EKSPERTYZA TECHNICZNA HALI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA TECHNICZNA HALI"

Transkrypt

1 BIURO BUDOWLANE ANKRA Sp. z o. o Kielce, ul. Źródłowa 10/4 / (41) , kom NIP Opracowanie, dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody. Wszystkie rozwiązania elementów zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność BIURA BUDOWLANEGO ANKRA Sp. z o. o.., Kielce, ul. Źródłowa 10/4 i mogą być stosowane, powielane i udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnej zgody BIURA pod rygorem skutków prawnych uchylenia tym warunkom. Opracowanie autorskie zgodnie z ustawą z r. Symbol dokumentacji: E _ _FARR EKSPERTYZA TECHNICZNA HALI Pod kątem adaptacji na potrzeby Laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystywania energetycznego Starachowice ul. Radomska 29. Działka 735/4 Inwestor: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Mickiewicza 1a Starachowice Autorzy opracowania: Lp. IMIĘ, NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS 1 dr inż. Jerzy SENDKOWSKI KL9/89, KL92/92 GUNB 332/98/R mgr inż. Grażyna SENDKOWSKA KL 174/81, KL227/ mgr inż. Anna TKACZYK SWK/0008/PWOK/ mgr inż. Łukasz TKACZYK SWK/0009/PWOK/ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejsze opracowanie może być powielane tylko w całości Fragmentaryczne kopiowanie wymaga zgody autora Kielce,

2 - S P I S Z A W A R T O Ś C I - 1. Podstawa formalna opracowania Podstawa prawna opracowania Przedmiot ekspertyzy Cel i zakres opracowania Opis stanu istniejącego badanej konstrukcji hali przemysłowej Obliczenia Obliczenia stalowej konstrukcji nośnej Ocena płyty żelbetowej Wnioski i zalecenia Wniosek generalny Zalecenia Załączniki Uprawnienia Inwentaryzacja fotograficzna płyta CD

3 1. Podstawa formalna opracowania. Podstawą formalnoprawną opracowania jest zlecenie pomiędzy Fundacją Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Mickiewicza 1a, Starachowice a Biurem Budowlanym Ankra Sp. z o.o., ul. Źródłowa 10/4, Kielce, na wykonanie Ekspertyzy hali. 2. Podstawa prawna opracowania. Podstawą prawną opracowania jest: Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010 R. Nr 243, poz z późn. zm.) Obowiązujące Polskie Normy: PN-EN : 2004/Ap2:2011 PN-EN : 2008 PN-EN : 2006/NA:2010 PN-EN : 2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne Oddziaływania wiatru Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice PN-EN Eurokod 3 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami Literatura specjalistyczna: [1] Łubiński M., Zółtowski W.: Konstrukcje metalowe Cz. I i II Arkady [2] Biegus A.: Stalowe budynki halowe. Arkady W-wa 2003, [3] Poradnik projektanta konstrukcji metalowych pod redakcją Wł. Boguckiego, Arkady [4] Kucharczuk W.: Stalowe hale i budynki wielokondygnacyjne, Częstochowa 2004, [5] Bródka J. Kozłowski A.: Stalowe budynki szkieletowe, OWPRz; Rzeszów 2003, [6] Bródka J., Barszcz A, Giżejowski M., Kozłowski A.: Sztywność i nośność stalowych ram przechyłowych o węzłach podatnych, OWPRz, Rzeszów 2004, [7] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych,, Bud. Ogólne, Tom1, część 1-3, Arkady, 1990 [8] Żmuda J., Konstrukcje wsporcze dźwignic, PWN,

4 3. Przedmiot ekspertyzy Przedmiotem opracowania jest hala nr 4 znajdująca się w kompleksie dawnego zaplecza warsztatowego FSC Starachowice, będąca garażem wózków spalinowych w Zajezdni Wózków Transportu Bliskiego Zakład 88G przy ul. Radomskiej 29, dz. 735/4. Hala jednonawowa, o wymiarach 30 x 12 m, wykonana jest w konstrukcji stalowej wypełnionej murem z cegły pełnej ceramicznej (ściskany od strony północnej i wschodniej graniczące z pozostałą częścią kompleksu), a szkieletem stalowym i wypełnieniem szklanym w ścianach zachodniej i południowej, będących zewnętrzną częścią elewacji kompleksu. Słupy stalowe wielogałęziowe z 2xC200 w rozstawie, co 12 m, utwierdzone w żelbetowych stopach monolitycznych. Przekrycie hali w postaci dźwigarów stalowych, z pasem dolnym w postaci ściągu z płaskownika. Stężenia połaciowe pionowe w postaci prętów okrągłych. Stężenia połaciowe poziome (w układzie X) z kątowników LR100x8. Rys. 1. Widok południowej elewacji hali

5 Rys. 2. Widok wschodniej elewacji hali. Rys. 3. Widok dachu hali

6 Rys. 4. Hala nr 4 widok wnętrza. Rys.5. Budynek przy ul. Bema schemat ogólny - 6 -

7 Rys.6. Hala nr 4 rzut konstrukcji dachu

8 4. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest sporządzenie ekspertyzy określającej stan techniczny hali nr 4 w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29, dz. 735/4 pod kątem wykorzystania hali na potrzeby Laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystywania energetycznego 5. Opis stanu istniejącego badanej konstrukcji hali przemysłowej. Przeprowadzono wizje lokalne hali nr 4 zlokalizowanej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29, dz. 735/4 w dniach , i , podczas których dokonano szczegółowej inwentaryzacji elementów konstrukcji obiektu. Wykonano prace pomiarowe na potrzeby opracowania. Dokonano oceny stalowych elementów konstrukcyjnych oraz posadowienia. Dokonano przeglądu konstrukcji obiektu. Ogólnie stan techniczny elementów konstrukcji hali nr 4, przy ul. Radomskiej 29, dz. 735/4 należy określić jako poprawny, stopień zużycia nośnych elementów konstrukcyjnych nieznaczny, adekwatny do czasu użytkowania obiektu. 6. Obliczenia 6.1. Obliczenia stalowej konstrukcji nośnej. Przeprowadzono obliczenia statyczno - wytrzymałościowe za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional Obliczenia przeprowadzono w kontekście planowanej inwestycji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Widok konstrukcji: - 8 -

9 Numeracja: Schemat statyczny: - 9 -

10 Obciążenia - schematy:

11 - 11 -

12 - 12 -

13 - 13 -

14 OBLICZENIA OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH wg PN-EN /4:2005/2008 WYMIARY BUDYNKU Wysokość : Szerokość : Głębokość : Strzałka dachu : Rozmiar segmentu obliczeniowego : Wysokość na wiatr : 6,61 m 12,00 m 30,00 m 0,35 m 6,00 m 6,61 m DANE WIATROWE Region : 1 Vb,0 : 22,000 m/s Qb,0 : 0,30 kpa Żywotność konstrukcji : 50 lat; p= 0,020 K : 0,200 Vb,0(p) : 22,000 m/s Qb,0(p) : 0,30 kpa Cdir : 1,000 CsCd : 1,000 Cseason : 1,000 Vb : Qb : 22,000 m/s 0,30 kpa Kąt pomiędzy kierunkiem wiatru od lewej a kierunkiem północ : 0 deg Typ podłoża III - Obszary przemysłowe i podmiejskie, lasy kr : 0,215 Zmin : 5,00 m Zmax : 400,00 m z = 6,260 Cr(z) : 0,732 Ce(z) : 1,682 q(z) : 0,51 kpa z = 6,610 Cr(z) : 0,739 Ce(z) : 1,706 q(z) : 0,52 kpa Ciśnienie maksymalne Ściany przepuszczalne: 0,52 kpa prawa 0,000 % Drzwi: prawa 0,000 % lewa 0,000 % lewa 0,000 % przednia 0,000 % przednia 0,000 % tylnia 0,000 % tylnia 0,000 % DANE ŚNIEGOWE Region : 3 Wysokość geograficzna : 215 m Ce : 1,000 Ct : 1,

15 Ciśnienie bazowe - śnieg normalny - Sk : Ciśnienie bazowe - śnieg wyjątkowy - SkA : Redystrybucja : 1,20 kpa 0,00 kpa Nieaktywna REZULTATY DLA WIATRU Przypadek obciążeniowy : Wiatr L/P Cpe - Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,800 Vref : 17,600 Qref : 0,19 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa D Cpe : 0,740 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,740 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,780 strefa G Cpe : -1,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -1,200 od x = 0,780 do x = 1,000 pręt : 4 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,102 strefa I Cpe : 0,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,200 od x = 0,102 do x = 1,000 pręt : 2 strefa E Cpe : -0,380 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,380 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr L/P Cpe + Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,800 Vref : 17,600 Qref : 0,19 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa D Cpe : 0,740 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,740 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,780 strefa G Cpe : -1,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -1,200 od x = 0,780 do x = 1,000 pręt : 4 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,102 strefa I Cpe : -0,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,200 od x = 0,102 do x = 1,000 pręt : 2 strefa E Cpe : -0,380 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,380 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr P/L Cpe - Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,700 Vref : 15,400 Qref : 0,15 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa E Cpe : -0,380 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,380 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,102 strefa I Cpe : 0,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,200 od x = 0,102 do x = 1,000 pręt : 4 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,780 strefa G Cpe : -1,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -1,200 od x = 0,780 do x = 1,000 pręt : 2 strefa D Cpe : 0,740 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,740 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr P/L Cpe + Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,700 Vref : 15,400 Qref : 0,15 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa E Cpe : -0,380 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,380 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,102 strefa I Cpe : -0,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,200 od x = 0,102 do x = 1,000 pręt : 4 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,780 strefa G Cpe : -1,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -1,200 od x = 0,780 do x = 1,

16 pręt : 2 strefa D Cpe : 0,740 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,740 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Prz./Tył Cpe - Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 1,000 Vref : 22,000 Qref : 0,30 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 4 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 2 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Prz./Tył Cpe + Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 1,000 Vref : 22,000 Qref : 0,30 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 4 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 2 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Tył/Prz. Cpe - Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,700 Vref : 15,400 Qref : 0,15 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 strefa B Cpe : -0,800 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,800 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 4 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 2 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 strefa B Cpe : -0,800 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,800 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Tył/Prz. Cpe + Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,700 Vref : 15,400 Qref : 0,15 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 strefa B Cpe : -0,800 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,800 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 4 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 2 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 strefa B Cpe : -0,800 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,800 od x = 0,000 do x = 1,000 REZULTATY DLA ŚNIEGU Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. I pręt : 3 µ zmienne od 0,800 dla x = 0,000 do 0,800 dla x = 1,000 pręt : 4 µ zmienne od 0,800 dla x = 0,000 do 0,800 dla x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. II l/p

17 pręt : 3 µ zmienne od 0,400 dla x = 0,000 do 0,400 dla x = 1,000 pręt : 4 µ zmienne od 0,800 dla x = 0,000 do 0,800 dla x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. II p/l pręt : 3 µ zmienne od 0,800 dla x = 0,000 do 0,800 dla x = 1,000 pręt : 4 µ zmienne od 0,400 dla x = 0,000 do 0,400 dla x = 1,000 OBCIĄŻENIE WIATREM Przypadek obciążeniowy : Wiatr L/P Cpe - Rama 4 pręt : 1 P : -1,45 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -0,74 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : od 2,38 kn/m dla x = 0,780 do 2,38 kn/m dla x = 1,000 P : od 1,39 kn/m dla x = 0,000 do 1,39 kn/m dla x = 0,780 pręt : 4 P : od 1,39 kn/m dla x = 0,000 do 1,39 kn/m dla x = 0,102 P : od -0,40 kn/m dla x = 0,102 do -0,40 kn/m dla x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr L/P Cpe + Rama 4 pręt : 1 P : -1,45 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -0,74 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : od 2,38 kn/m dla x = 0,780 do 2,38 kn/m dla x = 1,000 P : od 1,39 kn/m dla x = 0,000 do 1,39 kn/m dla x = 0,780 pręt : 4 P : od 1,39 kn/m dla x = 0,000 do 1,39 kn/m dla x = 0,102 P : od 0,40 kn/m dla x = 0,102 do 0,40 kn/m dla x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr P/L Cpe - Rama 4 pręt : 1 P : 0,57 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : 1,11 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : od 1,06 kn/m dla x = 0,000 do 1,06 kn/m dla x = 0,102 P : od -0,30 kn/m dla x = 0,102 do -0,30 kn/m dla x = 1,000 pręt : 4 P : od 1,82 kn/m dla x = 0,780 do 1,82 kn/m dla x = 1,000 P : od 1,06 kn/m dla x = 0,000 do 1,06 kn/m dla x = 0,780 Przypadek obciążeniowy : Wiatr P/L Cpe + Rama 4 pręt : 1 P : 0,57 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : 1,11 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : od 1,06 kn/m dla x = 0,000 do 1,06 kn/m dla x = 0,102 P : od 0,30 kn/m dla x = 0,102 do 0,30 kn/m dla x = 1,000 pręt : 4 P : od 1,82 kn/m dla x = 0,780 do 1,82 kn/m dla x = 1,000 P : od 1,06 kn/m dla x = 0,000 do 1,06 kn/m dla x = 0,780 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Prz./Tył Cpe - Rama 4 pręt : 1 P : 1,53 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : 1,86 kn/m na całej długości pręta pręt : 4 P : 1,86 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -1,53 kn/m na całej długości pręta Przypadek obciążeniowy : Wiatr Prz./Tył Cpe + Rama 4 pręt : 1 P : 1,53 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : 1,86 kn/m na całej długości pręta pręt : 4 P : 1,86 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -1,53 kn/m na całej długości pręta Przypadek obciążeniowy : Wiatr Tył/Prz. Cpe - Rama 4 pręt : 1 P : 0,97 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : 0,91 kn/m na całej długości pręta pręt : 4 P : 0,91 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -0,97 kn/m na całej długości pręta

18 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Tył/Prz. Cpe + Rama 4 pręt : 1 P : 0,97 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : 0,91 kn/m na całej długości pręta pręt : 4 P : 0,91 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -0,97 kn/m na całej długości pręta OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. I pręt : 3 P : -5,76 kn/m na całej długości pręt : 4 P : -5,76 kn/m na całej długości Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. II l/p pręt : 3 P : -2,88 kn/m na całej długości pręt : 4 P : -5,76 kn/m na całej długości Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. II p/l pręt : 3 P : -5,76 kn/m na całej długości pręt : 4 P : -2,88 kn/m na całej długości Przypadki: 1do4 7 11do13 Przypadek Typ obciążenia Lista Wartość obciążenia 1 ciężar własny 1do9 PZ Minus Wsp=1,00 2 obciąż. jednorodne 34 PZ=-3,17(kN/m) 3 obciąż. jednorodne 1 PZ=-1,45(kN/m) lokalny względne 3 obciążenie trapezowe (2p) 3 PZ2=2,38(kN/m) PZ1=2,38(kN/m) X2=1,00 X1=0,78 lokalny nierzutowane względne 3 obciążenie trapezowe (2p) 3 PZ2=1,39(kN/m) PZ1=1,39(kN/m) X2=0,78 X1=0,0 lokalny nierzutowane względne 3 obciążenie trapezowe (2p) 4 PZ2=1,39(kN/m) PZ1=1,39(kN/m) X2=0,10 X1=0,0 lokalny nierzutowane względne 3 obciążenie trapezowe (2p) 4 PZ2=-0,40(kN/m) PZ1=-0,40(kN/m) X2=1,00 X1=0,10 lokalny nierzutowane względne 4 obciąż. jednorodne 1 PZ=-1,45(kN/m) lokalny względne 4 obciążenie trapezowe (2p) 3 PZ2=2,38(kN/m) PZ1=2,38(kN/m) X2=1,00 X1=0,78 lokalny nierzutowane względne 4 obciążenie trapezowe (2p) 3 PZ2=1,39(kN/m) PZ1=1,39(kN/m) X2=0,78 X1=0,0 lokalny nierzutowane względne 4 obciążenie trapezowe (2p) 4 PZ2=1,39(kN/m) PZ1=1,39(kN/m) X2=0,10 X1=0,0 lokalny nierzutowane względne 4 obciążenie trapezowe (2p) 4 PZ2=0,40(kN/m) PZ1=0,40(kN/m) X2=1,00 X1=0,10 lokalny nierzutowane względne 7 obciąż. jednorodne 1 PZ=1,53(kN/m) lokalny względne 7 obciąż. jednorodne 3 PZ=1,86(kN/m) lokalny względne 7 obciąż. jednorodne 4 PZ=1,86(kN/m) lokalny względne 11 obciąż. jednorodne 3 PZ=-5,76(kN/m) rzutowane względne 11 obciąż. jednorodne 4 PZ=-5,76(kN/m) rzutowane względne 12 obciąż. jednorodne 3 PZ=-2,88(kN/m) rzutowane względne 12 obciąż. jednorodne 4 PZ=-5,76(kN/m) rzutowane względne 13 obciąż. jednorodne 3 PZ=-5,76(kN/m) rzutowane względne 13 obciąż. jednorodne 4 PZ=-2,88(kN/m) rzutowane względne

19 Kombinacje przypadków - Przypadki: 14do210 Wartości 1 Przypadki: 14do210 Filtrowanie Kombinacja Lista pełna Wybór 14do210 14do210 Ilość całkowita 197 Ilość wybrana 197 Przypadki: 14do210 Kombinacja Nazwa Typ analizy Natura przypadku Definicja 14 SGN/1=1* *1.35 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGN/2=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/3=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/4=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/5=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+3* SGN/6=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+3* * SGN/7=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+3* * SGN/8=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+3* * SGN/9=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+4* SGN/10=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+4* * SGN/11=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+4* * SGN/12=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+4* * SGN/13=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+7* SGN/14=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+7* * SGN/15=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+7* * SGN/16=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+7* * SGN/17=1* *1.00 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2* SGN/18=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2* * SGN/19=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2* * SGN/20=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2* * SGN/21=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+3* SGN/22=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+3* * SGN/23=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+3* * SGN/24=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+3* * SGN/25=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+4* SGN/26=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+4* * SGN/27=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+4* * SGN/28=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+4* * SGN/29=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+7* SGN/30=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+7* * SGN/31=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+7* * SGN/32=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+7* * SGN/33=1* *1.35 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* SGN/34=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/35=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/36=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/37=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+3* SGN/38=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+3* * SGN/39=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+3* * SGN/40=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+3* * SGN/41=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+4* SGN/42=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+4* * SGN/43=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+4* * SGN/44=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+4* * SGN/45=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+7*

20 59 SGN/46=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+7* * SGN/47=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+7* * SGN/48=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+7* * SGN/49=1* *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGN/50=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/51=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/52=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/53=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* SGN/54=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/55=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/56=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/57=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* SGN/58=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/59=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/60=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/61=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* SGN/62=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/63=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/64=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/65=1* *1.15 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGN/66=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* SGN/67=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/68=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/69=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/70=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* SGN/71=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/72=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/73=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/74=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* SGN/75=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/76=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/77=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/78=1* *1.00 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2* SGN/79=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* SGN/80=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/81=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/82=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/83=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* SGN/84=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/85=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/86=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/87=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* SGN/88=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/89=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/90=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/91=1* *1.15 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* SGN/92=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* SGN/93=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/94=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/95=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/96=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* SGN/97=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/98=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/99=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/100=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* SGN/101=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/102=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/103=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/104=1* *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGN/105=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* SGN/106=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/107=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/108=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/109=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* SGN/110=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/111=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* *

21 125 SGN/112=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/113=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* SGN/114=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/115=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/116=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/117=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/118=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/119=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/120=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/121=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/122=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/123=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/124=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/125=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/126=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/127=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/128=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/129=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2* * SGN/130=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2* * SGN/131=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2* * SGN/132=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/133=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/134=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/135=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/136=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/137=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/138=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/139=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/140=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/141=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/142=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/143=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/144=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/145=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/146=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/147=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/148=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/149=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/150=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/151=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/152=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/153=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/154=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/155=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/156=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/157=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/158=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/159=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/160=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/161=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/162=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/163=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/164=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGU:CHR/1=1* *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGU:CHR/2=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+3)* SGU:CHR/3=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+3)* * SGU:CHR/4=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+3)* * SGU:CHR/5=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+3)* * SGU:CHR/6=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+4)* SGU:CHR/7=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+4)* * SGU:CHR/8=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+4)* * SGU:CHR/9=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+4)* * SGU:CHR/10=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+7)* SGU:CHR/11=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+7)* * SGU:CHR/12=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+7)* * SGU:CHR/13=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+7)* *

22 191 SGU:CHR/14=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+11)* SGU:CHR/15=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+12)* SGU:CHR/16=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+13)* SGU:CHR/17=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+11)*1.00+3* SGU:CHR/18=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+12)*1.00+3* SGU:CHR/19=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+13)*1.00+3* SGU:CHR/20=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+11)*1.00+4* SGU:CHR/21=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+12)*1.00+4* SGU:CHR/22=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+13)*1.00+4* SGU:CHR/23=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+11)*1.00+7* SGU:CHR/24=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+12)*1.00+7* SGU:CHR/25=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+13)*1.00+7* SGU:FRE/26=1* *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGU:FRE/27=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* SGU:FRE/28=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* SGU:FRE/29=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* SGU:FRE/30=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGU:FRE/31=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGU:FRE/32=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGU:QPR/33=1* *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00 Weryfikacja nośności - tabela: Pręt Profil Materiał Lay Laz Wytęż. Przypadek 1 2 C 200 Steel SGN/75=1* * * * C 200 Steel Wiatr Prz./Tył Cpe - Rama C 120 Steel SGN/121=1* * * * C 120 Steel SGN/121=1* * * * x6 Steel SGN/117=1* * * IN 80 Steel SGN/121=1* * * * IN 80 Steel SGN/121=1* * * * x6 Steel SGN/117=1* * * x6 Steel SGN/117=1* * *1.50 OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 1 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 88 SGN/75=1* * * *0.75 (1+2)*1.15+7* *0.75 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa

23 PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 200 h=20.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=30.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.40 cm2 tw=0.9 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=23.80 cm4 tf=1.1 cm Wply= cm3 Wplz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Mz,Ed = kn*m Vy,Ed = kn Nc,Rd = kn Mz,Ed,max = kn*m Vy,c,Rd = kn Nb,Rd = kn Nch.Ed = kn Mz,c,Rd = kn*m MN,z,Rd = kn*m My,ch2,Ed = 0.00 kn*m Mz,ch2,Ed = 3.71 kn*m Nch,b,Rd = kn KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 6.26 m Lam_y = 0.87 Lz = 6.26 m Lam_z = 0.51 Lcr,y = 6.26 m Xy = 0.62 Lcr,z = 6.26 m Xz = 0.84 Lamy = kyz = 0.55 Lamz = kzz = 0.91 kzy2 = 0.36 kzz2 = 0.65 Parametry pojedynczej gałęzi słupa: a=1.00 m i1=2.1 cm Lambda ch=46.64 Sv_xy= kn Ncr_xy= kn MEd xy=29.55 kn*m VEd xy=14.83 kn FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00 (6.2.4.(1)) Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.15 < 1.00 (6.2.5.(1)) Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.15 < 1.00 ( (2)) Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 0.12 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 0.16 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,b,Rd = 0.20 < 1.00 ( (1)) Nch,Ed/Nch,y,b,Rd + kyy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kyz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.26 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,z,b,Rd + kzy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kzz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.35 < 1.00 (6.3.3.(4)) Profil poprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 2 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L =

24 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 7 Wiatr Prz./Tył Cpe - Rama 4 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 200 h=20.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=30.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.40 cm2 tw=0.9 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=23.80 cm4 tf=1.1 cm Wply= cm3 Wplz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Mz,Ed = kn*m Vy,Ed = kn Nt,Rd = kn Mz,pl,Rd = kn*m Vy,c,Rd = kn Mz,c,Rd = kn*m MN,z,Rd = kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nt,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.3.(1)) Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.22 < 1.00 (6.2.5.(1)) Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.22 < 1.00 ( (2)) Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.6.(1)) Profil poprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 3 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.40 L = 2.40 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 134 SGN/121=1* * * *1.50 (1+2)*1.15+3* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa

25 PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 120 h=12.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=19.0 cm Ay=19.80 cm2 Az=16.80 cm2 Ax=34.00 cm2 tw=0.7 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=8.30 cm4 tf=0.9 cm Wply= cm3 Wplz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn My,Ed = kn*m Nc,Rd = kn My,Ed,max = kn*m Nb,Rd = kn My,c,Rd = kn*m Vz,Ed = kn Nch.Ed = kn My,ch1,Ed = kn*m Mz,ch1,Ed = 0.00 kn*m Vz,c,Rd = kn My,ch2,Ed = kn*m Mz,ch2,Ed = 0.12 kn*m Nch,b,Rd = kn My,ch,Rd = kn*m Mz,ch,Rd = 6.43 kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 4.81 m Lam_y = 1.11 Lz = 1.20 m Lam_z = 0.22 Lcr,y = 4.81 m Xy = 0.48 Lcr,z = 1.20 m Xz = 0.99 Lamy = kyy = 1.12 Lamz = kzy = 0.00 kyy1 = 0.99 kyy2 = 0.59 kyz1 = 0.62 kyz2 = 0.37 Parametry pojedynczej gałęzi słupa: a=0.60 m i1=1.6 cm Lambda ch=37.64 Sv_xy= kn Ncr_xy= kn MEd xy=0.30 kn*m VEd xy=0.78 kn FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.15 < 1.00 (6.2.4.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.64 < 1.00 (6.2.5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.65 < 1.00 ( (2)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.08 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) = 1.03 > 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) = 0.15 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,b,Rd = 0.17 < 1.00 ( (1)) Nch,Ed/Nch,y,b,Rd + kyy1*my,ch1,ed/my,ch,rd + kyz1*mz,ch1,ed/mz,ch,rd = 0.79 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,z,b,Rd + kzy1*my,ch1,ed/my,ch,rd + kzz1*mz,ch1,ed/mz,ch,rd = 0.17 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,y,b,Rd + kyy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kyz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.54 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,z,b,Rd + kzy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kzz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.41 < 1.00 (6.3.3.(4)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów

26 GRUPA: PRĘT: 4 PUNKT: 2 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.70 L = 4.21 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 134 SGN/121=1* * * *1.50 (1+2)*1.15+3* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 120 h=12.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=19.0 cm Ay=19.80 cm2 Az=16.80 cm2 Ax=34.00 cm2 tw=0.7 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=8.30 cm4 tf=0.9 cm Wply= cm3 Wplz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn My,Ed = kn*m Nc,Rd = kn My,Ed,max = kn*m Nb,Rd = kn My,c,Rd = kn*m Vz,Ed = 0.80 kn Nch.Ed = kn My,ch1,Ed = kn*m Mz,ch1,Ed = 0.00 kn*m Vz,c,Rd = kn My,ch2,Ed = kn*m Mz,ch2,Ed = 0.12 kn*m Nch,b,Rd = kn My,ch,Rd = kn*m Mz,ch,Rd = 6.43 kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 4.81 m Lam_y = 1.11 Lz = 1.20 m Lam_z = 0.22 Lcr,y = 4.81 m Xy = 0.48 Lcr,z = 1.20 m Xz = 0.99 Lamy = kyy = 1.12 Lamz = kzy = 0.00 kyy1 = 0.99 kyy2 = 0.59 kyz1 = 0.62 kyz2 = 0.37 Parametry pojedynczej gałęzi słupa: a=0.60 m i1=1.6 cm Lambda ch=37.64 Sv_xy= kn Ncr_xy= kn MEd xy=0.29 kn*m VEd xy=0.77 kn FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.15 < 1.00 (6.2.4.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.64 < 1.00 (6.2.5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.65 < 1.00 ( (2)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) = 1.02 > 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) = 0.15 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,b,Rd = 0.17 < 1.00 ( (1)) Nch,Ed/Nch,y,b,Rd + kyy1*my,ch1,ed/my,ch,rd + kyz1*mz,ch1,ed/mz,ch,rd = 0.79 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,z,b,Rd + kzy1*my,ch1,ed/my,ch,rd + kzz1*mz,ch1,ed/mz,ch,rd = 0.17 < 1.00 (6.3.3.(4))

27 Nch,Ed/Nch,y,b,Rd + kyy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kyz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.54 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,z,b,Rd + kzy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kzz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.41 < 1.00 (6.3.3.(4)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 5 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 130 SGN/117=1* * *1.50 (1+2)* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: 80x6 h=0.6 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=8.0 cm Ay=4.80 cm2 Az=4.80 cm2 Ax=4.80 cm2 tw=0.3 cm Iy=0.14 cm4 Iz=25.60 cm4 Ix=0.55 cm4 tf=0.3 cm Wply=0.72 cm3 Wplz=9.60 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Nt,Rd = kn KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nt,Rd = 1.33 > 1.00 (6.2.3.(1)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 6 PUNKT: 2 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.50 L = 0.68 m

28 OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 134 SGN/121=1* * * *1.50 (1+2)*1.15+3* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: IN 80 h=8.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=4.2 cm Ay=5.21 cm2 Az=3.30 cm2 Ax=7.57 cm2 tw=0.4 cm Iy=77.80 cm4 Iz=6.29 cm4 Ix=0.93 cm4 tf=0.6 cm Wply=23.33 cm3 Wplz=5.50 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Mz,Ed = 0.21 kn*m Vy,Ed = kn Nc,Rd = kn Nb,Rd = kn Mz,Ed,max = 0.43 kn*m Vy,c,Rd = kn Mz,c,Rd = 1.29 kn*m MN,z,Rd = 1.29 kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 1.36 m Lam_y = 0.45 Lz = 1.36 m Lam_z = 1.59 Lcr,y = 1.36 m Xy = 0.94 Lcr,z = 1.36 m Xz = 0.31 Lamy = kyz = 1.05 Lamz = kzz = 1.75 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.21 < 1.00 (6.2.4.(1)) Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.17 < 1.00 (6.2.5.(1)) Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 0.57 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 1.25 > 1.00 (6.3.3.(4)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 7 PUNKT: 2 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.50 L = 0.68 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 134 SGN/121=1* * * *1.50 (1+2)*1.15+3* *

29 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: IN 80 h=8.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=4.2 cm Ay=5.21 cm2 Az=3.30 cm2 Ax=7.57 cm2 tw=0.4 cm Iy=77.80 cm4 Iz=6.29 cm4 Ix=0.93 cm4 tf=0.6 cm Wply=23.33 cm3 Wplz=5.50 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Mz,Ed = 0.19 kn*m Vy,Ed = kn Nc,Rd = kn Nb,Rd = kn Mz,Ed,max = 0.37 kn*m Vy,c,Rd = kn Mz,c,Rd = 1.29 kn*m MN,z,Rd = 1.29 kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 1.36 m Lam_y = 0.45 Lz = 1.36 m Lam_z = 1.59 Lcr,y = 1.36 m Xy = 0.94 Lcr,z = 1.36 m Xz = 0.31 Lamy = kyz = 1.04 Lamz = kzz = 1.74 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.21 < 1.00 (6.2.4.(1)) Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.14 < 1.00 (6.2.5.(1)) Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 0.52 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 1.17 > 1.00 (6.3.3.(4)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 8 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 3.78 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 130 SGN/117=1* * *1.50 (1+2)* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa

30 PARAMETRY PRZEKROJU: 80x6 h=0.6 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=8.0 cm Ay=4.80 cm2 Az=4.80 cm2 Ax=4.80 cm2 tw=0.3 cm Iy=0.14 cm4 Iz=25.60 cm4 Ix=0.55 cm4 tf=0.3 cm Wply=0.72 cm3 Wplz=9.60 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Nt,Rd = kn KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nt,Rd = 1.39 > 1.00 (6.2.3.(1)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 9 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 3.78 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 130 SGN/117=1* * *1.50 (1+2)* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: 80x6 h=0.6 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=8.0 cm Ay=4.80 cm2 Az=4.80 cm2 Ax=4.80 cm2 tw=0.3 cm Iy=0.14 cm4 Iz=25.60 cm4 Ix=0.55 cm4 tf=0.3 cm Wply=0.72 cm3 Wplz=9.60 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Nt,Rd = kn KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

31 PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nt,Rd = 1.39 > 1.00 (6.2.3.(1)) Profil niepoprawny!!! Przemieszczenia - Przypadki: 1do4 7 11do210 Ekstrema globalne Przypadki: 1do4 7 11do210 UX (cm) UZ (cm) MAX 6,0 30,9 Węzeł 6 5 Przypadek 7 7 MIN -7,3-5,4 Węzeł 7 8 Przypadek

32 6.2. Ocena płyty żelbetowej

33 Rys. 7. Pomiar grubości żelbetowej płyty. Rys. 8. Pomiar grubości żelbetowej płyty

34 W trakcie wizji lokalnej w dniu przeprowadzono ocenę stanu technicznego oraz pomiar grubości żelbetowej płyty w obrębie hali nr 4. Na potrzeby pomiaru grubości wykonano 6 otworów, które pozwoliły ocenić grubość płyty żelbetowej. Minimalną zmierzona grubość to 24 cm natomiast maksymalnie uzyskano 35 cm. Średnia grubość płyty to 27cm, n = 6, współczynnik zmienności v = 0.22, sn-1 = 6.09cm. Zidentyfikowano zbrojenie płyty żelbetowej w postaci siatki prętów gładkich φ10 w rozstawie co 15 cm. Parametry betonu płyty żelbetowej w hali nr 4, w oparciu o przeprowadzone badanie sklerometryczne młotkiem Schmidta, odpowiadają C16/20. Sprawdzenie nośności płyty posadzki Rys. 9. Rozkład momentów zginających w wycinku płyty posadzki pod obciążeniem równomiernie rozłożonym 20kN/m2 i Skupionym 50 kn

35 Rys. 10. Rozkład momentów zginających w wycinku płyty posadzki pod obciążeniem równomiernie rozłożonym 20kN/m2 i Skupionym 50 kn. Rys. 11. Rozkład przemieszczeń pionowych w wycinku płyty posadzki pod obciążeniem równomiernie rozłożonym 20kN/m2 i Skupionym 50 kn

36 Rys. 12. Rozkład stanu zarysowania w wycinku płyty posadzki pod obciążeniem równomiernie rozłożonym 20kN/m2 i Skupionym 50 kn. Sprawdzenie nośności stopy pod planowaną antresolę 1. Założenia: MATERIAŁ: BETON: klasa C16/20 (B20), ciężar objętościowy = 24.0 (kn/m3) STAL: klasa A-III, f yd = (MPa) OPCJE: Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B (2002) gruntowej: PN-81/B Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B współczynnik m = do obliczeń nośności współczynnik m = do obliczeń poślizgu współczynnik m = do obliczeń obrotu Wymiarowanie fundamentu na: Nośność Osiadanie - S dop = 7.00 (cm) - czas realizacji budynku: tb > 12 miesięcy - współczynnik odprężenia: λ = 1.00 Obrót Poślizg Przebicie / ścinanie Graniczne położenie wypadkowej obciążeń: - długotrwałych w rdzeniu I - całkowitych w rdzeniu II

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja stalowa- obliczenia

Konstrukcja stalowa- obliczenia Konstrukcja stalowa- obliczenia Widok Strona: 9 Obciążenia - Przypadki Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 1 STA2ciężar własny ciężar własny Statyka NL 2 STA2cięgna stałe Statyka NL 3

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja pr tów stalowych

Weryfikacja pr tów stalowych Weryfikacja pr tów stalowych PR T: 1 PUNKT: 1 WSPÓŁRZ DNA: x = 0.00 L = 0.00 m Decyduj cy przypadek obci enia: 508 SSSW-L8 308*1.00+7*1.30 PARAMETRY PRZEKROJU: slupgłboczny1 h=80.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna:

STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna: STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna: Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Sprawdzenie stanu istniejącego. Hala istniejąca analiza wytężenia konstrukcji istniejącej Autor : inż. Leszek Demski Widok...

Bardziej szczegółowo

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 m o d u s PDK/0002/POOK/12 STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku.

Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Robot Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku. obciążenia stałe dla połaci dachu (przyjęto jako niekorzystną alternatywę)

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

1. Płyta: Płyta Pł1.1

1. Płyta: Płyta Pł1.1 Plik: Płyta Pł1.1.rtd Projekt: Płyta Pł1.1 1. Płyta: Płyta Pł1.1 1.1. Zbrojenie: Typ : Przedszk Kierunek zbrojenia głównego : 0 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna =

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Projektowe Budownictwa Komunalnego AQUA-GAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU STWIERDZAJĄCA JEGO STAN BEZPIECZEŃSTWA I PRZYDATNOŚCI DO UŻYTKOWANIA UWZGLĘDNIAJĄCA

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

Podręcznik weryfikacyjny

Podręcznik weryfikacyjny Podręcznik weryfikacyjny Autodesk Październik 2008 Copyright 2008 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone Ta publikacja, ani żadna jej część, nie może być reprodukowana w żadnej formie, żadną metodą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2 Jan Bródka, Aleksander Kozłowski (red.) SPIS TREŚCI: 7. Węzły kratownic (Jan Bródka) 11 7.1. Wprowadzenie 11 7.2. Węzły płaskich

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Gajewski (można mnie znaleźć w bud. 2.5, pok. 405 - KKB) Strona domowa: http://gajewskijarek.wordpress.

Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Gajewski (można mnie znaleźć w bud. 2.5, pok. 405 - KKB) Strona domowa: http://gajewskijarek.wordpress. Prowadzący: Mgr inż. Jarosław Gajewski (można mnie znaleźć w bud. 2.5, pok. 405 - KKB) Strona domowa: http://gajewskijarek.wordpress.com Email: gajewskijarek@utp.edu.pl Konsultacje: czwartek 10:00 12:00,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT: Projekt Konstrukcyjny budowlano-wykonawczy Sala audytoryjna E-41 Modernizacja Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Rama pod centralę wentylacyjną BRANŻA: KONSTRUKCJA- PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO 134.12-05 Strona 1 z 14 SPIS ZAWARTOŚCI OPISU TECHNICZNEGO DLA PROJEKTU REWITALIZACJI - REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU MAGAZYNU TEATRU IM. JULIUSZA ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PODDASZA, BUDOWĄ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA KONSTRUKCYJNA. Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego BRANŻA KONSTRUKCYJNA Projekt instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego OBIEKT: INWESTOR: Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom

adres inwstycji adres ul. Rybacka 1 70-204 Szczecin Projektant Autor projektu adres ul. Janickiego 1/9 71-270 Szczecin tom tytuł/temat Projekt remontu i dostosowania pomieszczeń w budynku w obszarze wejścia do Sali wykładowej i Sali dydaktycznej Katedry i Zakładu Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej i Pracowni Stawu Skokowo-śuchwowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. WPROWADZENIE 5. 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 5

Spis treści I. WPROWADZENIE 5. 1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania 5 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej- Katedra Konstrukcji Metalowych Wrocław 2013 1 Przykładowy spis treści pracy dyplomowej. Efektem finalnym wykonania pracy dyplomowej jest wydrukowany egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Blachy trapezowe nośne

Blachy trapezowe nośne Blachy trapezowe nośne Tabele obciążeń T55-53-976 T85-40-1120 T130-75-930 T153-41-840 Blachy trapezowe charakteryzują się wysoką jakością, trwałością oraz różnorodnym kształtem. Technologia produkcji oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego

Streszczenie. 3. Mechanizmy Zniszczenia Plastycznego Streszczenie Dobór elementów struktury konstrukcyjnej z warunku ustalonej niezawodności, mierzonej wskaźnikiem niezawodności β. Przykład liczbowy dla ramy statycznie niewyznaczalnej. Leszek Chodor, Joanna

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Teoria...16 Interfejs użytkownika oraz post-processing wyników...17

Spis treści. Teoria...16 Interfejs użytkownika oraz post-processing wyników...17 Spis treści WITAMY W ADVANCE DESIGN 2015... 5 NOWA STRONA STARTOWA... 6 LOKALIZACJA: WŁOSKIE NORMY NTC 2008... 8 Oddziaływania i kombinacje...8 Obciążenia klimatyczne - wiatr...9 Obciążenia klimatyczne

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: Eurokod, szeregowa struktura niezawodnościowa, wskaźnik niezawodności, kolokacja,

Słowa kluczowe: Eurokod, szeregowa struktura niezawodnościowa, wskaźnik niezawodności, kolokacja, Archs Wiki Niezawodność systemów konstrukcyjnych Streszczenie Dobór elementów struktury konstrukcyjnej szeregowej z warunku ustalonej niezawodności, mierzonej wskaźnikiem niezawodności β dla różnych rozkładów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Obiekt: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (E184/12/KD/WY/11) Budowa Sali Sportowej wraz z Częścią Dydaktyczną w Śniadowie Urząd Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 TECHNOLOGIA Projekt nasypu drogowego zbrojonego geosyntetykami zgodnie z Eurokod-7. Prezentuje: Konrad Rola- Wawrzecki, Geosyntetyki NAUE 1 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Obciążenia montażowe

Obciążenia montażowe Obciążenia montażowe Obciążenie użytkowe Typ: Obciążenie użytkowe Opis: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2], E1 Wybrana kategoria obciążenia: Obciążenia stropów od składowania [6.3.2] Wybrana kategoria

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE DCHU Drewno sosnowe klasy C f cok :=.0MPa f k :=.0MPa k od := 0.9 γ :=.3 f cok k od f k k od f cod := γ f cod =.5 MPa f := γ f = 6.6 MPa f zd := f E 0.05 := 700MPa E

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

Freedom Tower NY (na miejscu WTC)

Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Muzeum Guggenhaima, Bilbao, 2005 Centre Pompidou, Paryż, 1971-77 Wieża Eiffla, Paris 1889 Freedom Tower NY (na miejscu WTC) Beying Stadium Pekin 2008 Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [2.1] Arup

Bardziej szczegółowo

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20.

Bardziej szczegółowo

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7)

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Inwestycja : MOSIR Sieradz Przykryty kort tenisowy Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) Stadium : Budowa kortu tenisowego Funkcja : Imię i Nazwisko : podpis :

Bardziej szczegółowo

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna

DIF SEK. Część 2 Odpowiedź termiczna Część 2 Odpowiedź termiczna Prezentowane tematy Część 1: Oddziaływanie termiczne i mechaniczne Część 3: Odpowiedź mechaniczna Część 4: Oprogramowanie inżynierii pożarowej Część 5a: Przykłady Część 5b:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Budynek publicznej świetlicy wiejskiej i szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 2724 w Baranowie Urząd Gminy Chotcza 27-312 Chotcza ą ᆗ唧 ᆗ唧 Ś

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

Advance Design 2015 / SP1

Advance Design 2015 / SP1 Advance Design 2015 / SP1 Dodatek Service Pack SP1 dla programu ADVANCE Design 2015 zawiera ponad 340 ulepszeń i poprawek. Poniżej przedstawiona jest lista najbardziej znaczących poprawek: WYŚWIETLANIE

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

POMOCE NAUKOWE MODELOWANIE W PROGRAMIE ROBOT HALA PRZEMYSŁOWA O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ EJ MONOLITYCZNEJ ROBOT MODELOWANIE W PROGRAMIE

POMOCE NAUKOWE MODELOWANIE W PROGRAMIE ROBOT HALA PRZEMYSŁOWA O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ EJ MONOLITYCZNEJ ROBOT MODELOWANIE W PROGRAMIE HALA PRZEMYSŁOWA O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ EJ MONOLITYCZNEJ MODELOWANIE W PROGRAMIE ROBOT 1 OPRACOWAŁ MGR INŻ. KAMIL DUBAŁA LISTOPAD 2010 1. Z okna selekcji typu konstrukcji wybieramy Ramę płaską 2. Z paska

Bardziej szczegółowo

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali

EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości. mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali EPSTAL stal zbrojeniowa o wysokiej ciągliwości mgr inż. Magdalena Piotrowska Centrum Promocji Jakości Stali Certyfikat EPSTAL EPSTAL to znak jakości nadawany w drodze dobrowolnej certyfikacji na stal zbrojeniową

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa poz.a.1.0 HALA poz.a.1.1 DACH OBCIĄŻENIA STAŁE: obc.char. γ f obc.obl. 2xpapa 0,30 1,2 0,36 wełna mineralna 1,2x0,2 0,24 1,3 0,31 blacha trapezowa 0,20 1,1 0,22 0,74

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s. c.

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s. c. KONSTRUKTOR PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N S T R U K T O R s. c. S e b a s t i a n P i e t r a s, T o m a s z S i e k i e r a h t t p : / / w w w. p p k o n s t r u k t o r. p l Ruda ŚL. 41-710 ul. Kubiny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: NAZWA

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie szkieletu hal z lekką obudową z blachy profilowanej. Wybrane przykłady rozwiązań konstrukcyjnych hal o dużych rozpiętościach

Współdziałanie szkieletu hal z lekką obudową z blachy profilowanej. Wybrane przykłady rozwiązań konstrukcyjnych hal o dużych rozpiętościach Ogólne zasady projektowania konstrukcji hal Układy konstrukcji hal Główne ustroje nośne Belki podsuwnicowe Konstrukcje wsporcze dachów Konstrukcje wsporcze ścian, Stężenia Współdziałanie szkieletu hal

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Plik przeznaczony do celów edukacyjnych. Kopiowanie wyrywkowych fragmentów do użytku komercyjnego zabronione. Autor: Bartosz Sadurski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCYJNY NADBUDOWY Z ROZBUDOW BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ W KO BIELI ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna Dz.Nr.ew.282 Gmina Koùbiel 05-340 KO BIEL INWESTOR: GMINA KO BIEL ul. Szkolna 1

Bardziej szczegółowo

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI GRUNTOWO- WODNE I SPOSÓB JEGO POSADOWIENIA...5

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI GRUNTOWO- WODNE I SPOSÓB JEGO POSADOWIENIA...5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego normy i wytyczne

Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego normy i wytyczne 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Podstawa formalna opracowania. Zlecenie inwestora na wykonanie projektu budowlanego normy i wytyczne 1.2. Podstawa merytoryczna. Podstawą merytoryczną opracowania jest stan istniejący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055

PROJEKT PLUS. mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 pracownia projektowa PROJEKT PLUS mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Ełk ul. Jana Pawła II 9/52 tel. 601-222-524 NIP: 848-108-03-52 REGON: 790188055 PROJEKT BUDOWY STAŁEJ SCENY PLENEROWEJ NA PLACU

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA DACHU Z DREWNA KLEJONEGO

KONSTRUKCJA DACHU Z DREWNA KLEJONEGO PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REWALORYZACJI HISTORYCZNEGO ZESPOŁU HIPODROMU W SOPOCIE WRAZ Z REMONTEM I ROZBUDOWĄ HALA DUŻEJ UJEŻDZALNI Inwestor: Główny Projektant obiektu: Branża: Biuro projektowe: Projektant:

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu KF

Schöck Isokorb typu KF Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Konstrukcja/Właściwości/Wskazówki 54 Zbrojenie na budowie 55 Instrukcja montażu 56-59 Lista kontrolna 60 Klasy odporności ogniowej 20-21 53 Schöck

Bardziej szczegółowo

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112

Rodzaj bloku Symbol elementu b/h Masa [kg] Objętość [m] 0,345 0,460 0,578 bloki drzwiowe BPD/149/228 865 0,346 BP/89/112 Bloki ścienne piwniczne dla budownictwa wielkoblokowego. Bloki (tzw. typ cegła żerańska ) są elementami konstrukcyjnymi, dostosowanymi do przeniesienia obciążeń z 5 kondygnacji nadziemnych. Budynki w których

Bardziej szczegółowo

ĄŻENIE ŚNIEGIEM NIEŻANIE WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

ĄŻENIE ŚNIEGIEM NIEŻANIE WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH RUSZ SIĘ ZENEK -ŚNIEG NA DACHU, CZYLI OBCIĄŻ ĄŻENIE ŚNIEGIEM I ODŚNIE NIEŻANIE WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH DACHÓW W PŁASKICHP Michał Wilk Opracowanie graficzne: Aleksandra Wilk-Nieszporek AKTY PRAWNE PRAWO

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1, 2 2 Instytut Instytut Architektury i Urbanistyki 3 Kod PPWSZ-AU-1-416-S przedmiotu PPWSZ-AU-1-415-N Kierunek Architektura

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

Upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. II. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe elementów nośnych witaczy

Upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. II. Obliczenia statyczno wytrzymałościowe elementów nośnych witaczy Opracowanie zawiera: Upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego I. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Cel i zakres opracowania 3. Opis oznakowania 4. Konstrukcje wsporcze

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW S t r o n a 1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW Zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr.156 poz. 1118 2006r tekst jednolity z późniejszymi zmianami) art. 20 ust. 4 oświadczam o sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

7.B.1.1 Część opisowa.

7.B.1.1 Część opisowa. STRONA: 36. B. KONSTRUKCJA 7.B.1 PROJEKT KONSTRUKCJI BUDYNKU 7.B.1.1 Część opisowa. 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany konstrukcyjny wraz z obliczeniami

Bardziej szczegółowo

Tytuł opracowania: Adres obiektu: Opis rysunku: Projektant: SKALA: 1:100 PROJEKTOWANIE oraz Usługi Budowlane BOGDAN SOWIŃSKI 91-487 Łódź, ul. Strumykowa 10A Tel. (042) 617 12 38, Reg. 470832096 NIP 727-102-07-97

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny wiaty:

Opis techniczny wiaty: Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl Wzór ankiety INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. (22) 825-20-17, fax. (22) 825-79-70, e-mail: LRunkiewicz@itb.pl DANE O ZAGROŻENIU, AWARII LUB KATASTROFIE BUDOWLANEJ *) formularz

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie parametrów obliczeniowych

Wyznaczanie parametrów obliczeniowych dr inż. Władysław Ryżyński Biuro Usług Inżynierskich B.A. i Wł. Ryżyńscy, Białystok mgr inż. Benedykt Karczewski Astra Poland, Straszyn k. Gdyni Wyznaczanie parametrów obliczeniowych podłoża warstwowego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram W opracowaniu wprowadzono pojęcie prostego typu szkieletu w budynkach wielokondygnacyjnych. W takich układach sztywność na przechył

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, który dostarcza swoim klientom najwyższej jakości materiały, komponenty, systemy i zintegrowane

Bardziej szczegółowo

BELKI ZETOWE I HALE ZET sierpień 2005

BELKI ZETOWE I HALE ZET sierpień 2005 BELKI ZETOWE I HALE ZET sierpień 2005 Zawartość niniejszego folderu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią jedynie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI

PROJEKT ZABEZPIECZENIA SIECI GAZOWYCH OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ W BOCHNI PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA OBWODNICY PÓŁNOCNO ZACHODNIEJ MIASTA BOCHNIA MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 tel./fax (+48 14) 626 38 90, 626 45 39 www.mggp.com.pl, e-mail: mggp@mggp.com.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej

Bardziej szczegółowo

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88

BRANŻA : BUDOWLANA. Zeszyt 3. Inwestor: Bank Gospodarstwa Krajowego. Obiekt: mgr inż. Wojciech Karpiński Upr. bud. nr ST-434/88 TELIN Szymon Pętlak, ul.lucerny 10, 04-687 Warszawa kom 601 097 055, tel. 22 815 39 57, fax 22 815 95 17 biuro@telin.com.pl, www.telin.com.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDWOLANO

Bardziej szczegółowo