Wykład 5: Komunikacja z kartą elektroniczną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 5: Komunikacja z kartą elektroniczną"

Transkrypt

1 Wykład 5: Komunikacja z kartą elektroniczną dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, 2011

2 KOMUNIKACJA Z KARTĄ ELEKTRONICZNĄ podstawy komunikacji, podstawowe komunikaty, bezpieczna transmisja danych, kanały i protokoły warstwy łącza danych, łączenie terminali z systemami wyższego poziomu dr inż. dr Marek inż. Marek Mika, Mika, Instytut Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

3 Komunikacja z kartą elektroniczną podstawy ATR Answer to Reset PPS Protocol Parameter Selection struktura komunikatu APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

4 Komunikacja z kartą elektroniczną W protokołach ISO/IEC T=0 i T=1 tylko jedna linia przeznaczona dla celów komunikacji Półdupleks dupleks możliwy (np. AUX1 lub AUX2) Master-slave Tryb uśpienia karty (niskiego poboru energii) pomiędzy komunikatami Inicjowanie komunikacji odbywa się według określonego schematu KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

5 Stany karty podczas aktywacji i komunikacji z terminalem smart card electrically deactivated smart card electrically activated smart card powered up send ATR smart card in sleep pmode smart card recives data (command APDU or PPS request) smart card in active mode Karta po otrzymaniu komunikatu od terminala, przetwarza go, po czym wysyła odpowiedź i przechodzi w stan uśpienia, aż do momentu otrzymania następnego komunikatu z terminala smart card sends data (response APDU or PPS response) KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

6 Początek komunikacji terminal - KE terminal suitable protocol? yes no initial reset as part of the activation sequence (power-on reset/cold reset) ATR for T=14 reset via reset line (warm reset) ATR for T=1 command 1 response 1... smart card - karta trafia do terminala - styki karty mechanicznie łączone ze stykami terminala - aktywne styki karty są aktywowane elektrycznie w odpowiedniej sekwencji - karta automatycznie wykonuje power-on reset - karta wysyła do terminala ATR (Answer to Request) - terminal przetwarza ATR (parametry karty i transmisji) - terminal wysyła pierwsze polecenie - karta przetwarza polecenie i generuje odpowiedź - karta wysyła odpowiedź do terminala KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

7 Komunikacja terminal - KE Po nawiązaniu komunikacji przesyłanie poleceń i odpowiedzi jest kontynuowane do momentu dezaktywacji karty Pomiędzy ATR a pierwszym poleceniem terminal może wysłać PPS (Protocol Parameter Selection) PPS podobnie jak ATR jest niezależne od protokołu transmisji i może być używane do konfigurowania parametrów protokołu transmisji karty KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

8 Model OSI dla komunikacji terminal -KE OSI layer 7 - application OSI layer 2 data link ISO/IEC 7816 parts: 4,7,8,9; EN ; EMV 2000; TS ; TS ; TS ; TS ; TS ISO/IEC (T=0, T=1) USB specification OSI layer 1 - physical with contacts: ISO/IEC USB specification contactless: ISO/IEC ISO/IEC KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

9 Komunikacja z kartą elektroniczną W praktyce KE często nie mają wszystkich opcji protokołu transmisji ze względu na ograniczony rozmiar pamięci Z funkcjonalnego punktu widzenia wybiera się tylko te opcje, które są istotne dla danej aplikacji lub karty elektronicznej Wybrane opcje nie mogą być unikalne ze względu na konieczność komunikowania się z różnymi terminalami W terminalach implementowana jest na ogół pełna funkcjonalność KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

10 Komunikacja z kartą elektroniczną podstawy ATR Answer to Reset PPS Protocol Parameter Selection struktura komunikatu APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

11 ATR - charakterystyka Kiedy: bezpośrednio po zastosowaniu sygnałów napięcia, zegara i reset Kierunek: karta terminal Długość: do 33 bajtów (rzadko, częściej krótszy komunikat) Zawartość: parametry związane z kartą i protokołem transmisji danych dzielnik 372 (zgodność z ISO/IEC uniezależnienie od parametrów transmisji) KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

12 ATR zależności czasowe reset high t low I/O undefined t 1 start bit t Musi wystąpić między 400 a cyklem zegarowym po sygnale reset z terminala: 112 s 11,2 ms dla zegara 3,5 MHz 81,4 s 8,1 ms dla zegara 4,9 MHz Jeśli terminal nie otrzyma sygnału początku ATR, to ponawia sekwencję aktywacji (do 3 razy) Jeśli terminal nie otrzyma po trzech próbach sygnału ATR, to przyjmuje, że karta jest uszkodzona Według ISO/IEC maksymalny odstęp pomiędzy zboczami narastającymi dwóch kolejnych bajtów w transmisji ATR wynosi 9600 etu (tzw. initial waiting time) tj. 1 s dla zegara 3,5 MHz W niektórych systemach operacyjnych KE czas ten jest wykorzystywany na wewnętrzne obliczenia i operacje zapisu do pamięci EEPROM KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

13 Podstawowa struktura ATR TS 1 2 T0 b1...b4 b5 b6 b7 b8 1 0 TA 1 TB 1 TD 1 b1...b4 b5 b6 b7 b8 2 protocol TA 2 TB 2 TD 2 b1...b4 b5 b6 b7 b8 3 protocol TC 1 TC 2 TS znak inicjujący T0 znak formatu TA 1,TB 1,TC 1,TD 1, - znaki interfejsu T1,T2,,TK znaki historyczne TCK znak kontrolny TA 3 TB 3 TC 3 3 TD 3 b1...b4 b5 b6 b7 b8 4 protocol TA 4 TB 4 TC 4 4 TD 4 0 T1, T2,, TK TCK KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

14 TS znak inicjujący Określa konwencję używaną dla kolejnych bajtów ATR-u i następującego po nim protokołu komunikacyjnego Zawiera wzorzec bitowy umożliwiający terminalowi obliczenie dzielnika: pomiar czasu pomiędzy dwoma pierwszymi zboczami opadającymi i podzielenie przez 3 wynikiem etu zazwyczaj nie obliczane ze względu na ustaloną wartość dzielnika 372 Bajt obowiązkowy Dopuszczalne wartości: 3B konwencja bezpośrednia (Niemcy), 3F konwencja odwrócona (Francja) Wszystkie terminale i większość kart działa w obydwu konwencjach KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

15 TS konwencja bezpośrednia 3B bit number bit value b1 1 b2 1 b3 0 b4 1 b5 1 b6 1 b7 0 b8 0 I/O high low t [etu] start bit data bits 1 8 parity bit KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

16 TS konwencja odwrócona 3F bit number bit value b8 0 b7 0 b6 1 b5 1 b4 1 b3 1 b2 1 b2 1 I/O high low t [etu] start bit data bits 8 1 parity bit KOMUNIKACJA Z KE - PODSTAWY dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

17 T0 znak formatu Drugi bajt komunikatu ATR Bajt obowiązkowy Określa, jakie następne znaki interfejsu wystąpią w komunikacie oraz liczbę znaków historycznych Kodowanie znaku T0: bity znaczenie b8=1 przesyłany TD 1 b7=1 przesyłany TC 1 b6=1 przesyłany TB 1 b5=1 przesyłany TA 1 b4 b1 liczba znaków historycznych 0-15 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

18 Znaki interfejsu TA i,tb i,tc i,td i Określają parametry transmisji stosowanego protokołu Opcjonalne Dla wszystkich parametrów zdefiniowane wartości domyślne nie ma potrzeby przesyłania odpowiadających im bajtów Dwie grupy parametrów: globalne (wspólne dla wszystkich protokołów lub tylko dla T=0) i specjalne (charakterystyczne dla konkretnego protokołu) KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

19 Znaki interfejsu TD i Służą wyłącznie wskazaniu, które znaki protokołu wystąpią w dalszej części komunikatu Starsze 4 bity bajta zawierają wzorzec dotyczący bajtów TA i+1,tb i+1,tc i+1,td i+1 taki sam jak w T0 Młodsze 4 bity oznaczają numer protokołu Bajt TD i nie występuje, bity znaczenie jeśli nie występuje żaden b8=1 przesyłany TD i+1 z bajtów TA i+1,tb i+1,tc i+1, b7=1 przesyłany TC i+1 TD i+1 b6=1 przesyłany TB i+1 Kodowanie znaku TD i b5=1 przesyłany TA i+1 b4 b1 numer protokołu *0,, 15+ KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

20 Globalny znak interfejsu TA 1 Starsze cztery bity kodują parametr F i (dzielnik współczynnik konwersji częstotliwości zegara) Cztery młodsze bity kodują parametr D i (współczynnik regulacji szybkości transmisji) Interwał bitowy dla ATR i PPS początkowa podstawowa jednostka czasu (initial etu) 372 initialetu [s] f Interwał bitowy dla protokołu stosowanego po ATR i PPS robocza podstawowa jednostka czasu F 1 work etu [s] D f KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

21 Wartośd binarna F i (bity 8 5) f max (bity 8 5) *MHz] D i (bity 4 1) ZPZ Kodowanie TA ZPZ n/d ZPZ n/d ,5 ZPZ ZPZ ZPZ KOMUNIKACJA Z KE - ATR ZPZ 1110 ZPZ n/d ZPZ 1111 ZPZ n/d ZPZ dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

22 Globalny znak interfejsu TA i b8-b7 00 nie wspierany 01 niski poziom 10 wysoki poziom 11 brak preferowanego stanu X TA i koduje dwie wartości: wskaźnik stopu X (bity 8-7) określający logiczny stan, jaki powinien być osiągnięty po zatrzymaniu wskaźnik klasy Y (bity 6-1) określający klasę napięcia zasilającego (wartości obecnie nieużywane zarezerwowane dla przyszłych zastosowań) Znak TA i jest interpretowany jako globalny, gdy i>2 oraz T=15 w TD i-1 b6 b Klasa A (4,5-5,5 V) Klasa B (2,7-3,3 V) Klasa C (1,62-1,98 V) Klasy A i B Klasy B i C Klasy A, B i C Y KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

23 Globalny znak interfejsu TC 1 TC 1 koduje parametr N czas dodatkowej przerwy w transmisji definiowanej jako rozszerzenie bitu stopu Wartość N określa ile dodatkowych etu jest dodawanych do sygnału przerwy (liniowo od 0 do 254) Wartość 255 ( FF) ma specjalne znaczenie: dla protokołu T=0 przerwa 2 etu dla protokołu T=1 przerwa skrócona z 2 do 1 etu (daje skrócenie transmisji rzędu 10% - 11 bitów zamiast 12) KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

24 Specjalny znak interfejsu TC 2 Definiowany dla protokołu T=0 Koduje parametr WI służący do wyznaczenia czasu oczekiwania WT maksymalnego odstępu pomiędzy zboczami narastającymi dwóch kolejnych bajtów Wartość domyślna WI=10 WT WI i F 960 f work etu KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

25 Specjalny znak interfejsu TA i (i>2) Koduje maksymalną długość pola informacji (IFSC Information Field Size for the Card), jakie może być odebrane przez kartę Wartości od 1 do 254 Wartość domyślna 32 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

26 Specjalny znak interfejsu TB i (i>2) Młodszy półbajt (bity b4 do b1): parametr CWI służący do wyznaczenia czasu oczekiwania znaku CWT określonego wzorem: CWT Starszy półbajt (bity b8 do b5): parametr BWI służący do wyznaczenia czasu oczekiwania bloku BWT określonego wzorem BWT KOMUNIKACJA Z KE - ATR 11 CWI 11 2 work etu 2 BW I 960 dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska, F f d work etu

27 Specjalny znak interfejsu TC i (i>2) Koduje na bicie b1 sposób obliczania kodu detekcji błędów: 0 dla metody LRC 1 dla metody CRC Bity b8-b2 zarezerwowane do przyszłych zastosowań KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

28 Globalny znak interfejsu TA 2 Koduje dopuszczalne tryby dla komunikatu PPS Bity Wartośd Znaczenie b8 0 Możliwe przełączenie między trybem negocjowanym a specjalnym b8 1 Niemożliwe przełączanie między trybem negocjowanym a specjalnym b7-b6 00 Zarezerwowane do przyszłych zastosowao b5 0 Parametry transmisji jawnie określone znakami interfejsu b5 1 Parametry transmisji niejawnie określone znakami interfejsu b4-b1 X Protokół T=X jest używany KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

29 Znaki historyczne Przez długi czas nie ujęte w żadnym standardzie efekt wiele specyfikacji dla tych znaków, które obowiązują wyłącznie w danym systemie operacyjnym Często używane jako identyfikator: systemu operacyjnego, numeru wersji maski ROM lub flash OS Kodowane zazwyczaj w ASCII Opcjonalne i często pomijane KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

30 Znaki historyczne c.d. Norma ISO/IEC przewiduje obok znaków historycznych również plik o zarezerwowanym FID= 2F01 Plik położony jest tuż za plikiem MF Dane kodowane w ASN.1; Struktura pliku nie określona w normie Dane w pliku bądź w znakach historycznych mogą zawierać informacje o: karcie, systemie operacyjnym, funkcjach, wydawcy karty, numerze seryjnym karty i mikrokontrolera itp. Wg ISO/IEC znaki historyczne mogą zawierać: obowiązkowy wskaźnik kategorii (bajt T1), 1 lub więcej opcjonalnych bloków danych w kompaktowym formacie TLV (T-I-szy półbajt/l-ii-gi półbajt), opcjonalny wskaźnik stanu Wskaźnik stanu wskazuje etap cyklu życia karty elektronicznej KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

31 T1 wskaźnik kategorii Zawiera informację o strukturze danych w ATR Dane po wskaźniku kategorii zawierają informacje o funkcjach i usługach oferowanych przez system operacyjny karty Wartośd Znaczenie 00 Informacja o stanie jest umieszczona na koocu znaków historycznych 10 Odwołanie do pliku DIR 80 Informacje o stanie są przechowywane w obiekcie danych kodowanym w kompaktowym TLV 81 8F pozostałe Zarezerwowane dla przyszłych zastosowao Zależne od aplikacji KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

32 Bity Wartość Znaczenie Kodowanie obiektu danych w kompaktowym TLV 31 (3-znacznik, 1-długość) KOMUNIKACJA Z KE - ATR Kodowanie usług karty niezależnych od zastosowań b8 1 Wybór zastosowao z pełną nazwą pliku DF b7 1 Wybór zastosowao z częściową nazwą pliku DF b6 1 Obiekty danych dostępne w pliku DIR b5 1 Obiekty danych dostępne w pliku ATR b4 1 Obiekty danych mogą byd odczytane z DIR lub ATR poleceniem READ BINARY b4 0 Obiekty danych mogą byd odczytane z DIR lub ATR poleceniem READ RECORD b3 b1 000 Nie używany dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

33 Kodowanie funkcji karty tablica pierwsza Bity Wartość Znaczenie b8 1 Wybór DF z pełną nazwą DF b7 1 Wybór DF z częściową nazwą DF b6 1 Wybór DF przez określenie ścieżki b5 1 Wybór DF z FID b4 1 Pośredni wybór DF (z wymaganym zastosowaniem) b3 1 Obsługiwane są krótkie FID-y b2 1 Obsługiwana liczba rekordów b1 1 Obsługiwane identyfikatory rekordów Kodowanie obiektu danych w kompaktowym TLV 71, 72, 73 w zależności od ilości danych KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

34 Kodowanie funkcji karty tablica druga Bity Wartość Znaczenie b7-b6 00 Polecenie WRITE działa jak funkcja zapisu jednorazowego b7-b6 01 Zachowanie polecenia WRITE zależy od zastosowania b7-b6 10 Polecenie WRITE działa jak suma logiczna OR b7-b6 11 Polecenie WRITE działa jak iloczyn logiczny AND b4 1 Pośredni wybór DF (z wymaganym zastosowaniem) b3-b1 xxx Rozmiar jednostki danych wyrażony w półbajtach modulo 2 b8,b5-b Nie używane Kodowanie obiektu danych w kompaktowym TLV 71, 72, 73 w zależności od ilości danych KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

35 Kodowanie funkcji karty tablica trzecia Bity Wartość Znaczenie b8 1 Dopuszczalny łaocuch poleceo b7 1 Rozszerzone pole L c i /L e b5-b4 10 Kanały logiczne przydzielane przez kartę przy zastosowaniu polecenia MANAGE CHANNEL b5-b4 01 Kanały logiczne przydzielane przez terminal przy zastosowaniu polecenia MANAGE CHANNEL b5-b4 00 Kanały logiczne nie obsługiwane b6, b3-b1 x yzt Maksymalna liczba kanałów logicznych (8x + 4y + 2z + t + 1) Kodowanie obiektu danych w kompaktowym TLV 71, 72, 73 w zależności od ilości danych KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

36 Znak kontrolny TCK Ostatni bajt komunikatu ATR Suma XOR wszystkich znaków od T0 Stosowany do kontroli poprawności transmisji Jeśli jedynym protokołem jest T=0, to znak TCK jest niedopuszczalny Jeśli stosowany jest protokół T=1 to znak TCK jest obowiązkowy KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

37 Praktyczne przykłady zastosowań ATR Karta z protokołem T=1 i konwencją bezpośrednią Karta STARCOS z protokołem T=1 i konwencją bezpośrednią oraz niepełnym systemem operacyjnym Karta STARCOS z protokołem T=0 i konwencją bezpośrednią oraz pełnym system operacyjnym Karta Visa Cash z protokołem T=1 i konwencją bezpośrednią Karta GSM z protokołem T=0 i konwencją bezpośrednią Karta GSM z protokołem T=0 i konwencją odwróconą KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

38 Karta z T=1 i konwencją bezpośrednią Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3B konwencja bezpośrednia T0 B5 Y 1 =1011= B ; K= 5 TA 1,TB 1 i TD 1 oraz 5 znaków historycznych TA 1 11 F i =0001= 1 ; D i =0001= 1 F = 372 i D = 1 TB 1 00 I i =0; PI 1 =0000= 0 I=0, styk Vpp nie używany TD 1 81 Y 2 =1000= 8 ; T= 1 następny znak TD 2 i protokół T = 1 TD 2 31 Y 2 =0011= 3 ; T= 1 następne znaki TA 3 i TB 3 oraz T = 1 TA 3 46 rozmiar bufora I/O = 70 B rozmiar bufora I/O ICC (warstwa 7) TB 3 15 BWI= 1 ; CWI= 5 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

39 Karta z T=1 i konwencją bezpośrednią c.d. Znak Wart. Znaczenie Uwagi T1 56 V V 1.0 T2 20 T T4 2E. T TCK 1E znak kontrolny suma XOR T0 do T5 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

40 STARCOS z T=1 i konwencją bezpośrednią (niepełny OS) Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3B konwencja bezpośrednia T0 9C Y 1 =1001= 9 ; K= C TA 1 i TD 1 oraz 12 znaków historycznych TA 1 11 F i =0001= 1 ; D i =0001= 1 F = 372 i D = 1 TD 1 81 Y 2 =1000= 8 ; T= 1 następny znak TD 2 i protokół T = 1 TD 2 21 Y 2 =0010= 2 ; T= 1 następny znak TB 3 i protokół T = 1 TB 3 34 BWI= 3 ; CWI= 4 T1 T E E 43 SC SV 1.1 NC TCK 0F znak kontrolny suma XOR T0 do T12 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

41 STARCOS z T=1 i konwencją bezpośrednią (pełny OS) Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3B konwencja bezpośrednia T0 BF Y 1 =1001= 9 ; K= C TA 1 i TD 1 oraz 12 znaków historycznych TA 1 11 F i =0001= 1 ; D i =0001= 1 F = 372 i D = 1 TD 1 81 Y 2 =1000= 8 ; T= 1 następny znak TD 2 i protokół T = 1 TD 2 21 Y 2 =0010= 2 ; T= 1 następny znak TB 3 i protokół T = 1 TB 3 34 BWI= 3 ; CWI= 4 T1 T F STARCOS21 C TCK 0F znak kontrolny suma XOR T0 do T12 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

42 Visa Cash z T=1 i konwencją bezpośrednią Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3B konwencja bezpośrednia T0 E3 Y 1 =1110= E ; K= 3 TB 1,TC 1 i TD 1 oraz 3 znaki historyczne TB 1 11 I i =00; PI 1 =0000= 0 Vpp nie używane, napięcie potrzebne do programowania EEPROM-u generowane wewn. TC 1 00 N=0 bez wydłużonego czasu przerwy TD 1 81 Y 2 =1000= 8 ; T= 1 następny znak TD 2 i protokół T = 1 TD 2 31 Y 2 =0011= 3 ; T= 1 następne znaki TA 3 i TB 3 oraz T = 1 TA 3 6F IFSC= 6F =111 rozmiar pola informacyjnego bazy 111 bajtów TB 3 45 BWI= 4 ; CWI= 5 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

43 Visa Cash z T=1 i konwencją bezpośrednią c.d. Znak Wart. Znaczenie Uwagi T1 80 wskaźnik kategorii po komunikacie ATR obiekt danych w kompaktowym formacie TLV T2 31 dane usług karty znacznik 3 i rozmiar 1 obiektu z danymi o usługach karty T3 C0 C0 = wybór zastosowao z pełną lub częściową nazwą DF TCK 08 znak kontrolny suma XOR T0 do T3 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

44 GSM z T=0 i konwencją bezpośrednią Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3B konwencja bezpośrednia T0 89 Y 1 =1000= 8 ; K= 9 TD 1 oraz 9 znaków historycznych TD 1 40 Y 2 =0100= 4 ; T= 1 następny znak TD 2 i protokół T = 1 TC 2 14 WI= 14 roboczy czas oczekiwania WWT=20 T1 T D GG24M5280 KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

45 GSM z T=0 i konwencją odwróconą Znak Wart. Znaczenie Uwagi TS 3F konwencja odwrócona T0 2F Y 1 =0010= 2 ; K= F =15 TB 1 oraz 12 znaków historycznych TB 1 00 PI 1 =0000= 0 ; I i = 1 Styk Vpp nie używany; Napięcie zasilania przy programowaniu EEPROM generowane wewnętrznie T1 T AE A 0E 83 3E 9F 16 Charakterystyczne dane producenta karty KOMUNIKACJA Z KE - ATR dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

46 Komunikacja z kartą elektroniczną podstawy ATR Answer to Reset PPS Protocol Parameter Selection struktura komunikatu APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

47 PPS Protocol Parameter Selection Parametry transmisji określane znakami interfejsu w komunikacie ATR Terminal może dokonać zmiany jednego lub kilku parametrów komunikatem PPS, ale przed zastosowaniem protokołu Dwa tryby realizacji: negocjowany parametry F i D pozostają niezmienione do czasu poprawnego wykonania PPS specjalny parametry F i D muszą być również stosowane już podczas transmisji komunikatu PPS Wyboru trybu dokonuje karta (znak TA 1 komunikatu ATR) KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

48 Diagram stanów dla obu trybów PPS base state cold reset ATR 1 warm reset warm reset Negotiable mode Specific mode PPS transmission protocol active 1 cold reset/ warm reset KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

49 PPS wykonanie Żądanie PPS musi być wysłane bezpośrednio po otrzymaniu przez terminal komunikatu ATR Jeśli karta dopuszcza żądane zmiany parametrów, to wysyła otrzymane bajty PPS z powrotem do terminala. W przeciwnym przypadku karta nic nie wysyła i terminal musi wykonać nową sekwencję restartu, aby wyjść z tego stanu PPS może być wykonany tylko raz, bezpośrednio po ATR Norma ISO/IEC 7816 zabrania powtórnych wykonań komunikatu PPS KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

50 Podstawowa struktura i elementy danych komunikatu PPS PPSS PPS0 b1...b4 b5 b6 b7 b8 RFU protocol PPS 1 PPS 2 PPS 3 Element danych PPSS PPS0 Opis Znak inicjujący Znak formatu PCK PPS1, PPS2, PPS3 PCK Znaki parametrów Znak kontrolny KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

51 Znak inicjujący PPSS Znak inicjujący - informujący kartę o zainicjowaniu przez terminal komunikatu PPS Obowiązkowy Stała wartość FF KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

52 Znak formatu PPS0 Znak formatu Obowiązkowy Kodowanie: Bity Wartości Znaczenie b4-b1 xxxx Numer stosowanego protokołu b5 1 PPS 1 wystąpi w PPS b6 1 PPS 2 wystąpi w PPS b7 1 PPS 3 wystąpi w PPS b8 1 Zarezerwowane do przyszłych zastosowao KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

53 Znaki parametrów PPS 1, PPS 2 i PPS 3 Znaki opcjonalne Kodowanie PPS 1 PPS 2 umożliwia terminalowi przyłączenie styku SPU (do aktywowania innego protokołu np. USB) PPS 2 zarezerwowany do przyszłych zastosowań KOMUNIKACJA Z KE - PPS Bity Wartości Znaczenie b8-b5 xxxx F (tak samo jak w TA 1 ) b4-b1 xxxx D (tak samo jak w TA 1 ) dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

54 Znak kontrolny PCK Ostatni znak komunikatu PPS Suma kontrolna XOR wszystkich znaków występujących w komunikacie Obowiązkowy KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

55 Typowa sekwencja PPS dla karty SIM terminal activation sequence with reset smart card ATR PPS necassary? no yes PPS request PPS response command 1 yes PPS possible no response 1... wait for reset Wada dużo czasu upływa przed zastosowaniem właściwego protokołu KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

56 Typowa sekwencja zmiany protokołu gdy terminal nie może wykonać PPS terminal reset in the course of the activation sequence (power-on reset, cold reset) ATR for T=14 smart card Protocol OK? yes no reset via the reset line (warm reset) ATR for T=1 command 1 response 1... Gdy terminal nie jest w stanie zainicjować komunikatu PPS zamiana pomiędzy protokołami inicjowana jest przez reset KOMUNIKACJA Z KE - PPS dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

57 Komunikacja z kartą elektroniczną podstawy ATR Answer to Reset PPS Protocol Parameter Selection struktura komunikatu APDU bezpieczna transmisja danych kanały logiczne protokoły warstwy łącza danych łączenie terminali z systemami wyższego poziomu dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

58 Struktura komunikatu APDU APDU Application Protocol Data Unit Standardowa międzynarodowa jednostka danych na poziomie 7 warstwy modelu OSI Używane do wymiany wszelkich informacji pomiędzy kartą a terminalem Jednostki danych zależne od protokołu transmisji to tzw. TPDU (Transmission Protocol Data Unit) Rozróżnia się polecenia wysyłane do karty C-APDU (Command APDU) i odpowiedzi na te polecenia wysyłane przez kartę R-APDU (Response APDU) KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

59 Struktura komunikatu APDU APDU jest typem kontenera mieszczącego całe polecenie dla karty lub całą odpowiedź od karty Transparentna transmisja APDU Zawartość i format APDU identyczny dla wszystkich typów protokołów KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

60 Struktura C-APDU CLA INS P1 P2 L c field data field L e field header body C-APDU składa się z nagłówka i ciała Ciało jest zmiennej długości lub może w ogóle nie wystąpić gdy pole z danymi jest puste Nagłówek składa się z 4 elementów: CLA bajt klasy, INS bajt instrukcji, P1 i P2 bajty parametrów KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

61 Kodowanie CLA według ISO/IEC Bity Wartości Znaczenie b2-b1 xx Numer logicznego kanału b4-b3 00 Bezpieczne komunikaty nie używane b4-b3 01 Bezpieczne komunikaty wg własnej metody b4-b3 10 Bezpieczne komunikaty zgodne z ISO: nagłówek nie uwierzytelniany b4-b3 11 Bezpieczne komunikaty zgodne z ISO: nagłówek uwierzytelniany b8-b5 0 Struktura i kodowanie wg ISO/IEC 7816 części 4,7 i 8 b8-b5 8, 9 Struktura wg ISO/IEC ; własne kodowanie i znaczenie poleceo i odpowiedzi b8-b5 A Struktura i kodowanie wg ISO/IEC , określone innym dokumentem b8-b1 FF Zarezerwowane dla PPS KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

62 Powiązanie CLA z zastosowaniami Klasa Zastosowanie 0X Standardowe polecenia zgodne z ISO/IEC /-7/-8 80 Elektroniczna portmonetka zgodna z EN X Własne polecenia (firmowe i/lub zależne od zastosowania ) 8X Karty kredytowe chipowe zgodne z EMV A0 Systemy telekomunikacji mobilnej GSM (zgodne z TS ) KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

63 Bajt instrukcji INS Koduje polecenia Tylko nieparzyste kody (historyczny powód związany z cechą protokołu T=0) Bit 1 używany do łączenia poleceń o ile są dłuższe niż 1 bajt KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

64 Bajty parametrów P1 i P2 Dodatkowe informacje o instrukcji Używane jako przełączniki dla różnych poleceń np. opcje polecenia SELECT FILE lub offset dla polecenia READ BINARY KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

65 Ciało komunikatu APDU Opcjonalne Zawartość: pole L c (length command) rozmiar sekcji danych wysyłanych do karty dane polecenia wysyłane do karty pole L e (length expected) rozmiar sekcji danych zwracany przez kartę (wartość 00 wysłana przez terminal jest prośbą o podanie maksymalnego rozmiaru) KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

66 Rozmiar pól L c i L e Standardowo 1 bajt Możliwe rozszerzenie do 3 bajtów (max reprezentowana wartość ) 00 L c /L e (MSB) L c /L e (LSB) byte 1 byte 2 byte 3 Według normy jest ono zarezerwowane do przyszłych zastosowań, ale istnieją już systemy operacyjne dla kart z mikrokontrolerami o dużej pamięci obsługujące ten standard KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

67 Możliwe przypadki polecenia APDU Case 4 command APDU CLA INS P1 P2 L c data L e Case 3 command APDU CLA INS P1 P2 L c data Case 2 command APDU CLA INS P1 P2 L e Case 1 command APDU CLA INS P1 P2 command header command body KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

68 Odpowiedź APDU Wysyłana z karty do terminala w odpowiedzi na polecenie APDU Składa się z dwóch części: opcjonalnego ciała odpowiedzi obowiązkowego trailera odpowiedzi Ciało zawiera pole danych o rozmiarze określonym parametrem L e polecenia APDU Niezależnie od wartości parametru L e pole danych może mieć rozmiar 0 jeśli wystąpił błąd lub podano niewłaściwe parametry Informacja o powodzie zakończenia przetwarzania polecenia APDU zawarta w kodzie powrotu SW1 SW2 KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

69 Struktura odpowiedzi APDU data field SW1 SW2 response body response trailer SW1, SW2 kod powrotu KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

70 Wersje odpowiedzi APDU SW1 SW2 option 1 data field SW1 SW2 option 2 response body response trailer KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

71 Klasyfikacja kodów powrotu wg ISO/IEC return code (SW1 SW2) process completed process aborted normal processing warning processing execution error checking error 61XX, 9000' 62XX 63XX 64XX 65XX 67XX 6FXX Kody 63xx i 65xx wskazują na modyfikację danych w pamięci trwałej KOMUNIKACJA Z KE - APDU dr inż. Marek Mika, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska,

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS

Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Materiały dodatkowe Krótka charakterystyka protokołu MODBUS Opracowali: mgr inż. Tomasz Karla Data: Luty, 2017 r. Dodatkowe informacje Materiały dodatkowe mają charakter

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

2010-04-12. Magistrala LIN

2010-04-12. Magistrala LIN Magistrala LIN Protokoły sieciowe stosowane w pojazdach 2010-04-12 Dlaczego LIN? 2010-04-12 Magistrala LIN(Local Interconnect Network) została stworzona w celu zastąpienia magistrali CAN w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Problematyka sieci miejscowej LIN

Problematyka sieci miejscowej LIN Problematyka sieci miejscowej LIN Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1.08.07 Zygmunt Kubiak 1 Wprowadzenie Przykładowe rozwiązanie sieci LIN Podsumowanie 1.08.07 Zygmunt Kubiak

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach

Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach Sieci Komputerowe Mechanizmy kontroli błędów w sieciach dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Zasady kontroli błędów

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1 Sieć Modbus w dydaktyce Protokół Modbus Rozwiązania sprzętowe Rozwiązania programowe Podsumowanie 2 Protokół Modbus Opracowany w firmie Modicon do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie

Opis czytnika TRD-FLAT CLASSIC ver. 1.1. Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie TRD-FLAT CLASSIC Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w płaskiej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V 4 formaty danych wyjściowych POWER LED w kolorze żółtym czerwono-zielony READY LED sterowany

Bardziej szczegółowo

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN

MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny do wyświetlaczy SEM 04.2010 Str. 1/5 MODBUS RTU wersja M1.14 protokół komunikacyjny wyświetlaczy LDN W wyświetlaczach LDN protokół MODBUS RTU wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYSTAWKI PEN-01 DO PENDRIVE A 1. Opis ogólny Przystawka umożliwia zapisywanie danych przesyłanych z urządzenia pomiarowego, np. z wagi, do pamięci typu pendrive (USB). Dane zapisywane

Bardziej szczegółowo

OPIS KODU ZDALNEJ SYNCHRONIZACJI CZASU

OPIS KODU ZDALNEJ SYNCHRONIZACJI CZASU Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 Fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl www.pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Protokół MODBUS Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000

APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 APLIKACJA COMMAND POSITIONING Z WYKORZYSTANIEM KOMUNIKACJI SIECIOWEJ Z PROTOKOŁEM USS W PRZETWORNICACH MDS/FDS 5000 Autor: Ver: Marcin Ataman 1.0 Spis treści strona 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie....

Bardziej szczegółowo

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie

Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Aparat telefoniczny POTS i łącze abonenckie Z. Serweciński 22-10-2011 Struktura łącza abonenckiego okablowanie centrali kable magistralne kable rozdzielcze kable abonenckie centrala telefoniczna przełącznica

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-80 CLASSIC ver Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną

Opis czytnika TRD-80 CLASSIC ver Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną TRD-80 CLASSIC Moduł czytnika transponderów UNIQUE z wbudowaną anteną Podstawowe cechy : zasilanie od 3V do 6V zintegrowana antena 4 formaty danych wyjściowych wyjście BEEP wyjście PRESENT zasięg odczytu

Bardziej szczegółowo

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie)

Adres rejestru. szesnastkowo. Typ zmiennej. Numer funkcji Modbus. Opis zmiennej. (dziesiętnie) MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 2 wrzesień 2012 r. 1 DTR 1. Koncepcja i podłączenie 2 2. Sterowanie siłownikiem Sterowanie siłownika poprzez interfejs MODBUS można dokonać na dwa sposoby: 1.

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007

Programowanie mikrokontrolerów. 8 listopada 2007 Programowanie mikrokontrolerów Marcin Engel Marcin Peczarski 8 listopada 2007 Alfanumeryczny wyświetlacz LCD umożliwia wyświetlanie znaków ze zbioru będącego rozszerzeniem ASCII posiada zintegrowany sterownik

Bardziej szczegółowo

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu

Gatesms.eu Mobilne Rozwiązania dla biznesu Mobilne Rozwiązania dla biznesu SPECYFIKACJA TECHNICZNA WEB API-USSD GATESMS.EU wersja 0.9 Opracował: Gatesms.eu Spis Historia wersji dokumentu...3 Bezpieczeństwo...3 Wymagania ogólne...3 Mechanizm zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi

SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E. Æ Instrukcja obsługi SM210 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM102E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Wejście w tryb programowania (COde= 100)... 3 Adres komunikacji...

Bardziej szczegółowo

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania brak kanału v GS =v t (cutoff ) kanał otwarty brak kanału kanał otwarty kanał zamknięty w.2, p. kanał zamknięty Co było na ostatnim wykładzie? Układy cyfrowe Najczęściej

Bardziej szczegółowo

MIKROKONTROLERY - MAGISTRALE SZEREGOWE

MIKROKONTROLERY - MAGISTRALE SZEREGOWE Liczba magistral szeregowych jest imponująca RS232, i 2 C, SPI, 1-wire, USB, CAN, FireWire, ethernet... Równie imponująca jest różnorodność protokołow komunikacyjnych. Wiele mikrokontrolerów ma po kilka

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT DOKUMENTACJA TECHNICZNA SMS API MT Mobitex Telecom Sp.j., ul. Warszawska 10b, 05-119 Legionowo Strona 1 z 5 Ten dokument zawiera szczegółowe informacje odnośnie sposobu przesyłania requestów do serwerów

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780

Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 Dane techniczne : Wyświetlacz alfanumeryczny LCD zbudowany na sterowniku HD44780 a) wielkość bufora znaków (DD RAM): 80 znaków (80 bajtów) b) możliwość sterowania (czyli podawania kodów znaków) za pomocą

Bardziej szczegółowo

16MB - 2GB 2MB - 128MB

16MB - 2GB 2MB - 128MB FAT Wprowadzenie Historia FAT jest jednym z najstarszych spośród obecnie jeszcze używanych systemów plików. Pierwsza wersja (FAT12) powstała w 1980 roku. Wraz z wzrostem rozmiaru dysków i nowymi wymaganiami

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowanie standardu VISA do obsługi interfejsu RS-232C Data wykonania: 03.04.08 Data oddania: 17.04.08 Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki Wydział Informatyki P.S. Warstwy transmisyjne Protokoły sieciowe Krzysztof Bogusławski tel. 449 41 82 kbogu@man.szczecin.pl

Bardziej szczegółowo

CR232.S v2 KONWERTER CAN / RS232

CR232.S v2 KONWERTER CAN / RS232 CR232.S v2 KONWERTER CAN / RS232 UWAGA Za pomocą konwertera CR232 można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia

Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Definicja Mikroprocesor Operacje wejścia / wyjścia Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz Operacjami wejścia/wyjścia nazywamy całokształt działań potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA

TECHNIKA MIKROPROCESOROWA LABORATORIUM TECHNIKA MIKROPROCESOROWA Port transmisji szeregowej USART MCS'51 Opracował: Tomasz Miłosławski 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami komunikacji mikrokontrolera

Bardziej szczegółowo

DODATEK A OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO FMP300

DODATEK A OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO FMP300 DODATEK A OPIS INTERFEJSU SIECIOWEGO FMP300 Protokół komunikacji: MODBUS tryb RTU lub ASCII (opcja!) Format przesyłania znaków: - tryb RTU: 1 bit startu, 8 bitów pola danych, bez parzystości, 2 bity stopu

Bardziej szczegółowo

RFID. Czytniki RFID. Instrukcja rev. 1.01

RFID. Czytniki RFID. Instrukcja rev. 1.01 RFID Czytniki RFID Instrukcja rev. 1.01 RFID Copyright 2015 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone Uwaga! Wszystkie dane 2 i 4 bajtowe są traktowane jako liczby i podawane są w kolejności

Bardziej szczegółowo

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej

SEGMENT TCP CZ. II. Suma kontrolna (ang. Checksum) liczona dla danych jak i nagłówka, weryfikowana po stronie odbiorczej SEGMENT TCP CZ. I Numer portu źródłowego (ang. Source port), przeznaczenia (ang. Destination port) identyfikują aplikacje wysyłającą odbierającą dane, te dwie wielkości wraz adresami IP źródła i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą.

UW-DAL-MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware UW-DAL v5 lub nowszą. Dokumentacja techniczna -MAN v2 Dotyczy urządzeń z wersją firmware v5 lub nowszą. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 3 2 Dane techniczne... 3 3 Wyprowadzenia... 3 4 Interfejsy... 4 4.1 1-WIRE... 4 4.2 RS232

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa

Pomoc dla użytkowników systemu asix 6. www.asix.com.pl. Strategia buforowa Pomoc dla użytkowników systemu asix 6 www.asix.com.pl Strategia buforowa Dok. Nr PLP6024 Wersja: 29-01-2010 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI)

Protokół MODBUS. Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Protokół MODBUS Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 2.1 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-09-14 Strona 1 z 9 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Tabela wewnętrzna - definicja

Tabela wewnętrzna - definicja ABAP/4 Tabela wewnętrzna - definicja Temporalna tabela przechowywana w pamięci operacyjnej serwera aplikacji Tworzona, wypełniana i modyfikowana jest przez program podczas jego wykonywania i usuwana, gdy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4

Spis treści. 1 Moduł Modbus TCP 4 Spis treści 1 Moduł Modbus TCP 4 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus TCP................. 4 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus TCP............ 4 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus TCP.............. 5 1.1.3

Bardziej szczegółowo

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC

interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC LDN SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC SEM 08.2003 Str. 1/5 SBCD interfejs szeregowy wyświetlaczy do systemów PLC INSTRUKCJA OBSŁUGI Charakterystyka Interfejs SBCD w wyświetlaczach cyfrowych

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów. Kodowanie informacji System komputerowy

Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów. Kodowanie informacji System komputerowy 1 Wprowadzenie do informatyki i użytkowania komputerów Kodowanie informacji System komputerowy Kodowanie informacji 2 Co to jest? bit, bajt, kod ASCII. Jak działa system komputerowy? Co to jest? pamięć

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych

Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska. Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Zastosowania protokołu ICMP Laboratorium podstaw sieci komputerowych Cel ćwiczenia Zastosowania protokołu ICMP Celem dwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 Spis treści 1 Moduł Modbus ASCII/RTU 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Modbus ASCII/RTU............. 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Modbus ASCII/RTU......... 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu Modbus ASCII/RTU...........

Bardziej szczegółowo

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi

SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E. Æ Instrukcja obsługi SM211 RS485 - JBUS/MODBUS dla SM103E Æ Instrukcja obsługi Æ Spis treści Przygotowanie... 1 Informacje ogólne... 1 Montaż... 2 Programowanie... 3 Adres komunikacji... 4 Prędkość transmisji danych... 4 Kontrola

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. Interfejsy CAN, USB

Wykład 3. Interfejsy CAN, USB Wykład 3 Interfejsy CAN, USB Interfejs CAN CAN Controller Area Network CAN Controller Area Network CAN - podstawy Cechy: - różnicowy protokół komunikacji zdefiniowany w ISO11898 - bardzo niezawodny - dostępna

Bardziej szczegółowo

Struktura i działanie jednostki centralnej

Struktura i działanie jednostki centralnej Struktura i działanie jednostki centralnej ALU Jednostka sterująca Rejestry Zadania procesora: Pobieranie rozkazów; Interpretowanie rozkazów; Pobieranie danych Przetwarzanie danych Zapisywanie danych magistrala

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem Modbus TCP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł Modbus TCP Moduł Modbus TCP daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość zapisu oraz odczytu rejestrów urządzeń, które obsługują protokół Modbus TCP. Zapewnia on odwzorowanie rejestrów urządzeń

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Forenc

dr inż. Jarosław Forenc Informatyka 2 Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny Elektrotechnika, semestr III, studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Wykład nr 7 (24.01.2011) dr inż. Jarosław Forenc Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32

Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 Instrukcja obsługi czytnika MM-R32 MM-R32 Copyright 2011 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp. j. 64-920 PIŁA, ul. Wieniawskiego 16 Tel./fax: (67) 213.24.14

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania

MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania DTR Załącznik nr 5 MAGISTRALA MODBUS W SIŁOWNIKU XSM Opis sterowania Wydanie 2 czerwiec 2012 r. 1 Załącznik nr 5 DTR Rys.1 Rozmieszczenie złączy i mikroprzełączników na płytce modułu MODBUS 1. Zasilenie

Bardziej szczegółowo

4.1.5 Zakładka: Monitoring GPRS. 4.1.6 Zakładka: LogicProcessor. Konfiguracja systemu.

4.1.5 Zakładka: Monitoring GPRS. 4.1.6 Zakładka: LogicProcessor. Konfiguracja systemu. 25 aktualizacja firmware (S232TTL)! (urządzenie nie ma restartu ustawień) - w przypadku braku hasła lub jego niezgodności niemożliwy jest dostęp modemowy! - numer telefonu obiektu oraz notatka nie jest

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Interfejsy systemów pomiarowych

Interfejsy systemów pomiarowych Interfejsy systemów pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy układem magistrali (szyny) układem pętli Ze względu na rodzaj transmisji interfejsy możemy podzielić na równoległe

Bardziej szczegółowo

Komunikacja RS485 - MODBUS

Komunikacja RS485 - MODBUS Komunikacja RS485 - MODBUS Zadajnik MG-ZT1 może komunikowad się z dowolnym urządzeniem nadrzędnym obsługującym protokół MODBUS - RTU na magistrali RS485. Uwaga: Parametry konfigurowane przez Modbus NIE

Bardziej szczegółowo

UKŁADY MIKROPROGRAMOWALNE

UKŁADY MIKROPROGRAMOWALNE UKŁAD MIKROPROGRAMOWALNE Układy sterujące mogą pracować samodzielnie, jednakże w przypadku bardziej złożonych układów (zwanych zespołami funkcjonalnymi) układ sterujący jest tylko jednym z układów drugim

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ MP3

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ MP3 INDUSTRIAL MP3 imp3 AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ MP3 Urządzenie imp3 przeznaczone jest do odtwarzania komunikatów głosowych nagranych w formacie MP3 i zapisanych na karcie SD/MMC. Proste

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE. Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL

Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE. Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL Konfiguracja interfejsu (złącza) PENDRIVE Plik: 2015-03-30-PEN-01 PEN_45 PL 1. Opis ogólny Interfejs PENDRIVE umożliwia bezpośrednie zapisywanie danych przesyłanych z wagi do pamięci typu pendrive (USB

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

asix4 Podręcznik użytkownika OMRON drajwer protokołu HOSTLINK dla sterowników OMRON Podręcznik użytkownika

asix4 Podręcznik użytkownika OMRON drajwer protokołu HOSTLINK dla sterowników OMRON Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika OMRON drajwer protokołu HOSTLINK dla sterowników OMRON Podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP4046 Wersja: 05-10-2005 Podręcznik użytkownika asix4 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy

Bardziej szczegółowo

Stan wysoki (H) i stan niski (L)

Stan wysoki (H) i stan niski (L) PODSTAWY Przez układy cyfrowe rozumiemy układy, w których w każdej chwili występują tylko dwa (zwykle) możliwe stany, np. tranzystor, jako element układu cyfrowego, może być albo w stanie nasycenia, albo

Bardziej szczegółowo

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta

Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP. Statycznie RARP. Część sieciowa. Część hosta Sieci komputerowe 1 Sieci komputerowe 2 Skąd dostać adres? Metody uzyskiwania adresów IP Część sieciowa Jeśli nie jesteśmy dołączeni do Internetu wyssany z palca. W przeciwnym przypadku numer sieci dostajemy

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Interfejs DXI dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice ATM

Interfejs DXI dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice ATM Zbigniew Zakrzewski Jacek Majewski Instytut elekomunikacji AR - Bydgoszcz Interfejs dostępu do sieci szerokopasmowej opartej na technice AM W referacie przedstawiono realizację podłączenia strumienia danych

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

CompactPCI. PCI Industrial Computers Manufacturers Group (PICMG)

CompactPCI. PCI Industrial Computers Manufacturers Group (PICMG) PCI Industrial Computers Manufacturers Group (PICMG) nowy standard; nowa jakość komputerów realizujących krytyczne zadania w systemach pracujących w trudnych warunkach; Baza specyfikacji: format kaset

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Język SCPI (ang. Standard Commands for Programmable Instruments)

Język SCPI (ang. Standard Commands for Programmable Instruments) Język SCPI (ang. Standard Commands for Programmable Instruments) SCPI jest oparty na ustaleniach standardu IEEE 488.2 definiującego zakres stosowanego alfabetu, syntaktyki komunikatów oraz formatu danych.

Bardziej szczegółowo

1. Tworzenie nowego projektu.

1. Tworzenie nowego projektu. Załącznik do Instrukcji 1. Tworzenie nowego projektu. Wybieramy opcję z menu głównego New->QNX C Project. Wprowadzamy nazwę przechodzimy do następnego kroku NEXT. Wybieramy platformę docelową oraz warianty

Bardziej szczegółowo

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1

Funkcje dodatkowe. Wersja 1.2.1 Funkcje dodatkowe Wersja 1..1 Dokumentacja SMSAPI (https) FUNKCJE DODATKOWE z dnia 1.06.01 Wersja 1..1 SPIS TREŚCI 1.Wprowadzenie 1.1 Adresy URL do połączenia z aplikacją dla funkcji zarządzania kontem

Bardziej szczegółowo

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485

SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 SmartDRIVE protokół transmisji szeregowej RS-485 Dokumentacja przygotowana przez firmę Gryftec w oparciu o oryginalną dokumentację dostarczoną przez firmę Westline GRYFTEC 1 / 12 1. Przegląd Kontrolery

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Układy transmisji przewodowej. na przykładzie USB

Układy transmisji przewodowej. na przykładzie USB Układy transmisji przewodowej na przykładzie USB 1 Standardy 2 Standardy USB 1.1: Low Speed (LS) 1,5 Mb/s, Full Speed (FS)12 Mb/s USB 2.0: High Speed (HS) 480 Mb/s USB 3.0: Super Speed (SS) 5 Gb/s, dupleks

Bardziej szczegółowo

Karty inteligentne - programowanie i zastosowania. Piotr Nazimek

Karty inteligentne - programowanie i zastosowania. Piotr Nazimek Karty inteligentne - programowanie i zastosowania Piotr Nazimek Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Warszawa 2005 Plan seminarium karty elektroniczne - wprowadzenie komunikacja protokoły czytniki

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Opis czytnika TRD-HOT COMBO ver Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w podświetlanej obudowie

Opis czytnika TRD-HOT COMBO ver Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w podświetlanej obudowie TRD-HOT COMBO Naścienny czytnik transponderów UNIQUE w podświetlanej obudowie Podstawowe cechy : zasilanie od 7V do 15V dwanaście formatów danych wyjściowych wodoszczelna obudowa wypełniona żywicami syntetycznymi

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Modbus ASCII/RTU

1 Moduł Modbus ASCII/RTU 1 Moduł Modbus ASCII/RTU Moduł Modbus ASCII/RTU daje użytkownikowi Systemu Vision możliwość komunikacji z urządzeniami za pomocą protokołu Modbus. Moduł jest konfigurowalny w taki sposób, aby umożliwiał

Bardziej szczegółowo

Komunikacja między sterownikami przez protokół ADS

Komunikacja między sterownikami przez protokół ADS Komunikacja między sterownikami przez protokół ADS Poziom trudności: łatwy Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 20.03.2015 Beckhoff Automation Sp. z o. o. Spis treści 1. Komunikacja ADS... 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Działanie i charakterystyka sterownika GE FANUC VersaMaxNano

Działanie i charakterystyka sterownika GE FANUC VersaMaxNano Działanie i charakterystyka sterownika GE FANUC VersaMaxNano Sterownik wykonuje cyklicznie program sterujący. Oprócz wykonywania programu sterującego, sterownik regularnie gromadzi dane z urządzeń wejściowych,

Bardziej szczegółowo

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Zawartość: 1. Konfiguracja sterownika (STEP-7) 2. Definicja połączenia (STEP-7)

Bardziej szczegółowo

Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne...

Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne... Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne...4 Podział układów logicznych...6 Cyfrowe układy funkcjonalne...8 Rejestry...8

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP

Laboratorium 6.7.2: Śledzenie pakietów ICMP Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP R2-Central Serwer Eagle S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253 255.255.255.0

Bardziej szczegółowo

Programowany układ czasowy APSC

Programowany układ czasowy APSC Programowany układ czasowy APSC Ośmiobitowy układ czasowy pracujący w trzech trybach. Wybór trybu realizowany jest przez wartość ładowaną do wewnętrznego rejestru zwanego słowem sterującym. Rejestr ten

Bardziej szczegółowo

PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY STRUKTURY NAGŁÓWKA RAMKI CAN POD KĄTEM WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH PÓL NA LICZBĘ WSTAWEK BITOWYCH

PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY STRUKTURY NAGŁÓWKA RAMKI CAN POD KĄTEM WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH PÓL NA LICZBĘ WSTAWEK BITOWYCH Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (33) nr 2, 2013 Dariusz CABAN Paweł MOROZ PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY STRUKTURY NAGŁÓWKA RAMKI CAN POD KĄTEM WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH PÓL NA LICZBĘ WSTAWEK BITOWYCH Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

TRD-MINI COMBO. Uniwersalny moduł czytnika transponderów UNIQUE - wersja OEM. Podstawowe cechy :

TRD-MINI COMBO. Uniwersalny moduł czytnika transponderów UNIQUE - wersja OEM. Podstawowe cechy : TRD-MINI COMBO Uniwersalny moduł czytnika transponderów UNIQUE - wersja OEM Podstawowe cechy : niewielkie rozmiary - 19 x 26 x 12 mm zasilanie od 3V do 6V 12 formatów danych wyjściowych tryb IDLE wyjście

Bardziej szczegółowo

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej

Organizacja pamięci VRAM monitora znakowego. 1. Tryb pracy automatycznej Struktura stanowiska laboratoryjnego Na rysunku 1.1 pokazano strukturę stanowiska laboratoryjnego Z80 z interfejsem częstościomierza- czasomierz PFL 21/22. Rys.1.1. Struktura stanowiska. Interfejs częstościomierza

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. w systemach pomiarowych. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego

Interfejsy. w systemach pomiarowych. Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Interfejsy w systemach pomiarowych Ryszard J. Barczyński, 2016 Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Interfejsy w systemach pomiarowych Układ (topologia) systemu pomiarowe może być układem gwiazdy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1: Dostawa blankietów Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS), Elektronicznych Legitymacji Doktoranta (ELD), Elektronicznych Legitymacji Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

Protokół CAN-bus PKP.

Protokół CAN-bus PKP. Protokol_CANBUS_UTXvTR 18.12.09 Protokół CAN-bus PKP. 1 ADRES URZĄDZENIA CAN-BUS.... 2 2 POLECENIE RESETU I POLECENIE KONTROLNE....2 3 BLOKADY....2 4 KODY BŁĘDÓW WYKONANIA POLECEŃ....2 5 LISTA POLECEŃ

Bardziej szczegółowo

Czytnik transponderów MIFARE i UNIQUE w obudowie naściennej

Czytnik transponderów MIFARE i UNIQUE w obudowie naściennej TRD-FLAT COMBO Czytnik transponderów MIFARE i UNIQUE w obudowie naściennej Podstawowe cechy: zasilanie od 8V do 15V Różne formaty danych wyjściowych: o Dallas 1-wire o RS232 TTL 9600 o RS232 TTL 2400 o

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Współpraca z układami peryferyjnymi i urządzeniami zewnętrznymi Testowanie programowe (odpytywanie, przeglądanie) System przerwań Testowanie programowe

Bardziej szczegółowo

MS360-LPM. wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika

MS360-LPM. wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika MS360-LPM wersja 1.09 (wersja robocza) Dokumentacja użytkownika Białystok 2011 Podstawy Komunikacja z multiczujnikiem MS360-LPM dostępna jest za pomocą transmisji szeregowej EIA-485 (wcześniej RS-485)

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROCESORA,

ARCHITEKTURA PROCESORA, ARCHITEKTURA PROCESORA, poza blokami funkcjonalnymi, to przede wszystkim: a. formaty rozkazów, b. lista rozkazów, c. rejestry dostępne programowo, d. sposoby adresowania pamięci, e. sposoby współpracy

Bardziej szczegółowo