Wsparcie aktywności i zasiłek rozwojowy [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie aktywności i zasiłek rozwojowy [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]"

Transkrypt

1 Wsparcie aktywności i zasiłek rozwojowy [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Jeżeli bierzesz udział w programie polityki rynku pracy, możesz otrzymywać świadczenia w postaci wsparcia aktywności i zasiłku rozwojowego. Jeżeli ukończyłeś/ukończyłaś 25 lat lub spełniasz warunki kasy funduszu pracy (a-kassa), otrzymasz wsparcie aktywności. W innych przypadkach otrzymujesz zasiłek rozwojowy. W niniejszej broszurze znajdziesz informacje o obu tych świadczeniach. Czym są wsparcie aktywności i zasiłek rozwojowy? [Vad är aktivitetsstöd och utvecklingsersättning?] Czym jest zasiłek rozwojowy? [Vad är utvecklingsersättning?] Jeśli ukończyłeś/ukończyłaś 18 lat, ale nie masz jeszcze 25 lat i nie spełniasz warunków kasy funduszu pracy (a-kassa), możesz otrzymywać zasiłek rozwojowy (utvecklingsersättning), jeżeli bierzesz udział w programie polityki rynku pracy. W przypadku gdy spełniasz warunki kasy funduszu pracy (a-kassa), otrzymasz wsparcie aktywności (aktivitetsstöd). Zasiłek rozwojowy dostajesz maksymalnie przez 5 dni w tygodniu. Od zasiłku rozwojowego nie płaci się podatku oraz nie wchodzi on w skład podstawy do obliczania emerytury, urlopu ani zasiłku chorobowego. Czym jest wsparcie aktywności? [Vad är aktivitetsstöd?] Jeśli ukończyłeś/ukończyłaś 25 lat i spełniasz warunki kasy funduszu pracy (a-kassa), możesz otrzymywać wsparcie aktywności (aktivitetsstöd), jeżeli bierzesz udział w programie polityki rynku pracy. Wsparcie aktywności dostajesz maksymalnie przez 5 dni w tygodniu. Od tego świadczenia płacisz podatek i wchodzi on w skład podstawy do obliczania emerytury, natomiast nie uprawnia do naliczania urlopu ani zasiłku chorobowego. 1 (13)

2 Co mam zrobić, aby otrzymać wsparcie aktywności lub zasiłek rozwojowy? [Hur gör jag för att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning?] Dostajesz świadczenia za te dni, w które bierzesz udział w programie, albo jesteś nieobecny/nieobecna z powodu, który uprawnia do zachowania prawa do świadczenia. Co miesiąc masz obowiązek wysłać do Kasy ubezpieczeń Försäkringskassan Oświadczenie wsparcie aktywności lub zasiłek rozwojowy (Försäkran aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning (FK5057)). Formularz można wypełnić bezpośrednio na stronie internetowej albo zamówić, dzwoniąc pod numer samoobsługowy Försäkringskassan (+46) Na oświadczeniu należy podać swoje obecności i dni całkowitej nieobecności podczas trwania programu. Jaka jest wysokość zasiłku rozwojowego? [Hur mycket får jag i utvecklingsersättning?] Jeżeli ukończyłeś/ukończyłaś szkołę średnią (gymnasieexamen), otrzymujesz 142 koron dziennie, pod warunkiem że uczestniczysz w programie w pełnym wymiarze czasu. Jeśli nie ukończyłeś/ukończyłaś szkoły średniej, dostajesz 48 koron dziennie, pod warunkiem że uczestniczysz w programie w pełnym wymiarze czasu. 1 lipca tego roku, gdy kończysz 20 lat, wysokość świadczenia wzrasta do 142 koron dziennie. Zasiłek rozwojowy nie podlega opodatkowaniu. Jeśli uczestniczysz w programie w wymiarze mniejszym niż pełny wymiar czasu, otrzymywane świadczenie jest niższe. Jaka jest wysokość wsparcia aktywności? [Hur mycket får jag i aktivitetsstöd?] Kwota wsparcia aktywności zależy od tego, czy spełniasz warunki kasy funduszu pracy (a-kassa) i ile dni z funduszu pracy oraz wsparcia aktywności już wykorzystałeś/wykorzystałaś. Wysokość wsparcia aktywności z zasady jest niższa, jeśli nie uczestniczysz w programie w pełnym wymiarze czasu, jeśli otrzymujesz inne zasiłki lub masz inne dochody. Osoby uprawnione do wsparcia aktywności dostają pocztą list, w którym wyszczególniona jest kwota świadczenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak obliczamy wsparcie aktywności, szczegółowe informacje znajdziesz poniżej. Jeśli spełniasz warunki kasy funduszu pracy (a-kassa) [Om du uppfyller villkoren för a-kassa] Jeśli spełniasz warunki kasy funduszu pracy, dodatek aktywizacyjny obliczany jest w oparciu o kwotę, jaką otrzymywałbyś z kasy. Przez pierwsze 100 dni okresu zasiłkowego można otrzymywać maksymalnie 910 SEK dziennie, jeśli uczestniczy się w programie w pełnym wymiarze czasu pracy. Po tym okresie maksymalna kwota dodatku wynosi 760 SEK. Minimalna kwota to 365 SEK dziennie. 2 (13)

