OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE RELACYJNEJ BAZY DANYCH OPRACOWANIE: SŁAWOMIR APANOWICZ 1. Ogólne informacje o projektowaniu bazy danych Przystępując do projektowania bazy danych należy określić jej cel oraz zadania, jakie pełnić mają obiekty bazy danych. Projektowanie bazy można podzielić na dwie części: część dotyczącą projektowania struktury bazy danych, (czyli tabel, ich pól, relacji pomiędzy tabelami) i kwerend oraz na część związaną z systemem zarządzania bazą, czyli obejmującą projektowanie formularzy, raportów czy makr. Projektowanie warto rozpocząć od rozrysowania struktury bazy na kartce papieru czy tablicy. Zaznaczenie pól kluczy podstawowych oraz relacji wiążących dane w bazie pozwala na przeanalizowanie działania bazy i określenie optymalnej metody realizacji projektu. 2. Projektowanie struktury bazy danych Tworzenie struktury bazy danych jest jednym z najtrudniejszych etapów projektowania bazy. Nie zawsze za pierwszym razem uzyskuje się rozwiązanie optymalne. W części dotyczącej projektowania struktury bazy danych i kwerend należy: a określić cel bazy danych oraz sformułować zadania realizowane przez bazę danych; a przeanalizować dane, które będą przechowywane w bazie. Należy określić, które z nich są niezbędne, a które są zbyteczne (nadmiarowe). W oparciu o przeprowadzoną analizę projektujemy tabele i ich pola; a określić klucze podstawowe tabel i indeksy; a zaprojektować relacje pomiędzy tabelami; a zaprojektować zapytania (kwerendy) wybierające i, jeśli to konieczne, zapytania funkcjonalne. W oparciu o tabele (perspektywy) tworzone przez zapytania wybierające możemy zaprojektować formularze i raporty. 3. Projektowanie formularzy, raportów i innych obiektów aplikacji bazy danych Po zaprojektowaniu struktury bazy przystępujemy do projektowania formularzy, raportów czy makr (modułów). Gdy projekt bazy i programu jej obsługi (aplikacji) jest gotowy, możemy przystąpić do jego realizacji praktycznej. 4. Projektowanie bazy danych w środowisku programu Access Narzędzia i metody oferowane przez nowoczesną technologię informacyjną pozwalają w przystępny sposób utworzyć własną funkcjonalną bazę danych, realizującą powierzone jej zadania. Poniżej przedstawiamy projekt takiej bazy danych - bazy Terminarz. Określimy także funkcje i zadania systemu zarządzania tą bazą danych. Środowiskiem, w którym projekt zostanie zrealizowany, będzie Microsoft Access Na przykładzie zaproponowanego projektu przybliżymy najważniejsze zagadnienia związane z projektowaniem, tworzeniem i obsługą prostych, relacyjnych baz danych. 5. Określenie celu bazy danych i formułowanie jej zadań Każdy z nas korzysta z jakiejś formy terminarza umożliwiającego gromadzenie danych np. o znajomych, ich adresach czy telefonach. Często w takim terminarzu przy wybranej dacie planujemy określone zadania do wykonania, np. zapłacenie rachunku za telefon czy telefon z życzeniami urodzinowymi do cioci. Tego typu terminarz zrealizujemy w formie elektronicznej jako komputerową bazę danych. Jej celem będzie właściwa organizacja danych adresowych i ułatwienie zarządzania nimi. Do zadań projektowanego terminarza należeć będzie m.in.: przechowywanie danych adresowych wybranych osób; przechowywanie danych o planowanych zadaniach i datach ich realizacji, które są powiązane z konkretną osobą w bazie (np. zadzwonić do cioci Ewy z życzeniami urodzinowymi), jak i zadaniach nie związanych z żadną osobą (np. 10 czerwca mamy odebrać rower z naprawy); 1

2 zapewnienie szybkiego dostępu do informacji o planowanych zadaniach i powiązanych z nimi osobach; archiwizacja wskazanych zasobów w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych w bazie (np. abyśmy w razie przypadkowego skasowania pliku bazy nie utracili informacji o zaplanowanych zadaniach); kompleksowa obsługa bazy za pomocą funkcjonalnych formularzy; a drukowanie list adresowych i wykazów zadań za pomocą raportów. 6. Analiza danych i projektowanie tabel bazy danych Po określeniu celu i zadań bazy danych zastanówmy się, jakie dane mają zostać w niej zgromadzone. Na pewno będą to dane typu imię osoby, jej nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu czy adres . Zostaną one zorganizowane w tabeli Kontakty. Jak wiemy, w jednej tabeli nie mogą znaleźć się dane, które nie byłyby logicznie powiązane z pozostałymi. Oznacza to, że w tabeli Kontakty nie możemy umieścić danych o planowanych zadaniach, dacie ich realizacji, jak i o tym, czy zadanie zostało zrealizowane. Te dane zostaną zorganizowane w oddzielnej tabeli - tabeli Zadania. W bazie proponujemy utworzenie jeszcze jednej tabeli - Kategorie kontaktów. Będzie ona zawierała informację o typie (kategorii) kontaktu, np. czy dana osoba w bazie to rodzina, znajomy czy może jest związana z nami kontaktem służbowym. W ten sposób ujednolicony zostanie rodzaj kontaktu. Nazwy projektowanych tabel, jak i wykaz nazw ich pól przedstawiamy w tabeli poniżej: Tabela: Projekt tabel i ich pól w bazie danych Terminarz W bazie utworzymy także niezależną tabelę Archiwum, niemającą wpływu na działanie bazy. Umieszczane w niej będą rekordy zadań niezrealizowanych, stanowiące kopię bezpieczeństwa danych o tym, co mieliśmy wykonać. Tabelę utworzymy w oddzielnym pliku za pomocą kwerendy funkcjonalnej. 7. Określanie kluczy w tabelach Z myślą o kluczach podstawowych w tabelach bazy Terminarz zostały zaprojektowane pola typu ID (w tabeli Kontakty jest to pole IDosoby, w tabeli Zadania pole IDzadania, a w tabeli Kategorie kontaktów pole IDkategorii). Unikatowa na poziomie tabeli wartość pola klucza podstawowego będzie tworzona automatycznie przez autonumerowanie rekordów w programie Access. Oprócz pola klucza podstawowego, w tabeli Kontakty pojawi się pole klucza obcego do tabeli Kategorie kontaktów, a w tabeli Zadania umieszczony zostanie klucz obcy IDosoby do tabeli Kontakty. Za jego pomocą możliwe będzie powiązanie niektórych zadań z konkretną osobą w tabeli Kontakty. 8. Określanie indeksów w tabelach Na etapie projektowania bazy danych należy określić, które z pól tabeli będą indeksowane oraz czy w indeksach wystąpią powtórzenia. Pola kluczy podstawowych są z natury indeksowane automatycznie bez powtórzeń. Indeksowane powinny być również pola, względem których odbywa się wyszukiwanie informacji. W przypadku tabeli Kontakty będzie to pole: Nazwisko, Imię. W tabeli Zadania indeksowanym polem będzie pole DataZadania. Pola zostaną zaindeksowane z powtórzeniami. Dodatkowo w każdej z tabel przyjmiemy indeksowanie z powtórzeniami dla obecnych w niej pól kluczy obcych. 2

3 9. Projektowanie relacji pomiędzy tabelami W projektowanej bazie zaprojektujemy dwie relacje (tabela poniżej.). Obydwie będą relacjami typu jeden do wielu" (l - wielu), czyli jednemu rekordowi w tabeli podstawowej będzie odpowiadać wiele rekordów w tabeli połączonej. Tabela. Projekt relacji pomiędzy tabelami w bazie danych Terminarz Relacje pomiędzy tabelami w bazie zostały przedstawione na rysunku Pola kluczy podstawowych tabel zostały oznaczone na rysunku w przeciwieństwie do pól kluczy obcych, które oznaczyliśmy w kolorze szarym. Struktura bazy danych Terminarz 3

4 10. Projektowanie kwerend W bazie danych utworzymy trzy kwerendy wybierające i dwie kwerendy funkcjonalne. Wykaz kwerend i ich przeznaczenie przedstawia tabela: Tabela. Projekt kwerend w bazie danych Terminarz 11. Projektowanie formularzy i raportów Aplikacja terminarza obejmować będzie sześć formularzy. Za ich pomocą możliwe będzie wprowadzanie, przeglądanie i edytowanie danych w bazie. Podstawowym formularzem będzie formularz tzw. panelu przełączania. Jest to specjalny formularz sterujący, z poziomu, którego otwierane są inne obiekty bazy danych. Na rysunku poniżej pokazano przykład formularzy projektowanej bazy danych. Przykłady formularzy bazy danych Terminarz 4

5 W tabeli poniżej przedstawiony został opis poszczególnych formularzy i ich zadań. Tabela. Projekt formularzy systemu zarządzania bazą danych Terminarz Oprócz formularzy w bazie zostaną utworzone dwa raporty. Ich nazwy oraz przeznaczenie przedstawia tabela niżej. Zarówno formularze, jak i utworzone raporty będą uruchamiane z poziomu panelu przełączania za pomocą odpowiednich poleceń tego panelu. Tabela. Projekt raportów systemu zarządzana bazą danych Terminarz 5

6 12. Projektowanie makr Dostępny w programie Access język makr pozwala w prosty i przystępny sposób na automatyzację określonych, często powtarzanych zadań systemu zarządzania bazą danych. Za pomocą makr możemy zrealizować wiele funkcji systemu, np. otwieranie formularzy, raportów, uruchamianie kwerend itp. Wszystkie makra zaprojektowane z myślą o bazie danych Terminarz zostały zestawione w tabeli: Tabela. Projekt makr systemu zarządzania bazą danych Terminarz Teraz, gdy struktura bazy danych Terminarz, jak i jej systemu zarządzania zostały zaprojektowane, możemy przystąpić do realizacji projektu. W kolejnych krokach, utworzymy tabele, kwerendy i pozostałe obiekty naszej bazy danych. Pytania i polecenia: 1. Wymień etapy projektowania bazy danych. 2. Na czym polega projektowanie struktury bazy danych? 6

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W BAZIE DNYCH. podstawowe pojęcia. 1. Definicja bazy danych, Baza danych to uporządkowany zbiór danych z pewnej dziedziny tematycznej, zorganizowany w sposób ułatwiający

Bardziej szczegółowo

Baza danych Microsoft Access część 1

Baza danych Microsoft Access część 1 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGIA INFORMACYJNA ĆWICZENIE 9 Baza danych Microsoft Access część 1 2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access

Wygląd, menu i obiekty programu MS Access Wygląd, menu i obiekty programu MS Access... 1 Kreator baz danych... 6 Tabela jako podstawowa forma organizacji danych.... 8 Projektowanie tabel do baz danych.... 9 Okno projektu tabeli. Typy danych....

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

Bazy danych program MS ACCESS

Bazy danych program MS ACCESS Bazy danych program MS ACCESS O sposobach magazynowania i selekcjonowania informacji Opracowała: mgr Bożena Poloczek PUBLICZNE GIMNAZJUM W RUDZIŃCU 2007/2008 Strona 1 1. BUDOWA BAZ DANYCH Baza danych jest

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych

Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Podstawowe zagadnienia z zakresu baz danych Jednym z najważniejszych współczesnych zastosowań komputerów we wszelkich dziedzinach życia jest gromadzenie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji. Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych

Microsoft Access relacyjna (?) baza danych Microsoft Access relacyjna (?) baza danych 1. Informacje ogólne Microsoft Access jest prawdziwie zaawansowanym i profesjonalnym programem baz danych, dostępny równieŝ dla niedoświadczonych uŝytkowników.

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie relacyjnych baz danych

Projektowanie relacyjnych baz danych Projektowanie relacyjnych baz danych Spis treści: 1 RELACYJNE BAZY DANYCH... 2 1.1 Relacyjne bazy danych - pojęcia podstawowe... 2 1.2 Informacje na temat tabeli:... 2 1.3 Informacje na temat pól:... 3

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji

Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji Microsoft Access zajęcia 1 2 Pojęcia bazy, projektowanie tabel, ustawianie relacji 1. Bazy danych: czym są i jak działają Baza danych jest zbiorem informacji związanych z pewnym tematem lub zadaniem. Przykładem

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WSTĘP... 2. ROZDZIAŁ i PODSTAWY BAZ DANYCH... 3. 1.1. Elementy systemu baz danych... 3. 1.2. Systemy organizacji baz danych... 4

WSTĘP... 2. ROZDZIAŁ i PODSTAWY BAZ DANYCH... 3. 1.1. Elementy systemu baz danych... 3. 1.2. Systemy organizacji baz danych... 4 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 ROZDZIAŁ i PODSTAWY BAZ DANYCH... 3 1.1. Elementy systemu baz danych... 3 1.2. Systemy organizacji baz danych... 4 ROZDZIAŁ II PROJEKT BAZY DANYCH... 5 2.1. Analiza wymagań i założeń

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1.

Odpowiedzi do zadań. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 1. Odpowiedzi do rozdziału 2. Odpowiedzi do rozdziału 3. Odpowiedzi do rozdziału 4. Odpowiedzi do rozdziału 5. Odpowiedzi do rozdziału 6. Odpowiedzi do rozdziału 7. Odpowiedzi do

Bardziej szczegółowo

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01

Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Andrzej Krawczyk Ewa Sromala Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych 312[01].Z3.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Autor: Grażyna Koba. Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Plan wynikowy klasa III

Autor: Grażyna Koba. Grażyna Koba, Poradnik metodyczny. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony Plan wynikowy klasa III Plan wynikowy do realizacji informatyki w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym opracowany na podstawie podręcznika Grażyna Koba, Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony,

Bardziej szczegółowo

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI RAPORTY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika Graffiti Raporty, aplikacji tworzenia raportów definiowalnych dla systemu Graffiti.ERP. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym

Bardziej szczegółowo

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 CRM Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł CRM Uruchamianie programu Okno główne programu Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Access 2007PL dwiczenia praktyczne

Access 2007PL dwiczenia praktyczne Baza danych Tworzenie baz danych 1. Uruchom Access, kolejno wybierając Start/Wszystkie programy/microsoft Office/Microsoft Office Access 2007. 2. Utwórz nową bazę danych - można to zrobid na kilka sposobów

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski ITA-101 Bazy danych 2008

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Rejestr Pojazdów 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Rejestr Pojazdów 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Część I Podstawy... 23

Część I Podstawy... 23 O autorach... 17 Wprowadzenie... 19 Część I Podstawy... 23 Rozdział 1. Szybka instalacja... 25 Instalacja w systemie Linux/Unix... 25 Instalacja MySQL... 26 Instalacja Apache... 26 Instalacja PHP... 28

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

CRMadar Instrukcja Obsługi.

CRMadar Instrukcja Obsługi. CRMadar Instrukcja Obsługi. MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład III Tabele Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Dwanaście zasad Codda Informacje są reprezentowane logicznie w tabelach Dane są logicznie dostępne przez podanie nazwy tabeli, wartości

Bardziej szczegółowo