DOI: /onis W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y"

Transkrypt

1 DOI: /onis W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y Bartosz C udzi ski U m. A m M P. G n za i roz Ó ad okatury Z ó l j h j j h ó p h. S m advocatio j p l p m p j. J m j, ó j, m l m - l, j j h p ó j p f j, j h j ó - p m, m ó p m p j j m l m 1. J, j m l l, ó m m p m j j m, p p m 2. N m h p l h p f j p j j p XI. p l B l Ch j ó l ó, l p j h p m ól m 3. O m j p ó P P l m, j p l hl p l h h ó p m l h, j h l p h 4. W m j, p m p ól h p h h - m, ó l m l p h, II p XVI. l advocatus dei ( B ) i advocatus diaboli ( ) p j m. Z m p p - m ó p m j h p l, m h, j p l, m p, m j m p p j. I j advocatus dei versus advocatus diaboli j l p l, j p j m - advocatus diaboli j l p j j p. O j j l j l j p 5. J pl j j p l m p l, l j j p m j. A - p m j p j f ó l h ló j p p j j j m l, ó - ó, p p. S, l h l h m * Sf m p E. W Zasady etyki adwokackiej, ( P l 1968,. 11,. 1). 1 R. T, Etyka prawnicza, W 2009, J l j j, p l clinere j p l p, l mó h p j p p jm j h l ó ó. T m, R. T, Etyka, P.Z K m, Etyka adwokacka. teksty, orzecznictwo, komentarz, W 2006, W p R p p l j p l l l N p l P l. W l h h 56% ó, ó pl ó h l 95%. Sp ó h ó m m m h Jó f W C l R j. P. Z. K m, Etyka adwokacka...,.., P. R. T, Etyka...,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

2 p m m, j m m, l m m. T j - ól m h ó 6. P ó p l j j ój Biblii, E l. j j m J j h p ó : B m, m P, l l p ; m l, p l m, ó j h l 7. I l ó p l, p, p p j p j l l. T j m l m p m j m p jm m m j, ó j p - m m p p, l, ó j p l - ó p h j l, j m p m l m p m ó m m p. P l m pl f p E W l, ó, : ó p j h ó l p, ó. P m, l m h j l, f j j p, m p l m h l h ó. J ó p j h, j- j m l p p m, l m, p m. B p m j l, p j m - j j l j, j h l m j m p, pó - p p, m, m p l 8. R gula ra n doty z ykony ania za odu ad okata Z h p p j, p - ól h j h p m j p h m l h. W l j h j p l l j p j m, m m j, m N l P 1 I S T m P l P P l. M m j p j l j m l l j j j. W h p j h, p jm l j m - j m, j p m h p. D p h l p - ( l j ó P A.), ó p j l j j 9. U p j p l m, ó l m.. p p m p ó p p ó p, l ó pl ó, l - j h p (. 3 P A.). T p p p p m m l h p ó p l, p m m j h l j j. I j l j l h l m Z j ( l j ó KEA ), ó l m pó j h l j j j T m :52 [ :] Biblia Tysi clecia. Wydanie trzecie poprawione, P -W 1980, E. W, Zasady etyki adwokackiej, P l 1968,, P. Z. K m, Etyka adwokacka...,.., T m. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 37

3 R l j m h j j l, j ó p h h, ó p p l, j h j p f j p m ó l j p j. J p m h m m h p l ó p h h ( 46 KEA). Ch j j p p h j m p m, l m j, p j p, j m j j jl p p ó l, j j j m l 11. S m, m j ó m p p h j 12, j m p h m m h, ó j h ó h -m l m. P h m ó j l j j p, ó p l j ó l p m m p - l, m ó p p p m l m, j m. W p p l m p j l p m, p j h j j m p. I j j l f m j l. S p p j l h p m h p jm j, l, ó j p p p h p. A. 87 p p l ( l j ó.p.. ) m ó m h p p m h - j, j m S N j ( l j ó SN ) 13. P m j p, p, p j m j m -, p j l, p, ó j j l j. P l m j p l p m h p m ó. S p p - p m m, j l m, m p ó j - j j j j p m, j ó j m m p p. Um l p -. J j, - p, m m, j l p m p. W m l j h p p l p p h p p h h 14. O l l p p l m m ó p m j p - l p, m ó m j h, l j f j p m j l j p. W f, p m p j j, p m m m f j h - p l p m 15. W m m j, p l 11 P. P., O statusie etyki zawodowej i kodeksów etyki zawodowej, [ :] H. I, P. S (.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, W 2008, P P pl l j K l, K p p l K p p. 13 O p m l m p p l m: P.W. B, Post powanie cywilne w zarysie, W 2008, P. M. G, Umowa o zast pstwo procesowe, W 2009, Mó f j p p m, l f j j, f j p m m p p j h ó l j f j p p l m. 38 Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

4 mó p h p ól h p, ó p jm p f j - j 16. O, m m p m p jm j, p f j p l - p m, p l m, j p ó m l p j j p 17. Z l l, f - j p m m p j 18. W l p ó p m m, j p p 19. Zakr s u o o ania Z p j, p m m p l m - p p ó j h m m j l -. W l j p p, h p j m. R p j p p l m, m p l m p l p m. Z. 91.p.. p m p m p m j h h p p h. C hm l m m. N m j l l m m. O, j l m j j m j p, ó j ó p m, j j l, m, j, p l p p m. K j j ó p m ó, p m m j 20. T m ó h h p m. J l m p p l m h m, m j p m m l m p j j p - m. T p m, ó m p p h - ó p m m m m, p p jm p p m j, j h m. E l j l l - h p p m m p j pó, ó p m m j h p l. W p l -, p l h p j f j j j h l j p h ( 8 KEA). N m m m p. G j p l l ( ) 21. W p p m m, p j p j m l. Z p jm j, p j 16 P. T. G, Obro ca w post powaniu przygotowawczym, ó 1988, P. T. G, J. T lm, Polskie post powanie karne, W 2011, W j f j m pl, ó p m h pl j p - j p p m j m, p m h p m m, j m SN. P. R. D, Patron aplikanta, jak instruktor nauki jazdy, h p://p. p.pl/ l/ h ml, 26 XII P, p m p f j, j l p h p h. 19 P. P. H fm (.), Kodeks post powania karnego. Tom I. Komentarz do artyku ów 1 296, W 2011, K. K pp, Post powanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, W 2010, P. A. Z l, O odpowiedzialno ci adwokata i zespo u adwokackiego, P l 1986,. 9,. 16. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 39

5 p m j p l p 22. C, - h p j m p j, ó p j. O j, m, j p j 23. P m j m j p jm - (. 86.p..). I j m p l j, - l l l m 24. P m, h, m h m ó. C p, j p p m, p m j. J j l h m p p j,, p, - mó m p ó m, ó h p p - l j 25. J ó p p l, l j p j p m, ó f l m p m p. U p j, h p h, m j h l m p l j p l p l, j h m p, ó l 26. I p l p p l j, ó- j mó. W m, p p j ó, ó p -, j p l. O, p p p m p ó h j 27, p m l j 28. Obo i z k od o ania y zni l galny h dzia a Z l l ó p p m p p m p. J ó j h, p f j l l p m p j, pó h p l l h p (. 1 P A.). S p l m,, - p j p l j l p. N - ó p l p m j l, ó p p p p p h j, j m -. W m j h p j, ó m m h - p l l h, m p p, h p p m p, j p m m,, p l p j (. 5 P A.). P, p, 22 P. T. G, J. T lm, Polskie post powanie,.., K j j j -. I p j j j p m. P. P. K, Stanowisko prawne obro cy w procesie karnym, B 1991, P. Z. (.), Post powanie karne. Cz ogólna, W 2008, P. F. P, Komentarz do kodeksu post powania karnego, W 1999, P. P SN. 24 XI 1973., II KZ 220/73, OSNKW 1974/3/ O p p j m, j, p l l p. 27 I j l. 69.p.., j p l j p p m j j p m j j p p. 28 P. T. G, J. T lm Polskie post powanie..,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

6 l l h j m 29, j ó ó j h j 30. S j - l ó pl h, j, - p m m j h p p h p h, l m p m p l p h j m p m 31. Z h l p m p l mm. A. 8 P A. j, p - l p m h l h p p p - p. N j l, p l, j j p m l,,, l m, p l l pl j. W, p l m m p m, mm l l h, p h p p, p ó h p p j j j j ó pl h 32. K j m p j m m mm, p l p m m m p l. C m, p p. J p l p f j j, ó j j m j, m l - p p p h p m l. Z m p jm, m p p l j ó pó -, ó j l m ( ). W m j, j, l p j l j h ó. P m p m p p m p - p l ( ) 33. P p f j j p j j l f p m l m, m. N l j - m p l, m j h j j, p p p p j 34. S p l m f h. T h - p ó l j p p p 35. J, j, m p, ó h l p p, f, p p l 36. W p, p m l p m j p - m. P m, p j m p j m, l, m m. Z m p l m, p p p p, ó m l l ml j - 29 P. K Obro ca w post powaniu s dowym, W 1994, T m p l m 12 j l p m p j, ó - p p p p 11 j p p h f m j ; 31 O. WKD 21 II 1953.,WKD 6/53, P l 1953,. 10, O. SN. 11 IX 1951., C. 917/51, OSN 1953, p. 36; O. WKD. 9 I WKD 157/64, P l 1966,. 9, P. U h SN. 24 II 1998., I KZP 36/97, OSNKW 1998/3-4/ T. G, Z problematyki granic legalnego dzia ania obro cy w procesie karnym, P l 1987, 3 4, P. P. K, Obro ca..,.., P. T. G, Z problematyki,.., T m. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 41

7 37. O f m m p ó p j. P m m l, p j p j p j l j j p mó, j p m p m 38. S, p l m j p p p m. C l l j p l j p pl 39. N pl p l m m l - j j, j, j m j m p f j. J j j p m, p ó ó m p l p h f j j. W j h l ó l j, p h l ó, j p jm - h h mó p m. Z l j h - m l jó l h, p p, m l j 40. O -, p f m j, p j j m l m p. T h - j, m j l m, m, p m h m. O j m l, j j m l p h j. S - m, j j p j l m l m, l h l p m j h, l j p l, 41. Z i zani ad okata instruk a i kli nta R j m j m p j j m j l, l h. B p l p j p l. S m SN, j l p m l h m p l, l j - m ó p l j - j j p m. O m l p p j j p, ó h l m l j j, p ó p p f m, j p m j j l j h p p ó p h. O p h, ó h h p j m m,, ó m p, m p m p 42. W, j m j, p p, ó p m j l m j p l m p, ó m m p p. T p jm h p m, p h l ( 7 KEA). J p Z K m p j j - 37 P. P. K, Stanowisko,.., P. T. G, J. T lm, Polskie post powanie...,.., P. T. G, Z problematyki,.., P. T. G, Obro ca...,.., P. K, Obro ca,.., O. SN. 24 XI 1933., III C 50/33, OSN(C) 1934, N 6, p Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

8 h l, l, ó p j j p 43. S m l p j p h. N j p m, p p l m, ó m m j l. O m p - m m p m p h ó, m j h l h j ó p h. K p p m m. W j m, p m l m m j p pól - l m. N j j m l 44. Z ó, j j, j l j, l p ó j j h l, p p j m l. J l, m m m p p p, ó p l, p p p m 45. N p j p l j. Z j p, j p m j f j p l p j m p - jm h l p h. T p - l j, j, l. J j, ó, j j l j f j, m m l p jm p, p l h, ó l j 46. M l j m p p m m p m m p jm h. P m l p m j j j p p - m p h m, ó. J l j -, p l p, j 47. O m p p p,, l l j j l 48. T m f j p l p j p j, ó p l m. O p - p m p m l f j, j m h p l p ó 49. N j, j p h p m j m. P, j, p f - l p l m p l, p ó j p J l l l m m, p l j l p m h p h, j m m l f p, l, p p, ó 50. Podsu o ani P m j p, p ó p h p p j h h p j 43 Z. K m, Etyka adwokacka...,.., P. M. G, Umowa...,.., P. O. WKD. 23 VI 1962., WKD 51/62, P l 1962, N 11, P. Z. (.), Post powanie karne,.., T. G, J. T lm, Polskie post powanie...,.., P m h j p h, m m j p p m. 49 P. P. K, Obro ca,.., T m,. 6. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 43

9 p p l j p f j. Z j p j l j, p j j p m, p l h f - m h m l - h, ó j p l p m l m m p p ó p h. K ó p R m T, ó j, p ó m m p m j m m m m l. J ó p p m - p, j p, p l p h j l -, l j p m p m j j h h, ó m m m j. Z ó p j j p, ó l m l j j p. A p h m l p l m m l - l m. J p f j, ó j m l j, ó l l m l m ó jl p j j h l 51. N m j m j, ó p j p h j j h l h, j m p l h, m. W - p ó ó l h. W m m h. W, p j h p m l - ó. P p f j p m m p m. Bibliografia B W., Post powanie cywilne w zarysie, W E l. [ :] Biblia Tysi clecia. Wydanie trzecie poprawione, P -W G T., Z problematyki granic legalnego dzia ania obro cy w procesie karnym, P l 1987, 3-4. G T., Obro ca w post powaniu przygotowawczym, ó G T., T lm J., Polskie post powanie karne, W G M., Umowa o zast pstwo procesowe, W H fm P. (.), Kodeks post powania karnego. Tom I. Komentarz do artyku ów 1 296, W K pp K., Post powanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, W K P., Obro ca w post powaniu s dowym, W K P., Stanowisko prawne obro cy w procesie karnym, B K m Z., Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, W K m Z., Z historii prac nad kody kacj zasad etyki adwokackiej, P l 1968,. 11. P., O statusie etyki zawodowej i kodeksów etyki zawodowej [ :] I H., S P. (.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, W P F., Komentarz do kodeksu post powania karnego, W Z. (.), Post powanie karne. Cz ogólna, W T R., Etyka prawnicza, W W E., Zasady etyki adwokackiej, P l 1968,. 11. Z l A., O odpowiedzialno ci adwokata i zespo u adwokackiego, P l 1986, 9. N tografia D R., Patron aplikanta jak instruktor nauki jazdy, h p://p. p.pl/ l/ h ml, Akty ra n U. 26 m j P (D. U.2009, 146, p. 1188). U K (D. U. 1997, 88, p. 553). U K p p (D. U. 1997, 89, p. 555). U. 17 l p K p p l (D. U. 1964, 43, p. 296). U K l (D. U. 1964, 16, p. 93). 51 R. T, Etyka,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

10 nce, including orders and remittances relating to subscriptions, advertisements, Orz zni t o P SN. 24 XI 1973., II KZ 220/73, OSNKW 1974/3/56. O WKD. 21 II 1953., WKD 6/53, P l 1953,. 10. O SN. 11 IX 1951., C. 917/51, OSN 1953, p. 36. O WKD. 9 I WKD 157/64, P l 1966,. 9. U h SN. 24 II 1998., I KZP 36/97, OSNKW 1998/3-4/12. O SN. 24 XI 1933., III C 50/33, OSN(C) 1934, N 6, p The Journal of O Education WKD Culture. 23 VI 1962 and., WKD Society 51/62, P l 1962, N 11. tional scienti c journal founded by Aleksander Kobylarek) ISSN Str sz z ni C l m j j p - ER KOBYLAREK, h University of Wroc aw, Poland j p f j j j p. Z j j :, p l j m m p p - ER KOBYLAREK, j University l of Wroc aw, p p Poland m. D p j m - NIK, Cambridge -m l University, United Kingdom m l m. A p p j j m PPERT, Bydgoszcz University, Poland DELOWITZ, m p j m m h p l. Pauwau Facilitation, South Africa ANOWSKI, University of Wroc aw, Poland IPITONE, Adams State S w University, c we: United, States, of America p m,, p RABOWSKA, Lviv l National p University, m. Ukraine A, Turiba University, Latvia NJOV, Kiev National University, Ukraine Advo at - s ifi ity of l gal rof ssion LOS SUAREZ, University of Seville, Spain AMEER MOHAMAD, Middle East University, Amman, Jordan INICH, Grodno State S mm University, Bielarus ASCHIERA, Ca Foscari Th m University f h l of Venice, p Italy h p f f v l h l s: l f h p f l p f m. O l h h f h l l p f, ANOWSKI, Wroclaw h University, h Poland p l h h h v h f h l p YK-ROMANOWSKA, Wroclaw University, Poland OLONKA-LEGUT, h l. S mph h pl h p f l h q m - Wroc aw University, Poland ANONOWICZ, Wroclaw h University, h l h p Poland h v h l. I l h BOWSKA, Wroclaw p University, h v Poland m f v. RA MARCINKIEWICZ, Wroclaw University, Poland Ke w : v, f l, p f, h, p f l h, ASZAK, Wroclaw, Poland h lf f h l. ANONOWICZ, Poland OWICZ, Wroc aw University, Poland ER KOBYLAREK, Wroclaw University, Poland G, England ING, Poland BBINS, University of Michigan, United States of America ANOWSKI, Wroclaw University, Poland O BIOWSKI, Poland MARECKI, University of Wroc aw, Poland UCHEREK, Wy sza Szko a Filologiczna, Poland ANOWSKI, Wroclaw University, Poland BOWSKA, Wroclaw University, Poland ANONOWICZ, Wroclaw University, Poland eving and the list of rewievers is published on the internet site Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 45

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman DOI: 10.15503/onis2013-303-311 Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman Magda ena Kowa ska U ó m l l 1987@ m l. m No a o i M m j p (f. nouveau roman,. New Novel) l m p p ( m l p j p l ) p l f j j p XX.,

Bardziej szczegółowo

Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski

Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski DOI: 10.15503/onis2013-143-153 Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski Nata ia Wa czyk D l l S W 4@ p.pl W j m l mó p h, ó p - h p h. A j l ó l p j p p j? C m? J p,,, p j, j j

Bardziej szczegółowo

E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a

E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a DOI: 10.15503/onis2013-88-95 E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a Ma gorzata Jawna U W m l m @ p.pl Aneta Kacz arek U W l 6@ 2.pl W ro adz ni P l m l, ó j l m j m l p j p. D j m m, m f j p. J,

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki

DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki A eksandra Marcinkiewicz U W l.m @ m l. m W pó p l j m m p f m j. P - p p p p j p p h m f m - j m 1. J h h j p h m m, ó m l

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h

DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h Seweryn Leszczy ski A m I m K.l @ m l. m J j j l m m m j. W p jó -, j p m ó j m j, p j m m. B j m j mó p m l - j m

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h

DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h Ka i B aszczy ski U W m l..1988@ p. m O p l 90. p j p m h h j f j l P l. G ó m m p j m m

Bardziej szczegółowo

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki DOI: 10.15503/onis2013-123-140 Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki Ka a Koronkiewicz U W j. @ 2.pl XXI. j m,, h m l. T p m p. O m l m m p ó j m. M m m l j l p -,

Bardziej szczegółowo

Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h

Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h DOI: 10.15503/onis2013-257-266 Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h Jowita Gro ysz K l m M h I l h S ó H m h U W j m @ m l. m L l j j j j l m, l m m h j, mpl j j

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada Edyta Soko owska U W l 1@ m l. m O j p j p j j j 1. T f m j j j p p h p l h j l p m 2. W p l j h l p j p l, ó j j

Bardziej szczegółowo

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h DOI: 10.15503/onis2013-64-72 Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. Z m m j p j p l p j m - p m p h p h 1 ( l j p.. ). W m l p l p j m p l

Bardziej szczegółowo

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u DOI: 10.15503/onis2013-198-206 Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u Marzena Bratu U E m W m _ @p..pl P p p P l W pól P E p j h, m j l h m. Z h l j m p m p p m h- l m, l m

Bardziej szczegółowo

Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h

Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h DOI: 10.15503/onis2013-209-224 Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h A eksandra Krogu ska U J ll l. l @ m l. m Krystian Barzykowski U J ll. @.pl T p m. K p j m l l f m j p m h

Bardziej szczegółowo

Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda

Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda DOI: 10.15503/onis2013-294-302 Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda Maria Wa czak U J ll m. l @ f.pl A eksandra Krogu ska U J ll l. l @ m l. m O l : m p j l

Bardziej szczegółowo

Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata

Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata DOI: 10.15503/onis2013-154-163 Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata Anna Ciarkowska U ó. @ m l. m Sp ó j p h p, j p p l 1 m m m Nieprzewidziany wiadek (Le témoin imprévu) J W j l G ll L

Bardziej szczegółowo

Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go

Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go Anna Maria Kuc arska U W m. h @ m l. m DOI: 10.15503/onis2013-96-108 Regu y w tej chwili nas nie interesuj. Musimy rozegra mecz w ka dym przypadku,

Bardziej szczegółowo

DOI: /onis Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora

DOI: /onis Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora DOI: 10.15503/onis2013-286-293 Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora Magda ena Skrzy czak U ó m l p @ p.pl T K j j j Od ambala u do idei podró

Bardziej szczegółowo

Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona

Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona DOI: 10.15503/onis2013-267-276 Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona Katarzyna akieta U ó _ @ p.pl W j m l, p h lmó T m B, p p -, pó l, p m p m, p - h p, ó l j m l. D l

Bardziej szczegółowo

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a DOI: 10.15503/onis2013-238-244 Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a Agata S owik U W l. h @ m l. m Je li cokolwiek jest jasne o sposobie pisania

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI: A, B, C, E, F SIWZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI: A, B, C, E, F SIWZ , dnia 31 października 2013 roku znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI: A, B, C, E, F SIWZ Działając na podstawie art. 93 ust 3 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna

Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Studia podyplomowe Legislacja administracyjna Podstawowe informacje Oferta studiów podyplomowych Legislacja administracyjna jest kierowana przede wszystkim do pracowników i urzędników administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ

WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Rechtsanwalt - Frankfurt nad Menem - Warszawa WOLNY PRZEPŁYW PRAWNIKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ Wykład na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 30 listopada 2005 roku Kancelaria Radcy Prawnego

Bardziej szczegółowo

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych i przewozu drogowego towarów w relacjach międzynarodowych 30.09.2013 2 Reklamacje

Bardziej szczegółowo

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy BZ.4-/0 Czerwonak, dnia września 00r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego

Bardziej szczegółowo

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie

Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23. 41-940 Piekary Śląskie Piekary Śląskie, dnia... r. Imię i nazwisko (Nazwa): Adres: Nr telefonu:.... Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Żwirki 23 41-940 Piekary Śląskie Wniosek o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulgi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl 1 z 5 2014-06-06 08:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp113.wroc.pl Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ

Bardziej szczegółowo

Postępowanie odwoławcze i po uprawomocnieniu się orzeczenia

Postępowanie odwoławcze i po uprawomocnieniu się orzeczenia Data: 26 \ 04 \ 16 TEMAT: Postępowanie odwoławcze i po uprawomocnieniu się orzeczenia dr hab. Krystyna Nizioł, prof. USz ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax

Bardziej szczegółowo

inspektor ds. windykacji należności budżetowych w Wydziale Finansów - Ogłoszenie nr: 165816 (zastępstwo) - wynik nabowu

inspektor ds. windykacji należności budżetowych w Wydziale Finansów - Ogłoszenie nr: 165816 (zastępstwo) - wynik nabowu KWP we Wrocławiu Źródło: http://bip.dolnoslaska.policja.gov.pl/kww/wolne-stanowiska-w-slu/wyniki-ogloszen-nabor-z-1/20039,inspektor-ds-wind ykacji-naleznosci-budzetowych-w-wydziale-finansow-ogloszenie-nr.html

Bardziej szczegółowo

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Pomoc prawna dla przedsiębiorców Pomoc prawna dla przedsiębiorców Przedsiębiorcy w swojej działalności nierzadko napotykają sytuację, w której będą potrzebować pomocy wykwalifikowanego prawnika. Jak znaleźć najlepszego i z czyich usług

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara Skoczkowska (sprawozdawca) Sygn. akt SDI 26/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 września 2013 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Zbigniew Puszkarski SSN Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119,

Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, Warszawa, dnia 11. września 2006 r. Szanowna Pani LUIZA GZULA-FELISZEK Agencja Obsługi Nieruchomości ZAMEK Błonie, ul. Łąki 119, OPINIA PRAWNA DLA AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI ZAMEK NA TEMAT PRAWA CZŁONKÓW

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 12:12:58 Numer KRS: 0000041551 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 17:45:57 Numer KRS: 0000556952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:13:52 Numer KRS: 0000047484

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:13:52 Numer KRS: 0000047484 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.05.2016 godz. 07:13:52 Numer KRS: 0000047484 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 00:18:00 Numer KRS: 0000236509

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 00:18:00 Numer KRS: 0000236509 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 00:18:00 Numer KRS: 0000236509 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy..., z siedzibą w... ul...

Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE. Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy..., z siedzibą w... ul... . (pieczątka) Jarosław, dnia.. OŚWIADCZENIE Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art 233 1 kodeksu karnego* Klub sportowy...., z siedzibą w..... ul..... nie posiada żadnych zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2016 godz. 20:00:55 Numer KRS: 0000305581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... XIII XVII XIX XXI Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Uwagi terminologiczne... 1 1 2. Elementy

Bardziej szczegółowo

Podatnik w postępowaniu podatkowym

Podatnik w postępowaniu podatkowym Adam Mariański Strzelec Miłek Dariusz Tomasz Stanisław Kubiak (red.) Podatnik w postępowaniu podatkowym Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatnik w postępowaniu podatkowym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:15:11 Numer KRS: 0000086210

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:15:11 Numer KRS: 0000086210 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:15:11 Numer KRS: 0000086210 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU

REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 29/2015 REGULAMIN CZYTELNI AKT SĄDU REJONOWEGO LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU l 1. Czytelnia akt, zwana dalej czytelnią", wchodzi w skład Oddziału Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.05.2016 godz. 12:59:25 Numer KRS: 0000127341 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o wydanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 roku życia

W N I O S E K. o wydanie bonu szkoleniowego dla osoby bezrobotnej, która nie ukończyła 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (025) 759 27 13, fax (025) 758 28 54 e-mail: caz@praca.powiatminski.pl, www.praca.powiatminski.pl Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy

STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy STATUT I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 3. Organy I Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=70594&rok=2015-03-30 1 z 6 2015-03-30 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Druk karty pracy dotyczącej barkowych malowideł w

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.05.2016 godz. 18:50:06 Numer KRS: 0000409581 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r.

Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. 1 Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/08/112 LBY- 41004-2/08 Pan Wacław Derlicki

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2016 godz. 14:29:42 Numer KRS: 0000110649 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY IR.1.1.31.013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami)

Karta Nauczyciela. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami) Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami) Karta Nauczyciela Jest ustawą regulującą prawa i obowiązki nauczyciela, które są konsekwencją szczególnego charakteru pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2016 godz. 07:08:42 Numer KRS: 0000077970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac

Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac Zarządzanie szkołą czerwiec wrzesień 2013 Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania, harmonogram prac Wychowawca i zespół wychowawców w nowym roku szkolnym Powołanie, zadania,

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim Wniosek zgłoszeniowy do Projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim 1. Wniosek składa : rodzic zastępczy pełnoletni uczestnik projektu rodzic, opiekun prawny WPŁYNĘŁO dn......

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.02.2016 godz. 17:51:04 Numer KRS: 0000244135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH

PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH KCSC 141O 28/ 08 PROGRAM SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZEWODNICZĄCYCH WYDZIAŁÓW GOSPODARCZYCH W SĄDACH OKRĘGOWYCH I REJONOWYCH ISTOTA FUNKCJI PRZEWODNICZĄCEGO WYDZIAŁU I JEJ ZNACZENIE DLA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipno. 4 listopada 2010 r.

KONFERENCJA. Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipno. 4 listopada 2010 r. KONFERENCJA Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lipno 4 listopada 2010 r. Zmiany w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie po 1 sierpnia 2010 r. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

ś Ę ś Ę ź ś Ó ś ś Ś ć ś ź Ź ść ć ś Ż ś ś Ż Ż Ż ś Ż ź ś ś ć Ż ś ś Ż ś ś ś ś Ó ś Ż ź ś ź ś ć ź ś ś ś ć ć Ń ś ś ś ź ś ś ś ś Ń ś Ż ś ś ś Ź Ó ć Ę ś ś ś Ń Ż Ś Ż ś ś ź ź ć Ó Ó ś ś ź Ś ć Ż Ń ś ź Ą ś ś Ż ć ć ść

Bardziej szczegółowo

Nierzetelne prowadzenie ksiąg stanowi przestępstwo zagrożone sankcją w postaci grzywny do 240 stawek dziennych.

Nierzetelne prowadzenie ksiąg stanowi przestępstwo zagrożone sankcją w postaci grzywny do 240 stawek dziennych. Nierzetelne prowadzenie ksiąg stanowi przestępstwo zagrożone sankcją w postaci grzywny do 240 stawek dziennych. Na podatnikach prowadzących działalność gospodarczą ciąży obowiązek prowadzenia ksiąg. Księgi

Bardziej szczegółowo

WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd

WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd 3 Podstawowe założenia Plan marketingowy mówi TAK! Rejestracja Aby zostać Klubowiczem Kompanii należy: Aby zostać Konsultantem Kompanii należy: Plan marketingowy

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl Radom: Kompleksowe ubezpieczenie SWPZZPOZ im. dr B. Borzym w Radomiu Numer ogłoszenia: 262499-2012; data zamieszczenia: 11.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Informatyka prawnicza a zarządzanie informacją Rozdział II. Elektroniczna informacja o prawie

Spis treści Rozdział I. Informatyka prawnicza a zarządzanie informacją Rozdział II. Elektroniczna informacja o prawie Wykaz skrótów... XI Bibliografia... XXIII Wstęp... XLV Rozdział I. Informatyka prawnicza a zarządzanie informacją... 1 1. Informatyka prawnicza... 1 I. Termin informatyka prawnicza... 2 II. Status informatyki

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH. Dr Bogusław Klimczuk

ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH. Dr Bogusław Klimczuk ZASADY TWORZENIA I FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW W WARUNKACH POLSKICH Dr Bogusław Klimczuk POJĘCIE KLASTRA (1) Klaster gospodarczy Geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT Lubań, 29 kwietnia 2009 r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy materiałów opatrunkowych o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

DANE DZIECKA Nazwisko. Imiona. Data i miejsce urodzenia PESEL. Adres zamieszkania dziecka. Adres zameldowania dziecka. Szkoła obwodowa (podać adres)

DANE DZIECKA Nazwisko. Imiona. Data i miejsce urodzenia PESEL. Adres zamieszkania dziecka. Adres zameldowania dziecka. Szkoła obwodowa (podać adres) Załącznik nr 1. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Szkoły Podstawowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Mosinie w roku szkolnym 2016/2017. DANE DZIECKA Nazwisko Imiona Data i

Bardziej szczegółowo

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa warzyw i owoców do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Problemy prawne na styku sportu i medycyny

Problemy prawne na styku sportu i medycyny MONOGRAFIE PRAWNICZE Problemy prawne na styku sportu i medycyny Redaktorzy Teresa Gardocka Dariusz Jagiełło Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PROBLEMY PRAWNE NA STYKU SPORTU I MEDYCYNY Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Razem czy osobno? Ochrona prawna w relacji z innymi rodzajami ubezpieczeń

Razem czy osobno? Ochrona prawna w relacji z innymi rodzajami ubezpieczeń Razem czy osobno? Ochrona prawna w relacji z innymi rodzajami ubezpieczeń Konferencja Pozycja Ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej Warszawa, 27 stycznia 2016 r. Diana Renata Bożek Członek

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Ś ź ć ź ć Ź ć ź ć Ą ć ć ć Ą ć ź ć ź ć Ś ć ć ć ć Ą Ą ć ć ć ć ć ć Ś ć Ź ć ć Ą ć ó ń ć ć ó ć ó ń ć ć ć ó ó ń ć ó Śń ó ó ć ó ó ó ó ć ó ń ó ó ó ó Ą ć ź ó ó ó ń ó ó ń ó ó ó ź ó ó ó ó Ść ć Ą ź ć ć ć ć Ś Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.03.2016 godz. 14:14:28 Numer KRS: 0000608855 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownika ds. kształcenia ustawicznego w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY adw. Piotr Wojciechowski Szanowni Państwo, Inwestycja w rozwój ludzi to w dzisiejszych czasach inwestycja w rozwój biznesu. Droga do mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański. Protokolant Marta Grzebalska

POSTANOWIENIE. Zespołu Arbitrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański. Protokolant Marta Grzebalska Sygn. akt UZP/ZO/0-2317/05 POSTANOWIENIE Zespołu Arbitrów z dnia 29 sierpnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Jacek Sławomir Grządka Arbitrzy: Tadeusz Antoni Szymański

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/17418-2011.html

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/17418-2011.html 1 z 6 2011-02-04 13:06 Wrocław: Dostawa leków, produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych do apteki ogólnodostępnej BIAŁOWIESKA Numer ogłoszenia: 17418-2011; data zamieszczenia: 04.02.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo