zasiłek mieszkaniowy. [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zasiłek mieszkaniowy. [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn]"

Transkrypt

1 Zasiłek mieszkaniowy [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn] Osoby młode o niskich dochodach mogą otrzymać zasiłek mieszkaniowy. Wysokość zasiłku zależy od posiadanych dochodów, kosztów mieszkaniowych i wielkości mieszkania. Ubiegając się o zasiłek, podajesz przewidywane dochody w ciągu całego roku kalendarzowego. Jeżeli dochody okażą się większe od spodziewanych, możesz być zmuszony do zwrotu pieniędzy. Jeżeli okażą się mniejsze, możesz potem dostać dopłatę do zasiłku. W niniejszej broszurze opisane zostały zasady przyznawania zasiłków mieszkaniowych. Zamieszczono także tabele pomagające wyliczyć, czy przysługuje ci zasiłek mieszkaniowy, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Możesz przejść bezpośrednio do tabel podających wysokość wstępnego zasiłku mieszkaniowego, by dowiedzieć się w przybliżeniu, jaka wysokość zasiłku może ci przysługiwać. Pamiętaj jednak o tym, że koszty mieszkaniowe, które możesz uwzględnić, ubiegając się o zasiłek, nie zawsze są równe faktycznym kosztom mieszkaniowym. Więcej na ten temat możesz przeczytać w broszurze Bostad och bostadskostnad [Mieszkanie i koszty mieszkaniowe]. Które młode osoby bezdzietne mogą otrzymać zasiłek mieszkaniowy? [Vilka ungdomar utan barn kan få bostadsbidrag?] Zasiłek mieszkaniowy mogą otrzymać osoby, które ukończyły 18 lat, lecz nie ukończyły 29 lat. W przypadku małżonków lub osób współzamieszkujących oboje ubiegający się muszą być w wieku poniżej 29 lat. Musisz mieszkać we własnym mieszkaniu (może to być również zatwierdzona umowa wynajmu z drugiej ręki) i posiadać meldunek w Szwecji, w mieszkaniu, na które ubiegasz się o zasiłek. W pewnych przypadkach może być dopuszczalny wyjątek od wymogu posiadania meldunku. Osobom przybyłym do Szwecji w celu odbycia nauki lub studiów na ogół nie przysługuje zasiłek mieszkaniowy. Nie możesz otrzymać zasiłku mieszkaniowego, jeśli twój współmałżonek lub osoba współzamieszkująca otrzymuje dodatek mieszkaniowy [bostadstillägg] lub jeśli ubiegał(a) się o dodatek mieszkaniowy, lecz go nie otrzymał(a) ze względu na za wysokie dochody. Wysokość przysługującego zasiłku zależy od: liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym, kosztów mieszkaniowych i powierzchni mieszkania, posiadanego dochodu i majątku. 1 (7)

2 Ile wynosi zasiłek mieszkaniowy? [Hur mycket kan jag få i bidrag?] Można otrzymać zasiłek mieszkaniowy w wysokości najwyżej 1300 koron miesięcznie. Można otrzymać zasiłek na koszty mieszkaniowe przekraczające 1800 koron miesięcznie. Nie można otrzymać zasiłku na koszty mieszkaniowe przekraczające 3600 koron miesięcznie. Nie można otrzymać zasiłku na więcej niż 60 m2. Nie można otrzymać zasiłku, mając dochody wyższe niż koron rocznie. Małżonkowie lub osoby współzamieszkujące nie mogą otrzymać zasiłku, jeżeli ich wspólne dochody są wyższe niż koron rocznie. W poniższej tabeli pokazano, na jaką część kosztów mieszkaniowych można otrzymać zasiłek. Koszty mieszkaniowe podane są w koronach na miesiąc. Część kosztów mieszkaniowych, na którą można otrzymać zasiłek [Andel av bostadskostnader som du får bidrag för] Otrzymasz zasiłek na 90% kosztów mieszkaniowych wynoszących Otrzymasz zasiłek na 65% kosztów mieszkaniowych wynoszących koron koron Jeśli masz wysokie dochody, zasiłek mieszkaniowy zostaje zmniejszony [Har du höga inkomster minskas bostadsbidraget] Obliczając wysokość zasiłku mieszkaniowego, Försäkringskassan [szwedzka Kasa Ubezpieczeń] bierze pod uwagę tzw. dochód będący podstawą wymiaru zasiłku. Jeżeli otrzymujesz stypendium na naukę, jako dochód będący podstawą wymiaru zasiłku należy podać całą kwotę zasiłku na naukę. (Przy obliczaniu zasiłku mieszkaniowego Försäkringskassan weźmie pod uwagę 80% podanej sumy).inne rodzaje dochodów będących podstawą wymiaru zasiłku to na przykład wynagrodzenie za pracę, świadczenia podlegające opodatkowaniu, zasiłek dla bezrobotnych [arbetslöshetsersättning] i dochody z kapitału. O sposobach ustalania różnych rodzajów dochodów można przeczytać więcej w broszurze Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst [Zasiłek mieszkaniowy informacje o kosztach mieszkaniowych i dochodzie]. Jeżeli mieszkasz sam, zasiłek zostaje zmniejszony o 1/3 tej części dochodu będącego podstawą wymiaru zasiłku, która przekracza koron. W przypadku małżonków lub osób współzamieszkujących zasiłek zostaje zmniejszony o 1/3 tej części dochodu będącego podstawą wymiaru zasiłku, która przekracza koron. Wyliczony zasiłek miesięczny zostaje zaokrąglony w dół do pełnej setki koron. 2 (7)

3 Mieszkasz sam, a twoje koszty mieszkaniowe wynoszą 4000 koron miesięcznie. Maksymalna wysokość zasiłku wynosi 1300 koron miesięcznie. Swój dochód będący podstawą wymiaru zasiłku oszacowałeś na koron, tzn. przekracza on kwotę koron o 9000 koron. Jedna trzecia 9000 koron wynosi 3000 koron podzielone na 12 daje 250 koron miesięcznie. Zasiłek mieszkaniowy oblicza się teraz w następujący sposób: 90% kosztów mieszkaniowych w przedziale koron % kosztów mieszkaniowych w przedziale koron Suma maksymalnej wysokości zasiłku, koron = 1370 Potrącenie dochodu (9000/3) / Suma zasiłku = 1120 Wypłacany dodatek mieszkaniowy = 1100 Wlicza się wszystkie twoje dochody uzyskane w ciągu roku [Alla dina inkomster under året räknas] Wlicza się wszystkie dochody, które uzyskasz od 1 stycznia do 31 grudnia. Znaczy to, że wliczane są także dochody, które uzyskujesz w okresie, w którym nie otrzymujesz zasiłku. Uważa się bowiem, że dochód rozkłada się równo na wszystkie miesiące roku. W obliczeniach należy zawsze brać pod uwagę dochody podlegające opodatkowaniu przed potrąceniami podatkowymi. Będziesz studiować przez cały rok. Liczysz na to, że będziesz pracować w czasie wakacji i w niektóre święta. Zasiłek na naukę wynosi koron na semestr. Spodziewasz się dochodów z pracy zarobkowej w łącznej wysokości koron. Zamierzasz także sprzedać trochę akcji, przy czym zysk z kapitału szacujesz na 2000 koron. Dochód będący podstawą wymiaru zasiłku obliczasz na koron. Zasiłek na naukę Wynagrodzenie za pracę Zysk z kapitału kr (80% x kr) kr kr = kr na cały rok dzielone na 12 daje 4600 i tyle wyniesie kwota, która według naszych wyliczeń będzie twoim dochodem miesięcznym. Zasiłek wstępny i ostateczny [Preliminärt och slutligt bidrag] Otrzymywany zasiłek mieszkaniowy to zasiłek wstępny. Znaczy to, że obliczamy go wstępnie na podstawie dostarczonych przez ciebie informacji. Zasiłek ostateczny zostaje wyliczony później, gdy znany jest wymiar podatku za ten rok, za który otrzymałeś(łaś) zasiłek. Jeżeli okaże się, że miałeś(łaś) dochody niższe od przewidywanych, możesz otrzymać potem dopłatę do zasiłku w formie wypłaty dodatkowej. W sytuacji przeciwnej, gdy okaże się, że miałeś(łaś) dochody wyższe od przewidywanych, możesz być zobowiązany(a) do zwrotu pieniędzy. Najniższa wysokość ewentualnej dopłaty lub zwrotu zasiłku wynosi 1200 koron. Koniec roku 2011: Zostaje ci przyznany zasiłek na okres od stycznia 2008 roku włącznie do grudnia 2012 roku włącznie. Koniec roku 2013: Försäkringskassan otrzymuje informacje z Urzędu Podatkowego [Skatteverket] dotyczące wysokości twoich zarobków w 2012 roku. 3 (7)

4 Styczeń 2014: Jeżeli masz zwrócić pieniądze, otrzymasz z Försäkringskassan pismo, w którym podane są informacje przekazane nam przez Urząd Podatkowy, a także podana jest wysokość, na jaką ustalony został zasiłek ostateczny. Marzec 2014: Otrzymasz zawiadomienie o ostatecznej wysokości zasiłku mieszkaniowego. Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego otrzymałeś(łaś) ponad 2500 koron za dużo tytułem zasiłku wstępnego, musisz wnieść opłatę. Wysokość opłaty zależy od tego, jak dużą kwotę masz zwrócić i ile wynosi aktualna stopa oprocentowania. Zasiłek mieszkaniowy nie jest obliczany miesięcznie, lecz rocznie. Znaczy to, że na jego wysokość wpływają wszystkie dochody, jakie uzyskujesz w ciągu roku kalendarzowego. Uważa się, że dochody rozkładają się równo w poszczególnych miesiącach. Obowiązuje to bez względu na to, czy otrzymujesz zasiłek mieszkaniowy co miesiąc, czy tylko przez kilka miesięcy w roku. Możesz zapłacić z góry, by uniknąć opłaty [Du kan betala i förskott för att slippa avgift] Jeżeli spostrzeżesz lub dowiesz się z Försäkringskassan, że otrzymałeś za wysoki zasiłek wstępny, możesz zwrócić nadwyżkę, zanim zostanie ustalony zasiłek ostateczny. W takim przypadku skontaktuj się z Försäkringskassan. Jeżeli zwrócisz nadwyżkę najpóźniej do 30 września następnego roku tzn. roku następującego po roku, za który otrzymałeś zasiłek nie musisz wnosić żadnej opłaty. Zawiadamiaj zawsze o zmianach! [Anmäl alltid förändringar!] Ponieważ możesz być zobowiązany do zwrotu pieniędzy, jeżeli otrzymasz za dużą kwotę tytułem zasiłku mieszkaniowego, ważne jest, by bezzwłocznie zawiadamiać o wszelkich zmianach, które mogą przyczynić się do obniżenia zasiłku mieszkaniowego. Jest to aktualne na przykład wówczas, gdy zwiększa się twój dochód lub majątek; sprzedajesz z zyskiem mieszkanie lub papiery wartościowe; wyprowadzasz się z mieszkania; zaczynasz z kimś wspólnie zamieszkiwać; ktoś inny wprowadza się do twojego mieszkania. O zmianach należy zawiadamiać jak najszybciej, a najpóźniej w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o zmianie." Jak zgłaszać zmiany? [Hur anmäler jag förändringar?] Do zawiadamiania o zmianach przeznaczony jest specjalny formularz. Zmiany, które zgłaszasz na tym formularzu, obowiązują tylko na pozostały okres objęty wcześniej otrzymaną decyzją. Został ci przyznany zasiłek mieszkaniowy na okres od początku stycznia do końca grudnia. Administrator domu zawiadamia cię o tym, że czynsz mieszkaniowy zostanie podniesiony o 350 koron od 1 lipca. Dnia 25 czerwca składasz do Försäkringskassan zawiadomienie o zmianach, informując o podwyżce czynszu obowiązującej od 1 lipca. Försäkringskassan zmienia wysokość twojego zasiłku mieszkaniowego na okres od lipca do grudnia. Następnie musisz złożyć nowy formularz z wnioskiem o zasiłek mieszkaniowy. 4 (7)

5 Zasiłek wstępny może zostać zmniejszony [Ditt preliminära bidrag kan minskas] Gdy zawiadamiasz Försäkringskassan o wzroście dochodu, zasiłek ulega zmniejszeniu na pozostałe miesiące roku kalendarzowego. Wzrost dochodu może sprawić, że zasiłek w ogóle przestanie ci przysługiwać. 5 (7) W semestrze wiosennym uczysz się/studiujesz. Otrzymujesz wówczas zasiłek mieszkaniowy. W czerwcu zawiadamiasz Försäkringskassan o tym, że dostałeś pracę i że swój dochód będący podstawą wymiaru zasiłku szacujesz na koron kr (zasiłek na naukę 80% x kr) kr (wynagrodzenie za pracę i inne) = kr Zasiłek na pozostałą część roku zostanie zmniejszony do 0 koron miesięcznie. Ze względu na dochód będziesz zobowiązany zwrócić zasiłek, który otrzymałeś w semestrze wiosennym. Za jaki okres przysługuje zasiłek mieszkaniowy? [När kan jag få bostadsbidrag?] Zasiłek może zostać przyznany najwcześniej od początku tego miesiąca, w którym twoje podanie wpłynęło do Försäkringskassan. Za każdym razem wypłaca się go przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Po upływie tego czasu należy złożyć nowe podanie. Zasiłek mieszkaniowy można otrzymywać od początku miesiąca następującego po tym, w którym zasiłek zaczyna przysługiwać; do końca miesiąca, w którym uprawnienie do zasiłku ustaje. Znaczy to, że jeżeli prawo do zasiłku mieszkaniowego zaczyna ci przysługiwać od drugiego dnia danego miesiąca lub później, zasiłek otrzymasz dopiero w następnym miesiącu. Natomiast gdy prawo do zasiłku zaczyna ci przysługiwać od pierwszego dnia danego miesiąca, zasiłek otrzymasz w tym samym miesiącu. Jeżeli twoje uprawnienie do zasiłku ustaje pierwszego dnia danego miesiąca, nie otrzymasz już zasiłku za ten miesiąc. Kiedy wypłacany jest zasiłek mieszkaniowy? [När betalas bostadsbidraget ut?] Zasiłek mieszkaniowy za dany miesiąc wypłacany jest 27 dnia tego miesiąca. Zasiłek otrzymany na przykład 27 kwietnia to zasiłek za kwiecień. Jeżeli dzień wypłaty wypada w sobotę, niedzielę, święto powszechne lub w wigilię Sobótki [midsommarafton], zasiłek zostanie wypłacony w ostatni dzień powszedni przed dniem wolnym od pracy. Jak ubiegać się o zasiłek mieszkaniowy? [Hur söker jag bostadsbidrag?] Wniosek o przyznanie zasiłku mieszkaniowego składasz, korzystając z formularza, który możesz pobrać na stronie internetowej Formularze można także zamówić telefonicznie, dzwoniąc pod numer Małżonkowie i osoby współzamieszkujące ubiegają się o zasiłek mieszkaniowy wspólnie. Istnieją dwa różne rodzaje formularzy. Którego z nich należy użyć, zależy od tego, czy wynajmujesz mieszkanie, czy też posiadasz mieszkanie własnościowe lub dom. Pamiętaj o tym, że możesz czekać na zasiłek dłużej, jeżeli formularz jest wypełniony niekompletnie.

6 Więcej informacji [Mer information] Ta broszura informacyjna nie ma charakteru tekstu ustawy. Dostępne są również inne broszury dotyczące zasiłku mieszkaniowego: Zasiłek mieszkaniowy rodziny z dziećmi (Bostadsbidrag barnfamilj) Zasiłek mieszkaniowy informacje o kosztach mieszkaniowych i dochodach Wszystkie materiały informacyjne można otrzymać w Försäkringskassan oraz na naszej stronie internetowej Na stronie można także sprawnie i szybko załatwić niektóre sprawy, korzystając z naszego systemu samoobsługi. W systemie samoobsługi telefonicznej pod numerem można zamawiać zaświadczenia, formularze i broszury. Można także dokonywać niektórych rodzajów zgłoszeń. Masz pytania? [Frågor?] Jeżeli masz pytania, możesz zadzwonić do naszej Centrali Obsługi Interesantów, tel , oraz do krajowego ośrodka przekładu telefonicznych rozmów głosowych na tekstowe (i odwrotnie), tel Försäkringskassan kontroluje [Försäkringskassan kontrollerar] Försäkringskassan kontroluje informacje, które składasz. Może to dotyczyć dochodu, nieobecności w pracy, stanu cywilnego lub miejsca zamieszkania. Prowadzimy wymianę informacji z innymi urzędami, a w naszym rejestrze dostępne są dane pochodzące m.in. z Głównej Komisji Stypendialnej [CSN], kas bezrobocia i Urzędu Podatkowego [Skatteverket]. Świadome dostarczanie nieprawdziwych informacji lub niezawiadamianie o zmianach mogących mieć wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia stanowi przestępstwo. Gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa ubezpieczeniowego, Försäkringskassan zawsze zawiadamia policję. 6 (7)

7 Tabele wysokości wstępnego zasiłku mieszkaniowego [Tabeller för preliminärt bostadsbidrag] Osoba samogospodarująca [Ensamstående] Koszty mieszkaniowe w koronach na miesiąc [Bostadsbidrag i kronor per månad] Dochód będący podstawą wymiaru zasiłku, kr/rok Czynsz/koszty mieszkaniowe, kr/miesiąc Małżonkowie i osoby współzamieszkałe [Makar och sambor] Posługując się tabelą, należy brać pod uwagę dochód łączny. Koszty mieszkaniowe w koronach na miesiąc [Bostadsbidrag i kronor per månad] Dochód będący podstawą wymiaru zasiłku, kr/rok Czynsz/koszty mieszkaniowe, kr/miesiąc (7)

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej

Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej Polish Pomoc w opłatach czynszu i podatku lokalnego dla osób w wieku aktywności zawodowej (Help with rent and Council Tax for people of working age) Ulotka ta jest adresowana do osób w wieku aktywności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Praca w Holandii. Prawa i obowiązki pracowników z Polski Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Praca w Holandii Prawa i obowiązki pracowników z Polski Europa zmierza do swobodnego przepływu kapitału,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników z Polski

Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia polskiego pracownika, pewne sprawy mogą obu stronom wydawać się nowe i inne. Ta informacja

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov jest

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W NIEMCZECH

PRAWO PRACY W NIEMCZECH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji PRAWO PRACY W NIEMCZECH Berlin, styczeń 2012 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice

Bardziej szczegółowo

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014

ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 ROZLICZ SWÓJ PIT Poznań, 2014 SPIS TREŚCI O PBDA... 3 WSTĘP... 4 CZYM WEDŁUG PRAWA PODATKOWEGO JEST DOCHÓD?... 5 PIT-37... 6 IDENTYFIKATOR PODATNIKA... 6 SPOSOBY OPODATKOWANIA... 7 OPODATKOWANIE INDYWIDUALNE...

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc

Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc Podejmowanie pracy przez niepełnosprawnych jak możemy Ci pomóc 2013 Kontakt z Social Security (Urzędem Ubezpieczeń Społecznych) Portal internetowy Nasz portal internetowy www.socialsecurity.gov stanowi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich

Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw Trzecich Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 2009 Dać radę w Polsce pakiet informacyjny dla cudzoziemców obywateli Państw

Bardziej szczegółowo

Praca i pobyt w Holandii

Praca i pobyt w Holandii Praca i pobyt w Holandii Wstęp 1 Pobyt w Holandii 2 Praca 4 Ubezpieczenia społeczne 7 Mieszkanie 10 Koszty leczenia 12 Dzieci 14 Język niderlandzki 16 Podstawowe informacje w pigułce 17 Do kogo się zwrócić?

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY

WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Wprowadzenie do prawa pracy 1 WPROWADZENIE DO PRAWA PRACY Kort innføring i Arbeidsrett, Polsk 2 Wprowadzenie do prawa pracy Wydawca: Zdjęcie: Projekt graficzny: Nakład: Press: Jussformidlingen przy Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Najważniejsze ustalenia na lata 2008-2009 Publikacja stron Zbiorowego Układu Pracy dla Budownictwa (CAO voor de Bouwnijverheid), Zbiorowego Układu Pracy

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY

DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY ul. Mińska 62/74, 03-828 Warszawa, NIP: 524-257-93-54, REGON: 016361530 kontakt: koliber@koliber.org, nr konta bankowego: 23 2130 0004 2001 0204 6274 0001 DEMOGRAFIA A SYSTEM EMERYTALNY Raport Koordynator

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo