Wykład 5: Komunikacja z kartą elektroniczną

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 5: Komunikacja z kartą elektroniczną"

Transkrypt

1 Wykład 5: Komunikacja z kartą elektroniczną dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, 2011

2 KOMUNIKACJA Z KARTĄ ELEKTRONICZNĄ podstawy komunikacji, podstawowe komunikaty, bezpieczna transmisja danych, kanały i protokoły warstwy łącza danych, łączenie terminali z systemami wyższego poziomu dr inż. dr Marek inż. Marek Mika, Mika, Instytut Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

3 Komunikacja z kartą elektroniczną podstawy ATR Answer to Reset PPS Protocol Parameter Selection struktura komunikatu APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

4 Komunikacja z kartą elektroniczną W protokołach ISO/IEC T=0 i T=1 tylko jedna linia przeznaczona dla celów komunikacji Półdupleks dupleks możliwy (np. AUX1 lub AUX2) Master-slave Tryb uśpienia karty (niskiego poboru energii) pomiędzy komunikatami Inicjowanie komunikacji odbywa się według określonego schematu KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

5 Stany karty podczas aktywacji i komunikacji z terminalem smart card electrically deactivated smart card electrically activated smart card powered up send ATR smart card in sleep pmode smart card recives data (command APDU or PPS request) smart card in active mode Karta po otrzymaniu komunikatu od terminala, przetwarza go, po czym wysyła odpowiedź i przechodzi w stan uśpienia, aż do momentu otrzymania następnego komunikatu z terminala smart card sends data (response APDU or PPS response) KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

6 Początek komunikacji terminal - KE terminal suitable protocol? yes no initial reset as part of the activation sequence (power-on reset/cold reset) ATR for T=14 reset via reset line (warm reset) ATR for T=1 command 1 response 1... smart card - karta trafia do terminala - styki karty mechanicznie łączone ze stykami terminala - aktywne styki karty są aktywowane elektrycznie w odpowiedniej sekwencji - karta automatycznie wykonuje power-on reset - karta wysyła do terminala ATR (Answer to Request) - terminal przetwarza ATR (parametry karty i transmisji) - terminal wysyła pierwsze polecenie - karta przetwarza polecenie i generuje odpowiedź - karta wysyła odpowiedź do terminala KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

7 Komunikacja terminal - KE Po nawiązaniu komunikacji przesyłanie poleceń i odpowiedzi jest kontynuowane do momentu dezaktywacji karty Pomiędzy ATR a pierwszym poleceniem terminal może wysłać PPS (Protocol Parameter Selection) PPS podobnie jak ATR jest niezależne od protokołu transmisji i może być używane do konfigurowania parametrów protokołu transmisji karty KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

8 Model OSI dla komunikacji terminal -KE OSI layer 7 - application OSI layer 2 data link ISO/IEC 7816 parts: 4,7,8,9; EN ; EMV 2000; TS ; TS ; TS ; TS ; TS ISO/IEC (T=0, T=1) USB specification OSI layer 1 - physical with contacts: ISO/IEC USB specification contactless: ISO/IEC ISO/IEC KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

9 Komunikacja z kartą elektroniczną W praktyce KE często nie mają wszystkich opcji protokołu transmisji ze względu na ograniczony rozmiar pamięci Z funkcjonalnego punktu widzenia wybiera się tylko te opcje, które są istotne dla danej aplikacji lub karty elektronicznej Wybrane opcje nie mogą być unikalne ze względu na konieczność komunikowania się z różnymi terminalami W terminalach implementowana jest na ogół pełna funkcjonalność KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

10 Komunikacja z kartą elektroniczną podstawy ATR Answer to Reset PPS Protocol Parameter Selection struktura komunikatu APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

11 ATR - charakterystyka Kiedy: bezpośrednio po zastosowaniu sygnałów napięcia, zegara i reset Kierunek: karta terminal Długość: do 33 bajtów (rzadko, częściej krótszy komunikat) Zawartość: parametry związane z kartą i protokołem transmisji danych dzielnik 372 (zgodność z ISO/IEC uniezależnienie od parametrów transmisji) KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

12 ATR zależności czasowe reset high t low I/O undefined t 1 start bit t Musi wystąpić między 400 a cyklem zegarowym po sygnale reset z terminala: 112 s 11,2 ms dla zegara 3,5 MHz 81,4 s 8,1 ms dla zegara 4,9 MHz Jeśli terminal nie otrzyma sygnału początku ATR, to ponawia sekwencję aktywacji (do 3 razy) Jeśli terminal nie otrzyma po trzech próbach sygnału ATR, to przyjmuje, że karta jest uszkodzona Według ISO/IEC maksymalny odstęp pomiędzy zboczami narastającymi dwóch kolejnych bajtów w transmisji ATR wynosi 9600 etu (tzw. initial waiting time) tj. 1 s dla zegara 3,5 MHz W niektórych systemach operacyjnych KE czas ten jest wykorzystywany na wewnętrzne obliczenia i operacje zapisu do pamięci EEPROM KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

13 Podstawowa struktura ATR TS 1 2 T0 b1...b4 b5 b6 b7 b8 1 0 TA 1 TB 1 TD 1 b1...b4 b5 b6 b7 b8 2 protocol TA 2 TB 2 TD 2 b1...b4 b5 b6 b7 b8 3 protocol TC 1 TC 2 TS znak inicjujący T0 znak formatu TA 1,TB 1,TC 1,TD 1, - znaki interfejsu T1,T2,,TK znaki historyczne TCK znak kontrolny TA 3 TB 3 TC 3 3 TD 3 b1...b4 b5 b6 b7 b8 4 protocol TA 4 TB 4 TC 4 4 TD 4 0 T1, T2,, TK TCK KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

14 TS znak inicjujący Określa konwencję używaną dla kolejnych bajtów ATR-u i następującego po nim protokołu komunikacyjnego Zawiera wzorzec bitowy umożliwiający terminalowi obliczenie dzielnika: pomiar czasu pomiędzy dwoma pierwszymi zboczami opadającymi i podzielenie przez 3 wynikiem etu zazwyczaj nie obliczane ze względu na ustaloną wartość dzielnika 372 Bajt obowiązkowy Dopuszczalne wartości: 3B konwencja bezpośrednia (Niemcy), 3F konwencja odwrócona (Francja) Wszystkie terminale i większość kart działa w obydwu konwencjach KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

15 TS konwencja bezpośrednia 3B bit number bit value b1 1 b2 1 b3 0 b4 1 b5 1 b6 1 b7 0 b8 0 I/O high low t [etu] start bit data bits 1 8 parity bit KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

16 TS konwencja odwrócona 3F bit number bit value b8 0 b7 0 b6 1 b5 1 b4 1 b3 1 b2 1 b2 1 I/O high low t [etu] start bit data bits 8 1 parity bit KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

17 T0 znak formatu Drugi bajt komunikatu ATR Bajt obowiązkowy Określa, jakie następne znaki interfejsu wystąpią w komunikacie oraz liczbę znaków historycznych Kodowanie znaku T0: bity znaczenie b8=1 przesyłany TD 1 b7=1 przesyłany TC 1 b6=1 przesyłany TB 1 b5=1 przesyłany TA 1 b4 b1 liczba znaków historycznych 0-15 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

18 Znaki interfejsu TA i,tb i,tc i,td i Określają parametry transmisji stosowanego protokołu Opcjonalne Dla wszystkich parametrów zdefiniowane wartości domyślne nie ma potrzeby przesyłania odpowiadających im bajtów Dwie grupy parametrów: globalne (wspólne dla wszystkich protokołów lub tylko dla T=0) i specjalne (charakterystyczne dla konkretnego protokołu) KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

19 Znaki interfejsu TD i Służą wyłącznie wskazaniu, które znaki protokołu wystąpią w dalszej części komunikatu Starsze 4 bity bajta zawierają wzorzec dotyczący bajtów TA i+1,tb i+1,tc i+1,td i+1 taki sam jak w T0 Młodsze 4 bity oznaczają numer protokołu Bajt TD i nie występuje, bity znaczenie jeśli nie występuje żaden b8=1 przesyłany TD i+1 z bajtów TA i+1,tb i+1,tc i+1, b7=1 przesyłany TC i+1 TD i+1 b6=1 przesyłany TB i+1 Kodowanie znaku TD i b5=1 przesyłany TA i+1 b4 b1 numer protokołu *0,, 15+ KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

20 Globalny znak interfejsu TA 1 Starsze cztery bity kodują parametr F i (dzielnik współczynnik konwersji częstotliwości zegara) Cztery młodsze bity kodują parametr D i (współczynnik regulacji szybkości transmisji) Interwał bitowy dla ATR i PPS początkowa podstawowa jednostka czasu (initial etu) 372 initialetu [s] f Interwał bitowy dla protokołu stosowanego po ATR i PPS robocza podstawowa jednostka czasu F 1 work etu [s] D f KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

21 Wartośd binarna F i (bity 8 5) f max (bity 8 5) *MHz] D i (bity 4 1) ZPZ Kodowanie TA ZPZ n/d ZPZ n/d ,5 ZPZ ZPZ ZPZ KOMUNIKACJA Z KE - ATR ZPZ 1110 ZPZ n/d ZPZ 1111 ZPZ n/d ZPZ dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

22 Globalny znak interfejsu TA i b8-b7 00 nie wspierany 01 niski poziom 10 wysoki poziom 11 brak preferowanego stanu X TA i koduje dwie wartości: wskaźnik stopu X (bity 8-7) określający logiczny stan, jaki powinien być osiągnięty po zatrzymaniu wskaźnik klasy Y (bity 6-1) określający klasę napięcia zasilającego (wartości obecnie nieużywane zarezerwowane dla przyszłych zastosowań) Znak TA i jest interpretowany jako globalny, gdy i>2 oraz T=15 w TD i-1 b6 b Klasa A (4,5-5,5 V) Klasa B (2,7-3,3 V) Klasa C (1,62-1,98 V) Klasy A i B Klasy B i C Klasy A, B i C Y KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

23 Globalny znak interfejsu TC 1 TC 1 koduje parametr N czas dodatkowej przerwy w transmisji definiowanej jako rozszerzenie bitu stopu Wartość N określa ile dodatkowych etu jest dodawanych do sygnału przerwy (liniowo od 0 do 254) Wartość 255 ( FF) ma specjalne znaczenie: dla protokołu T=0 przerwa 2 etu dla protokołu T=1 przerwa skrócona z 2 do 1 etu (daje skrócenie transmisji rzędu 10% - 11 bitów zamiast 12) KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

24 Specjalny znak interfejsu TC 2 Definiowany dla protokołu T=0 Koduje parametr WI służący do wyznaczenia czasu oczekiwania WT maksymalnego odstępu pomiędzy zboczami narastającymi dwóch kolejnych bajtów Wartość domyślna WI=10 WT WI i F 960 f work etu KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

25 Specjalny znak interfejsu TA i (i>2) Koduje maksymalną długość pola informacji (IFSC Information Field Size for the Card), jakie może być odebrane przez kartę Wartości od 1 do 254 Wartość domyślna 32 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

26 Specjalny znak interfejsu TB i (i>2) Młodszy półbajt (bity b4 do b1): parametr CWI służący do wyznaczenia czasu oczekiwania znaku CWT określonego wzorem: CWT Starszy półbajt (bity b8 do b5): parametr BWI służący do wyznaczenia czasu oczekiwania bloku BWT określonego wzorem BWT KOMUNIKACJA Z KE - ATR 11 CWI 11 2 work etu 2 BW I 960 dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, F f d work etu

27 Specjalny znak interfejsu TC i (i>2) Koduje na bicie b1 sposób obliczania kodu detekcji błędów: 0 dla metody LRC 1 dla metody CRC Bity b8-b2 zarezerwowane do przyszłych zastosowań KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

28 Globalny znak interfejsu TA 2 Koduje dopuszczalne tryby dla komunikatu PPS Bity Wartośd Znaczenie b8 0 Możliwe przełączenie między trybem negocjowanym a specjalnym b8 1 Niemożliwe przełączanie między trybem negocjowanym a specjalnym b7-b6 00 Zarezerwowane do przyszłych zastosowao b5 0 Parametry transmisji jawnie określone znakami interfejsu b5 1 Parametry transmisji niejawnie określone znakami interfejsu b4-b1 X Protokół T=X jest używany KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

29 Znaki historyczne Przez długi czas nie ujęte w żadnym standardzie efekt wiele specyfikacji dla tych znaków, które obowiązują wyłącznie w danym systemie operacyjnym Często używane jako identyfikator: systemu operacyjnego, numeru wersji maski ROM lub flash OS Kodowane zazwyczaj w ASCII Opcjonalne i często pomijane KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

30 Znaki historyczne c.d. Norma ISO/IEC przewiduje obok znaków historycznych również plik o zarezerwowanym FID= 2F01 Plik położony jest tuż za plikiem MF Dane kodowane w ASN.1; Struktura pliku nie określona w normie Dane w pliku bądź w znakach historycznych mogą zawierać informacje o: karcie, systemie operacyjnym, funkcjach, wydawcy karty, numerze seryjnym karty i mikrokontrolera itp. Wg ISO/IEC znaki historyczne mogą zawierać: obowiązkowy wskaźnik kategorii (bajt T1), 1 lub więcej opcjonalnych bloków danych w kompaktowym formacie TLV (T-I-szy półbajt/l-ii-gi półbajt), opcjonalny wskaźnik stanu Wskaźnik stanu wskazuje etap cyklu życia karty elektronicznej KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

31 T1 wskaźnik kategorii Zawiera informację o strukturze danych w ATR Dane po wskaźniku kategorii zawierają informacje o funkcjach i usługach oferowanych przez system operacyjny karty Wartośd Znaczenie 00 Informacja o stanie jest umieszczona na koocu znaków historycznych 10 Odwołanie do pliku DIR 80 Informacje o stanie są przechowywane w obiekcie danych kodowanym w kompaktowym TLV 81 8F pozostałe Zarezerwowane dla przyszłych zastosowao Zależne od aplikacji KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

32 Bity Wartość Znaczenie Kodowanie obiektu danych w kompaktowym TLV 31 (3-znacznik, 1-długość) KOMUNIKACJA Z KE - ATR Kodowanie usług karty niezależnych od zastosowań b8 1 Wybór zastosowao z pełną nazwą pliku DF b7 1 Wybór zastosowao z częściową nazwą pliku DF b6 1 Obiekty danych dostępne w pliku DIR b5 1 Obiekty danych dostępne w pliku ATR b4 1 Obiekty danych mogą byd odczytane z DIR lub ATR poleceniem READ BINARY b4 0 Obiekty danych mogą byd odczytane z DIR lub ATR poleceniem READ RECORD b3 b1 000 Nie używany dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

33 Kodowanie funkcji karty tablica pierwsza Bity Wartość Znaczenie b8 1 Wybór DF z pełną nazwą DF b7 1 Wybór DF z częściową nazwą DF b6 1 Wybór DF przez określenie ścieżki b5 1 Wybór DF z FID b4 1 Pośredni wybór DF (z wymaganym zastosowaniem) b3 1 Obsługiwane są krótkie FID-y b2 1 Obsługiwana liczba rekordów b1 1 Obsługiwane identyfikatory rekordów Kodowanie obiektu danych w kompaktowym TLV 71, 72, 73 w zależności od ilości danych KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

34 Kodowanie funkcji karty tablica druga Bity Wartość Znaczenie b7-b6 00 Polecenie WRITE działa jak funkcja zapisu jednorazowego b7-b6 01 Zachowanie polecenia WRITE zależy od zastosowania b7-b6 10 Polecenie WRITE działa jak suma logiczna OR b7-b6 11 Polecenie WRITE działa jak iloczyn logiczny AND b4 1 Pośredni wybór DF (z wymaganym zastosowaniem) b3-b1 xxx Rozmiar jednostki danych wyrażony w półbajtach modulo 2 b8,b5-b Nie używane Kodowanie obiektu danych w kompaktowym TLV 71, 72, 73 w zależności od ilości danych KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

35 Kodowanie funkcji karty tablica trzecia Bity Wartość Znaczenie b8 1 Dopuszczalny łaocuch poleceo b7 1 Rozszerzone pole L c i /L e b5-b4 10 Kanały logiczne przydzielane przez kartę przy zastosowaniu polecenia MANAGE CHANNEL b5-b4 01 Kanały logiczne przydzielane przez terminal przy zastosowaniu polecenia MANAGE CHANNEL b5-b4 00 Kanały logiczne nie obsługiwane b6, b3-b1 x yzt Maksymalna liczba kanałów logicznych (8x + 4y + 2z + t + 1) Kodowanie obiektu danych w kompaktowym TLV 71, 72, 73 w zależności od ilości danych KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

36 Znak kontrolny TCK Ostatni bajt komunikatu ATR Suma XOR wszystkich znaków od T0 Stosowany do kontroli poprawności transmisji Jeśli jedynym protokołem jest T=0, to znak TCK jest niedopuszczalny Jeśli stosowany jest protokół T=1 to znak TCK jest obowiązkowy KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

37 Praktyczne przykłady zastosowań ATR Karta z protokołem T=1 i konwencją bezpośrednią Karta STARCOS z protokołem T=1 i konwencją bezpośrednią oraz niepełnym systemem operacyjnym Karta STARCOS z protokołem T=0 i konwencją bezpośrednią oraz pełnym system operacyjnym Karta Visa Cash z protokołem T=1 i konwencją bezpośrednią Karta GSM z protokołem T=0 i konwencją bezpośrednią Karta GSM z protokołem T=0 i konwencją odwróconą KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

38 Karta z T=1 i konwencją bezpośrednią Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3B konwencja bezpośrednia T0 B5 Y 1 =1011= B ; K= 5 TA 1,TB 1 i TD 1 oraz 5 znaków historycznych TA 1 11 F i =0001= 1 ; D i =0001= 1 F = 372 i D = 1 TB 1 00 I i =0; PI 1 =0000= 0 I=0, styk Vpp nie używany TD 1 81 Y 2 =1000= 8 ; T= 1 następny znak TD 2 i protokół T = 1 TD 2 31 Y 2 =0011= 3 ; T= 1 następne znaki TA 3 i TB 3 oraz T = 1 TA 3 46 rozmiar bufora I/O = 70 B rozmiar bufora I/O ICC (warstwa 7) TB 3 15 BWI= 1 ; CWI= 5 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

39 Karta z T=1 i konwencją bezpośrednią c.d. Znak Wart. Znaczenie Uwagi T1 56 V V 1.0 T2 20 T T4 2E. T TCK 1E znak kontrolny suma XOR T0 do T5 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

40 STARCOS z T=1 i konwencją bezpośrednią (niepełny OS) Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3B konwencja bezpośrednia T0 9C Y 1 =1001= 9 ; K= C TA 1 i TD 1 oraz 12 znaków historycznych TA 1 11 F i =0001= 1 ; D i =0001= 1 F = 372 i D = 1 TD 1 81 Y 2 =1000= 8 ; T= 1 następny znak TD 2 i protokół T = 1 TD 2 21 Y 2 =0010= 2 ; T= 1 następny znak TB 3 i protokół T = 1 TB 3 34 BWI= 3 ; CWI= 4 T1 T E E 43 SC SV 1.1 NC TCK 0F znak kontrolny suma XOR T0 do T12 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

41 STARCOS z T=1 i konwencją bezpośrednią (pełny OS) Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3B konwencja bezpośrednia T0 BF Y 1 =1001= 9 ; K= C TA 1 i TD 1 oraz 12 znaków historycznych TA 1 11 F i =0001= 1 ; D i =0001= 1 F = 372 i D = 1 TD 1 81 Y 2 =1000= 8 ; T= 1 następny znak TD 2 i protokół T = 1 TD 2 21 Y 2 =0010= 2 ; T= 1 następny znak TB 3 i protokół T = 1 TB 3 34 BWI= 3 ; CWI= 4 T1 T F STARCOS21 C TCK 0F znak kontrolny suma XOR T0 do T12 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

42 Visa Cash z T=1 i konwencją bezpośrednią Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3B konwencja bezpośrednia T0 E3 Y 1 =1110= E ; K= 3 TB 1,TC 1 i TD 1 oraz 3 znaki historyczne TB 1 11 I i =00; PI 1 =0000= 0 Vpp nie używane, napięcie potrzebne do programowania EEPROM-u generowane wewn. TC 1 00 N=0 bez wydłużonego czasu przerwy TD 1 81 Y 2 =1000= 8 ; T= 1 następny znak TD 2 i protokół T = 1 TD 2 31 Y 2 =0011= 3 ; T= 1 następne znaki TA 3 i TB 3 oraz T = 1 TA 3 6F IFSC= 6F =111 rozmiar pola informacyjnego bazy 111 bajtów TB 3 45 BWI= 4 ; CWI= 5 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

43 Visa Cash z T=1 i konwencją bezpośrednią c.d. Znak Wart. Znaczenie Uwagi T1 80 wskaźnik kategorii po komunikacie ATR obiekt danych w kompaktowym formacie TLV T2 31 dane usług karty znacznik 3 i rozmiar 1 obiektu z danymi o usługach karty T3 C0 C0 = wybór zastosowao z pełną lub częściową nazwą DF TCK 08 znak kontrolny suma XOR T0 do T3 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

44 GSM z T=0 i konwencją bezpośrednią Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3B konwencja bezpośrednia T0 89 Y 1 =1000= 8 ; K= 9 TD 1 oraz 9 znaków historycznych TD 1 40 Y 2 =0100= 4 ; T= 1 następny znak TD 2 i protokół T = 1 TC 2 14 WI= 14 roboczy czas oczekiwania WWT=20 T1 T D GG24M5280 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

45 GSM z T=0 i konwencją odwróconą Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3F konwencja odwrócona T0 2F Y 1 =0010= 2 ; K= F =15 TB 1 oraz 12 znaków historycznych TB 1 00 PI 1 =0000= 0 ; I i = 1 Styk Vpp nie używany; Napięcie zasilania przy programowaniu EEPROM generowane wewnętrznie T1 T AE A 0E 83 3E 9F 16 Charakterystyczne dane producenta karty KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

46 Komunikacja z kartą elektroniczną podstawy ATR Answer to Reset PPS Protocol Parameter Selection struktura komunikatu APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

47 PPS Protocol Parameter Selection Parametry transmisji określane znakami interfejsu w komunikacie ATR Terminal może dokonać zmiany jednego lub kilku parametrów komunikatem PPS, ale przed zastosowaniem protokołu Dwa tryby realizacji: negocjowany parametry F i D pozostają niezmienione do czasu poprawnego wykonania PPS specjalny parametry F i D muszą być również stosowane już podczas transmisji komunikatu PPS Wyboru trybu dokonuje karta (znak TA 1 komunikatu ATR) KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

48 Diagram stanów dla obu trybów PPS base state cold reset ATR 1 warm reset warm reset Negotiable mode Specific mode PPS transmission protocol active 1 cold reset/ warm reset KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

49 PPS wykonanie Żądanie PPS musi być wysłane bezpośrednio po otrzymaniu przez terminal komunikatu ATR Jeśli karta dopuszcza żądane zmiany parametrów, to wysyła otrzymane bajty PPS z powrotem do terminala. W przeciwnym przypadku karta nic nie wysyła i terminal musi wykonać nową sekwencję restartu, aby wyjść z tego stanu PPS może być wykonany tylko raz, bezpośrednio po ATR Norma ISO/IEC 7816 zabrania powtórnych wykonań komunikatu PPS KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

50 Podstawowa struktura i elementy danych komunikatu PPS PPSS PPS0 b1...b4 b5 b6 b7 b8 RFU protocol PPS 1 PPS 2 PPS 3 Element danych PPSS PPS0 Opis Znak inicjujący Znak formatu PCK PPS1, PPS2, PPS3 PCK Znaki parametrów Znak kontrolny KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

51 Znak inicjujący PPSS Znak inicjujący - informujący kartę o zainicjowaniu przez terminal komunikatu PPS Obowiązkowy Stała wartość FF KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

52 Znak formatu PPS0 Znak formatu Obowiązkowy Kodowanie: Bity Wartości Znaczenie b4-b1 xxxx Numer stosowanego protokołu b5 1 PPS 1 wystąpi w PPS b6 1 PPS 2 wystąpi w PPS b7 1 PPS 3 wystąpi w PPS b8 1 Zarezerwowane do przyszłych zastosowao KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

53 Znaki parametrów PPS 1, PPS 2 i PPS 3 Znaki opcjonalne Kodowanie PPS 1 PPS 2 umożliwia terminalowi przyłączenie styku SPU (do aktywowania innego protokołu np. USB) PPS 2 zarezerwowany do przyszłych zastosowań KOMUNIKACJA Z KE - PPS Bity Wartości Znaczenie b8-b5 xxxx F (tak samo jak w TA 1 ) b4-b1 xxxx D (tak samo jak w TA 1 ) dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

54 Znak kontrolny PCK Ostatni znak komunikatu PPS Suma kontrolna XOR wszystkich znaków występujących w komunikacie Obowiązkowy KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

55 Typowa sekwencja PPS dla karty SIM terminal activation sequence with reset smart card ATR PPS necassary? no yes PPS request PPS response command 1 yes PPS possible no response 1... wait for reset Wada dużo czasu upływa przed zastosowaniem właściwego protokołu KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

56 Typowa sekwencja zmiany protokołu gdy terminal nie może wykonać PPS terminal reset in the course of the activation sequence (power-on reset, cold reset) ATR for T=14 smart card Protocol OK? yes no reset via the reset line (warm reset) ATR for T=1 command 1 response 1... Gdy terminal nie jest w stanie zainicjować komunikatu PPS zamiana pomiędzy protokołami inicjowana jest przez reset KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

57 Komunikacja z kartą elektroniczną podstawy ATR Answer to Reset PPS Protocol Parameter Selection struktura komunikatu APDU bezpieczna transmisja danych kanały logiczne protokoły warstwy łącza danych łączenie terminali z systemami wyższego poziomu dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

58 Struktura komunikatu APDU APDU Application Protocol Data Unit Standardowa międzynarodowa jednostka danych na poziomie 7 warstwy modelu OSI Używane do wymiany wszelkich informacji pomiędzy kartą a terminalem Jednostki danych zależne od protokołu transmisji to tzw. TPDU (Transmission Protocol Data Unit) Rozróżnia się polecenia wysyłane do karty C-APDU (Command APDU) i odpowiedzi na te polecenia wysyłane przez kartę R-APDU (Response APDU) KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

59 Struktura komunikatu APDU APDU jest typem kontenera mieszczącego całe polecenie dla karty lub całą odpowiedź od karty Transparentna transmisja APDU Zawartość i format APDU identyczny dla wszystkich typów protokołów KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

60 Struktura C-APDU CLA INS P1 P2 L c field data field L e field header body C-APDU składa się z nagłówka i ciała Ciało jest zmiennej długości lub może w ogóle nie wystąpić gdy pole z danymi jest puste Nagłówek składa się z 4 elementów: CLA bajt klasy, INS bajt instrukcji, P1 i P2 bajty parametrów KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

61 Kodowanie CLA według ISO/IEC Bity Wartości Znaczenie b2-b1 xx Numer logicznego kanału b4-b3 00 Bezpieczne komunikaty nie używane b4-b3 01 Bezpieczne komunikaty wg własnej metody b4-b3 10 Bezpieczne komunikaty zgodne z ISO: nagłówek nie uwierzytelniany b4-b3 11 Bezpieczne komunikaty zgodne z ISO: nagłówek uwierzytelniany b8-b5 0 Struktura i kodowanie wg ISO/IEC 7816 części 4,7 i 8 b8-b5 8, 9 Struktura wg ISO/IEC ; własne kodowanie i znaczenie poleceo i odpowiedzi b8-b5 A Struktura i kodowanie wg ISO/IEC , określone innym dokumentem b8-b1 FF Zarezerwowane dla PPS KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

62 Powiązanie CLA z zastosowaniami Klasa Zastosowanie 0X Standardowe polecenia zgodne z ISO/IEC /-7/-8 80 Elektroniczna portmonetka zgodna z EN X Własne polecenia (firmowe i/lub zależne od zastosowania ) 8X Karty kredytowe chipowe zgodne z EMV A0 Systemy telekomunikacji mobilnej GSM (zgodne z TS ) KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

63 Bajt instrukcji INS Koduje polecenia Tylko nieparzyste kody (historyczny powód związany z cechą protokołu T=0) Bit 1 używany do łączenia poleceń o ile są dłuższe niż 1 bajt KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

64 Bajty parametrów P1 i P2 Dodatkowe informacje o instrukcji Używane jako przełączniki dla różnych poleceń np. opcje polecenia SELECT FILE lub offset dla polecenia READ BINARY KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

65 Ciało komunikatu APDU Opcjonalne Zawartość: pole L c (length command) rozmiar sekcji danych wysyłanych do karty dane polecenia wysyłane do karty pole L e (length expected) rozmiar sekcji danych zwracany przez kartę (wartość 00 wysłana przez terminal jest prośbą o podanie maksymalnego rozmiaru) KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

66 Rozmiar pól L c i L e Standardowo 1 bajt Możliwe rozszerzenie do 3 bajtów (max reprezentowana wartość ) 00 L c /L e (MSB) L c /L e (LSB) byte 1 byte 2 byte 3 Według normy jest ono zarezerwowane do przyszłych zastosowań, ale istnieją już systemy operacyjne dla kart z mikrokontrolerami o dużej pamięci obsługujące ten standard KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

67 Możliwe przypadki polecenia APDU Case 4 command APDU CLA INS P1 P2 L c data L e Case 3 command APDU CLA INS P1 P2 L c data Case 2 command APDU CLA INS P1 P2 L e Case 1 command APDU CLA INS P1 P2 command header command body KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

68 Odpowiedź APDU Wysyłana z karty do terminala w odpowiedzi na polecenie APDU Składa się z dwóch części: opcjonalnego ciała odpowiedzi obowiązkowego trailera odpowiedzi Ciało zawiera pole danych o rozmiarze określonym parametrem L e polecenia APDU Niezależnie od wartości parametru L e pole danych może mieć rozmiar 0 jeśli wystąpił błąd lub podano niewłaściwe parametry Informacja o powodzie zakończenia przetwarzania polecenia APDU zawarta w kodzie powrotu SW1 SW2 KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

69 Struktura odpowiedzi APDU data field SW1 SW2 response body response trailer SW1, SW2 kod powrotu KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

70 Wersje odpowiedzi APDU SW1 SW2 option 1 data field SW1 SW2 option 2 response body response trailer KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

71 Klasyfikacja kodów powrotu wg ISO/IEC return code (SW1 SW2) process completed process aborted normal processing warning processing execution error checking error 61XX, 9000' 62XX 63XX 64XX 65XX 67XX 6FXX Kody 63xx i 65xx wskazują na modyfikację danych w pamięci trwałej KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

Inżynieria programowania kart inteligentnych. Piotr Nazimek pnazimek@elka.pw.edu.pl

Inżynieria programowania kart inteligentnych. Piotr Nazimek pnazimek@elka.pw.edu.pl Inżynieria programowania kart inteligentnych Piotr Nazimek pnazimek@elka.pw.edu.pl Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Warszawa 2005 Inżynieria programowania

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB

APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska APLIKACJA BIBLIOTECZNA JELIB Jakub Tomczak Promotor prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska Opiekun

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH

PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH INSTYTUT INFORMATYKI WYDZIAŁ INFORMATYKI POLITECHNIKA POZNAŃSKA MAGISTERSKA PRACA DYPLOMOWA PROJEKT I IMPLEMENTACJA UNIWERSALNEJ APLIKACJI DO OBSŁUGI KART ELEKTRONICZNYCH inż. Mateusz LESZNER Promotor:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja protokołu Thermal w Thermal HS FV

Specyfikacja protokołu Thermal w Thermal HS FV 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 201..204 (Dział handlowy) Tel.: (0-22) 868-68-88 w. 251..253 (Serwis) Fax.: (0-22) 868-68-89 http://www.posnet.com.pl helpdesk@posnet.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski

Dariusz Kusz Wojciech Stojanowski POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA INSTYTUT ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Szerokopasmowa technologia teleinformatyczna ATM, monitoring i elementy projektowania

Bardziej szczegółowo

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej

1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej 1 Strategie dostępu do sieci cyfrowej W ISDN cyfryzacja sygnałów następuje już w aparacie abonenckim. Pozwala to na zastosowanie standardowych styków abonenta i jednolitych protokołów komunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Autor: Maciej Pilch IVFDS. ISDN sieć cyfrowa z integracją usług

Autor: Maciej Pilch IVFDS. ISDN sieć cyfrowa z integracją usług Autor: Maciej Pilch IVFDS ISDN sieć cyfrowa z integracją usług 1 STRESZCZENIE Przedstawiona poniżej praca zawiera pewien zakres wiedzy na temat sieci ISDN. Przedstawiona tutaj została ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów 1

Architektura komputerów 1 Literatura Architektura komputerów 1 dr inż. Piotr Zielniewicz Instytut Informatyki tel. (61) 665 23 76 e-mail: Piotr.Zielniewicz@cs.put.poznan.pl P. Metzger, Anatomia PC, Helion, 2003 J. Biernat, Architektura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA DF-1 FV wersja oprogramowania 02.1 kwiecień 2010 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres wdobraczynski@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro

Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro AT Control System Sp. z o.o. ul. Nowiny 56B, 80-020 Gdańsk tel./fax +48 58 306-53-91 www.atcontrol.pl email: handlowy@atcontrol.pl Materiały szkoleniowe z oprogramowania Control FPWinPro IEC61131 (PN-EN

Bardziej szczegółowo

Magistrala CAN dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000

Magistrala CAN dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000 dla: POSIDRIVE FAS 4000 POSIDRIVE FDS 4000 POSIDYN SDS 4000 Dokumentacja techniczna Przed montażem i pierwszym uruchomieniem bezwzględnie należy zapoznać się z poniższą dokumentacją dotyczącą: POSIDRIVE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EURO. wersja oprogramowania 50.4 maj 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EURO. wersja oprogramowania 50.4 maj 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EURO wersja oprogramowania 50.4 maj 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1

Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Protokoły transmisyjne stosu TCP/IP 1 Adam Przybyłek http://przybylek.wzr.pl Uniwersytet Gdański, 2008 Wstęp TCP/IP 2 to obecnie najpopularniejszy stos protokołów, umożliwiający łączenie heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu:

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Laboratorium z przedmiotu: Systemy wbudowane Kod: ES2C202 202 Elektrotechnika studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009

Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ. wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Instrukcja programisty drukarki fiskalnej INNOVA PROFIT EJ wersja oprogramowania 01.1 marzec 2009 Uwagi dotyczące formy instrukcji, informacje o zauważonych błędach prosimy kierować na adres dokumentacja@innova-sa.pl.

Bardziej szczegółowo

DTR.PC.PR.SG.MODBUS APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Część 1: INSTRUKCJA OBSŁUGI

DTR.PC.PR.SG.MODBUS APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Część 1: INSTRUKCJA OBSŁUGI DTR.PC.PR.SG.MODBUS APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI Część 1: INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) Część 2: Wybrane zagadnienia dotyczące obsługi

Bardziej szczegółowo

LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet josoz

LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet josoz POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA LEGITYMACJA STUDENCKA Z BIOMETRYCZNĄ IDENTYFIKACJĄ OSOBY W OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA OSOZ Aplet

Bardziej szczegółowo

Systemy transponderów zbliżeniowych RFID cz. I

Systemy transponderów zbliżeniowych RFID cz. I ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Systemy łączności w transporcie INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 6 Systemy

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa (Inżynierska)

Praca Dyplomowa (Inżynierska) Politechnika Śląska Wydział Elektroniki, Automatyki i Informtyki kierunek: Informatyka Praca Dyplomowa (Inżynierska) Analizator ruchu TCP/IP w języku symbolicznym procesora ix86 pod system Linux. Autor:

Bardziej szczegółowo

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6

Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Automatyczna konfiguracja IPv6 za pomocą DHCPv6 Tomasz Mrugalski 1 Informacje wstępne: Rodzina protokołów IPv6 W niniejszym punkcie przedstawione zostały zagadnienia związane z rodziną

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 6 lutego 2007 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Technologie sieci WAN. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych

Wykład 10. Technologie sieci WAN. Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Projektowanie i Realizacja Sieci Komputerowych Wykład 10 Technologie sieci WAN dr inż. Artur Sierszeń asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Łukasz Sturgulewski luk@kis.p.lodz.pl Projektowanie i Realizacja Sieci

Bardziej szczegółowo

Notatki do wykładu z architektury komputerów

Notatki do wykładu z architektury komputerów Notatki do wykładu z architektury komputerów Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytet Warszawski 17 lutego 2008 Architektura a organizacja komputera Architektura komputera, według Stallingsa [1],

Bardziej szczegółowo

Opis komend AT telefonu GS M

Opis komend AT telefonu GS M Opis komend AT telefonu GS M Pierwotnie komendy AT służyły do sterowania pracą modemu analogowego. Zostały wprowadzone w celu ujednolicenia sprzętu, z którym miał współpracować komputer. Po pojawieniu

Bardziej szczegółowo

Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1

Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1 Programowanie portu szeregowego w systemach operacyjnych Linux i Windows, część 1 Umiejętność programowej obsługi interfejsu RS232 od strony komputera PC jest dziś istotnym elementem elektronicznego rzemiosła.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych

Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych Politechnika Poznańska Wydział Elektryczny Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Maciej Brencz Konstrukcja systemu telemetrycznego z zastosowaniem technologii internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci:

33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci: 33. Opisz organizacje pamięci mikrokontrolerów z rodziny MCS51. OK Mikrokontrolery rodziny MCS-51 posiadają trzy odrębne obszary pamięci: wewnętrzną pamięć danych zewnętrzną pamięć danych pamięć programu.

Bardziej szczegółowo

SIPOS 5 Flash/HiMod. Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych. Instrukcja obsługi. z funkcjami V0, V1 i V2. Zmiany zastrzeżone!

SIPOS 5 Flash/HiMod. Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych. Instrukcja obsługi. z funkcjami V0, V1 i V2. Zmiany zastrzeżone! SIPOS 5 Flash/HiMod Interfejs PROFIBUS DP dla elektrycznych napędów ustawczych Instrukcja obsługi z funkcjami V0, V1 i V2 Wydanie 05.13 Zmiany zastrzeżone! Y070.023/PL Spis treści Strona 1. Informacje

Bardziej szczegółowo