na wsparcie rozwoju metropolii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na wsparcie rozwoju metropolii"

Transkrypt

1 Kolej szansą Fot. M. Grobelny, Rynek Kolejowy na wsparcie rozwoju metropolii Z Tadeuszem Syryjczykiem, senior ekspertem w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, rozmawia Dorota Bartoszek. W odniesieniu do Pana wypowiedzi dla Rynku Kolejowego w artykule pt. PKP przeoczyły dobrą koniunkturę chciałabym zapytać, jak z obecnej perspektywy ocenia Pan zmiany, które zaszły na przestrzeni lat w polskich kolejach. Co udało się osiągnąć z planów, jakie Pan tworzył? Czego zabrakło? Co koniecznie trzeba wykonać? Co można nadrobić? Mówiąc, że PKP przeoczyły dobrą koniunkturę, miałem na myśli przede wszystkim dwa fakty, a mianowicie zagadnienia związane z szeroko pojętymi nieruchomościami oraz z sytuacją na giełdzie. Uważam, że gdyby przystąpiono szybciej do procedury sprzedaży nieruchomości oraz do prywatyzacji PKP Cargo, najprawdopodobniej wpływy już dawno pokryłyby długi i pojawiłaby się możliwość nowych inwestycji. W Polsce miały już miejsce pierwsze przypadki zakupu mniejszych firm kolejowych i wiadomo, jaka jest wartość takiego przedsiębiorstwa. Potem koniunktura uległa pogorszeniu zarówno na giełdzie, jak i na rynku nieruchomości. Ze spraw, które należy ocenić pozytywnie, warto wymienić zaangażowanie samorządu wojewódzkiego, a także miejskiego w kolej pasażerską. Powoduje to korektę działania kolei w aglomeracjach miejskich. Część samorządów zaczęła bowiem stawiać wymagania. Kiedyś rozkład jazdy nie służył pasażerowi, tylko samym kolejarzom. Kiedy przeglądamy rozkład jazdy, widzimy, że takich linii jest coraz mniej, za to pojawiły się rozkłady o określonym takcie połączeń, co jest jednym z warunków powrotu pasażerów na kolej. Widać, że jeśli samorząd decyduje się na finansowanie kolei, to na ogół chce widzieć konkretne efekty. Wpływa to oczywiście pozytywnie na przemysł krajowy, zakup taboru, chociaż nadal dochodzi do sytuacji, w których ciężka lokomotywa ciągnie jeden wagon ledwie wypełniony pasażerami, a to zaprzecza wszystkim argumentom na rzecz ekologiczności i ekonomii kolei. Kolej jest bowiem ekologiczna i ekonomiczna tylko wtedy, gdy podróżuje nią dużo pasażerów i energia oraz zanieczyszczenia przypadające na pasażerokilometr są mniejsze niż w innych dziedzinach transportu. Trudniejsza do oceny jest sytuacja w zakresie przejazdów dalekobieżnych. PKP Intercity zostało w 2000 roku uwolnione z funkcjonowania w obrębie deficytowego organizmu PKP, które nie było wspierane w zakresie przewozów regionalnych i pokrywało deficyt czym się dało, a więc kosztem infrastruktury, przewozów rentownych osobowych i towarowych. Spółka dopracowała się dobrej marki i zaczynała pracować z wynikiem dodatnim. W trakcie usamorządowiania Przewozów Regionalnych przeniesiono część pociągów dalekobieżnych z dotowanego sektora PR do Intercity. W ten sposób załatwiono niejako za jednym zamachem dwie rzeczy: pogorszono wynik spółki Przewozy Regionalne i pogorszono ogólną ofertę Intercity, które nagle dostało kiepskie wagony, kiepskie lokomotywy, nierentowne trasy. Zamiast budować markę nastawioną na ludzi, którzy nie jeżdżą pociągiem codziennie i problem ceny biletu nie jest aż tak istotny, stworzono kolejną spółkę, która wymaga dotacji. Efekty tego są złe. Wyobrażałem sobie, że Intercity będzie raczej spółką komercyjną, dążącą do rozwoju biznesowego. Do dotacji na szczeblu ministerialnym miałem zawsze pewną rezerwę, gdyż nie było i nie ma dobrego mechanizmu oceny potrzeb i celowości takiego, a nie innego sposobu ich zaspokajania poza opinią samego zainteresowanego przewoźnika. Natomiast samorządy, nawet jeśli nie zbudują idealnego mechanizmu planowania, dotowania i kontroli usług publicznych, to przynajmniej wykorzystają naturalny kontakt z terenem poprzez radnych w celu sprawdzania, czy taki, a nie inny kurs pociągu jest mieszkańcom danej miejscowości potrzebny, czy też nie, jak oceniana jest usługa, i będą korygować ofertę ukształtowaną historycznie i nastawioną czasami raczej na wygodę przewoźnika niż pasażera. Rezultat jest teraz taki, że Przewozy Regionalne dążą do poprawienia wyniku i uruchamiają konkurencyjne połączenia, PKP Intercity narzeka i dla poprawy sytuacji niektóre połączenia likwiduje, za inne każe sobie płacić. I tak pomimo uruchomienia dodatkowych dotacji zniknęły niektóre połączenia. Jeśli mowa o przewozach towarowych według mnie ich spadek stanowi pochodną zmian koniunktury w gospodarce, niemniej jednak ustabilizowały się one na pewnym poziomie. 28

2 Udział kolei w przewozach towarowych kształtuje się na poziomie zbliżonym do tego, który istnieje w krajach takich, jak Niemcy, chociaż nie udało się nam zachować 30% udziału, jaki miała kolej około roku Nie bardzo wierzę w to, że w przewozie drobnicy kolej wygra z transportem drogowym. W przewozach towarów masowych węgla, rudy jest raczej niezastąpiona, ale te przewozy będą uzależnione od popytu. Natomiast w przypadku kontenerów na pewno toczyć się będzie gra pomiędzy transportem kolejowym a drogowym i jej wynik zależy w pewnym stopniu od polityki transportowej państwa. Można więc żałować, że po raz pierwszy właściwie od czasów PRL-u nie ma żadnego wsparcia państwa dla przewozów intermodalnych i wzrost przeładunku kontenerów w polskich portach jak na razie żywi transport drogowy, a nie kolej. Należy rozważyć także pewne zalecenia Unii Europejskiej. Przed ich przyjęciem bronią się koleje różnych krajów, np. Niemiec, ale u nas można je względnie tanio zrealizować w niektórych relacjach. Chodzi o dedykowanie niektórych linii kolejowych dla transportu towarowego nadanie mu tam pierwszeństwa i tym samym, poprawę prędkości handlowej. Bez tego trudno doprowadzić do tego, aby prędkość handlowa pociągów towarowych była istotnie większa niż obecne około 20 km/h. Przy takiej prędkości trudno przywieźć kontener czy inny ładunek szybciej niż samochodem i to nawet przy braku autostrad. Czynnikiem, którego nadal brakuje, choć mam nadzieję, że ulegnie to zmianie, jest wyrównanie stopnia ponoszenia Tadeusz Syryjczyk kosztów zewnętrznych. W tej chwili istnieje już ustawa o opłatach za drogi. Większość przewoźników twierdzi, że stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej są za wysokie, ale wiara w to, że one spadną do zera, jest płonna. Austria i Niemcy wprowadziły opłaty za korzystanie z dróg przez transport towarowy, a więc i tak nie będziemy pierwsi ani nie będzie to nic nadzwyczajnego. W tych krajach udział kolei w przewozach jest stosunkowo niezły i niektórzy analitycy twierdzą, że w przypadku Austrii kraju, który pierwszy wprowadził opłaty drogowe mają one swój udział w poprawie wyniku kolei. W mojej opinii znaczna część dróg w Polsce także powinna być objęta takimi opłatami dla transportu towarowego. Jakie związki zachodzą pomiędzy rozwojem transportu kolejowego a ostatnimi przekształceniami dotyczącymi spółek PKP? Poniekąd temat ten już omówiłem, wspominając o zmianach zachodzących we współpracy pomiędzy przewoźnikami a przedstawicielami samorządów. Myślę, że w wyniku tych przekształceń Przewozy Regionalne są w wielu miejscach lepiej dostosowane do potrzeb pasażerów, a wywołana mimochodem konkurencja w przewozach dalekobieżnych pomiędzy TLK a IR pokazała obszary rynku dotąd ignorowane, np. akceptacje dla tanich przewozów przy nieco niższym standardzie. Przewozy Regionalne zauważyły, że istnieją pasażerowie, którzy są gotowi podróżować za niższą cenę w nieco niższym komforcie na długich trasach, np. pomiędzy Krakowem Doktor nauk technicznych w zakresie informatyki. Działacz krakowskiej Solidarności, za działalność opozycyjną internowany w czasie stanu wojennego. Współzałożyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, a następnie jego prezes. W latach 90. XX w. aktywny polityk, członek Rady Krajowej i Regionalnej Unii Wolności, później jej wiceprzewodniczący i członek Rady Politycznej. Minister przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego w latach , minister szef zespołu doradców premier Hanny Suchockiej w okresie , a następnie minister transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka ( ). Wielokrotny poseł na Sejm RP, przedstawiciel Polski w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w Londynie (od października 2003 r. do lutego 2007 r.). Obecnie senior ekspert w Zespole Doradców Gospodarczych TOR. Głównym obszarem jego działalności są zagadnienia związane z funkcjonowaniem transportu kolejowego w Polsce. a Warszawą. Przedtem nie wierzono, że jest to możliwe. Czynnikiem rozwojowym jest też sytuacja, która ma miejsce w Warszawie, mianowicie pojawienie się miejskiego przewoźnika kolejowego SKM oraz wyraźna poprawa sytuacji Kolei Mazowieckich, w wyniku zwiększenia zainteresowania samorządu koleją jako środkiem transportu publicznego i podjęcie wysiłku inwestycyjnego przez obydwa samorządy. Władze miasta zrozumiały, iż należy koordynować zagadnienia związane z transportem publicznym i co ciekawe pomimo wielości podmiotów (KM, SKM, WKD) oraz ich rozmaitej relacji prawnej do Zarządu Transportu Miejskiego doprowadzono w obrębie aglomeracji warszawskiej do integracji podmiotów kolejowych oraz transportu miejskiego (metro, autobusy, tramwaj). Oczywiście województwo mazowieckie ma nieco odmienną specyfikę stosunkowo wcześnie pojawiły się problemy z dojazdem z miejsc oddalonych od centrum miasta i kolej okazała się nieodzowna. Jaki jest Pana punkt widzenia w kwestii infrastruktury kolejowej i spółki, która nią zarządza? Co najbardziej przeszkadza (powoduje opóźnienia) w realizacji zadań modernizacji linii kolejowych? Uważam, iż spółkę tę należy przede wszystkim usamodzielnić i podporządkować wprost Ministerstwu Infrastruktury. PKP powinna skupić się na restrukturyzacji i prywatyzacji pozostałych spółek. Najcięższą decyzją, którą prędzej czy później będzie trzeba podjąć, jest odpowiedź na pytanie: jak dużą sieć jesteśmy w stanie, tak naprawdę, utrzymać? Nawet przy założeniu, iż są fundusze z Unii Europejskiej, że zwiększeniu ulegną dotacje, wydaje się wątpliwe, by udało się utrzymać, na rozsądnym standardzie, sieć kolejową o takiej gęstości. Koszty związane z zarządzeniem ruchem i bezpieczeństwem są bowiem dość wysokie zarówno te inwestycyjne, jak i te związane z obsługą. Jeżeli mowa o głównej sieci kolejowej chcemy na niej osiągnąć rozsądne prędkości pociągów dalekobieżnych, dużą częstotliwość ruchu w aglomeracjach i zapewnić pociągom towarowym rozsądny czas przejazdu z jednego końca Polski na drugi. Niestety, do tego standardu nie doprowadzimy WWW. INFRASTRUKTURA. ELAMED. PL 29

3 na 19 tysiącach kilometrów linii, które są obecnie eksploatowane. Trzeba także podkreślić fakt, iż część tychże linii jest fikcyjna, ruch na nich odbywa się niezwykle rzadko lub też nie odbywa się wcale. Podjęcie decyzji o zlikwidowaniu pewnej części sieci będzie bardzo trudne, ponieważ z pewnością pojawią się głosy, iż pewna część kraju jest w ten sposób pozbawiana dostępu do kolei, a poza tym w niektórych przypadkach nie wiadomo, czy niska frekwencja jest zjawiskiem obiektywnym, czy też wynikiem niedopasowania oferty. Trzeba będzie jednak podjąć tę decyzję. Oczywiście samorząd może uznać, iż dana linia jest dla niego istotna ze względów lokalnych, np. turystycznych, i zobowiązać się do jej finansowania, ze wsparciem dla modernizacji ze środków Unii Europejskiej. Jednak utrzymanie takich linii nie powinno powodować opóźnień w pracach modernizacyjnych prowadzonych na liniach głównych oraz w utrzymywaniu na bieżąco ich standardu. Niestety, w chwili obecnej jest wiele linii kolejowych, które istnieją w oparciu o formułę jakoś to będzie, co powoduje stałe niedofinansowanie oraz duże zaniedbania. Przeprowadza się nowe inwestycje lub generalne modernizacje, a brakuje pieniędzy na drobne naprawy, likwidacje punktowych ograniczeń prędkości, których w sieci PKP jest kilka tysięcy. Nie należy oczywiście zamykać wszystkich bocznych linii. Można w tym momencie podać przykład Wielkiej Brytanii, w której wszelkie decyzje analizowane są z punktu widzenia interesu podatnika. I pomimo to jest to kraj, w którym jest najwięcej kolei turystycznych, zabytkowych itp. U nas również wiele linii mogłoby funkcjonować na takiej zasadzie, pod warunkiem, że zmieniłby się sposób zarządzania. Przykładowo wąskotorowa Kolejka Bieszczadzka była nie do utrzymania zarówno w PKP, jak i w nadleśnictwie. Natomiast teraz funkcjonuje w ramach fundacji, stan jest coraz lepszy, przeprowadza się remonty, a wsparcie z zewnątrz jest minimalne. Oczywiście nie musi ona utrzymać żadnej biurokratycznej nadbudowy. Umowa pomiędzy rządem a PLK powinna określać, co i za jakie pieniądze budżetowe jest utrzymywane. Byłoby dobrze zmierzać w takim kierunku, aby przewoźnicy finansowali prowadzenie ruchu, natomiast państwo przejęło przynajmniej część kosztów napraw i konserwacji. Tak, aby wraz z wprowadzeniem opłat na drogach można było powiedzieć, że panuje uczciwa konkurencja pomiędzy transportem drogowym a kolejowym. Kolejna kwestia to ustanowienie na odpowiednio wysokim poziomie decyzyjnym stabilnego planu, co najmniej rangi rządowej, o stabilności takiej, jak programu budowy dróg i autostrad. Wiadomo bowiem, że kiedy budujemy konkretny odcinek drogi, musi on spełniać warunki np. sieci ekspresowej, chociaż cała droga uzyska ten standard dopiero po pewnym, ale jednak określonym z grubsza, czasie, i nie będzie to kapitał zamrożony na nie wiadomo jak długo. Natomiast w przypadku kolei, zdarza się, iż budowany jest fragment torów, na których pociąg może rozwinąć prędkość 160 km/h, ale w przewidywalnym czasie do osiągnięcia takiej prędkości nie dojdzie, ponieważ cała trasa o tej prędkości jest w planach bardzo odległych, cała linia bynajmniej nie należy do linii najbardziej frekwentowanych. Mamy już Master Plan dla kolei oraz Program KDP, a więc są przesłanki merytoryczne do ustabilizowania takiego programu dla kolei. Inny problem buduje się takie odcinki, do których inwestorzy są najlepiej przygotowani i co do których z góry wiadomo, iż nie przysporzą kłopotów. Nie buduje się natomiast tych odcinków, które są najbardziej potrzebne. Tego typu sytuacja miała także miejsce w transporcie drogowym, udało się ją jednak w pewnym stopniu przezwyciężyć, także w planowaniu PLK widać postępy i jest nadzieja, że poprawiony zostanie standard najbardziej obciążonego odcinka linii np. Kraków Katowice, który wciąż ustępował miejsca w kolejce do pieniędzy i modernizacji innym odcinkom południowej linii z Przemyśla do Wrocławia i do granicy, na których ruch jest mniejszy, ale pewno kłopoty z budową też mniejsze i to jak się zdaje decydowało o pierwszeństwie. W jakich kategoriach, Pana zdaniem, oceniać można relacje pomiędzy klientem, spedytorem i przewoźnikiem w branży kolejowej? Kiedy i dlaczego może dojść do sytuacji, w której jak Pan mówił pasażer odwróci się od kolei, i to na długie lata. Trzeba przyznać, iż w ostatnim okresie relacje te uległy poprawie. Kilkanaście lat temu przewoźnik nie musiał w takim stopniu ubiegać się o towar, to nadawca ładunku musiał prosić i dostarczać argumentów. Dzisiaj istnieje wiele prywatnych firm przewozowych, zjawiskiem powszechnym jest transport samochodowy. Stąd też przewoźnicy kolejowi muszą troszczyć się o dobre relacje z nadawcami ładunków i klientami. Ewolucja postaw personelu w kierunku pełnego przekonania, że tak naprawdę to pośrednio każdemu pojedynczemu pracownikowi płaci pasażer, nadawca ładunku i podatnik za pośrednictwem lokalnego samorządu, a więc całokształt zachowań na froncie i na zapleczu właśnie ich potrzeby musi brać pod uwagę, jest powolna. Kolej bardzo długo była strukturą biurokratyczną nieomal zmilitaryzowaną i związek pomiędzy efektem pracy tak, jak jest on odbierany przez klienta, a własnym bytem był luźny i mało widoczny. Jednak to się zmienia, chociaż gdy spojrzeć na szeroko rozumianą informację dla pasażera czy też próby tworzenia zintegrowanych przedsięwzięć logistycznych z wykorzystaniem nadwyżki majątkowej kolei, to postęp wydaje się zdecydowanie zbyt wolny. Jakie szanse i zagrożenia stoją przed kolejowym regionalnym transportem pasażerskim? Jest to zasadniczo dziedzina rozwojowa, natomiast trzeba zastanowić się nad tym, w których segmentach. Na pewno do segmentów tych należy kolej aglo- 30

4 meracyjna. W Polce w dalszym ciągu niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że przyszłość rozwoju kolei sytuować się będzie w obszarach, w których odbywa się codzienny transport pasażerów do pracy i szkół. Miasta, a raczej aglomeracje, poszerzają swoje realne (niekoniecznie administracyjne) granice; używając kolokwialnego wyrażenia miasta będą się rozlewać. Pomiędzy miastami można będzie poruszać się autostradami, natomiast na ogół nie będzie ani możliwa, ani celowa budowa autostrady między peryferiami miasta a jego centrum. W tym segmencie kolej może śmiało konkurować z metrem, bo już ma na ogół bezkolizyjne z drogami torowiska i może niewielkim w porównaniu z metrem czy nawet budową nowego tramwaju kosztem zaoferować szybkie połączenie w aglomeracji. Kolej powinna stać się częścią zintegrowanego systemu transportu publicznego w metropoliach. Może okazać się nawet, że rozwój kolei będzie w pewnym stopniu czynnikiem miastotwórczym, mieszkańcy mogą bowiem dojść do wniosku, że warto inwestować w nieruchomości położone w pobliżu linii kolejowych, gdyż właśnie ta okoliczność, a nie własne auto, sprzyja szybkiemu dojazdowi do pracy i w ogóle do centrum. Kolej nie zastąpi metra w Warszawie, ale będzie niezbędnym czynnikiem umożliwiającym poprawę jakości życia w całej aglomeracji. Jak Pan ocenia przyszłość IC PKP w kontekście obecnych trudności tej spółki, a równocześnie ambitnych planów inwestycyjnych? Plany te są niewątpliwie ambitne, ale powinny być skalkulowane w taki sposób, by zamykały się finansowo. Wstępne studium wykonywalności Kolei Dużych Prędkości pokazuje, iż istnieje możliwość zbilansowania projektu w okresie wieloletnim przy założeniu ceny biletu niewiele wyższej, niż ta proponowana obecnie przez IC. TGV jest finansowo mocną stroną SNCF. Franszyzy dalekobieżne w kolejach brytyjskich płacą rządowi, a nie pobierają dotacji. Pieniądze publiczne nie powinny być lokowane w obszarze, co do którego wiadomo, że istnieje możliwość działalności komercyjnej i tak powinny być kalkulowane inwestycje taborowe. Ceny w połączeniach o wyższym standardzie nie stanowią takiego problemu, gdyż to nie jest wydatek codzienny, jak dojazd do pracy lub szkoły. Jaka jest Pana opinia w kwestii sporu z UOKiK o Umowę PKP IC MI? Generalnie podzielam opinię UOKiK. Doświadczenie pokazuje, że każdy przypadek odejścia od swobody konkurencji jest szkodliwy i wszelkie ruchy nastawione na tak zwaną ochronę podmiotu w celu rozwojowym kończą się wyhodowaniem trwale dotowanej i niekoniecznie przyjaznej dla klienta firmy, w której zarządzanie stopniowo koncentruje się nie na pozyskaniu klienta, ale na dojściu do polityków z prośbą o dotacje i dalszą ochronę. Według mnie ustawa o transporcie publicznym ta, która aktualnie jest w Sejmie wbrew deklaracji nie zmierza w kierunku tak zwanej konkurencji o rynek (skoro konkurencja na rynku nie zawsze jest możliwa) poprzez przetargi na określone usługi, ale w kierunku dość uznaniowego ustanawiania monopoli. A wszystko pod hasłem zapewnienia podstaw do tej jednaj transakcji pokazać, że najlepsza ekonomicznie relacja w Polsce wymaga potraktowania jak usługa publiczna, niedochodowa. UOKiK ocenia to bardzo surowo, ale, w moim mniemaniu, większość argumentów jest poprawna. Nie ma dowodów na to, że na kolei nie może być konkurencji. Faktycznie są pewne ograniczenia naturalne. Jedyną konkurencją dla IC jest REGIO Express. InterREGIO nie konkuruje z Intercity, jest to zupełnie inny standard. Według mnie negatywnym zjawiskiem jest także brak w projekcie obowiązku przetargu na usługi w województwach i na szczeblu centralnym, skoro i tam są dotacje, a także możliwość przyznawania wyłączności operatorowi, który świadczy usługi publiczne. Nie było jej w projekcie pierwotnym rządowym. Uważam, że opinie UOKiK mają więc bardzo duże znaczenie dla zrównoważenia trendu ku całkowitej eliminacji konkurencji i przetargów. Jakie jest Pana zdanie o zamiarach włączenia LHS do PKP Cargo? W mojej opinii LHS akurat działa zupełnie prawidłowo, dokonano dywersyfikacji usług, wozi nie tylko rudę, dlatego też nie ma powodu, by wykonywać jakiekolwiek ruchy. Dopóki LHS jest samodzielna, ma świadomość tego, że linia ta musi być wykorzystywana do różnych celów, nie tylko do transportu rudy, aby przynajmniej częściowo uniezależnić się od monopolu... klienta zakładu hutniczego w Dąbrowie Górniczej. Nie sądzę, by łączenie przyniosło tu jakiekolwiek zmiany, tym bardziej że teoria o wzroście wartości PKP Cargo nie jest pewna w zasadzie publicznie wiadomo, że koncern dywersyfikuje swoich usługodawców i do zakładu w Krakowie wozi rudę PKP Cargo, a do Dąbrowy Górniczej LHS. Gdy okaże się, że jedno i drugie to PKP Cargo, jest wielce prawdopodobne, że zechce część przewozów powierzyć komu innemu. Tym bardziej że obie huty mają wydziały kolejowe, a jeden z nich już przekształcił się i jest licencjonowanym przewoźnikiem towarowym. Jak ocenia Pan przyszłość kolei w Polsce? Jaki wpływ na tę ocenę mają plany związane z budową KDP w Polsce? Wstępne studia dla linii Y są raczej pozytywne. Potrzebna jest jednak krytyczna analiza tych wstępnych założeń jak dokładnie wyglądać będzie frekwencja, jak kształtować się będą ceny biletów. Muszę przyznać, iż podzielam pewne obawy osób odnoszących się z rezerwą do tych planów, ale generalnie jestem zdecydowanym zwolennikiem, gdyż jeśli porówna się koszty głębokich modernizacji, takich, jakie mają miejsce na linii Warszawa Gdańsk, z budową nowych linii, to ta druga opcja pokazuje swoje zalety, jak choćby uniknięcie konieczności wieloletniej eksploatacji linii w warunkach remontu a więc WWW. INFRASTRUKTURA. ELAMED. PL 31

