Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda"

Transkrypt

1 DOI: /onis Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda Maria Wa czak U J ll m. f.pl A eksandra Krogu ska U J ll l. m l. m O l : m p j l p j -, ó m m p j j p. G ó m m p l m m p j m, j l j m l l XIX. C p K m l N - Sø K. N l h ó ó, l l p h m m ó h j j m. N l j -, m p ó l m ó, ó p ó -, p j p l l. W ó p m, ó p l C. K. N j S. K 1 m. Na i tno A S ó h l f p m : m (phatos) p 2. W, p m. W, ó j p p h l, j j p p j j p p. Phatos m j,. O - j m h l j h ó. J m - j p j m, j f m. T m m j pl J h h Dziennika uwodziciela, ó p j p ó mó pl h h K l : E j m m, j. C ó m, ó p, j l, p, p, p j, j,,. (...) D h l m m, l m j p m ; p j. P m m m m m, h j l j. U h l h l m m h, m p p, ó m j pó j p p ; p j m m p m; (...), m, h m m j m (...). N p m p j m, l j 3. 1 S ól m p l f, p. A. S, O podobie stwach i ró nicach mi dzy mi o ci zmys ow (Elskov) a mi o ci duchow (Kjerlighed) u Sørena Kierkegaarda, [ :] P. B, M. K, M. S, G. U (.), Mi o i samotno. Wokó my li Sørena Kierkegaarda, W 2007, P. A. S, ycie pozbawione formy - estetyzacja pragnienia i po dania wed ug Sørena Kierkegaarda [ :] P. B -, M. K, M. S, G. U (.),.., S. K, Dziennik uwodziciela, [ :] (.), Albo albo, W 1982,. 425, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

2 Z m m, J h j j j p l- h p h. W m m m l j h l p m j p j p p m p. T j h m : - j 4. W p m m j l j j j. J h m m, m h, p l p. K m j m, ó S. K l m m m. F l f ó 5, m j h j. P j j m l j j j l, ó. N j, m p ó m, ó p, j, p. p m m l m j m h. J h m l h m l h j l j - p h m h. Im j m m, m j p j p. T j m p, p m j p j m. E m p j, m j m p p l. N j j m f m p p p - j m m j p. C m j m, j p p m l, j p p. D m m, ó m m B l j - m p p m m j- p j m l. A l, m p l j m l m, S. K p j p A h m. J h h - p j j l Boja ni i dr eniu. S j p m, j p p, l ó j j j j. A l B m m - l m m m. S m j p l l h, m j h p j p. Z m ó p l f ó j f l -. P j j m p h j p p, ó p m m j m. Salon i s o zna kon n a W p l m m m, C. K. N ó p p l m m. J m, l m j l j - l l,, m l,. P j l l, m, ó j m j l, p m p m l 6. N j p m l j m. P p j p m, ó m p ó - S. K. C p, j p, p j h p m l j j m j, l p j j p : l m l, l ó p l ó m m m 7. D l m j 4 T m, T l f 1845., ó m j p l ó. 6 P. E. K p, wiat warto ci Norwida, W 1981, P. M. I l, Wyobra nia poetycka Norwida, W 1988,. 89. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 295

3 p p m ó p l f. T h j p S m m m l : P,, m, m, m, S j j l p, P j j m : S,, j j m Ul p I p - m j jm (...) 8. S m j p l j, p m j j j p. C j, p jm j ó h, p - m j jm. T j h p p jm p m. S l h p p j III P Assunty m p m l j, j m. M, j m m l, j p l j - m f. S j j m h m p m, ó j j j l j l j. Znaki i rz d ioty E m j m S. K h j j j m : S m p m m p l h p p - j p p - ; m l h 9. Z p A. S j j j p Dzienniku uwodziciela. J h : W j j m W hl. W, p m f m m ó j p h h. D m W hl m m 10. N p ó, m m ó m p j ó, J h K l p m l h ó, h j p, p j j p h f m ó l h, h. J ó l - j m f m ó Dziennika ó m j m h m ó. W l, j mp m m m l ó - h, J h ó m, l p l. D - ó l p j m p j h. W p m, m l f l p m ó l j h m l h, m f, p l p j j j m Pierwsza mi o E è S 11. A l j p m j p m C. K. N m, p m m j ó l. W p m, j h, ó p l m m j. B p p p l h l ó h j, ó A (j h p m ), ó m j 8 C. K. N, Szcz sna. Powie, [ :] (.), Pisma wszystkie, W 1971, A. S,.., S. K,.., P. S. K, Pierwsza mi o. Komedia w jednym akcie Scribe a w przek adzie J. L. Heiberga, [ :] (.),.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

4 p m j : l l m m m l p p h p j Pier cieniu Wielkiej Damy. P j j m m, j m, j m. A l p m j, p jm m p ó l p m P M H - H l j j, j m, ó j p j. J j j p - M m, m l j j p ól j m l m. J p j l h p m m p m m. M p p p m : p p j p p j D j j j p. T m l j, l j p p j j m m p f j ó. C j j, p m, ó m m, l - l l j M M Y (, ó j m). W p m m m m, p j. P l, ó M - Y j l j, H j m l p j. Z l l m p l h - ( ó l j p p m p m m, m p m ), p ó j p H -. M m j p ó M Y, l j h p m j l h. Z j j, p - j p p, H j j h h h p l M, h p j m. J f m p h p m j h, j j m -, m ó p f j ó j : ANIELKA I DZIEWECZKI wbiegaj c W p, p! l f! HRABINA Mój - j mój... MAGDALENA A mój m G p,... Ognie sztuczne b yskaj. Al - p... p, B l! WIELE OSÓB ku werandzie C j!! DUREJKOWA patrz c przez lornetk F j m!... S DZIA doskakuj c do ony (K j m j m, N f j... l...) PIERWSZY Z GO CI Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 297

5 U -!.... WTÓRY Z GO CI A!... m mó Z p m m, m, p l f p p j m m, ó j p ó (m p ó ól- ) l j m l. N l j, S. K, - j p p p m l. N m C. K. N p ó h p. M h f. I h l j p j l j - h p. Zar zyny i narz z st o Op ó m l h, j C. K. N p, j - m. Z, m jm j m j h ó S. K j C. K. N. O m l j j m m l J h h Dziennika uwodziciela: A p j p h, j p j m, l ex consensu gentium. T - m l m. J l m - h K l m m m, p j 13. E, l ó l m l p j p - p m p p j h l m. M j, p m p j l j j Pier cie Wielkiej-Damy. H j p l m, j m j j. Z p j j j l m j m j j l M - Y. O j m j D j ( - l p ). M j p, ó p M m m, p j m p l j. J j m l S. K l p j j? N m m, j j m l j m m, m,. F j - j, ó p j p h p m j h, H m m. J ó p j p p, p p m p m, j pó. P - l S. K p l l j j p, l j j p f m. Ma st o P l p l m, p h l p m m - m p ó ó. N l p l, l l m l - p p m m S. K. R Estetyczna wa no ma e stwa m Albo - albo j p jm m p h m. R p h p l ó S W lh lm m j, m m m m, m p ó 12 C. K. N, Pier cie Wielkiej-Damy, czyli Ex-machina-Durejko. Tragedia we trzech aktach, z opisaniem dramatycznego ci gu scenicznych gestów i ze wst pem, [ :] (.),.., S. K, Dziennik uwodziciela, [ :] (.),.., Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

6 p j p j m m, l p - m : M p l p (» m m «) p - j m, h l j. (...) P m m m m, p, l m h m W -, m l l h m p m. Mi o ni bia ska P l m l j m m, h p jm ó C. K. N. R l jp j p m Assunta. J h p j jp - j p m l j j p p j. O ó p j m l p l l j h - h, j m. N p j m j J j. Sp m A, ó p : A, j, D p - T h l p, l m p, N l j, W l - - (...) J j m, T m j j, A m j, J m p - (...) 16. D p p h p l j: m j l, p p j p h m h l pó, p j. S Pie ni nad pie niami: P, pó, l, p, j p ó mój, h p p j! (P p 4,16) 17. W l m p m m m p j l p m, p j m m p h m. R m D ó p ó m j m ó : I l h m m m m h h j p j j m p m 18. Z m, p m m j j p p j m, ó l l f p. K p : Có m p j -, j m, ó p m l, p m, j? (...) U j m, j p j m m m m. J h j ó-, ó m, m l m m B. G 14 S. K, Estetyczna wa no ma e stwa, [ :] (.),..,. 44, P. A. S,.., C. N, Assunta, [ :].., C B l Biblii Tysi clecia, R. D ó, Assunta jako poemat mi osny, S N, 1993, 11,. 85. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 299

7 ó, Bó m - h j j m l j 19. M, m l S. K j l. Bó p, m m j m l. N m p l h m j p h l f. W m m j h m m m phatos p - j. W p p j j m j, j j j p J h Dziennika uwodziciela,, 20. W p m, p l S. K m l m - : m j p j, m h par excellence l m B p. M l m j p. T p j m p j pó j m l Czyny mi o ci. A Assunty ó jm m ó m h p l m m 21. Z j m m m.. l Bransoletka (1856), ó j l l j m l h m m m ó. J jp j l j j j j p m j p m Assunta. P m ó ó h j. Z m, m j h j A. W P S : N p p m p j p p p h A, ó h l m 22. W p m j l - Pie ni nad pie niami: (p h A j l - j l ), m m l h j p : m?. Ró Pie ni nad pie niami m j l p pl j p m : J p, l m (P p 5, 2). T j l j j p ( pl ) E 23 - m m m j m, j j j Bó. N m m, m p l m j C. K. N. W ó S. K, ó m p l m j p j m m B, C. K. N, j j j p f m m j. T p p m l m B. B j p j ó Albo - albo, m l p j h m : p m m j j, p, m l m m p l, m m m l. W, p m j j Ukryte ycie mi o ci, S. K - l p l ó m, l f m p j. P l, p p j m, p m m m m p f : Al h m m f m, l p m p m. (...) N m j l m j, j - 19 S. K, Ukryte ycie mi o ci, Z, 1960, 12, P. A. S,.., P. Z. p, Norwid, K ó 1984, P. S, Assunta, [ :] S. M (.), Cyprian Norwid. Interpretacje, W 1986, P. C. W, Hermes i Eros. Eseje drugie, W 1997, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

8 , ó m m l m p,, m m m j, m j m 24. F l f m p, j p p j m m ó h l m m l m. M p l p m h ó j l l p j p j p m C. K. N Assunta. J ó h m : M, j S ó p h ; l l j, L - h - M m m j, Z m l m m l l m h. -T j j m l m, I mó... m m m,?! D l m f m l m m l j m. A m p, ó j p, j h h p m ( p j ) p l j m sacrum j m h m. Z m p l f, j m l l l m m p f m. Podsu o ani O p j S. K C. K. N ó j l m h m l m 26. N j, p j p m l m l j l j m m j. W l m h, m j m, ó p l ó h j j. R m l, j j l -. K p j p m m j h, h - p p p m f sacrum. T j, j S. K - C. K. N l p l m h m; p ó l p l j m m m h. N ój p ó m l ó m m m l j, j h. D l p p f - j m p p. W m, p l j - h m m j h j l f m. P l m l, - j m. C j j, ó C. K. N, j S. K l p p j m, h p m p l m m m m. R m m h j h h ó ó, m m, m m l h. 24 S. K, Ukryte ycie mi o ci, [ :] (.),.., C. K. N, Assunta, [ :].., O ól p j m m j j p h h l - m. P.Mi o, [ :] J. B hó, A. K l (.), S ownik literatury polskiej XIX wieku, W 1997, Ch j ó m h p m m, m, l f h p j j m l j j l l. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 301

9 Bibliografia B P., K M., S M., U G. (.), Mi o i samotno. Wokó my li Sørena Kierkegaarda, W H l - S j G., Wobec tajemnicy i prawdy. O Norwidowskich obrazach»ca o ci«,t I l M., Wyobra nia poetycka Norwida, W K p E., wiat warto ci Norwida, W K S., Czyny mi o ci, K K S., Dziennik uwodziciela, Estetyczna wa no ma e stwa, Pierwsza mi o. Komedia w jednym akcie Scribe- a w przek adzie J. L. Heiberga, [ :] K S. (.) Albo - albo, W K S., Ukryte ycie mi o ci, Z, 1960, 12. L W., Kierkegaard, K p Z., Norwid, K ó N C. K., Assunta, czyli Spojrzenie; Bransoletka; Mi o czysta u k pieli morskich; Pier cie Wielkiej-Damy, czyli Ex-machina- -Durejko. Tragedia we trzech aktach, z opisaniem dramatycznego ci gu scenicznych gestów i ze wst pem; Szcz sna. Powie, [ :] N C. K. (.), Pisma wszystkie, W P M., Mi o romantyczna, K ó - W S P., Assunta, [ :] M S. (.), Cyprian Norwid. Interpretacje, W W C., Hermes i Eros. Eseje drugie, W Str sz z ni Sø K C p K m l N l h ó - ó. J h j m m j l pól h h. O j j l h p j ó : m. K j m - m j. W j h m m l m p - m m. N S w c we: m, l j l, Sø K, C p K m l E hl H v l? V f l v C p K m l N Sø K S mm Th l v h l f p f l v h h : C p K m l N Sø K. Al h h h l v h l mp, h h l v h mp p m l. B h h P l h h D h ph l ph f m m, h h h h v l f xp h f l. Th h mp f - f l v p f. Th l mph h p l p f l v, h h h Ch h h. Ke w : l v, x l ph l ph, Sø K, C p K m l N 302 Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Piotr Ku igowski U m. A m M P p. l.1990@ m l. m P l P m M m R l j ZSRR m, j m m l h P Z m. W j m m j, 6 7.11.1917. j j l ó. C j, l - p j

Bardziej szczegółowo

Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona

Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona DOI: 10.15503/onis2013-267-276 Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona Katarzyna akieta U ó _ @ p.pl W j m l, p h lmó T m B, p p -, pó l, p m p m, p - h p, ó l j m l. D l

Bardziej szczegółowo

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u DOI: 10.15503/onis2013-198-206 Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u Marzena Bratu U E m W m _ @p..pl P p p P l W pól P E p j h, m j l h m. Z h l j m p m p p m h- l m, l m

Bardziej szczegółowo

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h DOI: 10.15503/onis2013-64-72 Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. Z m m j p j p l p j m - p m p h p h 1 ( l j p.. ). W m l p l p j m p l

Bardziej szczegółowo

Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata

Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata DOI: 10.15503/onis2013-154-163 Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata Anna Ciarkowska U ó. @ m l. m Sp ó j p h p, j p p l 1 m m m Nieprzewidziany wiadek (Le témoin imprévu) J W j l G ll L

Bardziej szczegółowo

DOI: /onis Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora

DOI: /onis Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora DOI: 10.15503/onis2013-286-293 Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora Magda ena Skrzy czak U ó m l p @ p.pl T K j j j Od ambala u do idei podró

Bardziej szczegółowo

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman DOI: 10.15503/onis2013-303-311 Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman Magda ena Kowa ska U ó m l l 1987@ m l. m No a o i M m j p (f. nouveau roman,. New Novel) l m p p ( m l p j p l ) p l f j j p XX.,

Bardziej szczegółowo

doi: /onis A stra t Kuchmistrzostwo? J m j b? e 16 ce Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 159

doi: /onis A stra t Kuchmistrzostwo? J m j b? e 16 ce Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 159 doi: 10.15503/onis2017.159.167 S kr t i r sz o ski ksi ki ku harski i t XVI- i zn duka i ko i t A w e c e A m I m K,. M j K 26, 30-001 K ó, P s E-m l: w e c e @ e.pl A strakt Cel b. C m b b s j j b XVI-

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. G n za i roz Ó ad okatury Z ó l j h j j h ó p h. S m advocatio j p

Bardziej szczegółowo

Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go

Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go Anna Maria Kuc arska U W m. h @ m l. m DOI: 10.15503/onis2013-96-108 Regu y w tej chwili nas nie interesuj. Musimy rozegra mecz w ka dym przypadku,

Bardziej szczegółowo

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) , W s. A stra t

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) , W s. A stra t doi: 10.15503/onis2017.405.415 Park azi nki KrÓ ski o za h i szka Ó Warsza y M P e I s E A K j, U s W s s,. 4, 00-001 W s m p lec@ m l.c m A strakt Cel b. C m b s s bó s P K ó s W s j ó b h m js j h j

Bardziej szczegółowo

E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a

E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a DOI: 10.15503/onis2013-88-95 E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a Ma gorzata Jawna U W m l m @ p.pl Aneta Kacz arek U W l 6@ 2.pl W ro adz ni P l m l, ó j l m j m l p j p. D j m m, m f j p. J,

Bardziej szczegółowo

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a DOI: 10.15503/onis2013-238-244 Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a Agata S owik U W l. h @ m l. m Je li cokolwiek jest jasne o sposobie pisania

Bardziej szczegółowo

M odzi kons r atorzy ku turo y tyg u, zy i raktyki. Sztuki, Akad ii Sztuk Pi kny h Warsza i. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 237. A stra t. m.

M odzi kons r atorzy ku turo y tyg u, zy i raktyki. Sztuki, Akad ii Sztuk Pi kny h Warsza i. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 237. A stra t. m. doi: 10.15503/onis2017.237.248 M odzi kons r atorzy ku turo y tyg u, zy i raktyki Li ani stud ntó Wydzia u Kons r a i i R staura i Dzi Sztuki, Akad ii Sztuk Pi kny h Warsza i A T m w W K s j R s j D S,

Bardziej szczegółowo

doi: /onis U. K 21-22, W A strakt Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 55

doi: /onis U. K 21-22, W A strakt Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 55 doi: 10.15503/onis2017.55.63 Egoi i o i i Gusta a F au rta t. Ma ame B vary J b M j w K F N j W F U s W s U. K 21-22, 50-138 W E-m l: m j w@.pl A strakt Te. P s G s F b. Madame Bovary m b j m f s b h j

Bardziej szczegółowo

Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski

Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski DOI: 10.15503/onis2013-143-153 Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski Nata ia Wa czyk D l l S W 4@ p.pl W j m l mó p h, ó p - h p h. A j l ó l p j p p j? C m? J p,,, p j, j j

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki

DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki A eksandra Marcinkiewicz U W l.m @ m l. m W pó p l j m m p f m j. P - p p p p j p p h m f m - j m 1. J h h j p h m m, ó m l

Bardziej szczegółowo

Maria Walczak, Aleksandra Krogulska Ziemska czy niebiańska? : wizja miłości u Cypriana Kamila Norwida i Sørena Kierkegaarda

Maria Walczak, Aleksandra Krogulska Ziemska czy niebiańska? : wizja miłości u Cypriana Kamila Norwida i Sørena Kierkegaarda Maria Walczak, Aleksandra Krogulska Ziemska czy niebiańska? : wizja miłości u Cypriana Kamila Norwida i Sørena Kierkegaarda Ogrody Nauk i Sztuk 3, 294-302 2013 Maria Walczak Uniwersytet Jagielloński maria.walczak@autograf.pl

Bardziej szczegółowo

doi: /onis A stra t , m. 350 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

doi: /onis A stra t , m. 350 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) doi: 10.15503/onis2017.350.363 Syst aty zny rz g d it ratury: Na zy o ga i zy ró ni si od inny h rz g dó A e O w Z M M l I s Ps h, K U s L b s J P II A. R 14 20-950 L b E-m l: _ l w @ e.pl A strakt Te

Bardziej szczegółowo

Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h

Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h DOI: 10.15503/onis2013-257-266 Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h Jowita Gro ysz K l m M h I l h S ó H m h U W j m @ m l. m L l j j j j l m, l m m h j, mpl j j

Bardziej szczegółowo

doi: /onis js. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 325

doi: /onis js. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 325 doi: 10.15503/onis2017.325.337 Krytyka gi naz Ó i i nni t i o ski M P c M e P w U s O s,. K 11, 45-001 O m.p c @ 2.pl m e p w @ 2.pl A stra t Te. A, - j h b s s b. Z ó, j -, j f m, m j s, j m jó. W m j

Bardziej szczegółowo

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a

1 5. D l a u n i k n i ę c i a p o p a r z e n i a p o p r z e z o p e r o w a n i e d ł o m i n a d p a l e n i s k i e m, z a l e c a m y u W y w a M G 4 1 0 v. 2 0 1 6 G R I L L K O C I O Ł E K P O D W Ó J N I E E M A L I O W A N Y Z P O P I E L N I K I E M 6 r e d n i c a 4 6 c m M G 4 1 0 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

. O s 48, O

. O s 48, O doi: 10.15503/onis2017.222.236 Stoso ani o o y dydakty zny h a kr aty n nau zani at atyki Ewel J U s O s. O s 48, 45-052 O ej5@wp.pl A strakt Cel b. C m b b s, j m s s s m j h m m. T m j m j m m, h ó m

Bardziej szczegółowo

kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna

kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna doi: 10.15503/onis2017.385.396 Ro a syst Ó ks r ki h kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna A Dw j c I s S j, U s M j K. G 11, 87-100 T e-m l:. w j c @ m l.c m A strakt Te : W s m s m, m s j m m h (

Bardziej szczegółowo

doi: /onis A stra t s s. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 397

doi: /onis A stra t s s. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 397 doi: 10.15503/onis2017.397.404 Moty sza st a ku turz o u arn J ce S p -C mb l U s W s, P. U s, 50-137 W E-m l: j ce.c mb l @ m l.c m A strakt Te. G ó m m j s mó b h s s bó s m s s j. Omów e cepcje. W ó

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

ku turo go r gionu Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 195 A stra t dzieci 3, 4 i 5-letnich na temat dziedzictwa kulturowego regionu?

ku turo go r gionu Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 195 A stra t dzieci 3, 4 i 5-letnich na temat dziedzictwa kulturowego regionu? doi: 10.15503/onis2017.195.201 Wi dza dzi i i ku rz dszko ny z zakr su dzi dzi t a ku turo go r gionu U l Dw -K c m c U s P m. K m sj E j N j K, W P,. R m I 4, 30-060 K ó E-m l: l w @ m l.c m A strakt

Bardziej szczegółowo

Adresaci programu. Glenn Doman

Adresaci programu. Glenn Doman Program zajęć świetlicowych z zakresu promocji zdrowia dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 24 w Zabrzu Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. -Platon Według Światowej Organizacji

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h

DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h Seweryn Leszczy ski A m I m K.l @ m l. m J j j l m m m j. W p jó -, j p m ó j m j, p j m m. B j m j mó p m l - j m

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650

Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2013 r. Poz. 9650 UCHWAŁA Nr LXIII/1753/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Filozofia z etyką 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki DOI: 10.15503/onis2013-123-140 Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki Ka a Koronkiewicz U W j. @ 2.pl XXI. j m,, h m l. T p m p. O m l m m p ó j m. M m m l j l p -,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012. Warszawa: Tłumaczenia pisemne publikacji: About Polska, znak: BDG-752/18/2012 Numer ogłoszenia: 381776-2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej R.D1.7

KARTA PRZEDMIOTU. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej R.D1.7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu Zaczarnie, rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowe zasady oceniania z języka polskiego w

Bardziej szczegółowo

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje?

czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Konspekt zajęć Temat : W trosce o radosną naturę człowieka czyli dlaczego warto rozwijać pozytywne uczucia i emocje? Cele : - budzenie i umacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, - dbałość o wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez:

KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI. Wstęp. Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: KRYTERIA OCENIANIA Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Wstęp Na lekcji informatyki osiągnięcia edukacyjne uczniów będą sprawdzane poprzez: 1. SPRAWDZIANY Sprawdziany obejmują większe partie materiału, trwają jedna

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Spis treści:

Księga znaku. Spis treści: Gminy Wadowice Górne Spis treści Księga znaku Spis treści: Wstęp - str. 3 Znak graficzny i logotyp - str. 4 Budowa znaku - str. 4 Budowa znaku c.d. - str. 5 Pole ochronne - str. 6 Minimalny wymiar - str.

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość

SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE SŁAWOMIR MROŻEK (1930-2013) życie i twórczość Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychopatologia i twórczość. 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychopathology & creative activity 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy:

Ocenianie bieżące polega na obserwacji pracy ucznia i zapisywanie ich w formie ocen, którym przypisane są opisy: SYSTEM OCENIANIA Z języka angielskiego w klasach I II W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SULECHOWIE System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat

ZGADNIJ i SKOJARZ. Gra edukacyjna. Gra dla 2 4 osób od 8 lat INSTRUKCJA ZGADNIJ i SKOJARZ Gra edukacyjna Gra dla 2 4 osób od 8 lat Zawartość pudełka: 1) karty zagadki - 55 szt. 2) tabliczki z obrazkami - 55 szt. 3) żetony - 4 x po 10 szt. w 4 kolorach 4) instrukcja

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polsce System podatkowy w Polsce Robert Wolański 2. wydanie zx Oficyna a Wolters Kluwer business seria akademicka SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp : :...:..ll Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU I PRAWA

Bardziej szczegółowo

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30

hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 hala sportowa MOS ul. Złotnicza 12 godzina 10.30 Ustawienie w rzędzie za linią startu. Na sygnał pierwszy zawodnik pokonuje trasę slalomem, skacząc na gumowej piłce ( na trasie 3 pachołki). Przy tyczce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO LICEUM PLASTYCZNEGO W KOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź NIP 726-21-59-834

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ul. Kwidzyńska 14, 91-334 Łódź NIP 726-21-59-834 Załącznik 1 Znak postępowania 14/EN/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacja projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ BIBLIOTERAPIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 /materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ WYDAWNICTWA ZWARTE Borecka I., Biblioterapia : teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

OFERTA UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA KOBIET

OFERTA UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA KOBIET OFERTA UPOMINKÓW Z OKAZJI DNIA KOBIET 2011 Kwiaty w puszce Puszki zawierające nasiona lub cebulki roślin wraz ze specjalnie spreparowanymi składnikami gwarantującymi optymalne warunki wzrostu, przeobrażają

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009

Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 Bibliografia prac naukowych, dydaktycznych i popularyzatorskich Profesora Lesława Tatarowskiego za lata 1970 2009 1970 1. Związkowa Organizacja Zakładowa, [w:] Uniwersytet Wrocławski w latach 1945 1970,

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 16. sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

KONWENCJA NR 16. sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego Dz.U.04.166.1735 KONWENCJA NR 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z dnia 26 lipca 2004 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

Umiejętności cyfrowe w Polskiej Ramie Kwalifikacji

Umiejętności cyfrowe w Polskiej Ramie Kwalifikacji Projekt Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Umiejętności cyfrowe w Polskiej Ramie Kwalifikacji dr

Bardziej szczegółowo

Zdj cia s oznaczone kolorem ró owym w kwadratowych nawiasach [Zdj cie 1]

Zdj cia s oznaczone kolorem ró owym w kwadratowych nawiasach [Zdj cie 1] Sweet Caroline Prawa autorskie: Helen Shrimpton, 2017. Wszelkie prawa zastrze one Wzór: Helen www.crystalsandcrochet.com Część 1 Obja nienia skrótów Okr Okr enie s s upek o. oczko psp pó s upek z narzucon

Bardziej szczegółowo

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation)

Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Europejska Akredytacja Indywidualna v2 (European Individual Accreditation) Formularz Zgłoszeniowy EIA v2 dla kandydatów nie posiadających certyfikatu EQA (lub dla kandydatów posiadających certyfikat EQA

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Świat wokół nas Temat zajęć: Tradycyjne potrawy

Bardziej szczegółowo

Kursy RoboKids + Eksperymenty dla dzieci w wieku 5-7 lat

Kursy RoboKids + Eksperymenty dla dzieci w wieku 5-7 lat Kursy RoboKids + Eksperymenty dla dzieci w wieku 5-7 lat Terminy zajęć semestralnych w Pomponie, godzina 16.00-17.30 (piątki): 23, 30 marzec 13, 20, 27 kwiecień 11, 18 maj 1, 15 czerwiec Część I. Robotyka

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

NUMER IDENTYFIKATORA:

NUMER IDENTYFIKATORA: Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Maturą Międzynarodową im. Ingmara Bergmana IB WORLD SCHOOL 53 ul. Raszyńska, 0-06 Warszawa, tel./fax 668 54 5 www.ib.bednarska.edu.pl / e-mail: liceum.ib@rasz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice

IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Orzeszkowej 15 43-502 Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice, dnia 7.03.2016. IMPRODEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/I3.2/2015 W związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481

PODSUMOWANIE TWOJEGO WYBORU RODZINY Rodzina o kodzie SLA-762-420481 1. Dane magazynu, do którego dostarczysz paczkę Adres: Henryka Sienkiewicza 40 44-203 Rybnik Daty i godziny otwarcia: 13 i 14 grudnia 2014 roku (sobota i niedziela) w godzinach od 8:00 do 20:00. Kontakt:

Bardziej szczegółowo

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii

GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE. Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii GODNOŚĆ, HOSPICJUM, ŻYCIE Doświadczenie hospicjum w nauczaniu etyki i filozofii Filozofowie starożytni życie i śmierć traktowali poważnie. Najwięksi z nich, tacy jak Platon, przekazali nam m.in. taką koncepcję

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat

Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Scenariusz zajęć do programu kształcenia Myślę- działam- idę w świat Autor: Danuta Szymczak Klasa II Edukacja: polonistyczna, przyrodnicza, plastyczna, matematyczna, zajęcia komputerowe i techniczne Cel/cele

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych

OFERTA: 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych OFERTA: 1. Szkolenia otwarte, zamknięte i na życzenie 2. Szkolenia praktyczne z technik biochemicznych i analitycznych 3. Konsulting przy wdrażaniu GLP/GMP, ISO 17025, HACCP, ISO 9001, GMP Kosmetyczne,

Bardziej szczegółowo

www.epsa.edu.pl KLOCKI W OKIENKU

www.epsa.edu.pl KLOCKI W OKIENKU www.epsa.edu.pl KLOCKI W OKIENKU Środek dydaktyczny zalecany przez Ministra Edukacji Narodowej do użytku w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz w kształceniu specjalnym. Numer na liście zalecanych

Bardziej szczegółowo

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew.

PIOTR I KORNELIUSZ. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię I. WSTĘP. Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48. Tekst pamięciowy: Ew. PIOTR I KORNELIUSZ Teksty biblijne: Dz. Ap. 10,1-48 Tekst pamięciowy: Ew. Marka 16,15 Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg chce, aby każdy usłyszał Ewangelię Zastosowanie: *

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły.

TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w roku szkolnym 2014/2015 TEMAT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ : Jak motywować uczniów do świadomego uczęszczania do szkoły. CELE EWALUACJI: 1. Rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Kra katastrof natura ny h W b j Wspó czesna Japonia w pytaniach i odpowiedziach: Gendai Nippon Q & Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 51

Kra katastrof natura ny h W b j Wspó czesna Japonia w pytaniach i odpowiedziach: Gendai Nippon Q & Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 51 doi: 10.15503/onis2017.49.54 Kra otró n katastrofy Ganbare Warsztaty umierania Katarzyny Boni B b Jel e P B P O h, U s W s, U s 1, 50-137 W Em l: b b jel e @ m l.c m A strakt W s s f m j j s j ój j s f

Bardziej szczegółowo

I G E + X A O P o l s k a

I G E + X A O P o l s k a S E E E l e c t r i c a l V 8 R K l i e n t : A d r e s : C E N T R U M S Z K O L E N I O W E I G E + X A O P l. N a S t a w a c h 0-0 7K r a k ó w P r o j e k t p r z y k ł a d o w y S c h e m a t s t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów

śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ogółem ilość uczestników: 115 Ilość kobiet: 66 Ilość męŝczyzn: 47 Średnia wieku: 25 śywa BIBLIOTEKA 13 15.06.2008 - PODSUMOWANIE Ilość wypoŝyczeń poszczególnych tytułów Ilość wypoŝyczeń czytelnika Ilość

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cricoteka.pl Kraków: Usługa emisji reklam prasowych otwarcia nowej siedziby Ośrodka Dokumentacji

Bardziej szczegółowo

mgr Jolanta Kruszyńska Temat: Tworzenie kartki świątecznej wykorzystanie programu Paint.

mgr Jolanta Kruszyńska Temat: Tworzenie kartki świątecznej wykorzystanie programu Paint. mgr Jolanta Kruszyńska Temat: Tworzenie kartki świątecznej wykorzystanie programu Paint. 2 Mapa dydaktyczna lekcji poświęconej doskonaleniu umiejętności stosowania programu Paint w klasie szóstej szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu

,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu ,,Aktywny w szkole- aktywny w życiu to trzyletni projekt skierowany do społeczności gimnazjów z czterech województw: śląskiego małopolskiego opolskiego łódzkiego Celem

Bardziej szczegółowo