DOI: /onis Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h"

Transkrypt

1 DOI: /onis Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h Seweryn Leszczy ski A m I m m l. m J j j l m m m j. W p jó -, j p m ó j m j, p j m m. B j m j mó p m l - j m jp p j m j j m, l j. J p j : j p, l j, ój f m m j m l j. E l j j j - ó h ( h h) p m l m l m l ó l. O j m p j p j p l ( l ), ó l, m m m. J l, p j p l, j p - h. W pó m. I h j j p m - l l l h m, l l p h ó, l m ó m l h p l p p j -. Dl m f p m p m m 1, j j l. D m f m j, ó p j l h. W p ó h m l ó mass mediów p p j, ó p m m j p, j h l ó. S j l p m p p ó p S ó Zj h , p h h - h: Onet w Polityce 2. Kryty zna analiza dyskursu, a r toryka i rs az a N p p ó j p j j l (KAD). W M L j-m j m - j, p l j p m m j p - m p m j f j j l 3. A ó, l m, j p, j p ó m j m 1 D h m m l : m, j p, m p - j j p ó, p h m (A. P l, Postawy a mass media [ :] S. D l. (.), Procesy globalizacji a kszta cenie nauczycieli: spojrzenie mi dzykulturowe, R ó 2006,. 348). D j -, ó h l j, m m ó m m ó. I j m l (p p ) ó l j m h p ój h m ó. Dl p l m m m, p m m h ó m j l - p, ó j j h m m. 2 h p:// m..pl/ / -p / m - - m m,1, , m.h ml h p:// p l.pl/ / m - m h- j h- p l - - -p - l - -l - -l, M. L -M, Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, K ó 2006,. 22. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 225

2 p h. W m j m j m j p, ó m j p. KAD p p, j, ó l h - h XX. l h m h p h. Sp ó l p j, l l, ó p l. J m h j p l, ó p l mó h l h m l, m j f m l j m j l, p jm j - h j. P l p pó p KAD p ó j, j l p m. N m j, l p h l, ó p h l p j l m- h XX., ó p j m j p j j p h l - m p 4. A l j m j, p m p, m ó h l, ó j l p m m l h. KAD m m l p ó ó j j l l. W ó p j p j 5 : 1. KAD j f m l j, ó l j j h m h j h, h j j p. 2. KAD m f j l m, ó j m j - j ó, l j m h p, pó h h j h j j. T m l p j m l. 3. KAD p m j, j Jü H - m, ó p l m j p p. Zm j p h p m p j h. C l m p j j f m j. 4. KAD M h l F l : m j j, - p l j p m, ó j p j l j, p m j. K l j m, l j j mpl m j m l l h ó 6. P, p, ó l m p - j h l h,, m p, p p j p m. W j p, j p p, j p, ó p p j. D mó p l l p mó. W j l ó p, m m p, mó p, j j j. Dl l j l j. L - j m l p ó p j h p p j m. O, l l p pój m, p m j h. T j p. N l p m f j l m 4 U. O, Krytyczna analiza dyskursu (KAD). Z perspektywy bada pedagogicznych, [ :] T. H j -B (.), Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, B 2011, M. L -M,.., T m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

3 h p. K p l, j l j, p j p l h p ó p. D j ó p l m j l, j p - p m m m 7. A l m l p, p, p p m m ó j. N m p m l, ó l j p m j j j j j p l. I h p p p m l, j m ój h. P m p j p p, m l j j (m ó ) m h - m p m m j p j p m ó, ó m. P -, j p j f j, p p ó ( m ) 8. B m p m ó l j,, m p p m p, ó l j, h h p l ó, p - ó p 9. W p ó p. R j l p, j j p l j p j, m l pól pó. T p l j p ó l, p l h, m, p p m p m l j. Z p p j l, m - f m j, m p j. P p j m m ó, p m p h m h 10. R j m p p, p m p, j - j m j. P l p p j, l m - m m p m j m l p l m. A l j l. Z p m j l, j p ó m j h m 11. S m m p j m m 12. A ó m - l h, l p j p : 1. R l j p m m m j p j. 2. D ó j m l j ó h l m ó p j. 3. W mp j 13. Sp ó, ó m l j p m l j p l l. J m l h j m l j, - p m m p p h p j. J p - p ó mass mediów j p l, m l j m ó, j j l ó m j h, ó m j f m j, j p mp j ó p. 7 T m. 8 W. P, O mediach i j zyku, K ó 2007, M. L -M,.., W. P, Podstawy retoryki dziennikarskiej, [ :] Z. B, E. Ch (.), Dziennikarstwo i wiat mediów, K ó 2008, R. D. W mm, J. R. D m Mass media. Metody bada, K ó 2008, M. L -M,.., T m,. 98. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 227

4 Ko uniko ani aso i zyk Int rn i K m m j p m m, ó j p - m 14. P m p l, j m l j -, ó l j ó m p p j f m m. N m p m p m j j m m, ó p f m l. D l j j j 15. K l j p m jm j m p p m p m p m, - p m j l, j p m j m p m. P f m : m j m j p. O p - m p m j j, m m p m p - l, l m m. Z l jm j ó l, j p j p l, p ól h p, m h p l - m p,, ó p - m h. K m m m l h ó 16. K p m p m h j j p l mó, ó h m ó p p. W j, p D. M Q l j l j - j m j j. W j l p, m.. ó l p m p ól m p m m p. J m - p l m m m ó l p m j h, h p m mpl m m p. Sp l m j l. P m m m l p mass mediów, p j l h j p j m l j, j. P m, p j m m l, p p p l p, p p m j l h pó l l m. P m m, p j, j m j l ó. Mó m l p ó p h. S m p j j, l j p f j, l 17. J, j pó ó l j h h 18 m p f - j : p, p, mp, f m j 19. Ró p m - m f m m m m p l p, j f j l p ó p m l p m j, ó pó J j m ó p m j p p m h l h. I m p m m m j j j l h. M. S, m ó h ( - ól I ) l f m f m j j l p j 14 T. G -Kl, Komunikowanie i media, [ :] Z. B, E. Ch (.),.., T m, T m. 17 T m, T m, W. P, Nowa retoryka dziennikarska, K ó 2002, E. S, Znak w cyfrowym wiecie. Semiotyczne aspekty komunikacji komputerowej, [ :] M. F l, G. P (.), Komunikowanie si w mediach elektronicznych. J zyk, edukacja, semiotyka, W 2009, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

5 p j l p, p j m h m f m j j 21. J l ó h j h, m - h ó h m j h. A p m m m, m p p mp j p j p j, ó j m l j. K m ó l - h (, m ó, ) m p h mp j. J ó h j p ó m. W - j l - m, p f m p h l p p - j h, p j j m m l m l h h m - j h 22. P, ó K Chm l l j p -m l p m j 23. W m j l, p, p j, ó p j l m j. D j p performance u E v G m, ó p p l, m j m l j p l - h p 24. T l p j l, f p j h p, p m l j. J p - l h p p p - m f f 25. W p ó E. G m p m m l j p ó p - l h, h h m h. I j f m m m l p j,, ó m m l, p p l j, p, m, j ( - ). Dl m mó j m, ó j f p l j. J B l J W l, j p, ó j p m j, ó l j p ó : j, j, j p l j p p, j p p l m j l 26. J p j l p, p j ól m p j m h m l l h ó (p,, h ). P j m - j m l j. C m p m j p j M - O. J j m j l j 27. D m j j, ó j m h f m, p - h l p m. Z m p j, ó p p m p. I, j l m. W j l j l. N j j j l p j j Ty M. S, Parateksty w rodowiskach informacyjnych mediów interaktywnych, [ :] A. G ó (.), Pogranicza audiowizualno ci, K ó 2010, K. Chm l, Tekst w sieci obrazów. Internet jako medium zapo redniczonej komunikacji wizualnej, [ :] M. F l, G. P (.),.., T m, T m, T m, J. B l, J. W l, J zyk w mediach. Medialno j zyka, [ :] Z. B, E. Ch (.),.., K ó 2008, T m, T m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 229

6 J p p p l j j j l j p j j m j, - j f l. M - m, m p j. T j, ó j j m j O, p m h m l My m 29. K l j m j j p p l m Oni. J j l h, h, l h p h p l ó l h p p l - h. M l m, p j j. Ró j m p j j, j j j, p : - m,, ó j m f l p. P j ó j p p l m p ó j p l l 30. W j l j h l j j m h, j p h p j. J p m - 31, ó - h. Z ó, l p m l m h m j h. J j,, p j j j I, l h h. P j m j m j p j m l l, j m m j ó 32. Badania asn P m m m h m l p ó m l p - ó p S ó Zj h ( ), p p l h h: Onet wpolityce. M m, ó p m m p -, m m l, p S h Zj - h p h ( l ) l -. W p m j j h, p j, l m m m, p h ól m j l. W ó p l h m h p p l. Onet j j 2 m j j j p ó h p l, m wpolityce j m j 4 m 33. C l m j p ó p p, l p p - m f m j j,, j m p j j. A l p l p m - f m j j: 1. J m l l. 2. J. 3. J j. 4. S l, l, p j. 5. J ( / ). 6. Bl /l l p j. 7. Sp l m. 8. Wp ó. 9. O p ó? 29 T m, T m, T m, T m, h p://.m -.pl/m.php? =34989, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

7 10. P l. 11. K j f m j, ó h m j. 12. D p m l m h, p h, l l h. 13. K. 14. W ó p h. 15. Z p j m 34. N m l p j, l m j p -. W j p m, p j m j 35. Dl, j m p p p j m l j j l j p l - m l j. B m p j j j m 36. I j m m j j p j j h m h p l m j. P l m m j j p p l -, ó j l, m j j. A A l j m mó m h ó j - h, ó j j m. D l p h j h: W S h Zj h p c 37 p. O m - R m. W S h Zj h p c p -. W V m p c j l p S h. Z ó p l Onet, j wpolityce m l j p -. I f m j j h p : p j l. C l j l, ó m ój. R p p, h, f m p f m - p p p l j. Ne w W m m j, f m j - h, h l j h. W m p m m f h l m, j j f m j l m h. Z c e e, w ce e c j e e El m l p j m. N p - m ó, f j p j, ó m m p. M ó p p m. N j j j p p, j,. J ó p - j, m, j m m j. 34 M. L -M,.., T m, T. R pl, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, W 2010, W p h h p. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 231

8 D l j p j e p ece e. M D xv ll N h N H mp h, ó j l j p, l p p ó ó O m, j R m. S m l l p pó l l D xv ll N h N H mp h. N m p m p p j m f j f j m - ó. P ó j p m p l wpolityce m l m ó. T j p j m. P m m - m, j l m j pó j m j 38. S, w e, e e O l l j m p m f, l j l ó, m j, ó h j. S m - f l p, p p l j. N c e p p m ó USA l, B O m M R m e w e B D m. W USA p j p l m ó. D e p l mp. W p O m R m - l p c e p l m m m 14 m j h. O m R m e c e. W S h Zj h p p -. R l e w e. W p O m R m l p c e p l m - m m 14 m j h. S l j, j p m h. W p - l j l h, ó m h -. J m f p ó jl p j p f j, m m l -. B e c / w, je c A f m j j m j l. J l m j-, ó m j m j l, m ól. I f m j j, ó j E p p, p l m p j j - l m j, ó m j. N m j p j swing states f m j l m P l. M D e N c New H mp e, ó j l j p, l p p ó ó O m, j R m. Z j, j ó Al x B w e m P l, 38 D. K p -F, Mówi, wi c jestem. Problem intencjonalno ci w programach informacyjnych, [ :] M. F l, M. G. P (.),.., W 2009, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

9 O m p R m h w e, l ó p - h h l p j. Ch O, Ne- W c. W W l ó ó, F e m. O 5 l l (11 c p e ) p Ve m w pó c -w c ej c c USA. W p h c W c e W e pó j. J, l m j -. Z ó m f m, j p h m - j,, j l p. Spe w e W m, ó l h j, l h p ó ól h j p l. Z m j p m p, ó- m p j ó h p ó. W USA: O m R m e m. R m e O m. W p p - m j W h P l j ABC N O m m p p 50 p ó, ó p l,, m R m e p p 47 p. D j h m e ców O, Ne W c. O m R m e. Um j p j, m p ó h p h j p. N m j p m m f m j. O p w e c e w ców wp w c c e K m l j p l j l l j - j. N j m p p ó, mó h j, p p pó. W USA: O m R m em. N l p p m ó USA l, B O m M R m e w e B D m. Z j m ee e cj Dem B c em O m m R p l - ó M R m. W h p h p l e w e. P f m m, j m p h ló m ó j - j j ó. I m p h h - l j. O l j m, j m l j m, p p j m p B O m. N j l, m p jm B. O m, mó p j. K p ó p, m l h - p. J j m, l l m, m m l m j ó, p p p. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 233

10 K cj p ew w W S h Zj h j, j m h p j j. P l m ó f m h p ó. W m p p j, j l, j m l l m m m, l m l j j p l. W USA PAP , cj : :00 W 6 l p Am p, K, ó, l - l l l, pl h p h h l ó j h. O ó p j j l j m p B O m p j P R p l M R m. K - m p p ó : p J B R p l P l R. Dl l h l ó Am, ól j j p l j j, j ó S I R p ó 39. O p p m USA :46 R m B m W m P l I Sp M h K mp m. J? B O m M R m f. PAP/EPA/M h l R l /p l O m p, R m m f m p j h h m j mp j. M R m B O m h m l j h l ó -. Oh, W, I, W, C l - h h j m - mp. T l l m h ó p - h, ó 6 l p. Z B m W m P l I Sp M h m M h S 40. O h f m p l Gazeta ( jp p l j p l ) P l R j j j. D m l ó m - j p p h. Zw e e m B p m, p ó l p h: p - ó l ó, h, l ó. D m l m j, p m h ó, p ó. D j h m e ców O, Ne W c. T f m j p j wpolityce. J p j ( p j - j) m p h p. Dl p j O m R m jl p j m, m l. 39 h p:// m..pl/ m /1,114877, ,W _ _ _ _USA.h ml, h p:// x l.p l.pl/8/79/a l/117482,o -p -p - m - -USA, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

11 K e P ó j ó h ó, f m j j. M p p j h h, ó j l m j h, m f m j. M D e N c p l j pó c l l. T e cj Re e p Ip p p p O m j h 48 p p p h - ó, p R m 46 p. 10 m p R p l ó O m 20-p p p - 58 p l h, p O m l 38 p. S m l l p pó l l D e N c New H mp e. Ch p h l, ó h h e p p O m. I f m j p l l ó h h. J m l m m m m l j l h j l h l mpl p j p j h h j 41. J p m l p ó m p l j ó ó m p - l P l.pl. W lekka przewaga j l, m. M p 91% 89%, l ó 15% p 10%. Dl f m j p l p j m j p j j Onecie. W ó T mó ó, j l j j. W m p - j m m ó m f m j j : Onet wpolityce. N m l- p j j j P l j A j P j p p m ó m. Sp I p l, j - j l. N m m mó ó l h ó. W c Z m, f m j h m p - j j m m m. J p j m h, ó p l Onet wpolityce. I m p p, m j p. Wnioski i odsu o ani A l m l p j p j p. S l j h, p h. N m l j mpl j m l l p. A l j - m j p p j j f m l h ó. 41 J. Fl, O wybranych elementach znaczenia tekstu w mediach z perspektywy semantyki interpretacyjnej, [ :] K. M - h l (.), Tekst w mediach, ó 2002,. 44. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 235

12 N l j, ó j p j j j j : / - j, p l j: m j / j, l p l j l j p j. D j j j, j - m l h m f, ó l h, m p j f m j h - m m m. A m l p l p j l. S m p p j : KAD,, p j, m j m j I. W p h l. W p ó p jm j ó j m h ( p. p j j ). N l j l h p h p j m l. Bibliografia B l J., W l J., J zyk w mediach. Medialno j zyka, [ :] B Z., Ch E. (.), Dziennikarstwo i wiat mediów. Nowa edycja, K ó Chm l K., Tekst w sieci obrazów. Internet jako medium zapo redniczonej komunikacji wizualnej, [ :] F l M., P G. (.), Komunikowanie si w mediach elektronicznych. J zyk, edukacja, semiotyka, W Fl J., O wybranych elementach znaczenia tekstu w mediach z perspektywy semantyki interpretacyjnej, [ :] M h l K. (.), Tekst w mediach, ó G -Kl T., Komunikowanie i media, [ :] B Z., Ch E. ( ) Dziennikarstwo i wiat mediów. Nowa edycja, K ó K p -F D., Mówi, wi c jestem. Problem intencjonalno ci w programach informacyjnych, [ :] F l M., P G. (.), Komunikowanie si w mediach elektronicznych. J zyk, edukacja, semiotyka, W L -M M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, K ó O U., Krytyczna analiza dyskursu (KAD). Z perspektywy bada pedagogicznych, [ :] H j -B T. (.), Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, B P W., Nowa retoryka dziennikarska, K ó P W., O mediach i j zyku, K ó P W., Podstawy retoryki dziennikarskiej, [ :] B Z., Ch E. (.), Dziennikarstwo i wiat mediów. Nowa edycja, K ó R pl T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, W S M., Parateksty w rodowiskach informacyjnych mediów interaktywnych, [ :] G ó A. (.), Pogranicza audiowizualno ci, K ó S E., Znak w cyfrowym wiecie. Semiotyczne aspekty komunikacji komputerowej, [ :] F l M., P G. (.), Komunikowanie si w mediach elektronicznych. J zyk, edukacja, semiotyka, W W mm R.D., D m J.R., Mass media. Metody bada, K ó N tografia h p:// x l.p l.pl/8/79/a l/117482,o -p -p - m - -USA, h p://.m -.pl/m.php? =34989, h p:// m..pl/ m /1,114877, ,W _ _ _ _USA.h ml, h p:// m..pl/ / -p / m - - m m,1, , m.h ml, h p:// p l.pl/ / m - m h- j h- p l - - -p - l - -l - -l, Str sz z ni A p j p ó p p m l m - j l (KAD). N p j j j p j :, p j, l. W l j p m - m p j I. B p l l m l p h: Onet wpolityce , l p Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

13 dence, including orders and remittances relating to subscriptions, advertisements, ó p S ó Zj h. M KAD p l p - p ó, l m j p ó j m p l m m f m j j. W p j, p p h j j ó. S w c we: m, I, l, j,, p j Rh tori and rsuasion on s l t d bsit s The Journal of Education Culture and Society ational scienti c S mm journal founded by Aleksander Kobylarek) Th ISSN l h f p m m l l - (CDA). Th l xpl h m mp : h, p, l DER KOBYLAREK, University l. of Wroc aw, N x, p Poland h h m mm h p l rd: h I. M l f m p : DER KOBYLAREK, University of Wroc aw, Poland JANIK, Cambridge Onet, University, wpolityce United Kingdom h f h l f p f h U S. CDA EPPERT, Bydgoszcz ll University, f Poland p m, l l m m f h j m UNDELOWITZ, Pauwau f Facilitation, f f m. South Africa Th l h h m m f ll ULANOWSKI, University h of f Wroc aw, h v l. Poland PIPITONE, Adams Ke State w : University, h m, United I, States of l America l, l, h, p RABOWSKA, Lviv National University, Ukraine KA, Turiba University, Latvia YNJOV, Kiev National University, Ukraine RLOS SUAREZ, University of Seville, Spain SAMEER MOHAMAD, Middle East University, Amman, Jordan ZMINICH, Grodno State University, Bielarus BASCHIERA, Ca Foscari University of Venice, Italy rs: ULANOWSKI, Wroclaw University, Poland CZYK-ROMANOWSKA, Wroclaw University, Poland OLONKA-LEGUT, Wroc aw University, Poland KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland UBOWSKA, Wroclaw University, Poland DRA MARCINKIEWICZ, Wroclaw University, Poland ASZAK, Wroclaw, Poland KANONOWICZ, Poland KOWICZ, Wroc aw University, Poland r: DER KOBYLAREK, Wroclaw University, Poland ING, England ING, Poland OBBINS, University of Michigan, United States of America ULANOWSKI, Wroclaw University, Poland GO BIOWSKI, Poland MARECKI, University of Wroc aw, Poland W UCHEREK, Wy sza Szko a Filologiczna, Poland : ULANOWSKI, Wroclaw University, Poland UBOWSKA, Wroclaw University, Poland KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland ieving and the list of rewievers is published on the internet site Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 237

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman DOI: 10.15503/onis2013-303-311 Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman Magda ena Kowa ska U ó m l l 1987@ m l. m No a o i M m j p (f. nouveau roman,. New Novel) l m p p ( m l p j p l ) p l f j j p XX.,

Bardziej szczegółowo

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki DOI: 10.15503/onis2013-123-140 Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki Ka a Koronkiewicz U W j. @ 2.pl XXI. j m,, h m l. T p m p. O m l m m p ó j m. M m m l j l p -,

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h

DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h Ka i B aszczy ski U W m l..1988@ p. m O p l 90. p j p m h h j f j l P l. G ó m m p j m m

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. G n za i roz Ó ad okatury Z ó l j h j j h ó p h. S m advocatio j p

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada Edyta Soko owska U W l 1@ m l. m O j p j p j j j 1. T f m j j j p p h p l h j l p m 2. W p l j h l p j p l, ó j j

Bardziej szczegółowo

NEOFILOLOGIE NA PRZE OMIE WIEKÓW

NEOFILOLOGIE NA PRZE OMIE WIEKÓW PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Studia Neofilologiczne 2012, z. VIII Aurelia KOTKIEWICZ UP Kraków NEOFILOLOGIE NA PRZE OMIE WIEKÓW Neofilologie na prze omie stuleci. Najnowsze

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

DWA J ZYKI, DWIE KULTURY UCZNIÓW MIGRANTÓW

DWA J ZYKI, DWIE KULTURY UCZNIÓW MIGRANTÓW PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Studia Neofilologiczne 2012, z. VIII Joanna LEEK Uniwersytet ódzki DWA J ZYKI, DWIE KULTURY UCZNIÓW MIGRANTÓW Summary: The paper presents

Bardziej szczegółowo

KONTROWERSJE WOKÓ REKLAMY

KONTROWERSJE WOKÓ REKLAMY ROCZNIKI NAUK SPO ECZNYCH Tom 3(39) 2011 ANETA DUDA KONTROWERSJE WOKÓ REKLAMY PRÓBA PODSUMOWANIA SPO ECZNEJ KRYTYKI TEGO ZJAWISKA Krytyka reklamy jest szeroko obecna zarówno w dyskursie akademickim 1,

Bardziej szczegółowo

Public relations sztuk zarz dzania organizacjami Public relations as the art of organization management

Public relations sztuk zarz dzania organizacjami Public relations as the art of organization management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. dr hab. Anna Barcik Górno l ska Wy sza Szko a Handlowa w Katowicach Public relations

Bardziej szczegółowo

RADA NAUKOWA LISTA RECENZENTÓW

RADA NAUKOWA LISTA RECENZENTÓW PEDAGOGIKA XX RADA NAUKOWA Krzysztof JAKUBIAK, Uniwersytet Gda ski Wies aw JAMRO EK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dominik KUBICKI, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Svitlana

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Magdalena Zalewska-Turzy ska PUBLIC RELATIONS A REKLAMA PORÓWNANIE KOMUNIKATÓW PRZEDSI BIORSTWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S. Magdalena Zalewska-Turzy ska PUBLIC RELATIONS A REKLAMA PORÓWNANIE KOMUNIKATÓW PRZEDSI BIORSTWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 PUBLIC RELATIONS A REKLAMA PORÓWNANIE KOMUNIKATÓW PRZEDSI BIORSTWA 1. WPROWADZENIE Organizacje stwarzane s nie po to, by

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski Wydzia Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych. ARKUSZE PRZEDMIOTÓW Kierunek: GRAFIKA I st.

Uniwersytet Zielonogórski Wydzia Artystyczny Instytut Sztuk Wizualnych. ARKUSZE PRZEDMIOTÓW Kierunek: GRAFIKA I st. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Sztuk Wizualnych ARKUSZE PRZEDMIOTÓW Kierunek: GRAFIKA I st. Rok akademicki 2013/2014 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku: Poziom kszta cenia:

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises

Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 mgr Dariusz Chalimoniuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rozwój Internetu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 782 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (21)

ZESZYTY NAUKOWE NR 782 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (21) ZESZYTY NAUKOWE NR 782 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (21) SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Pawe Ci szczyk Piotr Micha owski, Ma gorzata Ofiarska, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Publikacje 1970-2009

Publikacje 1970-2009 Tomasz Goban-Klas Publikacje 1970-2009 1 Publikacje 1970-2009 1. Ksi¹ ki Media i terroryœci. Czy zastrasz¹ nas na œmieræ? Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloñskiego, 2009, s. 293. Korea Po³udniowa.

Bardziej szczegółowo

Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych

Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pedagogika 2010, z. XIX Adrianna SARNAT-CIASTKO Tutoring opieku czy w perspektywie przemian kulturowych Pod koniec XX wieku Mi dzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 219 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.13 Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Trzy podej cia do wyja niania natury procesu socjalizacji konsumenckiej

Trzy podej cia do wyja niania natury procesu socjalizacji konsumenckiej Psychologia Spo eczna 2012 tom 7 3 (22) 272 280 ISSN 1896-1800 Trzy podej cia do wyja niania natury procesu socjalizacji konsumenckiej Anna Ko odziejczyk Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagiello ski

Bardziej szczegółowo

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org.

Tło historyczne: Jedzenie, energia i praca rozwój nauki o żywieniu 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org. T ł o h i s t o r y c z n Je e: d z e n i e, e n e r g i a i p r ar co a z w ó j n a u k i o ˆ y w i e n i u W p r o w a d z e n i e J a k o wy ł a n i a j c a s ił g a ł n a u k li o, g it am o pó ow

Bardziej szczegółowo

Specyfika procesu komunikacji w zespole wirtualnym Specific of communication process in virtual team

Specyfika procesu komunikacji w zespole wirtualnym Specific of communication process in virtual team Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika procesu komunikacji w zespole wirtualnym Specific

Bardziej szczegółowo

MYSTERY SHOPPING ORAZ SHADOWING JAKO METODY BADANIA KULTURY

MYSTERY SHOPPING ORAZ SHADOWING JAKO METODY BADANIA KULTURY ROCZNIKI KULTUROZNAWCZE Tom V, numer 1 2014 MICHA M KARSKI * MYSTERY SHOPPING ORAZ SHADOWING JAKO METODY BADANIA KULTURY Otaczaj ca nas ponowoczesna rzeczywisto zmusza badaczy kultury, którzy zajmuj si

Bardziej szczegółowo

Lech Ratajski 1921 1977

Lech Ratajski 1921 1977 Lech Ratajski 1921 1977 Prace i Studia Geograficzne 2008, T. 40, ss. 233 246 LECH RATAJSKI 1921 1977 Roz po czy naj¹c pra cê na Uni wer sy te cie Wa r sza wskim w 1950 r. Lech Ra ta j - ski mia³ uko ñ

Bardziej szczegółowo

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH Tom 11/1 2012. S owa kluczowe: uniwersytet trzeciego wieku, geragogika, osoby starsze

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH Tom 11/1 2012. S owa kluczowe: uniwersytet trzeciego wieku, geragogika, osoby starsze STUDIA HUMANISTYCZNE AGH Tom 11/1 2012 Paulina wi tek * UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU JAKO INSTYTUCJA REALIZUJ CA IDE EDUKACJI OSÓB STARSZYCH ** Nauk zajmuj c si edukacj i wychowaniem cz owieka starszego

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2014-368-377

DOI: 10.15503/onis2014-368-377 DOI: 10.15503/onis2014-368-377 Wczesna doros o w ponowoczesno ci. Odraczanie autonomii w ko ntek cie zamieszkiwania z rodzin pochodzenia Magda Wieteska, magwiet@vp.pl Uniwersytet Wroc awski Pl. Uniwersytecki

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Og oszenie jako reklama na przyk adzie w gierskich internetowych ofert pracy 1

Og oszenie jako reklama na przyk adzie w gierskich internetowych ofert pracy 1 Studia i Materia y, 2013 (16): 123 134 ISSN 1733-9758, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1733-9758.2013.16.9 Og oszenie jako reklama na przyk adzie w gierskich internetowych ofert pracy 1 Agata Keller

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PA STWOWA WY SZA SZKO A ZAWODOWA W CIECHANOWIE INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA Rok akademicki 2010/2011 www.pwszciechanow.edu.pl S owo Rektora Ju po raz dziewiàty, bo Uczelnia nasza utworzona zosta

Bardziej szczegółowo