5 nadzwyczajnych, kiedy parametry bezpieczeństwa i handlowe są istotnie obniżone, czego koszty też warto brać pod uwagę. Kolejne koszty modernizacji to np. wielkie trudności z prostowaniem łuków w terenie, w którym istniejąca linia biegnie przez obszary zamieszkałe, użytkowane gospodarczo, zabudowane. Nie ma możliwości optymalizacji pod tym kątem, a budowa nowej linii pozwala na większą elastyczność. Przykładowo czy wprowadzenie CMK do Krakowa i na Śląsk poprzez modernizację linii z Zawiercia do Katowic i z Psar do Krakowa to na pewno dobry pomysł, czy nie lepiej także tu budować mały Y? Co może zwiększyć szanse na rozwój przemysłu świadczącego usługi i wytwarzającego produkty na rzecz kolei? Rozbudowa kolei metropolitalnych (aglomeracyjnych) spowoduje duże zamówienia taborowe, ponieważ zaistnieje konieczność podniesienia standardu. Drugim czynnikiem byłoby doprowadzenie do pożądanego podziału środków na cele infrastrukturalne: drogi: kolei = 60 : 40, a nie jak obecnie 80 : 20 lub jeszcze gorzej. Natomiast na pewno nie będzie sytuacji, w której przebudowie ulegnie 19 tysięcy km linii, przypuszczam, że będzie to ok. 12 tysięcy kilometrów do modernizacji lub remontu. Pytanie w jaki sposób zostanie to rozłożone w czasie? Jakie zadania uważa Pan za najważniejsze dla nowego prezesa UTK? Przede wszystkim powinien zadbać o wytworzenie autorytetu urzędu opartego na bezstronności i transparentności działania. Były bowiem czasy, kiedy część personelu pozostawała na urlopach z PKP, co z pewnością tej wiarygodności nie pomagało. Urząd powinien przede wszystkim dbać o szeroko rozumiane interesy klienta kolei. UTK powinien mieć większe zaplecze, obawiam się bowiem, że skala zadań może go przerosnąć. Warto pamiętać, że konkurencja jest dobrem, ale tworzy też motywacje do niewłaściwych oszczędności, np. na bezpieczeństwie, tak więc także techniczne funkcje urzędu muszą być dowartościowane. Jak kształtuje się ocena polskich kolei na tle europejskich? Podczas formułowania tego typu ocen, aby być obiektywnym dla ludzi i firm zwłaszcza PLK i wszystkich przewoźników pracujących w branży, należy wziąć pod uwagę nie tylko rezultat, ale proporcję jakości do ceny szeroko rozumianej, tj. nie tylko ile płacimy za bilety, ale ile pieniędzy, jako podatnicy, głosami naszych przedstawicieli w Sejmie i w samorządzie przeznaczamy na infrastrukturę oraz wsparcie transportu publicznego. Dopiero tę proporcję można porównywać. Do naszych kolei, w porównaniu z innymi kolejami europejskimi, dopłaca się bardzo mało. Przypuszczam, że za tę samą kwotę albo procent pokrycia różnicy kosztów czy udział kosztów w PKB Deutsche Bahn czy SNCF również wyglądałyby nieciekawie. Na pewno jesteśmy opóźnieni, jeżeli mowa o prędkościach, jakie rozwijają nasze pociągi. Nasz tabor również jest przestarzały. Zagraniczne koleje dokonały jego wymiany i efekty są widoczne. Mamy również trudności w ocenie funkcjonowania kolei i przeprowadzanych inwestycji. W Wielkiej Brytanii istnieje Passenger Focus, organizacja finansowana przez rząd, która regularnie, za pomocą ankietowania pasażerów oraz własnych analiz, dokonuje oceny funkcjonowania poszczególnych spółek kolejowych. Ocenie podlega wszystko począwszy od stanu czystości toalet na dworcach i w wagonach, a skończywszy na tym, czy istnieje możliwość bezproblemowego dodzwonienia się do informacji kolejowej. Raporty te są publikowane, podawane do wiadomości publicznej. Można więc wystawiać cenzurki w oparciu o jasne i jednakowe dla wszystkich kryteria. Nie usprawiedliwiając braków, a także zawinionych przez ludzi i firmy zaniechań, także w zakresie restrukturyzacji i cięcia zbędnych kosztów, o czym mówiłem tu i nie tylko tutaj, namawiałbym media, polityków i każdego użytkownika kolei, aby w swych ocenach uwzględniał to, ile płaci jako podatnik i jako klient. Wtedy powstaną warunki do sprawiedliwej oceny oraz debaty merytorycznej ile i za co chcemy zapłacić. Jakie fakty mają zasadniczy wpływ na różnice w funkcjonowaniu między kolejami w Polsce i na Zachodzie? (różne typy finansowania, zarządzania itp.) Jeżeli mowa o przewozach towarowych i procencie udziału transportu kolejowego w przewozach śródlądowego, to są tylko dwa duże państwa europejskie, którym udało się zachować umiarkowany wzrost: Niemcy i Wielka Brytania. W Polsce pod tym względem jak na razie nie odnotowuje się wzrostu, ale nasz kraj nie stanowi wyjątku. Kiedyś procent udziału kolei w transporcie wynosił 30%, w chwili obecnej 20%. Pytanie brzmi: czy uda nam się też wskaźnik utrzymać? Pamiętać należy, że dużą część transportowanych towarów stanowi węgiel. Czynnikiem pozostającym w zasięgu możliwości oddziaływania jest rozwój transportu intermodalnego z udziałem kolei. Nie mam tutaj na myśli akcji typu Tiry na tory, ponieważ nie wierzę w celowość ekonomiczną przewożenia ciągnika, naczepy i pewnej ilości ładunku na wagonach. Ważniejsze i bardziej realistyczne jest zwiększanie rozprowadzania ładunków w kontenerach na terytorium kraju z portów morskich i zagranicy za pomocą pociągów. Stowarzyszenie Kolei Europejskich zwraca uwagę na istotę trzech filarów. Są nimi: nakłady na infrastrukturę, uczciwe warunki konkurencji z transportem drogowym i konkurencyjność wewnątrz kolei. W Polsce nakłady na infrastrukturę są niestety niewielkie. W konkurencyjności z transportem drogowym nie mamy dużych sukcesów opłat nie ma, a planowany zakres ich wprowadzenia jest wątły. Natomiast jeśli rozważamy konkurencję wewnątrzkolejową, to można odnotować postęp przynajmniej w dziedzinie transportu towarowego oraz w niekórych województwach przy stosowaniu przetargów o dostęp do rynku w transporcie publicznym, chociaż nie widać woli politycznej ku poszerzaniu ich zakresu. Summary Tadeusz Syryjczyk is a doctor of sciences in the field of IT. He works as a senior expert in Zespół Doradców Gospodarczych (Transport Consultants Group) Tor. The main area of his activity are issues connected with the rail transport in Poland. In an interview with Dorota Bartoszek he discusses (among others) the changes that have been taking place over the years and the links between the development of the rail transport and the latest transformations of the PKP companies. Syryjczyk also deals with the plans of highspeed rail construction, as well as the future of railway in Poland. 32

rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r.

rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r. 2016 - rok na plusie PKP Intercity S.A. w 2016 r. Zwiększa się liczba pasażerów Agenda 1 Wyniki finansowe Zrealizowane działania Zwiększa się liczba pasażerów Plany Przychody na 2016 -6,5-76,8-136,2-72,8

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego

Urząd Transportu Kolejowego. Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego Urząd Transportu Kolejowego Perspektywy rozwoju transportu intermodalnego dr Jakub Majewski Wiceprezes ds. Regulacji Rynku Kolejowego Warszawa, 27 listopada 2013 r. Agenda Wielkość i dynamika przewozów

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH 2 Wspierając sukces Sektor transportu jest intensywnie rozwijającym się obszarem gospodarki. Obecność Polski w Unii Europejskiej, konieczność dostosowania się do nowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych?

Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Czy jest jeszcze nisza dla niezaleŝnych operatorów kolejowych? Rafal Milczarski Związek NiezaleŜnych Przewoźników Kolejowych Prezes Zarządu Freightliner PL Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Środkowoeuropejskie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA KOLEJ 2020: ZIELONE CZY CZERWONE ŚWIATŁO? Targi TRAKO, 25 września 2013

KONFERENCJA KOLEJ 2020: ZIELONE CZY CZERWONE ŚWIATŁO? Targi TRAKO, 25 września 2013 KONFERENCJA KOLEJ 2020: ZIELONE CZY CZERWONE ŚWIATŁO? Targi TRAKO, 25 września 2013 PRO KOLEJ: 10 PRIORYTETÓW 1. JAKOŚĆ! Dbałość o pasażera i klienta kolei według najwyższych wymagań. 2. SZACUNEK! Przywrócenie

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011

Program naprawczy SLD dla kolei. Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Program naprawczy SLD dla kolei Zespół SLD monitorujący Ministerstwo Infrastruktury Warszawa 7.01.2011 Deutsche Bahn Grupa PKP SA przewozy pasażerskie przewozy towarowe pas 1,9 mld 281,5 mln paskm 76,7

Bardziej szczegółowo

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Jan Raczyński Warszawa, 21.06.2007 Koleje dużych prędkości generują wzrost przewozów Pociągi dużych prędkości mają obecnie

Bardziej szczegółowo

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu

Przewozy Regionalne. po usamorządowieniu Przewozy Regionalne po usamorządowieniu Podział Spółki Konieczna Propozycje restrukturyzacja Ministerstwa Infrastruktury Podział Spółki Przekazanie do PKP IC: 1 904 wagonów 69 lokomotyw elektrycznych 14

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Co zrobić żeby zrobić?

Co zrobić żeby zrobić? Co zrobić żeby zrobić? Ramy dla stworzenia systemu rozwoju szybkich kolei w Polsce Prof. Adam K. Prokopowicz, akp10@onet.pl Najpierw strategia dla szybkich kolei!!! (doświadczenia innych państw) Narodowy

Bardziej szczegółowo

Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne

Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne Tadeusz Syryjczyk ZGT TOR, RBF Rynek stali a kolej - sprzężenie zwrotne Konferencja Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Rynek stali w Europie Środkowo rodkowo-wschodniej Sosnowiec, 20 października 2010 Wzajemna

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa, 4 marca 2011 r. Historia linii dużych prędkości na świecie. Przykłady

Bardziej szczegółowo

Środki unijne szansą dla rynku kolejowego

Środki unijne szansą dla rynku kolejowego Środki unijne szansą dla rynku kolejowego Sławomir Nalewajka Prezes Bombardier ZWUS Maciej Radziwiłł Prezes Trakcja Polska Kongres Transportu Polskiego 27 marca 2006 1 Infrastruktura kolejowa Nawierzchnia,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Teren inwestycyjny o powierzchni 3 ha ul. Wapienna, Dąbrowa Górnicza Prezentacja nieruchomości biurowej RYBNIK Dworzec PKP 20m

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1]

Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1] Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1] wt., 22/08/2017-15:55 We wtorek 22 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa na temat Wspólnego Biletu Samorządowego. Jest to inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej GRUPA PKP CARGO PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata. Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 2012

Podsumowanie roku praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata. Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 2012 Podsumowanie roku 211 - praca przewozowa i wynik finansowy; Prognozy na kolejne lata Śniadanie prasowe Warszawa 9 lutego 212 Plan prezentacji Otoczenie rynkowe najważniejsze zagadnienia Priorytety 211

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Warszawa, 26 maja 2010 r. Rozwój koncepcji budowy kolei duŝych prędkości w Polsce 1995 Kierunkowy program rozwoju kolei duŝych prędkości w Polsce.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

II KONFERENCJA LOTNICZO-KOLEJOWA AVIA RAIL RAPORT KOŃCOWY 6-7 LISTOPADA 2014 R.

II KONFERENCJA LOTNICZO-KOLEJOWA AVIA RAIL RAPORT KOŃCOWY 6-7 LISTOPADA 2014 R. II KONFERENCJA LOTNICZO-KOLEJOWA AVIA RAIL RAPORT KOŃCOWY 6-7 LISTOPADA 2014 R. Kluczowe tematy konferencji: Transport lotniczy a transport kolejowy możliwości konkurencji i współpracy Polityka transportowa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

O 63,7% więcej pociągów

O 63,7% więcej pociągów O 63,7% więcej pociągów bez dodatkowych nakładów finansowych fot. NEWAG SA Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie świętokrzyskim to jedyne miasto w Polsce, gdzie nie ma pociągu na godzinę

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG DORADCZYCH 2 Wspierając sukces Sektor transportu jest intensywnie rozwijającym się obszarem gospodarki. Obecność Polski w Unii Europejskiej, konieczność dostosowania się do nowego

Bardziej szczegółowo

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r.

Oferta 2015/2016. Warszawa, 29.09.2015r. Oferta Warszawa, 29.09.2015r. 30 MLD ZŁ INWESTYCJI W KOMFORT 2 750 NOWYCH STACJI/PERONÓW, 600 DOPOSAŻONYCH I PODDANYCH ESTETYZACJI 25 MLD ZŁ 60 EZT, PONAD 260 WAGONÓW, 30 LOKOMOTYW SPALINOWYCH 4 MLD ZŁ

Bardziej szczegółowo

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej

Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej Wąskie gardła i bariery w korzystaniu z infrastruktury kolejowej dr Jakub Majewski Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Pracownia Polityki Transportowej Akademii im. A. Gieysztora Konferencja Nowe

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015

Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 www.pwc.com Inwestycja w przyszłość Podsumowanie zmian w Grupie PKP w latach 2012-2015 kwiecień 2015 Prasa o Grupie PKP: sytuacja wyjściowa w 2011 roku * Źródła (od góry): Polska Dziennik Bałtycki, Głos

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Zastępca Dyrektora Centrum Kolei Dużych Prędkości Katowice, 16.03.2011 r. Historia linii dużych prędkości na świecie. Przykłady pierwszych

Bardziej szczegółowo

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy: Nowe wyzwania stojące przed koleją Podczas poprzedniej, trzeciej edycji Kongresu Kolejowego, 5 listopada, w Warszawie spotkali się

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r.

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Obecne umiejscowienie PKP PLK S.A. na rynku Urząd Transportu Kolejowego Wykonawcy robót, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRO KOLEJ PLAN I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2014. Warszawa, 11 lutego 2014 r.

FUNDACJA PRO KOLEJ PLAN I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2014. Warszawa, 11 lutego 2014 r. FUNDACJA PRO KOLEJ PLAN I KIERUNKI DZIAŁAŃ W ROKU 2014 Warszawa, 11 lutego 2014 r. PRIORYTET ROKU 2014 Głównym priorytetem Fundacji PRO KOLEJ w roku 2014 jest uzyskanie możliwie najwyższego stopnia skuteczności

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi

Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Problemy, z jakimi spotykają się nowi przewoźnicy kolejowi Pierwsze kroki przewoźnika przed rozpoczęciem działalności przewozowej: Uzyskanie licencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010 INFORMACJA PRASOWA 3 listopada 2010 Jeden bilet dla dwóch stolic Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Związek Komunikacyjny Berlin- Brandenburgia (VBB) chcą wprowadzić wspólny bilet, który będzie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski

Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie. Wojciech Szymalski Stanowisko polskich ekologicznych organizacji pozarządowych w debacie nt. przyszłości polityki TEN-T w Europie Wojciech Szymalski Instytut na rzecz Ekorozwoju, Zielone Mazowsze dla PKE Okręg Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury

Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Założenia do konstrukcji uniwersalnego systemu stawek dostępu do infrastruktury Rafal Milczarski Prezes Zarządu, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych Warszawa, 27 października 2011 Kto powinien

Bardziej szczegółowo

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 2 Długość linii kolejowych dużych prędkości eksploatowanych w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r.

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu 2010 r. Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w I półroczu r. Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy pasaŝerskie w I półroczu Przewozy rzeczy w I półroczu 1 3 W I półroczu roku przewozy osób

Bardziej szczegółowo

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej.

Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Poznaj nasze podejście do rozwoju członków korpusu służby cywilnej. Skorzystaj z dobrych praktyk i przekonaj się, jak niewielkie usprawnienia mogą przynieść znaczące efekty. Od ponad pięciu lat wdrażam

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. W dniu 2 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce

Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Struktura rynku pasażerskich przewozów kolejowych w Polsce Alicja Kozłowska Urząd Transportu Kolejowego Łódź, 18 marca 2015 r. Agenda: Kompetencje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) Rynek przewozów

Bardziej szczegółowo

Metrem czy tramwajem po Krakowie?

Metrem czy tramwajem po Krakowie? Metrem czy tramwajem po Krakowie? Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl CO KORZYSTNIEJSZE DLA KRAKOWA? WIELE ASPEKTÓW OCENY: zdolność przewozowa (warunki

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

Transport w Polsce. Hasło programowe: Zakres treści: Cel ogólny: Cele szczegółowe: Wiadomości. Forma pracy: Metoda: Środki dydaktyczne:

Transport w Polsce. Hasło programowe: Zakres treści: Cel ogólny: Cele szczegółowe: Wiadomości. Forma pracy: Metoda: Środki dydaktyczne: Transport w Polsce Hasło programowe: Usługi. Zakres treści: Transport w Polsce. Cel ogólny: Charakterystyka transportu w Polsce. Cele szczegółowe: Wiadomości A Uczeń zna: zmiany, jakie zaszły w polskim

Bardziej szczegółowo

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012

42 dni do EURO 2012. Warszawa, 27 kwietnia 2012 42 dni do EURO 2012 Warszawa, 27 kwietnia 2012 Czasy przejazdów porównanie Czasy przejazdów pociągów PKP IC Euro 2012 relacja pociągi "EURO" czas jazdy pociągi stałego kursowania czas jazdy od do od do

Bardziej szczegółowo

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO

TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO TTS TRANSPORTU SZYNOWEGO 2012 7 Z Unii Europejskiej 12 Z kraju SPIS TREŚCI nr 1/2 15 10 mitów o kolejach dużej prędkości 22 Strategia rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 29 Dostęp do miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień)

Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) dr Adam Salomon Zarządzanie Systemami Transportowymi wykład 05 dla 2 sem. TO i ZBwTM (II stopień) ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI TRANSPORTOWYMI program wykładu 05. Transport kolejowy. Koleje Dużych Prędkości (KDP).

Bardziej szczegółowo

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie

Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Warszawa, 11.02.2013 Zmieniamy Polski Przemysł 1 Miejsce polskiego rynku cargo w Europie Lp Transport samochodowy Kraj Praca [mln. tkm.] Udział w rynku UE [%] 1

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Modele funkcjonowania i rozwoju kolejowych przewozów regionalnych w Europie Konwent Marszałków Województw RP Rytro, 25 marca 2009

Modele funkcjonowania i rozwoju kolejowych przewozów regionalnych w Europie Konwent Marszałków Województw RP Rytro, 25 marca 2009 Tadeusz Syryjczyk Modele funkcjonowania i rozwoju kolejowych przewozów regionalnych w Europie Konwent Marszałków Województw RP Rytro, 25 marca 2009 Kolej pasażerska w Europie 200% Porównanie pracy przewozowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment.

Spis treści. PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment. 2016 Spis treści 2 1. O Grupie PKP 2. Schemat Grupy PKP 3. Wiodące Spółki Grupy PKP: PKP S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Cargo PKP Intercity PKP LHS PKP SKM PKP Informatyka Xcity Investment O

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU. FORMULARZ zgłoszenie. Konsultacje społeczne projektu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU FORMULARZ zgłoszenie Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Imię i nazwisko Instytucja

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Podjęte działania zapewniające funkcjonowanie Kolei Śląskich:

Podjęte działania zapewniające funkcjonowanie Kolei Śląskich: PLAN NAPRAWCZY : cele krótkoterminowe Podjęte działania zapewniające funkcjonowanie Kolei Śląskich: PLAN NAPRAWCZY MARZEC 2013 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie aportu w postaci

Bardziej szczegółowo

Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty

Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty Burmistrz Ząbek wypowiedział jednostronnie umowę dotyczącą współfinansowania Wspólnego Biletu ZTM-KM. Z tego powodu Zarząd Transportu Miejskiego został

Bardziej szczegółowo

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska

Ile regulacji, w sektorze pasażerskiego. publicznego? Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Ile regulacji, ile konkurencji w sektorze pasażerskiego drogowego transportu publicznego? Tomasz Rochowicz Prezes Zarządu Veolia Transport Polska Gdańsk, ń 29 marca 2010 RYNEK PASAŻERSKICH PRZEWOZÓW DROGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS /14, z dnia 29 stycznia 2014 r.

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS /14, z dnia 29 stycznia 2014 r. Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na interpelację pana posła Dariusza Piontkowskiego, nr SPS-023-24008/14, z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie niewykorzystywania transportu kolejowego w województwie

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce realny i potrzebny projekt czy tylko marzenie?

Kolej Dużych Prędkości w Polsce realny i potrzebny projekt czy tylko marzenie? Kolej Dużych Prędkości w Polsce realny i potrzebny projekt czy tylko marzenie? Transeuropejska sieć transportowa TEN-T we wszystkich swoich wymiarach: drogowym, kolejowym, portów lotniczych, dróg śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku?

Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Jak głęboko Urząd powinien ingerować w strukturę i politykę firmy w sytuacji, gdy konieczne jest przywrócenie konkurencji na rynku? Marek Zaleśny Członek Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim

Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podlaskim fot. Marcin Adam Wróbel CZT przygotowało dwa warianty reformy kolei w Podlaskiem Dwa warianty reformy Wyjściowo CZT opracowało projekt uzdrowienia

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami

Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami Raport fot. Scanrail - fotolia.com Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych pomiędzy miastamigospodarzami UEFA EURO 2012 mgr inż. Maciej Kaczorek, Biuro Strategii, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

O 46% więcej pociągów,

O 46% więcej pociągów, O 46% więcej pociągów, przy zmniejszeniu nakładów na kolej regionalną! fot. Marcin Adam Wróbel Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie podkarpackim Gdzie jesteśmy? Obecnie na Podkarpaciu pociągi

Bardziej szczegółowo

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika

Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika Integracja transportu aglomeracyjnego w kontekście oferty handlowej przewoźnika INTEGRACJA handlowa organizacyjna taryfowa z powodu braku odpowiednich ustaw nie ma możliwości prawnych stworzenia pełnej

Bardziej szczegółowo

Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej

Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej 30 października 2013 r. Wrocław Integracja transportu publicznego na bazie kolei dla Aglomeracji Sudeckiej Piotr Mackiewicz STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP Oddział Wrocław Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY MoŜliwości wspólnej organizacji transgranicznych połączeń kolejowych między Polska a Niemcami Poznań 25 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice

Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice Modernizacja linii kolejowej nr 203 na trasie Tczew Starogard Gdański Czersk oraz przewozy pasażerskie na tej linii to główne tematy debaty,

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16 JAN SZMIDT Kandydat na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej Kadencja 2012 2016 1/16 Dlaczego kandyduję? Widzę szanse rozwoju Politechniki Warszawskiej Mam dostateczne doświadczenie i wiedzę, aby podjąć

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

O 15% więcej pociągów

O 15% więcej pociągów O 15% więcej pociągów przy zmniejszeniu nakładów na kolej regionalną o 5,6 miliona złotych rocznie! fot. Marcin Adam Wróbel Projekt uzdrowienia kolei regionalnej w województwie śląskim Gdzie jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH

PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH 102 78 PRASÓWKA MEDIA O PRZEWOZACH REGIONALNYCH Autor: wnp.pl (PS) 26-03-2014 14:41 Kolejne zmiany w zarządzie Przewozów Regionalnych Rada Nadzorcza spółki Przewozy Regionalne powoła Dariusza Liszewskiego

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ SPEDYCYJNĄ

SPEDYCJA ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ SPEDYCYJNĄ SPEDYCJA ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ SPEDYCYJNĄ Praca studentów 11.04. zajęcia odwołane 18.04. tematy 5, 6, 7 25.04. tematy 8, 9, 10 09.05. tematy 11, 1, 2 16.05. tematy 3, 4 23.05. koło 1. Spedycja ładunków

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Koleje dużych prędkości w Polsce : monografia / pod red. nauk. Mirosława Siergiejczyka ; autorzy: Marek Pawlik [i dwudziestu pozostałych]. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Europejskie wymagania

Bardziej szczegółowo

Którędy droga? Ścieżki wzrostu na polskim rynku motoryzacyjnym podsumowanie wywiadów z ekspertami z polskich firm motoryzacyjnych

Którędy droga? Ścieżki wzrostu na polskim rynku motoryzacyjnym podsumowanie wywiadów z ekspertami z polskich firm motoryzacyjnych Którędy droga? Ścieżki wzrostu na polskim rynku podsumowanie wywiadów z ekspertami z polskich firm motoryzacyjnych 1 Rynek 2 Klienci 3 Więcej klientów Ścieżki wzrostu biznesu 1. Lojalność i nowe wydatki

Bardziej szczegółowo

Drogi samorządowe 12 lat po reformie

Drogi samorządowe 12 lat po reformie V Forum Polskiego Kongresu Drogowego Drogi samorządowe 12 lat po reformie Zbigniew Tabor Warszawa, 14 listopad 2011 Reforma administracji publicznej W dniu 13 października 1998 roku Sejm uchwalił ustawę

Bardziej szczegółowo

Transport kolejowy z ITL Polska. Twój towar w dobrych rękach

Transport kolejowy z ITL Polska. Twój towar w dobrych rękach Transport kolejowy z ITL Polska Twój towar w dobrych rękach 2 Agenda Historia i struktura właścicielska Grupa Captrain w holdingu SNCF ITL Polska w liczbach Klienci i kierunki rozwoju Spółki Kontakt 3

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Symulatory do szkolenia maszynistów

Symulatory do szkolenia maszynistów Symulatory do szkolenia maszynistów historia, stan bieżący i projekty w toku Zbigniew Szafrański Dlaczego kolej na symulatory? Obecnie na kolei w Polsce pracuje ok. 17.500 maszynistów, z których w najbliższych

Bardziej szczegółowo