3 Dni, za które wypłacany jest dodatek aktywizacyjny, odliczane są od dni, za które przysługiwałby zasiłek z kasy funduszu pracy. Wsparcie aktywności zmniejsza się wraz z upływem czasu [Aktivitetsstöd minskas med tiden] Twoja kwota wsparcia aktywności zmniejsza się wraz z upływem dni, za które pobierasz świadczenie. Za dzień okresu zasiłkowego z funduszu pracy otrzymujesz maksymalnie 80% ustalonego średniego dochodu dziennego. Za dzień otrzymujesz maksymalnie 70% ustalonego średniego dochodu dziennego. Za dzień 301. i kolejne otrzymujesz maksymalnie 65% ustalonego średniego dochodu dziennego. Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, kwota świadczenia maleje wolniej: Za dzień otrzymujesz maksymalnie 80% ustalonego średniego dochodu dziennego. Za dzień otrzymujesz maksymalnie 70% ustalonego średniego dochodu dziennego. Za dzień 451. i kolejne otrzymujesz maksymalnie 65% ustalonego średniego dochodu dziennego. Zasady specjalne dla rozpoczynających program przed ukończeniem 25 lat [Särskilda regler för dig som är under 25 år när du börjar i programmet] Jeśli jeszcze nie skończyłeś/skończyłaś 25 lat, obowiązują inne reguły trzech poziomów świadczenia. Za dzień okresu zasiłkowego z funduszu pracy otrzymujesz maksymalnie 80% ustalonego średniego dochodu dziennego. Za dzień otrzymujesz maksymalnie 70% ustalonego średniego dochodu dziennego. Za dzień 201. i kolejne otrzymujesz maksymalnie 65% ustalonego średniego dochodu dziennego. Jeżeli jesteś rodzicem dziecka, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, kwota świadczenia maleje wolniej: Za dzień otrzymujesz maksymalnie 80% ustalonego średniego dochodu dziennego. Za dzień otrzymujesz maksymalnie 70% ustalonego średniego dochodu dziennego. Za dzień 301. i kolejne otrzymujesz maksymalnie 65% ustalonego średniego dochodu dziennego. 3 (13)

4 Jeżeli nie spełniasz warunków kasy funduszu pracy (a-kassa) [Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa] W przypadku niespełniania warunków kasy funduszu pracy (a-kassa), jeżeli uczestniczysz w programie w pełnym wymiarze czasu, jako wsparcie aktywności dostajesz 223 korony dziennie. Jeżeli bierzesz udział w programie gwarancji zatrudnienia i rozwoju [För dig som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin] Osoby biorące udział w programie gwarancji zatrudnienia i rozwoju (jobb- och utvecklingsgarantin) otrzymują wsparcie aktywności maksymalnie przez 450 dni. Jeżeli wcześniej otrzymywałeś/otrzymywałaś zasiłek rozwojowy, te dni są wliczane. Możesz otrzymywać wyższą kwotę wsparcia aktywności, jeśli zarejestrujesz się w kasie funduszu pracy a-kassan lub Alfa-kassan [Du kan få högre aktivitetsstöd om du går med i a-kassan eller Alfa-kassan] Alfa-kassan jest kasą funduszu pracy otwartą dla wszystkich niezależnie od branży. Dzięki zgłoszeniu się do Alfa-kassan lub zostaniu członkiem a-kassan możesz jako osoba spełniająca warunki kasy funduszu pracy podwyższyć kwotę twojego wsparcia aktywności do przynajmniej 320 koron dziennie, jeśli uczestniczysz w programie w pełnym wymiarze czasu. Formularze zgłoszenia do Alfa-kassan znajdziesz w Urzędzie Pośrednictwa Pracy Arbetsförmedlingen. W tym urzędzie zgłaszasz, czy rejestrujesz się w Alfa-kassan, czy też zostajesz członkiem a-kassa. Więcej informacji o Alfa-kassan znajdziesz na stronie Jeżeli jesteś młodą osobą niepełnosprawną [Om du är ung med funktionsnedsättning] Osoby niepełnosprawne uczestniczące w programie polityki rynku pracy przez 12 miesięcy mają prawo do wsparcia aktywności w kwocie co najmniej 475 koron dziennie, jeśli uczestniczą w programie w pełnym wymiarze czasu. Więcej o niepełnosprawności i programach polityki rynku pracy znajdziesz na stronie Dane zgłaszane w a kassa mają wpływ na wsparcie aktywności [Uppgifter till din a-kassa påverkar ditt aktivitetsstöd] Jeżeli jesteś członkiem a-kassa, ale przez ostatnie 25 tygodni albo dłużej nie otrzymywałeś/otrzymywałaś świadczeń z a-kassa ani wsparcia aktywności, musisz przesłać do swojej a-kassa pewne dane. Skontaktuj się ze swoją a-kassa, aby dowiedzieć się, jakie dane musisz wysłać. Aby wyliczenie kwoty wsparcia aktywności przez Försäkringskassan było poprawne, ważne jest, aby jak najszybciej przekazać do a-kassa karty kasowe (kassakort) za okres sprzed rozpoczęcia programu. 4 (13)

5 Jeżeli nie płacisz składki na a-kassa [Om du inte betalar avgiften till a-kassan] Jeżeli nie płacisz składki na a-kassa, może to oznaczać, że nie spełniasz już warunków zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli dostajesz większą kwotę wsparcia aktywności niż ci faktycznie przysługuje ze względu na zaprzestanie płacenia składek na a-kassa, może się okazać, że będziesz musiał/musiała oddać nienależną kwotę. Twoje dochody mogą mieć wpływ na wsparcie aktywności [Dina inkomster kan påverka aktivitetsstödet] Twoje wsparcie aktywności może ulec zmniejszeniu, jeśli posiadasz dochody w jednej z form wyszczególnionych poniżej: renta z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjno-szkoleniowe (sjukersättning, aktivitetsersättning); powszechna emerytura z tytułu wieku (allmän ålderspension); dodatki specjalne do emerytury (särskilt pensionstillägg); emerytura specjalna po śmierci członka rodziny (särskild efterlevandepension); emerytura wynikająca ze stażu pracy (tjänstepension); renta dożywotnia z ubezpieczenia od wypadków przy pracy (livränta från arbetsskadeförsäkringen); zasiłek rodzicielski (föräldrapenning); zasiłek na rehabilitację (rehabiliteringspenning); pensja lub inne korzyści wynikające z zatrudnienia, np. odprawa pieniężna; pomoc finansowa dla uczących się, zasiłek studencki lub zasiłek TUFF z Centralnego urzędu pomocy studentom CSN. Nie możesz równocześnie otrzymywać wsparcia aktywności i świadczenia osiedleńczego (etableringsersättning). Przykłady dochodów, które nie zmniejszają wsparcia aktywności [Exempel på inkomster som inte minskar aktivitetsstödet] Możesz mieć dochody, które nie zmniejszają wysokości twojego wsparcia aktywności. Należą do nich: uzupełnienie pensji: wyrównanie różnicy między wsparciem aktywności a twoją poprzednią pensją (löneutfyllnad); dodatek mieszkaniowy (bostadstillägg); dodatek na pokrycie kosztów życia (boendetillägg); zasiłek na opiekę (vårdbidrag); świadczenie dla osób niepełnosprawnych (handikappersättning) emerytura premiowa po śmierci członka rodziny (premiepension till efterlevande); emerytura z ubezpieczeń prywatnych; wypłaty z prywatnych emerytalnych kont oszczędnościowych. Wsparcie aktywności i zasiłek wychowawczy [Aktivitetsstöd och vårdnadsbidrag] Nie możesz pobierać zasiłku wychowawczego (vårdnadsbidrag), jeśli ty lub drugi rodzic otrzymujecie wsparcie aktywności. 5 (13)

6 Często zadawane pytania [Vanliga frågor] Co mam zrobić, gdy zachoruję? [Vad gör jag om jag blir sjuk?] Jeżeli zachorujesz, pierwszego dnia choroby zgłaszasz ten fakt do Försäkringskassan i do Arbetsförmedlingen. Jeżeli organizatorem twojego programu jest instytucja inna niż Arbetsförmedlingen, zgłaszasz chorobę również w tej instytucji. Zgłoszenia do Försäkringskassan możesz dokonać za pomocą strony internetowej lub za pomocą naszego telefonu obsługi klientów (+46) Po zgłoszeniu choroby otrzymasz na adres domowy formularz z Försäkringskassan do wypełnienia. Jeżeli twoja choroba trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych, aby otrzymać świadczenia, musisz przedłożyć zwolnienie lekarskie. Jakie zasady obowiązują, gdy zachoruję? [Vad gäller om jag blir sjuk?] Pierwszy dzień choroby, kiedy nie uczestniczysz w programie, jest dniem karencji (karensdag). Oznacza to, że nie otrzymujesz za ten dzień wsparcia aktywności ani zasiłku rozwojowego. Försäkringskassan ocenia, czy masz prawo do wsparcia aktywności lub zasiłku rozwojowego w taki sam sposób, jak ocenia prawo do zasiłku chorobowego. Oznacza to, że otrzymasz wparcie aktywności lub zasiłek rozwojowy, jeśli twoja zdolność do uczestniczenia w programie jest ograniczona z powodu choroby. Jeżeli oprócz uczestnictwa w programie również pracujesz, masz prawo do wynagrodzenia chorobowego u swojego pracodawcy na początku okresu choroby. Nie możesz otrzymać wsparcia aktywności lub zasiłku rozwojowego, jeśli nie bierzesz udziału w zajęciach twojego programu z powodu uczestnictwa w działaniach profilaktyki zdrowotnej. 6 (13)

7 Jakie zasady obowiązują, jeśli zachoruje moje dziecko (opieka nad dzieckiem, VAB)? [Vad gäller om mitt barn blir sjukt (VAB)?]Jeżeli zostajesz z chorym dzieckiem w domu i opiekujesz się nim przez cały dzień, możesz za te dni otrzymać wsparcie aktywności lub zasiłek rozwojowy. Wsparcie aktywności lub zasiłek rozwojowy dostajesz na tych samych zasadach, które obowiązują w przypadku okolicznościowego zasiłku rodzicielskiego. Aby otrzymać pieniądze, gdy opiekujesz się chorym dzieckiem, wysyłasz jeden z następujących formularzy: Oświadczenie - wsparcie aktywności/zasiłek rozwojowy w przypadku tymczasowej opieki nad dzieckiem (Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn (FK6420)). Oświadczenie wsparcie aktywności/zasiłek rozwojowy w przypadku tymczasowej opieki nad dzieckiem przekazanie (Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning vid tillfällig vård av barn överlåtelse (FK6422)). Wszystkie formularze znajdziesz na stronie Możesz je również zamówić telefonicznie pod numerem (+46) Jakie zasady obowiązują, gdy pracuję? [Vad gäller om jag arbetar?] Jeżeli pracujesz cały dzień zamiast uczestniczyć w swoim programie, nie otrzymujesz świadczeń za ten dzień. Natomiast jeśli pracujesz przez część dnia zamiast uczestniczyć w swoim programie, twoje wsparcie aktywności ulega obniżeniu. Jeśli pracujesz niezależnie od uczestniczenia w programie, twoje wsparcie aktywności nie ulega zmianie. Jakie zasady obowiązują w przypadku, gdy spodziewam się dziecka lub zamierzam adoptować? [Vad gäller om jag ska få barn eller ska adoptera?] Możesz otrzymywać wsparcie aktywności lub zasiłek rozwojowy przez 10 dni w związku z narodzinami dziecka lub adopcją. Aby dostać wsparcie aktywności albo zasiłek rozwojowy należy wypełnić formularz Oświadczenie wsparcie aktywności/zasiłek rozwojowy w związku z narodzinami dziecka/adopcją (Försäkran aktivitetsstöd/utvecklingsersättning i samband med barns födelse/adoption (FK6424)). 7 (13)

8 Jakie zasady obowiązują, gdy opiekuję się bliską osobą? [Vad gäller om jag ska vårda en närstående?] Jeżeli w ogóle nie uczestniczysz w programie z powodu opieki nad bliską osobą, Försäkringskassan rozpatruje twoje prawo do wsparcia aktywności lub zasiłku rozwojowego na takich samych zasadach jak prawo do zasiłku dla osoby bliskiej (närståendepenning). Jakie zasady obowiązują, gdy jestem nosicielem choroby zakaźnej? [Vad gäller om jag är smittbärare?] Jeżeli w ogóle nie uczestniczysz w programie z powodu nosicielstwa choroby zakaźnej, Försäkringskassan rozpatruje twoje prawo do wsparcia aktywności lub zasiłku rozwojowego na takich samych zasadach jak prawo do zasiłku dla nosicieli chorób zakaźnych (smittbärarpenning). Jakie zasady obowiązują w przypadku wakacji lub przerwy w programie? [Vad gäller vid lov eller ledighet från programmet?] Jeżeli uzgodnisz to z organizatorem twojego programu, masz w zasadzie prawo do wsparcia aktywności lub zasiłku rozwojowego podczas krótszych przerw. Jak długo możesz otrzymywać wsparcie aktywności lub zasiłek rozwojowy w czasie przerwy, zależy od programu, w którym bierzesz udział. Szkolenia przystosowujące do rynku pracy [Arbetsmarknadsutbildning] Jeśli bierzesz udział w szkoleniu przystosowującym do rynku pracy (arbetsmarknadsutbildning), możesz mieć prawo do wsparcia aktywności lub zasiłku rozwojowego podczas krótszych przerw w związku z dniami świątecznymi w okresie od września do maja. W okresie od czerwca do sierpnia możesz zachować prawo do wsparcia aktywności lub zasiłku rozwojowego przez maksymalnie 10 dni objętych wypłatą. Gwarancja zatrudnienia i rozwoju [Jobb- och utvecklingsgarantin] Jeśli bierzesz udział w programie gwarancji zatrudnienia i rozwoju (jobb- och utvecklingsgaranti), możesz mieć prawo do wsparcia aktywności lub zasiłku przez łącznie maksymalnie 20 dni objętych wypłatą w okresie dwunastu miesięcy. Okres ten zaczyna się w momencie rozpoczęcia programu. Jeśli skierowano cię na kilka następujących po sobie kursów, dwunastomiesięczny okres rozpoczyna się wraz z datą rozpoczęcia pierwszego programu 8 (13)

9 Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej [Stöd till start av näringsverksamhet] Jeśli bierzesz udział w programie Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (Stöd till start av näringsverksamhet), nie masz prawa do wsparcia aktywności lub zasiłku rozwojowego w razie przerwy w działalności. Wprowadzenie do życia zawodowego [Arbetslivsintroduktion] Jeśli uczestniczysz w programie Wprowadzenie do życia zawodowego (Arbetslivsintroduktion), nie masz prawa do wsparcia aktywności lub zasiłku rozwojowego w razie przerwy. Inne programy polityki rynku pracy [Övriga arbetsmarknadspolitiska program] Osoby biorące udział w innych programach niż opisane powyżej mają prawo do wsparcia aktywności lub zasiłku rozwojowego w razie tymczasowej przerwy w programie, na przykład, jeśli ich miejsce praktyk jest nieczynne. Przerwa musi być zatwierdzona przez Urząd Pośrednictwa Pracy (Arbetsförmedlingen). Latem, czyli od czerwca do sierpnia, możesz zachować wsparcie aktywności lub zasiłek rozwojowy maksymalnie przez 10 dni objętych wypłatą. Jeżeli jesteś młodą osobą niepełnosprawną [Om du är ung med funktionsnedsättning] Młode osoby niepełnosprawne mogą mieć prawo do zachowania wsparcia aktywności przez 25 dni przerwy w ciągu 12 miesięcy. Przerwa z powodu ważnej sprawy [Ledighet för enskild angelägenhet av vikt] Możesz pobierać wsparcie aktywności lub zasiłek rozwojowy w razie krótkiej przerwy z powodu ważnej sprawy, jeśli przerwa zostanie zatwierdzona przez organizatora twojego programu. Przykładami ważnych spraw są m.in. pogrzeb, szacowanie majątku po zmarłym, wizyta u lekarza, przeprowadzka, wizyta w Urzędzie Pośrednictwa Pracy, wizyta u pracodawcy, egzamin na prawo jazdy. Zgodnie z zasadami możesz zachować wsparcie aktywności, jeśli przerwa trwa maksymalnie trzy dni. 9 (13)

10 Kiedy są wypłacane pieniądze? [När betalas pengarna ut?] Wsparcie aktywności i zasiłek rozwojowy wypłacane są co miesiąc z dołu. Nie ma stałych dni wypłaty. Z reguły Försäkringskassan wypłaca świadczenie 14 dni po otrzymaniu twojego oświadczenia. Pieniądze przekazywane są zwykle na konto bankowe lub na konto plusgiro. Na Moich stronach (Mina sidor) w witrynie możesz podać swoje konto. Możesz również podać konto na swoim oświadczeniu. Możesz samodzielnie decydować o terminie wypłaty Du kan själv bestämma när pengarna ska betalas utprzy wysłaniu pierwszego oświadczenia możesz zadecydować, kiedy w przybliżeniu będziesz otrzymywać swoje świadczenia. Możesz wpisać okres krótszy niż jeden miesiąc i w ten sposób mieć wpływ na to, kiedy otrzymasz pieniądze. Okres wypłaty można określić jedynie za pierwszym razem. PrzykładAnna rozpoczyna swój program 1 stycznia. Ponieważ chce otrzymywać swoje wsparcie aktywności przed 28 dniem każdego miesiąca, na swoim pierwszym oświadczeniu wpisuje okres 1 11 stycznia i wysyła je. List dociera pocztą do adresata po 3 dniach, czyli 14 stycznia. Ponieważ wypłata następuje po dwóch tygodniach, Anna dostaje swoje pieniądze 28 stycznia. W lutym Anna nie może już mieć wpływu na datę wypłaty, więc wypełnia oświadczenie za okres 12 stycznia 11 lutego i otrzymuje pieniądze 28 lutego. Jeżeli otrzymasz nowe skierowanie na ten sam lub na inny program w bezpośrednim związku z poprzednim okresem programu, comiesięczne wypłaty są kontynuowane bez możliwości wyboru przez ciebie nowego, krótszego okresu. Wprowadzenie do życia zawodowego [Arbetslivsintroduktion] Gdy nie otrzymujesz już zasiłku z ubezpieczenia chorobowego [När du inte längre får ersättning från sjukförsäkringen]jeżeli pobierałeś/pobierałaś zasiłek chorobowy (sjukpenning) lub rentę z tytułu niezdolności do pracy (sjukersättning) przez maksymalny przewidziany okres, wysyłasz formularz Zaświadczenie o zakończeniu zasiłku z ubezpieczenia chorobowego (Intyg om att ersättningen från sjukförsäkringen tar slut (FK7285)) do swojej kasy funduszu pracy a-kassa. Druk formularza można zamówić, dzwoniąc do Försäkringskassan. Twoja stawka dzienna zasiłku z a-kassa ustalana jest na podstawie twoich poprzednich dochodów uprawniających do zasiłku chorobowego lub na podstawie twoich szacunkowych dochodów, jeśli dostawałeś/dostawałaś rentę z tytułu niezdolności do pracy. 10 (13)

11 Kiedy są wypłacane pieniądze? [När betalas pengarna ut?] Jeżeli zaczynasz program między pierwszym a 20. dniem miesiąca, otrzymasz pieniądze około 27. dnia tego samego miesiąca. Jeżeli rozpoczynasz między 21. a 31. dniem miesiąca, pieniądze zostaną wypłacone na początku następnego miesiąca. Do pierwszej wypłaty nie musisz wysyłać żadnego oświadczenia, ale aby otrzymać następną wypłatę, musisz wysłać oświadczenie za te dni, za które już otrzymałeś/otrzymałaś wypłatę. Po pierwszej wypłacie kolejne otrzymujesz około 27. dnia każdego miesiąca. Możesz wybrać opcję otrzymania pieniędzy po wysłaniu oświadczenia. Skontaktuj się z Försäkringskassan, aby dowiedzieć się, jak to zrobić. Försäkringskassan przeprowadza kontrolę po wypłaceniu [Försäkringskassan prövar i efterhand] Ze względu na to, że otrzymujesz wypłatę z góry, może się zdarzyć tak, że otrzymasz za dużo pieniędzy jeśli na przykład masz przerwę albo jesteś nieobecny/nieobecna na zajęciach z Wprowadzenia do życia zawodowego (Arbetslivsintroduktionen). Jeżeli otrzymałeś/otrzymałaś za dużą kwotę, wyślemy do ciebie żądanie zwrotu nadwyżki. Po wprowadzeniu do życia zawodowego [Efter arbetslivsintroduktionen] Aby otrzymywać swoje pieniądze możliwie najszybciej, gdy rozpoczynasz nowy program w bezpośrednim powiązaniu z Wprowadzeniem do życia zawodowego (Arbetslivsintroduktionen), Försäkringskassan rozpatruje twoje pierwsze oświadczenie szybciej i z zasady wypłaca świadczenie siedem dni po otrzymaniu twojego oświadczenia obecności. Masz również możliwość wpisania w swoich dwóch pierwszych oświadczeniach obecności okresów krótszych niż jeden miesiąc. W ten sposób nie będziesz musiał/musiała tak długo czekać na swoje pieniądze. Pozostałe informacje [Övrig information] Podatek dla prowadzących własną działalność gospodarczą [Skatt för dig som är egen företagare] Försäkringskassan odprowadza podatek również w przypadku, gdy prowadzisz własną działalność gospodarczą i masz kartę podatkową F-skattsedel. Jeżeli masz FA-skatt, a chcesz powołać się na swój F-skatt, zgłaszasz to nam pisemnie. W styczniu otrzymasz informacje kontrolne. Znajdziesz tam wysokość wypłaconych ci przez Försäkringskassan w ciągu roku świadczeń w postaci dniówek (zasiłek chorobowy, wsparcie aktywności itp.) i kwotę potrąconą na poczet podatku. 11 (13)

12 Dochód uprawniający do zasiłku chorobowego [Sjukpenninggrundande inkomst] Możesz zachować dochód uprawniający do zasiłku chorobowego, do którego masz prawo, gdy rozpoczynasz program, przez cały czas uczestnictwa w programie. Uczestnicząc w programie, nie możesz otrzymywać żadnych innych świadczeń bazujących na dochodzie uprawniającym do zasiłku chorobowego z wyjątkiem zasiłku rodzicielskiego i zasiłku rehabilitacyjnego. Gdy kończysz lub przerywasz program, aby móc zachować swój dochód uprawniający do zasiłku chorobowego, musisz jako bezrobotny/bezrobotna niezwłocznie zgłosić się do Urzędu Pośrednictwa Pracy. Jeśli posiadasz dochody z pracy poza programem, możesz otrzymywać zasiłek chorobowy, okolicznościowy zasiłek rodzicielski i inne świadczenia obliczane na podstawie tych dochodów. Gdy twój dochód ulega zmianie podczas trwania programu, musisz zgłosić to w Försäkringskassan, gdy składasz wniosek o przyznanie zasiłku chorobowego lub innego świadczenia. Försäkringskassan i Arbetsförmedlingen kontrolują [Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kontrollerar] Kasa Ubezpieczeń Społecznych Försäkringskassan i Urząd Pośrednictwa Pracy Arbetsförmedlingen przeprowadzają kontrole wyrywkowe, kontrole ukierunkowane i wyrywkowe kontrole obecności, nieobecności i przyczyn nieobecności. Organizator programu, w którym uczestniczysz, ma obowiązek zgłoszenia twoich obecności i nieobecności na prośbę Försäkringskassan. Försäkringskassan kontroluje również informacje, które składasz. Może to dotyczyć dochodu, nieobecności w pracy, stanu cywilnego lub miejsca zamieszkania. Prowadzimy wymianę informacji z innymi urzędami, a w naszym rejestrze dostępne są dane pochodzące m.in. z Głównej Komisji Stypendialnej (CSN), kas bezrobocia (arbetslöshetskassor) i Urzędu Podatkowego (Skatteverket). Świadome dostarczanie nieprawdziwych informacji lub niezawiadamianie o zmianach mogących mieć wpływ na prawo do otrzymywania świadczenia stanowi przestępstwo. Gdy zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa ubezpieczeniowego, Försäkringskassan zawsze zawiadamia policję. Więcej informacji [Mer information] Ta broszura informacyjna nie ma charakteru tekstu ustawy. W witrynie internetowej Försäkringskassan możesz łatwo i szybko załatwić część spraw dzięki naszym funkcjom samoobsługowym. Możesz na przykład zgłosić chorobę, wypełnić oświadczenie obecności i zmienić konto. Pod samoobsługowym numerem telefonu (+46) możesz zamówić zaświadczenia, formularze i broszury. Możesz również dokonywać niektórych zgłoszeń. Pamiętaj, że więcej informacji możesz również znaleźć na stronach Urzędu Pośrednictwa Pracy oraz na stronie twojej kasy funduszu pracy a-kassa. 12 (13)

13 Pytania? [Frågor?] Jeżeli masz pytania, możesz posłużyć się Hanną, naszą cyfrową asystentką internetową. Odpowie ona na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych ubezpieczeń i usług oraz będzie twoim przewodnikiem w znajdowaniu przydatnych informacji. Możesz również zadzwonić bezpośrednio do naszej Centrali Obsługi Interesantów Kundcenter (+ 46) krajowego ośrodka przekładu telefonicznych rozmów głosowych na tekstowe (i odwrotnie) Nationell förmedlingstjänst (+ 46) (13)

O ubezpieczeniach społecznych [Om socialförsäkringen]

O ubezpieczeniach społecznych [Om socialförsäkringen] O ubezpieczeniach społecznych [Om socialförsäkringen] Ubezpieczenia społeczne są ważnym elementem szwedzkiego systemu zabezpieczeń. Obejmują one w zasadzie wszystkich, którzy mieszkają lub pracują w Szwecji.

Bardziej szczegółowo

zasiłek mieszkaniowy. [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn]

zasiłek mieszkaniowy. [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn] Zasiłek mieszkaniowy [Bostadsbidrag] dla młodych osób bezdzietnych [Bostadsbidrag till unga utan barn] Osoby młode o niskich dochodach mogą otrzymać zasiłek mieszkaniowy. Wysokość zasiłku zależy od posiadanych

Bardziej szczegółowo

Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands]

Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] Choroba podczas tymczasowego pobytu za granicą [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] Podczas tymczasowego pobytu w innym kraju UE/EOG lub w Szwajcarii masz prawo do uzyskania niezbędnej pomocy medycznej

Bardziej szczegółowo

Dodatek mieszkaniowy [Bostadstillägg]

Dodatek mieszkaniowy [Bostadstillägg] Informacja z Försäkringskassan 01.01.2010 Dodatek mieszkaniowy [Bostadstillägg] dla osób otrzymujących zasiłek rehabilitacyjno-szkoleniowy [aktivitetsersättning] lub rentę z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwecji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Szwecji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Szwecji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Austrii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Austrii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Austrii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Norwegii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Norwegii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych

Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych. Twoja przyszłość z emeryturą StiPP. Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych Twoja przyszłość z emeryturą StiPP Witamy w strefie emerytalnych regulacji rozszerzonych 1 Stopka redakcyjna Redakcja: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Słowacji Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Słowacji Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców

Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców Co należy wiedzieć o świadczeniach emerytalnych lub świadczeniach dla spadkobierców 2012 Kontakt z Urzędem Ubezpieczenia Społecznego Zapraszamy na naszą stronę internetową Nasza strona internetowa www.socialsecurity.gov

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA POLAKÓW W NIDERLANDACH AMBASADA RP W HADZE AMBASADA RP W HADZE PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO PRACY NA TERYTORIUM NIDERLANDÓW Haga, czerwiec 2011 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze Strona 1 Zniesienie obowiązku

Bardziej szczegółowo

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 2 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM Polaka w Szwecji

VADEMECUM Polaka w Szwecji VADEMECUM Polaka w Szwecji 1 Spis treści Podstawowe informacje 5 Placówki dyplomatyczne Organizacje i instytucje polonijne Pierwsze kroki w Szwecji 8 Rejestracja pobytu Szwedzki numer personalny ID-kort

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss.

WSTĘP. Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Wiosna 2013 r. WSTĘP Niniejsza broszura została opublikowana przez organizację świadczącą pomoc prawną, Juss-Buss. Jest to jedna z pięciu broszur dotyczących prawa pracy. Pozostałe broszury to: 1. Urlopy

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Holandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Holandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Wielkiej Brytanii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Wielkiej Brytanii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W SPRAWIE WNIOSKÓW O STYPENDIUM SOCJALNE 1. Czy jeżeli moi rodzice posiadają gospodarstwo rolne ale nie osiągają z niego dochodu, to czy muszę załączyć do wniosku zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Bułgarii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Bułgarii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla pracowników outsourcingowych

Podręcznik dla pracowników outsourcingowych Podręcznik dla pracowników outsourcingowych Wersja: czerwiec 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. WORKSHOP JAKO strona 4 PRACODAWCA 1.1 Nasze wartości 1.2 Nasze zasady etyczne 1.3 Ochrona danych osobowych 1.4 Polityka

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Niemczech Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Obywatelski poradnik rodzica

Obywatelski poradnik rodzica Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum Obywatelski poradnik rodzica Opracował: zespół doradców zielonogórskiego Biura Porad Obywatelskich Konsultacja prawna: Joanna Jasnosz-Nowak

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. na Cyprze Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego na Cyprze Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego. w Finlandii Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Finlandii Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami systemu wzajemnego

Bardziej szczegółowo