EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0. Michał Stanek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0. Michał Stanek"

Transkrypt

1 Enterprise JavaBean EJB 2.x oraz zmiany w standardzie dla EJB 3.0 Michał Stanek

2 Plan prezentacji Czym jest EJB Architektura aplikacji J2EE oraz kontener EJB Typy komponentów JavaBean EJB 1.0, EJB 2.x Wady EJB 2.x zmiany wprowadzone w EJB 3.0 Kilka przykładów

3 Czym jest EJB EJB jest częścią specyfikacji/platformy J2EE EJB komponent po stronie serwera EJB enkapsuluje logikę/obiekty biznesowe EJB ma uprościć proces wytwarzania oprogramowania EJB to również cienki klient Możliwość zakupienia gotowych komponentów EJB od innych dostawców

4 Architektura Aplikacji J2EE

5 Architektura aplikacji J2EE

6 Kiedy używa się EJB Aplikacja ma być skalowalna ( lokalizacja komponentów EJB jest transparentna dla klienta ) W celu zapewnienia integralności danych musimy wprowadzić transakcje Istnieje wiele różnorodnych klientów naszej aplikacji.

7 Kontener EJB

8 Czym zajmuje się Kontener EJB Izoluje EJB przed bezpośrednimi wywołaniami z zewnątrz (wszystkie wywołania są przechwytywane przez kontener) Zapewnia automatycznie: Persystencję obiektów Transakcje Bezpieczeństwo Kontener zarządza jednocześnie wieloma EJB (podobnie jak kontener servletów)

9 Rodzaje EJB Enterprise JavaBean Session Bean Entity Bean Message-Driven Bean Stateless Stateful CMP BMP

10 Session EJB Reprezentuje pojedynczego klienta aplikacji. Session Bean nie jest dzielony pomiędzy klientami. Session Bean nie jest persystentny ( istnieje second storage) Kiedy klient kończy połączenie Session Bean jest zwalniany (pooling, zwolnienie zasobu)

11 Stateless Session Bean Bean nie przechowuje stanu pomiędzy kolejnymi wywołaniami klienta W ramach wywołania bean może mieć stan, może korzystać z Entity Bean, zewnętrznych zasobów, itp Nie są nigdy zapisywane przez kontener Są lżejsze od Stateful Session Bean

12 Statefull Sesion Bean Pomiędzy kolejnymi wywołaniami klienta zachowywany jest stan konwersacji Jest bardziej obciążający dla kontenera

13 Entity EJB Entity Bean reprezentuje obiekt biznesowy. Entity Bean jest z natury persystentny (z reguły obiektowi Entity Bean odpowiada tabela w Relacyjnej bazie danych). Posiada klucz główny Może pozostawać w związkach z innymi Entity Beans Może być dzielony pomiędzy wielu klientów

14 CMP i BMP Entity Bean Bean Managed Persistency: Musimy sami oprogramować persystencję obiektu Container Managed Persistency: Kontener zajmuje się zapisem i odczytem beana z bazy danych Nie trzeba pisać nawet jednej linijki w SQL u Zapewniamy większą przenośność naszego Beana Aby zapewnić persystencję musimy dostarczyć jedynie Entity Bean Abstract Schema

15 Abstract Schema Definiuje jakie pola w Entity Bean są persystentne Określa związki Entity Bean z innymi obiektami Musimy podać nazwę Abstract Schema w deskryptorze wdrożenia Dla CMP Bean musimy za pomocą EJB QL zdefiniować każdą metodę find (oprócz findbyprimarykey)

16 Kiedy używać Entity Bean Bean reprezentuje obiekt biznesowy, a nie procedurę ( CreditCardBean, CreditCardVeriferBean) Stan obiektu musi pozostać persystentny

17 Message Driven Bean W odróżnieniu do poprzednich pozwala przetwarzać komunikaty asynchronicznie Działa podobnie do Listnera zdarzeń otrzymuje JMS message zamiast event Komunikat może być wysłany przez dowolny komponent J2EE (klienta, Enterprise JavaBeana, komponent Webowy) Klient nie wywołuje M-D Beana przez jakikolwiek interfejs. Każdy M-D Bean jest równoważny (jest bezstanowy) Jest efektywniejszy niż inne Beany nie jest podejmowana konwersacja z serwerem.

18 Ogólny proces tworzenia komponentu EJB Przygotowanie kodu źródłowego klasy Java, reprezentującej komponent EJB Utworzenie dwóch interfejsów Java, reprezentujących punkty kontaktu świata zewnętrznego z komponentem EJB: interfejs Home, służący do zarządzania cyklem życia komponentu EJB interfejs Remote/Local, służący do wywoływania metod logiki biznesowej komponentu EJB Przygotowanie XML-owego pliku konfiguracyjnego - deskryptora instalacji (Deployment Descriptor) Kompilacja całego przygotowanego kodu Java i utworzenie z niego pliku JAR/EAR o specjalnej wewnętrznej strukturze katalogów Umieszczenie przygotowanych plików w systemie plików serwera aplikacji; zarejestrowanie komponentu EJB

19 Implementacja EJB

20 Tworzenie Beana public interface Calculator extends EJBObject { int add (int a, int b) throws RemoteException; int subtract (int a, int b) throws RemoteException; } public interface CalculatorHome extends EJBHome { Calculator create() throws CreateException, RemoteException; }

21 Tworzenie Beana public class CalculatorBean implements SessionBean { private SessionContext ctx; public void setsessioncontext(sessioncontext s) {ctx = s;} public void ejbcreate() {} public void ejbactivate () {} public void ejbpassivate () {} public void ejbremove () {} public int add (int a, int b) { return a + b; } } public int subtract (int a, int b) { return a b; }

22 Tworzenie Beana <session> <ejb-name>calculatorejb</ejb-name> <home>com.example.calculatorhome</home> <remote>com.example.calculator</remote> <ejb-class>com.example.calculatorbean</ejb-class> <session-type>stateless</session-type> <transaction-type>container</transaction-type> </session>...

23 Przykładowy deskryptor wdrożenia

24 Historia EJB EJB 1.0 XML-owy deskryptor wdrożenia Transakcje na poziomie metod, zabezpieczenia Brak asocjacji CMP zależne od kontenera Specyficzna deklaracja finderów

25 Historia EJB EJB 2.x: CMR dla asocjacji Standaryzacja deskryptora wdrożenia dla CMP Wprowadzenie EJB QL Dodano Message Driven Bean

26 Wady EJB 2.x Brzydki styl programowania javax.ejb Bardzo złożony deskryptor wdrożenia Pomieszana implementacja sprawdzanych oraz nie sprawdzanych wyjątków Brak polimorfizmu Brak możliwości testowania poza kontenerem EJB QL zbyt ograniczony ( brak agregacji/projekcji, brak outer-join a, brak paginatora )

27 Założenia EJB 3.0 Redukcja liczby generowanych artefaktów Eliminacja konieczności dostarczenia deskryptora wdrożenia Umożliwienie generowania interfejsów bezpośrednio z klasy Beana Uproszczenie tworzenia Enterprise JavaBean Eliminacja implementowanych interfejsów

28 Założenia EJB 3.0 Uproszczenie tworzenia CMP Entity Bean Wprowadzenie dziedziczenia i polimorfizmu Rozszerzenie języka EJB QL m.in. o: Podzapytania Zapytania dynamiczne Projection Explicit inner oraz outer join Group by, Having Wsparcie dla natywnych wywołań SQL

29 EJB 3.0 Stateless Session public interface Calculator { public int add(int x, int y); } public int subtract(int x, int public class CalculatorBean implements Calculator { public int add(int x, int y) { return x + y; } public int subtract(int x, int y) { Return x y; } }

30 Stateless + generowany public class CalculatorBean implements Calculator { public int add(int x, int y) { return x + y; } public int subtract(int x, int y) { Return x y; } }

31 Deskryptor wdrożenia

32 Co zrobiliśmy? Eliminacja Interfejsu domowego(home Interface) Obiekt jest zwykłym obiektem POJO (Plain Old Java Object) Tylko jeden artefakt Możliwość automatycznego generowania interfejsu Łatwość testowania za pomocą JUnit

33 Simpliefied Entity public class Aukcja (column="aukcjaid", generator="sequence") private Long private String (inverse="auction" order-by="data") private Set<Rachunek> rachunek = new (fk="sprzedawcaid") private User Max(R.Suma) from Rachunek R" + "where R.AukcjaID = AuctionID") private BigDecimal maxsumarachunku; } public BigDecimal getmaxsumarachunku() { return maxsumara }

34 Zalety Uproszone projektowanie oraz programowanie Możliwość użycia obiektów poza kontenerem Łatwość testowania Usunięcie konieczności wykorzystywania wzorca projektowego DTO (Data Transfer Object) BMP jest już w zasadzie bezcelowy

35 Mapowanie O/R oraz EJB QL Użycie metadanych do określenia mapowania Wprowadzenie polimorfizmu i dziedziczenia: Table per class Table per class hierarchy Rozszerzenie możliwości EJB QL m.in. o: Bulk update i delete Projection Group by, Having Podzapytania

36 Bulk update/delete DELETE FROM Klient k WHERE k.status = nieaktywny UPDATE Klient k SET k.status = nieaktywny WHERE c.zamowienia=0

37 Podzapytania SELECT dobryklient FROM Klient dobryklient WHERE dobryklient.zamowienia < ( ) SELECT avg(k.zamowienia) FROM Klient k

38 Podsumowanie Znaczna ewolucja poczynając od EJB 1.0 a kończąc na EJB 3.0 Uproszczenie modelowania złożonych systemów. Uniezależnienie się od konkretnych kontenerów serwletów. Skrócenie czasu wytwarzania oraz projektowania aplikacji. Łatwość testowania (możliwość pracy wg. Metodyki Test Driven Development) Resin kontener EJB 3.0

39 Literatura The J2EE 1.4 Tutorial JSR 220: Enterprise JavaBeansTM,Version EJB 3.0 Simplified API JSR 220: Enterprise JavaBeansTM,Version Persistence API From EJB to Hibernate to EJB 3 Gavin King (Jboss inc.) EJB 3.0 Work in progress Linda De Michiel (EJB 3.0 Spec Lead)

40 Literatura - książki Ed Roman Mastering Enterprise JavaBean 2nd edition Richard Monson-Haefel EJB 3RD EDITION

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 07.11.2002 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss.

Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 1 Enterprise JavaBeans 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss. 2 Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans (EJB) to specyfikacja

Bardziej szczegółowo

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl (1.1 RC2 build 03.01.2005) Dokumentacja Proces tworzenia niniejszego dokumentu zrealizowano przy użyciu darmowego oprogramowania OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans (EJB)

Enterprise JavaBeans (EJB) Enterprise JavaBeans (EJB) Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Enterprise JavaBeans (EJB) 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii EJB Typy komponentów EJB Klienci dla komponentów EJB Transakcje w EJB

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Karolina Rusin, Paweł Biczysko, Michał Olejnik. 11 maja 2009

Karolina Rusin, Paweł Biczysko, Michał Olejnik. 11 maja 2009 Konfiguracja i poprawne stosowanie Politechnika Wrocławska Informatyka 11 maja 2009 Agenda Wprowadzenie Konfiguracja i poprawne stosowanie 1 Wprowadzenie do ORM 2 jako framework ORM 3 Konfiguracja w projekcie

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java WYKŁAD

Programowanie w języku Java WYKŁAD Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational e-mail: pzabawa@pk.edu.pl www: http://www.pk.edu.pl/~pzabawa 28.04.2014 WYKŁAD 9 Trwałość w Java cz. 2 wykład

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIERUNEK: INFORMATYKA SPECIALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Implementacja warstwy Controller modułu eksperymentalnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Wydział Informatyki i Zarządzania kierunek studiów: Informatyka specjalność: Systemy Informacyjne Praca dyplomowa - magisterska Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida słowa

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.)

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.) GWT w Praktyce GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS M A N N I N G Greenwich (74 w. long.) GWT in Practice ISBN-13: 978-1933988290 ISBN-10: 1-933988-29-0 Original edition Copyright 2008 by Manning

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Projektowanie. wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Projektowanie

Zaawansowane aplikacje internetowe. Projektowanie. wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Projektowanie Projektowanie wykład prowadzi Mikołaj Morzy Projektowanie 1 Plan wykładu Projektowanie warstwy prezentacji Sesja, kontrola dostępu, duplikacja, walidacja Złe praktyki w warstwie prezentacji Projektowanie

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

JPA i Hibernate. Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka

JPA i Hibernate. Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka JPA i Hibernate Dlaczego u mnie działa tak wolno? Sławomir Sobótka Krótko o sobie... Twórca oprogramowania całościowe podejście Technologie Architektury Metodyki, podejścia, najlepsze praktyki Usability

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Enterprise JavaBeans Autorzy: Ed Roman, Scott W. Ambler, Tyler Jewell T³umaczenie: Pawe³ Gonera, Miko³aj Szczepaniak

Bardziej szczegółowo

ibatis jest propozycją fundacji Apache na

ibatis jest propozycją fundacji Apache na Biblioteka miesiąca David de Rosier ibatis bazodanowy robotnik ibatis jest propozycją fundacji Apache na współpracę aplikacji Java,.Net i Ruby z bazami danych. Podstawową ideą przy tworzeniu biblioteki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java VII Seminarium PLOUG Warszawa Marzec 2003 Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz marek, mzakrz}@cs.put.poznan.pl Politechnika Poznañska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Domain Driven Design w Javie

Wprowadzenie do Domain Driven Design w Javie Wprowadzenie do Sposób na projektowanie złożonych modeli biznesowych Czy zastanawiałeś się co jest przyczyną rozkładu średnich i dużych systemów? Czy jest on nieunikniony i jest jedynie kwestią czasu?

Bardziej szczegółowo

Domain Driven Design. Sposób na projektowanie złożonych modeli biznesowych

Domain Driven Design. Sposób na projektowanie złożonych modeli biznesowych inżynieria oprogramowania Domain Driven Design Sposób na projektowanie złożonych modeli biznesowych Czy zastanawiałeś się co jest przyczyną rozkładu średnich i dużych systemów? Czy jest on nieunikniony

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo