek wymiarowy PN3000 PN x 59,8 x,5,3 3, G 4 Wyświetlacz Diody LED 3 Przycisk programujący 6

17 Zakresy nastaw Uni = bar PN3000 bar PN300 bar PN300 bar PN3003 bar PN3004 bar PN3006 bar PN3007 mbar PN309 mbar PN3060 bar P rp min max min max ,0 00,0 0,5 99,5 0, 5,0 0, 4,9-0,90 0,00-0,95 9,95 0,0,50 0,0, ΔP 0,5 0, 0,05 0, Uni = PI P rp min max min max PN3000 PI PN300 PI PN300 PI PN3003 PI PN3004 PI PN3006 PI 0,4 36, 0, 36,0 PN3007 PI 0, 4,5 0, 4,4 PN309 PI -4,3 0,0-4,4-0, PN3060 PI ΔP , 0, 0, 50 ΔP = przyrost jednostkowy 7

18 Zakresy nastaw Uni = Pa PN3000 Pa PN300 Pa PN300 Pa PN3003 Pa PN3004 Pa PN3006 kpa PN3007 kpa PN309 kpa PN3060 Pa P rp min max min max 0,4 40,0 0, 39,8 0, 5,0 0, 4,9 0,0 0,00 0,05 9,95 0,0,50 0,0,49-0,090 +,000-0,095 +0, ,0 00,0 0,5 99,5-99,0 0,0-99,5-0,5 0,6 60,0 0,3 59,7 ΔP 0, 0, 0,05 0,0 0,005 0,5 0,5 0,3 Uni = inhg PN3007 inhg PN309 inhg min 0,3-9, P max 9,5 0,0 min 0, -9,3 rp max 9,4-0, ΔP 0, 0, ΔP = przyrost jednostkowy 8

19 Wartości nastaw parametrów 9

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN50XX 701881/00 10/04

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN50XX 701881/00 10/04 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN50XX 7088/00 0/0 pis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...................... strona Elementy wskazujące i przyciski programujące...............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX pis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... strona Elementy wskazujące i przyciski programujące.... strona 4 Funkcje i własności... strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX /00 10/04

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX /00 10/04 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PN70XX 701844/00 10/04 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...................... strona 2 Elementy wskazujące i przyciski programujące...............

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PY70xx /00 05/2010

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia. PY70xx /00 05/2010 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PY70xx 704784/00 05/2010 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... strona 4 Elementy wskazujące i przyciski programujące.... strona 4 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik temperatury TN7530

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik temperatury TN7530 Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik temperatury TN7530 70578 / 0 07 / 2002 PL pis treści truktura menu... 3 Elementy kontrolne i wskazujące... 4 Funkcje i własności... 5 Tryby pracy... 5 Tryb pracy...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PA30xx / PA90xx

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PA30xx / PA90xx Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PA0xx / PA90xx 70090 / 0 08 / 00 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności.... Zastosowanie... Montaż... Podłączenie elektryczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PF /00 10/05

Instrukcja obsługi. Elektroniczny czujnik ciśnienia PF /00 10/05 Instrukcja obsługi R Elektroniczny czujnik ciśnienia PF20 704000/00 0/05 pis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa........................... 4 Elementy wskazujące i przyciski programujące....................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x

Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych. PT354x/PT954x Instrukcja montażu Elektroniczny czujnik ciśnienia dla aplikacji przemysłowych PT5x/PT95x 70676 / 00 0 / 00 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności.... Zastosowania... Montaż...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny dla czujników temperatury TR2432

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny dla czujników temperatury TR2432 Instrukcja obsługi onitor kontrolny dla czujników temperatury TR2432 704774/00 04/20 pis treści Uwaga wstępna 3. ymbole 3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 4 3 Funkcje i własności 4 4 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor przepływu SA3010 701739/00 11/02

Instrukcja obsługi. Monitor przepływu SA3010 701739/00 11/02 Instrukcja obsługi R onitor przepływu A300 70739/00 /02 pis treści Elementy kontrolne i wskazujące............................... 4 Funkcje i własności......................................... 5 Tryby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104

Instrukcja obsługi Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła O1D101 / O1D104 Instrukcja obsługi R Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OD0 / OD0 Sachnr. 70089 / 0 08 / 06 Spis treści Funkcje i własności.......................................... Elementy wskazujące i przyciski programujące.....................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009

Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy. OBF5xx 704513 / 00 04 / 2009 Instrukcja obsługi Wzmacniacz światłowodowy PL OBF5xx 705 / 00 0 / 009 Spis treści Uwaga wstępna. Symbole Funkcje i własności. Zastosowania Montaż. Podłączenie światłowodów Podłączenie elektryczne 5 5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PL2658 701962/00 05/05

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PL2658 701962/00 05/05 Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PL658 PL 7096/00 05/05 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności... Użytkowanie z ustawieniami fabrycznymi... Montaż... Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik ciśnienia. PQ78xx

Instrukcja obsługi Czujnik ciśnienia. PQ78xx Instrukcja obsługi Czujnik ciśnienia PQ78xx 704694 / 01 06 / 2013 pis treści 1 Uwaga wstępna...3 1.1 ymbole...3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...3 3 Funkcje i własności...4 4 Działanie...4 4.1 Przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości O1D100 O1D / / 2012

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości O1D100 O1D / / 2012 Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości PL O1D100 O1D103 704991 / 00 08 / 2012 Spis treści 1 Uwagi wstępne...4 1.1 Użyte symbole...4 1.2 Użyte znaki ostrzegawcze...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PN7xxx / / 2014

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PN7xxx / / 2014 Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PN7xxx 80010579 / 00 03 / 2014 Spis treści 1 Uwagi wstępne...4 1.1 Symbole...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Funkcje i własności...5 3.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Licznik sprężonego powietrza SD2000

Instrukcja obsługi Licznik sprężonego powietrza SD2000 Instrukcja obsługi Licznik sprężonego powietrza SD2000 701915 / 01 12 / 2005 PL Spis treści 1 Uwaga wstępna...4 1.1 Symbole...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Funkcje i własności...5 4 Funkcja...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG24xx

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG24xx Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr PG24xx 704736 / 03 / 200 pis treści Uwaga wstępna 3. ymbole 3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 4 3 Funkcje i własności 5 3. Zastosowania 5 4 Działanie 6 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY / / 2011

Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY / / 2011 Instrukcja obsługi Mechatroniczny sygnalizator przepływu SBY357 7060 / 00 03 / 011 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje i własności...3 3 Montaż...3 4 Podłączenie elektryczne...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG27xx

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG27xx Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr PG27xx 704553 / 0 05 / 200 pis treści Uwaga wstępna 4. ymbole 4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 4 3 Funkcje i własności 5 3. Zastosowania 5 4 Funkcja 6 4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny do czujników temperatury TR7439

Instrukcja obsługi Monitor kontrolny do czujników temperatury TR7439 Instrukcja obsługi Monitor kontrolny do czujników temperatury TR7439 PL 80231577 / 00 11 / 2016 Spis treści 1 Zasady bezpieczeństwa...3 2 Funkcje i zastosowanie...3 3 Zasada działania...4 3.1 Funkcja przełączania...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Magnetyczno-indukcyjny transmiter przepływu SM / / 2010

Instrukcja obsługi Magnetyczno-indukcyjny transmiter przepływu SM / / 2010 Instrukcja obsługi Magnetyczno-indukcyjny transmiter przepływu SM6050 704345 / 00 04 / 2010 Spis treści 1 Uwaga wstępna... 3 1. Symbole... 3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 3 unkcje i własności...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PI16xx

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PI16xx Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PI16xx 706056/00 06/2011 Zawartość 1 Uwaga wstępna...3 1.1 ymbole...3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...3 3 Funkcje i własności...4 3.1 Zastosowania...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu KN Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu KN Sachnr. 701222_PL/03 02/2006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 70197/01 07/04 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa bezdotykowo obiekty i materiały oraz wskazuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI1007

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI1007 Instrukcja obsługi R Sygnalizator przepływu SI007 Spis treści Elementy kontrolne i wskazujące......................... 3 Struktura menu....................................... 4 Funkcje i własności...................................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ SPEYFIKJ PRZETWORNIK RÓŻNIY IŚNIEŃ DP250; DP250-D; DP250-1; DP250-1-D; DP2500; DP2500-D; DP4000; DP4000-D; DP7000; DP7000-D; DP+/-5500; DP+/-5500-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu

Instrukcja obsługi. Pojemnościowy czujnik poziomu Instrukcja obsługi Pojemnościowy czujnik poziomu Sachnr. 708_PL/0 0/006 Funkcje i własności Pojemnościowy czujnik poziomu służy do kontroli poziomu medium w zbiorniku. Sprawdza, czy medium w zbiorniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PI28xx / / 2012

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia. PI28xx / / 2012 Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik ciśnienia PI28xx PL 70662 / 00 02 / 202 pis treści Uwagi wstępne...4. ymbole...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Funkcje i własności...5 3. Zastosowania...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG27xx /00 08/2011

Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr. PG27xx /00 08/2011 Instrukcja obsługi Elektroniczny manometr PG27xx 706087/00 08/20 pis treści Uwaga wstępna...3. ymbole...3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...3 3 Funkcje i własności...4 3. Zastosowania...4 4 Działanie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI5000 SI /03 08/2010

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SI5000 SI /03 08/2010 Instrukcja obsługi R Sygnalizator przepływu SI5000 SI5001 704056/03 08/2010 Spis treści Funkcje i własności 3 Montaż 4 Podłączenie elektryczne 6 Ustawienia i przystosowanie urządzenia do medium (woda)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Pojemnościowy sygnalizator poziomu LI51

Instrukcja obsługi Pojemnościowy sygnalizator poziomu LI51 Instrukcja obsługi Pojemnościowy sygnalizator poziomu LI51 704367 / 02 02 / 2013 Spis treści 1 Uwaga wstępna...3 1.1 Użyte symbole...3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...3 3 Funkcje i własności...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004

Instrukcja obsługi. Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH /04 07/2004 Instrukcja obsługi R Optyczny czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła OJH 701401/04 07/004 Funkcje i własności Optyczny czujnik dyfuzyjny wykrywa obiekty i materiały w sposób bezdotykowy i wskazuje ich obecność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI5002 SI5003 SI0521

Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI5002 SI5003 SI0521 Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI5002 SI5003 SI0521 704318 / 03 08 / 2012 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2 Funkcje i własności... 4 2.1 Obszar zastosowań... 4 2.2 Zasada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik poziomu LK / / 2008

Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik poziomu LK / / 2008 Instrukcja obsługi Elektroniczny czujnik poziomu LK10 704045 / 00 01 / 2008 pis treści 1 Istotne uwagi dla użytkowników3 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa3 3 enu 4 4 Przyciski oraz elementy wskazujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005

Instrukcja obsługi. Czujnik refleksyjny OJ / / 2005 Instrukcja obsługi R Czujnik refleksyjny OJ 701809 / 0 0 / 005 Funkcje i własności W połączeniu z odbłyśnikiem lub folią refleksyjną, czujnik refleksyjny wykrywa przeźroczyste obiekty i materiały w sposób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bramka świetlna. O5E5xA O5S5xA

Instrukcja obsługi Bramka świetlna. O5E5xA O5S5xA Instrukcja obsługi Bramka świetlna O5E5xA O5S5xA 704498 / 00 0 / 008 Uwaga wstępna. Użyte symbole Instrukcja Reakcja, wynik [ ] Oznaczenie przycisków oraz wskaźników Odsyłacz Ważna uwaga Nie stosowanie

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SID /01 07/2010

Instrukcja obsługi. Sygnalizator przepływu SID /01 07/2010 Instrukcja obsługi R ygnalizator przepływu ID 70935/0 07/200 ontaż ontaż strona 6, podłączenie elektryczne strona 8. Funkcja -Teach By sygnalizator był w pełni gotowy do pracy, po włączeniu napięcia zasilania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Przepływomierz sprężonego powietrza SD / / 2013

Instrukcja obsługi Przepływomierz sprężonego powietrza SD / / 2013 Instrukcja obsługi Przepływomierz sprężonego powietrza D8000 PL 80004729 / 00 10 / 2013 pis treści 1 Uwagi wstępne...4 1.1 tosowane symbole...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Funkcje i własności...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Ultradźwiękowe czujniki odbiciowe UGB UGC

Instrukcja obsługi Ultradźwiękowe czujniki odbiciowe UGB UGC Instrukcja obsługi Ultradźwiękowe czujniki odbiciowe UGB UGC PL 8037715 / 00 04 / 016 1 Uwagi wstępne 1.1 Stosowane symbole Instrukcje > Reakcja, wynik Odsyłacz Ważne uwagi Niestosowanie się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x

Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości. OID20x Instrukcja obsługi Optyczny czujnik odległości OID0x 800005 / 00 08 / 01 Spis treści 1 Uwagi wstępne... 1.1 Stosowane symbole... 1. Użyte znaki ostrzegawcze... Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... Funkcje

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem

Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. s Zastosowania Budownictwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Miernik sprężonego powietrza SD / / 2014

Instrukcja obsługi Miernik sprężonego powietrza SD / / 2014 Instrukcja obsługi iernik sprężonego powietrza D6050 PL 80004727 / 00 11 / 2014 pis treści 1 Uwagi wstępne...4 1.1 ymbole...4 2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...4 3 Funkcje i własności...5 4 Działanie...5

Bardziej szczegółowo

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii

Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Termostat cyfrowy do stacjonarnych urządzeń chłodniczych z funkcją oszczędzania energii Włączanie / wyłączanie Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk przez 4 sekundy. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Przepływomierz elektromagnetyczny SM6000

Instrukcja obsługi Przepływomierz elektromagnetyczny SM6000 Instrukcja obsługi Przepływomierz elektromagnetyczny 6000 704969/00 01/2011 PL pis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa...3 2 Funkcje i własności...4 3 Funkcjonalność...4 3.1 onitoring przepływu

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ

Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ Karta katalogowa 40.4366 Strona 1/7 Przetwornik ciśnienia JUMO dtrans p30 Typ 404366 Ogólne zastosowanie Przetworniki pomiarowe ciśnienia są przeznaczone do pomiaru ciśnień bezwzględnych i względnych w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010

Instrukcja obsługi. SmartLink DP AC1335 7390843 / 00 07 / 2010 Instrukcja obsługi SmartLink P AC1335 PL 7390843 / 00 07 / 2010 Spis treści 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 3 2 Funkcje i własności 3 3 Interfejs Profibus-P 3 4 Montaż 3 5 Podłączenie elektryczne

Bardziej szczegółowo

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40.

JUMO MAERA S25. Sonda do pomiaru poziomu. Zastosowanie. Opis skrócony. Korzyści dla Klienta. Właściwości. Karta katalogowa 40. +44 279 63 55 33 +44 279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Karta katalogowa 40.05 Strona /8 JUMO MAERA S25 Sonda do pomiaru poziomu Zastosowanie Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy w zbiornikach

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12

INSTRUKCJA. Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12 INSTRUKCJA Regulatora współczynnika mocy DCRE 5, 7, 12 REGULATOR WSPÓŁCZYNNIKA MOCY DCRE 5, DCRE 7, DCRE 12 OPIS Regulator współczynnika mocy DCRE realizuje funkcje kontroli i regulacji współczynnika mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3

INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok. oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 INSTRUKCJA TERMOSTATU DWUSTOPNIOWEGO z zwłok oką czasową Instrukcja dotyczy modelu: : TS-3 Termostat dwustopniowy pracuje w zakresie od -45 do 125 C. Nastawa histerezy do 51 C (2x25,5 C ) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik ciśnieniowy ze

Wyłącznik ciśnieniowy ze Wyłącznik ciśnieniowy ze wskaźnikiem Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. DC 880 to idealne połączenie

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001

Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Przetwornik ciśnienia JUMO MIDAS Typ 401001 Karta katalogowa 40.1001 Strona 1/5 Krótki opis Przetworniki serii MIDAS przeznaczone są do pomiarów ciśnienia względnego w gazach i cieczach. Działanie przetwornika

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową

Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do precyzyjnych pomiarów Model P-30, wersja standardowa Model P-31, wersja z membraną czołową Karta katalogowa WIKA PE 81.54 Zastosowanie Stanowiska

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych

do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych 1909P01 Czujnik ciśnienia do neutralnych i lekko agresywnych czynników ciekłych i gazowych Wysoka precyzja pomiaru Zakres pomiarowy od 0 do 60 bar ciśnienia względnego Napięcie zasilania 24 V AC / 12...33

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5

Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Karta katalogowa 40.2050 Strona 1 / 5 Sp. z o.o. 53-021 Wrocław ul. Korfantego 28 tel. 071/339 82 39, fax 071/339 73 79 tel. 071/339 87 56, NIP 899-22-97-851 dtrans p31 Przetwornik ciśnienia Typ 402050

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny O6P

Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny O6P Instrukcja obsługi Czujnik refleksyjny O6P O6PIO / 00 0 / 205 P Uwagi wstępne. iczba znaków Instrukcja > Reakcja, wynik [ ] Funkcje przycisków lub wskazówek Odsyłacz Ważna uwaga Nie stosowanie się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI

dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI dv-2ps INSTRUKCJA OBSŁUGI Manometr cyfrowy z programowalnymi stykami i wyjściem RS485 1. Diody LED statusu styków 2. Aktualna wartość ciśnienia 3. Przyłacze elektyczne 4. Przyłącze procesowe dv-2ps jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem

Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Instrukcja Termostat FH-CWD z wyświetlaczem Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Funkcje podstawowe... 4 7. Wybór regulacji temperatury pomieszczenia albo regulacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki online TBS-1BSGT2506NM TBS CZUJNIKI TEMPERATURY

Karta charakterystyki online TBS-1BSGT2506NM TBS CZUJNIKI TEMPERATURY Karta charakterystyki online TBS-1BSGT2506NM TBS A B C D E F Informacje do zamówienia Typ Nr artykułu TBS-1BSGT2506NM 6048676 Więcej wersji urządzeń i akcesoriów www.sick.com/tbs Rysunek może się różnić

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PSa-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PSa-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PSa-xxx 1. Dane techniczne Stabilność długoterminowa, estymowany czas pracy czujnika ciśnienia do 18 lat bez przekroczenia parametrów znamionowych. Dryft zera:

Bardziej szczegółowo

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi

DPS-3203TK-3. Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy. Instrukcja obsługi DPS-3203TK-3 Zasilacz laboratoryjny 3kanałowy Instrukcja obsługi Specyfikacje Model DPS-3202TK-3 DPS-3203TK-3 DPS-3205TK-3 MPS-6005L-2 Napięcie wyjściowe 0~30V*2 0~30V*2 0~30V*2 0~60V*2 Prąd wyjściowy

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH

STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH STEROWNIK DO ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH 2 4 POMPOWYCH Typ : SP-7C INSTRUKCJA OBSŁUGI Producent i dystrybutor : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe E L E K T R O N ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o.

CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. CONVERT SP. Z O.O. MK-SH-DC M30400 LICZNIK ENERGII PRĄDU STAŁEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA CIRCUTOR S.A. CONVERT Sp. z o.o. 2013-07-12 Zawartość Dane techniczne:... 2 Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3

Bardziej szczegółowo

Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu Wytrzymałość na uderzenia max. (Kierunek XYZ) Wytrzymałość na drgania (Kierunek XYZ)

Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu Wytrzymałość na uderzenia max. (Kierunek XYZ) Wytrzymałość na drgania (Kierunek XYZ) Systemy czujników Czujniki ciśnienia Ciśnienie sterujące: - - 2 bar elektroniczny sygnał wyjściowy cyfrowy: 2 wyjścia - wyjście IO-Link Przyłącze elektr.: Wtyczka, M2x, 4-stykowy 233 Certyfikaty Wielkość

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI

SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI SIŁOWNIKI CZUJNIK POZYCJI 1 SIŁOWNIKI 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE STRONA 4 CZUJNIKI POZYCJI LTS STRONA 5 SIŁOWNIKI CZUJNIKI POZYCJI LTL STRONA 9 SPIS TREŚCI CZUJNIKI POZYCJI LTE STRONA 12 3 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Przetwornik ciśnienia do gazów medycznych Model MG-1

Przetwornik ciśnienia do gazów medycznych Model MG-1 Elektroniczny pomiar ciśnienia Przetwornik ciśnienia do gazów medycznych Model M-1 Karta katalogowa WIKA PE 81.44 Zastosowanie Dystrybucja i przechowywanie gazów medycznych Leczenie tlenem chorych w szpitalach,

Bardziej szczegółowo

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi

KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811. Instrukcja obsługi KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY AX-MS811 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol użyty w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

Pomiar temperatury Przetwornik z 1 tranzystorowym wyjściem dwustanowym pnp/npn i 1 prądowym wyjściem analogowym TS-500-LUUPN8X-H1141

Pomiar temperatury Przetwornik z 1 tranzystorowym wyjściem dwustanowym pnp/npn i 1 prądowym wyjściem analogowym TS-500-LUUPN8X-H1141 Możliwość obrotu obudowy po instalacji łącza procesowego. Odczyt ustawionych wartości bez stosowania dodatkowych narzędzi. Bezpieczne programowanie, dzięki zabudowaniu przycisku i funkcji blokowania. Ciągłe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI6000 SI6100 SI6200

Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI6000 SI6100 SI6200 Instrukcja obsługi Monitory przepływu SI6000 SI6100 SI6200 704326 / 00 02 / 2009 PL Inhalt 1 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2 Funkcje i własności... 4 2.1 Obszar zastosowań... 4 2.2 Zasada działania

Bardziej szczegółowo

EV6 223 instrukcja uproszczona

EV6 223 instrukcja uproszczona EV6 223 instrukcja uproszczona Zastosowany w chillerach B300/B/15.0 Niektóre parametry zostały celowo wyłączone lub pominięte. Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis

Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524. Model 524. Licznik sumujący i wskaźnik pozycji typu Opis. 1. Opis Instrukcja obsługi elektronicznego licznika typu 524 Model 524 Model 524 jest urządzeniem wielozadaniowym i zależnie od zaprogramowanej funkcji podstawowej urządzenie pracuje jako: licznik sumujący i wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Pomiar temperatury Przetwornik z 1 tranzystorowym wyjściem dwustanowym pnp/npn i 1 prądowym wyjściem analogowym TS-400-LUUPN8X-H1141

Pomiar temperatury Przetwornik z 1 tranzystorowym wyjściem dwustanowym pnp/npn i 1 prądowym wyjściem analogowym TS-400-LUUPN8X-H1141 Odczyt ustawionych wartości bez stosowania dodatkowych narzędzi. Bezpieczne programowanie, dzięki zabudowaniu przycisku i funkcji blokowania. Ciągłe wskazanie jednostki temperatury ( C, F, K, Ohm) Pamięć

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika.

DC-01 Obsługa i konfiguracja sterownika. DC-0 Obsługa i konfiguracja sterownika. Zasada działania sterownika Sterowanie zaworem w oparciu o T. Nastawa S. Kolumna T Zawór Uwaga! Opisywany kontroler DC-0 nie może być traktowany jako urządzenie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-71v2.0 Instrukcja obsługi Wrzesień 2014 Szkoper Elektronik Strona 1 2014-09-29 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od -40 C do 120

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pomiar temperatury Przetwornik z 1 tranzystorowym wyjściem dwustanowym pnp/npn i 1 prądowym wyjściem analogowym TS-500-LUUPN8X-H1141

Pomiar temperatury Przetwornik z 1 tranzystorowym wyjściem dwustanowym pnp/npn i 1 prądowym wyjściem analogowym TS-500-LUUPN8X-H1141 Możliwość obrotu obudowy po instalacji łącza procesowego. Odczyt ustawionych wartości bez stosowania dodatkowych narzędzi. Bezpieczne programowanie, dzięki zabudowaniu przycisku i funkcji blokowania. Ciągłe

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Cyfrowy licznik energii DPA-3 Instrukcja montażu 6720844961 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu

Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł temperatury TMB-880EXF Nr produktu 000108555 Strona 1 z 6 Moduł temperatury TMB-880EXF 1. Przeznaczenie do użycia Moduł temperatury mierzy temperaturę otoczenia poprzez czujnik

Bardziej szczegółowo

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane:

do 200 m w terenie otwartym 4 przyciski + wyświetlacz Zadana wartość temperatury TX Histereza temperatury ht Wartości ustawiane: RADIOWY CZUJNIK TEMPERATURY I NATĘŻENIA OŚWIETLENIA RCL-02 DANE TECHNICZNE Znamionowe napięcie zasilania: Typ baterii: Transmisja: Sposób transmisji: Zasięg: Współpraca z odbiornikami systemu: Współpraca

Bardziej szczegółowo

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173)

Otwór w panelu WYMIAR MINIMALNIE OPTYMALNIE MAKSYMALNIE A 71(2,795) 71(2,795) 71,8(2,829) B 29(1,141) 29(1,141) 29,8(1,173) EVK401 Cyfrowy Termoregulator ogólnego zastosowania z pojedynczym wyjściem 1. WSTĘP 1.1 Ważne Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać następującą instrukcję, ściśle stosować się do dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Indukcyjny czujnik kąta z wyjściem analogowym dla zastosowań w elektronicznych układach samochodowych Ri360P1-QR14-ELU4X2-0,3-RS5/S97

Indukcyjny czujnik kąta z wyjściem analogowym dla zastosowań w elektronicznych układach samochodowych Ri360P1-QR14-ELU4X2-0,3-RS5/S97 Prostopadłościenny, tworzywo sztuczne Różne możliwości montażowe W zestawie element pozycjonujący P1- Ri-QR14 Dla elektronicznych układów 12 V i 24 V Zwiększona odporność na zakłócenia 30 V/m zgodnie z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V

DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2 / 24V PPUH ELTRANS mgr inż. Tomasz Czajowski 43-385 Jasienica ul. Strumieńska 1061 tel. 33 815 39 89 kom. 692 675 878 email: eltrans@poczta.neostrada.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNA WSKAŹNIKA ŁADOWANIA BATERII WSK-2

Bardziej szczegółowo

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02

SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903. Dla wersji programu 02 P.P.U.H. Geco spółka z o. o. 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 112A tel. +48 (12) 6369811,6361290 fax. +48 (12) 6362002 e-mail: geco@geco.pl http://www.geco.pl SERWISOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI G-903 Dla wersji programu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania hydrauliczne i pneumatyczne Filtry Pompy Obrabiarki

Zastosowania hydrauliczne i pneumatyczne Filtry Pompy Obrabiarki Elektroniczny pomiar ciśnienia Elektroniczny przełącznik ciśnienia z wyświetlaczem Model PSD-10 Karta danych WIKA PE 81.13 Zastosowanie Zastosowania hydrauliczne i pneumatyczne Filtry Pompy Obrabiarki

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. Elektroniczny wyłącznik

Bardziej szczegółowo