Organizacja przepływu informacji w dużym projekcie informatycznym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja przepływu informacji w dużym projekcie informatycznym"

Transkrypt

1 Rozdział 8 Organizacja przepływu informacji w dużym projekcie informatycznym Streszczenie. Obieg informacji w dużych systemach informatycznych jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na powodzenie przedsięwzięcia. Właściwa organizacja przepływu danych jest szczególnie istotna w fazie wdrażania oraz rozwijania już istniejących systemów. W poniższym rozdziale opisane zostały mechanizmy działające od kilku lat na Uniwersytecie Łódzkim. Są one stosowane w ramach tworzonego kompleksowego systemu informatycznego RPG 1 Rektorat. 1 Wstęp W rozdziale tym zaprezentujemy rozwiązania, które są skutecznie stosowane w systemie informatycznym RPG Rektorat. Grupa RPG powstała w 2003 roku na Uniwersytecie Łódzkim. Jej zadaniem jest stworzenie kompleksowego systemu informatycznego obsługującego wszystkie działania administracyjne związane z zarządzaniem państwową szkołą wyższą. Do chwili obecnej wdrożone zostały działy: Kadry, Płace, Rachunki, ZUS, Rekrutacja (łącznie z e-rekrutacją), KIOD (rozliczanie nadgodzin nauczycieli akademickich) i wiele mniejszych. Aktualnie trwają prace nad częścią związaną z działami: Socjalny, BWZ 2, Wydawnictwo. Dużym wyzwaniem będzie dla nas przeprowadzenie części projektu związanego z działem FK 3, łącznie ze stworzeniem mechanizmów dla potrzeb rachunkowości zarządczej. W ciągu tych kilku lat naszej pracy i niezliczonej liczby zagadnień, które musieliśmy poddać wnikliwej analizie, zaprojektować i zaimplementować stworzyliśmy rozwiązania, których zadaniem jest ułatwienie pracy nam oraz osobom z nami współpracującym. Obecnie, w prace nad rozwojem oraz bieżącym utrzymaniem systemu zaangażowanych jest 28 osób. W większości są to osoby ściśle związane z informatyką. W opisywanym 1 RPG Rektorat Project Group 2 BWZ Biuro Współpracy z Zagranicą 3 FK Finanse-księgowość Marcin Lizis Uniwersytet Łódzki, Filia w Tomaszowie Mazowieckim, Instytut Studiów Informatycznych, ul. Konstytucji 3-go Maja 65/67, Tomaszów Mazowiecki, Polska Marta Grzanek, Sebastian Wojczyk Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki, KAMiTS, ul. Banacha 22, Łódź, Polska {marta,

