EKSPERTYZA TECHNICZNA HALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA TECHNICZNA HALI"

Transkrypt

1 BIURO BUDOWLANE ANKRA Sp. z o. o Kielce, ul. Źródłowa 10/4 / (41) , kom NIP Opracowanie, dokumentacja projektowa stanowi własność inwestora i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody. Wszystkie rozwiązania elementów zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność BIURA BUDOWLANEGO ANKRA Sp. z o. o.., Kielce, ul. Źródłowa 10/4 i mogą być stosowane, powielane i udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnej zgody BIURA pod rygorem skutków prawnych uchylenia tym warunkom. Opracowanie autorskie zgodnie z ustawą z r. Symbol dokumentacji: E _ _FARR EKSPERTYZA TECHNICZNA HALI Pod kątem adaptacji na potrzeby Laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystywania energetycznego Starachowice ul. Radomska 29. Działka 735/4 Inwestor: Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Mickiewicza 1a Starachowice Autorzy opracowania: Lp. IMIĘ, NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PODPIS 1 dr inż. Jerzy SENDKOWSKI KL9/89, KL92/92 GUNB 332/98/R mgr inż. Grażyna SENDKOWSKA KL 174/81, KL227/ mgr inż. Anna TKACZYK SWK/0008/PWOK/ mgr inż. Łukasz TKACZYK SWK/0009/PWOK/ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejsze opracowanie może być powielane tylko w całości Fragmentaryczne kopiowanie wymaga zgody autora Kielce,

2 - S P I S Z A W A R T O Ś C I - 1. Podstawa formalna opracowania Podstawa prawna opracowania Przedmiot ekspertyzy Cel i zakres opracowania Opis stanu istniejącego badanej konstrukcji hali przemysłowej Obliczenia Obliczenia stalowej konstrukcji nośnej Ocena płyty żelbetowej Wnioski i zalecenia Wniosek generalny Zalecenia Załączniki Uprawnienia Inwentaryzacja fotograficzna płyta CD

3 1. Podstawa formalna opracowania. Podstawą formalnoprawną opracowania jest zlecenie pomiędzy Fundacją Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Mickiewicza 1a, Starachowice a Biurem Budowlanym Ankra Sp. z o.o., ul. Źródłowa 10/4, Kielce, na wykonanie Ekspertyzy hali. 2. Podstawa prawna opracowania. Podstawą prawną opracowania jest: Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010 R. Nr 243, poz z późn. zm.) Obowiązujące Polskie Normy: PN-EN : 2004/Ap2:2011 PN-EN : 2008 PN-EN : 2006/NA:2010 PN-EN : 2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne Oddziaływania wiatru Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-5: Blachownice PN-EN Eurokod 3 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami Literatura specjalistyczna: [1] Łubiński M., Zółtowski W.: Konstrukcje metalowe Cz. I i II Arkady [2] Biegus A.: Stalowe budynki halowe. Arkady W-wa 2003, [3] Poradnik projektanta konstrukcji metalowych pod redakcją Wł. Boguckiego, Arkady [4] Kucharczuk W.: Stalowe hale i budynki wielokondygnacyjne, Częstochowa 2004, [5] Bródka J. Kozłowski A.: Stalowe budynki szkieletowe, OWPRz; Rzeszów 2003, [6] Bródka J., Barszcz A, Giżejowski M., Kozłowski A.: Sztywność i nośność stalowych ram przechyłowych o węzłach podatnych, OWPRz, Rzeszów 2004, [7] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych,, Bud. Ogólne, Tom1, część 1-3, Arkady, 1990 [8] Żmuda J., Konstrukcje wsporcze dźwignic, PWN,

4 3. Przedmiot ekspertyzy Przedmiotem opracowania jest hala nr 4 znajdująca się w kompleksie dawnego zaplecza warsztatowego FSC Starachowice, będąca garażem wózków spalinowych w Zajezdni Wózków Transportu Bliskiego Zakład 88G przy ul. Radomskiej 29, dz. 735/4. Hala jednonawowa, o wymiarach 30 x 12 m, wykonana jest w konstrukcji stalowej wypełnionej murem z cegły pełnej ceramicznej (ściskany od strony północnej i wschodniej graniczące z pozostałą częścią kompleksu), a szkieletem stalowym i wypełnieniem szklanym w ścianach zachodniej i południowej, będących zewnętrzną częścią elewacji kompleksu. Słupy stalowe wielogałęziowe z 2xC200 w rozstawie, co 12 m, utwierdzone w żelbetowych stopach monolitycznych. Przekrycie hali w postaci dźwigarów stalowych, z pasem dolnym w postaci ściągu z płaskownika. Stężenia połaciowe pionowe w postaci prętów okrągłych. Stężenia połaciowe poziome (w układzie X) z kątowników LR100x8. Rys. 1. Widok południowej elewacji hali

5 Rys. 2. Widok wschodniej elewacji hali. Rys. 3. Widok dachu hali

6 Rys. 4. Hala nr 4 widok wnętrza. Rys.5. Budynek przy ul. Bema schemat ogólny - 6 -

7 Rys.6. Hala nr 4 rzut konstrukcji dachu

8 4. Cel i zakres opracowania. Celem opracowania jest sporządzenie ekspertyzy określającej stan techniczny hali nr 4 w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29, dz. 735/4 pod kątem wykorzystania hali na potrzeby Laboratorium badawczego biomasy stałej, biogazu i biopaliw oraz sposobów ich efektywnego wykorzystywania energetycznego 5. Opis stanu istniejącego badanej konstrukcji hali przemysłowej. Przeprowadzono wizje lokalne hali nr 4 zlokalizowanej w Starachowicach przy ul. Radomskiej 29, dz. 735/4 w dniach , i , podczas których dokonano szczegółowej inwentaryzacji elementów konstrukcji obiektu. Wykonano prace pomiarowe na potrzeby opracowania. Dokonano oceny stalowych elementów konstrukcyjnych oraz posadowienia. Dokonano przeglądu konstrukcji obiektu. Ogólnie stan techniczny elementów konstrukcji hali nr 4, przy ul. Radomskiej 29, dz. 735/4 należy określić jako poprawny, stopień zużycia nośnych elementów konstrukcyjnych nieznaczny, adekwatny do czasu użytkowania obiektu. 6. Obliczenia 6.1. Obliczenia stalowej konstrukcji nośnej. Przeprowadzono obliczenia statyczno - wytrzymałościowe za pomocą programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional Obliczenia przeprowadzono w kontekście planowanej inwestycji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Widok konstrukcji: - 8 -

9 Numeracja: Schemat statyczny: - 9 -

10 Obciążenia - schematy:

11 - 11 -

12 - 12 -

13 - 13 -

14 OBLICZENIA OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH wg PN-EN /4:2005/2008 WYMIARY BUDYNKU Wysokość : Szerokość : Głębokość : Strzałka dachu : Rozmiar segmentu obliczeniowego : Wysokość na wiatr : 6,61 m 12,00 m 30,00 m 0,35 m 6,00 m 6,61 m DANE WIATROWE Region : 1 Vb,0 : 22,000 m/s Qb,0 : 0,30 kpa Żywotność konstrukcji : 50 lat; p= 0,020 K : 0,200 Vb,0(p) : 22,000 m/s Qb,0(p) : 0,30 kpa Cdir : 1,000 CsCd : 1,000 Cseason : 1,000 Vb : Qb : 22,000 m/s 0,30 kpa Kąt pomiędzy kierunkiem wiatru od lewej a kierunkiem północ : 0 deg Typ podłoża III - Obszary przemysłowe i podmiejskie, lasy kr : 0,215 Zmin : 5,00 m Zmax : 400,00 m z = 6,260 Cr(z) : 0,732 Ce(z) : 1,682 q(z) : 0,51 kpa z = 6,610 Cr(z) : 0,739 Ce(z) : 1,706 q(z) : 0,52 kpa Ciśnienie maksymalne Ściany przepuszczalne: 0,52 kpa prawa 0,000 % Drzwi: prawa 0,000 % lewa 0,000 % lewa 0,000 % przednia 0,000 % przednia 0,000 % tylnia 0,000 % tylnia 0,000 % DANE ŚNIEGOWE Region : 3 Wysokość geograficzna : 215 m Ce : 1,000 Ct : 1,

15 Ciśnienie bazowe - śnieg normalny - Sk : Ciśnienie bazowe - śnieg wyjątkowy - SkA : Redystrybucja : 1,20 kpa 0,00 kpa Nieaktywna REZULTATY DLA WIATRU Przypadek obciążeniowy : Wiatr L/P Cpe - Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,800 Vref : 17,600 Qref : 0,19 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa D Cpe : 0,740 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,740 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,780 strefa G Cpe : -1,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -1,200 od x = 0,780 do x = 1,000 pręt : 4 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,102 strefa I Cpe : 0,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,200 od x = 0,102 do x = 1,000 pręt : 2 strefa E Cpe : -0,380 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,380 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr L/P Cpe + Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,800 Vref : 17,600 Qref : 0,19 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa D Cpe : 0,740 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,740 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,780 strefa G Cpe : -1,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -1,200 od x = 0,780 do x = 1,000 pręt : 4 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,102 strefa I Cpe : -0,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,200 od x = 0,102 do x = 1,000 pręt : 2 strefa E Cpe : -0,380 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,380 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr P/L Cpe - Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,700 Vref : 15,400 Qref : 0,15 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa E Cpe : -0,380 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,380 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,102 strefa I Cpe : 0,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,200 od x = 0,102 do x = 1,000 pręt : 4 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,780 strefa G Cpe : -1,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -1,200 od x = 0,780 do x = 1,000 pręt : 2 strefa D Cpe : 0,740 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,740 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr P/L Cpe + Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,700 Vref : 15,400 Qref : 0,15 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa E Cpe : -0,380 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,380 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,102 strefa I Cpe : -0,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,200 od x = 0,102 do x = 1,000 pręt : 4 strefa H Cpe : -0,700 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,700 od x = 0,000 do x = 0,780 strefa G Cpe : -1,200 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -1,200 od x = 0,780 do x = 1,

16 pręt : 2 strefa D Cpe : 0,740 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = 0,740 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Prz./Tył Cpe - Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 1,000 Vref : 22,000 Qref : 0,30 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 4 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 2 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Prz./Tył Cpe + Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 1,000 Vref : 22,000 Qref : 0,30 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 4 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 2 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Tył/Prz. Cpe - Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,700 Vref : 15,400 Qref : 0,15 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 strefa B Cpe : -0,800 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,800 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 4 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 2 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 strefa B Cpe : -0,800 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,800 od x = 0,000 do x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Tył/Prz. Cpe + Rama 4 Cd : 1,000 Cdir : 0,700 Vref : 15,400 Qref : 0,15 kpa Współczynniki obciążeniowe pręt : 1 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 strefa B Cpe : -0,800 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,800 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 3 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 4 strefa I Cpe : -0,600 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,600 od x = 0,000 do x = 1,000 pręt : 2 strefa C Cpe : -0,500 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,500 od x = 0,000 do x = 1,000 strefa B Cpe : -0,800 CpiS : 0,000 Cpe-Cpi = -0,800 od x = 0,000 do x = 1,000 REZULTATY DLA ŚNIEGU Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. I pręt : 3 µ zmienne od 0,800 dla x = 0,000 do 0,800 dla x = 1,000 pręt : 4 µ zmienne od 0,800 dla x = 0,000 do 0,800 dla x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. II l/p

17 pręt : 3 µ zmienne od 0,400 dla x = 0,000 do 0,400 dla x = 1,000 pręt : 4 µ zmienne od 0,800 dla x = 0,000 do 0,800 dla x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. II p/l pręt : 3 µ zmienne od 0,800 dla x = 0,000 do 0,800 dla x = 1,000 pręt : 4 µ zmienne od 0,400 dla x = 0,000 do 0,400 dla x = 1,000 OBCIĄŻENIE WIATREM Przypadek obciążeniowy : Wiatr L/P Cpe - Rama 4 pręt : 1 P : -1,45 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -0,74 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : od 2,38 kn/m dla x = 0,780 do 2,38 kn/m dla x = 1,000 P : od 1,39 kn/m dla x = 0,000 do 1,39 kn/m dla x = 0,780 pręt : 4 P : od 1,39 kn/m dla x = 0,000 do 1,39 kn/m dla x = 0,102 P : od -0,40 kn/m dla x = 0,102 do -0,40 kn/m dla x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr L/P Cpe + Rama 4 pręt : 1 P : -1,45 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -0,74 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : od 2,38 kn/m dla x = 0,780 do 2,38 kn/m dla x = 1,000 P : od 1,39 kn/m dla x = 0,000 do 1,39 kn/m dla x = 0,780 pręt : 4 P : od 1,39 kn/m dla x = 0,000 do 1,39 kn/m dla x = 0,102 P : od 0,40 kn/m dla x = 0,102 do 0,40 kn/m dla x = 1,000 Przypadek obciążeniowy : Wiatr P/L Cpe - Rama 4 pręt : 1 P : 0,57 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : 1,11 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : od 1,06 kn/m dla x = 0,000 do 1,06 kn/m dla x = 0,102 P : od -0,30 kn/m dla x = 0,102 do -0,30 kn/m dla x = 1,000 pręt : 4 P : od 1,82 kn/m dla x = 0,780 do 1,82 kn/m dla x = 1,000 P : od 1,06 kn/m dla x = 0,000 do 1,06 kn/m dla x = 0,780 Przypadek obciążeniowy : Wiatr P/L Cpe + Rama 4 pręt : 1 P : 0,57 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : 1,11 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : od 1,06 kn/m dla x = 0,000 do 1,06 kn/m dla x = 0,102 P : od 0,30 kn/m dla x = 0,102 do 0,30 kn/m dla x = 1,000 pręt : 4 P : od 1,82 kn/m dla x = 0,780 do 1,82 kn/m dla x = 1,000 P : od 1,06 kn/m dla x = 0,000 do 1,06 kn/m dla x = 0,780 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Prz./Tył Cpe - Rama 4 pręt : 1 P : 1,53 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : 1,86 kn/m na całej długości pręta pręt : 4 P : 1,86 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -1,53 kn/m na całej długości pręta Przypadek obciążeniowy : Wiatr Prz./Tył Cpe + Rama 4 pręt : 1 P : 1,53 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : 1,86 kn/m na całej długości pręta pręt : 4 P : 1,86 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -1,53 kn/m na całej długości pręta Przypadek obciążeniowy : Wiatr Tył/Prz. Cpe - Rama 4 pręt : 1 P : 0,97 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : 0,91 kn/m na całej długości pręta pręt : 4 P : 0,91 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -0,97 kn/m na całej długości pręta

18 Przypadek obciążeniowy : Wiatr Tył/Prz. Cpe + Rama 4 pręt : 1 P : 0,97 kn/m na całej długości pręta pręt : 3 P : 0,91 kn/m na całej długości pręta pręt : 4 P : 0,91 kn/m na całej długości pręta pręt : 2 P : -0,97 kn/m na całej długości pręta OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. I pręt : 3 P : -5,76 kn/m na całej długości pręt : 4 P : -5,76 kn/m na całej długości Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. II l/p pręt : 3 P : -2,88 kn/m na całej długości pręt : 4 P : -5,76 kn/m na całej długości Przypadek obciążeniowy : Śnieg przyp. II p/l pręt : 3 P : -5,76 kn/m na całej długości pręt : 4 P : -2,88 kn/m na całej długości Przypadki: 1do4 7 11do13 Przypadek Typ obciążenia Lista Wartość obciążenia 1 ciężar własny 1do9 PZ Minus Wsp=1,00 2 obciąż. jednorodne 34 PZ=-3,17(kN/m) 3 obciąż. jednorodne 1 PZ=-1,45(kN/m) lokalny względne 3 obciążenie trapezowe (2p) 3 PZ2=2,38(kN/m) PZ1=2,38(kN/m) X2=1,00 X1=0,78 lokalny nierzutowane względne 3 obciążenie trapezowe (2p) 3 PZ2=1,39(kN/m) PZ1=1,39(kN/m) X2=0,78 X1=0,0 lokalny nierzutowane względne 3 obciążenie trapezowe (2p) 4 PZ2=1,39(kN/m) PZ1=1,39(kN/m) X2=0,10 X1=0,0 lokalny nierzutowane względne 3 obciążenie trapezowe (2p) 4 PZ2=-0,40(kN/m) PZ1=-0,40(kN/m) X2=1,00 X1=0,10 lokalny nierzutowane względne 4 obciąż. jednorodne 1 PZ=-1,45(kN/m) lokalny względne 4 obciążenie trapezowe (2p) 3 PZ2=2,38(kN/m) PZ1=2,38(kN/m) X2=1,00 X1=0,78 lokalny nierzutowane względne 4 obciążenie trapezowe (2p) 3 PZ2=1,39(kN/m) PZ1=1,39(kN/m) X2=0,78 X1=0,0 lokalny nierzutowane względne 4 obciążenie trapezowe (2p) 4 PZ2=1,39(kN/m) PZ1=1,39(kN/m) X2=0,10 X1=0,0 lokalny nierzutowane względne 4 obciążenie trapezowe (2p) 4 PZ2=0,40(kN/m) PZ1=0,40(kN/m) X2=1,00 X1=0,10 lokalny nierzutowane względne 7 obciąż. jednorodne 1 PZ=1,53(kN/m) lokalny względne 7 obciąż. jednorodne 3 PZ=1,86(kN/m) lokalny względne 7 obciąż. jednorodne 4 PZ=1,86(kN/m) lokalny względne 11 obciąż. jednorodne 3 PZ=-5,76(kN/m) rzutowane względne 11 obciąż. jednorodne 4 PZ=-5,76(kN/m) rzutowane względne 12 obciąż. jednorodne 3 PZ=-2,88(kN/m) rzutowane względne 12 obciąż. jednorodne 4 PZ=-5,76(kN/m) rzutowane względne 13 obciąż. jednorodne 3 PZ=-5,76(kN/m) rzutowane względne 13 obciąż. jednorodne 4 PZ=-2,88(kN/m) rzutowane względne

19 Kombinacje przypadków - Przypadki: 14do210 Wartości 1 Przypadki: 14do210 Filtrowanie Kombinacja Lista pełna Wybór 14do210 14do210 Ilość całkowita 197 Ilość wybrana 197 Przypadki: 14do210 Kombinacja Nazwa Typ analizy Natura przypadku Definicja 14 SGN/1=1* *1.35 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGN/2=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/3=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/4=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/5=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+3* SGN/6=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+3* * SGN/7=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+3* * SGN/8=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+3* * SGN/9=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+4* SGN/10=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+4* * SGN/11=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+4* * SGN/12=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+4* * SGN/13=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+7* SGN/14=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+7* * SGN/15=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+7* * SGN/16=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.35+7* * SGN/17=1* *1.00 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2* SGN/18=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2* * SGN/19=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2* * SGN/20=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2* * SGN/21=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+3* SGN/22=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+3* * SGN/23=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+3* * SGN/24=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+3* * SGN/25=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+4* SGN/26=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+4* * SGN/27=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+4* * SGN/28=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+4* * SGN/29=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+7* SGN/30=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+7* * SGN/31=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+7* * SGN/32=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.35+2*1.00+7* * SGN/33=1* *1.35 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* SGN/34=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/35=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/36=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/37=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+3* SGN/38=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+3* * SGN/39=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+3* * SGN/40=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+3* * SGN/41=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+4* SGN/42=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+4* * SGN/43=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+4* * SGN/44=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+4* * SGN/45=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+7*

20 59 SGN/46=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+7* * SGN/47=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+7* * SGN/48=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.35+7* * SGN/49=1* *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGN/50=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/51=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/52=1* * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/53=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* SGN/54=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/55=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/56=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/57=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* SGN/58=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/59=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/60=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/61=1* * *0.90 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* SGN/62=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/63=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/64=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/65=1* *1.15 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGN/66=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* SGN/67=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/68=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/69=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/70=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* SGN/71=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/72=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/73=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/74=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* SGN/75=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/76=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/77=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/78=1* *1.00 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2* SGN/79=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* SGN/80=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/81=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/82=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/83=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* SGN/84=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/85=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/86=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/87=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* SGN/88=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/89=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/90=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/91=1* *1.15 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* SGN/92=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* SGN/93=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/94=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/95=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/96=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* SGN/97=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/98=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/99=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/100=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* SGN/101=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/102=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/103=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/104=1* *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGN/105=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* SGN/106=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/107=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/108=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/109=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* SGN/110=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/111=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* *

21 125 SGN/112=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/113=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* SGN/114=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/115=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/116=1* * * *0.75 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/117=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/118=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/119=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/120=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/121=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/122=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+3* * SGN/123=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/124=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/125=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+4* * SGN/126=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/127=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/128=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.15+7* * SGN/129=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2* * SGN/130=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2* * SGN/131=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2* * SGN/132=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/133=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/134=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+3* * SGN/135=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/136=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/137=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+4* * SGN/138=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/139=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/140=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.15+2*1.00+7* * SGN/141=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/142=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/143=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2* * SGN/144=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/145=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/146=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+3* * SGN/147=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/148=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/149=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+4* * SGN/150=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/151=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/152=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe 1*1.00+2*1.15+7* * SGN/153=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/154=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/155=1* * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGN/156=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/157=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/158=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* * SGN/159=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/160=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/161=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* * SGN/162=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/163=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGN/164=1* * * *1.50 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* * SGU:CHR/1=1* *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGU:CHR/2=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+3)* SGU:CHR/3=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+3)* * SGU:CHR/4=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+3)* * SGU:CHR/5=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+3)* * SGU:CHR/6=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+4)* SGU:CHR/7=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+4)* * SGU:CHR/8=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+4)* * SGU:CHR/9=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+4)* * SGU:CHR/10=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+7)* SGU:CHR/11=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+7)* * SGU:CHR/12=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+7)* * SGU:CHR/13=1* * * *0.50 Kombinacja NL stałe (1+2+7)* *

22 191 SGU:CHR/14=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+11)* SGU:CHR/15=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+12)* SGU:CHR/16=1* * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+13)* SGU:CHR/17=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+11)*1.00+3* SGU:CHR/18=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+12)*1.00+3* SGU:CHR/19=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+13)*1.00+3* SGU:CHR/20=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+11)*1.00+4* SGU:CHR/21=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+12)*1.00+4* SGU:CHR/22=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+13)*1.00+4* SGU:CHR/23=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+11)*1.00+7* SGU:CHR/24=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+12)*1.00+7* SGU:CHR/25=1* * * *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2+13)*1.00+7* SGU:FRE/26=1* *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2)* SGU:FRE/27=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+3* SGU:FRE/28=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+4* SGU:FRE/29=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00+7* SGU:FRE/30=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGU:FRE/31=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGU:FRE/32=1* * *0.20 Kombinacja NL stałe (1+2)* * SGU:QPR/33=1* *1.00 Kombinacja NL stałe (1+2)*1.00 Weryfikacja nośności - tabela: Pręt Profil Materiał Lay Laz Wytęż. Przypadek 1 2 C 200 Steel SGN/75=1* * * * C 200 Steel Wiatr Prz./Tył Cpe - Rama C 120 Steel SGN/121=1* * * * C 120 Steel SGN/121=1* * * * x6 Steel SGN/117=1* * * IN 80 Steel SGN/121=1* * * * IN 80 Steel SGN/121=1* * * * x6 Steel SGN/117=1* * * x6 Steel SGN/117=1* * *1.50 OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 1 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 88 SGN/75=1* * * *0.75 (1+2)*1.15+7* *0.75 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa

23 PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 200 h=20.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=30.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.40 cm2 tw=0.9 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=23.80 cm4 tf=1.1 cm Wply= cm3 Wplz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Mz,Ed = kn*m Vy,Ed = kn Nc,Rd = kn Mz,Ed,max = kn*m Vy,c,Rd = kn Nb,Rd = kn Nch.Ed = kn Mz,c,Rd = kn*m MN,z,Rd = kn*m My,ch2,Ed = 0.00 kn*m Mz,ch2,Ed = 3.71 kn*m Nch,b,Rd = kn KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 6.26 m Lam_y = 0.87 Lz = 6.26 m Lam_z = 0.51 Lcr,y = 6.26 m Xy = 0.62 Lcr,z = 6.26 m Xz = 0.84 Lamy = kyz = 0.55 Lamz = kzz = 0.91 kzy2 = 0.36 kzz2 = 0.65 Parametry pojedynczej gałęzi słupa: a=1.00 m i1=2.1 cm Lambda ch=46.64 Sv_xy= kn Ncr_xy= kn MEd xy=29.55 kn*m VEd xy=14.83 kn FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.02 < 1.00 (6.2.4.(1)) Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.15 < 1.00 (6.2.5.(1)) Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.15 < 1.00 ( (2)) Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.03 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 0.12 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 0.16 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,b,Rd = 0.20 < 1.00 ( (1)) Nch,Ed/Nch,y,b,Rd + kyy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kyz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.26 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,z,b,Rd + kzy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kzz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.35 < 1.00 (6.3.3.(4)) Profil poprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 2 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L =

24 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 7 Wiatr Prz./Tył Cpe - Rama 4 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 200 h=20.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=30.0 cm Ay=34.50 cm2 Az=34.00 cm2 Ax=64.40 cm2 tw=0.9 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=23.80 cm4 tf=1.1 cm Wply= cm3 Wplz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Mz,Ed = kn*m Vy,Ed = kn Nt,Rd = kn Mz,pl,Rd = kn*m Vy,c,Rd = kn Mz,c,Rd = kn*m MN,z,Rd = kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nt,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.3.(1)) Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.22 < 1.00 (6.2.5.(1)) Mz,Ed/MN,z,Rd = 0.22 < 1.00 ( (2)) Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.01 < 1.00 (6.2.6.(1)) Profil poprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 3 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.40 L = 2.40 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 134 SGN/121=1* * * *1.50 (1+2)*1.15+3* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa

25 PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 120 h=12.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=19.0 cm Ay=19.80 cm2 Az=16.80 cm2 Ax=34.00 cm2 tw=0.7 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=8.30 cm4 tf=0.9 cm Wply= cm3 Wplz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn My,Ed = kn*m Nc,Rd = kn My,Ed,max = kn*m Nb,Rd = kn My,c,Rd = kn*m Vz,Ed = kn Nch.Ed = kn My,ch1,Ed = kn*m Mz,ch1,Ed = 0.00 kn*m Vz,c,Rd = kn My,ch2,Ed = kn*m Mz,ch2,Ed = 0.12 kn*m Nch,b,Rd = kn My,ch,Rd = kn*m Mz,ch,Rd = 6.43 kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 4.81 m Lam_y = 1.11 Lz = 1.20 m Lam_z = 0.22 Lcr,y = 4.81 m Xy = 0.48 Lcr,z = 1.20 m Xz = 0.99 Lamy = kyy = 1.12 Lamz = kzy = 0.00 kyy1 = 0.99 kyy2 = 0.59 kyz1 = 0.62 kyz2 = 0.37 Parametry pojedynczej gałęzi słupa: a=0.60 m i1=1.6 cm Lambda ch=37.64 Sv_xy= kn Ncr_xy= kn MEd xy=0.30 kn*m VEd xy=0.78 kn FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.15 < 1.00 (6.2.4.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.64 < 1.00 (6.2.5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.65 < 1.00 ( (2)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.08 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) = 1.03 > 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) = 0.15 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,b,Rd = 0.17 < 1.00 ( (1)) Nch,Ed/Nch,y,b,Rd + kyy1*my,ch1,ed/my,ch,rd + kyz1*mz,ch1,ed/mz,ch,rd = 0.79 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,z,b,Rd + kzy1*my,ch1,ed/my,ch,rd + kzz1*mz,ch1,ed/mz,ch,rd = 0.17 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,y,b,Rd + kyy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kyz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.54 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,z,b,Rd + kzy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kzz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.41 < 1.00 (6.3.3.(4)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów

26 GRUPA: PRĘT: 4 PUNKT: 2 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.70 L = 4.21 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 134 SGN/121=1* * * *1.50 (1+2)*1.15+3* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: 2 C 120 h=12.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=19.0 cm Ay=19.80 cm2 Az=16.80 cm2 Ax=34.00 cm2 tw=0.7 cm Iy= cm4 Iz= cm4 Ix=8.30 cm4 tf=0.9 cm Wply= cm3 Wplz= cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn My,Ed = kn*m Nc,Rd = kn My,Ed,max = kn*m Nb,Rd = kn My,c,Rd = kn*m Vz,Ed = 0.80 kn Nch.Ed = kn My,ch1,Ed = kn*m Mz,ch1,Ed = 0.00 kn*m Vz,c,Rd = kn My,ch2,Ed = kn*m Mz,ch2,Ed = 0.12 kn*m Nch,b,Rd = kn My,ch,Rd = kn*m Mz,ch,Rd = 6.43 kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 4.81 m Lam_y = 1.11 Lz = 1.20 m Lam_z = 0.22 Lcr,y = 4.81 m Xy = 0.48 Lcr,z = 1.20 m Xz = 0.99 Lamy = kyy = 1.12 Lamz = kzy = 0.00 kyy1 = 0.99 kyy2 = 0.59 kyz1 = 0.62 kyz2 = 0.37 Parametry pojedynczej gałęzi słupa: a=0.60 m i1=1.6 cm Lambda ch=37.64 Sv_xy= kn Ncr_xy= kn MEd xy=0.29 kn*m VEd xy=0.77 kn FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.15 < 1.00 (6.2.4.(1)) My,Ed/My,c,Rd = 0.64 < 1.00 (6.2.5.(1)) My,Ed/MN,y,Rd = 0.65 < 1.00 ( (2)) Vz,Ed/Vz,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) = 1.02 > 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*my,ed,max/(xlt*my,rk/gm1) = 0.15 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,b,Rd = 0.17 < 1.00 ( (1)) Nch,Ed/Nch,y,b,Rd + kyy1*my,ch1,ed/my,ch,rd + kyz1*mz,ch1,ed/mz,ch,rd = 0.79 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,z,b,Rd + kzy1*my,ch1,ed/my,ch,rd + kzz1*mz,ch1,ed/mz,ch,rd = 0.17 < 1.00 (6.3.3.(4))

27 Nch,Ed/Nch,y,b,Rd + kyy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kyz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.54 < 1.00 (6.3.3.(4)) Nch,Ed/Nch,z,b,Rd + kzy2*my,ch2,ed/my,ch,rd + kzz2*mz,ch2,ed/mz,ch,rd = 0.41 < 1.00 (6.3.3.(4)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 5 PUNKT: 1 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.00 L = 0.00 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 130 SGN/117=1* * *1.50 (1+2)* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: 80x6 h=0.6 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=8.0 cm Ay=4.80 cm2 Az=4.80 cm2 Ax=4.80 cm2 tw=0.3 cm Iy=0.14 cm4 Iz=25.60 cm4 Ix=0.55 cm4 tf=0.3 cm Wply=0.72 cm3 Wplz=9.60 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Nt,Rd = kn KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nt,Rd = 1.33 > 1.00 (6.2.3.(1)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 6 PUNKT: 2 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.50 L = 0.68 m

28 OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 134 SGN/121=1* * * *1.50 (1+2)*1.15+3* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: IN 80 h=8.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=4.2 cm Ay=5.21 cm2 Az=3.30 cm2 Ax=7.57 cm2 tw=0.4 cm Iy=77.80 cm4 Iz=6.29 cm4 Ix=0.93 cm4 tf=0.6 cm Wply=23.33 cm3 Wplz=5.50 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Mz,Ed = 0.21 kn*m Vy,Ed = kn Nc,Rd = kn Nb,Rd = kn Mz,Ed,max = 0.43 kn*m Vy,c,Rd = kn Mz,c,Rd = 1.29 kn*m MN,z,Rd = 1.29 kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 1.36 m Lam_y = 0.45 Lz = 1.36 m Lam_z = 1.59 Lcr,y = 1.36 m Xy = 0.94 Lcr,z = 1.36 m Xz = 0.31 Lamy = kyz = 1.05 Lamz = kzz = 1.75 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.21 < 1.00 (6.2.4.(1)) Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.17 < 1.00 (6.2.5.(1)) Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 0.57 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 1.25 > 1.00 (6.3.3.(4)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 7 PUNKT: 2 WSPÓŁRZĘDNA: x = 0.50 L = 0.68 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 134 SGN/121=1* * * *1.50 (1+2)*1.15+3* *

29 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: IN 80 h=8.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=4.2 cm Ay=5.21 cm2 Az=3.30 cm2 Ax=7.57 cm2 tw=0.4 cm Iy=77.80 cm4 Iz=6.29 cm4 Ix=0.93 cm4 tf=0.6 cm Wply=23.33 cm3 Wplz=5.50 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Mz,Ed = 0.19 kn*m Vy,Ed = kn Nc,Rd = kn Nb,Rd = kn Mz,Ed,max = 0.37 kn*m Vy,c,Rd = kn Mz,c,Rd = 1.29 kn*m MN,z,Rd = 1.29 kn*m KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: Ly = 1.36 m Lam_y = 0.45 Lz = 1.36 m Lam_z = 1.59 Lcr,y = 1.36 m Xy = 0.94 Lcr,z = 1.36 m Xz = 0.31 Lamy = kyz = 1.04 Lamz = kzz = 1.74 FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nc,Rd = 0.21 < 1.00 (6.2.4.(1)) Mz,Ed/Mz,c,Rd = 0.14 < 1.00 (6.2.5.(1)) Vy,Ed/Vy,c,Rd = 0.00 < 1.00 (6.2.6.(1)) Kontrola stateczności globalnej pręta: Lambda,y = < Lambda,max = Lambda,z = < Lambda,max = STABILNY N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 0.52 < 1.00 (6.3.3.(4)) N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzz*mz,ed,max/(mz,rk/gm1) = 1.17 > 1.00 (6.3.3.(4)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 8 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 3.78 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 130 SGN/117=1* * *1.50 (1+2)* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa

30 PARAMETRY PRZEKROJU: 80x6 h=0.6 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=8.0 cm Ay=4.80 cm2 Az=4.80 cm2 Ax=4.80 cm2 tw=0.3 cm Iy=0.14 cm4 Iz=25.60 cm4 Ix=0.55 cm4 tf=0.3 cm Wply=0.72 cm3 Wplz=9.60 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Nt,Rd = kn KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE: PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nt,Rd = 1.39 > 1.00 (6.2.3.(1)) Profil niepoprawny!!! OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH NORMA: PN-EN :2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYP ANALIZY: Weryfikacja prętów GRUPA: PRĘT: 9 PUNKT: 3 WSPÓŁRZĘDNA: x = 1.00 L = 3.78 m OBCIĄŻENIA: Decydujący przypadek obciążenia: 130 SGN/117=1* * *1.50 (1+2)* *1.50 MATERIAŁ: Steel ( S235 ) fy = MPa PARAMETRY PRZEKROJU: 80x6 h=0.6 cm gm0=1.00 gm1=1.00 b=8.0 cm Ay=4.80 cm2 Az=4.80 cm2 Ax=4.80 cm2 tw=0.3 cm Iy=0.14 cm4 Iz=25.60 cm4 Ix=0.55 cm4 tf=0.3 cm Wply=0.72 cm3 Wplz=9.60 cm3 SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI: N,Ed = kn Nt,Rd = kn KLASA PRZEKROJU = 1 PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

31 PARAMETRY WYBOCZENIOWE: względem osi y: względem osi z: FORMUŁY WERYFIKACYJNE: Kontrola wytrzymałości przekroju: N,Ed/Nt,Rd = 1.39 > 1.00 (6.2.3.(1)) Profil niepoprawny!!! Przemieszczenia - Przypadki: 1do4 7 11do210 Ekstrema globalne Przypadki: 1do4 7 11do210 UX (cm) UZ (cm) MAX 6,0 30,9 Węzeł 6 5 Przypadek 7 7 MIN -7,3-5,4 Węzeł 7 8 Przypadek

32 6.2. Ocena płyty żelbetowej

33 Rys. 7. Pomiar grubości żelbetowej płyty. Rys. 8. Pomiar grubości żelbetowej płyty

34 W trakcie wizji lokalnej w dniu przeprowadzono ocenę stanu technicznego oraz pomiar grubości żelbetowej płyty w obrębie hali nr 4. Na potrzeby pomiaru grubości wykonano 6 otworów, które pozwoliły ocenić grubość płyty żelbetowej. Minimalną zmierzona grubość to 24 cm natomiast maksymalnie uzyskano 35 cm. Średnia grubość płyty to 27cm, n = 6, współczynnik zmienności v = 0.22, sn-1 = 6.09cm. Zidentyfikowano zbrojenie płyty żelbetowej w postaci siatki prętów gładkich φ10 w rozstawie co 15 cm. Parametry betonu płyty żelbetowej w hali nr 4, w oparciu o przeprowadzone badanie sklerometryczne młotkiem Schmidta, odpowiadają C16/20. Sprawdzenie nośności płyty posadzki Rys. 9. Rozkład momentów zginających w wycinku płyty posadzki pod obciążeniem równomiernie rozłożonym 20kN/m2 i Skupionym 50 kn

35 Rys. 10. Rozkład momentów zginających w wycinku płyty posadzki pod obciążeniem równomiernie rozłożonym 20kN/m2 i Skupionym 50 kn. Rys. 11. Rozkład przemieszczeń pionowych w wycinku płyty posadzki pod obciążeniem równomiernie rozłożonym 20kN/m2 i Skupionym 50 kn

36 Rys. 12. Rozkład stanu zarysowania w wycinku płyty posadzki pod obciążeniem równomiernie rozłożonym 20kN/m2 i Skupionym 50 kn. Sprawdzenie nośności stopy pod planowaną antresolę 1. Założenia: MATERIAŁ: BETON: klasa C16/20 (B20), ciężar objętościowy = 24.0 (kn/m3) STAL: klasa A-III, f yd = (MPa) OPCJE: Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B (2002) gruntowej: PN-81/B Oznaczenie parametrów geotechnicznych metodą: B współczynnik m = do obliczeń nośności współczynnik m = do obliczeń poślizgu współczynnik m = do obliczeń obrotu Wymiarowanie fundamentu na: Nośność Osiadanie - S dop = 7.00 (cm) - czas realizacji budynku: tb > 12 miesięcy - współczynnik odprężenia: λ = 1.00 Obrót Poślizg Przebicie / ścinanie Graniczne położenie wypadkowej obciążeń: - długotrwałych w rdzeniu I - całkowitych w rdzeniu II

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja stalowa- obliczenia

Konstrukcja stalowa- obliczenia Konstrukcja stalowa- obliczenia Widok Strona: 9 Obciążenia - Przypadki Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 1 STA2ciężar własny ciężar własny Statyka NL 2 STA2cięgna stałe Statyka NL 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja pr tów stalowych

Weryfikacja pr tów stalowych Weryfikacja pr tów stalowych PR T: 1 PUNKT: 1 WSPÓŁRZ DNA: x = 0.00 L = 0.00 m Decyduj cy przypadek obci enia: 508 SSSW-L8 308*1.00+7*1.30 PARAMETRY PRZEKROJU: slupgłboczny1 h=80.0 cm gm0=1.00 gm1=1.00

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna:

STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna: STRONA TYTUŁOWA Ekspertyza techniczna: Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Sprawdzenie stanu istniejącego. Hala istniejąca analiza wytężenia konstrukcji istniejącej Autor : inż. Leszek Demski Widok...

Bardziej szczegółowo

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE

T.T.U. ZDZISŁAW URBANOWICZ Gdańsk, ul.litewska 16 tel./fax: OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE 1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ PRZYJĘTYCH DO OBLICZEŃ Tablica 1. Obciążenie śniegem k Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f d Obc. obl. kn/m 2 1. Obciążenie śniegiem połaci dachu 0,96

Bardziej szczegółowo

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 4-45 przy ulicy Budowlanej Kętrzyn. PGK KOMUNALNIK Spółka z o.o. ul. Plac Słowiański 2. nr upr.

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 4-45 przy ulicy Budowlanej Kętrzyn. PGK KOMUNALNIK Spółka z o.o. ul. Plac Słowiański 2. nr upr. 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 18 lok. U2 tel. 668 696 901, email: kmor@onet.pl PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ADRES INWESTYCJI: dz. nr 4-45 przy ulicy Budowlanej 1 11-400 Kętrzyn INWESTOR: Spółka

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-13

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-13 OPIS TECHNICZNY 1 SPIS ZAWARTOŚCI OBIEKT: niezbędną infrastrukturą techniczną w (obręb 11, jedn. ewid.061002_2 Ludwin) na działce nr 514/7, powiat Łęczyński INWESTOR: GMINA LUDWIN 21-075 Ludwin, powiat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ PELLETEM

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ OPALANĄ PELLETEM Zespół Szkół nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim Przebudowa istniejącej kotłowni olejowej na kotłownię opalaną pelletem P.P.H.U. JuWa Białystok Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowo - Usługowe "J u W a "

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5

OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 OBLICZENIA STATYCZNE ZAŁ. NR 5 ADRES INWESTYCJI: Chorzów, ul. Lompy 10a; działka Nr 30/39 ZADANIE INWESTYCYJNE: TEMAT: ROZBUDOWA PIŁKOCHWYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH BOISKO SPORTOWE W REJONIE RZUTNI DO RZUTU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE

WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH I WYMIAROWANIE 9.1. HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM...14 9.1.3. Płyty...16 9.1.3.1. Płyta poz +3.54 gr.20cm...16 9.1.3.2. Płyta poz +4.80 gr.20 i 16cm...18 9.1.3.3. Płyta poz +8,00

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY

TYPOWY OBIEKT BUDOWLANY TOALETY WOLNOSTOJĄCEJ NA OBSZARZE MIEJSCA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH KAT.I PROJEKT WYKONAWCZY 1 2 SPIS TREŚCI ZAŁĄCZNIKI 1.Oświadczenie projektanta... 4 2.Ksero uprawnień... 5 3.Zaświadczenie o przynależności do samorządu zawodowego... 7 4. Podstawa opracowania... 8 CZĘŚĆ OPISOWA 5. Dane ogólne...

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Obciążenie zmienne klatki schodowej Wg tabl.1 pkt.b.7 PN-82/B przyjęto obciążenie zmienne p = 6,0 kn/m 2 ( γ f = 1,2 ); Obciążenie śniegiem Jast

Obciążenie zmienne klatki schodowej Wg tabl.1 pkt.b.7 PN-82/B przyjęto obciążenie zmienne p = 6,0 kn/m 2 ( γ f = 1,2 ); Obciążenie śniegiem Jast Schemat klatki schodowej Ciężar pokrycia dachu Obciążenie Obc. char. [kn/m 2 ] γ f (max.) γ f (min.) Obc. obl. max. [kn/m 2 ] Obc. obl. min. [kn/m 2 ] Folia dachowa (przyjęto ciężar 2,5 kg/m 2 ) 0,03 1,2

Bardziej szczegółowo

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE

PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE Nazwa obiektu: PRACE KONSERWATORSKIE ELEWACJI PIERSCIENIA GŁÓWNEGO PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO w CHORZOWIE PROJEKT I OBLICZENIA KONSTRUKCJI NOŚNEJ OKŁADZINY KAMIENNEJ ELEWACJI PLANETARIUM ŚLASKIEGO Jednostka

Bardziej szczegółowo

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro

Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro Moduł do wymiarowania konstrukcji prętowych. Opracował mgr inż. Tomasz Żebro 1. Konstrukcje stalowe. a. Wymiarowanie elementów kratownicy płaskiej. Rozpiętość kratownicy wynosi 11700mm, rozstaw 5670mm.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE

Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE Załącznik nr 2 1 OBLICZENIA STATYCZNE OBCIĄŻENIE WIATREM WG PN-EN 1991-1-4:2008 strefa wiatrowa I kategoria terenu III tereny regularnie pokryte roślinnością lub budynkami albo o pojedynczych przeszkodach,

Bardziej szczegółowo

Karta przewodnia. Bydgoszcz, W yspa Młyńska Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Karta przewodnia. Bydgoszcz, W yspa Młyńska Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 6 3-5 0 0 O s t r z e s z ó w u l. S k a u t ó w 1 7 T e l 0 6 2 / 7 3 0 0 9 7 7 N r z l e c. 10/4/2016 Karta przewodnia N a z wa z a d a n i a Rusztowanie elewacyjne Mi e j s c e m o n t ażu Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

Założenia obliczeniowe i obciążenia

Założenia obliczeniowe i obciążenia 1 Spis treści Założenia obliczeniowe i obciążenia... 3 Model konstrukcji... 4 Płyta trybun... 5 Belki trybun... 7 Szkielet żelbetowy... 8 Fundamenty... 12 Schody... 14 Stropy i stropodachy żelbetowe...

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07

mgr inż. Sławomir Żebracki MAP/0087/PWOK/07 PLASMA PROJECT s.c. Justyna Derwisz, Adam Kozak 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 5/159 biuro@plasmaproject.com.pl Inwestycja: REMONT KŁADKI PIESZEJ PRZYWRÓCENIE FUNKCJI UŻYTKOWYCH Brzegi Górne NA DZIAŁCE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. mgr inż. arch. Magdalena Zgorzelska uprawnienia nr 20/ZPOIA/2003. uprawnienia nr 5/ZPOIA/OKK/2010

OŚWIADCZENIE. mgr inż. arch. Magdalena Zgorzelska uprawnienia nr 20/ZPOIA/2003. uprawnienia nr 5/ZPOIA/OKK/2010 RDS MULTIPROJEKT 5 ul. Błękitna 8, 72-100 Goleniów OPRACOWANIE: BUDOWA WIATY JAKO ZADASZENIA ISTNIEJĄCEGO SKŁADOWISKA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STEPNICY BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OBLICZEN MASZT KRATOWY MK-6.0/CT. Wysokość = 6.0 m

WYNIKI OBLICZEN MASZT KRATOWY MK-6.0/CT. Wysokość = 6.0 m WYNIKI OBLICZEN MASZT KRATOWY MK-6.0/CT Wysokość = 6.0 m PROJEKT TYPOWY Autor : mgr inż. Piotr A. Kopczynski OBLICZENIA STATYCZNE KRATOWEGO SŁUPA ALUMINIOWEGO - o wysokości 6 m - zlokalizowanego w I strefie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY. OBLICZENIA Tom IV www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Przebudowy

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE CZ. III - OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBIEKT: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnie o ślizgu pontonowym ADRES: dz. nr 791/13, 792/8, obręb ew. 0001 m. Margonin, jednostka

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul.

EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. EKSPERTYZA techniczna konstrukcji budynku pod kątem posadowienia instalacji antenowej UKE na dachu budynku w Bydgoszczy, ul. Jeździecka 5 INWESTOR: URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 01-211 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATIC AND STRENGTH CALCULATIONS

STATIC AND STRENGTH CALCULATIONS Sp. z o.o. 50-037 Wrocław, ul. Kościuszki 15/1 STATIC AND STRENGTH CALCULATIONS OBJECT: ARCUM X36 6x6m profiled mobile stage ORDERING PARTY: PUHP LUMEX Ul. Dolny Młyn 77 59-700 Bolesławiec WROCŁAW, DECEMBER

Bardziej szczegółowo

Podpora montażowa wielka stopa.

Podpora montażowa wielka stopa. opracowanie: PROJEKT TECHNICZNY nazwa elementu: Podpora montażowa wielka stopa. treść opracowania: PROJEKT TECHNICZNY inwestor: Gloobal Industrial, ul.bukowa 9, 43-438 Brenna branża: KONSTRUKCJA Projektował

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Zastosowane schematy konstrukcyjne 5. Założenia przyjęte do obliczeń

Bardziej szczegółowo

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%: Producent: Ryterna modul Typ: Moduł kontenerowy PB1 (długość: 6058 mm, szerokość: 2438 mm, wysokość: 2800 mm) Autor opracowania: inż. Radosław Noga (na podstawie opracowań producenta) 1. Stan graniczny

Bardziej szczegółowo

Kraków, lipiec 2012.

Kraków, lipiec 2012. . EKSPERTYZA TECHNICZNO-BUDOWLANA Stanu konstrukcji istniejącego tarasu półokrągłego w Pawilonie A0 pod kątem jego nadbudowy położonego na działce nr 19/26 obr.12 Krowodrza przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12

0,3 0,2 0,1. m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,3 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 0,2 0,1 m o d u s PDK/0002/POOK/12 m o d u s PDK/0002/POOK/12 STRONA: 2. Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY

SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY Projekt nr 1373 00 Obliczenia nr 1373-15 SALA SPORTOWA W MOŃKACH PROJEKT BUDOWLANY OBLICZENIA DO PROJEKTU: - DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ - DACH ZAPLECZA SOCJALNEGO Projektował: Kierownik zakładu projektowego......

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7

Spis treści. 1. Wstęp (Aleksander Kozłowski) Wprowadzenie Dokumentacja rysunkowa projektu konstrukcji stalowej 7 Konstrukcje stalowe : przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 3, Hale i wiaty / pod redakcją Aleksandra Kozłowskiego ; [zespół autorski Marcin Górski, Aleksander Kozłowski, Wiesław Kubiszyn, Dariusz

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Tomasz Piotrowiak ENERGODESIGN ul. Sobieskiego 2b/1, 63-900 Rawicz NIP 6991859926 REGON 302759079 www.energodesign.pl e-mail: biuro@energodesign.pl, telefon: +48 781 623 818 Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Gmina Lelis ul. Szkolna 37, LELIS. Imię i Nazwisko Nr Uprawnień Podpis. mgr inż. Tomasz Wądołkowski. mgr inż. Marcin Pochmara.

Gmina Lelis ul. Szkolna 37, LELIS. Imię i Nazwisko Nr Uprawnień Podpis. mgr inż. Tomasz Wądołkowski. mgr inż. Marcin Pochmara. INWESTOR: Gmina Lelis ul. Szkolna 37, 07-402 LELIS TEMAT: Garaż o konstrukcji stalowej z przeznaczeniem na sprzęt - fundamenty. LOKALIZACJA: Działka położona w Lelisie przy ulicy Przemysłowej, oznaczona

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać:

KOMINY MUROWANE. Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: KOMINY WYMIAROWANIE KOMINY MUROWANE Przekroje trzonu wymiaruje się na stan graniczny użytkowania. Sprawdzenie należy wykonać: w stadium realizacji; w stadium eksploatacji. KOMINY MUROWANE Obciążenia: Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH

WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH Betonowe mury oporowe w km 296+806-297,707 1. PODSTAWA OBLICZEŃ [1] - PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia. [2] - PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA rchitektoniczne ARCH. WŁADYSŁAW MARKULIS A u t o r s k i e B i u r o A r c h i t e k t o n i c z n e arch. Władysław Markulis Adres: ul. Kościuszki 11/201 25-310 Kielce tel/fax 041 344 29 87 OBIEKT: TARGOWICA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA TEMAT: Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego ZAKRES OPRACOWANIA: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2

e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65 m Dla B20 i stali St0S h = 15 cm h 0 = 12 cm 958 1,00 0,12 F a = 0,0029x100x12 = 3,48 cm 2 OBLICZENIA STATYCZNE POZ.1.1 ŚCIANA PODŁUŻNA BASENU. Projektuje się baseny żelbetowe z betonu B20 zbrojone stalą St0S. Grubość ściany 12 cm. Z = 0,5x10,00x1,96 2 x1,1 = 21,13 kn e = 1/3xH = 1,96/3 = 0,65

Bardziej szczegółowo

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355*

Zebranie obciążeń [kn/m] pomost 0.355* belka użytkowe 0.355* 1.0 Pomost techniczny Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy Wi¹ zar kratowy BELKA NR 1 krata pomostowa o wysokoœci 30 mm powierzchnia A=11.400 m2 BELKA NR 2 BELKA NR 3 BELKA NR 4 BELKA NR 3 BELKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET - 1 - Kalkulator Elementów Żelbetowych 2.1 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - ŻELBET Użytkownik: Biuro Inżynierskie SPECBUD 2001-2010 SPECBUD Gliwice Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Poz.4.1. Elementy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4.

1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA OPOROWA. 5/K. ELEMENTY N-1, N-2, N-3, N-4. CZĘŚĆ KONCTRUKCYJNA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIC TECHNICZNY. Informacja BIOZ. II. CZĘŚĆ GRAFICZNA: 1/K. RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY. 2/K. RZUT KONSTRUKCJI PARTERU. 3/K. RZUT KONSTRUKCJI PODDASZA. 4/K. ŚCIANA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE, POSADOWIENIE 4. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH 5. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl EKSPERTYZA TECHNICZNA Temat: Przebudowa i remont wraz z ociepleniem budynku Pawilonu Gimnastyki

Bardziej szczegółowo

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu

Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Jan Kowalski Sprawozdanie z przedmiotu Wspomaganie Komputerowe w Projektowaniu Prowadzący: Jan Nowak Rzeszów, 015/016 Zakład Mechaniki Konstrukcji Spis treści 1. Budowa przestrzennego modelu hali stalowej...3

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami

Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Analiza wpływu przypadków obciążenia śniegiem na nośność dachów płaskich z attykami Dr inż. Jarosław Siwiński, prof. dr hab. inż. Adam Stolarski, Wojskowa Akademia Techniczna 1. Wprowadzenie W procesie

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W LIGOCIE PRZY UL. BIELSKIEJ 17 W ZWIĄZKU Z PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA SALE ZAJĘĆ LOKALIZACJA: LIGOTA, UL. BIELSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Tomasz Piotrowiak ENERGODESIGN ul. Sobieskiego 2b/1, 63-900 Rawicz NIP 6991859926 REGON 302759079 www.energodesign.pl e-mail: biuro@energodesign.pl, telefon: +48 781 623 818 Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WYKONANO W PROGRAMIE ROBOT v

OBLICZENIA WYKONANO W PROGRAMIE ROBOT v 3. WYMIAROWANIE SPIS TREŚCI 3. WYMIAROWANIE...1 SPIS TREŚCI...1 3.1. ZESTAWIENIE OBCIĄśEŃ NA RAMY STALOWE R-1 I R-2...2 3.2. RAMA R-1...3 3.2.1. SIŁY PRZEKROJOWE...3 3.2.2. OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH-

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1

Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 1 Przykład obliczeniowy wyznaczenia imperfekcji globalnych, lokalnych i efektów II rzędu P3 Schemat analizowanej ramy Analizy wpływu imperfekcji globalnych oraz lokalnych, a także efektów drugiego rzędu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku.

Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku. WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Robot Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku. obciążenia stałe dla połaci dachu (przyjęto jako niekorzystną alternatywę)

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS

POZ. 1 ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ Stropy pod lokalami mieszkalnymi przy zastosowaniu płyt WPS OBLICZENIA STATYCZNE DO AKTUALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH REMONTU ELEWACJI WRAZ Z BALKONAMI I NAPRAWĄ RYS ORAZ REMONTU PIWNIC W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ŻELAZNEJ 64 r/ KROCHMALNEJ TOM I POZ. 1 ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH

TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH PROJEKT MONTAŻU HALI PRZEMYSŁOWEJ WYKONANEJ W KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ PREFABRYKOWANEJ Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Kraków,

Bardziej szczegółowo

TOM IV PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

TOM IV PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY opracowanie: nazwa inwestycji: treść opracowania: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODY, BUDOWĄ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ, PRZEBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BRANŻA KONSTRUKCJA TEMAT: Projekt modernizacji instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego ZAKRES OPRACOWANIA: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE Poz. 1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU. Poz. 1.1. KONSTRUKCJA WIĄZARA DACHOWEGO. strefa wiatrowa - III strefa śniegowa - III drewno C - 24 f m.0,d = 2,40 x 0,9 : 1,3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej.

10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. 10.1 Płyta wspornikowa schodów górnych wspornikowych w płaszczyźnie prostopadłej. OBCIĄŻENIA: 6,00 6,00 4,11 4,11 1 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]: Grupa:

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m PROJEKT TECHNICZNY (konstrukcja) Rodzaj opracowania: Hala namiotowa konstrukcji aluminiowej 3,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,4m Wykonawca: Hale Carlo Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

1. Płyta: Płyta Pł1.1

1. Płyta: Płyta Pł1.1 Plik: Płyta Pł1.1.rtd Projekt: Płyta Pł1.1 1. Płyta: Płyta Pł1.1 1.1. Zbrojenie: Typ : Przedszk Kierunek zbrojenia głównego : 0 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna =

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Budownictwo I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Konstrukcje metalowe 2 Nazwa modułu w języku angielskim Steel structures 2

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Stalowe konstrukcje budowlane Rok akademicki: 2016/2017 Kod: GBG-1-502-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

1. METRYKA PROJEKTU PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI

1. METRYKA PROJEKTU PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI 1. METRYKA PROJEKTU TEMAT: PROJEKT STANOWISKA DO DEMONTAŻU I MONTAŻU ELEMENTÓW OSPRZĘTU NA DACHACH POJAZDÓW ZLOKALIZOWANEGO W CZĘŚCI BUDYNKU NADWOZIOWNI OBIEKT: STACJA OBSŁUGI AUTOBUSÓW PŁASZÓW ADRES:

Bardziej szczegółowo

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D.

(0,30 ; = 0,80 C. - III 1,20 ; 1,50 D. Obliczenia statyczne.- do projektu podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku mieszkalnym siedmiorodzinnym na działce nr 161/23 przy ul. Sienkiewicza 6A w Nidzicy Inwestor: Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Spis treści Opis techniczny 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu 5. Zastosowane schematy konstrukcyjne 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo