Renta z tytułu niezdolności do pracy [Sjukersättning]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Renta z tytułu niezdolności do pracy [Sjukersättning]"

Transkrypt

1 Informacja z Försäkringskassan Renta z tytułu niezdolności do pracy [Sjukersättning] Renta z tytułu niezdolności do pracy może ci przysługiwać, gdy twoja zdolność do pracy ograniczona jest o co najmniej 25%. By móc otrzymać tę rentę, najpierw muszą zostać sprawdzone wszelkie możliwości pracy zarobkowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy może być uzależniona od dochodu lub mieć formę świadczenia gwarantowanego [garantiersättning]. Od 1 lipca 2008 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące renty z tytułu niezdolności do pracy. Odtąd nie jest już możliwe otrzymywanie ograniczonej czasowo renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoby otrzymujące dawniej taką rentę objęte są przepisami przejściowymi, według których dawne zasady mogą obowiązywać nadal do końca 2012 roku. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? [Vem kan få sjukersättning?] Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom w wieku lat, których zdolność do pracy ograniczona jest co najmniej o 25% z powodu choroby bądź innego ograniczenia sprawności fizycznej lub umysłowej. By móc otrzymać tę rentę, zdolność do pracy musi być ograniczona trwale, tzn. na czas możliwy do przewidzenia. Ograniczenie zdolności do pracy musi dotyczyć wszystkich rodzajów prac zarobkowych dostępnych na całym rynku pracy. Wlicza się w to także prace przeznaczone specjalnie dla osób niepełnosprawnych, np. formy zatrudnienia związane z dotacjami płacowymi. Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy? [Hur mycket får man i sjukersättning?] Pełna zależna od dochodu renta z tytułu niezdolności do pracy wynosi 64% dochodu hipotetycznego [antagandeinkomst], tzn. ustalonego przez Försäkringskassan [szwedzka Kasa Ubezpieczeń] dochodu, który dana osoba mogłaby uzyskać, gdyby nadal pracowała. Osoby, które miały niski dochód lub nie miały go wcale mogą otrzymać świadczenie gwarantowane. W roku 2009 pełne świadczenie gwarantowane wynosi koron rocznie (2,4 x cenowa kwota bazowa [prisbasbelopp]*). Można otrzymywać 100%, 75%, 50% lub 25% renty z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość przysługującej renty zależy od stopnia ograniczenia zdolności do pracy i od posiadanych możliwości utrzymywania się z pracy. Co roku, w styczniu, gdy zmienia się cenowa kwota bazowa, ma miejsce waloryzacja zarówno zależnej od dochodu renty z tytułu niezdolności do pracy, jak i świadczenia gwarantowanego. * Wysokość cenowej kwoty bazowej zależy od ogólnego rozwoju cen w Szwecji. W roku 2009 cenowa kwota bazowa wynosi koron.

2 Jak otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? Możesz ubiegać się sam [Hur går det till att få aktivitetsersättning?] [Du kan ansöka själv] Możesz sam wystąpić z wnioskiem o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. W tym celu musisz wypełnić specjalny formularz, który możesz otrzymać w Försäkringskassan lub pobrać na stronie internetowej Musisz załączyć także opinię lekarską. Försäkringskassan może zastąpić zasiłek chorobowy [sjukpenning] rentą z tytułu niezdolności do pracy [Försäkringskassan kan byta ut sjukpenning mot sjukersättning] Jeżeli Försäkringskassan uzna, że spełniasz warunki otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy, może podjąć decyzję zastąpienia zasiłku chorobowego tą rentą. Zanim do tego dojdzie, Försäkringskassan będzie w stałym kontakcie z tobą i z lekarzem, u którego się leczysz. Na czym polega ocena, czy przysługuje ci renta z tytułu niezdolności do pracy? Potrzebna jest opinia lekarza [Hur bedöms din rätt till sjukersättning?] [Du behöver ett läkarutlåtande] Ubiegając się o rentę z tytułu niezdolności do pracy musisz przedstawić opinię lekarza. Opinię na temat twojego stanu zdrowia powinien w pierwszym rzędzie wystawić lekarz, u którego zwykle się leczysz. Försäkringskassan może zażądać, by także inny lekarz lub rzeczoznawca zbadał cię i ocenił twoje możliwości wykonywania pracy. Försäkringskassan zbada twoją sytuację [Försäkringskassan utreder dina förhållanden] Zbadamy twoją sytuację zarówno pod względem możliwości pracy, jak i pod względem warunków socjalnych. Wiąże się to z zadawaniem pytań dotyczących m.in. stosunków rodzinnych, opieki nad dzieckiem, prac domowych, sposobów spędzania czasu wolnego, posiadanego wykształcenia, wykonywanych zajęć dodatkowych lub zleceń, tzn. okoliczności, które ewentualnie mogą mieć wpływ na to, czy jesteś upoważniony do zasiłku. Co trzy lata nowe rozpoznanie dotyczące zdolności do pracy [Ny utredning av arbetsförmågan vart tredje år] Stopień niezdolności do pracy może ulegać zmianom. W związku z tym w okresie otrzymywania nieograniczonej czasowo renty z tytułu niezdolności do pracy Försäkringskassan co trzy lata przeprowadzać będzie nowe rozpoznanie w celu stwierdzenia, czy nadal przysługuje ci renta na tym

3 samym poziomie co dotychczas. Försäkringskassan zbada także, czy nie zaszły nowe okoliczności zwiększające możliwości rehabilitacji. Försäkringskassan przeprowadza kontrole dodatkowe [Försäkringskassan gör efterkontroller] Jeżeli renta z tytułu niezdolności do pracy została ci przyznana przed 1 stycznia 2005 roku, w razie potrzeby Försäkringskassan może przeprowadzać kontrole dodatkowe. Kontrole te dokonywane są w celu stwierdzenia, czy twoja zdolność do pracy nie uległa poprawie i czy nie zwiększyły się twoje możliwości rehabilitacji. Sposób dokonywania wypłat [Hur betalas pengarna ut?] Renta z tytułu niezdolności do pracy wpłacana jest na zgłoszony do Försäkringskassan rachunek bankowy. Wypłaty mają miejsce 18 lub 19 każdego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty wypada w sobotę, otrzymasz rentę w piątek. Jeżeli dzień wypłaty wypada w niedzielę, święto lub wigilię Sobótki [midsommarafton], otrzymasz pieniądze w najbliższy dzień powszedni. W przypadku osób zamieszkałych za granicą renta z tytułu niezdolności do pracy wysyłana jest ze Szwecji w dzień wypłaty. Jeżeli wysokość renty nie przekracza 2400 koron rocznie, będziesz ją otrzymywać co roku z dołu, w czerwcu i grudniu. Renta, która przekracza 2400 koron rocznie, może być wypłacana także dwa razy w roku, jeżeli złożysz o to wniosek w Försäkringskassan. Wypłata w razie śmierci [Utbetalning vid dödsfall] W razie śmierci świadczeniobiorcy najbliższa rodzina zmarłego ma prawo do pobrania przysługującej mu renty z tytułu niezdolności do pracy za cały miesiąc nawet wtedy, gdy zgon nastąpił w pierwszych dniach miesiąca. Natomiast nie przysługuje prawo do pobrania renty z tytułu niezdolności do pracy za następny miesiąc. Więcej na temat renty z tytułu niezdolności do pracy Można podjąć próbę pracy lub nauki zachowując rentę w formie zawieszonej [Mer om sjukersättning] [Du kan pröva att arbeta eller studera med vilande ersättning] W okresie otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy masz możliwość podjęcia pracy lub nauki nie tracąc przy tym prawa do renty. Mówi się wówczas, że renta zostaje zawieszona. O zawieszenie renty należy ubiegać się przed podjęciem pracy lub nauki. Po podjęciu pracy można ubiegać się o to, by przez okres próbny do trzech miesięcy otrzymywać jednocześnie wynagrodzenie i rentę z tytułu niezdolności do pracy.. Rentę z tytułu niezdolności do pracy można zawiesić najwcześniej po upływie roku od jej otrzymania. Renta może być zawieszona najdłużej przez dwa lata. Można pracować w małym zakresie zachowując pełną rentę z tytułu niezdolności do pracy [Du kan arbeta lite med hel sjukersättning] Mimo otrzymywania pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy istnieje możliwość wykorzystywania zdolności do pracy w stopniu, w jakim ją posiadasz by pracować społecznie lub udzielać się

4 politycznie. Możesz pracować godzinę dziennie i otrzymywać najwyżej 1/8 zwykłego, pełnego wynagrodzenia przysługującego ci tytułem wykonywanych czynności, a mimo to zachować prawo do pełnej renty. Przed rozpoczęciem pracy skontaktuj się z Försäkringskassan, by omówić możliwe ewentualności. Otrzymując 75% renty z tytułu niezdolności do pracy otrzymasz pomoc w znalezieniu pracy [Med tre fjärdedels sjukersättning får du hjälp att hitta ett arbete] Jeżeli otrzymujesz 75% renty z tytułu niezdolności do pracy, Försäkringskassan odpowiedzialna jest za to, byś dostał zatrudnienie odpowiadające zdolności do pracy, jaką jeszcze posiadasz. Urząd Pośrednictwa Pracy [arbetsförmedlingen] winien znaleźć ci zajęcie na zwykłym rynku pracy, ewentualnie oferując pracodawcy dotacje płacowe. Jeżeli okaże się to niemożliwe, otrzymasz propozycję pracy w Samhall AB. Co stanie się z zasiłkiem chorobowym? [Vad händer med sjukpenningen?] Z chwilą przyznania pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy tracisz prawo do zasiłku chorobowego. Jeżeli przyznana ci została renta w wymiarze 25%, 50% lub 75% i masz dochód z pracy zarobkowej, który wynosi co najmniej koron rocznie (24% cenowej kwoty bazowej), można ustalić ci dochód będący podstawą wymiaru zasiłku chorobowego, a tym samym możesz otrzymywać zasiłek chorobowy, gdy z powodu choroby nie jesteś w stanie pracować. Renta z tytułu niezdolności do pracy może zostać zmniejszona, jeśli masz inne zasiłki [Sjukersättningen kan minska om du har andra ersättningar] Jeżeli w okresie otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy jednocześnie otrzymujesz zagraniczną rentę inwalidzką [invaliditetspension] lub inne zagraniczne świadczenia inwalidzkie, mogą one wpłynąć na zmniejszenie renty. Jeżeli mieszkasz za granicą lub przeprowadzasz się za granicę [Om du bor eller flyttar utomlands] Uzależnioną od dochodów rentę z tytułu niezdolności do pracy możesz otrzymywać bez względu na to, w którym kraju mieszkasz. Natomiast świadczenie gwarantowane możesz otrzymywać tylko wtedy, gdy mieszkasz w którymś z krajów członkowskich UE/EOG, w Szwajcarii lub w Kanadzie. Zwróć się do Försäkringskassan z prośbą o dodatkowe informacje na temat tego, w jakich przypadkach możesz otrzymywać świadczenie gwarantowane zamieszkując w innym kraju. Jeżeli przeprowadzasz się na stałe za granicę, musisz zgłosić to do Försäkringskassan. Ważne jest, byś poinformował o tym, na jaki adres, do jakiego banku i na jaki rachunek bankowy chcesz otrzymywać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Aby zamieszkując za granicą nadal zachować swoje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, musisz raz do roku wysyłać do Försäkringskassan w Szwecji tak zwane zaświadczenie dotyczące osoby żyjącej. Odbywa się to następujący sposób: Automatycznie otrzymasz formularz z Försäkringskassan. Wypełnij formularz, weź ze sobą ważny paszport i odwiedź któryś z urzędów lub którąś z placówek wymienionych w formularzu. Muszą one poświadczyć prawdziwość twoich informacji. Następnie wyślij formularz z powrotem do Försäkringskassan.

5 W niektórych przypadkach nie otrzymasz żadnego formularza zaświadczeniowego. Obecnie dotyczy to osób zamieszkujących w Finlandii, w Norwegii lub w Niemczech. Informacje o tobie są wówczas otrzymywane drogą wymiany danych między Szwecją i twoim krajem zamieszkania. Gdy mieszkasz za granicą, możesz być objęty Specjalnym podatkiem dochodowym od osób zamieszkałych za granicą [Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]. Skontaktuj się z Urzędem Podatkowym [skatteverket], by otrzymać informacje o SINK. Renta z tytułu niezdolności do pracy uzależniona od dochodu [Inkomstrelaterad sjukersättning] Wysokość uzależnionej od dochodu renty z tytułu niezdolności do pracy oparta jest na wysokości twoich dotychczasowych dochodów, a także na wysokości zasiłków dotychczas otrzymywanych z Försäkringskassan, jak np. zasiłek chorobowy [sjukpenning] czy zasiłek rodzicielski [föräldrapenning]. W sposób uproszczony można powiedzieć, że uzależnioną od dochodu rentę z tytułu niezdolności do pracy możesz otrzymać, jeśli: Pracujesz w Szwecji w chwili, gdy ma miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe. Zdarzenie ubezpieczeniowe zachodzi wtedy, gdy spełnione są warunki otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Posiadałeś dochód będący podstawą wymiaru emerytury lub będącą podstawą wymiaru emerytury kwotę renty z tytułu niezdolności do pracy co najmniej przez rok w okresie zwanym okresem ramowym [ramtid]. Okres ramowy to określony przedział czasu minionego rozpoczynający się z początkiem roku poprzedzającego zdarzenie ubezpieczeniowe. Jeżeli masz dochód będący podstawą wymiaru emerytury, co roku otrzymujesz o tym informacje roczne (przesyłane w pomarańczowych kopertach). Dochód hipotetyczny liczą się trzy najlepsze lata [Antagandeinkomst de tre bästa åren räknas] Ustalając wysokość twojego świadczenia zaczynamy od obliczenia dochodu hipotetycznego. Jest to dochód, który według naszych założeń mógłbyś uzyskać, gdybyś nadal pracował. Obliczamy go biorąc pod uwagą trzy lata z okresu ramowego, w których miałeś najwyższe dochody i na tej podstawie wyliczamy dochód średni. Co to jest okres ramowy? [Vad är ramtid?] Okres ramowy to określony przedział czasu minionego rozpoczynający się z początkiem roku poprzedzającego zdarzenie ubezpieczeniowe. Obliczając wysokość twojej renty bierzemy pod uwagę tylko dochody, które miałeś w okresie ramowym. Okres ramowy obejmuje od pięciu do ośmiu lat, w zależności od wieku: Twój wiek w chwili zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego Okres ramowy Kończysz 53 lata lub więcej 5 lat Kończysz 50, 51 lub 52 lata 6 lat Kończysz 47, 48 lub 49 lat 7 lat

6 Twój wiek w chwili zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego Okres ramowy Kończysz 46 lat lub więcej 8 lat Jaki dochód brany jest pod uwagę w obliczeniach? [Vilken inkomst används vid beräkningen?] Obliczając dochód hipotetyczny bierzemy pod uwagę roczny dochód brutto, który następnie przeliczamy na aktualną wartość pieniądza. Roczny dochód brutto to twój dochód będący podstawą wymiaru emerytury plus składki emerytalne, które odliczył Urząd Podatkowy. Dochód będący podstawą wymiaru emerytury to ten, który co roku podawany jest w informacjach przesyłanych w pomarańczowych kopertach. Dochód roczny brutto możesz obliczyć dzieląc dochód będący podstawą wymiaru emerytury przez 0,93. Bierze się pod uwagę tylko dochód do pewnej wysokości. Dochody przekraczające koron (7,5 x cenowa kwota bazowa) nie są wliczane. Prawo do przyszłej emerytury opartej na dochodach [Rätt till framtida inkomstgrundad pension] Świadczenie rentowe, które co do wysokości uzależnione jest od dochodów, daje prawo do przyszłej emerytury opartej na dochodach. Jeżeli masz pełną rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymasz uprawnienie emerytalne za 80% swojego dochodu hipotetycznego, tzn. ustalonego przez Försäkringskassan dochodu, który potencjalnie mógłbyś uzyskać, gdybyś nadal pracował. Świadczenie gwarantowane [Garantiersättning] Jeżeli nie miałeś żadnego dochodu, możesz otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy w formie świadczenia gwarantowanego. Świadczenie gwarantowane możesz otrzymać także wtedy, gdy masz niskie świadczenie rentowe zależne od dochodów. W takim przypadku wysokość świadczenia gwarantowanego jest równa różnicy między twoim zależnym od dochodów świadczeniem rentowym i poziomem gwarantowanym. Upraszczając można powiedzieć, że masz prawo do świadczenia gwarantowanego, jeśli: Zamieszkiwałeś w Szwecji, gdy miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe. Zdarzenie ubezpieczeniowe zachodzi wtedy, gdy spełnione są warunki otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Byłeś przez co najmniej trzy lata ubezpieczony w Szwecji. Długość okresu ubezpieczenia obliczana jest w oparciu o długość okresu zamieszkiwania w Szwecji. Zobacz informacje pod nagłówkiem Co to jest okres ubezpieczenia? Najwyższa wysokość poziomu gwarantowanego wynosi koron (2,4 x cenowa kwota bazowa). Jeżeli mieszkałeś w Szwecji przez całe życie, otrzymasz świadczenie na najwyższym poziomie. Jeżeli nie mieszkałeś w Szwecji przez cały czas, wysokość świadczenia może zostać zredukowana. Zależy to od tego, jak długi masz okres ubezpieczenia. Jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy niż 40 lat, wówczas świadczenie zostaje zredukowane o 1/40 wysokości za każdy brakujący rok. Nie znaczy to jednak, że musisz mieszkać w Szwecji przez 40 lat, by móc otrzymać świadczenie na najwyższym poziomie. Bowiem

7 wynoszący 40 lat okres ubezpieczenia możesz mieć nawet wtedy, gdy mieszkasz w Szwecji krócej niż 40 lat. Co to jest okres ubezpieczenia? [Vad är försäkringstid?] Zaliczany okres ubezpieczenia obejmuje lata zamieszkiwania w Szwecji. Jest to faktyczny okres ubezpieczenia. Może ci zostać zaliczony również okres ubezpieczenia za lata przyszłe, przez które - zgodnie z przewidywaniem - będziesz zamieszkiwać w Szwecji. Jest to przyszły okres ubezpieczenia. Renta z tytułu niezdolności do pracy w formie świadczenia gwarantowanego oparta jest zarówno na faktycznym, jak i przyszłym okresie ubezpieczenia. Jako faktyczny okres ubezpieczenia liczą się lata zamieszkiwania w Szwecji - od tego roku włącznie, w którym ukończyłeś 16 lat, do tego roku włącznie, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. Przyszły okres ubezpieczenia liczy się od tego roku włącznie, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe do tego roku włącznie, w którym kończysz 64 lata. Twój przyszły okres ubezpieczenia zależy jednak także od tego, jak długo mieszkałeś w Szwecji. By mógł zostać ci zaliczony przyszły okres ubezpieczenia za wszystkie lata od zdarzenia ubezpieczeniowego do ukończenia 64 roku życia, musisz mieszkać w Szwecji co najmniej przez 80% czasu w okresie od tego roku włącznie, w którym ukończyłeś 16 lat, do tego roku włącznie, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. W stosunku do uchodźców i innych osób będących w potrzebie azylu obowiązują specjalne reguły, według których jako faktyczny okres ubezpieczenia może zostać zaliczony im okres zamieszkiwania w ojczyźnie. Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce zanim ukończyłeś 18 lat, okres ubezpieczenia może zostać obliczony w oparciu o specjalne zasady. W takim przypadku nie jest wymagane, byś był ubezpieczony w chwili, gdy miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe, a jako okres ubezpieczeniowy zaliczane są wszystkie lata od tego roku włącznie, w którym ukończyłeś 16 lat, do tego roku włącznie, w którym ukończysz 64 lata. Nie można jednak zaliczyć w okres ubezpieczenia tych lat, przez które nie mieszkałeś w Szwecji. Jeżeli jesteś obywatelem kraju spoza UE/EOG, musisz zamieszkiwać w Szwecji przez co najmniej 5 lat, by twój okres ubezpieczenia mógł być obliczony zgodnie z tymi zasadami. Przykład 1 okres ubezpieczenia Hansi ma 40 lat w chwili, gdy nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. Zamieszkuje w Szwecji od 20 lat. Jako przyszły okres ubezpieczenia Hansi może zaliczyć sobie 25 lat, jakie upłynie od zdarzenia ubezpieczeniowego do ukończenia przez niego 64 roku życia. Jest to możliwe dzięki temu, że zamieszkiwał on w Szwecji przez co najmniej 80% czasu w okresie od tego roku włącznie, w którym ukończył 16 lat, do tego roku włącznie, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe (0,80 x 24 år = 19,2 år). Jego łączny okres ubezpieczenia w Szwecji wynosi 45 lat. Przykład 2 świadczenie uzależnione od dochodów i świadczenie gwarantowane W roku 2009, mając 37 lat Karin otrzymuje pełną rentę z tytułu niezdolności do pracy. Karin mieszkała w Szwecji przez całe życie i w związku z tym przysługuje jej prawo do pełnego świadczenia gwarantowanego. W roku 2009 cenowa kwota bazowa wynosi koron. W przypadku Karin poziom gwarantowany wynosi zatem 2,4 x kr = koron. Karin miała dochody z pracy zarobkowej, więc w pierwszym rzędzie przysługuje jej uzależniona od dochodu renta z tytułu niezdolności do pracy. Försäkringskassan oblicza jej uzależnioną od dochodu rentę z tytułu niezdolności do pracy na koron rocznie. Oznacza to, że otrzyma ona także świadczenie gwarantowane, by dojść do poziomu gwarantowanego wynoszącego koron. Wysokość świadczenia przysługującego Karin: Roczne świadczenie uzależnione od dochodów Roczne świadczenie gwarantowane Łączna wysokość rocznej renty z tytułu niezdolności do pracy kr kr = kr

8 Kwota koron, otrzymywana przez Karin jako świadczenie gwarantowane, uzupełnia świadczenie uzależnione od dochodów, tak by Karin osiągnęła przysługujący jej poziom gwarantowany. Renta z tytułu niezdolności do pracy a podatek [Sjukersättning och skatt] Od renty z tytułu niezdolności do pracy płaci się podatek. Potrącenia podatku dokonuje Försäkringskassan. Jeżeli masz inne dochody, mogą one wpływać na wysokość potrąceń podatkowych. W związku z tym zgłoś podlegające opodatkowaniu dochody z innego źródła niż Försäkringskassan, np. dochody z pracy. Nie musisz wysyłać do Försäkringskassan swojej karty wymiaru podatku. Försäkringskassan otrzymuje informacje bezpośrednio z Urzędu Podatkowego. Jeżeli chcesz, by Försäkringskassan potrącała ci mniejszy podatek np. gdy masz duże koszty tytułem oprocentowania możesz zwrócić się do właściwego biura podatkowego z prośbą o skorygowanie stawki podatkowej. Otrzymaną decyzję prześlij do Försäkringskassan. Jeżeli chcesz, by z twojej renty z tytułu niezdolności do pracy potrącany był wyższy podatek, zwracasz się o to także do Försäkringskassan. Wówczas z renty potrącany będzie wyższy podatek dopóty, dopóki nie zawiadomisz o zmianie swojej decyzji. Co roku, w styczniu, otrzymujesz raport kontrolny z Försäkringskassan. Jest w nim podane, jaką kwotę otrzymałeś w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy i ile odciągnięto podatku. Jeżeli renta wpłacana jest na twój rachunek bankowy, raport kontrolny otrzymasz wraz z potwierdzeniem wpłaty za miesiąc styczeń. Jeżeli nie otrzymasz raportu kontrolnego, skontaktuj się z Försäkringskassan. Więcej informacji o rencie z tytułu niezdolności do pracy i o podatku otrzymasz dzwoniąc do Biura Podatkowego lub odwiedzając stronę internetową Zawiadamiaj o zmianach! [Anmäl förändringar] Musisz zgłaszać wszelkie zmiany mogące wpływać na prawo do otrzymywanej renty lub na jej wymiar. Jest to na przykład aktualne, gdy podejmujesz pracę lub naukę zaczynasz pracować w większym zakresie niż poprzednio, np. gdy został ci przyznany zasiłek w wymiarze 50%, a zaczynasz pracować na pełnym etacie nadal pracujesz po ustaniu okresu obowiązywania decyzji dotyczącej zawieszenia renty z tytułu niezdolności do pracy zwiększyła się twoja zdolność do pracy (nawet jeśli nie pracujesz) otrzymasz nową (lub zmienioną) zagraniczną rentę, rentę dożywotnią [livränta] itp. przeprowadzasz się za granicę Jeżeli nie zawiadomisz o zmianach, renta może zostać ci zmniejszona lub odebrana. Możesz także być zobowiązany do zwrotu pieniędzy, jeżeli otrzymałeś za dużą kwotę lub świadczenie, które właściwie ci nie przysługuje.

9 Inne świadczenia pieniężne Ubezpieczenia wynikaj ce z umów zbiorowych [Andra ersättningar] [Avtalsförsäkringar] Gdy otrzymujesz rentę z tytułu niezdolności do pracy, mogą ewentualnie przysługiwać ci świadczenia pieniężne tytułem ubezpieczenia wynikającego z umowy zbiorowej. W związku z tym powinieneś zapytać swojego ostatniego pracodawcę lub organizację związkową, czy w danym miejscu pracy istnieją jakieś ubezpieczenia, a jeśli tak, to co z nich wynika w twoim przypadku. Jeżeli poprzednio miałeś innych pracodawców, powinieneś zapytać o to także ich. Försäkringskassan nie zajmuje się ubezpieczeniami wynikającymi z umów zbiorowych. W związku z tym nie jest w stanie odpowiadać na pytania ich dotyczące. Dodatek mieszkaniowy [Bostadstillägg] Osoby otrzymujące rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą dostawać dodatek mieszkaniowy. O dodatek mieszkaniowy należy ubiegać się w Försäkringskassan. Patrz broszura "Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning [Dodatek mieszkaniowy dla osób otrzymujących zasiłek rehabilitacyjno-szkoleniowy lub rentę z tytułu niezdolności do pracy]. Możesz ją otrzymać w Försäkringskassan lub pobrać na stronie internetowej W razie pytań prosimy dzwonić do naszego Działu Obsługi Petentów, tel Niniejsza broszura nie ma charakteru tekstu ustawy. Försäkringskassan kontroluje [Försäkringskassan kontrollerar] Försäkringskassan kontroluje informacje, które składasz. Może to dotyczyć dochodu, nieobecności w pracy, stanu cywilnego lub miejsca zamieszkania. Prowadzimy wymianę informacji z innymi urzędami, a w naszym rejestrze dostępne są dane pochodzące m.in. z Głównej Komisji Stypendialnej [CSN], kas bezrobocia i Urzędu Podatkowego. Świadome składanie nieprawdziwych informacji lub niezawiadamianie o zmianach mogących mieć wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia może stanowić przestępstwo. Gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa ubezpieczeniowego, Försäkringskassan zawiadamia zawsze policję.

Informacja z Försäkringskassan 01.01.2010

Informacja z Försäkringskassan 01.01.2010 Informacja z Försäkringskassan 01.01.2010 Zasiłek rehabilitacyjno-szkoleniowy [Aktivitetsersättning] w przypadku ograniczonej zdolno ci do pracy [Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga] Zasiłek

Bardziej szczegółowo

Zasiłek na dziecko i dodatek dla rodzin wielodzietnych [Barnbidrag och flerbarnstillägg]

Zasiłek na dziecko i dodatek dla rodzin wielodzietnych [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Zasiłek na dziecko i dodatek dla rodzin wielodzietnych [Barnbidrag och flerbarnstillägg] Zasiłek na dziecko przysługuje do ukończenia przez dziecko 16 lat. Dzieci, które kontynuują naukę w szkole podstawowej,

Bardziej szczegółowo

Dodatek mieszkaniowy [Bostadstillägg]

Dodatek mieszkaniowy [Bostadstillägg] Informacja z Försäkringskassan 01.01.2010 Dodatek mieszkaniowy [Bostadstillägg] dla osób otrzymujących zasiłek rehabilitacyjno-szkoleniowy [aktivitetsersättning] lub rentę z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

zasiłek mieszkaniowy. [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn]

zasiłek mieszkaniowy. [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn] Zasiłek mieszkaniowy [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn] Osoby młode o niskich dochodach mogą otrzymać zasiłek mieszkaniowy. Wysokość zasiłku zależy od posiadanych

Bardziej szczegółowo

Na końcu broszury znajduje się słowniczek terminów.

Na końcu broszury znajduje się słowniczek terminów. Informacja z Försäkringskassan Zasiłek chorobowy [Sjukpenning] Osobom niebędącym w stanie pracować z powodu choroby przysługuje zasiłek chorobowy z Försäkringskassan [szwedzka Kasa Ubezpiecze ń]. Zasiłek

Bardziej szczegółowo

Świadczenie dla osób niepełnosprawnych

Świadczenie dla osób niepełnosprawnych Świadczenie dla osób niepełnosprawnych [Handikappersättning] Klicka här, skriv ev. Undertitel Osoby w wieku powyżej 19 lat mogą otrzymać świadczenie dla osób niepełnosprawnych, o ile potrzebują dodatkowej

Bardziej szczegółowo

Zasiłek mieszkaniowy [Bostadsbidrag] dla rodzin z dziećmi [Bostadsbidrag till barnfamiljer]

Zasiłek mieszkaniowy [Bostadsbidrag] dla rodzin z dziećmi [Bostadsbidrag till barnfamiljer] Zasiłek mieszkaniowy [Bostadsbidrag] dla rodzin z dziećmi [Bostadsbidrag till barnfamiljer] Rodziny z dziećmi mające niskie dochody mogą otrzymać zasiłek mieszkaniowy. Wysokość zasiłku zależy od uzyskiwanych

Bardziej szczegółowo

Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner]

Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner] Unijne świadczenia rodzinne [EU-familjeförmåner] Poniższe zasady obowiązują również w państwach należących do EOG oraz w Szwajcarii Rodziny, w których rodzice pracują, mieszkają lub otrzymują świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzicielski [Föräldrapenning]

Zasiłek rodzicielski [Föräldrapenning] Zasiłek rodzicielski [Föräldrapenning] Zasiłek rodzicielski jest świadczeniem przysługującym rodzicom, by zamiast pracować mogli odchować w domu swoje dzieci. Łącznie przysługuje 480 dni płatnych na dziecko.

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands]

Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] Podczas tymczasowego pobytu w innym kraju UE/EOG lub w Szwajcarii masz prawo do uzyskania niezbędnej pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie aktywności i zasiłek rozwojowy [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Wsparcie aktywności i zasiłek rozwojowy [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Wsparcie aktywności i zasiłek rozwojowy [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Jeżeli bierzesz udział w programie polityki rynku pracy, możesz otrzymywać świadczenia w postaci wsparcia aktywności i

Bardziej szczegółowo

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia lub

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia lub Renta socjalna Renta socjalna jest świadczeniem przysługującym w związku z niezdolnością do pracy i jest wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Renta ma na celu zabezpieczenie bytowe, kompensując

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Jak ustalać kwotę wolną od potrąceń i egzekucji

Jak ustalać kwotę wolną od potrąceń i egzekucji Jak ustalać kwotę wolną od potrąceń i egzekucji Gdy komornik egzekwuje należność od emeryta lub rencisty za naszym pośrednictwem (z jego emerytury lub renty), uwzględniamy kwotę wolną od potrąceń i egzekucji.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Prawo do renty socjalnej

Prawo do renty socjalnej Prawo do renty socjalnej 1 1 Ujęcie teoretyczne Renta socjalna dotyczy problematyki dostarczenia podstawowych środków utrzymania osobom, które nie są w stanie zapewnić ich własną pracą lub nabytymi świadczeniami

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny

Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Gdańsk, 2 października 2017 r. Omówienie regulacji wynikających z ustawy obniżającej wiek emerytalny Agnieszka Kurczewska-Stanisławowicz Naczelnik Wydziału Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii

Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Ustalanie prawa do emerytury w każdym z państw członkowskich UE; w tym również w Anglii Jeżeli osoby zainteresowane pracowały za granicą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii RENTY Z FUS RENTY Z FUS CHRONIONE RYZYKA Niezdolność do pracy (częściowa lub całkowita) Niezdolność do samodzielnej egzystencji Utrata żywiciela ŚWIADCZENIA Renta z tytułu niezdolności do pracy (stała lub okresowa)

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r.

Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r. Waloryzacja świadczeń od 1 marca 2006 r. Od 1 marca 2006 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podwyższy w ramach waloryzacji wypłacane emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, a także

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia

Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przeliczanie emerytur i rent od kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia Przepisami art. 194 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Imię Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY

WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY WNIOSEK O ZASIŁEK POGRZEBOWY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zasiłek pogrzebowy. 1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 3. Wypełnij kolorem czarnym

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIK. Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 13.12.2016 r. COM(2016) 815 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach ul. Piłsudskiego 19 69-100 Słubice Tel.: 95 758 36 08 Fax.: 95 758 36 09 sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl REGULAMIN DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci

Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci Skorzystaj z ulgi podatkowej na dzieci www.finanse.mf.gov.pl www.szybkipit.pl 1 Wychowujesz dziecko? Składasz roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 lub PIT-37? Dzięki uldze podatkowej na dziecko

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny i dodatki

Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny i dodatki Zasiłek rodzinny Dodatki do zasiłku rodzinnego 1. dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 3.

Bardziej szczegółowo

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych

Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Zasady przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych Prezentowany materiał adresowany jest do osób, które mają już ustalone prawo do emerytury lub renty i szukają możliwości ich podwyższenia. Dla ułatwienia

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15251 Poz. 1560 1560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI ZASADY PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PODSTAWA PRAWNA 1. Art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym

Dz.U Nr 27 poz USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/7 Obowiązuje do 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2003 r. Nr 228, poz. 2255) Dz.U. 1974 Nr 27 poz. 157 USTAWA z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym W celu wzmożenia opieki nad

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl pup.myslenice@praca.myslenice.pl http://www.praca.myslenice.pl/

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa tryb przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI IMIĘ I NAZWISKO Krosno Odrz,. PESEL ADRES ZAMIESZKANIA. TELEFON. data rejestracji w PUP. nazwa uprzednio ukończonej szkoły/uczelni.. data ukończenia nauki Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

www.zus.pl ZUS wyjaśnia

www.zus.pl ZUS wyjaśnia Waloryzacja świadczeń emerytalno rentowych od dnia 1 marca 2009 r. W marcu 2009 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacja dokonywana jest z

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016

Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Anna Kawecka Krzysztof Świtała Krystyna Tymorek BIBLIOTEKA POMOCY SPOŁECZNEJ Świadczenia rodzinne po zmianach od 1 stycznia 2016 Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 7 Tekst pochodzi z

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia

Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Spełnienie warunków do wcześniejszej emerytury pracowniczej do końca 2008 r. gwarancją przyznania świadczenia Komu przysługuje wcześniejsza emerytura pracownicza Wcześniejsza emerytura pracownicza przysługuje

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

2. Składam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci:

2. Składam wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na następujące dzieci: Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2D tel. 0-74 865-43-00 FORMA PRZEKAZYWANIA ŚWIADCZEŃ: KONTO BANKOWE KASA TUT. OPS WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ

REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ Ujednolicony tekst REGULAMINU PRZYZNAWANIA I WYPŁATY STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZNEJ uchwalonego Zarządzeniem nr 14/2011 z dnia 05.04.2011r. oraz Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Emerytury. {Pensions}

Emerytury. {Pensions} Emerytury {Pensions} 182 CODZIENNE ŻYCIE W IRLANDII Istnieją trzy rodzaje emerytur państwowych. Dwie z nich oparte są na składkach płaconych jako część ubezpieczenia społecznego emerytura państwowa pomostowa

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna

Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna Znak sprawy: Data wpływu wniosku: Do Dyrektora..... (nazwa szkoły, adres) Wniosek o udzielenie pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna CZĘŚĆ A. Dane ucznia Imię ucznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r.

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2008 r. Od 1 marca 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych w ramach ich waloryzacji. Waloryzacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. 2013 r.

USTAWA z dnia.. 2013 r. Projekt USTAWA z dnia.. 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości :

Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : Zasiłek rodzinny na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka w wysokości : 95 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 124 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia do

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO I. WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC / OPIEKUN PRAWNY UCZNIA PEŁNOLETNI UCZEŃ DYREKTOR SZKOŁY, OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE. 05. Imię pierwsze 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE DANE IDENTYFIKACYJNE ŚWIADCZENIOBIORCY 01. Numer PESEL (1) 02. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli 04. Nazwisko inny dokument 2 03.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY *

WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY * UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PL/USA 4 miejsce do wypełnienia przez SSA WNIOSEK O POLSKĄ EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE Emerytury i renty 1 Artykuł 48 (dawny artykuł 42 TWE) Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI IMIĘ I NAZWISKO Krosno Odrz. PESEL Adres zamieszkania telefon. data rejestracji w PUP. nazwa uprzednio ukończonej szkoły/uczelni.. data ukończenia nauki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza

WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza WNIOSEK O WYPŁATĘ ZASIŁKU POGRZEBOWEGO przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Pouczeniem zamieszczonym na końcu formularza Proszę o wypłacenie zasiłku pogrzebowego po zmarłym(ej) w dniu:

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 10 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Student ubiegający się

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Organ właściwy prowadzący postępowanie Prezydent Miasta Bielska-Białej Adres organu właściwego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. K. Miarki 11 43-300 Bielsko-Biała WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo