Renta z tytułu niezdolności do pracy [Sjukersättning]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Renta z tytułu niezdolności do pracy [Sjukersättning]"

Transkrypt

1 Informacja z Försäkringskassan Renta z tytułu niezdolności do pracy [Sjukersättning] Renta z tytułu niezdolności do pracy może ci przysługiwać, gdy twoja zdolność do pracy ograniczona jest o co najmniej 25%. By móc otrzymać tę rentę, najpierw muszą zostać sprawdzone wszelkie możliwości pracy zarobkowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy może być uzależniona od dochodu lub mieć formę świadczenia gwarantowanego [garantiersättning]. Od 1 lipca 2008 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące renty z tytułu niezdolności do pracy. Odtąd nie jest już możliwe otrzymywanie ograniczonej czasowo renty z tytułu niezdolności do pracy. Osoby otrzymujące dawniej taką rentę objęte są przepisami przejściowymi, według których dawne zasady mogą obowiązywać nadal do końca 2012 roku. Kto może otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? [Vem kan få sjukersättning?] Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje osobom w wieku lat, których zdolność do pracy ograniczona jest co najmniej o 25% z powodu choroby bądź innego ograniczenia sprawności fizycznej lub umysłowej. By móc otrzymać tę rentę, zdolność do pracy musi być ograniczona trwale, tzn. na czas możliwy do przewidzenia. Ograniczenie zdolności do pracy musi dotyczyć wszystkich rodzajów prac zarobkowych dostępnych na całym rynku pracy. Wlicza się w to także prace przeznaczone specjalnie dla osób niepełnosprawnych, np. formy zatrudnienia związane z dotacjami płacowymi. Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy? [Hur mycket får man i sjukersättning?] Pełna zależna od dochodu renta z tytułu niezdolności do pracy wynosi 64% dochodu hipotetycznego [antagandeinkomst], tzn. ustalonego przez Försäkringskassan [szwedzka Kasa Ubezpieczeń] dochodu, który dana osoba mogłaby uzyskać, gdyby nadal pracowała. Osoby, które miały niski dochód lub nie miały go wcale mogą otrzymać świadczenie gwarantowane. W roku 2009 pełne świadczenie gwarantowane wynosi koron rocznie (2,4 x cenowa kwota bazowa [prisbasbelopp]*). Można otrzymywać 100%, 75%, 50% lub 25% renty z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość przysługującej renty zależy od stopnia ograniczenia zdolności do pracy i od posiadanych możliwości utrzymywania się z pracy. Co roku, w styczniu, gdy zmienia się cenowa kwota bazowa, ma miejsce waloryzacja zarówno zależnej od dochodu renty z tytułu niezdolności do pracy, jak i świadczenia gwarantowanego. * Wysokość cenowej kwoty bazowej zależy od ogólnego rozwoju cen w Szwecji. W roku 2009 cenowa kwota bazowa wynosi koron.

2 Jak otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy? Możesz ubiegać się sam [Hur går det till att få aktivitetsersättning?] [Du kan ansöka själv] Możesz sam wystąpić z wnioskiem o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. W tym celu musisz wypełnić specjalny formularz, który możesz otrzymać w Försäkringskassan lub pobrać na stronie internetowej Musisz załączyć także opinię lekarską. Försäkringskassan może zastąpić zasiłek chorobowy [sjukpenning] rentą z tytułu niezdolności do pracy [Försäkringskassan kan byta ut sjukpenning mot sjukersättning] Jeżeli Försäkringskassan uzna, że spełniasz warunki otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy, może podjąć decyzję zastąpienia zasiłku chorobowego tą rentą. Zanim do tego dojdzie, Försäkringskassan będzie w stałym kontakcie z tobą i z lekarzem, u którego się leczysz. Na czym polega ocena, czy przysługuje ci renta z tytułu niezdolności do pracy? Potrzebna jest opinia lekarza [Hur bedöms din rätt till sjukersättning?] [Du behöver ett läkarutlåtande] Ubiegając się o rentę z tytułu niezdolności do pracy musisz przedstawić opinię lekarza. Opinię na temat twojego stanu zdrowia powinien w pierwszym rzędzie wystawić lekarz, u którego zwykle się leczysz. Försäkringskassan może zażądać, by także inny lekarz lub rzeczoznawca zbadał cię i ocenił twoje możliwości wykonywania pracy. Försäkringskassan zbada twoją sytuację [Försäkringskassan utreder dina förhållanden] Zbadamy twoją sytuację zarówno pod względem możliwości pracy, jak i pod względem warunków socjalnych. Wiąże się to z zadawaniem pytań dotyczących m.in. stosunków rodzinnych, opieki nad dzieckiem, prac domowych, sposobów spędzania czasu wolnego, posiadanego wykształcenia, wykonywanych zajęć dodatkowych lub zleceń, tzn. okoliczności, które ewentualnie mogą mieć wpływ na to, czy jesteś upoważniony do zasiłku. Co trzy lata nowe rozpoznanie dotyczące zdolności do pracy [Ny utredning av arbetsförmågan vart tredje år] Stopień niezdolności do pracy może ulegać zmianom. W związku z tym w okresie otrzymywania nieograniczonej czasowo renty z tytułu niezdolności do pracy Försäkringskassan co trzy lata przeprowadzać będzie nowe rozpoznanie w celu stwierdzenia, czy nadal przysługuje ci renta na tym

3 samym poziomie co dotychczas. Försäkringskassan zbada także, czy nie zaszły nowe okoliczności zwiększające możliwości rehabilitacji. Försäkringskassan przeprowadza kontrole dodatkowe [Försäkringskassan gör efterkontroller] Jeżeli renta z tytułu niezdolności do pracy została ci przyznana przed 1 stycznia 2005 roku, w razie potrzeby Försäkringskassan może przeprowadzać kontrole dodatkowe. Kontrole te dokonywane są w celu stwierdzenia, czy twoja zdolność do pracy nie uległa poprawie i czy nie zwiększyły się twoje możliwości rehabilitacji. Sposób dokonywania wypłat [Hur betalas pengarna ut?] Renta z tytułu niezdolności do pracy wpłacana jest na zgłoszony do Försäkringskassan rachunek bankowy. Wypłaty mają miejsce 18 lub 19 każdego miesiąca. Jeżeli dzień wypłaty wypada w sobotę, otrzymasz rentę w piątek. Jeżeli dzień wypłaty wypada w niedzielę, święto lub wigilię Sobótki [midsommarafton], otrzymasz pieniądze w najbliższy dzień powszedni. W przypadku osób zamieszkałych za granicą renta z tytułu niezdolności do pracy wysyłana jest ze Szwecji w dzień wypłaty. Jeżeli wysokość renty nie przekracza 2400 koron rocznie, będziesz ją otrzymywać co roku z dołu, w czerwcu i grudniu. Renta, która przekracza 2400 koron rocznie, może być wypłacana także dwa razy w roku, jeżeli złożysz o to wniosek w Försäkringskassan. Wypłata w razie śmierci [Utbetalning vid dödsfall] W razie śmierci świadczeniobiorcy najbliższa rodzina zmarłego ma prawo do pobrania przysługującej mu renty z tytułu niezdolności do pracy za cały miesiąc nawet wtedy, gdy zgon nastąpił w pierwszych dniach miesiąca. Natomiast nie przysługuje prawo do pobrania renty z tytułu niezdolności do pracy za następny miesiąc. Więcej na temat renty z tytułu niezdolności do pracy Można podjąć próbę pracy lub nauki zachowując rentę w formie zawieszonej [Mer om sjukersättning] [Du kan pröva att arbeta eller studera med vilande ersättning] W okresie otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy masz możliwość podjęcia pracy lub nauki nie tracąc przy tym prawa do renty. Mówi się wówczas, że renta zostaje zawieszona. O zawieszenie renty należy ubiegać się przed podjęciem pracy lub nauki. Po podjęciu pracy można ubiegać się o to, by przez okres próbny do trzech miesięcy otrzymywać jednocześnie wynagrodzenie i rentę z tytułu niezdolności do pracy.. Rentę z tytułu niezdolności do pracy można zawiesić najwcześniej po upływie roku od jej otrzymania. Renta może być zawieszona najdłużej przez dwa lata. Można pracować w małym zakresie zachowując pełną rentę z tytułu niezdolności do pracy [Du kan arbeta lite med hel sjukersättning] Mimo otrzymywania pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy istnieje możliwość wykorzystywania zdolności do pracy w stopniu, w jakim ją posiadasz by pracować społecznie lub udzielać się

4 politycznie. Możesz pracować godzinę dziennie i otrzymywać najwyżej 1/8 zwykłego, pełnego wynagrodzenia przysługującego ci tytułem wykonywanych czynności, a mimo to zachować prawo do pełnej renty. Przed rozpoczęciem pracy skontaktuj się z Försäkringskassan, by omówić możliwe ewentualności. Otrzymując 75% renty z tytułu niezdolności do pracy otrzymasz pomoc w znalezieniu pracy [Med tre fjärdedels sjukersättning får du hjälp att hitta ett arbete] Jeżeli otrzymujesz 75% renty z tytułu niezdolności do pracy, Försäkringskassan odpowiedzialna jest za to, byś dostał zatrudnienie odpowiadające zdolności do pracy, jaką jeszcze posiadasz. Urząd Pośrednictwa Pracy [arbetsförmedlingen] winien znaleźć ci zajęcie na zwykłym rynku pracy, ewentualnie oferując pracodawcy dotacje płacowe. Jeżeli okaże się to niemożliwe, otrzymasz propozycję pracy w Samhall AB. Co stanie się z zasiłkiem chorobowym? [Vad händer med sjukpenningen?] Z chwilą przyznania pełnej renty z tytułu niezdolności do pracy tracisz prawo do zasiłku chorobowego. Jeżeli przyznana ci została renta w wymiarze 25%, 50% lub 75% i masz dochód z pracy zarobkowej, który wynosi co najmniej koron rocznie (24% cenowej kwoty bazowej), można ustalić ci dochód będący podstawą wymiaru zasiłku chorobowego, a tym samym możesz otrzymywać zasiłek chorobowy, gdy z powodu choroby nie jesteś w stanie pracować. Renta z tytułu niezdolności do pracy może zostać zmniejszona, jeśli masz inne zasiłki [Sjukersättningen kan minska om du har andra ersättningar] Jeżeli w okresie otrzymywania renty z tytułu niezdolności do pracy jednocześnie otrzymujesz zagraniczną rentę inwalidzką [invaliditetspension] lub inne zagraniczne świadczenia inwalidzkie, mogą one wpłynąć na zmniejszenie renty. Jeżeli mieszkasz za granicą lub przeprowadzasz się za granicę [Om du bor eller flyttar utomlands] Uzależnioną od dochodów rentę z tytułu niezdolności do pracy możesz otrzymywać bez względu na to, w którym kraju mieszkasz. Natomiast świadczenie gwarantowane możesz otrzymywać tylko wtedy, gdy mieszkasz w którymś z krajów członkowskich UE/EOG, w Szwajcarii lub w Kanadzie. Zwróć się do Försäkringskassan z prośbą o dodatkowe informacje na temat tego, w jakich przypadkach możesz otrzymywać świadczenie gwarantowane zamieszkując w innym kraju. Jeżeli przeprowadzasz się na stałe za granicę, musisz zgłosić to do Försäkringskassan. Ważne jest, byś poinformował o tym, na jaki adres, do jakiego banku i na jaki rachunek bankowy chcesz otrzymywać rentę z tytułu niezdolności do pracy. Aby zamieszkując za granicą nadal zachować swoje prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, musisz raz do roku wysyłać do Försäkringskassan w Szwecji tak zwane zaświadczenie dotyczące osoby żyjącej. Odbywa się to następujący sposób: Automatycznie otrzymasz formularz z Försäkringskassan. Wypełnij formularz, weź ze sobą ważny paszport i odwiedź któryś z urzędów lub którąś z placówek wymienionych w formularzu. Muszą one poświadczyć prawdziwość twoich informacji. Następnie wyślij formularz z powrotem do Försäkringskassan.

5 W niektórych przypadkach nie otrzymasz żadnego formularza zaświadczeniowego. Obecnie dotyczy to osób zamieszkujących w Finlandii, w Norwegii lub w Niemczech. Informacje o tobie są wówczas otrzymywane drogą wymiany danych między Szwecją i twoim krajem zamieszkania. Gdy mieszkasz za granicą, możesz być objęty Specjalnym podatkiem dochodowym od osób zamieszkałych za granicą [Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK)]. Skontaktuj się z Urzędem Podatkowym [skatteverket], by otrzymać informacje o SINK. Renta z tytułu niezdolności do pracy uzależniona od dochodu [Inkomstrelaterad sjukersättning] Wysokość uzależnionej od dochodu renty z tytułu niezdolności do pracy oparta jest na wysokości twoich dotychczasowych dochodów, a także na wysokości zasiłków dotychczas otrzymywanych z Försäkringskassan, jak np. zasiłek chorobowy [sjukpenning] czy zasiłek rodzicielski [föräldrapenning]. W sposób uproszczony można powiedzieć, że uzależnioną od dochodu rentę z tytułu niezdolności do pracy możesz otrzymać, jeśli: Pracujesz w Szwecji w chwili, gdy ma miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe. Zdarzenie ubezpieczeniowe zachodzi wtedy, gdy spełnione są warunki otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Posiadałeś dochód będący podstawą wymiaru emerytury lub będącą podstawą wymiaru emerytury kwotę renty z tytułu niezdolności do pracy co najmniej przez rok w okresie zwanym okresem ramowym [ramtid]. Okres ramowy to określony przedział czasu minionego rozpoczynający się z początkiem roku poprzedzającego zdarzenie ubezpieczeniowe. Jeżeli masz dochód będący podstawą wymiaru emerytury, co roku otrzymujesz o tym informacje roczne (przesyłane w pomarańczowych kopertach). Dochód hipotetyczny liczą się trzy najlepsze lata [Antagandeinkomst de tre bästa åren räknas] Ustalając wysokość twojego świadczenia zaczynamy od obliczenia dochodu hipotetycznego. Jest to dochód, który według naszych założeń mógłbyś uzyskać, gdybyś nadal pracował. Obliczamy go biorąc pod uwagą trzy lata z okresu ramowego, w których miałeś najwyższe dochody i na tej podstawie wyliczamy dochód średni. Co to jest okres ramowy? [Vad är ramtid?] Okres ramowy to określony przedział czasu minionego rozpoczynający się z początkiem roku poprzedzającego zdarzenie ubezpieczeniowe. Obliczając wysokość twojej renty bierzemy pod uwagę tylko dochody, które miałeś w okresie ramowym. Okres ramowy obejmuje od pięciu do ośmiu lat, w zależności od wieku: Twój wiek w chwili zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego Okres ramowy Kończysz 53 lata lub więcej 5 lat Kończysz 50, 51 lub 52 lata 6 lat Kończysz 47, 48 lub 49 lat 7 lat

6 Twój wiek w chwili zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego Okres ramowy Kończysz 46 lat lub więcej 8 lat Jaki dochód brany jest pod uwagę w obliczeniach? [Vilken inkomst används vid beräkningen?] Obliczając dochód hipotetyczny bierzemy pod uwagę roczny dochód brutto, który następnie przeliczamy na aktualną wartość pieniądza. Roczny dochód brutto to twój dochód będący podstawą wymiaru emerytury plus składki emerytalne, które odliczył Urząd Podatkowy. Dochód będący podstawą wymiaru emerytury to ten, który co roku podawany jest w informacjach przesyłanych w pomarańczowych kopertach. Dochód roczny brutto możesz obliczyć dzieląc dochód będący podstawą wymiaru emerytury przez 0,93. Bierze się pod uwagę tylko dochód do pewnej wysokości. Dochody przekraczające koron (7,5 x cenowa kwota bazowa) nie są wliczane. Prawo do przyszłej emerytury opartej na dochodach [Rätt till framtida inkomstgrundad pension] Świadczenie rentowe, które co do wysokości uzależnione jest od dochodów, daje prawo do przyszłej emerytury opartej na dochodach. Jeżeli masz pełną rentę z tytułu niezdolności do pracy otrzymasz uprawnienie emerytalne za 80% swojego dochodu hipotetycznego, tzn. ustalonego przez Försäkringskassan dochodu, który potencjalnie mógłbyś uzyskać, gdybyś nadal pracował. Świadczenie gwarantowane [Garantiersättning] Jeżeli nie miałeś żadnego dochodu, możesz otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy w formie świadczenia gwarantowanego. Świadczenie gwarantowane możesz otrzymać także wtedy, gdy masz niskie świadczenie rentowe zależne od dochodów. W takim przypadku wysokość świadczenia gwarantowanego jest równa różnicy między twoim zależnym od dochodów świadczeniem rentowym i poziomem gwarantowanym. Upraszczając można powiedzieć, że masz prawo do świadczenia gwarantowanego, jeśli: Zamieszkiwałeś w Szwecji, gdy miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe. Zdarzenie ubezpieczeniowe zachodzi wtedy, gdy spełnione są warunki otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Byłeś przez co najmniej trzy lata ubezpieczony w Szwecji. Długość okresu ubezpieczenia obliczana jest w oparciu o długość okresu zamieszkiwania w Szwecji. Zobacz informacje pod nagłówkiem Co to jest okres ubezpieczenia? Najwyższa wysokość poziomu gwarantowanego wynosi koron (2,4 x cenowa kwota bazowa). Jeżeli mieszkałeś w Szwecji przez całe życie, otrzymasz świadczenie na najwyższym poziomie. Jeżeli nie mieszkałeś w Szwecji przez cały czas, wysokość świadczenia może zostać zredukowana. Zależy to od tego, jak długi masz okres ubezpieczenia. Jeżeli okres ubezpieczenia jest krótszy niż 40 lat, wówczas świadczenie zostaje zredukowane o 1/40 wysokości za każdy brakujący rok. Nie znaczy to jednak, że musisz mieszkać w Szwecji przez 40 lat, by móc otrzymać świadczenie na najwyższym poziomie. Bowiem

7 wynoszący 40 lat okres ubezpieczenia możesz mieć nawet wtedy, gdy mieszkasz w Szwecji krócej niż 40 lat. Co to jest okres ubezpieczenia? [Vad är försäkringstid?] Zaliczany okres ubezpieczenia obejmuje lata zamieszkiwania w Szwecji. Jest to faktyczny okres ubezpieczenia. Może ci zostać zaliczony również okres ubezpieczenia za lata przyszłe, przez które - zgodnie z przewidywaniem - będziesz zamieszkiwać w Szwecji. Jest to przyszły okres ubezpieczenia. Renta z tytułu niezdolności do pracy w formie świadczenia gwarantowanego oparta jest zarówno na faktycznym, jak i przyszłym okresie ubezpieczenia. Jako faktyczny okres ubezpieczenia liczą się lata zamieszkiwania w Szwecji - od tego roku włącznie, w którym ukończyłeś 16 lat, do tego roku włącznie, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. Przyszły okres ubezpieczenia liczy się od tego roku włącznie, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe do tego roku włącznie, w którym kończysz 64 lata. Twój przyszły okres ubezpieczenia zależy jednak także od tego, jak długo mieszkałeś w Szwecji. By mógł zostać ci zaliczony przyszły okres ubezpieczenia za wszystkie lata od zdarzenia ubezpieczeniowego do ukończenia 64 roku życia, musisz mieszkać w Szwecji co najmniej przez 80% czasu w okresie od tego roku włącznie, w którym ukończyłeś 16 lat, do tego roku włącznie, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. W stosunku do uchodźców i innych osób będących w potrzebie azylu obowiązują specjalne reguły, według których jako faktyczny okres ubezpieczenia może zostać zaliczony im okres zamieszkiwania w ojczyźnie. Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce zanim ukończyłeś 18 lat, okres ubezpieczenia może zostać obliczony w oparciu o specjalne zasady. W takim przypadku nie jest wymagane, byś był ubezpieczony w chwili, gdy miało miejsce zdarzenie ubezpieczeniowe, a jako okres ubezpieczeniowy zaliczane są wszystkie lata od tego roku włącznie, w którym ukończyłeś 16 lat, do tego roku włącznie, w którym ukończysz 64 lata. Nie można jednak zaliczyć w okres ubezpieczenia tych lat, przez które nie mieszkałeś w Szwecji. Jeżeli jesteś obywatelem kraju spoza UE/EOG, musisz zamieszkiwać w Szwecji przez co najmniej 5 lat, by twój okres ubezpieczenia mógł być obliczony zgodnie z tymi zasadami. Przykład 1 okres ubezpieczenia Hansi ma 40 lat w chwili, gdy nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. Zamieszkuje w Szwecji od 20 lat. Jako przyszły okres ubezpieczenia Hansi może zaliczyć sobie 25 lat, jakie upłynie od zdarzenia ubezpieczeniowego do ukończenia przez niego 64 roku życia. Jest to możliwe dzięki temu, że zamieszkiwał on w Szwecji przez co najmniej 80% czasu w okresie od tego roku włącznie, w którym ukończył 16 lat, do tego roku włącznie, w którym nastąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe (0,80 x 24 år = 19,2 år). Jego łączny okres ubezpieczenia w Szwecji wynosi 45 lat. Przykład 2 świadczenie uzależnione od dochodów i świadczenie gwarantowane W roku 2009, mając 37 lat Karin otrzymuje pełną rentę z tytułu niezdolności do pracy. Karin mieszkała w Szwecji przez całe życie i w związku z tym przysługuje jej prawo do pełnego świadczenia gwarantowanego. W roku 2009 cenowa kwota bazowa wynosi koron. W przypadku Karin poziom gwarantowany wynosi zatem 2,4 x kr = koron. Karin miała dochody z pracy zarobkowej, więc w pierwszym rzędzie przysługuje jej uzależniona od dochodu renta z tytułu niezdolności do pracy. Försäkringskassan oblicza jej uzależnioną od dochodu rentę z tytułu niezdolności do pracy na koron rocznie. Oznacza to, że otrzyma ona także świadczenie gwarantowane, by dojść do poziomu gwarantowanego wynoszącego koron. Wysokość świadczenia przysługującego Karin: Roczne świadczenie uzależnione od dochodów Roczne świadczenie gwarantowane Łączna wysokość rocznej renty z tytułu niezdolności do pracy kr kr = kr

8 Kwota koron, otrzymywana przez Karin jako świadczenie gwarantowane, uzupełnia świadczenie uzależnione od dochodów, tak by Karin osiągnęła przysługujący jej poziom gwarantowany. Renta z tytułu niezdolności do pracy a podatek [Sjukersättning och skatt] Od renty z tytułu niezdolności do pracy płaci się podatek. Potrącenia podatku dokonuje Försäkringskassan. Jeżeli masz inne dochody, mogą one wpływać na wysokość potrąceń podatkowych. W związku z tym zgłoś podlegające opodatkowaniu dochody z innego źródła niż Försäkringskassan, np. dochody z pracy. Nie musisz wysyłać do Försäkringskassan swojej karty wymiaru podatku. Försäkringskassan otrzymuje informacje bezpośrednio z Urzędu Podatkowego. Jeżeli chcesz, by Försäkringskassan potrącała ci mniejszy podatek np. gdy masz duże koszty tytułem oprocentowania możesz zwrócić się do właściwego biura podatkowego z prośbą o skorygowanie stawki podatkowej. Otrzymaną decyzję prześlij do Försäkringskassan. Jeżeli chcesz, by z twojej renty z tytułu niezdolności do pracy potrącany był wyższy podatek, zwracasz się o to także do Försäkringskassan. Wówczas z renty potrącany będzie wyższy podatek dopóty, dopóki nie zawiadomisz o zmianie swojej decyzji. Co roku, w styczniu, otrzymujesz raport kontrolny z Försäkringskassan. Jest w nim podane, jaką kwotę otrzymałeś w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy i ile odciągnięto podatku. Jeżeli renta wpłacana jest na twój rachunek bankowy, raport kontrolny otrzymasz wraz z potwierdzeniem wpłaty za miesiąc styczeń. Jeżeli nie otrzymasz raportu kontrolnego, skontaktuj się z Försäkringskassan. Więcej informacji o rencie z tytułu niezdolności do pracy i o podatku otrzymasz dzwoniąc do Biura Podatkowego lub odwiedzając stronę internetową Zawiadamiaj o zmianach! [Anmäl förändringar] Musisz zgłaszać wszelkie zmiany mogące wpływać na prawo do otrzymywanej renty lub na jej wymiar. Jest to na przykład aktualne, gdy podejmujesz pracę lub naukę zaczynasz pracować w większym zakresie niż poprzednio, np. gdy został ci przyznany zasiłek w wymiarze 50%, a zaczynasz pracować na pełnym etacie nadal pracujesz po ustaniu okresu obowiązywania decyzji dotyczącej zawieszenia renty z tytułu niezdolności do pracy zwiększyła się twoja zdolność do pracy (nawet jeśli nie pracujesz) otrzymasz nową (lub zmienioną) zagraniczną rentę, rentę dożywotnią [livränta] itp. przeprowadzasz się za granicę Jeżeli nie zawiadomisz o zmianach, renta może zostać ci zmniejszona lub odebrana. Możesz także być zobowiązany do zwrotu pieniędzy, jeżeli otrzymałeś za dużą kwotę lub świadczenie, które właściwie ci nie przysługuje.

9 Inne świadczenia pieniężne Ubezpieczenia wynikaj ce z umów zbiorowych [Andra ersättningar] [Avtalsförsäkringar] Gdy otrzymujesz rentę z tytułu niezdolności do pracy, mogą ewentualnie przysługiwać ci świadczenia pieniężne tytułem ubezpieczenia wynikającego z umowy zbiorowej. W związku z tym powinieneś zapytać swojego ostatniego pracodawcę lub organizację związkową, czy w danym miejscu pracy istnieją jakieś ubezpieczenia, a jeśli tak, to co z nich wynika w twoim przypadku. Jeżeli poprzednio miałeś innych pracodawców, powinieneś zapytać o to także ich. Försäkringskassan nie zajmuje się ubezpieczeniami wynikającymi z umów zbiorowych. W związku z tym nie jest w stanie odpowiadać na pytania ich dotyczące. Dodatek mieszkaniowy [Bostadstillägg] Osoby otrzymujące rentę z tytułu niezdolności do pracy mogą dostawać dodatek mieszkaniowy. O dodatek mieszkaniowy należy ubiegać się w Försäkringskassan. Patrz broszura "Bostadstillägg till dig som har aktivitetsersättning eller sjukersättning [Dodatek mieszkaniowy dla osób otrzymujących zasiłek rehabilitacyjno-szkoleniowy lub rentę z tytułu niezdolności do pracy]. Możesz ją otrzymać w Försäkringskassan lub pobrać na stronie internetowej W razie pytań prosimy dzwonić do naszego Działu Obsługi Petentów, tel Niniejsza broszura nie ma charakteru tekstu ustawy. Försäkringskassan kontroluje [Försäkringskassan kontrollerar] Försäkringskassan kontroluje informacje, które składasz. Może to dotyczyć dochodu, nieobecności w pracy, stanu cywilnego lub miejsca zamieszkania. Prowadzimy wymianę informacji z innymi urzędami, a w naszym rejestrze dostępne są dane pochodzące m.in. z Głównej Komisji Stypendialnej [CSN], kas bezrobocia i Urzędu Podatkowego. Świadome składanie nieprawdziwych informacji lub niezawiadamianie o zmianach mogących mieć wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia może stanowić przestępstwo. Gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa ubezpieczeniowego, Försäkringskassan zawiadamia zawsze policję.

Dodatek mieszkaniowy [Bostadstillägg]

Dodatek mieszkaniowy [Bostadstillägg] Informacja z Försäkringskassan 01.01.2010 Dodatek mieszkaniowy [Bostadstillägg] dla osób otrzymujących zasiłek rehabilitacyjno-szkoleniowy [aktivitetsersättning] lub rentę z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

O ubezpieczeniach społecznych [Om socialförsäkringen]

O ubezpieczeniach społecznych [Om socialförsäkringen] O ubezpieczeniach społecznych [Om socialförsäkringen] Ubezpieczenia społeczne są ważnym elementem szwedzkiego systemu zabezpieczeń. Obejmują one w zasadzie wszystkich, którzy mieszkają lub pracują w Szwecji.

Bardziej szczegółowo

zasiłek mieszkaniowy. [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn]

zasiłek mieszkaniowy. [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn] Zasiłek mieszkaniowy [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn] Osoby młode o niskich dochodach mogą otrzymać zasiłek mieszkaniowy. Wysokość zasiłku zależy od posiadanych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie aktywności i zasiłek rozwojowy [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Wsparcie aktywności i zasiłek rozwojowy [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Wsparcie aktywności i zasiłek rozwojowy [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Jeżeli bierzesz udział w programie polityki rynku pracy, możesz otrzymywać świadczenia w postaci wsparcia aktywności i

Bardziej szczegółowo

Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands]

Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] Podczas tymczasowego pobytu w innym kraju UE/EOG lub w Szwajcarii masz prawo do uzyskania niezbędnej pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwecji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwecji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Szwecji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Finlandii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Danii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Danii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Polnische Fassung Żyć i pracować w Europie > Prawo europejskie > Praca w różnych państwach członkowskich > Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Praca bez granic Europa zbliża

Bardziej szczegółowo

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych Zasiłek dla bezrobotnych // Zasiłek dla bezrobotnych Spis treści # STRONA 4. 4. 4. 4. 5. 6. SZUKAJ PRACY CEL SYSTEMU ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH KTO MOŻE OTRZYMAĆ ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH? PODSTAWOWE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Norwegii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Cyprze Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 2 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Austrii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Austrii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Austrii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ

RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ W razie śmierci osoby, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce, pozostali przy życiu członkowie

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Komisja Europejska Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Stosowanie Umowy z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez ZUS

Stosowanie Umowy z Kanadą o zabezpieczeniu społecznym w zakresie emerytur i rent ustalanych przez ZUS Kopia tekstu ze strony internetowej ZUS http://zus.pl/default.asp?p=4&id=2749#p2757 ------------------------------------------------------------------- Data aktualizacji: 11.01.2012 r. Stosowanie Umowy

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Holandii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Holandii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Holandii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu

Bardziej szczegółowo

JAK DOSTAC K7g 31/8/05 12:05 Page 1

JAK DOSTAC K7g 31/8/05 12:05 Page 1 JAK DOSTAC K7g 31/8/05 12:05 Page 1 JAK DOSTAC K7g 31/8/05 12:05 Page 2 JAK DOSTAC K7g 31/8/05 12:05 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04 Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT koordynacji zabezpieczenia społecznego w UE Komisja Europejska Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA

DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Polska Polski PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOJĄ EMERYTURĄ DZIESIĘĆ PUŁAPEK, KTÓRYCH POWINNAŚ UNIKAĆ JAKO KOBIETA Annika Creutzer Wstęp Annika Creutzer 2013 Ineko AB, Sztokholm 2013 życie jest pełne pułapek.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu społecznym, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Bardziej szczegółowo