Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielowątkowość. Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1."

Transkrypt

1 Wielowątkowość Programowanie w środowisku rozproszonym. Wykład 1.

2 Informacje organizacyjne Wymiar godzin: W-30, LAB-15 Zaliczenie wykonanie kilku programów i ich zaliczenie (w trakcie zajęć laboratoryjnych) Egzamin pisemny Materiały: 2

3 Program jednowątkowy Wątek - część programu, która moŝe być realizowana w sposób współbieŝny. Program jednowątkowy - składa się z jednej sekwencji instrukcji /tzw. wątek główny programu/ (w języku Java tworzą one treść metody main( ) w klasie bazowej). 3

4 Program wielowątkowy Z poziomu wątku głównego tworzone są inne, realizowane współbieŝnie, wątki; KaŜdy wątek moŝe tworzyć kolejne wątki; Wątki mogą korzystać ze wspólnych danych; Program wielowątkowy kończy pracę po zrealizowaniu wątku głównego i wszystkich pozostałych wątków. 4

5 Reprezentacja wątków w języku Java Wątek reprezentowany jest przez klasę będącą potomkiem klasy Thread, której najwaŝniejsze metody to: public Thread() - konstruktor obiektu reprezentującego wątek public Thread(String name) - konstruktor pozwalający nadać nazwę tworzonemu wątkowi public void run() - definiuje operacje realizowane w ramach wątku public void start() - wywołuje metodę run() 5

6 Definiowanie wątków za pomocą obiektów klasy Thread i pochodnych class Gwiazdka extends Thread public void run() for (int i = 0; i < 10;i++) System.out.print("*"); try sleep(1000); catch(interruptedexception e) 6

7 ... class Plus extends Thread public void run() for (int i = 0; i < 10;i++) System.out.print("+"); try sleep(1000); catch(interruptedexception e) 7

8 ... public class TworzenieWatkow1 public static void main(string [] args) Gwiazdka g = new Gwiazdka(); Plus p = new Plus(); g.start(); p.start(); System.out.print("KONIEC"); Wyniki działania programu KONIEC*++**++*+*+*+*+*+**+ Definicja metody sleep (w klasie Thread): public static void sleep(long millis) throws InterruptedException 8

9 Definiowanie wątku za pomocą klasy implementującej interfejs Runnable Obliczenia realizowane przez wątek opisane są w klasie implementujacej interfejs Runnable Interfejs Runnable definiuje nagłówek jednej metody: public void run() metoda ta definiuje operacje realizowane w ramach wątku. Przedstawiony mechanizm tworzenia wątków naleŝy stosować wtedy, gdy klasa reprezentująca wątek jest potomkiem klasy innej niŝ Thread (np. klasy Applet) i - z uwagi na jednokrotny charakter dziedziczenia w języku Java - nie moŝe dziedziczyć cech klasy Thread. Obiekt klasy implementującej interfejs Runnable naleŝy przekazać jako parametr konstruktora w trakcie tworzenia obiektu typu Thread. Uruchomienie wątku następuje za pomocą metody start(), która wywołuje metodę run(). 9

10 Przykład class Gwiazdka implements Runnable public void run() for (int i = 0; i < 10;i++) System.out.print("*"); try Thread.sleep(1000); catch(interruptedexception e) 10

11 ... class Plus implements Runnable public void run() for (int i = 0; i < 10;i++) System.out.print("+"); try Thread.sleep(1000); catch(interruptedexception e) 11

12 ... public class TworzenieWatkow2 public static void main(string [] args) Thread g = new Thread(new Gwiazdka()); Thread p = new Thread(new Plus()); g.start(); p.start(); System.out.print("KONIEC"); Wyniki działania programu KONIEC*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+ 12

13 Korzystanie ze wspólnych zasobów Wątki mogą korzystać ze wspólnych zasobów, ale program powinien sterować dostępem do współuŝytkowanych obiektów. Do sterowanie dostępem do wspólnych zasobów słuŝy mechanizm synchronizacji. 13

14 Korzystanie ze wspólnych zasobów bez mechanizmu synchronizacji Przykład programu nie zawierającego mechanizmów synchronizacji - wspólnym zasobem jest standardowy strumień wyjściowy. class Watek1 implements Runnable public void run() for (int i = 1; i <= 10; i++) try Thread.sleep(100); catch (InterruptedException e) System.out.print("A"); 14

15 ... class Watek2 implements Runnable public void run() for (int i = 1; i <= 10; i++) try Thread.sleep(100); catch(interruptedexception e) System.out.print("B"); 15

16 ... public class WspolneZasoby public static void main(string [] args) Thread w1 = new Thread(new Watek1()); Thread w2 = new Thread(new Watek2()); w1.start(); w2.start(); System.out.println("KONIEC"); Wynik działania programu: KONIEC BABABAABBABABABAABBA 16

17 Sekcja krytyczna wątku Sekcja krytyczna wątku - fragment programu (będącego częścią wątku), z poziomu którego następuje odwołanie do wspólnego zasobu. W danej chwili tylko jeden wątek moŝe realizować kod tworzący sekcję krytyczną. 17

18 Schemat sekcji krytycznej Wątek 1 Wątek 2 sekcja krytyczna sekcja krytyczna Wspólny zasób 18

19 Realizacja sekcji krytecznej JeŜeli wątek A realizuje swoją sekcję krytyczną, to wątek B, po dojściu do fragmentu kodu tworzącego jego sekcję krytyczną, zostanie wstrzymany, aŝ do chwili zakończenia realizacji sekcji krytycznej przez wątek A. Po zakończeniu realizacji sekcji krytycznej wątku A realizacja wątku B zostanie wznowiona. 19

20 Monitor jako narzędzie realizacji sekcji krytycznej mechanizm pozwalający na blokowania dostępu do obiektu; blokowanie odbywa się poprzez zajęcie monitora obiektu; monitor moŝe zastać zajęty tylko przez jeden wątek; jeśli wątek A chce zająć monitor obiektu, który jest aktualnie w posiadaniu wątku B, to realizacja wątku A jest wstrzymywana do momentu zwolnienia monitora przez wątek B; kaŝdy obiekt występujący w programie posiada oddzielny monitor. Wątek 1 Wątek 2 sekcja krytyczna Monitor Wspólny zasób sekcja krytyczna 20

21 Monitor w języku Java synchronized (nazwaobiektu) //zajęcie monitora obiektu... instrukcje tworzące sekcję krytyczną... //zwolnienie monitora obiektu 21

22 Przykład class Watek1 implements Runnable public void run() synchronized (System.out) for (int i = 1; i <= 10; i++) try Thread.sleep(100); catch (InterruptedException e) System.out.print("A"); 22

23 ... class Watek2 implements Runnable public void run() synchronized (System.out) for (int i = 1; i <= 10; i++) try Thread.sleep(100); catch(interruptedexception e) System.out.print("B"); 23

24 ... public class WspolneZasoby public static void main(string [] args) Thread g = new Thread(new Watek1()); Thread p = new Thread(new Watek2()); g.start(); p.start(); System.out.println("KONIEC"); Wyniki działania programu: KONIEC AAAAAAAAAABBBBBBBBBB UWAGA: Program nie określa, który wątek zajmie monitor obiektu System.out jako pierwszy. Z tego powodu przy kolejnej realizacji programu moŝna uzyskać wynik: KONIEC BBBBBBBBBBAAAAAAAAAA 24

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1

Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych. Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Współbieżność i równoległość w środowiskach obiektowych Krzysztof Banaś Obliczenia równoległe 1 Java Model współbieżności Javy opiera się na realizacji szeregu omawianych dotychczas elementów: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Krzysztof Lemay, Naughton Barteczko R. Cadenhead JAVA, Java Podręcznik 2 wykłady dla kaŝdego Języka i ćwiczenia Programowania

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA

WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA Naszym mózgom. Za to, że zawsze są na swoim miejscu. W mniejszym lub większym stopniu WPROWADZENIE DO JĘZYKA JAVA podstawowe informacje: zarys historii, zasadnicze cechy i pojęcia Javy, wirtualna maszyna

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka Java

1. Wprowadzenie do języka Java 1. Języki Java, C# 2. Program w Javie (aplikacja, aplet) 3. Typy danych, zmienne i stałe 4. Operatory 5. Instrukcje sterujące 6. Obsługa wyjątków 1.1 Języki Java i C# Java i C# to dalszy "etap rozwoju"

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w języku Java

Wstęp do programowania w języku Java Programowanie obiektowe Wstęp do programowania w języku Java Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Wstęp do programowania

Bardziej szczegółowo

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne

Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Programowanie obiektowe Polimorfizm, metody wirtualne i klasy abstrakcyjne Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Polimorfizm,

Bardziej szczegółowo

10.1. Wprowadzenie. List target = creat e( src, tu podać warunek wyboru elementów z listy src, tu podać operację na wybranych elementach);

10.1. Wprowadzenie. List<jakiś_typ> target = creat e( src, tu podać warunek wyboru elementów z listy src, tu podać operację na wybranych elementach); 10.1. Wprowadzenie Być może najważniejszą cechą programowania funkcyjnego jest możliwość pisanie programów w kategoriach co ma być osiągnięte, a nie jak w programowaniu imperatywnym przez specyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Java w NetBeans część 1: Szybki start

Java w NetBeans część 1: Szybki start Jacek Matulewski http://www.fizyka.umk.pl/~jacek/ Java w NetBeans część 1: Szybki start Skrypt dla słuchaczy studium podyplomowego SPIN (WFAiIS UMK) Toruń, 10 listopada 2007 Najnowsza wersja skryptu i

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i język Java

Programowanie obiektowe i język Java Programowanie obiektowe i język Java Tomasz Głowacki Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań

Bardziej szczegółowo

Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie

Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie Przykłady interfejsu TCP i UDP w Javie W Javie interfejsy TCP i UDP znajdują się w pakiecie java.net http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/net/packagesummary.html 1 Przykład interfejsu UDP Protokół

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java

Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java Programowanie komputerów Wykład 1: Wprowadzenie do technologii Java dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Czym jest Java? Obiektowy język programowania ogólnego przeznaczenia Opracowany

Bardziej szczegółowo

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Bazy Danych Sławomir Zabkiewicz Nr albumu 5081 Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Depency Injection

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Mobilne aplikacje multimedialne

Mobilne aplikacje multimedialne Mobilne aplikacje multimedialne Laboratorium 1 Wyznaczanie orientacji urządzenia względem lokalnego układu odniesienia autor: Krzysztof Bruniecki Gdańsk, 2013-10-08 wersja 12 Wprowadzenie Platforma Android

Bardziej szczegółowo

Java jako język programowania

Java jako język programowania Java jako język programowania Interpretowany programy wykonują się na wirtualnej maszynie (JVM Java Virtual Machine) Składnia oparta o język C++ W pełni zorientowany obiektowo (wszystko jest obiektem)

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse

Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse Programowanie w języku Java dla urządzeń BlackBerry z pomocą Blackberry JDE Plugin for Eclipse Paweł Kmiecik, III INF WSKSiM 1 Wstęp Java to narzędzie umożliwiające pisanie aplikacji na przeróżne platformy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE

Thinking in Java. edycja polska IDZ DO KATALOG KSI EK TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE CZYTELNIA PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG ONLINE PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna

Język JAVA podstawy. Wykład 6, część 2. Jacek Rumiński. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna Język JAVA podstawy Wykład 6, część 2 Jacek Rumiński 1 Język JAVA podstawy Plan wykładu: 1. Wprowadzenie do operacji wejścia/wyjścia: strumienie 2. Podstawowe klasy strumieni i InputStream/OutputStream

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl

JAVA. Tomasz Grzywacz. t.grzywacz@iel.waw.pl JAVA Tomasz Grzywacz t.grzywacz@iel.waw.pl Literatura B. Eckel "Thinking in Java", Helion, 2001 Laurence Vanhelsuwe [i in.], Programujemy w Java, t.1-2, EXIT, Warszawa 1997 Kris Jamsa, Java, MIKOM, Warszawa

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo