DOI: /onis Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOI: 10.15503/onis2013-225-237 Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h"

Transkrypt

1 DOI: /onis Kryty zna analiza dyskursu ybrany h stron int rn to y h Seweryn Leszczy ski A m I m m l. m J j j l m m m j. W p jó -, j p m ó j m j, p j m m. B j m j mó p m l - j m jp p j m j j m, l j. J p j : j p, l j, ój f m m j m l j. E l j j j - ó h ( h h) p m l m l m l ó l. O j m p j p j p l ( l ), ó l, m m m. J l, p j p l, j p - h. W pó m. I h j j p m - l l l h m, l l p h ó, l m ó m l h p l p p j -. Dl m f p m p m m 1, j j l. D m f m j, ó p j l h. W p ó h m l ó mass mediów p p j, ó p m m j p, j h l ó. S j l p m p p ó p S ó Zj h , p h h - h: Onet w Polityce 2. Kryty zna analiza dyskursu, a r toryka i rs az a N p p ó j p j j l (KAD). W M L j-m j m - j, p l j p m m j p - m p m j f j j l 3. A ó, l m, j p, j p ó m j m 1 D h m m l : m, j p, m p - j j p ó, p h m (A. P l, Postawy a mass media [ :] S. D l. (.), Procesy globalizacji a kszta cenie nauczycieli: spojrzenie mi dzykulturowe, R ó 2006,. 348). D j -, ó h l j, m m ó m m ó. I j m l (p p ) ó l j m h p ój h m ó. Dl p l m m m, p m m h ó m j l - p, ó j j h m m. 2 h p:// m..pl/ / -p / m - - m m,1, , m.h ml h p:// p l.pl/ / m - m h- j h- p l - - -p - l - -l - -l, M. L -M, Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, K ó 2006,. 22. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 225

2 p h. W m j m j m j p, ó m j p. KAD p p, j, ó l h - h XX. l h m h p h. Sp ó l p j, l l, ó p l. J m h j p l, ó p l mó h l h m l, m j f m l j m j l, p jm j - h j. P l p pó p KAD p ó j, j l p m. N m j, l p h l, ó p h l p j l m- h XX., ó p j m j p j j p h l - m p 4. A l j m j, p m p, m ó h l, ó j l p m m l h. KAD m m l p ó ó j j l l. W ó p j p j 5 : 1. KAD j f m l j, ó l j j h m h j h, h j j p. 2. KAD m f j l m, ó j m j - j ó, l j m h p, pó h h j h j j. T m l p j m l. 3. KAD p m j, j Jü H - m, ó p l m j p p. Zm j p h p m p j h. C l m p j j f m j. 4. KAD M h l F l : m j j, - p l j p m, ó j p j l j, p m j. K l j m, l j j mpl m j m l l h ó 6. P, p, ó l m p - j h l h,, m p, p p j p m. W j p, j p p, j p, ó p p j. D mó p l l p mó. W j l ó p, m m p, mó p, j j j. Dl l j l j. L - j m l p ó p j h p p j m. O, l l p pój m, p m j h. T j p. N l p m f j l m 4 U. O, Krytyczna analiza dyskursu (KAD). Z perspektywy bada pedagogicznych, [ :] T. H j -B (.), Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, B 2011, M. L -M,.., T m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

3 h p. K p l, j l j, p j p l h p ó p. D j ó p l m j l, j p - p m m m 7. A l m l p, p, p p m m ó j. N m p m l, ó l j p m j j j j j p l. I h p p p m l, j m ój h. P m p j p p, m l j j (m ó ) m h - m p m m j p j p m ó, ó m. P -, j p j f j, p p ó ( m ) 8. B m p m ó l j,, m p p m p, ó l j, h h p l ó, p - ó p 9. W p ó p. R j l p, j j p l j p j, m l pól pó. T p l j p ó l, p l h, m, p p m p m l j. Z p p j l, m - f m j, m p j. P p j m m ó, p m p h m h 10. R j m p p, p m p, j - j m j. P l p p j, l m - m m p m j m l p l m. A l j l. Z p m j l, j p ó m j h m 11. S m m p j m m 12. A ó m - l h, l p j p : 1. R l j p m m m j p j. 2. D ó j m l j ó h l m ó p j. 3. W mp j 13. Sp ó, ó m l j p m l j p l l. J m l h j m l j, - p m m p p h p j. J p - p ó mass mediów j p l, m l j m ó, j j l ó m j h, ó m j f m j, j p mp j ó p. 7 T m. 8 W. P, O mediach i j zyku, K ó 2007, M. L -M,.., W. P, Podstawy retoryki dziennikarskiej, [ :] Z. B, E. Ch (.), Dziennikarstwo i wiat mediów, K ó 2008, R. D. W mm, J. R. D m Mass media. Metody bada, K ó 2008, M. L -M,.., T m,. 98. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 227