2 M. Lizis, M. Grzanek, S. Wojczyk projekcie, głównym źródłem informacji na temat specyfiki pracy określonego działu są osoby, które od wielu lat w tym dziale pracują. Dzięki takiej organizacji oprócz wiedzy na temat konkretnych przepisów, uzyskujemy również sugestie dotyczące ergonomii tworzonej aplikacji. Należy wspomnieć, że system RPG Rektorat ma obecnie ponad 100 czynnych użytkowników. Przy takiej ilości osób pracujących jako użytkownicy systemu i jako informatycy konieczne stało się opracowanie mechanizmów wymiany informacji między nimi i odpowiedniej reakcji na określone sygnały. 2 Obieg informacji 2.1 Struktura organizacyjna Przy wspomnianej wyżej liczbie osób związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu koniecznym okazało się zdefiniowanie hierarchii pracowników w poszczególnych działach. W każdym dziale znajduje się jedna lub kilka osób upoważnionych do przekazywania sugestii projektowych. Ilość osób wytypowanych zależy od ich kompetencji. Jeżeli mamy do czynienia z działem, nad którym merytorycznie panuje jedna osoba to jest ona jednocześnie najlepszym i w praktyce jedynym źródłem informacji na temat funkcjonowania tej jednostki. W przypadku większych jednostek konieczne jest wybranie kilku osób posiadających szczegółową wiedzę na temat różnych zagadnień, tak aby ich łączny zasób informacji ogarniał cały dział. W tym miejscu należy zauważyć, że zadaniem tych wybranych pracowników jest zgłaszanie wszelkich próśb o zmiany w aplikacji. Mogą one wynikać ze zmian przepisów, mogą być próbą optymalizacji pracy pracowników, czy wreszcie mogą być następstwem odkrycia błędów w aplikacji. Ostatni typ zgłoszenia nie musi być zgłaszany przez osoby wytypowane. Informacje o błędach mogą być przekazywane również przez osoby, które się bezpośrednio zetknęły z niewłaściwym, ich zdaniem, funkcjonowaniem systemu. Pracownikom grupy RPG również zostały przydzielone odpowiednie funkcje w zależności od znajomości systemu, umiejętności, predyspozycji. W omawianym zagadnieniu najistotniejsze są funkcje: pracownik help desk, kierownik merytoryczny, programista. Pracownik help desk jest osobą odpowiedzialną za kontakt z użytkownikiem systemu, przyjmowanie zgłoszeń o błędach aplikacji, wstępna weryfikacja zgłoszeń, przyporządkowanie problemu do odpowiedniego modułu, tabel bazodanowych, itp. oraz przekazanie informacji o zgłoszeniu do kierownika merytorycznego odpowiedzialnego za konkretny dział. Kierownik merytoryczny posiada wiedzę na temat założeń projektowych działu oraz ich realizacji. W związku z tym, przez niego przechodzą wszystkie zgłoszenia z odpowiedniej jednostki. Zarówno zgłoszenia dotyczące błędów, jak i te o zmianach. Jako osoba posiadająca całościową wiedzę, na temat określonej jednostki decyduje on jaki będzie dalszy los zgłoszenia, w jaki sposób zostanie ono obsłużone, przez kogo i w jakim czasie. Następnie nadzoruje prace nad realizacją zadania. W sytuacji, gdy kierownik merytoryczny znajduje się na urlopie lub zwolnieniu lekarskim wtedy jego obowiązki są wypełniane przez pracownika jego zespołu, który posiada największą wiedzę i doświadczenie związane z danym modułem. 100

3 Organizacja przepływu informacji w dużym projekcie informatycznym Należy tu zwrócić uwagę na dwie drogi przypływu informacji od użytkowników do kierownika merytorycznego. W przypadku zgłoszeń związanych z błędami, przechodzą one przez help desk. Wszelkie nowości i optymalizacje są bezpośrednio omawiane między wyznaczonymi użytkownikami a kierownikiem merytorycznym. W części bazodanowej na system Rektorat składa się ponad 300 tabel, nie licząc tabel z danymi historycznymi, widoków itp. Co za tym idzie każdy programista zajmuje się implementacją mechanizmów z określonego obszaru. Nie koniecznie chodzi tu o jeden dział, raczej o ideę. System Rektorat posiada centralną bazę danych, w związku z tym te same informacje są wykorzystywane w różny sposób w różnych modułach systemu, które są następnie używane przez pracowników wielu jednostek organizacyjnych. 2.2 Realizacja zadań Po przyjęciu zgłoszenia i podziale pracy dla poszczególnych programistów, kolejnym etapem jest realizacja zlecenia. Na tym etapie każda zmiana w aplikacji jest zapisywana w systemie kontroli wersji. Wszystkie te zmiany oczywiście muszą być opatrzone odpowiednim komentarzem. Realizacja zgłoszenia nie oznacza jeszcze, że zmieniona aplikacja trafi na serwery produkcyjne. System składa się z wielu połączonych ze sobą komponentów. Każdy komponent jest testowany przez programistę, który go tworzy lub zmienia wykorzystując przypadki testowe zgłoszone przez użytkowników i pracowników help desk. Następnie trafia on na serwer testowy, gdzie sprawdzane są części aplikacji wykorzystujące ten komponent przez użytkowników systemu. Przyjęliśmy następujące założenia dotyczące tworzenia i przekazywania aplikacji do użytkownika końcowego: na serwery produkcyjne trafia przetestowana aplikacja, wszelkie niewielkie uaktualnienia aplikacji oraz zmiany związane z poprawą błędów trafiają raz dziennie do wersji testowej aplikacji, do wersji testowej mają dostęp wszyscy użytkownicy systemu z takimi samymi uprawnieniami do danych jak w wersji produkcyjnej, wszelkie zmiany danych w wersji testowej służą tylko i wyłącznie do przetestowania mechanizmów, w związku z czym baza testowa jest tworzona codziennie i zawiera aktualne dane z części produkcyjnej, proces przenoszenia wersji testowej na produkcyjną odbywa się raz w tygodniu i wiąże się z uaktualnieniem bazy systemowej oraz części aplikacyjnej, każda tak stworzona wersja posiada swój unikalny numer (aktualna wersja produkcyjna ma numer , gdzie pierwszy człon odpowiada za zmiany technologiczne mające wpływ na przebudowę całego systemu, drugi człon odpowiada za istotne zmiany w silniku aplikacyjnym (RPG silnik) i trzeci człon identyfikuje cotygodniowe uaktualnienie wersji systemowej), duże zmiany w aplikacji są zapisywane w oddzielnej gałęzi systemu kontroli wersji. Spowodowane jest to dłuższym czasem realizacji całego zgłoszenia. W związku z tym aplikacja testowa zawierająca powyższe zmiany jest umieszczona pod innym, z góry ustalonym adresem intranetowym. W zależności od wielkości realizowanego zlecenia różny jest sposób informowania użytkownika końcowego o dostępności rozwiązania. Jeżeli mamy do czynienia z dużą zmianą to kierownik merytoryczny organizuje pracę dla programistów, na bieżąco informuje pracowników zainteresowanej jednostki organizacyjnej o postępach prac i koordynuje proces testowania aplikacji. Mniejsze zmiany, bezpośrednio po ich realizacji trafiają do wersji testowej, gdzie do końca tygodnia są sprawdzane i ewentualnie dalej 101

4 M. Lizis, M. Grzanek, S. Wojczyk zmieniane. Wszelkie zmiany umieszczone na wersji testowej są zaopatrzone w odpowiedni komentarz programisty, opisujący zmiany, które zostały poczynione. Następnie na podstawie komentarzy tworzone jest zestawienie zmian, które pojawiły się w odpowiedniej wersji. Polega to na moderacji komentarzy stworzonych przez programistów. Tak stworzony log zmian zostaje automatycznie umieszczony w portalu informacyjnym systemu. 3 Narzędzia informatyczne Cały opisany wyżej proces przekazywania informacji między pracownikami i twórcami systemu jest wspomagany przez odpowiednie oprogramowanie. Wybór wykorzystywanych aplikacji poprzedzony był wnikliwym testowaniem rozwiązań dostępnych na rynku. Poza opisanymi niżej systemami FlySpray i svn używaliśmy również innych narzędzi do raportowania błędów Bugzilla i kontroli wersji csv. Wybrane jednak zostały te aplikacje, które były zgodne z naszymi wymaganiami i dodatkowo były pozytywnie odbierane przez większość pracowników naszego zespołu. 3.1 FlySpray Proces realizacji wszystkich zmian w systemie RPG Rektorat rozpoczyna się od zdefiniowania konkretnej czynności, która ma zostać wykonana aby osiągnąć odpowiedni efekt. Wszystkie zadania są ewidencjonowane w systemie FlySpray. Autorzy aplikacji stworzyli ją z myślą o ułatwieniu obsługi zgłoszeń o błędach w aplikacji. W naszym projekcie jest ona również stosowana do nadzorowania działań związanych z wprowadzaniem nowości i zmian do systemu. Każde zadanie wprowadzone do aplikacji posiada szereg atrybutów, które jeżeli są odpowiednio wykorzystywane mogą znacznie ułatwić pracę. Z punktu widzenia nadzoru nad obiegiem informacji najistotniejszymi atrybutami są: tytuł zgłoszenia, treść zgłoszenia zawiera szczegółowe informacje o zadaniu, łącznie z danymi zgłaszającego użytkownika systemu, dokładnym opisem oczekiwanego działania, oraz w przypadku błędów konkretne informacje o sytuacji kiedy błąd się pojawił, czyli w kontekście którego pracownika/których pracowników była wykonana akcja i jakie wartości były wprowadzone w poszczególne pola opcji, ważność, priorytet pola pomagają zdefiniować kolejność wykonywania poszczególnych zleceń, identyfikator osoby, do której zostało przydzielone zadanie na początku każde zadanie jest przydzielone do kierownika merytorycznego, on podejmuje decyzję komu należy powierzyć realizację zgłoszenia i odpowiednio zmienia wartość tego pola, procent postępu pole szczególnie istotne dla celów informacyjnych. Osoba realizująca zadanie uaktualnia pole po każdym etapie realizacji, dzięki czemu kierownik jest w stanie poinformować osoby zainteresowane z odpowiedniego działu o przewidywanym czasie realizacji zlecenia, 102

5 Organizacja przepływu informacji w dużym projekcie informatycznym zgłoszenia powiązane przy większych zgłoszeniach, szczególnie zawierających definicje zmian i nowości pojawia się konieczność podziału zadania na kilka mniejszych, które często są zależne od siebie. Najprostszym przykładem jest zdefiniowania zadania związanego z modyfikacją bazy danych, po zakończeniu którego można przystąpić do tworzenia części aplikacyjnej obsługującej wprowadzone zmiany. Poza umieszczonymi wyżej atrybutami używamy również kilku mniej istotnych atrybutów, które nie mają tak dużego znaczenia. 3.2 Svn 4 Po odpowiednim zdefiniowaniu zgłoszenia i przydzieleniu go do konkretnego programisty zaczyna się proces implementacji. Wszystkie zmiany wykonane w bazie i aplikacji trafiają do globalnego repozytorium svn. W repozytorium przechowujemy wersję produkcyjną, wersje testowe oraz wszystkie wersje archiwalne. Zgodnie z naszą polityką bezpieczeństwa jesteśmy w stanie odtworzyć stan systemu z dowolnego dnia od początku działania systemu, nawet w przypadku całkowitego zniszczenia serwerów produkcyjnych. W takiej sytuacji musielibyśmy mieć trzy wzajemnie ze sobą powiązane części: skrypty tworzące w pełni funkcjonalną bazę danych, pliki RPG silnika oraz aplikacji systemowej, dane z interesującego nas dnia. Dane z aplikacji systemowej są archiwizowane raz dziennie i trafiają w bezpieczne miejsce. Dwie pierwsze pozycje są umieszczone w repozytorium svn, które jest podzielone na dwie główne gałęzie: produkcyjną i testową. W gałęzi produkcyjnej znajdują się wszystkie wersje od początku działania systemu. W gałęzi testowej znajduje się przynajmniej jedna wersja testowa. Jeżeli w danej chwili jest realizowane większe zgłoszenie, to ma ono swoją odrębną wersję testową. Wszystkie tak opisane wersje składają się z części bazodanowej i aplikacyjnej. Część związana z bazą danych zawiera wszystkie skrypty potrzebne do stworzenia bazy od podstaw. Zawiera ona skrypt zarządzający, który w odpowiedniej kolejności uruchamia odpowiednie części procedury inicjalizującej. Tworzone są po kolej tabele, sekwencje, klucze główne, obce, indeksy, widoki, wyzwalacze itd. Część aplikacyjna systemu opiera się na technologii www, w związku z czym nie wymaga ona przeprowadzania skomplikowanej procedury inicjującej. 4 Subversion system kontroli wersji 103

6 M. Lizis, M. Grzanek, S. Wojczyk Rys 1. Uproszczona architektura repozytorium svn. 3.3 Panel logów zmian Kolejnym etapem związanym z realizacją zadania jest poinformowanie użytkowników systemu o wprowadzeniu określonej funkcjonalności w konkretnej wersji. Informacje o wszystkich zmianach są tworzone na podstawie opisów dołączanych do plików podczas umieszczania ich w repozytorium. Przed publikacją opisów w portalu informacyjnym opisy muszą zostać zmoderowane. Dzieje się tak dlatego, że komentarze trafiające do svn mają charakter czysto techniczny. W tym celu stworzony został panel, dzięki któremu można w prosty sposób zdefiniować opisy w formie akceptowalnej przez użytkowników na podstawie technicznych komentarzy. Poza tym, należy zwrócić uwagę, że komentarze pochodzące z svn są przyporządkowane do plików, w których były poczynione zmiany. W związku z tym osoba moderująca opis musi jeszcze umieścić informację o tym, która opcja systemu została zmieniona. Do realizacji powyższego zadania stworzyliśmy bazę danych oraz aplikację www, dzięki której możliwe jest edytowanie opisów. 104

7 Organizacja przepływu informacji w dużym projekcie informatycznym Rys 2. Schemat bazy danych Powyższa baza jest uaktualniana automatycznie. Trafiają do niej opisy svn łącznie z informacjami o tym kto, kiedy i w jakim pliku wykonał zmiany (tabele: sciezka, svn, repozytorium). Do panelu administracyjnego logami mają dostęp wszyscy programiści. Korzystanie z serwisu jest możliwe po zalogowaniu się (tabela: uzytkownik). W zależności od uprawnień użytkownika ma on dostęp do określonego repozytorium svn (tabela: uzytkownik_repozytorium), np. uprawnienia do gałęzi systemowej i do rekrutacji zewnętrznej. Dane identyfikacyjne są wykorzystywane do odpowiedniej personalizacji prezentowanych treści. Najważniejszą funkcją panelu jest dostęp do narzędzia edycyjnego umożliwiającego tworzenie opisów (tabele: svn, svn_www). Programiści mają również możliwość przeglądania wszystkich swoich zmian umieszczonych w svn oraz opisów przez nich stworzonych. W prezentowanym rozwiązaniu istotna jest również funkcja administratora, który w momencie uaktualniania aplikacji systemowej definiuje również numer wersji aplikacji oraz daty początku i końca obowiązywania danej wersji (tabela: wersja). 3.4 Portal informacyjny Ostatnim etapem przepływu informacji jest portal intranetowy poświęcony tematyce systemu RPG Rektorat. Znajdują się tam podstawowe informacje o historii systemu, grupie RPG, jak również dostęp do dokumentacji systemu oraz pełen opis zmian w poszczególnych wersjach. Wszystkie zmiany tu zaprezentowane pochodzą z opisanej wyżej bazy danych. Są one podzielone na poszczególne wersje systemowe i dodatkowo do każdej wersji dodana jest data początku jej obowiązywania. Wszystkie opisy znajdujące się w określonej wersji są do niej przyporządkowane na podstawie daty dodania zmian do repozytorium svn. Natomiast opis jest widoczny w portalu dopiero po jego moderacji przez uprawnionego programistę. Najczęściej używaną funkcjonalnością portalu jest zestawienie zmian. Jest to szczególnie przydatne narzędzie dla użytkowników systemu, którzy w każdej chwili mogą 105

8 M. Lizis, M. Grzanek, S. Wojczyk sprawdzić kiedy pojawiła się dana funkcjonalność oraz czy zgłoszone zmiany zostały już wprowadzone. 4 Podsumowanie Opisany mechanizm obiegu informacji sprawdza się doskonale przy realizacji systemu RPG Rektorat. Jest on wykorzystywany w stosunkowo hermetycznym środowisku. Wprawdzie wszystkich osób związanych z systemem jest około 150, ale przy z góry zdefiniowanych obowiązkach każdej osoby nie pojawiły się problemy z funkcjonowaniem powyższych mechanizmów. W najbliższym czasie rozwiązania te będą testowane przy okazji realizacji projektu ściśle związanego z systemem RPG Rektorat. Każdy pracownik naszej uczelni będzie miał dostęp do swoich danych osobowych oraz finansowych przetwarzanych w systemie. Funkcjonalność ta będzie zrealizowana w formie portalu internetowego z dostępem do prywatnych danych po zalogowaniu. Po otwarciu dostępu do portalu każdy z ponad 4000 potencjalnych użytkowników będzie mógł zgłaszać swoje uwagi, znalezione błędy oraz pomysły na dodatkową funkcjonalność za pośrednictwem odpowiednio przygotowanej strony. Dalsza część obsługi zgłoszeń będzie realizowana z wykorzystaniem mechanizmów opisanych w tym rozdziale. Literatura 1. Lizis M., Wojczyk S.: Warstwa bazy danych w aplikacjach trójwarstwowych opartych na technologiach PHP i XML. Bazy Danych-modele, technologie, narzędzia t.2, Warszawa

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Warstwa bazy danych w aplikacjach trójwarstwowych opartych na technologiach PHP i XML

Warstwa bazy danych w aplikacjach trójwarstwowych opartych na technologiach PHP i XML Rozdział 43 Warstwa bazy danych w aplikacjach trójwarstwowych opartych na technologiach PHP i XML Streszczenie. W rozdziale tym zostały opisane wybrane mechanizmy utworzone podczas realizacji dużego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Open Source na Uniwersytecie Łódzkim

Open Source na Uniwersytecie Łódzkim Open Source na Uniwersytecie Łódzkim Ścibór Sobieski Wydział Matematyki i Informatyki UŁ, Grupa Programistyczna RPG UŁ e-mail: scibor@{math,rpg}.uni.lodz.pl Randez-vous z Pingwinkiem Łódź 02/2008 Geneza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja serwisu ogłoszeń z inteligentną wyszukiwarką Autor: Paweł Konieczny Promotor: dr Jadwigi Bakonyi Kategorie: aplikacja www Słowa kluczowe: Serwis

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ

OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ PROJEKTOWANIE RELACYJNEJ BAZY DANYCH OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ 1. Ogólne informacje o projektowaniu bazy danych Przystępując do projektowania bazy danych należy określić jej cel oraz zadania, jakie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych

Laboratorium Technologii Informacyjnych. Projektowanie Baz Danych Laboratorium Technologii Informacyjnych Projektowanie Baz Danych Komputerowe bazy danych są obecne podstawowym narzędziem służącym przechowywaniu, przetwarzaniu i analizie danych. Gromadzone są dane w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY- PO ZMIANIE (1) Zał.3 Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej Załącznik nr 3 do Umowy 1. Warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego oraz Asysty Technicznej

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0

Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN. Spis treści. Wersja 1.0 Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN Wersja 1.0 Spis treści Podręcznik aplikacji PANTEON dla IS PAN...1 Wstęp...2 Dostęp do aplikacji...2 Logowanie...3 Dostęp do formularzy...5 Wypełnianie formularza...6

Bardziej szczegółowo

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji

PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01. VULCAN Innowacji PORTAL KLIENTA I OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ.V01 VULCAN Innowacji Streszczenie Dokument zawiera instrukcję opisującą Portal Klienta, za pomocą którego Użytkownik może przekazać zgłoszenie do Centrum Obsługi Klienta

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Opis procesu obsługi zgłoszeń w Systemie Rejestracji Zgłoszeń BMM (OTRS)

Opis procesu obsługi zgłoszeń w Systemie Rejestracji Zgłoszeń BMM (OTRS) Opis procesu obsługi zgłoszeń w Systemie Rejestracji Zgłoszeń BMM (OTRS) Spis treści Schemat procesu... 3 Rejestracja Zgłoszenia... 3 Przyjęcie przez Konsultanta zgłoszenia do realizacji... 3 Analiza zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

EXR - EASY XBRL REPORTING

EXR - EASY XBRL REPORTING 1 - EASY XBRL REPORTING Program do tworzenia sprawozdań finansowych START prezentacji 2 O programie System (Easy XBRL Reporting) zaprojektowany został aby usprawnić procesy szeroko rozumianej sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca

Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca Uwierzytelnianie w PHP 01 Jednym z najważniejszych zagadnień, z którym może się zetknąć twórca stron internetowych, jest identyfikacja i uwierzytelnienie uprzywilejowanego użytkownika. Od zaprojektowania

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej Autor: Krzysztof Salamon W dzisiejszych czasach życie ludzi

Bardziej szczegółowo

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych

comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych comarch opt!ma Bezpieczeństwo, efektywność, Skuteczność dla Biur Rachunkowych Pierwszy kompleksowy Program do obsługi biur rachunkowych Dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami z branży usług księgowych,

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel

Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Proces obsługi deklaracji Intrastat w systemie Celina WebCel Jednym ze sposobów przesłania deklaracji INTRASTAT do Polskiej Administracji Celnej jest skorzystanie z serwisu Celina Webcel, który służy przekazywaniu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 1.1.x - 2.0.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4

Międzyplatformowy interfejs systemu FOLANessus wykonany przy użyciu biblioteki Qt4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Agnieszka Holka Nr albumu: 187396 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A W Y D Z I A Ł E L E K T R O N I K I Drukować dwustronnie P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H Grupa... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku

PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH. załącznik do ZR 154/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku PROCEDURA OBSŁUGI INCYDENTÓW I WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ USŁUG W SYSTEMACH INFORMATYCZNYCH załącznik do ZR 154/2014 Spis treści I. CEL I ZAKRES OBOWIĄZYWANIA INSTRUKCJI... 3 II. DEFINICJE I SKRÓTY... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Część 3 - Konfiguracja

Część 3 - Konfiguracja Spis treści Część 3 - Konfiguracja... 3 Konfiguracja kont użytkowników... 4 Konfiguracja pól dodatkowych... 5 Konfiguracja kont email... 6 Konfiguracja szablonów dokumentów... 8 Konfiguracja czynności

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk

Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk Konfiguracja i obsługa modułu Service Desk wersja 07.03.2017 1. Wstęp Moduł Service Desk w BeeOffice pozwala na obsługę zgłoszeń serwisowych w ramach pojedynczej organizacji (np. użytkownicy IT i helpdesk

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Bibliograficzny innowacyjność w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Internetowy System Bibliograficzny innowacyjność w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy 19-21 czerwca 2013 r. Internetowy System Bibliograficzny innowacyjność w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę:

Zapytanie ofertowe na dostawę: Wrocław, dnia 09.08.2010 r. Zapytanie ofertowe na dostawę: Systemu składającego się z aplikacji modułowej, która zapewni zautomatyzowany, swobodny i bezpieczny przepływ danych i informacji finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90

DOKUMENTACJA ZMIAN W KS-ASW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001/2008 Dokument: Raport Numer: 12/2015 Wydanie: Waga: 90 Raport Nr 12/2015 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2015 z dnia 2015-04-13 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI aswzsby.dll [2015.1.2.0] 1. Dodano opisy do nowych opcji. 2. Dodano nowe zasoby graficzne.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat

Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Paweł Parys. Nr albumu: 209216. Aukcjomat Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Parys Nr albumu: 209216 Aukcjomat Praca licencjacka na kierunku INFORMATYKA w zakresie INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Portal projektu EZD PORTAL PROJEKTU EZD PORTAL.BIALYSTOK.UW.GOV.PL 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Cel dokumentu... 2 1.2. Powiązane dokumentu... 2 1.3. Zastosowane skróty

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zgłaszania błędu

Instrukcja zgłaszania błędu Instrukcja zgłaszania błędu 1 Kanały zgłaszania Do dyspozycji są trzy kanały zgłoszeń: A. AnswerTrack 2 aby skorzystać z tego kanału należy posiadać założone konto użytkowania AT2 (pkt.3), wypełnić formularz

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja aplikacji internetowej do wyszukiwania promocji Autor: Sylwester Wiśniewski Promotor: dr Jadwiga Bakonyi Kategorie: aplikacja webowa Słowa

Bardziej szczegółowo

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja wymagań projektu. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja wymagań projektu. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Forte Rozliczenia Pracownicze

Forte Rozliczenia Pracownicze Forte Rozliczenia Pracownicze Podręcznik użytkownika Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1

FORMULARZ OFERTOWY. Termin dostarczenia dokumentu 1 strona 1 Zał. 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Opteam S.A. o/lublin ul. Budowlana 30 20-469 Lublin W związku z realizacją projektu pod nazwą,,opracowanie nowoczesnego i zaawansowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ

Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ Procedura uruchomienia nowych lub zmiany istniejących funkcjonalności w systemie SAP ERP w UJ dr Marian Krupa Kierownik jakości (SAP) Sekcja Wdrożenia Systemu Zintegrowanego Kraków 2009 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA Intranet jest aplikacją on-line. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sprzedażą w programie bs4

Zarządzanie sprzedażą w programie bs4 Zarządzanie sprzedażą w programie bs4 Spis treści Wstęp... 3 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania sprzedażą:...4 Przykładowy proces sprzedażowy realizowany w programie bs4 intranet:...5 Elementy,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profilowanie ruchu sieciowego w systemie GNU/Linux

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profilowanie ruchu sieciowego w systemie GNU/Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ferliński Nr albumu: 187386 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia r. DOA-ZP-I

Łódź, dnia r. DOA-ZP-I Łódź, dnia 06.06.014r. DOA-ZP-I.71..014 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa informatycznego Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji

Załącznik nr 1. Specyfikacja. Do tworzenia Mapy Kompetencji Załącznik nr 1 Specyfikacja Do tworzenia Mapy Kompetencji 1. Cel projektu Celem projektu jest utworzenie Mapy kompetencji. Ma ona zawierać informacje o kompetencjach, celach kształcenia, umożliwiać ich

Bardziej szczegółowo

osobowe pracowników laboratorium SecLab EMAG w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów oraz inne osoby i instytucje mające dostęp

osobowe pracowników laboratorium SecLab EMAG w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, konsultantów, stażystów oraz inne osoby i instytucje mające dostęp Bezpieczeństwo danych projektowych w środowisku według ISO/IEC 27001 oraz ciągłość procesów wytwarzania i utrzymania w środowisku według BS 25999 warsztaty z wykorzystaniem specjalistycznego narzędzia

Bardziej szczegółowo

Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe

Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe Dokument wizji Autorzy: Łukasz Kempny, Tomasz Sikora, Tomasz Rokita, Robert Ostrowski, Zbigniew Polek,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!! PORTFOLIO: Analiza zachowań użytkowników serwisów internetowych. Autorzy: Marek Zachara

!!!!!!!!!!! PORTFOLIO: Analiza zachowań użytkowników serwisów internetowych. Autorzy: Marek Zachara PORTFOLIO: Analiza zachowań użytkowników serwisów internetowych Autorzy: Marek Zachara Opis merytoryczny Cel naukowy (jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, co uzasadnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

Informatyka w kontroli i audycie

Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Informatyka w kontroli i audycie Wstęp Terminy zajęć 30.11.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 15.12.2013 - godzina 8:00-9:30 ; 9:45-11:15 05.04.2014 - godzina 15:45-17:15

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 ZAMAWIANIE I REZERWOWANIE Poznań 2011 Spis treści 1. Zamawianie i rezerwowanie definicja pojęć...3 2. Zasada działania systemu...4 3. Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Jak ustawić cele kampanii?

Jak ustawić cele kampanii? Jak ustawić cele kampanii? Czym są cele? Jest to funkcjonalność pozwalająca w łatwy sposób śledzić konwersje wygenerowane na Twojej stronie www poprzez wiadomości email wysłane z systemu GetResponse. Mierzenie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Event Visualizator sprawozdanie z przebiegu projektu wersja 1.1 z dnia 15.06.2011 Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Praca magisterska Jakub Reczycki. Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński. Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska

Praca magisterska Jakub Reczycki. Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński. Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska System gromadzenia, indeksowania i opisu słownikowego norm i rekomendacji Praca magisterska Jakub Reczycki Opiekun : dr inż. Jacek Rumiński Katedra Inżynierii Biomedycznej Wydział ETI Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla recenzentów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania recenzenta

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo