DOI: /onis W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y"

Transkrypt

1 DOI: /onis W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y Bartosz C udzi ski U m. A m M P. G n za i roz Ó ad okatury Z ó l j h j j h ó p h. S m advocatio j p l p m p j. J m j, ó j, m l m - l, j j h p ó j p f j, j h j ó - p m, m ó p m p j j m l m 1. J, j m l l, ó m m p m j j m, p p m 2. N m h p l h p f j p j j p XI. p l B l Ch j ó l ó, l p j h p m ól m 3. O m j p ó P P l m, j p l hl p l h h ó p m l h, j h l p h 4. W m j, p m p ól h p h h - m, ó l m l p h, II p XVI. l advocatus dei ( B ) i advocatus diaboli ( ) p j m. Z m p p - m ó p m j h p l, m h, j p l, m p, m j m p p j. I j advocatus dei versus advocatus diaboli j l p l, j p j m - advocatus diaboli j l p j j p. O j j l j l j p 5. J pl j j p l m p l, l j j p m j. A - p m j p j f ó l h ló j p p j j j m l, ó - ó, p p. S, l h l h m * Sf m p E. W Zasady etyki adwokackiej, ( P l 1968,. 11,. 1). 1 R. T, Etyka prawnicza, W 2009, J l j j, p l clinere j p l p, l mó h p j p p jm j h l ó ó. T m, R. T, Etyka, P.Z K m, Etyka adwokacka. teksty, orzecznictwo, komentarz, W 2006, W p R p p l j p l l l N p l P l. W l h h 56% ó, ó pl ó h l 95%. Sp ó h ó m m m h Jó f W C l R j. P. Z. K m, Etyka adwokacka...,.., P. R. T, Etyka...,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

2 p m m, j m m, l m m. T j - ól m h ó 6. P ó p l j j ój Biblii, E l. j j m J j h p ó : B m, m P, l l p ; m l, p l m, ó j h l 7. I l ó p l, p, p p j p j l l. T j m l m p m j m p jm m m j, ó j p - m m p p, l, ó j p l - ó p h j l, j m p m l m p m ó m m p. P l m pl f p E W l, ó, : ó p j h ó l p, ó. P m, l m h j l, f j j p, m p l m h l h ó. J ó p j h, j- j m l p p m, l m, p m. B p m j l, p j m - j j l j, j h l m j m p, pó - p p, m, m p l 8. R gula ra n doty z ykony ania za odu ad okata Z h p p j, p - ól h j h p m j p h m l h. W l j h j p l l j p j m, m m j, m N l P 1 I S T m P l P P l. M m j p j l j m l l j j j. W h p j h, p jm l j m - j m, j p m h p. D p h l p - ( l j ó P A.), ó p j l j j 9. U p j p l m, ó l m.. p p m p ó p p ó p, l ó pl ó, l - j h p (. 3 P A.). T p p p p m m l h p ó p l, p m m j h l j j. I j l j l h l m Z j ( l j ó KEA ), ó l m pó j h l j j j T m :52 [ :] Biblia Tysi clecia. Wydanie trzecie poprawione, P -W 1980, E. W, Zasady etyki adwokackiej, P l 1968,, P. Z. K m, Etyka adwokacka...,.., T m. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 37

3 R l j m h j j l, j ó p h h, ó p p l, j h j p f j p m ó l j p j. J p m h m m h p l ó p h h ( 46 KEA). Ch j j p p h j m p m, l m j, p j p, j m j j jl p p ó l, j j j m l 11. S m, m j ó m p p h j 12, j m p h m m h, ó j h ó h -m l m. P h m ó j l j j p, ó p l j ó l p m m p - l, m ó p p p m l m, j m. W p p l m p j l p m, p j h j j m p. I j j l f m j l. S p p j l h p m h p jm j, l, ó j p p p h p. A. 87 p p l ( l j ó.p.. ) m ó m h p p m h - j, j m S N j ( l j ó SN ) 13. P m j p, p, p j m j m -, p j l, p, ó j j l j. P l m j p l p m h p m ó. S p p - p m m, j l m, m p ó j - j j j j p m, j ó j m m p p. Um l p -. J j, - p, m m, j l p m p. W m l j h p p l p p h p p h h 14. O l l p p l m m ó p m j p - l p, m ó m j h, l j f j p m j l j p. W f, p m p j j, p m m m f j h - p l p m 15. W m m j, p l 11 P. P., O statusie etyki zawodowej i kodeksów etyki zawodowej, [ :] H. I, P. S (.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, W 2008, P P pl l j K l, K p p l K p p. 13 O p m l m p p l m: P.W. B, Post powanie cywilne w zarysie, W 2008, P. M. G, Umowa o zast pstwo procesowe, W 2009, Mó f j p p m, l f j j, f j p m m p p j h ó l j f j p p l m. 38 Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

4 mó p h p ól h p, ó p jm p f j - j 16. O, m m p m p jm j, p f j p l - p m, p l m, j p ó m l p j j p 17. Z l l, f - j p m m p j 18. W l p ó p m m, j p p 19. Zakr s u o o ania Z p j, p m m p l m - p p ó j h m m j l -. W l j p p, h p j m. R p j p p l m, m p l m p l p m. Z. 91.p.. p m p m p m j h h p p h. C hm l m m. N m j l l m m. O, j l m j j m j p, ó j ó p m, j j l, m, j, p l p p m. K j j ó p m ó, p m m j 20. T m ó h h p m. J l m p p l m h m, m j p m m l m p j j p - m. T p m, ó m p p h - ó p m m m m, p p jm p p m j, j h m. E l j l l - h p p m m p j pó, ó p m m j h p l. W p l -, p l h p j f j j j h l j p h ( 8 KEA). N m m m p. G j p l l ( ) 21. W p p m m, p j p j m l. Z p jm j, p j 16 P. T. G, Obro ca w post powaniu przygotowawczym, ó 1988, P. T. G, J. T lm, Polskie post powanie karne, W 2011, W j f j m pl, ó p m h pl j p - j p p m j m, p m h p m m, j m SN. P. R. D, Patron aplikanta, jak instruktor nauki jazdy, h p://p. p.pl/ l/ h ml, 26 XII P, p m p f j, j l p h p h. 19 P. P. H fm (.), Kodeks post powania karnego. Tom I. Komentarz do artyku ów 1 296, W 2011, K. K pp, Post powanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, W 2010, P. A. Z l, O odpowiedzialno ci adwokata i zespo u adwokackiego, P l 1986,. 9,. 16. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 39

5 p m j p l p 22. C, - h p j m p j, ó p j. O j, m, j p j 23. P m j m j p jm - (. 86.p..). I j m p l j, - l l l m 24. P m, h, m h m ó. C p, j p p m, p m j. J j l h m p p j,, p, - mó m p ó m, ó h p p - l j 25. J ó p p l, l j p j p m, ó f l m p m p. U p j, h p h, m j h l m p l j p l p l, j h m p, ó l 26. I p l p p l j, ó- j mó. W m, p p j ó, ó p -, j p l. O, p p p m p ó h j 27, p m l j 28. Obo i z k od o ania y zni l galny h dzia a Z l l ó p p m p p m p. J ó j h, p f j l l p m p j, pó h p l l h p (. 1 P A.). S p l m,, - p j p l j l p. N - ó p l p m j l, ó p p p p p h j, j m -. W m j h p j, ó m m h - p l l h, m p p, h p p m p, j p m m,, p l p j (. 5 P A.). P, p, 22 P. T. G, J. T lm, Polskie post powanie,.., K j j j -. I p j j j p m. P. P. K, Stanowisko prawne obro cy w procesie karnym, B 1991, P. Z. (.), Post powanie karne. Cz ogólna, W 2008, P. F. P, Komentarz do kodeksu post powania karnego, W 1999, P. P SN. 24 XI 1973., II KZ 220/73, OSNKW 1974/3/ O p p j m, j, p l l p. 27 I j l. 69.p.., j p l j p p m j j p m j j p p. 28 P. T. G, J. T lm Polskie post powanie..,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

6 l l h j m 29, j ó ó j h j 30. S j - l ó pl h, j, - p m m j h p p h p h, l m p m p l p h j m p m 31. Z h l p m p l mm. A. 8 P A. j, p - l p m h l h p p p - p. N j l, p l, j j p m l,,, l m, p l l pl j. W, p l m m p m, mm l l h, p h p p, p ó h p p j j j j ó pl h 32. K j m p j m m mm, p l p m m m p l. C m, p p. J p l p f j j, ó j j m j, m l - p p p h p m l. Z m p jm, m p p l j ó pó -, ó j l m ( ). W m j, j, l p j l j h ó. P m p m p p m p - p l ( ) 33. P p f j j p j j l f p m l m, m. N l j - m p l, m j h j j, p p p p j 34. S p l m f h. T h - p ó l j p p p 35. J, j, m p, ó h l p p, f, p p l 36. W p, p m l p m j p - m. P m, p j m p j m, l, m m. Z m p l m, p p p p, ó m l l ml j - 29 P. K Obro ca w post powaniu s dowym, W 1994, T m p l m 12 j l p m p j, ó - p p p p 11 j p p h f m j ; 31 O. WKD 21 II 1953.,WKD 6/53, P l 1953,. 10, O. SN. 11 IX 1951., C. 917/51, OSN 1953, p. 36; O. WKD. 9 I WKD 157/64, P l 1966,. 9, P. U h SN. 24 II 1998., I KZP 36/97, OSNKW 1998/3-4/ T. G, Z problematyki granic legalnego dzia ania obro cy w procesie karnym, P l 1987, 3 4, P. P. K, Obro ca..,.., P. T. G, Z problematyki,.., T m. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 41

7 37. O f m m p ó p j. P m m l, p j p j p j l j j p mó, j p m p m 38. S, p l m j p p p m. C l l j p l j p pl 39. N pl p l m m l - j j, j, j m j m p f j. J j j p m, p ó ó m p l p h f j j. W j h l ó l j, p h l ó, j p jm - h h mó p m. Z l j h - m l jó l h, p p, m l j 40. O -, p f m j, p j j m l m p. T h - j, m j l m, m, p m h m. O j m l, j j m l p h j. S - m, j j p j l m l m, l h l p m j h, l j p l, 41. Z i zani ad okata instruk a i kli nta R j m j m p j j m j l, l h. B p l p j p l. S m SN, j l p m l h m p l, l j - m ó p l j - j j p m. O m l p p j j p, ó h l m l j j, p ó p p f m, j p m j j l j h p p ó p h. O p h, ó h h p j m m,, ó m p, m p m p 42. W, j m j, p p, ó p m j l m j p l m p, ó m m p p. T p jm h p m, p h l ( 7 KEA). J p Z K m p j j - 37 P. P. K, Stanowisko,.., P. T. G, J. T lm, Polskie post powanie...,.., P. T. G, Z problematyki,.., P. T. G, Obro ca...,.., P. K, Obro ca,.., O. SN. 24 XI 1933., III C 50/33, OSN(C) 1934, N 6, p Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

8 h l, l, ó p j j p 43. S m l p j p h. N j p m, p p l m, ó m m j l. O m p - m m p m p h ó, m j h l h j ó p h. K p p m m. W j m, p m l m m j p pól - l m. N j j m l 44. Z ó, j j, j l j, l p ó j j h l, p p j m l. J l, m m m p p p, ó p l, p p p m 45. N p j p l j. Z j p, j p m j f j p l p j m p - jm h l p h. T p - l j, j, l. J j, ó, j j l j f j, m m l p jm p, p l h, ó l j 46. M l j m p p m m p m m p jm h. P m l p m j j j p p - m p h m, ó. J l j -, p l p, j 47. O m p p p,, l l j j l 48. T m f j p l p j p j, ó p l m. O p - p m p m l f j, j m h p l p ó 49. N j, j p h p m j m. P, j, p f - l p l m p l, p ó j p J l l l m m, p l j l p m h p h, j m m l f p, l, p p, ó 50. Podsu o ani P m j p, p ó p h p p j h h p j 43 Z. K m, Etyka adwokacka...,.., P. M. G, Umowa...,.., P. O. WKD. 23 VI 1962., WKD 51/62, P l 1962, N 11, P. Z. (.), Post powanie karne,.., T. G, J. T lm, Polskie post powanie...,.., P m h j p h, m m j p p m. 49 P. P. K, Obro ca,.., T m,. 6. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 43

9 p p l j p f j. Z j p j l j, p j j p m, p l h f - m h m l - h, ó j p l p m l m m p p ó p h. K ó p R m T, ó j, p ó m m p m j m m m m l. J ó p p m - p, j p, p l p h j l -, l j p m p m j j h h, ó m m m j. Z ó p j j p, ó l m l j j p. A p h m l p l m m l - l m. J p f j, ó j m l j, ó l l m l m ó jl p j j h l 51. N m j m j, ó p j p h j j h l h, j m p l h, m. W - p ó ó l h. W m m h. W, p j h p m l - ó. P p f j p m m p m. Bibliografia B W., Post powanie cywilne w zarysie, W E l. [ :] Biblia Tysi clecia. Wydanie trzecie poprawione, P -W G T., Z problematyki granic legalnego dzia ania obro cy w procesie karnym, P l 1987, 3-4. G T., Obro ca w post powaniu przygotowawczym, ó G T., T lm J., Polskie post powanie karne, W G M., Umowa o zast pstwo procesowe, W H fm P. (.), Kodeks post powania karnego. Tom I. Komentarz do artyku ów 1 296, W K pp K., Post powanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach, W K P., Obro ca w post powaniu s dowym, W K P., Stanowisko prawne obro cy w procesie karnym, B K m Z., Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, W K m Z., Z historii prac nad kody kacj zasad etyki adwokackiej, P l 1968,. 11. P., O statusie etyki zawodowej i kodeksów etyki zawodowej [ :] I H., S P. (.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, W P F., Komentarz do kodeksu post powania karnego, W Z. (.), Post powanie karne. Cz ogólna, W T R., Etyka prawnicza, W W E., Zasady etyki adwokackiej, P l 1968,. 11. Z l A., O odpowiedzialno ci adwokata i zespo u adwokackiego, P l 1986, 9. N tografia D R., Patron aplikanta jak instruktor nauki jazdy, h p://p. p.pl/ l/ h ml, Akty ra n U. 26 m j P (D. U.2009, 146, p. 1188). U K (D. U. 1997, 88, p. 553). U K p p (D. U. 1997, 89, p. 555). U. 17 l p K p p l (D. U. 1964, 43, p. 296). U K l (D. U. 1964, 16, p. 93). 51 R. T, Etyka,.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

10 nce, including orders and remittances relating to subscriptions, advertisements, Orz zni t o P SN. 24 XI 1973., II KZ 220/73, OSNKW 1974/3/56. O WKD. 21 II 1953., WKD 6/53, P l 1953,. 10. O SN. 11 IX 1951., C. 917/51, OSN 1953, p. 36. O WKD. 9 I WKD 157/64, P l 1966,. 9. U h SN. 24 II 1998., I KZP 36/97, OSNKW 1998/3-4/12. O SN. 24 XI 1933., III C 50/33, OSN(C) 1934, N 6, p The Journal of O Education WKD Culture. 23 VI 1962 and., WKD Society 51/62, P l 1962, N 11. tional scienti c journal founded by Aleksander Kobylarek) ISSN Str sz z ni C l m j j p - ER KOBYLAREK, h University of Wroc aw, Poland j p f j j j p. Z j j :, p l j m m p p - ER KOBYLAREK, j University l of Wroc aw, p p Poland m. D p j m - NIK, Cambridge -m l University, United Kingdom m l m. A p p j j m PPERT, Bydgoszcz University, Poland DELOWITZ, m p j m m h p l. Pauwau Facilitation, South Africa ANOWSKI, University of Wroc aw, Poland IPITONE, Adams State S w University, c we: United, States, of America p m,, p RABOWSKA, Lviv l National p University, m. Ukraine A, Turiba University, Latvia NJOV, Kiev National University, Ukraine Advo at - s ifi ity of l gal rof ssion LOS SUAREZ, University of Seville, Spain AMEER MOHAMAD, Middle East University, Amman, Jordan INICH, Grodno State S mm University, Bielarus ASCHIERA, Ca Foscari Th m University f h l of Venice, p Italy h p f f v l h l s: l f h p f l p f m. O l h h f h l l p f, ANOWSKI, Wroclaw h University, h Poland p l h h h v h f h l p YK-ROMANOWSKA, Wroclaw University, Poland OLONKA-LEGUT, h l. S mph h pl h p f l h q m - Wroc aw University, Poland ANONOWICZ, Wroclaw h University, h l h p Poland h v h l. I l h BOWSKA, Wroclaw p University, h v Poland m f v. RA MARCINKIEWICZ, Wroclaw University, Poland Ke w : v, f l, p f, h, p f l h, ASZAK, Wroclaw, Poland h lf f h l. ANONOWICZ, Poland OWICZ, Wroc aw University, Poland ER KOBYLAREK, Wroclaw University, Poland G, England ING, Poland BBINS, University of Michigan, United States of America ANOWSKI, Wroclaw University, Poland O BIOWSKI, Poland MARECKI, University of Wroc aw, Poland UCHEREK, Wy sza Szko a Filologiczna, Poland ANOWSKI, Wroclaw University, Poland BOWSKA, Wroclaw University, Poland ANONOWICZ, Wroclaw University, Poland eving and the list of rewievers is published on the internet site Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 45

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada Edyta Soko owska U W l 1@ m l. m O j p j p j j j 1. T f m j j j p p h p l h j l p m 2. W p l j h l p j p l, ó j j

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Gospodarowanie odpadami i opakowaniami op³aty

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Gospodarowanie odpadami i opakowaniami op³aty KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Gospodarowanie odpadami i opakowaniami op³aty Polecamy nastêpuj¹ce publikacje: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski KODEKS POSTÊPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 6 Du e Komentarze Becka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór

BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH Joanna Gadomska * Andrzej Kremplewski ** BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI O WOLNOŒCI S OWA I DRUKU Wybór * Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, Bracka 18/62, 00-028 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Edukacja

Zarz¹dzanie i Edukacja 1 Zarz¹dzanie i Edukacja Zarz¹dzanie kapita³em ludzkim Zarz¹dzanie finansami Zarz¹dzanie gospodark¹ NUMER 96 WRZESIEÑ PA DZIERNIK 2014 ISSN 1428-474X DWUMIESIÊCZNIK SZKO Y WY SZEJ IM. BOGDANA JAÑSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE. Anna Kobylañska Ochrona znaków towarowych w Internecie

MONOGRAFIE PRAWNICZE. Anna Kobylañska Ochrona znaków towarowych w Internecie MONOGRAFIE PRAWNICZE Anna Kobylañska Ochrona znaków towarowych w Internecie Polecamy w serii: Dominika Dörre-Nowak OCHRONA GODNOŒCI I INNYCH DÓBR OSOBISTYCH PRACOWNIKA Marcin Jamro y OPODATKOWANIE SPÓ

Bardziej szczegółowo

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich

Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Andrzej Zieliñski C. H. BECK Prawo Sądowe Postêpowanie odrêbne w sprawach ma³ eñskich Polecamy nasze publikacje z serii Prawo S¹dowe: K. Sadowski,

Bardziej szczegółowo

Prawo do prywatno ci* The right to privacy

Prawo do prywatno ci* The right to privacy Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. Krzysztof Motyka Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Paw a II Prawo do prywatno ci* The right

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, mgr Bart omiej Dobosiewicz Odszkodowanie za nies uszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w praktyce orzeczniczej dów

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maria Zo katarzyna.maria.zon@gmail.com

Katarzyna Maria Zo katarzyna.maria.zon@gmail.com DOI: 10.15503/onis2012-112-120 Prawne aspekty zgody na pobranie krwi Katarzyna Maria Zo katarzyna.maria.zon@gmail.com Wprowadzenie Czynno pobrania krwi, ze wzgl du na naruszenie integralno ci cielesnej

Bardziej szczegółowo

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym

KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA. Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Zasady bezpieczeñstwa w ruchu drogowym Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: P. Hofmañski, E. Sadzik, K. Zgryzek KODEKS POSTÊPOWANIA KARNEGO. KOMENTARZ, TOM I III WYD. 2 Du

Bardziej szczegółowo

System Prawa Administracyjnego

System Prawa Administracyjnego System Prawa Administracyjnego R. Hauser / Z. Niewiadomski / A. Wróbel Tom 6 Podmioty administrujące Maksymilian Cherka, Zbigniew Czarnik, Marcin Dyl, Krzysztof Jaroszyński, Zygmunt Niewiadomski, Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 mgr Olga Rytel Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zasady udzielania zamówie

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIKI PRAWNICZE. Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia.

PODRÊCZNIKI PRAWNICZE. Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia. PODRÊCZNIKI PRAWNICZE Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia. Studencka Poradnia Prawna. Idea, organizacja, metodologia. Sponsor publikacji: OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na czerwiec 2010 r.

Stan prawny na czerwiec 2010 r. 4 Poradnik antykorupcyjny dla urz dników Stan prawny na czerwiec 2010 r. Projekt ok adki Danuta CZERSKA Sk ad komputerowy Lilianna KRÓLAK ISBN 978-83-89999-96-2 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

Obowi zek alimentacyjny pomi dzy rozwiedzionymi ma onkami Obligation of alimony between divorced spouses

Obowi zek alimentacyjny pomi dzy rozwiedzionymi ma onkami Obligation of alimony between divorced spouses Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Micha Krawczyk Akademia Podlaska w Siedlcach Obowi zek alimentacyjny pomi dzy rozwiedzionymi ma onkami

Bardziej szczegółowo

ACTA IURIS STETINENSIS 4

ACTA IURIS STETINENSIS 4 UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 788 ACTA IURIS STETINENSIS 4 SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Pawe Ci szczyk Piotr Micha owski, Ma gorzata Ofiarska, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach/contributors

Noty o autorach/contributors Noty o autorach/contributors KAMILA M. BEZUBIK Master s degree in German law and Polish law, PhD student in the Department of Constitutional Law at the University of Bialystok. Kamila M. Bezubik doktorantka

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski, Beata Kêdzierska (zastêpcy) Martyna Seroka (sekretarz)

KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski, Beata Kêdzierska (zastêpcy) Martyna Seroka (sekretarz) Uni wer syt etwar mi ńskomaz ur skiw Ol sz t yni e Wydz i ałpr awaiadmi ni st r acj i 2 1 Wydawni ct wo Uni wer syt et uwar mi ńsko Maz ur ski ego w Ol sz t yni e 2 Andrzej Sylwestrzak KOMITET REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

ACTA IURIS STETINENSIS 4

ACTA IURIS STETINENSIS 4 UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 788 ACTA IURIS STETINENSIS 4 SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Pawe Ci szczyk Piotr Micha owski, Ma gorzata Ofiarska, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi

Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2012, z. VI Tomasz KARKOWSKI Uniwersytet ódzki Organy zarz dzaj ce podmiotami leczniczymi Synopsis: Ustawa o dzia alno ci

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI

AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 MAREK PAWLAK AKTYWNE TAKTYKI OBRONY PRZED WROGIMI PRZEJ CIAMI Funkcjonowanie w Polsce gospodarki rynkowej spowodowa o coraz cz stsze wyst powanie zjawiska

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Filip Radoniewicz pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Marka Mozgawy Odpowiedzialno karna za przest pstwo hackingu Warszawa 2012 Spis tre ci Wst p... 1 Cz 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

faktury dla Windows www.reset2.pl

faktury dla Windows www.reset2.pl przyk³adowe wydruki faktury dla Windows system obs³ugi sprzeda y www.reset2.pl Przedstawiamy zbiór wybranych dokumentów i zestawieñ, które potrafi wydrukowaæ R2faktury. Prosimy traktowaæ je jako przyk³ady

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ

UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ UNIWERSYTET EKONOMICZNY w Poznaniu WYDZIA EKONOMII STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ I PRACY MAGISTERSKIEJ POZNA 2012 STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ Praca licencjacka jest prac ko cz pierwszy stopie studiów

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ZARYS PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA REPREZENTANTA PODMIOTU ZBIOROWEGO ROBERT ZAWŁOCKI ZARYS PRAWA Odpowiedzialność karna reprezentanta podmiotu zbiorowego Polecamy nasze publikacje z tej tematyki: M. Królikowski,

Bardziej szczegółowo