4 Ko uniko ani aso i zyk Int rn i K m m j p m m, ó j p - m 14. P m p l, j m l j -, ó l j ó m p p j f m m. N m p m p m j j m m, ó p f m l. D l j j j 15. K l j p m jm j m p p m p m p m, - p m j l, j p m j m p m. P f m : m j m j p. O p - m p m j j, m m p m p - l, l m m. Z l jm j ó l, j p j p l, p ól h p, m h p l - m p,, ó p - m h. K m m m l h ó 16. K p m p m h j j p l mó, ó h m ó p p. W j, p D. M Q l j l j - j m j j. W j l p, m.. ó l p m p ól m p m m p. J m - p l m m m ó l p m j h, h p m mpl m m p. Sp l m j l. P m m m l p mass mediów, p j l h j p j m l j, j. P m, p j m m l, p p p l p, p p m j l h pó l l m. P m m, p j, j m j l ó. Mó m l p ó p h. S m p j j, l j p f j, l 17. J, j pó ó l j h h 18 m p f - j : p, p, mp, f m j 19. Ró p m - m f m m m m p l p, j f j l p ó p m l p m j, ó pó J j m ó p m j p p m h l h. I m p m m m j j j l h. M. S, m ó h ( - ól I ) l f m f m j j l p j 14 T. G -Kl, Komunikowanie i media, [ :] Z. B, E. Ch (.),.., T m, T m. 17 T m, T m, W. P, Nowa retoryka dziennikarska, K ó 2002, E. S, Znak w cyfrowym wiecie. Semiotyczne aspekty komunikacji komputerowej, [ :] M. F l, G. P (.), Komunikowanie si w mediach elektronicznych. J zyk, edukacja, semiotyka, W 2009, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

5 p j l p, p j m h m f m j j 21. J l ó h j h, m - h ó h m j h. A p m m m, m p p mp j p j p j, ó j m l j. K m ó l - h (, m ó, ) m p h mp j. J ó h j p ó m. W - j l - m, p f m p h l p p - j h, p j j m m l m l h h m - j h 22. P, ó K Chm l l j p -m l p m j 23. W m j l, p, p j, ó p j l m j. D j p performance u E v G m, ó p p l, m j m l j p l - h p 24. T l p j l, f p j h p, p m l j. J p - l h p p p - m f f 25. W p ó E. G m p m m l j p ó p - l h, h h m h. I j f m m m l p j,, ó m m l, p p l j, p, m, j ( - ). Dl m mó j m, ó j f p l j. J B l J W l, j p, ó j p m j, ó l j p ó : j, j, j p l j p p, j p p l m j l 26. J p j l p, p j ól m p j m h m l l h ó (p,, h ). P j m - j m l j. C m p m j p j M - O. J j m j l j 27. D m j j, ó j m h f m, p - h l p m. Z m p j, ó p p m p. I, j l m. W j l j l. N j j j l p j j Ty M. S, Parateksty w rodowiskach informacyjnych mediów interaktywnych, [ :] A. G ó (.), Pogranicza audiowizualno ci, K ó 2010, K. Chm l, Tekst w sieci obrazów. Internet jako medium zapo redniczonej komunikacji wizualnej, [ :] M. F l, G. P (.),.., T m, T m, T m, J. B l, J. W l, J zyk w mediach. Medialno j zyka, [ :] Z. B, E. Ch (.),.., K ó 2008, T m, T m, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 229

6 J p p p l j j j l j p j j m j, - j f l. M - m, m p j. T j, ó j j m j O, p m h m l My m 29. K l j m j j p p l m Oni. J j l h, h, l h p h p l ó l h p p l - h. M l m, p j j. Ró j m p j j, j j j, p : - m,, ó j m f l p. P j ó j p p l m p ó j p l l 30. W j l j h l j j m h, j p h p j. J p m - 31, ó - h. Z ó, l p m l m h m j h. J j,, p j j j I, l h h. P j m j m j p j m l l, j m m j ó 32. Badania asn P m m m h m l p ó m l p - ó p S ó Zj h ( ), p p l h h: Onet wpolityce. M m, ó p m m p -, m m l, p S h Zj - h p h ( l ) l -. W p m j j h, p j, l m m m, p h ól m j l. W ó p l h m h p p l. Onet j j 2 m j j j p ó h p l, m wpolityce j m j 4 m 33. C l m j p ó p p, l p p - m f m j j,, j m p j j. A l p l p m - f m j j: 1. J m l l. 2. J. 3. J j. 4. S l, l, p j. 5. J ( / ). 6. Bl /l l p j. 7. Sp l m. 8. Wp ó. 9. O p ó? 29 T m, T m, T m, T m, h p://.m -.pl/m.php? =34989, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

7 10. P l. 11. K j f m j, ó h m j. 12. D p m l m h, p h, l l h. 13. K. 14. W ó p h. 15. Z p j m 34. N m l p j, l m j p -. W j p m, p j m j 35. Dl, j m p p p j m l j j l j p l - m l j. B m p j j j m 36. I j m m j j p j j h m h p l m j. P l m m j j p p l -, ó j l, m j j. A A l j m mó m h ó j - h, ó j j m. D l p h j h: W S h Zj h p c 37 p. O m - R m. W S h Zj h p c p -. W V m p c j l p S h. Z ó p l Onet, j wpolityce m l j p -. I f m j j h p : p j l. C l j l, ó m ój. R p p, h, f m p f m - p p p l j. Ne w W m m j, f m j - h, h l j h. W m p m m f h l m, j j f m j l m h. Z c e e, w ce e c j e e El m l p j m. N p - m ó, f j p j, ó m m p. M ó p p m. N j j j p p, j,. J ó p - j, m, j m m j. 34 M. L -M,.., T m, T. R pl, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, W 2010, W p h h p. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 231

8 D l j p j e p ece e. M D xv ll N h N H mp h, ó j l j p, l p p ó ó O m, j R m. S m l l p pó l l D xv ll N h N H mp h. N m p m p p j m f j f j m - ó. P ó j p m p l wpolityce m l m ó. T j p j m. P m m - m, j l m j pó j m j 38. S, w e, e e O l l j m p m f, l j l ó, m j, ó h j. S m - f l p, p p l j. N c e p p m ó USA l, B O m M R m e w e B D m. W USA p j p l m ó. D e p l mp. W p O m R m - l p c e p l m m m 14 m j h. O m R m e c e. W S h Zj h p p -. R l e w e. W p O m R m l p c e p l m - m m 14 m j h. S l j, j p m h. W p - l j l h, ó m h -. J m f p ó jl p j p f j, m m l -. B e c / w, je c A f m j j m j l. J l m j-, ó m j m j l, m ól. I f m j j, ó j E p p, p l m p j j - l m j, ó m j. N m j p j swing states f m j l m P l. M D e N c New H mp e, ó j l j p, l p p ó ó O m, j R m. Z j, j ó Al x B w e m P l, 38 D. K p -F, Mówi, wi c jestem. Problem intencjonalno ci w programach informacyjnych, [ :] M. F l, M. G. P (.),.., W 2009, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

9 O m p R m h w e, l ó p - h h l p j. Ch O, Ne- W c. W W l ó ó, F e m. O 5 l l (11 c p e ) p Ve m w pó c -w c ej c c USA. W p h c W c e W e pó j. J, l m j -. Z ó m f m, j p h m - j,, j l p. Spe w e W m, ó l h j, l h p ó ól h j p l. Z m j p m p, ó- m p j ó h p ó. W USA: O m R m e m. R m e O m. W p p - m j W h P l j ABC N O m m p p 50 p ó, ó p l,, m R m e p p 47 p. D j h m e ców O, Ne W c. O m R m e. Um j p j, m p ó h p h j p. N m j p m m f m j. O p w e c e w ców wp w c c e K m l j p l j l l j - j. N j m p p ó, mó h j, p p pó. W USA: O m R m em. N l p p m ó USA l, B O m M R m e w e B D m. Z j m ee e cj Dem B c em O m m R p l - ó M R m. W h p h p l e w e. P f m m, j m p h ló m ó j - j j ó. I m p h h - l j. O l j m, j m l j m, p p j m p B O m. N j l, m p jm B. O m, mó p j. K p ó p, m l h - p. J j m, l l m, m m l m j ó, p p p. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 233

10 K cj p ew w W S h Zj h j, j m h p j j. P l m ó f m h p ó. W m p p j, j l, j m l l m m m, l m l j j p l. W USA PAP , cj : :00 W 6 l p Am p, K, ó, l - l l l, pl h p h h l ó j h. O ó p j j l j m p B O m p j P R p l M R m. K - m p p ó : p J B R p l P l R. Dl l h l ó Am, ól j j p l j j, j ó S I R p ó 39. O p p m USA :46 R m B m W m P l I Sp M h K mp m. J? B O m M R m f. PAP/EPA/M h l R l /p l O m p, R m m f m p j h h m j mp j. M R m B O m h m l j h l ó -. Oh, W, I, W, C l - h h j m - mp. T l l m h ó p - h, ó 6 l p. Z B m W m P l I Sp M h m M h S 40. O h f m p l Gazeta ( jp p l j p l ) P l R j j j. D m l ó m - j p p h. Zw e e m B p m, p ó l p h: p - ó l ó, h, l ó. D m l m j, p m h ó, p ó. D j h m e ców O, Ne W c. T f m j p j wpolityce. J p j ( p j - j) m p h p. Dl p j O m R m jl p j m, m l. 39 h p:// m..pl/ m /1,114877, ,W _ _ _ _USA.h ml, h p:// x l.p l.pl/8/79/a l/117482,o -p -p - m - -USA, Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

11 K e P ó j ó h ó, f m j j. M p p j h h, ó j l m j h, m f m j. M D e N c p l j pó c l l. T e cj Re e p Ip p p p O m j h 48 p p p h - ó, p R m 46 p. 10 m p R p l ó O m 20-p p p - 58 p l h, p O m l 38 p. S m l l p pó l l D e N c New H mp e. Ch p h l, ó h h e p p O m. I f m j p l l ó h h. J m l m m m m l j l h j l h l mpl p j p j h h j 41. J p m l p ó m p l j ó ó m p - l P l.pl. W lekka przewaga j l, m. M p 91% 89%, l ó 15% p 10%. Dl f m j p l p j m j p j j Onecie. W ó T mó ó, j l j j. W m p - j m m ó m f m j j : Onet wpolityce. N m l- p j j j P l j A j P j p p m ó m. Sp I p l, j - j l. N m m mó ó l h ó. W c Z m, f m j h m p - j j m m m. J p j m h, ó p l Onet wpolityce. I m p p, m j p. Wnioski i odsu o ani A l m l p j p j p. S l j h, p h. N m l j mpl j m l l p. A l j - m j p p j j f m l h ó. 41 J. Fl, O wybranych elementach znaczenia tekstu w mediach z perspektywy semantyki interpretacyjnej, [ :] K. M - h l (.), Tekst w mediach, ó 2002,. 44. Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 235

12 N l j, ó j p j j j j : / - j, p l j: m j / j, l p l j l j p j. D j j j, j - m l h m f, ó l h, m p j f m j h - m m m. A m l p l p j l. S m p p j : KAD,, p j, m j m j I. W p h l. W p ó p jm j ó j m h ( p. p j j ). N l j l h p h p j m l. Bibliografia B l J., W l J., J zyk w mediach. Medialno j zyka, [ :] B Z., Ch E. (.), Dziennikarstwo i wiat mediów. Nowa edycja, K ó Chm l K., Tekst w sieci obrazów. Internet jako medium zapo redniczonej komunikacji wizualnej, [ :] F l M., P G. (.), Komunikowanie si w mediach elektronicznych. J zyk, edukacja, semiotyka, W Fl J., O wybranych elementach znaczenia tekstu w mediach z perspektywy semantyki interpretacyjnej, [ :] M h l K. (.), Tekst w mediach, ó G -Kl T., Komunikowanie i media, [ :] B Z., Ch E. ( ) Dziennikarstwo i wiat mediów. Nowa edycja, K ó K p -F D., Mówi, wi c jestem. Problem intencjonalno ci w programach informacyjnych, [ :] F l M., P G. (.), Komunikowanie si w mediach elektronicznych. J zyk, edukacja, semiotyka, W L -M M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, K ó O U., Krytyczna analiza dyskursu (KAD). Z perspektywy bada pedagogicznych, [ :] H j -B T. (.), Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, B P W., Nowa retoryka dziennikarska, K ó P W., O mediach i j zyku, K ó P W., Podstawy retoryki dziennikarskiej, [ :] B Z., Ch E. (.), Dziennikarstwo i wiat mediów. Nowa edycja, K ó R pl T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, W S M., Parateksty w rodowiskach informacyjnych mediów interaktywnych, [ :] G ó A. (.), Pogranicza audiowizualno ci, K ó S E., Znak w cyfrowym wiecie. Semiotyczne aspekty komunikacji komputerowej, [ :] F l M., P G. (.), Komunikowanie si w mediach elektronicznych. J zyk, edukacja, semiotyka, W W mm R.D., D m J.R., Mass media. Metody bada, K ó N tografia h p:// x l.p l.pl/8/79/a l/117482,o -p -p - m - -USA, h p://.m -.pl/m.php? =34989, h p:// m..pl/ m /1,114877, ,W _ _ _ _USA.h ml, h p:// m..pl/ / -p / m - - m m,1, , m.h ml, h p:// p l.pl/ / m - m h- j h- p l - - -p - l - -l - -l, Str sz z ni A p j p ó p p m l m - j l (KAD). N p j j j p j :, p j, l. W l j p m - m p j I. B p l l m l p h: Onet wpolityce , l p Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3)

13 dence, including orders and remittances relating to subscriptions, advertisements, ó p S ó Zj h. M KAD p l p - p ó, l m j p ó j m p l m m f m j j. W p j, p p h j j ó. S w c we: m, I, l, j,, p j Rh tori and rsuasion on s l t d bsit s The Journal of Education Culture and Society ational scienti c S mm journal founded by Aleksander Kobylarek) Th ISSN l h f p m m l l - (CDA). Th l xpl h m mp : h, p, l DER KOBYLAREK, University l. of Wroc aw, N x, p Poland h h m mm h p l rd: h I. M l f m p : DER KOBYLAREK, University of Wroc aw, Poland JANIK, Cambridge Onet, University, wpolityce United Kingdom h f h l f p f h U S. CDA EPPERT, Bydgoszcz ll University, f Poland p m, l l m m f h j m UNDELOWITZ, Pauwau f Facilitation, f f m. South Africa Th l h h m m f ll ULANOWSKI, University h of f Wroc aw, h v l. Poland PIPITONE, Adams Ke State w : University, h m, United I, States of l America l, l, h, p RABOWSKA, Lviv National University, Ukraine KA, Turiba University, Latvia YNJOV, Kiev National University, Ukraine RLOS SUAREZ, University of Seville, Spain SAMEER MOHAMAD, Middle East University, Amman, Jordan ZMINICH, Grodno State University, Bielarus BASCHIERA, Ca Foscari University of Venice, Italy rs: ULANOWSKI, Wroclaw University, Poland CZYK-ROMANOWSKA, Wroclaw University, Poland OLONKA-LEGUT, Wroc aw University, Poland KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland UBOWSKA, Wroclaw University, Poland DRA MARCINKIEWICZ, Wroclaw University, Poland ASZAK, Wroclaw, Poland KANONOWICZ, Poland KOWICZ, Wroc aw University, Poland r: DER KOBYLAREK, Wroclaw University, Poland ING, England ING, Poland OBBINS, University of Michigan, United States of America ULANOWSKI, Wroclaw University, Poland GO BIOWSKI, Poland MARECKI, University of Wroc aw, Poland W UCHEREK, Wy sza Szko a Filologiczna, Poland : ULANOWSKI, Wroclaw University, Poland UBOWSKA, Wroclaw University, Poland KANONOWICZ, Wroclaw University, Poland ieving and the list of rewievers is published on the internet site Ogrody nauk i sztuk nr 2013 (3) 237

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman

Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman DOI: 10.15503/onis2013-303-311 Proza J rz go Andrz ski go a nouveau roman Magda ena Kowa ska U ó m l l 1987@ m l. m No a o i M m j p (f. nouveau roman,. New Novel) l m p p ( m l p j p l ) p l f j j p XX.,

Bardziej szczegółowo

Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski

Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski DOI: 10.15503/onis2013-143-153 Psy hofizy zn u arunko ania z o i ka do zdrady z i zku artn rski Nata ia Wa czyk D l l S W 4@ p.pl W j m l mó p h, ó p - h p h. A j l ó l p j p p j? C m? J p,,, p j, j j

Bardziej szczegółowo

E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a

E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a DOI: 10.15503/onis2013-88-95 E igra a zarobko a rodzi Ó a robl urosi ro t a Ma gorzata Jawna U W m l m @ p.pl Aneta Kacz arek U W l 6@ 2.pl W ro adz ni P l m l, ó j l m j m l p j p. D j m m, m f j p. J,

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki

DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki DOI: 10.15503/onis2013-46-53 Pozafor aln i ni for aln as kty duka i akad i ki A eksandra Marcinkiewicz U W l.m @ m l. m W pó p l j m m p f m j. P - p p p p j p p h m f m - j m 1. J h h j p h m m, ó m l

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y

DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y DOI: 10.15503/onis2013-36-45 W odm cie walki prawa z bezprawiem* rola ad okata ost o aniu s do y Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. G n za i roz Ó ad okatury Z ó l j h j j h ó p h. S m advocatio j p

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h

DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h DOI: 10.15503/onis2013-54-63 Z i rz h bogó o zasadno i lik ida i habilita i i rof sury Pols i kra a h uro ski h Ka i B aszczy ski U W m l..1988@ p. m O p l 90. p j p m h h j f j l P l. G ó m m p j m m

Bardziej szczegółowo

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki

Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki DOI: 10.15503/onis2013-123-140 Ma i rzy st o s od znaku raka horoba ako ydarz ni kryty zn y iu rzysz atki Ka a Koronkiewicz U W j. @ 2.pl XXI. j m,, h m l. T p m p. O m l m m p ó j m. M m m l j l p -,

Bardziej szczegółowo

Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h

Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h DOI: 10.15503/onis2013-257-266 Ni b z i zn ksi ki. Roz a ania o kat gorii o r s i lit raturz dla na odszy h Jowita Gro ysz K l m M h I l h S ó H m h U W j m @ m l. m L l j j j j l m, l m m h j, mpl j j

Bardziej szczegółowo

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada

DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada DOI: 10.15503/onis2013-109-122 Doros dzi i roz i dziony h rodzi Ó rz gl d t orii i bada Edyta Soko owska U W l 1@ m l. m O j p j p j j j 1. T f m j j j p p h p l h j l p m 2. W p l j h l p j p l, ó j j

Bardziej szczegółowo

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u

Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u DOI: 10.15503/onis2013-198-206 Rozbudo a si i kanaliza y n g ini Pro ho i ako l strat gii roz o u Marzena Bratu U E m W m _ @p..pl P p p P l W pól P E p j h, m j l h m. Z h l j m p m p p m h- l m, l m

Bardziej szczegółowo

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u

Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Jak ni ost o a Pols y so ali i i dzy o nia ob f no nu bolsz iz u Piotr Ku igowski U m. A m M P p. l.1990@ m l. m P l P m M m R l j ZSRR m, j m m l h P Z m. W j m m j, 6 7.11.1917. j j l ó. C j, l - p j

Bardziej szczegółowo

Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go

Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go Prot stan ka tyka ra y za odzi nau zy i la akad i ki go Anna Maria Kuc arska U W m. h @ m l. m DOI: 10.15503/onis2013-96-108 Regu y w tej chwili nas nie interesuj. Musimy rozegra mecz w ka dym przypadku,

Bardziej szczegółowo

DOI: /onis Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora

DOI: /onis Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora DOI: 10.15503/onis2013-286-293 Wi lka ni Ob na utkana z i r i nia i hi hotu ta ni za osta dro na t atrz i is a h Tad usza Kantora Magda ena Skrzy czak U ó m l p @ p.pl T K j j j Od ambala u do idei podró

Bardziej szczegółowo

Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h

Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h DOI: 10.15503/onis2013-209-224 Moty a y n i ozna z zni kszta nia a i i. Pa i ynikó duka y ny h A eksandra Krogu ska U J ll l. l @ m l. m Krystian Barzykowski U J ll. @.pl T p m. K p j m l l f m j p m h

Bardziej szczegółowo

Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata

Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata DOI: 10.15503/onis2013-154-163 Prz y, a i ta, rz kaza o auto biografii Jo Wa sblata Anna Ciarkowska U ó. @ m l. m Sp ó j p h p, j p p l 1 m m m Nieprzewidziany wiadek (Le témoin imprévu) J W j l G ll L

Bardziej szczegółowo

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h

Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h DOI: 10.15503/onis2013-64-72 Prz d iot ra a autorski go doktryni i orz zni t i s dó olski h Bartosz C udzi ski U m. A m M P. h @. Z m m j p j p l p j m - p m p h p h 1 ( l j p.. ). W m l p l p j m p l

Bardziej szczegółowo

doi: /onis js. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 325

doi: /onis js. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 325 doi: 10.15503/onis2017.325.337 Krytyka gi naz Ó i i nni t i o ski M P c M e P w U s O s,. K 11, 45-001 O m.p c @ 2.pl m e p w @ 2.pl A stra t Te. A, - j h b s s b. Z ó, j -, j f m, m j s, j m jó. W m j

Bardziej szczegółowo

. O s 48, O

. O s 48, O doi: 10.15503/onis2017.222.236 Stoso ani o o y dydakty zny h a kr aty n nau zani at atyki Ewel J U s O s. O s 48, 45-052 O ej5@wp.pl A strakt Cel b. C m b b s, j m s s s m j h m m. T m j m j m m, h ó m

Bardziej szczegółowo

ku turo go r gionu Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 195 A stra t dzieci 3, 4 i 5-letnich na temat dziedzictwa kulturowego regionu?

ku turo go r gionu Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 195 A stra t dzieci 3, 4 i 5-letnich na temat dziedzictwa kulturowego regionu? doi: 10.15503/onis2017.195.201 Wi dza dzi i i ku rz dszko ny z zakr su dzi dzi t a ku turo go r gionu U l Dw -K c m c U s P m. K m sj E j N j K, W P,. R m I 4, 30-060 K ó E-m l: l w @ m l.c m A strakt

Bardziej szczegółowo

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a

DOI: /onis Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a DOI: 10.15503/onis2013-238-244 Ni okr lono gatunko a i rozbi no int r r ta i: ost od rnisty zn s o rz ni na Salome Os ara Wild a Agata S owik U W l. h @ m l. m Je li cokolwiek jest jasne o sposobie pisania

Bardziej szczegółowo

kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna

kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna doi: 10.15503/onis2017.385.396 Ro a syst Ó ks r ki h kszta to aniu ono o z sn go kanonu i kna A Dw j c I s S j, U s M j K. G 11, 87-100 T e-m l:. w j c @ m l.c m A strakt Te : W s m s m, m s j m m h (

Bardziej szczegółowo

Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda

Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda DOI: 10.15503/onis2013-294-302 Zi ska zy ni bia ska Wiz a i o i u Cy riana Ka ila Nor ida i SØr na Ki rk gaarda Maria Wa czak U J ll m. l @ f.pl A eksandra Krogu ska U J ll l. l @ m l. m O l : m p j l

Bardziej szczegółowo

Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona

Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona DOI: 10.15503/onis2013-267-276 Autorski od t orz ni. O int rt kstualny h tka h t Ór zo i Ti a Burtona Katarzyna akieta U ó _ @ p.pl W j m l, p h lmó T m B, p p -, pó l, p m p m, p - h p, ó l j m l. D l

Bardziej szczegółowo

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) , W s. A stra t

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) , W s. A stra t doi: 10.15503/onis2017.405.415 Park azi nki KrÓ ski o za h i szka Ó Warsza y M P e I s E A K j, U s W s s,. 4, 00-001 W s m p lec@ m l.c m A strakt Cel b. C m b s s bó s P K ó s W s j ó b h m js j h j

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO RADIOWE I TELEWIZYJNE

PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO RADIOWE I TELEWIZYJNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5/2010 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. PROGRAM NAUCZANIA NA KIERUNKU: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA SPECJALNOŚĆ: SPECJALIZACJA: DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

doi: /onis U. K 21-22, W A strakt Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 55

doi: /onis U. K 21-22, W A strakt Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 55 doi: 10.15503/onis2017.55.63 Egoi i o i i Gusta a F au rta t. Ma ame B vary J b M j w K F N j W F U s W s U. K 21-22, 50-138 W E-m l: m j w@.pl A strakt Te. P s G s F b. Madame Bovary m b j m f s b h j

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

doi: /onis A stra t s s. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 397

doi: /onis A stra t s s. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 397 doi: 10.15503/onis2017.397.404 Moty sza st a ku turz o u arn J ce S p -C mb l U s W s, P. U s, 50-137 W E-m l: j ce.c mb l @ m l.c m A strakt Te. G ó m m j s mó b h s s bó s m s s j. Omów e cepcje. W ó

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

doi: /onis A stra t , m. 350 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

doi: /onis A stra t , m. 350 Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) doi: 10.15503/onis2017.350.363 Syst aty zny rz g d it ratury: Na zy o ga i zy ró ni si od inny h rz g dó A e O w Z M M l I s Ps h, K U s L b s J P II A. R 14 20-950 L b E-m l: _ l w @ e.pl A strakt Te

Bardziej szczegółowo

M odzi kons r atorzy ku turo y tyg u, zy i raktyki. Sztuki, Akad ii Sztuk Pi kny h Warsza i. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 237. A stra t. m.

M odzi kons r atorzy ku turo y tyg u, zy i raktyki. Sztuki, Akad ii Sztuk Pi kny h Warsza i. Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 237. A stra t. m. doi: 10.15503/onis2017.237.248 M odzi kons r atorzy ku turo y tyg u, zy i raktyki Li ani stud ntó Wydzia u Kons r a i i R staura i Dzi Sztuki, Akad ii Sztuk Pi kny h Warsza i A T m w W K s j R s j D S,

Bardziej szczegółowo

Program II Edycji Konferencji Oblicza Nowych Mediów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Program II Edycji Konferencji Oblicza Nowych Mediów. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Program II Edycji Konferencji Oblicza Nowych Mediów Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Miejsce obrad: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości al. Kijowska 14 30-079 Kraków Sala: 13K parter

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod Studia Kierunek studiów Poziom Forma studiów Gatunki dziennikarskie Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej R.D1.7

KARTA PRZEDMIOTU. Alternatywne kierunki produkcji roślinnej R.D1.7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KLASA I 1. Edukacja wczesnoszkolna J. Dymarska, M. Kołaczyńska, B. Nadarzyńska - Tropiciele. NOWY BOX ZAWIERA: Książeczka na dobry początek, Podręczniki

Bardziej szczegółowo

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014. Ćwiczenia (semestr) (semestr) 2 x 30 (1 lub 2) 2 x 30 (1)

FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014. Ćwiczenia (semestr) (semestr) 2 x 30 (1 lub 2) 2 x 30 (1) I ROK FILOLOGIA POLSKA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Przedmioty kierunkowe 1. Seminarium magisterskie y Ćwiczenia 60 (1,2) Zal. bez oceny Uwagi Punkty 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im J. Piłsudskiego w roku szk. 2014/15. KLASY VI ab - podręczniki i ćwiczenia 2014/2015

Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im J. Piłsudskiego w roku szk. 2014/15. KLASY VI ab - podręczniki i ćwiczenia 2014/2015 Szkolny zestaw podręczników dla Szkoły Podstawowej nr 2 im J. Piłsudskiego w roku szk. 2014/15 KLASY VI ab - podręczniki i ćwiczenia 2014/2015 LP PRZEDMIOT 1. J. polski 2. Historia TYTUŁ AUTOR WYDAWNIC

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany angielski dla kadr Lubelszczyzny. Kompetencje językowe i ICT Twoim paszportem

Certyfikowany angielski dla kadr Lubelszczyzny. Kompetencje językowe i ICT Twoim paszportem Lista projektów, w stosunku do których dokonano ponownej weryfikacji wymogów formalnych (w wyniku uzupełnienia/ poprawy braków formalnych lub oczywistych omyłek), które nie spełniły kryteriów formalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Załącznik nr 1 Ocena a administracyjnego i bibliotecznego I. Dane dotyczące ocenianego a Dane

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA. I ETAP EDUKACYJNY klasy 1-3. Podręczniki do klasy I

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA. I ETAP EDUKACYJNY klasy 1-3. Podręczniki do klasy I WYKAZ PODRĘCZNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. Tropiciele - WSIP, wydanie od 2014 roku. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA 2. Religia - Jesteśmy dziećmi Bożymi - red. J. Szpet, D. Jackowiak Wydawnictwo św. Wojciecha,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

doi: /onis A stra t Kuchmistrzostwo? J m j b? e 16 ce Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 159

doi: /onis A stra t Kuchmistrzostwo? J m j b? e 16 ce Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 159 doi: 10.15503/onis2017.159.167 S kr t i r sz o ski ksi ki ku harski i t XVI- i zn duka i ko i t A w e c e A m I m K,. M j K 26, 30-001 K ó, P s E-m l: w e c e @ e.pl A strakt Cel b. C m b b s j j b XVI-

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020

MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE. Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 MĄDROŚĆ, WIARA i WYCHOWANIE Koncepcja pracy Katolickiego Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej w Sandomierzu na lata 2015/2020 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004

Bardziej szczegółowo

Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku

Roman Darowski, Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku Rocznik Filozoficzny Ignatianum The Ignatianum Philosophical Yearbook PL ISSN 2300 1402 www.ignatianum.edu.pl/rfi XX / 1 (2014), s. 125 129 Recenzje Reviews Wiesław S Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A

Wewnętrzne Zewnętrzne Wewnętrzne Zewnętrzne SD-1, 15.00* SD-1, 15.00* SD, SD, N/A N/A SD, 15,00 SD, 14,30 SD, 14,30 SD, 14,00 N/A N/A Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych 1.1 Godziny graniczne czas przekazywania instrukcji rozrachunkowych na rynku polskim Tablica. Terminy przekazywania do Banku instrukcji rozrachunkowych

Bardziej szczegółowo

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV

JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV JADWIGA SKIMINA PUBLIKACJA NA TEMAT: NAUKA MS. WORD 2000 W KLASIE IV Uczniowie klas czwartych dopiero zaczynają naukę o komputerach. Niektórzy z nich dopiero na lekcjach informatyki zetknęli się po raz

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

EKOPORADNIK PRZYJACIELA POWIETRZA

EKOPORADNIK PRZYJACIELA POWIETRZA EKOPORADNIK PRZYJACIELA POWIETRZA Czyste powietrze, to zdrowe powietrze Mamy tylko jedno powietrze i dzielimy je ze wszystkimi istotami żywymi. Za to powietrze jesteśmy odpowiedzialni. Chrońmy je i szanujmy.

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Modrzu roku szkolnym 2015/2016. zestaw podręczników dla klasy I

Wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej w Modrzu roku szkolnym 2015/2016. zestaw podręczników dla klasy I zestaw podręczników dla klasy I 1. Edukacja wczesnoszkolna Nasz elementarz. Podręcznik kl. I Podręcznik do szkoły podstawowej cz. 1, 2, 3, 4 Maria Lorek Lidia Wollman Barbara Ochmańska MEN Moje ćwiczenia.

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym im H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie. w roku szkolnym2014/2015

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym im H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie. w roku szkolnym2014/2015 Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujący w Liceum Ogólnokształcącym im H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie w roku szkolnym2014/2015 podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr14

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr14 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr14 Lp. Przedmiot Klasa Tytuł podręcznika Autorzy podręcznika 1. Edukacja wczesnoszkolna 2. Edukacja wczesnoszkolna Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wybrać Trzynastkę

Dlaczego warto wybrać Trzynastkę Dlaczego warto wybrać Trzynastkę Trzynastka rozwija się dzięki Wam, ambitnym uczniom o skonkretyzowanych zainteresowaniach. Szkoła kreuje przyszłych filologów, językoznawców, dziennikarzy, ludzi szczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Kra katastrof natura ny h W b j Wspó czesna Japonia w pytaniach i odpowiedziach: Gendai Nippon Q & Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 51

Kra katastrof natura ny h W b j Wspó czesna Japonia w pytaniach i odpowiedziach: Gendai Nippon Q & Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) 51 doi: 10.15503/onis2017.49.54 Kra otró n katastrofy Ganbare Warsztaty umierania Katarzyny Boni B b Jel e P B P O h, U s W s, U s 1, 50-137 W Em l: b b jel e @ m l.c m A strakt W s s f m j j s j ój j s f

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r.

Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. Uchwała Nr 86/232/2013 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW Projekt pn: Każdy może zostać Omnibusem Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Serock w okresie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów. Lp. Kryterium Liczba punktów Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 REKRUTACJA DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. MIKOŁAJA

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zdolnych i twórczych

Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zdolnych i twórczych Rozpoznawanie i wspieranie uczniów zdolnych i twórczych Dnia 27.01.2014r. odby o si kolejne ju spotkanie dla pedagogów, wychowawców, nauczycieli na temat pracy z uczniem zdolnym. Prowadz ca spotkanie by

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor. (nazwa szkoły) Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Sugerowany profil testów

Sugerowany profil testów ZWIERZĘTA FUTERKOWE Alergologia Molekularna Rozwiąż niejasne przypadki alergii na zwierzęta futerkowe Użyj komponentów alergenowych w celu wyjaśnienia problemu wielopozytywności wyników testów na ekstrakty

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Emisja głosu Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Zestaw podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2012/2013 arkusz zbiorczy. Forma dopuszc zenia przez MEN, w tym nr dopuszc zenia

Zestaw podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 2012/2013 arkusz zbiorczy. Forma dopuszc zenia przez MEN, w tym nr dopuszc zenia Zestaw podręczników obowiązujących w szkole w roku szkolnym 212/213 arkusz zbiorczy L. p. Przedmiot Tytuł podręcznika tytuły podręczników 1. Wychowanie przedszkolne Entliczek- Pentliczek podstawowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU - OBLICZA EKONOMII HASŁO IV EDYCJI Ubezpieczenia Rozdział 1 Cele konkursu 1. Edukacja ekonomiczna młodzieży. 2. Inspirowanie twórczych postaw uczniów wobec zagadnień informatyczno-ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI KLASA 6 2013/14

PODRĘCZNIKI KLASA 6 2013/14 PODRĘCZNIKI KLASA 6 2013/14 LP PRZEDMIOT TYTUŁ I AUTOR PODRĘCZNIKA 1 JĘZYK POLSKI Siembor M., Składanek M., Szaniawska H. - Język polski 6. Podręcznik dla TYTUŁ I AUTOR ĆWICZENIA Siembor M., Szaniawska

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA RODZAJE MAP

PRZYRODA RODZAJE MAP SCENARIUSZ LEKCJI PRZEDMIOT: PRZYRODA TEMAT: RODZAJE MAP AUTOR SCENARIUSZA: mgr Katarzyna Borkowska OPRACOWANIE ELEKTRONICZNO GRAFICZNE : mgr Beata Rusin TEMAT LEKCJI RODZAJE MAP CZAS REALIZACJI 2 x 45

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Nowa Era. Św. Wojciech,Poznań Oxford University

Klasa I. Nowa Era. Św. Wojciech,Poznań Oxford University ogólnego do nowej podstawy programowej Szkoły Podstawowej w Szkaradowie w roku szkolnym 2013/2014 Klasa I Lp. Rodzaj zajęć Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1 Edukacja wczesnoszkolna Elementarz XXI wieku

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych olsztyńskich samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:..

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE. Dane osobowe pracownika: Nazwisko i imię:.. Załącznik nr 1 do Regulaminu oceny okresowej pracowników administracji w WSIiE TWP stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 63/2015 z dnia 19.11.2015 r. ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli. do realizacji projektu w zakresie wykorzystania interfejsów

Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli. do realizacji projektu w zakresie wykorzystania interfejsów Ramowy program i plan szkolenia przygotowujący nauczycieli do realizacji projektu w zakresie wykorzystania interfejsów w rozwijaniu kompetencji kluczowych KK3 i KK4 w projekcie Zrozumieć świat - Lesznowola,

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne

EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne EKONOMETRIA II SYLABUS A. Informacje ogólne Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

Program Otwarte Drzwi

Program Otwarte Drzwi Program Otwarte Drzwi Program zajęć pozalekcyjnych skierowany do uczniów klas V -VI szczególnie zainteresowanych przyrodą Opracowała Marianna Tomasiak Warszawa 2004 1 1.Wstęp Uczniowie szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne

Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne Pedagogika I rok II stopnia studia niestacjonarne I-II semestr tok ogólny w systemie USOS Nazwa przedmiotu zajęć 1 1900-102-n2 Antropologia kulturowa wykład 10 4 Z//O 1900-117-n2 Badania historyczne w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Szkoła Podstawowa w Młochowie

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Szkoła Podstawowa w Młochowie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Szkoła Podstawowa w Młochowie WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KL. 0 Kształcenie zintegrowane J. angielski Pakiet "Przygoda z uśmiechem" Cheeky Monkey

Bardziej szczegółowo

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014 Strona 1/5 Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 14 41-306 Dąbrowa Górnicza LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. 1-go Maja 50 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 77 404 9768 lub 77

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo