Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku."

Transkrypt

1 WYCIĄG Z OBLICZEŃ STATYCZNYCH obliczenia przeprowadzono przy pomocy programu Robot Zestawienie obciążeń na konstrukcję drewniana budynku. obciążenia stałe dla połaci dachu (przyjęto jako niekorzystną alternatywę) - blacha trapezowa T55 gr. 1mm. g k g o1 1.1 g k1 g o folia paroprzepuszczalna g k g o2 1.2 g k2 g o wełna mineralna płyta miękka 20 cm (0.2m*0,6/m3) g k g o3 1.2 g k3 g o paroizolacja g k g o4 1.2 g k4 g o płyta OSB gr. 20mm. (0,02m*7/m3) g k g o5 1.2 g k5 g o płatwie dachowe w rozstawie 2,0 m ([0,162m*0,26m*5/m3]/2.0m) - ciężar własny konstrukcji program dolicza automatycznie... wartość charakterystyczna obciążenia g k g k1 g k2 g k3 g k4 g k5 g k6 g k wartość obliczeniowa obciążenia g o g o1 g o2 g o3 g o4 g o5 g o6 g o obciążenia stałe - ściany g k g o6 1.1 g k6 g o obciążenie ścianą grubości 24cm g k m g m 3 o1 1.3 g k1 g o wełna ociepleniowa gr. 20cm g k m g m 3 o2 1.3 g k2 g o k m -tynk mineralny gr. 3mm g k m g o3 1.3 g k3 g o m 3 - tynk cementowo - wapienny gr. 2.5cm wartość charakterystyczna obciążenia g k g k1 g k2 g k3 g k4 g k wartość obliczeniowa obciążenia g o g o1 g o2 g o3 g o4 g o g k m g o4 1.3 g k4 g o m 3

2 obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem na 1 połaci przyjęto III (wys 300mnpm): wg PN-80/B-02010/Az1:2006 Q k ( ) Q k dla kąta nachylenia połaci 20 stopni C C ( ) S k1 Q k C 1 S k S d1 S k1 1.5 S d S k2 Q k C 2 S k S d2 S k2 1.5 S d obciążenie wiatrem na 1 połaci przyjęto I strefe: wg PN-77/B q k 0.25 dla kąta nachylenia połaci 20 stopni C z ( 40 20) 0.9 q kn1 q k C z q kn q dn1 q kn1 1.3 q dn q kz1 q k ( 0.4) q kz q dz1 q kz1 1.3 q dz dla kąta nachylenia ścian 20 stopni C z q kn2 q k C z q kn q dn2 q kn2 1.3 q dn q kz2 q k ( 0.4) q kz q dz2 q kz2 1.3 q dz dla ścian pionowych: q kn3 q k ( 0.7) q kn q dn3 q kn3 1.3 q dn q kz3 q k ( 0.4) q kz q dz3 q kz3 1.3 q dz dla wiatru od czoła budynku: q kn4 q k ( 0.7) q kn q dn4 q kn4 1.3 q dn q kz4 q k ( 0.3) q kz q dz4 q kz4 1.3 q dz q kb4 q k ( 0.5) q kb q db4 q kb4 1.3 q db obciążenie wentylatorem na dachu przyjęto na 1 ramę : Q 20

3 obciążenia stałe na płytę żelbetową zaplecza - płyta gr. 12cm. g k m g o1 1.1 g k1 g o1 3.3 m 3 - wylewka cem(max. wartość oszacowanie od góry) 4 cm g k m g o2 1.3 g k2 g o m 3 - tynk cem.wap. g k m g m 3 o3 1.3 g k3 g o styropian 2cm g k m g o4 1.2 g k4 g o m 3 -płyta karton-gips na ruszcie stalowym(oszacowanie od góry) g k m g o5 1.3 g k5 g o m 3 - warstwa wykończeniowa g k g o6 1.3 g k6 g o g k g k1 g k2 g k3 g k4 g k5 g k6 g k wartość obliczeniowa obciążenia g o g o1 g o2 g o3 g o4 g o5 g o6 g o obciążenia zmienne na płytę żelbetową zaplecza (PN 82/B-02003) kg/m^2 q k1 4 q o1 1.3 q k1 q o1 5.2 obciążenia stałe na płytę żelbetową schodów wewnętrznych - płyta średnio 21cm. g k m g o1 1.1 g k1 g o m 3 - warstwa ścieralna (oszacowanie od góry) g k m g o2 1.3 g k2 g o m 3 - tynk cem.wap. g k m g m 3 o3 1.3 g k3 g o g k g k1 g k2 g k3 g k 6.28 wartość obliczeniowa obciążenia g o g o1 g o2 g o3 g o obciążenia zmienne na płytę schodowów wewnętrznych (PN 82/B-02003) kg/m^2 q k1 5 q o1 1.3 q k1 q o1 6.5

4 STRONA TYTUŁOWA Autor : mp project

5 obciążenia Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd Przypadek Typ obciążenia Lista Wartość obciążenia 1 ciężar własny 1do3 PZ Minus Wsp=1,00 2 obciąż. jednorodne 1 2 PZ=-3,20(/m) 3 siła prętowa 2 FZ=-20,00() X=9,08(m) 3 siła prętowa 2 FZ=-20,00() X=7,08(m) 4 obciąż. jednorodne 1 PZ=2,50(/m) 4 obciąż. jednorodne 2 PZ=1,10(/m) 5 obciąż. jednorodne 2 PZ=1,10(/m) 5 obciąż. jednorodne 1 PZ=0,50(/m) 6 obciąż. jednorodne 1 PZ=-5,80(/m) rzutowane 6 obciąż. jednorodne 2 PZ=-6,80(/m) rzutowane 7 obciąż. jednorodne 1 PZ=-6,80(/m) rzutowane 7 obciąż. jednorodne 2 PZ=-5,80(/m) Data: 09/12/09 Strona: 2

6 kombinacje - Przypadki: do14 Kombinacja Nazwa Typ analizy Natura kombin acji Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd Natura przypadku Definicja 8 (K) KOMB1 Kombinacja linio SGN ciężar własny 1*1.10+(2+3)*1.20+6* (K) KOMB2 Kombinacja linio SGN ciężar własny 1*1.10+(2+3)*1.20+7* (K) KOMB3 Kombinacja linio SGN ciężar własny (1+2)*0.90+4* (K) KOMB4 Kombinacja linio SGN ciężar własny (1+2)*0.90+5* (K) KOMB5 Kombinacja linio SGU ciężar własny ( )* (K) KOMB6 Kombinacja linio SGU ciężar własny ( )*1.00 Data: 09/12/09 Strona: 3

7 Widok - Przypadki: 3 (eksploatacyjne) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

8 Widok - Przypadki: 1 (własny) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

9 Widok - Przypadki: 2 (stałe) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

10 Widok - Przypadki: 3 (eksploatacyjne) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

11 Widok - Przypadki: 4 (wiatr I) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

12 Widok - Przypadki: 5 (wiatr II) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

13 Widok - Przypadki: 6 (śnieg I) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

14 Widok - Przypadki: 7 (śnieg II) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

15 Widok - FX; Przypadki: 8 (KOMB1) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

16 Widok - FZ; Przypadki: 8 (KOMB1) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

17 Widok - MY; Przypadki: 8 (KOMB1) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

18 Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd Widok - Siły reakcji();momenty reakcji(*m); Przypadki: 8 (KOMB1)

19 Widok - FX; Przypadki: 9 (KOMB2) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

20 Widok - FZ; Przypadki: 9 (KOMB2) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

21 Widok - MY; Przypadki: 9 (KOMB2) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

22 Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd Widok - Siły reakcji();momenty reakcji(*m); Przypadki: 9 (KOMB2)

23 Widok - FX; Przypadki: 11 (KOMB3) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

24 Widok - FZ; Przypadki: 11 (KOMB3) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

25 Widok - MY; Przypadki: 11 (KOMB3) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

26 Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd Widok - Siły reakcji();momenty reakcji(*m); Przypadki: 11 (KOMB3)

27 Widok - FX; Przypadki: 12 (KOMB4) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

28 Widok - FZ; Przypadki: 12 (KOMB4) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

29 Widok - MY; Przypadki: 12 (KOMB4) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

30 Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd Widok - Siły reakcji();momenty reakcji(*m); Przypadki: 12 (KOMB4)

31 Widok - FX; Przypadki: 13 (KOMB5) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

32 Widok - FZ; Przypadki: 13 (KOMB5) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

33 Widok - MY; Przypadki: 13 (KOMB5) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

34 Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd Widok - Siły reakcji();momenty reakcji(*m); Przypadki: 13 (KOMB5)

35 Widok - FX; Przypadki: 14 (KOMB6) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

36 Widok - FZ; Przypadki: 14 (KOMB6) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

37 Widok - MY; Przypadki: 14 (KOMB6) Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd

38 Plik: H18x40_konstrukcja drewniana dachu.rtd Widok - Siły reakcji();momenty reakcji(*m); Przypadki: 14 (KOMB6)

39 STRONA TYTUŁOWA Projekt: rama główna zelbetowa Autor : mp project

40 obciążenia Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa Przypadek Typ obciążenia Lista Wartość obciążenia 1 obciąż. jednorodne 6 7 PZ=1,00(/m) lokalny 2 obciąż. jednorodne 5 8 PZ=-12,60(/m) 2 obciąż. jednorodne 2 PZ=-13,50(/m) 3 obciąż. jednorodne 5 8 PZ=-12,70(/m) 3 obciąż. jednorodne 2 PZ=-12,70(/m) 3 obciąż. jednorodne 1 3 PZ=-8,50(/m) 3 obciąż. jednorodne 6 PZ=-8,50(/m) 7 obciąż. jednorodne 6 7 PX=-1,00(/m) Data: 09/12/09 Strona: 2

41 kombinacje - Przypadki: 4do6 Kombinacja Nazwa Typ analizy Natura kombin acji Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa Natura przypadku Definicja 4 (K) KOMB3 Kombinacja linio SGN (2+7)*1.30+3* (K) KOMB1 Kombinacja linio SGN ciężar własny (1+2)*1.30+3* (K) KOMB2 Kombinacja linio SGN ciężar własny (1+2+3)*1.00 Data: 09/12/09 Strona: 3

42 Widok - Przypadki: 1 (wiatr) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

43 Widok - Przypadki: 7 (wiatr 2) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

44 Widok - Przypadki: 2 (eksploatacyjne) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

45 Widok - Przypadki: 3 (stałe) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

46 Widok - FX; Przypadki: 5 (KOMB1) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

47 Widok - FZ; Przypadki: 5 (KOMB1) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

48 Widok - MY; Przypadki: 5 (KOMB1) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

49 Plik: rama główna zelbetowa.rtd Widok - Siły reakcji();momenty reakcji(*m); Przypadki: 5 (KOMB1) Projekt: rama główna zelbetowa

50 Widok - FX; Przypadki: 6 (KOMB2) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

51 Widok - FZ; Przypadki: 6 (KOMB2) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

52 Widok - MY; Przypadki: 6 (KOMB2) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

53 Plik: rama główna zelbetowa.rtd Widok - Siły reakcji();momenty reakcji(*m); Przypadki: 6 (KOMB2) Projekt: rama główna zelbetowa

54 Widok - FX; Przypadki: 4 (KOMB3) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

55 Widok - FZ; Przypadki: 4 (KOMB3) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

56 Widok - MY; Przypadki: 4 (KOMB3) Plik: rama główna zelbetowa.rtd Projekt: rama główna zelbetowa

57 Plik: rama główna zelbetowa.rtd Widok - Siły reakcji();momenty reakcji(*m); Przypadki: 4 (KOMB3) Projekt: rama główna zelbetowa

58 STRONA TYTUŁOWA Projekt: P18x40_słup zelbetowy S_1 Autor : mp project

59 obciążenia Plik: P18x40_słup zelbetowy S_1.rtd Projekt: P18x40_słup zelbetowy S_1 Przypadek Typ obciążenia Lista Wartość obciążenia 1 ciężar własny 1 PZ Minus Wsp=1,00 2 siła węzłowa 2 FZ=-160,00() 2 siła węzłowa 2 FX=16,00() 3 obciąż. jednorodne 1 PX=1,90(/m) 4 obciąż. jednorodne 1 PZ=-25,00(/m) Data: 09/12/09 Strona: 2

60 kombinacje - Przypadek: 5 (KOMB1) Kombinacja Nazwa Typ analizy Natura kombin acji Plik: P18x40_słup zelbetowy S_1.rtd Projekt: P18x40_słup zelbetowy S_1 Natura przypadku Definicja 5 (K) KOMB1 Kombinacja linio SGN ciężar własny 1*1.10+2*1.00+3*1.30+4*1.20 Data: 09/12/09 Strona: 3

61 Widok - Przypadki: 1 (własny) Plik: P18x40_słup zelbetowy S_1.rtd Projekt: P18x40_słup zelbetowy S_1

62 Widok - Przypadki: 2 (stałe) Plik: P18x40_słup zelbetowy S_1.rtd Projekt: P18x40_słup zelbetowy S_1

63 Widok - Przypadki: 3 (wiatr) Plik: P18x40_słup zelbetowy S_1.rtd Projekt: P18x40_słup zelbetowy S_1

64 Widok - Przypadki: 4 (ciężar sciany) Plik: P18x40_słup zelbetowy S_1.rtd Projekt: P18x40_słup zelbetowy S_1

65 Widok - FX; Przypadki: 5 (KOMB1) Plik: P18x40_słup zelbetowy S_1.rtd Projekt: P18x40_słup zelbetowy S_1

66 Widok - FZ; Przypadki: 5 (KOMB1) Plik: P18x40_słup zelbetowy S_1.rtd Projekt: P18x40_słup zelbetowy S_1

67 Widok - MY; Przypadki: 5 (KOMB1) Plik: P18x40_słup zelbetowy S_1.rtd Projekt: P18x40_słup zelbetowy S_1

68 Plik: P18x40_słup zelbetowy S_1.rtd Widok - Siły reakcji();momenty reakcji(*m); Przypadki: 5 (KOMB1) Projekt: P18x40_słup zelbetowy S_1

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1

Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykład zbierania obciążeń dla dachu stromego wg PN-B-02001, PN-B-02010/Az1 i PN-B-02011/Az1 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) 20.

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK DO PRACY DYPLOMOWEJ: WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM I ROBOT EKSPERT

PROCEDURY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM I ROBOT EKSPERT PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM I ROBOT EKSPERT dr inż. Stefan Dominikowski Olsztyn, 16.08.2005 Wszelkie prawa zastrzeżone 2 SPIS TREŚCI 1. PROCEDURA PROJEKTOWANIA HALI STALOWEJ... 4 1.1 PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MUZEUM WOLI M.ST.WARSZAWY PRZY ULICY SREBNEJ 12 W WARSZAWIE Zleceniodawca: Zespół autorski: dr inż. Stanisław Karczmarczyk Upr. Nr 224/69 mgr

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych

Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego z kolekcji Muratora M03a Moje Miejsce. i audytorów energetycznych Optymalizacja energetyczna budynków Świadectwo energetycznej Fizyka budowli dla z BuildDesk. domu jednorodzinnego. Instrukcja krok po kroku Materiały edukacyjne dla doradców Na podstawie projektu gotowego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE Pierwszy dom 3 mb m m3 szt Cena 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-0 0,06 Stopy fundamentowe B-0 0,5 Ściany fundamentowe 49,00 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9()cm bloczki betonowe na ścianę o gr. 4cm 96,30 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DACHU. dla hotelu IDEAL w Pruszkowie przy ul. Prusa 1

PROJEKT REMONTU DACHU. dla hotelu IDEAL w Pruszkowie przy ul. Prusa 1 PROJEKT REMONTU DACHU dla hotelu IDEAL w Pruszkowie przy ul. Prusa 1 Zleceniodawca: Warszawski Holding Nieruchomości SA Autor: mgr inż. Jacek Rezulski Sprawdzający: mgr inż. Michał Dyszkiewicz Warszawa

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI Część 1 Architektura SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 2. Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne... 4 3. Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW - projekt indywidualny 1 1 Ławy fundamentowe B-20 27,44 Stopy fundamentowe B-20 2,10 Ściany fundamentowe 102,65 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24 1 919,56 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM

BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM BALEXTHERM PU-W-ST, PU-W-PLUS, PU-R PŁYTY WARSTWOWE Z RDZENIEM POLIURETANOWYM KATALOG TECHNICZNY Infolinia: 801 000 807, tel: +48 58 778 44 44 koszt połączenia zgodny z taryfą Twojego operatora w w w.b

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM II

PROJEKT BUDOWLANY TOM II USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. arch. Adam Mądrzak 58-100 Świdnica, Boleścin 49d tel. 074/8529072, kom. 502 509 850 NIP 884-101-18-39 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ budynku oświatowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

Stropodachy niewentylowane. Zeszyt 2.2. Dachy płaskie WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE

Stropodachy niewentylowane. Zeszyt 2.2. Dachy płaskie WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Stropodachy niewentylowane Zeszyt 2.2. Dachy płaskie WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Podstawy prawne, normy i literatura 1. Warunki techniczne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002

Bardziej szczegółowo

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA...

inż. REMIGIUSZ DYBAŁA... 40-035 KATOWICE ul. Plebiscytowa 10 tel./fax +48 032 201 81 76; www.statyk.pl NIP: 635-105-88-21 PKO BP II Oddział Katowice 89 1020 2313 0000 3902 0022 4634 Temat: PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 I. Podstawa opracowania: 1. Zlecenie Inwestora: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT:

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWY I KODY CPV DOTYCZĄCE PROJEKTOWANYCH ROBÓT: A. Projektowanie. 71000000-0 Usługi architektoniczne i podobne. 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego. 71221000-3

Bardziej szczegółowo